KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: og Klager: Benchmark IT ApS Falkoner Allé 90, Frederiksberg Indklagede: Information Worker ApS Marielundvej 32C 2730 Herlev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overdrage domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. oktober 2015 med syv bilag (bilag 1-7), svarskrift af 16. november 2015 uden bilag og replik af 29. november 2015 uden bilag. Registreringsforhold: Domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk er begge registreret den 20. januar Sagsfremstilling: Klageren har efter det i klageskriftet oplyste drevet virksomhed med det formål at yde serviceydelser indenfor IT-sektoren samt anden beslægtet virksomhed hermed. Klageren blev ifølge registreringsbevis fra SKAT, fremlagt som bilag 2, stiftet den 13. juni 2015 under hovedbrance Anden it-servicevirksomhed. Af klageskriftet fremgår det, at klageren blev stiftet ved overtagelse af enkeltmandsvirksomheden LHM v/lars Hammersholt Petersen, der ifølge registreringsbevis fra SKAT, bilag 3, blev stiftet den 1. januar Af opslag i Det Centrale Virksomhedsregister fremgår det, at klageren har registreret bl.a. binavnet ExcelEksperten ApS. 1

2 Af opslag i Det Centrale Virksomhedsregister fremgår det, at indklagede er registreret med startdatoen 30. juni 2006 under branchekode Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomhedens formål er at drive virksomhed med bogføring, administration, og informationsbehandling Business Process Outsourcing (BPO) samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Vi har siden december 2013 aktivt markedsført navnet Excel Experten. Excel Experten udbyder kurser i excel og afholder i dag 4-5 kurser pr. mdr. i gennemsnit. Excel Experten har egen hjemmeside og er et kendt navn i miljøet. Vi oplever jævnligt forveksling ift mails der ikke kommer frem da kunden har skrevet eksperten og ikke experten lige som de kan opleve at komme til en blank hjemmeside med en reklame for ScanNet. Se Bilag 4 skærmbillede exceleksperten_dk I forbindelse med en general evaluering og opdatering af vores internetside, blev vi af vores rådgiver, gjort opmærksom på, at vi ikke havde domænerne exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk. Vi kontaktede derfor Information Worker ApS (Indklagede), for at få løst sagen i mindelighed og få overdraget domænerne. For at komme Information Worker i møde, tilbød vi at holde dem skadesløse, ved at dække de direkte udgifter, som de har haft i forbindelse med vedligeholdelse af domænerne. Selvom vi i virkeligheden ikke har pligt til at gøre dette. Det blev imidlertid ret hurtigt klart, at Information Worker havde erhvervet sig domænerne med det formål at sælge dem videre med gevinst. De tilbød os at købe domænerne for kr. pr. domæne. Vi afslog tilbuddet, da handel med.dk domæner er ulovligt og vi er af den opfattelse, at vi i forvejen har ret til domænerne. Hele kommunikationen med Information Worker er foregået pr. mail. [ ]. Klageren har som bilag 5 fremlagt kopi af en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede, hvori klageren den 8. oktober 2015 bl.a. skriver følgende: Jeg har i de sidste mange år haft firmaet Excel Eksperten som udbyder kurser i Excel og hjælper firmaer med Excel rapporter/løsninger. I forbindelse med at vi skal have opdateret vores internetside, har vores Webpartner gjort mig opmærksom på, at I ejer et domæne Exceleksperten.dk, som umiddelbart kan forveksles med vores firma og domæne Excel Experten. (excelexperten.dk) Jeg kan se at domænet ikke er aktivt. Hvordan får vi det overdraget til os? Vi vil naturligt gerne kompensere jer, for de udgifter i har haft i forbindelse med registrering og hosting på Scannet. Den 8. oktober 2015 svarede indklagede følgende: 2

3 Vi har gennem et stykket tid arbejdet på en excel tips og tricks side, men bliver hele tiden overhalet af hverdagen, så hvis du vil købe domænet for kr ,- er det dit. I mail af 8. oktober 2015 skrev klageren bl.a. følgende: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er meget overrasket over din udmelding. Jeg skriver til dig, fordi du helt klart overtræder reglerne fra dk-hostmaster omkring forvekslelighed og den trumfer du så ved at overtræde reglerne endnu en gang ved at tilbyde at sælge mig domænet hvilket er klokkeklart ulovligt. Jeg vil derfor endnu en gang henstille til at vi ordner denne sag i mindelighed, ved at du via dkhostmaster overdrager domænet til mit firma (Exceleksperten) [ ] Stadig den 8. oktober 2015 svarede indklagede: Det var ment som et tilbud, og ikke en fornærmelse. Du er fortsat velkommen til at overtage domænet Den 9. oktober 2015 skrev klageren bl.a. følgende: Jeg er rigtig glad for at høre, at vi kan ordne det på en fornuftig og professionel måde Du kan bruge denne overdragelsesformular til at overdrage exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk til mig [ ] Indklagede svarede den 9. oktober følgende: Og du er med på at betale de 5K i omkostninger? Klageren gav i mail af samme dato følgende svar: Jeg tror at vi har misforstået hinanden. Hvilke omkostninger er det du vil have dækket for de 5000 kr? Mig bekendt er der ikke nogen omkostninger ved at overdrage domæner. Den 14. oktober 2015 skrev klageren igen med følgende anmodning: Vil du svare på denne mail eller har du ferie i denne uge? Vi vil gerne have sagen afsluttet så hurtigt som muligt, da vi ønsker at undgå yderligere forvekslinger. Indklagede gav i mail af 15. oktober 2015 følgende svar: Ja. Beløbet er baseret på en samlet vurdering af vores direkte og indirekte omkostninger. Samme dag skrev klageren bl.a. følgende: Det er ulovligt at kræve betaling for et domæne. 3

4 Jeg skrev til jer for at få denne sag hurtigt ud af verden på en rimelig måde. Med hensyn til omkostninger tilbød jeg jer at dække de direkte udgifter, som I har haft til at opretholde domænet hos dk-hostmaster (Ca. 400 kr. pr. domæne), selvom jeg ikke er forpligtet til at kompensere jer for udgifter. Dette var udelukkende for at få løst sagen hurtigt og i mindelighed. Jeg har brugsretten til- og bruger aktivt firmanavnet Excel eksperten, hvortil jeres domæner er direkte forveksleligt. Det betyder I min optik, at jeg har ret til mit eget firmanavn og det er Von Haller og DK-Hostmaster enige i: [ ] Jeg skrev dig til jer i første omgang, for at få afsluttet denne sag i mindelighed Som svar tilbød I mig imidlertid at købe domænet for DKK 2 x 5.000, hvilket helt sikkert er ulovligt. Jeg vil derfor en sidste gang tilbyde jer, at overdrage exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk til mig, ved at underskrive ejerskifte erklæring (nedenfor) og sende den til mig. [ ] Alternativt vil jeg starte en sag hos DK-Hostmaster, nu med en endnu stærkere sag end før, da I nu også overtræde reglerne for videresalg af.dk domæner, hvilket ubestrideligt ikke er ulovligt. [ ] Sidste mail i korrespondancen kom fra indklagede den 15. oktober 2015 og havde følgende ordlyd: Det er noteret. Ved opslag på den 5. november 2015 har sekretariatet taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 4: 4

5 En tilsvarende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag på den 5. november Ved sekretariatets genopslag den 18. februar 2016 på hhv. og fremkom samme hjemmesider. Sekretariatet har ved opslag på klagerens hjemmeside den 20. februar 2016 taget følgende kopi: Domænenavnet er ifølge opslag i DK Hostmasters Whois database registreret den 14. april 2010 af Lars Hammersholt Petersen, der ifølge Det Centrale Erhvervsregister er stifter af og direktør i klageren. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: InformationWorker har siden 2007 hjulpet en række store og små virksomheder med opgaver og IT-løsninger indenfor økonomiområdet. En del af disse opgaver løses i excel og nogle af opgaverne er rene excel opgaver. Eksempler på sidstnævnte er: udredning af excel model til beregning af gennemløbstider og priser i en produktionsvirksomhed eller opbygning af excel løsning til call center virksomhed. Vores kunder (og vi selv i al beskedenhed) betragter således os selv som excelnørder, excelhajer eller ligefrem ekceleksperter. I forbindelse med, at det blev en større del af vores forretning besluttede vi i 2011 at gøre mere ud af vores excel kompetencer, og bruge det aktivt i markdsføringen. I den forbindelse købte vi nogle excel domæner. Vi er dog som jeg skriver til klager blevet overhalet af hverdagen, og har endnu ikke haft mulighed for at føre vores planer på området ud i livet. Jeg har afvist at overdrage vores domæner til klager. Min bevæggrund er følgende: 5

6 1. Vi har en fuldstændig legal og oprigtig interesse i excel som forretningsområde (domænerne er IKKE købt med henblik på videresalg) 2. Vores domæner er registreret 2 år før klager har startet sin forretning i december 13 (vi har altså ikke forsøgt at slå plat på hans forretning jeg bemærker også, at klagers virksomhed er registreret som Benchmark IT og ikke som exceleksperten ) 3. Excelekspert er et alment udtryk, som en virksomhed ikke kan tage patent på. I min verden er det at sidestille med bager eller smed det er ikke ulovligt, at kalde sin forretning for Bager A/S, men man risikerer altså at blive forvekslet med alle de andre bagere, der er i deres gode ret til at kalde sig bager. Hvis vi realiserede vores planer om udvidelse af excel-forretningen er jeg af den overbevisning, at vi ville være i bedre ret til at kræve exceleksperten overdraget til os. Om end vi nok ville vælge en noget mindre konfronterende tilgang. Jeg synes, at vi har været imødekommende overfor klager i forhold til overdragelse, og jeg er lidt uforstående overfor klagers indstilling. [ ]. Hertil har klageren i sin replik anført følgende: Vi finder det påvist at InformationWorker ApS købte domænerne Exceleksperten og Exceleksperterne med videresalg for øje. Vi henviser til vores Bilag 5 Exceleksperten DK mail hvoraf det fremgår, at InformationWorker ApS flere gange forsøgte, at sælge os domænerne for kr. pr. stk. Dette bestyrkes af det faktum, at InformationWorker ApS endnu ikke har taget siderne i brug, selvom siderne har været registreret i 4 år. Vores firma hedder Benchmark IT ApS. Excel Eksperten er et registreret binavn, da vi aktivt markedsfører os under dette navn. Det er jo netop formålet med binavne, at man kan markedsføre sig under et andet navn end sit firmanavn. Excel Eksperten er for nyligt blevet registreret som varemærke. Vi er eksperter i Excel fuldstendig ligesom Tøj Eksperten, VVS-Eksperten, Cykelexperten er eksperter på deres felt. Vi har siden december 2013 aktivt markedsført os som ExcelExperten på eget selvstændigt website. Vi har til dette formål brugt kr. på markedsføring. Vi oplever at vores kunder ikke kan finde os eller tror at vores virksomhed er lukket. På de direkte sammenlignelige sider Exceleksperten og Exceleksperterne vises kun ScanNets logo. Vores kunder tror derfor ofte at vi er lukket eller at internetsiden er nede. På samme måde frustreres vores kunder, når de ikke kan komme i kontakt med os på e- mail, hvis de sender til det forkerte domæne. Efter vores mening er de to sidenavne direkte sammenlignelige. Vi undrer os over hvordan Information Worker ApS, har tænkt sig at bruge siderne Exceleksperten og Exceleksperterne, når vi har registreret Excel Eksperten som binavn og varemærke og vi aktivt markedsføre os under dette navn, Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens database konstateret, at klageren den 28. oktober 2015 har indgivet ansøgning (VA ) om at få Excel Eksperten registreret som varemærke (ordmærke) for tjenesteydelser vedrørende business intelligence (klasse 35), uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed (klasse 41) og it-support, online support til brugere af computerprogrammer, support og vedligeholdelse af computersoftware og fejlfinding af 6

7 softwarefejl (klasse 42). Sekretariatet har endvidere konstateret, at Patent- og Varemærkestyrelsen i et brev af 16. december 2015 til klageren som svar på varemærkeansøgningen har skrevet bl.a. følgende om relative hindringer til klagerens varemærkeansøgning: Dit mærke kan godt registreres. Du skal dog være opmærksom på, at vi har fundet nogle ældre rettigheder, som vi vurderer, at dit mærke ligger for tæt på. Vi kan ikke afslå at registrere et mærke på grund af ældre rettigheder, men indehavere af ældre rettigheder har mulighed for at fremsætte indsigelse mod registreringen eller begære denne ophævet hos os eller ved domstolene. [ ] Sekretariatet har ved opslag den 20. februar 2016 i DK Hostmaster A/S Whois database konstateret, at indklagede under samme bruger-id, IWA29-DK, har registreret i alt 30 domænenavne: accountingindenmark.dk benefitadministration.dk bogføringsguiden.dk bogføringsvejlederen.dk bogholderilyngby.dk budgetmodel.dk businessinteligence.dk danishbookkeeper.dk energiadministration.dk exceleksperten.dk exceleksperterne.dk excelhaj.dk excelhuset.dk excelnørd.dk excelspecialist.dk excelspecialisten.dk excelspecialisterne.dk fakturaadministration.dk informationworker.dk infoworker.dk iworker.dk keyperformanceindicators.dk leasingland.dk leasingmægleren.dk nordleasing.dk nybogholder.dk regnskabshjulet.dk teki.dk teleadministration.dk voresrevisor.dk Ved sekretariatets opslag den 20. februar 2016 på de resterende 28 domænenavne, der ikke er omfattet af denne sag, fremkom på de 26 en hjemmeside med oplysning om at Domænet er hosted af ScanNet. Ved sekretariatets opslag på fremkom en hjemmeside, hvor teksten Solgt! nn fremgik. Ved sekretariatets opslag på fremkom en hjemmeside, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: 7

8 Sekretariatet har ikke fundet oplysninger om, at nogen af de af indklagede registrerede domænenavne har været aktivt sat til salg af indklagede. Ved en søgning i Google den 20. februar 2016 på exceleksperten blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte de 18 resultater klageren, mens to resultater til dels vedrørte indklagede, idet der var tale om en omtale af det omtvistede domænenavn exceleksperten.dk på søgesider, der overvåger domænenavne. De resterende resultater vedrørte for størstedelens vedkommende en anvendelse af betegnelsen i beskrivende betydning, som for eksempel en artikel i netavisen med overskriften Iværksættere, og hvori sætningen Kasper er exceleksperten, og står for undervisningen samt for optagelse af undervisningsvideoerne indgik, samt i en artikel på med overskriften Følg leads, byg software og analyser data, hvori excel-eksperten Harald Staff var nævnt. Ved et enkelt resultat var betegnelsen anvendt som bestanddel af et virksomhedsnavn, nemlig Halse Consulting Group/Exceleksperten v/martin Halse. Ved en søgning i Google den 20. februar 2016 på exceleksperterne blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 141, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 resultater vedrørte de tre resultater klageren, mens to resultater vedrørte omtale af indklagedes domænenavn exceleksperterne på søgesider, der overvåger domænenavne. De resterende resultater vedrørte som ved ovennævnte Google-søgning for størstedelens vedkommende forskellig anvendelse af betegnelsen i dens generiske betydning, for eksempel i et opslag i et samtaleforum på Google, hvor en af Excel-eksperterne i nyhedsgruppen for regneark var omtalt. Den omtalte enkeltsmandsvirksomhed Halse Consulting Group/Exceleksperten v/martin Halse stod også for en del af resultaterne. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har bl.a. gjort gældende, at klageren har brugsretten til og aktivt bruger firmanavnet Excel Eksperten, at klageren har registreret binavnet Excel Eksperten og aktivt markedsfører sig under dette navn, 8

9 at klageren for nylig har registreret Excel Eksperten som varemærke, at klageren siden december 2013 aktivt har markedsført sig som ExcelEksperten på eget selvstændigt website og til dette formål har brugt over kr. på markedsføring, at klageren oplever, at kunder ikke kan finde klageren eller tror, at klageren er lukket, da der på de direkte sammenlignelige sider og kun vises Scannets logo, at indklagedes domænenavne er direkte sammenlignelige med klagerens, at indklagede har købt domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk med videresalg for øje, da indklagede endnu ikke har taget siderne i brug, selv om de har været registreret i 4 år og da indklagede flere gange har tilbudt klageren at købe de omtvistede domænenavne for kr. pr. stk., og at indklagede har overtrådt både domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik og forbuddet mod warehousing i domænelovens 25, stk. 2. Indklagede har bl.a. gjort gældende, at indklagede har en fuldstændig legal og oprigtig interesse i excel som forretningsområde, at domænenavnene ikke er købt med videresalg for øje, at indklagede har registreret domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk 2 år før, klageren startede sin forretning i december 2013, at indklagede således ikke har forsøgt at slå plat på klagerens forretning, og at Excelekspert er et alment udtryk, som en virksomhed ikke kan tage patent på. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering af domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk er i strid med klagerens varemærkerettigheder. Det forhold, at klageren har registreret betegnelsen ExcelEksperten ApS som binavn og efter det oplyste har markedsført sig under dette navn siden december 2013, medfører ikke i sig selv, at betegnelsen Excel Eksperten nyder beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Betegnelsen Excel Eksperten består af de to almindelige ord Excel, der er et regnearksprogram, udviklet af softwareproducenten Microsoft, og eksperten. Den sammensatte betegnelse er således egnet til at beskrive en virksomhed, der har særlige kompetencer indenfor anvendelse af regnearket Excel. Patent- og Varemærkestyrelsen har i et brev af 16. december 2015 givet udtryk for en umiddelbar vurdering af betegnelsens særpræg. Klagenævnet finder, at betegnelsen Excel Eksperten som udgangspunkt ikke har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, der består i at udbyde kurser i Excel, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klageren, jf. (principperne i) varemærkelovens 3 og 13. Hvis klageren vil påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen Excel Eksperten, må klageren derfor godtgøre, at betegnelsen er indarbejdet på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, 9

10 vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt og ofte umuligt at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at betegnelsen Excel Eksperten er indarbejdet for klagerens virksomhed i en sådan grad, at klageren herved har stiftet en varemærke- eller kendetegnsret til denne betegnelse. Klagenævnet bemærker, at såfremt betegnelsen Excel Eksperten registreres som varemærke for klageren, må den varemærkeretlige beskyttelse, som klageren vil nyde, under alle omstændigheder antages at være meget snæver. Selvom klageren ikke har en varemærke- eller kendetegnsret til betegnelsen exceleksperten forudsætter andres anvendelse af domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk imidlertid overholdelse af 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til 2014-domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik som hidtil gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for 10

11 etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af 2014-domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Klageren har registreret navnet ExcelEksperten ApS som binavn og har markedsført sig under dette navn. Klageren har på denne baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af de omhandlede domænenavne i forbindelse med markedsføring af klagerens virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at klageren ved at vælge at drive virksomhed bl.a. under betegnelsen Excel Eksperten løber den risiko, at denne betegnelse, der som nævnt er beskrivende for klagerens virksomhed, også anvendes af andre erhvervsdrivende, der sælger ydelser med relation til regnearket Excel. Indklagede har efter det oplyste drevet virksomhed siden 2007 med bistand til andre virksomheder med opgaver og IT-løsninger indenfor økonomi, herunder opgaver og løsninger, der omfatter anvendelsen af Excel. Indklagede har oplyst, at indklagedes kunder betragter indklagede som excelnørder, excelhajer eller ligefrem exceleksperter, og at indklagede valgte at registrere domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk i forbindelse med en beslutning om at gøre mere ud af sine kompetencer indenfor excel og bruge dette mere aktivt i markedsføringen. Indklagede har endelig oplyst, at indklagede er blevet overhalet af hverdagen og [endnu ikke har] haft mulighed for at føre [indklagedes] planer på området ud i livet. Klagenævnet finder ikke grundlag for at betvivle indklagedes oplysninger og lægger til grund, at domænenavnene er registreret af indklagede med henblik på at blive brugt i overensstemmelse med deres signalværdi, og at indklagede opretholder registreringen med henblik på at bruge domænenavnene i overensstemmelse med deres signalværdi i fremtiden. Klagenævnet finder herefter, at indklagede har en reel og loyal interesse i registreringen og opretholdelsen af domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk. På det foreliggende grundlag og efter en samlet afvejning af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnene væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnene. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnene ikke er en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet bemærker endvidere, at klagenævnet ikke har fundet grundlag for at antage, at indklagede har registreret eller opretholdt domænenavnene alene med videresalg eller udlejning for øje, hvorfor klagenævnet heller ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens 25, stk. 2. Det forhold, at indklagede efter klagerens henvendelse har tilbudt klageren at købe de omtvistede domænenavne for kr. kan ikke føre til et andet resultat. 11

12 Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Benchmark IT ApS, medhold i, at indklagede, Information Worker ApS, skal overføre registreringen af domænenavnene exceleksperten.dk og exceleksperterne.dk til klageren. Dato: 8. marts 2016 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 12

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0011 Klager: Partybus (Image Original Gifts ApS) Ledreborg Alle 22 4000 Roskilde Indklagede: John Hartvig Holm Haslevgade 22 2630 Taastrup v/advokat David Nikolaj

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0137 Klager: Sugardaters ApS Viborggade 159a 8210 Aarhus V Indklagede: Ricky Center AB Heimdalsgatan 56 261 62 Glumslöv Sverige Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0061 Klager: Lej En DJ v/klaus Finn Hansen Lyngbyvej 420, 1. tv 2820 Gentofte v/advokatfuldmægtig Jesper Brock Indklagede: Asbjørn Weile Nonboe Amagerfælledvej 43,4

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0038 Klager: Dragsbæk K/S Vingårdsvej 16-20 9000 Aalborg Danmark v/ advokat Peter Gustav Olson Indklagede: RADIO LOFT ApS Hovedgaden 57 8220 Brabrand Danmark v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0199 Klager: Vilnov Bilpleje v/ Michael Vilnov Hansen Camilla Nielsens Vej 14 2000 Frederiksberg v/ advokat Anders Wernblad Indklagede: Statoil Fuel & Retail A/S

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0075 Klager: ACCORD A/S Vesterbrogade 63 1620 København V v/ Advokat Jakob Heebøll Indklagede: bc2m ejendomme CPH ApS Granvej 7 3650 Ølstykke Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0054 Klager: Juul Schouenborg Advokatfirma v/david Schouenborg Bruunbjergvej 1 8240 Risskov Indklagede: Evelina Bendinskaite Naujakuriu 51, Maciuni K 59157 Prienai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0092 og 2017-0093 Klager: Lead Supply ApS P. Hiort-Lorenzens Vej 2A, 1. 8000 Aarhus C Indklagede: A Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0124 Klager: Forenede Danske Motorejere, FDM Firskovvej 32 2800 Kongens Lyngby Indklagede: MedieMaskinen Kuchlersgade 4 1774 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0233 Klager: Ann Vibeke Lokdam Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Den Gode Oplevelse ApS Kokkedal Allé 6 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0091 Klager: Gilleleje Fodboldklub c/o Brian Mogensen Husmandsvej 28 3250 Gilleleje Danmark Indklagede: Mads Nordskov Århusgade 138, 4. tv. 2150 Nordhavn Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1408 Klager: Skallerup Klit Feriecenter A/S Ndr. Klitvej 21 Sønderlev 9800 Hjørring Indklagede: Ib Rolighed Larsen Krøyersvej 4 9000 Aalborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere