EXact Automatik Basis vejledning for VEX200-serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXact Automatik Basis vejledning for VEX200-serien"

Transkript

1 EXact_VEX200 EXact Automatik Basis vejledning for VEX200-serien OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 Menustruktur 2/104

3 Symboler og software version Symboler brugt i denne vejledning...5 Software version...5 Software version Brugerniveau 2.1. HMI-panel Ikoner i display Betjening, adgangskoder og valg af sprog 3.1. Betjening af HMI-panel Anvendelse af betjeningsknapper i menuerne Adgangskoder for tekniker- og servicemenuer VIGTIGT ved servicearbejde Ekstra servicepanel...12 Menu Valg af sprog...13 Menu Indstilling af dato og tid...13 Menu Nulstil indstillinger...13 Menu Genindlæs database...14 Menu Web server...14 Menu Backup/restore Opstart af anlæg til drift 4.1. Kom godt i gang...16 Opstart konfiguration...17 Menu Tilbehør...18 Menu 3.4 Tilslutning af varme- og køleenheder...19 Menu 3.5 BMS...20 Menu BMS Hvad er et indeklimaniveau?...20 Menu 1 - Valg af driftsform...21 Menu Driftsindstillinger - Luft regulering...21 Menu Driftsindstillinger Balance...23 Menu Regulatorer...25 Menu til Indstilling af de valgte indeklimaniveauer...25 Menu x - Luft setpunkt...25 Menu x - Temperatur setpunkt...25 Menu x - Absolut/Relativ temperatur...26 Menu x - Køling relativ start...26 Menu x - Varme relativ start...26 Menu x - Køling absolut start...27 Menu x - Varme absolut start...27 Generelt for temperaturregulering...27 Menu Temperaturgrænser...27 Menu x - Tilluftregulering, absolut...29 Menu x - Rumtemperaturregulering, absolut...30 Menu x - Tilluftregulering, relativ...31 Menu x - Rumtemperaturregulering, relativ...33 Menu Driftsindstillinger - Temperatur regulering...35 Kompensering...36 Menu Luftkompensering...36 Menu CO2 kompensering...37 Menu Fugtkompensering af luftmængde...38 Menu Luftmængdereduktion...38 Menu Udekompensering af luftmængde...39 Menu Temperatur kompenseringer...40 Menu Udetemperaturkompensering...40 Menu Sommerkompensering...41 Menu menu Filter (overvågning ved tryk)...42 Menu menu Filter (overvågning med timetæller)...42 Menu Natkøling...43 Menu Kølegenvinding...46 Menu Grænser for ventilatorer /104

4 Drift Menu Temperaturgrænser for tilluft og rum...46 Grænser for rumtemperaturen...47 Menu Køle-/VP. unit...47 Menu 5 - Tid og ugeplan...48 Menu Dato og tid...48 Menu Ugeplan...49 Menu 7 - Sikkerhedsfunktioner...50 Menu Brandalarm...50 Menu Frostsikring af HCW...51 Menu 2 - Driftsvisninger...53 Menu Lufttemperaturer...53 Menu Setpunkter for regulatorer...54 Menu Luftmængder...54 Menu Motor controller parametre (MC-parametre)...54 Menu Temperatur reguleringsenheder...55 Menu Tryk...55 Menu Eftervarmeflade...55 Menu Køle-/VP. unit...56 Menu CCW Isvandsflade...56 Menu CU-køleunit...56 Menu Ekstern kølemaskine MXCU...56 Menu Timetællere...57 Menu CO2/RH sensorer (hvis monteret)...57 Menu 6 - Versioner...57 Menu 8 - Service...58 Ekstra servicepanel...59 Menu VDI Menu Tvangsstart...60 Menu Ventilatorer...60 Menu Genvinding...60 Menu Varmeenhed...61 Menu Køleenhed...61 Menu Spjæld og relæer...61 Menu Kalibrering af MPT Alarmer 6.1. Alarmer og info (menu 4) Nulstil alarmer Alarmvisning - fejlårsager Alarmliste...65 Appendix 1 - Principskitser Principskitser...93 Principskitser for anlæg med chiller...93 VEX L ventilatorplacering VEX R ventilatorplacering VEX L ventilatorplacering VEX R ventilatorplacering VEX280L ventilatorplacering VEX280R ventilatorplacering VEX280L ventilatorplacering VEX280R ventilatorplacering Appendix 2 - Temperaturmodstand tabel Temperaturmodstand tabel DC /104

5 Symboler og software version Symboler og software version Symboler brugt i denne vejledning Forbudssymbol Overtrædelse af anvisninger angivet med forbudssymbol er forbundet med livsfare. Faresymbol Overtrædelse af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. Software version Software version Denne vejledning er gældende for følgende version: AHUC: HMI: /104

6 Brugerniveau 2. Brugerniveau 2.1 HMI-panel HMI-panel - Human Machine Interface panel Display OK Bladre i menu eller indstille værdi Aktiver menu/kvitteringsknap Bladre i menu eller indstille værdi mode EXHAUSTO RD Skub panelet sammen hvis det er trukket ud. De ekstra knapper skal kun bruges af teknikere som skal servicere anlægget. 6/104

7 Brugerniveau 2.2 Ikoner i display Ikon Manuel drift Beskrivelse af visning Overstyret urdrift indtil næste skift i urplanen Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er komfort Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er økonomi Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er standby Urdrift, VEX'en er stoppet Urdrift, der er ikke defineret nogle skiftetider i urplanen Drift styret af BMS Eksternt styret drift Setpunkt for temperatur vist i C Setpunkt for ventilation vist i procent: 0% = ingen ventilation OFF = Anlægget slukket - kan ikke starte op via ur drift BMS- eller WEB-server styrede anlæg overstyrer OFF-funktionen. Dette kan medfører at anlægget starter op, selv om det er stillet på OFF. Anlægget kører afisning (Deice) Alarm på anlægget. Kontakt servicetekniker som kan afhjælpe og nulstille alarmen. Ikon vises også i teknikermenu. Advarsel. Kontakt servicetekniker som kan afhjælpe og nulstille advarslen. Ikon vises også i teknikermenu. Servicedisplay tilsluttet Temporarily in service 7/104

8 Brugerniveau Ikon Beskrivelse af visning Eksternt start/stop er brudt. Se elquickguide for yderligere information. Sommertid Vintertid Manglende kommunikation på den eksterne BUS, eller kommunikationen mellem VEX og HMI, er afbrudt. Fire! Brandalarm. Hvilestrømskreds brudt og den indstillede brandfunktion aktiveret. Opstart: Webserver henter database. Ikonet vises indtil HMI-panelet er klar til brug. 8/104

9 Betjening, adgangskoder og valg af sprog 3. Betjening, adgangskoder og valg af sprog 3.1 Betjening af HMI-panel Taster for betjeningsniveau og serviceniveau A B C D E F G H Betjeningspanel klar til daglig betjening Betjeningspanel klar til service Display tast tast tast Udtræksklap for service taster tast tast tast Anvendelse af betjeningsknapper i menuerne Taster Anvendes til... navigation og indstilling af værdier. kvitterings-tast - valg af menu. skift mellem daglig bruger og tekniker. at forlade en menu uden at lave ændringer. 9/104

10 Betjening, adgangskoder og valg af sprog 3.2 Adgangskoder for tekniker- og servicemenuer Trin Handling Display viser... 1 Tryk for at aktivere fuldt lys på display (hvis displayet er i dvale). Tryk Adgangskode Tryk og derefter for at indstille værdien. Med rykkes til næste tal i koden. Koden er 1111 for teknikerniveau (enkelte menuer er skjulte eller vises kun med læserettigheder). EXHAUSTO anbefaler at dette niveau anvendes ved almindelige serviceopgaver. Koden er 3142 for specialistniveau (fuld adgang til alle menuer). Adgangskode Bemærk - Ikke korrekt indstilling (forkerte værdier) kan i visse menuer påvirke anlæggets drift negativt. Tryk for at komme til hovedmenu. Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Forlad teknikermenu > Gem indstillinger > Bemærk Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 30 min. logges der automatisk ud til brugermenu. 10/104

11 Betjening, adgangskoder og valg af sprog 3.3 VIGTIGT ved servicearbejde Åbn ikke......servicelågerne før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren er placeret på venstre side af tilslutningsboksen øverst på aggregatet. Ugeplan Det er vigtigt at sætte ventilationen i OFF, når der køres efter ugeplan: Sæt ventilationen i OFF Bemærk - Hvis HMI-panelet står på 0% (VEX en står stille) og anlægget kører efter ugeplan når servicearbejde startes, er der risiko for at programmet skifter via ur-drift og VEX en dermed starter op. 21 C 0 % :32 Log ind i teknikermenuen ved hjælp af adgangskoden 1111 Skift til manuel drift via menu 1 Skift tilbage til brugermenu Ikon for manuel drift vises i højre hjørne i menuen Tryk 2 gange på OK-knappen Brug piletasterne til at stille ventilationen ned på 0% 23 C 0 % :32 Tryk OK Der vil nu stå OFF i displayet ud for ventilationsikonet 23 C OFF :32 11/104

12 Betjening, adgangskoder og valg af sprog BMS anlæg eller WEB-server Hvis VEX en styres via BMS eller WEB-server vil disse styringsmetoder kunne overstyre OFF funktionen og VEX en kan dermed risikere at starte op uhensigtsmæssigt. For frakobling af BMS eller WEB-server opkobling skal stik tages fra på connectionboard. Se evt. afsnittet om klemrækken i El-guiden Ekstra servicepanel Hvis HMI-panelet er placeret langt fra VEX en, anbefales det at anvende et ekstra HMIpanel som tilsluttes VEX en i tilslutningsboksen. Ekstra servicepanel som overstyrer det faste HMI-panel Fast monteret HMI-panel RD Stik til servicepanel - EXact 12/104

13 Betjening, adgangskoder og valg af sprog Menu Valg af sprog 3 Indstillinger 3.2 Generelt Anlæg > Generelt > VEX konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore > Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database > Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Forlad teknikermenu > Gem indstillinger > Trin Handling 1 Vælg Indstillinger 2 Vælg Generelt 3 Vælg det ønskede sprog i linje 2 Sprog 4 Gå retur til hovedmenu og vælg ja i Gem indstillinger Menu Indstilling af dato og tid 3 Indstillinger 3.2 Generelt Anlæg > Generelt > VEX konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore > Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database > Dato og tid Dato > Ugedag > Onsdag Tid > 13:11 Trin Handling 1 Vælg "Dato og tid" for at indstille disse parametre i menuen Menu Nulstil indstillinger Bemærk Når Nulstil indstillinger vælges gendannes brugerindstillingerne, se menuguiden for hvilke menuer der er omfattet. Dette kan ikke fortrydes og VEX en genstarter. 3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database > 13/104

14 Betjening, adgangskoder og valg af sprog Menu Genindlæs database Databasen genindlæses Når Nulstil indstillinger vælges gendannes brugerindstillingerne, se i menuguiden hvilke menuer der er omfattet. Initialiserer Henter database navne Menu Web server Kontakt den netværksansvarlige for oplysninger om den korrekte IP-adresse m.m. Hvis admin adgangskoden mistes kan den nulstilles til fabriksindstilling, bemærk dette kan ikke fortrydes. Se EXact webservervejledning. 3.6 Web server DHCP > Nej IP-adresse > Undernetmaske > Standardgateway > Portnummer > 80 MAC adresse 00:1F:79:00:00:D0 Nulstil adg.kode > Nej 14/104

15 Betjening, adgangskoder og valg af sprog Menu Backup/restore Det anbefales at lave en backup af VEX'ens indstillinger og gemme backupfilen på et sikkert sted. Se de få retningslinjer for backup i skemaet: + Backup via HMI-panelet Sæt USB-stikket i et af stikkene på webserveren Vælg menu Backup/restore Det kan tage op til 20 sek. før forbindelse til USB oprettes Backupfilen kan kun gemmes på et USB-stik. Når filen er gemt er det ikke muligt at omdøbe filnavn eller filtypen. Filen navngives automatisk som i dette eksempel: backup_ file Backup via webserver Følg anvisningerne for backup/restore i Webservervejledningen.Backupfilen kan gemmes på et valgfrit medie (USB, PC mv.). En backupfil som gemmes via webserveren kan godt omdøbes, men filtypen kan ikke ændres. Bemærk Hvis en backupfil er gemt fra webserveren og herefter omdøbt, kan den ikke hentes (restore) via HMI før filnavnet er omdøbt tilbage til standard, se "Via HMI-panelet". Hvis der skal laves backupfiler for flere VEX, anbefales det at filerne gemmes på hvert sit USB-stik, eller at der laves en mappe pr. VEX hvor backupfilerne gemmes. 15/104

16 Opstart af anlæg til drift 4. Opstart af anlæg til drift Stikkene i Modbus forbindelsen må ikke fjernes eller tilsluttes, hvis der er spænding på enhederne. Begge Modbus enheder skal slukkes inden der foretages ændringer, ellers er der risiko for at enhederne ødelægges. Under idriftsættelsen kan det være nødvendigt at arbejde med åbne automatikbokse. Delene i boksene må kun berøres med værktøj, som er elektrisk isoleret. Før ethvert indgreb på motorstyringerne eller motorernes kabler og klemmekasser, skal forsyningen være afbrudt i mindst 5 minutter, for afladning af kondensatorer. Før indregulering påbegyndes Kontrollér at forsyningsspændingen er tilsluttet. Stil HMI-panelet i specialistniveau. Se afsnit Kom godt i gang Idriftsættelse Når hovedmenuen vises på skærmen, så følg nedenstående rækkefølge for at komme godt i gang med idriftsættelsen. Trin Handling Menu 1 Konfigurer eventuelt eksternt tilbehør og eksterne enheder (varme- og køleflader(ccw, MXCU), chiller, sensorer mv.). 2 Vælg driftsform - Det anbefales at vælge Manuel drift under idriftsættelsen. 3 Indstil/aktiver driftsindstillinger Programmer ugeplan Indstil sikkerhedsfunktioner. 7 6 Vælg driftsform - Skift evt. til ur-drift Nærmere forklaring til de enkelte menupunkter findes videre frem i dette kapitel. HUSK - Gem indstillinger Når der er foretaget ændringer i de forskellige menuer er det vigtigt at gå til hovedmenuen og vælg Gem indstillinger i menu 10 (vælg ja). Hvis der afbrydes for strømmen inden indstillingerne er gemt skal de indstilles igen. Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Forlad teknikermenu > Gem indstillinger > 10 Gem indstillinger Gem indstillinger > Nej Sidst gemt: Dato Tid : /104

17 Opstart af anlæg til drift Opstart konfiguration Trin Handling 1 Kontroller at korrekt konfiguration af VEX'en er valgt fra fabrik via menu Kontroller at alt medfølgende tilbehør er konfigureret i menu Hvis CO 2 -føler er monteret, kontroller i menu "CO 2 -kompensering", om CO 2 -kompenseringen er aktiveret. 4 Hvis fugtføler (RH-føler) er monteret, kontroller i menu "Fugtkompensering", om fugtkompenseringen er aktiveret. 5 Gå til menu 4.5 "Aktuel liste" og kontroller om der er enheder fra konfigurationsmenuen som melder fejl. Alarmikon ses i menubjælken. 6 Hvis en enhed melder fejl, men er konfigureret korrekt. Kontroller da installationen. 3.3 VEX konfiguration VEX-type > VEX-størrelse > Orientering Ventilatorplacering > Retning > Rotortype > Renblæs. zone > H 1 Right Kond. Ingen Linje i menu VEX-type VEX-størrrelse Ventilatorplacering Retning Rotortype Renblæsningszone Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres... x x x x x Bemærkninger Kan ændres, se afsnittet Valg af Left/Right 17/104

18 Opstart af anlæg til drift Menu Tilbehør 3.4 Tilbehør Isdetek. met. > Afis. metode > Varmeenhed > Køleenhed > Effekttrin HCE > Filter detek. > PIR > TS > CO2 > RH > Dining solution Tryk 0 MHCE Ingen 4 Timer PIR1 TS Room MIOCO2 Ingen Nej Linje i menu Isdetekterings metode Afisningsmetode Varmeenhed Køleenhed Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres... x Ingen Bemærkninger Afisning er ikke tilgængelig 0 Vælg mellem: IHCW (kan ikke anvendes for VEX200) MHCE (Elvarmeflade) MHCW (Vandvarmeflade), Ingen Vælg mellem: CH MXCU (eksternt køleanlæg) CCW (isvandsflade) CU (køleanlæg fra EX- HAUSTO) Ingen Filter detek. x Bør kun ændres ved eftermontage af sensorer til detektering af filtertilsmudsning. Vælg mellem: Tryk Timer Effekttrin HCE PIR Menupunktet er først aktivt hvis MHCE er valgt. Aktivering af PIR-føler. Vælg mellem: Begge (Både MIOPIR og PIRB tilsluttet) PIR2 (PIRB tilsluttet) PIR1 (MIOPIR tilsluttet) Ingen Når sensoren(erne) aktiveres af bevægelse i rummet overstyres VEX'en til komfortniveau. Komfortniveauet holdes i det tidsrum, som er indstillet bag på sensoren (PIRB), herefter falder VEX'en tilbage det tidligere indeklimaniveau. Bemærk: Tidsrummet for MIO- PIR er fast 10 minutter og kan ikke ændres). 18/104

19 Opstart af anlæg til drift Linje i menu TS CO2 RH Dining solution Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres... Bemærkninger Aktivering af ekstern temperaturføler og valg af type. Vælg mellem: TS DUCT TS ROOM Ingen Aktivering af CO 2 -føler. Vælg mellem: Ingen MIOCO2 CO2B (føler tilsluttet AI SPARE) BMS Aktivering af RH-føler. Vælg mellem: BMS RHB (føler tilsluttet AI SPARE) MIORH Ingen Menu 3.4 Tilslutning af varme- og køleenheder Placering Der kan tilsluttes en varmeflade og en køleenhed til VEX en. På nedenstående eksempel (VEX200) ses fladernes til placeringen i forhold til VEX en. RD Varmeflade - Køleenhed 19/104

20 Opstart af anlæg til drift Menu 3.5 BMS Menu BMS 3.5 BMS BMS > Konfiguration > None Linje i menu Bemærkninger BMS Konfiguration Aktivering af overordnet styresystem BMS. Vælg mellem: Ingen LON Modbus MTCP BACnet MSTP BACnetIP Konfigurering af Modbus og BACnet MSTP. BMS konfiguration Se nærmere beskrivelse i protokollernes vejledninger. 4.3 Hvad er et indeklimaniveau? Eksempel Komfort Luft setpunkt > 60 % Luft setpunkt køl > 80 % Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. /Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0 K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0 K Varme abs. start > --- Indeklimaniveau definition I menuerne til kan de fire indeklimaniveauer Komfort, Standby, Økonomi og Manuel defineres. Parametre som setpunkter for ventilation og temperatur samt reguleringsmetode er samlet for det pågældende indeklimaniveau i en menu, se ovenstående eksempel. I skemaet herunder ses forslag til niveauer: Luftskifte *) Indeklimaniveauer Energibesparelse Personer i lokalet Temperaturafvigelse fra ønsket rumtemp.*) (Ventilationen stoppet) - Nej Ingen ventilation Ingen styring af rumtemperaturen Økonomi Menu Stor Nej Lavt Største tilladte temperaturafvigelse*) Standby Menu Lille Nej Lavt Mindste tilladte temperaturafvigelse*) Komfort Menu Ingen Ja Højt Præcis temperatur Manuel Menu Afhængig af indstilling Ja/Nej Indstilleligt Indstilleligt *) Luftskifte og temperaturafvigelse indstilles via HMI-panelet. 20/104

21 Opstart af anlæg til drift Det aktuelle indeklimaniveau kan styres på fem måder: via en ugeplan, ud fra de givne ønsker til anlæggets drift. Indstilles via HMI-panel. via et HMI-panel i lokalet. via sensor(er) placeret i lokalet eller i fraluftskanalen (f.eks. MIO-PIR, MIO-CO2, MIO-RH, MIO-TS) via en pc tilsluttet til den indbyggede webserver via et overordnet styresystem (f.eks. BMS-anlæg) Bemærk Indeklimaniveauet Komfort er det overordnede indeklimaniveau. Komfort-niveauet aktiveres også, hvis en monteret PIR føler giver signal (anlægget skifter fra et energi-økonomisk indeklimaniveau/off). Menu 1 - Valg af driftsform 1 Driftsform Drift > Manuel Vælg... hvis... Manuel Ur anlægget altid skal køre med samme indeklimaniveau (indstilles i menu ) og driften styres manuelt via HMI-panelet eller webserver. anlægget skal styres automatisk via en fastlagt ugeplan. Bemærk for idriftsættelse Bemærk for manuel EXHAUSTO anbefaler at driftsformen sættes til Manuel under idriftsættelsen og at det sidste der vælges inden drift er Ur-drift. Når anlægget kører på Manuel indeklimaniveau kan de værdier som indstilles for temperatur setpunkt (Temp. setpunkt) og Luft setpunkt ses med det samme i brugermenuen Manuel Luft setpunkt > 60 % Luft setpunkt køl > 80 % Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. /Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0 K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0 K Varme abs. start > C 60 % :32 Menu Driftsindstillinger - Luft regulering Driftindstillinger Indeklimaniveau > Temp. reg. > Tilluft Luft reg. > 1 Balance > 1,0 Regulatorer > Reguleringsmetoden kan vælges blandt de viste metoder i skemaet. Bemærk at nogle af metoderne kræver at der er monteret ekstraudstyr i form af trykmålesensor i en eller flere kanaler (MPTDUCT). 21/104

22 Opstart af anlæg til drift Metode Manuel styring Metode nr. (1-8) Beskrivelse Følgende indstilles... Menu 1 Konstant hastighed. Manuel styring af ventilatorhastighed Balance Driftindstillinger Indeklimaniveau > Temp. reg. > Tilluft Luft reg. > 1 Balance > 1,0 Regulatorer > Luftmængdestyring 2 Konstant luftmængde. Fastholder luftmængden, så der kompenseres for ændringer i kanalsystemet, filtertilsmudsning o.lign. Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation (se evt. kapacitetsdiagram i vejledningen for VEX en) Balance for tilluften i forhold til fraluften Konstant luftmængde Setpkt. maks. > 10000l/s Setpkt. min. > 0l/s Balance > 1,00 Konstanttryksregulering af fraluft 3 Konstanttryksreguleret fraluft med fast indstillet tilluft. Krav: Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation Fast værdi for tilluftsmængden Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 10000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Setpkt. > 0l/s 5 Konstanttryksreguleret fraluft med slave-styret tilluft. Krav: Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. Balance for tilluften i forhold til fraluften Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Balance. > 1.00 Konstanttryksregulering af tilluft 4 Konstanttryksreguleret tilluft med fast indstillet fraluft. Krav: Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation Fast værdi for fraluftsmængden Konstant tryk Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Fraluft: Setpkt. > 0l/s 22/104

23 Opstart af anlæg til drift Metode Metode nr. (1-8) Beskrivelse Følgende indstilles... Menu 6 Konstanttryksreguleret tilluft med slavestyret fraluft. Krav: Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. Balance for fraluften i forhold til tilluften Konstant tryk Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Fraluft: Balance. > 1.00 Konstanttryksregulering af både fraluft og tilluft Ekstern styring af ventilatorhastigheder 7 Konstanttryksregulering af både fraluft og tilluft. Krav: Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør 8 Ekstern styring af både fraluft og tilluft. Krav: 2 MIO moduler til at konvertere 0-10V til Modbus Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. FC maks./fc min.: Styresignalsområde for ekstern styring (f.eks. 2-10V signal) Styresignal til overstyring af eksterne spjæld*) ved f.eks. natkøling eller brand. *) eller andet eksternt tilbehør, som styres af den eksterne styring Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Setpkt. maks. > Setpkt. min. > AUX Type > BFO BMS 1000Pa 0Pa Ingen Menu Driftsindstillinger Balance Definition Balance er det ønskede forhold mellem luftmængden for tilluft og luftmængden for fraluft. Balancen kan kun opretholdes indenfor visse driftsområder, begrænset af bl.a.: Kanalkarakteristik Minimum ventilatoromløbstal Ønsket minimum luftmængde Ønsket maksimum luftmængde 23/104

24 Opstart af anlæg til drift Eksempel på balance Eksemplerne viser et aggregat med manuel ventilatorstyring og balance på hhv. 0,80 og 1,20 Område A B C Den ønskede luftmængde er... udenfor aggregatets driftsområde i balance ude af balance Bemærk Mindre end 1 = mindre tilluft - Større end 1 = mindre fraluft Bemærk - metode 3, 4, 7 og 8 Balance er ikke aktiv ved luftreguleringsmetode 3, 4, 7 og 8. 24/104

25 Opstart af anlæg til drift Menu Regulatorer Regulatorer Rumtemperatur > Tillufttemperatur > Tilluftmængde >v Fraluftmængde > Tilluft tryk > Fraluft tryk > Varmholdelse > Der bør kun indstilles på Kp og Ti af personer der er uddannet i indregulering af ventilationsanlæg. Hvis der er valgt... teknikerniveau (kode 1111) specialistniveau (kode 3142) så kan man... aflæse indstillingerne for de forskellige regulatorer indstille Kp og Ti for de forskellige regulatorer Menu til Indstilling af de valgte indeklimaniveauer Menuerne for de 4 indeklimaniveauer indeholder de samme menulinjer: Komfort Luft setpunkt > 60 % Luft setpunkt køl > 80 % Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. /Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0 K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0 K Varme abs. start > Standby Luft setpunkt > 60 % Luft setpunkt køl > 80 % Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. /Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0 K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0 K Varme abs. start > Økonomi Luft setpunkt > 60 % Luft setpunkt køl > 80 % Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. /Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0 K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0 K Varme abs. start > Manuel Luft setpunkt > 60 % Luft setpunkt køl > 80 % Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. /Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0 K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0 K Varme abs. start > --- Menu x - Luft setpunkt Definition Her indstilles den ønskede ventilation for det pågældende indeklimaniveau fra 0% til 100%. Afslut med tryk på "OK". Grænser menu Se indstillingsmulighederne for grænserne for ventilatorenes ydelse i menu i HMI panelet. Menu x - Temperatur setpunkt Definition Her indstilles den temperatur der ønskes som tillufttemperatur eller rumtemperatur. Hvis der i indeklimaniveauet er valgt "Absolut" (se næste afsnit) så kan temperatur setpunktet (med en halv grads difference) vælges inden for de grænser der sættes for "Køling absolut start" og "Varme absolut start" (se evt. disse afsnit). Grænser menu Se indstillingsmulighederne for grænserne for tillufttemperaturen og rumtemperaturen i menu i HMI panelet. 25/104

26 Opstart af anlæg til drift Menu x - Absolut/Relativ temperatur Definition Her vælges om tilluft- eller rumtemperaturen skal være i forhold til en absolut temperatur eller relativ temperatur. Absolut - Specifik temperatur indstilles for start af eftervarmeflade eller køleunit. Relativ - Tilladeligt temperaturudsving i forhold til setpunkt for start af eftervarmeflade eller køleunit. Se hvordan temperaturudsvinget følger med, når setpunktet ændres (nedenstående skitse, de stiplede linjer). Menu x - Køling relativ start Definition Denne værdi har betydning for, hvornår køling skal starte i forhold til den relative temperatur. Lille værdi => snævert reguleringsområde for temperaturen, der giver behagelige indeklimaforhold. Stor værdi => videre rammer for regulering, der giver besparelse i energi til køling. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet. Eksempel Hvis der ønskes en rumtemperatur på 21 C og der i indeklimaniveau menuen er valgt 3K ud for Køling rel. start, vil køleanlægget på en varm dag træde i kraft, når temperaturen er over 21 C + 3K = 24 C. Menu x - Varme relativ start Definition Denne værdi har betydning for, hvornår varmefladen skal starte i forhold til den relative temperatur. Lille værdi => snævert reguleringsområde for temperaturen, der giver behagelige indeklima forhold. Stor værdi => videre rammer for regulering, der giver besparelse i energi til varme. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet. 26/104

27 Opstart af anlæg til drift Eksempel Hvis der ønskes en rumtemperatur på 21 C og der i indeklimaniveaumenuen er valgt -3K ud for Varme rel. start, vil varmefladen på en kold dag, træde i kraft når temperaturen er under 21 C - 3K = 18 C. Menu x - Køling absolut start Definition Denne værdi har betydning for hvornår køling skal starte i forhold til den absolutte temperatur. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet. Eksempel Hvis Køling abs. start er sat til 24 C, vil køleanlæg først gå i gang når temperaturen er over 24 C, selv om den daglige bruger har indstillet ønsket temperatur til 21 C. Menu x - Varme absolut start Definition Denne værdi har betydning for hvornår varmen skal starte i forhold til den absolutte temperatur. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet. Eksempel Hvis Varme abs. start er sat til 18 C, vil varmefladen først gå i gang når temperaturen er under 18 C, selv om den daglige bruger har indstillet ønsket temperatur til 21 C. Generelt for temperaturregulering Begynd med at indstille maks. og minimums grænser Indstil temperatursetpunktet For andre regulatorer sættes først maks./min. og herefter setpunkt Driftindstillinger Indeklimaniveau > Temp. reg. > Tilluft Luft reg. > 1 Balance > 1,0 Regulatorer > Hvis Temp. reg. ændres fra Tilluft til Rum vil funktionaliteterne på de næste sider træde i kraft og illegale værdier vil blive justeret ind til legale værdier. Hvis Temp. reg. ændres fra Rum til Tilluft vil der ikke ske noget, da grænserne for Rum altid ligger inden for grænserne for Tilluft. Menu Temperaturgrænser Temperaturgrænser Grænser tillufttemp. Minimum > 10.0 C Maksimum > 35.0 C Grænser rumtemp. Minimum > 10.0 C Maksimum > 35.0 C Maksimum T > 10.0K 27/104

28 Opstart af anlæg til drift Grænser tillufttemperatur Bemærk Maksimum og Minimum kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K. Hvis der er valgt... så styres temperaturen efter... Bemærk tilluftregulering tillufttemperaturen Tillufttemperaturen vil aldrig blive større end Maksimum eller mindre end Minimum. rumtemperaturregulering fralufttemperaturen eller TSROOM Dog vil tillufttemperaturen aldrig blive større end Maksimum eller mindre end Minimum. Grænser rumtemperatur 28/104

29 Opstart af anlæg til drift Bemærk Maksimum og Minimum kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K. Hvis Maksimum for tillufttemp. sættes lavere end Maksimum for rumtemp. Minimum for tillufttemp sættes højere end Minimum for rumtemp. så justeres... Maksimum for rumtemp. automatisk ned til samme værdi som Maksimum for tillufttemp. Minimum for rumtemp. automatisk op til samme værdi som Minimum for tillufttemp. Menu x - Tilluftregulering, absolut x xxxxxxx Luft setpunkt > 60% Luft setpunkt køl > 80% Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. / Rel. > Absolut Køling rel. > --- Køling abs. start > 26,0 c Varme rel. start > --- Varme abs. start > 21,0 c Bemærk Temp. Setpunkt kan aldrig stilles tættere på Varme abs. start og Køling abs. start end 0,5K. Varme abs. start og Køling abs. start kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K. Hvis... Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi lavere end Køling abs. start Køling abs. start sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + 0,5K) Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi højere end Varme abs. start så justeres... Køling abs. start automatisk ned til samme værdi som Maksimum tillufttemperatur. Temp. setpunkt automatisk ned til (Køling abs. start - 0,5K). Varme abs. start automatisk op til samme værdi som Minimum tillufttemperatur. 29/104

30 Opstart af anlæg til drift Hvis... Varme abs. start sættes til en værdi højere end (Temp. setpunkt - 0.5K) så justeres... Temp. setpunkt automatisk op til (Varme abs. start + 0,5K). Menu x - Rumtemperaturregulering, absolut x xxxxxxx Luft setpunkt > 60% Luft setpunkt køl > 80% Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. / Rel. > Absolut Køling rel. > --- Køling abs. start > 26,0 c Varme rel. start > --- Varme abs. start > 21,0 c Bemærk Temp. Setpunkt kan aldrig stilles tættere på Varme abs. start og Køling abs. start end 0,5K. Varme abs. start og Køling abs. start kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K. Hvis... Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi lavere end Køling abs. start. Køling abs. start sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + 0,5K) Minimum rumtemperatur sættes til en værdi højere end Varme abs. start Varme abs. start sættes til en værdi højere end (Temp. setpunkt - 0.5K) så justeres... Køling abs. start automatisk ned til samme værdi som Maksimum rumtemperatur. Temp. setpunkt automatisk ned til (Køling abs. start - 0,5K). Varme abs. start automatisk op til samme værdi som Minimum rumtemperatur. Temp. setpunkt automatisk op til (Varme abs. start + 0,5K). 30/104

31 Opstart af anlæg til drift Menu x - Tilluftregulering, relativ x xxxxxxx Luft setpunkt > Luft setpunkt køl > 60% 80% Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. / Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0K Varme abs. start > --- Hvis... Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) men større end (Temp. setpunkt + 0.5K) Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt + 0.5K) Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt + Varme rel. start) og større end (Temp. setpunkt - 0.5K) så justeres... Køling rel. start, automatisk til (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt). Temp. setpunkt automatisk (Maksimum tillufttemperatur) - 0,5K). Og Køling rel. start til 0.5K. Varme rel. start automatisk til (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt). 31/104

32 Opstart af anlæg til drift Hvis... Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt - Varme rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt - 0.5K) så justeres... Temp. setpunkt automatisk til (Minimum tillufttemperatur + 0,5K). Og Varme rel. start til -0.5K. Bemærk for Køling rel. start Køling rel. start s absolutte min./max. værdier er fra 0.5K til 5.0K.Hvis (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt) er mindre end 5.0K, ændres Køling rel. start s max. værdi til (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt). Bemærk for Varme rel. start Eksempel 1: Varme rel. start s absolutte min./max. værdier er fra -5.0K til -0.5K. Hvis (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt) er større end -5.0K, ændres Varme rel. start s min. værdi til (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt). Ingen begrænsning fra Minimum og Maksimum tillufttemperatur: Eksempel 2: Minimum og Maksimum tillufttemperatur begrænser Køling rel. start og Varme rel. start: 32/104

33 Opstart af anlæg til drift Menu x - Rumtemperaturregulering, relativ x xxxxxxx Luft setpunkt > Luft setpunkt køl > 60% 80% Temp. setpunkt > 21,0 c Abs. / Rel. > Relativ Køling rel. start > 1,0K Køling abs. start > --- Varme rel. start > -1,0K Varme abs. start > /104

34 Opstart af anlæg til drift Hvis... Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi som er lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) men større end (Temp. setpunkt + 0.5K) Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt + 0.5K) Minimum rumtemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt + Varme rel. start) og større end (Temp. setpunkt - 0.5K) Minimum rumtemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt - Varme rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt - 0.5K) så justeres... Køling rel. start, automatisk til (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt). Temp. setpunkt automatisk (Maksimum rumtemperatur - 0.5K).Og Køling rel. start til 0.5K. Varme rel. start automatisk til (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt). Temp. setpunkt automatisk til (Minimum rumtemperatur + 0.5K).Og Varme rel. start til -0.5K. Bemærk for Køling rel. start Køling rel. start s absolutte min./max. værdier er fra 0.5K til 5.0K. Hvis (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt) er mindre end 5.0K, ændres Køling rel. start s max. værdi til (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt). Bemærk for Varme rel. start Eksempel 1: Varme rel. start s absolutte min./max. værdier er fra -5.0K til -0.5K.Hvis (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt) er større end -5.0K, ændres Varme rel. start s min. værdi til (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt). Ingen begrænsning fra Minimum og Maksimum rumtemperatur: 34/104

35 Opstart af anlæg til drift Eksempel 2: Minimum og Maksimum rumtemperatur begrænser Køling rel. start og Varme rel. start: Menu Driftsindstillinger - Temperatur regulering Her vælges en af 2 temperaturreguleringsmetoder: Tilluft regulering, hvor temperaturen på tilluften reguleres. Rum regulering, hvor der reguleres til rummet opnår ønsket temperatur. Temperaturregulering foretages som en serie-regulering af følgende elementer: 35/104

36 Opstart af anlæg til drift Modulerende eftervarmeflade(r). Modulerende rotorhastighed. Eventuel eksternt køleaggregat og kølegenvinding Valg Der kan vælges mellem: Tilluftsregulering - Anvendes typisk, hvor anlægget betjener flere rum med forskellig belastning,(sol, personer, maskiner). Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede temperaturføler i tilluftstudsen. Hvis der er monteret køle- og/eller varmeflade(r) reguleres der efter den sidst placerede temperaturføler i tilluftkanalen. Rumtemperaturregulering - Anvendes typisk, hvor anlægget betjener et eller flere rum med ensartet belastning. Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede temperaturføler i fraluftstudsen eller via ekstern kanal/rumføler, (tilbehør). Kompensering Kompensering Hver reguleringsform giver forskellige muligheder for kompensering af setpunkter, se de næste afsnit. Generelt Kompensering af luftmængden og temperaturen sker ved at en føler sender signaler til automatikken, som dermed kan øge eller mindske den ellers ønskede luftmængde og temperatur. Der kompenseres altid på luftmængden og temperaturen uanset hvilket indeklimaniveau anlægget kører på. Menu Luftkompensering Kompensering af luftmængden Luftmængden kan kompenseres ud fra følgende: 1. CO 2 -kompensering - Luftkvaliteten i rummet (CO 2 -indholdet i luften) 2. Fugtkompensering - Luftfugtigheden i rummet 3. Luftmængdereduktion - reducerer luftmængden ved faldende tillufttemperatur 4. Udekompensering af luftmængden - reducerer luftmængden ved faldende udetemperatur 36/104

37 Opstart af anlæg til drift Bemærk Autostart ved urdrift Alle kompenseringsmuligheder kan være tilsluttet og aktive samtidig og kan således påvirke luftmængden. CO 2 - og fugtkompensering kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt. Hvis ugeplanen står i OFF og enten CO 2 - eller fugtniveauet overstiger startgrænsen for hhv. CO 2 - og fugtkompensering starter VEX'en automatisk med indstillingerne fra indeklimaniveauet "Økonomi". Menu CO 2 kompensering Krav Der skal være monteret en CO 2 -føler (CO2B eller anden CO 2 -føler via AI SPARE, MIO-CO2, BMS) for at CO 2 -kompensering af luftmængden kan vælges. Tilslutning af føleren er beskrevet i den til føleren medfølgende tillægsvejledning. Funktion Når automatikken er i drift, kan denne funktion benyttes til at øge luftmængderne ved en stigende CO 2 -koncentration. Bemærk Kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt. Valg af CO 2 -kompensering Aktiveres i menu Eksempel CO 2 -koncentrationen i luften er... Luftmængden... A mindre end Start svarer til indstillet værdi B mellem Start og Maksimal øges gradvist mod høj værdi afhængig af den aktuelle CO 2 værdi C større end Maksimal er øget til luftmængden maksimalt luftskifte 37/104

38 Opstart af anlæg til drift Menu Fugtkompensering af luftmængde Krav Funktion Der skal være monteret en fugt-føler (RHB, MIO-RH, BMS) for at fugtkompensering af luftmængden kan vælges. Føleren placeres i det rum som ønskes kompenseret, f.eks. baderum eller lignende. Tilslutning af føleren er beskrevet i den til føleren medfølgende tillægsvejledning. Når automatikken er i drift, kan denne funktion benyttes til at øge luftmængderne, når luftfugtigheden øges i lokalet. Bemærk Kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt. Valg af fugtkompensering Aktiveres i menu Eksempel Luftfugtigheden i luften er... Luftmængden... A mindre end Start svarer til indstillet værdi B mellem Start og Maksimal øges gradvist mod høj værdi afhængig af den aktuelle luftfugtighed (RH værdi) C større end Maksimal er øget til maksimalt luftskifte Menu Luftmængdereduktion Funktion Valg af luftmængdereduktion Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at reducere tilluftmængden ved faldende tillufttemperatur, derved kan den ønskede tillufttemperatur opretholdes længere. Aktiveres i menu /104

39 Opstart af anlæg til drift Eksempel Tilluftstemperaturen er... Luftmængden... A lavere end Minimum svarer til minimum (evt. laveste) luftmængde B mellem Minimum og Start øges gradvist mellem minimum luftmængde og indstillet luftmængde C over Start svarer til indstillet luftmængde Bemærk Når denne funktion er aktiv, kan der opstå stor ubalance i luftmængderne, da det kun er tilluftsmængden som reduceres, imens fraluftsmængden forbliver på det ønskede niveau. CO 2 og RH følere overstyres af denne funktion. Menu Udekompensering af luftmængde Funktion Valg af udekompensering Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at reducere den ønskede luftmængde ved faldende udetemperatur. Aktiveres i menu /104

40 Opstart af anlæg til drift Eksempel Udetemperaturen er... Luftmængden... A lavere end Minimum svarer til minimum luftmængde B mellem Minimum og Start reduceres gradvist mellem indstillet luftmængde og minimum luftmængde C højere end Start svarer til indstillet luftmængde Menu Temperatur kompenseringer Menu Udetemperaturkompensering Funktion Bemærk Valg af udetemperaturkompensering Udekompensering Ved lave udetemperaturer er det muligt at hæve setpunktet for tillufttemperaturen. Ved høje udetemperaturer er det muligt at sænke tilluftstemperaturen. Funktionen er kun aktiv hvis tillufttemperaturregulering er valgt for indeklimaniveauet i menu (Driftsindstillinger -> Temp. reg. -> Tilluft). Aktiveres i menu Udekompenseringen forsøger at kompensere for den energi, som en bygning afgiver ved lav udetemperatur eller optager ved høj udetemperaturer, så der derved holdes en jævn temperatur i bygningen. Hvis udekompensering ønskes, vælges værdier ifølge nedenstående. 40/104

41 Opstart af anlæg til drift Eksempel Hvis tilluftstemperaturen er for... kold ved lav udetemperatur, varm ved lav udetemperatur, kold ved høj udetemperatur, varm ved høj udetemperatur, så skal... 'Temp. lav' og/eller 'Komp. lav' hæves. 'Temp. lav' og/eller 'Komp. lav' sænkes. 'Temp. høj' og/eller 'Komp. høj' hæves. 'Temp. høj' og/eller 'Komp. høj' sænkes. Menu Sommerkompensering Funktion Bemærk Valg af sommerkompensering Sommerkompensering Ved høje udetemperaturer er det muligt at hæve rumtemperaturen. Sommerkompensering er kun aktiv hvis rumtemperaturregulering er valgt for indeklimaniveauet i menu (Driftsindstillinger -> Temp. reg. -> Rum). Aktiveres i menu Sommerkompenseringen fungerer ved at rumtemperaturen hæves ved høje udetemperaturer, for at mindske temperaturforskellen når man går fra bygningen og udenfor eller omvendt. Indeklimaet vil føles behageligt også i forhold til personers sommerlige påklædning. Hvis sommerkompensering ønskes vælges værdier som vist i efterfølgende eksempel. 41/104

42 Opstart af anlæg til drift Eksempel Hvis rumtemperaturen er for... kold ved høj udetemperatur, varm ved høj udetemperatur, så skal... 'Temp. høj' sænkes og/eller 'Komp. grad' hæves. 'Temp. høj' hæves og/eller 'Komp. grad sænkes. Menu menu Filter (overvågning ved tryk) Generelt Trykket over udeluft- og fraluftfilteret overvåges via følere ved filtrene. Der gives først en advarsel og siden hen en alarm, når et filter er tilsmudset og skal skiftes Filter Aktuelt tryk: Udeluft > Fraluft > Advarsel: Udeluft Fraluft Alarm: Udeluft > Fraluft > 0 Pa 0 Pa 135 Pa 135 Pa 150 Pa 150 Pa Aktuelt tryk Her vises det aktuelle trykfald over udeluft- og fraluftfilteret. Advarsel Her indstilles det niveau som udløser en advarsel om begyndende filtertilsmudsning for udeluft- og fraluftfilteret. Alarm Her indstilles det niveau som udløser en alarm for filterskift for udeluft- og fraluftfilteret. Menu 8.1 Her kan de samme indstillinger som i menu foretages. Menu menu Filter (overvågning med timetæller) Generelt Filterskift overvåges af en drifttimetæller og angives i hele dage. 42/104

43 Opstart af anlæg til drift Filter Driftdage: Advarsel > Alarm > 51d 80d 100d Filterskift > Sidst skiftet: Dato Nej Driftdage siden skift Advarsel Alarm Bemærk Filterskift Menu 8.1 Her vises antal driftdage siden sidste filterskift Her indstilles hvor mange driftdage der skal gå, før der udløses en advarsel om begyndende filtertilsmudsning af udeluft- og fraluftfilter. Fabriksindstillingen er 100 dage. Her indstilles hvor mange driftdage der skal gå, før der udløses en alarm for skift af udeluft- og fraluftfilter. Fabriksindstillingen er 100 dage. Når Advarsel står på det samme antal dage som Alarm vil styringen ikke komme med en advarsel. Ved filterskift vælg "Ja" herefter gemmes dato for filterskift og drifttimetælleren nulstilles. Her kan de samme indstillinger som i menu foretages. Menu Natkøling Funktion Natkøling anvendes typisk i varme sommerperioder i bygninger, som står mennesketomme om natten. I varme perioder kan der opstå ønske om at nedkøle bygningen om natten. Formålet er at spare energi til nedkøling om dagen ved at udnytte den lavere udetemperatur om natten kombineret med et højt luftskifte. Ved natkøling ventileres med en stor luftmængde, uden at der tændes for køleaggregat. Betingelser for natkøling Automatikken prøvekører anlægget i 5 minutter for at kontrollere om følgende betingelser er opfyldt inden natkølingsfunktionen aktiveres: Udetemperaturen skal være lavere end rumtemperaturen Der må ikke forud for opstart af natkøling, have været varmebehov inden for et, i natkølingsmenuen, defineret tidsrum. Varmeflader og rotordrift må ikke være aktive under natkøling (gælder ikke når anlægget prøvekøres). Automatikken er fra fabrik sat op til (i menu Drift blokering) at der skal forekomme Komfortdrift den kommende dag for at natkølingsfunktionen kan aktiveres. Fralufttemperaturen skal være højere end setpunktet. Betingelser ikke opfyldt Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt ved starttidspunktet, vil automatikken engang i timen (indtil en time før Stop tid) lave en prøvekørsel, for at kontrollere om betingelserne for at starte natkøling nu er opfyldt. Overstyring Følgende overstyrer natkølingsfunktionen: hvis anlægget er styret af en PIR-sensor. hvis Manuel-indeklimaniveau er aktivt. 43/104

44 Opstart af anlæg til drift Bemærk for 3.-parts udstyr med spjæld Hvis der monteres 3.-parts udstyr med spjæld på anlægget, vær da opmærksom på at disse spjæld ikke bør hindrer luftskiftet, når natkøling er aktiveret! 44/104

45 Opstart af anlæg til drift Natkøling Drift periode > Sommer Setpunkt > 18 C Min. tillufttemp. > 10 C ΔT maks. > 6K ΔT min. > 3K Start tid > 00:00 Stop tid > 06:00 HC blokering > 60hr Tillad natkøling > Tillad natkøling Komfort > Ja Standby > Nej Økonomi > Nej Drift periode Setpunkt Min. tillufttemp. ΔT maks. Linjer i menu Funktion Fabriksindstilling Vælg Ingen hvis natkøling ikke skal være aktiv. Vælg Altid hvis natkøling skal være aktiv året rundt. Vælg Sommer hvis natkøling kun skal være aktiv under sommertid, se evt. sommer-/vintertidsikon på forsiden af HMI en. Setpunkt for ønsket rumtemperatur ved natkøling. Hvis den valgte minimums tillufttemperatur ikke kan holdes stopper natkøling. Indstilling af temperaturforskellen mellem udeluften og fraluften*), hvor anlægget kører 100% ventilatorhastighed. Sommer 18 C 10 C 6K ΔT min. Indstilling af temperaturforskellen mellem udeluften og fraluften*), hvor anlægget kører 50% ventilatorhastighed. Fra ΔTmin. til ΔTmaks. øges ventilatorhastigheden gradvist fra 50% til 100%. Start tid Start tidspunkt for natkøling. 00:00 Stop tid Slut tidspunkt for natkøling. 06:00 HC blokering (Varmeflade blokering) Tillad natkøling Indstilling af tidsrum forud for natkøling hvor der ikke må have været varmebehov. I menu opstilles betingelser for om natkøling skal aktiveres. Menuen er afhængig af hvordan ugeplanen for næste dagsperiode ser ud. 3K 60hr Komfort > Ja Standby > Nej Økonomi > Nej *) Det er altid fralufttemperaturen der anvendes, uanset om der er monteret en rumtemperaturføler på anlægget. 45/104

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100 3004400-2014-05-20 EXact_VEX100 EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Læs mere

EXact Automatik Basis vejledning for VEX

EXact Automatik Basis vejledning for VEX 3003543-2012-01-18 EXact EXact Automatik Basis vejledning for VEX320-330-340-350-360 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Læs mere

EXact2 Automatik Basisvejledning VEX /CX

EXact2 Automatik Basisvejledning VEX /CX 3004807-2017-02-02 EXact_VEX/CX300 EXact2 Automatik Basisvejledning VEX320-370/CX340-350 CX300 OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65

Læs mere

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100/VEX100CF

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100/VEX100CF 3004400-2017-06-20 EXact_VEX100/100CF EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100/VEX100CF OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66

Læs mere

EXact Automatik Basis vejledning for VEX308

EXact Automatik Basis vejledning for VEX308 3004254-2014-09-10 EXact VEX308 EXact Automatik Basis vejledning for VEX308 OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning.

Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning

VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning 3004250-2014-09-10 VEX308 VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

VEX250 HCE elvarmeflade med EXact2-automatik

VEX250 HCE elvarmeflade med EXact2-automatik 3005107-2014-08-12 HCE-VEX250 VEX250 HCE elvarmeflade med EXact2-automatik Produkt information...kapitel 1 + 5 Mekanisk montage...kapitel 2 El-installation...Kapitel 3 Idriftsættelse og betjening...kapitel

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik 3003457-2014-02-26 VEX260-270 EXact El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX260HX/270HX/280HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX260HX/270HX/280HX for anden automatik 3005884-2018-01-10 VEX260-270-280HX Elektrisk installationsguide for VEX260HX/270HX/280HX for anden automatik El-installation... Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

HCE315 El-varmeflade til VEX for anden automatik

HCE315 El-varmeflade til VEX for anden automatik 3004279-2016-06-14 HCE315-X HCE315 El-varmeflade til VEX for anden automatik El-varmeflade model: HE31504AUE 3,9 kw (Uisoleret) HE31508AUE 7,8 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt information...kapitel

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik

VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik 3004825-2018-05-03 VEX350-360-370 EXact2 VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik ON El-installation... Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik 3004774-2014-09-19 HCE VEX350-360 EXact2 HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik El-varmeflade model: HE05X0809BUE (Uisoleret) HE05X0815BUE (Uisoleret) HE05X0824BUE (Uisoleret) HE05X0809CUE (Uisoleret)

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik 3004396-2014-09-03 VEX150-160HX Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik 3004220-2014-09-03 VEX320-330_EXact2 Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

VEX300. EXpert - betjeningsvejledning. Original brugsanvisning. Produktvejledning. 3002883-2010-12-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

VEX300. EXpert - betjeningsvejledning. Original brugsanvisning. Produktvejledning. 3002883-2010-12-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Produktvejledning VEX300 EXpert - betjeningsvejledning Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik 3003301-2014-02-27 VEX280HX Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65

Læs mere

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik 3004746-2014-09-05 VEX340 EXact2 El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66

Læs mere

VEX260/270/280 El-installationsguide for EXact2 automatik

VEX260/270/280 El-installationsguide for EXact2 automatik 3005075-2017-11-28 El-installationsguide_VEX260-270-280 VEX260/270/280 El-installationsguide for EXact2 automatik El-installation... Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik

VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik 3005067-2015-02-03 VEX240-250H VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

El-installationsguide til VEX320CX/330CX/330HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX320CX/330CX/330HX for anden automatik 3004227-2014-09-05 VEX320-330CX El-installationsguide til VEX320CX/330CX/330HX for anden automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt. VEX35DV til decentral boligventilation > Energi. VEX35DV til decentral boligventilation >

INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt. VEX35DV til decentral boligventilation > Energi. VEX35DV til decentral boligventilation > INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt VEX35DV til decentral boligventilation > Energi VEX35DV til decentral boligventilation > Konstruktion Generelt VEX35DV, ventilationsaggregat til

Læs mere

Ventilationsaggregater. Systemair Access. Automatik til Geniox ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater. Systemair Access. Automatik til Geniox ventilationsaggregater Ventilationsaggregater Systemair Access Automatik til Geniox ventilationsaggregater Systemair Access Den lige vej har været et fast holdepunkt siden vores første runde kanalventilator i 1974. Vi vil gøre

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION UNIQ COMFORT VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION FORDELE EFFEKTIV VARMEGENVINDING Høj effektiv roterende veksler sørger for en effektiv varmegenvinding. Virkningsgrader op til 87 %. LAVT ENERGIFORBRUG

Læs mere

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController version 2.5 og 2.6 LS Control A/S Side 1 1. Systemopbygning LS Control A/S Side 2 1.1. Grundopsætning til kompressor-styring

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 DUKA Ventilation MAJ 2019 Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 Automatisk styring af DUKA One Q300/500 enheder Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500G Brugermanual version 1.0 Maj 2019

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejl.nr HAC 1. Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16

Vejl.nr HAC 1. Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16 HAC 1 Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16 2/16 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Vejl.nr. 3500005 Oversigt Indhold Indhold Generel beskrivelse... 4 Installation...

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2 3004393-2014-08-27 VEX140_HCW_EXact2 Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6.

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6. Indholdsfortegnelse Tilslutning af styringen 3 Tænd/sluk 4 Styringen 4 Servicefunktioner 6 Brug af styringen 6 Programmering af driftsfunktioner 6 Temperaturindstilling 6 Ventilator hastighed 7 Servicemenu

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Fjernbetjening Flex Service manual

Fjernbetjening Flex Service manual Fjernbetjening Flex Service manual Symboler på luftretning på anlæg Blå Rød Blå Rød 1 Teknikker indstillinger: Menu-Advance-Service Kodeord: 4444 1.Exit: retur til hovedmenu DER ANBEFALES IKKE AT ÆNDRE

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

VEX160 Horisontal. med elvarmeflade HCE VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage...

VEX160 Horisontal. med elvarmeflade HCE VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage... Produktvejledning VEX160 Horisontal med elvarmeflade HCE VEX100 S E R I E N KRYDSVEKSLER Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Luftmængdestyring, AFC Tilisningsdetektering, DEFROST Elvarmeflade

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov DK Alarmliste og menuoversigt for VEX200 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Betjening 1. Betjening 1.1 Betjening af

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 1.11

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 1.11 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning. Vigtige dele af vejledningen........................ 3 1.1 Knapindstilling, taster og display..............................

Læs mere