Upernavik 01. Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Upernavik 01. Januar 2015"

Transkript

1 Upernavik 01. Januar 2015 Kære alle mine partifæller i Atassut langs den grønlandske kyst, vore medlemmer, venner, støtter, og andre samarbejdspartnere. Året 2014 er rindet ud. Et år fyldt med masser af begivenheder, og som for Atassut har haft mange vigtige og afgørende resultater. Først og fremmest vil jeg takke alle i det afgåede bestyrelse i Atassut, og ikke mindst vores daværende formand: Gerhardt Petersen, af hjertet tak, ligeledes vil jeg rette en tak til vores daværende medlemmer af Naalakkersuisut: Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, og min kollega i Tinget, Gerhardt Petersen, også her vil jeg a hjertet rette en tak til vores repræsentanter i Kommunalbestyrelserne, samt vores repræsentanter i Bygdebestyrelserne, tak for Jeres indsats og resultater i året Også her vil jeg gerne rette en tak til det danske Folketing for det gode samarbejde vi har haft i løbet af året, vi har i flere omgange berørt emner der er af vigtig karakter. Vi har til vores tilfredshed i Atassut oplevet fællesskab og fælles målsætninger. Til vores glæde og tilfredshed har vores samarbejde været i gensidig respekt og i fælles fodslag, al dette for at opnå de bedste resultater for vort land, dette værner vi meget om og ingen tvivl om at vi vil gøre vores til for at dette fortsætter i det nye år vi netop er startet med. Jeg vil bringe en særlig tak til vores samarbejdspartner: Venstre, og Formanden for Venstre: Lars Løkke Rasmussen. Tak for vores gode samarbejde i året der nu er rindet ud, og jeg ser frem til vores videre og udviklende samarbejde i det nye år vi nu er gået i gang med. Aktiviteterne i det arktiske område er stærkt tiltagende, der pågår flere og flere aktiviteter i takt med udvidelsen af vores deltagelse i det internationale fora, og som følger af de til stadighed stigende og interessante aktiviteter, er det vigtigt at udvikle og udvide vores samarbejde imellem vore lande, Jeg ser frem til at få udviklet vores samarbejde, et samarbejde der baserer sig på gensidig respekt og vores fælles historiske fællesskab. Jeg ser frem til at mødes med Venstre og ikke mindst Venstres Formand. Vores land har store udfordringer foran sig. Men såfremt udviklingen skal fremmes målrettet er det for os i Atassut meget vigtigt at alle berørte parter til givne udfordringer også indgår tæt samarbejde. Der pågår planer om at få udviklet vores erhvervsliv og der vil pågå konkrete indsatser i det år vi nu er startet på. Det er altafgørende at befolkningen tager del i udviklingen, alle målsætninger, uanset størrelse, er meget vigtige for det grønlandske samfund, og der skal ikke herske tvivl om at vi fra Atassut, målrettet vil tage del af arbejdet. Det er vigtigt at sikre gode rammer for det private erhvervsliv, som skal give fundament til styrkelse af erhvervslivet. Det er vigtigt at give borgerne god og solid fundament til at være selvforsørgende, og ikke mindst er det 1

2 vigtigt at hele det grønlandske befolkning gives mulighed for udvikling. Det vil vi fra Atassut gerne tage ansvar for og være bannerfører. Fiskeriet vil til stadighed være det vigtigste erhverv mange år frem. Vores historiske overgang fra et fangersamfund til et fiskerisamfund er noget mange andre lande kan lære af. Vi kan med stolthed påvise at vi, det Grønlandske samfund, på intet tidspunkt har drevet rovdrift på vores levende ressourcer, dette harmonerer med vores traditioner og fælles ånd om at passe godt på vores ressourcer, et arv fra vores forfædre, som vi med stolthed til stadighed værner om, og med dette in mente, vil vores udnyttelse af de levende ressourcer indenfor fiskeriet være baseret på bæredygtighed. Men når dette er sagt, så er det vigtigt at få udviklet vores viden om de fiskearter vi endnu ikke benytter som indtægtskilde. Vi skal have undersøgt vores farvande og fundet metoder til at udnytte nye indtægtskilder. Vi skal skabe gode rammer for ungdommen der gerne vil ind i fiskeriet. Dette skal vi sikre, ved at give indhandlingssteder, der i dag står lukket, mulighed for at åbne igen. Ligesom vi skal give bedre muligheder for at fiskerne kan forny deres flåde, dette skal ligeledes give gode rammer for at der kan pågå generationsskifte iblandt fiskere. Det er ligeledes vigtigt at sikre gode og bedre betingelser for vore fangere. Fangererhvervet er en central og vigtig del af vores historie. Vi har kunnet i mange år eksisteret, takket være vore forfædres udnyttelse af vores levende ressourcer i havet. Det er vigtigt at vi til stadighed giver erhvervet muligheder. Produktionen af grønlandske fødevarer, der skal være med til sikring af større selvforsyning. Vi skal have udviklet produktionen af kødprodukter, tørrede kødprodukter, mattak, spæk, og andre grønlandske fødevareprodukter. Dette bør også pågå ved genvurdering af forvaltningen af de ressourcer der er under restriktion, dette skal ske blandt andet ved genvurdering af fangst og jagttidspunkter i de enkelte lokalområder, dette skal sikre os at vi alle kan regne med kontinuerlig forsyning af lokale madvarer, blandt andet fra fugle og andre grønlandske produkter. Folkeskolen skal styrkes. Det er desværre en kendsgerning at en alt for stor andel af ungdommen der forlader folkeskolen ikke har tilfredsstillende karakterer. Vi skal have reformeret folkeskolen ved blandt andet indføre skolefe- ordningen, ved at ansætte rådgivere, og ved at indføre 11. klasse som et tilbud. Dette skal sikre at børnene, så vidt som muligt, fremover opnår tilstrækkelige menneskelige og faglige kvalifikationer som de kan bruge til uddannelse. Det er yderst vigtigt at forældrene deltager i processen. Det er vores håb i Atassut, at de nye tiltag og muligheder vil komme skolebørnene til stor gavn. Vi mangler mange praktikpladser i vort land. Dette faktum er en vanskelig problemstilling, vi taber mange unge mennesker ved at de ellers får tilbudt uddannelse men må takke nej på grund af manglende praktikplads. Dette accepterer vi ikke i Atassut. Vi må ved fælles hjælp søge at løse problemet. Vi fra Atassut påtager os ansvaret og vil arbejde målrettet for at få anskaffet flere praktikpladser. De offentlige virksomheder har en særlig forpligtigelse til at tage deres del af ansvaret. Det bør ligeledes være tiltrækkende for det private erhvervsliv at modtage praktikanter, det skal sikres at de kan modtage praktikanter uden at miste midler og ressourcer. Det offentlige skal og bør arbejde for at ungdommen får tilstrækkeligt med praktikpladser. 2

3 Forskningsmæssigt ligger vort land i en meget vigtig position og har stor opmærksomhed fra forskere verden over. Det drejer sig ikke blot om vores ressourcer. Men også i høj grad konsekvenserne af den globale klimaændring. Vi fra Atassut finder det meget vigtigt at få sikret, at Grønland får størst mulig udbytte af den enorme forskningsaktivitet der pågår i de arktiske egne. Vi fra Atassut finder det overordentligt vigtigt at forskningen i Grønland udvikles. Vi fra Atassut har til mål at vort land fremover skal kunne handle med det forskningsbaserede viden der bliver opbygget. Ungdommen skal stimuleres til at tage aktiv del i forskningens verden. Vi skal derigennem komme på et niveau, hvor vi kan sammenstille os med øvrige lande, derfor er det vigtigt at vi på området skaber solid udvikling. Ungdommen skal fra nu af kunne tackle forskningen som en meget vigtig del af vores udvikling. På politisk plan skal vi dertil drage hensyn til at skabe veje og muligheder. Med hensyn til råstofområdet, er vi i et meget interessant stadie. Mulighederne venter. Derfor mener vi i Atassut at der bør skabes muligheder og ikke hindringer, det er nødvendigt at vi ikke træder os selv i foden men målrettet arbejder for at skabe gode og sikre rammer for udvikling på området. Vi har som et samfund store økonomiske udfordringer, vi har store uddannelsesmæssige udfordringer, handelsmæssige udfordringer, derfor vil det være umodent, såfremt der skulle satses på at skabe konflikter i det politiske arbejde. Lad os vende blikket mod de andre lande. Hvad kan vi lære af dem. Ligeledes, hvilke muligheder skabes der ved anvendelse af teknologien. Det er vores status. Vi fra Atassut vil pådrage os ansvaret for at der sker udvikling på råstofområdet. Tiden vil ikke vente på os. Vi kan heller ikke passivt vente på at få hjælp fra andre. Vi skal tage ansvar og handle derefter. Bygge og anlægsområdet skal implementeres og realiseres på landsplan, og være baseret på et samlet land. Der er tiltrængt behov for udvikling mange steder i vort land. Vi har mange bygder vi skylder en mere dynamisk og hensigtsmæssig udvikling. En vigtig del af udviklingen er at der pågår bygge og anlægsprojekter, der kommer alle til gavn. Det er faktum at der er stort behov dertil for at løfte udviklingen i vort land, Vi er bagude med renovering og nybyggeri i mange byer. Dette må vi gøre noget ved så hurtigt som muligt. Børnehaver, vuggestuer, havne, multihuse, og mange andre tiltag indenfor byggeriet er der behov for langs kysten, i mange bygder og byer. Vi fra Atassut vil arbejde målrettet for at der igennem det år vi nu er startet på, opnås gode resultater. Det er yderst vigtigt at samarbejdet med Kommunerne bliver styrket og udviklet. Vi fra Atassut finder det meget vigtigt at udvikling af samarbejdet mellem Grønlands Selvstyre og Kommunerne bliver styrket, blandt andet ved at man mere end nogensinde og i fællesskab begynder at planlægge fælles projekter. Kun derved kan der opnås alsidig og dynamisk udvikling. Kommunerne er dem der på tæt hold arbejder for borgerne. Kommunernes landsforening KANUKOKA og alle Kommunerne samt Bydebestyrelser og Kommunalbestyrelser Samt Grønlands Selvstyre bør arbejde meget tættere sammen. Vi fra Atassut er anførere for genvurdering af Kommunerne. Det gælder især omkring spørgsmålet om adskillelse af Qaasuitsup Kommunia. Vi har ligesom i det forgangne år rettet særlig fokus på netop det spørgsmål, arbejdet er pågået i tæt samarbejde med alle der er ansvarlige og i tæt samarbejde med borgerne, og sådan vil det fortsat være i det år vi nu har påbegyndt. Vores målsætning er at der til næste Kommunalbestyrelsesvalg er sket en adskillelse af Qaasuitsup Kommunia til flere kommuner og dermed flere valgkredse. Vi er af den 3

4 overbevisning at dette vil medføre stærkere Kommuner, der også har større råderum og muligheder for erhvervsudvikling i de enkelte lokalområder. Vi vil tilbageføre det tætte og nære service for befolkningen. Der skal opnås stabil økonomisk udvikling der giver større muligheder for udvikling. Vi fra Atassut følger med stor interesse for borgernes diskussioner om deres status i de øvrige Kommuner, og vi er åbne for dialog og drøftelser med borgerne på området. Udgangspunktet for os i Atassut er at Kommunerne er til for borgerne og ikke omvendt. Vi vil fortsætte vores arbejde med det som udgangspunkt i det nye år vi nu er startet på. Vi har til mål at skabe et stærkt og dynamisk samfund, hvor borgerne er selvforsynende. Det vigtigste fundament og fornemste opgave i vores arbejde i Atassut er at de enkelte borgere har frihed til at kunne forsørge familien. Dette vil vi med garanti arbejde for i det nye og velkomne år. Vi glæder os rigtigt meget til at arbejde for at den grønlandske befolkning som en familie. Vores særlige kendetegn som et grønlandsk samfund, er at vi formår at holde sammen og kommer hinanden ved, og det bør vi værne om. Vi skal basere vores arbejde med vores kulturelle styrke som udgangspunkt, dette sikrer at vi som et samfund er et stærk og handlekraftig. Vores land har som sagt store økonomiske udfordringer. Det er derfor meget vigtigt at vi målrettet arbejder sammen om at skabe et godt og tiltrækkende erhvervsudvikling. Nye erhvervsgrene skal skabes, ligesom det er bydende nødvendigt at skabe de bedste rammer for nye iværksættere og aktører indenfor erhvervslivet, nye virksomheder skal have mulighed for at søge om skattefrihed det første år, ligesom vi målrettet skal arbejde for at vores land er investeringsvenligt. Vi skal arbejde målrettet for at øge vores indtægtskilder igennem fiskeriet, vores eksport af fisk bør udvikles og styrkes, vi må søge nye markedsmuligheder. Der bør og skal skabes bedre muligheder for passager og godstransport. Vores meget vidstrakte land giver os store trafikale udfordringer. Vi skal vende mulighederne og styrke området til gavn for samfundet. Vi fra Atassut anser det som en styrke at vores bosætningsmønster er så spredt som det er, det er derfor med det faktum vi gerne vil udvikle de infrastrukturelle muligheder. Ved at smidiggøre og øge mulighederne indenfor lufttrafikken, ved at sprede trafikken til havs skal udviklingen sikres, dette skal sikre at lokalområder, der i dag faktisk er isoleret set i forhold til de trafikale muligheder, fremover kan nyde godt af spredningen. Det er her også vigtigt at vi skaber bedre og mere alsidige trafikale tilbud, som vore ældste, sportsudøvere samt kulturudøvere kan nyde godt af. Det er i alle henseender vigtigt at bygderne oplever udvikling. Bygderne er stor del af vores specielle kendetegn. Det er vigtigt at der på boligområdet sker udvikling i bygderne, service/multihuse har en vigtig og central rolle i bygderne, og det er vigtig element i reformarbejdet på området. Det er lige så vigtigt at få udviklet erhvervsmulighederne på bygderne, såfremt der skal sikres stabil udvikling i bygderne, er det vigtigt at rammerne for skabelse af nye erhverv og dermed jobs også er gode for bygderne. Det er ligeledes vigtigt at der er gode muligheder for gode boliger, gode skoler for børn gode erhvervsmuligheder samt gode transport og trafikmuligheder i yderdistrikterne, rammerne bør og skal skabes i samarbejde med kommunerne. Der skal være sammenhængende planlægning, og alle der har del af ansvaret for sådan en udvikling bør arbejde tæt sammen. Dette skal blandt 4

5 andet ske ved at man undersøger muligheder for at placere uddannelsesinstitutioner i yderdistrikterne eller også offentlige enheder, samt ved at sikre nye tiltag der kan fremme udviklingen. Turismen skal fremmes, dette skal ske ved blandt andet at arbejde med vores nabolande: her ved at indgå tæt samarbejde især med Island. Der er ingen tvivl om at turisterne har mulighed for mangeartede oplevelser her i vort land. Vores langstrakte land rummer mange forskelligartede oplevelser. Mennesker der gerne vil beskæftige sig med turisme, samt de allerede eksisterende aktører skal gives flere og bedre muligheder for at fremme turismen. Steder som i dag ingen turismeaktiviteter har, skal undersøges for muligheder, turisternes muligheder for at kunne bevæge sig mere fleksibelt i vort land skal udvikles, blandt andet ved at koordinere turismeaktiviteter, trafik og erhvervsaktiviteter. Der er mange steder i vort land som har potentiale til at tilføje turismen som en ny erhvervsgren, og dette kan implementeres ved at give stederne gode miljøer for udvikling. Vi vil bane vej for at vore ældste i alle henseender får bedre og lettere dagligdag. Blandt vore ældste er der heldigvis mange der er friske og rørige, og som har et godt liv, dette er et kendetegn for at vi har formået at forbedre vores velfærd. Vi skal blive bedre til at udnytte vores grå guld i vores undervisningssystem samt i andre grene hvor vore ældste kan være god nytte. Ældrepensionen skal reformeres, og der skal vore ældstes økonomiske vilkår være del af det centrale element. Dette gælder også hvad angår førtidspensionister. Vi skal på intet tidspunkt glemme vore handicappede medborgere. Det er meget vigtigt for Atassut at sikre kontinuerlige forbedringer for vore handicappedes vilkår. De skal have optimale muligheder for at deltage aktivt i det grønlandske samfund, de har krav på at have på ligeværdige grundlag som alle andre i samfundet. Hvis det er muligt bør de handicappede kunne bo hjemme i det kendte nærmiljø, dette skal ske i samarbejde med Kommunerne. Men når der ikke er sådanne muligheder, skal der i samarbejde med forældrene skabes bofællesskaber der passer til de unge handicappede, bofællesskaberne skal tilrettes som hjem, det skal være betryggende at bo der, og alle hjælpeforanstaltninger der er behov for, skal være til stede. Det skal være muligt at kunne tage sig en uddannelse for vore handicappede, ligesom der skal være gode fritidsmuligheder, også forældrenes rolle skal være synlig og der skal ydes hjælp og støtte til forældrene og familien. Mennesket og familien er i centrum for os i Atassut. Familien og familielivets trivsel er det absolut vigtigste punkter. Et samlet familie, der hjælper hinanden, og som kan klare sig uden offentlig indblanding. Såfremt dette skal lykkes optimalt er hjemmet det centrale samlingspunkt. For Atassut er hjemmet i centrum. Det er derfor meget vigtigt for os at sikre at alle familier i vort land har et hjem de kan samles om, vi vil derfor til stadighed arbejde for at skabe gode vilkår og rammer for at sikre at så vidt som alle familier kan råde over egen bolig og hjem, dette for at sikre trygge rammer for familien. Vi har, uanset hvor vi bor behov for at kunne bevæge os og dyrke idræt. Jeg vil gerne takke alle dem der hver eneste dag bruger kræfter på frivillig basis, blandt andet som trænere, for at børnene og de unge kan dyrke sport og idræt, og jeg vil gerne takke alle sports- og idrætsforeninger, jeg ønsker fremgang og held og lykke for Jer i det nye år vi nu har igangsat. Vi 5

6 samles alle om vores sportsudøvere når de deltager i konkurrencer og mesterskaber, og vi er selvfølgelig meget glade når de opnår flotte resultater. Det er væsentligt at vi målrettet arbejder for at give vore sportsfolk gode muligheder for at kunne benytte sig billigt at trafiksystemet. Det vil vi fra Atassut være anførere for. Vi kan og har mulighed som en befolkning at handle for at sikre dette. Sport og idræt er et meget vigtigt element i forebyggelsesarbejdet, idet sport og idræt er med til at sikre at vi kan have et sundt og godt liv. Derfor vil vi fra Atassut være anførere for at alle i vort land og uanset baggrund kan benytte idræt og sport, også selv uden brug af store sportsanlæg, dette skal konkret ske ved at vi gerne vil indlede: national løbedag 2015 dette arrangement skal ske første gang den: 15. august Det nationale løbedag skal have til formål, at vi samlet som en befolkning aktivt handler, for at forebygge fremtidige tilfælde af diabetes, overvægt, hjerte og karsygdomme, forhøjet blodtryk m.m.. Det er noget vi alle kan udføre, uden brug af ekstraordinære midler og tid. Det kommende arrangement skal fyldestgøre begrebet fra ord til handling! Vi ser frem til at løbe sammen med også dig denne dag. Kulturarbejdet drejer sig om vores identitet. Der er mange aktive foreninger der til dagligt arbejder for at fremme vores kulturelle udvikling. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de mange aktører der er indenfor kulturen, samt foreningslivet, jeg ønsker for dem mange gode resultater og god arbejdslyst i Jeg har selv fra barnsben af beskæftiget mig med og deltaget aktivt i foreningsarbejde. Dette forhold giver mig styrke og gavn i mine forehavender, jeg er ligeledes vidende om at foreningsarbejde giver stor indblik i befolkningens behov, indblik i hvordan man kan arbejde iblandt befolkningen, i at samarbejde, i at respektere hinanden, i at have visioner man også bestræber sig på at opnå, samt at opnå resultater der giver yderligere lyst til at fortsætte arbejdet. Derfor skal jeg opfordre Jer alle til at deltage mere i foreningsarbejde, dette vil komme os alle til gavn, ikke mindst komme til stor gavn for vore yngste og ungdommen, ligesom det vil komme det lokale samfund til stor gavn. Vi fra Atassut vil arbejde på at fremme foreningsarbejdet, og vi ser frem til fortsat at arbejde med Jer. Det er yderst vigtigt at de unge i samfundet tager sig en uddannelse. Ikke kun for landet, men også for individet selv. Uddannelse og senere beskæftigelse resulterer i anskaffelse af viden for resten af livet, for fortsat kompetenceudvikling, det øger vores menneskelige ressourcer og giver os lyst til at fortsætte med at udvikle os, det giver os mulighed for at forsyne vores familier, gøre gavnlig tjeneste for samfundet, alt dette vil i høj grad også komme til hele befolkningens gavn. Derfor opfordrer jeg vores ungdom: rejs ud i den store verden og indhøst oplevelser og erfaringer! Tag Jeres nye egenskaber og erfaringer med hjem og arbejd! Derved vil du hjælpe dit land. En af de vigtigste mærkesager for Atassut et, at det grønlandske samfund betaler for uddannelse, derved skal det forventes at de uddannelsessøgende efter endt uddannelse betaler tilbage ved beskæftigelse der kommer vort land til gavn! Derfor må vi fortsat arbejde på at udvikle og udvide uddannelsesmulighederne. Der skal arbejdes målrettet på at skabe bedre uddannelsesmuligheder samt praktikpladser, uanset hvor i landet man befinder sig, ligesom der skal være større muligheder for at kunne tage sig en uddannelse udenfor vort land, og det vil vi fra Atassut fortsat arbejde for. Et internationalt orienteret samfund, er et land der har høj uddannelsesniveau, og som sammenstiller sig med andre lande i verdenssamfundet og som er i stand til at være selvhjulpen. Dette skal vi opnå ved samarbejde og ved at åbne, og ikke udelukke mulighederne. 6

7 Vi skal arbejde for et socialreform. Befolkningen skal have solid og alsidig social netværk. Men det skal til enhver tid være målet at borgerne igen skal kunne tage vare på eget liv, og være selvhjulpen. Alle og enhver skal så vidt som muligt være selvhjulpen. Men vi har medborgere der har stort behov for offentlig indsats, for at kunne hjælpe dem optimalt, må alle der kan klare sig selv opmuntres til at tage vare på sig selv og sin familie. Vi skal til stemmeurnerne igen i år, denne gang valget til Folketinget. Vi fra Atassut er påbegyndt forberedelser til valget. Vi vil arbejde for at få en repræsentant igen i Folketinget, derigennem vil vi gerne have sikret at der er parlamentsmedlem der arbejder målrettet for den grønlandske befolkning. Partiet afholdt landsmøde i september Landsmødet er partiets øverste myndighed. Under Landsmødet godtog landsmødedeltagerne tilføjelser af nye målsætninger for årene 2014 til Det nye hovedbestyrelse har store udfordringer foran sig, og det nye Hovedbestyrelse har allerede igangsat sit arbejde, og til min glæde har jeg store og gode forventninger til samarbejdet i partiet. Vi var frem til oktober 2014 del af det tidligere koalition. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Siumut for det gode samarbejde vi har haft. I en kort periode, nemlig ca. halvanden år er der opnået mange og for befolkningen gavnlige resultater, og skabt tiltag, eksempelvis kan vi nævne vore ressortområder i Naalakkersuisut, boligområdet, anlægsområdet, Sundhedsområdet samt infrastrukturområdet, hvor der er opnået rigtige gode resultater. Og vi fra Atassut er stolte over at kunne overdraget et velfungerende sundhedsvæsen der også har stabiliseret sig på det økonomiske plan. Med hensyn til bolig- og anlægsområdet har vi formået at overdrage tiltag der kommer hele landet til gode. Det gode arbejde skal fortsættes. Valget til Inatsisartut skete den 28. November Til vores glæde i Atassut, genvandt vi vores to mandater i Inatsisartut. Jeg vil gerne takke alle vore medlemmer og støtter langs kysten for et godt samarbejde og fællesindsats under valgkampen. Jeres stabile og store indsats har betalt sig. Vi vil derudover bestræbe os på at opnå bedre resultater næste valg. Det koalition vi nu har indgået samarbejde om er startet godt og konstruktivt og det har for os skabt stor grund til optimisme. Jeg vil gerne benytte nærværende lejlighed til at takke vores nye koalitionspartnere: Siumut og Demokraatit, forhandlingerne er pågået rigtig godt og de fælles målsætninger i koalitionsaftalen er godt forarbejdet, og hele forhandlingssituationen er pågået med gensidig tillid, dette har også resulteret i en meget omfattende og for samfundet gavnlig aftale, og jeg skal understrege at vi helhjertet vil arbejde for at indfri de mange vigtige målsætninger vi sammen har skabt, og som sædvanlig vil vi loyalt deltage i arbejdet. Jeg takker alle vores lokalafdelinger langs kysten for året der er gået, jeg ønsker Jer et godt helbred og det er mit ønske at I også i det nye år vil fortsætte Jeres loyale deltagelse i partiets arbejde. Vi skal samarbejde i vores fælles bestræbelser for samfundet som vi har nedfældet ind i vores principprogram samt partiets målsætninger, de vil i den grad komme det grønlandske samfund til gode. Jeg ser frem til at fortsætte vores samarbejde med forskellige samarbejdsorganisationer og andre fora. Det er mit håb at vores samarbejde, der har til mål at komme det grønlandske samfund til 7

8 gavn, også bliver fortsat det nye år vi nu er kommet ind i. Jeg ønsker for Jer mange og gode resultater i det nye år. Atassut vil ligeledes fortsætte sin arbejde for den grønlandske befolkning. Frihed for den enkelte er det vigtigste i vores arbejde. Familierne skal prioriteres forrest. Mennesket er i centrum, og det er udgangspunktet i vort arbejde. Derfor vil vi fortsat arbejde for at vi alle får ligelige muligheder. Tillykke med det nye år til alle Jer! Knud Kristiansen Formand 8

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 Nytårsudtalelse fra ATASSUT Først og fremmest skal vi fra ATASSUT ønske

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden.

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Oversættelse af Landsstyreformandens nytårstale 2008 Kære alle borgere i Grønland. Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Vi skal

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk er en afgørende faktor for at skabe en god livskvalitet for ethvert menneske. Derfor

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred.

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2016 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002.

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002. Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002. Kære landsmænd. Jeg vil gerne takke alle borgere i dette land for året, der er gået. Jeg vil takke jer for den indsats, I hver især har ydet, for jeres familie,

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere.

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2017 Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Endnu et år er gået og et nyt år har taget sin

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd,

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Et begivenhedsrigt år

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere