Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012."

Transkript

1 Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Kurt Hansen, afdelingsleder Johan Rasmusson og afdelingsleder Merethe Hjorth. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det årlige anmeldte tilsyn på opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard blev i 2012 udført den 26. oktober 2012 af Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen, Tilsynsenheden. Tilsynet blev udført i tidsrummet Tilsynsrapport fra 2011 blev anvendt som udgangspunkt for tilsynsmødet. I tilsynet deltog fra opholdsstederne: leder Michael Mogensen, afdelingsleder Kurt Hansen, afdelingsleder Johan Rasmussen og afdelingsleder Merethe Hjorth. Tilsynet har ikke under dette tilsyn gennemført interviews med de unge, men har talt kort med flere af de unge. Nærværende rapport har inden offentliggørelse været i høring ved opholdsstederne. Rapporten skal ses som en sammenfatning af de indtryk og informationer tilsynet har indsamlet under tilsynsbesøg på stedet, samt fra øvrig kommunikation imellem tilsynet og opholdsstederne. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet har ved besøg på stedet følt sig imødekommet af ledelse og medarbejdere med en positiv tilgang. Stedet har givet indtryk af et tilbud som ønsker løbende udvikling og som et redskab til dette, ønsker at bruge tilsynets observationer og anbefalinger, til en opkvalificering af deres tilbud. Tilsynet har under dette tilsyn kun fundet anledning til at give få anbefalinger og ingen påbud. Spørgsmål er besvaret og information/dokumentation givet uden forbehold. Tilsynet har ved sit kendskab til opholdsstederne generelt fået indtryk af et veldrevet tilbud til målgruppen, hvor kendetegn er ledelse og medarbejderes meget store engagement i deres arbejde med de unge og en stor nysgerrighed og stræben efter konstante forbedringer i tilbuddet. Tilsynet hæfter sig ved, at stedet efter hvert tilsyn, straks går i krig med at arbejde med tilsynets anbefalinger og siden sidste tilsyn har haft stort fokus på dokumentation. Dette vil nu give mulighed for fordybelse på andre områder og en stærkere profil. Samlet vurdering Tilsynet har besigtiget de fysiske rammer og konstateret, at der løbende tages tiltag til forbedringer. Begge opholdssteder fremstår pæne og ryddelige og med en hyggelig, hjemlig atmosfære. Holmstrups idé om at forbedre sammenhængen imellem afdelingerne i bygningen, vil forbedre det hjemlige udtryk. Der lægges tydeligt vægt på de unges sikkerhed, herunder er der godt styr på sikkerheden omkring bl.a. brand og beredskab. Dokumentationen og redskaber til medarbejderne i forhold til regler, retningslinjer, instrukser m.v. er nu generelt på plads. Herunder er der siden sidste tilsyn udarbejdet retningslinjer for udlevering af medicin. Endvidere er stedet gået i gang med virksomhedsplanen. Udarbejdelse af instruks på magtanvendelsesområdet afventer undervisning i emnet fra tilsynet. Holmstrups målgruppe er tidligt skadet unge evt. med problematikker som Adhd og Asperger imellem år. Aktuelt har stedet overbelæg og gruppen af unge er fra år. I arbejdet stiles imod at give de unge et trygt hjem, hvor de trives i en almindelig hverdag med stabile voksne og en dag med uddannelse og fritidsinteresser. Der arbejdes med at skabe sunde relationer og pædagogiske metoder inkluderer den systemisk-narrative metode, hvor der arbejdes med den unges historie, således at der søges at skabe en positiv historie. På opholdsstederne vægtes et tæt samarbejde med den unge og forældrene, samt relevante samarbejdspartnere. Det er tilsynets generelle vurdering, at det arbejde der foregår på Holmstrup og Blæsebjerggaard stemmer godt overens med stedernes visioner og målsætninger og er i tråd med de godkendte metoder. Interviewguide tilsyn 2/29

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. 8f).Enkeltmandsprojekt er. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 24e). Bestyrelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: 8f). Tilsynet bifalder, at stedet er opmærksomme på målgruppen og opfordre til, at leder fremover sikre, at også tilsynet har godkendt enkeltmandsprojekter inden de opstartes. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 24e). Leder bør sikre, at stedets bestyrelse er sammensat efter reglerne jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr af Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/29

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Opholdsstedet Holmstrup APS består af 2 opholdssteder til unge på følgende adresser: Opholdsstedet Holmstrup, Oddenvej 76, 4500 Nykøbing Sjælland og Afdelingen Blæsebjerggaard, Stenstrupvej 80, 4573 Højby. Opholdsstedet Holmstrup er beliggende uden for landsbyen Lumsås, på Sjællands Odde i det nordlige Odsherred. Blæsebjerggaard ligger ved landsbyen Stenstrup ca. 100 m i fugleflugtslinje, 5 minutters kørsel fra Holmstrup. Opholdsstederne ligger tæt på skov og strand og der er busforbindelse sydpå og til nærmeste større by Nykøbing Sjælland, i umiddelbar nærhed af opholdsstederne. 1.b Indretning Holmstrup en firelænget ejendom som består af et stuehus med 3 værelser, stue, køkken og toilet. I en anden længe er kontor, konferencerum (fællesrum). Førstesalen her har 4 værelser, stue, køkken og toilet. Herudover bruges en længe til bl.a. værksted m.m. Blæsebjerggaard, er ligeledes en landejendom på pt. 187 m2 beboelse, beliggende på ca. 10 tdr. land, med flot udsigt ud over marker og skov. I stueetagen er stort køkken og stue med pejs og på førstesalen er 3 værelser og badeværelse. Endvidere vagtværelse til personalet. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Der ses generelt en god udnytning af de fysiske rammer. Stedet drømmer om at lave mere sammenhæng imellem rummene i længerne på Holmstrup, hvilket ville give et mere hjemligt indtryk. Interviewguide tilsyn 4/29

5 1.d Sikring af flugtveje I stueplan i bygningerne, som bruges til beboelse, er flugtvejene døre og oplukkelige vinduer. På 1 sal i opholdsstederne er Velux-vinduer, som kan åbnes helt, og dør ved trappenedgang. Det undersøges p.t. vedr. indkøb af rebstiger igennem Falck. Flugtveje er konstateret ryddet og brugbare. 1.e Alarmer Der er i 2012 monteret nye røgalarmer på alle unges værelser. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der har ikke været bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Holmstrup er nu færdig med ombygningen i den ene længe, som nu er blevet et stort lyst opholdsrum, som også bruges som mødelokale. Stedet drømmer om at skabe en bedre sammenhæng imellem bygningerne på Holmstrup. 2.c Planlagt vedligeholdelse Ingen p.t. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 5/29

6 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Ja. Beredskabs- og evakueringsplanen er sat i APV mappen. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Ja. Da der på Holmstrup er foretaget en del istandsættelse med ændring af placering af vinduer og døre i 2012, er Beredskabsplan og evakueringsplan under revidering, så den tilpasses husets udseende. 3.c Brandtilsyn Den kommunale brandinspektør kommer på brandtilsyn en gang årligt. 3.d Brandøvelse Der er afholdt brandøvelse, hvor både medarbejdere og unge deltog i e Førstehjælp Halvdelen af medarbejderne på opholdsstederne har taget førstehjælpskursus. Der er indhentet tilbud i forhold til den resterende gruppe. 3.f Andet Stedet har Falck brandpakke, som består af skum og vandslukkere, samt brandtæpper. Disser er opsat af Falck efter forskrifterne med markering. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har ikke været kontrol fra fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 6/29

7 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard er private opholdssteder for unge i alderen år som er tidligt skadet med problematikker som f.eks. ADHD, eller Asperger, men som tidligere har vist evne til tilknytning. Opholdsstedet Holmstrup er første gang godkendt af Vestsjællands Amt i 2002, men har eksisteret i sin nuværende form siden 2007 som et APS selskab. Stedet har siden fået ændret sin godkendelse i 2008 og senest i Daglig leder Michael Mogensen har siden 2007 drevet stedet. Der foreligger ikke driftsaftaler med kommunen. 5.b Udviklingstendenser Opholdsstederne oplever et stadigt fald i henvendelser fra kommunerne. Tidligere kunne stedet godt have ca. 150 henvendelser om året. Stedet får dog stadig mange henvendelser og har p.t. overbelæg. Stedet oplyser, at de oplever at de bruger meget tid på at vejlede forældrene, særligt i forhold til at give forældrene samtaleredskaber til at tale med den unge. Stedet oplever p.t. problemer med, at kommunerne ikke altid er åbne omkring de oplysninger de ligger inde med omkring de unge. Et eventuelt misbrug bliver nedtonet eller slet ikke oplyst. Stedet er fast besluttet på, at fastholde målgruppen, herunder at der ikke modtages misbrugere. Stedet vil i resten af 2012 og i 2013 arbejde videre med virksomhedsplanen og fortsat arbejde med beskrivelse af rammer og retningslinjer. 5.c Projekter Ingen p.t. Interviewguide tilsyn 7/29

8 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Holmstrups regnskab for 2011 viste et overskud og forøger hermed den positive egenkapital. Odsherred Kommune har godkendt budget for 2013 med en månedlig takst på kr b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Opholdsstedets leder og bestyrelse administrerer økonomien. Endvidere er ansat administrativ medarbejder og Revisorgården i Holbæk, som revisor på budget og regnskaber. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Opholdsstedet Holmstrup er organiseret som et APS og regnskabet er forelagt og godkendt på generalforsamling den 23. maj d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Ikke drøftet. Interviewguide tilsyn 8/29

9 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er p.t. indskrevet 11 unge, dvs. 1 i overbelæg. 8.b Alder Opholdsstederne tager unge i alderen år. P.t. er de unge fra 15 år til 19 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppen er unge af såvel dansk som anden etnisk herkomst, som er tidligt skadet med evt. psykiatrisk overbygning såsom ADHD, Asperger og lign. problematikker, som tidligere har vist evne til tilknytning. Kerneydelserne for opholdsstederne oplyses at være: at sikre en god visitationsprocedure, således at den unges behov matches til opholdsstedet og ligger indenfor målgruppen. At skabe et hjem for den unge hvor de trives og udvikles. At arbejde pædagogisk med den unge, bl.a. i form af relationsarbejde, ADL træning og med den unges historie via den narrative systemiske metode. At sikre den unge en tilværelse med uddannelse, evt. beskæftigelse og sunde fritidsinteresser. At have samtaler med den unge i det daglige og strukturerede samtaler, herunder laves der ugentlige samtaler og interviews, som del af at arbejde narrativt/systemisk. Udarbejdelse af behandlingsplaner og opfølgning på disse. Være opmærksom på og følge op på den unges behov for tilknytning til andre samarbejdspartnere, herunder læge, psykolog, Januscentret m.v. Samarbejde med samarbejdspartnere, herunder Interviewguide tilsyn 9/29

10 anbringende kommune. Vejledning til forældrene og samarbejde med forældre og pårørende. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Stedet oplyser, at de i 2012 har taget enkelte unge ind som har vist sig efterfølgende at ligge lidt udenfor målgruppen. Det har været unge med en meget udadreagerende adfærd og med et mindre hashmisbrug. Det har dog vist sig svært, at rumme disse unge på opholdsstedet, da det har skabt utryghed for de øvrige unge og da stedet i den forbindelse, har været udsat for en del hærværk. Opholdsstedet ønskede ved tilsynets besøg nu konkret, at lave et enkeltmandsprojekt med en ung, for at se om denne form for projekt kan ændre noget positivt for den unge. Tilsynet vejledte i den forbindelse om, at der skal indsendes beskrivelse, handleplan og budget for projektet inden opstart. Tilsynet har siden fået oplyst, at projektet blev opstartet, men er siden blev afsluttet og den unge har fraflyttet stedet. Tilsynet modtog ikke ovenstående. Stedet har samlet oplyst, at de fremover vil være endnu skarpere i visitationen, således at de unge der modtages ligger indenfor målgruppen. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet bifalder, at stedet er opmærksomme på målgruppen og opfordre til, at leder fremover sikre, at også tilsynet har godkendt enkeltmandsprojekter inden de opstartes. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Opholdstedet beskriver et værdigrundlag på deres hjemmeside: Vi ønsker at gøre en forskel. Interviewguide tilsyn 10/29

11 Vi ønsker at møde mennesker, hvor de er. Vi vil gerne gøre det der virker, og virker det ikke, så gør vi noget andet. Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer. Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn. Børn skal være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af. 9.b 9.c 9.d Pædagogisk målsætning Målsætning for afdelingerne/grupper Hvordan praktiseres målsætningerne Alt sker i relationer, man kan ikke være umulig alene. Den pædagogiske målsætning er for 2012 og 2013, er yderligere at blive skarpe på visitation og samtidigt udvikle og yderligere forankre de anvendte pædagogiske metoder, samt yderligere udvikle på kvaliteten af den skriftlige dokumentation. Endvidere er der stort fokus p.t. på samarbejdet med forældrene. Samme målsætninger for både Holmstrup og Blæsebjerggaard. Der vægtes socialpædagogisk uddannet personale og personale uddannet i narrativ/systemisk metode. Der vægtes en grundig visitation. Der vægtes at der skabes et trygt hjem hvor udvikling kan finde sted. Dette gøres via hjemlige rammer og struktur og indholdsrig hverdag med uddannelse, /arbejde og fritidsinteresser m.v. Der arbejdes med den unges historie, via samtaler/interviews og skemaer ud fra den systemisk/narrative metode. Der ses individuelt på hvert enkel ung og møder det, der hvor det er. Der ses på den unges ressourcer og bygges videre derfra. Der arbejdes med positiv bekræftelse. Sammen med den unge findes mål, drømme, identitet og ressourcer. Gennem tillid, skabes ansvarsbevidsthed. Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i Interviewguide tilsyn 11/29

12 hverdagen og dermed grobund for selvtillid og selvværd. Der arbejdes med individuelle målsætninger i den unges behandlingsplan. Der kan laves familieterapi hvis behov og ønske og der afholdes møder med familie og sagsbehandlere. Der samarbejdes med diverse samarbejdspartnere og der er stort samarbejde med forældrene. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Alle unge har en kontaktperson. De kan endvidere frit henvende sig til den medarbejder de har lyst til, eller ledelsen. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Ja. De unge indgår naturligt i stedets gøremål, som i enhver familie. Ekstraordinære aktiviteter er frivillige. 10.c Har børnene faste pligter Ja. De unge skal holde deres eget værelse og indgår endvidere i en madordning samt har et rengøringsområde som de skal holde. De unge får støtte til opgaverne efter behov. 10.d Børnemøder / ungemøder Ja. Der laves referat. 10.e Medindflydelse De unge inddrages for så vidt muligt i det meste på opholdsstedet, alt efter alder og hvad de kan rumme og i forhold til at stedet samlet kan fungere. Der er ungemøder og de er så vidt mulig med i behandlingsplansarbejdet, samt til møder med forældre og sagsbehandler m.fl. Interviewguide tilsyn 12/29

13 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet har hilst på flere unge. Der er ikke under dette tilsyn gennemført egentlige interviews med de unge. 10.g Andet Der findes ikke skriftlig husorden. Regler for mobiltlf., tv og internet er ikke nedskrevet. De unge må gerne have mobiltelefon, med mindre brugen af dem genere andre. Brug af internet er i forhold til frihed under ansvar Der er faste sengetider Indtil 15 år til kl og ro kl og fra det 16 år kl og ro kl h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge Alle unge har en lommepenge- og en tøjkonto hvor pengene indsættes hver tirsdag. De unge disponerer selv over disse kontoer, dog indkøbes tøj oftest sammen med den unges kontaktperson. Indgår i det daglige pædagogiske arbejde. 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure Ja. Der er siden sidste tilsyn udarbejdet skriftlig procedure som er indskrevet i stedets virksomhedsplan. Endvidere har hver ung fået et system til dokumentation af forbrug af tøjpenge, som sidder i den unges egen sagsmappe. Det er kontaktpersonens ansvar sammen med den unge at have styr på sagsmappen. 11.e Andet - Interviewguide tilsyn 13/29

14 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant. Punktet er for voksne. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 14/29

15 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle har en 140 handleplan fra kommunen ved indskrivning. Alle får lavet pædagogiske handleplaner på opholdsstedet. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung - 13.c Løbende justering af planerne Handleplanen fra kommunen læses efter indskrivningen af nogle af medarbejderne. Det er bevidst at ikke alle medarbejdere læser planen. Dette for at ikke alle er farvede af viden om den unge problematik. Der tales om de arbejdspunkter der er i planen på førstkommende personalemøde. Der følges op på de satte mål, på personalemøderne hver 14 dag, eller 1 gang pr. mdr. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen på opholdsstedet skal så vidt muligt ligne et almindeligt hjem. Dagen er derfor fyldt med skolegang/arbejde og fritidsaktiviteter. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet er, at de unges hverdag er som i en velfungerende families og bidrager til børnenes trivsel og udvikling, samt understøtter det pædagogiske Interviewguide tilsyn 15/29

16 arbejde. 14.c Eksterne aktiviteter Opholdsstedet tager på ture, til fritidsaktiviteter og på ferier sammen med de unge. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter er frivillige. Nogle aktiviteter kan dog være beskrevet i de unges handleplan. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er ikke nedskrevet kostpolitik, men stedet har stort fokus på sund kost. Nogle unge har vægtproblemer hvorfor der i forhold til dem, særligt er opmærksomhed på dette. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Begge opholdssteder tilbereder maden centralt til de unge. 15.c Kostplan Ja. Der laves kostplan. De unge kommer med ønsker og den endelige kostplan udarbejdes af en bestemt medarbejder. Der serveres grønt og salat til maden. 15.d Brugers indflydelse og medvirken De unge kommer med ønsker til kostplanen. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 16/29

17 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Det findes ikke skriftlige retningslinjer på området og stedet oplyser ikke behov for dette. Der tales med de unge om emnet, når der skønnes behov for det. 16.b Seksualoplysning/undervisning Der tales med de unge om emnet ved behov. De unge modtager seksualundervisning i skolen. 16.c Prævention Tales om emnet når det skønnes nødvendigt eller den unge henvender sig. 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information De unge orienteres om opholdsstedets regler omkring rusmidler ved indskrivning. Der må ikke indtages rusmidler på opholdsstedet. 17.b Politik for området Der er ikke nedskrevet politik. Opholdsstedet har ikke tidligere oplevet problemer i forhold til rusmidler på stedet. 17.c Andet Stedet har ikke tidligere haft unge med misbrug indskrevet, men har p.t. en ung med misbrug. Der arbejdes sammen med relevante samarbejdspartnere, f.eks. egen læge, misbrugscenteret og landbetjent. Leder og flere medarbejdere har uddannelse indenfor misbrugsområdet. Stedet har tidligere haft succes med at lave behandlingsrejser i forhold til misbrug. 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 17/29

18 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Det er ikke p.t. indskrevet unge med anden etnisk baggrund. Der findes ikke særskilt politik på området og skønnes ikke behov for dette. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Tolk, bruges hvis behov. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der er udformet medicininstruks. 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i aflåst skab og er mærket med den unges navn og cpr.nr. Håndkøbsmedicin er ligeledes mærket personligt. Medicinen doseres i ugeæsker og indtagelse overvåges af en medarbejder, for at sikre korrekt indtagelse. Den udleveres dagligt på samme tidspunkt. Ledelsen tjekker dagligt medicinskabet og sikre således også, at medicinen er udleveret. Der er en medarbejder som er hovedansvarlig for medicinhåndteringen og som er uddannet heri. 3 medarbejdere er uddannet i medicinhåndtering, men alle medarbejdere har stor erfaring i håndtering af medicin. Alle medarbejdere orienteres om medicinordinationerne og ændringer, af den medicinansvarlige. Hver ung har nu en mappe hvor medicinudlevering registreres. Endvidere indgår regler og retningslinjer Interviewguide tilsyn 18/29

19 for udlevering af medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. Medarbejderne holdes løbende opdateret. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Punktet ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der findes ikke skriftlige retningslinjer. Der skønnes ikke behov for dette. Interviewguide tilsyn 19/29

20 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Nej. 21.c Smitsomme sygdomme - 21.d Brug af engangshandsker - 21.e Rengøringsplaner - 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Holmstrup og Blæsebjerggaard har fælles hjemmeside. Hjemmesiden er sammenkørt (fælles forside) med opholdsstedet Knagebjerggaard. Begge opholdssteder har logbog som dagligt føres af medarbejderne på computeren. Dette bliver sendt ud til personalegruppen. Det giver medarbejderen mulighed for at følge med, også i de dage hvor de ikke er på arbejde. Loggen indeholder ikke personfølsomme data. Dette bliver noteret i de unges journal d Andet - Interviewguide tilsyn 20/29

21 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Der findes ikke forældrebestyrelse, da der ikke i forældregruppen p.t. er udtrykt ønske om dette. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed Opholdsstederne har et stort og tæt samarbejde med forældrene. 23.f Andet Se under punktet udviklingstendenser. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde - 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Leder følger op på beslutninger fra bestyrelsen. 24.c Tilgængelighed Der er tæt samarbejde. 24.d Andet Interviewguide tilsyn 21/29

22 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Leder bør sikre, at stedets bestyrelse er sammensat efter reglerne jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr af Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Der forefindes ikke intern skole. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Der har i januar 2012 været 1 tilladt magtanvendelse på opholdsstedet Blæsebjerggaard. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Der afventes gennemgang af magtbekendtgørelsen fra tilsynet inden skriftlig procedure udfærdiges. Interviewguide tilsyn 22/29

23 26.c Andet (herunder evt. statistik) Det er aftalt med tilsynet at udfærdigelse af instruks afventer ovenstående. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager Der findes ikke procedure. Findes ikke behov for dette. 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Opholdsstederne er godkendt til at have 12 stillinger inkl. leder, fordelt med 8,5 stilling i afdelingen Holmstrup og 3,5 stilling på Blæsebjerggaard. Der er Interviewguide tilsyn 23/29

24 p.t. 13 ansatte inkl. leder. Fordelingen er følgende: 1 Opholdsstedsleder Systemisk/narrativt uddannet. 1 Souschef Holmstrup Pædagog og Systemisk/narrativt uddannet. 1 Afdelingsleder Holmstrup Systemisk/narrativt uddannet. 1 Afdelingsleder Blæsebjerggaard Systemisk/narrativt uddannet. 1 medarbejder Systemisk/narrativt uddannet. Under uddannelse til pædagog. 1 medarbejder Pædagog. 1 medarbejder fuldført 2-3 år af systemisk/narrativ uddannelse. 1 medarbejder fuldført 2-3 år af systemisk/narrativ uddannelse. 1 pædagogisk medhjælper. 1 pædagogisk medhjælper. 1 kontorassistent 1 håndværker 1 håndværker. I alt 13 ansatte. 28.b Brug af vikarer Bruges sjældent. 28.c Personaleflow Der er fortsat et lille personaleflow. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Leder udarbejder en grundplan, som drøftes på personalemøder før endelig fastlæggelse. 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Stillingsbeskrivelser blive lavet samtidigt med kompetencefordelingsplan. 28.f Lokalaftaler Personalet ansættes ikke efter overenskomst og der er derfor ingen lokalaftaler. 28.g Andet - Interviewguide tilsyn 24/29

25 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der arbejdes p.t. på virksomhedsplanen. Beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling vil indgå i denne. 29.b Personalemøder Der afholdes personalemøder 1 gang om måneden. Derudover afholdes der møder i ledelsen. 29.c MUS Leder er p.t. i gang med MUS samtalerne. 29.d Kursusfordeling Alle gamle medarbejdere har den systemisk-narrative uddannelse og i 2012 modtager nye medarbejdere uddannelsen. Det er stedets supervisor som er underviser. Ledelsen er uddannet på DISPUK i metoden. 29.e Supervision Der er supervision 1 gang pr. mdr. Der kan både være tale om sagssupervision (den enkelte unge) eller emnesupervision. Ved eventuelle konflikter i forhold til de unge tages op i forum på personalemøderne og den anvendte pædagogik evalueres. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Der er ikke et egentligt introduktionsforløb, men en ny medarbejder indgår i en følordning i en kortere periode og kan gennemgå materialet i Den Blå Bog (personalehåndbog) og holde sig orienteret gennem samtaler med kollegaer. 29.g Problemer i strukturen Der oplyses ikke om problemer i strukturen. 29.h Andet - Interviewguide tilsyn 25/29

26 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Der oplyses om et lille sygefravær. 30.b Politik ved højt fravær Ja. Der forefindes skriftlig politik i virksomhedsplanen. 30.c Andet Alle medarbejdere på opholdsstederne har sundhedsforsikring. 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Ja. Opholdsstedet oplyser at de er bekendt med ny rygelovgivning. 31.b Andet De unge ryger i opholdsstedets gård. De udleveres askebægre af hensyn til brandfare. Der er p.t. 3 unge som modtager hjælp i forhold til rygestop. 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 26/29

27 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Der er ikke nedfældet en skriftlig politik. Der har ikke været behov for en sådan. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Nej. Alle medarbejdere modtager uddannelsen indenfor den systemisk- narrative metode. 33.b Interne kurser Nye medarbejdere er i gang med den systemisknarrative uddannelse. 33.c Eksterne kurser Gives ud fra en vurdering af behovet samt økonomiske muligheder for bevilling af det ønskede. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Nej. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) - 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 27/29

28 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Der er lavet APV i Stedet anvender Arbejdstilsynets skema. APV indeholder handleplan som jævnligt følges op på personalemøder. 34.b Fysisk arbejdsmiljø Punktet indgår i APV. 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 34.d Psykisk arbejdsmiljø Punktet indgår i APV. APV indeholder endvidere retningslinjer for bl.a. mobning, chikane og arbejdsbetinget stress. Der laves trivselsundersøgelse af medarbejderne. Der afholdes årlige lovpligtige arbejdsmiljødrøftelser. 34.e Arbejdsulykker Indberettes. 34.f Andet - 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Der er ikke krav om MEDudvalg/samarbejdsudvalg. 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget - 35.c Andet - Interviewguide tilsyn 28/29

29 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 29/29

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 22. april 2013 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej 5. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej 5. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11.december 2012 og 27. februar 2013. Institutionen

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere