Forbedring af konkurrenceevne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedring af konkurrenceevne"

Transkript

1 Forbedring af konkurrenceevne Plant Manager Klaus Breinholt

2 Hvor kommer jeg fra Dantherm Air Handling A/S Ligger i Skive Vi er ca 250 medarbejdere Ca. 130 timelønnede Eksport-andel: 80-90% Er en del af Dantherm-koncernen

3 Hvad laver vi Køling af elektronik Affugtere Mobil varme og køling Ventilation

4 Den røde tråd Ledelsesuddannelse Overenskomstelementer Forbedring af konkurrenceevne - Lean - Løbende forbedringer Medarbejderuddannelse / involvering Information / kommunikation

5 Den røde tråd Ledelsesuddannelse Resultatløn Overenskomstelementer Forbedring af konkurrenceevne - Lean - Løbende forbedringer Medarbejderuddannelse / involvering Information / kommunikation

6 Resultatløn Den gamle aftale opsagt af virksomheden ultimo 2011: Høj gennemsnitlig udbetaling på resultatløn gennem 2011 set ift. tidligere år Løbende forbedringer (lean) var med til at øge resultatlønsudbetalingen Små forbedringer her og der blev ikke trukket ud af resultatlønsgrundlaget Ændringer der krævede mere tid var vi bedre til at få taget højde for Nogle dyre højdespringere på enkelte lønperioder Der var defineret en minimumsbetaling intet loft Produktivitet blev målt på 40% af timerne i produktionen men udbetalt til 100% (alle). Konkurrenceevne presset

7 Opgaven med ny produktivitetsløn opstart primo 2012 Formål At vi har en resultatlønsmodel der motiverer medarbejdere til gennem løbende forbedringer at øge produktivitet og værdiskabelse for virksomheden set i relation til virksomhedens mål og konkurrenceevne. Mål: Et niveau virksomheden har råd til at betale og som også motiverer medarbejderne ift. formålet Flere der kan påvirke resultatet At forbedringer lønner sig Enkelhed i løsning og implementering Let at vedligeholde og udbygge Succeskriterier At der er plads til kreativitet og alternativ tænkning, så vi få diskuteret flere modeller At vi finder en model vi har tillid til. At vi kører processen i en konstruktiv og undersøgende/afklarende proces At vi får givet en god forklaring/introduktion til en ny model.

8 Processen med lønudvalget Trin 1: Kommer godt fra start i januar enige om mange ting 30 møder, virksomhedsbesøg, Teksam-pjecer Masser af kurver og beregninger (> 150 filer indgået i arbejdet) Aftale klar og til afstemning 20% ja 80% nej Mæglingsmøde TR og ledelse står langt fra hinanden Opnås ikke enighed dog aftales møde mellem lønudvalg og Teksams lønkonsulenter Trin 2: Møde med lønkonsulenter katalyserer videre proces Ny aftale landes i oktober

9 Hvad var det lige vi aftalte En model der grundlæggende aflønner på forbedring i lønperiode sammenlignet med sidste års gennemsnit. Revideres hvert år i januar Aftalens tal: Point-sats Der udbetales 0,60 kr. pr. point (øget) Min og max: Minimum en resultatdel på 1,50 kr./time - svarende til minimum 2,5 point. Maksimum på 12,50 kr./time. svarende til 20,83 point. Arv: 50% af sidste års pointmæssige gennemsnit indgår i resultatlønsberegningen.

10 Hvad har vi opnået.. Højere grad af ligestilling af produkter (stor forskel mellem produktivitet på de enkelte produkter er elimineret) Vi måler på forbedringer = styrket konkurrenceevne En aftale med indbygget og relativ enkel vedligeholdelse Ca. 75% af timerne er indeholdt i modellen Vi har fælles opgave i at arbejde med forbedringer Uddannelse og proces-/metodeudvikling understøtter processen Modellen understøtter strategi og strategi-implementering

11 Den røde tråd Ledelsesuddannelse Overenskomstelementer Forbedring af konkurrenceevne - Lean - Løbende forbedringer Lean/kaizen niv. 1 Medarbejderuddannelse/ involvering Lean/kaizen niv. 2 Medarbejderuddannelse / involvering Lean/kaizen niv. 3 Lean/kaizen niv. 4 Information / kommunikation

12 Medarbejderuddannelse og involvering omkring Lean Har arbejdet med lean af flere gange i afgrænsede områder i produktionen nyt tilløb og bedre "bid" Kommer videre i 2012 og får produktionsstop under en lean/kaizen runde gav god læring i involvering 2012 lean-assesment lavet af Mercantec, Viborg på vores lean- og uddannelsesniveau i produktionen Resulterer i en ny pakke ved opstart af lean

13 Forberedelse til Lean-proces og implementering Lean-opstart i område pakke på 5 (-6) AMU-kruser: 1. Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage 2. Lean-intro 1 dag 3. Tavlemøder 1 dag 4. Leansupport i produktion 2 dage 5. 5S 2 dage 6. (Kommunikation og konflikthåndtering 2 dage tilvælges som step 1 hvis det vurderes som god ide) Deltagere og gennemførelse: Ca 18 - alle i området+ Medarbejdere på snitflader Leder for område Fabrikschef Lean-underviser/-ekspert Og den praktiske del af Lean ean-kurserne gennemføres i området

14 Opfølgning (niveau 4) + bonus info Lean-opfølgningskurser afklaret SMED Poka-Yoke Flow VSA Og flere vil følge 2014 januar -> marts Mere end 700 kursusdage gennemført (lavsæson) Hovedparten på Lean-pakker + opfølgning IKUF

15 Den røde tråd Ledelsesuddannelse Produktions Projekt led Ledelsesuddannelse ledelsen Proceskons Overenskomstelementer Forbedring af konkurrenceevne - Lean - Løbende forbedringer Medarbejderuddannelse / involvering Information / kommunikation

16 Uddannelse af produktionsledelsen "A3" lavet ultimo 2012 Manglende fremdrift (sårbarhed) Manglende resultatskabelse (samlet set) Forskellige niveauer i ledelsen på Lean-kendskab Efteråret 2012 Lean-assessment gennemført af Mercantec på vores lean- og uddannelsesniveau i produktionsledelsen (8) Alle gennemfører Diplomleder-modul: Lean-ledelse i praksis Lean-værktøjerne Forandringsledelse Erhvervs-case Eksamen Netto kursus-omk ~ 0 (SVU)!!!

17 Uddannelse af produktionsledelsen Hvad har vi fået ud af det Flotte resultater Fælles platform Områdelederen er driver på processen og efterfølgende opfølgning Efterfølgende er kurset gennemført af: Projektledere i produktionsteknisk afdeling (PTA) Proceskonsulenter (timelønnede) i PTA Med flere flotte resultater!!!

18 Den røde tråd Ledelsesuddannelse Overenskomst elementer Resultatløn Overenskomstelementer Kvalifikationsløn Forbedring af konkurrenceevne - Lean - Løbende forbedringer Medarbejderuddannelse / involvering Information / kommunikation

19 Opgaven omkring ny kvalifikationsløn Gammel aftale opsagt under lokale lønforhandlinger 2010, da TR ikke ville med til time out Ved de lokale lønforhandlinger i 2013 havde vi aftalt at arbejde med en ny aftale omkring kvalifikationsløn Grundlæggende mener vi at det at gøre en forskel og det at man udvikler sig også bør belønnes (+ OK krav) Kvalifikationslønssystemet skal tilstræbe en systematisk individuel og objektiv fastsættelse af medarbejdernes personlige løn (OK) Kvalifikationslønssystem skal kunne håndtere et arbejdsmarked med en lav lønudvikling Ændring af kvalifikationsløn kan ske én gang årligt og vil være en del af den samlede lokalt forhandlede lønregulering

20 Den nye aftale Processen Kørt i lønudvalget over ¾ år og vi har ikke skelet til det gamle system Lønudvalget: Brainstorming og bearbejdning Deltagelse i lønsystemkonference Teksams vejlednings- og inspirationspjecer til lønsystemer Lønudvalget på heldags-besøg hos anden virksomhed Ledere: Stor testindsats 3F og DI s lønkonsulenter har været med i processen Resultatet En helt ny model ift. den gamle aftale En forudsætning for regulering er at der afsættes ramme fra de lokale lønforhandlinger til kvalifikationsvurdering

21 Kvalifikationsvurderingen Kvalifikationsvurdering kan ske én gang årligt og vurdering foretages for det sidste år. Alle kvalifikationsvurderes samtidig og over en relativ kort periode Kvalifikationsvurdering bruges som fordelingsnøgle for lønregulering ud fra den pulje der er afsat ved de lokale lønforhandlinger Et nyt kvalifikationsvurderingsskema Og man vurderes på det man gør (ikke det man kan)

22 Kvalifikationsvurderingen det nye skema

23 Kvalifikationsløn Lean -adfærd Trin 1 2 Bidrager i mindre grad med implementering af Lean i området, ser ikke muligheder. Manglende indsats Bidrager i nogen grad med implementeirng af lean - forbedring ønskelig Yder en god indsats omkring implementering af lean. Udviser hjælpsomhed og viser respekt for andres arbejde, holdninger og følelser. Yder en stor indsats omkring implementering af lean. Deler gerne viden med kolleger og indgår åbent og konstruktivt i dialog for fælles forbedringer og mål. Er yderst aktiv omkring implementering af lean og inddrager kollegerne positivt i arbejdet. Er nysgerrig, kreativ og ser tingene fra flere forskellige vinkler for at forbedre og dermed skabe værdi. Definitioner Udsagn, kommentarer etc. Som skal være med til at gøre vurderinger mere entydige og på samme grundlag. Lean -adfærd Vi ser på adfærden - hvad er det man gør, fx bidrager til løbende forbedringer, 5S, bidrager til standradisering, SMED, forbedrer flow, miljø-/ressourcebevidst osv.

24 Den røde tråd Ledelsesuddannelse Overenskomstelementer Forbedring af konkurrenceevne - Lean - Løbende forbedringer Medarbejderuddannelse / involvering Information/ kommunikation Information / kommunikation

25 SU-projekt produktivitet 2010: Vi var i SU træt af den sædvanlige trædemølle Går ind i TEKSAM-projekt i 2011 fokus: Produktivitet SU påtager sig en formidlingsopgave for at sikre, at alle på virksomheden har en klar forståelse for vores strategiske mål indenfor produktivitetsforbedringer. Information + kommunikation til organisationen i øjenhøjde gøre ting enkle, forståelige Sørge for at strategi bliver sat i perspektiv ift. konkrete eksempler fra hverdagen. Vise fysisk/give eksempler på aktiviteter der har direkte sammenhæng med strategien

26 Den gode historie Et månedligt besøg et eller andet sted i virksomheden, hvor medarbejdere fortæller de gode historier Formålet med besøgende er at høre noget om de forbedringsaktiviteter der arbejdes med rundt omkring i virksomheden. Høre hvad sker der hvad er der gang i Hvorfor arbejdes der med dette og hvad er målet Hvordan kører processen og hvem er involveret Hvor er man nu og hvad er resultaterne Hvordan takles forandringerne Små gode historier Og efter SU s besøg at få de gode historier formidlet videre til resten af organisationen.

27 Formidling Via koordinatorer i produktionen Ny besøgsrunde Intranote til øvige

28 Den røde tråd Ledelsesuddannelse Ledere Proj.led Proceskons Overenskomst elementer Resultatløn Kvalifikationsløn Forbedring af konkurrenceevne - Lean - løbende forbedringer Lean/kaizen niv. 1 Medarbejderuddannelse/ involvering Information/ kommunikation Lean/kaizen niv. 2 Lean/kaizen niv. 3 Lean/kaizen niv. 4

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder

NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder Indhold NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder Når SU får nye kompetencer... 4 SU bliver mere kompetent, når de går i aktiv

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere