HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. januar 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. januar 2013 Sag 41/2011 (2. afdeling) Sparta Atletik og Motion (advokat Jens Jakob Bugge) mod ALT for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) (advokat Frank Bøggild) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 9. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, Sparta Atletik og Motion, har gentaget sin påstand om frifindelse og gentaget sine selvstændige påstande 1, 3, 4 og 5. Ved påstand 3 er angivelsen Det første dog frafaldet. Indstævnte, ALT for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S), har påstået stadfæstelse samt nedlagt en subsidiær påstand 2 a, hvorefter Sparta forbydes ved markedsføring og salg af motionsløb og deltagelse heri at gøre brug af betegnelsen ALT for damerne, som sket i bilag 15, 17, 18, 19 og/eller 20. Supplerende sagsfremstilling Den fulde ordlyd af den , som Susanne Dam sendte til Niels Jørgen Holdt den 23. september 2009, er som følger:

2 - 2 - Hej Niels Jørgen, Jeg er lige kommet ud af mit møde og vi er blevet enige om at vi bliver nødt til at gå lidt i tænkeboks omkring hvordan vi kan tjene penge på ALT for damernes Kvindeløb, jævnfør vores dialog i morges på telefonen, hvorfor vi ikke er klar til at mødes i dag. Jeg vil vende tilbage til dig vedr. et nyt mødeforslag i næste uge. Egmonts påstand 2 b vedrører fire fotos i Spartas løbsbrochure (bilag 16). Disse fotos er gengivet i bilaget til denne dom. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Niels Jørgen Holdt og Annette K. Thygesen samt forklaringer af Johnny Nielsen og Lone Helleskov. Niels Jørgen Holdt har supplerende forklaret bl.a., at Sparta er en demokratisk idrætsforening, der siden 1970-erne har arrangeret løb. I 1980 blev Copenhagen Maraton afholdt for første gang, og i 1981 blev kvindeløbet afholdt. I perioden fra var rollefordelingen mellem Sparta og ALT for damerne, at Sparta stod for alt det praktiske i forbindelse med løbet, og at ALT for damerne omtalte løbet i deres blad i månederne op til løbet. Det var dengang noget nyt at arrangere kvindeløb, og der var første år deltagere. Deltagerantallet steg de følgende år. Sparta stod for alt det praktiske, herunder bestilling og produktion af startnumre med ALT for damernes logo samt start- og slutbanner. Derudover annoncerede Sparta for løbet i andre blade. Tilmelding til løbet skete ikke kun gennem ALT for damerne, men også gennem Sparta. Sparta har siden 1982 haft en selvstændig girokonto til tilmeldinger, og i 1981 skete betalingerne ved check, som Sparta også modtog. Allerede i 1980 oprettede Sparta et egentligt løbskontor, der skulle håndtere maratonløbet, kvindeløbet mv. Økonomien ved kvindeløbet har i alle årene været Spartas, og Sparta fik overførsler fra ALT for damerne, der således ikke oppebar nogen indtægt fra deltagergebyret. Det var tre forskellige kvindeløb, der blev afholdt i henholdsvis København, Århus og Odense. Det eneste, der var fælles for løbene, var ALT for damernes logo på startnummeret. Der var eksempelvis ikke noget fælles indkøb af startnumre. I 1986 stoppede ALT for damerne som sponsor, og Sparta fortsatte løbet blot med en anden sponsor. Løbene i Århus og Odense fortsatte på tilsvarende måde. ALT for damerne stoppede efter eget udsagn som sponsor af økonomiske årsager. Løbets set-up blev ikke ændret, og det var samme koncept fra

3 I den periode var bl.a. Inspiration navnesponsor, og der blev lavet nye bannere, og Inspiration kom på startnumrene. Rollefordelingen mellem Sparta og Inspiration var den samme som med ALT for damerne. Der var en tæt dialog med Inspiration. Forskellen på en navnesponsor og øvrige sponsorer er, at navnesponsoren er på løbsnavnet og på start- og slutbanneret. Det var først fra 1987 og frem, at der kom andre sponsorer til. Der kom en vækst i hele markedet for løb, og mens månedsmagasinet In var sponsor, steg deltagerantallet. Andre sponsorer fik nu øje på muligheden for sponsorering. Det var ikke navnesponsorer, men øvrige sponsorer. Månedsmagasinet In havde også tilmeldingsblanketter i deres blad, og Sparta fik overført deltagergebyrer og tilmeldingsblanketter. I 1997 blev ALT for damerne igen sponsor for kvindeløbet. ALT for damerne havde i et par år forinden arrangeret et parløb, der ikke blev den store succes. ALT for damerne kontaktede Sparta med henblik på at købe sig ind i løbet. Tilbuddet fra ALT for damerne var så ekstraordinært højt, at Sparta valgte at opsige aftalen med månedsmagasinet In. Tilbuddet fra ALT for damerne lød på kr., hvilket var et enormt beløb. Set-uppet blev i øvrigt bibeholdt, og der kom siden flere og flere deltagere, hvilket gav mulighed for at tegne yderligere sponsorater. Deltagerantallet steg ikke nævneværdigt i starten dette skete først senere. Deltagergebyret tilfaldt fortsat Sparta. I perioden fra 1997 og frem har Sparta haft Nike og Marathon Sport og senere Powerade som sponsorer. ALT for damerne har ikke kendskab til indholdet af disse sponsoraftaler. Det er Sparta, der har den fulde kontakt til disse sponsorer. Der er ikke den store forskel på behandlingen af en navnesponsor i forhold til de forskellige løb. Der er selvfølgelig en dialog med navnesponsoren, der har et ønske om at blive profileret i forbindelse med løbet. Sparta registrerer alle deltagere i et løbskartotek og har dermed et kundegrundlag til de næste års løb. Løbskartoteket består i dag af personer. Sparta udsender indbydelser til personerne i løbskartoteket vedrørende næste års løb. Foreholdt samarbejdsaftalen for 2005, hvoraf det fremgår, at 30 kr. af deltagergebyret tilfaldt ALT for damerne, forklarede han, at ALT for damerne på det tidspunkt ønskede, at deltagerne fik en T-shirt. Deltagergebyret blev derfor sat op, således at udgiften til en T-shirt samt en taske blev dækket ind. ALT for damerne afholdt udgiften til T-shirten og tasken, og beløbet på 30 kr. tilfaldt derfor ALT for damerne. Marathon Sport solgte i lighed med ALT for damerne også startnumre og overførte efterfølgende pengene til Sparta. Tilmelding kunne således ske til Sparta, ALT for damerne og Marathon Sport. I alle tilfælde blev pengene overført til Sparta. Det var i samtlige år Sparta, der indhentede de nødvendige tilladelser til løbet fra

4 - 4 - kommunen og politiet. Det var altid den lokale klub, der indhentede disse tilladelser, og dette gjaldt også for Århus og Odense. Der var et kæmpe arbejde forbundet med løbet, herunder udsendelse af indbydelser, opsætning af løbet og telte, afspærring af rute, start- og målportaler samt pakning af gaveposen til deltagerne. Gaveposen indeholdt forskellige sponsorers gaver, herunder bladet ALT for damerne. Det var en kæmpelogistik, der hvert år skulle falde på plads. Løbet blev afholdt over tre dage. Selve løbet tog en time med starter hvert femte minut. Efter løbet var der oprydning af 1½ dags varighed. De adskillige diplomer, der er fremlagt i sagen, tilhører Bente Frøkjær, der er medlem af Sparta. Løbet startede i 1981 og de følgende år ved Gefionspringvandet. Derefter blev løbet ét år afholdt på Kastellet, og herefter flyttede løbet til Fælledparken. Det var efterhånden ikke længere teknisk muligt at have så mange mennesker ved Gefionspringvandet. Løbet er altid blevet afholdt i juni måned. Med hensyn til kvindeløbet i 1982 i Århus er hans forklaring delvist korrekt gengivet i dommen. Situationen var den, at Sparta fik en henvendelse fra ALT for damerne, og Sparta kendte Århus 1900 og matchede herefter de to ting. ALT for damerne ville gerne være synlige i Århus og sponsere et løb, men ALT for damerne var ikke selv i stand til at arrangere det. ALT for damerne blev navnesponsor for løbet ligesom i København. Allerede dengang var Århus 1900 og Odense Gymnastikforening stærke løbsarrangører. Der var ingen fælles økonomi med Århus 1900 og Odense Gymnastikforening. ALT for damerne var igen med i Odense i 2009 og i 5-6 år i Århus. ALT for damerne havde forinden bedt Sparta om at skabe en kontakt til det eksisterende kvindeløb i Odense. ALT for damerne blev betragtet som en bladsponsor af de andre klubber, dvs. at ALT for damerne udleverede et blad til deltagerne. Foreholdt marketingchef Susanne Dams forklaring for Sø- og Handelsretten, har han forklaret, at det ikke er korrekt, at Egmont (ALT for damerne) var hovedansvarlig for markedsføringen af løbet. ALT for damerne markedsførte ikke løbet andre steder end i deres blad. ALT for damerne lavede kun kreativt layout til en tryksag, og det var først i 2009, at der stod i aftalen, at ALT for damerne markedsførte løbet. Indtil da havde ALT for damerne ingen pligt til at omtale løbet, men Sparta forventede, at ALT for damerne gjorde det. ALT for damerne fik i 2009 en hjemmeside, der gav nye markedsføringsmuligheder. Sparta sendte derimod indbydelser ud hvert år og annoncerede på hjemmesiden, via andre løb og i løbebladene. Foreholdt en indbydelse til ALT for damernes kvindeløb 2008, har han forklaret, at Sparta udsendte denne indbydelse i januar måned til hele løberkartoteket. Foreholdt Spartas løbsoversigt for

5 , har han forklaret, at den blev udsendt i oktober måned Løbsoversigten blev produceret i september måned og udsendt den 1. oktober. Den blev vedlagt indbydelse til potentielle maratonløbere. Dette var sket i mange år. I løbsoversigten var der også en omtale af ALT for damernes kvindeløb. Foreholdt et kontoudtog for 1. kvartal 2008, har han forklaret, at der er tale om en oversigt over Spartas portoudgifter for 2008, herunder udsendelsen af breve. Der er endvidere fremlagt en tilsvarende for det følgende år, herunder med udsendelse af breve, samt en produktionsplan for hele året, hvoraf det fremgår, at indbydelsen til kvindeløbet blev indleveret til posten den 24. januar. Sparta havde hvert år den 1. oktober udsendt en løbsoversigt. Den havde i mange år været udsendt før aftalen med ALT for damerne for det følgende års løb faldt på plads. Han formoder, at ALT for damerne var bekendt med dette. Sparta havde et langvarigt samarbejde med sponsorerne, og han havde derfor ikke set dette som et problem. Efter at marketingchef Susanne Dam i sin af 23. september 2009 havde meddelt, at ALT for damerne gik i tænkeboks, havde han intet hørt. ALT for damerne indkaldte ikke til et nyt møde. Han havde efterfølgende en korrespondance med Susanne Dam vedrørende det økonomiske mellemværende for 2009-løbet. Han forventede, at han fik en orientering fra ALT for damerne om, hvad der skulle ske. Sparta indrykkede en annonce i trimguiden, hvor sidste frist for indlevering var den 1. oktober. Trimguiden er motionsløbernes bibel, så det var meget vigtigt, at løbet kom med heri. Han blev siden kontaktet af Erling Jensen fra Odense Gymnastikforening, der fortalte, at de var blevet indkaldt til et møde med SSport, og at SSport skulle overtage afviklingen af kvindeløbet. Han sendte straks en til Susanne Dam og gjorde det klart, at Sparta under ingen omstændigheder kunne indgå i et samarbejde med SSport. SSport har deres eget skomærke, hvilket konflikter med Spartas aftale med Nike. Derudover ville Sparta selv stå for kontakten til deres sponsorer. Som følge heraf fjernede Sparta al omtale af ALT for damernes kvindeløb på hjemmesiden, og de fik stoppet produktionen af trimguiden og rettede annoncen. Alle steder, hvor Sparta kunne slette sporet efter ALT for damerne, gjorde de det. På et tidspunkt skete der noget på Spartas hjemmeside. I forbindelse med, at en medarbejder aktiverede en side, kom der en løbsliste frem fra et tidligere år eller det nye år med ALT for damernes kvindeløb. Dette blev stående i 14 dage, indtil det blev opdaget og fjernet. Med hensyn til brochuren for Kvindeløbet 2010 var Sparta aldrig tidligere blevet mødt med et krav om, at de ikke måtte bruge billeder fra et tidligere løb med afbildning af en sponsors logo. Dette er tværtimod kutyme i branchen, hvor der ofte skiftes sponsorer undervejs. Foreholdt hans tidligere afgivne forklaring om, at situationen i efteråret 2009 var helt usæd-

6 - 6 - vanlig, forklarede han supplerende, at det skyldtes, at ALT for damerne ville have andel i løbsindtægterne, og at dette var helt uhørt. Der havde aldrig tidligere været problemer mellem parterne. Flyeren Nike Marathontest blev udsendt til alle personer i løbskartoteket. ALT for damerne har formentlig også fået løbsoversigten. Han ved ikke, om ALT for damerne havde set Spartas markedsføringsplaner. Sparta havde ikke en aftale med ALT for damerne eller andre sponsorer om, at Sparta måtte udsende løbsoversigten, inden sponsoraftalerne var på plads. Der er ikke to sponsoraftaler, der er ens. Et navnesponsorat har en noget større værdi end et almindeligt sponsorat. Sparta havde hverken kendskab til eller indflydelse på ALT for damernes landsdækkende sponsorater. Det var først efter samarbejdets ophør, at Sparta gjorde indsigelse mod ALT for damernes brug af udtrykket det første, største og bedste på T-shirten, også selv om udtrykket tillige blev brugt til løbet i Århus. T-shirten var en fællesproduktion til alle løbene. Det var ALT for damerne, der fandt på udtrykket det første, største og bedste. Han rykkede ikke Susanne Dam efter hendes af 23. september 2009, da han i stedet afventede et svar fra Susanne Dam. Sparta havde ikke drømt om, at ALT for damerne som sponsor ville overtage arrangementet. Han har ikke kendskab til andre tilfælde i idrætsverdenen, hvor en sponsor er løbet med selve arrangementet. Annette K. Thygesen har supplerende forklaret bl.a., at hendes forklaring må være blevet lidt misforstået i Sø- og Handelsretten. I Århus 1900 havde hun gennem 18 år haft med kvindeløbet at gøre, heraf først 4 år som ansvarlig for økonomien og derefter 14 år som formand for løbet. Det første løb blev afholdt i 1982, og det blev arrangeret i et samarbejde mellem Niels Jørgen Holdt fra Sparta og Århus ALT for damerne var bladsponsor. Hun husker ikke, om der var en egentlig sponsoraftale med ALT for damerne. Deltagerne fik en løbspose, og ALT for damerne leverede fra et blad til denne løbspose. Sparta hjalp det første år med at sætte løbet op. Der var også andre sponsorer, såsom Matas, Biotherm, Carlsberg og Århus Stiftstidende. I 1986 trak ALT for damerne sig som sponsor og ønskede Århus 1900 held og lykke med at finde en ny sponsor. Århus 1900 fortsatte med løbet, der herefter hed Kvindeløbet Århus 1986, 1987 osv. Siden blev bl.a. Oriflame og månedsbladet IN navnesponsor. I nogle af årene var der ingen bladsponsor. Hun var ikke selv med til det første løb i 1982 og heller ikke i 1985, men hun havde læst om det passerede i foreningens blade.

7 - 7 - I 2000 rettede hun henvendelse til ALT for damerne vedrørende et bladsponsorat. ALT for damerne var dog ikke interesseret. Året efter kontaktede hun igen ALT for damerne, der herefter blev bladsponsor fra Der blev indgået etårige sponsoraftaler med ALT for damerne, hvorefter ALT for damerne skulle levere det nyeste blad til deltagerne, samt omtale løbet 1-3 gange i bladet. På et tidspunkt blev der også indsat en tilmeldingsblanket til løbet i bladet. Deltagergebyret tilfaldt Århus ALT for damerne havde bannere overalt på ruten og var med til at speake under løbet samt delte lodtrækningspræmier ud. Århus 1900 stod for hele afviklingen af løbet, herunder ansøgninger til kommune og politi, der blev sendt allerede sommeren før. Århus 1900 annoncerede også i Århus Stiftstidende og sendte indbydelser ud til løberne. I 2009 ophørte samarbejdet med ALT for damerne. Parterne plejede at forny sponsoraftalen om efteråret, dvs. i september eller oktober måned. Om efteråret begyndte Århus 1900 normalt markedsføringen af løbet på hjemmesiden, og i oktober måned blev annoncen i trimguiden indrykket, og sidst på året blev brochuren sendt ud. Århus 1900 rykkede ALT for damerne for en aftale, da brochuren skulle trykkes og udsendes til deltagerne. ALT for damerne havde de sidste par år hjulpet med brochurens layout, der var ensrettet for alle løbene. Der var enkelte år, hvor deltagergebyret ikke var det samme i København og Århus, men hun husker ikke, om ALT for damerne bestemte deltagergebyrets størrelse i ALT for damerne meddelte nu, at de var gået i tænkeboks. Erling Jensen fra Odense Gymnastikforening opdagede undervejs, at Sparta ikke var med på korrespondancen, og han underrettede derfor Niels Jørgen Holdt om, at ALT for damerne havde meddelt, at SSport fremover skulle stå for afviklingen af løbet. Dette kunne Århus 1900 ikke acceptere, og annoncen i trimguiden blev derfor med det samme trukket tilbage. Odense Gymnastikforening gjorde det samme. I 2010 meddelte ALT for damerne, at de ville afholde et løb i Silkeborg, hvilket fandt sted dagen før Århus 1900 s løb, og endnu et løb syv dage efter i Århus. Det skabte megen forvirring blandt deltagerne. Foreholdt et brev af 3. marts 2010 fra Århus 1900 til Egmont, har hun forklaret, at Århus 1900 her har anført, at ALT for damerne markedsførte sig med sloganet det første, største og bedste, og at dette var Spartas slogan, og at Sparta og Århus 1900 i 1982 arrangerede det første kvindeløb i Århus. Hun betragtede det derfor også som Århus 1900 s slogan. Hun anså i den forbindelse Sparta og Århus 1900 som en enhed. Johnny Nielsen har forklaret bl.a., at han er sportmarketing manager hos Nike Denmark. Han har til opgave at indgå sponsorater og/eller enkeltkontrakter med atleter eller klubber. Nike

8 - 8 - har en 4-årig sponsoraftale med Sparta. Sponsorsamarbejdet mellem parterne har eksisteret siden Aftalen omfatter bl.a. co-sponsorat på nogle løb og fuldt sponsorat på andre løb samt sponsorering af divisionsholdene i atletik på herre- og damesiden. Med hensyn til Spartas kvindeløb har Nike været co-sponsor siden 1995, herunder leveret trøjer til løbet og været synlige på henholdsvis banneret over løbet, flyeren, startnummeret og hjemmesiden. Der var tale om et ganske almindeligt sponsorat, og det var en måde at blive brandet på. Der var ingen skriftlige aftaler med Sparta om selve afviklingen af kvindeløbet, men Nike havde adgang til alle Spartas løb. Derudover er det et sponsorsamarbejde, et såkaldt cross-promotion samarbejde, mellem de øvrige sponsorer, og der var også tiltag til et mellem Nike og ALT for damerne. Forevist en folder med ALT for damernes kvindeløb 2010, hvor Nikes logo er synligt på et foto, har han forklaret, at Egmont ikke havde spurgt om tilladelse til at bruge billedet. Såfremt Egmont havde spurgt, ville han have sagt ja til brugen. Det var ikke en unormal situation, da sponsorer undervejs udskiftes, og da det ikke er muligt at ændre tilbage i tiden. I reklamefilm f.eks. VM i fodbold eller optakter til events kan en ny sponsor vise billeder fra tidligere begivenheder med afbildning af andre sponsorer. Nike har aldrig sponseret et løb, som de efterfølgende selv har stået som arrangør af. Lone Helleskov har forklaret bl.a., at hun er magasinchef i Egmont, og at hun siden 2009 har været chefredaktør for bladet Fit Living. I perioden fra 1996 til oktober 2009 var hun sundhedsredaktør på ALT for damerne og med på ALT for damernes kvindeløb. Hun skulle i magasinet og på hjemmesiden markedsføre løbet, herunder udsende pressemeddelelser og indbydelser. I fællesskab med ALT for damernes marketingchef stod hun for alt det redaktionelle, der kom ud i forbindelse med kvindeløbet. Hun stod for redaktionelle sider fordelt over 6 blade. Indbydelserne var ens for København, Århus og Odense, og der blev udsendt pressemeddelelser til alle danske medier i forbindelse med kvindeløbet. På løbsdagen har ALT for damerne de seneste 6 år haft en event med ekstrapræmier. I begyndelsen var der ekstrapræmier for kr. og til sidst for kr. Præmierne blev skaffet af ALT for damernes marketingchef. Der var et fast team af både redaktions- og pr-medarbejdere, der var til stede på løbsdagen i ALT for damernes telt. Der var også nogle fra redaktionen, der deltog i selve løbet. ALT for damerne hyrede også fotografer og havde efterfølgende en stor redaktionel reportage fra løbet. ALT for damernes chefredaktør og marketingchef stod for samarbejdet med de forskellige løbeklubber. Sparta var efter hendes opfattelse en teknisk løbsar-

9 - 9 - rangør. Hun havde kun kontakt til klubberne i forbindelse med indbydelsen. For ALT for damernes vedkommende var der tale om et samlet koncept med tre landsdækkende løb. Løbet skulle være ens i alle tre byer. Løbet blev omtalt som ALT for damernes kvindeløb i samarbejde med henholdsvis Sparta, Århus 1900 og Odense Gymnastikforening. Efter løbene blev der afholdt et evalueringsmøde på redaktionen om differentieringen i forhold til andre konkurrenter. Udtrykket det første, største og bedste blev opfundet i Der skulle laves løbetrøjer, og der skulle være et pay-off til løbet. Dette pay-off blev sloganet det første, største og bedste. Hun mener, at det var hende, der fandt på sloganet. Sloganet blev brugt til alle tre løb, herunder på løbetrøjen, der var ens for alle løb. Kvindeløbet var en ALT for damerne event og for hendes vedkommende klart den største event. Spartas markedsføring af løbet begyndte i hvert fald før ALT for damernes markedsføring. ALT for damerne begyndte i april måned med markedsføring af løbet i magasinet. Hun mener, at hun i marts måned har set en artikel fra Sparta om løbet i Østerbro Avis. Hun har selv deltaget i løbet, men hun har ikke personligt modtaget en løbsoversigt fra Sparta. Højesterets begrundelse og resultat Sparta Atletik og Motion arrangerede fra 1981 til 1985 og igen fra 1997 til 2009 i samarbejde med ALT for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) kvindeløb i København under navnet ALT for damernes kvindeløb. Aftalerne blev indgået fra år til år. I august 2009 indledte parterne drøftelser om det kommende års løb. I slutningen af september 2009 må det have stået parterne klart, at der ikke var nogen sikkerhed for, at der kunne indgås en aftale for Højesteret finder, at Spartas udsendelse under disse omstændigheder i oktober 2009 til alle i klubbens løberkartotek (ca ) af en flyer (bilag 15) med omtale af 2010-løbet som ALT for damernes kvindeløb uden samtykke fra Egmont indebærer en krænkelse af Egmonts rettigheder til varemærket ALT for damerne. Tilsvarende gælder med hensyn til angivelsen ALT for damernes kvindeløb i udskriften af Spartas hjemmeside, menupunkt deltagerliste (bilag 17), i Trimguiden (bilag 18), i udskriften af hjemmesiden (bilag 19) og i udskriften af hjemmesiden (bilag 20). Det kan ikke føre til en anden vurdering, at Sparta kan have handlet i tillid til, at parterne senere ville blive enige om en aftale om afholdelse af 2010-løbet. Højesteret bemærker herved, at risikoen for, at en sådan aftale ikke blev indgået, må påhvile Sparta, når klubben iværksatte sin markedsføring af 2010-løbet uden at have en aftale med Egmont på plads.

10 Vedrørende Spartas løbsbrochure (bilag 16), der blev udsendt i januar 2010, finder Højesteret, at det som udgangspunkt ikke kan være udelukket at benytte fotos, hvorpå en tidligere sponsors varemærke fremgår. Ved bedømmelsen af, om fire fotos i løbsbrochuren har krænket Egmonts varemærkeret, lægger Højesteret vægt på, at varemærket ALT for damerne på disse er meget iøjnefaldende. Da Egmont i januar 2010 var konkurrerende løbsarrangør, kan Højesteret tiltræde, at brugen af de nævnte fotos krænkede Egmonts varemærke. Hvad angår Egmonts principale påstand 2 a og påstand 2 c finder Højesteret, at disse er for vidtgående og ubestemte. Som følge heraf tages Egmonts subsidiære påstand 2 a til følge, og Sparta frifindes for påstand 2 c. Egmont har til støtte for sit økonomiske krav endvidere henvist til, at der er sket en overtrædelse af markedsføringsloven ved den pressemeddelelse, som Sparta udsendte den 16. juni I pressemeddelelsen er benyttet udtryk som at stjæle, usmagelige kamp, grov illoyal vis at stjæle den goodwill, åbenlyst i strid med markedsføringsloven, stærkt illoyale og aggressive vis forsøger at stjæle det brand Sparta som arrangør har udviklet og usmagelige måde. Højesteret finder, at pressemeddelelsen er i strid med markedsføringslovens 1, 3, stk. 2, og 5, stk. 2, nr. 5. På denne baggrund finder Højesteret, at Egmont har krav på erstatning og rimeligt vederlag for krænkelse af varemærkeloven og markedsføringsloven. Beløbet kan passende fastsættes til kr. Efter ophævelsen af parternes samarbejde stod det dem hver især frit for at fortsætte med at arrangere et motionsløb for kvinder i Fælledparken. Herefter, og i øvrigt af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, tiltræder Højesteret, at Egmont er frifundet for Spartas selvstændige påstande. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med følgende ændringer:

11 Sparta Atletik og Motion frifindes for den principale påstand 2 a og påstand 2 c, som ALT for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) har nedlagt. Sparta Atletik og Motion forbydes ved markedsføring og salg af motionsløb og deltagelse heri at gøre brug af betegnelsen ALT for damerne, som sket i bilag 15, 17, 18, 19 og 20. I sagsomkostninger for Højesteret skal Sparta Atletik og Motion betale kr. til ALT for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S). De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

12

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 293/2010 (2. afdeling) Furnipart A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Frost A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 294/2010 (2. afdeling) Frost

Læs mere