Propositioner for Landsdelsturneringer og Landsdelsfinaler 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Propositioner for Landsdelsturneringer og Landsdelsfinaler 2018"

Transkript

1 Propositioner for Landsdelsturneringer og Landsdelsfinaler UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. D ECEMBER 2017

2 FÆLLESBESTEMMELSER: Den vigtigste regel ved breddestævner er, at de deltagende ryttere og ponyer/heste skal have det sjovt. Breddereglement kan ses på: /Breddereglement/Breddereglement%20vers%204.ashx Etik og værdier: Deltagelse i Landsdelsfinaler: Startberettigede: Landsdel jeg hører til? Hvor og hvornår Landsdelsfinaler? Enhver, der deltager i breddestævner, er ansvarlig for at have kendskab til Dansk Ride Forbunds Breddereglement i den pågældende aktivitet og at overholde dette. Al stævnedeltagelse bør ske med tanke på Dansk Ride Forbunds værdier. Der kan deltages i Dansk Ride Forbunds Landsdelsfinaler i breddeaktiviteter 2018 både med og uden forudgående deltagelse ved landsdelsturneringer i egen landsdel (ØST, SYD, NORD). Distriktsvinderne af landsdelsturneringen er sikret en plads ved Landsdelsfinalen, herefter prioriteres deltagelse af de øvrige deltagere i Landsdelsturneringen. Tilmelding uden forudgående deltagelse i landsdelsturneringen vil kunne ske i det omfang, der er plads efter prioritering af landsdelsturneringsdeltagerne. Der må gerne som træning rides landsdelsturnering i en anden landsdel, men dette giver ikke point eller højere prioritet i forbindelse med Landsdelsfinalen og klubturneringen. Rytterne skal være startberettigede ved sidste anmeldelsestidspunkt til Landsdelsfinalerne. ØST: Distrikt 1-6 SYD: Distrikt 7-10 NORD: Distrikt 11/13-14 Landsdelsfinalerne SYD & NORD til Landskuet i Herning den juli Landsdelsfinalerne ØST til Livstilsmesse i Bernstorff Parken den august Der kan i hver landsdelsfinale tilmeldes i følgende aktiviteter: Kvadrille afd. A Kvadrille afd. B Pas de Deux afd. A Pas de Deux afd. B Ponygames afd. A Ponygames afd. B Ponygames afd. C Stilstafetspring afd. A Stilstafetspring afd. B Parkour +Miljø afd. A Parkour + Miljø afd. B

3 Der kan deltages i flere aktiviteter til Landsdelsfinalerne: Landsdelsturnering: Hver aktivitet afvikles over en dag, så der er mulighed for at deltage i flere aktiviteter. Der må dog kun deltages i en aktivitet pr. dag. Landsdelsfinalerne i Øst forventes afviklet således: Dag 1: Kvadrille, Stilstafetspring, Parkour + Miljø Afd. A Dag 2: Pas de Deux, Ponygames, Parkour + Miljø Afd. B Landsdelsfinalerne i Syd og Nord forventes afviklet således: Dag 1: Pas de Deux, Ponygames afd. A Dag 2: Stilstafetspring, Ponygames afd. B, Parkour+ Miljø afd. A Dag 3: Kvadrille, Ponygames afd. B, Parkour+ Miljø afd. B Der skal afholdes mindst to turneringsrunder på forskellige datoer i alle aktiviteter i hver Landsdel, og der kan afholdes maksimalt 3 turneringsrunder pr. aktivitet pr. distrikt. Der er fri tilmelding af ryttere og heste til det enkelte stævne. Er der to hold, der efter den sidste turneringsrunde er placeret lige, er det bedste opnåede holdresultat til det sidste turneringsstævne, der er afgørende. Det er tilladt at lave lokale regler for pointtildelingen i forbindelse med af finde distriktsvinderne ved landsdelsturneringen. Turnerings periode: Turnerings propositioner: Landsdelens distriktsbreddeudvalg laver stævneplan for afvikling af landsdelsturneringen. Dansk Ride Forbund s Breddeaktivitetsudvalg goder propositioner og terminer. SYD & NORD: December juni 2018 ØST: December juli 2018 Propositioner for Turnerings propositioner skal være Breddeaktivitetsudvalget i hænde senest 1. marts 2018 Skal indeholde følgende info: Klub og adresse for afholdelse af turneringsstævnet. Dato Hvem klasserne er åbne for. HUSK at turneringsklasser er altid åbne for klubber fra andre distrikter også. Hvilke turneringsklasser der afvikles. HUSK turneringsklasser skal udskrives og afvikles ligesom det er beskrevet i propositionerne til Landsdelsfinalerne. Holdsammensætning krav jvnf. disse propositioner Evt. max antal hold hver klub må stille med af hold i hver aktivitet Startgebyr + tilmeldings dato Efteranmeldelse gebyr Hvor startliste og anden info om stævnet vil være at finde. Kontaktperson ang. Spørgsmål + tlf. nr. Evt. max antal gange hver hest/pony må deltage. Evt. andre breddeklasser som ikke er turneringsklasser

4 Hvor skal propositionerne være tilgængelige henne: Klubturnering: Propositioner til Landsdelsturneringsstævnerne skal indsendes til godkendelse til Dansk Ride Forbund s Breddeaktivitetsudvalg på mail: Propositionerne kan ses på DRF GO og kan opslås af klubben på Facebook gruppen DRF Bredde (ØST), DRF Bredde (SYD) eller DRF Bredde (NORD). Ved hver Landsdelsfinale kåres Landsdelens mest aktive breddeklub i en klubturnering. Alle klubber der deltager i turneringen og/eller finalen optjener point. Den klub med flest point i hver Landsdel bliver hædret som vinder til Landsdelsfinalen. Der gives point for hver af klubbens holdstarter i landsdelsturneringen og ved landsdelsfinalen og der gives point for at afholde en landsdelsturnering. Pointtildeling klubturnering: Sammensætning af hold: Akut sygdom/ udskiftning af hest eller rytter: Sammenlægning af afdelinger: Læs mere om klubturneringen her: ring.aspx En klub kan optjene point på følgende måder: - 1 point pr. start pr. deltagende ekvipage i turneringen (f.eks. et kvadrille hold på 8 ekvipager tildeles 8 point for hver deltagelse ved Landsdelsturneringen point for hver aktivitet der afholdes ved et Landsdelsturneringsstævne som klubben afvikler. (f.eks. en klub der afholder landsdelsturneringsstævne i kvadrille, Pas De deux og Ponygames tildeles de 30 point. Uanset antal afdelinger) - 2 point pr. aktivitet pr. ekvipage til Landsdelsfinalen. Ved hold som består af ryttere fra flere klubber, vil det være klubben der ligger navn til holdet, der tildeles point. Det er tilladt at sammensætte hold af flere ekvipager fra forskellige klubber, dog kun fra samme distrikt. Ved tilmelding skal det angives, hvilken rideklub holdet starter for, og denne klub skal være indforstået med at holdet starter for klubben. I turneringsperioden kan man altid udskifte hest/pony eller rytter. Det forventes, at de ekvipager, der vinder turneringen, også deltager i Landsdelsfinalen, og at der skal være væsentlige årsager til evt. ændringer på holdene. Under selve Landsdelsfinalen kan der kun udskiftes hest/pony eller rytter, hvis stævneledelsen tillader dette. Der kan gives til anvendelse af en anden hest, der i forvejen deltager i stævnet eller er på stævnepladsen. De arrangerende klubber må sammenlægge afdelinger indenfor sammen aktivitet, hvis der er for få tilmeldte. Dansk Ride Forbund forbeholder sig ret til at sammenlægge afdelinger indenfor sammen aktivitet, hvis der er for få tilmeldte i de enkelte

5 Beklædning og udstyr: Opvarmningsbane: Resultater og protester: Tilmelding til Landsdelsfinaler: afdelinger ved Landsdelsfinalen. Se Breddereglementet. Ved landsdelsfinalerne er der kun adgang på opvarmningsbanen for deltagende ekvipager (inkl. reserveekvipager) i den aktivitet, som opvarmningsbanen er åben for. Protester mod dommerens bedømmelse skal indgives senest en halv time efter resultaternes offentliggørelse. Holdleders er ansvarlig for tilmelding, og det er holdlederens ansvar, at alle tilmeldte ryttere og heste/ponyer er startberettigede. Sidste frist for tilmelding til Landsdelsfinalen er: SYD og NORD: senest onsdag den 13. juni 2018 ØST: senest onsdag den 4. juli 2018 Framelding: Henvendelse: Bemærkning: Information om tilmelding til Landsdelsfinalerne og køb af ydelser vil komme senere. Hvis framelding sker inden tilmeldingsfristen tilbagebetales hele tilmeldingsgebyret, derefter tilbagebetales af 50 % af tilmeldingsgebyr. Køb af yderligere ydelser som camping og opstaldningsgebyr gennem forbundet tilbagebetales ikke. Henvendelse vedrørende Landsdelsfinalerne og breddeaktiviteter kan ske til de lokale Distriktsbreddeudvalg eller til Dansk Ride Forbund Maibritt Viffeldt tlf og Dorte Nørskov tlf Oplysninger og kontakter omkring opstaldning og overnatning kommer senere. Hvor intet andet er anført, gælder Breddereglementet. Ændringer kan forekomme og det er vigtigt at holde sig orienteret om ændringer og rettelser, dette vil annonceres via Dansk Ride Forbunds hjemmeside eller Facebook Dansk Ride Forbund- Klub. Evt. præmier tilfalder den vindende klub, ikke rytterne. Stævnejuryen ved Landsdelsfinalerne er Breddeaktivitetsudvalget, der dog har mulighed for at supplere sig selv med f.eks. teknisk delegerede eller dommere. Stævnejuryen/Breddeaktivitetsudvalget kan til enhver tid foretage dispositioner udover breddereglementets bestemmelser under hensyntagen til og sikring af hestevelfærd og Landsdelsfinalernes formål. Det er kun holdlederen, som kan henvende sig til stævnejuryens kontaktperson/sekretariat vedr. klager, Breddereglementets bestemmelser eller stævnets afvikling.

6 KVADRILLE AFD. A & B: Kvadrille er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet om Kvadrille: Se mere på: Hvilke ryttere kan deltage: Hold sammensætning: Afd. A Afd. B Turnerings stævner: Landsdelsfinaler: Placering: Dommere: Lydprøve: Holdleder: Afd. A: Halvdelen af rytterne på holdet må ikke have opnået højere end 55 % i dressur sværhedsgrad 1 eller højere for heste og sværhedsgrad 2 eller højere for ponyer ved min. C stævner i det indeværende år samt de to tidligere år. Halvdelen af rytterne på holdet må ikke have deltaget på et vindende hold i kvadrille til Landsfinalerne. Det er tilladt at ride med elastikchambon eller martingal. Afd. B: Åben for alle. Holdet består af 6 eller 8 ekvipager. Der rides obligatorisk afd. A program og Kür program med obligatoriske øvelser Programmerne kan ses her: px Der rides obligatorisk afd. B program og Kür program med obligatoriske øvelser Programmerne kan ses her: px Ved afvikling af Turneringsstævner kan Distriktsbreddeudvalgene/ landsdelsstyregrupperne evt. lave lokale pointtildeling. Man kan f.eks. tildele vinderen 25 point, nr point osv. Holdet med bedste resultat er vinder. Til Landsdelsfinalerne afvikles det obligatoriske program og Kür samme dag. Holdet med flest point vinder. Har to hold lige mange point, er vinderen holdet med flest point i Kür programmet. Ved fuldstændig pointlighed er det overdommerens point der er afgørende for resultatet. Ved landsdelsfinalerne udpeger Breddeaktivitetsudvalget dommere. Dommernes kendelser er inappellable. Ved turneringsstævner: Se Breddereglement under afsnittet om Kvadrille Der oplyses til de deltagende hold hvornår der afholdes lydprøve. Hvert hold har en holdleder, der må fungere som dirigent, som med fløjtesignal kan styre, at øvelserne påbegyndes samtidigt af hele holdet. Holdlederen står ved A. Såfremt holdleder rider med på holdet, kan der gives signaler i form af korte tilråb.

7 PAS DE DEUX AFD. A & B: Pas De Deux er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet om Pas de Deux. Se på: Hvilke ryttere kan deltage: Hold sammensætning: Afd. A Afd. B Turnerings stævner: Landsdelsfinaler: Placering: Dommere: Lydprøve: Holdleder: Afd. A: Åben for ryttere der ikke har opnået højere end 55 % i dressur for heste i sværhedsgrad 1 eller højere og for ponyer sværhedsgrad 2 eller højere ved min ved min. C stævner i det indeværende år samt de to tidligere år eller har vundet Pas De Deux til Landsfinalerne. Det er tilladt at ride med elastikchambon eller martingal. Afd. B: Åben for alle. Holdet består af 2 ekvipager. Obligatorisk program: LC2(B) Kürprogram: Obligatoriske øvelser Programmerne kan findes her: %20Deux.aspx Obligatorisk program: LA2 (B) Kürprogram: Obligatoriske øvelser Programmerne kan findes her: %20Deux.aspx Ved afvikling af Turneringsstævner kan Distriktsbreddeudvalgene/ landsdelsstyregrupperne evt. lave lokale pointtildeling. Man kan f.eks. tildele vinderen 25 point, nr point osv. Holdet med bedste resultat er vinder. Til Landsdelsfinalerne afvikles det obligatoriske program og Kür samme dag. Holdet med flest point vinder. Har to hold lige mange point, er vinderen holdet med flest point i Kür programmet. Ved fuldstændig pointlighed er det overdommerens point der er afgørende for resultatet Ved landsdelsfinalerne udpeger Breddeaktivitetsudvalget dommere. Dommernes kendelser er inappellable. Ved turneringsstævner: Se Breddereglement under afsnittet om Pas de Deux. Der oplyses til de deltagende hold hvornår der afholdes lydprøve. Hver hold har en holdleder, der må fungere som dirigent, som med fløjtesignal kan styre, at øvelserne påbegyndes samtidigt af hele holdet. Holdlederen står ved A. Såfremt holdleder rider med på holdet, kan der gives signaler i form af korte tilråb.

8 PONYGAMES AFD. A, B & C: Ponygames er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet Ponygames. Se på: Hvilke ryttere kan deltage: Hold sammensætning: Lege afd. A: Lege afd. B: Lege afd. C: Afd. B: hold af 4-5 ekvipager. Åben for alle ryttere Afd. C:hold af 3-4 ekvipager. Klassen er åben for ryttere, der fylder min. 30 år i det stævneår hvor Landsdelsfinaler afholdes eller ryttere uanset alder som rider på hest på min. 155 cm. Ponygames er for både heste og ponyer. I afd. A og B består hvert hold af 4 eller 5 ekvipager, hvor af 4 deltager i hver leg. I afdeling C består holdet af 3 eller 4 ekvipager, hvor af 3 deltager i hver leg. Udgår en pony/hest eller en rytter, kan reserverytter eller pony/hest sættes ind på holdet under hensyntagen til reglerne. Hvis holdet består af 4 (3 i afd. C) ekvipager uden reserver, og en rytter eller pony/hest udgår, udgår hele holdet. Slalom, Vadestedet, Flagstafet, Boldstafet, Bord dæk dig, Kræmmerhus, Postkasseløb, Flyt to flag, Ring på kegle, Flyt to krus, Stable bægre, Ringridning 1, Bogstavleg, Fisketur, Stable bægre, Stativ-stakit-kasketstafet. Legene fra Afd. A samt, Mælkekartonridt, Vandstafet, Ketcherridt, Parslalom, Ridderleg, Ringridning 2, Fiskestang, Ærteposeræs, Ballonsprængning, Værktøjskasse, Basket, Hula hop, Frisbee, Sponsorleg, Sokkebasket, Sækkeløb 1 og 2, finale leg fra 2017 Slalom, Flagstafet, Boldstafet, bord dæk dig, kræmmerhus, postkasseløb, flyt 2 flag, ring på kegle, flyt 2 krus, stable bægre, bogstavleg, vandstafet, ketcherridt, parslalom, ridderleg, fisketur, ringridning, fiskestang, ballonsprængning, frisbee. Ved afvikling af Turneringsstævner kan Distriktsbreddeudvalgene/ landsdelsstyregrupperne evt. lave lokale pointtildeling. Man kan f.eks. tildele vinderen 25 point, nr point osv. Holdet med bedste resultat er vinder. For det enkelte hold lægges de 2 bedste resultater sammen, og det hold, der har flest point, er vinder. Ved pointlighed er indbyrdes resultater afgørende. Konkurrencen afvikles efter fastlagte disciplinblade som dog kun er vejledende, idet ændringer kan forekomme pga. materialets udformning og alder. Disciplinbladene findes på hjemmesiden Der rides min. 4 af følgende lege til hver kvalifikation. Til Landsdelsfinalerne rides 4-8 lege. Turneringsstævner: Afd. A: Hold af 4-5 ekvipager. Rytterne må max. fylde 14 år i det stævneår hvor landsdelsfinalerne afholdes. Min.3 af rytterne må ikke tidligere have vundet ponygames til Landsfinalerne. De deltagende ryttere må ikke have deltaget i DM Mounted Games stævne eller højere. Rytterne skal være startberettigede ved sidse anmeldelsestidspunkt til Landsdelsfinalerne.

9 Til Landsdelsfinalerne kan der forekomme nye lege. Landsdelsfinaler: Til Landsdelsfinalerne afvikles konkurrencen samme dag og der rides 2 gange med 4 lege. Placering: Der gives point i forhold til antal startende hold. Har to eller flere hold lige mange points til 1. pladsen til Landsdelsfinalerne, rides der omridning i flagstafet. Dommere: Ved landsdelsfinalerne udpeger Breddeaktivitetsudvalget 1 overdommer og side dommer til antal baner. Overdommerens kendelser er inappellable. Ved turneringsstævner: Se Breddereglement under afsnittet om Ponygames Holdleder: Hvert hold har en holdleder som må holde i første hest på banen.

10 STILSTAFETSPRING AFD. A & B: Stilstafetspring er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet om Stilstafetspringning. Se på: Hvilke ryttere kan deltage: Afd. A: Åben for ryttere der ikke har startet i sværhedsgrad 1 eller højere i spring og military i det indeværende år samt de to tidligere år. Højst en af rytterne på holdet må fylde 14 år i det år Landsdelsfinalerne afholdes eller være ældre. Højst en af rytterne på holdet må have deltaget på et vindende hold i stilstafetspringning til Landsdelsfinalerne. Afd. B: Hold sammensætning: Afd. A: Turneringsstævner: Landsdelsfinaler: Sammenlægning af afdelinger: Placering: Afd. B: Åben for alle Et stafethold består af 3 ekvipager (der kan tilmeldes en eller to reserveryttere). Hver rytter springer 8-12 spring. Max højde 50 cm Tempo: 250 m/min. Alle ryttere skal ride den samme bane. Der skal derfor kunne rides direkte fra sidste til første spring. Max højde 70 cm Tempo: 275 m/min. Banen vil være fortløbende, og skiftet bør være på forskellige steder. Ved hvert turneringsstævne rides to runder efter metode S2. Se evt. bedømmelsesskema for Stilstafetspringning: dde/breddeaktiviteter/stafetspringning/bredde%20s2%20skema%20d ommer%20gldende%20docx.ashx Resultater af de to runder lægges sammen, og holdet med den største Stilpointsum er vinder af kvalifikationen. Ved pointlighed er holdet med den hurtigste tid i den sidste redet runde, vinder af kvalifikationen. Distriktsbreddeudvalgene/ landsdelsstyregrupperne evt. lave lokale pointtildeling. Man kan f.eks. tildele vinderen 25 point, nr point osv. Holdet med bedste resultat er vinder. Der rides 2 gange stilstafetspringning i højde, der er gældende for afdelingen efter metode S2. Der rides finalerunde for de 3 hold med højest stilsum. Der rides kun en dag ved Landsdelsfinalerne. Ved færre end to tilmeldte hold i de enkelte afdelinger kan disse slås sammen til således at, holdene rider samme bane, i hver sin højde. Alle ryttere skal ride den samme bane. Der skal derfor kunne rides direkte fra sidste til første spring. Resultatet af de to runder for hvert hold lægges sammen, og de tre hold, der har den højeste sum, rider en finalerunde om 1. pladsen, såfremt der er ligeplacerede efter gennemridningen af finalerunden, vil det derefter

11 Dommere: Baneskitser: Holdleder: være tiden i finalerunden, der afgør placeringen. Ved Landsdelsfinalerne udpeger Breddeaktivitetsudvalget springdommer, stilspringdommer og banedesigner. Stildommerens kendelser er inappellable. Se Breddereglement under afsnittet om Stilstafetspringning Til turneringsstævner bør der som princip anvendes en af banerne som ligger på: etspringning.aspx Hvert hold har en holdleder, holdlederen må hjælpe rytterne med let opmuntrende tilråb fra sidelinien.

12 PARKOUR OG MILJØ AFD. A & B Parkour og miljø er nye landsdækkende konkurrencer, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittende for Parkour og Miljø. Se på: Hvilke ryttere kan deltage: Afd. A: Afd. B: Hold sammensætning: Turneringsstævner: Landsdelsfinaler: Afd. A: Hold af 3 ryttere: 2 af rytterne skal være under 16 år og en rytter fra holdet skal være fyldt 16 år i det Landsdelsfinalerne afvikles eller være ældre. Hold på 4 ryttere: 3 af rytterne skal være under 16 år og en rytter fra holdet skal være fyldt 16 år i det år landsdelsfinalerne afvikles eller være ældre. Afd. B: Åben for alle. Et bruttohold skal bestå af 3-4ekvipager, samt evt. en reserveekvipage. Det er de tre bedste resultater der tæller med. Ved afvikling af Turneringsstævner kan Distriktsbreddeudvalgene/ landsdelsstyregrupperne evt. lave lokale pointtildeling. Man kan f.eks. tildele vinderen 25 point, nr point osv. Holdet med bedste resultat er vinder pr. aktivitet dvs. Miljø og Parkour. Der gives også point i Orienteringsridt til klubturneringen. For det enkelte hold lægges de 3 bedste resultater sammen, og det hold, der har flest point er vinder. Ved pointlighed er indbyrdes resultater afgørende. I turneringsperioden i landsdelene skal holdene have mulighed for at prøve at ride orienteringsridt, miljø og parkour ved en eller flere stævner. Parkour forhindringer: Der indgår 6-12 forhindringer i klassen. Der kan vælges mellem: 1AB, 2ABC, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB, 7, 8AB, 9AB, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 17A, 18A, 20A, 23A, 24A, 26A, 25A, 26A, 29A, 31A, 32, og 33 (man må gerne have f.eks. 2A, 2B og 2C med.) Miljøforhindringer: Der indgår 7-12 forhindringer i klassen. Der kan vælges mellem :1, 2ABC, 3AB, 4A, 5AB, 6A, 6C, 7A, 7C, 9, 10, 12 og 13AB (man må gerne have f.eks. 2A, 2B og 2C med.) Parkour forhindringer: Der indgår 7-15 forhindringer i klassen. Der kan vælges frit Miljø forhindringer: Der indgår 7-12 forhindringer i klassen. Der kan vælges frit Forhindringer/øvelser skal offentliggøres senest 6 dage før stævnets start. Der må ikke benyttes forrytter og/eller trækker til de ryttere der rider kvalifikation i afd. B. I afd. A vil der være Parkour forhindringer og Miljøopgaver. Disse vil offentliggjort senest 14 dage før stævnet start. I afd. B vil der være Parkour forhindringer på tid og Miljø opgaver. Disse vil offentliggjort senest 14 dage før stævnet start. Parkourbanen vil være på tid og der gives strafpoint ved overtrædelse af fejlfri

13 Sammenlægning af afdelinger: Placering: Dommere: Holdleder: tid. Den nøjagtige, optimale længde og tempo angives på holdledermødet i forbindelse med holdledermøde. Ved færre end to tilmeldte hold i de enkelte afdelinger kan disse slås sammen til således at Parkour og Miljø øvelser kan tilpasses så de rides på samme type forhindringer. Resultatet fra opgaverne lægges sammen. Vinderekvipagen i hver aktivitet modtager 25 point, nr point osv. og nedefter pr. aktivitet-de tre bedst placerede ryttere fra holdet tæller med i hver aktivitet. Resultatet for aktiviteter lægges sammen, og det hold, der i alt har flest point, er vinder. Er der pointlighed mellem et eller flere hold, er det det hold, der har opnået flest point i Parkour, der er vinder. Ved landsdelsfinalerne udpeger Breddeaktivitetsudvalget en overdommere. Ved turneringsstævner: Se Breddereglement under afsnittet om Parkour og Miljø. Hvert hold har en holdleder, der kan være en del af holdet.

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02 Propositioner for Kvalifikationer 2013 Breddestævner og 1. kvalifikation Lørdag 12. Januar 2013 Aflyst for få tilmeldninger D4,Brian Behrendt, skovvejen 8a,,4200 Slagelse eller Brianbehrendt@ymail.com

Læs mere

1. U DG AV E G Æ L DE N DE F R A 1. S E PT E M B E R

1. U DG AV E G Æ L DE N DE F R A 1. S E PT E M B E R Propositioner for Landsfinaler 201 7 1. UDG AV E G Æ L DEN DE FRA 1. SEPT EMBER 2016 FÆLLES BESTEMMELSER FOR LANDSFINALER Den vigtigste regel ved breddestævner er, at de deltagende ryttere og ponyer/heste

Læs mere

FÆLLES BESTEMMELSER FOR LANDSFINALER

FÆLLES BESTEMMELSER FOR LANDSFINALER Propositioner for Landsfinaler 201 6 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. SEPTE MBER 201 5 M E D RE T TE LSER PR. 15. APRIL 2016 FÆLLES BESTEMMELSER FOR LANDSFINALER Den vigtigste regel ved breddestævner er, at

Læs mere

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse Bredde stævne med første kvalifikationsrunde hos xxxx Rideklub xxxdag d. xx/xx 201x Kl. Disciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt

Læs mere

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017 Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK søndag d. 7/5 2017 Kl. Diciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt Der rides

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Til alle stævnerne er der også klasser med enkelt starter, hvor man ikke skal deltage i kvalifikationsklasserne, for at være med.

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

P r o p o s i t i o n e r f o r L a n d s f i n a l e r 2 0 1 5

P r o p o s i t i o n e r f o r L a n d s f i n a l e r 2 0 1 5 P r o p o s i t i o n e r f o r L a n d s f i n a l e r 2 0 1 5 1. U DGAVE G Æ LD ENDE FRA 1. SE P TEMBER 2 0 1 4 Side 1 af 15 FÆLLES BESTEMMELSER FOR LANDSFINALER Den vigtigste regel ved breddestævner

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

D-stævne mesterskab 2016

D-stævne mesterskab 2016 D-stævne mesterskab 2016 Et distrikt mesterskab for distrikt 9 på D-plan Et mesterskab for D-stævneryttere, individuelt og for Hold, i både spring og dressur. Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2017 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Referat fra Distriktsbreddedag 4. oktober 2014

Referat fra Distriktsbreddedag 4. oktober 2014 Referat fra Distriktsbreddedag 4. oktober 2014 1. Velkomst v/dorte Nørskov: Præsentation af administrationen, Breddeaktivitetsudvalget og deltagere. DN, bød velkommen og startede med at orientere hvorfor

Læs mere

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Para-dressur - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Generelt Dette reglement er gældende fra 1. april 2017, og erstatter alle tidligere udgaver af samme. A - Klassifikation Pararyttere

Læs mere

D-stævne mesterskab 2017

D-stævne mesterskab 2017 D-stævne mesterskab 2017 Et mesterskab for distrikt 9 på D-plan Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt mesterskab: Der kåres mestre i følgende mesterskaber: Lc-Pony Lb-Pony Lc-hest Lb-hest

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM

Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM Til stede: Jakob (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Birgitte Tribler (TD ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

B r e d d e r e g l e m e n t G Æ LD ENDE FRA 1. SE P TEMBER 2 0 14

B r e d d e r e g l e m e n t G Æ LD ENDE FRA 1. SE P TEMBER 2 0 14 B r e d d e r e g l e m e n t G Æ LD ENDE FRA 1. SE P TEMBER 2 0 14 M ED SYN LIG E RE TTELSE R 1. NOVEMBER 2014 Breddeaktiviteter er for alle ryttere og heste. Der findes mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur 17. -18. september 2016 Lørdag 17. september 2016 Hest & Pony Klasse 1: Bom på jord 60 cm, met. B0. Pony Klasse 2: 60

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Vær med til en festlig dag i hestens tegn og vind flotte præmier til Hesten i Fokus! Søndag den 4. september 2016 i Skive Rideklub Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Pas De Deux er en dressurkonkurrence,

Læs mere

Breddereglement 6. UDGAVE

Breddereglement 6. UDGAVE Breddereglement 6. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 28. N O VE MBER 2017 Retningslinier for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport 1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen. Sikkerhedsvest:

Læs mere

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper:

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper: Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års dressurheste Vinderen

Læs mere

Stævnetype: A B C Show Antal dage: Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon:

Stævnetype: A B C Show Antal dage: Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon: DANSK RIDE FORBUND - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Stævnerapport Military Modtaget: (udfyldes af DRF) Stævnetype: A B C Show Antal dage: 1 2 3 Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon: E-mail: Stævnets

Læs mere

MHDK stævne regelsæt 2017

MHDK stævne regelsæt 2017 MHDK stævne regelsæt 2017 Der kan deltages i følgende klasser: Dressurkørsel- dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur 2 og Kür (sværhedsgrad 2) Dressur for lange liner - dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur

Læs mere

M ED RE TTE LSE R PR. 1. NOVE MBER 2016 DIS SE ER M ARKRET M E D RØ D T

M ED RE TTE LSE R PR. 1. NOVE MBER 2016 DIS SE ER M ARKRET M E D RØ D T Breddereglement 2016/2017 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. SEPT E MBER 2016 M ED RE TTE LSE R PR. 1. NOVE MBER 2016 DIS SE ER M ARKRET M E D RØ D T Breddeaktiviteter er for alle ryttere og heste. Der findes

Læs mere

2. U DGAVE G Æ LD ENDE FRA 1. SE P T EMBER M ED SYN LIG E RE TTELSE R 2 4. SEPTEMBER

2. U DGAVE G Æ LD ENDE FRA 1. SE P T EMBER M ED SYN LIG E RE TTELSE R 2 4. SEPTEMBER Breddereglement 2015/ 2016 2. U DGAVE G Æ LD ENDE FRA 1. SE P T EMBER 2 0 15 M ED SYN LIG E RE TTELSE R 2 4. SEPTEMBER 2 0 15 Breddeaktiviteter er for alle ryttere og heste. Der findes mange forskellige

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland indbyder til 35 års Jubilæumsstævne d. 1 oktober 2016 i Harridslev Rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ Mønstring

Læs mere

Nordvestsjællands Rideklub

Nordvestsjællands Rideklub Nordvestsjællands Rideklub - vil gerne byde ryttere og tilskuere velkommen til D-stævne i Spring og Dressur for Hest og Pony m/2.kvalifikation i D4 cups spring! Den 5.-6. maj 2012 Rytterinfo: Anmeldelser

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP MILITÆR FEMKAMP 1. DISCIPLINER Militær Femkamp omfatter følgende discipliner: - Geværskydning (200 m, præcisions-/hurtigskydning) - Forhindringsbaneløb - Forhindringssvømning (50 m) - Håndgranatkast (præcision

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

DM Ude for veteraner VDM arrangementer

DM Ude for veteraner VDM arrangementer DM Ude for veteraner VDM arrangementer DAF's Terminsudvalg fastlægger dato for afvikling af samtlige mesterskaber. Mesterskabsstævner arrangeres af DAF's VU i samarbejde med den arrangerende klub. Veteranudvalget

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september Almindelige bestemmelser Sted Kontaktperson/(er) DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde 28.-30. september Voltigeklubben Thommysminde (VKT) C/O ThommysmindeHesteCenter Hvejselvej

Læs mere

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Indbydelse til GENERALFORSAMLING Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Tilmelding til spisning, senest 15 Februar, er nødvendig

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD Lørdag d. 14. februar 2015 Kallehavegaard Rideklub byder hjertlig velkommen til internt klubstævne og fastelavn. Da juniorudvalget har valgt at afholde

Læs mere

Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10

Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10 Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10 Afvikling Individuelle mesterskaber skal afholdes i juni. Holdmesterskaber skal afholdes i september. For at gøre det økonomisk rentabelt for klubberne afvikles de

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Stævnerapport Military

Stævnerapport Military DANSK RIDE FORBUND - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby (Version 2015) Stævnerapport Military Modtaget: (udfyldes af DRF) Stævnetype: A B C Show Antal dage: 1 2 Klub: Bjerringbro Rideklub Dato: 17-18/ Stævneleder:

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Regler for VinterCup 2008/2009

Regler for VinterCup 2008/2009 Regler for VinterCup 2008/2009 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter,

Læs mere

Regler for VinterCup 2010/11

Regler for VinterCup 2010/11 Regler for VinterCup 2010/11 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Distrikt 8 - Sønderjylland

Distrikt 8 - Sønderjylland Distrikt 8 - Sønderjylland 14. marts 2016 1 Emner Distance-sporten Kodeks for dressurdommere DRF 100 år Dressurchampionater fra 2017 DIF ny støttestruktur Vaccinationer DRF ny kontingentstruktur Ny rytterlicens

Læs mere

Rytterkategorisering i springning

Rytterkategorisering i springning Brøndby, 14. december 2009 Rytterkategorisering i springning Rytterkategoriseringen har rejst en del spørgsmål. Vi har nedenfor forsøgt at beskrive kategoriseringerne og overgangsordningerne, så de besvarer

Læs mere

REGLER FOR GLINKOWSKI DRESSUR CUP 2016

REGLER FOR GLINKOWSKI DRESSUR CUP 2016 FORMÅL MED DRESSUR CUP ER: - at give debutanter og mindre øvede kuske interesse og erfaring med køresportens grundelementer, gennem overskuelige lokale 1-dags stævner. - at give øvede kuske og elitekuske

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

SJM OG 6. SEPTEMBER AFDELING C

SJM OG 6. SEPTEMBER AFDELING C SJM 2015 5. OG 6. SEPTEMBER AFDELING C Offentliggørelse af ponygameslege Distrikt 3 har valgt at offentliggøre ponygames legene til årets sjællandsmesterskab i ponygames på Store Hestedag. Da nogen af

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler Dette turneringsreglement er gældende for semifinaler og finaler i Dame Par, Senior Par, Mix Par og Åben Par. Tilmelding og betaling 1. Alle deltagende spillere skal være medlem af DBf. ( 301A) 2. Der

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation Fjordhestens Venner Kronjylland Medlemsinformation Marts 2014 Redaktion: Bestyrelsen og Lisbeth Pedersen (landevejen@fiber.dk) Forsidefoto: Lena Trab Siden sidst Generalforsamling den 7. februar i Gjesinghus

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark.

Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark. Side 1 af 1 Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark. 24. 26. august 2001. Hermed inviteres alle der måtte have lyst til at deltage i vort fjordheste stævne. har i år 60 års stambogsjubilæum dette

Læs mere

Vestjysk Voltige d maj 2012

Vestjysk Voltige d maj 2012 Almindelige bestemmelser Vestjysk Rideklub Sted Engdraget 26, 6800 Varde Pris i kr. Kontaktperson/(er) Læge/ dyrlæge/ smed Dommere: Teknisk Delegeret: Opstaldning Forplejning Overnatning Ankomst. Musik

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere