Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution HF og VUC Kolding Uddannelse Hfe Fag og niveau Filosofi C Lærer(e) Hold Line Kirstine Jensen Hc1fi Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Fag-introduktion Det gode liv Erkendelse og virkelighed Eksistentialisme Etik Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

2 Titel 1 Indhold Fag-introduktion Om filosofi: Astrid Holm: Den første filosofi, Systime 1999, s Om Argumentationsteori: Steffen M. Iversen: Logik og argumentationsteori, Systime 2010, s Omfang Særlige fokuspunkter 4 lektioner a 45 minutter. Faglige fokuspunkter: Filosofiens discipliner Filosofiens historie i grove træk Filosofiens opståen - Den sokratiske metode - Rationalisme vs. empirisme Argumentationsteori - Argumentets form: Præmisser og konklusion - Konsistens - Fejlslutninger (generalisering, stråmand, ad hominem, glidebane-argument) Studiestrategier (gennemgået uden tekstlæsning) - SENAT metoden (gennemgået overfladisk) - Notatteknik Fokuspunkter i forhold til læreplanen, progression og kompetencer: Kursisten opøver kompetencer inden for følgende områder: Hvad er filosofi og hvordan opstod filosofien. Overblik over den vestlige filosofihistorie (perioderne antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid). Genkende hverdagsfilosofiske problemstillinger. Elementær argumentationsteori. At læse/analysere filosofiske tekster. At beherske notatteknik. Det overordnede mål med forløbet var, at præsentere faget, fagets primære metode (argumentationsteorien), arbejdsformer og skitsere

3 filosofiens historie overfladisk denne udbygges løbende gennem året. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg Lærerstyret klasseundervisning. Klassediskussioner. Kursistopgaver. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Indhold Det gode liv Teoretisk filosofi / praktisk filosofi Søren Kierkegaard Af Frygt og Bæven ( Stemning ) i Astrid Holm, Fire menneskesyn, Systime 1996, s (6 ns.) Astrid Holm: Fire menneskesyn, Systime 1996, s Om æstetikeren: Fire menneskesyn s.71. Om etikeren: Fire menneskesyn s Om den religiøse: Fire menneskesyn s.75. Friedrich Nietzsche Af Antikrist i Niels Skovgaard, Det Gode Liv, Systime 2002, s (4,4 ns.) Astrid Holm: Fire menneskesyn, Systime 1996, s Knud Ejler Løgstrup Af Den etiske fordring i Niels Skovgaard, Det Gode Liv, Systime 2002, s (3,4 ns.)

4 Astrid Holm: Fire menneskesyn, Systime 1996, s Morten Albæk Af Det gennemsnitlige menneske, Gyldendal 2013, Uddrag fra følgende sider: (14,5 ns.) Anvendelsesorienteret materiale (andet materiale med filosofisk indhold) Therese Nielsen: Gotfredsen: Hårdt arbejde og det gode liv hænger sammen (Kristeligt Dagblad 15/5 2013) Ritzaus Bureau: Arbejdet som livsprojekt stresser (15/3 2005) Søren Skov: Arbejdet er Gud (Nordjyske Stiftstidende 13/ ) Julie Grothen og Lars Henriksen: Sundhed er et personligt ansvar (Kristeligt Dagblad 30/9 2004) Mette Skov Hansen: Borgere mødes af sundhedsbudskaber alle vegne (Kristeligt Dagblad 5/9 2012) Ritzaus Bureau: Danskerne er på jagt efter det gode liv (23/6 2005) Sebastian G. Christensen: Jagten på autenticiteten og hedonistiske forventninger ( 28/2 2012) Rune Lykkeberg: Interview: Er vi simpelthen ulykkelige? (Information 16/ ) Aksel Sandemose: Janteloven fra En flygtning krydser sit spor, Schønberg (1933). Ritzaus Bureau: Dronningen til de unge: Pas på med Facebook (31/ )

5 28,3 ns. primærlitteratur Omfang Særlige fokuspunkter 28 lektioner a 45 minutter Faglige fokuspunkter: Kierkegaard Eksistentialisme, stadielæren (spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse), det eksistentielle valg (frihed), springet til tro (leap of faith) Nietzsche: Naturalisme, nihilisme (kulturkritik), subjektiv værdisætning, viljen til magt, herre- og slavemoral, over- og ressentimentsmennesket Løgstrup: Relationisme, samtalen, suveræne og kredsende livsytringer, den etiske fordring Albæk: Dydsetik, dyder (selverkendelse, ærlighed, at gøre sit bedste), kulturkritik (janteloven vs. X factor loven), det gennemsnitlige menneske, det fejlbarlige menneske Fokuspunkter i forhold til læreplanen, progression og kompetencer: Kursisten opøver kompetencer inden for følgende områder: Håndtering af begrebslige definitioner og distinktioner. Genkende filosofiske problemstillinger i hverdagen. Applicering af filosofiske teorier på ikke-filosofisk materiale. Innovativ tankegang. Kendskab til filosofisk metode, empiriindsamling, behandling og analyse. Væsentligste arbejdsformer Induktiv tilgang til emnet Læreroplæg Lærerstyret klasseundervisning Klassediskussioner Arbejdsspørgsmål Analysearbejde

6 Empiriindsamling, behandling og analyse Livsfilosofiark (arbejdsark hvor tankegangen fra emnets filosoffer er repræsenteret i overskriftsform) Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Indhold Erkendelse og virkelighed Teoretisk filosofi Platon Platon: Af Staten i Astrid Holm, Den første filosofi, Systime 1999, s (10 ns.) Filosofisk primætekst Astrid Holm Den første filosofi, Systime 1999, s Aristoteles Astrid Holm Den første filosofi, Systime 1999, s René Descartes: Første meditation (1641/42) i René Descartes, Meditationer over den første filosofi, Det lille forlag 2002, s (6,5 ns.) Keld B. Jessen (red.): Filosofi. Fra antikken til vor tid, Systime 1999, s Hume: Af En undersøgelse af den menneskelige erkendelse (1748) i Keld B. Jessen, Erkendelse og virkelighed, Systime 1993, s (7ns) Film: Wachowski og Wachowski: The Matrix (1999)

7 Andet materiale med filosofisk indhold 23,5 ns. primærlitteratur Omfang Særlige fokuspunkter 22 lektioner a 45 minutter Faglige fokuspunkter: Generelt: Empirisme, rationalisme, epistemologi, ontologi Platon: Dualistisk menneske- og verdenssyn, fænomenernes verden, ideernes verden, episteme, doxa Aristoteles: Kritik af Platons idelære, form, stof Descartes: Dualistisk menneskesyn, metodisk tvivl, sansernes bedrag, drømmeargumentet, res extensa, res cogitans Hume: Epistemologisk skepticist, erkendelse gennem sansning, oplevelser, indtryk, forestillinger, induktionsproblemet, kausalitetsproblemet, Fokuspunkter i forhold til læreplanen, progression og kompetencer: Kursisten opøver kompetencer inden for følgende områder: Håndtering af begrebslige definitioner og distinktioner. Applicering af filosofiske teorier på ikke-filosofisk materiale Tilegnelse af filosofisk viden på nettet. Kendskab til filosofisk metode og filosofiens historiske udvikling. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg. Lærerstyret klasseundervisning.

8 Klassediskussioner. Kursistopgaver. Kreativ fremstilling af filosofisk stof. Arbejdsspørgsmål. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 4 Indhold Eksistentialisme Teoretisk filosofi Søren Kierkegaard Af Begrebet Angest (1844) i Bjarne Troelsen, Ideens politispion, Systime 2003 (2. udgave) s (tekst 15 og 17). (1,2 ns.) Af Sygdom til Døden (1849) i Bjarne Troelsen, Ideens politispion, Systime 2003 (2. udgave) s (tekst 7 og 10). (3,2 ns.) Bjarne Troelsen, Ideens politispion, Systime 2003 (2. udgave) s Albert Camus Af Sisyfos-myten (1942) i Astrid Holm, Fire menneskesyn, Systime 1996, s (5 ns.) Astrid Holm: Fire menneskesyn, Systime 1996, s. 91. Jean Paul Sartre Af Eksistentialisme er en humanisme (1946) i Bent Rensch, Moralfilosofi -bidrag til den moralfilosofiske diskussion i det 20. århundrede, Systime 2000, s (10,5 ns.) Astrid Holm: Fire menneskesyn, Systime 1996, s

9 Simone de Beauvoir Af Det andet køn (1949) i Mads Rangvid, Kærlighedens filosofi, Systime 2010, s (8 ns.) Mads Rangvid, Kærlighedens filosofi, Systime 2010, s Anvendelsesorienteret materiale Peter Seeberg: "Hjulet" fra Eftersøgningen (1962) i Astrid Holms Fire Menneskesyn, Systime 1996, s Andet materiale med filosofisk indhold Dorte Jungessen og Lisbeth Wissing: Dybest set er vi kun bananfluer (Information, 30/ ) Andet materiale med filosofisk indhold Af Malin Schmidt: Den store konflikt: Kan man skabe et kønsneutralt barn? (Information, 13/ ) Andet materiale med filosofisk indhold Tv-progammer og film: Bjarke Stender: 5 skarpe om Kierkegaard og fortvivlelsen (2013, drproduktion) Wilfried Hauke: Farlige tanker (2013) Jørgen Leth: Det perfekte menneske (1967) 28 ns. primærlitteratur Omfang Særlige fokuspunkter 22 lektioner a 45 minutter Faglige fokuspunkter:

10 Kierkegaard: Frihed, valget, fortvivlelse, angst, nødvendighed vs. mulighed, endelighed vs. uendelighed Camus: Sisyfos-myten, det absurde, erkendelsen af og opgøret med absurditeten Sartre: Frihed, valg, væren-i-sig, væren-for-sig, autentisitet, essens, eksistens De Beauvoir: Immanens, transcendens, determinisme vs. konstruktivisme, autentisk vs. uautentisk liv, den anden Fokuspunkter i forhold til læreplanen, progression og kompetencer: Kursisten opøver kompetencer inden for følgende områder: Håndtering af begrebslige definitioner og distinktioner. Genkende filosofiske problemstillinger i hverdagen. Applicering af filosofiske teorier på ikke-filosofisk materiale. At lave mundtlig fremstilling af filosofisk stof. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg Lærerstyret klasseundervisning Klassediskussioner Arbejdsspørgsmål Analysearbejde Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 5 Indhold Etik Praktisk filosofi Etik generelt:

11 Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi Mennesket i verden, Systime 2013, s Jeremy Bentham: Af En indføring i principperne for moral og lovgivning, i: Troelsen, Bjarne(red.) Moralen og dens begrundelse, Systime 1995, s (7ns.) Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov Grundbog til filosofi Mennesket i verden, Systime 2013, s Immanuel Kant: Af Grundlæggelse af moralens metafysik (1785) i Karin-Ann Madsen og Rita Østblom, Praxis, Gyldendal 1995, s (7 ns.) Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov Grundbog til filosofi Mennesket i verden, Systime 2013, s Aristoteles: Af Den nikomachæiske etik, i: Troelsen, Bjarne(red.) Moralen og dens begrundelse, Systime 1995, s (3,3 ns.) Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov Grundbog til filosofi Mennesket i verden, Systime 2013, s Rosalind Hursthouse: Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi Mennesket i verden, Systime 2013, s Anvendelsesorienteret materiale Bente Klarlund Pedersen: At sætte pris på patienten (Politiken 10/3

12 2012) Louise Mørch Vilster: Abens moral er lige så høj som din (Berlingske Tidende 11/ ) Diverse artikler, blogs, reklamer, film osv. som kursisterne enkeltvis har arbejdet med i projektarbejde. 17,3 ns. primærlitteratur Omfang Særlige fokuspunkter 28 lektioner a 45 minutter. Faglige fokuspunkter: Bentham: Nytteetik, nytteprincippet, konsekvens, lyst, smerte, individets interesser, samfundets interesser, nytteloven, nyttekalkule Kant: Pligtetik, den gode vilje, kategorisk imperativ, maksime, handle pligtmæssigt vs. handle af pligt (moralloven), 4 deling af pligter Aristoteles: Dydsetik, dyden i midten, dyder, laster, lykke Hursthouse: Individet i centrum, situationsbundet etik, moralsk motivation, opdragelse, neutral vs. partisk etik. Fokuspunkter i forhold til læreplanen, progression og kompetencer: Kursisten opøver kompetencer inden for følgende områder: Genkende, redegøre for og vurdere etiske problemstillinger. Håndtering af begrebslige definitioner og distinktioner. At indgå i en fagligt funderet diskussion af et behandlet filosofisk problem. Genkende filosofiske problemstillinger i hverdagen. At kunne arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne. At mestre de højere taksonomiske niveauer Blooms taksonomi (diskussion og perspektivering). IT-kompetencer.

13 Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt at arbejde kritisk med filosofiske teorier. Læreroplæg. Lærerstyret klasseundervisning. Klassediskussioner. Tankeeksperimenter/dilemmaøvelser. Tekstnær læsning med fælles noteark. Skriveøvelser. Arbejdsspørgsmål. Web 2.0 redskaber. Individuelt projektarbejde om selvvalgt anvendelsesorienteret emne. - Søgning efter anvendelsesorienteret materiale på internettet og selvstændigt arbejde med dette.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2017 Institution HF&VUC KBH SYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Casper Georgsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsgymnasiet ved Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015/2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Filosofi C Frederik Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Filosofi c René Staustrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Filosofi c Margaret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Filosofi C-niveau Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Jens Bernhart 16filc1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Vinter 2014 (eksamen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Fag: Filosofi C, VAF Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Filosofi C Termin: Juni 2014 Uddannelse: Valgfags Bek. Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Thomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2017 VUC Vestegnen Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2015 Juli 2016 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby 15FI0C11E15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 Juli 2014 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2017 Institution VUC Lyngby [407] Uddannelse Hf enkeltfag Fag og niveau Filosofi Filosofi C bilag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2014 Juli 2015 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Margaret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Filosofi C-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2011 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014-2015. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg-afd. Hfe Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hf enkeltfag Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Filosofi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013/2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14-Juni 16 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX Valgfag09 Idehistorie B Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Idehistorie B Niels-Arne Hansen HTXValgfag09

Læs mere

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl.

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. Kære selvstuderende i: Filosofi B Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. 13-16 På mailadressen: ch@kvuc.dk Eller telefonnr.:27343483/88824795

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i Filosofi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: onsdage 13-15 På mailadressen: jw@kvuc.dk Eller telefonnr.:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vest,

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Foråret 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 HF & VUC

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF &VUC Vestegnen Hf 2. år Kulturfag (religionsfagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Juni14 VUF hfe Samfundsfag niveau C Tommy Thambour (TTP) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010/2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. og 6. semester, august 2012-maj 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 12 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hfe Oldtidskundskab C Tommy Thambour (TTP) Hold

Læs mere

Filosofi og idehistorie

Filosofi og idehistorie Filosofi og idehistorie Den første filosofi 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761623638 Forfatter(e) Astrid Holm En ebog om de første filosoffer, der stillede spørgsmål om, hvad verden består af, og hvordan

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016 sommer Vid Gymnasier HTX Teknologihistorie C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Dec 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød-afdelingen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Frederikssund afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Jens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18 Forord Denne bog er skrevet på baggrund af et dybfølt engagement i sygeplejens filosofi. Hovedmotivet er således at gøre filosofien mere synlig i sygeplejen. Mit daglige arbejde på Ribe Amts Sygeplejeskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec. 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere