Redderen Nr. 5 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 5 juni årgang

2 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Indhold Side 4 Side 16 Side 18 Eksamen blev bestået Akkreditering af ambulancetjenesten ruller over landet. Redderen var med, da station Tårnby fik besøg af en bedømmer. Travl spansk kvartet Fire spanske brandfolk på udvekslingsbesøg i Danmark fik masser af oplevelser med hjem til Sydspanien. Ekspert med humor Med overlæge Benedict Kjærgaard på scenen kan et foredrag om hypotermi sagtens være både oplysende og særdeles underholdende. Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Eksamen blev bestået... 4 Prøv "Tapatalk" til Reddernet... 7 Spændende indblik bag fabriksmurene... 8 Fra Aalborg til Senegal Spanske gæster kom i ilden Hypotermi-ekspert fik varm modtagelse Tegn RL s nye logo! Medieinformation... 23

3 Nr. 5 juni Leder Fagre nye verden Tablets, smartphones, sociale medier, apps... Teknologien spurter afsted i disse år og ændrer fundamentalt på de muligheder, der findes for at kommunikere og debattere. I Reddernes Landsklub skal vi følge med tiden. Når eksempelvis tre ud af fem voksne danskere i dag har en smartphone, så skal vi forholde os til de udfordringer og muligheder, det giver. Det er også baggrunden for, at vi blandt andet i denne udgave af bladet eksperimenterer lidt med de såkaldte QR-koder samt fortæller om en app, som kan lette læsningen af Reddernet på mobilen. Det er næppe nogen hemmelighed, at vi er mange i RL, som ikke just er teknologi-troldmænd. Nogle (yngre) reddere vil måske synes, vi er lige lovlig oldschool og fodslæbende med hensyn til at inddrage den nye teknologi. Men vi skal også favne alle dem, for hvem alt det nye er sort snak. Landsklubben er opsat på at tage velovervejede skridt ind i den fagre nye verden. Vi skal eksempelvis ikke igangsætte udviklingen af en app, bare fordi alle andre tilsyneladende gør det for tiden. Vi skal finde balancen mellem So ein ding müssen wir auch haben og noget, som reelt skaber værdi for medlemmerne. Husk: Vi hører meget gerne ideer og input fra medlemmer, som har fingeren på den teknologiske puls, og som har indspark til, hvordan vi fornuftigt inddrager teknologien i RL s arbejde. Noter Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 35. årgang Eksamen blev bestået Redderen var med, da station Tårnby blev bedømt i forbindelse med akkrediteringen af ambulancetjenesten Af Flemming F. Kyster Juni er traditionelt en måned, hvor mange elever og studerende på skoler og læreanstalter sveder over bøgerne og render til eksaminer. Men der var også andre, der var til eksamen i starten af juni, og det var stationerne i Falck Region Øst, som blev besøgt af surveyors i forbindelse med akkrediteringen af ambulancetjenesten i regionen. Redderens udsendte var med, da station Tårnby på Amager den 6. juni blev sat under lup af en sådan bedømmer/ surveyor. Har fyldt meget En halv time inden bedømmerens ankomst trippede stationsleder Frank Johansson og supervisor Martin Zimling lidt rastløst rundt i køkkenet på den næsten affolkede station. For Frank Johansson var det halvandet års hårdt arbejde med at gøre sig selv, Fra venstre er det Mette Cassøe, Annelise Hvidsten, Frank Johansson og Martin Zimling, som kigger nærmere på sengevognen.

5 Nr. 5 juni Det store arbejde i blandt andet Tårnby bar frugt i form af en akkreditering uden bemærkninger. stationen og medarbejderne akkrediterings-parate, der nu skulle stå sin prøve. Der er blevet terpet i håndbogen, som rummer håndbogen, som rummer 53 standarder med 20 emneområder, og redderne har holdt fokus på emnet blandt andet gennem plakater, opslag, orienteringer, samtaler med videre. - Det har fyldt rigtig meget, og den seneste uge har jeg ikke sovet for godt, fortæller Frank Johansson med et smil. Stort fokus Det er også et betydeligt pres, der hviler på ham, de øvrige stationsledere og alle andre, som har beskæftiget sig med akkrediteringen i Falck Region Øst. Regionen er nemlig den første, der skal akkrediteres. Så dels har man ikke kunnet læne sig op af erfaringerne fra andre regioner tværtimod har man i nogen udstrækning selv måttet finde den bedste sti frem til målet. Og dels er der betydelig bevågenhed oppefra i Falck-systemet, netop fordi der er tale om et pioner-projekt, og fordi det over for Falcks opdragsgiver Region Hovedstaden er vigtigt at man klarer sig godt igennem akkrediteringen. Surveyor Annelise Hvidsten var meget tilfreds med alt det, hun så, blandt andet det fint organiserede depotrum.

6 6 Redderen 35. årgang Her var der også svar på rede hånd omkring vedligehold af båre, brug af seler og meget andet. I har gjort det godt Martin Zimling "interviewes" om et par af kollegernes ambulancejournal-udfyldelse. - Men så er tilfredsstillelsen også desto større, hvis vi klarer os godt igennem. Og det vigtigste er jo, at det vil løfte os alle sammen, og det mener jeg virkelig, det vil, bemærker stationslederen. sige omkring adgang til rummet, og der var sikkert også plus i bogen på grund af fin systematik samt at man havde garderet sig mod vand i kælderen ved at hæve kasserne op fra gulvet. Det var da også en tilfreds surveyor, som tog afsked med station Tårnby for at drage videre til station Hvidovre. - I har gjort det rigtig godt, lød den anerkendende slutreplik fra Annelise Hvidsten. Som det nok er mange bekendt, så viste det sig, at hele Falck Region Øst har gjort det godt. I al fald indstillede survey-teamet til akkrediteringsnævnet, at Falck Region Øst skulle akkrediteres uden bemærkninger. Mon ikke det også bliver udfaldet, når den endelige besked fra akkrediteringsnævnet kommer efter sommerferien. Svar på alt Lidt senere ankom surveyor Annelise Hvidsten sammen med Mette Cassøe, kvalitetskoordinator i Falck og afdelingsleder i Korpslægeenheden Vest. Også for sidstnævnte har det været en spændende udfordring at få akkrediterings-toget på skinner, og det fortsætter i den kommende tid med de øvrige regioner. Efter lidt hyggesnak, som sikkert fik afdramatiseret situationen en del, kiggede Annelise Hvidsten som det første på reddernes ambulancejournalføring. Sammen med Martin Zimling blev en række journaler fra to tilfældigt udvalgte reddere gennemgået. - Spørger I til allergi, lød det blandt andet fra surveyoren, mens der blev bladret og kigget på forskellige fokuspunkter i journalerne. Alle spørgsmålene, stillet i en venlig og uformel atmosfære, syntes at blive besvaret tilfredsstillende, og der forekom heller ikke at være noget at udsætte på reddernes en meget garvet og en ret nyudlært journalføring. God sikkerhed Siden gik turen blandt andet til rummet i kælderen, hvor journaler fra fem år tilbage opbevares. Annelise Hvidsten, som har en baggrund som oversygeplejerske, virkede meget tilfreds med det sikkerhedsmæs- Orden og systematik Efter en kort inspektion af vaskerummet og spørgsmål omkring vaskegrader og hygiejne, fortsatte gruppen til ambulancedepotet, som også udstrålede sikkerhed, orden og systematik. Zimling og Johansson kunne uden problemer redegøre for spørgsmål omkring eksempelvis opfyldning og udlevering af medicin, adgangskrav med videre. Sidste stop på stationsrundturen var sengeambulancen, da de vanlige primærambulancer alle var på hjul. Akkreditering af ambulancetjenesten Hele det danske sundhedsvæsen skal akkrediteres for at sikre en ensartet høj kvalitet, gennemskuelighed i ydelserne, sammenhæng i patientforløb og forebyggelse af fejl. Projektet hedder Den Danske Kvalitetsmodel. Arbejdet ledes af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), som tegnes af regioner, kommuner og Dansk Erhverv. Blandt andet sygehusene HAR været igennem processen nu er turen kommet til det præhospitale 20. april 2012 Nr Patients kkerhed Så er vi klar med en ny version af Akk editeringsnyt der denne gang har fokus på patients kkerhed På spisebo dene vil der komme nye menukort med flere af de elevan e fokusområder bl a hygiejne medicinering og ind apportering af UTH Hygiejne Et af de store fokusområder er hygiejne og især korrekt håndhygiejne som a le har været på ku sus i De te da det er en af de hyppigste k lder til overførsel af smit e både indirekte og di ekte Det kan kke understreges nok at det er vigtigt at huske at afspritte hænderne å snar man har h nd eret en pa ie t ok så vigtigt at huske v k æ d e når man kommer il hospital el er andet s d med mulighed for hånd a k Ligeledes desinfektion af m dicinsk d d r anve des flere gange er i f k s Inden længe vil v f s e at nedbringe en af smittekilderne ved in k af e n v til tionsudstyr De førs e æ e p prø e i Hi ød i skrivende s und Vi håber ligeledes meget snart at få introduceret de lovede engøringsvogne så de når at blive en del af dagligdagen ude på statione ne inden uge 23 Det har kunne kons a eres at ikke alle husker at skif e tæpper efter at disse har været i kon akt med en patient Det kan kke underst eges nok hvor vigtigt det e er for at bryde smittevejen! Så husk endelig at skifte disse efter brug hver gang! Det samme gælder for tæpper der ofte ligger henslængt i garagen hv lket kan så vivl om hvor disse sidst har været anvendt Husk altid at aflevere disse på hospi alerne Medicinhåndtering Det er rigtig vig igt at den enkelte behandler og paramediciner er omhyggelig i sin omgang med medikamenter Reglerne for administration er velbeskevne i respektive medicinske instrukser derfor er det en god dé at man hyppigt checker om der er kommet nye ins rukser på dokumentdatabasen Planlægge Akkrediteringsnyt Husk al id at afdække om patienten ider af a lergi overfor det præparat Du påtænker at administrere Husk informeret sam ykke OG informa ion om den påtænkte behandling herunder virkning og bivirkning af præparatet Kon rol af medicinen skal ske ved check af ambulancen men også når den skal bruges il en given patient ved ud agning af tasken ved op ræk og ved indgift Husk at anvende labels til sprøjter etc Disse findes under Skabeloner på område, hvor der er vedtaget 53 standarder inden for blandt andet ledelse og organisation, patientsikkerhed og patientbehandling. Survey-teams undersøger, om blandt andet ambulanceoperatørerne lever op til standarderne, og der følges op på, om niveauet holdes. Hvert tredje år skal akkrediteringen fornyes. Falck Region Øst har stået først for siden følger de øvrige regioner. Se evt. mere på Handle Undersøge Udføre dokumen databasen En ting som surveyorne med sikke hed v l bruge en del tid på er medicinregnskabet og opbevaring af medicinen Husk at regis rere al medicin der udtages og lægges i skabene på stationerne UTH I er blevet rigtig gode t l at indrappor ere ut lsigtede hændelser især over andre personalegrupper i sundhed væsenet men husk også at indrappor ere hændelser hvor i selv er part i en utilsigtet hændelse De te kunne fx være fejlmedicinering Husk at der kke sanktioneres i i fælde af UTH UTH er et værk øj t l at vi a le kan læ e af de fejl som kan ske og sker indenfor undhedsvæsenet såvel inho pi alt som præhospitalt Vi anbefaler at indrapporterede ænd lser ker med navn på den der indr p or r f r at let e arbejdet f h de o pa ien sikkerhed der håndterer UTH databasen på ww d sd dk Afrunding Med a sættelse af de nye am ul ce upervisorer år vi nogle folk e k n medvirke il at optimere fors åelsen af de mange nye s andarder der ilgår denne tid De er en vig ig br k i implementeringen af disse og vil væ e jer en god hjælp i det daglige De v l især sku le arbejde med trin 2 og 3 i kvalitetscirklen og me de ilbage t l ledelsen ifht hvordan det går med arbejdet med at implementere standarderne Brug dem og jeres stationsledere I er en af de vigtigste faktorer for at vi kommer godt igennem i uge 23! Ven ig hilsen Emergencyledelsen Region Øst Med "Akkrediteringsnyt", plakater, opslag med videre er der blevet holdt fokus på den forestående bedømmelse. Nr april 2012 Side 1 af 1

7 Nr. 5 juni Prøv "Tapatalk" til Reddernet Det har han taget konsekvensen af ved at tilmelde Reddernet til det såkaldte "Tapatalk". Tapatalk er en app (applikation, lille program), som gør det nemt at læse og navigere i et debatforum som Reddernet på de trods alt små skærme, smartphones har. Det kan også fortælle dig, når der er nye indlæg, eller hvis du har fået en PB (privat besked) gennem forum et. Tapatalk kan naturligvis også bruges til tusindvis af andre fora. De tider er forlængst forbi, hvor folk udelukkende gik på internettet via en stationær eller bærbar computer. Hver femte voksne dansker har en tablet (en flad, berøringsfølsom skærm/ computer cirka i A4-format), hvoraf langt de fleste er Apples Ipad. Og når det gælder smartphones (mobiltelefon med computer-lignende funktioner) er det ifølge FDB Analyse i dag flere end 60 procent af alle voksne danskere, der har en sådan. Det er altså en stor del af befolkningen, som takket være deres smartphone konstant er online - eller hurtigt kan blive det - uanset om de er hjemme, i lægens venteværelse, på cafe, i toget eller andre steder. Nemt at læse Det billede afspejler sig naturligvis også på Reddernes Landsklubs hjemmeside, redder.dk. Webmaster Erling Fihl, som til daglig er redder og tillidsmand hos Falck Ringkøbing, kan konstatere, at redder.dk og ikke mindst det populære debatforum Reddernet i markant stigende grad læses fra smartphones. Koster ca. en tyver Man KAN godt bruge Reddernet med mobilens almindelige browser, men det kan være en bøvlet omgang at skulle zoome ind og ud, ramme de små knapper etc. Så den tyver (cirka), som Tapatalk koster at downloade, kan være givet godt ud, hvis man jævnligt kigger på Reddernet. Tapatalk kan findes både på App Store for IPhone-ejere og i Android Market for brugere af blandt andet Samsung, HTC og Sony-Ericsson telefoner. De såkaldte QR-koder ses efterhånden rigtig mange steder. Mange mobiler har i dag programmer til at scanne disse stregkoder, hvorved man får adgang til de informationer, der er "gemt" i koden. Det kan for eksempel være et website, kontaktoplysninger eller bare generel information. Koderne her på siden leder frem til henholdsvis redderen.dk og Reddernet og er mest tænkt som et lille eksperiment. Men der er næppe tvivl om, at vi fremover vil arbejde videre med, hvordan koderne kan skabe værdi for læserne.

8 8 Redderen 35. årgang Spændende indblik bag fabriksmurene Effektiviteten er i top på Scania-fabrikkerne, som sætter deres store præg på Södertälje Af Flemming F. Kyster Studietur til Sverige I maj var knap 40 medlemmer af Falcks Sværvognsklub på en tredages studietur til Sverige, hvor hovedmålet var Scania-fabrikkerne i Södertälje sydvest for Stockholm. Turen var arrangeret af Per Tausbo og de øvrige i klubbens bestyrelse.

9 Nr. 5 juni Når en by på størrelse med Esbjerg har en virksomhed, som beskæftiger flere end mennesker, så kan man roligt sige, at byen står og falder med denne virksomhed. Sådan er situationen i Södertälje, cirka 30 kilometer sydvest for Stockholm, der som hovedkvarter for Scania-koncernen var målet for dette års traditionelle studietur i Falcks Sværvognsklub. Med rødder tilbage til 1891 ER Scania Södertälje, og det karakteristiske logo ses da også overalt i byen. Fire kvadratkilometer Scania-området breder sig over hele fire, centralt beliggende kvadratkilometer. Her er fabrikker til fremstilling af lastvogne, busser, motorer, udviklingsafdeling, testbane og meget andet på det enorme område. Opdelt i hold fik gæsterne fra Danmark blandt andet en rundtur i lastvognsfabrikken, hvorfra der ruller lastvogne ud dagligt. Hele processen fra lastbilen blot er et skelet og til det færdige køretøj kan trille ud er opdelt i en lang række stationer, som har hver sit medarbejder-team tilknyttet. Alle stationer har 9,36 minutter til at udføre deres lille del af samleprocessen, Fakta: Scania kan bryste sig med ikke at have haft røde tal på bundlinjen siden 1930 erne. I 2009, hvor finanskrisen satte tungt ind, blev produktionen nærmest halveret. Men man indgik aftale med medarbejderne om at reducere i løn og arbejdstid, mod at man undgik fyringer. Der blev indført firedages-uger, hvor to af dagene blev brugt på efteruddannelse, og i dag er hjulene for alvor ved at rulle igen hos Scania. Både Volvo og MAN har tidligere forsøgt at overtage Scania. I dag er det den gigantiske VW-koncern, som sidder for bordenden ejermæssigt, men Scania drives stadig som en selvstændig enhed.

10 10 Redderen 35. årgang En af rundviserne for de danske gæster var Anna Peyron, som er pensioneret efter 35 år hos Scania. Symptomatisk for, hvor velforberedt Scania var på den danske gruppes besøg, havde hun aftenen inden sværvognsfolkenes ankomst set "En kongelig affære" på dvd for at indstille sprogøret til dansk. I Danmark ligger Scania og slås med landsmændene fra Volvo om at være markedsledende, fortalte pressechef Mikael Friis. og det tal er ikke bare hentet ud af det blå det er udregnet efter nøje analyser og målinger. Medarbejdertilfredshed Ved synet af de store digitalure, som hang over alle stationer og talte nedaf fra 9,36, var der flere af de besøgende reddere, som priste sig lykkelige for deres relativt frie liv på gader og veje. Scania gør dog meget for at opretholde en stor medarbejdertilfredshed. Alle medarbejdere har givet håndslag på, at det afsatte tidsrum er passende, og der veksels mellem stationerne, så arbejdet ikke bliver for ensformigt, og der er et vist selvstyre i grupperne. Mange kvinder Frokost i det grønne - medbragt rugbrød og pålæg indtaget på en rasteplads i Sverige var med til at holde omkostningerne nede på turen op til Stockholm. Desuden er der fokuseret meget på maskiner og udstyr eksempelvis trykluft-transportører som fjerner de fysisk hårdeste opgaver. Det har været medvirkende til, at næsten 20 procent af de fabriksansatte er kvinder det er noget, der giver undrende og ind i mellem lidt misbilligende kommentarer, når delegationer fra knap så ligestillings-fokuserede regioner af verden besøger fabrikken. Arbejd smartere En Scania-Vabis lastvogn anno 1962, som gjorde tjeneste i Schweiz indtil 1989 og nu står på Scania-museet. Scania (fra Malmø/Skåne) og Vabis (fra Södertälje) fusionerede i i 1968 forsvandt "Vabis"-navnet fra køretøjerne. Scanias produktion er inspireret af de såkaldte LEAN-principper i fremstillingen, som Toyota introducerede i 1960 erne. Hele tiden er man optaget af at arbejde smartere, at forenkle processer, at skære spild væk. Bare en lille forenkling eller besparelse kan blive til store summer eller tidsmæssige gevinster, når man som Scania producerer flere end lastbiler årligt på verdensplan. Scania havde stillet en halv snes lastvogne, busser samt instruktører til rådighed på deres fire kilometer lange testbane, så gæsterne fra Danmark kunne prøve køretøjerne. Se eventuelt klip herfra på youtube.com (søg på "sværvognstur").

11 Nr. 5 juni Det siger sig selv, at det er kostbart, hvis samlelinjen går i stå fordi én station har problemer. Derfor kan og skal medarbejdere og teams tilkalde en af de orangeklædte Andons (betyder Lampe på japansk), hvis der af den ene eller anden grund opstår et problem, som kan ødelægge flow et. Skal lære af fejl Filosofien er også, at fejl anses ikke som tabu, men som hændelser, der skal lægges åbent frem, så man kan blive klogere af dem og lære at undgå dem næste gang. Det virker tilsyneladende, for det er meget få fejl, der konstateres i stikprøvekontrollerne, og ude blandt kunderne oplever Scania, at det ikke mindst er driftssikkerheden og kvaliteten, der får kunderne til at vælge lastbiler, busser eller motorer fra Södertälje eller fra søsterfabrikkerne i blandt andet Holland, Brasilien, Frankrig, Rusland og Polen Ordreproduceret Samtlige lastvogne og busser er ordreproducerede, det vil sige, at der er allerede en køber på plads til alle de køretøjer, der fremstilles. De største markeder var i 2011 Brasilien, Rusland og Tyskland, men også Kina kryber op på listen. Således var fabrikken samtidig med sværvognsklubbens besøg i gang med at effektuere en ordre på 400 ekstra lange lastbiler til Kina. Den ekstra længde skal give ekstra stabilisering, for lastbilerne skal bruges til at få monteret kæmpe betonpumper, som kan gå hele 80 meter i vejret og hjælpe med det byggeboom, der foregår i Kina. Førerhus som akvarium - hvorfor ikke? Billedet er fra Scania-museet, hvor man også kunne finde en flot kollektion af Scania-beklædning. Fokus på udvikling Konstant forskning og udvikling er afgørende for at kunne klare sig på markedet, understreger Scania, som årligt bruger fire procent af omsætningen på netop dette. I Södertälje er der ansat hele 3200 ingeniører, som for de flestes vedkommende hele tiden arbejder på at skabe mere brændstoføkonomiske motorer, bedre gearkasser, flottere design, bedre ergonomi for chaufførerne og alle de andre parametre, hvor Scania, Volvo, Mercedes, MAN og de øvrige aktører slås om at overgå hin anden for at vinde kundernes gunst og dermed markedsandele. I øvrigt får forsknings- og kvalitetsarbejdet endnu et løft næste år, når en ny vindtunnel bliver færdiggjort. Her vil man kunne simulere regn, sne, temperaturer fra minus 40 til plus 40 grader og vindstød på op til 100 kilometer i timen. Undervejs på sværvognsturen blev der også tid til et kulturelt indslag, nemlig et besøg på Vasamuseet i Stockholm. Her kan man se det fantastisk flotte kongeskib "Vasa", som med 64 kanoner, 140 matroser og plads til 300 soldater var et gigantisk krigsskib for sin tid. Vasa skulle være den svenske konges flagskib og hævde Sveriges magt i Østersøen - men på grund af en konstruktionsfejl sank det på sin jomfrutur i 1926 midt i den stockholmske skærgård. I forgrunden kan man se en model af, hvordan Vasa har taget sig ud i sin korte "levetid", og i baggrunden kan man se det 69 meter lange og meget velbevarede fartøj, som blev hævet i 1961.

12 Redderen 35. årgang Skadeservice i Falck I forbindelse med, at jeg skulle skrive denne artikel, har jeg indledningsvis talt med kulturchef Frederik Madsen, der oplyser, at da Sophus Falck i 1906 stiftede Redningskorpset for København og Frederiksberg var hans forbillede forsikringsselskabernes brandredningskorps, han havde set i funktion i bl.a. New York. Sophus Falck rykkede ud til alle brande i København, ikke for at slukke, men for at redde, og med håb om at forsikringsselskabet bagefter ville påskønne indsatsen. Langt senere vandt begrebet følgeskadebekæmpelse indpas, men i 1993 var det slut. Falck solgte Følgeskadedivisionen til ISS, som til gengæld solgte Securitas til Falck. Begge selskaber gav afkald på deres oprindelige forretningsgrundlag. I januar 2012 blev det vedtaget, at Falck nu igen etablerer sig med Følgeskade under navnet Falck Skadeservice, hvilket er glædeligt og helt i overensstemmelse med vores historiske rødder. Med hyppigere storme og kraftigere regnskyl er der behov for et stort og effektivt beredskab til at afhjælpe de skader, som opstår i den forbindelse. Året 2011 var et særdeles travlt år for skadeservicefirmaer, håndværkere og forsikringsselskaber. *Skybruddet den 2. juli 2011 medførte skader med en erstatningsudgift på ca. 5 mia. kr., og efterårsstormen efterlod sig knap skader med en erstatningsudgift på 450 mio. kr. I Falck vil vi være dér for vores kunder i sådanne situationer. Vi vil hurtigt og effektivt sætte ind og hjælpe med at få vandet væk fra boligen, få afdækket hullet i taget, og hvad der ellers er påkrævet for at få begrænset skaderne. I Falck sætter vi stor fokus på at hjælpe vores kunder med at forebygge skader på bolig, hjem, bil og familie, men alligevel sker der også skader i dagligdagen. Disse skadesituationer på kundens bolig og hjem, skal vi i Falck Skadeservice naturligvis også hjælpe med, så familien hurtigst muligt igen kan vende tilbage til sin kendte hverdag. Falck Skadeservice skal udføre skadebegrænsende opgaver på bygningsskader samt foretage affugtning og rengøring af bygningen, sådan at eventuelle håndværkere kan komme i gang med renovering/genopbygning efter skaden. Der vil være opgaver, som vi i Falck Skadeservice har fravalgt at udføre, bl.a. håndtering af løsøre/indbo, skimmel- og asbestsanering, graffiti- rens og andre specialopgaver. Til disse opgaver vil vi fortsætte vores samarbejde med de skadeservicefirmaer, som vi har indgået aftaler med. Siden min ansættelse 1. marts 2012 og projektgruppens start er der arbejdet intenst med forretningsgange, actioncard s, rapporters indhold og layout. Falcks Redningskorps på pumpeopgave i København ca Falcks arkiv.

13 Nr. 5 juni Derudover skal der bygges op med køretøjer, trailere og materiel dels til at klare hverdagens hændelser, dels til også hurtigt at kunne mobilisere en indsats i forhold til mangeskade-situationer som skybrud og storm. Det første møde i projektgruppen omhandlede at sætte ord på det, som vi i Falck Skadeservice gerne vil stå for. Det blev ord som: Tage hånd om kunden Hjælpe/informere kunden gennem hele forløbet, hvor vi er til stede Handlekraftig Seriøsitet Kompetence Kvalitet, kvalitet, kvalitet Kvaliteten af den ydelse, som vi nu skal til at levere til vores kunder, er i højsæde. Men hvad er kvalitet? Set med kundebriller er kvalitet forskellig fra kunde til kunde, specielt når vi taler om serviceydelser, som ikke er så håndgribelige som en vare. Det vil sige, at vi hos kunden bliver vurderet på kundens samlede oplevelse af, hvordan arbejdet er udført, men også hvordan vi har håndteret hele forløbet fra kunden kontaktede vores vagtcentral til vi har udført de sidste arbejdsopgaver. Med hensyn til vores egen vurdering af kvalitet, så vil det være når vi lever op til de mål og standarder, som vi har sat os i Falck Skadeservice. Til at sikre at vi leverer vores ydelser i en god kvalitet, vil vi derfor følge op på kundens oplevelser med tilfredshedsmålinger, men også ved at foretage kvalitetsmålinger i forhold til vores standarder for arbejdets udførelse og styring af sagerne. Disse målinger vil - sammen med KPI er og opfølgning på reklamationer -danne rammen om vores kvalitetsstyring. Jeg er ret sikker på, at det ikke bliver den store udfordring at leve op til en god kvalitet. Falck yder allerede i dag en rigtig flot indsats på mange områder, og de tilfredshedsmålinger, som jeg har set for vejhjælps-området, er jo helt fantastisk flotte. En anden ting, som jeg har bemærket, er, at Falcks værdier bliver udlevet hos medarbejderne. Jeg mærker tydeligt, hvor jeg kommer rundt, at der er en stor stolthed omkring det at være ansat i Falck. Der er stor hjælpsomhed, der bliver budt ind med de kompetencer, som man besidder og der bliver handlet. Falcks værdier er et rigtigt godt grundlag for at levere en god kvalitet til vores kunder. Falck Skadeservice går i luften den 15. juni. I første omgang vil vi udføre den akutte del, som ligger i vores kunders abonnementer. Den næste fase med opfølgning på affugtning og rengøring, som skal tilbydes kunden eller dennes forsikringsselskab, vil blive implementeret senere. Nye skadeservice-køretøjer. Vi har ansat driftsledere i 3 af de 5 regioner. Region Nord, Region Midt og Region Øst. Disse 3 driftsledere skal varetage drift, opfølgning og kvalitetssikring af opgaverne på tværs af landet. Til at hjælpe med eventuelle besigtigelser og vurdering af opgaverne har driftslederne aftalt samarbejde med lederne på vores stationer rundt i regionerne. Vi har lavet et brush-up kursus for de medarbejdere, som skal udføre opgaver som opsugning/pumpning af vand, oprydning, afdækning, nødrengøring, nedbrydning af beskadigede bygningsdele og opsætning af affugtere. Når vi kalder det et brush-up kursus skyldes det at en del af opgaverne er kendte for medarbejderne, men noget er også nyt som for eksempel nødrengøring og nedbrydning af bygningsdele. Derudover skal medarbejderne foretage en rapportering af, hvad der er foretaget på opgaven, der skal tages fotos af skaden, og alt skal fremsendes til det regionale team, som skal varetage sagsstyringen. Undervisningen kører p.t. i regionerne, hvor driftsledere og stationsledere har travlt med at informere og instruere i forretningsgange, rapportering og den praktiske udførelse. Med hensyn til materiel har vi de seneste måneder dannet os et overblik over dét, som allerede findes i regionerne og lige nu bliver der købt ind i stor stil. Vi har indkøbt affugtere og måleudstyr, og der bliver fyldt op med værktøj, pumper, vandstøvsuger og andet materiel på de stationer, hvorfra skadeservicen skal leveres. Samtidig bliver der opbygget en vagtbil til hver region, og der indkøbes 100 trailere, som bliver pakket op, så de er klar til at rykke ud, når vi får en ny mangeskade-situation. Med hensyn til det næste step i Falck Skadeservice, hvor vi skal styre og have overblik på affugtning af en bolig, har vi netop opslået 15 stillinger, som fugtteknikere. Opgaven for disse teknikere vil være at kunne etablere den rette affugtningsmetode og følge, at affugtningen går som den skal. Alt i alt summer det af aktivitet for at blive klar til at tage i mod de første opgaver i Falck Skadeservice. Jeg ser frem til at vi sætter i gang med denne første del af Falck Skadeservice, og glæder mig til den fortsatte udvikling af området. Helle Bønding, Skadeservicechef *kilde: Forsikring og Pensions hjemmeside

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere