Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:"

Transkript

1 Lectio EASY-Synkronisering MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Dette er en vejledning til import af stamdata til Lectio for erhvervsskoler. I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller organisationer er det utilsigtet. I materialet er anvendt forskellige skriftsnit for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der refereres til et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, fx: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et menupunkt fra menulinien, skrives et > imellem menunavnet og undermenuen, fx: Filer > Gem. Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. God fornøjelse med Lectio! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 1. sepember 2017 (EAH)

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Opret forbindelse... 2 Import af fil... 5 Filtrering af data... 5 Indlæsning af protokollinjer Opsætning Opret Elevforløb Opret Stamklasser Opret Auto-sf Rutine synkroniseringer Indlæs elevoplysninger Elever Elev-uddannelse Elev-stamdata Indlæs holdoplysninger Holdelementer Skjul hold Hold i fejl Opret kombinationsfag Match aktivitet med holdelement via eksternt ID Hold-stamdata Elev-Holdelementtilknytninger Indlæs tilskud for hovedforløb Tilskud HF-hold Tilskud HF-elever Indlæs skolepraktik Opret skolepraktikhold HF-skolepraktik Særlige synkroniseringer Realkompetencevurdering Elev-Skoleforløbshistorik AUB Indlæs uddannelsesaftale Indlæs AUB Protokollinjer

4 Indlæsning af holdoplysninger 1 Opret forbindelse Programmet åbnes fra Hovedmenu > Importer/Eksporter data. Klik på EASY-Synkronisering Der åbnes på fanebladet Information, hvor særlige oplysninger omkring EASY-synkroniseringen offentliggøres fra Lectio 2

5 Indlæsning af holdoplysninger Vælg fanebladet EASY-Synkroniseringsprogram Klik på Start program Programmet Lectio EASY-Integration åbnes. Klik på 1: Forbind til Oracle 3

6 Indlæsning af holdoplysninger Indtast Oracle servernavn/ip -SID og -port til den Oracle server, der kører EASY-A Indtast brugernavn og password til EASY-A Klik OK 4

7 Indlæsning af holdoplysninger Herefter oprettes forbindelse til data i EASY-A. Klik OK Import af fil Når forbindelsen til Easy-A er oprettet, kan udtrækket fra Easy-A genereres. Filtrering af data Det er muligt at udtrække specifikke oplysninger ved at filtrere på CØSA-formål. Herved kan man nøjes med at trække oplysninger ud for en eller flere uddannelsestyper ad gangen. Det gør man ved at indtaste CØSAformålene for de uddannelser, man vil have med i udtrækket. 5

8 Indlæsning af holdoplysninger Brobygningselever Brobygningselever kan også importeres via EASY-A integrationen. Dette kræver, at CØSA-formål for brobygning er sat ind som filter, når man laver udtrækket fra EASY-A. Indlæsning af protokollinjer Det er muligt også at medtage elevers protokollinjer i filen fra EASY-A. Dette gøres ved at sætte flueben ud for Medtag protokol i eksport. 6

9 Indlæsning af holdoplysninger Herved tages karakteroplysningerne med i udtrækket og kan senere indlæses i Lectio, hvor de oprettes som protokollinjer. Klik OK I resultatboksen ses antallet af aktiviteter og elever i udtrækket. 7

10 Indlæsning af holdoplysninger Udtrækket kan gennemses i Internet Explorer eller Notepad, inden det gemmes i Lectio. Dette kan f.eks. være relevant, hvis det drejer sig om et større udtræk. Marker Aktiviteter/Elever Klik på Vis udtræk Der kan vælges mellem aktiviteter (hold) eller elever. Når udtrækket er genereret, klik på 3: Gem udtræk i Lectio. Klik OK 8

11 Indlæsning af holdoplysninger Udtrækket er herefter gemt. Vælg Filer > Afslut Udtrækket gemmes i en separat fil i Lectio, og det er derfor først, når oplysningerne indlæses på fanebladet EASY-udtræk, at data opdateres i Lectio. Alle udtræk, der hentes fra EASY, vil blive vist med angivelse af dato og logoplysninger for indlæsning af data i Lectio. 9

12 Indlæsning af holdoplysninger 10

13 Indlæsning af holdoplysninger 2 Opsætning Ved første import af data fra EASY er det vigtigt, at man starter med at oprette elevforløb og stamklasser. Når man opretter elevforløb og stamklasser, forbereder man skolens opsætning til import af data fra EASY og først når det er gjort, kan man synkronisere elever m.m. fra EASY-udtrækket. Opret Elevforløb Fra Hovedmenu > Importer/Eksporter data > EASY-Synkronisering Vælg fanebladet EASY-udtræk Her vises de eksisterende udtræk fra EASY. Klik på Opret Elevforløb i kolonnen Opsætning I øen Kriterier kan man vælge særlige kriterier for, hvilke elevforløb man vil have vist. Der er per default flueben i boksen Vis kun aktuelle, hvorfor det kun er elevforløb, der er aktive pr. dags dato, der bliver vist. Hvis man fjerner fluebenet vil forældede og fremtidige elevforløb også blive vist. I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse. I feltet UVM institutionsnr kan man søge på nummeret for hovedinstitutionen eller for en specifik afdeling. Klik Søg I øen Opret Elevforløb bliver elevforløbene vist og man har mulighed for at vælge, hvilke man ønsker at oprette. Man vælger et elevforløb ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I feltet Opret elevforløb på afdeling er der mulighed for at skifte afdeling. Hvis en af de viste elevtyper ikke hører til på valgte afdeling, skal det tilsvarende elevforløb ikke oprettes. I kolonnen Information får man besked om, hvilken afdeling elevforløbet oprettes på samt, hvis der er særlige forhold, man skal være opmærksom på. 11

14 Indlæsning af holdoplysninger NB: Grundforløb matcher 1:1 med elevforløb, mens alle hovedforløb på en skoleperiode matches til et langt fælles elevforløb. GVU og enkeltfag følger samme principper som hovedforløb. Klik Anvend Når Elevforløbene er oprettet vil det fremgå i kolonnen Log på siden EASY-udtræk. Klik på Log Opret Stamklasser Klik på Opret Stamklasser i kolonnen Opsætning Her vises en liste over stamklasser, der er nødvendige for at kunne synkronisere elever fra EASY-udtrækket. I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke stamklasser man vil have vist. Der er per default flueben i boksen Vis kun aktuelle, hvorfor det kun er stamklasser, der er aktive pr. dags dato, der bliver vist. Hvis man fjernes fluebenet vil forældede og fremtidige stamklasser også blive vist. I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse. 12

15 Indlæsning af holdoplysninger Klik Søg I øen Opret stamklasser vises en liste med EASY aktiviteter, som det er muligt at oprette stamklasser på baggrund af. Man opretter en stamklasse ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. Opret kun én stamklasse pr. gruppe af elever i en given periode. I kolonnen Information får man besked om, hvor mange elever, der er tilknyttet EASY-aktiviteten i en angivet periode, samt hvilke uddannelser eleverne tilhører. NB: Opret Stamklasser gælder kun EASY-aktivitet for grundforløb. For hovedforløb (gælder også GVU og enkeltfag) se punkt Opret Auto-sf Klik Anvend Opret Auto-sf Alle elever på hovedforløb grupperes i en stamklasse kaldet auto-sf. Fra Stamdata > Stamklasser Klik på Opret Stamklasse I feltet Elevforløb vælger man et vilkårligt elevforløb. Det eneste kriterium er, at det repræsenterer et hovedforløb. I feltet Kode noterer man auto-sf. 13

16 Indlæsning af holdoplysninger Klik Opret I øen Stamklassers tilknytninger til år opretter man en linje for hvert af de skoleår, der er oprettet på skolen. Man opretter linje ved at klikke på det grønne kryds. I kolonnerne Betegnelse og Eksternt ID noteres auto-sf. Klik Gem 14

17 3 Rutine synkroniseringer Der er to forskellige opdateringsmuligheder: Rutinesynkroniseringer og Særlige synkroniseringer. Med Rutinesynkroniseringer opretter man elever og hold, opdatere holdstamdata samt elevers stamdataoplysninger, uddannelseshistorik og holdtilknytninger. Derudover kan man opdatere tilskudsoplysninger for hold og elever på hovedforløb samt oplysninger om skolepraktik. Rutinesynkroniseringer kan man foretage så ofte, man ønsker. Under Særlige synkroniseringer importerer man oplysninger om realkompetencevurdering, elevers skoleforløbshistorik, AUB og protokollinjer. Det gøres typisk kun en enkelt gang, og først når man er klar til at skifte endeligt fra EASY til Lectio. Indlæs elevoplysninger Elever Klik på Elever i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elever Her kan man fremsøge en liste over EASY-elever, der kan synkroniseres til Lectio-elever. I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke elever man vil have vist. I feltet Aktueldato kan man angive en dato, hvorved der kun bliver vist elever, der er aktive på pågældende dato. I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse. I feltet Uddannelsesgruppe kan søge på særlige dele af uddannelser, f.eks. grundforløb eller hovedforløb. I feltet Cprnummer kan man søge på en specifik elev. Klik Søg I øen Status synkronisering af elever kan man få et overblik over, hvor mange elever, der er klar til at blive oprettet og hvor mange, der ikke kan flettes. Årsager til at elever ikke kan flettes kan f.eks. være, at man ikke har opsat elevforløb og stamklasser, der matcher disse elever. 15

18 I øen Udeladte elever kan man ved klik på Udeladte elever se en liste over de elever, der ikke kan oprettes, samt information om årsagen hertil. I øen Synkronisér elever vises en liste med EASY-elever, som det er muligt at oprette i Lectio. Man opretter en elev ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I kolonnen Information får man besked om, hvilke uddannelseshistorik eleven oprettes med samt, hvis der er særlige forhold, man skal være opmærksom på. Klik Anvend Elev-uddannelse Klik på Elev-uddannelse i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elever Her kan man fremsøge en liste over uddannelsesoplysninger om elevforløb, elevtype m.m. for EASY-elever, der kan synkroniseres til Lectio-elever. I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke elever man vil have vist uddannelsesoplysninger for. Der er per default flueben i boksen Opdatér kun aktuelle data, hvorfor det kun er oplysninger, der er aktuelle pr. dags dato, der bliver vist. Hvis man fjerner fluebenet vil forældede oplysninger også blive vist. 16

19 I boksen Vis rækker uden ændringer kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se elever uden opdateringer af oplysninger. I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse. Klik Søg I øen Synkronisér Elev-uddannelse vises en liste med mulige opdateringer af uddannelsesoplysninger pr. EASY-elev, som det er muligt at synkronisere til Lectio. Man opdaterer en elevs oplysninger ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I kolonnen Lectio elevforløb kan man se, hvilket elevforløb eleven bliver tilknyttet. I kolonnen Lectio stamklasse kan man se, hvilken stamklasse eleven bliver tilknyttet. I kolonnen Advarsler får man besked, hvis der er problematisk forhold, man skal være opmærksom på. Klik Gem Elev-stamdata Klik på Gem ud for Elev-stamdata i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elever Ved klik på Gem synkroniseres alle Lectio-elevers stamdata (navn, adresse, tlf., m.m.), som er associeret med mindst en person i EASY. 17

20 Indlæs holdoplysninger Når man har synkroniseret elever inklusiv uddannelsesoplysninger og stamdata, kan man indlæse hold, holdtilknytninger og holdoplysninger. Det er også muligt at indlæse hold i Lectio uden, at der er tilknyttet elever til aktiviteten i EASY. Holdelementer Klik på Holdelementer i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elev/holdelementer Her kan man fremsøge en liste over EASY-aktiviteter, der kan synkroniseres til hold i Lectio. I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke aktiviteter man vil have vist. I feltet EASY-aktivitetsskolefag kan man indtaste starten af EASY-aktiviteteters navn for at bestemme, hvilke aktiviteter, der skal vises. Hvis man vil have vist alle aktiviteter, skal feltet være tomt. I boksen Vis skjulte rækker kan man sætte flueben og derved se aktiviteter, man tidligere har valgt at skjule. I boksen Vis rækker uden Lectio-elever kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se aktiviteter, der ikke har nogle elever tilknyttet. I dropdown-menuen Skoleår kan man vælge, hvilket skoleår man vil se aktiviteter for. I dropdown-menuen Type kan man, hvilken type uddannelsesforløb man vil have vist aktiviteter for. Man kan vælge mellem hovedforløb, grundforløb og GYM. I feltet UVM institutionsnr kan man søge på nummeret for hovedinstitutionen eller for en specifik afdeling. Klik Søg Nu vises en liste over EASY-aktiviteter på baggrund af de udvalgte kriterier og man har mulighed for at vælge, hvilke man ønsker at oprette. I feltet Opret hold på afdeling er der mulighed for at skifte afdeling. Hvis en af de viste aktiviteter ikke hører til på den valgte afdeling, så skal det tilsvarende hold ikke oprettes. I kolonnen Handling står der om holdet er klar til at blive flettet eller er i fejl. 18

21 Man opretter et hold ved at vælge Opret nyt hold i dropdown-menuen i kolonnen Lectio-holdelement. Hvis man ønsker at oprette alle hold på listen kan man klikke på knappen Opret ny hvis tom. I kolonnen Information får man besked om, hvilken type aktivitet holdet oprettes som, hvilken afdeling holdet oprettes på samt antallet af elever på aktiviteten i EASY. Hvis holdet er i fejl vil årsagen hertil også stå i denne kolonne med rødt. Klik Anvend Nederst på siden viser listen Eksisterende tilknytninger en oversigt over aktiviteter i EASY, der allerede er flettet til holdelementer i Lectio. Skjul hold Hvis man ikke ønsker at synkronisere en aktivitet til et Lectio-hold, kan man i dropdown-menuen i kolonnen Lectio-holdelement vælge Skjul. Dermed vil aktiviteten ikke længere figurere på listen. Klik Anvend Hold i fejl Der kan være forskellige grunde til, at en aktivitet ligger i fejl og ikke kan synkroniseres til et hold. 19

22 Det kan f.eks. være fordi, at EASY-aktiviteten er et lokalt fag. Lokale fag har en fagkode i intervallet ( ). Ønsker man at synkronisere aktiviteter med lokale fag til hold i Lectio, skal man først oprette faget manuelt i Lectio. For mere information se Lectio administratorvejledning Det kan også være fordi aktiviteten er en kombination af flere fag. Ønsker man at synkronisere en aktivitet med flere skolefag, skal man først oprette et kombinationsfag i Lectio. For mere information se punkt Opret kombinationsfag NB: Kombinationsfag er kun muligt at anvende til hovedforløb Opret kombinationsfag Et kombinationsfag bruges til at lave skoleperioder for EUD hovedforløb. Eleverne følger alle underfagene og der kan IKKE dannes prøvehold for underfagene. Fra Stamdata > Fag Klik Opret lokalt fag I XPRS Fag noteres et nummer mellem I Fagtype vælges Kombinationsfag (EUD hovedforløb) I dropdown-menuen ud for Fag vælges, hvilken faggruppe faget skal tilhøre I feltet over Tilføj underfag fremsøges de fag kombinationsholdet skal indeholde. Det skal være identisk med de skolefag, der er knyttet EASY-aktiviteten, dog er det ikke et krav, at man medtager de lokale fag. Ønsker man at have de lokale fag med, skal de oprettes manuelt først 20

23 Klik Anvend Når man tilgår punktet Holdelementer under EASY-udtræk i EASY-Synkronisering igen vil aktiviteten nu være klar til flet Match aktivitet med holdelement via eksternt ID Det er muligt at flette en aktivitet med et holdelement, der ikke er blevet foreslået i EASY-synkroniseringen ved at tilføje aktivitetens EASY-ID på holdelementets stamdata i feltet Ekstern ID. 21

24 Klik Gem/Anvend Skolefaget er nu flettet med holdelementet og kan ses på listen Eksisterende tilknytninger. Hold-stamdata Klik på Gem ud for Hold-stamdata i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elev/holdelement Ved klik på Gem synkroniseres alle Lectio-holds stamdata (perioder m.m.), som er associeret med en eller flere aktiviteter i EASY. Elev-Holdelementtilknytninger Klik Elev-Holdelementtilknytninger i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elev/holdelement Her vises en liste med forslag til elevers tilknytninger til hold og man har mulighed for at oprette holdtilknytningerne. 22

25 I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke elevers tilknytning til hold, man vil have vist. I feltet Startdato kan man indtaste en dato, hvorved man kun vil se holdtilknytninger, der er gældende fra denne dato og frem. I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse. Der er per default flueben i boksen Vis kun rækker fra aktuel afdeling, hvorfor man kun ser de hold, man har synkroniseret til pågældende afdeling. Fjerner man fluebenet ser man også hold synkroniseret til andre afdelinger. I boksen Vis rækker uden ændringer kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se elever uden opdateringer af holdtilknytninger. Klik Søg I øen Synkronisér Elev-Holdelementtilknytninger vises en liste over elever og deres tilknytninger til hold. Man opretter en holdtilknytninger ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I kolonnen Ny tilknytning fremgår det om eleven er tilknyttet i hele den periode holdet er aktivt eller om eleven har særlige start- og slutdatoer. Klik Anvend 23

26 Indlæs tilskud for hovedforløb Tilskud HF-hold Klik Tilskud HF-hold i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elev/holdelement Her kan man flette EASY-skoleforløb for hovedforløbselever til hold i Lectio. Dette bruges i forbindelse med udløsning af tilskud. I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke skoleforløb, man vil have vist. Der er per default flueben i boksen Vis fejl, hvorfor der også vises de skoleforløb, der ikke kan flettes. Fjerner man fluebenet ser man kun de skoleforløb, der kan flettes. Der er per default flueben i boksen Vis ok-linjer, hvorfor man ser de skoleforløb, der allerede er flettet til Lectio-hold. Fjerner man fluebenet ses disse ikke. I feltet Vis ikke skoleforløb der slutter før kan man angive en dato, hvorved man kun vil se skoleforløb fra pågældende dato og frem. Klik Søg Øen Synkronisér tilskud på HF-hold viser de EASY-skoleforløb, der kan flettes til Lectio-hold på baggrund af de udvalgte kriterier og man har mulighed for at vælge, hvilke man ønsker at flette. Man fletter et skoleforløb ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I kolonnen Handling står der om holdet er klar til at blive flettet eller er i fejl. I kolonnen Skoleperiode, Tælleperioder angives hvilken skoleperiode og tælleperiode, der knytter sig til skoleforløbet. Det er bl.a. på baggrund af de oplysninger at tilskud udløses. I kolonnen Lectio Hold kan man vælge det Lectio-hold, man ønsker at flette det pågældende skoleforløb til. Det er kun muligt at vælge mellem flere, hvis der er sammenfald mellem en række kriterier (periode, skoleperiode, tælleperiode, antal elever m.m.). I kolonnen Information får man besked om årsagen, hvis holdet er i fejl. En typisk fejlmeddelelse vil være at skoleforløbets aktivitet ikke er flettet til noget undervisningshold i Lectio. Ønsker man at rette fejlen skal man gå tilbage til punktet Holdelementer i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elev/holdelementer. 24

27 Klik Anvend Tilskud HF-elever Klik Tilskud HF-elever i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elev/holdelement Her kan man synkronisere tilskudsoplysninger for hovedforløbselever i Lectio. I øen Synkronisér tilskud på HF-elever vises en liste over elever med tilskudsoplysninger, der er klar til opdatering. Man opdaterer en elev ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. Der er per default flueben i boksen Skjul ok-linjer, hvorfor man ikke ser de elever, der allerede er opdateret tilskudsoplysninger for. Ønsker man at se disse, fjerner man fluebenet. I kolonnen Handling står der om holdet er klar til at blive opdateret eller er i fejl. I kolonnen Rekvirent står der, hvilken rekvirent elevens tilskud tilhører. I kolonnen TMK står der, hvilket tilskud eleven udløser. 25

28 Klik Anvend Indlæs skolepraktik Førend man kan synkronisere oplysninger om elever i skolepraktik, skal man oprette skolepraktikhold i Lectio. Man opretter et hold til de elever, der skal udløse TMK PRAK og et hold til de elever, der skal udløse TMK VFU. Opret skolepraktikhold Fra Stamdata > EUD > Skolepraktikhold I Øen Skolepraktik kan man oprette skolepraktikhold, der efterfølgende kan synkroniseres med oplysning om elever i skolepraktik i EASY. I felterne ud fra Periode sætter man en start- og en slutdato for holdet. Sæt perioden til at vare langt ud i fremtiden. 26

29 I feltet UVM institution vælger man skolens UVM institutionsnavn. I XPRS Skoleperiode vælger man en vilkårlig skoleperiode. Klik Opret Nu er der oprettet et skolepraktikhold med holdelementer. Antallet af holdelementer er bestemt af, hvor mange skoleår, der er oprettet på skolen. Klik på et af holdelementerne for at tilgå holdet Under fanen Stamdata kan man angive grunddata for holdet. I øen Hold navngiver man holdet, så det fremgår, at dette er holdet, der udløser tilskuddet PRAK. I feltet XPRS Fag vælger man Skolepraktik PRAK I øen Holdbetegnelser navngiver man betegnelsen, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet PRAK. I øen Holdelementer navngiver man elementnavnene, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet PRAK. 27

30 Klik Anvend Under fanen Aktivitetsindberetning opsætter man oplysninger af betydning for udløsning af tilskud. I øen Aktivitetsindberetning Generelt har man i feltet Ansvarsområde mulighed for at notere et nummer, der angiver, hvilket ansvarsområde holdet hører under. I feltet Skoledagskalender har man mulighed for at vælge, hvilken kalender holdet skal følge. For mere information om oprettelse af skoledagskalendere se Lectio administratorvejledning. I øen Aktivitetsindberetning Fuldtid (EUD) tilføjer man skoleperioder, der svarer til de elever, der skal tilføjes holdet. Man kan evt. tage udgangspunkt i listen under EASY-udtræk > HF-skolepraktik. 28

31 Klik Anvend Hele proceduren gentages, men denne gang er det VFU-holdet, der skal opsættes. Efter at have oprettet holdet under Stamdata > EUD > Skolepraktikhold klikker man på et af holdelementerne og tilgår derved det nye hold. Under fanen Stamdata kan man angive grunddata for holdet. I øen Hold navngiver man i feltet Navn holdet, så det fremgår, at dette er holdet, der udløser tilskuddet VFU. I feltet XPRS Fag vælger man Skolepraktik EUD, VFU I øen Holdbetegnelser navngiver man betegnelsen, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet VFU. 29

32 I øen Holdelementer navngiver man elementnavnene, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet VFU. Klik Anvend I øen Aktivitetsindberetning Fuldtid (EUD) tilføjer man skoleperioder, der svarer til de elever, der skal tilføjes holdet. Man kan evt. tage udgangspunkt i listen under EASY-udtræk > HF-skolepraktik. 30

33 Klik Anvend HF-skolepraktik Når skolepraktikholdene er oprettet kan man fortsætte EASY-synkroniseringen. Klik HF-Skolepraktik i kolonnen Rutinesynkronisering Synkroniser Elev/holdelement I øen Synkronisér HF-Skolepraktik ses en liste over elevers tilknytninger til skolepraktikholdene og det er muligt at oprette de ønskede tilknytninger. Man opretter en holdtilknytning ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I kolonnen Handling står der om holdtilknytningen er klar til at blive oprettet eller er i fejl. I kolonnen Information får man besked om, hvilket holdelement elev-tilknytningen oprettes på. Hvis holdtilknytningen er i fejl vil årsagen også fremgå her. Klik Anvend Efter klik på Anvend kan linjerne ligge med fejlmeddelelser. Det kan f.eks. være fejl vedrørende manglende skoledage i dagskalenderen. Klik på Manglende skoledage for at se hvilke dage, der mangler For at rette fejlen skal dagskalenderen tilrettes, så de angivne undervisningsdage matcher med de manglende skoledage. For mere information om redigering af dagskalendere se Lectio administratorvejledning. Når undervisningsdagene i dagskalenderen er rettet vil linjerne i Synkronisér HF-skolepraktik ligge med handling OK 31

34 NB: Bemærk at linjer med TMK DEL ikke understøttes i Lectio. 4 Særlige synkroniseringer Realkompetencevurdering Klik Realkompetencevurdering i kolonnen Særlige synkroniseringer Her kan man synkronisere oplysninger om realkompetencevurderinger fra EASY til elevens stamdata i Lectio. Oplysningerne har betydning for udløsning af tilskud. I øen Synkronisér Realkompetencevurderinger ses listen over elever med oplysninger om realkompetencevurdering, der kan opdateres. Man opdatere en elev ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I kolonnen Information får man besked om, første dag for realkompetencevurderingen, samt hvor mange dage den varede, skoleperioden, tilskudsmærket samt institutionsnummeret. Klik Anvend Elev-Skoleforløbshistorik Klik Elev-skoleforløbshistorik i kolonnen Særlige synkroniseringer Her kan man synkronisere elevers skoleforløbshistorik med oplysninger om tilskud. I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke elevers tilskudsoplysninger på skoleforløb, man vil have vist. 32

35 I boksen Vis rækker uden ændringer kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se elever uden opdateringer af tilskudsoplysninger på hold. I boksen Vis allerede flettede rækker kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se tilskudsoplysninger, der allerede er flettet til Lectio-hold. Klik Søg Øen Synkronisér Elev-skoleforløbshistorik viser en liste over elever tilskudsoplysninger på skoleforløb på baggrund af de kriterier, der er angivet i øen Kriterier. Man opretter en linjen ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. I kolonnen Handling står der om linjen er klar til at blive oprettet eller er i fejl. Klik Anvend AUB Indlæs uddannelsesaftale Førend man kan indlæse AUB skal man indlæse uddannelsesaftaler. Fra Stamdata > EUD > EASY-P aftaler Klik på Opdater alle aftaler fra EASY-P Nu vises en liste over uddannelsesaftaler per elev. 33

36 Indlæs AUB Klik på Indlæs AUB i kolonnen Særlige synkroniseringer Ved klik på Indlæs indlæses AUB-linjer fra EASY til elevens stamdata i Lectio. Protokollinjer Klik Protokollinjer i kolonnen Særlige synkroniseringer Her kan man importere karakterer fra EASY til protokollinjer på den enkelte Lectio-elev. Protokollinjerne kan kun importeres, hvis de er medtaget i udtrækket, se punkt Indlæsning af protokollinjer. I øen Søgning kan man specificere, hvilke protokollinjer man vil have vist. Der er per default flueben i boksen Vis kun aktuelle, hvorfor man kun ser linjer for elever, der er aktuelle per dags dato. Fjerner man fluebenet ser man også elever, der ikke længere er aktuelle. Ønsker man at se linjer, der allerede er importeret til Lectio kan man sætte flueben i boksen Vis elever uden opdateringer. I feltet CPR kan man søge på en specifik elev. Klik Søg 34

37 Nu vises en liste over elever og deres karakterer og man kan importere de ønskede karakterer til protokoller. Man importere karakterer for en elev ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang. Kolonnen Opdatering viser hvilke karakterer, der importeres per elev. Der gives også en status på karakteren. Der findes følgende statustyper: Ok betyder, at karaktereren er importeret til en protokollinje i Lectio Kun i Lectio betyder, at karakteren kun findes i Lectio. Dette vil kun gøre sig gældende for skoler, der har arbejdet sideløbende i Lectio og EASY Dublet betyder, at samme karakter forekommer to gange og derfor ikke importeres I kolonnen Information vil det fremgå, hvis der er advarsler ved importen af visse karakterer. Det kan f.eks. være ved karakterer givet i lokale fag, der ikke er oprettet i Lectio eller hvis karakteren er en type Lectio ikke understøtter. Ved klik på Vis mere info vises uddybende information om disse advarsler. Klik Anvend 35

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Indberetningsvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Eksamensmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Eksamensmodul vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Problemer med rettigheder tilknyttet medarbejder Hvis man lander på administrationssiden efter logi, skyldes det at man ikke har fået tilknyttet

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Lectio. Time-fagmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Time-fagmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Time-fagmodul vejledning 1992-2014 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på Af Mouhannad Diab 17. august 2015 Versionsnummer 1.0 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0 Manual Lara Webtilmelding Version 2.0 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 3 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil... 5 Godkendelse af elevprofiler...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Udtræk Kommentar Tjek Ansøgere - Ansøgere. Se generel vejledning til rapportudtræk Bogdepot - Bogtitler

Udtræk Kommentar Tjek Ansøgere - Ansøgere. Se generel vejledning til rapportudtræk Bogdepot - Bogtitler Rapportudtræk Udtræk Kommentar Tjek Ansøgere - Ansøgere Bogdepot - Boglån Bogdepot - Bogtitler Bogdepot - Kvitteringslister Bogdepot - Reservationer Eksamen - Eksamensbelastning Eksamen - Eksamensbeviser

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen Opdateret den 8. juni

Læs mere

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan Revideret maj 2014 2 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan Indhold Vejledninger vedr. Skolepraktik og Elevplan... 3 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.25.0 Den 2. september 2009 J.nr.: 4004 V1033 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 3 2 EGU-modulet... 3 2.1 Sådan tilgås programmet... 3 3 Rettigheder... 4 3.1 Administratorrettigheder:... 4 3.2

Læs mere

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis?

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Skoler med kun én afdeling (skemalægningsenhed/skole) kan springe det første trin over vedr. "Rigtig skole ID". Rigtig skole ID. Det første skridt

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Lectio. Time-fagmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. Time-fagmodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio Time-fagmodul vejledning 1992-2014 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere