1. Årsberetning Gennemførte projekter Primære indsatser Personaleoversigt Regnskab 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42"

Transkript

1 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4. Personaleoversigt Regnskab Nøgletal Besøgstal 6.2 Undervisning 6.3 Forskning 6.4 Særudstillinger 6.5 Bogudgivelser 6.6 Henvendelser 6.7 Foredrag, omvisninger og ekstern undervisning) 6.8 Artikler 6.9 PR og markedsføring 6.10 Erhvervelser 6.11 Uddeponeringer 6.12 Udlån fra egne samlinger 6.13 Konservering 6.14 Samlinger og arkiver 6.15 Deltagelse i seminarer og kongresser 6.16 Repræsentation i eksterne udvalg, internationalt samarbejde 6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper

2 1. Årsberetning Odense Bys Museers 150-års jubilæum 2010 blev året, hvor Odense Bys Museer kunne fejre sit 150-års jubilæum. Forud for jubilæumsåret overvejede vi, hvordan vi skulle markere denne begivenhed. Skulle vi arrangere en særudstilling om museumsarbejdet gennem 150 år, skulle vi udgive en særlig jubilæumsbog om museets historie eller skulle vi forbigå det i tavshed? Vi fravalgte alle tre forslag og besluttede os i stedet for at skabe et jubilæumsår, hvor betydningen af et historisk perspektiv på nutiden skulle være bærende. Under overskriften Alle Tiders Museum ville vi satse på at bringe vores fælles historie endnu mere i fokus og det på utraditionel vis. Hen over jubilæumsåret udmøntede det sig i et righoldigt program med en stribe af arrangementer. Mange af disse er foregået dér, hvor historien rent faktisk har udspillet sig. Vi har gennemført en række ture til historiske steder i Odense og rundt på Fyn. Det er sket på gåben, på cykelture, med busser og sågar i kajak. Det er også blevet til mange foredrag om den fynske kulturarv, til levendegørelse af historien ved særlige arrangementer på museerne særligt under Kulturnats-døgnet i september og ved præsentation af det bagvedliggende museumsarbejde i arkiver, magasiner og på konserveringsværksteder. Blandt arrangementer kan nævnes det første arkæologiske spadestik til det nye Odense Universitetshospital, som blev taget den 5. september. Region Syddanmark brugte de første arkæologiske udgravninger til at skabe opmærksomhed om det kommende store byggeri, og Odense Bys Museer fulgte op med en række aktiviteter for såvel voksne som børn om historien i landskabet og arkæologiske fund. Det var et af årets meget succesfulde arrangementer. Allerede fra starten på planlægningen af jubilæumsåret stod det fast, at vi på selve jubilæumsdagen den 9. december ville arrangere en speciel fejring med Odense Bys Museers egen historie og udvikling i centrum. Derfor var det helt naturligt, at fejringen skulle indledes på Odense Slot, hvor det hele startede, og hvor man såede det frø, som siden har vokset sig til en stor og livskraftig plante. Ligeledes var det vores ønske at samle en kreds af repræsentanter for Odense Bys Museers mange samarbejdspartnere og støtter. Jubilæumsdagen blev meget minderig. H.M. Dronningen var æresgæst tilligemed med en indbudt forsamling repræsenterende Kulturministeriet, de nationale kulturinstitutioner, samarbejdspartnere rundt i landet, Syddansk Universitet, Odense by og erhvervslivet på Fyn. Festdagen indledtes i Salen på Odense Slot, hvor medarbejdere fra Odense Bys Museer præsenterede aktuelle store projekter som Arkæologien som værdiskaber og udbygningen af Møntergården. Herefter afholdtes reception i Rosen, hvor der ligeledes var mulighed for at besøge stande om de præsenterede projekter. Herefter gik turen til Fyns Kunstmuseum, hvor frokosten serveredes meget flot arrangeret af Den Fynske Landsby kro Sortebro Kro. Dagen afsluttedes med indvielsen af en lyskunst på museets facade og forplads, hvorefter publikum blev inviteret inden for til den dansk-franske særudstilling Et Håndtryk arrangeret i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Et håndtryk Med udstillingen Et Håndtryk dansk-fransk avantgarde kunst fra , der åbnede den 16. oktober, kunne offentligheden for første gang se resultatet af det nye og stort anlagte samarbejde mellem Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst. Med udgangspunkt i 3

3 de to museers formidable samlinger blev det muligt, at fortælle en uhyre spændende historie om dansk og fransk kunstnerisk samarbejde i efterkrigstiden. Kontakten mellem de danske og franske kunstnere blev etableret på Galerie Denise René i Paris. At mødet fandt sted i Paris var bestemt ikke nogen tilfældighed, idet Paris i efterkrigstiden stadig blev regnet som det absolutte epicenter for den moderne kunst. Da det efter Anden Verdenskrig igen blev muligt at rejse, var det derfor helt naturligt for mange unge danske kunstnere at bevæge sig mod lysets by. Hos Galerie Denise René fandt danskerne hurtigt ud af, at de befandt sig blandt ligesindede. Uafhængigt af hinanden havde der nemlig eksisteret kunstneriske miljøer i Paris og København, hvor man arbejdede intenst og struktureret med den abstrakte kunsts formsprog med henblik på at skaffe en ny ren og reduceret kunstnerisk udtryksform. Da kunstnerne endelig mødte hinanden, kom der for alvor gang i udviklingen af det, vi nu kender som den konkrete kunst. Denne kreative krydsbefrugtning havde vi med udstillingen Et Håndtryk valgt at stille skarpt på. I udstillingen kunne man se helt konkrete eksempler på det helt nære samarbejde. Et godt eksempel er det værk som udstillingen tog sit navn fra. Værket Et Håndtryk fra 1963 blev til som et fælles projekt for danskeren Richard Mortensen ( ) og franskmanden Jean Arp ( ). Her kunne beskueren i sandhed opleve det kunstneriske møde mellem to af tidens bedste og mest visionære kunstnere på et og samme lærred. Det er dog ikke kun fællesværkerne, der gav det levende indtryk af nærheden og glæden ved samarbejdet. Ved også at inkludere arkivmateriale fra Galerie Denise René kunne den besøgende få et indblik i både det professionelle og sociale samvær mellem de kunstneriske verdensstjerner og deres gallerist og vi ser, at der endda også blev plads til et besøg i Robert Jacobsens kolonihave i Hvidovre! At disse kunstnere virkeligt var fremadskuende og en del af tidens avantgarde var også et aspekt, der var vigtigt for at portrættere dem korrekt. Dette aspekt blev fremhævet ved også at inkludere film og lyd i udstillingen. Disse tidlige eksperimentalfilm og lydeksperimenter viste den besøgende en vild, undergravende og usnobbet tilgang til kunsten, der ikke var helt så tydelig i de smukke velkomponerede værker, som udstillingen var fyldt med. Sanderumgaards Romantiske Have H.M. Dronningen havde fornøjelsen af at se udstillingen Et Håndtryk den 9. december, men også tidligere på året var Majestæten museets gæst, idet hun forestod åbningen af udstillingen Sanderumgaards Romantiske Have, den 25. maj på Fyns Kunstmuseum. Denne udstilling blev til gennem et bredt samarbejde mellem ejerne af Sanderumgaard, Susanne og Erik Vind, flere eksterne institutioner og museer, og mellem Odense Bys Museers afdelinger for kunsthistorie og historie. Da begge kunsthistorikere var på orlov blev museumsinspektør Ellen Warring fra museets afdeling for historie udpeget til udstillingsleder, hvorved udstillingen fik en bredere kulturhistorisk indfaldsvinkel. Susanne og Erik Vind, der igennem en årrække har forestået en gennemgribende restaurering af den have, der i årene blev skabt af Johan Bülow på Sanderumgaard, udlånte velvilligt både af deres malerisamling og arkivalier. Udstillingens idé var at vise de værker, der kendes fra haven, fortælle om den romantiske ha- 4

4 ves idé, og kulturhistoriske forudsætninger og sætte fokus på havens grundlægger Johan Bülow. Udstillingen viste bl.a. værker af Eckersberg, Jens Juel og Clemens, der ikke tidligere har været vist offentligt. Indlånene kom fra Statens Museum for Kunst, Charlottenborg, Vejle Kunstmuseum, Nationalmuseet m.fl. Der blev indledt et fint samarbejde med Sorø Akademi, hvortil Johan Bülow testamenterede sit arkiv, og også dokumenter og bøger herfra blev vist offentligt for første gang. Flere private henvendte sig, da de havde læst om udstillingen og tilbød museet at indlåne værker og genstande med tilknytning til haven eller Bülow. Udstillingen baserede sig i store træk på den forskning, Anne Christiansen har lagt frem i "Sanderumgaards Romantiske Have - set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne o. 1800". Denne bog er udkommet i serien Fynske Fortællinger på Forlaget Odense Bys Museer. Lyskunst på Fyns Kunstmuseum var et jubilæumsår i mere end en betydning var nemlig også året, hvor den bygning vi i dag kender som Fyns Kunstmuseum kunne fejre sit 125 års jubilæum, og dette måtte i sagens natur markeres og gerne på særlig og spektakulær vis. Den hollandske kunstner Tamar Frank (f. 1974) fik til opgave at lave en midlertidig lysinstallation på museets facade og forplads med udgangspunkt i særudstillingen Et Håndtryk. Dette var bestemt ikke nogen let opgave, idet at udstillingen satte fokus på den konkrete kunst, der er kendetegnet ved sit minimalistiske og geometriske formsprog. Dette formsprog skulle hun nu få til at spille sammen med museumsbygningens rigt ornamenterede og detaljerede facade! Heldigvis lykkedes det for Tamar Frank at få bygningen til at skinne som et konkret værk i sig selv. At valget faldt på at lave lyskunst var på mange måder meget naturligt, idet man herved havde mulighed for at gøre publikum ekstra opmærksomme på den smukke klassicistiske museumsbygning, som så mange passerer hver dag. Samtidig havde man også muligheden for, helt bogstaveligt, at sætte bygningen i et nyt lys. På denne måde kunne man kombinere fejringen af det forgangne med et værk, der også viste frem i tiden og udtrykte Fyns Kunstmuseums åbenhed over for nytænkning og eksperimenterelyst. Lyskunsten blev afsløret på jubilæumsdagen den 9. december, da Dronningen beærede Odense Bys Museer med sit besøg. Efter festfrokosten på kunstmuseet trådte alle gæsterne ud for at se kunstværket blive tændt. Med lyskunsten skulle der sættes punktum for feståret. Begribeligvis var alle involverede nervøse for, om det hele nu ville virke, da borgmesteren beordrede lyset tændt, og der lød derfor et lettelsens suk, da vi alle kunne se, at det var lykkedes. Gaveregn i jubelåret Fyns Kunstmuseum blevet begavet med fire nye malerier, hvoraf de to er tilflydt museet som testamentariske gaver, og to andre er erhvervet med eksterne tilskud på kunstauktioner. Fra boet efter Lotte & N.C. Nielsen, Risskov modtog museet i efteråret et stort genrebillede af maleren H.A. Brendekilde, nærmere betegnet Tøsne, o Fig. 9 Det forestiller et ældre husmandspar, der henter vand og kål i deres snedækkede have, og er det første vinterbillede af den fynskfødte kunstner i museets samling. Fra samme familie modtog museet et mindre maleri af Brendekildes gode ven og kollega L.A. Ring, nemlig Bastens Hus paa Enø, o.1897, 5

5 der viser et udsnit af et frønnet hus på den lille ø uden for Karrebæksminde, hvor Ring opholdt sig og malede i slutningen af 1800-tallet. Sidst på året købte museet for en yderst beskeden sum en lille, fin naivistisk opstilling Still life, o af John Christensen, der ofte benævnes barbermaleren med reference til hans primære ernæringskilde. Erhvervelsen skete for midler fra Marie og Christian Larsens Mindelegat. Nævnte Mindelegat stod også bi, da museet sidst på året gerne ville købe det monumentale værk af den modernistiske maler J.A. Jerichau, nemlig Susanne for det tænkte råd, på en kunstauktion. Da værket var vurderet til en overordentlig stor sum, måtte vi tillige anmode både Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen om at stå bi med tilskud, hvilket de meget generøst gjorde. Det store og dramatiske arbejde forestiller en religiøs scene fra et af de apokryfe skrifter. Den kristne historie handler om den gudfrygtige, gifte kvinde Susanne, som kom i uføre på grund af sin skønhed. Et par ældre mænd trænger sig ind på hende og bliver frygtelig vrede, da hun afviser dem. For at hævne sig beskylder de hende for utugtig optræden. Jerichau har i en dyster palet og et ekspressivt formsprog meget fantasifuldt skildret den scene, hvor Susanne kommer for rådet for at blive dømt. Her skulle hun ifølge skriften tage sit tørklæde af, men det bliver i billedkunsten ofte og også af Jerichau besnærende fortolket således, at Susanne af rådet tvinges til at lægge alt tøjet. Derfor figurerer hun nøgen på billedet. Det skal understreges, at det er sjældent, at der udbydes værker fra Jerichaus hånd, al den stund, at det var begrænset, hvor meget han fik produceret i løbet af sit korte liv; han blev bare 26 år. Det er følgelig noget ganske særligt, når et af kunstnerens få monumentale arbejder udbydes til salg. Man kunne fristes til at mene, at Jerichaus maleri, der blev købt den 6. december, kom som en jubilæumsgave. Alle tiders jubilæumsarrangementer Odense Bys Museers jubilæum blev igennem hele 2010 fejret og markeret gennem en lang række arrangementer med særligt fokus på det skjulte museumsarbejde og alle tiders fortællinger. Fejringen blev gennemført med afsæt i Odense Bys Museers trebenede formidlingsstrategi, hvor den fynske fortid og historie formidles på museet, på internettet og i det offentlige byrum. Det udmøntede sig i forskellige spændende foredrag blandt andet til fods, på busog cykelture og sågar til vands i kajak. Der blev også budt indenfor til åben udgravning og til åbent laboratorium på Møntergården, hvor de besøgende havde mulighed at følge arkæologernes og konservatorernes arbejde på tætteste hold. På kulturnatten fredag den 3. september blev den centrale gård i Møntergårdskomplekset omdannet til historisk mjødbar. Her kunne de mange gæster nyde en bid helstegt pattegris og få en smagsprøve på mjød og bondeøl fra gamle dage, mens der blev fremvist forhistoriske musikinstrumenter, gammelt håndværk fra før Danmark blev industrialiseret, ringbrynjenitning og lavet rundvisninger i de smukke gamle bygninger. På Fyns Kunstmuseum mødtes kunst og arkæologi i en særudstilling og i H.C. Andersens Barndomshjem, der blev løbet træskoløb over stok og sten, spist fedtemadder og læst eventyr. Kulturnatsdøgnet på Odense Bys Museer fortsatte lørdag den 4. september med morgenkaffe og kæmpe fødselsdagsbrunviger, åbent konserveringsværksted med blandt andet mikroskopkiggeri og materialequiz, fremvisning af træhåndværk, oldsagsvurdering og tegne-workshop med en ægte levende museumshest fra Den Fynske Landsby. 6

6 Årets mange arrangementer var resultatet af et engageret samarbejde mellem museets mange forskellige faggrupper og det har været en sand fornøjelse at opleve de besøgendes begejstring og store interesse for vores fælles fynske kulturarv på tætteste hold. Den Fynske Landsby Apropos Den Fynske Landsby: I frilandsmuseet tegnede der sig allerede fra årets begyndelse en rekordsæson hvad angik mange aktivitetsdage og arrangementer. Dette skyldtes ikke mindst den store tilgang af nye frivillige, som aktivt tager del i at levendegøre historien. Ét af højdepunkterne i forsommeren var, da Danmarks Radio valgte at optage programmet Hvad er det værd i frilandsmuseet. For alle involverede og de gæster der kom forbi var det en rigtig spændende dag, der mundede ud i et flot program, interessante vurderinger og efterfølgende en hel del positiv opmærksomhed. I sommerens højsæson, var der dagligt aktiviteter i Den Fynske Landsby. Det tjekkiske dukketeater Svanen, opførte Store Klaus og Lille Klaus inde i Fjelstedgårdens gård, til stor morskab for både børn og voksne. I Torupgården kunne man opleve de daglige gøremål, for der både blev snittet, spundet, syltet og stegt. Et andet højdepunkt var udgivelsen en ny guide til Den Fynske Landsby. Den var længe savnet, idet den forrige var fra Den nye guide, skrevet af museumsinspektørerne Lise Gerda Knudsen og Anders Myrtue, beskriver Den Fynske Landsbys formidling i lyset af nye tiltag og planer. Guiden er på 116 sider og udkom også på engelsk. Den fokuserer selvfølgelig på bygningerne, byggeskik og genstande, men forsøger desuden også at sætte bygningsmiljøerne ind i en større sammenhæng både hvad angår de landsbyer og de egne bygningerne kommer fra, og hvad angår Fyns landskabs-, bebyggelses- og landbohistorie i bredere forstand. Vanen tro, blev året i Den Fynske Landsby rundet af med Gammeldags Jul. I husene var der koldt men hyggeligt, og de mange gæster fik udover den dejlige oplevelse for første gang i mange år at glæde sig over den megen sne. Julemarked på Møntergården De to første advents-weekends, står i julemarkedets tegn på Møntergården, som denne gang var klædt i sne til glæde for julemarkedets mange gæster. Julen er traditionsrig, og det gælder også julemarkedet på Møntergården. Boderne var spækket med spændende julevarer, gårdrummene fyldt med arbejdende værksteder, kulturhistoriske udstillinger, og der var masser af sang og musik. Også artister underholdt på julemarkedet. De optrådte tre gange dagligt, og deres forestilling var bygget op om forskellige akrobatiske shownumre, godt krydret med humor og festlige kommentarer til stor moro for julemarkedets mange gæster. Men ikke alt skal være tradition på julemarkedet. I år var der valgt at sætte fokus på mad og drikke fra ældre tiders jul. Endnu et gårdområde var ryddet og gjort klar til at modtage julemarkedets gæster med to boder, nemlig en køkkenbod og en bagerbod. Her kunne gæsterne nyde blodpølse m. sirup og æblekompot, julepølser, luciabrød, honninghjerter, samt det helt store hit: Gammeldags Julekage og vi bringer på utallige opfordringer naturligvis opskriften: 7

7 Gammeldags Julekage fra Møntergården 500 g. farin 500 g. mel 1 mørk hvidtøl 1 æg 1 tsk. natron 1 tsk. kanel Røres sammen og lægges i 2 brødforme. Sættes i en kold ovn der tændes på 175 grader. Bages i ca. 1 time og 15 min. Skæres i skiver og kan herefter smøres. Velbekomme! På jagt efter Knud den Helliges hemmelighed Møntergården dannede i det forgangne år også ramme for et velbesøgt arrangement, der primært henvendte sig til børn og unge i skolernes vinterferie, nemlig den historiske skattejagt jagten efter Knud den Helliges hemmelighed. Ambitionen var at lave et arrangement, som var spektakulært nok til at trække mange gæster, og samtidigt havde et reelt historiefagligt indhold. Med udgangspunkt i historien om mordet på Knud den Hellige, blev der lavet en fiktiv fortælling om Skt. Knuds hemmelighed. Fortællingen var inspireret af den populære roman The Da Vinci Code. Grundideen var fra Møntergården at sende museets gæster ud i byen, for at finde spor, der kunne føre dem til Skt. Knuds hemmelighed. Skattejægerne skulle lede efter Oluf Bagers mærke, der i dagens anledning var blevet omdøbt til Skt. Knuds mærke. Mærket findes på en række af byens ældste huse, på altertavler i flere af byens kirker, og indhugget i div. mindesten. Derved måtte deltagerne i skattejagten med friske øjne kigge nøjere på den historie, der omgiver dem til daglig, men som de færreste lægger mærke til i dagligdagen. Ved at følge en simpel kodenøgle, blev publikum sendt ned i krypten under Skt. Knuds Kirke, hvor der var placeret et lille skrin med tre nagler. De tre nagler var ikke forklaret, og lagde derfor op til en diskussion om relikvier og troens betydning i middelalderen. Præcis det faktum, at alt ikke var forklaret og at der var en slags åben slutning på skattejagten, virkede meget stærkt og resulterede i rigtigt mange positive tilbagemeldinger på. Alt i alt var arrangementet en succes for de mellem 300 og 400, der deltog! Husrækken som nægter at dø! Ved Møntergården skal Odense Bys Museers nye udstillingsbygning opføres, men forud for opførelsen af blev de 1200 m² i området mellem Hans Mules Gade og Sortebrødre Stræde naturligvis undersøgt. Med udgangspunkt i historien om tre husrækker kan områdets historie afdækkes fra middelalder til nutid: husrækken, der brændte i 1400-tallet, 1800-tallets småhuse og butikker, der forsvandt i 1970 erne, og den tredje og sidste husrække, som afsluttes med Møntergårdens nye udstillingsbygning og hovedindgang i Den arkæologiske udgravning begyndte med undersøgelsen af de yngste bygningsrester: resterne af 1800-tallets husrække, den anden husrække. Disse levn viste sig at rumme husrester fra slutningen af 1500-tallet eller 1600-tallet. Husene fra 1800-tallet skal altså ses som en kraftig ombygning af et eller flere ældre huse. Disse ældre huse eksisterede formodentlig sammen med Pernille Lykkes Boder, den bindingsværksbygning, der som en af de få ældre 8

8 bygninger oprindeligt er opført inden for museets område og ikke senere bragt hertil og genopført. Under denne anden husrække lå den første og ældste husrække: tre bindingsværkshuse, der nedbrændte til grunden i slutningen af 1400-tallet. Resterne af det ene hus var meget velbevarede og viste, at huset var af bindingsværk med mure af lerklining på et skelet af fletværk. Også vægstolper og en indvendig vægbeklædning af planker kunne udskilles af brandlaget. Huset var opdelt i to rum; det ene til privat brug for den familie, der levede i huset, det andet af mere repræsentativ karakter fx et værksted og butik med salg af eget håndværk. De to øvrige huse i denne ældste husrække var sparsomt bevarede og gav ikke samme detaljer om livet i middelalderen. Sikkert er det dog, at de tre huse er gået til i samme flammehav, hvor mindst en familie mistede sit hjem. Øst for den ældste husrække erkendtes et forløb af Møntestræde, der fungerede sammen med de tre nedbrændte huse samt et hus på modsat side af strædet, der nedbrændte i samme brand og kun sporadisk var bevaret. Den arkæologiske undersøgelse gav således mange oplysninger om området, men gav også anledning til nye spørgsmål: hvordan forholder det sig med bydelens øvrige huse fra tallet? Er de også i kernen helt tilbage fra 15- eller 1600-tallet? Og hvad med Sortebrødre Stræde? Ligger der under dette gadeforløb en middelaldervej, som den første husrække lå ud til? Fremtidens arkæologiske undersøgelser vil måske kunne kaste lys over nogle af disse mørke punkter. Udgravningens tankevækkende resultater vil naturligvis tilkendes en plads i den nye udstillingsbygning. Nye pragtfund fra en sydvestfynsk bronzealderhøj Forhåbentlig vil også årets pragtfund kunne beses i de kommende udstillingsbygninger til Møntergården. Fig. 25I september havde 35 amatørarkæologer fra foreningerne Harja og Tellus sat hinanden stævne på en mark ved landsbyen Voldtofte på Sydvestfyn for at lære om brugen af den magiske pilekvist metaldetektoren. På denne egn var der i yngre bronzealder (ca f.kr) et rigdomscenter med kontakter langt omkring i Europa, hvilket bl.a. er dokumenteret gennem Odense Bys Museers udgravning af gravhøjen Lusehøj i 1970 erne. Forventningerne til afsøgningen var ikke specielt store; det blev til gengæld glæden, da der fandtes ikke mindre end tre velbevarede bronzeøkser med indpunslede skibsmotiver og dele af skaftet bevaret. Flere små bronzestykker viste sig at stamme fra en stor kniv, der ligeledes har været dekoreret med skibsmotiv; og et fragment af et bronzesværd samt en såkaldt stangknap af bronze må også nævnes. Endelig indgår i Odense Bys Museers samling en bronzemejsel og en del af en stor bronzekniv, der for år siden er opsamlet på stedet. Den største opmærksomhed samlede sig dog om fundet af en tandstikker af guld samt ikke mindre end syv stangknapper af samme materiale. De T-formede og ca. 20 gram tunge knapper har måske fungeret som manchetknapper i fyrsters pragtdragter, og de er uhyre sjældne. Således kendes nu blot 12 eksemplarer fra hele Nordeuropa; af disse er én fundet ved Sandholts Lyndelse ca. 15 km fra det nye fundsted, og to er fremkommet i Lusehøj blot ca. 350 m borte. De to sidste guldstangknapper fremkom i 1861 bl.a. sammen med en dragtnål og en armring af guld i en gravhøj, hvis placering blot er angivet som Voldtofte Vestermark. Her ligger flere højtomter, bl.a. den nedpløjede høj, hvor de mange fine fund dukkede op ved detektortræffet i

9 Antagelig stammer de mange pragtfund fra et antal itupløjede fyrstegrave, der har været indsat i kanten af en gravhøj, som har været placeret midt i en gruppe af større og mindre høje. Højen med pragtfundene tilhører med en diameter på op mod 50 m absolut storhøjene, og dens storhed er endvidere fremhævet ved, at den er opført på et højtliggende plateau med udsigt over Helnæs Bugten. Odense Bys Museer planlægger at videreføre undersøgelserne i området gennem de næste år, og måske vil undersøgelserne afsløre, at vi her er på sporet af nogle af de fyrster, der styrede handelen med datidens vigtige råstoffer, bl.a. kobber og tin og så altså guld! Arkæologi ved det nye universitetshospital i Odense I anledning af det kommende sygehusbyggeri i Odense, undersøgte arkæologerne ved Odense Bys Museer i 2010 det gevaldigt store projektareal på 82 hektar for at afklare mængden og beliggenheden af eventuelle fortidsminder. Fra august til oktober kunne der således på tre store marker mellem Universitetet og Hollufgaard hver dag ses tre gravemaskiner foruden tre-fem arkæologer, der systematisk afgravede og registrerede fortidsminderne i en række nord-syd-orienterede søgerender anlagt med ca. 20 meters mellemrum. Det blev samlet set til ikke mindre end 37 kilometer søgerender! På arealet fremkom en lang række fortidsminder spredt ud over et næsten 20 hektar stort område. Fortidsminderne repræsenterer et bredt udsnit af de forhistoriske perioder: sten- bronze- og jernalder fra ca f.kr til 150 e.kr. Det blev fastlagt ved forundersøgelsens afslutning, at yderligere udgravninger af ca. 3,3 hektar var nødvendige. Her blev nemlig, foruden et fornemt fund af en flintøkse, fundet talrige koncentrationer af såkaldte kogestensgruber samt en brønd og andre bopladsindikerende fortidsminder. Udgravningerne vil formentlig blive iværksat efter høst Museet og Region Syddanmark (Nyt OUH) besluttede allerede tidligt i 2010 at anvende de arkæologiske forundersøgelser til at lancere og markere iværksættelsen af det kommende byggeprojekt for offentligheden. I et samarbejde mellem Nyt OUH, Odense Bys Museer, Syddansk Universitet og Byplan i Odense Kommune blev der afholdt en event med ca deltagende og interesserede borgere. De mange besøgende kunne foruden taler af hhv. regionsrådsformand Carl Holst, borgmester Anker Boye og administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund fra OUH/Sygehus Svendborg se arkæologerne i arbejde samt gå på vandreture og få fortalt om områdets righoldige oldtidshistorie. Derforuden var der arrangeret en række aktiviteter for børn, der bl.a. kunne fremgrave glasperler og efterfølgende rengøre dem sammen med en af museets konservatorer. Arrangementet og samarbejdet med regionen var en stor succes, der ikke alene var med til at fejre det kommende sygehusbyggeri, men også fejringen af Odense Bys Museers jubilæum. I særlig grad var arrangementet dog med til at underbygge museets ambition om at række hånden ud til de mange historieinteresserede borgere og fortælle historier, mens de bogstaveligt talt graves frem af jorden. Eventen ved det kommende OUH var altså et direkte eksempel på et gensidigt frugtbart samarbejde mellem museet og en bygherre, aktualiseret gennem aktiv anvendelse af kulturarven og arkæologien i forbindelse med et stort byggeprojekt. Netop dette fokus har da også været centralt for museet i 2010, hvor projektet Kulturarven som værdi arkæologi som værdiskaber bl.a. søger at klarlægge og udbygge det store potentiale for borgere og bygherre, der ligger i de mange gode historier, som vores omgivelser er så fulde af. 10

10 Udgravning, bog og udstilling samarbejde mellem museum og erhvervsliv Et andet eksempel på det frugtbare samarbejde mellem museum og bygherre tager sin begyndelse i sommeren Da undersøgte Odense Bys Museer et par store gravpladser fra bronzealder og vikingetid forud for opførelsen af firmaet Blue Water Shippings Odense-domicil i erhvervsområdet Tietgen Byen sydøst for Odense. Bronzealdergravpladsen kunne dateres til periodens slutning (ca f.kr.). Det drejede sig om en fladmarksgravplads; en anlægstype, som hidtil kun er sparsomt behandlet i den arkæologiske forskning. Gravpladsen indgik desuden som en væsentlig brik i et regulært bronzealder-kulturlandskab med flere bebyggelser, gravpladser, kultpladser og produktionsområder. En sådan situation er unik og giver gode muligheder for at vurdere bronzealderens samfundsstrukturer og sociale mønstre. Vikingetidsgravpladsen placerer sig tidsmæssigt midt i det meget væsentlige skifte fra hedenskab til kristendom (ca e.kr.) og rummer da også såvel kristne som hedenske træk. En meget høj frekvens af såkaldte kammergrave er et usædvanligt fænomen på den i øvrigt ordinært udstyrede gravplads. Undersøgelserne dannede baggrund for et større tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologer, antropologer, arkæobotanikere og metallurger, og de mangeartede analyser gav samlet set et enestående detaljeret billede af vore forfædres levevis og ritualer. Resultatet blev en næsten 400 sider stor bog om lokaliteten. Bogen udkom november 2010 på Forlaget Odense Bys Museer under titlen Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Kildehuse er et ældre stednavn for området. For at markere udgivelsen blev der afholdt en reception præcis der, hvor undersøgelserne havde fundet sted. Her ligger i dag det omtalte, imponerende Odense-domicil for Blue Water Shipping. I receptionen deltog bl.a. rådmand Jan Boye, medarbejdere fra firmaet og museet samt bogens forfattere, og arrangementet markerede endvidere åbningen af en mindre udstilling om fundene. Udstillingen kan nu, sammen med eksemplarer af bogen, beses i firmaets velkomstområde. Museumsloven bestemmer, at hvis et anlægsarbejde vil komme til at destruere et fortidsminde, skal der foretages en forudgående arkæologisk undersøgelse på bygherres regning. Med udgivelsen af bogen om undersøgelserne ved Blue Water Shipping og med åbningen af udstillingen samme sted, kan firmaet aktivt udnytte udgiften til den arkæologiske undersøgelse. Historierne om bronzealderfolkene og vikingerne, der levede på stedet for flere tusinder af år siden, er med til at give stedet en historisk forankring og identitet, og firmaet får en mulighed for at profilere sig på såkaldt bløde værdier. Arkæologien og kulturarven bliver således anvendt som en ressource og udgør en form for investering. Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant over billedhuggerens værker I året der gik, stod Forlaget Odense Bys Museer også for en anden omfangsrig bogudgivelse, der var resultatet af fem års arbejde, nemlig den knap 3½ kilo tunge Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant over billedhuggerens værker. Med denne opregning af hendes skulpturelle produktion er der for første gang mulighed for at få overblik over billedhugger Anne Marie Carl- Nielsens (født Brodersen, ) kunstneriske virke. Bogen, der udkom den 9. december 2010 i relation til festligholdelsen af Odense Bys Museers 150 års jubilæum, er udgivet med støtte fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat. 11

F Y N S K E M I N D E R 2 0 1 1

F Y N S K E M I N D E R 2 0 1 1 Personalet ved Odense Bys Museer valgte at markere jubilæumsåret med en fælles cykeltur mandag den 13. september. Turen gik bl.a. til grusgravene ved Tarup Davinde og Sanderumgaard. 148 F Y N S K E M I

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Oplevelser for hele familien i vinterferien

Oplevelser for hele familien i vinterferien Find alle oplevelser på oplev.odense.dk Oplevelser for hele familien i vinterferien Side 2 Besøg Vandkongens Dukkeværksted Side 3 Eventyrligt mange tog Side 4 Kamelen kom til sidst Side 5 Voksenfri Zone

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

First Hotel Grand Odense

First Hotel Grand Odense First Hotel Grand Odense Det 4-stjernede First Hotel Grand har en suveræn beliggenhed i det centrale Odense, med kort afstand til et utal af byens spændende seværdigheder og vartegn. Med et ophold her

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Jubilæumsår 2010. Johannes Larsen Museet Fyns Kunstmuseum Faaborg Museum

Jubilæumsår 2010. Johannes Larsen Museet Fyns Kunstmuseum Faaborg Museum Jubilæumsår 2010 Jubilæumsår 2010 Johannes Larsen Museet Fyns Kunstmuseum Faaborg Museum Filipsen Grafisk Produktion. 7550 3636 Johannes Larsen Museet Fyns Kunstmuseum Faaborg Museum Faaborg Museum Grønnegade

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Vedr. budget for arkæologisk undersøgelse af areal forud for byggemodning, OBM 1613 Skovgård etape 2. Den arkæologiske

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen.

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen. Skanderborg, den 4. juli 2015 Ejvind Hertz Museumsinspektør +45 25 32 54 01 ehz@skanderborgmuseum.dk Til Region Midtjylland Att: Lars Kristiansen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenvej 26 8800

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 24.9. Dronning Dagmar v/ lektor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, SDU Dronning Dagmar er en af de kendteste skikkelser fra den danske middelalder.

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer Holbæk Arkæologiklub Bent Andersen fortæller Nyhedsbrev sommer 2013 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt sit seneste møde den 3. juli, hvor man kunne se tilbage på de tilbud, som foråret havde budt på, lige

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Årsberetning Foreningen Historisk Atlas 2012/13 / Eva Therkelsen

Årsberetning Foreningen Historisk Atlas 2012/13 / Eva Therkelsen Årsberetning Foreningen Historisk Atlas 2012/13 / Eva Therkelsen Bestyrelsen består af 2 repræsentanter fra hhv. arkiver, biblioteker og museer + 1 medlem fra den institution, der har it-drift og udvikling.

Læs mere

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted Når du tager toget i Danmark, rejser du gennem nutiden, men du er også på rejse i fortiden. Langs skinnerne kan du se gravhøje, diger, gårde og landskabstyper, der alle fortæller en historie om, hvordan

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

HUSK! Tilmelding er nødvendig på telefon 65514601 eller på museum@odense.dk, da der er begrænsede pladser.

HUSK! Tilmelding er nødvendig på telefon 65514601 eller på museum@odense.dk, da der er begrænsede pladser. 2014 Program Kom og få en inspirerende aften med masser af kulturhistorie på højt niveau! Museumsklubben inviterer til et væld af eksklusive kulturhistoriske arrangementer i 2014 kun for klubbens medlemmer

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

BØGER. VejleMuseernes. Museumsbutikker

BØGER. VejleMuseernes. Museumsbutikker BØGER VejleMuseernes Museumsbutikker BØGER LOKALHISTORISKE BØGER I Spinderihallernes museumsbutik har vi et udvalg af lokalhistoriske bøger fra blandt andet Vejle Stadsarkiv. Vi sælger årets kalender,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Skolen i samfundet. Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med:

Skolen i samfundet. Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med: Skolen i samfundet. Byhaveskolen Ørbækvej 47 5700 Svendborg Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med: Tlf.: 62 23 61 40 Galleri DGV i villa Tårnborg omkring en event med en kunstner

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 9.9. Kend din by! Byvandring v/arkivarer fra Historiens Hus Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil have fokus på både kendte og

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt.

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen Arkæologisk Rapport nr.492 2015 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre I samarbejde med Steen Koerner Studio & Tasso Hvis du ønsker intelligente børn læs eventyr for dem Hvis du ønsker mere intelligente børn læs flere eventyr

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere