Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College (Gælder for elever startet efter )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College (Gælder for elever startet efter ) Senest revideret marts 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business College Formål Skolens vision Skolens værdigrundlag Bestyrelsens sammensætning Skolens ledelse Medarbejdere tilknyttet HG-afdelingen Træffetider på Elevservice Adresse Udarbejdelse/revision af skolens lokale undervisningsplan Sammensætning af skolens lokale uddannelsesudvalg Det lokale Uddannelsesudvalgs opgaver Retsforskrifter (love og bekendtgørelser mv.) Undervisningsplanen Hovedforløb Adgangskrav til de enkelte uddannelsesområder (hovedforløb) Grundforløbet Skolens pædagogiske udgangspunkt/undervisningens tilrettelæggelse Overordnet struktur Grundfag Maksimalt antal stillede skriftlige afleveringsopgaver i de enkelte grundfag Profilfag Fælles kompetenceudviklingsfag (FKU) Valgfag Grundforløbsprojektet Personlige kompetenceudviklingsfag (PKU) /- Grundforløbspakker Den enkelte elevs afklaring Afklaringsforløb Merit (godskrivning) og realkompetencevurdering Merit (godskrivning) Realkompetencevurdering Merit/realkompetencevurdering og 2. fremmedsprog Specialpædagogisk støtte Elevens personlige uddannelsesplan (PUP) Vejledning af elever i forhold til adgangskrav ( gærdehøjder og kompetencemål) Uddannelsesskift til hhx Lærerkvalifikationer og kompetenceudvikling Lærerkvalifikationer Kompetenceudvikling Elevindflydelse Det lokale uddannelsesudvalg Elevrådet Elevernes evaluering af undervisningen Valg af grundfagsniveauer/-valgfag/-profilfag Trivselsanalyse/kvalitetsanalyse

3 3.6. Lærerteam Kontaktlæreren Mentoren LOP-konsulenten Studievejledningen Individuel vejledning Kollektiv vejledning Fysiske rammer og udstyr Skolepraktik Kort beskrivelse af formålet med skolepraktik Hvem kan blive optaget i skolepraktik Egnethedskrav vedrørende skolepraktik (EMMA-kriterier) Orientering om skolepraktik Skolepraktik og elevens personlige uddannelsesplan Bedømmelsesplan Overordnet bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Teammøder Elevsamtaler med kontaktlærer Terminskarakterer Interne prøver Afsluttende bedømmelse (standspunktskarakterer og eksamenskarakterer) Grundfag Valgfag Profilfag Fælles kompetenceudviklingsfag (FKU) Personlige kompetenceudviklingsfag (PKU) Grundforløbsprojektet Eksamen Eksamensperioden Eksamensplanlægning Udtræk af prøvefag og offentliggørelse af prøveudtrækning Antal prøver Beskrivelse af case-eksamen i grundfag Omprøve i grundfag Indstilling til eksamen Skolens eksamensreglement Kapitel 7: Klager over eksamenskarakterer m.v Klager Klager over eksamenskarakterer m.v Klager vedr. standpunktskarakterer Sygeeksamen Beviser Grundforløbsbevis Skolebevis Afsluttende praktikerklæring Uddannelsesbevis

4 5.0. Skolens studie- og ordensregler Almindelige regler for orden og samvær Normer for adfærd/skolens værdier Anvendelse af kort til ind- og udstempling Ofte stillede elev-spørgsmål vedrørende ind - og udstempling Bogudlevering og aflevering Brug af IT-udstyr og IT-lokaler Brug af mobiltelefon Parkering Rygning Brug af egen bærbar PC-er Øvrige regler Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær Regler for aktiv deltagelse i undervisningen Fremmødepligt Aflevering af skriftlige opgaver Deltagelse i anden undervisning Sanktioner Ret til at klage og klagevejledning Klage over tildelt sanktion Klagevejledning Fag-beskrivelser Grundfag Dansk Fremmedsprog (Engelsk, Tysk og Spansk) Erhvervsøkonomi Informationsteknologi Salg & service Samfundsfag Profilfag Grafisk kommunikation Salgspsykologi (Psykologi, kommunikation og service) Planlægning, administration og sagsbehandling Købmandsskab og butiksdrift Forvaltning Finansiering IT-værktøjer og web-kommunikation Visuel markedsføring Sprog, kultur og international handel Logistik Miljø og ressourcer Reklame & markedsføring E-business Valgfag Dekoration-E Privatøkonomi E IT-værktøjer og web-design - E Reklame E

5 6.4. Fælles kompetenceudviklingsfag Introduktion (introforløb og introtur) Introforløb Introtur Almen regning (handelsregning) Iværksætter - 1 (E) Iværksætter - 2 inkl. opstart af egen virksomhed/butik (D) Virksomhedspraktik (virksomhedsforlagt undervisning) Faglig tur Manglende deltagelse i faglig tur Tværfaglige temaprojekter Personlige kompetenceudviklingsfag (grundforløbspakker) Grundforløbspakke 1: Opkvalificering Grundforløbspakke 2: Udvidet vejledning Grundforløbspakke 3: Studiekompetence Grundforløbsprojektet Bilag A: Kompetencemål udspecificeret for alle uddannelser Bilag B: Niveaukrav ved overgang fra grundforløb til hovedforløb Bilag C: Grundfagenes bidrag til opfyldelse af kompetencemål Bilag D: Læringsaktiviteter til opnåelse af faglige delmål og kompetencemål D.1. Grundfag D.1.1. Engelsk D.1.2. Salg & Service D.1.3. Dansk D.1.4. IT D.1.5. Samfundsfag D.1.6. Tysk D.1.6. Spansk D.1.7. Erhvervsøkonomi

6 1.0. Generelt om Vejen Business College 1.1. Formål Vejen Business College (VBC) er en selvstændig (selvejende) institution som er godkendt af Undervisningsministeriet (UVM) VBC s overordnede formål er ifølge skolens vedtægter: - at udbyde undervisning indenfor erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser - at udbyde tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne - at udbyde rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomheden Formålsparagraffen udmønter sig i nedenstående aktiviteter: Undervisningsministeriet (UVM) Erhvervsuddannelser (EUD): Den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil (handel, kontor, detailhandel, finans, event og sundhedsservice): Handelsskolens Grundforløb (:HG) 1 Gymnasiale uddannelser (GYM): Højere Handelseksamen (:HHX) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)/Åben uddannelse (sker i samarbejde med andre handelsskoler) Indtægtsdækket virksomhed Firmaspecifikke kurser indenfor alle merkantile områder 1 VBC udbyder således udelukkende Fællesindgangen Merkantil, populært stadig kaldet Handelsskolens Grundforløb (:HG). De efterfølgende hovedforløb (:specialer) afvikler VBC i et tæt samarbejde med en række handelsskoler, som har specialiseret sig i at udbyde disse hovedforløb. VBC udbyder således ikke selv nogle af de hovedforløb (merkantile specialer) der bygger ovenpå Fællesindgangen Merkantil. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at Fællesindgangen Merkantil (:grundforløbet) skal betragtes som første del af et samlet uddannelsesforløb (en erhvervsuddannelse). Grundforløbets varighed er for den enkelte elev afhængigt af elevens ønsker vedrørende valg af hovedforløb samt elevens forudsætninger. 6

7 1.2. Skolens vision VBC har flg. vision: Vi giver lærelyst. Dette betyder, at skolen hele tiden arbejder med nye undervisningsmetoder og læringsformer i forhold til eleverne og at der samtidig satses på kompetenceudvikling af lærere, administrativt personale, ledere og selvfølgelig - og ikke mindst - elever Skolens værdigrundlag VBC har flg. værdigrundlag (samlet under betegnelsen ASTON), som VBC forventer at alle ansatte og elever respekterer: Ansvarlighed Samarbejde Tillid Ordentlighed Nærvær Ansvarlighed er blandt andet ensbetydende med at eleverne hver især, eleverne indbyrdes og eleverne i samarbejde med lærerne udviser en fælles ansvarsfølelse overfor undervisningen. Samarbejde er blandt andet ensbetydende med at eleverne forstår og accepterer hinandens kompetencer (stærke/svage sider) og udviser hjælpsomhed overfor hinanden. Tillid er ensbetydende med at elever og lærere har tillid til og forventer at alle gør deres bedste. Ordentlighed er ensbetydende med at eleverne leverer kvalitet overfor lærerne (f.eks. i relation til afleveringsopgaver, forberedelse og gruppearbejde) og lærerne leverer kvalitet i undervisningen (f.eks. i form af forskellige undervisningsformer og elevmedindflydelse omkring undervisningens indhold og form). Løbende evaluering af elever og undervisningen er med til at sikre denne kvalitet. Alle taler/skriver ordentligt til og om hinanden. Brug af øgenavne, skældsord og anden form for mobning er uacceptabelt. Alle udviser respekt for hinanden og giver hinanden rum for udfoldelse. Nærvær er ensbetydende med at både elever og lærere viser interesse, lytter aktivt, fokuserer og er tilstedeværende i forbindelse med undervisningen. Skolens værdier er et integreret element af skolens studie- og ordensregler (jf. kapitel 5). 7

8 1.4. Bestyrelsens sammensætning Formand: Næstformand: Øvrige medlemmer: Udviklingscentret for Erhverv og Turisme: Administrerende direktør Peter Skov Madsen SPF-Danmark HK-Sydjylland: Jørgen Madsen Studievalg Sydjylland: Centerleder Per Krabbe Folkeskoleområdet: Skoleleder Elsebeth Kristensen DI: Fabrikschef Torben Jørgensen Dansk Erhverv: Advokat Jens Steensgaard HK-Sydjylland: Jane Pommer Fonnesborg Vejen Kommune: Byrådsmedlem Anker Ulsdal Vejen Business College: Forstander Hans Brun Hansen Uddannelseschef Morten Kornerup-Bang Lektor Bente Tærsbøl Overassistent Marianne Sørensen Elevrepræsentant Malte Vesterbæk Schønberg Elevrepræsentant Michael Zeberg Sørensen 1.5. Skolens ledelse Forstander: Uddannelseschef: Hans Brun Hansen Morten Kornerup-Bang 8

9 1.6. Medarbejdere tilknyttet HG-afdelingen HG -afdelingens pædagogisk ansvarlige er uddannelseschef Morten Kornerup-Bang (MB) - jf. afsnit 1.5 Der er følgende undervisere tilknyttet HG i skoleåret : Underviser: Fag-områder: Casper Hulmose Nielsen (CHN) **) Engelsk, Dansk Søren Hornbak (SH) **) Erhvervsøkonomi, Almen regning Carsten Sørensen (CS) *) **) Personlig Kompetenceudvikling (PKU) 1-4 Peter Schönberg (PS) **) Erhvervsøkonomi, Planlægning, administration og sagsbehandling, Almen regning Jens Laigaard (JEL) *) **) Erhvervsøkonomi Evelyn Holst (EH) Dekoration, Salgspsykologi Bente Tærsbøl (BT) *) Samfundsfag Linda Olsen (LO) *) **) Dansk, Tysk Mikkel H. Zeilberger (MZH) *) Engelsk, Spansk, Sprog & Kultur Helle Strøm (HES) **) Samfundsfag Lisbeth Storm Christiansen (LC) **) Iværksætter - II Laila Thim (LT) *) Salg & Service Tommy Bach Christensen (TBC) Spansk HG1-teamet består af de med *) markerede lærere. Carsten Sørensen (CS) er HG1-teamets koordinator. HG2-teamet består af de med **) markerede lærere. Carsten Sørensen (CS) er HG2-teamets koordinator. Der er følgende administrative medarbejdere tilknyttet HG-afdelingen: Medarbejdere: Dorthe Hjorth Lauridsen (DL) Bente Tærsbøl (BT) Mette Kokholm (MGK) Connie Jensen (CJ) Marianne Sørensen (MSØ) Funktion: Fastholdelseskoordinator/Studie- og erhvervsvejleder Fastholdelseskoordinator/Studie- og erhvervsvejleder Uddannelsessekretær LOP-konsulent Sekretær 9

10 1.7. Træffetider på Elevservice Timer Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DL/BT BT DL/BT DL DL BT DL DL/BT DL BT BT Dorthe Hjorth Lauridsen er studievejleder for følgende klasser: HGV Bente Tærsbøl er studievejleder for følgende klasser: HG11, HG12 og HG21 Mette Kokholm, uddannelsessekretær på elevservice: Mandag og tirsdag Kl Onsdag Fri Torsdag og fredag Kl Connie Jensen, LOP-konsulent: Mandag, torsdag samt fredag Kl Tirsdag Kl Onsdag Kl Marianne Sørensen, sekretær på elevservice: Mandag Kl Onsdag, torsdag, fredag Kl Tirsdag Fri 1.8. Adresse Vejen Business College er beliggende Jyllandsgade 11, 6600 Vejen. Institutionen er desuden fordelt på følgende adresser: Jyllandsgade 12-14, 6600 Vejen (Skolens kursusafdeling) Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: 10

11 2.0. Udarbejdelse/revision af skolens lokale undervisningsplan I henhold til hovedbekendtgørelsen om erhvervsuddannelserne [BEK. nr. 834 af ] kapitel 6 40 (jf. afsnit 2.3.) skal der lokalt på Vejen Business College udarbejdes en undervisningsplan for Fællesindgangen Merkantil (:HG) 2 Denne plan fremgår af kapitel 3. Derudover skal der lokalt på skolen udarbejdes en bedømmelsesplan [BEK. nr. 834 af , pkt. 6]. Denne fremgår af kapitel 4. Endvidere skal skolens ordensregler/-studieregler beskrives [BEK. nr. 834 af ]. Dette fremgår af kapitel 5. Den lokale undervisningsplan udarbejdes af uddannelseschefen i samarbejde med lærerne i HG - teamet og godkendes i Det Lokale Uddannelsesudvalg (afsnit 2.1. viser sammensætningen af det lokale uddannelsesudvalg; medens afsnit 2.2 beskriver det lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver). Den lokale undervisningsplan revideres løbende under hensyntagen til ændringer i love og bekendtgørelser. Derudover skal undervisningsplanen altid revideres før starten på et nyt skoleår, så indvundne erfaringer kan afspejles i udviklingen af undervisningen. Den foreliggende lokale undervisningsplan er sidst revideret i marts Den seneste version af undervisningsplanen vil altid kunne læses på skolens hjemmeside (se under 3 Den foreliggende undervisningsplan er udelukkende gældende for hg-elever som er startet på grundforløbet efter d. 1. august Sammensætning af skolens lokale uddannelsesudvalg VHH har nedsat et lokalt uddannelsesudvalg (jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 439 af ), som dækker de erhvervsuddannelser, som skolen udbyder (jf. afsnit 1.1.). Udvalget består af tre arbejdsgiverrepræsentanter og tre arbejdstagerrepræsentanter (paritetsprincippet). Disse medlemmer af udvalget repræsenterer organisationer med sæde i vedkommende (relevante) faglige udvalg og de udpeges efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. Disse medlemmer udgør et flertal i udvalget og medlemmerne har tilknytning til det geografiske område, som skolens uddannelser dækker. Udvalget tilforordnes også en repræsentant fra skolens ledelse (:skolens uddannelseschef), en repræsentant for skolens HG - lærere og to repræsentanter for skolens HG - elever. Derudover er skolens LOP - konsulent Connie Jensen også tilforordnet udvalget. Sidstnævnte repræsentant fungerer som udvalgets sekretær. Udvalget vælger selv sin formand. Skemaet nedenfor viser udvalgets aktuelle sammensætning. 2 Selvom den foreliggende undervisningsplan således udelukkende beskriver Fællesindgangen Merkantil (:HG) på Vejen Business College er det vigtigt at understrege at Fællesindgangen Merkantil (:HG) er en del af en erhvervsuddannelse, som består både af et grundforløb og et hovedforløb (se også afsnit 1.1.) 3 Offentliggørelseskravene fremgår bl.a.. af Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed [LBK nr. 880 af ] 2 11

12 Det lokale uddannelsesudvalgs sammensætning Fornavn: Virksomhed Adresse By Udpeget af Tlf. Personalechef Bilka Skovvangen Kolding Arbejdsgiver John Gamborg *) Dansk Erhverv Ellen Lautrup Nielsen Epoke A/S Vejenvej Vejen Arbejdsgiver DI Conni Tetens SPF-Danmark Drejervej Vejen Arbejdsgiver DI Jørgen Lindegård Kirsebærvej Vejen Arbejdstager Madsen **) HK Vakant **) Arbejdstager HK Vakant **) Arbejdstager HK Uddannelseschef VBC Jyllandsgade Vejen Vejen Handelsskole Morten Kornerup- Bang***) Jobkonsulent VBC Jyllandsgade Vejen Vejen Handelsskole Connie Jensen ***) Adjunkt VBC Jyllandsgade Vejen Vejen Handelsskole Carsten Sørensen ***) Elevrepræsentant VBC Jyllandsgade Vejen Vejen Handelsskole *) Udpeget af Arbejdstager-organisationer **) Udpeget af Arbejdsgiver-organisationer ***) Tilforordnet af skolen. LOP-konsulenten fungerer også som rådets sekretær Det lokale Uddannelsesudvalgs opgaver 1. Udvalget rådgiver VBC i spørgsmål om uddannelser på udvalgets område (jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 439 af , stk. 1). 2. Udvalget virker for samarbejdet mellem VBC og det lokale arbejdsmarked (jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 439 af , stk. 1). Det lokale uddannelsesudvalg spiller en helt central rolle i samarbejdet mellem VBC og det lokale arbejdsmarked. Derfor er formidling af viden en af udvalgets vigtigste opgaver. Virksomheder og organisationer skal vide, hvad VBC kan tilbyde, og omvendt skal VBC vide, hvilke krav der til enhver tid stilles på et omskifteligt arbejdsmarked. Det lokale uddannelsesudvalg er det forbindelsesled, som sikrer, at VBC og arbejdsmarked spiller sammen på den bedst mulige måde. 3. I samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg fastlægger VBC undervisningens nærmere indhold i en undervisningsplan. VBC skal i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg selv planlægge undervisningens konkrete indhold og på den måde omskabe læreplanens principper til praktisk undervisning. 12

13 Det påhviler VBC i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg at: Følge behovet for fornyelse af undervisningsplanen og på grundlag heraf revidere denne Følge behovet for fornyelse af de regler i uddannelsesbekendtgørelsen, der begrænser undervisningsplanens indhold, og på grundlag heraf at fremkomme med forslag til ændring af bekendtgørelse 4. Det lokale uddannelsesudvalg afgiver indstilling om valgfag af lokal betydning (jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 439 af , stk. 2). Planer for valgfag med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i VBC s lokalområde fastsættes af VBC efter indstilling fra det lokale uddannelsesudvalg. 5. Det lokale uddannelsesudvalg skal virke aktivt for, at der fremskaffes det fornødne antal praktikpladser. 6. De faglige udvalg kan i en vis udstrækning overdrage opgaver, som egentlig påhviler dem, til det lokale uddannelsesudvalg. Det kan ske i tilfælde, hvor opgaverne kan løses mere hensigtsmæssigt på det lokale plan. (jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 439 af , stk. 3). 7. Desuden er det lokale uddannelsesudvalg med til at profilere VBC og dens uddannelser over for regionens virksomheder, organisationer, andre uddannelsesinstitutioner mv Retsforskrifter (love og bekendtgørelser mv.) Følgende bekendtgørelser med senere ændringer ligger til grund for udarbejdelsen af den foreliggende undervisningsplan og hermed også for den måde, som HG er udformet på VHH: 1. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser [LBK nr. 439 af ] 2. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser [BEK nr. 834 af ] (Hovedbekendtgørelsen) 3. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne [BEK nr af ] 4. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse [BEK nr. 262 af ] 5. Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser [BEK nr. 41 af ] 6. Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen [BEK nr. 84 af ] 7. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv [BEK nr. 873 af ] 8. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. [LBK nr.671 af ] 13

14 9. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse [BEK. 874 af ] 10. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø [LOV nr. 166 af ] 11. Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed [LBK nr. 880 af ] +senere ændringer 12. Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelserne mv. [BEK. Nr. 539 af } 13. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser mv. [BEK nr af ] 14. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil [BEK nr. 345 af ] 15. Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne [VEJ nr af ] 16. Vejledning til skolerne om annoncering af grundforløbspakker [VEJ. Nr af ] Bekendtgørelserne med evt. senere ændringer kan læses på eller 14

15 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail, handel, kontor, finans og event) samt den korte erhvervsuddannelse sundhedsservicesekretær (jf. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil [BEK nr. 345 af ] ): Oversigt over hovedforløb/-specialer Detailhandelsuddannelse med specialer Specialer: Typisk varighed af grundforløbet (:HG) Typisk varighed af hovedforløbet Typisk varighed af samlet uddannelse Uddannelsens trin 1: Butiksmedhjælper 38 uger 1år 2 år (Første trin i specialet salgs-assistent eller salgsassistent med profil) Uddannelsens trin-2: -Salgsassistent 76 uger 2 år 4 år (kan afsluttes med flg. specialer) -Salgsassistent med profil -Dekoratør -Blomsterdekoratør Uddannelse til event-koordinator Uddannelsens trin-1: Eventassistent 38 uger 1 år 2 år (Første trin i specialet event-koordinator) Uddannelsens trin-2: Eventkoordinator 76 uger 2 år 4 år (kan afsluttes med flg. specialer) Finansuddannelsen Uddannelsens trin-1: Kundemedarbejder 76 uger 1 år 3 år (første trin i specialet finans-assistent Uddannelsens trin-2: Finansassistent 76 uger 2 år 4 år Handelsuddannelse med specialer Uddannelsens trin-1: Kundekontaktcenteruddannelsen 38 uger 1 år 2 år (første trin i specialet handelsassistent, salg) Uddannelsens trin-2: Handelsassistent, salg 76 uger 2 år 4 år Indkøbsassistent 76 uger 2 år 4 år Logistikassistent 76 uger 2 år 4 år Generel kontoruddannelse Generel kontorassistent 38 uger 2 år 3 år Kontoruddannelser med specialer Uddannelsens trin-1: Kontorservice (Første trin i specialet Administration) Kundekontaktcenteruddannelsen (Første trin i specialet Administration) 38 uger 38 uger 1 år 1 år 3 år 3 år Uddannelsens trin-2: Administration 76 uger 2 år 4 år Advokatsekretær 76 uger 2 år 4 år Lægesekretær 76 uger 2 år 4 år Offentlig administration 76 uger 2 år 4 år Rejseliv 76 uger 2 år 4 år Revision 76 uger 2 år 4 år Spedition og shipping 76 uger 2 år 4 år Økonomi 76 uger 2 år 4 år Sundhedsservicesekretæruddannelsen Sundhedsservicesekretær 18 uger 45 uger 1,2 år VBC udbyder udelukkende fællesindgangen til det merkantile område. VBC udbyder således ikke selv nogle af de hovedforløb (detail, handel, kontor, finans og de korte erhvervsuddannelser) der bygger ovenpå fællesindgangen (jf. skemaet ovenfor) 15

16 Vedrørende hovedforløb så henviser VBC i stedet via sin lære- og praktikpladsfunktion (LOP) til de uddannelsesinstitutioner der udbyder disse. På disse skoler vil det også være muligt at rekvirere en lokal undervisningsplan, som viser hvordan den enkelte skole har valgt at sammensætte undervisningen indenfor netop de specialer den udbyder. LOP-funktionen vejleder virksomhed/-elev om på hvilke skoler hovedforløbet kan tages under hensyntagen til afstande fra elevens bopæl, skoleperioders placering og mulige valgfagsudbud. Skolens LOP-funktion findes på Elevservice. Træffetider fremgår af skiltet på døren til Elevservice (jf. afsnit 1.7) Adgangskrav til de enkelte uddannelsesområder (hovedforløb). Vurderingen af, hvilket eller hvilke hovedforløbs skoleundervisning et afsluttet merkantilt grundforløb giver adgang til, baserer sig på elevens opnåelse af kompetencer under det samlede grundforløb, jf. 4 i uddannelsesbekendtgørelsen [jf. BEK nr. 345 af ]. For de enkelte uddannelser er der typisk fastsat krav om særlige kompetencemål og om gennemførte fag og niveauer, herunder eventuelle beståkrav, jf. afsnit 3 i bilagene om de enkelte uddannelser i uddannelsesbekendtgørelsen. Det skal fremgå af grundforløbsbeviset, hvilke hovedforløb grundforløbet giver adgang til, jf. 62, stk. 2. i hovedbekendtgørelsen [BEK nr. 834 af ] 4 De krav der skal være opfyldt for at kunne påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb, dvs. de forskellige krav der skal være opfyldt med hensyn til kompetencemål (fælles og særlige) samt grundfag og niveauer, gennemgås nedenfor. Krav til kompetencer Fælles kompetencemål: For at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb (:speciale) skal eleverne opfylde følgende seks fælles kompetencemål [jf. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil, BEK nr. 345 af , 4] 1) arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper 2) løse merkantile arbejdsopgaver indenfor afsætning, handel og service 3) løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø og samfundsforhold 4) løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer 4 Jf. også brev fra UVM d : Opnåelse af kompetencemål i overgangen fra grund- til hovedforløb på de merkantile uddannelser (Sagsnr ) 16

17 5) løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og 6) løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. Særlige kompetencemål: Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisningen i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. Skemaet nedenfor indeholder præcise referencer til, hvor eleven kan se de særlige kompetencemål, der skal være opfyldt for at starte på skoleundervisningen i den enkelte uddannelse. Krav til fælles og særlige kompetencemål før start på skoleundervisningen i hovedforløb [BEK. nr. 345 af ] Detailhandelsuddannelse med specialer Specialer: Fælles kompetencemål Uddannelsens trin 1: Uddannelsens trin-2: (kan afsluttes med flg. specialer) Uddannelse til event-koordinator Uddannelsens trin-1: Butiksmedhjælper (Første trin i specialet salgs-assistent eller salgsassistent med profil) -Salgsassistent -Salgsassistent med profil -Dekoratør -Blomsterdekoratør Eventassistent (Første trin i specialet eventkoordinator) Særlige kompetencemål for den enkelte uddannelse 4, stk. 1-6 Bilag-1 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-12) 4, stk. 1-6 Bilag-1 [BEK 345] Afsnit 3.3 (pkt. 1-20) 4, stk. 1-6 Bilag-2 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-12) Uddannelsens trin-2: (kan afsluttes med flg. specialer) Finansuddannelsen Uddannelsens trin-1: Eventkoordinator 4, stk. 1-6 Bilag-2 [BEK 345] Afsnit 3.4 (pkt. 1-17) Kundemedarbejder (første trin i specialet finans-assistent) 4, stk. 1-6 Bilag-3 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-17) Uddannelsens trin-2: Finansassistent 4, stk. 1-6 Bilag-3 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-17) 17

18 Handelsuddannelse med specialer Uddannelsens trin-1: Kundekontaktcenteruddannelsen (første trin i specialet handelsassistent, salg) 4, stk. 1-6 Bilag-5 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-12) Uddannelsens trin-2: Handelsassistent, salg Bilag-5 Indkøbsassistent Logistikassistent [BEK 345] Afsnit 3.3 (pkt. 1-19) Generel kontoruddannelse Generel kontoruddannelse Generel kontorassistent 4, stk. 1-6 Bilag-4 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-12) Kontoruddannelser med specialer Uddannelsens trin-1: Kontorservice (Første trin i specialet Administration) Kundekontaktcenteruddannelsen (Første trin i specialet Administration) 4, stk. 1-6 Bilag-6 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-12) Uddannelsens trin-2: Administration 4, stk. 1-6 Bilag-6 Advokatsekretær Lægesekretær Offentlig administration Rejseliv Revision Spedition og shipping Økonomi [BEK 345] Afsnit 3.4 (pkt. 1-19) Korte uddannelser Sundhedsservicesekretæruddannelsen Sundhedsservicesekretær 4, stk. 1-6 Bilag-7 [BEK 345] Afsnit 3.1 (pkt. 1-8) Krav til grundfag og deres niveauer For de elever der afslutter Handelsskolens Grundforløb kan det for at starte på skoleundervisningen indenfor et bestemt hovedforløb bl.a. være et krav at visse grundfag er gennemført og eventuelt bestået på et bestemt niveau. Med bestået skal forstås at den opnåede afsluttende karakter i faget er mindst 02. At afslutte et fag betyder, at eleven får standspunktskarakter og indstilles til eksamen. En afsluttende karakter kan derfor være både en standspunktskarakter og/eller en prøvekarakter alt afhængig af om faget udtrækkes til eksamen eller ej. Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb bedømmes Skemaet nedenfor viser de gældende adgangskrav for at starte på skoleundervisningen indenfor de enkelte uddannelsesområder: 18

19 Grundfag/ grundforløbsprojekt Krav til grundfag og niveauer før start på skoleundervisningen i hovedforløb [BEK. nr. 345 af ] Dansk Erhvervsøkonomi Engelsk 2. fremmedsprog Informationsteknologi Salg & service Samfundsfag Hygiejne Første-hjælp Grundforløbs-projekt Uddannelser Kontoruddannelse med specialer, 76 uger [Bilag 6 i BEK 1435] Uddannelsens trin-1 - Kontorservice (38 uger) 3) E * E E E * E E Prøve-opfylde kompetencemål - Kundekontaktcenteruddannelsen D * D * D * Prøve-opfylde kompetencemål (38 uger) 3) Uddannelsens trin-2 - Administration 5) C * E* D* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål - Advokatsekretær 5) C * E* D* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål - Lægesekretær 5) C* E* D* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål - Offentlig administration 5) C * E* D* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål - Rejseliv 6) C * E* C* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål - Revision 7) C * C* D* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål - Spedition og shipping 6) C * E* C* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål - Økonomi 7) C * C* D* E* C* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål Generel kontoruddannelse, 38 uger [Bilag 4 i BEK 345] - Generel kontor E E E E D D Prøve-opfylde kompetencemål Detailhandelsuddannelser med specialer, 76 uger [Bilag 1 i BEK 345] Uddannelsens trin-1 - Butiksmedhjælperuddannelsen E E E E D E Prøve-opfylde kompetencemål (38 uger) 1) Uddannelsens trin-2 - Salgsassistent eller salgsassistent med D D D - D C D Prøve-opfylde kompetencemål profil 1) - Dekoratør 1) D D D - D C D Prøve-opfylde kompetencemål - Blomsterdekoratør 1) D D D - D C D Prøve-opfylde kompetencemål Handelsuddannelse med specialer, 76 uger [Bilag 5 i BEK 345] Uddannelsens trin-1 - Kundekontaktcenteruddannelsen 4) (38 uger) D* D* D* Prøve-opfylde kompetencemål

20 Uddannelsens trin-2 - Handelsassistent, salg 3) D* D* E E C* C* D Prøve-opfylde kompetencemål - Indkøbsassistent 3) D* D* E E C* C* D Prøve-opfylde kompetencemål - Logistikassistent 3) D* D* E E C* C* D Prøve-opfylde kompetencemål Finansuddannelsen, 76 uger [Bilag 3 i BEK 345] Uddannelsens trin-1 - Kundemedarbejder 4) (76 uger) C* C* C* D* C* D* D Prøve-opfylde kompetencemål Uddannelsens trin-2 - Finansassistent C* C* C* D* C* D* D Prøve-opfylde kompetencemål Eventkoordinatoruddannelsen, 76 uger [Bilag 2 i BEK 345] Uddannelsens trin-1 - Eventassistent 3), 8) E* E E E* D E Prøve-opfylde kompetencemål Uddannelsens trin Eventkoordinator 3), 8) C* D* C* E C* C* D + + Prøve-opfylde kompetencemål Sundhedsservicesekretæruddannelsen, 18 uger [Bilag 7 i BEK 345] -Sundhedsservicesekretær F F F Prøve-opfylde kompetencemål 1): Eleven skal have opnået bestået karakter, som et gennemsnit af karaktererne for de grundfag 2): Eleven skal som en kompetence kunne udtrykke sig på et andet fremmedsprog svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau-e. Dette kompetencemål kan erstattes med et andet fag eller niveau fra uddannelsens fagrække. 3): De med *) markerede fag skal være bestået hver for sig. Resten af fagene skal være gennemført 4): De med *) markerede fag skal være bestået hver for sig 5) De med *) markerede fag skal være bestået hver for sig. Mindst et af grundfagene engelsk eller 2. fremmedsprog skal være bestået på D-niveau 6) De med *) markerede fag skal være bestået hver for sig. Mindst et af grundfagene engelsk eller 2. fremmedsprog skal være bestået på C-niveau 7) De med *) markerede fag skal være bestået hver for sig. Mindst et af grundfagene engelsk eller 2. fremmedsprog skal være bestået på D-niveau. Grundfaget erhvervsøkonomi skal være bestået på niveau-c. 8) For at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet skal gennemføres grundkursus i førstehjælp og hygiejne 20

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere