slip potentialet løs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "slip potentialet løs"

Transkript

1 Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen

2 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt på verdensplan 1

3 Forretningsvilkårene i dag Presset for at øge indtjeningen, forbedre produktiviteten og sænke omkostningerne er større end nogensinde. Og det er behovet for at øge kvalitet og fastholde kunderne også. Spørgsmålet er hvordan? Som så mange andre har din virksomhed sikkert allerede kigget på omkostningerne samt processerne i områder som logistik og IT. Du er til stadighed på udkig efter forbedringer, men det kan være svært at finde yderligere tiltag. Hvad mere kan du gøre? Et område, som mange virksomheder har overset i deres søgen på besparelser og procesforbedringer, er dokumenter. Dokumenter er vigtige Dokumenter findes overalt, lige fra digitale dokumenter på din webside og pc til den store mængde af papirbaserede dokumenter, som fakturaer, kontrakter, erklæringer, marketingmateriale og direct mails. Dokumenterne er selve livsnerven i din virksomhed. Dokumenter er mere end blot papir. Dokumenter er produktet (f.eks. kundekontrakter, forsikringspolicer) Dokumenter understøtter produkter (f.eks. brugervejledninger, produktbrochurer osv.) Dokumenter understøtter kritiske virksomhedsprocesser (f.eks. tilgodehavender og gæld, ansøgninger om kreditkort o.l.) 82% af de adspurgte virksomhedsledere mener, at dokumenterne er vigtige for at deres organisation kan fungere tilfredsstillende. På trods heraf er hovedparten af virksomhederne (90%) ikke i stand til at vurdere, hvor meget de bruger på dokumentation 2. I virkeligheden bruger virksomheder op til 15% 2 af deres indtægter på dokumenter. Det er en stor post. Men Xerox Global Services kan ikke alene hjælpe virksomheden med at måle præcist, hvor meget den bruger på dokumenter, vi kan også tilvejebringe væsentlige besparelser. Omkostningsbesparelse er en af fordelene ved et samarbejde med Xerox Global Services. Vi kan hjælpe din virksomhed med at strømlinie og forenkle alle dokumentintensive processer. Resultatet er: Hurtigere arbejdsgange, forbedret konkurrenceevne, øget vækst i indtjening og forbedret kundetilfredshed.

4 82% af virksomhedsledere siger, at dokumenter er vigtige for at kunne drive deres forretning tilfredsstillende 2 Outsourcing af dokumenter Det er almindeligt anerkendt, at de mest succesrige virksomheder gør brug af underleverandører. Ifølge The Outsourcing Institute lægger f.eks. 80% af Fortune 500-virksomhederne nogle af deres funktioner til informationsstyring ud til underleverandører. Det er nemt at se hvorfor. Outsourcing frigør ledelsestid og giver dermed virksomheden tid til at fokusere på kerneforretningen hvilket er vigtigt i en verden med hård konkurrence. Outsourcing sænker omkostningerne og frigør kapital til investeringer i aktiviteter, der vil generere større udbytte. Outsourcing giver din virksomhed adgang til ekspertise i verdensklasse og specialistviden, der ikke er tilgængelig i din egen virksomhed. Outsourcing øger kvalitet og kapacitet og hjælper jer med at yde mere med mindre. Mange af verdens førende virksomheder kan bekræfte, at det betaler sig at outsource.

5 Det betaler sig at outsource dokumenter Dokumenter spiller en vigtig rolle ved produktivitetsforøgelse, forbedring af kundeservice og sænkning af de generelle omkostninger. Hvad enten dokumenterne er digitale eller papirbaserede, kan du gemme, hente og administrere din virksomheds mest værdifulde aktiv: viden. Når dokumenterne administreres korrekt, kan du bruge, dele og genbruge den viden, de indeholder, til at skabe ny værdi. Selvom op til 80% af en virksomheds medarbejdere er er vidensarbejdere, er det kun ca. 12% af virksomhedens viden, der findes i et let tilgængeligt format. Den største del næsten halvdelen er fastlåst, pga. manglende teknisk kompatibilitet, eller fordi det er svært at bevæge sig mellem papir- og digitale formater. Med andre ord er dine mest værdifulde aktiver svært tilgængelige og ikke-produktive. Og hvad mere er, så er produktionsprocesser og ressourcer ofte delt i separate siloer på tværs af virksomheden, hvilket skaber en uundgåelig og dyr overlapning af mennesker, processer og teknologi. Virksomheden Gartner Group har vurderet, at op til 30% af den identificerede udgift til dokumentproduktion i en virksomhed kan spares ved at overgive styringen til en dokumentekspert. Men der er også andre fordele. Dokumentoutsourcing giver også betydelige procesforbedringer. Ved at strømline processer opnår du, at vigtige dokumenter som f.eks. kundeansøgningsblanketter bliver produceret hurtigere, har færre fejl og er mere opdaterede med myndighedernes krav. ENESTÅENDE RESULTATER Xerox indgår samarbejde med FG Wilson omkring produktion af brugervejledninger FG Wilson, et 100%-ejet datterselskab i ingeniørkoncernen Caterpillar, producerer diesel- og benzindrevne elektricitetsgeneratorer på produktionsanlægget ved Belfast i Nordirland. Virksomheden eksporterer 99% af generatorerne til områder så forskellige som Sydamerika, Mellemøsten, Fjerneøsten og Sydafrika. Med hvert generatorsæt følger en manualpakke med betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Når man eksporterer til så mange forskellige områder som FG Wilson gør, er man nødt til at producere vejledninger på forskellige sprog, hvilket betyder et stort lager af manualer, der bliver forældet, når teknologien forbedres, og forskellige modeller udvikles. Problemet Til at begynde med fik FG Wilson trykt manualerne eksternt, og selv samlede de manuelt offset-trykt materiale fra de forskellige leverandører, til den færdige manualpakken. Denne proces optog megen ledelsestid og mange ressourcer, samtidig med at man skabte uacceptabelt meget spild pga. forældede oplag. På grund af spild af tid, ressourcer og produktivitet i den eksisterende proces, besluttede FG Wilson, at noget måtte gøres. Xerox var én blandt flere udbydere af dokumentstyring, som FG Wilson kontaktede for at afhjælpe situationen. Løsningen Valget som den foretrukne udbyder faldt på Xerox Global Services, som herefter arbejdede sammen med FG Wilson og analyserede de eksisterende processer og anbefalede en skræddersyet løsning, hvor den eksisterende dokumentproces blev flyttet til en justin-time-produktion. Herved opnåede man større fleksibilitet i manualproduktionen, og man kunne tilpasse materiale, der skulle produceres i formater som CD-ROM og til internettet samt i det traditionelle trykte format. I dag arbejder Xerox personale hos FG Wilson for at yde service med ansvar for levering af aftalte servicestandarder, herunder udskriftsstyring, produktion af tekniske tegninger og efterbehandling. Resultaterne Udover at have frigjort personale til mere forretningskritiske områder i virksomheden og elimineret problemet med lager af forældede manualer, har det nye system resulteret i en stigning i produktiviteten på 100%. Projektet gav også en årlig besparelse på , næsten 60% mere end forventet, beregnet ud fra omgruppering af personale, reduktion i lagerbeholdning og materialeomkostninger.

6 70% af erhvervsledere hævder, at en forsinkelse i opdatering af dokumenter i henhold til lovkrav, gør deres virksomhed mindre fleksibel 2 Dokumentstyring på tværs af virksomheden Xerox Global Services er en af verdens førende virksomheder indenfor outsourcing. Vores uovertrufne ekspertise fokuserer på hver enkelt fase i dokumentets livscyklus, lige fra oprettelse til produkt og til lagring, genfinding og forsendelse. Dette betyder, at vi kan levere end-toend-styring af alle dine dokumentprocesser, hvilket giver dig et holistisk overblik over en ellers fragmenteret proces: fra forretningsdokumenter, reprotryk, printon-demand, transaktionstryk, blanketter lige til lagring og distribution. Xerox Global Services gør din virksomhed mere effektiv med styring af dine dokumenter på tværs af virksomheden gennem netværk og internettet og gennem hele deres levetid med skift mellem digital- og papirformat. Du kan vælge mellem en lang række services, der tilbyder betydelig værdi på hver sin måde.

7 ENESTÅENDE RESULTATER Sådan reducerede Lloyds TSB sine omkostninger til kontordokumenter med over 40% Med kopimaskiner, printere og faxer, hvoraf mange ikke blev tilstrækkeligt udnyttet, var Englands førende leverandør af finansielle ydelser, Lloyds TSB, fast besluttet på at finde en bedre måde at gøre tingene på. Virksomheden ønskede større effektivitet, reducerede omkostninger og øget fleksibilitet. Og det var her Xerox Office Services kom ind. Efter en detaljeret analyse udarbejdede Xerox en komplet service til printstyring, der dækkede al Lloyds TBS udstyr, alle leverandører og al service i en enkelt kontrakt om omkostningpr.-side med garanterede servicestandarder. Resultaterne har været overvældende. Ikke alene har Xerox Office Services overholdt de aftalte produktivitets- og effektivitetsmål, men sammen har vi udviklet og leveret aftalte planer om besparelser hvert år. Men tag ikke kun vores ord for gode varer. Læs hvad en førende talsmand havde at sige: Den værdi, Xerox tilfører Lloyds TSB, er, at de varetager alle vores dokumentproduktionsprocesser. Det gør Xerox ikke alene med stor professionalisme, men meget mere omkostningseffektivt end vi selv kunne. Ron Whatford, Direktør for Group Operations (Lloyds TSB Group) Document Outsourcing Services Document Advisor Office Med Document Advisor Office får store virksomheder med en massiv dokumentmængde mulighed for at få fuld kontrol over fragmenterede dokumentprocesser og relaterede omkostninger. Det er en omfattende styring af alle serviceydelser der er relateret til virksomhedens store dokumentbehov fra koncept til levering. Xerox dokumenterer dit samlede omkostningsniveau, så vi har et sammenligningsgrundlag, når vi beregner de mulige besparelser. Xerox Office Services XOS er en totalservice med flere leverandører, hvor Xerox Global Services er hovedleverandøren, der styrer alle processer og omkostninger i forbindelse med produktion af dokumenter. Denne service garanterer besparelser på ca. 25% af de oprindelige omkostninger for produktion af kontordokumenter samt betydelige produktivitetsfordele for såvel medarbejdere som virksomheden som et hele. Xerox eprintsourcing Services Xerox eprintsourcing Services giver værdifulde omkostningsbesparelser ved at styre virksomhedens omkostninger til eksternt tryk via et udvalg af skræddersyede, webbaserede værktøjer og ressourcer. Xerox Creative Services Ved hjælp af kreative eksperter, den nyeste teknologi og gennemtestede forretningsprocesser giver Xerox Creative Services reducerede omkostninger, produktstyring og hurtigere time-to-market. Du får en effektiv løsning, der dækker alle dine behov inden for præsentationer, billedbehandling, multimedie, internet og intranet. Xerox Document Production Services Xerox Document Production Services hjælper virksomheden med at kommunikere mere effektivt med kunderne ved at centralisere og forbedre produktionen af reklamedokumenter af høj kvalitet (som produktlitteratur og direct mail), diverse udgivelser (som vejledninger og rapporter) og transaktionsdokumenter (som fakturaer og kontoudtog). Xerox Mailroom Services Xerox Mailroom Services sikrer den bedst mulige driftseffektivitet på tværs af alle aspekter af det moderne postlokale. 90% af virksomheder ved ikke, hvor meget de bruger på dokumentation 3

8 1 ud af 5 medarbejdere bruger mindst 60% af sin tid på dokumenthåndtering 3 Business Process Services Det drejer sig ikke blot om billigere dokumenter. Det handler også om smartere dokumenter. Dokumenter er vigtige for mange forretningsprocesser: lige fra fakturering til kundekommunikation hvad enten dokumenterne er i papirform eller er elektroniske. De kan leveres i flere medier og formater og håndteres som fragmenteret information, der kan genanvendes på mange forskellige måder. Xerox Global Services bygger bro mellem den traditionelle papirverden og den voksende digitale verden af dokumenter ved at strømline og automatisere vore kunders dokumentintensive forretningsprocesser. IND UD Vi gør vores kunder i stand til at levere uovertrufne resultater gennem en kombination af procesforbedring, omkostningsreduktion og kvalitetsforbedring. På den måde kan kunderne

9 ENESTÅENDE RESULTATER Hjælp til mobiltelefonoperatør med at forbedre kundeservice En af Frankrigs førende mobiltelefonoperatører har arbejdet sammen med Xerox siden I 2001 udarbejdede Xerow Global Services en innovativ løsning af deres problem med indgående post. Før 2001 blev indgående post fra kunderne håndteret manuelt, hvor hver filial var ansvarlig for håndtering af egen indgående post. Afhængig af indholdet kunne en henvendelse enten behandles direkte eller videresendes til et andet sted, der bedre kunne behandle den pågældende kundehenvendelse. Denne politik medførte ikke alene, at henvendelserne ofte cirkulerede rundt mellem de involverede filialer, den udelukkede også et samlet overblik over den post, der blev modtaget i de forskellige filialer. Den løsning, som Xerox Global Services fandt frem til, var at digitalisere så mange af de indgående kundehenvendelser som muligt, så de automatisk kunne videresendes til det relevante personale i Kundeservice. Overordnet er Xerox Global Services nu ansvarlig for den direkte behandling af 80% af den modtagne post. Systematisk digitalisering har elimineret cirkulation af post mellem filialer, og det har resulteret i en betydelig reduktion i den tid, der bruges på at flytte post fra et sted til et andet. En yderligere fordel har været en reduktion i svartiden på kundehenvendelser sammen med en forbedring i kvaliteten af behandlingen. Disse forbedringer i produktiviteten repræsenterer en stor forbedring i såvel eftersalgs-service som kundeservice. færdiggøre opgaver hurtigere, reducere omkostningerne, reducere den generelle behandlingstid betydeligt samt forbedre proceskontrol og -kvalitet. Vi kan levere disse fordele til din virksomhed via vores udvalg af Business Process Services ved at outsource bestemte dokumentintensive forretningsprocesser og ved at engagere os i at forbedre nøgleområder i disse processer væsentligt. Det opnår vi igennem vores omfattende erfaring og forbedringsteknikker baseret på Lean 6 Sigma, hvor du som kunde nyder godt af fordelene og kan fokusere på din virksomheds kerneaktivitet. Imaging and Archive Services Xerox Imaging og Archive Services giver din virksomhed et solidt grundlag til sagsstyring og overholdelse af lovkrav med en række outsourcede services til indhentning, konvertering, indeksering og lagring af dokumenter, der hurtigt kan genfindes online. Product Lifecycle Services Xerox Product Lifecycle Services dækker alle stadier af levetiden for din virksomheds produkt- eller servicedokumentation, herunder godkendelse, produktion og distribution. Det er en gennemtestet løsning, der sikrer, at de korrekte dokumenter i det korrekte sprog og format leveres til rette tid og på rette sted. Finance and Administration Services Ved at fokusere på gæld og tilgodehavender, logistiske funktioner og kontraktstyring administrerer Xerox Finance and Administration Services hentning, indeksering og lagring af dokumenter som fakturaer, købsordrer, konnossementer, følgesedler og leverandørkontrakter. På den måde effektiviseres behandling af regnskabstransaktioner, og man opnår hurtigere løsning af stridsspørgsmål, reducering af nedskrivninger og hurtigere cash flow. Client Account Lifecycle Management Xerox Client Account Lifecycle Management Services er ideel til virksomheder, der har brug for at behandle kundedokumentation som ansøgninger og ordrer så hurtigt som muligt. Man opnår omkostningsbesparelser, forenkling og forbedret nøjagtighed ved at anvende digitale dokumenter gennem hele processen.

10 90% af kundekommunikation sker via dokumenter 4

11 Mennesker, processer og teknologi Et samarbejde med Xerox Global Services giver dig øjeblikkelig adgang til Xerox omfattende ekspertise. Som en global virksomhed med velanset forskning og udvikling, gennemtestede metodikker og over 40 års erfaring som førende inden for branchen har vi evnen og ekspertisen til at impementere de mest komplekse, omfattende og innovative forretningsløsninger for vores kunder. Xerox Global Services metodik Sådan arbejder vi sammen Alle hos Xerox bestræber sig på at yde deres bedste. Vi fastsætter strenge standarder og stræber efter at præstere mere end forventet. Vores metodik kan beskrives i 5 kvalitetsbaserede trin: VI VURDERER Den aktuelle status VI DESIGNER En innovativ løsning, der er unik og tilpasset din virksomhed VI FORBEDRER Processen og implementer det nye serviceudbud VI ADMINISTRERER Mennesker, processer og teknologi i en ny forretningsmodel VI LEVERER Forretningsresultater til din virksomhed Lean 6 Sigma Igennem Xerox Global Services-metodikken har vi indført Lean 6 Sigma-metoden for at levere omkostningsbesparelser, reducere procesafvigelser og fjerne spild fra komplekse processer. Lean 6 Sigma er en disciplineret, faktadreven metode, der øger proceshastigheden ved at fjerne aktiviteter uden værdi (Lean) mens man minimerer mangler i procesydelserne (6 Sigma).

12 For oplysninger vedrørende Xerox avancerede løsninger og services, besøg OM XEROX GLOBAL SERVICES Xerox er global markedsleder inden for dokumentstyring og har markedets største udvalg af produkter, serviceydelser og løsninger. Xerox Global Services, der er ét af de tre primære forretningsområder i Xerox, tilbyder en omfattende portefølje af serviceydelser, som bl.a. dækker strategisk outsourcing, rådgivning, udvikling, implementering og integration af systemer og content management. Printed on a Xerox igen3 Digital Production Press 1 University of California Berkeley 2 Documents The Life Blood of Your Business, IDC Xerox / MORI survey of European Directors, Palo Alto Research Centre Incorporated Vi arbejder sammen med vore kunder for at finde måder, hvorpå de kan forbedre processerne omkring dokumentfremstilling, bl.a. kundekommunikation, fakturering, undervisningsmateriale og registering. Xerox Global Services er en af verdens førende leverandører indenfor dokument-outsourcing. og er i stand til at forbedre samtlige dokumentrelaterede processer med store besparelser til følge. Vi arbejder for små og store virksomheder, indenfor alle brancher og på tværs af landegrænser XEROX CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. XEROX er varemærker tilhørende XEROX CORPORATION. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom. EX5264XD 02/05 708P88077DKD

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK GRAFISK KOMMUNIKATION PRODUKTIONSPRINT FREMTIDEN ER LOVENDE MED DIGITALTRYK Konica Minolta gik med stor succes ind på produktionsprintmarkedet

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Fra papir til digitalisering

Fra papir til digitalisering 11000 10101001011 11000 Fra papir til digitalisering Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk 10101001011 11000 11000 Dokumentfangst

Læs mere

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr.

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr. Beskrivelse af Recall A/S Recall (Recall) er et datterselskab i den internationale koncern Recall Corp., med næsten 300 repræsentationer i 23 lande, fordelt på 5 kontinenter. Recall har flere end 4.500

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Få styr på forbruget

Få styr på forbruget Få styr på forbruget Spild og frustrationer Printer-frustrationer er velkendt hverdag på alle uddannelsesinstitutioner. Lærere og studerende står ofte i kø og roder i bunkerne efter deres print. Har man

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Highlights fra den dugfriske rapport fra AIIM Market Intelligence: Winning the Paper Wars Digitalisering

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM HØJERE PRODUKTIVITET LAVERE OMKOSTNINGER Digitalt workflow-system baseret på web teknologi Effektive arbejdsgange internt og eksternt Fuld fokus på forretning og konkurrenceevne

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt Vi hjælper dig til at opnå succes Virksomhederne har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver et ægte partnerskab. Det har vi

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Danfoss tilbyder en række e-handelstjenester, som kan hjælpe dig med at drive din forretning på en mere effektiv måde: Web-bestilling

Læs mere

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

JEG ØNSKER EFFEKTIVE WORKFLOWS, HØJERE PRODUKTIVITET OG LAVERE OMKOSTNINGER

JEG ØNSKER EFFEKTIVE WORKFLOWS, HØJERE PRODUKTIVITET OG LAVERE OMKOSTNINGER JEG ØNSKER EFFEKTIVE WORKFLOWS, HØJERE PRODUKTIVITET OG LAVERE OMKOSTNINGER OPTIMIZED PRINT SERVICES HVAD ER DEN OPTIMALE LØSNING TIL UDFORDRINGER PÅ DEN MODERNE ARBEJDSPLADS? SAMARBEJDE! På de moderne

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne 2 Avaya realiserer visionerne 3 Vi er midt i en IP-baseret udvikling, hvor hele vores måde at arbejde på ændres, og visionerne bliver til realiteter i hverdagen. Globalisering og skrappe kundeforventninger

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering INDLÆG 15: Outsourcing Vækstklar gennem standardisering og effektivisering Torben Ryttersgaard November 2014 Navn Uddannelse Rolle Certificeringer Ba i Samfundsvidenskab Vice President Head of Industries

Læs mere