Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS"

Transkript

1 Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/ Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. januar 2017 en anmeldelse af en fusion mellem K & C Holding A/S og Privathospitalet Mølholm P/S ( Privathospitalet Mølholm ), jf. konkurrencelovens 12 b. Ifølge 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 27. januar KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET Fusionen finder sted ved, at K & C Holding A/S, der indirekte ejes med 100 pct. af KIRKBI A/S ( KIRKBI ), erhverver 91,6 pct. af ejerandelene og stemmerne i Privathospitalet Mølholm P/S samt 100 pct. af ejerandelene i den fuldt ansvarlige deltager Komplementar Mølholm ApS (i det følgende betegnes virksomhederne samlet som parterne ). KIRKBI erhverver dermed enekontrol over Privathospitalet Mølholm og Komplementar Mølholm ApS, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem K & C Holding A/S, Privathospitalet Mølholm og Komplementar Mølholm ApS ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt K & C Holding A/S erhvervelse af Privathospitalet Mølholm og Komplementar Mølholm ApS, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk Parterne og deres aktiviteter Det købende selskab K & C Holding A/S aktiviteter omfatter avl og salg af varmblodsheste samt udvikling, produktion og salg af diverse pleje- og tilskudsfoderprodukter til heste i selskabet Blue Hors ApS samt agerbrug i selskabet Schelenborg Gods ApS. K & C Holding A/S er en del af KIRKBI-koncernen, der har aktiviteter inden for mange områder, hvoraf de væsentligste er: Ejerskab af LEGO A/S samt LEGO-varemærkerne.

2 Ejerandel i Merlin Entertainments plc. forlystelsesparker, herunder bl.a. LEGOLAND Parks. Delejerskab af offshore vindparkerne Borkum Riffgrund I og Burbo Bank Extension. Investeringer i bl.a. Matas A/S, Minimax Viking Group GmbH, ISS A/S og fast ejendom i en række lande. KIRKBI har desuden via selskabet KIRKBI Invest A/S fælles kontrol over Falck A/S ( Falck ) sammen med Lundbeckfonden Invest A/S. Falck er et internationalt selskab med aktiviteter i 44 lande. Falcks aktiviteter er opdelt i fire forretningsområder: 1) Redning (ambulancekørsel, brandtjeneste, sygetransport, mv.), 2) assistance (autohjælp, skadesservice, rejseassistance, alarmer, mv.), 3) safety services (sikkerhedstræning inden for fx olie- og gasindustrien samt træning i håndtering af kritiske situationer) og 4) healthcare. Falcks aktiviteter inden for healthcare er organiseret i et datterselskab af Falck - Falck Healthcare A/S ( Falck Healthcare), og omfatter bl.a. sundhed på jobbet/forebyggelse i virksomheder og institutioner, sundhedsvikarer, psykologrådgivning, fysioterapi, massage, drift af lægehuse samt videreformidling til speciallægebehandling igennem blandt andet forsikringsaftaler. Privathospitalet Mølholm udgøres af et klinikfællesskab, hvor hvert speciale ejes af en klinikejer. Før fusionen ejer de i alt 34 klinikejere Privathospitalet Mølholm i fællesskab, enten ved direkte ejerskab eller via selskaber. Privathospitalet Mølholm udøver hospitalsdrift i Vejle og i Aarhus (Højbjerg og Risskov) og tilbyder speciallægebehandlinger og undersøgelser i regi af et privathospital. Herudover leverer Privathospitalet Mølholm sundhedstjek, kosmetiske behandlinger og psykologrådgivning. Privathospitalet Mølholm tilbyder behandlinger til patienter under det udvidede fri sygehusvalg og igennem samarbejdsaftaler med det offentlige, patienter med sundhedsforsikringer samt patienter, der betaler for egen regning ( private selvbetalere ). Komplementar Mølholm ApS eneste formål er at være komplementar i Privathospitalet Mølholm. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er på den ene side KIRKBI A/S og på den anden side Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS. Ifølge det oplyste havde KIRKBI-koncernen i 2015 en omsætning på [ ] mio. kr. i Danmark. Privathospitalet Mølholm P/S havde i 2015 en nettoomsætning på ca. [ ] mio. kr. og Komplementar Mølholm ApS havde en nettoomsætning på ca kr. 2

3 Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 4. De relevante markeder 4.1. Produktmarkeder Parterne har angivet, at der foreligger horisontale overlap mellem parternes aktiviteter på følgende områder: Psykologrådgivning Sundhedstjek Parterne har angivet, at der foreligger vertikale overlap mellem parternes aktiviteter på følgende områder: Psykologrådgivning Sundhedstjek Speciallægeydelser For så vidt angår psykologrådgivning og sundhedstjek, foreligger der både vertikale og horisontale overlap. De horisontale overlap skyldes, at begge parter tilbyder psykologrådgivning og sundhedstjek. Det vertikale overlap skyldes, at Falck Healthcare ligeledes indkøber psykologrådgivning og sundhedstjek hos tredjeparter, og henviser deres kunder til behandling hos disse tredjeparter. Privathospitalet Mølholm udfører psykologrådgivning og sundhedstjek som tredjepart. For så vidt angår speciallægeydelser foreligger der et vertikalt overlap mellem parternes aktiviteter: Som led i Falck Healthcares sundhedsordninger tilbyder Falck Healthcare videreformidling af sine kunder, herunder forsikringstagere, til diverse speciallægebehandlinger og undersøgelser. Videreformidlingen omfatter alle de speciallægebehandlinger, som forsikringen dækker, herunder behandling på privathospitaler og hos speciallæger. Falck Healthcare visiterer således kunden til den rette behandling, bestiller behandlingen og betaler for behandlingen. I 2016 indgik Falck Healthcare aftale med TRYG A/S ( TRYG ). I henhold til aftalen videreformidler Falck Healthcare behandlinger for personer dækket af TRYG s sundhedsforsikringer, herunder til behandling på privathospitaler og hos speciallæger. Falck Healthcare videreformidler patienter til behandling ved speciallæge på baggrund af aftaler indgået med udbydere af speciallægebehandlinger, herunder privathospitaler. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 4. september 2013 Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikrings A/S, nævnes et indkøbsmarked for indkøb af behandlingsydelser fra pri- 3

4 vathospitaler og privatklinikker, der er vertikalt forbundet med markedet for speciallægeydelser. Falck Healthcare tilbyder ikke speciallægebehandlinger ved egne ansatte læger, og der er derfor intet horisontalt overlap mellem parternes aktiviteter på området for speciallægeydelser. Psykologrådgivning Parterne angiver, at der eventuelt kan afgrænses et marked for udbud af psykologrådgivning i Danmark. Parterne har angivet, at den endelige afgrænsning kan holdes åben i nærværende sag. Sundhedstjek Parterne angiver, at der eventuelt kan afgrænses et marked for udbud af sundhedstjek i Danmark. Parterne angiver, at sundhedstjek eventuelt er en del af området for behandling på privathospitaler og -klinikker, herunder en del af specialet intern medicin. Parterne angiver desuden, at sundhedstjek eventuelt kan yderligere segmenteres i henholdsvis ikke-lægefaglige helbredsundersøgelser, der blandt andet omfatter BMI-målinger, måling af blodtryk m.m. og lægefaglige helbredsundersøgelser, som blandt andet kan omfatte undersøgelser af øjne, ører, diverse indre organer, mv. Parterne angiver dog, at den endelige afgrænsning kan holdes åben i nærværende sag. Speciallægeydelser Parterne har ikke taget stilling til, hvorledes det relevante produktmarked for speciallægeydelser bør afgrænses. Parterne har dog oplyst deres markedsandele under den snævrest mulige afgrænsning af markedet, og anført, at den endelige afgrænsning af markedet kan holdes åben i nærværende sag. Offentlige og private sygehuse Det kan overvejes, om speciallægebehandlinger indgår i et overordnet, kombineret produktmarked for både offentlige og private sygehuse, eller om speciallægebehandlinger tilhører et snævrere marked for ydelser udført på private sygehuse og -klinikker. Kommissionen fastslog i beslutningen APW / APSA / Nordic Capital /Capio 1, at markedsafgrænsningen for hospitaler afhænger af situationen i den enkelte medlemsstat. I nogle lande vil der således ifølge Kommissionen kunne afgrænses et overordnet, kombineret produktmarked for både offentlige og private sygehuse, mens markedet i andre lande vil kunne afgrænses mere snævert. 1 Kommissionens beslutning af 16. marts 2007 i sag COMP/M.4367, APW / APSA /Nordic Capital / Capio, punkt 11. 4

5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har i afgørelse af 5. juli 2011 Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S overvejet, hvorvidt offentlige og private sygehuse samt klinikker tilhørte samme relevante produktmarked. Styrelsen fandt indikationer på, at der var en vis form for substitution mellem de offentlige og de private hospitaler, men at substitutionen var begrænset. Den endelige afgrænsning af markedet blev holdt åben i sagen, men oplysningerne pegede i retning af, at de private sygehuse ikke er på samme marked som de offentlige sygehuse. For så vidt angår patienter, der får deres behandling betalt af en sundhedsforsikring, bemærkes, at denne patientgruppe kun kan vælge behandling ved en privat aktør. Såfremt der kan afgrænses et særskilt marked for behandling af patienter, der får deres behandling betalt af en sundhedsforsikring, jf. neden for, vil dette marked derfor kun omfatte private sygehuse og -klinikker. Finansiering af patienten Markedet for privathospitaler og -klinikker kan eventuelt yderligere segmenteres efter finansiering af patienten: 1. Patienter henvist fra det offentlige 2. Patienter omfattet af sundhedsforsikringer 3. Private selvbetalere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overvejede en sådan segmentering af markedet i sin afgørelse af 5. juli 2011 Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S, men den endelige afgrænsning af markedet blev holdt åben i sagen. Kommissionen fremhævede i APW/APSA/Nordic Capital/Capio 2, at der som udgangspunkt er væsentlig forskel på de ydelser, der bliver ydet til patienter henvist fra det offentlige, og de ydelser, der bliver ydet til patienter omfattet af sundhedsforsikringer og private selvbetalere. Afgrænsningen af produktmarkedet blev dog holdt åben i denne sag. Privathospitaler og -klinikker I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 5. juli 2011 Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S blev det konkluderet, at der ikke kunne afgrænses et særskilt marked for private klinikker. 2 Jf. ibid, punkt 15. 5

6 Hovedspecialer Det kan overvejes, om der kan afgrænses et marked for hvert lægeligt hovedspeciale, fx ortopædkirurgi, kardiologi m.fl. En speciallæge arbejder typisk kun inden for ét speciale. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 5. juli 2011 Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S gav høring af tredjeparter i sagen ikke anledning til en mere snæver afgrænsning af det relevante produktmarked på baggrund af lægelige hovedspecialer. Konklusion de relevante produktmarkeder I nærværende sag kan den endelige afgrænsning af de relevante produktmarkeder stå åben, idet fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder selv under den mest snævre, sandsynlige afgrænsning af produktmarkederne Geografiske markeder Psykologrådgivning Parterne har ikke taget stilling til, hvorledes et eventuelt marked for psykologrådgivning bør afgrænses geografisk. Parterne har oplyst deres respektive markedsandele på et nationalt marked, og anført, at den endelige afgrænsning kan holdes åben i nærværende sag. Sundhedstjek Parterne har ikke taget stilling til, hvorledes et eventuelt marked for sundhedstjek bør afgrænses geografisk. Parterne har oplyst deres respektive markedsandele på et nationalt marked, og anført, at den endelige afgrænsning kan holdes åben i nærværende sag. Speciallægeydelser Der kan overvejes en national såvel som regional afgrænsning af markedet. Parterne har angivet, at en mere snæver geografisk afgrænsning af markedet end national ikke nødvendigvis følger de regionale grænser. Det vertikale overlap mellem parternes aktiviteter vedrør kun de patienter, der er omfattet af en sundhedsforsikring. Patienter med sundhedsforsikringer er ikke begrænsede af de regionale grænser i deres valg af behandlingssted. Dette taler for en geografisk afgrænsning, der er bredere end regional. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 5. juli 2011 Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S bemærkede styrelsen, at priserne for behandling af både patienter under det udvidede frie sygehusvalg og patienter med sundhedsforsikringer forhandles nationalt, hvilket taler for en national afgrænsning af 6

7 markedet. Styrelsen bemærkede dog også, at patienten ofte ønsker at blive behandlet så tæt på hjemmet som muligt, og derfor kan der ved forsikringsselskabers visitation være fokus på afstanden til behandlingsenheden. Dette kan tale for en regional afgrænsning af markedet. Parterne er enige i, at patienter ofte ønsker behandling så tæt på deres hjem som muligt. Det er parternes opfattelse at dette understøttes af, at for eksempel forsikringsselskaber har et ønske om at tilbyde forsikringstagere behandlingen inden for en radius af eksempelvis 100 km. fra forsikringstagerens bopæl. Parterne bemærker dog, at denne radius ikke tager hensyn til regionale grænser. Parterne bemærker desuden, at det ofte også er af væsentlig betydning for patienterne, at den lægelige behandling kan påbegyndes hurtigst muligt. I praksis bevirker det, at patienter ofte er villige til en længere transport, hvis det medfører en hurtigere behandling. Parterne kan derfor ikke tilslutte sig en regional afgrænsning. Parterne mener derimod, at Region Midtjylland og Region Syddanmark, som er særligt relevante for nærværende fusion, bør udgøre ét samlet marked, for så vidt der ikke kan afgrænses et nationalt marked. Parterne har indsendt oplysninger om, i hvilke regioner Privathospitalet Mølholms patienter har bopæl. Disse oplysninger viser, at patienter med bopæl i Region Midtjylland til en vis grad har modtaget behandling på Privathospitalet Mølholms hospital i Region Syddanmark og omvendt. Konklusion de relevante geografiske markeder I nærværende sag kan den endelige afgrænsning af de relevante geografiske markeder stå åben, idet fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder selv under den mest snævre, sandsynlige afgrænsning af de geografiske markeder. 5. Vurdering af fusionen 5.1. Tredjepartsorientering Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en ikke-fortrolig version af anmeldelsen i høring hos udvalgte konkurrenter til Privathospitalet Mølholm. Én konkurrent har i denne forbindelse afgivet bemærkninger til fusionen. Konkurrenten bemærkede, at det forhold, at Falck Healthcare både indkøber sundhedsydelser hos privathospitaler, og efter transaktionen bliver koncernforbundet med et privathospital, kan medføre en ulige konkurrencesituation blandt privathospitalerne. Konkurrenten udtrykte også bekymring over, at Falck Healthcare, som aftaleindehaver med privathospitalerne, får indblik i oplysninger om kon- 7

8 kurrenceparametre blandt de øvrige privathospitaler, herunder fx oplysninger om kapacitet og priser Vurdering af fusionen Horisontale virkninger Parternes samlede markedsandele på et eventuelt dansk marked for psykologrådgivning er ikke over [10-20] pct. På et eventuelt dansk marked for sundhedstjek er parternes samlede markedsandele ikke over [10-20] pct. Privathospitalet Mølholms aktiviteter på et eventuelt marked for psykologrådgivning og et eventuelt marked for sundhedstjek er desuden yderst marginale. Privathospitalet Mølholms markedsandele på begge disse markeder er således ikke over [0-5] pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor ikke vurderet de horisontale virkninger af fusionen yderligere Vertikale virkninger Som nævnt oven for, har Privathospitalet Mølholm yderst marginale aktiviteter på eventuelle markeder for psykologrådgivning og sundhedstjek. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor ikke vurderet de vertikale virkninger af fusionen yderligere for så vidt angår disse markeder. Kundeafskærmning på markedet for speciallægeydelser For at kundeafskærmning kan være en betænkelighed i denne fusion, er det nødvendigt, at Falck Healthcare efter en fusion vil være i stand til at henlægge alle- eller en stor del af deres indkøb af speciallægeydelser til Privathospitalet Mølholm, og at dette vil medføre, at konkurrenter til Privathospitalet Mølholm får reduceret deres potentielle kundebase væsentligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bedt parterne supplere anmeldelsen med oplysninger om Falck Healthcares aktiviteter på indkøbsmarkedet for speciallægeydelser. Falck Healthcare har oplyst, at såfremt et sådant indkøbsmarked kan afgrænses, besad Falck Healthcare en markedsandel på ca. [5-10] pct. i Danmark for [ ], opnåede Falck Healthcare højest en markedsandel på [10-20] pct. af indkøbsmarkedet i Region Midtjylland og Region Syddanmark i De således beregnede markedsandele omfatter også de indkøb, som Falck Healthcare foretager i henhold til aftalen med TRYG. [ ]. I henhold til aftalen med TRYG er Falck Healthcare underlagt en række krav om [ ]. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at aftalens indhold gør det vanskeligt for Falck Healthcare at henlægge større dele af sine indkøb hos Privathospitalet Mølholm efter en fusion, medmindre disse henlæggelser sker på baggrund af objektive kriterier såsom lavere priser og/eller bedre behandlingsmuligheder. 8

9 Det bemærkes, at såfremt Falck Healthcare i fremtiden måtte indgå indkøbsaftaler med andre forsikringsselskaber end TRYG, hvorefter Falck Healthcare indkøber speciallægeydelser på vegne af disse forsikringsselskaber, må det forventes, at disse forsikringsselskaber vil stille tilsvarende krav til Falck Healthcare, som de krav, der fremgår af aftalen mellem Falck Healthcare og TRYG. Forsikringsselskaberne vil således ikke have noget incitament til at indgå aftale med Falck Healthcare om indkøb, hvis ikke dette medfører en besparelse og/eller et bredere og bedre produktmæssigt og geografisk behandlingsudvalg for forsikringsselskaberne. Hvad angår det forhold, at Falck Healthcare måtte få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger ved indgåelse af aftaler med Privathospitalet Mølholms konkurrenter, vurderer styrelsen, at dette ikke i sig selv giver anledning til betænkeligheder i nærværende fusion: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere fundet, at markedet for privathospitaler og -klinikker er præget af forholdsvist lave adgangsbarrierer og betydelig overkapacitet 3. Derudover oplyser mange privathospitaler om priser på deres hjemmesider. Styrelsen vurderer derfor ikke, at de oplysninger, som Falck Healthcare får adgang til gennem sine aftaler med konkurrerende privathospitaler, har en sådan karakter, at de vil stille Falck Healthcare i stand til at give Privathospitalet Mølholm en konkurrencemæssig fordel efter en fusion. Styrelsen har også lagt vægt på, at blot én konkurrent har udtrykt betænkeligheder vedrørende dette forhold. Inputafskærmning på markedet for indkøb af speciallægeydelser For at inputafskærmning kan være en betænkelighed i nærværende fusion, er det nødvendigt, at Privathospitalet Mølholm, efter en fusion, vil være i stand til udelukkende at levere speciallægeydelser til Falck Healthcare, eller at tilbyde Falck Healthcare mere favorable vilkår end Falck Healthcares konkurrenter, således at konkurrenternes muligheder for at konkurrere på indkøbsmarkedet for speciallægeydelser, og dermed konkurrenternes mulighed for at henvise deres kunder på forsikringsmarkedet til behandling ved speciallæge, væsentligt forringes. Privathospitalet Mølholm besad i 2015 en samlet markedsandel i Region Midtjylland og Syddanmark for behandlinger til patienter omfattet af en sundhedsforsikring og private selvbetalere på ca. [20-30] pct. Privathospitalet Mølholms markedsandele [ ]. Salg af speciallægeydelser til TRYG hhv. Falck Healthcare 4 tegnede sig kun for ca. [5-10] pct. af Privathospitalet Mølholms samlede salg i 2015 og ca. [5-10] pct. i Privathospitalet Mølholms markedsandele og Privathospitalet Mølholms andel af salg til TRYG hhv. Falck Healthcare taler i sig selv for, at Pri- 3 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 5- juli 2011, Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet hamlet A/S. 4 I 2015 indkøbte TRYG speciallægeydelser direkte fra Privathospitalet Mølholm. I 2016 blev TRYG s indkøb af speciallægeydelser fra Privathospitalet Mølholm delvist formidlet gennem Falck Healthcare. 9

10 vathospitalet Mølholm ikke vil være i stand til at afskærme Falck Healthcares konkurrenter fra markedet for speciallægeydelser efter en fusion. Som nævnt oven for, er markedet for privathospitaler og -klinikker karakteriseret ved forholdsvist lave adgangsbarrierer og betydelig overkapacitet 5. Privathospitalet Mølholm vil derfor heller ikke have noget incitament til, efter en fusion, at afskærme Falck Healthcares konkurrenter fra markedet for speciallægeydelser. 6. Konklusion Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt K & C Holding A/S erhvervelse af Privathospitalet Mølholm og Komplementar Mølholm ApS, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 5- juli 2011, Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet hamlet A/S. 10

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS NOTAT Dato: 6. september 2017 Sag: 17/04674-89 Sagsbehandler: /HBK/MOM Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS 1. Transaktionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven 2012/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/12657 Fremsat den

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Et bedre sundhedsvæsen Nye visioner for samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler

Et bedre sundhedsvæsen Nye visioner for samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler Klik for at redigere i master Et bedre sundhedsvæsen Nye visioner for samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler Hvorfor privathospitaler Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere