1. Årsberetning Gennemførte projekter Primære indsatser Personaleoversigt Regnskab 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42"

Transkript

1 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4. Personaleoversigt Regnskab Nøgletal Besøgstal 6.2 Undervisning 6.3 Forskning 6.4 Særudstillinger 6.5 Bogudgivelser 6.6 Henvendelser 6.7 Foredrag, omvisninger og ekstern undervisning) 6.8 Artikler 6.9 PR og markedsføring 6.10 Erhvervelser 6.11 Uddeponeringer 6.12 Udlån fra egne samlinger 6.13 Konservering 6.14 Samlinger og arkiver 6.15 Deltagelse i seminarer og kongresser 6.16 Repræsentation i eksterne udvalg, internationalt samarbejde 6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper

2 1. Årsberetning Odense Bys Museers 150-års jubilæum 2010 blev året, hvor Odense Bys Museer kunne fejre sit 150-års jubilæum. Forud for jubilæumsåret overvejede vi, hvordan vi skulle markere denne begivenhed. Skulle vi arrangere en særudstilling om museumsarbejdet gennem 150 år, skulle vi udgive en særlig jubilæumsbog om museets historie eller skulle vi forbigå det i tavshed? Vi fravalgte alle tre forslag og besluttede os i stedet for at skabe et jubilæumsår, hvor betydningen af et historisk perspektiv på nutiden skulle være bærende. Under overskriften Alle Tiders Museum ville vi satse på at bringe vores fælles historie endnu mere i fokus og det på utraditionel vis. Hen over jubilæumsåret udmøntede det sig i et righoldigt program med en stribe af arrangementer. Mange af disse er foregået dér, hvor historien rent faktisk har udspillet sig. Vi har gennemført en række ture til historiske steder i Odense og rundt på Fyn. Det er sket på gåben, på cykelture, med busser og sågar i kajak. Det er også blevet til mange foredrag om den fynske kulturarv, til levendegørelse af historien ved særlige arrangementer på museerne særligt under Kulturnats-døgnet i september og ved præsentation af det bagvedliggende museumsarbejde i arkiver, magasiner og på konserveringsværksteder. Blandt arrangementer kan nævnes det første arkæologiske spadestik til det nye Odense Universitetshospital, som blev taget den 5. september. Region Syddanmark brugte de første arkæologiske udgravninger til at skabe opmærksomhed om det kommende store byggeri, og Odense Bys Museer fulgte op med en række aktiviteter for såvel voksne som børn om historien i landskabet og arkæologiske fund. Det var et af årets meget succesfulde arrangementer. Allerede fra starten på planlægningen af jubilæumsåret stod det fast, at vi på selve jubilæumsdagen den 9. december ville arrangere en speciel fejring med Odense Bys Museers egen historie og udvikling i centrum. Derfor var det helt naturligt, at fejringen skulle indledes på Odense Slot, hvor det hele startede, og hvor man såede det frø, som siden har vokset sig til en stor og livskraftig plante. Ligeledes var det vores ønske at samle en kreds af repræsentanter for Odense Bys Museers mange samarbejdspartnere og støtter. Jubilæumsdagen blev meget minderig. H.M. Dronningen var æresgæst tilligemed med en indbudt forsamling repræsenterende Kulturministeriet, de nationale kulturinstitutioner, samarbejdspartnere rundt i landet, Syddansk Universitet, Odense by og erhvervslivet på Fyn. Festdagen indledtes i Salen på Odense Slot, hvor medarbejdere fra Odense Bys Museer præsenterede aktuelle store projekter som Arkæologien som værdiskaber og udbygningen af Møntergården. Herefter afholdtes reception i Rosen, hvor der ligeledes var mulighed for at besøge stande om de præsenterede projekter. Herefter gik turen til Fyns Kunstmuseum, hvor frokosten serveredes meget flot arrangeret af Den Fynske Landsby kro Sortebro Kro. Dagen afsluttedes med indvielsen af en lyskunst på museets facade og forplads, hvorefter publikum blev inviteret inden for til den dansk-franske særudstilling Et Håndtryk arrangeret i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Et håndtryk Med udstillingen Et Håndtryk dansk-fransk avantgarde kunst fra , der åbnede den 16. oktober, kunne offentligheden for første gang se resultatet af det nye og stort anlagte samarbejde mellem Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst. Med udgangspunkt i 3

3 de to museers formidable samlinger blev det muligt, at fortælle en uhyre spændende historie om dansk og fransk kunstnerisk samarbejde i efterkrigstiden. Kontakten mellem de danske og franske kunstnere blev etableret på Galerie Denise René i Paris. At mødet fandt sted i Paris var bestemt ikke nogen tilfældighed, idet Paris i efterkrigstiden stadig blev regnet som det absolutte epicenter for den moderne kunst. Da det efter Anden Verdenskrig igen blev muligt at rejse, var det derfor helt naturligt for mange unge danske kunstnere at bevæge sig mod lysets by. Hos Galerie Denise René fandt danskerne hurtigt ud af, at de befandt sig blandt ligesindede. Uafhængigt af hinanden havde der nemlig eksisteret kunstneriske miljøer i Paris og København, hvor man arbejdede intenst og struktureret med den abstrakte kunsts formsprog med henblik på at skaffe en ny ren og reduceret kunstnerisk udtryksform. Da kunstnerne endelig mødte hinanden, kom der for alvor gang i udviklingen af det, vi nu kender som den konkrete kunst. Denne kreative krydsbefrugtning havde vi med udstillingen Et Håndtryk valgt at stille skarpt på. I udstillingen kunne man se helt konkrete eksempler på det helt nære samarbejde. Et godt eksempel er det værk som udstillingen tog sit navn fra. Værket Et Håndtryk fra 1963 blev til som et fælles projekt for danskeren Richard Mortensen ( ) og franskmanden Jean Arp ( ). Her kunne beskueren i sandhed opleve det kunstneriske møde mellem to af tidens bedste og mest visionære kunstnere på et og samme lærred. Det er dog ikke kun fællesværkerne, der gav det levende indtryk af nærheden og glæden ved samarbejdet. Ved også at inkludere arkivmateriale fra Galerie Denise René kunne den besøgende få et indblik i både det professionelle og sociale samvær mellem de kunstneriske verdensstjerner og deres gallerist og vi ser, at der endda også blev plads til et besøg i Robert Jacobsens kolonihave i Hvidovre! At disse kunstnere virkeligt var fremadskuende og en del af tidens avantgarde var også et aspekt, der var vigtigt for at portrættere dem korrekt. Dette aspekt blev fremhævet ved også at inkludere film og lyd i udstillingen. Disse tidlige eksperimentalfilm og lydeksperimenter viste den besøgende en vild, undergravende og usnobbet tilgang til kunsten, der ikke var helt så tydelig i de smukke velkomponerede værker, som udstillingen var fyldt med. Sanderumgaards Romantiske Have H.M. Dronningen havde fornøjelsen af at se udstillingen Et Håndtryk den 9. december, men også tidligere på året var Majestæten museets gæst, idet hun forestod åbningen af udstillingen Sanderumgaards Romantiske Have, den 25. maj på Fyns Kunstmuseum. Denne udstilling blev til gennem et bredt samarbejde mellem ejerne af Sanderumgaard, Susanne og Erik Vind, flere eksterne institutioner og museer, og mellem Odense Bys Museers afdelinger for kunsthistorie og historie. Da begge kunsthistorikere var på orlov blev museumsinspektør Ellen Warring fra museets afdeling for historie udpeget til udstillingsleder, hvorved udstillingen fik en bredere kulturhistorisk indfaldsvinkel. Susanne og Erik Vind, der igennem en årrække har forestået en gennemgribende restaurering af den have, der i årene blev skabt af Johan Bülow på Sanderumgaard, udlånte velvilligt både af deres malerisamling og arkivalier. Udstillingens idé var at vise de værker, der kendes fra haven, fortælle om den romantiske ha- 4

4 ves idé, og kulturhistoriske forudsætninger og sætte fokus på havens grundlægger Johan Bülow. Udstillingen viste bl.a. værker af Eckersberg, Jens Juel og Clemens, der ikke tidligere har været vist offentligt. Indlånene kom fra Statens Museum for Kunst, Charlottenborg, Vejle Kunstmuseum, Nationalmuseet m.fl. Der blev indledt et fint samarbejde med Sorø Akademi, hvortil Johan Bülow testamenterede sit arkiv, og også dokumenter og bøger herfra blev vist offentligt for første gang. Flere private henvendte sig, da de havde læst om udstillingen og tilbød museet at indlåne værker og genstande med tilknytning til haven eller Bülow. Udstillingen baserede sig i store træk på den forskning, Anne Christiansen har lagt frem i "Sanderumgaards Romantiske Have - set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne o. 1800". Denne bog er udkommet i serien Fynske Fortællinger på Forlaget Odense Bys Museer. Lyskunst på Fyns Kunstmuseum var et jubilæumsår i mere end en betydning var nemlig også året, hvor den bygning vi i dag kender som Fyns Kunstmuseum kunne fejre sit 125 års jubilæum, og dette måtte i sagens natur markeres og gerne på særlig og spektakulær vis. Den hollandske kunstner Tamar Frank (f. 1974) fik til opgave at lave en midlertidig lysinstallation på museets facade og forplads med udgangspunkt i særudstillingen Et Håndtryk. Dette var bestemt ikke nogen let opgave, idet at udstillingen satte fokus på den konkrete kunst, der er kendetegnet ved sit minimalistiske og geometriske formsprog. Dette formsprog skulle hun nu få til at spille sammen med museumsbygningens rigt ornamenterede og detaljerede facade! Heldigvis lykkedes det for Tamar Frank at få bygningen til at skinne som et konkret værk i sig selv. At valget faldt på at lave lyskunst var på mange måder meget naturligt, idet man herved havde mulighed for at gøre publikum ekstra opmærksomme på den smukke klassicistiske museumsbygning, som så mange passerer hver dag. Samtidig havde man også muligheden for, helt bogstaveligt, at sætte bygningen i et nyt lys. På denne måde kunne man kombinere fejringen af det forgangne med et værk, der også viste frem i tiden og udtrykte Fyns Kunstmuseums åbenhed over for nytænkning og eksperimenterelyst. Lyskunsten blev afsløret på jubilæumsdagen den 9. december, da Dronningen beærede Odense Bys Museer med sit besøg. Efter festfrokosten på kunstmuseet trådte alle gæsterne ud for at se kunstværket blive tændt. Med lyskunsten skulle der sættes punktum for feståret. Begribeligvis var alle involverede nervøse for, om det hele nu ville virke, da borgmesteren beordrede lyset tændt, og der lød derfor et lettelsens suk, da vi alle kunne se, at det var lykkedes. Gaveregn i jubelåret Fyns Kunstmuseum blevet begavet med fire nye malerier, hvoraf de to er tilflydt museet som testamentariske gaver, og to andre er erhvervet med eksterne tilskud på kunstauktioner. Fra boet efter Lotte & N.C. Nielsen, Risskov modtog museet i efteråret et stort genrebillede af maleren H.A. Brendekilde, nærmere betegnet Tøsne, o Fig. 9 Det forestiller et ældre husmandspar, der henter vand og kål i deres snedækkede have, og er det første vinterbillede af den fynskfødte kunstner i museets samling. Fra samme familie modtog museet et mindre maleri af Brendekildes gode ven og kollega L.A. Ring, nemlig Bastens Hus paa Enø, o.1897, 5

5 der viser et udsnit af et frønnet hus på den lille ø uden for Karrebæksminde, hvor Ring opholdt sig og malede i slutningen af 1800-tallet. Sidst på året købte museet for en yderst beskeden sum en lille, fin naivistisk opstilling Still life, o af John Christensen, der ofte benævnes barbermaleren med reference til hans primære ernæringskilde. Erhvervelsen skete for midler fra Marie og Christian Larsens Mindelegat. Nævnte Mindelegat stod også bi, da museet sidst på året gerne ville købe det monumentale værk af den modernistiske maler J.A. Jerichau, nemlig Susanne for det tænkte råd, på en kunstauktion. Da værket var vurderet til en overordentlig stor sum, måtte vi tillige anmode både Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen om at stå bi med tilskud, hvilket de meget generøst gjorde. Det store og dramatiske arbejde forestiller en religiøs scene fra et af de apokryfe skrifter. Den kristne historie handler om den gudfrygtige, gifte kvinde Susanne, som kom i uføre på grund af sin skønhed. Et par ældre mænd trænger sig ind på hende og bliver frygtelig vrede, da hun afviser dem. For at hævne sig beskylder de hende for utugtig optræden. Jerichau har i en dyster palet og et ekspressivt formsprog meget fantasifuldt skildret den scene, hvor Susanne kommer for rådet for at blive dømt. Her skulle hun ifølge skriften tage sit tørklæde af, men det bliver i billedkunsten ofte og også af Jerichau besnærende fortolket således, at Susanne af rådet tvinges til at lægge alt tøjet. Derfor figurerer hun nøgen på billedet. Det skal understreges, at det er sjældent, at der udbydes værker fra Jerichaus hånd, al den stund, at det var begrænset, hvor meget han fik produceret i løbet af sit korte liv; han blev bare 26 år. Det er følgelig noget ganske særligt, når et af kunstnerens få monumentale arbejder udbydes til salg. Man kunne fristes til at mene, at Jerichaus maleri, der blev købt den 6. december, kom som en jubilæumsgave. Alle tiders jubilæumsarrangementer Odense Bys Museers jubilæum blev igennem hele 2010 fejret og markeret gennem en lang række arrangementer med særligt fokus på det skjulte museumsarbejde og alle tiders fortællinger. Fejringen blev gennemført med afsæt i Odense Bys Museers trebenede formidlingsstrategi, hvor den fynske fortid og historie formidles på museet, på internettet og i det offentlige byrum. Det udmøntede sig i forskellige spændende foredrag blandt andet til fods, på busog cykelture og sågar til vands i kajak. Der blev også budt indenfor til åben udgravning og til åbent laboratorium på Møntergården, hvor de besøgende havde mulighed at følge arkæologernes og konservatorernes arbejde på tætteste hold. På kulturnatten fredag den 3. september blev den centrale gård i Møntergårdskomplekset omdannet til historisk mjødbar. Her kunne de mange gæster nyde en bid helstegt pattegris og få en smagsprøve på mjød og bondeøl fra gamle dage, mens der blev fremvist forhistoriske musikinstrumenter, gammelt håndværk fra før Danmark blev industrialiseret, ringbrynjenitning og lavet rundvisninger i de smukke gamle bygninger. På Fyns Kunstmuseum mødtes kunst og arkæologi i en særudstilling og i H.C. Andersens Barndomshjem, der blev løbet træskoløb over stok og sten, spist fedtemadder og læst eventyr. Kulturnatsdøgnet på Odense Bys Museer fortsatte lørdag den 4. september med morgenkaffe og kæmpe fødselsdagsbrunviger, åbent konserveringsværksted med blandt andet mikroskopkiggeri og materialequiz, fremvisning af træhåndværk, oldsagsvurdering og tegne-workshop med en ægte levende museumshest fra Den Fynske Landsby. 6

6 Årets mange arrangementer var resultatet af et engageret samarbejde mellem museets mange forskellige faggrupper og det har været en sand fornøjelse at opleve de besøgendes begejstring og store interesse for vores fælles fynske kulturarv på tætteste hold. Den Fynske Landsby Apropos Den Fynske Landsby: I frilandsmuseet tegnede der sig allerede fra årets begyndelse en rekordsæson hvad angik mange aktivitetsdage og arrangementer. Dette skyldtes ikke mindst den store tilgang af nye frivillige, som aktivt tager del i at levendegøre historien. Ét af højdepunkterne i forsommeren var, da Danmarks Radio valgte at optage programmet Hvad er det værd i frilandsmuseet. For alle involverede og de gæster der kom forbi var det en rigtig spændende dag, der mundede ud i et flot program, interessante vurderinger og efterfølgende en hel del positiv opmærksomhed. I sommerens højsæson, var der dagligt aktiviteter i Den Fynske Landsby. Det tjekkiske dukketeater Svanen, opførte Store Klaus og Lille Klaus inde i Fjelstedgårdens gård, til stor morskab for både børn og voksne. I Torupgården kunne man opleve de daglige gøremål, for der både blev snittet, spundet, syltet og stegt. Et andet højdepunkt var udgivelsen en ny guide til Den Fynske Landsby. Den var længe savnet, idet den forrige var fra Den nye guide, skrevet af museumsinspektørerne Lise Gerda Knudsen og Anders Myrtue, beskriver Den Fynske Landsbys formidling i lyset af nye tiltag og planer. Guiden er på 116 sider og udkom også på engelsk. Den fokuserer selvfølgelig på bygningerne, byggeskik og genstande, men forsøger desuden også at sætte bygningsmiljøerne ind i en større sammenhæng både hvad angår de landsbyer og de egne bygningerne kommer fra, og hvad angår Fyns landskabs-, bebyggelses- og landbohistorie i bredere forstand. Vanen tro, blev året i Den Fynske Landsby rundet af med Gammeldags Jul. I husene var der koldt men hyggeligt, og de mange gæster fik udover den dejlige oplevelse for første gang i mange år at glæde sig over den megen sne. Julemarked på Møntergården De to første advents-weekends, står i julemarkedets tegn på Møntergården, som denne gang var klædt i sne til glæde for julemarkedets mange gæster. Julen er traditionsrig, og det gælder også julemarkedet på Møntergården. Boderne var spækket med spændende julevarer, gårdrummene fyldt med arbejdende værksteder, kulturhistoriske udstillinger, og der var masser af sang og musik. Også artister underholdt på julemarkedet. De optrådte tre gange dagligt, og deres forestilling var bygget op om forskellige akrobatiske shownumre, godt krydret med humor og festlige kommentarer til stor moro for julemarkedets mange gæster. Men ikke alt skal være tradition på julemarkedet. I år var der valgt at sætte fokus på mad og drikke fra ældre tiders jul. Endnu et gårdområde var ryddet og gjort klar til at modtage julemarkedets gæster med to boder, nemlig en køkkenbod og en bagerbod. Her kunne gæsterne nyde blodpølse m. sirup og æblekompot, julepølser, luciabrød, honninghjerter, samt det helt store hit: Gammeldags Julekage og vi bringer på utallige opfordringer naturligvis opskriften: 7

7 Gammeldags Julekage fra Møntergården 500 g. farin 500 g. mel 1 mørk hvidtøl 1 æg 1 tsk. natron 1 tsk. kanel Røres sammen og lægges i 2 brødforme. Sættes i en kold ovn der tændes på 175 grader. Bages i ca. 1 time og 15 min. Skæres i skiver og kan herefter smøres. Velbekomme! På jagt efter Knud den Helliges hemmelighed Møntergården dannede i det forgangne år også ramme for et velbesøgt arrangement, der primært henvendte sig til børn og unge i skolernes vinterferie, nemlig den historiske skattejagt jagten efter Knud den Helliges hemmelighed. Ambitionen var at lave et arrangement, som var spektakulært nok til at trække mange gæster, og samtidigt havde et reelt historiefagligt indhold. Med udgangspunkt i historien om mordet på Knud den Hellige, blev der lavet en fiktiv fortælling om Skt. Knuds hemmelighed. Fortællingen var inspireret af den populære roman The Da Vinci Code. Grundideen var fra Møntergården at sende museets gæster ud i byen, for at finde spor, der kunne føre dem til Skt. Knuds hemmelighed. Skattejægerne skulle lede efter Oluf Bagers mærke, der i dagens anledning var blevet omdøbt til Skt. Knuds mærke. Mærket findes på en række af byens ældste huse, på altertavler i flere af byens kirker, og indhugget i div. mindesten. Derved måtte deltagerne i skattejagten med friske øjne kigge nøjere på den historie, der omgiver dem til daglig, men som de færreste lægger mærke til i dagligdagen. Ved at følge en simpel kodenøgle, blev publikum sendt ned i krypten under Skt. Knuds Kirke, hvor der var placeret et lille skrin med tre nagler. De tre nagler var ikke forklaret, og lagde derfor op til en diskussion om relikvier og troens betydning i middelalderen. Præcis det faktum, at alt ikke var forklaret og at der var en slags åben slutning på skattejagten, virkede meget stærkt og resulterede i rigtigt mange positive tilbagemeldinger på. Alt i alt var arrangementet en succes for de mellem 300 og 400, der deltog! Husrækken som nægter at dø! Ved Møntergården skal Odense Bys Museers nye udstillingsbygning opføres, men forud for opførelsen af blev de 1200 m² i området mellem Hans Mules Gade og Sortebrødre Stræde naturligvis undersøgt. Med udgangspunkt i historien om tre husrækker kan områdets historie afdækkes fra middelalder til nutid: husrækken, der brændte i 1400-tallet, 1800-tallets småhuse og butikker, der forsvandt i 1970 erne, og den tredje og sidste husrække, som afsluttes med Møntergårdens nye udstillingsbygning og hovedindgang i Den arkæologiske udgravning begyndte med undersøgelsen af de yngste bygningsrester: resterne af 1800-tallets husrække, den anden husrække. Disse levn viste sig at rumme husrester fra slutningen af 1500-tallet eller 1600-tallet. Husene fra 1800-tallet skal altså ses som en kraftig ombygning af et eller flere ældre huse. Disse ældre huse eksisterede formodentlig sammen med Pernille Lykkes Boder, den bindingsværksbygning, der som en af de få ældre 8

8 bygninger oprindeligt er opført inden for museets område og ikke senere bragt hertil og genopført. Under denne anden husrække lå den første og ældste husrække: tre bindingsværkshuse, der nedbrændte til grunden i slutningen af 1400-tallet. Resterne af det ene hus var meget velbevarede og viste, at huset var af bindingsværk med mure af lerklining på et skelet af fletværk. Også vægstolper og en indvendig vægbeklædning af planker kunne udskilles af brandlaget. Huset var opdelt i to rum; det ene til privat brug for den familie, der levede i huset, det andet af mere repræsentativ karakter fx et værksted og butik med salg af eget håndværk. De to øvrige huse i denne ældste husrække var sparsomt bevarede og gav ikke samme detaljer om livet i middelalderen. Sikkert er det dog, at de tre huse er gået til i samme flammehav, hvor mindst en familie mistede sit hjem. Øst for den ældste husrække erkendtes et forløb af Møntestræde, der fungerede sammen med de tre nedbrændte huse samt et hus på modsat side af strædet, der nedbrændte i samme brand og kun sporadisk var bevaret. Den arkæologiske undersøgelse gav således mange oplysninger om området, men gav også anledning til nye spørgsmål: hvordan forholder det sig med bydelens øvrige huse fra tallet? Er de også i kernen helt tilbage fra 15- eller 1600-tallet? Og hvad med Sortebrødre Stræde? Ligger der under dette gadeforløb en middelaldervej, som den første husrække lå ud til? Fremtidens arkæologiske undersøgelser vil måske kunne kaste lys over nogle af disse mørke punkter. Udgravningens tankevækkende resultater vil naturligvis tilkendes en plads i den nye udstillingsbygning. Nye pragtfund fra en sydvestfynsk bronzealderhøj Forhåbentlig vil også årets pragtfund kunne beses i de kommende udstillingsbygninger til Møntergården. Fig. 25I september havde 35 amatørarkæologer fra foreningerne Harja og Tellus sat hinanden stævne på en mark ved landsbyen Voldtofte på Sydvestfyn for at lære om brugen af den magiske pilekvist metaldetektoren. På denne egn var der i yngre bronzealder (ca f.kr) et rigdomscenter med kontakter langt omkring i Europa, hvilket bl.a. er dokumenteret gennem Odense Bys Museers udgravning af gravhøjen Lusehøj i 1970 erne. Forventningerne til afsøgningen var ikke specielt store; det blev til gengæld glæden, da der fandtes ikke mindre end tre velbevarede bronzeøkser med indpunslede skibsmotiver og dele af skaftet bevaret. Flere små bronzestykker viste sig at stamme fra en stor kniv, der ligeledes har været dekoreret med skibsmotiv; og et fragment af et bronzesværd samt en såkaldt stangknap af bronze må også nævnes. Endelig indgår i Odense Bys Museers samling en bronzemejsel og en del af en stor bronzekniv, der for år siden er opsamlet på stedet. Den største opmærksomhed samlede sig dog om fundet af en tandstikker af guld samt ikke mindre end syv stangknapper af samme materiale. De T-formede og ca. 20 gram tunge knapper har måske fungeret som manchetknapper i fyrsters pragtdragter, og de er uhyre sjældne. Således kendes nu blot 12 eksemplarer fra hele Nordeuropa; af disse er én fundet ved Sandholts Lyndelse ca. 15 km fra det nye fundsted, og to er fremkommet i Lusehøj blot ca. 350 m borte. De to sidste guldstangknapper fremkom i 1861 bl.a. sammen med en dragtnål og en armring af guld i en gravhøj, hvis placering blot er angivet som Voldtofte Vestermark. Her ligger flere højtomter, bl.a. den nedpløjede høj, hvor de mange fine fund dukkede op ved detektortræffet i

9 Antagelig stammer de mange pragtfund fra et antal itupløjede fyrstegrave, der har været indsat i kanten af en gravhøj, som har været placeret midt i en gruppe af større og mindre høje. Højen med pragtfundene tilhører med en diameter på op mod 50 m absolut storhøjene, og dens storhed er endvidere fremhævet ved, at den er opført på et højtliggende plateau med udsigt over Helnæs Bugten. Odense Bys Museer planlægger at videreføre undersøgelserne i området gennem de næste år, og måske vil undersøgelserne afsløre, at vi her er på sporet af nogle af de fyrster, der styrede handelen med datidens vigtige råstoffer, bl.a. kobber og tin og så altså guld! Arkæologi ved det nye universitetshospital i Odense I anledning af det kommende sygehusbyggeri i Odense, undersøgte arkæologerne ved Odense Bys Museer i 2010 det gevaldigt store projektareal på 82 hektar for at afklare mængden og beliggenheden af eventuelle fortidsminder. Fra august til oktober kunne der således på tre store marker mellem Universitetet og Hollufgaard hver dag ses tre gravemaskiner foruden tre-fem arkæologer, der systematisk afgravede og registrerede fortidsminderne i en række nord-syd-orienterede søgerender anlagt med ca. 20 meters mellemrum. Det blev samlet set til ikke mindre end 37 kilometer søgerender! På arealet fremkom en lang række fortidsminder spredt ud over et næsten 20 hektar stort område. Fortidsminderne repræsenterer et bredt udsnit af de forhistoriske perioder: sten- bronze- og jernalder fra ca f.kr til 150 e.kr. Det blev fastlagt ved forundersøgelsens afslutning, at yderligere udgravninger af ca. 3,3 hektar var nødvendige. Her blev nemlig, foruden et fornemt fund af en flintøkse, fundet talrige koncentrationer af såkaldte kogestensgruber samt en brønd og andre bopladsindikerende fortidsminder. Udgravningerne vil formentlig blive iværksat efter høst Museet og Region Syddanmark (Nyt OUH) besluttede allerede tidligt i 2010 at anvende de arkæologiske forundersøgelser til at lancere og markere iværksættelsen af det kommende byggeprojekt for offentligheden. I et samarbejde mellem Nyt OUH, Odense Bys Museer, Syddansk Universitet og Byplan i Odense Kommune blev der afholdt en event med ca deltagende og interesserede borgere. De mange besøgende kunne foruden taler af hhv. regionsrådsformand Carl Holst, borgmester Anker Boye og administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund fra OUH/Sygehus Svendborg se arkæologerne i arbejde samt gå på vandreture og få fortalt om områdets righoldige oldtidshistorie. Derforuden var der arrangeret en række aktiviteter for børn, der bl.a. kunne fremgrave glasperler og efterfølgende rengøre dem sammen med en af museets konservatorer. Arrangementet og samarbejdet med regionen var en stor succes, der ikke alene var med til at fejre det kommende sygehusbyggeri, men også fejringen af Odense Bys Museers jubilæum. I særlig grad var arrangementet dog med til at underbygge museets ambition om at række hånden ud til de mange historieinteresserede borgere og fortælle historier, mens de bogstaveligt talt graves frem af jorden. Eventen ved det kommende OUH var altså et direkte eksempel på et gensidigt frugtbart samarbejde mellem museet og en bygherre, aktualiseret gennem aktiv anvendelse af kulturarven og arkæologien i forbindelse med et stort byggeprojekt. Netop dette fokus har da også været centralt for museet i 2010, hvor projektet Kulturarven som værdi arkæologi som værdiskaber bl.a. søger at klarlægge og udbygge det store potentiale for borgere og bygherre, der ligger i de mange gode historier, som vores omgivelser er så fulde af. 10

10 Udgravning, bog og udstilling samarbejde mellem museum og erhvervsliv Et andet eksempel på det frugtbare samarbejde mellem museum og bygherre tager sin begyndelse i sommeren Da undersøgte Odense Bys Museer et par store gravpladser fra bronzealder og vikingetid forud for opførelsen af firmaet Blue Water Shippings Odense-domicil i erhvervsområdet Tietgen Byen sydøst for Odense. Bronzealdergravpladsen kunne dateres til periodens slutning (ca f.kr.). Det drejede sig om en fladmarksgravplads; en anlægstype, som hidtil kun er sparsomt behandlet i den arkæologiske forskning. Gravpladsen indgik desuden som en væsentlig brik i et regulært bronzealder-kulturlandskab med flere bebyggelser, gravpladser, kultpladser og produktionsområder. En sådan situation er unik og giver gode muligheder for at vurdere bronzealderens samfundsstrukturer og sociale mønstre. Vikingetidsgravpladsen placerer sig tidsmæssigt midt i det meget væsentlige skifte fra hedenskab til kristendom (ca e.kr.) og rummer da også såvel kristne som hedenske træk. En meget høj frekvens af såkaldte kammergrave er et usædvanligt fænomen på den i øvrigt ordinært udstyrede gravplads. Undersøgelserne dannede baggrund for et større tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologer, antropologer, arkæobotanikere og metallurger, og de mangeartede analyser gav samlet set et enestående detaljeret billede af vore forfædres levevis og ritualer. Resultatet blev en næsten 400 sider stor bog om lokaliteten. Bogen udkom november 2010 på Forlaget Odense Bys Museer under titlen Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Kildehuse er et ældre stednavn for området. For at markere udgivelsen blev der afholdt en reception præcis der, hvor undersøgelserne havde fundet sted. Her ligger i dag det omtalte, imponerende Odense-domicil for Blue Water Shipping. I receptionen deltog bl.a. rådmand Jan Boye, medarbejdere fra firmaet og museet samt bogens forfattere, og arrangementet markerede endvidere åbningen af en mindre udstilling om fundene. Udstillingen kan nu, sammen med eksemplarer af bogen, beses i firmaets velkomstområde. Museumsloven bestemmer, at hvis et anlægsarbejde vil komme til at destruere et fortidsminde, skal der foretages en forudgående arkæologisk undersøgelse på bygherres regning. Med udgivelsen af bogen om undersøgelserne ved Blue Water Shipping og med åbningen af udstillingen samme sted, kan firmaet aktivt udnytte udgiften til den arkæologiske undersøgelse. Historierne om bronzealderfolkene og vikingerne, der levede på stedet for flere tusinder af år siden, er med til at give stedet en historisk forankring og identitet, og firmaet får en mulighed for at profilere sig på såkaldt bløde værdier. Arkæologien og kulturarven bliver således anvendt som en ressource og udgør en form for investering. Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant over billedhuggerens værker I året der gik, stod Forlaget Odense Bys Museer også for en anden omfangsrig bogudgivelse, der var resultatet af fem års arbejde, nemlig den knap 3½ kilo tunge Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant over billedhuggerens værker. Med denne opregning af hendes skulpturelle produktion er der for første gang mulighed for at få overblik over billedhugger Anne Marie Carl- Nielsens (født Brodersen, ) kunstneriske virke. Bogen, der udkom den 9. december 2010 i relation til festligholdelsen af Odense Bys Museers 150 års jubilæum, er udgivet med støtte fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat. 11

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

april - december 2010 ALLE TIDERS MUSEUM Møntergården H.C. Andersens Hus Fyns Kunstmuseum

april - december 2010 ALLE TIDERS MUSEUM Møntergården H.C. Andersens Hus Fyns Kunstmuseum rogram april - december 2010 ALLE TIDERS MUSEUM 1 8 6 0 2 0 1 0 Møntergården H.C. Andersens Hus Fyns Kunstmuseum Den Fynske Landsby Carl Nielsen Museet Carl Nielsens Barndomshjem H.C. Andersens Barndomshjem

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk.

Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk. Juni / juli 2009 Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside Fredag den 26. juni åbner Odense Bys Museer en ny version af hjemmeside museum.odense.dk. Det er fjerde gang, at vi kan præsenterer en ny version,

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Tekst og fotografi af kunsthistoriker Maria Stensgård Vesthimmerlands Museums første museumsbygning fra 1935 - i dag hovedindgang I takt med stadig større

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere