MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK FIGHTER 2005 LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK"

Transkript

1 MOS DK R MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK

2

3 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Generelt til montøren Transport og opbevaring... 5 Installationskontrol... 5 Opstilling... 5 Styring... 5 Rørtilkobling Generelt... 6 Rørtilkobling (varmebærer)... 6 Vandmængder... 6 Følerplacering... 6 Trykfald, varmebærerside... 7 Sammenkobling Generelt... 8 koblet til SMO Flere koblet til SMO sammenkoblet med træfyret kedel og VVB...10 Forkortelser...10 El-tilslutning El-installation...11 Tilkobling Cirkulationspumpe Termostat, varmt vand Ettrinstermostat, varme Ekstravarme/stilstand Eksempel på tilslutning af ekstravarme Ydre indikation af summealarm Udendørsføler Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Til montøren Vedligeholdelsesrutiner Vedligeholdelse af... 4 Igangsætning og justering Forberedelser...15 Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet 15 Balancetemperatur Stoptemperatur Softstart-relæ Kompressorvarmer Opstart og kontrol Efterjustering, varmebærerside Justering, indfyringsmængde Styring Forklaring Kanalbeskrivelse Følere Følerplacering Data for temperaturfølere Data for varmgasfølere El-skema Eldiagram Komponenternes placering Komponenternes placering Komponentliste Komponentliste Lydsniveauer Lydniveauer Dimensioner Mål og opsætningskoordinater Tekniske data Tekniske data Medfølgende tilbehørssæt Medfølgende tilbehørssæt Tilbehør Tilbehør Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser ikke i drift Aftapning, varmebærerside Andet

4 Til boligejeren 2 Generelt For at få det største udbytte af varmepumpen bør du gennemlæse afsnittet Til boligejeren i denne monterings- og brugervejledning. er en udeluftvarmepumpe til opvarmning af mindre huse, rækkehuse/klyngehuse og mindre industribygninger. Som varmekilde anvendes udeluften. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Udfyldes, når varmepumpen er installeret Serienummer (103), skal altid opgives ved henvendelse til Vølund. 089 Installationsdato Typebetegnelse - kw Montører Indstillinger Kanal Fabriksindstilling 06 Start afrimning C 07 Stop afrimning C 09 Maks. afrimning... 7min. 10 Min. tid mellem afrimninger min. 10 Min. tid mellem afrimninger min. (F ) 13 Valg, termostat... 0 (auto-tilstand) 14 Ventilatorhastighed lav/høj C 15 Ventilatorhastighed lav/høj. VV C 16 Start drypskålsvarmer C 17 Balancetemperatur C 18 Stoptemperatur C 19 Startinterval, kompressor min. 28 Tidsforskydning, relæ til ekstravarme min. 30 Maks. returtemperatur C 31 Koblingsdiff. returtemp C Dato Sign

5 Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip Til boligejeren er en udeluftsvarmepumpe, der er specielt konstrueret til det nordiske klima. FIGHTER 2005 udnytter udeluften, hvilket medfører, at det ikke er nødvendigt med jordslanger i grunden. FIGHTER 2005 har en automatisk2-trins kapacitetsregulering af ventilatoren. er beregnet til at blive sammenkoblet med **vandbårne varmesystemer og kan anvendes sammen med de fleste elkedler, oliekedler eller tilsvarende. Der er indbygget en avanceret styring til optimal kontrol af varmepumpen. starter på et startsignal fra en anden regulator, returføler eller termostat. kan også styres fra en specialfremstillet reguleringsenhed, SMO 10*. Den kobler ekstravarmen til og fra samt styrer skiftet mellem opvarmning af rum og opvarmning af vand. kan både opvarme vand effektivt ved høje udeluftstemperaturer og give en høj effekt til varmesystemet ved lavere udeluftstemperaturer. Hvis udeluftstemperaturen falder til et niveau under stoptemperaturen, skal al opvarmning ske ved hjælp af ekstern ekstravarme. produceres i tre størrelser 8, 10 og 14. Materialet har en lang levetid og er meget bestandigt over for de nordiske vejrforhold. SMO 10 P HR SV1 FG1 CP1 PG RG1 HR HR VVC SÄV VXV1 UG HR FIGHTER 2010 VVG HR LP1 * tilbehør til ** Ved sammenkobling med anbefales en total vandmængde, inkl. kedel, radiatorer, rør osv., på mindst 20 liter kedelvand pr. kw effekt på varmepumpen. Varmebærersiden og aftapningssiden til varmt vand skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler.

6 Til boligejeren 4 Vedligeholdelsesrutiner Vedligeholdelse af er forsynet med styring og overvågningsudstyr. Alligevel skal der udføres et vist udvendigt vedligeholdelsesarbejde. Kontrollér regelmæssigt i løbet af hele året, at indsugningsgitteret ikke blokeres af løv, sne eller andet. Endvidere skal man i vinterhalvåret holde øje med, at der ikke dannes for meget frost eller is under FIGHTER Stærk vind i kombination med kraftigt snefald kan medføre, at indsugnings- og udluftningsgitteret stoppes til. Kontrollér, at gitrene er frie for sne. Varmepumpens ydre kan efter behov rengøres med en fugtig klud. Dette skal dog gøres forsigtigt, så plastlåget ikke ridses ved rengøringen. Undgå at skylle vand ind i gitteret eller på siderne, så der kan trænge vand ind i. ADVARSEL! Roterende ventilator

7 1000 mm 350 mm Til montøren Generelt til montøren 5 Transport og opbevaring skal transportere og opbevares opretstående. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol på kedelanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Det ovenstående gælder for lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Opstilling skal anbringes udendørs på et fast underlag, helst et betongulv. bør ikke installeres op ad lydfølsomme vægge, f.eks. op til et soveværelse. Sørg for, at opstillingen ikke medfører gener for naboerne. Der kan forekomme store mængder af kondensvand og smeltevand ved afrimning. Dræn derfor opstillingsstedet effektivt, og sørg for, at vand ikke kan løbe ud på gange eller lignende flader i løbet af den periode, hvor der kan dannes is. Kondensvand kan med fordel ledes ned i en brønd til regn- og smeltevand eller lignende. Afstanden mellem og husvæg skal være mindst 350 mm. Der skal være et frit område på mindst en meter foran og over. FIG- HTER 2005 må ikke anbringes, så udeluften recirkuleres. Dette medfører en lavere effekt og ringere virkningsgrad. Styring er forsynet med en intern elektronisk styring, som varetager de funktioner, der er nødvendige for driften af varmepumpen. Det er f.eks. afrimning ved maks.-/min.-temperatur, tilkobling af kompressorvarme og tilkobling af varmer til drypskålen samt overvågning af motorsikring og trykvagter. Desuden kan antal starter og driftstid aflæses. Den indbyggede styring indstilles ved installation og kan anvendes ved service. Ved normal drift behøver boligejeren ikke at have adgang til styringen. har en indbygget elektronisk returløbsføler, der begrænser returtemperaturen. Frem- og returløbsfølere monteres ved installation. kan også kobles til/fra via et signal fra en anden reguleringsenhed eller termostat. Hvis FIG- HTER 2005 styres fra tilbehøret SMO 10, er styringen beskrevet i den respektive brugsanvisning. SMO 10 kommunikerer med, hvilket betyder, at indstillinger og måleværdier fra FIGHTER 2005 kan justeres og aflæses i SMO 10. Fri Fritt plads utrymme bagved bakom Fritt utrymme plads Min afstand Min. avstånd vid ved användning brug af av flere flera F2005 F mm Fritt utrymme plads foran framför

8 Til montøren 6 Rørtilkobling Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. kan kun arbejde op til en returtemperatur på ca. 48 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 58 C. Hvis ikke er udstyret med stopventiler på vandsiden, skal sådanne monteres for at lette evt. fremtidig service. Returtemperaturen begrænses af returløbsføleren og justeres i kanal 30. NB! Rørsystemet skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter Følerplacering leveres med frem- og returløbsfølere; følere og kabler er vedlagt i elboksen. Kantkontakten er monteret fra fabrikken. Fremløbsføler (89), gult kabel. Returløbsføler (93), blåt kabel. Frem- og returløbsfølere trækkes igennem kabelgennemføringen (102) til de respektive målepunkter. Frem- og returløbsfølere monteres på en lige del af kobberrøret med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. NB! Det er vigtigt med en god kontakt mellem følere og målepunkter, samt at følerne isoleres. Rørtilkobling (varmebærer) kan kobles til varmesystemet, se afsnittet Sammenkobling. Varmepumpen skal udluftes ved den øverste tilslutning (70, VB-out) med udluftningsniplen på den medfølgende flexslange. Det medfølgende snavsfilter monteres før indløbet, det vil sige den nederste tilslutning (71, VB-ind) på. Samtlige udendørs rør skal varmeisoleres med mindst 19 mm tyk rørisolering. For at undgå, at køleren ødelægges ved tilfrysning, skal cirkulationspumpen være i drift, selv om ikke er i drift. Cirkulationspumpen kan også styres direkte fra, klemme (11), der tager hensyn til udetemperaturen. Alternativt kobles varmepumpen til med en mellemkreds med veksler, pumpe og frostsikret vand. Der monteres en stop- og aftapningsventil, så kan tømmes ved længerevarende strømafbrydelser. De medfølgende flexslanger fungerer som vibrationsdæmpere. Flexslangerne monteres, så der opstår en svag bøjning, og dermed fungerer vibrationsdæmpningen. SÄK AV AV TV FG RG SF LEK Vandmængder Ved sammenkobling med anbefales en total vandmængde i kedel og akkumulatortank på mindst 20 liter kedelvand pr. kw effekt på varmepumpen.

9 Til montøren Rørtilkobling 7 Trykfald, varmebærerside Trykfald Tryckfall kpa 4 FIGHTER , , ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Flow Flöde l/s Trykfald Tryckfall kpa ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Flow Flöde l/s

10 Til montøren 8 Sammenkobling Generelt kan installeres på flere forskellige måder. Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det krævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Ved sammenkobling med anbefales en total vandmængde i VP og akkumulatortank på mindst 20 liter vand pr. kw effekt på varmepumpen. Flere koblet til oliekedel sammen med SMO 10 og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) SMO 10 P HR SV1 SV2 FG1 CP1 CP2 FG2 PG RG1 RG2 HR HR VVC SÄV VXV1 UG HR FIGHTER 2010 SÄV FG AV VVG HR RG TV RV LP1 SF SMO 10 styrer, oliekedel, cirkulationspumper, shunts mm. arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer produktion af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Hvis ikke kan dække varmebehovet, startes oliekedlen, og ekstravarmen forbindes i shunt derfra. Principskitsen er udstyret med tilbehør.

11 Til montøren Sammenkobling 9 Flere sammen med SMO 10 og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) SMO 10 P SV1 FG1 HR CP1 HR PG RG1 BV UG FIGHTER VP VP2 SÄV HR VVC AV BV SÄV VVC RG TV LP2 SF FIGHTER VP VP1 SÄV VXV1 HR AV BV VVG TV RG LP1 SF SMO 10 styrer op til ni (heraf maks. én til varmt vand), elkassette, cirkulationspumpe, shunt mm. FIG- HTER 2005 arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer produktion af varmt vand via omskifterventil VXV1. VP1 laver varmt vand. Hvis ikke kan dække varmebehovet, skal ekstravarmen forbindes i shunt fra oliekedlen. Ved tilkobling af ekstravarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. VP1 kobles ind på position (44) med det medfølgende modulkabel (15 m) fra SMO 10. VP2 kobles ind mod VP1 med en afskærmet tre-leder på skrueklemme (44). Principskitsen er udstyret med tilbehør.

12 Til montøren 10 Sammenkobling sammenkoblet med træfyret kedel og VVB (fast kondensering) UG RC Ekstern Extern alt eller befintlig reglerutrustning. eksisterende reguleringsudstyr SÄV AV FG BV RG RV TV LP1 SF VVB / ACK Træfyret Vedpanna kedel producere varmtvand og varme til akkumulatortank (VVB/ACK). Ved fyring i træfyret kedel kobles varmepumpe og el-varmelegeme fra ved stigende temperatur ved temperaturføleren (RG) og starter igen, når temperaturen falder. Selvcirkulation gennem varmepumpen forhindres af kontraventilen (BV). Returløbsføleren (RG) placeres i et dykrør på akkumulatortanken. Forkortelser AV Stopventil CP Cirkulationspumpe FG Temperaturføler, fremløb Indgår i HR Hjælperelæ LP Cirkulationspumpe RG Temperaturføler, returløb Indgår i RV Reguleringsventil SF snavsfilter Indgår i SV Shuntventil SIK Sikkerhedsventil TV Tappeventil UG Udendørsføler VVG Varmtvandsføler

13 R Til montøren El-tilslutning 11 El-installation NB! El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler N L1 L2 L3 Indkommende spænding Inkommande matning LEK Kabler til stærkstrøm og signal skal føres nedefra i kabelgennemføringerne på varmepumpens venstre side, set forfra. Klemrække (9) til indkommende strømforsyning gøres tilgængelig ved at demontere plastlågets 6 skruer samt el-boksens skruer (TORX 20). Tilkobling Tilkobling af varmepumpen må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets vidende, og tilkoblingen skal kontrolleres af en autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en sikringsautomat, skal denne have motorkarakteristik D (kompressordrift). Vedrørende sikringernes størrelse, se afsnittet Tekniske data. har ikke flerpolet afbryder på den elektriske strømforsyning. Derfor skal installationen tilkobles via en arbejdskontakt med mindst 3 mm s brydeafstand. Ved evt. isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Varmepumpen sluttes til klemrække (9), 400 V 3- faset, nul + jord via el-skab med sikringer. Styresignalkabel til termostater sluttes til klemme (30) på relækort (29). Kabeltype: uskærmet LiYY, skærmet LiYCY. Kabeltværsnit, mindst 0.22 ved en kabellængde mindre end 50 m. Alternativt tilsluttes signalkablet fra klemme (44) på styrekort (34) til SMO10. Cirkulationspumpe til sluttes til separat strømforsyning eller på klemrække (11). NB! Der er risiko for frost, hvis cirkulationspumpen er tilsluttet til klemrække (11), og gøres spændingsløs. En eventuel summealarm tilsluttes til klemme (11). LEK NB! Ved tilslutning skal der tages hensyn til den spændingsførende eksterne styring.

14 Til montøren 12 El-tilslutning Når cirkulationspumpen tilsluttes til klemme (11), styres pumpen af. Pumpens aktivitet afhænger af status for, varme-/varmtvandsbehov og udetemperatur. Pumpens motionering varetages af. NB! Der er risiko for frost, hvis cirkulationspumpen er tilsluttet til klemrække (11), og gøres spændingsløs Cirkulationspumpe 6 N Re1 5 LEK Summealarm Cirkulationspumpe (tilbehør) NB! De følgende sider om termostater, ekstravarme, summealarm og stilstand gælder, når styres af SMO 10. NB! Når der anvendes termostater med kugle, skal kuglen isoleres omhyggeligt. Termostat, varmt vand Der kan også anvendes en enkelt kontakt eller termostat ved styring af til- og frakobling af kompressoren til opvarmning af vand. Denne funktion prioriteres før varmefunktionen, hvilket betyder, at kompressoren vil arbejde i overensstemmelse med indstillingerne for varmtvandsproduktion uafhængigt af varmetermostatens status. Denne kontakt skal være af typen afbrydende (NC), når den indstillede temperatur er opnået. Kontakten skal være potentialefri. Tilkobling af afbryder for varmtvandsfunktion sker som vist på nedenstående billede

15 Til montøren El-tilslutning 13 Ettrinstermostat, varme (auto-tilstand) Der kan også anvendes en enkelt termostat til at styre til- og frakobling af kompressoren med. Denne termostat skal være af typen afbrydende (NC), når den indstillede temperatur er opnået. Kontakten skal være potentialefri. Hvis der ikke anvendes en ekstern termostat, skal klemme 30 pos. 6 og 7 forsynes med brokobling. Hvis man vælger at anvende en ettrinstermostat, vælges alternativ 0 i kanal 13, se afsnittet Styring - Kanalbeskrivelse. I kanal 14 indstiller man det ønskede niveau for udeluftstemperatur til skift mellem lav og høj ventilatorhastighed. Ved en udeluftstemperatur på under 13 C tvinges ventilatoren til høj hastighed, uanset indstilling i kanal 14. Tilkobling af ettrinstermostat sker som vist på nedenstående billede. Ekstravarme/stilstand er forsynet med en potentialefri kontakt beregnet til ekstravarme. Maks. 250V 2A. Den udeluftstemperatur (balancetemperatur), som ekstravarmerelæet aktiveres ved, indstilles i kanal 17, se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Ekstern ekstravarme sluttes til via ekstravarmerelæ, klemme (14). Betingelser for tilkobling af ekstravarme: Udeluftstemperaturen skal være lavere end den indstillede balancetemperatur (kanal 17) Kompressoren skal have været i drift i minimum den tid, der er valgt i kanal 28. Afrimningen medregnes til denne tid. Hvis udeluftstemperaturen falder til et niveau under den indstillede værdi, stoptemperatur (stilstand), i kanal 18, blokeres kompressordriften, og al opvarmning skal foretages med en ekstern ekstravarme via stilstands-relæ, klemme (16). Denne funktion aktiveres også, når gøres spændingsløs. Tilkobling af relæet til ekstravarme sker som vist på nedenstående billede NO NC O/C NO NC O/C Ekstravarme Tillsats Stillestånd Stillstand Maks. belastning for relækontakt er 250V 2A. Ved drift uden behov for ekstravarme eller stilstand er relækontakterne sluttede mellem NO og O/C. Ekstravarme og/eller stilstand fås mellem NC og O/C. Kontakterne er tegnet i spændingsløs tilstand. Ekstravarme og/eller stilstandsrelæer er aktiverede i en for normal driftstilstand. Ved en eventuel driftsforstyrrelse deaktiveres begge relæer.

16 Til montøren 14 El-tilslutning Eksempel på tilslutning afekstravarme Eksempel på tilslutning af hjælpekontakter til hhv. ekstravarme og stilstand. Udeføler Der er placeret en udeføler (15) på undersiden af FIG- HTER Hvis er monteret mod syd eller vest, hvor der er risiko for stor opvarmning af solen, bør udeføleren i stedet placeres mod en nordeller nordvestlig væg. NO NC O/C V Hjælpekontakt Hjälpkontaktor (medfølger (ingår ej ikke vid leverans) ved levering) Ydre indikation af summealarm er forsynet med en kontakt til ydre indikering af summealarmen. Funktionen aktiveres ved alle typer alarmer. Maks. belastning for relækontakt er 250 V 2 A. Den ydre indikering af summealarmen tilsluttes som vist på nedenstående billede: Re N Position 2, 230 V udesignal ved summealarm. Position 3, 230 V udesignal ved ikke-alarm.

17 Til montøren Igangsætning og justering 15 Forberedelser Før igangsættelse skal det kontrolleres, at varmekredsen er fyldt og godt udluftet. Kontrollér rørsystemets tæthed. Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet Varmebærersystemet fyldes op med vand til nødvendigt tryk. Udluft systemet med udluftningsniplen på medfølgende flexslange og evt. cirkulationspumpe. udluftningsnippel Balancetemperatur Balancetemperaturen er den udetemperatur, ved hvilken varmepumpens afgivne effekt svarer til husets effektbehov. Det betyder, at varmepumpen dækker hele husets effektbehov ned til denne temperatur. Indstillingen af balancetemperaturen, ekstravarme, foretages i kanal 17. Stoptemperatur Ved normalt radiatorsystem og ved opvarmning af vand bør stoptemperaturen ikke komme under -7 C. Indstillingen af stoptemperaturen, stilstand, foretages i kanal 18. Softstart-relæ er forsynet med et blødstartsrelæ (97), som begrænser startstrømmen til kompressoren til maks. 26 A. Kompressoren må ikke tvinges til at starte med kortere intervaller end 1start hvert 15 minut. NB! Kompressoren må ikke tvinges til at starte med kortere intervaller end 1start hvert 15 minut. Kompressorvarmer er udstyret med en kompressorvarmer, der varmer kompressoren før opstart, og når kompressoren er kold. Kompressorvarmeren skal være tilkoblet i 6-8 timer, før FØRSTE start, se afsnit Opstart og kontrol. NB! Kompressorvarmeren skal være tilkoblet i 6-8 timer før første start, se afsnit Opstart og kontrol. Opstart og kontrol Modulkabel (44) eller termostat/brokobling, klemme (30) kobles ud. Den eksterne afbryder slås til. Kontrollér, at alle indkommende faser er spændingssatte. Kontrollér, at automatsikring (2) er slået til. Kompressorvarmeren (25) skal have været i drift i mindst 6-8 timer, inden kompressoren må startes. Det sker ved at slå manøvrespændingen til, og koble modulkabel og termostat/brokobling fra. Displayet på styrekortet (34) viser C0/CC F0 H1/H3, afhængig af udetemperaturen. I denne tid opvarmes kompressoren for at øge levetiden. Efter 6-8 timer tilsluttes modulkabel, eksterne termostater eller brokobling til indgangen for varmt vand og/eller indgangen for ettrins- eller totrinstermostat. Se afsnittet El-tilslutning - termostat varmt vand, ettrinstermostat varme. Genstart evt. SMO 10. Efter indkobling starter kompressoren efter ca. 20 minutter. Justér indfyringsmængden ifølge diagrammet, se afsnittet Justering, indfyringsmængde Udfyld igangsættelsesrapporten på side 2. NB! Ved tilslutning skal der tages hensyn til den spændingsførende eksterne styring. Efterjustering, varmebærerside I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og udluftning kan være nødvendig. Hvis der høres en boblende lyd fra varmepumpen, cirkulationspumpen og radiatorer, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft elimineret), kan varmeautomatikken indstilles på den ønskede værdi.

18 Til montøren 16 Igangsætning og justering Justering, indfyringsmængde Justering af temperaturdifferencen ( T) mellem fremløbstemperatur og returtemperatur. Dette gøres enklest ved hjælp af temperaturerne, der måles i Kanal 32 (fremløbstemperatur) minus Kanal 29 (returtemperatur); denne temperaturforskel ( T) justeres ved hjælp af cirkulationspumpe og reguleringsventil. Justeringen sker ved stabil drift ca. 5 min. efter start, eller ca. 5 min efter afrimning ved kold udetemperatur. T 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, , Temperaturforskellen skal følge nedenstående diagram (+1-2K). Ved udetemperaturer over 28 C kan indfyringsmængden øges med 30 % til sikring af et niveau T. Diagrammet viser varmepumpen ved høj ventilatorhastighed, ved lav ventilatorhastighed bliver T 0,5 til 1grad lavere. 1 fremløbstemperatur 35 2 fremløbstemperatur 45 3 fremløbstemperatur 55 C Udetemperatur T ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4, ,0 0, C Udetemperatur T ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4, ,0 0, C Udetemperatur

19 Til montøren Styring 17 Forklaring Ventilator Ventilatoren har to hastigheder, høj og lav. Ventilatoren styres af udetemperaturen. Den lavere hastighed anvendes, når udetemperaturen er høj, for at begrænse effekten. Ventilatoren er ikke i drift ved afrimning. Varmer Kompressorvarmeren er altid aktiv, når kompressoren er slået fra. Drypskålsvarmeren sluttes til, når udeluftstemperaturen falder til under den indstillede værdi, og kobles fra, når stoptemperaturen nås. Kompressor Kompressoren har en minimumdriftstid på 5 minutter, inden kompressoren kan stoppes. C0 F0 H Kanal Viser den aktuelle kanal. Skifter kanal med Plusknappen eller Minusknappen Værdi Viser aktuel værdi. Hæver/sænker værdien med hhv. Plusknappen og Minusknappen. C0 F0 H C0 Kompressor fra, cirkulationspumpe fra C Blinker, når kompressoren vil starte, men ikke kan pga. tidsvilkår eller høj returtemperatur. F0 Ventilator fra H1 Kompressorvarmer til Drypskålsvarmer fra C1 F1 H CD F0 H CD Kompressorafrimning CC F0 H CC Cirkulationspumpe til, kompressor fra H3 Kompressorvarmer til Drypskålsvarmer til C1 Kompressor til, cirkulationspumpe til F1 Ventilator til, lav hastighed H0 Kompressorvarmer fra Drypskålsvarmer fra C1 F2 H C1 Kompressor til, cirkulationspumpe til F2 Ventilator til, høj hastighed H2 Kompressorvarmer fra Drypskålsvarmer til Plusknap Med plusknappen (37) bladrer man i kanalsystemet (frem) eller hæver værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Minusknap Med minusknappen (38) bladrer man i kanalsystemet (tilbage) eller sænker værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Enter-knap Med enter-knappen (39) aktiveres og bekræftes eventuel værdiændring. Se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse.

20 Til montøren 18 Styring Kanalbeskrivelse Med Plusknappen og Minusknappen bladrer man frem/tilbage mellem displayets kanaler. For at redigere en værdi skal du først trykke på Enterknappen for at aktivere redigeringstilstanden, hvorefter værdien blinker. Indstil den ønskede værdi med Plusknappen eller Minusknappen. Hvis Plusknappen eller Minusknappen er trykket ind i cirka 3 sekunder, sker der en hurtig udregning. Bekræft derefter med Enter-knappen. Værdien stopper nu med at blinke. De forskellige kanalers betydning/funktion er som følger: 00 Viser driftstilstand for. 01 Normal drift. 02 Afrimning. Afrimningsrutinen aktiveres. 03 Kold udeluftstemperatur. 04 Høj returtemperatur. 05 LP-alarm. Lavtrykspressostaten er blevet udløst. 06 HP-alarm. Højtrykspressostaten er blevet udløst. 07 MS-alarm. Motorsikringen er blevet udløst. 08 Føleralarm. En eller flere af temperaturfølerne er defekte. 09 Kommunikationsfejl (kun når SMO 10 er sluttet til). 11 Ventilator stoppet Sugegastemperatur05 - fordampningstemperatur 02 < 7 K. 12 Fejlmonterede frem- og returløbsfølere. 14 Høj fremløbstemperatur. 08 Ikke i brug. 09 Laveste tilladte afrimningstid. Værdien kan indstilles mellem 5 og 12 minutter. Fabriksindstilling 7 minutter. 10 Mindste driftstid for varmeproduktionen, inden en ny afrimning er tilladt.værdien kan indstilles mellem 10 og 90 minutter. Fabriksindstilling 50 minutter. Fabriksindstilling minutter. 11 Manuel aktivering af afrimningsrutine. Skift værdien 0 til 1og bekræft med Enter-knappen. 12 Gendannelse af fabriksindstillingerne. Skift værdien 0 til 1og bekræft med Enter-knappen. 13 Valg mellem ettrinstermostat/returføler (auto-tilstand) eller SMO Auto-tilstand eller indbygget returføler. 1 Ingen funktion 2 Styring med SMO 10. Bekræft med Enter-knappen, og genstart derefter. Fabriksindstilling Indstillelig udeluftstemperaturværdi til ændring af ventilatortrin i auto-tilstand og styring med SMO 10. Værdien kan indstilles mellem 13 og 40 C. Fabriksindstilling 13 C. 01 Målt temperatur på udeluftsføleren. 02 Målt temperatur på fordamperføleren. 03 Målt temperatur på gasføleren. 04 Målt temperatur, væskeledning. 05 Målt sugegastemperatur. 06 Starttemperatur for tilladt afrimning (fordamperføleren). Værdien kan indstilles mellem 2 og -7 C. Fabriksindstilling -3 C. 07 Stoptemperatur for afrimning (fordamperføleren). Værdien kan indstilles mellem 10 og 40 C. Fabriksindstilling 10 C. 15 Indstillelig udeluftstemperaturværdi til ændring af ventilatortrin ved opvarmning af vand. Værdien kan indstilles mellem 13 og 40 C. Fabriksindstilling 13 C. 16 Indstillelig udeluftstemperaturværdi til start af drypskålsvarmer. Værdien kan indstilles mellem -2 og 2 grader. Fabriksindstilling 2 C. 17 Balancetemperatur, den indstillede udeluftstemperatur, hvor relæet til ekstravarmen (14) kan aktiveres fra kanal 28 uden at påvirke kompressordriften. Relæet til ekstravarmen (14) aktiveres først efter indstillet tid i kanal 28. Kan indstilles mellem -7 (indstillet stoptemperatur, kanal 18) og +10 C. Fabriksindstilling 5 C. 18 Stoptemperatur, den indstillede udeluftstemperatur. Når stilstandsrelæet (16) aktiveres, stopper. Når stoptemperaturen indstilles til mellem 8-10 C, begrænses fremløbstemperaturen til maks. 53 C.Værdien kan indstilles mellem 0 og -10 C. Fabriksindstilling -7 C.

21 Til montøren Styring 19 Kanalbeskrivelse 19 Mindste tidsinterval i minutter mellem kompressorstarter. Værdien kan indstilles mellem 20 og 60 minutter. Fabriksindstilling 20 minutter. 21 Status, alarmindgange (HP, LP og MS), 1 betyder indgang OK. 21 1/1/1 20 Styreindgange/adressevalg. Højtrykspressostat (HP) Motorsikring (MS) Hvis tilstand (0), er auto-tilstand valgt i kanal13. Lavtrykspressostat (LP) 20 1/1 Varmtvandstermostat Ettrinstermostat returføler Aktiv indgang markeres med 1. Ikke-aktiv indgang markeres med 0. Hvis tilstand (1) vises, ingen funktion. 22 Ingen funktion 23 Viser antal kompressorstarter, akkumulerende. 24 Ingen funktion 25 Viser driftstiden i timer for kompressoren, akkumulerende. 26 Viser driftstiden i timer for tilsluttet ekstravarme, akkumulerende. Hvis tilstand (2), er SMO 10 valgt i kanal Adresse (mellem 1 og 9) Adresse til kommunikation med SMO 10. Denne skal vælges, så hver i systemet får en unik adresse (1 9) til kommunikation med SMO forskellige i samme system får for eksempel adresserne 1, 2 og 3. Den, der producerer varmt vand, skal vælges til Viser kompressortilstand. 00 Kompressor fra. 01 Kompressor til. XX Kompressor blokeret på grund af alarm. nn Kompressorstart om nn minutter. 28 Kontinuerlig driftstid med kompressoren, inden ekstravarme tillades. Værdien kan indstilles mellem 0 og 120 minutter. Fabriksindstilling 120 minutter. 29 Målt temperatur på returføleren. 30 Maks. returtemperatur. Når returtemperaturen opnår den indstillede værdi, stoppes kompressoren. Værdien kan indstilles mellem 25 og 53 C. Fabriksindstilling 45 C. 31 Koblingsdifference returtemperatur. Når kompressoren er stoppet på grund af høj returtemperatur, skal returtemperaturen falde med en indstillet værdi, før start af kompressoren tillades. Værdien kan indstilles mellem 0 og 10 C. Fabriksindstilling 2 C. 32 Målt temperatur på fremløbsføleren.

22 Til montøren 20 Følere Følerplacering LP HP 15 Udeluftføler 21 Strømføler (ingen funktion) 33 Lavtrykspressostat 41 Højtrykspressostat 86 Temperaturføler, fordamper 88 Temperaturføler, væskeledning 89 Temperaturføler, fremløb 90 Temperaturfølere, sugegas 91 Temperaturføler, varmgas 93 Temperaturføler, returløb Data for varmgasfølere Data for temperaturfølere Temperatur ( C) Modstand (k ) Spænding (V) ,35 4, ,51 4, ,44 4, ,29 4, ,20 4, ,93 4, ,62 3, ,71 3,65 0 9,81 3,38 5 7,62 3, ,97 2, ,71 2, ,75 2, ,00 1, ,42 1, ,96 1, ,60 1, ,31 1, ,08 0,94 Temperatur ( C) Modstand (k ) Spænding (V) 40 1,71 1, ,44 1, ,21 0, ,07 0, ,87 0, ,74 0, ,64 0, ,55 0, ,47 0, ,41 0, ,36 0, ,31 0, ,27 0, ,24 0, ,21 0, ,19 0, ,17 0, ,15 0, ,13 0, ,12 0, ,11 0,11

23 Til montøren El-diagram 21 X9 L1 X9 L2 X9 L3 X9 N PE DC 21 AC T5AH Re *** Re1 Re4 *** 68 9 *** Re X11 3 X11 2 X11 5 *** 69 summealarm ** X11 1 X Re5 17 X X Re6 18 X N 97 L1 L2 L3 A2* A1 Re7 57 X X X U V W Re8 X Re9 21 X13 3 X C S R 25 X13 4 PE 2 27 PE 3 * RSB 4015-B indgang A2, RSE 4012-B (MSR 10) indgang A3-L3. ** Cirkulationspumpe til varmebærer styret fra, indgår ikke ved levering. *** Ingen funktion

24 R Tillv.nr. och tillv.år: se separat skylt Spänning: 400V 3N+PE 50Hz Märkström (A): 8.4 A Inställningar av motorskydd: 7 A Värmebärardel -Volym: 1.5 l -Beräkningstryck: 3 bar (0.3 MPa) -Provtryck: 3,9 bar (0,39 MPa) -Beräkningstemp: 100 C Köldmediemängd: 2,2 kg Köldtyp: R407C Provtryck, kylsystem: 26 bar (2,6 MPa) Made by NIBE AB, SE Markaryd, SWEDEN Til montøren 22 Komponenternes placering Dold! Skjult LEK Typ: Fighter /8kW Art.nr. : LEK 15 Dold! Skjult

25 Til montøren Komponentliste 23 2 Automatsikring 7 Servicetilslutning, lavtryk 9 Klemrække, indkommende tilførsel 11 Klemrække, cirkulationspumpe, summealarm 13 Klemrække, intern 14 Tilslutningsklemme (tilbehør) 15 Temperaturføler, udeluft 16 Tilslutningsklemme (stilstand) 17 Fordamper 18 Kondensator 19 4-vejs ventil 21 Strømføler (ingen funktion) 24 Drypskålsvarmer 25 Kompressorvarmer 26 Motorsikring, inkl. nulstiller 27 Kompressor 29 Relækort med netdel 30 Klemrække, relækort 33 Lavtrykspressostat 34 Styrekort med display 36 Ventilator 37 Plusknap 38 Minusknap 39 Enter-knap 40 Reset-knap 41 Højtrykspressostat 42 Servicetilslutning, højtryk 43 Kontrast for display 44 Klemrække, kommunikation 48 Ekspansionsventil 57 Driftskondensator, ventilator 63 snavsfilter (vedlægges) 64 Skueglas 65 Tørfilter 66 Kontraventil 68 Kontaktor, kompressor 69 Ingen funktion 70 Tilslutning, fremløb F 2005, DN Tilslutning, returløb F 2005, DN Temperaturføler, fordamper 88 Temperaturføler, væskeledning 89 Temperaturføler, fremløb 90 Temperaturfølere, sugegas 91 Temperaturføler, varmgas 93 Temperaturføler, returløb 95 Typeskilt 97 Softstart-relæ 100 Kabelgennnemføring, indkommende tilførsel 102 Kabelgennemføring, følere 103 Serienummer 100 LEK

26 LEK R Til montøren 24 Lydniveauer Lydniveauer placeres oftest ved en husmur, hvilket giver en rettet lydspredning, der skal tages hensyn til. Man skal derfor altid stræbe efter at vælge den side til opsætningen, der vender mod det mindst lydfølsomme naboområde. Lydtryksniveauerne påvirkes af andre vægge, mure, forskellige i jordniveau mm. og skal derfor kun ses som vejledende. arbejder om sommeren ved lav ventilatorhastighed og på andre tidspunkter ved høj ventilatorhastighed. 1 m 4 m 10 m Lydtryksniveau ved 1 m. Ventilator lav/høj db(a) 55,9/60,5 56,8/59,3 60,2/63,8 Lydtryksniveau ved 4 m. Ventilator lav/høj db(a) 43,9/48,5 44,8/47,3 48,2/51,8 Lydtryksniveau ved 10 m. Ventilator lav/høj db(a) 35,9/40,5 36,8/39,3 40,2/43,8

27 1000 mm 350 mm Til montøren Mål 25 Mål og opstillingskoordinater Bag varmepumpen skal der være et frit område på 350 mm til eventuel service Foran og over varmepumpen skal der af servicehensyn være et frit område på mm. Fritt plads utrymme bagved bakom Fritt Fri utrymme plads Min afstand Min. avstånd vid ved användning brug af av flere flera F2005 F mm Fritt Fri utrymme plads foran framför

28 Til montøren 26 Tekniske data IP Afgivet/tilført effekt* ved 2/35 C ** (kw) 6,3/1,8 8,3/2,3 11,9/3,5 Afgivet/tilført effekt* ved 7/35 C ** (kw) 7,9/1,8 10,5/2,4 13,8/3,7 Afgivet/tilført effekt* ved -7/45 C ** (kw) 3,8/1,7 5,8/2,2 7,8/3,2 Afgivet/tilført effekt* ved 0/45 C ** (kw) 5,6/1,9 7,4/2,5 10,5/3,7 Afgivet/tilført effekt* ved 7/45 C ** (kw) 7,4/2,1 9,7/2,7 13,8/4,1 Afgivet/tilført effekt* ved -7/50 C ** (kw) 3,5/1,7 5,2/2,2 7,2/3,2 Afgivet/tilført effekt* ved 2/50 C ** (kw) 5,9/2,1 7,4/2,6 10,9/3,9 Afgivet/tilført effekt* ved 7/50 C ** (kw) 7,0/2,2 9,3/2,8 13,3/4,3 Afgivet/tilført effekt* ved 15/50 C ** (kw) 8,7/2,3 11,7/3,1 16,3/4,7 Startstrøm (A) 26 Indstilling af motorsikring (A) 5,5 7,9 11 Softstart-relæ indgår som standard Driftsspænding 3 x 400 V + N + PE 50 Hz Kompressor stempelkompressor Nominelt flow, varmebærer (l/sek.) 0,17 0,24 0,33 Internt trykfald ved nominelt flow (kpa) 1,1 2,0 2,4 Luftflow (m 3 /h) 1320/ / /3050 Nominel effekt, ventilator (W) 155/ / /190 Sikring (A) Kapslingsklasse IP 24 Maks. udgående varmebærertemperatur ( C) 58 Kølemediemængde (R407C) (kg) 2,1 2,1 2,4 Tilslutning, varmebærer, udv. dia DN 25 Afrimningssystem varmgasafrimning Lukkeværdi, pressostat HP (bar) 27 Lukkeværdi, pressostat LP (bar) 0,5 Difference, pressostat HP (bar) -7 Difference, pressostat LP (bar) +1,0 Højde på ben (mm) 1045 Bredde mm (mm) 1200 Dybde mm (mm) 500 Vægt kg (kg) Farve mat rustfri/mørkegrå-metallic * Kompressor, ventilation og styring. Afrimning reducerer forholdet mellem modtaget/afgivet effekt med cirka 10 %. ** Udetemperatur/Fremløbstemperatur

29 Til montøren Medleveret tilbehørssæt Snavsfilter R25 Art. nr LEK LEK 2 flexslanger (R25) med 4 pakninger Art. nr maskinfødder med holdere Art. nr Art. nr AJ LEK Kabelbindere 4 stk. Art. nr Varmeledningspasta Art. nr Aluminiumstape Art. nr

30 Andet 28 Tilbehør SMO 10 Reguleringscentral Art. nr Varmtvandstyring VST 11 Omskifterventil, Cu-rør Ø28 (Maks. anbefalet ladeeffekt, 15 kw) Art. nr LEK Varmtvandsbeholder VPA 300/200 Art. nr VPA 450/150 Art. nr

31 Driftsforstyrrelser og afhjælpning 29 Andet Ved fejlfunktion eller ved driftsforstyrrelser kan man som en første foranstaltning kontrollere nedenstående punkter: ikke i drift Årsag: Eksternt reguleringsudstyr har ikke afgivet et startsignal. Foranstaltning: Kontrollér reguleringsudstyrets indstillinger. Aftapning, varmebærerside Ved længere strømafbrydelser anbefales det, at den del af varmesystemet, der er anbragt udendørs, tømmes. Årsag: Foranstaltning: Årsag: Foranstaltning: Årsag: Foranstaltning: Sikringerne er blevetudløst. Skift sikring, eller nulstil automatsikringen. Hvis sikringen udløses igen, skal du kontakte montøren. Lav udetemperatur. Vent, til udetemperaturen er højere end varmepumpens indstillede stopværdi. Udløst HP, LP eller MS. Kontrollér, at systemet er ordentligt udluftet. Kontrollér sikringerne. Hvis fejlen stadig ikke er afhjulpet, skal du kontakte montøren. NB! Da kan sluttes til et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. NB! Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af eller under tilsyn af autoriseret el-installatør. NB! Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives. 089 Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af ovenstående, bør du kontakte en montør.

32 Andet 30

33 Andet 31

34 Andet 32

35

36 CZ NIBE CZ V Zavetri 1478/6 CZ Prague 7 Tlf.: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl Celle Tlf.: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik Filial af NIBE AB Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tlf.: Fax: FI Haato Varaajat NIBE AB:n sivuliike Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V Hofstraat AC WILLEMSTAD Tlf.: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II BIAŁYSTOK Tlf.: Fax: R NIBE AB SVERIGE Box 14 Järnvägsgatan 40 SE MARKARYD Tlf.: (0) Fax: (0)

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1132-1 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2300. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1138-1 (S) 031744 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2300. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1138-1 (S) 031744 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1138-1 (S) 031744 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 7 Transport og opbevaring 7 Opstilling 7 Medfølgende

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2030. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1410-2 231111 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2030. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1410-2 231111 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1410-2 231111 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 7 Transport og opbevaring 7 Opstilling 7 Medfølgende

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Tekniske data DHP-R VFBMF201

Tekniske data DHP-R VFBMF201 Tekniske data HP-R jendomsvarmepumpe i effektstørrelser fra kw til kw ås med kølemiddeltype R7 ( ) eller 13a (7 ) vanceret styring med integreret webovervågning Hoveddele... Pladskrav...3 Mål og tilslutninger...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROAIR. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1240-2 031875 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport og opbevaring 4 Opstilling 4 Medfølgende

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS DK 427-1 411178 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere