Bus & Tog. Vesttælling Hovedrapport. Juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011"

Transkript

1 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli

2 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 Dokument nr.: A-1 / A Revision nr.: 2 Udgivelsesdato: 28. juli 2011 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: MXO JSE JSE

3 Vesttælling Hovedrapport 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Indhold Påstigere og rejser 6 2 Hovedresultater Påstigere og passagerer Rejsens art Billetfordeling Rejserelationer Medfølgende børn 15 3 Rejsemønster Afrejser og ankomster Rejsetidsfordeling og døgnvariation Rejserelationer Skift mellem tog Billetbenyttelse 31 4 Databehandling og databaser Registrering Databehandling Databaser 36 5 Erfaringer Manglende registreringer af hele tog Kvalitet af tællingerne 40 Bilagsoversigt: Bilag 1 Antal afrejser og ankomster 43 Bilag 2 Registreringsskema 49

4 2 Vesttælling Hovedrapport Tabeloversigt: 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype Påstigere, rejser og omstigningsprocent Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt Påstigere, rejser og omstigningsprocenter, rejser vest for Storebælt opdelt på ARRIVA- og DSBstrækninger Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og vest for Storebælt Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art Dagligt antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort Dagligt antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog) Dagligt antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog) Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og skolekort for de enkelte trafikselskaber Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og skolekort for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i % Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og skolekort for de enkelte trafikselskaber mellem 2009 og Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser) Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2009 til Andelen af medfølgende børn Andelen af medfølgende børn fordelt på billetudsteder for rejsen Dagligt antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt) Dagligt antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (øst for Storebælt - ekskl. hovedstadsområdet) Procentfordeling af påstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af påstigere på stationer øst for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter afrejsetidspunkt Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter ankomsttidspunkt. 24

5 Vesttælling Hovedrapport Procentfordeling af afstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Procentfordeling af rejser, der ender på stationer øst for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Rejserelationer for 25 stationsgrupper i Jylland og på Fyn. Antal passagerer pr. dag Rejserelationer for 18 stationsgrupper på Sjælland. Antal passagerer pr. dag Daglige rejser fordelt efter det foretagne antal skift De vigtigste skiftestationer vest for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalba-ner) De vigtigste skiftestationer øst for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalbaner) Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 1: Kontant/klippekort/DSB Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 2: Månedskort/skolekort/uddannelse Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 3: Øvrige billettyper Fordelingen af rejser inden for og mellem takstområderne Tog der ikke blev registreret i 2010 tællingen Tog der blev delvis registreret i 2010 tællingen. 39 Figuroversigt: 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2009 og Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 19. oktober til 10. december Fordeling af anvendte billetter og kort i 2009 og Rejser til/fra stationerne i 2010 og udviklingen fra 2009 til Fordeling af afrejsende og ankommende passagerer over døgnet (alle stationer). 21 Bilagstabeloversigt: Bilagstabel 1 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer vest for Storebælt). 43 Bilagstabel 2 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer øst for Storebælt). 47

6 4 Vesttælling Hovedrapport

7 Vesttælling Hovedrapport 5 1 Indledning 1.1 Metode Vesttælling 2010 omfatter tælling og registrering af anvendte billetter på rejser med tog, der helt eller delvist foretages vest for hovedstadsområdet. Vesttælling 2010 omfatter, ligesom tællingerne i 1997 og de årlige tællinger siden 1999, rejser vest og syd for hovedstadsområdet i modsætning til tællingerne i 1998 og før 1997, der kun omfattede rejser vest for Storebælt. Desuden har IC-tog fra København til Ystad - Rønne indgået i tællingen siden Registreringsmetoden ved tællingen i 2010 er den samme, som er blevet anvendt ved tællingerne siden Forskellen fra tællinger før 2003 er, at der er foretaget en særskilt registrering af antallet af påstigere ved hver station og derefter foretaget interview af påstigende passagerer for at registrere passagerernes rejse og anvendelse af billetter. Ved de tidligere tællinger blev der udelukkende foretaget en registrering af passagerernes rejse og billetanvendelse, idet det var forudsat, at samtlige passagerer, der steg på ved en station, efterfølgende blev registreret. Tællingen er foretaget ved, at togpersonale eller specielt interviewpersonale har talt antallet af påstigere ved den enkelte station og derefter registreret rejsemønster og billetanvendelse for så mange af disse påstigere som muligt. Efterfølgende vægtes registreringerne af rejsemønster og billetanvendelse med det registrerede antal påstigere ved stationen. Ved denne metode sikres en korrekt tælling af antallet af påstigere, således at det ikke efterfølgende er nødvendigt at korrigere registreringerne for de passagerer der ikke er blevet interviewet. Ved registreringen af passagerernes rejsemønster og billetanvendelse registreres rejsens afrejse- og ankomststation og billettype på baggrund af passagerens billet eller kort. Registreringerne er suppleret med registrering af nummeret på det tog, hvori interviewet er foretaget. Oplysninger om rejsens start-, slut- og skiftestationer indsamlet ved interview af passageren i det omfang, oplysningerne ikke fremgår af kort eller billet. Tællinger og interview blev registreret manuelt på skemaer. Tælleskemaerne er vist i Bilag 2. Hovedparten af tællingen er gennemført onsdag d. 27. oktober 2010, (Tidligere tælledatoer: d. 18. november 2009, 29. oktober 2008, 31. oktober 2007, 15. november 2006). Herudover er der gennemført opfølgende tællinger på andre dage i november måned og enkelte tællinger i oktober og december, som følge af

8 6 Vesttælling Hovedrapport manglende ressourcer på tælledagen eller manglende tælling. Samtlige tællinger er gennemført på tirsdage, onsdage og torsdage, således at tællingen omfatter en 'normal' hverdag. Der blev ikke talt på lokalbaner og færger og ikke på rejser, der alene foregår internt i hovedstadsområdet. Der er foruden denne hovedrapport udarbejdet en bilagsrapport med mere detaljeret information om passagerernes rejsemønster og billetanvendelse. Beregningerne i rapporten og bilagsrapporten er baseret på data indsamlet på tælleskemaerne i Bilag 2 samt oplysninger vedr. stationer, køreplaner mv. Registreringer og grunddata er samlet i en database. 1.2 Indhold Vesttællingens hovedresultater er beskrevet i kapitel 2, hvor resultaterne er sammenstillet med tidligere års tællinger. Det overordnede rejsemønster, som er kortlagt ved tællingen, er beskrevet i kapitel 3, der indeholder beskrivelser af: antal afrejser og ankomster fordeling af afrejse- og ankomsttider rejserelationer skift mellem tog anvendelse af billetter. Rejsemønstret er beskrevet i detaljer i bilagsrapporten. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af databehandling og databaser. Endelig er erfaringerne fra tællingen i 2010, som kan anvendes ved planlægning og gennemførelse af kommende tællinger, beskrevet i kapitel Påstigere og rejser Rapporten anvender to begreber for antallet af personer, der benytter tog: påstigere og passagerer. Påstigere er antallet af personer, der stiger på toget. På tilsvarende måde er afstigere lig med antallet af de personer, der stiger af toget. På- og afstigertal kan f.eks. være opgjort på stationer, takstområder eller strækninger. En passager svarer til en rejse, der kan dække over flere påstigninger. Antallet af passagerer, svarende til antallet af rejser, er således antallet af påstigere, hvor antallet af omstigninger er fratrukket. Betegnelserne rejser og passagerer anvendes synonymt i rapporten.

9 Vesttælling Hovedrapport 7 2 Hovedresultater 2.1 Påstigere og passagerer Der blev talt i alt påstigere. Fordelingen af påstigere på IC-tog og Retog er vist i Tabel 2.1, hvor de tilsvarende tal fra tællingen i 2009 er vist. Tabel 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype. Antal Difference % IC-tog,lyntog/internationale tog ,4 % Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,2 % Re-tog Jylland-Fyn (DSB) ,5 % Re-tog Sjælland ,7 % I alt ,1 % Antallet af påstigere er samlet set steget med 7,1 % i forhold til tællingen i Stigningen i antallet af påstigere dækker over nogle forskydninger i påstigertallet mellem de enkelte togtyper. Antallet af påstigere i IC-tog, lyntog/internationale tog er steget med 16,4 % og antallet af påstigere på DSB's Re-tog i Jylland-Fyn er steget med 4,5 %. Re-tog på Sjælland er faldet med 4,7 % og ARRIVA's tog er steget 1,2 %. Tallene i Tabel 2.1 indeholder påstigere, der kan være talt to gange, hvis de har foretaget skift mellem to tog, som begge indgår i tællingen. Det samlede antal registrerede påstigere er derfor omregnet til rejser i Tabel 2.2, hvor også andelen af passagerer, der foretager omstigning, er vist. Tabel 2.2 Påstigere, rejser og omstigningsprocent. Antal Difference % Påstigere ,1 % Rejser ,8 % Omstigningsprocent 3,6 % 3,8 % 6,4 % Andelen af passagerer, der stiger om på rejsen, er omtrent det samme som ved tællingen i 2009, hvor 3,6 % foretog omstigning. I omstigningsprocenten er ikke inkluderet skift i hovedstadsområdet, eller skift til/fra lokalbaner, eller skift mellem tog og færge ved grænsen.

10 8 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.3 viser antallet af påstigere og rejser vest for Storebælt. Omstigningsprocenten er her steget fra 4,8 % ved tællingen i 2009 til 5,1 % ved tællingen i Tabel 2.3 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt. Antal påstigere Difference % Påstigere ,8 % Rejser ,5 % Omstigningsprocent 4,8 % 5,1 % 6,4 % I Tabel 2.4 er rejserne opdelt på de strækninger, der betjenes af henholdsvis ARRIVA og DSB. Andelen af omstigere er konstant på ARRIVA s strækninger mens den er steget med 0,5 % på DSB's strækninger i forhold til tællingen i Tabel 2.4 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storbælt opdelt på ARRIVA- og DSB-strækninger. ARRIVA DSB Påstigere Rejser Omstigningsprocent 6,6 % 6,6 % 4,2 % 4,7 % I Tabel 2.5 er udviklingen i antallet af påstigere og passagerer (rejser) vest for Storebælt vist for årene og Tabellen viser en stigning i antallet af påstigere på ca. 7,5 % fra 2009 til Antallet af påstigninger vest for Storebælt er steget 13,0 % for IC-tog, 4,5 % for DSB's Re-tog og 1,2 % for ARRIVA's Re-tog. Tabel 2.5 Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og Tabellen indeholder alene rejser vest for Storebælt IC-tog/lyntog/internationale tog , Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) Re-tog Jylland-Fyn (DSB) Påstigere i alt Passagerer (rejser) Omstigningsprocent 7,5 % 7,1 % 6,2 % 4,1 % 4,9 % 4,3 % 5,6 % 8,8 % 6,4 % 5,0 % 6,1 % 4,7 % 4,8 % 5,2 % 4,8 % 5,1 % Indeks (passagerer) 100,0 98,3 101,3 133,7 139,2 140,9 148,3 145,2 145,1 142,9 159,0 156,1 156,5 155,6 149,4 160,6 Note: Vesttælling 1997 er ikke medtaget i sammenligningen, da denne tælling var mangelfuld, blandt andet på grund af manglende registreringer af passagerer i tog over Storebælt.

11 Vesttælling Hovedrapport Rejsens art Påstigerne er i Tabel 2.6 opdelt efter rejsens art (rejser, der krydser Storebælt og rejser, der foregår lokalt i Jylland-Fyn eller lokalt på Sjælland) og det togsystem, de er registreret i. Rejser til og fra Bornholm er registreret under rejser til/fra udland. Tabel 2.6 Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art. Lokalrejse Jylland-Fyn Rejse over Storebælt Lokalrejse Sjælland Til/fra udland I alt % i alt IC-tog/lyntog/internationale tog ,5 % Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,2 % Re-tog Jylland-Fyn (DSB) ,4 % Re-tog Sjælland ,9 % I alt ,0 % % i alt 53,8 % 16,8 % 29,0 % 0,4 % 100,0 % Fordelingen af påstigere efter rejsens art viser, at det samlede antal af rejser er steget i hele landet samt over Storebælt, men faldet til udlandet, jf. Figur 2.1. Rejser til og fra Bornholm indgår i "Til/Fra udland". Påstigere UDLAND SJÆLLAND STOREBÆLT JYLLAND/FYN Figur 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2009 og Det samlede antal passagerer over Storebælt er i Tabel 2.6 opgjort til Tællingerne i TRAP-systemet, der er foretaget i togene på samme dag, som vesttællingen primært er gennemført, viser, at antallet af rejser over Storebælt var En af grundende til at der er forskel på tællingerne fra TRAPsystemet og Vesttællingen er, at det ikke er alle tællinger der gennemføres på den primære tælledag. Variationen i antallet af passagerer i løbet af ugen er illustreret i Figur 2.2 på baggrund af antallet af rejser registreret ved TRAP-tællinger over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag).

12 10 Vesttælling Hovedrapport Passagerer over Storebælt (Mandag - Torsdag) TRAP Figur 2.2 Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 4. oktober til 29.november Den primære tælledag (27. oktober 2010) er markeret. Det generelle billede er, at tirsdag er dagen med færrest passagerer, mens passagertallet er størst mandag og torsdag. Antallet af passagerer på den dag, hvor hovedparten af tællingerne blev gennemført (onsdag d. 27.oktober 2010), ligger lidt under gennemsnittet på , (der er markeret med stiplet linje) for de normale ugedage i perioden fra 4. oktober til 29.november Billetfordeling De rejsendes billetter er registreret i ni grupper. I Tabel 2.7 er de rejsendes billetfordeling vist. Den tilsvarende fordeling i 2009 er til sammenligning vist i Tabel 2.7 og i Figur 2.3. Fordelingen af rejsehjemmeler viser meget stor overensstemmelse med fordelingen ved tællingen i Der er sket et lille fald i andelen af periodekort, klippekort og Uddannelseskort. Til gengæld er der sket en mindre stigning i andelen af rejsehjemmel i de øvrige billettyper.

13 Vesttælling Hovedrapport 11 Tabel 2.7 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort. Passagerer i alt 2010 i % 2009 i % Kontant ,5 % 27,0 % DSB ,1 % 2,1 % Klippekort ,3 % 18,5 % Periodekort ,6 % 36,9 % Uddannelseskort ,7 % 10,8 % Frikort ,4 % 2,3 % Værnepligtskort 326 0,3 % 0,2 % Rejsekort 125 0,1 % 0,0 % Andet ,1 % 1,8 % Uoplyst 88 0,1 % 0,5 % Passagerer i alt ,0 % 100,0 % % i alt 100,0 % Kontant DSB 1' Klippekort Periodekort Uddannelseskort Frikort Værnepligskort Rejsekort Billettyper Andet Uoplyst % 2009 % ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Figur 2.3 Fordeling af anvendte billetter og kort i 2009 og Billetfordelingen for passagererne i ARRIVA's og DSB's tog er vist i Tabel 2.8 og Tabel 2.9.

14 12 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.8 Dagligt antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog). Passagerer i alt 2010 i % 2009 i % Kontant ,2 % 20,6 % DSB ,1 % 0,1 % Klippekort ,9 % 23,6 % Periodekort ,3 % 31,8 % Uddannelseskort ,6 % 21,8 % Frikort 204 1,1 % 0,8 % Værnepligtskort 25 0,1 % 0,2 % Andet 103 0,5 % 1,1 % Uoplyst 36 0,2 % 0,01 % Passagerer i alt ,0 % 100,0 % % i alt 100,0 % Tabel 2.9 Dagligt antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog). Passagerer i alt 2010 i % 2009 i % Kontant ,6 % 28,2 % DSB ,6 % 2,5 % Klippekort ,2 % 17,5 % Periodekort ,6 % 37,9 % Uddannelseskort ,4 % 8,6 % Frikort ,7 % 2,6 % Værnepligtskort 301 0,3 % 0,2 % Rejsekort 125 0,1 % 0,0 % Andet ,3 % 1,9 % Uoplyst 52 0,1 % 0,5 % Passagerer i alt ,0 % 100,0 % % i alt 100,0 % Billetfordelingen for de enkelte billetudstedende trafikselskaber er vist i Tabel Registreringerne viser, at billetfordelingen varierer mellem takstområderne. For rejser gennem flere takstområder udsteder DSB og ARRIVA billetterne. Her ligger andelen af kontantbilletter højere end for rejserne internt i takstområderne. Den lave andel af rejser på klippekort i Movia S og Sydtrafik Syd skyldes, at rejser på værdikort (elektronisk kort) er registreret som kontantrejser. Tabel 2.11 viser endvidere, at andelen af passagerer, der anvender mere end en billet eller et kort på rejsen (delt billetkøb), er relativt begrænset. Samlet set udgør disse rejser 0,8 % af rejserne, hvilket er lidt mindre end andelen i 2009 (1,0 %).

15 Vesttælling Hovedrapport 13 Tabel 2.10 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og skolekort for de enkelte trafikselskaber. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort Skole/ uddannelse Andet Ukendt Delt billetkøb DSB/ARRIVA Movia V Movia S Fynbus Sydtrafik Syd Sydtrafik Vest Sydtrafik Øst Midttrafik Syd Midttrafik Vest Midttrafik Øst Midttrafik Midt NT I alt Note: FynBus-billetter og klippekort er ikke gyldige til rejse med tog. Total Tabel 2.11 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og skolekort for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i %. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort Skole/ uddannelse Andet Ukendt Delt billetkøb DSB/ARRIVA 35,2 14,4 33,3 4,6 11,9 0,0 0,5 100 Movia V 8,4 23,6 41,0 23,9 2,7 0,0 0,3 100 Movia S 40,2 4,3 25,5 27,2 2,7 0,1 0,0 100 Fynbus 0,0 0,0 76,3 23,4 0,0 0,2 0,1 100 Sydtrafik Syd 21,7 17,4 16,3 43,9 0,6 0,1 0,0 100 Sydtrafik Vest 11,6 30,2 23,2 34,0 0,1 0,8 0,2 100 Sydtrafik Øst 16,7 33,0 29,7 19,1 1,3 0,0 0,1 100 Midttrafik Syd 32,5 24,2 20,7 21,2 0,0 1,4 0,0 100 Midttrafik Vest 18,1 29,7 28,4 23,4 0,8 0,0 0,0 100 Midttrafik Øst 14,7 26,4 42,2 11,3 0,4 0,0 5,0 100 Midttrafik Midt 15,7 31,1 29,2 22,7 0,3 0,0 1,0 100 NT 9,2 29,4 40,3 18,5 2,4 0,0 0,1 100 I alt 27,3 18,0 35,2 10,6 7,9 0,1 0,8 100 Total Tabel 2.12 viser at selvom den samlede fordeling af billettyper ikke er ændret ret meget i forhold til 2009 (se Figur 2.7) varierer fordelingen indenfor de enkelte trafikselskaber mellem 2009 og 2010.

16 14 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.12 Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periodeog skolekort for de enkelte trafikselskaber mellem 2009 og 2010 (I alt er beregnet som forskellen i den procentvise fordeling på billettyper uden opdeling på trafikselskaber). Kontant Klippekort Periodekort Skole/ Andet Total uddannelse DSB/ARRIVA 3,3 % -4,6 % -3,7 % -10,4 % 20,5 % 5,3 % Movia V 46,7 % -19,9 % -2,0 % 6,1 % 0,0 % 51,0 % Movia S -2,1 % 57,8 % -18,9 % 13,8 % 0,0 % 50,9 % Fynbus 0,0 % 0,0 % 7,8 % -14,7 % 0,0 % 7,6 % Sydtrafik Syd -6,8 % 4,2 % 11,2 % -3,2 % 0,0 % -1,3 % Sydtrafik Vest -7,8 % -9,5 % -7,7 % 18,5 % 0,0 % -2,1 % Sydtrafik Øst 17,9 % 12,7 % -8,5 % -20,4 % 0,0 % -2,1 % Midttrafik Syd 3,1 % -20,7 % -19,0 % 21,2 % 0,0 % 44,5 % Midttrafik Vest -3,1 % 22,1 % -3,0 % -14,9 % 0,0 % -3,8 % Midttrafik Øst -5,4 % 7,3 % -6,6 % 22,1 % 0,0 % 2,1 % Midttrafik Midt -8,0 % 13,4 % -15,4 % 10,0 % 0,0 % 9,3 % NT 8,8 % -4,8 % -3,8 % 3,9 % 0,0 % 20,0 % I alt 2,2 % -1,5 % -3,4 % -1,0 % 25,2 % 6,8 % Tabel 2.13 Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser). Billet/kort 1 Billet/kort 2 Antal Kontantbillet Kontantbillet 68 DSB 1' 26 Klippekort/10-turskort 21 Periodekort 33 Uddannelseskort 2 Frikort 18 Anden billet elller kort 2 Klippekort/10-turskort Kontantbillet 76 DSB 1' 5 Klippekort/10-turskort 116 Periodekort 60 Uddannelseskort 5 Anden billet elller kort 3 Periodekort Kontantbillet 161 DSB 1' 21 Klippekort/10-turskort 42 Periodekort 211 Uddannelseskort 29 Anden billet elller kort 1 Uddannelseskort Kontantbillet 16 DSB 1' 2 Klippekort/10-turskort 4 Uddannelseskort 59 Frikort DSB 1' 1 Værnepligtskort Kontantbillet 1 Værnepligtskort 2 Anden billet eller kort Kontantbillet 9 Uddannelseskort 1 I alt 994 Kombinationen af billetter og kort for de 994 rejser i tællingen, hvor der er benyttet mere end én billet eller ét kort, er vist i Tabel 2.13.

17 Vesttælling Hovedrapport Rejserelationer Rejsernes udgangspunkt og endelige rejsemål er fordelt på landsdele i Tabel En mere detaljeret tabellering på rejserelationer på områder findes i afsnit 3.3 (Tabel 3.9 og Tabel 3.10). Tabel 2.14 Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål. *) Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland Fyn Sjælland Passagerer i alt Nordjylland ,3 % Midt-/Vestjylland ,2 % Østjylland ,2 % Sønderjylland ,0 % Fyn ,1 % Sjælland ,2 % Passagerer i alt ,0 % % i alt 9,2 % 12,2 % 18,7 % 7,8 % 12,8 % 39,3 % 100,0 % *) Nordjylland = Hinnerup-Frederikshavn. Østjylland = Fredericia-Århus. Sydjylland = Syd for Taulov-Guldager. Midt-/Vestjylland = Øvrige Jylland. I Tabel 2.15 er vist den procentvise udvikling i antallet af rejser mellem landsdelene fra tællingen i 2009 til Tabellen viser, at antallet af rejser internt i landsdelene varierer ikke mindst i Nordjylland, hvor antallet af rejser er steget med 20 %. Tabel 2.15 Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2009 til Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland % i alt Fyn Sjælland % i alt Nordjylland 20,0 % -3,9 % -7,3 % -2,2 % 27,1 % -2,4 % 11,8 % Midt-/Vestjylland 12,1 % -2,7 % 18,2 % 3,4 % -4,6 % 2,1 % 1,3 % Østjylland -9,2 % -3,2 % 5,9 % 15,6 % -6,0 % 16,3 % 3,9 % Sønderjylland -5,7 % 1,5 % -4,9 % -1,1 % 42,7 % 10,0 % 3,2 % Fyn 57,9 % 32,0 % 29,6 % 24,7 % 6,8 % 35,2 % 19,2 % Sjælland 21,9 % -23,8 % 19,8 % -25,4 % 12,6 % 5,4 % 6,0 % % i alt 12,6 % -3,1 % 8,5 % 0,1 % 8,9 % 8,9 % 6,8 % I afsnit 3.5 og i bilagsrapportens kapitel 5 findes detaljerede tabeller for rejsemønsteret for de enkelte billettyper. 2.5 Medfølgende børn Andelen af medfølgende børn - dvs. børn, der rejser uden kort eller billet i følge med voksne - er opgjort i Tabel Til sammenligning er vist andelen af børn i tællingen i Andelen af medfølgende børn er forholdsvis lille og varierer desuden ikke meget fra andelen i 2009.

18 16 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.16 Andelen af medfølgende børn. Medfølgende børn Rejser Børneandel 2009 IC-tog/lyntog/internationale tog ,46% 0,56 % Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,80% 0,82 % Re-tog Jylland-Fyn (DSB) ,60% 0,50 % Re-tog Sjælland ,65% 0,78 % I alt ,58% 0,63 % Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder er vist i Tabel Andelen varierer kun lidt imellem takstområderne. Andelen er relativt lav i Midttrafik Syd, på Fyn, i NT, og i Sydtrafik Øst. Tabel 2.17 Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder for rejsen. Medfølgende børn Rejser Børneandel DSB/ARRIVA ,55 % Movia V ,91 % Movia S ,94 % Fynbus ,12 % Sydtrafik Syd ,58 % Sydtrafik Vest ,91 % Sydtrafik Øst ,48 % Midttrafik Syd ,00 % Midttrafik Vest ,54 % Midttrafik Øst ,70 % Midttrafik Midt ,73 % NT ,40 % I alt ,58 %

19 Vesttælling Hovedrapport 17 3 Rejsemønster 3.1 Afrejser og ankomster I Figur 3.1 er illustreret summen af antallet af rejser til og fra stationerne ved tællingen i 2010 samt med farver udviklingen i antallet af passagerer fra tællingen i 2009 til Cirklernes størrelse angiver antallet af rejser, mens cirklens farver angiver udviklingen i passagertallet. Figur 3.1 Rejser til/fra stationerne i 2010 og udviklingen fra 2009 til 2010

20 18 Vesttælling Hovedrapport Figuren viser, at antallet af passagerer til og fra de store stationer er steget på hovedlinjen. Der er en mindre stigning på Århus H, Fredericia og Horsens og en større stigning på Ålborg, Odense, Vejle, Kolding, Nyborg, Korsør, Ringsted. Passagertallet på de mindre stationer på hovedlinjen er med få undtagelse også steget. På Sjælland er der generelt sket en stigning i passagertallet. Stigningen er mest udtalt på linjen mellem hovedstadsområdet og Rødby og på linjen mellem hovedstadsområdet og Korsør. På linjen mellem hovedstadsområdet og Kalundborg er passagertallet generelt faldet lidt. Antallet af rejser er faldet lidt mellem Holbæk og hovedstadsområdet og steget mellem Holbæk og Kalundborg. Antallet af rejsende til og fra stationerne mellem Odense og Svendborg har generelt været stigende indtil Ringe og faldende mellem Ringe og Svendborg. Antallet af rejsende til stationerne mellem Odense og Middelfart er generelt faldet. På Grenaabanen er passagertallet generelt stigende, men det er dog faldende for nogle enkelte stationer. Samlet set er antallet af passagerer steget lidt på de strækninger og stationer, der betjenes af ARRIVA. De store stationer Esbjerg, Århus, Skanderborg, Silkeborg og Viborg er steget, mens Herning, Skjern, Holstebro og Struer er faldet lidt. På de mindre stationer er antallet af passagerer generelt faldet, men der er også stationer med en stigning i passagertallet. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er vist de største stationer, opgjort efter summen af afrejsende og ankommende passager. Opgørelsen er foretaget på grundlag af de afrejse- og ankomststationer, som er angivet på billet/kort, og omfatter altså ikke de passagerer, som foretager skift mellem to tog på den pågældende station. Stationerne er opstillet i størrelsesorden efter det samlede antal afrejser og ankomster. Rejser, der er startet på eller fortsætter til en lokalbane, er opgjort særskilt, idet lokalbanen er opgjort som en selvstændig station. Det samlede antal påstigere (eller afstigere) på en station, hvor der også findes en lokalbane, er således summen af antallet af påstigere (eller afstigere) på stationen og påstigerne (eller afstigere) fra lokalbanen. De 10 største stationer dækker 51 % af samtlige afrejser vest for Storebælt. Rækkefølgen af de første 10 stationer er stort set uændret i forhold til 2009, Nyborg er dog med en stigning på 23,4 % steget fra en 10. plads til en 7. plads i Modsat er Herning med et fald på 2,6 % faldet fra en 8.plads i 2009 til en 10. plads i 2010.

21 Vesttælling Hovedrapport 19 Tabel 3.1 Dagligt antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt). Nr Station Passagerer % ændring i forhold Nr. i 2009 Afgang Ankomst I alt til Århus H ,3 % Odense ,2 % Aalborg ,6 % Vejle ,4 % Fredericia ,5 % Kolding ,8 % Nyborg ,4 % Horsens ,5 % Esbjerg ,4 % Herning ,6 % Skanderborg ,5 % Middelfart ,5 % Hjørring ,1 % Silkeborg ,0 % Randers ,5 % Holstebro ,3 % Viborg ,5 % Svendborg ,7 % Bramming ,2 % Struer ,3 % Brønderslev ,2 % Ry ,9 % Ringe ,9 % Hobro ,5 % Vejen ,3 % Hadsten ,5 % Ribe ,1 % Frederikshavn ,5 % Skjern ,8 % Skive ,6 % Varde ,7 % Bjerringbro ,5 % Skørping ,3 % Brande ,1 % Ringkøbing ,9 % Hinnerup ,9 % Ikast ,6 % Aalborg Vestby ,9 % Grenaa ,0 % Thisted ,2 % Hornslet ,2 % Viby Jylland ,4 % Lystrup ,1 % Støvring ,8 % Ølgod ,7 % Odense Sygehus ,8 % Langå ,2 % Vrå ,6 % Skærbæk ,9 % Årslev ,5 % 74 Rækkefølgen af de fem største stationer øst for Storebælt er identisk med tællingen i De 10 største stationer dækker ca. 81 % af samtlige afrejser øst for Storebælt uden for hovedstadsområdet. Den mest markante ændring i forhold til 2009, er at Tølløse er gået fra at være den 6. største station til at være nr. 11.

22 20 Vesttælling Hovedrapport Tabel 3.2 Dagligt antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (øst for Storebælt - ekskl. hovedstadsområdet). Nr. Station Passagerer %-ændring Nr. i 2009 Afrejser Ankomster I alt i forhold til Slagelse ,7 % Ringsted ,1 % Næstved ,4 % Holbæk ,0 % Nykøbing F ,9 % Korsør ,6 % Sorø ,1 % Vordingborg ,0 % Kalundborg ,5 % Haslev ,9 % Tølløse ,3 % Jyderup ,9 % Glumsø ,4 % Mørkøv ,7 % Vipperød ,2 % Rødby Færge ,5 % Nørre Alslev ,2 % Svebølle ,4 % Næstved Nord ,1 % Puttgarden ,9 % Regstrup ,7 % Knabstrup ,0 % Lundby ,2 % Holme-Olstrup ,2 % Eskilstrup ,6 % Rønne ,4 % Lollandsbanen ,9 % Odsherreds Jernbane ,9 % Høng-Tølløse Banen (Tølløse) ,2 % Østbanen ,4 % Høng-Tølløse Banen (Slagelse) ,3 % Malmø ,7 % 33 Note: Kun rejser, der starter eller slutter vest for hovedstadsområdet samt rejser til og fra Malmø. I Bilag 1 findes detaljerede lister over antal afrejser og ankomster for samtlige stationer i tællingen. 3.2 Rejsetidsfordeling og døgnvariation Timefordelingen af samtlige rejsers afrejse- og ankomsttidspunkt er vist i Figur 3.2. Fordelingen er tydelig præget af de to myldretider. Om morgenen er afrejser og ankomster koncentreret i tidsrummet fra kl med en klar overvægt i timen fra Om eftermiddagen er myldretiden spredt over timerne fra kl Ankomsterne følger her samme billede med en tendens til en forskydning på en time.

23 Vesttælling Hovedrapport 21 Ankommende og afrejsende passagerer timefordelt Ankomster Afrejser Figur 3.2 Fordeling af afrejsende og ankommende passagerer over døgnet (alle stationer). I Tabel 3.3 og Tabel 3.4 er vist, hvorledes afrejserne fordeler sig over døgnet på de største stationer vest for Storebælt og på alle stationer øst for Storebælt. Tabellerne inkluderer skift.

24 22 Vesttælling Hovedrapport Tabel 3.3 Procentfordeling af påstigere (inkl. skift) på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet. (Rejsende fra en lokalbane er tillagt stationen, hvor der er omstigning fra lokalbanen). Påstigningsstation Afrejsetidspunkt kl. Antal påstigere % i alt 053 Århus H 6,3 15,0 8,9 9,3 19,9 23,6 11,0 6,0 100, Odense 12,3 17,1 10,9 11,5 18,9 16,2 8,7 4,4 100, Fredericia 7,2 21,3 16,6 8,8 17,0 13,4 10,3 5,5 100, Aalborg 4,5 20,6 7,6 9,8 30,4 16,5 7,0 3,5 100, Vejle 8,0 15,5 9,4 12,1 25,3 17,0 8,4 4,3 100, Kolding 15,1 13,5 14,4 11,6 22,1 12,0 6,8 4,6 100, Esbjerg 5,6 17,8 14,3 13,3 24,9 14,8 5,6 3,7 100, Herning 9,4 12,9 7,9 11,8 30,4 17,7 7,5 2,4 100, Nyborg 21,5 27,2 10,1 8,5 16,7 7,6 4,5 3,9 100, Horsens 9,9 30,5 12,0 6,5 19,6 11,5 6,1 3,8 100, Skanderborg 8,0 27,2 13,9 7,8 16,9 12,4 9,1 4,7 100, Middelfart 12,7 15,3 12,1 16,5 15,5 10,9 10,6 6,4 100, Silkeborg 17,5 16,0 12,0 9,6 16,6 17,1 7,0 4,1 100, Hjørring 9,8 19,1 10,1 11,2 30,3 12,4 4,8 2,3 100, Viborg 8,6 16,1 8,0 16,1 27,6 11,8 8,6 3,3 100, Randers 13,7 27,5 17,6 7,1 11,9 11,4 6,9 4,0 100, Holstebro 10,4 16,3 11,2 14,4 28,5 8,9 6,9 3,3 100, Bramming 8,1 36,5 20,5 8,2 10,0 6,4 7,1 3,1 100, Svendborg 7,3 20,4 13,9 18,9 21,3 9,3 5,9 3,0 100, Struer 8,9 19,4 13,5 14,0 22,4 10,8 7,4 3,5 100, Ringe 13,3 23,4 13,0 11,1 18,9 10,9 4,8 4,6 100, Skjern 10,1 16,0 12,6 13,3 26,4 12,6 5,9 3,1 100, Hobro 15,9 43,6 7,8 6,8 9,2 7,1 5,2 4,6 100, Brønderslev 16,8 40,4 10,3 7,8 10,0 10,5 2,4 1,8 100, Ry 12,1 40,4 11,1 8,7 10,8 7,1 6,8 3,1 100, Hadsten 9,2 27,4 14,8 9,7 22,2 8,6 4,5 3,6 100, Vejen 21,1 16,3 14,5 11,7 15,5 11,2 7,3 2,3 100, Frederikshavn 3,9 30,1 20,3 6,1 22,5 10,0 4,9 2,0 100, Ribe 12,4 4,7 13,6 13,2 36,9 11,5 4,9 2,7 100, Varde 8,4 31,3 8,4 18,0 20,0 5,8 5,8 2,3 100, Skive 7,2 16,5 17,8 14,2 22,1 10,5 7,7 3,9 100, Bjerringbro 8,5 26,6 10,4 12,1 21,5 11,9 4,4 4,6 100, Skørping 7,4 38,8 18,3 8,9 7,8 9,9 6,2 2,6 100, Aalborg Vestby 14,3 16,7 10,7 20,3 22,9 6,9 5,5 2,6 100, Langå 13,7 30,7 13,2 8,3 7,8 6,5 12,7 7,2 100, Brande 5,0 42,6 10,8 4,7 8,2 15,5 10,6 2,6 100, Thisted 1,8 11,7 7,7 26,2 25,2 20,9 5,5 0,9 100, Grenaa 9,3 16,5 13,4 14,0 30,8 8,4 5,6 1,9 100, Hinnerup 11,6 39,7 14,4 7,2 11,6 9,1 3,4 3,1 100, Hornslet 15,1 36,6 9,1 4,7 12,9 4,7 12,3 4,4 100, Ikast 15,5 22,9 13,9 8,7 13,9 15,2 6,4 3,5 100, Lindholm 8,7 29,3 11,3 11,7 21,3 9,3 4,3 4,0 100, Viby Jylland 6,0 12,7 13,0 9,7 37,8 16,1 2,7 2,0 100, Lystrup 12,1 36,2 12,8 6,4 20,8 7,7 3,0 1,0 100, Ringkøbing 13,9 19,3 12,5 8,8 25,3 13,5 4,4 2,4 100, Vrå 11,2 50,5 13,9 6,8 8,1 5,4 3,1 1,0 100,0 295

25 Vesttælling Hovedrapport 23 Trafik fra bolig til arbejde, uddannelse og skole vil normalt gå fra de mindre byer mod de større om morgenen og omvendt om eftermiddagen. Derfor har byer med arbejdspladser og uddannelsessteder en relativ stor spidstrafik ud af byen mellem kl. 14 og 18. Dette gælder f.eks. Aalborg, Vejle og Herning. Mindre byer som Hobro, Brønderslev, Skørping og Brande har hovedparten af alle afrejser i morgenmyldretiden. Byer, hvor trafikken til og fra gymnasier og handelsskoler vejer tungt, har et relativt stort antal afrejser mellem kl. 12 og 16. Eksempler herpå er Ribe, Holstebro, Viborg og Hjørring. Som det ses i Tabel 3.4, er fordelingen på afrejsetidspunkterne øst for Storebælt meget præget af det store antal arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet. Tabel 3.4 Procentfordeling af påstigere (inkl. skift) på stationer øst for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet. (Rejsende fra en lokalbane er tillagt stationen, hvor der er omstigning fra lokalbanen). Påstigningsstation Afrejsetidspunkt kl. Antal påstigere % i alt i alt 611 Ringsted 13,0 % 36,9 % 8,2 % 6,2 % 12,4 % 8,1 % 11,4 % 3,8 % 100,0 % Slagelse 26,0 % 22,6 % 9,6 % 13,3 % 13,2 % 7,4 % 4,1 % 3,8 % 100,0 % Næstved 15,5 % 29,0 % 12,6 % 8,6 % 16,3 % 9,3 % 5,3 % 3,4 % 100,0 % Holbæk 17,7 % 25,6 % 9,5 % 11,7 % 22,6 % 7,1 % 4,0 % 1,8 % 100,0 % Nykøbing F 21,5 % 25,7 % 18,1 % 12,1 % 8,6 % 6,0 % 6,6 % 1,4 % 100,0 % Sorø 17,2 % 32,5 % 8,2 % 7,6 % 6,5 % 7,0 % 17,3 % 3,7 % 100,0 % Korsør 22,2 % 23,9 % 10,5 % 8,0 % 14,1 % 8,4 % 6,4 % 6,5 % 100,0 % Vordingborg 15,6 % 33,3 % 14,8 % 8,6 % 8,2 % 9,2 % 6,3 % 3,9 % 100,0 % Kalundborg 14,2 % 29,5 % 13,2 % 5,3 % 19,1 % 5,2 % 12,4 % 1,1 % 100,0 % Haslev 22,7 % 37,9 % 9,5 % 6,5 % 13,0 % 6,1 % 3,2 % 1,1 % 100,0 % Tølløse 18,1 % 25,1 % 18,8 % 7,8 % 16,3 % 8,0 % 3,7 % 2,3 % 100,0 % Jyderup 23,1 % 38,0 % 10,7 % 6,1 % 7,2 % 11,1 % 2,2 % 1,5 % 100,0 % Glumsø 20,1 % 54,8 % 7,9 % 3,2 % 6,0 % 2,5 % 2,2 % 3,2 % 100,0 % Vipperød 26,4 % 34,5 % 13,8 % 3,1 % 12,6 % 6,3 % 2,1 % 1,3 % 100,0 % Mørkøv 24,8 % 42,0 % 10,2 % 4,0 % 5,3 % 8,4 % 2,7 % 2,7 % 100,0 % Rødby Færge 4,7 % 26,6 % 0,0 % 11,2 % 3,7 % 29,0 % 24,8 % 0,0 % 100,0 % Nørre Alslev 19,3 % 38,9 % 12,0 % 4,9 % 4,3 % 11,4 % 4,9 % 4,3 % 100,0 % Svebølle 18,7 % 41,3 % 6,0 % 14,7 % 10,0 % 6,0 % 3,3 % 0,0 % 100,0 % Næstved Nord 2,1 % 1,4 % 4,2 % 12,0 % 64,1 % 9,9 % 6,3 % 0,0 % 100,0 % Puttgarden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Regstrup 33,3 % 26,7 % 10,5 % 7,6 % 8,6 % 9,5 % 2,9 % 1,0 % 100,0 % Lundby 33,2 % 31,3 % 11,7 % 3,1 % 8,2 % 6,2 % 2,1 % 4,1 % 100,0 % Knabstrup 22,7 % 35,1 % 15,5 % 8,2 % 4,1 % 8,2 % 3,1 % 3,1 % 100,0 % Eskilstrup 17,9 % 42,0 % 10,8 % 5,4 % 7,6 % 10,8 % 4,3 % 1,1 % 100,0 % Holme-Olstrup 28,6 % 17,9 % 23,8 % 3,6 % 16,7 % 4,8 % 4,8 % 0,0 % 100,0 % Rønne 0,0 % 22,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 77,3 % 0,0 % 100,0 % Hovedstadsområdet 9,4 % 9,3 % 9,9 % 11,6 % 23,5 % 20,9 % 9,0 % 6,4 % 100,0 % Re-togene, som er typiske pendlertog, har ca. 34 % af sine afrejser vest for Storebælt og ca. 37 % af sine rejser øst for Storebælt om morgenen før kl. 09. Hjemrejserne er tilsvarende koncentreret mellem kl. 14 og 18, jf. Tabel 3.5. Ankomsterne for rejser med Re-tog er tilsvarende koncentreret. Omkring 31 % og 30 %, henholdsvis vest og øst for Storebælt, ligger i tidsrummet før kl. 09. Henholdsvis ca. 36 % og ca. 34 % af passagererne både vest og øst for Storebælt ankommer mellem kl. 14 og 18, jf. Tabel 3.6.

26 24 Vesttælling Hovedrapport Afrejse- og ankomsttidspunkter for rejser med IC-tog og internationale tog er mere jævnt spredt over døgnet. Toppene i myldretiderne er her mindre end for Re-togene. Tabel 3.5 Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter afrejsetidspunkt. Togtype Tidsrum kl. % i alt Ic-tog/Internationale tog 13,1 % 18,7 % 11,9 % 11,4 % 16,9 % 14,0 % 9,4 % 4,6 % 100,0 % Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) 8,7 % 22,4 % 11,3 % 12,8 % 21,9 % 13,1 % 6,0 % 3,8 % 100,0 % Re-tog Jylland-Fyn (DSB) 8,9 % 24,9 % 11,5 % 9,9 % 22,2 % 12,6 % 6,3 % 3,8 % 100,0 % Re-tog Sjælland 14,1 % 22,4 % 10,0 % 8,1 % 19,9 % 15,3 % 5,9 % 4,3 % 100,0 % % i alt 11,8 % 21,1 % 11,4 % 10,7 % 19,3 % 13,8 % 7,6 % 4,3 % 100,0 % Tabel 3.6 Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter ankomsttidspunkt. Togtype Tidsrum kl. % i alt Ic-tog/Internationale tog 2,6 % 20,1 % 15,3 % 9,4 % 14,1 % 16,9 % 13,9 % 7,7 % 100,0 % Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) 3,7 % 24,6 % 12,0 % 10,2 % 20,4 % 16,6 % 7,8 % 4,7 % 100,0 % Re-tog Jylland-Fyn (DSB) 3,9 % 27,1 % 12,5 % 8,6 % 20,0 % 15,7 % 7,3 % 4,8 % 100,0 % Re-tog Sjælland 3,3 % 26,4 % 13,3 % 7,5 % 14,0 % 20,0 % 9,7 % 5,9 % 100,0 % % i alt 3,1 % 23,3 % 13,9 % 9,0 % 16,2 % 17,2 % 10,9 % 6,3 % 100,0 % I Tabel 3.7 og Tabel 3.8 er afstigere på de største stationer vest for Storebælt og samtlige stationer øst for Storebælt fordelt efter ankomsttidspunktet til stationen. Ankomsttidspunktet er beregnet på grundlag af registreringen af tognummer og køreplanen. I byer med mange arbejds- og uddannelsespladser er der en koncentration af ankomster mellem kl. 07 og 09. Dette gælder f.eks. Aalborg, Vejle, Esbjerg, Herning, Hjørring og Viborg. I byer uden store koncentrationer af arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i forhold til antallet af boliger er andelen af ankommende passagerer større om eftermiddagen. Eksempler herpå er Nyborg, Randers, Horsens og Skørping.

27 Vesttælling Hovedrapport 25 Tabel 3.7 Procentfordeling af afstigere (inkl. skift) på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt. (Rejsende til en lokalbane er tillagt stationen, hvor der er omstigning til lokalbanen). Station Ankomsttidspunkt kl. % i alt Afstigere i alt 053 Århus H 3,1 % 25,6 % 19,0 % 7,0 % 11,1 % 15,5 % 12,2 % 6,4 % 100,0 % Odense 2,2 % 23,3 % 21,2 % 7,5 % 9,3 % 16,4 % 12,3 % 7,8 % 100,0 % Fredericia 4,7 % 14,8 % 16,0 % 8,2 % 18,1 % 17,5 % 12,9 % 7,9 % 100,0 % Aalborg 5,4 % 32,4 % 18,0 % 6,5 % 10,7 % 11,7 % 10,4 % 4,9 % 100,0 % Vejle 1,4 % 36,5 % 16,8 % 7,0 % 10,3 % 15,6 % 8,5 % 3,8 % 100,0 % Kolding 6,0 % 21,5 % 16,6 % 6,9 % 19,4 % 13,5 % 9,8 % 6,4 % 100,0 % Esbjerg 4,5 % 27,2 % 17,2 % 9,7 % 14,7 % 12,1 % 8,4 % 6,2 % 100,0 % Horsens 1,4 % 19,6 % 9,5 % 9,1 % 14,6 % 28,9 % 11,0 % 5,8 % 100,0 % Nyborg 1,9 % 11,7 % 11,5 % 7,3 % 18,1 % 22,9 % 14,4 % 12,1 % 100,0 % Herning 5,3 % 35,3 % 14,3 % 9,3 % 10,0 % 13,3 % 7,7 % 4,8 % 100,0 % Skanderborg 2,0 % 17,2 % 9,9 % 9,5 % 16,1 % 23,7 % 13,7 % 7,9 % 100,0 % Hjørring 2,6 % 42,3 % 6,0 % 7,2 % 15,1 % 17,7 % 6,0 % 3,0 % 100,0 % Middelfart 1,7 % 30,0 % 13,3 % 7,0 % 17,5 % 12,9 % 11,0 % 6,6 % 100,0 % Silkeborg 2,4 % 21,0 % 14,0 % 6,7 % 15,0 % 20,0 % 14,4 % 6,5 % 100,0 % Randers 2,0 % 14,2 % 10,0 % 7,6 % 16,4 % 24,8 % 17,0 % 8,1 % 100,0 % Holstebro 4,0 % 31,0 % 14,8 % 8,3 % 12,0 % 14,7 % 9,9 % 5,4 % 100,0 % Bramming 2,0 % 8,3 % 10,7 % 15,9 % 34,3 % 16,6 % 5,0 % 7,3 % 100,0 % Viborg 3,3 % 29,2 % 13,4 % 10,8 % 15,6 % 12,7 % 9,1 % 5,8 % 100,0 % Ringe 4,2 % 21,1 % 12,4 % 13,9 % 23,2 % 15,7 % 5,7 % 3,9 % 100,0 % Svendborg 3,0 % 21,1 % 15,1 % 13,2 % 18,4 % 12,5 % 9,4 % 7,4 % 100,0 % Struer 7,5 % 16,6 % 13,6 % 12,9 % 15,2 % 17,0 % 11,0 % 6,2 % 100,0 % Skjern 5,2 % 23,0 % 10,7 % 9,5 % 19,2 % 20,2 % 6,6 % 5,6 % 100,0 % Brønderslev 2,4 % 25,7 % 7,5 % 14,3 % 25,5 % 17,7 % 3,9 % 3,0 % 100,0 % Ry 4,3 % 11,7 % 7,1 % 9,4 % 30,5 % 22,0 % 8,6 % 6,3 % 100,0 % Vejen 2,8 % 20,2 % 7,8 % 8,8 % 24,9 % 23,0 % 8,9 % 3,6 % 100,0 % Frederikshavn 0,7 % 15,1 % 10,3 % 10,2 % 25,5 % 21,5 % 9,8 % 6,8 % 100,0 % Hobro 3,2 % 15,0 % 7,1 % 12,0 % 25,8 % 16,8 % 14,4 % 5,7 % 100,0 % Ribe 1,7 % 26,8 % 16,8 % 12,7 % 18,0 % 12,1 % 7,8 % 4,1 % 100,0 % Hadsten 1,7 % 21,8 % 10,3 % 6,7 % 16,3 % 22,1 % 15,5 % 5,6 % 100,0 % Skive 0,7 % 18,6 % 10,9 % 5,2 % 17,8 % 22,3 % 13,5 % 11,0 % 100,0 % Bjerringbro 8,5 % 13,0 % 5,7 % 17,9 % 25,8 % 11,6 % 10,6 % 7,0 % 100,0 % Varde 2,1 % 19,7 % 14,9 % 17,0 % 22,1 % 9,5 % 10,9 % 3,6 % 100,0 % Skørping 0,5 % 7,4 % 7,0 % 19,9 % 27,0 % 22,6 % 10,8 % 4,8 % 100,0 % Brande 4,3 % 15,2 % 7,6 % 9,7 % 36,5 % 17,0 % 7,1 % 2,6 % 100,0 % Spangsbjerg 0,7 % 95,1 % 3,2 % 0,2 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Ringkøbing 6,9 % 35,2 % 11,6 % 8,9 % 21,3 % 9,7 % 2,9 % 3,5 % 100,0 % Ikast 5,9 % 22,7 % 7,5 % 11,0 % 17,0 % 19,6 % 8,2 % 8,2 % 100,0 % Hinnerup 0,8 % 8,9 % 6,4 % 7,4 % 27,9 % 30,0 % 10,1 % 8,5 % 100,0 % Langå 2,5 % 6,1 % 15,8 % 14,3 % 14,2 % 26,4 % 11,2 % 9,5 % 100,0 % Ølgod 2,0 % 9,0 % 8,0 % 9,9 % 49,4 % 15,1 % 3,2 % 3,2 % 100,0 % 312

28 26 Vesttælling Hovedrapport Tabel 3.8 Procentfordeling af afstigere (inkl. skift), på stationer øst for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt. (Rejsende til en lokalbane er tillagt stationen, hvor der er omstigning til lokalbanen. Rejser med omstigning er ikke medtaget på omstigningsstationen). Station Ankomsttidspunkt kl. % Afstigere i alt i alt 611 Ringsted 5,3 % 12,4 % 7,0 % 11,2 % 21,2 % 23,1 % 12,0 % 7,8 % 100,0 % Næstved 1,6 % 18,5 % 7,0 % 6,1 % 15,2 % 33,8 % 10,5 % 7,4 % 100,0 % Slagelse 5,2 % 20,1 % 6,4 % 7,9 % 15,9 % 23,0 % 15,5 % 6,0 % 100,0 % Holbæk 2,7 % 27,8 % 9,4 % 9,3 % 18,6 % 18,0 % 7,9 % 6,4 % 100,0 % Nykøbing F 1,9 % 20,7 % 7,1 % 9,5 % 7,9 % 17,8 % 23,9 % 11,3 % 100,0 % Vordingborg 1,7 % 16,3 % 8,4 % 9,4 % 12,9 % 26,1 % 13,2 % 11,9 % 100,0 % Korsør 3,0 % 12,1 % 4,8 % 8,8 % 23,6 % 20,0 % 15,9 % 11,9 % 100,0 % Sorø 0,2 % 11,3 % 7,2 % 5,4 % 16,1 % 25,4 % 26,2 % 8,1 % 100,0 % Haslev 1,2 % 7,5 % 5,9 % 11,6 % 30,9 % 22,8 % 9,6 % 10,7 % 100,0 % Tølløse 0,9 % 7,0 % 7,4 % 14,4 % 25,6 % 29,5 % 7,5 % 7,7 % 100,0 % Kalundborg 0,5 % 16,5 % 8,5 % 13,0 % 19,5 % 25,3 % 9,9 % 6,8 % 100,0 % Jyderup 0,8 % 7,0 % 4,7 % 12,2 % 30,8 % 29,6 % 10,4 % 4,6 % 100,0 % Mørkøv 2,2 % 19,1 % 1,8 % 14,9 % 31,8 % 20,3 % 6,9 % 2,8 % 100,0 % Vipperød 0,0 % 3,9 % 3,6 % 16,1 % 23,9 % 35,3 % 6,6 % 10,7 % 100,0 % Glumsø 1,3 % 1,1 % 4,5 % 3,8 % 21,3 % 40,2 % 19,5 % 8,2 % 100,0 % Nørre Alslev 5,4 % 10,8 % 7,1 % 14,7 % 10,0 % 25,6 % 16,2 % 10,2 % 100,0 % Rødby Færge 0,6 % 5,4 % 6,3 % 68,9 % 6,6 % 6,0 % 4,4 % 1,8 % 100,0 % Svebølle 0,0 % 3,9 % 6,9 % 12,0 % 25,4 % 34,1 % 12,5 % 5,1 % 100,0 % Puttgarden 0,0 % 0,0 % 68,5 % 0,0 % 0,0 % 31,5 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Næstved Nord 0,0 % 63,9 % 9,4 % 1,4 % 18,2 % 7,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Regstrup 0,7 % 0,0 % 3,1 % 19,9 % 25,4 % 45,0 % 4,3 % 1,6 % 100,0 % Knabstrup 0,9 % 4,7 % 3,0 % 18,3 % 22,1 % 36,0 % 9,4 % 5,7 % 100,0 % Holme-Olstrup 0,0 % 1,0 % 4,9 % 10,2 % 34,1 % 19,4 % 10,2 % 20,2 % 100,0 % Ystad 0,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 91,0 % 0,0 % 100,0 % Lundby 0,0 % 2,2 % 7,3 % 10,7 % 7,7 % 26,8 % 32,7 % 12,6 % 100,0 % Eskilstrup 0,0 % 1,2 % 16,3 % 6,2 % 3,7 % 37,1 % 25,9 % 9,6 % 100,0 % Hovedstadsområdet 3,4 % 32,4 % 19,9 % 8,5 % 10,5 % 10,5 % 10,0 % 4,8 % 100,0 % I bilagsrapporten afsnit 3.2 findes døgnvariationen tabelleret for de enkelte Retogs- og IC-strækninger i begge retninger. 3.3 Rejserelationer Et vigtigt resultat af Vesttællingen er muligheden for at opstille en tabel over rejsernes udgangspunkter og endelige rejsemål, uanset rejserute (OD-tabel). Tabellen indeholder den samlede rejse inklusive eventuelle skift på rejsen. I Tabel 3.14 til 3.16 er opstillet OD-tabelller mellem landsdelene. Tabel 3.9 og Tabel 3.10 viser OD-tabeller på 26 stationsgrupper vest for Storebælt og 19 stationsgrupper øst for Storebælt. De vigtigste stationer har fået hver sin linje i tabellerne, men ellers er det strækninger af stationer, som er afbildet i tabellen. Summen i sidste søjle i Tabel 3.9 og Tabel 3.10 angiver antal afrejsende passagerer fra de pågældende stationer og strækninger, mens summen i den nederste række angiver antallet af ankommende passagerer. OD-tabeller for de samme stationsgrupper findes i bilagsrapportens afsnit 5 opdelt på IC-tog/internationale tog og Re-tog. Materialet giver mulighed for at opstille OD-tabeller på vilkårlige stationsgrupper og strækninger, ligesom der er mulighed for at udskrive tabeller for speciel-

Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013

Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 1 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 Dokument nr.: 3 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: 27. august 2013 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT

JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Billetundersøgelse 2007

Billetundersøgelse 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Dokument nr 64754-01 Revision nr 0 Udgivelsesdato 12 novembet 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 10.12.2017-08.12.2018 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HERNING AARHUS H ROSKILDE KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE RINGSTED KØBENHAVNS LUFTHAVN SØNDERBORG FLENSBURG

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Mandag-fredag dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5705 5313 5315 5717 5319 5721 5725 5727 5331 5733 5337 5739 5343 5745 5349 5751 5355

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere