Vi er der. Nr. 1 - Marts Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!"

Transkript

1 Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3!

2 Vi er der - når du har brug for os! ADRESSER Ansvarshavende: Kai Skov Rasmussen Indlæg i bladet: Kai Skov Rasmussen Tlf / Indlæg bedes sendt pr. mail til: eller pr. post til: 3F Søhøjlandet Villavej 4 - boks Skanderborg Att.: Kai Skov Rasmussen Tryk: Fjerritslev Tryk A/S Næste blad udkommer uge 24. Sidste frist for stof til dette nummer er fredag den 18. maj Økonomisk hjælp til kiropraktor og fysioterapeut 3F Søhøjlandet yder tilskud til behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut ved fremvisning af regning. Man kan få tilskud til 5 behandlinger pr. år. Tilskudsbeløbet er 50,00 kr. pr. gang altså max. 250 kr. pr. år. Socialrådgiver Birgitte Nielsen kan træffes på følgende ugedage: Hadsten: Tirsdag Skanderborg: Mandag, torsdag og fredag Vi er der - når du har brug for os! Forsidefoto Saint-Gobain Weber mellem Randers og Hadsten - læs tillidsrepræsentant Svend Nielsen s indlæg på side 8, 9 og 10 LUKKET FREDAG DEN 18. MAJ LUKKET FREDAG DEN 18. MAJ 3F Søhøjlandet Villavej 4, 8660 Skanderborg Tlf Åbningstider: Mandag & Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag Fredag F Søhøjlandet Vestergade 12, 8370 Hadsten Tlf Åbningstider: Mandag & Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag Fredag F Søhøjlandet Sverigesvej 1, 1. sal, 8450 Hammel Tlf Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag lukket Fredag lukket Djurs Sommerland F Søhøjlandet arbejder sammen med andre 3F afdelinger med at lave en tur til Djurs Sommerland. Ved at samarbejde med andre skulle vi gerne kunne få en god rabat på billetterne. Vil du med så hold øje med vores hjemmeside her vil der komme info om dette arrangement. Kig ind på vores hjemmside: Retshjælpen i Skanderborg Advokaten træffes hos advokaterne i Adelgade 83, 8660 Skanderborg, tlf Mandage kl i ulige uger. Advokaten giver rådgivning, ikke sagsbehandling og det foregår ved personligt fremmøde. I mange tilfælde er der dog mulighed for at få støtte (fri proces) til at køre en evt. sag. Vurderes af advokaten fra sag til sag! 2

3 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 11 i 3F Søhøjlandets vedtægter samt A-kassens vedtægter 10 og 20 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Lørdag den 17. marts 2012 kl Villavej 4, 8660 Skanderborg Morgenkaffe kl Efter generalforsamlingen serveres røde pølser og brød. Tilmelding til morgenkaffe samt pølser efter generalforsamlingen senest onsdag den 14. marts kl på telefon eller Dagsorden: 1: Valg af dirigenter 2: Godkendelse af forretningsorden 3: Godkendelse af dagsorden 4: Valg af stemmeudvalg 5: Bestyrelsens beretning 6: Regnskab 7: Indkomne forslag:forslag bortset fra personvalg som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 7 dage før generalforsamlingen. 8: Kontingentfastsættelse 9: Personvalg: A: Valg af afdelingsformand for 2 år Kai Høstrup (modtager genvalg) B: 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Mogens Mortensen (modtager genvalg) Birgitte Langberg (modtager ikke genvalg) Anita Nørgaard Sørensen (modtager genvalg) Jonas Trier (modtager genvalg) Finn Andersen (modtager ikke genvalg) Tove M. Sørensen (modtager genvalg) C: 3 bestyrelsessuppleanter for 2 år som prioriteres 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år som prioriteres D: Bilagskontrollant for 2 år Bjarne B. Schøler (modtager genvalg) E: Bilagskontrollant-suppleant for 2 år John Poulsen (modtager genvalg) F: Valg af 2 fanebærere Keld Agerskov (modtager ikke genvalg) Rasmus Andersen (modtager ikke genvalg) 10: Valg af delegerede til kongres / delegeretmøde 2013 jf. 13 i afdelingens vedtægter samt 22 i forbundets love 11: Valg af ekstern revision (Revisionsinstituttet) 12: Eventuelt 3

4 Bestyrelsens beretning v/afdelingsformand Kai Høstrup Generalforsamling på en lørdag Vi vedtog på sidste generalforsamling i 2011 at generalforsamlingen i 2012 skulle afholdes en lørdag for at give plads til at aftenhold og andre skift kunne deltage. Afhængigt af deltagerantallet vil det besluttes om det skal være permanent hvert andet år. 3F Søhøjlandet stadig på stabil kurs Vores 3 største målsætninger i bestyrelsens beretning 2011 var minimal medlemsafgang, at færdiggøre byggeriet inden for rammerne og få en ny regering. Alle 3 målsætninger er lykkedes til fulde, og vi kommer samtidigt ud af 2011 med et pænt økonomisk overskud. Det går faktisk rigtig godt i 3F Søhøjlandet lige nu. Gode arbejdsforhold, glad personale og en fin økonomi. Derfor mener vi kræfterne er til stede til at give organiseringen en yderligere tand er derfor valgt til organiseringsår i 3F Søhøjlandet. Organisering 3F Søhøjlandet s bestyrelse og ansatte var d november 2011 samlet til konference på Laugesens Have, hvor hovedtemaet var organisering. Vi har tidligere i afdelingen og forbundet kørt flere modeller for organisering og medlemsfastholdelse, så tiden var kommet til at bestyrelsen satte mål og visioner for organisering. Vi vil købe den tidligere formand for afdelingen Jan Køhler ind som koordinator i nogle perioder. Dette blev kickstartet i december Det bliver en fælles opgave for bestyrelse, ansatte og alle tillidsvalgte at medlemstallet fastholdes og eventuelt forbedres. Fyraftensmøder, virksomhedsbesøg, tillidsrepræsentantmøder, medarbejderlister, medlemslister, opbakning til tillidsvalgte, og lidt ekstern support er modellen for organisering. Der skal være et samarbejde fra bestyrelsen og frem til medlemmet på den enkelte virksomhed. Ny regering Efter 10 år med borgerligt styre lykkedes det i september endelig at få en rød regering. 3F var i høj grad engageret i valgkampen over hele landet. Det være sig i afdelingerne, på gader og stræder og ude på arbejdspladserne. Mange frivillige var også med i skævt-kampagnen. Her diskuterede vi politik og hvilken vej Danmark skal sammen med vores medlemmer. Stort tillykke til Kirsten Brosbøl S for det fine resultat og med genvalget til tinget. Iben Sønderup S, Ulla Holm SF og Michael Tersbøl SF kom ikke ind, men alle de nævnte kandidater var meget tilfredse med 3F Søhøjlandets store opbakning og takker alle de aktive medlemmer, der var med i skævt-kampagnen. Det stod dog klart, at efterlønnen ikke var til at rede, da der måtte dannes regering med de radikales mandater, og R støttede ikke op om at bevare efterlønnen. Dog mener vi at S og SF godt kunne have stemt imod tilbagetrækningsreformen i stedet for at undlade at stemme. Finanslovsaftalen indeholder dog en række emner, som vi i 3F - og den øvrige fagbevægelse - har efterspurgt igennem meget lang tid. Det handler bl.a. om de delaftaler, der blev indgået på beskæftigelsesområdet. Dagpengeperioden forlænges med et halvt år. Der afsættes 65 mio. kr. til en forstærket indsats mod social dumping. Ophævelsen af prisloftet på AMU kurser og aftalen om flere praktikpladser. Desværre bliver der i regeringen også arbejdet med afgifter som vi ikke lige kan tilslutte os, blandt andet NOx afgiften, der kan komme til at koste arbejdspladser i vores område. Her må politikerne tænke sig godt om, da afgiften kan få alvorlige konsekvenser for dansk industri. Lokal-politik Vores samarbejdsaftale med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten samt LO-kal må siges at have haft sin virkning. Det betyder meget for os i fagbevægelsen at have politikerne face to face, når der er eller skal tages beslutninger, som kan få betydning for vore medlemmer. Skanderborgaftalen skal genforhandles i 2012 og denne gang vil SF og Enhedslisten også skrive under. I Favrskov er der aftalt kvartalsmøder med borgmesteren, og vi mangler ikke noget at tale om - der skal jo spares. Men aftalerne er ikke nok i sig selv, vi bliver nødt til at have nogle af vores medlemmer valgt ind i byrådet både i Skanderborg og Favrskov, for at kunne være på forkant med beslutninger, der tages. Vi vil i 3F Søhøjlandet arbejde målfast på at køre nogle kandidater i stilling til kommunalvalget Ombygningen/Indvidelsen Vi kunne endelig i sommeren 2011 holde indvielse af huset i Skanderborg. Stor ros til personalet, der har været utrolig stabile på trods af urimelige arbejdsforhold og kaos. På trods af ekstraudgifter grundet fejl i tegningsmaterialet, har vi holdt os Bestyrelsens beretning 4

5 til generalforsamlingen 2012 indenfor den ramme der var til rådighed og vi har nu 2 gode sunde huse med optimale arbejdsforhold. OK 2012 De generelle krav er tryghed, udbygning af pensionsordning, forhøjelse af løn og tillægssatser, uddannelse, værn mod løndumpning, beskyttelse af tillidsrepræsentanter, forskudt arbejdstid og holddrift samt sociale bestemmelser.. Ekstraordinær generalforsamling Ledelsen var desværre nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i juni måned på Ry Park Hotel. Der var kommet nogen uro i bestyrelsen om afgrænsninger og kompetencer for bestyrelsen/ledelse. Formandskabet tog en tillidsafstemning og fik mandat til at fortsætte den linje og ledelse, der kører i 3F Søhøjlandet. Om vi kunne have undværet generalforsamlingen kan diskuteres, men effekten har været som forventet, der er ro på nu. Besparelser i forbundet Forbundets driftsomkostninger nedbringes fra kr i 2011 til kr i 2014, svarende til en besparelse på kr millioner (20,3 %). I tillæg hertil andrager en besparelse, som følge af DL s beslutning om standardisering af hjemmeopkoblinger, ca. 2,3 millioner kr. Der var stor aktivitet under valgkampen. I tillæg hertil andrager en besparelse på standardiseringsbudgettet, som følge af færre medarbejdere i forbundshuset, ca. kr. 1,2 millioner. Den præcise besparelse afhænger af personalereduktionens størrelse. Den samlede besparelse andrager således 22,7 millioner kroner pr. år i Ledelsesuddannelse Den samlede ledelse har i efteråret 2011 gennemført en grundlæggende ledelsesuddannelse over 5 moduler og i alt 13 dages undervisning af undervisere fra Job In Vest. Uddannelsen har styrket den daglige ledelse, der har fået en værktøjskasse til at fastholde og udvikle daglig ledelse i fremtiden. Uddannelsen blev købt ind sammen med 5 andre afdelinger fra Region Midtjylland. Overenskomstforhandlinger personale Der er lavet en etårig fællesaftale med personalegruppen. Lønstigning på 400 Vi er der - når du har brug for os! 5

6 Vi var ofte på gaden under valgkampen. kr. månedlig og en bonusaftale omhandlende afdelingens medlemstal. I budget for 2012 er der indregnet et medlemstab på 130 medlemmer. Hvis afdelingen i 2012 mister mindre medlemmer end 130 vil dette udløse en fælles bonus til deling. Global kollega Bestyrelsen har bevilliget kr til at fortsætte det gode samarbejde med SIER Makedonien. 3F Bjerringbro fortsætter også samarbejdet i 2012 med et tilskud af samme størrelse. Kongres 2013 Vi skal som noget nyt have valgt delegerede til kongressen 2013 på denne generalforsamling. Det er et år før vi plejer, men der vil i efteråret 2012 være både gruppe- og branchemøder som forarbejde til kongressen. For at sikre vores kongres delegerede til 2013 deltager i forarbejdet, tages valget i år. Kontingentstigning 2012 Vi vil indstille generalforsamlingen en afdelingskontingentstigning på 5 kr. om måneden. Det er en lille stigning sammenlignet med andre afdelinger, og vi er på det samlede afdelingskontingent stadig i den lave ende af skalaen. Fratrådte medarbejdere og valgte Gunhild Bjerre søgte nye udfordringer og fik i september nyt job i 3F Silkeborg. Gunhild var faglig konsulent på det offentlige område og ansat i afdelingen siden april Nye medarbejdere Lene Kanstrup blev 1. maj 2011 fastansat i a-kassen, med primært mødested i Hadsten. Bo Hansen blev ansat 1. oktober 2011 som faglig konsulent på det offentlige område og industri i Favrskov Kommune. Stillingsændringer Kai Høstrup overtog det offentlige område i Skanderborg Kommune i september Fratrådte fra bestyrelsen John Nielsen, Niels Ole Nielsen og Gunhild Bjerre valgte i 2011 at fratræde bestyrelsen. På denne generalforsamling fratræder Finn Andersen og Birgitte Malling Langberg. Nye bestyrelsesmedlemmer Gitte Rasmussen, Anita Sørensen og Anton Madsen blev som suppleanter indkaldt som nye bestyrelsesmedlemmer og erstatter de fratrådte. Velkommen til - og vi ser frem til at samarbejde med jer fremover. Tak til Personalet, bestyrelsen, tillidsvalgte og alle de aktive medlemmer som har været medvirkende til at 3F Søhøjlandet i dag har overblik og styrke til at fortsætte kursen for bedre vilkår for medlemmerne og de svageste i vores samfund. Bestyrelsens beretning Vi forsøger stadig at samle de unge i vores afdeling, og nu har vi lavet en side på facebook, adressen er klik ind nu og vær med til at sætte dit præg på afdelingen, vi er ved at lave et arrangement som skal afholdes i marts/april og hvad det går ud på kommer senere, vi kan kun love at det bliver sjovt og underholdende. Facebook siden er åben for alle, men arrangementer og evt. konkurrencer er kun for unge under 31 år. FAGLIG FÆLLES UNGDOM 6

7 1. maj 2012 Skanderborg Silkeborg-Favrskov LOkal Skanderborg Kom til 1. maj i Skanderborg hos 3F Søhøjlandet, Villavej 4, Skanderborg Kl Der er morgenkaffe og rundstykker der afsluttes med røde pølser og brød! PROGRAM: 9.00 Velkomst Palle Langkjær, formand Dansk Metal, Skanderborg 9.15 Leif Lahn Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne Silkeborg Favrskov I samarbejde med 3F Søhøjlandet, SF, Socialdemokratiet og LO Silkeborg - Favrskov fejrer vi arbejdernes internationale kampdag i lokalerne hos: 3F Søhøjlandet, Vestergade 12, 8370 Hadsten Tirsdag den 1. maj kl Talere: Nils Borring Borgmester i Favrskov Kommune Kai Høstrup Afdelingsformand i 3F Søhøjlandet Person fra Enhedslisten GRATIS Pølser med brød, kaffe med småkager. Øl og vand kan købes. Vel mødt Jørgen Gaarde Borgmester i Skanderborg Kommune, Socialdemokraterne Jonas Dahl Medlem af Folketinget for SF Kai Høstrup Formand for 3F Søhøjlandet Claus Jensen Næstformand Dansk Metal Person fra Enhedslisten Konferencier: Frank Megabody Søhøjlandet Socialdemokratiet Socialdemokratiet Silkeborg - Favrskov Silkeborg - Favrskov 3F Søhøjlandet Socialistisk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Skanderborg Silkeborg-Favrskov I samarbejde med 3F Søhøjlandet, SF, Socialdemokratiet og LO Silkeborg - Favrskov fejrer vi arbejdernes internationale kampdag i lokalerne hos: Søhøjlandet, Vestergade 12, 8370 Hadsten Tirsdag den 1. maj kl

8 Leca-produktion Tillidrepræsentant Svend E. Nielsen og afdelingsformand Kai Høstrup Krisen i det danske erhvervsliv og vores samfund som helhed, har taget hårdt på Leca-produktionen på Saint-Gobain Weber mellem Randers og Hadsten. En krise som i høj grad er afledt af højtflyvende og skødesløs adfærd i den finansielle sektor, har ramt vidt og bredt, og som så ofte før, havner sorteper hos manden på gulvet. Som tillidsvalgt for 3F erne på Leca-værkerne ser det nærmest ud til, at turbulenserne for vores virksomhed ingen ende vil tage. En turbulens som startede med sammenlægningen af de to tidligere konkurrenter, FIBO- og Dansk Lecaværker i 2006, under Heidelberg Cement-koncernen, og et senere videresalg til Saint-Gobain-koncernen som har bevirket vores nuværende navn. Saint-Gobain er en af de førende leverandører af byggematerialer i såvel Europa som på verdensplan, og bl.a. Brødrene Dahl og Isover er dele af koncernen. I datterselskabet Weber, er der i alt 12 afdelinger rundt om i landet, hvor vi beskæftiger omkring 215 medarbejdere inden for produktion og administration. På de andre produktionsenheder producerer vi premixprodukter (mørtel, tyndpuds osv.), og vi har i øjeblikket en samlet omsætning i virksomheden på omkring 200 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen går til eksport. De skiftende ejerforhold har bevirket år med usikkerhed for medarbejderne - om man var købt eller solgt, og om, hvor det hele ville ende. Og da man syntes at tingene efterhånden var ved at falde på plads, ramlede vi så ind i en finanskrise - og deraf følgende erhvervs-krise som gjorde at byggeriet, nærmest fra dag til dag, gik i stå og afsætningen af vores produkter styrtdykkede. Dette resulterede i to store afskedigelsesrunder, hvor vi måtte tage afsked med hen ved 40 % af vore kolleger inden for 3F-området, og senere i, at produktionen på det tidligere FIBO-værk i Ølst blev indstillet, så der i dag kun brændes Leca i Hinge. Leca letklinker er et 100 % naturprodukt, der fremstilles af plastisk ler fra den danske undergrund, et materiale der findes i relativt store forekomster i området nord for Hadsten, i Ølst/Hinge-området. Det brændes ved 1100 grader, hvilket gør at leret popper op nærmest som popcorn og derved opnår sine isolerende egenskaber. En efterfølgende sortering og eventuel opsækning af de forskellige produkter samt vedligehold og reparationer på produktionsanlægget gør, at vi beskæftiger ca. 49 ufaglærte og 14 faglærte timelønnede samt ca. 40 funktionærer. Sideløbende med vores fastansatte har vi i bredt omfang involveret os i at tage folk ind på kanten af arbejdsmarkedet, i vikariater, jobprøvning, EGU-uddanelser mv. Vi har desuden lavet partnerskabs-aftale med Randers Kommune i forbindelse med indførsel af sociale tillidsfolk. Produktionen af Leca produkterne er foregået i Danmark siden 2. verdenskrig, først i frihavnen i København og senere i Røsnæs. Siden 1953 har der været produktion her i Hinge/Ølst, i øvrigt det eneste produktionssted for Leca fremstilling i Danmark, der nu er tilbage. På europæisk plan ligger vi i skarp konkurrence med producenter i Tyskland, Portugal, England og Hviderusland foruden koncernens egne værker i bl.a. Sverige, Baltikum, Polen og Spanien. Alle markeder, hvor vi hidtil har ligget i førerfeltet med hensyn til produktions-omkostninger, hvilket skyldes, at vi har en meget høj effektivitet og kvalitet i vores produktion. En følge af vores optagelse i Saint- Gobain-koncernen har været, at der er foretaget langsigtede investeringer i modernisering af produktionsanlægget i Hinge både hvad angår sikkerhed - men især på brændselssiden. Her er vi målrettet gået fra at fyre udelukkende med fossile brændstoffer (primært kul) til i dag at benytte ca. 30 % alternative biobrændsler. Og det var planen, at vi vil forøge anvendelsen af bio-brændsler endnu mere. Over de seneste fem år har det drejet sig om løbende investeringer på omkring 30 mio. kr., så vi i dag kan brænde med kød- og benmel type 1 (et problematisk affaldsprodukt fra slagteindustrien, som vi i samme ombæring er behjælpelige med at affaldshåndtere ellers skulle det sendes til destruktion i Tyskland). Der er yderligere godkendt investeringer til etablering af forbrændingsanlæg for anvendelse af spildevands- 8

9 i modvind slam endnu et affaldsprodukt, som vi har eksperimenteret med at kunne benytte som brændsel, i samarbejde med Hadsten Kommune nu Favrskov Kommune. Planer, som nu desværre bremses af en femdobling af statens afgifter på NOx-udledning. (NOx er er en fællesbetegnelse for kvælstof-forbindelser som dannes ved forbrændinger ved de temperaturer vi benytter specielt når man benytter bio-brændsler) Vi har gennem mange år fokuseret på at nedbringe udledningen af CO2, en opgave, som vi har taget meget seriøst, og som vi har (/ havde) planer om at intensivere i de kommende år. For vores vedkommende vil de planlagte NOx-afgifter koste virksomheden omkring 5 mio. kr., og vores planlagte investering i anlæg til forbrænding af spildevandsslam vil nu blive taget op til genovervejelse, da forudsætningerne for investeringen nu er totalt ændret! De økonomiske og arbejdsmæssige investeringer, som vi har foretaget i vores brændselsteknologi, bliver vi med de høje afgifter nu straffet for! Det kan vise sig at vi havner i den barokke situation, at en tilbagevenden til fyring med kul med deraf følgende CO2-udledning kan vise sig at være mere rentabel end de biobrændsler, som vi gennem årene har arbejdet os hen mod at benytte. Vores position på markedet vil, med indførslen af de nye NOx-afgifter, blive stærkt forringede idet vores produkter tillægges en produktionsomkostning som vore øvrige konkurrenter i Europa ikke skal trækkes med. Skulle en sådan afgift have effekt, uden at skævvride markedet, burde den være harmoniseret i hele Europa, og ikke være en dansk ene-gang, hvilket den nu er. Et resultat af en sådan enegang kan for os betyde, et stop for produktion af Leca letklinker i Danmark og i stedet import fra eksempelvis Baltikum og så måske videre forarbejdning på fabrikken her. Med den NOx-udledning, som sådan et transportforløb vil afstedkomme, så tvivler jeg stærkt på, at noget som helst er vundet for miljøet. (Lastbilltransport er én af de helt store kilder til NOxudledning, men er ikke pålagt yderligere afgifter). Man kan også nemt forestille sig, at vores franske ejere finder det for usikkert og urentabelt at foretage yderligere investeringer i Leca produktion i Danmark og derfor vælger at lukke fabrikken og flytte produktionen til de øvrige produktionsenheder i Europa. Det vil betyde at omkring 100 ansatte vil blive sat på gaden her i virksomheden det er da vist ikke lige sådan man sætter gang i hjulene, som vores nye regering taler så meget om!? En eksport af vores arbejdspladser mod en absolut minimal indvirkning på vores miljø (luftforurening kender så vidt jeg ved ikke til nationalgrænser) finder jeg helt hen i vejret, og man kan desværre få tanken, at drivkraften bag regeringens afgiftspakke mht. NOx, ikke er af miljømæssige hensyn, men derimod blot ønsket om højere skatteindtægter på bekostning af arbejdspladser!!! Som tillidsvalgt har jeg glædet mig over, at vi, efter at have måttet trækkes med en borgerlig regering i alt for mange år, som har halveret vores dagpengeperiode, forringet vores efterløn og generelt irriteret vores hverdag, har fået et regeringsskifte. Men det overrasker og skuffer at vore egne folk har valgt at gamble med vores arbejdspladser, og risikere en export af disse, mod et skatte/ miljøltiltag som efter alt at dømme vil have en minimal positiv indflydelse på miljøet og en dråbe i havet i skatteindtægter, men derimod en stærk negativ indflydelse på arbejdsmarkedet. Jeg kan være nok så enige i linien fra regeringen, om at bevare og beskytte vores miljø, men tiderne i industrien er ikke lige til et så drastisk tiltag pt. I et område som Randers/ Hadsten med relativt få industrivirksomheder, og med en arbejdsstyrke her i virksomheden, med forholdsvis høj anciennitet, kan afgiftsforhøjelsen få katastrofale konsekvenser for vores virksomhed, og dermed for mig og mine kolleger. I et forsøg på at få luft for vore bekymringer og frustrationer udformede vi tillidsfolk (jeg, og den tillidsvalgte for de faglærte) en skrivelse og sendte den til samtlige medlemmer af regeringen den 14. december, og forventede at der derved kunne skabes en dialog. Dette var tilsyneladende en naiv forventning : Af de 79 som har fået tilsendt vores skrivelse er der 3 9

10 som har ulejliget sig med at komme med et kort svar, nemlig Karin Gaardsted, Troels Ravn og Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (via sekretær) og der er 3 som har slettet skrivelsen uden end at have åbnet mailen!! Hos de øvrige er vi blevet mødt med larmende tavshed. Gennem vore politiske kontakter i 3F- Søhøjlandet Iben Sønderup og Kirsten Brosbøl, lykkedes det trods alt Kai Høstrup at få vores budskab igennem til arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen og klimaordfører Pernille Rosenkrantz-Theil, uden at det dog har kastet nogen reaktion af sig. Hvad der afstedkommer en sådan ignorering af vores henvendelse kan jeg kun gisne om. Det kunne være en afspejling af den store overrepræsentation af akademikere i folketinget selv i de traditionelle arbejderpartier, som ikke har, og aldrig har haft, den store erfaring med livet uden for de bonede gulve. Det kunne også være et udslag af, at vi kan bruges i arbejderbevægelsen når man skal vælges ind, og så ellers bare holde kæft og bakke op. Hvad der er værst vil jeg ikke gøre mig til dommer over, men gøre opmærksom på at det er stærkt utilfredsstillende for undertegnede og de jeg repræsenterer, en del af regeringens vælgergrundlag. Vi er imidlertid stædige jyder, og lader ikke sagen dø ved det! Vi planlægger at arrangere en panel-debat med såvel lokale- som folketings-politikere, for kommer denne afgift til at lukke vores virksomhed, står der mange menneskeskæbner, og ikke kun principper, på spil. Vi satte dem på magten så det er vel deres forbandede pligt at lytte til os? Hvis ikke, er det et spørgsmål om at sidste mand slukker lyset for så er hele vores struktur vel udspillet? Svend E. Nielsen, TR 3F Lecaværkerne Saint-Gobain Weber A/S Tillidrepræsentant Svend E. Nielsen og afdelingsformand Kai Høstrup, da Kai var på besøg på virksomheden. Kig ind på vores hjemmside: 10

11 Arbejdsmiljøintrokursus - kom godt igang 3F Søhøjlandet afholder et lokalt arbejdsmiljøkursus. Kurset henvender sig til kl i 3F Søhøjlandets lokaler, Kurset afholdes den 16. og 17. april 2012 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), der Vestergade 12, 8370 Hadsten endnu ikke har deltaget på 3F s kurser i arbejdsmiljø. Tilmelding senest den 16. marts 2012, til afdelingen med oplysning af FIU nr På kurset bliver du gjort bekendt med de arbejdsopgaver en AMR har på arbejdspladsen oplys navn, på tlf eller på mail: og du vil blive introduceret til de 4 hovedbegreber i arbejdsmiljøet. cpr. nr. og arbejdsplads. Ca. en uge før start udsendes endeligt Efter endt kursus vil du være rustet til at arbejde videre med et konkret arbejdsmiljøpro- program og deltagerliste. blem i egen virksomhed. Venlig hilsen 3F Søhøjlandet Du vil få mulighed for at danne netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og den miljøansvarlige i 3F Sø- højlandet. Ergonomikursus 3F Søhøjlandet afholder lokalt ergonomikursus for Arbejdsmiljørepræsentanter. Lær om den bedste måde at arbejde på i det rigtige arbejdsmiljø! På kurset sætter vi bl.a. fokus på: ergonomiske problemstillinger løft, skub og træk metoder og redskaber hvad kan jeg selv gøre Kurset afholdes i 3F Søhøjlandets lokaler, Villavej 4, 8660 Skanderborg Tid: Den 18. og 19. april 2012 kl FIU nr Underviser: William Fibæk Mikkelsen, TUK Tilmelding: Til afdelingen på tlf eller på mail til: med oplysning om navn, cpr. nr. og arbejdsplads. Sidste frist for tilmelding den 16. marts Vel mødt 3F Søhøjlandet højlandet afholder lokalt ergonomikursus for Arbejdsmiljørepræsentanter r om den bedste måde at arbejde på i det rigtige arbejdsmiljø! 11 rset sætter vi bl.a. fokus på:

12 NYT FRA Transportgruppen... Marianne Wøbbe Erik Grønlund Bliv faglært via meritvejen Meritvejen er lavet til de meget erfarne medarbejdere inden for transport og logistik. Vælger du meritvejen, kan du blive faglært - uden at skulle starte helt forfra. Du bliver opdateret med det, som du mangler i forhold til faglært niveau. Du går til den samme svendeprøve som de unge lærlinge. Efter bestået svendeprøve får du svendebrev. Med et svendebrev som chauffør, lagerassistent, lufthavnsoperatør eller havnearbejder sikrer du dig et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Merit At få merit betyder, at du får godskrevet det, du allerede kan, uanset hvordan du har lært det. Meritten fastlægges i forbindelse med en individuel kompetencevurdering. Her bliver du interviewet af en erfaren faglærer. Måske bliver du bedt om at vise, hvordan du udfører forskellige typer af arbejdsopgaver inden for dit fag. Det får merit for alt det, du allerede kan. Det du mangler, får du uddannelse i, således at du bliver klædt på til at bestå svendeprøven. Betingelser For at gå Meritvejen skal du: Være fyldt 25 år Have arbejdet mindst 4 år i transportbranchen Beherske mange forskellige færdigheder indenfor transport Deltage i et IKV-forløb det varer normalt mellem 1 og 3 dage på en transportskole. Her finder skolen ud af, hvad du allerede kan, samt hvad du har brug for. Kurset er gratis og giver ret til godtgørelse for tabt løn (dels fra VEU-godtgørelsen, dels fra kompetencefonden) Indgå en uddannelsesaftale (lærekontrakt) med din virksomhed. Aftalen varer normalt mellem 4 og 12 måneder Du får merit for kørekort og certifikater, relevante kurser (f.eks. AMU), anden relevant faglig uddannelse (fx mekaniker), relevant arbejdserfaring samt erfaringer opnået i fritidslivet (fx foreningsarbejde eller fagligt arbejde). Hvordan kommer du i gang? Er du i tvivl, så er der hjælp at hente Først og fremmest i din 3F afdeling Nærmeste transportskole (en teknisk skole eller et AMU-Center med transportafdeling) Det lokale VEU-center (Ring , så bliver du stillet om til det lokale center) Uddannelsen Du starter med IKV-kurset. Her bliver dine kompetencer kortlagt, og I bliver enige om, hvilke kurser, du skal gennemføre, inden du kan gå til svendeprøve. Hvis du har mange færdigheder, kan du måske nøjes med en lærekontrakt på 4 måneder. Hvis du mangler noget mere, bliver din lærekontrakt længere. 15 måneder er maksimum. Løn Gennem din kontraktperiode skifter du mellem at være i virksomheden (praktik) og på skole. Du beholder altså dit normale arbejde i de perioder, du ikke er på skolebænken. Når du er i firmaet, får du din normale løn. Under skoleopholdene får du en timeløn, der svarer til normal løn (uden arbejdsbestemte tillæg) for arbejde i dagtimerne på hverdage. Når uddannelsen er afsluttet, har du ret til faglært tillæg for tiden 4 kr. pr. time. Hvorfor vente En arbejdsgivers bruttolønudgift for en chauffør, lagerarbejder o.l. ligger normalt i størrelsesordenen kr. pr. arbejdstime. Beregninger viser at en arbejdsgiver kan tjene ca. 50 kr. pr. time, mens medarbejderen dygtiggør sig til stor fordel for virksomheden. Så, hvorfor vente? Tak til Erik Grønlund det nytter! Den korte version af den situation, jeg var kommet i, var, at HR-afd. (dansk: Lønkontoret) i mit firma havde lavet en bommert i forbindelse med 3 sygedage, jeg havde i juni. Det opdager jeg først i slutningen af august. Min tillidsrepræsentant får først i september telefonisk bekræftet at HR-afd. har lavet fejlen, og at mine penge er på vej. Der kommer ingen penge med september-lønnen. Jeg mailer til HR-afd - og får intet svar. Tillidsrepræsentanten mailer til HR-afd 2 gange og får intet svar. 21. OKTOBER, 4 måneder efter at pengene skulle have været udbetalt taber jeg tålmodigheden og kontakter 3F og får så at sige øjeblikkelig respons fra Erik Grønlund. Jeg mailer dokumentation til Erik og han griber fat i Royal Unibrew, hvor jeg var ansat og hallo! trylle trylle skal jeg måske lige sige, så kunne pengene lige pludselig anvises til udbetaling efter 4 dage! Trist at det skal være nødvendigt, men stor tak for hjælpen. Med venlig hilsen og alle gode ønsker for det kommende år. Gert Bo Jensen 12

13 NYT FRA Den Offentlige Gruppe Kai Høstrup Bo Hansen Det kan de ikke være bekendt... I 2011 blev der ingen lønstigninger på overenskomsterne i det offentlige, men i 2012 vil der være en lønstigning på de offentlige overenskomster. Hvis du er i tvivl om du har fået stigningen, så kontakt din tillidsmand, eller de offentlige konsulenter i afdelingen. Store dele af rengøringen i Skanderborg kommune blev i 2012 virksomhedsoverdraget til Forenede Service A/S. Det er ikke foregået uden store frustrationer for de tidligere kommunalt ansatte. Alle er skåret kraftigt i tid, og nogle har kun fået tilbudt den halve arbejdstid, hvis de vil fortsætte i jobbet. Samtidig er arbejdstakten sat i vejret, og flere har over 400 kvadratmeter i timen. Flere af de tidligere offentlige ansatte er nød til at fravælge den nye ansættelse, enten fordi de ikke kan holde til tempoet, eller fordi de ikke har råd til et job på den halve tid. Det er en smart måde for Forenede Service A/S at komme af med medarbejdere der ellers skulle aflønnes efter den offentlige overenskomst, til dens udløb i marts Forenede Service A/S kan nu ansætte personale efter serviceoverenskomsten, som er væsentligt billigere. Her står rengøringsassistenterne, som har knoklet for Skanderborg Kommune i op til 25 år så med en fyrreseddel i hånden, bare fordi kommunen absolut skulle udlicitere. Institutionerne kunne selv have fundet den 15 % besparelse på rengøringsrammen, som kommunen skulle spare, og så havde assistenterne stadig haft deres faste arbejde. Kan kommunen, institutionerne og Forenede Service A/S være det bekendt over for nogle stakkels lønmodtagere, mit svar er klart NEJ. Kai Høstrup Afsluttede faglige sager Virksomhed Beskrivelse Beløb Makaros Konkurs Bygholm Group Konkurs GH Group Konkurs HP Industrial Opsigelse af TR Ry Anlæg konkurs/lg sag Offentligt område Forlig afskedigelse DPE Konfliktunderstøttelse JD Sauce Manglende pension ISS/Gerda Quist manglende sygeløn Elite Miljø manglende aftentillæg Vognmand S.Chr Sørensen opsigelsesvarsel eksport chauffør. Forlig, skattefrit Handigruppen A/S konkurs/lg sag Gårdejer Niels Ove Christensen Konkurs/LG Ekstra pensionsudbetaling Pallet Group/Danstaff Vikar Konkurs Aktiv Handiservice ApS Konkurs Sebastian Groot Transport manglende sygeløn Elo Poulsen Transport manglende forskudttid mm Alliance + manglende aftentillæg BR Service manglende sygeløn + pension Stark Bortvisning Der var engang, da jeg var stolt I disse sko stod engang en stolt rengøringsassistent, en der var glad for at stå op om morgenen og gøre noget for andre, venlig, smilende, forstående og fleksibel. Sådan var det for mange engang, men nu, tja, vi er robotter, dårlige robotter, degraderet til det skidt, vi før fejede op, nu bliver det liggende, der er ikke TID, gør dit, gør dat og kun halvt. Kommer Albert og har slået sig eller Sofie der mangler sin hue, så er det bare ærgerligt, spørg en der har tid, bare gå væk, jeg ska vaske gulv. Venlig hilsen Dorthe Hultén 13

14 NYT FRA A-kassen Berit Hansen Diana Laursen Jannie Krølbøll Lissi Jensen Kirsten Friis Lene Kanstrup Skal/skal ikke Vi får mange spørgsmål om tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Vi kan ikke råde i disse spørgsmål, da det er op til hver enkelt at beslutte om man vil melde sig ud af efterlønsordningen. Vi kan imidlertid oplyse om konsekvenserne ved at melde sig ud af ordningen. Hvis du melder dig ud af ordningen, mister du retten til 3 ting: 1. Du mister retten til efterløn 2. Du mister retten til eventuel optjening af skattefri præmie på op til kr (2012) Betalt efterlønsbidrag fra Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Hvor meget kan du få udbetalt skattefrit 3. Du mister retten til seniorjob Seniorjob er en sikring af ledige, som opbruger deres dagpengeret tidligst 5 år før retten til efterløn indtræder. Normalt er ledige, der opbruger retten til dagpenge, henvist til at søge Kontanthjælp. Har du ret til efterløn indenfor 5 år, efter at du har opbrugt din dagpengeret, vil du i stedet for at blive henvist til kontanthjælp, kunne få et seniorjob. Dette er en ikke uvæsentlig sikring af vores ældre ledige. For at du kan tage stilling til om du skal udmelde dig af efterlønsordningen, skal du have beregnet, hvor meget du eventuelt kan få udbetalt i efterløn og sammenligne det med det, du kan få tilbagebetalt i efterlønsbidrag. På beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du indtaste din alder og beregne hvad du kan få i efterløn. Du kan også indtaste eventuelle pensioner du har og se hvad der modregnes i efterlønnen. Skattefri udbetaling af dine efterlønsbidrag fra og med 2. april 2012 I perioden 2. april til 1. oktober 2012, begge dage inkl. får du mulighed for at få skattefri udbetaling af det efterlønsbidrag du har indbetalt fra du startede med at indbetale til ordningen og til og med 15. maj Efterlønsbidrag der er indbetalt fra og med 16. maj 2011 udbetales også, men der fradrages 30% i afgift. I skemaet kan du se hvor meget du evt. kan få udbetalt skattefrit bemærk beløbene gælder kun hvis du ikke har haft bidragsfri periode eller holdt pause med indbetalingerne. Hvis du har det, bliver beløbene reduceret med den periode, hvor der ikke har været indbetalt bidrag. I begyndelsen af marts sender A-kassen breve til alle med orientering om situationen ud fra pågældendes alder. Efterlønsbidrag er først indbetalt som er særskilt bidrag fra Besøg på din arbejdsplads? Vi er der - når du har brug for os! Har du lyst til at 3F Søhøjlandet kommer på besøg på din arbejdsplads? Hvis ja, så tag kontakt til os. Vi kommer gerne forbi og fortæller om overenskomsterne, medlemskab af fagforeningen, A-kassen og om de nye ting om efterlønsordningen. Send en mail til og vi kontakter dig! Kai Skov Rasmussen 14

15 Nyt om din efterløn Efterlønsreformen kaldes også tilbagetrækningsreformen, i det efterlønsalderen og pensionsalderen bliver udskudt alt efter hvornår man er født. For medlemmer født før 1. januar 1954 er der ingen ændringer i forhold til den nuværende efterløn, men herefter sker der ændringer. Se i nedenstående skema, hvornår DU kan gå på efterløn: Født Sammen med den senere overgang til efterløn, er der også ændret på modregningen af pensioner, både arbejdsmarkedspensioner og private pensioner. Tidligste efterlønsalder Folkepensionsalder År på efterløn 1. halvår ½ 65½ 5 2. halvår halvår ½ 66½ 5 2. halvår halvår ½ 67 4½ 2. halvår halvår halvår ½ 67 3½ 2. halvår halvår halvår Efter De nye pensionsregler har betydning for medlemmer født efter 1. januar 1956: Livsvarige pensioner Arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner, private pensioner modregnes med 64% af årlige pension uanset om pensionen udbetales samtidig med efterlønnen. Led i ansættelsesforhold Ratepensioner, ophørende livrente: ved udbetaling sammen med efterløn modregnes 64% af årlig pension. Udbetales pensionen ikke sammen med efterlønne, modregnes der 4% af depotet pr. år. Kapitalpensioner (private og arbejdsgiver), private ratepensioner modregnes med 4 % af depotet pr. år uanset om der sker udbetaling i efterlønsperioden. Hvis du har Nemid, så kan du tjekke dine pensioner på pensionsinfo.dk, og se hvilken betydning de har for dig. Har du ikke Nemid, så kontakt afdelingen medbringende kørekort eller pas, så kan vi bestille det til dig. Konsekvensberegning af dine pensioner kan du finde på borger.dk Du er altid velkommen i afdelingen for en snak om netop din situation. Djurs Sommerland F Søhøjlandet arbejder sammen med andre 3F afdelinger med at lave en tur til Djurs Sommerland. Ved at samarbejde med andre skulle vi gerne kunne få en god rabat på billetterne. Vil du med så hold øje med vores hjemmeside her vil der komme info om dette arrangement. Kig ind på vores hjemmside: 15

16 NYT FRA Industrigruppen... Annette Iversen Bo Hansen Thomas Jespersen Kai Skov Rasmussen Lønstatistik januar 2012 Så er tiden kommet til lokal lønforhandling på industrivirksomhederne. Ligeledes skal overenskomsten fornyes. Hovedelementerne i aftale mellem COindustri og DI om en ny toårig overenskomst gældende fra 1. marts 2012 til 1. marts 2014: Der kan indgås individuelle aftaler om en seniorordning med reduceret arbejdstid. Medarbejderen kan vælge at få den løbende pensionsindbetaling udbetalt som et tillæg til lønnen. Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra fem år før den aktuelle folkepensionsalder. Fratrædelsesgodtgørelsen ændres, så den fremover tager større hensyn til lavtlønnede. Medarbejdere får mulighed for uddannelse til fuld løn i forbindelse med arbejdsfordeling. Retten til løn under sygdom erhverves efter seks måneders ansættelse mod hidtil ni måneder. Ved genansættelse i en virksomhed inden for ni måneder genindtræder medarbejderen i sin anciennitet. Grænsen har hidtil været seks måneder. Der kan indgås individuelle aftaler om øget arbejdstid. Der vil fremover blive mulighed for at få pensionsbidrag og feriepenge for de ekstra timer udbetalt som et tillæg til lønnen. Lønforhandlingen lokalt Det er ikke ligefrem lønfest der er optræk til hvis man lytter til arbejdsgiverne. Nogle har været i pressen med forskellige udmeldinger. En arbejdsgiver mener at tiden er inde til at vi i Danmark skal arbejde 40 timer om ugen til en 37 timers løn for at holde konkurrenceevnen! Inden længe vil i modtage stemmemateriale med posten om den nye overenskomst. Husk nu at stemme det er vigtigt med en høj stemmeprocent. Kai Skov Rasmussen Skanderborg Kommune Virksomhed Antal 3F ere Timeløn Skanderborg Forsyning 2 164,00 Kamstrup A/S ,30 AVK International A/S ,75 AVK Gummi A/S ,63 Pressalit A/S ,26 Dynaudio ,37 Trepol Norden A/S 1 130,95 Gennemsnit i Skanderborg Kommune 152,03 Favrskov Kommune Virksomhed Antal 3F ere Timeløn Saint-Gobain Weber A/S ,20 Nordisk Wavin A/S ,01 Danfoss Redan ,62 Expedit A/S funktionærlignende ,66 Expedit A/S timelønnede ,40 Posten Hadsten ,00 Gennemsnit i Favrskov Kommune 149,14 Afsender: 3F Søhøjlandet, Boks 480, 8660 Skanderborg

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1 Industrigruppen 2013 Oplæg Mads Andersen 1 Intet er smukkere end Danske Arbejdspladser Oplæg Mads Andersen 2 Industriarbejdspladser i DK Har din virksomhed flyttet produktion ud af Danmark inden for de

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18. Metal Himmerland Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.00 i Hobro Idrætscenter, Multisalen. Se annonce på side 11. Nyt fra Udvalgene. Fiskekonkurrence 22. juni 2013,side 4. Informationsmøder

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere