Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse"

Transkript

1 Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen... 4 Resultater og bestyrelsens kommentarer... 4 Kommentarer angivet på spørgeskemaerne... 6 Kommentarer om OPLEVET kvalitet... 6 Kommentarer om transport... 6 Kommentarer til den politiske beslutning... 6 Konklusion/Læringspunkter... 7 Dagplejekontorets evaluering... 9 Udførelse af undersøgelsen... 9 Resultater... 9 Har du holdt ferie i ugerne ?... 9 Har du arbejdet hjemme i ugerne ?... 9 Har du arbejdet i legestuen i ugerne 28, 29 og/eller Dagplejekontorets opmærksomhedspunkter på baggrund af undersøgelsen: Fakta tabeller: Klager Økonomi:

3 Baggrund I forbindelse med den politiske vedtagelse af budget 2015 blev det besluttet, at Dagplejen skulle holde sommerferielukket i ugerne 28, 29 og 30. Man forventede at opnå en besparelse på ,- ved at holde Dagplejen lukket i disse tre uger. Da der er pasningsgaranti i kommunen skulle der dog etableres nødpasning, for de børn, hvor forældrene havde behov for pasning. Da det var første gang Dagplejen har holdt lukket i sommerferien, har forældrebestyrelsen ønsket at få et billede af, hvilke konsekvenser lukningen har haft for Dagplejens brugere. Derudover har forældrebestyrelsen ønsket at undersøge, hvordan dem, der har brugt det alternative pasningstilbud i lukkeugerne, har oplevet kvaliteten af tilbuddet. Dagplejens forældrebestyrelse har derfor i efteråret 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt dagplejeforældrene. Derudover har Dagplejekontoret stillet dagplejerne en række evalueringsspørgsmål om sommerferiepasningen med det formål at kortlægge, om der er områder, hvor kvaliteten kan forbedres til brug for sommerferielukningen for Det giver god mening at læse resultaterne af undersøgelsen blandt dagplejeforældrene og dagplejerne i sammenhæng og resultaterne er derfor samlet i dette dokument. Dokumentet er dog opdelt, så evalueringen foretaget af forældrebestyrelsen og evalueringen foretaget af Dagplejekontoret er beskrevet for hver for sig. 3

4 Forældrebestyrelsens evaluering Udførelse af undersøgelsen Spørgeskemaerne er ultimo september/primo oktober blevet uddelt af dagplejerne til forældre til børn i Dagplejen. Undersøgelsen har dermed ikke omfattet forældre til de børn, der har haft børn indskrevet i Dagplejen under sommerferielukningen, men som er ophørt i Dagplejen per 31. juli 2015 eller 31. august Det estimeres derfor at der er delt spørgeskemaer ud til 425 forældre til børn, der har været indskrevet i Dagplejen under sommerferielukningen. Bestyrelsen har fået 324 spørgeskemaer retur svarende til en besvarelsesprocent på 76 %, hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Spørgeskemaet bestod af 3 overordnede spørgsmål som alle forældre har skullet besvare, samt 7 spørgsmål som kun forældre, der har benyttet det alternative pasningstilbud, har skullet besvare. Alle spørgsmål har skullet besvares med kryds ved ja eller nej. Det har ikke været muligt at besvare med ved ikke eller lignende. Derudover var der mulighed for at komme med bemærkninger på spørgeskemaets bagside. Resultater og bestyrelsens kommentarer Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen gennemgås i det følgende. Ved opgørelsen af svarene, er 8 spørgeskemaer kategoriseret som ugyldige, da de ikke var udfyldt på en måde, så besvarelsen var entydig. Spørgsmål JA NEJ 1. Er der i familien ældre søskende, der passes i institutioner, som har holdt lukket i ugerne 28, 29 og 30? 30,4% 69,6% 2. Har den politiske beslutning om lukning af Dagplejen i uge 28, 29 og 30 haft indflydelse på, hvornår I holdt sommerferie? 59,2% 40,8% 3. Har I benyttet jer af Dagplejens pasningstilbud i lukkeugerne 28, 29 eller 30? 27,2% 72,8% Tabel 1: Svar på spørgeskemaundersøgelsens generelle spørgsmål Det kunne formodes, at en større andel af familier uden søskende i institutioner, der har holdt lukket i samme uger som Dagplejen, ville svare, at de har været påvirket af den politiske beslutning. Dette fordi familier med søskende i institutioner allerede planlægger ferie ud fra institutionernes lukkeuger. Vi har derfor set isoleret på gruppen, der har svaret ja til, at der i familien er ældre søskende, som bliver passet i institutioner, der har holdt lukket i samme uger som Dagplejen. Svarene på spørgsmål 2 fordeler sig på følgende vis i denne gruppe: Spørgsmål JA NEJ 2. Har den politiske beslutning om lukning af Dagplejen i uge 28, 29 og 30 haft indflydelse på, hvornår I holdt sommerferie? 59,4% 40,6% Tabel 2: Besvarelse på spørgsmål 2 opgjort for gruppen af forældre, der har haft børn i institutioner med lukket i samme uger som Dagplejen 4

5 Sammenlignes besvarelsen af spørgsmål 2 angivet i tabel 1 og tabel 2, ses at fordelingen mellem ja og nej er så godt som identisk. Vores spørgeskemaundersøgelse viser dermed, at den politiske beslutning om lukning af Dagplejen i ugerne 28, 29 og 30 har haft lige stor indflydelse på gruppen af familier med børn i institutioner der holdt lukket samme uger som Dagplejen som på gruppen af familier, der ikke har børn i institutioner der holdt lukket i samme uger som Dagplejen. Der er i alt 86 besvarelser fra forældre, der har brugt det alternative pasningstilbud. Deres svar på spørgsmålene til belysning af deres oplevelse af det alternative pasningstilbud fremgår af nedenstående tabel: Spørgsmål JA NEJ a. Er dit barn blevet passet i et dagplejehjem? 54,7% - b. Er dit barn blevet passet i en af de to legestuer? 44,2% - c. Har du overordnet være tilfreds med kvaliteten af dit barns pasningstilbud i dagplejehjemmet eller legestuen? 79,1% 20,9% d. Har du været tryg ved at aflevere dit barn i pasningstilbud i dagplejehjemmet eller legestuen? 74,4% 25,6% e. Har du fået den information om dit barns dag, du havde behov for? 83,7% 16,3% f. Har du mødt imødekommende dagplejere? 84,9% 15,1% g. Har du haft udfordringer med transport til pasningstilbuddet? 25,6% 74,4% Tabel 3: Svar på spørgsmål stillet til brugerne af det alterrnative pasningstilbud Opdeles svarene efter om barnet er blevet passet i dagplejehjem eller legestue, fås nedenstående resultater: Spørgsmål JA ved pasning i dagplejehjem Ja ved pasning i legestue c. Har du overordnet være tilfreds med kvaliteten af dit barns pasningstilbud i dagplejehjemmet eller legestuen? 93,6% 65,8% d. Har du været tryg ved at aflevere dit barn i pasningstilbud i dagplejehjemmet eller legestuen? 89,4% 60,5% e. Har du fået den information om dit barns dag, du havde behov for? 93,6% 76,3% f. Har du mødt imødekommende dagplejere? 89,4% 84,2% g. Har du haft udfordringer med transport til pasningstilbuddet? 10,6% 44,7% Tabel 4: Svar på spørgsmål til brugerne af det alternative pasningstilbud opgjort på henholdsvis pasning i dagpleje hjem og pasning i legestue Det ses for de to forskellige pasningstilbud en markant forskel på tilfredsheden med kvaliteten af pasningstilbuddet, trygheden ved at aflevere barnet og om der er givet den information om barnets dag, man som forældre havde behov for. De forældre, der har haft børn passet i dagplejehjem er generelt set meget tilfredse med kvaliteten, har været trygge ved at aflevere deres barn og har fået den information, som de havde behov for. I modsætning hertil er kun 65,5% af de forældre, der har haft deres børn passet i 5

6 legestuerne tilfredse med kvaliteten af pasningstilbudet, 39,5% har ikke været trygge ved at aflevere deres barn og 23,7% har ikke fået den information om barnets dag, som de havde behov for. I forhold til spørgsmålet om udfordringer med transport til pasningstilbuddet, er det vores opfattelse, at der må forventes at det giver udfordringer for nogle familier, når pasningen skal foregå et andet sted og måske også længere væk end man er vant til. Der er dog en væsentlig del, af de forældre hvis børn er passet i legestuerne, der har oplevet udfordringer med transporten. Kommentarer angivet på spørgeskemaerne Som nævnt har der været mulighed for at komme med kommentarer til sommerferielukningen. Kommentarmuligheden har været generel og har ikke været knyttet til bestemte spørgsmål. I alt har vi modtaget kommentarer på 105 af de 324 returnerede spørgeskemaer. Vi har gennemlæst alle kommentarer og har valgt at gruppere dem i følgende grupper: Kommentarer om OPLEVET kvalitet det vil sige kommentarer der knytter sig til reelle oplevelser og ikke blot bekymringerne om hvordan det kunne have været at aflevere barnet til pasning i en legestue (i alt 14 kommentarer). Kommentarer om udfordringer med transport (i alt 9 kommentarer). Kommentarer om den politiske beslutning ( i alt 79 kommentarer). Diverse (i alt 7 kommentarer). På nogle spørgeskemaer er der angivet kommentarer, der falder i flere af ovenstående grupper. Disse spørgeskemaer er registreret i alle de grupper, hvor der er afgivet kommentarer. Derfor giver summen af kommentarer fordelt på grupperne mere end 105. Kommentarer om OPLEVET kvalitet Stort set alle kommentarer om oplevet kvalitet, beskriver uheldige oplevelser. Der har dog også været enkelte positive tilkendegivelser ligesom flere understreger, at de bestemt har haft indtryk af, at dagplejerne har gjort alt hvad de kunne for at levere et godt pasningstilbud indenfor de givne rammer! Alle kommentarer om oplevet kvalitet, vil blive videregivet til Dagplejekontoret, så de kan inddrages som læringspunkter ved planlæggelse af næste års sommerferieafvikling. Kommentarer om transport Knytter sig hovedsagligt til problemer med transport til legestuerne, hvor flere fremhæver, at det er vanskeligt at komme frem med offentlig transport til legestuerne i både Nr. Søby og Horne. Langt de fleste kommentarer knytter sig dog til transportproblemer i forhold til Horne, hvor det er vanskeligt at komme til med offentlig transport mv. Det bør derfor overvejes nøje, om Horne fremover skal anvendes til pasning af børn i forbindelse med sommerferielukning. Kommentarer til den politiske beslutning Langt hovedparten af kommentarerne er kritiske kommentarer i forhold til den politiske beslutning. Mange peger på, at beslutningen om sommerferielukning i Dagplejen er endnu en ting, der gør det svært at være 6

7 børnefamilie i kommunen. Følgende kommentarer er repræsentative eksempler på hovedparten af kommentarerne: Som børnefamilier har vi en travl hverdag, hvor der er mange ender, der skal nå sammen. Det er derfor bekymrende og ikke i børnenes tarv at beslutte at holde Dagplejen lukket i sommerferien, da denne beslutning begrænser familiernes mulighed for at kunne holde sommerferie SAMMEN. Tre ugers lukning er for lang tid. Hvis der endelig skal holdes lukket, bør det kun være i 1-2 uger, da det er lang tid for børnene at blive passet i tre uger under forhold, der ligger så langt fra de almindelige pasningsforhold. Det må da være et vigtigt hensyn at alle børn har ret til ferie sammen med deres familie og opleve den nærhed og tid der i en ikke arbejdsfyldt hverdag. Det har både børn og forældre brug for. Vi har brug for at være sammen som en HEL familie i vores ferie. Konklusion/Læringspunkter Det er en væsentlig andel af forældrene til de yngste børn i kommunen, der ikke har kunnet holde ferie, på det tidspunkt de selv ønskede og dette faktum, vil næppe tælle på pluskontoen for Faaborg-Midtfyn Kommune, når børnefamilierne skal vælge bosætningskommune i fremtiden. Det er derfor forældrebestyrelsens opfattelse, at det politisk bør overvejes, om den opnåede besparelse ved sommerferielukningen er pengene værd, når 59 % af dagplejeforældrene svarer, at den politiske beslutning har haft indflydelse på, hvornår de har afholdt deres sommerferie. Med i denne overvejelse bør tages, at den forventede besparelse på kr. ikke er opnået! Endvidere bør de repræsentative kommentarer til den politiske beslutning, som er gengivet ovenfor, tages med i overvejelserne. Der ses en markant forskel på den overordnede forældretilfredshed for pasning i dagplejehjem og pasning i legestue. Dette gælder både for tilfredsheden med kvaliteten af pasningstilbuddet, trygheden ved at aflevere barnet i pasningstilbuddet og niveauet for information om barnets dag. På alle tre parametre er tilfredsheden væsentligt lavere for pasning i legestuen sammenlignet med pasning i dagplejehjem. Forældrebestyrelsen vurderer, at dette resultat kan hænge sammen med, at pasning i et gæstedagplejehjem ligger noget tættere op af det tilbud, man som dagplejeforældre har valgt i dagligdagen. Selvom det er et fremmed hjem, en fremmed dagplejer og fremmede børn, er fællesnævneren at man afleverer sit barn i et privat hjem med få andre børn og kun én fast voksen, som barnet og forældre skal forholde sig til. Pasning i legestuerne mere end én dag er for de fleste dagplejeforældre i kommunen en ukendt størrelse og det adskiller sig væsentligt fra det pasningstilbud, man har i dagligdagen. Ved pasning i legestuerne kan der være helt nye omgivelser for barn og forældre, flere og i mange tilfælde fremmede voksne, der passer barnet samt op til fem gange så mange børn. Mange dagplejeforældre har jo netop positivt tilvalgt Dagplejen for at få passet deres barn i et trygt, hjemligt miljø, og det vil selvsagt give anledning til frustrationer, når man er nødt til at aflevere sit barn i et alternativt pasningstilbud, der ligger meget langt fra det man ønskede for sit barn. Dette underbygges af en række kommentarer angivet på spørgeskemaets bagside. 7

8 Ved fremtidig anvendelse af legestuer som alternativt pasningstilbud under sommerferielukning, finder forældrebestyrelsen det væsentligt at se målrettet på, hvordan man kan tilrette pasningen, så forældrene oplever en større kvalitet af pasningstilbuddet, bliver mere trygge ved at aflevere deres børn og får den nødvendige information om, hvordan barnets dag har været. Det kunne endda overvejes, om pasning i legestuer under sommerferielukning overhovedet er besparelsen værd, da de dagplejere, som alligevel arbejder i lukkeugerne, skal betales kørselsgodtgørelse og overtidsbetaling, som kunne være sparet yderligere, hvis de passede børnene i egne hjem. 8

9 Dagplejekontorets evaluering Udførelse af undersøgelsen Dagplejerene er i deres grupper blevet bedt om at svare på en række spørgsmål indenfor følgende temaer: Har du holdt ferie i ugerne ? Har du arbejdet hjemme i ugerne ? Har du arbejdet i legestuen i ugerne 28, 29 og/eller 30 Resultater I det følgende er angivet spørgsmålene, der blev stillet indenfor de tre ovennævnte temaer, samt en opsamling på besvarelserne af disse spørgsmål. Har du holdt ferie i ugerne ? o Manglede du information omkring pasning, for at besvare spørgsmål fra forældrene? o Hvis ja, hvilken information kunne du have haft brug for? o Hvad tænker du kunne være anderledes næste år? o Hvad var tilbagemeldingerne fra forældrene? o Ønskede du selv at holde fri? o Ønskede du 4 uger og fik du det? Opsamling på disse spørgsmål: Der er forholdsvis mange dagplejere, der ikke har ønsket at holde fri i lukkeugerne. Mange har ønsket en lidt senere ferie. Vel vidende at det er politisk besluttet at der er lukket i ugerne 28,29 og 30 er der mange dagplejere der peger på at det vil være mere hensigtsmæssigt med lukket i ugerne 29 og 30. De beskriver, at det vil give mere tilfredshed hos forældrene og en større fleksibilitet i planlægning af dagplejerens egen ferie. Generelt er der tilfredshed med informationsniveauet, enkelte påpeger dog som forbedringsforslag at forældrene får tidligere besked om hvor børnene skal passes og hvilke dagplejere der arbejder hvor. Nogle tilbagemeldingerne fra forældrene til dagplejerne er at de er udfordrede i forhold til transport og at deres børn får længere dage. Har du arbejdet hjemme i ugerne ? o Var det godt/ skidt at arbejde hjemme? o Hvordan har det været? o Kom børnene som var meldt til, eller var der mange afbud? o Hvordan fungerede forældresamarbejdet, med de forældre du ikke kendte i forvejen? o Var der mange helt små som du ikke kendte? o Valgte du selv at arbejde hjemme? 9

10 Opsamling på disse spørgsmål: Generelt stort fremmøde blandt de børn der var tilmeldt i lukkeugerne. Samarbejdet med både kendte og nye forældre (gæstepleje) har fungeret godt. Generelt ikke problematisk på trods af at der kom børn dagplejer ikke kendte i forvejen. Har du arbejdet i legestuen i ugerne 28, 29 og/eller 30 o Havde du selv valgt at arbejde i legestuen? o Hvordan var det at modtage børn du ikke kender? o Hvordan fungerede dine arbejdstider? o Hvordan fungerede lokalerne? o Antal børn i legestuen, hvordan fungerede det? o Hvordan fungerede de praktiske ting, mad osv.? o Var I klædt godt på til opgaven? o Hvad tænker du kunne være anderledes? o Hvordan fungerede jeres samarbejde? Opsamling på disse spørgsmål: Arbejdet i legestuen har gennemgående fungeret godt. Dagplejerne kommer med meget positive tilbagemeldinger på både selve arbejdet og forberedelsen hertil. Dagplejekontorets opmærksomhedspunkter på baggrund af undersøgelsen: Al pasning i lukkeugerne bør ligge i legestuerne. Dette giver mere ens vilkår for alle forældre. At legestuerne/ lokalerne ligger centralt i forhold til forældrenes behov. Husk at tænke ud af boksen, ind i institutionerne. Tidligere information til forældrene om muligt. Se i kommentarer fra forældrene 2015, der kan de ses hvad det er væsentligt at tale med dagplejerne om, inden der startes op i dagplejen. Opmærksomhedspunkter fra dagplejere der har arbejdet i legestuerne: Stamkort på børnene udfyldt på forhånd, gennemgås med forældrene når de afleverer Mulighed for at forældrene gør opmærksomme på barnets rytme, sover og spisetider om morgenen. (Skema?) Flere voksne mandag morgen. To gengangere i hele perioden. To til at tage imod om morgenen. 10

11 Fakta tabeller: Antal dagplejere i arbejde Uge 28 Uge 29 Uge 30 Arbejder hjemme Arbejder i legestuen i Nr.Søby Arbejder i legestuen i Horne I alt Bemærkning: 1 dagplejer var gennemgående i alle 3 uger, både i Horne og i Nr. Søby Uge 28 Uge 29 Uge 30 Antal børn passet i dagplejehjemmene Bemærkning: I alt passet 109 børneenheder men afregningen er forskellig. I alt antal forskellige børn der har benyttet gæstepasning i dagplejehjemmene: 64 børn 11

12 Antal børn passet i legestuerne Uge 28 Uge 29 Uge 30 Nr. Søby Tilmeldte - Fremmødt Tilmeldte - Fremmødt Tilmeldte - Fremmødt Horne Tilmeldte - Fremmødt Tilmeldte - Fremmødt Tilmeldte - Fremmødt I alt Tilmeldte - Fremmødt Tilmeldte - Fremmødt Tilmeldte Fremmødt Bemærkninger - Samlet set: I alt tilmeldte: 102 børneenheder I alt fremmødt: 90 børneenheder I alt antal forskellige børn der har benyttet gæstepasning i legestuerne: 51 børn Antal for hele kommunen I uge 28, 29 og 30 Børneenheder Antal forskellige børn I dagplejehjemmene I legestuerne I alt

13 Klager. I forbindelse med sommerferielukning har der været 2 skriftlige klager som påpegede udfordringer med den længere kørsel og at børnene mødte ukendte voksne. Økonomi: Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2014 OE (omstilling, effektivisering), at dagplejen fremadrettet skulle holde ferielukket i ugerne med en forventet besparelse på kr. Daginstitutionerne har tillige lukket i de samme uger. Ved opgørelse over forbruget i 2015 sammenlignet med sidste års forbrug (2014) har det vist sig, at besparelsen på ikke er indhentet. Til budget 2016 er der forslag om at besparelsen på kr. ikke medtages. 13

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Kære Forældre! FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Vi håber I alle er kommet godt i gang med det nye år! Dette er nyhedsbrevet fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som noget nyt

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30.

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. Med henblik på at

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13%

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13% Notat Åbningstider i daginstitutioner Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Børneforældre har brug for at få deres børn passet mens de er på arbejde. Imidlertid oplever mange, at indskrænkninger i daginstitutionernes

Læs mere

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015... 1 Indledning... 2 Bestyrelsens arbejde... 2 Principper og værdier... 2 Arbejdsgrupper... 3 Andre emner... 3 Synlighed... 4 Afslutning...

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Fredensborg gæstelokale

Fredensborg gæstelokale Fredensborg gæstelokale Dagplejens karakteristika bibeholdes i det daglige Fra projektets start ønskede dagplejerne, at gæstelokalet skulle ligge i deres legestue, hvilket blev imødekommet. Det kan konstateres,

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30 Information til institutionerne Sommerferielukning i uge 29 og 30 Styrelsesvedtægt Uddrag fra dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt Dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt, 8 stk. 7 Vedrørende fællespasning

Læs mere

Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i Frederikssund Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2008

Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i Frederikssund Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2008 Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i Frederikssund Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2008 Resume Herunder ses en sammenfatning af forældretilfredshedsscreeningens hovedresultater. Det er

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Kære Forældre! FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Dette er nyhedsbrevet fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det fælles nyhedsbrev fra dagplejebestyrelsen og dagplejekontoret vil

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Norddjurs Kommune Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober 2012 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Den 13. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

IDEKATALOG FRA UDVIKLINGSWORKSHOP

IDEKATALOG FRA UDVIKLINGSWORKSHOP IDEKATALOG FRA UDVIKLINGSWORKSHOP Dagplejen Aalborg Kommune Marts 2015 ved IS IT A BIRD Idékatalog Udviklingsworkshop for Dagplejen i Aalborg Kommune 6. marts 2015 WORKSHOP 1: Indgangen til Dagplejen (slide

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Pædiatrisk Overafd. B Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Natur og Udvikling Udarbejdet af: Økonomisekretariatet og Dagtilbud Oktober 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens resultater.3 2. Sådan er undersøgelsen

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang.

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang. Spørgeskema Du vil i dette skema få nogle spørgsmål omkring din undervisning. Resultaterne er en del af en undersøgelse, der fokuserer på folkeskolen og elevernes tanker om at gå i skole. Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling Juni 2012 Gitte Schilkowski Indledning Siden 1. januar 2011 har daginstitutionen Mariehønen kørt en forsøgsordning, hvor forældre har kunnet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Tilsynsnotat Symfonien

Tilsynsnotat Symfonien Tilsynsnotat Symfonien Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er.

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. Til forældre med børn i SFO på Sydskolen og Nordskolen i Odsherred Kommune Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. I Odsherred kommune er det politisk blevet besluttet, at kommunens SFO er

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er.

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. Til forældre med børn i SFO på Sydskolen og Nordskolen i Odsherred Kommune Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. I Odsherred Kommune er det politisk blevet besluttet, at kommunens SFO er

Læs mere

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Udarbejdet af Lone Rosenberg Sørensen i samarbejde med ledende sundhedsplejerske Pia Ballentin 1 Resumé

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Tilmelding Århus Privatskole

Tilmelding Århus Privatskole Tilmelding Århus Privatskole Barnet skal tilmeldes klasse i skoleåret 20 / 20. Barn Mor Far Anden kontaktperson (stedforælder, bedsteforældre m.v.) Relation Specielle hensyn. Såfremt barnet lider af en

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere