Redderen Nr. 5 juni årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 5 juni årgang

2 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Indhold Side 4 Side 16 Side 18 Eksamen blev bestået Akkreditering af ambulancetjenesten ruller over landet. Redderen var med, da station Tårnby fik besøg af en bedømmer. Travl spansk kvartet Fire spanske brandfolk på udvekslingsbesøg i Danmark fik masser af oplevelser med hjem til Sydspanien. Ekspert med humor Med overlæge Benedict Kjærgaard på scenen kan et foredrag om hypotermi sagtens være både oplysende og særdeles underholdende. Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Eksamen blev bestået... 4 Prøv "Tapatalk" til Reddernet... 7 Spændende indblik bag fabriksmurene... 8 Fra Aalborg til Senegal Spanske gæster kom i ilden Hypotermi-ekspert fik varm modtagelse Tegn RL s nye logo! Medieinformation... 23

3 Nr. 5 juni Leder Fagre nye verden Tablets, smartphones, sociale medier, apps... Teknologien spurter afsted i disse år og ændrer fundamentalt på de muligheder, der findes for at kommunikere og debattere. I Reddernes Landsklub skal vi følge med tiden. Når eksempelvis tre ud af fem voksne danskere i dag har en smartphone, så skal vi forholde os til de udfordringer og muligheder, det giver. Det er også baggrunden for, at vi blandt andet i denne udgave af bladet eksperimenterer lidt med de såkaldte QR-koder samt fortæller om en app, som kan lette læsningen af Reddernet på mobilen. Det er næppe nogen hemmelighed, at vi er mange i RL, som ikke just er teknologi-troldmænd. Nogle (yngre) reddere vil måske synes, vi er lige lovlig oldschool og fodslæbende med hensyn til at inddrage den nye teknologi. Men vi skal også favne alle dem, for hvem alt det nye er sort snak. Landsklubben er opsat på at tage velovervejede skridt ind i den fagre nye verden. Vi skal eksempelvis ikke igangsætte udviklingen af en app, bare fordi alle andre tilsyneladende gør det for tiden. Vi skal finde balancen mellem So ein ding müssen wir auch haben og noget, som reelt skaber værdi for medlemmerne. Husk: Vi hører meget gerne ideer og input fra medlemmer, som har fingeren på den teknologiske puls, og som har indspark til, hvordan vi fornuftigt inddrager teknologien i RL s arbejde. Noter Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 35. årgang Eksamen blev bestået Redderen var med, da station Tårnby blev bedømt i forbindelse med akkrediteringen af ambulancetjenesten Af Flemming F. Kyster Juni er traditionelt en måned, hvor mange elever og studerende på skoler og læreanstalter sveder over bøgerne og render til eksaminer. Men der var også andre, der var til eksamen i starten af juni, og det var stationerne i Falck Region Øst, som blev besøgt af surveyors i forbindelse med akkrediteringen af ambulancetjenesten i regionen. Redderens udsendte var med, da station Tårnby på Amager den 6. juni blev sat under lup af en sådan bedømmer/ surveyor. Har fyldt meget En halv time inden bedømmerens ankomst trippede stationsleder Frank Johansson og supervisor Martin Zimling lidt rastløst rundt i køkkenet på den næsten affolkede station. For Frank Johansson var det halvandet års hårdt arbejde med at gøre sig selv, Fra venstre er det Mette Cassøe, Annelise Hvidsten, Frank Johansson og Martin Zimling, som kigger nærmere på sengevognen.

5 Nr. 5 juni Det store arbejde i blandt andet Tårnby bar frugt i form af en akkreditering uden bemærkninger. stationen og medarbejderne akkrediterings-parate, der nu skulle stå sin prøve. Der er blevet terpet i håndbogen, som rummer håndbogen, som rummer 53 standarder med 20 emneområder, og redderne har holdt fokus på emnet blandt andet gennem plakater, opslag, orienteringer, samtaler med videre. - Det har fyldt rigtig meget, og den seneste uge har jeg ikke sovet for godt, fortæller Frank Johansson med et smil. Stort fokus Det er også et betydeligt pres, der hviler på ham, de øvrige stationsledere og alle andre, som har beskæftiget sig med akkrediteringen i Falck Region Øst. Regionen er nemlig den første, der skal akkrediteres. Så dels har man ikke kunnet læne sig op af erfaringerne fra andre regioner tværtimod har man i nogen udstrækning selv måttet finde den bedste sti frem til målet. Og dels er der betydelig bevågenhed oppefra i Falck-systemet, netop fordi der er tale om et pioner-projekt, og fordi det over for Falcks opdragsgiver Region Hovedstaden er vigtigt at man klarer sig godt igennem akkrediteringen. Surveyor Annelise Hvidsten var meget tilfreds med alt det, hun så, blandt andet det fint organiserede depotrum.

6 6 Redderen 35. årgang Her var der også svar på rede hånd omkring vedligehold af båre, brug af seler og meget andet. I har gjort det godt Martin Zimling "interviewes" om et par af kollegernes ambulancejournal-udfyldelse. - Men så er tilfredsstillelsen også desto større, hvis vi klarer os godt igennem. Og det vigtigste er jo, at det vil løfte os alle sammen, og det mener jeg virkelig, det vil, bemærker stationslederen. sige omkring adgang til rummet, og der var sikkert også plus i bogen på grund af fin systematik samt at man havde garderet sig mod vand i kælderen ved at hæve kasserne op fra gulvet. Det var da også en tilfreds surveyor, som tog afsked med station Tårnby for at drage videre til station Hvidovre. - I har gjort det rigtig godt, lød den anerkendende slutreplik fra Annelise Hvidsten. Som det nok er mange bekendt, så viste det sig, at hele Falck Region Øst har gjort det godt. I al fald indstillede survey-teamet til akkrediteringsnævnet, at Falck Region Øst skulle akkrediteres uden bemærkninger. Mon ikke det også bliver udfaldet, når den endelige besked fra akkrediteringsnævnet kommer efter sommerferien. Svar på alt Lidt senere ankom surveyor Annelise Hvidsten sammen med Mette Cassøe, kvalitetskoordinator i Falck og afdelingsleder i Korpslægeenheden Vest. Også for sidstnævnte har det været en spændende udfordring at få akkrediterings-toget på skinner, og det fortsætter i den kommende tid med de øvrige regioner. Efter lidt hyggesnak, som sikkert fik afdramatiseret situationen en del, kiggede Annelise Hvidsten som det første på reddernes ambulancejournalføring. Sammen med Martin Zimling blev en række journaler fra to tilfældigt udvalgte reddere gennemgået. - Spørger I til allergi, lød det blandt andet fra surveyoren, mens der blev bladret og kigget på forskellige fokuspunkter i journalerne. Alle spørgsmålene, stillet i en venlig og uformel atmosfære, syntes at blive besvaret tilfredsstillende, og der forekom heller ikke at være noget at udsætte på reddernes en meget garvet og en ret nyudlært journalføring. God sikkerhed Siden gik turen blandt andet til rummet i kælderen, hvor journaler fra fem år tilbage opbevares. Annelise Hvidsten, som har en baggrund som oversygeplejerske, virkede meget tilfreds med det sikkerhedsmæs- Orden og systematik Efter en kort inspektion af vaskerummet og spørgsmål omkring vaskegrader og hygiejne, fortsatte gruppen til ambulancedepotet, som også udstrålede sikkerhed, orden og systematik. Zimling og Johansson kunne uden problemer redegøre for spørgsmål omkring eksempelvis opfyldning og udlevering af medicin, adgangskrav med videre. Sidste stop på stationsrundturen var sengeambulancen, da de vanlige primærambulancer alle var på hjul. Akkreditering af ambulancetjenesten Hele det danske sundhedsvæsen skal akkrediteres for at sikre en ensartet høj kvalitet, gennemskuelighed i ydelserne, sammenhæng i patientforløb og forebyggelse af fejl. Projektet hedder Den Danske Kvalitetsmodel. Arbejdet ledes af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), som tegnes af regioner, kommuner og Dansk Erhverv. Blandt andet sygehusene HAR været igennem processen nu er turen kommet til det præhospitale 20. april 2012 Nr Patients kkerhed Så er vi klar med en ny version af Akk editeringsnyt der denne gang har fokus på patients kkerhed På spisebo dene vil der komme nye menukort med flere af de elevan e fokusområder bl a hygiejne medicinering og ind apportering af UTH Hygiejne Et af de store fokusområder er hygiejne og især korrekt håndhygiejne som a le har været på ku sus i De te da det er en af de hyppigste k lder til overførsel af smit e både indirekte og di ekte Det kan kke understreges nok at det er vigtigt at huske at afspritte hænderne å snar man har h nd eret en pa ie t ok så vigtigt at huske v k æ d e når man kommer il hospital el er andet s d med mulighed for hånd a k Ligeledes desinfektion af m dicinsk d d r anve des flere gange er i f k s Inden længe vil v f s e at nedbringe en af smittekilderne ved in k af e n v til tionsudstyr De førs e æ e p prø e i Hi ød i skrivende s und Vi håber ligeledes meget snart at få introduceret de lovede engøringsvogne så de når at blive en del af dagligdagen ude på statione ne inden uge 23 Det har kunne kons a eres at ikke alle husker at skif e tæpper efter at disse har været i kon akt med en patient Det kan kke underst eges nok hvor vigtigt det e er for at bryde smittevejen! Så husk endelig at skifte disse efter brug hver gang! Det samme gælder for tæpper der ofte ligger henslængt i garagen hv lket kan så vivl om hvor disse sidst har været anvendt Husk altid at aflevere disse på hospi alerne Medicinhåndtering Det er rigtig vig igt at den enkelte behandler og paramediciner er omhyggelig i sin omgang med medikamenter Reglerne for administration er velbeskevne i respektive medicinske instrukser derfor er det en god dé at man hyppigt checker om der er kommet nye ins rukser på dokumentdatabasen Planlægge Akkrediteringsnyt Husk al id at afdække om patienten ider af a lergi overfor det præparat Du påtænker at administrere Husk informeret sam ykke OG informa ion om den påtænkte behandling herunder virkning og bivirkning af præparatet Kon rol af medicinen skal ske ved check af ambulancen men også når den skal bruges il en given patient ved ud agning af tasken ved op ræk og ved indgift Husk at anvende labels til sprøjter etc Disse findes under Skabeloner på område, hvor der er vedtaget 53 standarder inden for blandt andet ledelse og organisation, patientsikkerhed og patientbehandling. Survey-teams undersøger, om blandt andet ambulanceoperatørerne lever op til standarderne, og der følges op på, om niveauet holdes. Hvert tredje år skal akkrediteringen fornyes. Falck Region Øst har stået først for siden følger de øvrige regioner. Se evt. mere på Handle Undersøge Udføre dokumen databasen En ting som surveyorne med sikke hed v l bruge en del tid på er medicinregnskabet og opbevaring af medicinen Husk at regis rere al medicin der udtages og lægges i skabene på stationerne UTH I er blevet rigtig gode t l at indrappor ere ut lsigtede hændelser især over andre personalegrupper i sundhed væsenet men husk også at indrappor ere hændelser hvor i selv er part i en utilsigtet hændelse De te kunne fx være fejlmedicinering Husk at der kke sanktioneres i i fælde af UTH UTH er et værk øj t l at vi a le kan læ e af de fejl som kan ske og sker indenfor undhedsvæsenet såvel inho pi alt som præhospitalt Vi anbefaler at indrapporterede ænd lser ker med navn på den der indr p or r f r at let e arbejdet f h de o pa ien sikkerhed der håndterer UTH databasen på ww d sd dk Afrunding Med a sættelse af de nye am ul ce upervisorer år vi nogle folk e k n medvirke il at optimere fors åelsen af de mange nye s andarder der ilgår denne tid De er en vig ig br k i implementeringen af disse og vil væ e jer en god hjælp i det daglige De v l især sku le arbejde med trin 2 og 3 i kvalitetscirklen og me de ilbage t l ledelsen ifht hvordan det går med arbejdet med at implementere standarderne Brug dem og jeres stationsledere I er en af de vigtigste faktorer for at vi kommer godt igennem i uge 23! Ven ig hilsen Emergencyledelsen Region Øst Med "Akkrediteringsnyt", plakater, opslag med videre er der blevet holdt fokus på den forestående bedømmelse. Nr april 2012 Side 1 af 1

7 Nr. 5 juni Prøv "Tapatalk" til Reddernet Det har han taget konsekvensen af ved at tilmelde Reddernet til det såkaldte "Tapatalk". Tapatalk er en app (applikation, lille program), som gør det nemt at læse og navigere i et debatforum som Reddernet på de trods alt små skærme, smartphones har. Det kan også fortælle dig, når der er nye indlæg, eller hvis du har fået en PB (privat besked) gennem forum et. Tapatalk kan naturligvis også bruges til tusindvis af andre fora. De tider er forlængst forbi, hvor folk udelukkende gik på internettet via en stationær eller bærbar computer. Hver femte voksne dansker har en tablet (en flad, berøringsfølsom skærm/ computer cirka i A4-format), hvoraf langt de fleste er Apples Ipad. Og når det gælder smartphones (mobiltelefon med computer-lignende funktioner) er det ifølge FDB Analyse i dag flere end 60 procent af alle voksne danskere, der har en sådan. Det er altså en stor del af befolkningen, som takket være deres smartphone konstant er online - eller hurtigt kan blive det - uanset om de er hjemme, i lægens venteværelse, på cafe, i toget eller andre steder. Nemt at læse Det billede afspejler sig naturligvis også på Reddernes Landsklubs hjemmeside, redder.dk. Webmaster Erling Fihl, som til daglig er redder og tillidsmand hos Falck Ringkøbing, kan konstatere, at redder.dk og ikke mindst det populære debatforum Reddernet i markant stigende grad læses fra smartphones. Koster ca. en tyver Man KAN godt bruge Reddernet med mobilens almindelige browser, men det kan være en bøvlet omgang at skulle zoome ind og ud, ramme de små knapper etc. Så den tyver (cirka), som Tapatalk koster at downloade, kan være givet godt ud, hvis man jævnligt kigger på Reddernet. Tapatalk kan findes både på App Store for IPhone-ejere og i Android Market for brugere af blandt andet Samsung, HTC og Sony-Ericsson telefoner. De såkaldte QR-koder ses efterhånden rigtig mange steder. Mange mobiler har i dag programmer til at scanne disse stregkoder, hvorved man får adgang til de informationer, der er "gemt" i koden. Det kan for eksempel være et website, kontaktoplysninger eller bare generel information. Koderne her på siden leder frem til henholdsvis redderen.dk og Reddernet og er mest tænkt som et lille eksperiment. Men der er næppe tvivl om, at vi fremover vil arbejde videre med, hvordan koderne kan skabe værdi for læserne.

8 8 Redderen 35. årgang Spændende indblik bag fabriksmurene Effektiviteten er i top på Scania-fabrikkerne, som sætter deres store præg på Södertälje Af Flemming F. Kyster Studietur til Sverige I maj var knap 40 medlemmer af Falcks Sværvognsklub på en tredages studietur til Sverige, hvor hovedmålet var Scania-fabrikkerne i Södertälje sydvest for Stockholm. Turen var arrangeret af Per Tausbo og de øvrige i klubbens bestyrelse.

9 Nr. 5 juni Når en by på størrelse med Esbjerg har en virksomhed, som beskæftiger flere end mennesker, så kan man roligt sige, at byen står og falder med denne virksomhed. Sådan er situationen i Södertälje, cirka 30 kilometer sydvest for Stockholm, der som hovedkvarter for Scania-koncernen var målet for dette års traditionelle studietur i Falcks Sværvognsklub. Med rødder tilbage til 1891 ER Scania Södertälje, og det karakteristiske logo ses da også overalt i byen. Fire kvadratkilometer Scania-området breder sig over hele fire, centralt beliggende kvadratkilometer. Her er fabrikker til fremstilling af lastvogne, busser, motorer, udviklingsafdeling, testbane og meget andet på det enorme område. Opdelt i hold fik gæsterne fra Danmark blandt andet en rundtur i lastvognsfabrikken, hvorfra der ruller lastvogne ud dagligt. Hele processen fra lastbilen blot er et skelet og til det færdige køretøj kan trille ud er opdelt i en lang række stationer, som har hver sit medarbejder-team tilknyttet. Alle stationer har 9,36 minutter til at udføre deres lille del af samleprocessen, Fakta: Scania kan bryste sig med ikke at have haft røde tal på bundlinjen siden 1930 erne. I 2009, hvor finanskrisen satte tungt ind, blev produktionen nærmest halveret. Men man indgik aftale med medarbejderne om at reducere i løn og arbejdstid, mod at man undgik fyringer. Der blev indført firedages-uger, hvor to af dagene blev brugt på efteruddannelse, og i dag er hjulene for alvor ved at rulle igen hos Scania. Både Volvo og MAN har tidligere forsøgt at overtage Scania. I dag er det den gigantiske VW-koncern, som sidder for bordenden ejermæssigt, men Scania drives stadig som en selvstændig enhed.

10 10 Redderen 35. årgang En af rundviserne for de danske gæster var Anna Peyron, som er pensioneret efter 35 år hos Scania. Symptomatisk for, hvor velforberedt Scania var på den danske gruppes besøg, havde hun aftenen inden sværvognsfolkenes ankomst set "En kongelig affære" på dvd for at indstille sprogøret til dansk. I Danmark ligger Scania og slås med landsmændene fra Volvo om at være markedsledende, fortalte pressechef Mikael Friis. og det tal er ikke bare hentet ud af det blå det er udregnet efter nøje analyser og målinger. Medarbejdertilfredshed Ved synet af de store digitalure, som hang over alle stationer og talte nedaf fra 9,36, var der flere af de besøgende reddere, som priste sig lykkelige for deres relativt frie liv på gader og veje. Scania gør dog meget for at opretholde en stor medarbejdertilfredshed. Alle medarbejdere har givet håndslag på, at det afsatte tidsrum er passende, og der veksels mellem stationerne, så arbejdet ikke bliver for ensformigt, og der er et vist selvstyre i grupperne. Mange kvinder Frokost i det grønne - medbragt rugbrød og pålæg indtaget på en rasteplads i Sverige var med til at holde omkostningerne nede på turen op til Stockholm. Desuden er der fokuseret meget på maskiner og udstyr eksempelvis trykluft-transportører som fjerner de fysisk hårdeste opgaver. Det har været medvirkende til, at næsten 20 procent af de fabriksansatte er kvinder det er noget, der giver undrende og ind i mellem lidt misbilligende kommentarer, når delegationer fra knap så ligestillings-fokuserede regioner af verden besøger fabrikken. Arbejd smartere En Scania-Vabis lastvogn anno 1962, som gjorde tjeneste i Schweiz indtil 1989 og nu står på Scania-museet. Scania (fra Malmø/Skåne) og Vabis (fra Södertälje) fusionerede i i 1968 forsvandt "Vabis"-navnet fra køretøjerne. Scanias produktion er inspireret af de såkaldte LEAN-principper i fremstillingen, som Toyota introducerede i 1960 erne. Hele tiden er man optaget af at arbejde smartere, at forenkle processer, at skære spild væk. Bare en lille forenkling eller besparelse kan blive til store summer eller tidsmæssige gevinster, når man som Scania producerer flere end lastbiler årligt på verdensplan. Scania havde stillet en halv snes lastvogne, busser samt instruktører til rådighed på deres fire kilometer lange testbane, så gæsterne fra Danmark kunne prøve køretøjerne. Se eventuelt klip herfra på youtube.com (søg på "sværvognstur").

11 Nr. 5 juni Det siger sig selv, at det er kostbart, hvis samlelinjen går i stå fordi én station har problemer. Derfor kan og skal medarbejdere og teams tilkalde en af de orangeklædte Andons (betyder Lampe på japansk), hvis der af den ene eller anden grund opstår et problem, som kan ødelægge flow et. Skal lære af fejl Filosofien er også, at fejl anses ikke som tabu, men som hændelser, der skal lægges åbent frem, så man kan blive klogere af dem og lære at undgå dem næste gang. Det virker tilsyneladende, for det er meget få fejl, der konstateres i stikprøvekontrollerne, og ude blandt kunderne oplever Scania, at det ikke mindst er driftssikkerheden og kvaliteten, der får kunderne til at vælge lastbiler, busser eller motorer fra Södertälje eller fra søsterfabrikkerne i blandt andet Holland, Brasilien, Frankrig, Rusland og Polen Ordreproduceret Samtlige lastvogne og busser er ordreproducerede, det vil sige, at der er allerede en køber på plads til alle de køretøjer, der fremstilles. De største markeder var i 2011 Brasilien, Rusland og Tyskland, men også Kina kryber op på listen. Således var fabrikken samtidig med sværvognsklubbens besøg i gang med at effektuere en ordre på 400 ekstra lange lastbiler til Kina. Den ekstra længde skal give ekstra stabilisering, for lastbilerne skal bruges til at få monteret kæmpe betonpumper, som kan gå hele 80 meter i vejret og hjælpe med det byggeboom, der foregår i Kina. Førerhus som akvarium - hvorfor ikke? Billedet er fra Scania-museet, hvor man også kunne finde en flot kollektion af Scania-beklædning. Fokus på udvikling Konstant forskning og udvikling er afgørende for at kunne klare sig på markedet, understreger Scania, som årligt bruger fire procent af omsætningen på netop dette. I Södertälje er der ansat hele 3200 ingeniører, som for de flestes vedkommende hele tiden arbejder på at skabe mere brændstoføkonomiske motorer, bedre gearkasser, flottere design, bedre ergonomi for chaufførerne og alle de andre parametre, hvor Scania, Volvo, Mercedes, MAN og de øvrige aktører slås om at overgå hin anden for at vinde kundernes gunst og dermed markedsandele. I øvrigt får forsknings- og kvalitetsarbejdet endnu et løft næste år, når en ny vindtunnel bliver færdiggjort. Her vil man kunne simulere regn, sne, temperaturer fra minus 40 til plus 40 grader og vindstød på op til 100 kilometer i timen. Undervejs på sværvognsturen blev der også tid til et kulturelt indslag, nemlig et besøg på Vasamuseet i Stockholm. Her kan man se det fantastisk flotte kongeskib "Vasa", som med 64 kanoner, 140 matroser og plads til 300 soldater var et gigantisk krigsskib for sin tid. Vasa skulle være den svenske konges flagskib og hævde Sveriges magt i Østersøen - men på grund af en konstruktionsfejl sank det på sin jomfrutur i 1926 midt i den stockholmske skærgård. I forgrunden kan man se en model af, hvordan Vasa har taget sig ud i sin korte "levetid", og i baggrunden kan man se det 69 meter lange og meget velbevarede fartøj, som blev hævet i 1961.

12 Redderen 35. årgang Skadeservice i Falck I forbindelse med, at jeg skulle skrive denne artikel, har jeg indledningsvis talt med kulturchef Frederik Madsen, der oplyser, at da Sophus Falck i 1906 stiftede Redningskorpset for København og Frederiksberg var hans forbillede forsikringsselskabernes brandredningskorps, han havde set i funktion i bl.a. New York. Sophus Falck rykkede ud til alle brande i København, ikke for at slukke, men for at redde, og med håb om at forsikringsselskabet bagefter ville påskønne indsatsen. Langt senere vandt begrebet følgeskadebekæmpelse indpas, men i 1993 var det slut. Falck solgte Følgeskadedivisionen til ISS, som til gengæld solgte Securitas til Falck. Begge selskaber gav afkald på deres oprindelige forretningsgrundlag. I januar 2012 blev det vedtaget, at Falck nu igen etablerer sig med Følgeskade under navnet Falck Skadeservice, hvilket er glædeligt og helt i overensstemmelse med vores historiske rødder. Med hyppigere storme og kraftigere regnskyl er der behov for et stort og effektivt beredskab til at afhjælpe de skader, som opstår i den forbindelse. Året 2011 var et særdeles travlt år for skadeservicefirmaer, håndværkere og forsikringsselskaber. *Skybruddet den 2. juli 2011 medførte skader med en erstatningsudgift på ca. 5 mia. kr., og efterårsstormen efterlod sig knap skader med en erstatningsudgift på 450 mio. kr. I Falck vil vi være dér for vores kunder i sådanne situationer. Vi vil hurtigt og effektivt sætte ind og hjælpe med at få vandet væk fra boligen, få afdækket hullet i taget, og hvad der ellers er påkrævet for at få begrænset skaderne. I Falck sætter vi stor fokus på at hjælpe vores kunder med at forebygge skader på bolig, hjem, bil og familie, men alligevel sker der også skader i dagligdagen. Disse skadesituationer på kundens bolig og hjem, skal vi i Falck Skadeservice naturligvis også hjælpe med, så familien hurtigst muligt igen kan vende tilbage til sin kendte hverdag. Falck Skadeservice skal udføre skadebegrænsende opgaver på bygningsskader samt foretage affugtning og rengøring af bygningen, sådan at eventuelle håndværkere kan komme i gang med renovering/genopbygning efter skaden. Der vil være opgaver, som vi i Falck Skadeservice har fravalgt at udføre, bl.a. håndtering af løsøre/indbo, skimmel- og asbestsanering, graffiti- rens og andre specialopgaver. Til disse opgaver vil vi fortsætte vores samarbejde med de skadeservicefirmaer, som vi har indgået aftaler med. Siden min ansættelse 1. marts 2012 og projektgruppens start er der arbejdet intenst med forretningsgange, actioncard s, rapporters indhold og layout. Falcks Redningskorps på pumpeopgave i København ca Falcks arkiv.

13 Nr. 5 juni Derudover skal der bygges op med køretøjer, trailere og materiel dels til at klare hverdagens hændelser, dels til også hurtigt at kunne mobilisere en indsats i forhold til mangeskade-situationer som skybrud og storm. Det første møde i projektgruppen omhandlede at sætte ord på det, som vi i Falck Skadeservice gerne vil stå for. Det blev ord som: Tage hånd om kunden Hjælpe/informere kunden gennem hele forløbet, hvor vi er til stede Handlekraftig Seriøsitet Kompetence Kvalitet, kvalitet, kvalitet Kvaliteten af den ydelse, som vi nu skal til at levere til vores kunder, er i højsæde. Men hvad er kvalitet? Set med kundebriller er kvalitet forskellig fra kunde til kunde, specielt når vi taler om serviceydelser, som ikke er så håndgribelige som en vare. Det vil sige, at vi hos kunden bliver vurderet på kundens samlede oplevelse af, hvordan arbejdet er udført, men også hvordan vi har håndteret hele forløbet fra kunden kontaktede vores vagtcentral til vi har udført de sidste arbejdsopgaver. Med hensyn til vores egen vurdering af kvalitet, så vil det være når vi lever op til de mål og standarder, som vi har sat os i Falck Skadeservice. Til at sikre at vi leverer vores ydelser i en god kvalitet, vil vi derfor følge op på kundens oplevelser med tilfredshedsmålinger, men også ved at foretage kvalitetsmålinger i forhold til vores standarder for arbejdets udførelse og styring af sagerne. Disse målinger vil - sammen med KPI er og opfølgning på reklamationer -danne rammen om vores kvalitetsstyring. Jeg er ret sikker på, at det ikke bliver den store udfordring at leve op til en god kvalitet. Falck yder allerede i dag en rigtig flot indsats på mange områder, og de tilfredshedsmålinger, som jeg har set for vejhjælps-området, er jo helt fantastisk flotte. En anden ting, som jeg har bemærket, er, at Falcks værdier bliver udlevet hos medarbejderne. Jeg mærker tydeligt, hvor jeg kommer rundt, at der er en stor stolthed omkring det at være ansat i Falck. Der er stor hjælpsomhed, der bliver budt ind med de kompetencer, som man besidder og der bliver handlet. Falcks værdier er et rigtigt godt grundlag for at levere en god kvalitet til vores kunder. Falck Skadeservice går i luften den 15. juni. I første omgang vil vi udføre den akutte del, som ligger i vores kunders abonnementer. Den næste fase med opfølgning på affugtning og rengøring, som skal tilbydes kunden eller dennes forsikringsselskab, vil blive implementeret senere. Nye skadeservice-køretøjer. Vi har ansat driftsledere i 3 af de 5 regioner. Region Nord, Region Midt og Region Øst. Disse 3 driftsledere skal varetage drift, opfølgning og kvalitetssikring af opgaverne på tværs af landet. Til at hjælpe med eventuelle besigtigelser og vurdering af opgaverne har driftslederne aftalt samarbejde med lederne på vores stationer rundt i regionerne. Vi har lavet et brush-up kursus for de medarbejdere, som skal udføre opgaver som opsugning/pumpning af vand, oprydning, afdækning, nødrengøring, nedbrydning af beskadigede bygningsdele og opsætning af affugtere. Når vi kalder det et brush-up kursus skyldes det at en del af opgaverne er kendte for medarbejderne, men noget er også nyt som for eksempel nødrengøring og nedbrydning af bygningsdele. Derudover skal medarbejderne foretage en rapportering af, hvad der er foretaget på opgaven, der skal tages fotos af skaden, og alt skal fremsendes til det regionale team, som skal varetage sagsstyringen. Undervisningen kører p.t. i regionerne, hvor driftsledere og stationsledere har travlt med at informere og instruere i forretningsgange, rapportering og den praktiske udførelse. Med hensyn til materiel har vi de seneste måneder dannet os et overblik over dét, som allerede findes i regionerne og lige nu bliver der købt ind i stor stil. Vi har indkøbt affugtere og måleudstyr, og der bliver fyldt op med værktøj, pumper, vandstøvsuger og andet materiel på de stationer, hvorfra skadeservicen skal leveres. Samtidig bliver der opbygget en vagtbil til hver region, og der indkøbes 100 trailere, som bliver pakket op, så de er klar til at rykke ud, når vi får en ny mangeskade-situation. Med hensyn til det næste step i Falck Skadeservice, hvor vi skal styre og have overblik på affugtning af en bolig, har vi netop opslået 15 stillinger, som fugtteknikere. Opgaven for disse teknikere vil være at kunne etablere den rette affugtningsmetode og følge, at affugtningen går som den skal. Alt i alt summer det af aktivitet for at blive klar til at tage i mod de første opgaver i Falck Skadeservice. Jeg ser frem til at vi sætter i gang med denne første del af Falck Skadeservice, og glæder mig til den fortsatte udvikling af området. Helle Bønding, Skadeservicechef *kilde: Forsikring og Pensions hjemmeside

14 14 Redderen 35. årgang Fra Aalborg til Senegal Transport af ambulance og udstyr blev overgivet til hjælpeorganisation ved reception i Aalborg Af Flemming F. Kyster REDDER AF VERDEN DANMARK De store smil var fremme, da foreningen Redder Af Verden i samarbejde med blandt andre Falck, Danida og Aalborg Kommune den 31. maj kunne overdrage transporten af en ambulance samt en mængde udstyr til hjælpeorganisationen Karambenor. Ambulancen skal køre i byen Bignona i Senegal, i en region, hvor der er hårdt brug for større ambulancekapacitet. Fra Hamborg Den officielle overdragelse af den gennemrenoverede VW ambulance skete ved en lille reception hos Falck Aalborg. Allerede samme eftermiddag, klokken 16.30, skulle køretøjet være fremme i Hamborg, hvorfra der ventede cirka en måneds transport pr. skib. Når forsendelsen er vel fremme i Senegal, vil seks medlemmer af RAV, fordelt på tre hold á 14 dages varighed, sørge for den fornødne instruktion i anvendelse og vedligehold af ambulance og udstyr. Vil redde liv Karambenors Sidy Badji takkede ved receptionen for den store velvilje, hjælpeorganisationen har mødt hos alle samarbejdspartnerne. Han er ikke i tvivl om, at projektet vil redde menneskeliv i lokalområdet i det vestafrikanske land, og han udtrykte

15 Nr. 5 juni håb om, at den rejse, Karambenor har påbegyndt sammen med RAV, må blive langvarig. Social indsats Mai-Britt Iversen (S), rådmand i Familieog Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, udtrykte også stor begejstring for projektet. Hun påpegede, at et antal kontanthjælpsmodtagere havde gjort en stor og meningsfuld indsats med at istandsætte ambulancen og indsamle sundheds- og skoleudstyr. Også Falck fik mange roser med på vejen for sin indsats. Den slags engagement og social indsats kan gøre udslaget, når man eksempelvis skal vælge abonnement på bilen, så det kan sagtens være win-win at gå ind i sådanne projekter, mente rådmanden, inden den vigtige last blev sendt afsted på sin mere end 5000 kilometer lange rejse. Sidy Badji fra hjælpeorganisationen Karambenor takkede rådmand Mai-Britt Iversen (tv) samt Jarl Udsen, formand for RAV, og Diana Sørensen, regionsdirektør i Falck Nordjylland.

16 16 Redderen 35. årgang Spanske gæster kom i ilden Oplevelserne stod i kø, da fire brandfolk fra Redder Af Verdens søsterorganisation gæstede Danmark Af Flemming F. Kyster REDDER AF VERDEN DANMARK De er skøre, de romere. Sådan lyder det med jævne mellemrum fra den velvoksne galler Obelix i de herlige Asterix tegneseriealbums. Måske tænkte fire spanske brandfolk det samme bare om danskerne i stedet for romerne da de sidst i maj satte kursen hjem mod den Iberiske halvø. Glade, tilfredse, fyldte af indtryk, og nok også noget udmattede. Forud var nemlig gået en uges ophold, som med et fodboldudtryk foregik i et opskruet tempo i al fald set med spanske briller. Udvekslingsophold Kvartetten fra Granada var på udvekslingsophold i Danmark som led i samarbejdet mellem Redder Af Verden og den spanske hjælpeorganisation Bomberos en Acción ( Brandfolk i Aktion ), som siden 1997 har sendt mange hjælpeteams til katastrofeområder rundt om i verden. Og de fire sympatiske spaniere fik virkelig set og oplevet meget under deres danske ophold, takket være arrangør og RAV-medlem Jens Cassøe og hans hjælpere. Jens Cassøe, som til daglig er redder i Toftlund, havde indkvarteret gæsterne på station Sædding, hvor de kunne disponere over førstesalen under opholdet. Men der var ikke risiko for, at gæsterne fik liggesår, for der blev kørt på fra morgenstunden, lige som frokosten ikke just var den langvarige siesta, gæsterne

17 Nr. 5 juni De fire spaniere gled fint ind i arbejdet, da de var med til Falck Esbjergs brandøvelse på Falck Nutec træningscentret i Esbjerg. er vant til (hvilket naturligvis også er betinget af varmen i Sydspanien). Havde invitation med Programmet omfattede blandt andet vagter på både brand- og ambulancesiden i Esbjerg og Kolding, besøg hos brandvæsnet i Billund Lufthavn, arrangement med redningshelikopteren i Skrydstrup, heldags-brandøvelse på Falck Nutec i Esbjerg og deltagelse som observatører i fuldskala øvelse i Region Nordsjælland. Dertil kom naturligvis en række kulturelle og sociale indslag så som grillaften, byrundtur, Legoland med mere. Så mon ikke det tog nogle dage hjemme i Andalusien at fordøje de mange indtryk samt komme tilbage i normalt gear efter det oplevelsesmættede program hos de skøre danskere. I øvrigt havde de fire spaniere en invitation med til RAV, således at fire RAVmedlemmer i efteråret kan komme på genvisit og studietur til Granada. Redder Jens Cassøe var tovholder for besøget.

18 18 Redderen 35. årgang Latteren rullede flere gange over salen, blandt andet når Benedict Kjærgaard konsekvent omtalte de små lægehelikoptere som "plastic-helikopterne". Han har tydeligvis større fidus til Flyvevåbnets store redningshelikoptere, hvor ikke mindst den legendariske Sikorskymaskine har en stor plads i hans hjerte. Hypotermi-ekspert fik varm modtagelse God opbakning til foredrags-premiere på de to redder-skoler Af Flemming F. Kyster Der var flot tilstrømning, da Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) i slutningen af maj indbød redderelever, deres uddannelsesreddere og øvrige interesserede til spændende foredrag på de to uddannelsessteder: Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød og EUC Vest i Esbjerg. Arrangementet i Hillerød, hvor læge Shahid Qamar Manan fortalte om sygdomme i centralnervesystemet, trak flere end 50 deltagere. Og omkring 80 tilhørere sad klar i Esbjerg, da Benedict Kjærgaard, overlæge i thoraxkirurgi og specialist i behandling af hypoterme patienter, gik på scenen. Ideen til foredragene stammede egentlig fra RL/3F s seneste tillidsmandskonference, fortalte Grethe Gad fra RUS. Her var et antal unge reddere inviteret med for at komme med friske input til det faglige arbejde, og blandt punkterne på ønskesedlen var spændende, fagrelevante foredrag, når man alligevel var på skolen/skolehjemmet i forbindelse med uddannelsen. Godt i gang Redderen var med ved foredraget i Esbjerg, og der var ingen tvivl om, at Benedict Kjærgaard fik skudt konceptet

19 Nr. 5 juni Benedict Kjærgaard har i næsten en menneskealder forsket i hypotermi og er også internationalt en af de førende eksperter på området. med foredrag på skolerne særdeles godt i gang. Overlægen har igennem en menneskealder forsket i hypotermi og er en af de førende eksperter på området nationalt og internationalt. Men hvis man forventede en kedelig, grå professortype, så tog man grundigt fejl. Med sin knastørre, nordjyske humor og en eminent evne til at formidle emnet, så det både var underholdende og oplysende, havde Benedict Kjærgaard forsamlingens udelte opmærksomhed hele vejen igennem. der og begyndende ligpletter. Men hun blev bragt tilbage til livet og kunne køres hjem i en taxa nogle dage efter. Eller drengen, som blev betragtet som død efter en halv time på Limfjordens bund. Han blev af Kjærgaard & Co. hentet ind fra dødens overdrev blandt andet ved hjælp af HLR og hjerte-lunge maskinen efter en tilstand så udsigtsløs, at en sygeplejerske højlydt betegnede genoplivningsforsøgene som uetiske. - Jeg kom til at love ham en helikoptertur, lød det med et smil fra overlægen, Super spændende - Det er super spændende. Han er en god fortæller, og han gør det ekstra levende med lidt jokes, konkrete eksempler og så videre. Sådan lød bedømmelsen fra redderelev Lasse Esbech, Randers, i pausen ved Benedict Kjærgaards foredrag. - Jeg er ikke så langt i uddannelsen endnu, men jeg er ikke i tvivl om, at det er særdeles relevant at blive klogere på et område som hypotermi, lød det fra den 23-årige, som roste initiativet med foredrag på skolerne. Oprettede team Når man er blevet kold, er man så død?, lød det indledende spørgsmål og nej, ikke nødvendigvis, var konklusionen efter det medrivende foredrag, som rummede mange spektakulære eksempler. Benedict Kjærgaard har i tre årtier været tilknyttet Flyvevåbnets redningshelikoptere. Den baggrund har han anvendt som primus motor for oprettelsen af et hypotermi-team, som døgnet rundt kan rykke ud fra Aalborg Sygehus med kort varsel og blive fløjet med redningshelikopter til hypoterme patienter. Med ombord er en mobil hjerte-lunge maskine, som overlægen selv har været med til at udvikle, og et antal danskere skylder deres liv til Kjærgaard og hans team. Hjemkaldt fra de døde Det gælder blandt andet den 78-årige, som efter at have ligget i vinterkulden havde en kernetemperatur på 25, 6 gra- Satte tanker i gang - Der er meget, der har overrasket os. Det har helt sikkert sat en masse tanker i gang, og det er et uhyre relevant emne at tage op, mente reddereleverne Ryan Sally, Struer, og Nicolai Varney, Hornslet. Duoen, som i øvrigt hjalp RUS med at organisere tilmelding etc., roste Benedict Kjærgaard for at gøre et vanskeligt emne tilgængeligt og vedkommende med sin uformelle, humoristiske stil.

20 20 Redderen 35. årgang og det er efterhånden nogle stykker, der hjemkaldt fra de døde har fået en helikoptertur med Benedict Kjærgaard i redningshelikopteren. Præstø-ulykken Den forfærdelige Præstø-ulykke i februar sidste år, hvor 13 efterskoleelever og deres to lærere kæntrede på fjorden i 2,2 grader koldt vand, blev naturligvis også berørt i foredraget. Og der lød en hård dom over den ledelsesmæssige håndtering af ulykken. Det var, ifølge Benedict Kjærgaard, nemlig ikke systemets fortjeneste, at der kun omkom én person. Det var kun takket være enkeltpersoner både privatpersoner, reddere og politifolk og deres utrættelige indsats, at det ikke gik endnu værre i det meget mangelfuldt organiserede undsætningsarbejde. Selv var han med til at redde en ung mand, som var lagt til side og erklæret død, og som kun takket være to emsige Falckreddere og deres stædige genoplivning overhovedet nåede i hypotermiekspertens behandling. Har det bedre Læren fra Præstø må blandt andet være, at ansvarsfordelingen skal gøres krystalklar, at der skal afholdes øvelser, gerne uvarslede, lød det fra overlægen. Det positive, der kan trækkes ud af ulykken, er blandt andet, at den dokumenterer store vidensmæssige fremskridt hos behandlere og på sygehusene. Var ulykken sket for 10 år siden, havde de syv unge, der fik hjertestop i det iskolde vand, ikke overlevet, vurderer Benedict Kjærgaard. Han tilføjede, at de hårdest ramte unge i dag heldigvis har det meget bedre, end det er blevet fremstillet i medierne. Kun én har endnu mén af mere alvorlig karakter, fortalte overlægen, inden han takkede af ledsaget af klapsalver fra de unge redderelever og de øvrige tilhørere. I Redderen nr. 1, 2010, bragte vi et stort portræt af Benedict Kjærgaard. Udgaven kan findes på God ferie! Redderen ønsker læsere og annoncører en rigtig god sommer. Vi vender tilbage igen medio august. Med venlig sommerhilsen Redaktionen God sommer!

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1/11 31/ , standard rapport. Samlet status. Angiv dit køn.

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1/11 31/ , standard rapport. Samlet status. Angiv dit køn. Samlet status Angiv dit køn Angiv din alder Angiv din civilstand 1 Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Hvor mange strålebehandlinger skal du have i alt (Tal mellem 0-40)?

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Interview med behandler Jacob Kirkelund Christensen

Interview med behandler Jacob Kirkelund Christensen Interview med behandler Jacob Kirkelund Christensen Dato: 1. november 2011 Interviewer: Først så skal vi lige høre, hvad din stilling er? Falckredderr: Jeg er ambulancebehandler. Interviewer: Ambulancebehandler.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Indhold Rådighedsvagten... 2 Ferie... 2 Alene hjemme... 2 Temadage... 2 Teamdage... 2 Bussen... 2 Forretningsgang vedrørende regnskaber for Bofællesskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier tasti SMS INFORMATIONSSYSTEM KONG GULEROD Helmevej 4, Agger 7770 Vestervig T 4118 0688 michael@konggulerod.dk www.konggulerod.dk

Læs mere

Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd

Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd Kære kommune, Rigtige Mænd Sjakket er en mulighed for jer som kommune til at motivere jeres kommunes Rigtige Mænd til at komme i gang med en sundere livsstil, ligesom

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Udgivelser Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende. Nyeste version findes på

Udgivelser Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende. Nyeste version findes på m e d i e i n f o r m a t i o n 2 0 1 4 Udgivelser 2014 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline 1 25. februar 31. januar 2 14. april 12. marts 3 6. juni 2. maj 4 28. august 18. juni 5 28. oktober 3. oktober

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Student med styr på Excel Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) søger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik

Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik Tandklinikassistent Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAM TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2008 BELLA CENTER KØBENHAVN

FORELØBIGT PROGRAM TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2008 BELLA CENTER KØBENHAVN FORELØBIGT PROGRAM TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2008 BELLA CENTER KØBENHAVN Sponsorer: Professionelle samarbejdspartnere: Udstillere: Virksomhed Web Stand nr. AMBU www.ambu.com 1 Borringia A/S www.borringia.com

Læs mere

Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok

Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok Nicolai Fick Sørensen om Drenge Akademiet i Jyllands-Posten DRENGE AKADEMIET

Læs mere

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar ONE-DAY FILM MAKER Lav jeres egen kortfilm på en dag Tirsdag den 10. januar Jeres egne fiktions- eller dokumetarfilm På workshoppen skal I lave film i grupper. Hver gruppe skal skrive, optage og klippe

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Børnehave- og vuggestuehjælperassistent

Børnehave- og vuggestuehjælperassistent Børnehave- og vuggestuehjælperassistent Hvad vil I sige til at kunne yde en endnu bedre service for kommunens yngste borgere og samtidig tage et socialt ansvar ved at ansætte nogle af landets mest pligt

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

ALLES VELFÆRD VORES KAMP

ALLES VELFÆRD VORES KAMP ALLES VELFÆRD VORES KAMP Få idéer til lokale aktiviteter, som du kan planlægge sammen med dine kolleger. ALLES VELFÆRD VORES KAMP Kampen for at nå vores mål ved overenskomstforhandlingerne er vigtig. Og

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august. Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Ankomst/Velkomst/indskrivning

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere