Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1"

Transkript

1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

2 Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener Gør dig fortjent til mere ved at lære at frigøre og udvikle dine medarbejderes styrker, ressourcer og potentialer. Her er noget af det, vi gør, for at sikre, at arbejdet med at komme i mål lykkes så godt som muligt: Med udgangspunkt i forskningen bag positiv psykologi udvikler denne uddannelse en ledelsesstil, der sikrer fokus på identificering og udvikling af medarbejdernes styrker. IMPROVEMENT kombinerer faglig træning med mental udvikling for at sikre, at de ønskede mål nås. Kompetenceudvikling kan efter vores mening ikke stå alene. Reel forandring af adfærd og vaner skal kommer indefra. En medarbejders mentale tilstand er derfor afgørende for, om medarbejderen udnytter sine kompetencer optimalt og dermed når sine mål. I dette uddannelsesforløb forener vi viden, kunnen og vilje. Sikrer personlig udvikling indefra. Fjerner negativ forsvarsenergi og modstand mod forandringer. Udfordrer og eliminerer begrænsende overbevisninger og falske antagelser. Rykker de mentale grænser for nytænkning og udvikling. Indstiller fokus og skærper tankeevnen. Øger den følelsesmæssige intelligens, lærer de studerende at håndtere forskellige følelsesmæssige situationer, konflikter og uønskede situationer og i stedet kunne etablere gode og omsorgsfulde forbindelser til andre. Hjælper med at komme i optimal præstationstilstand. Lærer den enkelte selv at styre sin videre mentale udvikling. Medarbejdernes styrker vokser, når talent, viden og færdighed kobles sammen med den rette mentale udvikling. Viden, kunnen og vilje skal forenes for at skabe den nødvendige handling og en ny vedvarende adfærd. 2 IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

3 Lederuddannelse med unik og konkret betydning for hele organisationens udvikling Vores uddannelsesforløb skræddersyes og afvikles i den enkelte organisation med udgangspunkt i behov, strategier, mål og værdier. Vores skræddersyede uddannelsesforløb er baseret på de nyeste læringsprincipper. De er praksisnære og tilbyder vores kunder nye muligheder for at håndtere hverdagens ledelsesmæssige udfordringer. Uddannelsesforløbene kan f.eks. relatere sig til en forandring i organisationen eller et ønske om, at en afdeling eller et team arbejder sammen i et læringsforløb. Fordele ved et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb: Kompetenceudviklingen kobles til organisationens mål og strategier. Det kan f.eks. være et ønske om øget effektivitet og besparelser eller et ønske om øget jobberigelse, meningsfuldhed og helhedstænkning. Kompetenceudviklingen gennemføres med udgangspunkt i, hvilke effekter den enkelte organisation vil opnå. Vi sikrer reelle operationelle forandringer for vores kunder. Vi sikrer, at den teori, der anvendes, er aktuel, relevant og overførbar. Målrettet mod de konkrete resultater, lederudviklingsforløbet sigter efter. Vi udfordrer og kvalificerer jeres håndtering af de daglige problemstillinger. Kompetenceudviklingen foregår fleksibelt og tilrettelægges i forhold til relevante arbejdsopgaver. Det interne samarbejde og netværk styrkes. Den nye adfærd bliver en del af kulturen. Følsomme og fortrolige emner behandles i et lukkede forum. Flere ledere får et kompetenceløft på samme tid, hvilket sikrer læringsintegrationen. IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

4 Formål! Ledere og ledelse Fremragende eller middelmådig? God ledelse gør forskellen Ledelse er afgørende for, om en organisation når sine mål. Og for organisationer af en vis størrelse er ledelse den faktor, der har størst indflydelse på de samlede præstationer. Man kan tydeligt se forskellen. Fremragende præstationer kræver en god og aktiv ledelse, og det afspejles straks i organisationens resultater. Ledelse består af en lang række sammenhængende discipliner, som i dette udviklingsforløb bliver trænet. En indsats, der får direkte positiv indflydelse på såvel individets som organisationens præstationsevne. 4 IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

5 + Udbytte Udbyttet kan variere fra kursus til kursus pga. tilpasning til den enkelte organisation. Deltagerne vil dog som minimum opleve udbytte, som beskrevet nedenfor: Øget forståelse for egen lederrolle og dennes betydning for påvirkningsmuligheder på organisationens resultater. Stærkt forøgede kompetencer i relation til jobberigelse. Øvelse i at opstille, kommunikere og følge op på målsætninger for eget ansvarsområde. En udarbejdelse af en prioriteret plan for, hvor dan ledelsesgrundlaget og/eller organisationens værdier implementeres inden for eget ansvarsområde, afstemt med nærmeste leder. Et indgående kendskab til egne styrker og udviklingsmuligheder vha. 4 forskellige analyseværktøjer. Herunder egen individuelle lederprofil og styrketest. Gennemarbejdet plan for egen lederudvikling de næste måneder, sammensat i samarbejde med nærmeste leder, underviseren og en anden studerende. Øget personlig gennemslagskraft. Konkrete og brugbare metoder til at arbejde struktureret og effektivt. Metoder, værktøjer og modeller til at omsætte viden og data til beslutningsinformation og handlingsplaner. Praktisk træning i anvendelse af metoder og teknikker. Krav om at arbejde med det indlærte mellem kursusdage for at sikre, at indlæring bliver til færdigheder. Et diplom på gennemførelsen af statsanerkendt ledelsesuddannelse inden for Akademiuddannelserne. Indsigt i lederrollens betydning i forandringsprocesser, og forandringsprocessers påvirkning af det enkelte individ. Identifikation af personlige ledelsesværdier. IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

6 Indhold Alle vores uddannelser er organisationstilpassede. De er designet til den enkelte organisations ønsker og behov samt fremtidige mål. Indholdet som beskrevet herunder, er derfor kun et udsnit af de muligheder, der findes: Udvalgte klassiske ledelsesmæssige teorier og deres relation til de studerendes daglige ledelsesmæssige udfordringer.* De nyeste ledelsesmæssige tanker og ideer og disses relation til de studerendes daglige ledelsesmæssige udfordringer. Målsætningsprocesser og deres indflydelse på motivation og resultater. Den enkelte studerendes egen lederudviklingsplan, herunder udarbejdelse af: Personlig lederstil Styrketesten Konflikthåndteringsprofil 360 graders evaluering Den ledelsesmæssige kompleksitet i en omskiftelig verden. Nødvendigheden af en forventningsafstemning med de forskellige interessenter som omgiver lederen.* Den enkelte studerendes egen plan for implementering af organisationens ledelseseller værdigrundlag inden for eget ansvarsområde. Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, såsom God mødeledelse, Giv konstruktiv feedback og Giv anerkendelse. Sammenhængen mellem lederens menneskesyn og ledelsesform.* Forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer.* Analyse af eget tidsforbrug på forskellige ledelsesopgaver samt anvendelse af forskellige personlige planlægningsværktøjer.* Betydningen af personlighedstræk og de psykologiske drivkræfter for varetagelse af lederens opgaver.* Forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer og anvendelsen af disse i praksis.* Betydningen af dialog som et ledelsesværktøj. Det at kunne forholde sig bevidst og analyserende til kommunikationssituationen og dennes betydning for egen gennemslagskraft samt at få en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen.* Forhandlingssituationen og metoder til håndtering af denne.* 6 IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

7 Indhold Relevante værktøjer i forbindelse med præsentation af budskaber og problemstillinger for en gruppe af mennesker. Herunder forstå betingelser og forudsætninger for læring og udvikling samt brugen af pædagogiske/kreative teorier og virkemidler i udviklingsprocesser.* Sparring og dannelse af grundlag for andres udvikling.* Forståelse for og analyse af forskellige konflikttyper. Konfliktens opståen og udvikling, samt op- og nedtrapning af konflikter.* Opbygningen af et typisk projekt, herunder problemformulering og projektudarbejdelse.* (*: Indhold stammer fra fagplan) Pædagogiske og følelsesmæssige teorier og virkemidler i egen og andres udviklingsprocesser.* M. Nobody is perfect, but a team can be. Belbin IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

8 Målgruppe Uddannelsen er målrettet til: Nyligt udnævnte ledere. Potentielle kandidater til fremtidige lederstillinger. Erfarne ledere, som fortsat ønsker at udvikle sig som ledere. Uddannelsen tilbydes både som lukkede virksomhedsforløb og som åbne kurser. 8 IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

9 Underviserne Entusiastiske praktikere med personlighed Undervisningen gennemføres af IMPROVEMENT v/ Ole Regnersgaard og Peter Bo Rützou. Begge har mange års ledelseserfaring på direktionsniveau og deler den grundlæggende holdning, at ledelse også er et håndværk, der både skal trænes og udvikles. Ole og Peter Bo har erfaringer med, hvilke processer og tiltag, der virker for den moderne leder. Peter Bo har selv i mange år, med succes, haft det overordnede ledelsesansvar i nogle af de største og dygtigste virksomheder inden for deres brancher. Ole har stor erfaring med lederudvikling og evaluering, og har arbejdet med disse områder nationalt og internationalt i både offentlige og private virksomheder. Ole og Peter Bo brænder igennem med deres begejstring, og det smitter. De har desuden stort talent for at udfordre, udvikle og forbedre andres adfærd og performance. Vi kan ikke løse problemet ved at tænke på samme måde, som da vi skabte dem. Albert Einstein IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

10 Udviklingsforløb Kompetenceskabende udviklingsforløb Uddannelsen er opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb, baseret på de nyeste indlæringsteorier. Vi benytter indlæringsmetoder, som beviseligt giver maksimal effekt i forhold til voksnes indlæringsevne. Forløbet strækker sig over 2 måneder og starter, før selve undervisningen begynder, idet deltagerne skal forberede sig ved at læse fagrelevant litteratur. Metode For at skabe praksisorientering og helhed i undervisningen tages udgangspunkt i de studerendes forudsætninger, forventninger og forestillinger. Deres daglige praksis som leder/medarbejder inddrages konkret i den enkelte studerendes læreproces og i erfaringsudvekslingen de studerende imellem. Undervisningen (lektioner, refleksionsopgaver, projektopgave, eksamen) videreudvikler faglige og personlige kompetencer, der er relevante i et ledelsesmæssigt perspektiv. Dermed styrkes den studerende i muligheden for at afprøve teorierne i praksis. Pædagogisk tilgang Undervisningen baseres på dialog med inddragelse af eksempler fra de studerendes virksomheder/institutioner/arbejdsliv. For at skabe plads hertil er det vigtigt, at de studerende selv studerer teorierne hjemme. Så kan der i undervisningen arbejdes oven på denne basis frem for at bruge tiden på teorigennemgang. Der tilstræbes arbejdsformer, der kombinerer konkrete og tilpassede opgaver, der muliggør de studerendes egne oplevelser og konstruktion af helheder i en ledelsesmæssig sammenhæng. Via denne udviklingsproces sikrer vi, at den nye viden og de nye færdigheder bliver overført til praksis og bliver vedvarende adfærdsændringer. Forløbet indeholder i alt 6 undervisningsdage med 60 lektioner á 45 minutters varighed. Herudover facilitering af 136 timers praksisnær læring på jobbet. I alt 181 timers læring og træning i den mest hensigtsmæssige ledelsesadfærd. Uddannelsen er statsgodkendt på akademiniveau og giver 10 ECTS-points ved bestået eksamen. Københavns Erhvervsakademi udbyder faget under lov om åben uddannelse. Statsanerkendt fag med eksamen og international merit. Københavns Erhvervsakademi (www.kea.dk) er fagligt og administrativt ansvarlig. Således får man papir på sine nye kompetencer, når den mundtlige eksamen med en beskikket censor fra statens censorkorps afsluttes. 10 IMPROVEMENT Rungstedvej Hørsholm Peter Bo Rützou

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere