Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri vores nye overordnede vision 2016, som har fokus på at gøre det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Målene er formuleret på strategisk, taktisk og operationelt niveau, og er bredt ud på minimum 3 fokusområder, eller fyrtårne, som vi har døbt dem. Fyrtårnene er: Effektivitet, Innovation og Attraktiv arbejdsplads. Derudover har afdelingerne haft mulighed for at tilføje 1-2 fyrtårne efter behov. Dette kan du læse mere om i passet. Strategipasset præsenterer indledningsvist de strategiske og taktiske mål, som går på tværs af hele forvaltningen. De fælles mål lægger op til fælles indsatser, og det vil primært være chefgruppen, som koordinerer disse. I strategipassets 7 efterfølgende afsnit præsenteres de afdelingsspecifikke mål og handlinger, som afdelingerne hver i sær har ansvaret for at eksekvere. Der vil årligt blive fulgt op på strategier, handlinger og mål. Strategipasset giver dig således et overblik over handlinger og mål - der gælder for forvaltningen og for din afdeling. Det glæder mig, at vi i fællesskab har fået sat retning og mål for forvaltningen. Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø 2 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 3

3 INDhold Fælles mål 7 Sekretariat 10 Ejendomme 20 Esbjerg Lufthavn 28 Plan 36 Miljø 44 Vej & Park 54 Entreprenør 70 4 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 5

4 Fælles Effektivitet Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser og samtidigt sikre en professionel/faglig håndtering, så vi forbliver en konkurrencedygtig, økonomisk sund og bæredygtig enhed Identificere og gennemføre: Arbejdsgangsanalyser Opdatering af vores procedurer Flere vidensdelingsaktiviteter Opdatering af hjemmeside og nuværende selvbetjeningsløsninger Arbejde konsekvent med forventningsafstemning internt og eksternt, da det er en forudsætning for at lykkes. Indføre tidsregistrering på relevante områder til dokumentation af indsats samt basisgrundlag for forbedret planlægning og ressourceudnyttelse 6 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 7

5 Fælles innovation Fælles Attraktiv arbejdsplads Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Fælles mål på tværs af alle afdelinger i Teknik & Miljø Vi vil skabe rammerne for innovation til sikring af bedre proces og produkt Udvikle vores arbejdsmiljø og sikre medarbejdernes trivsel ved at fokusere på personlig og faglig udvikling. Med øget fokus på brugerinddragelse udvikle og implementere nye: Digitale løsninger Selvbetjeningsløsninger Innovative løsninger på andre relevante områder Styrke vidensdeling og netværk, bl.a. igennem et tættere samarbejde med universiteterne Skabe en kultur, hvor værdigrundlaget efterleves, og hvor fokus lægges på succes, medejerskab og stolthed over vores arbejdsplads. Medarbejderne kan imødekomme fremtidens udfordringer både personligt og fagligt ved at gennemføre kompetenceafklaring og udvikling i relevante områder Fortsætte arbejdet med sundhedsfremmende tiltag 8 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 9

6 Indledning sekretariat Udover de 3 obligatoriske fyrtårne - effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads - har vi i Sekretariatet besluttet også at arbejde med fyrtårnet - service, idet lige præcis service er en vigtig del af Sekretariatets daglige virke. På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke handlinger og mål vi i Sekretariatet har besluttet at arbejde med i den kommende 4-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariatet har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede handlinger og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. 10 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 11

7 Sekretariatet effektivitet Optimere arbejdsprocesser og minimere spildtid for Sekretariatet og dets kunder. Nedbringelse af print og traditionel papirpost Gennemføre sagsgangsanalyser (Lean) inden for relevante områder Øget anvendelse af selvbetjeningsløsninger, både internt og eksternt Sikre, at vedtagne interne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling følges. Kortlægning og analyse af Doc2Mails anvendelsesmuligheder Undersøge potentialet for igangsættelse af sagsgangsanalyser (Lean) Kortlægge mulighederne for at optimere nuværende selvbetjeningsløsninger samt afdække mulighederne for indførsel af nye selvbetjeningsløsninger Sort skrifttype: Fælles handlinger/mål for Sekretariatet Rød skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Administrationsgruppen Blå skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Personale & Økonomi Grøn skrifttype: Handlinger/ Mål specifikt gældende for Frodesgade Kortlægning gennemført Implementering gennemført i perioden i perioden Medio 2012 Ultimo /12-12/12 Primo medio 2014 Opdatering af hjemmeside med henblik på at gøre den mere brugervenlig. Herunder bedre vejledninger til borgerne om fx lokalplaner, sagsbehandlingstider, ansøgninger til Byggeri m.m. Udføres i samarbejde med Plan. Udarbejde og implementere plan for struktureret ESDH-oplæring for nuværende og kommende administrative medarbejdere i T&M Opfølgning på, at allerede vedtagne retningslinjer om korrekt digital sagsbehandling efterleves. Opstart af arbejdsgangsanalyser (LEAN) på personaleområdet Informationskampagne vedr. selvbetjeningsløsninger (hvor finder man blanketterne og vejledning til udfyldelse) Opstart af arbejdsgangsanalyser (Lean) på kirkegårdsområdet Analyse af nuværende filstruktur i fælles drev med henblik på at gøre den mere effektiv i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Primo medio 2014 Primo - medio Medio - ultimo Primo - medio Ultimo primo Juni medio Primo - primo Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 13

8 Sekretariatet Innovation Vi vil sikre løbende udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer og anvende relevant teknologi, så arbejdsopgaverne kan udføres mest effektivt. Udarbejdelse af jobprofiler og dertil knyttede kompetenceudviklingsplaner Sikre indflydelse i forbindelse med udbud af ESDH- og fagsystemer Indgå aktivt i tværgående samarbejde og erfagrupper med det formål at styrke vidensdeling Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation Fælles plan for udarbejdelse af jobprofiler og kompetenceudviklingsplaner Udarbejdelse og løbende opdatering af oversigt vedr. udbud af ESDH- og fag-systemer Henvendelse til Fællesforvaltningen og øvrige afdelinger i T&M med henblik på sikring af indflydelse i forbindelse med nye udbud Kortlægning af behov for ny teknologi (printere, ipads m.m.), herunder vurdering af nytteværdi Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfagruppe indenfor området sekretærfunktion/ betjening af politikere Book officiel tid til innovation (fx kontormøder, MUS) Erfaringsudveksling og opfølgning på kontormøder efter endt kursusafholdelse, såfremt det har relevans for gruppen. i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Implementeret Implementeret /12-12/12 Medio ultimo kvt kvt kvt. 4. kvt Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 15

9 Sekretariatet Attraktiv arbejdsplads Skabe rammerne for medarbejdernes trivsel og uvikling Fastholde fokus på trivsel, herunder sundhed Synliggøre Sekretariatet som en god arbejdsplads Sikre ejerskab og forståelse af vigtigheden omkring egne opgaver og egen værdi for arbejdspladsen, herunder ved samarbejde med relevante afdelinger Skabe større/bedre faglig indsigt i vores kunders arbejdsområder DBA 2014 gennemsnitlige resultater for de forskellige kategorier skal som minimum være: Jobindhold: 8,3 Personlig og faglig udvikling: 8 Ansættelsesforhold: 8,1 Nærmeste leder: 7,8 Menneskelige relationer og værdier: 8,2 Arbejdsmiljø: 8,7 Kreativitet og fornyelse: 6,8 Orientering mod borgerne/ brugerne: 8,5 Evaluering af Sekretariatets personalegodeordning (pt. frugt) Samle overblikket over tilbud på trivsel/ sundhed/personalegoder Plan for fælles/individuelle faglige besigtigelser/orientering i forbindelse med større aktuelle projekter Brande T&M via bl.a. hjemmesiden ved synliggørelse af arbejdsområder/resultater (fx brugerundersøgelsen i Køb & Salg) Afholdelse af temadage eller oplæg/ foredrag. Individuelle besigtigelser i samarbejde med sagsbehandlerne i afdelingerne i perioden i perioden i perioden Opstartes. herefter løbende Opstartes Opstartes 1. kvt. 1. kvt. Primo - medio 1. kvt Primo halvår Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 17

10 Sekretariatet Service Sikre tilfredse kunder interne såvel eksterne Tydelig forventningsafstemning og målrettet kommunikation med vores kunder, både internt og eksternt Sikre gensidig respekt og viden om vores kunders behov og arbejdsopgaver Mindske sårbarhed gennem sidemandsoplæring, funktionsbeskrivelser og jobrotation, hvor der er mulighed Forbedre forholdene for fremmødte kunder Skabe overblik over eksisterende vejledninger til internt/eksternt brug, fx ved attestation af fakturaer, oprettelse af dagsordenpunkt i E-doc, udfyldelse af blanketter, herunder feriesedler m.m. Gennemsnitligt resultat ved næste sekretariatsevaluering i foråret Gennemsnitligt resultat for brugerundersøgelsen i Køb & Salg i perioden 4,4 indenfor alle områder (Økonomi, Personale og Øvrige opgaver) 4,3 2. halvår Udarbejde relevante arbejds-/procedurebeskrivelser, herunder med links til relevante nyhedsbreve, oplysning om erfagrupper m.m. Oprette relevante databaser, hvori arbejds-/procedurebeskrivelser gemmes Udarbejdelse af fælles skabelon til ovenstående punkt Afholdelse af dialogmøder med relevante afdelinger om idéer og tanker om nye tiltag Opstilling af offentlige computere/touchskærme i afdelingen, så borgerne kan blive hjulpet og guidet. Evt. via en vagtordning (floor-walker) i Sekretariatet Opstilling af Kaffe/The automat til borgerne Synliggørelse af retningslinjer for besvarelse/feedback på f.eks. mails, telefonopkald m.m. Gælder internt. Evaluering af telefon- og vagtordning i Byggeri. Udføres i samarbejde med Plan Øget kendskab til øvrige afdelinger og Forsyningens arbejdsområder (for at kunne henvise borgere og omstille telefoner rigtigt første gang) Udarbejde retningslinjer for medarbejder-/ opgaverotation som en løbende proces i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden i perioden Primo 2. halvår 2. halvår 2. halvår halvår kvt. 4. kvt halvår Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 19

11 Indledning ejendomme Når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde mod og humøret oppe. Det synes jeg, at vi skylder vore kunder, os selv og hinanden. Dette strategipas er et første forsøg på at vise en vej dertil. 20 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 21

12 Ejendomme Effektivitet Sikre høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og høj kundetilfredshed i forvaltninger, på skoler og institutioner. Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold Optimere ressourceudnyttelsen i Ejendomme Opdatere eksisterende planlægnings, styrings- og kommunikationsværktøjer og i forlængelse heraf videreudvikle dem. Sikre viden og forståelse omkring ansvar og roller i forhold til kunder. Udvikle og forankre faglige spidskompetencer Optimere udbud og konkurrenceudsættelse af vedligehold Udvikle gør det selv værktøjer Nedbringelse af print og traditionel papirpost Projekt: Brugerundersøgelse efter hver afsluttet sag Afholdelse af dialogmøder med brugerne Medarbejderstab og opgaveomfang/kompleksitet Gennemsnitlig score over 3 1 gang årligt Med nuværende medarbejderstab skal en stigning i opgavers omfang og kompleksitet kunne håndteres Handleplan for opdatering af viden, rutiner og værktøjer af Afholde temamøder eller faste dagsordenspunkter mht. til roller opgaver og ansvar i forhold til kunder Opdatere skema/model for brugerundersøgelse Undersøge mulighed for optimering af tidsregistreringssystemet Opdatere og igangsætte projekt- og ressourcestyringssystemet Kortlægge behov for udvikling og placering af faglige spidskompetencer Undersøge alternative muligheder for udbud af vedligehold Opdatere/udarbejde konkrete, tekniske brugervejledninger. Afholdelse af brugerkurser Kortlægning og analyse af Doc2Mails anvendelsesmuligheder i Ejendomme Senest revideret tjekliste Sættes på dagsordenen hver gang Nyt skema, evt. digitalt, anvendes fra Udarbejdelse af ny timeseddel gennemført Eksisterende system opdateres og tages i anvendelse Liste med relevante kompetencer foreligger Udarbejde testmodel til konkret brug Antal brugerkurser pr. år 1. kvartal Løbende proces 1. kvartal 1. kvartal 4. kvartal kvartal Løbende proces Min. 1 brugerkursus Medio 22 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 23

13 Ejendomme Innovation Ejendomme skal fortsat være kendt og respekteret nationalt for sin Bedste praksis på bygge-, vedligeholdelses- og energiområdet Honorere nye og fremtidige krav til udbud og styring i.h.t. lovgivningen. Sikre fortsat fokus på den bygningsmæssige værdi og sikring af kapitalapparatet Styrke samarbejdsrelationerne med SE eller evt. andre relevante parter for bæredygtige løsninger Udvikle/anvende værktøjer til planlægning og styring af udbud i. h.t. fremtidig lovgivning Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold Registrering af efterspørgsel på faglige løsninger Minimum fastholdelse af nuværende niveau Sammen med Klima & Bæredygtighed afdække områder for udvikling af samarbejde med SE Undersøge og afprøve markedet for værktøjer i konkret byggesag Udvikle model til synliggørelse af bygningers vedligeholdelsesmæssige klassifikation i budgetsammenhæng og deres konkrete tilstand Møder og kontakt med SE og K&B vedr. skitse til fremtidigt samarbejde Bruge nyt værktøj, Ibinder, på digitalt udbud samt gennemføre evaluering Udvikling af prototype gennemført 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 24 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 25

14 Ejendomme Attraktiv arbejdsplads Sikre fortsat trivsel i Ejendomme Sikre at bærende værdier fagligt og socialt bevares og udvikles Fastholde den løsningsorienterede virksomhedskultur i Ejendomme Sikre at medarbejderne kan matche fremtidens udfordring både personligt og fagligt Udbygge kulturen for den lærende organisation Fastholde fælles kultur og historie Udvikle og etablere kompetenceudviklingsplaner for grupper og den enkelte medarbejder Løbende fokus på synlig og involverende ledelse Huske at fortælle den gode historie Sørge for at vi også har det sjovt. DBA-måling 2014 Minimum fastholdelse af niveauet fra målingen i 2011 Konkrete temaer m.v. i afdelings- og gruppemøder Kortlægge Ejendommes kompetencebehov Udarbejde konkrete kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt medarbejder Kompetenceudviklingsforløb Praktisere synlig og tilgængelig ledelse Involverende faglige arrangementer Sociale tiltag og arrangementer Heldags studietur Sættes på dagsordenen løbende Kortlægning gennemført Med afsæt i kompetencebehovsliste og model oprettes planer DBA-måling 2014 Det swinger fortsat in- og eksternt Samlet kompetencebehov foreligger i et skema ultimo 2012 Der foreligger kompetenceudviklingsplaner, som er godkendt ved den enkelte medarbejders PLUS-samtale i /2014 Fastholde nuværende niveau vedr. ledelse Minimum 2 gange årligt Minimum 2 gange årligt Minimum 1 hvert 2. år 26 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 27

15 Indledning Esbjerg lufthavn Esbjerg Lufthavn bliver i videst mulige omfang drevet på forretningsmæssige vilkår med et betydeligt fokus på både indtægts- og udgiftssiden. Samspillet mellem Teknik & Miljøs tre overordnede fokusområder skal for lufthavnens vedkommende sikre, at lufthavnens produkter, primært tjenesteydelser, har en kvalitet og en pris, som gør det attraktivt for kunderne at købe dem. Til at styrke indtægtssiden har Esbjerg Lufthavn valgt branding med alle begrebets facetter som et fjerde fokusområde. Branding i sig selv skal tjene til at gøre lufthavnen endnu mere synlig i markedet. Traditionelt opsøgende salgsarbejde indgår også i Esbjerg Lufthavns branding. 28 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 29

16 Esbjerg Lufthavn Effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Lufthavnens ansvarsområde Overarbejdsbetaling Løbende fald. Senest i 2014 = 0 kr. Forbedre ressourceudnyttelsen, bl.a. gennem øget tværgående samarbejde mellem afdelingerne Gennemføre relevante arbejdsgangsanalyser Øge digitaliseringen af arbejdsrutiner, hvor det giver mening Optjent afspadsering Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser i det enkelte sektionsområde Antal arbejdsrutiner der bliver digitaliseret årligt fra 2012 Maks. 14 dage pr. medarbejder Min. 1 pr. afd. pr. år Min. 1 arbejdsrutine pr. år. Revidere og udarbejde jobbeskrivelser pr. funktionsområde med det formål at sikre den rette til jobbet Gennemføre en kompetenceafklaring Afklare hvilke områder der er relevant ifht. digitalisering af arbejdsrutinerne Revision og godkendelse af alle jobbeskrivelser som en del af MUS-samtalen Analyse gennemført Medio Årligt Medio 30 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 31

17 Esbjerg Lufthavn Innovation Danmarks første grønne lufthavn Udvikling af lufthavnens forretningsområde med det formål at fastholde eksisterende kunder og aktivitetsniveau samt tiltrække nye kunder/aktiviteter CO 2 -forbrug Antallet af eksisterende kunder/aktivitetsniveau der fastholdes Antal nye kunder/aktiviteter der tiltrækkes Vi skal reducere vores CO 2 forbrug inden % fastholdelse 15 % tilgang i nye kunder/aktiviteter inden 2016 Energianalyse (Forbrugsmaterialer, El, vand og varme) analyse Medio Finde de energibesparende tiltag der kan betale sig Udvikling af tilbudte ydelser for fragt- og passagerflyvning Modernisering af de fysiske rammer Beregning og beslutning Ydelser specificeret Tids og prioriteringsplan udarbejdet inden Inden udgangen af 2012 Modernisering sker løbende frem til 2016 Afklaring af fokusområder for skabelsen af den første grønne lufthavn Reduktion af CO 2 forbruget på lufthavnen Fokus på at gøre det attraktivt at være kunde i Esbjerg Lufthavn Kortlægge hvilke relevante forretningsområder og ydelser, der skal tiltrække nye kunder Analyse og handlingsplan gennemført CO 2 måling Kundetilfredshedsmåling i Analyse og handlingsplan gennemført Medio CO 2 reduceres inden 2016 Kundetilfredshed på minimum 80 % 32 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 33

18 Esbjerg Lufthavn Attraktiv arbejdsplads Esbjerg Lufthavn Branding Sikring af personlig og faglig udvikling for at kunne støtte den fremtidige udvikling af Esbjerg Lufthavn Igangsætte arbejdet med kulturen, der skal sikre en positiv opbakning til styrkelse af tværgående samarbejde, en bedre ressourceudnyttelse og større kreativitet i løsninger Genopfriske værdierne og deres betydning i dagligdagens gøren og laden Teambuildingkursus for at styrke samarbejde og kommunikation for ledelsen og senere medarbejderne Gennemføre en værdiproces Lufthavnens egen APV måling, som gennemføres hvert andet år DBA-måling 2014 MUS-samtale DBA 2014 for ledelse for øvrige Positiv udvikling i forhold til sidste måling Positiv udvikling i forhold til sidste måling Adfærdsændring og forbedret resultat i DBA sammenlignet med Løbende proces Skabe synlighed og vedligeholdelse her af omkring Lufthavnen og dens ydelser Udarbejde en markedsføringsplan Udarbejde en kommunikationsplan Igangsætte samarbejde med universiteterne bl.a. med det formål at få hjælp til markedsføringsplaner og diverse analyser Synliggøre de gode historier Udarbejde en eventplan og gennemføre events Messedeltagelse Styrke relationerne til kommunikationsafdelingen i T&M Kenskabsgradsmålinger i og 2015 Kontakt etableret til uddannelsesinstitutioner Målt på presseomtale antal artikler i pressen Plan udarbejdet Antal gennemførte events Årligt antal messer der er deltaget i Kontakt etableret Positiv udvikling 2012 Min. 12 pr. år 2012 Max. 4 events pr. år med start i 1 til 2 pr. år Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 35

19 Indledning plan Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. I strategipasset har vi prioriteret de opgaver, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller 36 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 37

20 plan effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Plan s ansvarsområde Sikre optimale arbejdsprocesser ved at gennemføre arbejdsgangsanalyser hvor hele processen incl. høringsprocedurer optimeres Videreudvikling af selvbetjeningsløsninger med overskuelige, brugervenlige og funktionelle hjemmesider Bedre tids og ressourcestyring igennem effektiv forventningsafstemning og målformulering Øget brug af digitalisering og anvendelse af IT som værktøj Kortlægning af sagsbehandlingstid på udvalgte processer Gennemføre brugerundersøgelser Antal gennemførte arbejdsgangsanalyser årligt med start fra Måling af antal hits på hjemmeside. Evaluering af de konkrete processer og møder En positiv udvikling Gennemsnitlig score på mindst 4 på en skala fra 1 til 5 set over et kvartal Mindst 2 arbejdsgangsanalyser i Plan pr. år Flere daglige unikke brugere/stigende tendens Mindst 80 % af brugerne/deltagerne melder positivt tilbage Evaluere og udvælge områder, hvor det vil være relevant at gennemføre arbejdsgangsanalyser Indføre doc2mail til brug for afsendelse af breve Gennemgå Plans del af kommunens hjemmeside med henblik på at forbedre det konkret indhold, herunder etablere en bæredygtighedsportal Opdatering af web-kommuneplan Ved opstart at alle større projekter klarlægges beslutningsgrundlag, opgaveformulering, målformulering, proces, aktører, afklaring, faser, problemstillinger og dette beskrives i et kommissorium eller en procesplan Videreudvikle LIS i Plan, således sagsbehandlingstiden kan følges Afholde kursus i skriftlig kommunikation for alle i Plan Vidensdeling: Udpege vidensansvarlige indenfor de arbejdsområder, der varetages i Plan. Udvælgelse gennemført Analyser gennemført Igangsat Færdiggjort Videreudvikling og standardisering af procedurer for projekter gennemført Ultimo 2012 Mindst to områder pr. år Primo Medio Ultimo Ultimo 2015 Medio Medio Ultimo Medio 38 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 39

21 Plan Innovation Arbejde målrettet med at skabe rammerne for innovation til sikring af bedre produkt, proces, resultatudvikling og formidling. Udvikling af nye selvbetjeningsløsninger på relevante områder. Vi skal sætte Esbjerg på landkortet Udvikling af nye digitale muligheder, herunder den mobile arbejdsplads Arbejde med helhedsorienterede løsninger i projekter og planprocesser Videreudvikle kultur, struktur og procedure for at skabe den innovative organisation DBA 2014 spørgsmålene: - Min nærmeste leder skaber gode rammer for udvikling Deltagelse i udvikling af nye selvbetjeningsløsninger Opgørelse af omtaler m.v. i medierne, herunder antal gange hvor Esbjerg omtales positivt i medierne indenfor Plans område: Antal nye muligheder der er taget i anvendelse Stigende tendens sammenlignet med målingen i ny selvbetjeningsløsning udvikles pr. år 4 årlige omtaler i landsdækkende medier 1 pr. år Gennemføre forsøg med mobil arbejdsplads på udvalgte sagsområder Indgår i samarbejdet vedr. Byg og Miljø Afholde innovationscamp Innovation indarbejdes i og er en del af kommissorier og opgavebeskrivelser. Innovation drøftes regelmæssigt på de enkelte teams møder Videreudvikle metoder til borgerinddragelse Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter Fastholde og udvikle faglige samarbejder på regionalt og landsplan niveau Forsøg påbegyndt Forsøg gennemført Tilmelding til Byg og Miljø Afholdt Igangsat Igangsat Afprøve nye metoder Antal nye samarbejder pr. år Antallet af samarbejder Plan indgår i, hvor det er en fordel for Plan 2012 Ultimo 2012 Ultimo Medio Medio 1 ny metode testes i 2 Nuværende niveau fastholdes 40 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 41

22 Plan Attraktiv arbejdsplads Vi vil fastholde/udvikle et godt arbejdsmiljø Udvikle og bruge samarbejde internt i afdelingen og eksternt til andre afdelinger, med fokus på anerkendende dialog og kommunikation Skabe rammerne for den personlige udvikling gennem et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor der gøres brug af den enkelte medarbejders kompetencer, både faglige og personlige, og hvor vi prioriteter kompetenceudvikling højt. Skabe rum og en kultur der understøtter tværgående samarbejder Vi giver plads til forskellighed og bruger den som en styrke. Styrke de sociale relationer i afdelingen og skabe plads til at udvise engagement - Vi må godt have det sjovt mens vi er her, men vi er her ikke for sjov DBA-måling 2014 Sygefraværs årsagerne vurderes løbende PLUS-samtale DBA 2014 spørgsmålene vedr. faglig og personlig udvikling DBA 2014 spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier DBA 2014 spørgsmålene vedr. menneskelige relationer og værdier Stigning i gennemsnitlig score Sygefraværsdata gennemgås 2 gange årligt Gennemsnitlig stigning Som minimum fastholde niveauet fra DBAmålingen i 2011 Som minimum fastholde niveauet fra DBAmålingen i 2011 Etablere særlige arbejds/møderum til opgaver der nødvendiggør dette Etablering af kvalitetssikringsteams på byggesager. Udarbejde flere standardskrivelser udpege tovholder(e). Udarbejde kompetencebeskrivelser med CV for alle medarbejdere Udarbejde kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere Planlægning og gennemførelse af fagligt/socialt arrangement Indtænke det sociale element i det faglige samarbejde. Ultimo Medio Medio Ved PLUS-samtale i Minimum 1 gang årligt Løbende med start primo 42 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 43

23 Indledning Miljø I Miljø ser vi de tre fyrtårne effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads som tre meget tæt forbundne sigtelinjer. Hvilken arbejdsplads opleves attraktiv, hvis den ikke fungerer effektivt og har fokus på fornyelse? og hvilken arbejdsplads kan leve op til et krav om effektivitet uden engagerede og tilfredse medarbejdere? Derfor ser vi frem til at arbejde mere målrettet med disse emner. 44 Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 45

24 Miljø Effektivitet Minimere spildtid og optimere arbejdsprocesser indenfor Miljø s ansvarsområde Udvælge og igangsætte relevante Lean-projekter (Lean eller lign.) Afklaring af ambitionsniveau på sagsbehandlingen (hvad er godt nok?) Valg af affaldsløsninger med størst mulig frivillighed og fleksibilitet med respekt for helheden Etablere kultur på pladserne med fokus på samarbejde og vilje til at løse opgaver, som er afstemt i forhold til økonomi - service - miljø - værdier Bedre rekruttering og fleksible ansættelsesforhold, som er afstemt arbejdsopgaverne på pladserne Antal gennemførte projekter Antal gennemgåede opgavetyper Antal relevante ordninger med øget frivillighed DBA-måling: menneskelige relationer og værdier Antal fleksible ansættelser 1 projekt hvert andet år Alle væsentlige opgavetyper er gennemgået inden udgangen af % inden udgangen af Positiv udvikling ved næste måling, >7 på den enkelte plads 50 % inden udgangen af 2015 Gennemføre arbejdsgangsanalyser (primært på standardopgaver) i udvalgte områder Etablere og efterleve spilleregler for arbejdsro på kontorerne Sikre klare prioriteringsregler og struktur på Pukkelafvikling Analyse/kortlægning af opgaveplacering i afdelingen /forvaltningen (funktionsbeskrivelser) Evaluering af mødestruktur for at kortlægge, hvordan vi kan sikre større effektivitet i fremtidige møder Fastholde og synliggøre mulighederne for ekstern bistand, når situationen byder det. Udvikling og implementering af årshjul pr. afdeling/medarbejder, hvor det giver mening til sikring af overblik Antal gennemførte analyser Etablering af spilleregler Undersøgelse af effekt De tre væsentligste sagspukler identificeret og håndtering aftalt Analysen gennemføres Evaluering af Miljøs mødestruktur Månedlig evaluering på ledermøde og opfølgning på kontormøde Identifikation af relevante emner for årshjul. Udarbejdelse af årshjul 2 pilotprojekter inden udgangen af i /7 inden 1.7. inden udgangen af inden udgangen af Indført Identifikation gennemført inden udgangen af Årshjul implementeret Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 47

25 Miljø Effektivitet Fortsat Der etableres en idebank til opsamling af forslag der fremmer effektiviteten Sikre nødvendig opfølgning på gennemførte Lean-projekter med det formål at fastholde en løbende, effektiv udvikling Køre opdateringskampagner (fx hjemmeside, D4, edoc) Udarbejde forslag til effektivisering af høringsrunder Sikre kvalitet i ansøgningsmateriale Etablere elektronisk tids- og jobregistrering på pladserne Forventningsafstemning vedr. jobbets indhold og fokus på både faglige og sociale kompetencer ved ansættelse på pladserne. Idebank etableret Indføre rutiner for løbende evaluering af gennemførte LEAN-projekter Kampagner gennemføres Forslag til effektivisering udarbejdet Gennemføre analyse/identifikation af relevante sagstyper og mulige tiltag. Registreringen indføres Job- og ansøgerprofiler anvendes ved ansættelse inden udgangen af 2012 Indført 1.7. (evt. som led i årshjul) 1. kampagne gennemføres inden udgangen af 2012 og kører derefter hvert halve år Senest 1.7. Analyse gennemført inden udgangen af 2012 Tiltag implementeret 1.7. Inden udgangen af på EAH Efter Optimering af arbejdstid og bedre udnyttelse af stilletid på pladserne ved: Øget brug af hjælpemidler og maskiner Øget brug af vikarer, fritidsjobbere mv. Øget brug af pladserne til fx indsamlingsopgaver og beholderhåndtering Bedre indretning af genbrugspladser, herunder evt. etablering af kvik-pladser og bedre skiltning/afmærkning Analyse gennemføres og et antal forslag implementeres Evaluering af indretning gennemføres Implementering af vedtagne ændringer Analyse gennemført inden udgangen af og min. 5 forslag implementeret inden udgangen af 2014 inden 1.7. Implementering gennemført inden Teknik & Miljø Strategipas Teknik & Miljø Strategipas 49

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Københavns Ejendomme 2011

Københavns Ejendomme 2011 side 1 af 6 Københavns Ejendomme 2011 Strategisk tema: Professionalisme og udvikling Nye strategier for 2011 København Ejendomme Præsenterer de nye tiltag her på hjemmesiden, lige til at downloade.strategi

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Virksomhedsplan Sundhed & Omsorg

Virksomhedsplan Sundhed & Omsorg Virksomhedsplan 2012 Sundhed & Omsorg Dette dokument er fortrolig. Dokumentet må ikke vises eller distribueres eksternt uden samtykke fra Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed & Omsorg. Forord Formålet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere