Vi er der. Nr. 1 - Marts Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!"

Transkript

1 Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3!

2 Vi er der - når du har brug for os! ADRESSER Ansvarshavende: Kai Skov Rasmussen Indlæg i bladet: Kai Skov Rasmussen Tlf / Indlæg bedes sendt pr. mail til: eller pr. post til: 3F Søhøjlandet Villavej 4 - boks Skanderborg Att.: Kai Skov Rasmussen Tryk: Fjerritslev Tryk A/S Næste blad udkommer uge 24. Sidste frist for stof til dette nummer er fredag den 18. maj Økonomisk hjælp til kiropraktor og fysioterapeut 3F Søhøjlandet yder tilskud til behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut ved fremvisning af regning. Man kan få tilskud til 5 behandlinger pr. år. Tilskudsbeløbet er 50,00 kr. pr. gang altså max. 250 kr. pr. år. Socialrådgiver Birgitte Nielsen kan træffes på følgende ugedage: Hadsten: Tirsdag Skanderborg: Mandag, torsdag og fredag Vi er der - når du har brug for os! Forsidefoto Saint-Gobain Weber mellem Randers og Hadsten - læs tillidsrepræsentant Svend Nielsen s indlæg på side 8, 9 og 10 LUKKET FREDAG DEN 18. MAJ LUKKET FREDAG DEN 18. MAJ 3F Søhøjlandet Villavej 4, 8660 Skanderborg Tlf Åbningstider: Mandag & Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag Fredag F Søhøjlandet Vestergade 12, 8370 Hadsten Tlf Åbningstider: Mandag & Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag Fredag F Søhøjlandet Sverigesvej 1, 1. sal, 8450 Hammel Tlf Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag lukket Fredag lukket Djurs Sommerland F Søhøjlandet arbejder sammen med andre 3F afdelinger med at lave en tur til Djurs Sommerland. Ved at samarbejde med andre skulle vi gerne kunne få en god rabat på billetterne. Vil du med så hold øje med vores hjemmeside her vil der komme info om dette arrangement. Kig ind på vores hjemmside: Retshjælpen i Skanderborg Advokaten træffes hos advokaterne i Adelgade 83, 8660 Skanderborg, tlf Mandage kl i ulige uger. Advokaten giver rådgivning, ikke sagsbehandling og det foregår ved personligt fremmøde. I mange tilfælde er der dog mulighed for at få støtte (fri proces) til at køre en evt. sag. Vurderes af advokaten fra sag til sag! 2

3 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 11 i 3F Søhøjlandets vedtægter samt A-kassens vedtægter 10 og 20 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Lørdag den 17. marts 2012 kl Villavej 4, 8660 Skanderborg Morgenkaffe kl Efter generalforsamlingen serveres røde pølser og brød. Tilmelding til morgenkaffe samt pølser efter generalforsamlingen senest onsdag den 14. marts kl på telefon eller Dagsorden: 1: Valg af dirigenter 2: Godkendelse af forretningsorden 3: Godkendelse af dagsorden 4: Valg af stemmeudvalg 5: Bestyrelsens beretning 6: Regnskab 7: Indkomne forslag:forslag bortset fra personvalg som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 7 dage før generalforsamlingen. 8: Kontingentfastsættelse 9: Personvalg: A: Valg af afdelingsformand for 2 år Kai Høstrup (modtager genvalg) B: 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Mogens Mortensen (modtager genvalg) Birgitte Langberg (modtager ikke genvalg) Anita Nørgaard Sørensen (modtager genvalg) Jonas Trier (modtager genvalg) Finn Andersen (modtager ikke genvalg) Tove M. Sørensen (modtager genvalg) C: 3 bestyrelsessuppleanter for 2 år som prioriteres 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år som prioriteres D: Bilagskontrollant for 2 år Bjarne B. Schøler (modtager genvalg) E: Bilagskontrollant-suppleant for 2 år John Poulsen (modtager genvalg) F: Valg af 2 fanebærere Keld Agerskov (modtager ikke genvalg) Rasmus Andersen (modtager ikke genvalg) 10: Valg af delegerede til kongres / delegeretmøde 2013 jf. 13 i afdelingens vedtægter samt 22 i forbundets love 11: Valg af ekstern revision (Revisionsinstituttet) 12: Eventuelt 3

4 Bestyrelsens beretning v/afdelingsformand Kai Høstrup Generalforsamling på en lørdag Vi vedtog på sidste generalforsamling i 2011 at generalforsamlingen i 2012 skulle afholdes en lørdag for at give plads til at aftenhold og andre skift kunne deltage. Afhængigt af deltagerantallet vil det besluttes om det skal være permanent hvert andet år. 3F Søhøjlandet stadig på stabil kurs Vores 3 største målsætninger i bestyrelsens beretning 2011 var minimal medlemsafgang, at færdiggøre byggeriet inden for rammerne og få en ny regering. Alle 3 målsætninger er lykkedes til fulde, og vi kommer samtidigt ud af 2011 med et pænt økonomisk overskud. Det går faktisk rigtig godt i 3F Søhøjlandet lige nu. Gode arbejdsforhold, glad personale og en fin økonomi. Derfor mener vi kræfterne er til stede til at give organiseringen en yderligere tand er derfor valgt til organiseringsår i 3F Søhøjlandet. Organisering 3F Søhøjlandet s bestyrelse og ansatte var d november 2011 samlet til konference på Laugesens Have, hvor hovedtemaet var organisering. Vi har tidligere i afdelingen og forbundet kørt flere modeller for organisering og medlemsfastholdelse, så tiden var kommet til at bestyrelsen satte mål og visioner for organisering. Vi vil købe den tidligere formand for afdelingen Jan Køhler ind som koordinator i nogle perioder. Dette blev kickstartet i december Det bliver en fælles opgave for bestyrelse, ansatte og alle tillidsvalgte at medlemstallet fastholdes og eventuelt forbedres. Fyraftensmøder, virksomhedsbesøg, tillidsrepræsentantmøder, medarbejderlister, medlemslister, opbakning til tillidsvalgte, og lidt ekstern support er modellen for organisering. Der skal være et samarbejde fra bestyrelsen og frem til medlemmet på den enkelte virksomhed. Ny regering Efter 10 år med borgerligt styre lykkedes det i september endelig at få en rød regering. 3F var i høj grad engageret i valgkampen over hele landet. Det være sig i afdelingerne, på gader og stræder og ude på arbejdspladserne. Mange frivillige var også med i skævt-kampagnen. Her diskuterede vi politik og hvilken vej Danmark skal sammen med vores medlemmer. Stort tillykke til Kirsten Brosbøl S for det fine resultat og med genvalget til tinget. Iben Sønderup S, Ulla Holm SF og Michael Tersbøl SF kom ikke ind, men alle de nævnte kandidater var meget tilfredse med 3F Søhøjlandets store opbakning og takker alle de aktive medlemmer, der var med i skævt-kampagnen. Det stod dog klart, at efterlønnen ikke var til at rede, da der måtte dannes regering med de radikales mandater, og R støttede ikke op om at bevare efterlønnen. Dog mener vi at S og SF godt kunne have stemt imod tilbagetrækningsreformen i stedet for at undlade at stemme. Finanslovsaftalen indeholder dog en række emner, som vi i 3F - og den øvrige fagbevægelse - har efterspurgt igennem meget lang tid. Det handler bl.a. om de delaftaler, der blev indgået på beskæftigelsesområdet. Dagpengeperioden forlænges med et halvt år. Der afsættes 65 mio. kr. til en forstærket indsats mod social dumping. Ophævelsen af prisloftet på AMU kurser og aftalen om flere praktikpladser. Desværre bliver der i regeringen også arbejdet med afgifter som vi ikke lige kan tilslutte os, blandt andet NOx afgiften, der kan komme til at koste arbejdspladser i vores område. Her må politikerne tænke sig godt om, da afgiften kan få alvorlige konsekvenser for dansk industri. Lokal-politik Vores samarbejdsaftale med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten samt LO-kal må siges at have haft sin virkning. Det betyder meget for os i fagbevægelsen at have politikerne face to face, når der er eller skal tages beslutninger, som kan få betydning for vore medlemmer. Skanderborgaftalen skal genforhandles i 2012 og denne gang vil SF og Enhedslisten også skrive under. I Favrskov er der aftalt kvartalsmøder med borgmesteren, og vi mangler ikke noget at tale om - der skal jo spares. Men aftalerne er ikke nok i sig selv, vi bliver nødt til at have nogle af vores medlemmer valgt ind i byrådet både i Skanderborg og Favrskov, for at kunne være på forkant med beslutninger, der tages. Vi vil i 3F Søhøjlandet arbejde målfast på at køre nogle kandidater i stilling til kommunalvalget Ombygningen/Indvidelsen Vi kunne endelig i sommeren 2011 holde indvielse af huset i Skanderborg. Stor ros til personalet, der har været utrolig stabile på trods af urimelige arbejdsforhold og kaos. På trods af ekstraudgifter grundet fejl i tegningsmaterialet, har vi holdt os Bestyrelsens beretning 4

5 til generalforsamlingen 2012 indenfor den ramme der var til rådighed og vi har nu 2 gode sunde huse med optimale arbejdsforhold. OK 2012 De generelle krav er tryghed, udbygning af pensionsordning, forhøjelse af løn og tillægssatser, uddannelse, værn mod løndumpning, beskyttelse af tillidsrepræsentanter, forskudt arbejdstid og holddrift samt sociale bestemmelser.. Ekstraordinær generalforsamling Ledelsen var desværre nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i juni måned på Ry Park Hotel. Der var kommet nogen uro i bestyrelsen om afgrænsninger og kompetencer for bestyrelsen/ledelse. Formandskabet tog en tillidsafstemning og fik mandat til at fortsætte den linje og ledelse, der kører i 3F Søhøjlandet. Om vi kunne have undværet generalforsamlingen kan diskuteres, men effekten har været som forventet, der er ro på nu. Besparelser i forbundet Forbundets driftsomkostninger nedbringes fra kr i 2011 til kr i 2014, svarende til en besparelse på kr millioner (20,3 %). I tillæg hertil andrager en besparelse, som følge af DL s beslutning om standardisering af hjemmeopkoblinger, ca. 2,3 millioner kr. Der var stor aktivitet under valgkampen. I tillæg hertil andrager en besparelse på standardiseringsbudgettet, som følge af færre medarbejdere i forbundshuset, ca. kr. 1,2 millioner. Den præcise besparelse afhænger af personalereduktionens størrelse. Den samlede besparelse andrager således 22,7 millioner kroner pr. år i Ledelsesuddannelse Den samlede ledelse har i efteråret 2011 gennemført en grundlæggende ledelsesuddannelse over 5 moduler og i alt 13 dages undervisning af undervisere fra Job In Vest. Uddannelsen har styrket den daglige ledelse, der har fået en værktøjskasse til at fastholde og udvikle daglig ledelse i fremtiden. Uddannelsen blev købt ind sammen med 5 andre afdelinger fra Region Midtjylland. Overenskomstforhandlinger personale Der er lavet en etårig fællesaftale med personalegruppen. Lønstigning på 400 Vi er der - når du har brug for os! 5

6 Vi var ofte på gaden under valgkampen. kr. månedlig og en bonusaftale omhandlende afdelingens medlemstal. I budget for 2012 er der indregnet et medlemstab på 130 medlemmer. Hvis afdelingen i 2012 mister mindre medlemmer end 130 vil dette udløse en fælles bonus til deling. Global kollega Bestyrelsen har bevilliget kr til at fortsætte det gode samarbejde med SIER Makedonien. 3F Bjerringbro fortsætter også samarbejdet i 2012 med et tilskud af samme størrelse. Kongres 2013 Vi skal som noget nyt have valgt delegerede til kongressen 2013 på denne generalforsamling. Det er et år før vi plejer, men der vil i efteråret 2012 være både gruppe- og branchemøder som forarbejde til kongressen. For at sikre vores kongres delegerede til 2013 deltager i forarbejdet, tages valget i år. Kontingentstigning 2012 Vi vil indstille generalforsamlingen en afdelingskontingentstigning på 5 kr. om måneden. Det er en lille stigning sammenlignet med andre afdelinger, og vi er på det samlede afdelingskontingent stadig i den lave ende af skalaen. Fratrådte medarbejdere og valgte Gunhild Bjerre søgte nye udfordringer og fik i september nyt job i 3F Silkeborg. Gunhild var faglig konsulent på det offentlige område og ansat i afdelingen siden april Nye medarbejdere Lene Kanstrup blev 1. maj 2011 fastansat i a-kassen, med primært mødested i Hadsten. Bo Hansen blev ansat 1. oktober 2011 som faglig konsulent på det offentlige område og industri i Favrskov Kommune. Stillingsændringer Kai Høstrup overtog det offentlige område i Skanderborg Kommune i september Fratrådte fra bestyrelsen John Nielsen, Niels Ole Nielsen og Gunhild Bjerre valgte i 2011 at fratræde bestyrelsen. På denne generalforsamling fratræder Finn Andersen og Birgitte Malling Langberg. Nye bestyrelsesmedlemmer Gitte Rasmussen, Anita Sørensen og Anton Madsen blev som suppleanter indkaldt som nye bestyrelsesmedlemmer og erstatter de fratrådte. Velkommen til - og vi ser frem til at samarbejde med jer fremover. Tak til Personalet, bestyrelsen, tillidsvalgte og alle de aktive medlemmer som har været medvirkende til at 3F Søhøjlandet i dag har overblik og styrke til at fortsætte kursen for bedre vilkår for medlemmerne og de svageste i vores samfund. Bestyrelsens beretning Vi forsøger stadig at samle de unge i vores afdeling, og nu har vi lavet en side på facebook, adressen er klik ind nu og vær med til at sætte dit præg på afdelingen, vi er ved at lave et arrangement som skal afholdes i marts/april og hvad det går ud på kommer senere, vi kan kun love at det bliver sjovt og underholdende. Facebook siden er åben for alle, men arrangementer og evt. konkurrencer er kun for unge under 31 år. FAGLIG FÆLLES UNGDOM 6

7 1. maj 2012 Skanderborg Silkeborg-Favrskov LOkal Skanderborg Kom til 1. maj i Skanderborg hos 3F Søhøjlandet, Villavej 4, Skanderborg Kl Der er morgenkaffe og rundstykker der afsluttes med røde pølser og brød! PROGRAM: 9.00 Velkomst Palle Langkjær, formand Dansk Metal, Skanderborg 9.15 Leif Lahn Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne Silkeborg Favrskov I samarbejde med 3F Søhøjlandet, SF, Socialdemokratiet og LO Silkeborg - Favrskov fejrer vi arbejdernes internationale kampdag i lokalerne hos: 3F Søhøjlandet, Vestergade 12, 8370 Hadsten Tirsdag den 1. maj kl Talere: Nils Borring Borgmester i Favrskov Kommune Kai Høstrup Afdelingsformand i 3F Søhøjlandet Person fra Enhedslisten GRATIS Pølser med brød, kaffe med småkager. Øl og vand kan købes. Vel mødt Jørgen Gaarde Borgmester i Skanderborg Kommune, Socialdemokraterne Jonas Dahl Medlem af Folketinget for SF Kai Høstrup Formand for 3F Søhøjlandet Claus Jensen Næstformand Dansk Metal Person fra Enhedslisten Konferencier: Frank Megabody Søhøjlandet Socialdemokratiet Socialdemokratiet Silkeborg - Favrskov Silkeborg - Favrskov 3F Søhøjlandet Socialistisk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Skanderborg Silkeborg-Favrskov I samarbejde med 3F Søhøjlandet, SF, Socialdemokratiet og LO Silkeborg - Favrskov fejrer vi arbejdernes internationale kampdag i lokalerne hos: Søhøjlandet, Vestergade 12, 8370 Hadsten Tirsdag den 1. maj kl

8 Leca-produktion Tillidrepræsentant Svend E. Nielsen og afdelingsformand Kai Høstrup Krisen i det danske erhvervsliv og vores samfund som helhed, har taget hårdt på Leca-produktionen på Saint-Gobain Weber mellem Randers og Hadsten. En krise som i høj grad er afledt af højtflyvende og skødesløs adfærd i den finansielle sektor, har ramt vidt og bredt, og som så ofte før, havner sorteper hos manden på gulvet. Som tillidsvalgt for 3F erne på Leca-værkerne ser det nærmest ud til, at turbulenserne for vores virksomhed ingen ende vil tage. En turbulens som startede med sammenlægningen af de to tidligere konkurrenter, FIBO- og Dansk Lecaværker i 2006, under Heidelberg Cement-koncernen, og et senere videresalg til Saint-Gobain-koncernen som har bevirket vores nuværende navn. Saint-Gobain er en af de førende leverandører af byggematerialer i såvel Europa som på verdensplan, og bl.a. Brødrene Dahl og Isover er dele af koncernen. I datterselskabet Weber, er der i alt 12 afdelinger rundt om i landet, hvor vi beskæftiger omkring 215 medarbejdere inden for produktion og administration. På de andre produktionsenheder producerer vi premixprodukter (mørtel, tyndpuds osv.), og vi har i øjeblikket en samlet omsætning i virksomheden på omkring 200 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen går til eksport. De skiftende ejerforhold har bevirket år med usikkerhed for medarbejderne - om man var købt eller solgt, og om, hvor det hele ville ende. Og da man syntes at tingene efterhånden var ved at falde på plads, ramlede vi så ind i en finanskrise - og deraf følgende erhvervs-krise som gjorde at byggeriet, nærmest fra dag til dag, gik i stå og afsætningen af vores produkter styrtdykkede. Dette resulterede i to store afskedigelsesrunder, hvor vi måtte tage afsked med hen ved 40 % af vore kolleger inden for 3F-området, og senere i, at produktionen på det tidligere FIBO-værk i Ølst blev indstillet, så der i dag kun brændes Leca i Hinge. Leca letklinker er et 100 % naturprodukt, der fremstilles af plastisk ler fra den danske undergrund, et materiale der findes i relativt store forekomster i området nord for Hadsten, i Ølst/Hinge-området. Det brændes ved 1100 grader, hvilket gør at leret popper op nærmest som popcorn og derved opnår sine isolerende egenskaber. En efterfølgende sortering og eventuel opsækning af de forskellige produkter samt vedligehold og reparationer på produktionsanlægget gør, at vi beskæftiger ca. 49 ufaglærte og 14 faglærte timelønnede samt ca. 40 funktionærer. Sideløbende med vores fastansatte har vi i bredt omfang involveret os i at tage folk ind på kanten af arbejdsmarkedet, i vikariater, jobprøvning, EGU-uddanelser mv. Vi har desuden lavet partnerskabs-aftale med Randers Kommune i forbindelse med indførsel af sociale tillidsfolk. Produktionen af Leca produkterne er foregået i Danmark siden 2. verdenskrig, først i frihavnen i København og senere i Røsnæs. Siden 1953 har der været produktion her i Hinge/Ølst, i øvrigt det eneste produktionssted for Leca fremstilling i Danmark, der nu er tilbage. På europæisk plan ligger vi i skarp konkurrence med producenter i Tyskland, Portugal, England og Hviderusland foruden koncernens egne værker i bl.a. Sverige, Baltikum, Polen og Spanien. Alle markeder, hvor vi hidtil har ligget i førerfeltet med hensyn til produktions-omkostninger, hvilket skyldes, at vi har en meget høj effektivitet og kvalitet i vores produktion. En følge af vores optagelse i Saint- Gobain-koncernen har været, at der er foretaget langsigtede investeringer i modernisering af produktionsanlægget i Hinge både hvad angår sikkerhed - men især på brændselssiden. Her er vi målrettet gået fra at fyre udelukkende med fossile brændstoffer (primært kul) til i dag at benytte ca. 30 % alternative biobrændsler. Og det var planen, at vi vil forøge anvendelsen af bio-brændsler endnu mere. Over de seneste fem år har det drejet sig om løbende investeringer på omkring 30 mio. kr., så vi i dag kan brænde med kød- og benmel type 1 (et problematisk affaldsprodukt fra slagteindustrien, som vi i samme ombæring er behjælpelige med at affaldshåndtere ellers skulle det sendes til destruktion i Tyskland). Der er yderligere godkendt investeringer til etablering af forbrændingsanlæg for anvendelse af spildevands- 8

9 i modvind slam endnu et affaldsprodukt, som vi har eksperimenteret med at kunne benytte som brændsel, i samarbejde med Hadsten Kommune nu Favrskov Kommune. Planer, som nu desværre bremses af en femdobling af statens afgifter på NOx-udledning. (NOx er er en fællesbetegnelse for kvælstof-forbindelser som dannes ved forbrændinger ved de temperaturer vi benytter specielt når man benytter bio-brændsler) Vi har gennem mange år fokuseret på at nedbringe udledningen af CO2, en opgave, som vi har taget meget seriøst, og som vi har (/ havde) planer om at intensivere i de kommende år. For vores vedkommende vil de planlagte NOx-afgifter koste virksomheden omkring 5 mio. kr., og vores planlagte investering i anlæg til forbrænding af spildevandsslam vil nu blive taget op til genovervejelse, da forudsætningerne for investeringen nu er totalt ændret! De økonomiske og arbejdsmæssige investeringer, som vi har foretaget i vores brændselsteknologi, bliver vi med de høje afgifter nu straffet for! Det kan vise sig at vi havner i den barokke situation, at en tilbagevenden til fyring med kul med deraf følgende CO2-udledning kan vise sig at være mere rentabel end de biobrændsler, som vi gennem årene har arbejdet os hen mod at benytte. Vores position på markedet vil, med indførslen af de nye NOx-afgifter, blive stærkt forringede idet vores produkter tillægges en produktionsomkostning som vore øvrige konkurrenter i Europa ikke skal trækkes med. Skulle en sådan afgift have effekt, uden at skævvride markedet, burde den være harmoniseret i hele Europa, og ikke være en dansk ene-gang, hvilket den nu er. Et resultat af en sådan enegang kan for os betyde, et stop for produktion af Leca letklinker i Danmark og i stedet import fra eksempelvis Baltikum og så måske videre forarbejdning på fabrikken her. Med den NOx-udledning, som sådan et transportforløb vil afstedkomme, så tvivler jeg stærkt på, at noget som helst er vundet for miljøet. (Lastbilltransport er én af de helt store kilder til NOxudledning, men er ikke pålagt yderligere afgifter). Man kan også nemt forestille sig, at vores franske ejere finder det for usikkert og urentabelt at foretage yderligere investeringer i Leca produktion i Danmark og derfor vælger at lukke fabrikken og flytte produktionen til de øvrige produktionsenheder i Europa. Det vil betyde at omkring 100 ansatte vil blive sat på gaden her i virksomheden det er da vist ikke lige sådan man sætter gang i hjulene, som vores nye regering taler så meget om!? En eksport af vores arbejdspladser mod en absolut minimal indvirkning på vores miljø (luftforurening kender så vidt jeg ved ikke til nationalgrænser) finder jeg helt hen i vejret, og man kan desværre få tanken, at drivkraften bag regeringens afgiftspakke mht. NOx, ikke er af miljømæssige hensyn, men derimod blot ønsket om højere skatteindtægter på bekostning af arbejdspladser!!! Som tillidsvalgt har jeg glædet mig over, at vi, efter at have måttet trækkes med en borgerlig regering i alt for mange år, som har halveret vores dagpengeperiode, forringet vores efterløn og generelt irriteret vores hverdag, har fået et regeringsskifte. Men det overrasker og skuffer at vore egne folk har valgt at gamble med vores arbejdspladser, og risikere en export af disse, mod et skatte/ miljøltiltag som efter alt at dømme vil have en minimal positiv indflydelse på miljøet og en dråbe i havet i skatteindtægter, men derimod en stærk negativ indflydelse på arbejdsmarkedet. Jeg kan være nok så enige i linien fra regeringen, om at bevare og beskytte vores miljø, men tiderne i industrien er ikke lige til et så drastisk tiltag pt. I et område som Randers/ Hadsten med relativt få industrivirksomheder, og med en arbejdsstyrke her i virksomheden, med forholdsvis høj anciennitet, kan afgiftsforhøjelsen få katastrofale konsekvenser for vores virksomhed, og dermed for mig og mine kolleger. I et forsøg på at få luft for vore bekymringer og frustrationer udformede vi tillidsfolk (jeg, og den tillidsvalgte for de faglærte) en skrivelse og sendte den til samtlige medlemmer af regeringen den 14. december, og forventede at der derved kunne skabes en dialog. Dette var tilsyneladende en naiv forventning : Af de 79 som har fået tilsendt vores skrivelse er der 3 9

10 som har ulejliget sig med at komme med et kort svar, nemlig Karin Gaardsted, Troels Ravn og Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (via sekretær) og der er 3 som har slettet skrivelsen uden end at have åbnet mailen!! Hos de øvrige er vi blevet mødt med larmende tavshed. Gennem vore politiske kontakter i 3F- Søhøjlandet Iben Sønderup og Kirsten Brosbøl, lykkedes det trods alt Kai Høstrup at få vores budskab igennem til arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen og klimaordfører Pernille Rosenkrantz-Theil, uden at det dog har kastet nogen reaktion af sig. Hvad der afstedkommer en sådan ignorering af vores henvendelse kan jeg kun gisne om. Det kunne være en afspejling af den store overrepræsentation af akademikere i folketinget selv i de traditionelle arbejderpartier, som ikke har, og aldrig har haft, den store erfaring med livet uden for de bonede gulve. Det kunne også være et udslag af, at vi kan bruges i arbejderbevægelsen når man skal vælges ind, og så ellers bare holde kæft og bakke op. Hvad der er værst vil jeg ikke gøre mig til dommer over, men gøre opmærksom på at det er stærkt utilfredsstillende for undertegnede og de jeg repræsenterer, en del af regeringens vælgergrundlag. Vi er imidlertid stædige jyder, og lader ikke sagen dø ved det! Vi planlægger at arrangere en panel-debat med såvel lokale- som folketings-politikere, for kommer denne afgift til at lukke vores virksomhed, står der mange menneskeskæbner, og ikke kun principper, på spil. Vi satte dem på magten så det er vel deres forbandede pligt at lytte til os? Hvis ikke, er det et spørgsmål om at sidste mand slukker lyset for så er hele vores struktur vel udspillet? Svend E. Nielsen, TR 3F Lecaværkerne Saint-Gobain Weber A/S Tillidrepræsentant Svend E. Nielsen og afdelingsformand Kai Høstrup, da Kai var på besøg på virksomheden. Kig ind på vores hjemmside: 10

11 Arbejdsmiljøintrokursus - kom godt igang 3F Søhøjlandet afholder et lokalt arbejdsmiljøkursus. Kurset henvender sig til kl i 3F Søhøjlandets lokaler, Kurset afholdes den 16. og 17. april 2012 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), der Vestergade 12, 8370 Hadsten endnu ikke har deltaget på 3F s kurser i arbejdsmiljø. Tilmelding senest den 16. marts 2012, til afdelingen med oplysning af FIU nr På kurset bliver du gjort bekendt med de arbejdsopgaver en AMR har på arbejdspladsen oplys navn, på tlf eller på mail: og du vil blive introduceret til de 4 hovedbegreber i arbejdsmiljøet. cpr. nr. og arbejdsplads. Ca. en uge før start udsendes endeligt Efter endt kursus vil du være rustet til at arbejde videre med et konkret arbejdsmiljøpro- program og deltagerliste. blem i egen virksomhed. Venlig hilsen 3F Søhøjlandet Du vil få mulighed for at danne netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og den miljøansvarlige i 3F Sø- højlandet. Ergonomikursus 3F Søhøjlandet afholder lokalt ergonomikursus for Arbejdsmiljørepræsentanter. Lær om den bedste måde at arbejde på i det rigtige arbejdsmiljø! På kurset sætter vi bl.a. fokus på: ergonomiske problemstillinger løft, skub og træk metoder og redskaber hvad kan jeg selv gøre Kurset afholdes i 3F Søhøjlandets lokaler, Villavej 4, 8660 Skanderborg Tid: Den 18. og 19. april 2012 kl FIU nr Underviser: William Fibæk Mikkelsen, TUK Tilmelding: Til afdelingen på tlf eller på mail til: med oplysning om navn, cpr. nr. og arbejdsplads. Sidste frist for tilmelding den 16. marts Vel mødt 3F Søhøjlandet højlandet afholder lokalt ergonomikursus for Arbejdsmiljørepræsentanter r om den bedste måde at arbejde på i det rigtige arbejdsmiljø! 11 rset sætter vi bl.a. fokus på:

12 NYT FRA Transportgruppen... Marianne Wøbbe Erik Grønlund Bliv faglært via meritvejen Meritvejen er lavet til de meget erfarne medarbejdere inden for transport og logistik. Vælger du meritvejen, kan du blive faglært - uden at skulle starte helt forfra. Du bliver opdateret med det, som du mangler i forhold til faglært niveau. Du går til den samme svendeprøve som de unge lærlinge. Efter bestået svendeprøve får du svendebrev. Med et svendebrev som chauffør, lagerassistent, lufthavnsoperatør eller havnearbejder sikrer du dig et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Merit At få merit betyder, at du får godskrevet det, du allerede kan, uanset hvordan du har lært det. Meritten fastlægges i forbindelse med en individuel kompetencevurdering. Her bliver du interviewet af en erfaren faglærer. Måske bliver du bedt om at vise, hvordan du udfører forskellige typer af arbejdsopgaver inden for dit fag. Det får merit for alt det, du allerede kan. Det du mangler, får du uddannelse i, således at du bliver klædt på til at bestå svendeprøven. Betingelser For at gå Meritvejen skal du: Være fyldt 25 år Have arbejdet mindst 4 år i transportbranchen Beherske mange forskellige færdigheder indenfor transport Deltage i et IKV-forløb det varer normalt mellem 1 og 3 dage på en transportskole. Her finder skolen ud af, hvad du allerede kan, samt hvad du har brug for. Kurset er gratis og giver ret til godtgørelse for tabt løn (dels fra VEU-godtgørelsen, dels fra kompetencefonden) Indgå en uddannelsesaftale (lærekontrakt) med din virksomhed. Aftalen varer normalt mellem 4 og 12 måneder Du får merit for kørekort og certifikater, relevante kurser (f.eks. AMU), anden relevant faglig uddannelse (fx mekaniker), relevant arbejdserfaring samt erfaringer opnået i fritidslivet (fx foreningsarbejde eller fagligt arbejde). Hvordan kommer du i gang? Er du i tvivl, så er der hjælp at hente Først og fremmest i din 3F afdeling Nærmeste transportskole (en teknisk skole eller et AMU-Center med transportafdeling) Det lokale VEU-center (Ring , så bliver du stillet om til det lokale center) Uddannelsen Du starter med IKV-kurset. Her bliver dine kompetencer kortlagt, og I bliver enige om, hvilke kurser, du skal gennemføre, inden du kan gå til svendeprøve. Hvis du har mange færdigheder, kan du måske nøjes med en lærekontrakt på 4 måneder. Hvis du mangler noget mere, bliver din lærekontrakt længere. 15 måneder er maksimum. Løn Gennem din kontraktperiode skifter du mellem at være i virksomheden (praktik) og på skole. Du beholder altså dit normale arbejde i de perioder, du ikke er på skolebænken. Når du er i firmaet, får du din normale løn. Under skoleopholdene får du en timeløn, der svarer til normal løn (uden arbejdsbestemte tillæg) for arbejde i dagtimerne på hverdage. Når uddannelsen er afsluttet, har du ret til faglært tillæg for tiden 4 kr. pr. time. Hvorfor vente En arbejdsgivers bruttolønudgift for en chauffør, lagerarbejder o.l. ligger normalt i størrelsesordenen kr. pr. arbejdstime. Beregninger viser at en arbejdsgiver kan tjene ca. 50 kr. pr. time, mens medarbejderen dygtiggør sig til stor fordel for virksomheden. Så, hvorfor vente? Tak til Erik Grønlund det nytter! Den korte version af den situation, jeg var kommet i, var, at HR-afd. (dansk: Lønkontoret) i mit firma havde lavet en bommert i forbindelse med 3 sygedage, jeg havde i juni. Det opdager jeg først i slutningen af august. Min tillidsrepræsentant får først i september telefonisk bekræftet at HR-afd. har lavet fejlen, og at mine penge er på vej. Der kommer ingen penge med september-lønnen. Jeg mailer til HR-afd - og får intet svar. Tillidsrepræsentanten mailer til HR-afd 2 gange og får intet svar. 21. OKTOBER, 4 måneder efter at pengene skulle have været udbetalt taber jeg tålmodigheden og kontakter 3F og får så at sige øjeblikkelig respons fra Erik Grønlund. Jeg mailer dokumentation til Erik og han griber fat i Royal Unibrew, hvor jeg var ansat og hallo! trylle trylle skal jeg måske lige sige, så kunne pengene lige pludselig anvises til udbetaling efter 4 dage! Trist at det skal være nødvendigt, men stor tak for hjælpen. Med venlig hilsen og alle gode ønsker for det kommende år. Gert Bo Jensen 12

13 NYT FRA Den Offentlige Gruppe Kai Høstrup Bo Hansen Det kan de ikke være bekendt... I 2011 blev der ingen lønstigninger på overenskomsterne i det offentlige, men i 2012 vil der være en lønstigning på de offentlige overenskomster. Hvis du er i tvivl om du har fået stigningen, så kontakt din tillidsmand, eller de offentlige konsulenter i afdelingen. Store dele af rengøringen i Skanderborg kommune blev i 2012 virksomhedsoverdraget til Forenede Service A/S. Det er ikke foregået uden store frustrationer for de tidligere kommunalt ansatte. Alle er skåret kraftigt i tid, og nogle har kun fået tilbudt den halve arbejdstid, hvis de vil fortsætte i jobbet. Samtidig er arbejdstakten sat i vejret, og flere har over 400 kvadratmeter i timen. Flere af de tidligere offentlige ansatte er nød til at fravælge den nye ansættelse, enten fordi de ikke kan holde til tempoet, eller fordi de ikke har råd til et job på den halve tid. Det er en smart måde for Forenede Service A/S at komme af med medarbejdere der ellers skulle aflønnes efter den offentlige overenskomst, til dens udløb i marts Forenede Service A/S kan nu ansætte personale efter serviceoverenskomsten, som er væsentligt billigere. Her står rengøringsassistenterne, som har knoklet for Skanderborg Kommune i op til 25 år så med en fyrreseddel i hånden, bare fordi kommunen absolut skulle udlicitere. Institutionerne kunne selv have fundet den 15 % besparelse på rengøringsrammen, som kommunen skulle spare, og så havde assistenterne stadig haft deres faste arbejde. Kan kommunen, institutionerne og Forenede Service A/S være det bekendt over for nogle stakkels lønmodtagere, mit svar er klart NEJ. Kai Høstrup Afsluttede faglige sager Virksomhed Beskrivelse Beløb Makaros Konkurs Bygholm Group Konkurs GH Group Konkurs HP Industrial Opsigelse af TR Ry Anlæg konkurs/lg sag Offentligt område Forlig afskedigelse DPE Konfliktunderstøttelse JD Sauce Manglende pension ISS/Gerda Quist manglende sygeløn Elite Miljø manglende aftentillæg Vognmand S.Chr Sørensen opsigelsesvarsel eksport chauffør. Forlig, skattefrit Handigruppen A/S konkurs/lg sag Gårdejer Niels Ove Christensen Konkurs/LG Ekstra pensionsudbetaling Pallet Group/Danstaff Vikar Konkurs Aktiv Handiservice ApS Konkurs Sebastian Groot Transport manglende sygeløn Elo Poulsen Transport manglende forskudttid mm Alliance + manglende aftentillæg BR Service manglende sygeløn + pension Stark Bortvisning Der var engang, da jeg var stolt I disse sko stod engang en stolt rengøringsassistent, en der var glad for at stå op om morgenen og gøre noget for andre, venlig, smilende, forstående og fleksibel. Sådan var det for mange engang, men nu, tja, vi er robotter, dårlige robotter, degraderet til det skidt, vi før fejede op, nu bliver det liggende, der er ikke TID, gør dit, gør dat og kun halvt. Kommer Albert og har slået sig eller Sofie der mangler sin hue, så er det bare ærgerligt, spørg en der har tid, bare gå væk, jeg ska vaske gulv. Venlig hilsen Dorthe Hultén 13

14 NYT FRA A-kassen Berit Hansen Diana Laursen Jannie Krølbøll Lissi Jensen Kirsten Friis Lene Kanstrup Skal/skal ikke Vi får mange spørgsmål om tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Vi kan ikke råde i disse spørgsmål, da det er op til hver enkelt at beslutte om man vil melde sig ud af efterlønsordningen. Vi kan imidlertid oplyse om konsekvenserne ved at melde sig ud af ordningen. Hvis du melder dig ud af ordningen, mister du retten til 3 ting: 1. Du mister retten til efterløn 2. Du mister retten til eventuel optjening af skattefri præmie på op til kr (2012) Betalt efterlønsbidrag fra Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Hvor meget kan du få udbetalt skattefrit 3. Du mister retten til seniorjob Seniorjob er en sikring af ledige, som opbruger deres dagpengeret tidligst 5 år før retten til efterløn indtræder. Normalt er ledige, der opbruger retten til dagpenge, henvist til at søge Kontanthjælp. Har du ret til efterløn indenfor 5 år, efter at du har opbrugt din dagpengeret, vil du i stedet for at blive henvist til kontanthjælp, kunne få et seniorjob. Dette er en ikke uvæsentlig sikring af vores ældre ledige. For at du kan tage stilling til om du skal udmelde dig af efterlønsordningen, skal du have beregnet, hvor meget du eventuelt kan få udbetalt i efterløn og sammenligne det med det, du kan få tilbagebetalt i efterlønsbidrag. På beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du indtaste din alder og beregne hvad du kan få i efterløn. Du kan også indtaste eventuelle pensioner du har og se hvad der modregnes i efterlønnen. Skattefri udbetaling af dine efterlønsbidrag fra og med 2. april 2012 I perioden 2. april til 1. oktober 2012, begge dage inkl. får du mulighed for at få skattefri udbetaling af det efterlønsbidrag du har indbetalt fra du startede med at indbetale til ordningen og til og med 15. maj Efterlønsbidrag der er indbetalt fra og med 16. maj 2011 udbetales også, men der fradrages 30% i afgift. I skemaet kan du se hvor meget du evt. kan få udbetalt skattefrit bemærk beløbene gælder kun hvis du ikke har haft bidragsfri periode eller holdt pause med indbetalingerne. Hvis du har det, bliver beløbene reduceret med den periode, hvor der ikke har været indbetalt bidrag. I begyndelsen af marts sender A-kassen breve til alle med orientering om situationen ud fra pågældendes alder. Efterlønsbidrag er først indbetalt som er særskilt bidrag fra Besøg på din arbejdsplads? Vi er der - når du har brug for os! Har du lyst til at 3F Søhøjlandet kommer på besøg på din arbejdsplads? Hvis ja, så tag kontakt til os. Vi kommer gerne forbi og fortæller om overenskomsterne, medlemskab af fagforeningen, A-kassen og om de nye ting om efterlønsordningen. Send en mail til og vi kontakter dig! Kai Skov Rasmussen 14

15 Nyt om din efterløn Efterlønsreformen kaldes også tilbagetrækningsreformen, i det efterlønsalderen og pensionsalderen bliver udskudt alt efter hvornår man er født. For medlemmer født før 1. januar 1954 er der ingen ændringer i forhold til den nuværende efterløn, men herefter sker der ændringer. Se i nedenstående skema, hvornår DU kan gå på efterløn: Født Sammen med den senere overgang til efterløn, er der også ændret på modregningen af pensioner, både arbejdsmarkedspensioner og private pensioner. Tidligste efterlønsalder Folkepensionsalder År på efterløn 1. halvår ½ 65½ 5 2. halvår halvår ½ 66½ 5 2. halvår halvår ½ 67 4½ 2. halvår halvår halvår ½ 67 3½ 2. halvår halvår halvår Efter De nye pensionsregler har betydning for medlemmer født efter 1. januar 1956: Livsvarige pensioner Arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner, private pensioner modregnes med 64% af årlige pension uanset om pensionen udbetales samtidig med efterlønnen. Led i ansættelsesforhold Ratepensioner, ophørende livrente: ved udbetaling sammen med efterløn modregnes 64% af årlig pension. Udbetales pensionen ikke sammen med efterlønne, modregnes der 4% af depotet pr. år. Kapitalpensioner (private og arbejdsgiver), private ratepensioner modregnes med 4 % af depotet pr. år uanset om der sker udbetaling i efterlønsperioden. Hvis du har Nemid, så kan du tjekke dine pensioner på pensionsinfo.dk, og se hvilken betydning de har for dig. Har du ikke Nemid, så kontakt afdelingen medbringende kørekort eller pas, så kan vi bestille det til dig. Konsekvensberegning af dine pensioner kan du finde på borger.dk Du er altid velkommen i afdelingen for en snak om netop din situation. Djurs Sommerland F Søhøjlandet arbejder sammen med andre 3F afdelinger med at lave en tur til Djurs Sommerland. Ved at samarbejde med andre skulle vi gerne kunne få en god rabat på billetterne. Vil du med så hold øje med vores hjemmeside her vil der komme info om dette arrangement. Kig ind på vores hjemmside: 15

16 NYT FRA Industrigruppen... Annette Iversen Bo Hansen Thomas Jespersen Kai Skov Rasmussen Lønstatistik januar 2012 Så er tiden kommet til lokal lønforhandling på industrivirksomhederne. Ligeledes skal overenskomsten fornyes. Hovedelementerne i aftale mellem COindustri og DI om en ny toårig overenskomst gældende fra 1. marts 2012 til 1. marts 2014: Der kan indgås individuelle aftaler om en seniorordning med reduceret arbejdstid. Medarbejderen kan vælge at få den løbende pensionsindbetaling udbetalt som et tillæg til lønnen. Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra fem år før den aktuelle folkepensionsalder. Fratrædelsesgodtgørelsen ændres, så den fremover tager større hensyn til lavtlønnede. Medarbejdere får mulighed for uddannelse til fuld løn i forbindelse med arbejdsfordeling. Retten til løn under sygdom erhverves efter seks måneders ansættelse mod hidtil ni måneder. Ved genansættelse i en virksomhed inden for ni måneder genindtræder medarbejderen i sin anciennitet. Grænsen har hidtil været seks måneder. Der kan indgås individuelle aftaler om øget arbejdstid. Der vil fremover blive mulighed for at få pensionsbidrag og feriepenge for de ekstra timer udbetalt som et tillæg til lønnen. Lønforhandlingen lokalt Det er ikke ligefrem lønfest der er optræk til hvis man lytter til arbejdsgiverne. Nogle har været i pressen med forskellige udmeldinger. En arbejdsgiver mener at tiden er inde til at vi i Danmark skal arbejde 40 timer om ugen til en 37 timers løn for at holde konkurrenceevnen! Inden længe vil i modtage stemmemateriale med posten om den nye overenskomst. Husk nu at stemme det er vigtigt med en høj stemmeprocent. Kai Skov Rasmussen Skanderborg Kommune Virksomhed Antal 3F ere Timeløn Skanderborg Forsyning 2 164,00 Kamstrup A/S ,30 AVK International A/S ,75 AVK Gummi A/S ,63 Pressalit A/S ,26 Dynaudio ,37 Trepol Norden A/S 1 130,95 Gennemsnit i Skanderborg Kommune 152,03 Favrskov Kommune Virksomhed Antal 3F ere Timeløn Saint-Gobain Weber A/S ,20 Nordisk Wavin A/S ,01 Danfoss Redan ,62 Expedit A/S funktionærlignende ,66 Expedit A/S timelønnede ,40 Posten Hadsten ,00 Gennemsnit i Favrskov Kommune 149,14 Afsender: 3F Søhøjlandet, Boks 480, 8660 Skanderborg

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 2 2 0 1 2 METAL MAGASINET Vind billetter til fodbold og speedway TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN JOBCENTER: SKUFFEJERN BEDRE END SVEJSEKURSUS TAG

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere