Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler"

Transkript

1

2 Strukturkommissionens betænkning Bind II Bilag Baggrundskapitler Betænkning nr Strukturkommissionen Januar 2004

3 Strukturkommissionens betænkning, nr. 1434, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Danmark.dk Tlf.: <http://www.netboghandel.dk/> På danmark.dk tager vi alene imod bestillinger pr. telefon eller elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade København K Tlf Omslag: b:graphic Tryk: Nordsjællands Trykcenter ISBN: Samlet betænkning (fire bind): Bind I: Bind II: Bind III: Sammenfatning: Elektronisk udgave: Oplag: Betænkningens bind I, II og III i 5000 eksemplarer. Sammenfatningen i 6000 eksemplarer. Pris: Samlet betænkning: 150 kr. inkl. moms. Bind I, II eller III: 75 kr. inkl. moms. Sammenfatningen er gratis. Publikationen er tilgængelig på internettet på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside (www.im.dk).

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 23 Beskrivelse af kommuner og amter Indledning og sammenfatning Beskrivelse af amterne Beskrivelse af kommunerne Kapitel 24 Kommunalreformen i 1970 og efterfølgende strukturovervejelser Reformen i 1970 og udviklingen i opgave- og byrdefordelingen Større strukturændringer og overvejelser siden Kapitel 25 Demografi Indledning og sammenfatning Historisk demografisk udvikling i regioner Regional befolkningsfremskrivning Befolkningsfremskrivning på amtsniveau Kapitel 26 De makroøkonomiske rammer Indledning og sammenfatning Den demografiske udfordring Det danske svar på aldringen Om de udgiftspolitiske udfordringer Nogle populære ikke-svar Mulige reaktioner på større vækst i efterspørgslen efter service Kapitel 27 Mobilitet Sammenfatning Udviklingen i borgernes mobilitet Udviklingen i den samlede erhvervspendling Erhvervspendlingen omfang og udvikling fordelt på kommuner Mobilitet i forbindelse med indkøb Mekanisk fremskrivning af udviklingen i mobiliteten Appendiks 27.A1. Udviklingen i antallet af personbiler

5 Kapitel 28 Digital forvaltning Indledning og sammenfatning Digitaliseringen i samfundet og den offentlige sektor Nye rammer i en digital offentlig sektor Overvejelser om opgaveorganisering og kommunal struktur på baggrund af digital forvaltning Kapitel 29 Indkomsterne i kommunerne Indledning og sammenfatning Hvor store er de aktuelle regionale forskelle? Udviklingstendenser i de seneste 30 år Værdiskabelse fordeling på tværs af regionerne Forhold bag indkomsternes fordeling på regioner? Appendiks 29.A1. Familietyper Appendiks 29.A2. Afgørende forhold for indkomstfordelingen Appendiks 29.A3. Erhvervsindkomst pr. indbygger i 34 pendlingsregioner Appendiks 29.A4. Afgørende forhold for ejendomspriserne og indkomst-kvadratmeterpris forholdet for ejerbolig Kapitel 30 Kommuner og amter i international belysning Indledning og sammenfatning Den kommunale sektors størrelse i udvalgte lande Den administrative struktur i udvalgte lande Det decentrale niveaus skatteindtægter Opgavefordelingen på en række hovedområder i udvalgte lande

6

7

8 Kapitel 23 Beskrivelse af kommuner og amter 23 Beskrivelse af kommuner og amter Indledning og sammenfatning Før 1970 bestod Danmark af ca sognekommuner, 25 amtskommuner og 86 købstadskommuner. Kommunalreformen betød, at antallet blev reduceret til 275 kommuner og 14 amter. Senest har kommunesammenlægningen på Bornholm den 1. januar 2003 betydet, at Danmark i dag er inddelt i 271 kommuner og 13 amter. Tre kommuner, Frederiksberg, København og Bornholm, varetager både primær- og amtskommunale opgaver. I kapitlet beskrives de nuværende kommuner og amter på udvalgte parametre om geografiske og økonomiske forhold. Endvidere redegøres der for udviklingen på udvalgte parametre over en årrække. Kapitlet beskriver, at forskellen mellem amternes indbyggertal er faldende. Samme faldende tendens finder man for variationen mellem amterne på indtægtssiden over en periode på henholdsvis 15 og 25 år. Derimod er niveauet for amternes indtægter og udgifter stigende i hele den betragtede periode. Kapitlet beskriver endvidere, at der i dag er en stor spændvidde mellem kommunerne for så vidt angår forhold som areal og indbyggertal. Derimod synes forskellene i kommunegruppernes udgifter og indtægter gennem de seneste henholdsvis ti og ca. 25 år at være blevet mindre. Specielt kan man for udskrivningsprocenten og nettodriftsudgifterne identificere et markant fald i variationen. Kommunerne har til gengæld, ligesom amterne, oplevet en stigning i niveauet for både indtægter og udgifter i hele perioden. 7

9 Strukturkommissionen Baggrundskapitler Endelig skal det bemærkes, at knap 70 pct. af de 271 kommuner har under indbyggere. Det er imidlertid kun omkring 30 pct. af befolkningen, der bor i kommuner med under indbyggere Beskrivelse af amterne Opgavekommissionen beskrev, at amterne alle havde oplevet en befolkningstilvækst fra Undtagelserne var Københavns Amt og Bornholms Amt (nu Regionskommune). I 1972 havde det største amt, Københavns Amt, med sine indbyggere 13 gange så mange indbyggere som Bornholms Amt. Hvis man vurderer indbyggertallet i 1972 i forhold til den nuværende amtskommunale struktur, havde Københavns Amt i 1972 knap fire gange så mange indbyggere som Roskilde Amt, som på daværende tidspunktet var det amt med færrest indbyggere efter Bornholms Amt. Forskellen mellem amternes indbyggertal er i dag blevet mindre end i Således har Århus Amt som det største knap tre gange så mange indbyggere som det mindste, Ribe Amt, jf. tabel og kort Tabel Amternes indbyggertal, areal og befolkningstæthed pr. 1. januar 2003 Indbyggere Areal Befolkningstæthed Ribe Amt Viborg Amt Roskilde Amt Sønderjyllands Amt Storstrøms Amt Ringkøbing Amt Vestsjællands Amt Vejle Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Nordjyllands Amt Københavns Amt Århus Amt Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal,

10 Kapitel 23 Beskrivelse af kommuner og amter Kort Amternes indbyggertal 2003 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal, Tabel viser endvidere, at Nordjyllands Amt arealmæssigt er knap 12 gange større end det mindste, Københavns Amt. Inden for amterne er der på grund af variationen i indbyggertal og areal stor forskel på befolkningstætheden. Københavns Amt har således en væsentlig højere befolkningstæthed end amterne i resten af landet. I tabel beskrives amternes økonomi på udvalgte parametre. 9

11 Strukturkommissionen Baggrundskapitler Tabel Amternes udskrivningsprocent, beskatningsgrundlag pr. indbygger, nettodriftsudgifter pr. indbygger, 2003 Udskrivningsprocent Beskatningsgrundlag pr. indb. Nettodriftsudgifter pr. indb. Ribe Amt... 12, kr kr. Viborg Amt... 12, kr kr. Roskilde Amt... 11, kr kr. Sønderjyllands Amt... 12, kr kr. Storstrøms Amt... 12, kr kr. Ringkøbing Amt... 12, kr kr. Vestsjællands Amt. 12, kr kr. Vejle Amt... 11, kr kr. Frederiksborg Amt. 11, kr kr. Fyns Amt... 12, kr kr. Nordjyllands Amt... 12, kr kr. Københavns Amt... 11, kr kr. Århus Amt... 11, kr kr. Hele landet 11, kr kr. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal, Amternes udskrivningsprocent ligger i 2003 på mellem 11,4 pct. i Vejle Amt og 12,5 pct. i Viborg og Storstrøms Amter med et landsgennemsnit på 11,9 pct., jf. tabel Heroverfor lå amternes udskrivningsprocent i 1976 på mellem 5,5 pct. i Roskilde Amt og 7,8 pct. i Viborg Amt. I 1976 var den laveste udskrivningsprocent således 42 pct. mindre end den højeste. I 2003 er denne forskel faldet til knap 10 pct. Samtidig er alle amters udskrivningsprocent steget markant i perioden. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at der først i 1984 blev indført lovfæstet kompensation for nye opgaver, ligesom kommuneaftalerne i visse år har indeholdt forudsætninger om skatteforhøjelser. Samme udvikling finder man i amternes beskatningsgrundlag pr. indbygger, jf. tabel Dette ligger i 2003 mellem kr. (Ribe Amt) og kr. (Københavns Amt) med et landsgennemsnit på kr. I 1987 varierede amternes beskatningsgrundlag i 2003-lønniveau mellem kr. (Bornholms Amt) og kr. (Københavns Amt). Fra er forskellen mellem det laveste og det højeste beskatningsgrundlag pr. indbygger således faldet fra 72 pct. til 48 pct. 10

12 Kapitel 23 Beskrivelse af kommuner og amter Efter udligning reduceres spredningen i amternes beskatningsgrundlag fra ca kr. til kr., og variationen mellem det laveste og det højeste beskatningsgrundlag pr. indbygger efter udligning falder i perioden fra 21 pct. til 16 pct. Samtidig er beskatningsgrundlagets niveau steget med ca kr. pr. indbygger i den pågældende periode (efter lønregulering). Ligesom der er stor variation i amternes indtægtsside, er der forskelle i amternes nettodriftsudgifter pr. indbygger dog i mindre målestok, jf. tabel Amternes nettodriftsudgifter pr. indbygger varierer i 2003 mellem kr. i Roskilde Amt og kr. i Storstrøms Amt med et landsgennemsnit på kr. Heroverfor lå nettodriftsudgifterne pr. indbygger i 1987 på mellem kr. i Ringkøbing Amt og kr. i Københavns Amt (2003-pris- og lønniveau). Det laveste udgiftsniveau ligger i både 1987 og 2003 omtrent 15 pct. under det højeste udgiftsniveau. Generelt er der sket en stigning i udgifterne på ca kr. fra Forskellen mellem amternes indbyggertal er faldende. Samme faldende tendens finder man for variationen mellem amterne på indtægtssiden over en periode på henholdsvis 15 og 25 år. Derimod er niveauet for amternes indtægter og udgifter stigende Beskrivelse af kommunerne De danske kommuner er væsentlig mere forskellige end amterne. Således har den største kommune, Københavns Kommune, 225 gange flere indbyggere end den mindste kommune, Læsø Kommune, jf. tabel

13 Strukturkommissionen Baggrundskapitler Tabel Spredning i kommunernes indbyggertal (2003), areal (2003), befolkningstæthed (2003) samt befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2002) Minimum Maksimum Indbyggertal (Læsø) (København) Areal (km 2 )... 8,77(Fr.berg) 588 (Bornholm) Befolkningstæthed (Blåvandshuk) (Fr.berg) Befolkningsandel i 100 (13 kommuner i 23 (Rudbjerg) bymæssig bebyggelse. hovedstadsområdet) Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal, 2002 og Arealmæssigt er Bornholms Regionskommune som den største kommune 67 gange større end den mindste, Frederiksberg Kommune. De store forskelle i kommunernes indbyggertal og areal medfører markante forskelle i kommunernes befolkningstæthed, jf. tabel Kort viser kommunernes indbyggertal. Kort Kommunernes indbyggertal 2003 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal,

14 Kapitel 23 Beskrivelse af kommuner og amter Også inden for de enkelte kommunegrupper, der vises på kort 23.2., er der stor spredning i areal. Samtidig er der en tendens til, at kommunegruppernes gennemsnitlige befolkningstæthed og befolkningsandel i bymæssig bebyggelse stiger med kommunestørrelse, jf. tabel Tabel Kommunegruppernes antal kommuner, kommunegruppens andel af det samlede antal kommuner, minimums og maksimums areal, den gennemsnitlige befolkningstæthed (2003) og den gennemsnitlige andel i bymæssig bebyggelse (2002) Antal kommuner Areal (km 2 ) min. Areal (km 2 ) maks. Andel kommuner Befolkningstæthed Bef.andel i bymæssig bebyggelse Under ,9 pct. 16,8 222, ,1 pct. 19,3 376, ,2 pct. 9,15 403, ,2 pct. 13,31 465, ,3 pct. 12,04 588, ,8 pct. 8,8 541, Over ,5 pct. 88,3 560, I alt pct. 8,8 588, Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal, 2002 og Af de 271 kommuner udgør kommuner med under indbyggere knap 70 pct. jf. tabel I 1972 var dette tal knap 74 pct. Det er imidlertid kun omkring 30 pct. af befolkningen, der bor i kommuner med under indbyggere, jf. tabel Tabel Andel af befolkningen i de enkelte kommunegrupper pr. 1. januar 2003 Kommunegruppens samlede Andel af befolkningen antal indb. Under ,1 pct ,6 pct ,8 pct ,6 pct ,5 pct ,2 pct. Over ,2 pct. Samlet indbyggertal ,0 pct. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal,

15 Strukturkommissionen Baggrundskapitler I figur til beskrives kommunernes økonomi på udvalgte parametre. Figur Kommunernes gennemsnitlige udskrivningsprocent Pct. Pct Under indb Over Antal indbyggere Anm.: Bornholms Regionskommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner indgår ikke i disse gennemsnit. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal. Alle kommunegruppers udskrivningsprocent er steget markant i perioden , jf. figur Derimod er forskellen mellem kommunegruppernes udskrivningsprocent faldet. I 1976 var den laveste udskrivningsprocent således 25 pct. lavere end den højeste udskrivningsprocent. I 2003 er denne forskel reduceret til knap 4 pct., jf. figur Ligesom udskrivningsprocenten er også beskatningsgrundlaget pr. indbygger steget, jf. figur

16 Kapitel 23 Beskrivelse af kommuner og amter Figur Kommunernes beskatningsgrundlag pr. indbygger Kr. Kr Under Over Antal indbyggere Anm.: Bornholms Regionskommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner indgår ikke i disse gennemsnit. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal. Også forskellen mellem kommunegruppernes beskatningsgrundlag er faldet i perioden I 1993 havde den kommunegruppe med færrest udgifter således et niveau, der lå 40 pct. under kommunegruppen med det højeste niveau. Denne forskel er i 2003 reduceret til 36 pct., jf. figur

17 Strukturkommissionen Baggrundskapitler Figur Kommunernes nettodriftsudgifter pr. indbygger Kr. Kr Under Over Antal indbyggere Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes økonomi og service - Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal. Kommunegruppernes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. indbygger er steget i perioden , jf. figur Heroverfor er variationen mellem nettodriftsudgifterne pr. indbygger i perioden faldet fra 19 pct. til 10 pct. Niveauet for både kommunegruppernes udgifts- og indtægtsside i form af udskrivningsprocent, beskatningsgrundlag pr. indbygger og nettodriftsudgifter pr. indbygger er steget gennem de seneste henholdsvis ti og ca. 25 år, jf. figur Samtidig er forskellen mellem kommunegruppernes gennemsnit på disse parametre blevet mindre. Specielt kan man for udskrivningsprocenten og nettodriftsudgifterne identificere et markant fald i variationen. 16

18 Kapitel 24 Kommunalreformen i 1970 og efterfølgende strukturovervejelser 24 Kommunalreformen i 1970 og efterfølgende strukturovervejelser I det følgende gennemgås baggrunden for og indholdet i kommunalreformen i 1970 og senere i opgave- og byrdefordelingen i den offentlige sektor. 1 I relation hertil skal det fremhæves, at der med kommunalreformen i 1970 blev skabt en struktur, der siden har kunnet bære flytningen af en lang række opgaver fra staten til kommuner og amter. Det skal dog samtidig fremhæves, at der i selve processen op til reformen i 1970 var flere vanskeligheder. Der var således grænser for, hvor langt man kunne komme med frivillige sammenlægninger, ligesom man i flere kommuner kunne identificere en øget udgiftsvækst op til reformen. Kapitlet opsummerer endvidere de større ændringer og overvejelser, der har været efterfølgende i relation til den offentlige struktur, herunder Hovedstadsrådet, Udvalg om de kommunale opgavers fordeling og finansiering (Lotz-III), Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadskommissionen, Opgavekommissionen, Hovedstadens Udviklingsråd, Sygehuskommissionen, Det rådgivende udvalg på sygehusområdet og sammenlægningen af de bornholmske kommuner. 1 Gennemgangen baserer sig primært på Henning Strøm, Oluf Ingvartsen, Palle Mikkelsen og Carsten Boll, Kommunalreformen 1-6,

19 Strukturkommissionen Baggrundskapitler Reformen i 1970 og udviklingen i opgave- og byrdefordelingen Udviklingen op til kommunalreformen Nedsættelsen af Kommunallovskommissionen i december 1958 blev startskuddet til en ny kommunal inddeling i Danmark. Nedsættelsen af kommissionen skal ses på baggrund af de problemer, som prægede det danske kommunestyre allerede ved indgangen til det 20. århundrede og som forstærkedes i efterkrigstiden. Kommunerne var små, og selvstyret blev begrænset af, at staten betalte og bestemte mere og mere. Ved kommunestyrets tilrettelæggelse i midten af 1800-tallet havde Danmark en befolkning på 1,4 mio. indbyggere og var et udpræget landbrugsland. 80 pct. af befolkningen boede i landdistrikterne, mens kun 20 pct. boede i købstæderne og i København. I 1960 så dette billede noget anderledes ud, og på dette tidspunkt var landbrugserhvervet ikke længere dominerende. Befolkningen var vokset til 4,6 mio. indbyggere, og hovedparten af disse boede i byerne. Der var således sket væsentlige ændringer i det kommunale landskab og ikke mindst i befolknings- og erhvervsmønsteret i årene op til nedsættelsen af Kommunallovskommissionen. Thorkil Kristensen, daværende finansminister, nedsatte i 1946 en forvaltningskommission, der fik til opgave at forenkle den offentlige administration og herunder undersøge, i hvor høj grad det var muligt at decentralisere forvaltningen yderligere. Der fandtes imidlertid ikke grundlag herfor med den eksisterende kommunale og sognekommunale inddeling. Sognekommunerne var for små til at varetage yderligere administrative opgaver, lød konklusionen. De små sognekommuners manglende evne til at påtage sig nye opgaver skal ses i sammenhæng med fraværet af administrativt personale i mange af de helt små kommuner. I 1949 var der tilsammen ca ansatte i de danske amter, købstæder og sognekommuner, mens statens personale udgjorde ca personer. Antallet af ansatte pr. indbygger varierede imidlertid meget. I hovedstadskommunerne var der ca. 36 ansatte pr indbyggere, mens der i de 88 købstæder var knap 20 ansatte pr indbyggere og i sognekommunerne alene 8 ansatte pr indbygge- 18

20 Kapitel 24 Kommunalreformen i 1970 og efterfølgende strukturovervejelser re. Af de 1297 sognekommuner havde de 800 mindste, med under 1500 indbyggere, ingen ansatte til at deltage i selve administrationen. Arbejdet blev her udført af de folkevalgte. Fraværet af en professionel administration voldte problemer i forhold til de mere komplicerede opgaver som f.eks. indkomstligningen, og det betød samtidig, at man fra central side var tilbageholdende med at lægge større administrative opgaver ud til sognekommunerne. Et andet område, der voldte problemer for de mindste sognekommuner, var folkeskolen. I 1937 blev en ny folkeskolelov vedtaget. Dette var første skridt mod en ophævelse af forskellene mellem købstadsskolen og landsbyskolen. Som konsekvens heraf krævedes en udbygning af skolerne i mange sognekommuner, og mange steder i landet måtte flere sognekommuner gå sammen om at løse denne opgave, som det var tilfældet med alderdomshjem, hjemmesygepleje og sundhedspleje mv. I 1958 blev forskellene mellem købstadsskolen og landsbyskolen slettet helt. Mens de mindste sognekommuner havde svært ved at løfte især skoleområdet og måtte arbejde sammen med andre kommuner om opgaverne, gjorde tilsvarende problemer sig gældende for købstadskommunerne og amterne i relation til sygehusopgaven. Opgaverne på sygehusområdet blev større og flere som følge af blandt andet den medicinske udvikling og befolkningsudviklingen med et stærkt stigende folketal, hvoraf andelen af den ældre del af befolkningen især var voksende. Samtidig med at den eksisterende inddeling med mange, meget små enheder viste sig uhensigtsmæssig i relation til en øget decentralisering, rettedes også en kritik mod finansieringen af opgaverne. På grund af kommunernes manglende økonomiske formåen var finansieringen af en lang række kommunale og amtskommunale opgaver baseret på statslige refusioner. Refusionssatserne var på nogle områder meget høje f.eks. blev 85 pct. af kommunernes udgifter til lærerlønninger refunderet. Omfanget af disse refusionsordninger gjorde, at det var svært at styre statens finanser. Samtidig blev refusionssystemet angrebet fra kommunal side, fordi det blev betragtet som et indskrænkende styringsredskab i forhold til det kommunale selvstyre. 19

21 Strukturkommissionen Baggrundskapitler Der var således en lang række problemer forbundet med den daværende kommunale og amtskommunale inddeling, som lå til grund for nedsættelsen af Kommunallovskommissionen i Kommissionen blev nedsat den 18. december 1958 af den daværende indenrigsminister Søren Olesen. Kommissionen fik til opgave at foretage en revision af de dengang to kommunale styrelseslove landkommunalloven og købstadskommunalloven. Kommissionen skulle søge at samle de to styrelseslove til én lov. Endvidere skulle kommissionen overveje mulighederne for en mere hensigtsmæssig kommunal inddeling. Det lå imidlertid uden for kommissionens område at tage stilling til den københavnske styrelseslov samt til anden lovgivning, der indeholdt forskellige regler for sogne- og købstadskommuner. Kommissionen bestod af 17 medlemmer. De fire kommunale organisationer udpegede hver to medlemmer, Københavns Kommune var repræsenteret ved et medlem, tre medlemmer repræsenterede Indenrigsministeriet, 2 og de fem partier repræsenteret i Folketingets Finansudvalg 3 valgte hver ét medlem. Departementschef J. H. Zeuthen var formand for kommissionen. Kommunallovskommissionen arbejdede for åbne døre, hvilket var ualmindeligt dengang. Sekretariatets redegørelser og notater stod i almindelighed til rådighed for pressen, når kommuner og implicerede parter havde fået materialet. Dette bidrog til at skabe interesse for kommissionens arbejde og til at udbrede kendskabet til forslagene. Da kommissionen afgav betænkning var det derfor nærmere en slags status over det, der var kendt i forvejen. Flere af betænkningens forslag var således allerede afprøvet i praksis gennem frivillige ændringer af kommuneinddelingen, jf. afsnit Inddelingsreformen Danmark bestod ved Kommunallovskommissionens nedsættelse i 1958 af ca sognekommuner, 86 købstadskommuner og 25 amter. Inddelingen var som nævnt ovenfor blevet grundlagt i mid- 2 Ministeriet havde oprindeligt tre repræsentanter, men da én af disse blev udnævnt til stiftamtmand i Ribe, fik han lov til at blive siddende i kommissionen og repræsenterede dermed uofficielt amtmændene. 3 Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, De Radikale og Retsforbundet. 20

22 Kapitel 24 Kommunalreformen i 1970 og efterfølgende strukturovervejelser ten af 1800-tallet og byggede i vid udstrækning på den sognekirkelige inddeling. Godt 36 pct. af de 1300 sognekommuner havde under 1000 indbyggere og 2/3 havde under 1500 indbyggere. Sognekommunerne havde ikke samme grad af selvstændighed som købstæderne, f.eks. krævede vedtagelsen af budgettet i en sognekommune amtskommunens godkendelse. Kommissionens arbejde blev i vidt omfang baseret på tre konkrete undersøgelser af sognekommunernes forhold. Det var Præstøundersøgelsen i 1960 samt Randers-undersøgelsen og Ribeundersøgelsen i Resultaterne af disse undersøgelser pegede i samme retning, selvom forskellige problemer karakteriserede de forskellige dele af landet. Fælles for de tre amtsundersøgelser var således konklusionen om, at hovedparten af kommunerne var så små, at de havde svært ved at løse opgaverne for de lokale borgere inden for egne rammer og derfor måtte gå sammen med andre sognekommuner om opgavevaretagelsen. I forhold til skoleopgaven var der ofte behov for samarbejde mellem tre eller flere sognekommuner, og det skabte i flere tilfælde problemer. Et vigtigt princip for inddelingsreformen var, at der ved etableringen af amter skulle tilsigtes, at disse omfatter både by og land. På denne måde sikredes en regional udvikling. Blandt andet Fynundersøgelsen havde som andre vigtige hensyn i relation til fastsættelsen af amtsgrænserne understreget befolkningens adfærdsmønster, handelsoplande, erhvervsoplande mv. Af Kommunallovskommissionens betænkning fremgår det således, at Der bør etableres nye amtskommuner omfattende såvel sogne som købstadskommuner mv., og de nye kommuner afgrænses under hensyntagen til den befolkningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske samhørighed i de forskellige dele af landet samt til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af amtskommunernes opgaver. 5 Et andet vigtigt princip, som blandt andet Vejle-undersøgelsen påpegede, var, at et bysamfund, der i andre henseender optræder som en enhed, også i kommunal henseende bør betragtes som en 4 Selvom de tre undersøgelser var tænkt som repræsentative for hele landet, affødte de dog ønske om undersøgelser andre steder i landet blandt andet Holbæk og Vejle. 5 Kommunallovskommissionen, 1996, 12f. 21

23 Strukturkommissionen Baggrundskapitler enhed, og at der ved fastlæggelsen af grænserne for de nye bykommuner bør sikres bykommunen rimelige muligheder for en fortsat udvikling inden for kommunens område. 6 Dette princip blev uden for hovedstadsområdet gennemført uden undtagelse. Princippet sikrede, at bysamfund, der var opdelt i flere kommuner, blev samlet, og betød, at en række omegnskommuner blev indlemmet i de større købstæder eller byer. Princippet mødte dog lokal modstand i områderne omkring en række større byområder, f.eks. Aalborg, Odense og Århus. Et tredje og vigtigt princip for inddelingsreformen var, at de centrale (amts)kommunale opgaver skulle kunne løses inden for kommunegrænserne og skulle kunne udføres af den enkelte (amts)kommune selv. Dette krævede, at kommuner og amter skulle have en bæredygtig størrelse. Undersøgelserne i Præstø Amt pegede i retning af, at det var nødvendigt med kommunale enheder på op til 5000 indbyggere. Beregningen af denne mindste kommunestørrelse tog udgangspunkt i, at kommunen skulle have det nødvendige befolkningsgrundlag for driften af en folkeskole med to spor og en realskole. Fyn-undersøgelsen belyste spørgsmålet om den amtskommunale inddeling, hvilket ikke havde været behandlet indgående i de tidligere undersøgelser. Amternes minimumsstørrelse blev først og fremmest bestemt ud fra en undersøgelse af befolkningsgrundlaget for at kunne varetage driften af et sygehusvæsen med normalsygehusfunktioner (neurologi, pædiatri og lungemedicin). Kommissionen pegede her på en minimumsstørrelse på indbyggere. Processen med den nye kommuneinddeling begyndte, som oven for nævnt, allerede under Kommunallovskommissionens arbejde. Pr. 1. april 1962 blev i alt 48 kommuner sammenlagt til 17 nye. 7 De frivillige sammenlægninger fra omfattede alene sognekommuner. Da hovedparten af de kommuner, der blev dannet fra var små, indgik de næsten alle i efterfølgende sammenlægninger. 6 Kommunallovskommissionen, 1966, 13f af de 17 nye kommuner blev dannet ved frivillige sammenlægninger. Kun Marstal-sammenlægningen blev gennemført ved tvang. 22

24 Kapitel 24 Kommunalreformen i 1970 og efterfølgende strukturovervejelser I perioden fandt de første sammenlægninger mellem købstæder og sognekommuner sted. Sammenlægning af sognekommuner og købstadskommuner problematiseredes imidlertid af de to kommunegruppers forskellige kommunalretlige stilling. Mange steder blev sammenlægningerne endvidere mødt af modstand fra de pågældende amter, da sammenlægningerne betød afgivelse af areal, befolkning og skattegrundlag, såfremt købstadskommunen bibeholdt sine rettigheder. Alt i alt blev der i perioden på frivillig basis sammenlagt 21 sognekommuner med 17 købstæder. De gennemførte sammenlægninger løste kun i beskedent omfang kommuneinddelingsproblemerne omkring de pågældende byer, og størsteparten af de nye kommuner indgik også i yderligere sammenlægninger i senere faser af inddelingsreformen. På baggrund af Kommunallovskommissionens betænkning blev der fremsat lovforslag om en fælles styrelseslov og om en ny inddelingslov. Forslaget til inddelingsloven blev med visse ændringer vedtaget 18. maj 1967, mens den fælles styrelseslov blev vedtaget 21. maj Med vedtagelsen af inddelingsloven blev der nedsat en Kommunalreformskommissionen, som inden 1. april 1969 skulle komme med forslag til inddeling omkring byerne og en ny amtsinddeling. I forbindelse med den nye inddeling omkring byerne rejste kommissionen ud og forhandlede med kommunerne, inden der blev fremsat forslag til en ny kommuneinddeling. Til brug for forhandlingerne tilvejebragte sekretariatet materiale, der belyste situationen i de enkelte bysamfund. Kommissionen afgav på baggrund af besøgene til byerne indstilling til ministeren for i alt 58 af de 83 bysamfund. I de resterende 25 byer forhandlede kommunerne selv frem til en løsning. Princippet om ét bysamfund én kommune blev som ovenfor nævnt gennemført undtagelsesfrit uden for hovedstaden. For de tre største provinsbyer skulle kommissionen undersøge forholdene i byområderne og gennem forhandlinger med kommunerne søge at opnå enighed om en ny kommuneinddeling. Dette var imidlertid ikke muligt hverken i Århus, Odense eller Aalborg, hvorfor der blev fremsat lovforslag om løsning af inddelingsproblemet i de 23

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Et nyt udligningssystem

Et nyt udligningssystem Bind 2 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Betænkning nr. 1437 Januar 2004 Bind 2 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Betænkning nr. 1437 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Kommunal Udligning. Kommunal udligning. - en guide til det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Kommunal Udligning. Kommunal udligning. - en guide til det kommunale tilskuds- og udligningssystem Kommunal udligning - en guide til det kommunale tilskuds- og udligningssystem Indenrigsministeriet Juni 2001 1 Kommunal udligning - en guide til det kommunale tilskuds- og udligningssystem Udgiver: Tryk:

Læs mere

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor.

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til: Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 10-03-2015 Sagsnr. 2015-0062128 Dokumentnr. 2015-0032849-1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1183 Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 - MARTS 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26

Læs mere

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Indenrigsministeriet Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Udgiver: Tryk: Indenrigministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12 39

Læs mere

Et nyt udligningssystem

Et nyt udligningssystem Bind 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Betænkning nr. 1437 Januar 2004 Et nyt udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Betænkning nr. 1437 Indenrigs-

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015

Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015 Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015 Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Analyse af virkningerne

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Betænkning nr. 1307 fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur

Betænkning nr. 1307 fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur Betænkning nr. 1307 fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur Indenrigsministeriet December 1995 Betænkning nr. 1307 fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Det kommunale regnskab 2002

Det kommunale regnskab 2002 Det kommunale regnskab 2002 Det kommunale regnskab 2002 Indenrigs- og Sundhedsministeriet December 2003 Det kommunale regnskab 2002 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg 1. Orientering om aftale om justeringer i udligningssystemet Økonomiafdelingen indstiller, 1. at orienteringen tages til efterretning Beskrivelse af sagen: D. 16. maj indgik Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Maj 2014 21.05.2014 Præsentationens titel - april 2012

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne Kommunal Budgetoversigt Budget 2004 og aftalerne Januar 2004 Kommunal Budgetoversigt, januar 2004. I tabeller kan afrunding medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Kommunernes refusionstab ved omlægningen varierer med ca kr. omkring landsgennemsnittet i Vi har set på det ud fra fire forklaringer:

Kommunernes refusionstab ved omlægningen varierer med ca kr. omkring landsgennemsnittet i Vi har set på det ud fra fire forklaringer: 1 2 Kommunernes refusionstab ved omlægningen varierer med ca. 1000 kr. omkring landsgennemsnittet i 2016. Vi har set på det ud fra fire forklaringer: Høje overførselsudgifter samlet set, har naturligvis

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Oversigtsnotat med hovedbudskaber og argumenter i diskussionen om hovedstadsudligning

Oversigtsnotat med hovedbudskaber og argumenter i diskussionen om hovedstadsudligning Den 18. marts 2016 Oversigtsnotat med hovedbudskaber og argumenter i diskussionen om hovedstadsudligning Arbejdsgruppen bag nærværende notat består af Albertslund, Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal,

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes bemærkninger til lovforslag vedrørende et nyt tilskuds- og udligningssystem

Bilag 1: Københavns Kommunes bemærkninger til lovforslag vedrørende et nyt tilskuds- og udligningssystem Journalnr. 30.05.60 Bilag 1: Københavns Kommunes bemærkninger til lovforslag vedrørende et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte 16. marts 2006 følgende 7 lovforslag

Læs mere

KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE

KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE BETÆNKNING AFGIVET AF KOMMUNALLOVSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR. 420 1966 UDGÅET af Dansk Byplanlaboratoriums bibliotek. S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning.

Læs mere