Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: hagedornhagen Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: SADF Fodplejer (730) Indehaver: SAMMENSLUTN AF DANSKE FODPLEJERE S.A.D.F., c/o Eva Svenningsen, Brøndshøjvej 7, 8740 Brædstrup, Danmark (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundhedspleje af mennesker herunder fodpleje, fodbehandling og fodterapi. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af SADF. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes af medlemmer af Sammenslutningen af Danske Fodplejere SADF. Tilladelsen til at anvende mærket ophører ved udmeldelse af foreningen - uanset årsag hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRAND SOLUTIONS ApS, Langdraget 130, 3250 Gilleleje, Danmark (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, herunder køkken opbevaringsbeholdere af plast; glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser, strygebræt og strygebrætsbetræk, plastkopper, plastkander; grillhandsker af tekstil. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper; voksduge, tekstilduge, dækservietter, ikke af papir, viskestykker. (511) Klasse 25: Forklæder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hospitalet (730) Indehaver: Strix Television A/S, Vermundsgade 40B, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Magasiner, tidsskrifter, aviser, tryksager, fotografier, grafiske fremstillinger og afbildninger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, plakater, postkort, tegninger. (511) Klasse 38: Computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, telekommunikationsvirksomhed, broadcastvirksomhed, fjernsynsudsendelser uanset distributions- og finansieringsmetode, tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler (telekommunikation), elektronisk post, radioudsendelser, tilvejebringelse af brugeradgang til internetportal med beskrivelse og visning af tv-udsendelser, samt udveksling af information og billeder. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder entertainmentvirksomhed; sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, fjernsynsunderholdning, organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning), tilvejebringelse af online publikationer og spiltjenester, publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af tekster - undtagen reklametekster, forlagsvirksomhed, fotografering, fotografisk reportage, digital billedbehandling, nyhedsformidling, produktion af shows, film, video-film, radio- og fjernsynsprogrammer og organisering af sportskonkurrencer. (730) Indehaver: HAGEDORNHAGEN ApS, Carl Jacobsens Vej 16, Opg. 6, 3., 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, plakater, laut af plakat,desing af plakat,bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PUF (730) Indehaver: Procesguide.dk v/karsten Thygesen, Midgårdsvej 49, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AQUA TENNIS (730) Indehaver: Qludo Aps (Under stiftelse), Lyngåvej 21, 8370 Hadsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DE.VISION REKLAMEBUREAU A/S, Kirkegade 1, 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dextramer (730) Indehaver: IMMUDEX ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 05: Præparater til farmaceutiske formål, præparater til medicinske formål, kemisk-farmaceutiske præparater, diagnosepræparater til medicinske formål, reagenser til medicinske og veterinære formål samt til forskning, analysepræparater til medicinske og forskningsmæssige formål, herunder for hver af de ovenstående præparater til udvikling eller analyse af cancervacciner, borreliavacciner, tuberkulosevacciner, HIV-vacciner og CMV-vacciner, eller til brug i forbindelse med cancerterapi, til analyse eller behandling af T-celle lymphoma, T-celle infiltration af faste tumorer og væv, samt infektiøse sygdomme, samt til anvendelse i forbindelse med toksikologiske studier, transplantation, immun monitorering, eller vacciner og T-cellemonitorering. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning, grundforskning og klinisk forskning herunder for lægemiddeludvikling og vaccineudvikling. 2471

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SPANGSBERG CHOKOLADEFABRIK A/S, c/o Michael Spangsberg, Tuborg Havnepark 16, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, chokolade og chokoladestykker, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel også via nettet af kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, chokolade og chokoladestykker, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 40: Forarbejdning af konfekturevarer, chokolade og chokoladestykker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SELEKTRO (730) Indehaver: ECHO ELECTRONICS A/S, Erhvervsvej 29, 9632 Møldrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Printplader samt bestykkede printplader (511) Klasse 40: Produktionsvirksomhed (lønproduktion) inden for elektronikbranchen, herunder fremstilling af blyfri industrielektronik, prototypeproduktion, serieproduktion samt bestykning af printplader. (511) Klasse 42: Teknologisk udvikling af blyfri industrielektronik; test af materialer. (730) Indehaver: ENVIPOWER HOLDING ApS c/o Nils Peter Astrupgaard, Hollandsvej 15, st. th., 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MØLLEÅENS BRYGHUS A/S, Dæmningen 42, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. 2472

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dreamride (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: O. RITTERIMPORT ApS, Industrikrogen 4B, 2635 Ishøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Uni Consulting v/christian Bjørnholt Nielsen, Store Torv 9, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Algade 31, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grø (CMYK: ;RGB: ) og gråt (CMYK: ; RGB: ) i skriften helvetica neue - 65 medium. (730) Indehaver: MØLLEÅENS BRYGHUS A/S, Dæmningen 42, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: iggy (730) Indehaver: BOASKO A/S, Vesterbrogade 107C, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: frk. lilla (730) Indehaver: Frk. Lilla v/victor Hansen, Frederiksborggade 41, 1360 København K, Danmark (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TWINTELL (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Proteiner som næringsmidler til mennesker. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner og udstyr til brug for fremstilling af fødevarer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder forskning og udvikling for andre, alle nævnte tjenesteydelser i relation til produktionsanlæg og -udstyr til brug for fremstilling af fødevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: inspektor (730) Indehaver: SYSTEM IT ApS, Industrivej Nord 11, Birk, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 2473

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARTY NOW APOLOGIZE LATER (730) Indehaver: BEV.CON ApS, Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC SamtalePlus (730) Indehaver: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Merrisun (730) Indehaver: HØJGAARD GARDINER ApS Systue, Siim Bygade 141, 8680 Ry, Danmark (511) Klasse 06: Persienner af metal. (511) Klasse 20: Indendørs rullegardiner (møbler), lamelgardiner (møbler), plissegardiner (møbler), foldegardiner (møbler), panelgardiner (møbler). (511) Klasse 24: Gardiner af tekstilmateriale, herunder rullegardiner, plissegardiner, foldegardiner og panelgardiner. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med solafskærmning, herunder med markiser og gardiner, også via et globalt netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAVOKAT (730) Indehaver: Abakion A/S, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer software til økonomi og sagsstyring samt elektronisk dokument håndtering rettet mod advokater og ejendomsadministrationsselskaber. (511) Klasse 42: Udvikling af computer software til økonomi og sagsstyring samt elektronisk dokument håndtering rettet mod advokater og ejendomsadministrationsselskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: K.N. TAGDÆKNING A/S, Kirstensvej 2, Humlum, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tilsted Communication ApS, Naurvej 35, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, tagdækning og blikkenslagerarbejde. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange, sort og hvidt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Topsoe Fuel Cell A/S, Nymøllevej 66, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; brændselsceller, herunder til fremstilling af elektrisk strøm. (511) Klasse 11: Brændselsceller som dele til apparater til fremstilling af varme. (511) Klasse 40: Produktion for trediemand af brændselsceller (lønproduktion). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt udvikling for andre af brændselsceller. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pantone nr (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: smartkids (730) Indehaver: SMARTGUY A/S, Bødkervej 5, 4450 Jyderup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: A4 ADVOKATFIRMA I/S, Østergade 16, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer, skind og huder, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 35: Detailhandel med tøj og andre beklædningsgenstande via webside på internettet; samling af et udvalg af tøj og andre beklædningsgenstande med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer. 2474

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: smartguy (730) Indehaver: SMARTGUY A/S, Bødkervej 5, 4450 Jyderup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: A4 ADVOKATFIRMA I/S, Østergade 16, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer, skind og huder, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 35: Detailhandel med tøj og andre beklædningsgenstande via webside på internettet; samling af et udvalg af tøj og andre beklædningsgenstande med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: smartgirl (730) Indehaver: SMARTGUY A/S, Bødkervej 5, 4450 Jyderup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: A4 ADVOKATFIRMA I/S, Østergade 16, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer, skind og huder, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 35: Detailhandel med tøj og andre beklædningsgenstande via webside på internettet; samling af et udvalg af tøj og andre beklædningsgenstande med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flamingo CMS (730) Indehaver: Mediagram v/mikkel Clausen, Rosenvængets Allé 19. st, tv., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware (Content Management System - CMS) til at opbygge, vedligeholde og opdatere internetsider og webrelaterede services. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware (Content Management System - CMS) til at opbygge, vedligeholde og opdatere internetsider og webrelaterede services. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fotopen (730) Indehaver: EXZUZ ApS, Industrivej 10 B, 8680 Ry, Danmark (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, apparater til transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, databehandlingsudstyr, herunder computerprogrammer og software i forbindelse med fotobehandling, økonomistyring og betalingssystemer; hukommelsesmedier via USB herunder til brug af backups, sdkort, harddiske. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministation, bistandved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med software udvikling og produkter. (511) Klasse 40: Fotofremkaldelse samt fotoprintning (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Photopen (730) Indehaver: EXZUZ ApS, Industrivej 10 B, 8680 Ry, Danmark (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, apparater til transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, databehandlingsudstyr, herunder computerprogrammer og software i forbindelse med fotobehandling, økonomistyring og betalingssystemer; hukommelsesmedier via USB herunder til brug af backups, sdkort, harddiske. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministation, bistandved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med software udvikling og produkter. (511) Klasse 40: Fotofremkaldelse samt fotoprintning (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENVIPOWER (730) Indehaver: ENVIPOWER HOLDING ApS c/o Nils Peter Astrupgaard, Hollandsvej 15, st. th., 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL S SCIENCE PLAN VETESSENTIALS (730) Indehaver: Hill's Pet Nutrition, Inc., a corporation of the State of Delaware, 400 SW Eighth Street, Topeka KS 66603, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 31: Foder til kæledyr (730) Indehaver: Punkshop.dk v/angelica Hejselbæk, Eriksborgvej 70, Grauballe, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 14: Halskæder, øreringe, armbånd, ankelkæder. (511) Klasse 18: Tasker, walletchains, paraplyer, armbånd. (511) Klasse 25: Bukser, kilte, toppe, T-shirts, nederdele, kjoler, corsage, svedbånd, shorts, badetøj, bælter (beklædningsgenstande), handsker (beklædningsgenstande), strømpebukser, tights, strømper, armvarmer, benvarmer, jakker, frakker, sko, støvler, huer, hatte, kasketter, vanter (beklædningsgenstande), halstørklæder, tørklæder, slips, seler, hættetrøjer (511) Klasse 26: Mærker til tøj, badges, rygmærker, vinger (rygmærke), snørebånd. (511) Klasse 28: Øjenklapper (udklædning/maskerade), goggles (udklædningsbriller). (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel også via internettet med beklædningsgenstande, badetøj, bælter, handsker, briller/goggles, øjenklapper (til udklædning) snørebånd, strømpebukser, tights, strømper, armvarmer, benvarmer, slips, seler, jakker, frakker, paraplyer, tasker, walletchains, armbånd, ankelkæder, svedbånd, mærker til tøj, badges, rygmærker, vinger, sko, støvler, huer/hatte/kasketter, halstørklæder, tørklæder, vanter, handsker, halskæder, øreringe. 2475

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PREVIASUNDHED (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANTRIM A/S, c/o S.A.T.S Danmark A/S, Øster Allé 42, 2., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med drift og etablering at inhouse fitnesscentre i virksomheder; ledelsesmæssig bistand i form af gennemførelse af APV undersøgelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; afholdelse af rekreative aktiviteter, helsecentre, helseklubber, gymnastikundervisning, udlejning af, stillen sportsfaciliteter til rådighed, udlejning af sportsudstyr, virksomhedsinterne fitnesscentre. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker, medicinsk behandling, lægevirksomhed, psykosociale tjenester, sundhedsmæssig rådgivning om forebyggende foranstaltninger vedrørende sundhed og arbejdsmiljø, psykologvirksomhed, coaching (psykologisk bistand ved personlig udvikling), tværfaglig sundhedsbehandling af mennesker i form af feks. fysioterapi, massage, kiropraktik og akupunktur, sundhedstjek og lægetjek, sundhedsmæssig rådgivning i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på APV er (arbejdspladsvurderinger) og strategisk sundhedsmæssig rådgivning vedrørende sundhedsledelse i virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAVNEMØLLERNE (730) Indehaver: LANTMÄNNEN CEREALIA A/S, Møllegade 12, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Sukker, ris, tapioka, sago, mel og andre mølleriprodukter, herunder færdige melblandinger, næringsmidler af korn, brød, konditorivarer, honning, sirup, gær, bagepulver og krydderier (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), frø og såsæd, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Rosenstand & Co ApS, Kattesundet 12, 2 sal, 1458 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERNOVA CIDER (730) Indehaver: WELL DONE HOLDING ApS, Vedbæk Strandvej 421, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AZANTA (730) Indehaver: IPC INTERNATIONAL A/S, Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Generation K (730) Indehaver: LANDSFORENINGEN NATUR & UNGDOM, Klostermøllevej 48A, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; skrivning af tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser og forskning i klima samt information herom. (511) Klasse 45: Lobbyisme, ikke til fremme af kommercielle interesser. 2476

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1515 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 21. 2007-05-21-2007-05-27 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 21. 2007-05-21-2007-05-27 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 21. 2007-05-21-2007-05-27 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 05-01-2011 09:22:52 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 1 Forord FORORD Jeg er glad for, at der også er konkurrencer for 9. klasserne i

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

ødevaremagasinet Oktober 2010 tema: 5 Spegepølsen måtte ikke hænge frit 6 Danmarks bedste slagter 14 Omkostningerne under kontrol

ødevaremagasinet Oktober 2010 tema: 5 Spegepølsen måtte ikke hænge frit 6 Danmarks bedste slagter 14 Omkostningerne under kontrol Oktober 2010 N O 9 ødevaremagasinet nyt fra specialfødevarehandelen detail producenter leverandører 5 Spegepølsen måtte ikke hænge frit 6 Danmarks bedste slagter 14 Omkostningerne under kontrol tema: Automatisering,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Rigtig mad og ernæring

Rigtig mad og ernæring Rigtig mad og ernæring til hæmatologiske patienter Astrid Lindman, projektsygeplejerske Hæmatologisk Afdeling Rigtig mad og ernæring til hæmatologiske patienter Denne patientvejledning Rigtig mad og ernæring

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer Viden giver den mest komplette behandling af kunderne Hjælper grafiske virksomheder

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4 Nøglehullet breder sig Nøglehullsmærkede produkter solgte sidste år for mere end 4 milliarder kroner nu er der Nøglehuller på mere end 1045 produkter. SIDE 8 Nøglehullet hæver standarden Det er sundere

Læs mere

McDonald s samfundsbidrag i Danmark

McDonald s samfundsbidrag i Danmark McDonald s samfundsbidrag i Danmark FSC er din garanti for, at skoven ikke har lidt overlast. I en FSC-skov værnes der om de sårbare områder, og der plantes et nyt træ, hver gang der fældes et. Blandt

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere