Redderen Nr. 5 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 5 juni årgang

2 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Indhold Side 4 Side 16 Side 18 Eksamen blev bestået Akkreditering af ambulancetjenesten ruller over landet. Redderen var med, da station Tårnby fik besøg af en bedømmer. Travl spansk kvartet Fire spanske brandfolk på udvekslingsbesøg i Danmark fik masser af oplevelser med hjem til Sydspanien. Ekspert med humor Med overlæge Benedict Kjærgaard på scenen kan et foredrag om hypotermi sagtens være både oplysende og særdeles underholdende. Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Eksamen blev bestået... 4 Prøv "Tapatalk" til Reddernet... 7 Spændende indblik bag fabriksmurene... 8 Fra Aalborg til Senegal Spanske gæster kom i ilden Hypotermi-ekspert fik varm modtagelse Tegn RL s nye logo! Medieinformation... 23

3 Nr. 5 juni Leder Fagre nye verden Tablets, smartphones, sociale medier, apps... Teknologien spurter afsted i disse år og ændrer fundamentalt på de muligheder, der findes for at kommunikere og debattere. I Reddernes Landsklub skal vi følge med tiden. Når eksempelvis tre ud af fem voksne danskere i dag har en smartphone, så skal vi forholde os til de udfordringer og muligheder, det giver. Det er også baggrunden for, at vi blandt andet i denne udgave af bladet eksperimenterer lidt med de såkaldte QR-koder samt fortæller om en app, som kan lette læsningen af Reddernet på mobilen. Det er næppe nogen hemmelighed, at vi er mange i RL, som ikke just er teknologi-troldmænd. Nogle (yngre) reddere vil måske synes, vi er lige lovlig oldschool og fodslæbende med hensyn til at inddrage den nye teknologi. Men vi skal også favne alle dem, for hvem alt det nye er sort snak. Landsklubben er opsat på at tage velovervejede skridt ind i den fagre nye verden. Vi skal eksempelvis ikke igangsætte udviklingen af en app, bare fordi alle andre tilsyneladende gør det for tiden. Vi skal finde balancen mellem So ein ding müssen wir auch haben og noget, som reelt skaber værdi for medlemmerne. Husk: Vi hører meget gerne ideer og input fra medlemmer, som har fingeren på den teknologiske puls, og som har indspark til, hvordan vi fornuftigt inddrager teknologien i RL s arbejde. Noter Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 35. årgang Eksamen blev bestået Redderen var med, da station Tårnby blev bedømt i forbindelse med akkrediteringen af ambulancetjenesten Af Flemming F. Kyster Juni er traditionelt en måned, hvor mange elever og studerende på skoler og læreanstalter sveder over bøgerne og render til eksaminer. Men der var også andre, der var til eksamen i starten af juni, og det var stationerne i Falck Region Øst, som blev besøgt af surveyors i forbindelse med akkrediteringen af ambulancetjenesten i regionen. Redderens udsendte var med, da station Tårnby på Amager den 6. juni blev sat under lup af en sådan bedømmer/ surveyor. Har fyldt meget En halv time inden bedømmerens ankomst trippede stationsleder Frank Johansson og supervisor Martin Zimling lidt rastløst rundt i køkkenet på den næsten affolkede station. For Frank Johansson var det halvandet års hårdt arbejde med at gøre sig selv, Fra venstre er det Mette Cassøe, Annelise Hvidsten, Frank Johansson og Martin Zimling, som kigger nærmere på sengevognen.

5 Nr. 5 juni Det store arbejde i blandt andet Tårnby bar frugt i form af en akkreditering uden bemærkninger. stationen og medarbejderne akkrediterings-parate, der nu skulle stå sin prøve. Der er blevet terpet i håndbogen, som rummer håndbogen, som rummer 53 standarder med 20 emneområder, og redderne har holdt fokus på emnet blandt andet gennem plakater, opslag, orienteringer, samtaler med videre. - Det har fyldt rigtig meget, og den seneste uge har jeg ikke sovet for godt, fortæller Frank Johansson med et smil. Stort fokus Det er også et betydeligt pres, der hviler på ham, de øvrige stationsledere og alle andre, som har beskæftiget sig med akkrediteringen i Falck Region Øst. Regionen er nemlig den første, der skal akkrediteres. Så dels har man ikke kunnet læne sig op af erfaringerne fra andre regioner tværtimod har man i nogen udstrækning selv måttet finde den bedste sti frem til målet. Og dels er der betydelig bevågenhed oppefra i Falck-systemet, netop fordi der er tale om et pioner-projekt, og fordi det over for Falcks opdragsgiver Region Hovedstaden er vigtigt at man klarer sig godt igennem akkrediteringen. Surveyor Annelise Hvidsten var meget tilfreds med alt det, hun så, blandt andet det fint organiserede depotrum.

6 6 Redderen 35. årgang Her var der også svar på rede hånd omkring vedligehold af båre, brug af seler og meget andet. I har gjort det godt Martin Zimling "interviewes" om et par af kollegernes ambulancejournal-udfyldelse. - Men så er tilfredsstillelsen også desto større, hvis vi klarer os godt igennem. Og det vigtigste er jo, at det vil løfte os alle sammen, og det mener jeg virkelig, det vil, bemærker stationslederen. sige omkring adgang til rummet, og der var sikkert også plus i bogen på grund af fin systematik samt at man havde garderet sig mod vand i kælderen ved at hæve kasserne op fra gulvet. Det var da også en tilfreds surveyor, som tog afsked med station Tårnby for at drage videre til station Hvidovre. - I har gjort det rigtig godt, lød den anerkendende slutreplik fra Annelise Hvidsten. Som det nok er mange bekendt, så viste det sig, at hele Falck Region Øst har gjort det godt. I al fald indstillede survey-teamet til akkrediteringsnævnet, at Falck Region Øst skulle akkrediteres uden bemærkninger. Mon ikke det også bliver udfaldet, når den endelige besked fra akkrediteringsnævnet kommer efter sommerferien. Svar på alt Lidt senere ankom surveyor Annelise Hvidsten sammen med Mette Cassøe, kvalitetskoordinator i Falck og afdelingsleder i Korpslægeenheden Vest. Også for sidstnævnte har det været en spændende udfordring at få akkrediterings-toget på skinner, og det fortsætter i den kommende tid med de øvrige regioner. Efter lidt hyggesnak, som sikkert fik afdramatiseret situationen en del, kiggede Annelise Hvidsten som det første på reddernes ambulancejournalføring. Sammen med Martin Zimling blev en række journaler fra to tilfældigt udvalgte reddere gennemgået. - Spørger I til allergi, lød det blandt andet fra surveyoren, mens der blev bladret og kigget på forskellige fokuspunkter i journalerne. Alle spørgsmålene, stillet i en venlig og uformel atmosfære, syntes at blive besvaret tilfredsstillende, og der forekom heller ikke at være noget at udsætte på reddernes en meget garvet og en ret nyudlært journalføring. God sikkerhed Siden gik turen blandt andet til rummet i kælderen, hvor journaler fra fem år tilbage opbevares. Annelise Hvidsten, som har en baggrund som oversygeplejerske, virkede meget tilfreds med det sikkerhedsmæs- Orden og systematik Efter en kort inspektion af vaskerummet og spørgsmål omkring vaskegrader og hygiejne, fortsatte gruppen til ambulancedepotet, som også udstrålede sikkerhed, orden og systematik. Zimling og Johansson kunne uden problemer redegøre for spørgsmål omkring eksempelvis opfyldning og udlevering af medicin, adgangskrav med videre. Sidste stop på stationsrundturen var sengeambulancen, da de vanlige primærambulancer alle var på hjul. Akkreditering af ambulancetjenesten Hele det danske sundhedsvæsen skal akkrediteres for at sikre en ensartet høj kvalitet, gennemskuelighed i ydelserne, sammenhæng i patientforløb og forebyggelse af fejl. Projektet hedder Den Danske Kvalitetsmodel. Arbejdet ledes af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), som tegnes af regioner, kommuner og Dansk Erhverv. Blandt andet sygehusene HAR været igennem processen nu er turen kommet til det præhospitale 20. april 2012 Nr Patients kkerhed Så er vi klar med en ny version af Akk editeringsnyt der denne gang har fokus på patients kkerhed På spisebo dene vil der komme nye menukort med flere af de elevan e fokusområder bl a hygiejne medicinering og ind apportering af UTH Hygiejne Et af de store fokusområder er hygiejne og især korrekt håndhygiejne som a le har været på ku sus i De te da det er en af de hyppigste k lder til overførsel af smit e både indirekte og di ekte Det kan kke understreges nok at det er vigtigt at huske at afspritte hænderne å snar man har h nd eret en pa ie t ok så vigtigt at huske v k æ d e når man kommer il hospital el er andet s d med mulighed for hånd a k Ligeledes desinfektion af m dicinsk d d r anve des flere gange er i f k s Inden længe vil v f s e at nedbringe en af smittekilderne ved in k af e n v til tionsudstyr De førs e æ e p prø e i Hi ød i skrivende s und Vi håber ligeledes meget snart at få introduceret de lovede engøringsvogne så de når at blive en del af dagligdagen ude på statione ne inden uge 23 Det har kunne kons a eres at ikke alle husker at skif e tæpper efter at disse har været i kon akt med en patient Det kan kke underst eges nok hvor vigtigt det e er for at bryde smittevejen! Så husk endelig at skifte disse efter brug hver gang! Det samme gælder for tæpper der ofte ligger henslængt i garagen hv lket kan så vivl om hvor disse sidst har været anvendt Husk altid at aflevere disse på hospi alerne Medicinhåndtering Det er rigtig vig igt at den enkelte behandler og paramediciner er omhyggelig i sin omgang med medikamenter Reglerne for administration er velbeskevne i respektive medicinske instrukser derfor er det en god dé at man hyppigt checker om der er kommet nye ins rukser på dokumentdatabasen Planlægge Akkrediteringsnyt Husk al id at afdække om patienten ider af a lergi overfor det præparat Du påtænker at administrere Husk informeret sam ykke OG informa ion om den påtænkte behandling herunder virkning og bivirkning af præparatet Kon rol af medicinen skal ske ved check af ambulancen men også når den skal bruges il en given patient ved ud agning af tasken ved op ræk og ved indgift Husk at anvende labels til sprøjter etc Disse findes under Skabeloner på område, hvor der er vedtaget 53 standarder inden for blandt andet ledelse og organisation, patientsikkerhed og patientbehandling. Survey-teams undersøger, om blandt andet ambulanceoperatørerne lever op til standarderne, og der følges op på, om niveauet holdes. Hvert tredje år skal akkrediteringen fornyes. Falck Region Øst har stået først for siden følger de øvrige regioner. Se evt. mere på Handle Undersøge Udføre dokumen databasen En ting som surveyorne med sikke hed v l bruge en del tid på er medicinregnskabet og opbevaring af medicinen Husk at regis rere al medicin der udtages og lægges i skabene på stationerne UTH I er blevet rigtig gode t l at indrappor ere ut lsigtede hændelser især over andre personalegrupper i sundhed væsenet men husk også at indrappor ere hændelser hvor i selv er part i en utilsigtet hændelse De te kunne fx være fejlmedicinering Husk at der kke sanktioneres i i fælde af UTH UTH er et værk øj t l at vi a le kan læ e af de fejl som kan ske og sker indenfor undhedsvæsenet såvel inho pi alt som præhospitalt Vi anbefaler at indrapporterede ænd lser ker med navn på den der indr p or r f r at let e arbejdet f h de o pa ien sikkerhed der håndterer UTH databasen på ww d sd dk Afrunding Med a sættelse af de nye am ul ce upervisorer år vi nogle folk e k n medvirke il at optimere fors åelsen af de mange nye s andarder der ilgår denne tid De er en vig ig br k i implementeringen af disse og vil væ e jer en god hjælp i det daglige De v l især sku le arbejde med trin 2 og 3 i kvalitetscirklen og me de ilbage t l ledelsen ifht hvordan det går med arbejdet med at implementere standarderne Brug dem og jeres stationsledere I er en af de vigtigste faktorer for at vi kommer godt igennem i uge 23! Ven ig hilsen Emergencyledelsen Region Øst Med "Akkrediteringsnyt", plakater, opslag med videre er der blevet holdt fokus på den forestående bedømmelse. Nr april 2012 Side 1 af 1

7 Nr. 5 juni Prøv "Tapatalk" til Reddernet Det har han taget konsekvensen af ved at tilmelde Reddernet til det såkaldte "Tapatalk". Tapatalk er en app (applikation, lille program), som gør det nemt at læse og navigere i et debatforum som Reddernet på de trods alt små skærme, smartphones har. Det kan også fortælle dig, når der er nye indlæg, eller hvis du har fået en PB (privat besked) gennem forum et. Tapatalk kan naturligvis også bruges til tusindvis af andre fora. De tider er forlængst forbi, hvor folk udelukkende gik på internettet via en stationær eller bærbar computer. Hver femte voksne dansker har en tablet (en flad, berøringsfølsom skærm/ computer cirka i A4-format), hvoraf langt de fleste er Apples Ipad. Og når det gælder smartphones (mobiltelefon med computer-lignende funktioner) er det ifølge FDB Analyse i dag flere end 60 procent af alle voksne danskere, der har en sådan. Det er altså en stor del af befolkningen, som takket være deres smartphone konstant er online - eller hurtigt kan blive det - uanset om de er hjemme, i lægens venteværelse, på cafe, i toget eller andre steder. Nemt at læse Det billede afspejler sig naturligvis også på Reddernes Landsklubs hjemmeside, redder.dk. Webmaster Erling Fihl, som til daglig er redder og tillidsmand hos Falck Ringkøbing, kan konstatere, at redder.dk og ikke mindst det populære debatforum Reddernet i markant stigende grad læses fra smartphones. Koster ca. en tyver Man KAN godt bruge Reddernet med mobilens almindelige browser, men det kan være en bøvlet omgang at skulle zoome ind og ud, ramme de små knapper etc. Så den tyver (cirka), som Tapatalk koster at downloade, kan være givet godt ud, hvis man jævnligt kigger på Reddernet. Tapatalk kan findes både på App Store for IPhone-ejere og i Android Market for brugere af blandt andet Samsung, HTC og Sony-Ericsson telefoner. De såkaldte QR-koder ses efterhånden rigtig mange steder. Mange mobiler har i dag programmer til at scanne disse stregkoder, hvorved man får adgang til de informationer, der er "gemt" i koden. Det kan for eksempel være et website, kontaktoplysninger eller bare generel information. Koderne her på siden leder frem til henholdsvis redderen.dk og Reddernet og er mest tænkt som et lille eksperiment. Men der er næppe tvivl om, at vi fremover vil arbejde videre med, hvordan koderne kan skabe værdi for læserne.

8 8 Redderen 35. årgang Spændende indblik bag fabriksmurene Effektiviteten er i top på Scania-fabrikkerne, som sætter deres store præg på Södertälje Af Flemming F. Kyster Studietur til Sverige I maj var knap 40 medlemmer af Falcks Sværvognsklub på en tredages studietur til Sverige, hvor hovedmålet var Scania-fabrikkerne i Södertälje sydvest for Stockholm. Turen var arrangeret af Per Tausbo og de øvrige i klubbens bestyrelse.

9 Nr. 5 juni Når en by på størrelse med Esbjerg har en virksomhed, som beskæftiger flere end mennesker, så kan man roligt sige, at byen står og falder med denne virksomhed. Sådan er situationen i Södertälje, cirka 30 kilometer sydvest for Stockholm, der som hovedkvarter for Scania-koncernen var målet for dette års traditionelle studietur i Falcks Sværvognsklub. Med rødder tilbage til 1891 ER Scania Södertälje, og det karakteristiske logo ses da også overalt i byen. Fire kvadratkilometer Scania-området breder sig over hele fire, centralt beliggende kvadratkilometer. Her er fabrikker til fremstilling af lastvogne, busser, motorer, udviklingsafdeling, testbane og meget andet på det enorme område. Opdelt i hold fik gæsterne fra Danmark blandt andet en rundtur i lastvognsfabrikken, hvorfra der ruller lastvogne ud dagligt. Hele processen fra lastbilen blot er et skelet og til det færdige køretøj kan trille ud er opdelt i en lang række stationer, som har hver sit medarbejder-team tilknyttet. Alle stationer har 9,36 minutter til at udføre deres lille del af samleprocessen, Fakta: Scania kan bryste sig med ikke at have haft røde tal på bundlinjen siden 1930 erne. I 2009, hvor finanskrisen satte tungt ind, blev produktionen nærmest halveret. Men man indgik aftale med medarbejderne om at reducere i løn og arbejdstid, mod at man undgik fyringer. Der blev indført firedages-uger, hvor to af dagene blev brugt på efteruddannelse, og i dag er hjulene for alvor ved at rulle igen hos Scania. Både Volvo og MAN har tidligere forsøgt at overtage Scania. I dag er det den gigantiske VW-koncern, som sidder for bordenden ejermæssigt, men Scania drives stadig som en selvstændig enhed.

10 10 Redderen 35. årgang En af rundviserne for de danske gæster var Anna Peyron, som er pensioneret efter 35 år hos Scania. Symptomatisk for, hvor velforberedt Scania var på den danske gruppes besøg, havde hun aftenen inden sværvognsfolkenes ankomst set "En kongelig affære" på dvd for at indstille sprogøret til dansk. I Danmark ligger Scania og slås med landsmændene fra Volvo om at være markedsledende, fortalte pressechef Mikael Friis. og det tal er ikke bare hentet ud af det blå det er udregnet efter nøje analyser og målinger. Medarbejdertilfredshed Ved synet af de store digitalure, som hang over alle stationer og talte nedaf fra 9,36, var der flere af de besøgende reddere, som priste sig lykkelige for deres relativt frie liv på gader og veje. Scania gør dog meget for at opretholde en stor medarbejdertilfredshed. Alle medarbejdere har givet håndslag på, at det afsatte tidsrum er passende, og der veksels mellem stationerne, så arbejdet ikke bliver for ensformigt, og der er et vist selvstyre i grupperne. Mange kvinder Frokost i det grønne - medbragt rugbrød og pålæg indtaget på en rasteplads i Sverige var med til at holde omkostningerne nede på turen op til Stockholm. Desuden er der fokuseret meget på maskiner og udstyr eksempelvis trykluft-transportører som fjerner de fysisk hårdeste opgaver. Det har været medvirkende til, at næsten 20 procent af de fabriksansatte er kvinder det er noget, der giver undrende og ind i mellem lidt misbilligende kommentarer, når delegationer fra knap så ligestillings-fokuserede regioner af verden besøger fabrikken. Arbejd smartere En Scania-Vabis lastvogn anno 1962, som gjorde tjeneste i Schweiz indtil 1989 og nu står på Scania-museet. Scania (fra Malmø/Skåne) og Vabis (fra Södertälje) fusionerede i i 1968 forsvandt "Vabis"-navnet fra køretøjerne. Scanias produktion er inspireret af de såkaldte LEAN-principper i fremstillingen, som Toyota introducerede i 1960 erne. Hele tiden er man optaget af at arbejde smartere, at forenkle processer, at skære spild væk. Bare en lille forenkling eller besparelse kan blive til store summer eller tidsmæssige gevinster, når man som Scania producerer flere end lastbiler årligt på verdensplan. Scania havde stillet en halv snes lastvogne, busser samt instruktører til rådighed på deres fire kilometer lange testbane, så gæsterne fra Danmark kunne prøve køretøjerne. Se eventuelt klip herfra på youtube.com (søg på "sværvognstur").

11 Nr. 5 juni Det siger sig selv, at det er kostbart, hvis samlelinjen går i stå fordi én station har problemer. Derfor kan og skal medarbejdere og teams tilkalde en af de orangeklædte Andons (betyder Lampe på japansk), hvis der af den ene eller anden grund opstår et problem, som kan ødelægge flow et. Skal lære af fejl Filosofien er også, at fejl anses ikke som tabu, men som hændelser, der skal lægges åbent frem, så man kan blive klogere af dem og lære at undgå dem næste gang. Det virker tilsyneladende, for det er meget få fejl, der konstateres i stikprøvekontrollerne, og ude blandt kunderne oplever Scania, at det ikke mindst er driftssikkerheden og kvaliteten, der får kunderne til at vælge lastbiler, busser eller motorer fra Södertälje eller fra søsterfabrikkerne i blandt andet Holland, Brasilien, Frankrig, Rusland og Polen Ordreproduceret Samtlige lastvogne og busser er ordreproducerede, det vil sige, at der er allerede en køber på plads til alle de køretøjer, der fremstilles. De største markeder var i 2011 Brasilien, Rusland og Tyskland, men også Kina kryber op på listen. Således var fabrikken samtidig med sværvognsklubbens besøg i gang med at effektuere en ordre på 400 ekstra lange lastbiler til Kina. Den ekstra længde skal give ekstra stabilisering, for lastbilerne skal bruges til at få monteret kæmpe betonpumper, som kan gå hele 80 meter i vejret og hjælpe med det byggeboom, der foregår i Kina. Førerhus som akvarium - hvorfor ikke? Billedet er fra Scania-museet, hvor man også kunne finde en flot kollektion af Scania-beklædning. Fokus på udvikling Konstant forskning og udvikling er afgørende for at kunne klare sig på markedet, understreger Scania, som årligt bruger fire procent af omsætningen på netop dette. I Södertälje er der ansat hele 3200 ingeniører, som for de flestes vedkommende hele tiden arbejder på at skabe mere brændstoføkonomiske motorer, bedre gearkasser, flottere design, bedre ergonomi for chaufførerne og alle de andre parametre, hvor Scania, Volvo, Mercedes, MAN og de øvrige aktører slås om at overgå hin anden for at vinde kundernes gunst og dermed markedsandele. I øvrigt får forsknings- og kvalitetsarbejdet endnu et løft næste år, når en ny vindtunnel bliver færdiggjort. Her vil man kunne simulere regn, sne, temperaturer fra minus 40 til plus 40 grader og vindstød på op til 100 kilometer i timen. Undervejs på sværvognsturen blev der også tid til et kulturelt indslag, nemlig et besøg på Vasamuseet i Stockholm. Her kan man se det fantastisk flotte kongeskib "Vasa", som med 64 kanoner, 140 matroser og plads til 300 soldater var et gigantisk krigsskib for sin tid. Vasa skulle være den svenske konges flagskib og hævde Sveriges magt i Østersøen - men på grund af en konstruktionsfejl sank det på sin jomfrutur i 1926 midt i den stockholmske skærgård. I forgrunden kan man se en model af, hvordan Vasa har taget sig ud i sin korte "levetid", og i baggrunden kan man se det 69 meter lange og meget velbevarede fartøj, som blev hævet i 1961.

12 Redderen 35. årgang Skadeservice i Falck I forbindelse med, at jeg skulle skrive denne artikel, har jeg indledningsvis talt med kulturchef Frederik Madsen, der oplyser, at da Sophus Falck i 1906 stiftede Redningskorpset for København og Frederiksberg var hans forbillede forsikringsselskabernes brandredningskorps, han havde set i funktion i bl.a. New York. Sophus Falck rykkede ud til alle brande i København, ikke for at slukke, men for at redde, og med håb om at forsikringsselskabet bagefter ville påskønne indsatsen. Langt senere vandt begrebet følgeskadebekæmpelse indpas, men i 1993 var det slut. Falck solgte Følgeskadedivisionen til ISS, som til gengæld solgte Securitas til Falck. Begge selskaber gav afkald på deres oprindelige forretningsgrundlag. I januar 2012 blev det vedtaget, at Falck nu igen etablerer sig med Følgeskade under navnet Falck Skadeservice, hvilket er glædeligt og helt i overensstemmelse med vores historiske rødder. Med hyppigere storme og kraftigere regnskyl er der behov for et stort og effektivt beredskab til at afhjælpe de skader, som opstår i den forbindelse. Året 2011 var et særdeles travlt år for skadeservicefirmaer, håndværkere og forsikringsselskaber. *Skybruddet den 2. juli 2011 medførte skader med en erstatningsudgift på ca. 5 mia. kr., og efterårsstormen efterlod sig knap skader med en erstatningsudgift på 450 mio. kr. I Falck vil vi være dér for vores kunder i sådanne situationer. Vi vil hurtigt og effektivt sætte ind og hjælpe med at få vandet væk fra boligen, få afdækket hullet i taget, og hvad der ellers er påkrævet for at få begrænset skaderne. I Falck sætter vi stor fokus på at hjælpe vores kunder med at forebygge skader på bolig, hjem, bil og familie, men alligevel sker der også skader i dagligdagen. Disse skadesituationer på kundens bolig og hjem, skal vi i Falck Skadeservice naturligvis også hjælpe med, så familien hurtigst muligt igen kan vende tilbage til sin kendte hverdag. Falck Skadeservice skal udføre skadebegrænsende opgaver på bygningsskader samt foretage affugtning og rengøring af bygningen, sådan at eventuelle håndværkere kan komme i gang med renovering/genopbygning efter skaden. Der vil være opgaver, som vi i Falck Skadeservice har fravalgt at udføre, bl.a. håndtering af løsøre/indbo, skimmel- og asbestsanering, graffiti- rens og andre specialopgaver. Til disse opgaver vil vi fortsætte vores samarbejde med de skadeservicefirmaer, som vi har indgået aftaler med. Siden min ansættelse 1. marts 2012 og projektgruppens start er der arbejdet intenst med forretningsgange, actioncard s, rapporters indhold og layout. Falcks Redningskorps på pumpeopgave i København ca Falcks arkiv.

13 Nr. 5 juni Derudover skal der bygges op med køretøjer, trailere og materiel dels til at klare hverdagens hændelser, dels til også hurtigt at kunne mobilisere en indsats i forhold til mangeskade-situationer som skybrud og storm. Det første møde i projektgruppen omhandlede at sætte ord på det, som vi i Falck Skadeservice gerne vil stå for. Det blev ord som: Tage hånd om kunden Hjælpe/informere kunden gennem hele forløbet, hvor vi er til stede Handlekraftig Seriøsitet Kompetence Kvalitet, kvalitet, kvalitet Kvaliteten af den ydelse, som vi nu skal til at levere til vores kunder, er i højsæde. Men hvad er kvalitet? Set med kundebriller er kvalitet forskellig fra kunde til kunde, specielt når vi taler om serviceydelser, som ikke er så håndgribelige som en vare. Det vil sige, at vi hos kunden bliver vurderet på kundens samlede oplevelse af, hvordan arbejdet er udført, men også hvordan vi har håndteret hele forløbet fra kunden kontaktede vores vagtcentral til vi har udført de sidste arbejdsopgaver. Med hensyn til vores egen vurdering af kvalitet, så vil det være når vi lever op til de mål og standarder, som vi har sat os i Falck Skadeservice. Til at sikre at vi leverer vores ydelser i en god kvalitet, vil vi derfor følge op på kundens oplevelser med tilfredshedsmålinger, men også ved at foretage kvalitetsmålinger i forhold til vores standarder for arbejdets udførelse og styring af sagerne. Disse målinger vil - sammen med KPI er og opfølgning på reklamationer -danne rammen om vores kvalitetsstyring. Jeg er ret sikker på, at det ikke bliver den store udfordring at leve op til en god kvalitet. Falck yder allerede i dag en rigtig flot indsats på mange områder, og de tilfredshedsmålinger, som jeg har set for vejhjælps-området, er jo helt fantastisk flotte. En anden ting, som jeg har bemærket, er, at Falcks værdier bliver udlevet hos medarbejderne. Jeg mærker tydeligt, hvor jeg kommer rundt, at der er en stor stolthed omkring det at være ansat i Falck. Der er stor hjælpsomhed, der bliver budt ind med de kompetencer, som man besidder og der bliver handlet. Falcks værdier er et rigtigt godt grundlag for at levere en god kvalitet til vores kunder. Falck Skadeservice går i luften den 15. juni. I første omgang vil vi udføre den akutte del, som ligger i vores kunders abonnementer. Den næste fase med opfølgning på affugtning og rengøring, som skal tilbydes kunden eller dennes forsikringsselskab, vil blive implementeret senere. Nye skadeservice-køretøjer. Vi har ansat driftsledere i 3 af de 5 regioner. Region Nord, Region Midt og Region Øst. Disse 3 driftsledere skal varetage drift, opfølgning og kvalitetssikring af opgaverne på tværs af landet. Til at hjælpe med eventuelle besigtigelser og vurdering af opgaverne har driftslederne aftalt samarbejde med lederne på vores stationer rundt i regionerne. Vi har lavet et brush-up kursus for de medarbejdere, som skal udføre opgaver som opsugning/pumpning af vand, oprydning, afdækning, nødrengøring, nedbrydning af beskadigede bygningsdele og opsætning af affugtere. Når vi kalder det et brush-up kursus skyldes det at en del af opgaverne er kendte for medarbejderne, men noget er også nyt som for eksempel nødrengøring og nedbrydning af bygningsdele. Derudover skal medarbejderne foretage en rapportering af, hvad der er foretaget på opgaven, der skal tages fotos af skaden, og alt skal fremsendes til det regionale team, som skal varetage sagsstyringen. Undervisningen kører p.t. i regionerne, hvor driftsledere og stationsledere har travlt med at informere og instruere i forretningsgange, rapportering og den praktiske udførelse. Med hensyn til materiel har vi de seneste måneder dannet os et overblik over dét, som allerede findes i regionerne og lige nu bliver der købt ind i stor stil. Vi har indkøbt affugtere og måleudstyr, og der bliver fyldt op med værktøj, pumper, vandstøvsuger og andet materiel på de stationer, hvorfra skadeservicen skal leveres. Samtidig bliver der opbygget en vagtbil til hver region, og der indkøbes 100 trailere, som bliver pakket op, så de er klar til at rykke ud, når vi får en ny mangeskade-situation. Med hensyn til det næste step i Falck Skadeservice, hvor vi skal styre og have overblik på affugtning af en bolig, har vi netop opslået 15 stillinger, som fugtteknikere. Opgaven for disse teknikere vil være at kunne etablere den rette affugtningsmetode og følge, at affugtningen går som den skal. Alt i alt summer det af aktivitet for at blive klar til at tage i mod de første opgaver i Falck Skadeservice. Jeg ser frem til at vi sætter i gang med denne første del af Falck Skadeservice, og glæder mig til den fortsatte udvikling af området. Helle Bønding, Skadeservicechef *kilde: Forsikring og Pensions hjemmeside

14 14 Redderen 35. årgang Fra Aalborg til Senegal Transport af ambulance og udstyr blev overgivet til hjælpeorganisation ved reception i Aalborg Af Flemming F. Kyster REDDER AF VERDEN DANMARK De store smil var fremme, da foreningen Redder Af Verden i samarbejde med blandt andre Falck, Danida og Aalborg Kommune den 31. maj kunne overdrage transporten af en ambulance samt en mængde udstyr til hjælpeorganisationen Karambenor. Ambulancen skal køre i byen Bignona i Senegal, i en region, hvor der er hårdt brug for større ambulancekapacitet. Fra Hamborg Den officielle overdragelse af den gennemrenoverede VW ambulance skete ved en lille reception hos Falck Aalborg. Allerede samme eftermiddag, klokken 16.30, skulle køretøjet være fremme i Hamborg, hvorfra der ventede cirka en måneds transport pr. skib. Når forsendelsen er vel fremme i Senegal, vil seks medlemmer af RAV, fordelt på tre hold á 14 dages varighed, sørge for den fornødne instruktion i anvendelse og vedligehold af ambulance og udstyr. Vil redde liv Karambenors Sidy Badji takkede ved receptionen for den store velvilje, hjælpeorganisationen har mødt hos alle samarbejdspartnerne. Han er ikke i tvivl om, at projektet vil redde menneskeliv i lokalområdet i det vestafrikanske land, og han udtrykte

15 Nr. 5 juni håb om, at den rejse, Karambenor har påbegyndt sammen med RAV, må blive langvarig. Social indsats Mai-Britt Iversen (S), rådmand i Familieog Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, udtrykte også stor begejstring for projektet. Hun påpegede, at et antal kontanthjælpsmodtagere havde gjort en stor og meningsfuld indsats med at istandsætte ambulancen og indsamle sundheds- og skoleudstyr. Også Falck fik mange roser med på vejen for sin indsats. Den slags engagement og social indsats kan gøre udslaget, når man eksempelvis skal vælge abonnement på bilen, så det kan sagtens være win-win at gå ind i sådanne projekter, mente rådmanden, inden den vigtige last blev sendt afsted på sin mere end 5000 kilometer lange rejse. Sidy Badji fra hjælpeorganisationen Karambenor takkede rådmand Mai-Britt Iversen (tv) samt Jarl Udsen, formand for RAV, og Diana Sørensen, regionsdirektør i Falck Nordjylland.

16 16 Redderen 35. årgang Spanske gæster kom i ilden Oplevelserne stod i kø, da fire brandfolk fra Redder Af Verdens søsterorganisation gæstede Danmark Af Flemming F. Kyster REDDER AF VERDEN DANMARK De er skøre, de romere. Sådan lyder det med jævne mellemrum fra den velvoksne galler Obelix i de herlige Asterix tegneseriealbums. Måske tænkte fire spanske brandfolk det samme bare om danskerne i stedet for romerne da de sidst i maj satte kursen hjem mod den Iberiske halvø. Glade, tilfredse, fyldte af indtryk, og nok også noget udmattede. Forud var nemlig gået en uges ophold, som med et fodboldudtryk foregik i et opskruet tempo i al fald set med spanske briller. Udvekslingsophold Kvartetten fra Granada var på udvekslingsophold i Danmark som led i samarbejdet mellem Redder Af Verden og den spanske hjælpeorganisation Bomberos en Acción ( Brandfolk i Aktion ), som siden 1997 har sendt mange hjælpeteams til katastrofeområder rundt om i verden. Og de fire sympatiske spaniere fik virkelig set og oplevet meget under deres danske ophold, takket være arrangør og RAV-medlem Jens Cassøe og hans hjælpere. Jens Cassøe, som til daglig er redder i Toftlund, havde indkvarteret gæsterne på station Sædding, hvor de kunne disponere over førstesalen under opholdet. Men der var ikke risiko for, at gæsterne fik liggesår, for der blev kørt på fra morgenstunden, lige som frokosten ikke just var den langvarige siesta, gæsterne

17 Nr. 5 juni De fire spaniere gled fint ind i arbejdet, da de var med til Falck Esbjergs brandøvelse på Falck Nutec træningscentret i Esbjerg. er vant til (hvilket naturligvis også er betinget af varmen i Sydspanien). Havde invitation med Programmet omfattede blandt andet vagter på både brand- og ambulancesiden i Esbjerg og Kolding, besøg hos brandvæsnet i Billund Lufthavn, arrangement med redningshelikopteren i Skrydstrup, heldags-brandøvelse på Falck Nutec i Esbjerg og deltagelse som observatører i fuldskala øvelse i Region Nordsjælland. Dertil kom naturligvis en række kulturelle og sociale indslag så som grillaften, byrundtur, Legoland med mere. Så mon ikke det tog nogle dage hjemme i Andalusien at fordøje de mange indtryk samt komme tilbage i normalt gear efter det oplevelsesmættede program hos de skøre danskere. I øvrigt havde de fire spaniere en invitation med til RAV, således at fire RAVmedlemmer i efteråret kan komme på genvisit og studietur til Granada. Redder Jens Cassøe var tovholder for besøget.

18 18 Redderen 35. årgang Latteren rullede flere gange over salen, blandt andet når Benedict Kjærgaard konsekvent omtalte de små lægehelikoptere som "plastic-helikopterne". Han har tydeligvis større fidus til Flyvevåbnets store redningshelikoptere, hvor ikke mindst den legendariske Sikorskymaskine har en stor plads i hans hjerte. Hypotermi-ekspert fik varm modtagelse God opbakning til foredrags-premiere på de to redder-skoler Af Flemming F. Kyster Der var flot tilstrømning, da Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) i slutningen af maj indbød redderelever, deres uddannelsesreddere og øvrige interesserede til spændende foredrag på de to uddannelsessteder: Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød og EUC Vest i Esbjerg. Arrangementet i Hillerød, hvor læge Shahid Qamar Manan fortalte om sygdomme i centralnervesystemet, trak flere end 50 deltagere. Og omkring 80 tilhørere sad klar i Esbjerg, da Benedict Kjærgaard, overlæge i thoraxkirurgi og specialist i behandling af hypoterme patienter, gik på scenen. Ideen til foredragene stammede egentlig fra RL/3F s seneste tillidsmandskonference, fortalte Grethe Gad fra RUS. Her var et antal unge reddere inviteret med for at komme med friske input til det faglige arbejde, og blandt punkterne på ønskesedlen var spændende, fagrelevante foredrag, når man alligevel var på skolen/skolehjemmet i forbindelse med uddannelsen. Godt i gang Redderen var med ved foredraget i Esbjerg, og der var ingen tvivl om, at Benedict Kjærgaard fik skudt konceptet

19 Nr. 5 juni Benedict Kjærgaard har i næsten en menneskealder forsket i hypotermi og er også internationalt en af de førende eksperter på området. med foredrag på skolerne særdeles godt i gang. Overlægen har igennem en menneskealder forsket i hypotermi og er en af de førende eksperter på området nationalt og internationalt. Men hvis man forventede en kedelig, grå professortype, så tog man grundigt fejl. Med sin knastørre, nordjyske humor og en eminent evne til at formidle emnet, så det både var underholdende og oplysende, havde Benedict Kjærgaard forsamlingens udelte opmærksomhed hele vejen igennem. der og begyndende ligpletter. Men hun blev bragt tilbage til livet og kunne køres hjem i en taxa nogle dage efter. Eller drengen, som blev betragtet som død efter en halv time på Limfjordens bund. Han blev af Kjærgaard & Co. hentet ind fra dødens overdrev blandt andet ved hjælp af HLR og hjerte-lunge maskinen efter en tilstand så udsigtsløs, at en sygeplejerske højlydt betegnede genoplivningsforsøgene som uetiske. - Jeg kom til at love ham en helikoptertur, lød det med et smil fra overlægen, Super spændende - Det er super spændende. Han er en god fortæller, og han gør det ekstra levende med lidt jokes, konkrete eksempler og så videre. Sådan lød bedømmelsen fra redderelev Lasse Esbech, Randers, i pausen ved Benedict Kjærgaards foredrag. - Jeg er ikke så langt i uddannelsen endnu, men jeg er ikke i tvivl om, at det er særdeles relevant at blive klogere på et område som hypotermi, lød det fra den 23-årige, som roste initiativet med foredrag på skolerne. Oprettede team Når man er blevet kold, er man så død?, lød det indledende spørgsmål og nej, ikke nødvendigvis, var konklusionen efter det medrivende foredrag, som rummede mange spektakulære eksempler. Benedict Kjærgaard har i tre årtier været tilknyttet Flyvevåbnets redningshelikoptere. Den baggrund har han anvendt som primus motor for oprettelsen af et hypotermi-team, som døgnet rundt kan rykke ud fra Aalborg Sygehus med kort varsel og blive fløjet med redningshelikopter til hypoterme patienter. Med ombord er en mobil hjerte-lunge maskine, som overlægen selv har været med til at udvikle, og et antal danskere skylder deres liv til Kjærgaard og hans team. Hjemkaldt fra de døde Det gælder blandt andet den 78-årige, som efter at have ligget i vinterkulden havde en kernetemperatur på 25, 6 gra- Satte tanker i gang - Der er meget, der har overrasket os. Det har helt sikkert sat en masse tanker i gang, og det er et uhyre relevant emne at tage op, mente reddereleverne Ryan Sally, Struer, og Nicolai Varney, Hornslet. Duoen, som i øvrigt hjalp RUS med at organisere tilmelding etc., roste Benedict Kjærgaard for at gøre et vanskeligt emne tilgængeligt og vedkommende med sin uformelle, humoristiske stil.

20 20 Redderen 35. årgang og det er efterhånden nogle stykker, der hjemkaldt fra de døde har fået en helikoptertur med Benedict Kjærgaard i redningshelikopteren. Præstø-ulykken Den forfærdelige Præstø-ulykke i februar sidste år, hvor 13 efterskoleelever og deres to lærere kæntrede på fjorden i 2,2 grader koldt vand, blev naturligvis også berørt i foredraget. Og der lød en hård dom over den ledelsesmæssige håndtering af ulykken. Det var, ifølge Benedict Kjærgaard, nemlig ikke systemets fortjeneste, at der kun omkom én person. Det var kun takket være enkeltpersoner både privatpersoner, reddere og politifolk og deres utrættelige indsats, at det ikke gik endnu værre i det meget mangelfuldt organiserede undsætningsarbejde. Selv var han med til at redde en ung mand, som var lagt til side og erklæret død, og som kun takket være to emsige Falckreddere og deres stædige genoplivning overhovedet nåede i hypotermiekspertens behandling. Har det bedre Læren fra Præstø må blandt andet være, at ansvarsfordelingen skal gøres krystalklar, at der skal afholdes øvelser, gerne uvarslede, lød det fra overlægen. Det positive, der kan trækkes ud af ulykken, er blandt andet, at den dokumenterer store vidensmæssige fremskridt hos behandlere og på sygehusene. Var ulykken sket for 10 år siden, havde de syv unge, der fik hjertestop i det iskolde vand, ikke overlevet, vurderer Benedict Kjærgaard. Han tilføjede, at de hårdest ramte unge i dag heldigvis har det meget bedre, end det er blevet fremstillet i medierne. Kun én har endnu mén af mere alvorlig karakter, fortalte overlægen, inden han takkede af ledsaget af klapsalver fra de unge redderelever og de øvrige tilhørere. I Redderen nr. 1, 2010, bragte vi et stort portræt af Benedict Kjærgaard. Udgaven kan findes på God ferie! Redderen ønsker læsere og annoncører en rigtig god sommer. Vi vender tilbage igen medio august. Med venlig sommerhilsen Redaktionen God sommer!

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE OM MOMENTO Momento er gratismagasinet, som er landsdækkende og sprængfyldt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

værdi relationer Styrk

værdi relationer Styrk Styrkdit netværk mos nord advertising udarbejder annoncefinansieret materiale til alle slags brancher. Vi har været i gang siden 2002 og har i årenes løb udarbejdet flere tusinde annoncer, brochurer, profilfilm,

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE 2 LE CHÂBLE SKI LODGE DESIGN AF LOGO, BREVPAPIR, VISITKORT, HJEMMESIDE Om projektet Le Châble ski lodge er en ejendom belligende i Schweiz, som oprindeligt var et bageri.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 www.pejgruppen.dk Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både på print og online.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Smartphones stormer frem Smartphone-salget i Danmark er eksploderet. Det kan allerede ses i medierne og reklamer, i venteværelset og ude på

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier tasti SMS INFORMATIONSSYSTEM KONG GULEROD Helmevej 4, Agger 7770 Vestervig T 4118 0688 michael@konggulerod.dk www.konggulerod.dk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Velkommen som omdeler

Velkommen som omdeler Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere