Kort sagt velkommen! Kan vi stadig forundres? Claus Iversen. Sted: Tid: Info: Højbjerg, primo august Højbjerg, primo august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort sagt velkommen! Kan vi stadig forundres? Claus Iversen. Sted: Tid: Info: Højbjerg, primo august 2015. Højbjerg, primo august 2015"

Transkript

1 2015 EFTERÅR

2 Højbjerg, primo august 2015 Højbjerg, primo august 2015 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen med dette efterårsprogram i den bygning der nu hedder Antroposofisk Kulturhus (tidl. Huset på Højbjerg Torv). Som fælles overskrift for året 2015 har vi valgt: Kan vi stadig forundres? Vi forsøger os også i dette efterår med et slankere emnekatalog i vores program - forsøger stadig fremadrettet at sætte mere fokus på emner der er befrugtet af antroposofien, og samtidig at være up-to-date med vor samtid. Vi bestræber os fortsat på at revurdere indhold, arrangementsformer og -struktur med nye øjne. Som skoleleder oplever jeg at der er mindst 4 highlights i dette efterår: Hans Erik Deckert: Nationalsocialismen en vanviddets idelogi, Niels Stockholm-workshop i forlængelse af filmen Så meget godt i vente, to arrangementer har afsæt i eurytmien og Astrid Steffensen med 3 aftener om det sakrale rum... med meget mere. Der er onsdags-arrangementer næsten hver onsdag kl (bemærk tidspunkt) undtagen uge 42 (efterårsferie). Tjek selv op i kataloget. Efterårets sidste tre arrangementer er de første i DOF Vendepunkts Musiksalon-serie. Vi bestræber os stadig på at udvikle vores facebook-side hvor det ville være skønt om du kunne klikke på syntes godt om således at den kan spredes med vinden. Så hold øje med: www. vendepunkt.com, vv så er du med. En god idé: Tilmeld dig vores e-tjeneste på og få (pr. ) INFORMATIONEN - lidt om løst og fast - tilsendt. DOF Vendepunkt udbyder også ungdomsuddannelsen stu-steinerskolen-aarhus.dk/. Særligt tilrettelagt uddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi. Målgruppe: unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder. Tilrettelagt som enkeltfags-tilbud under folkeoplysningsloven. Kort sagt velkommen! Claus Iversen DOF Vendepunkts Bestyrelse er pr ,2015 Elisabeth Møller-Hansen Anna Margrethe Schollain Emilie Nordgreen Gro Erbshmehl Hanne Winterberg Skoleleder. Claus Iversen Sted: Tid: Info: Alle arrangementer hvis ikke andet anført foregår i Antroposofisk Kulturhus, Højbjerg Torv, Rosenvangsallé 251 A, 8270 Højbjerg. Bus nr. 100 Hornslet Odder 4x i timen Bus nr. 103 Århus-Odder Hou 1 x i timen Bus nr. 18 Moesgaard Mejlby 2x i timen Alle til døren Alle foredrag begynder kl , hvis ikke andet er anført. Entré kr. 85.-/ 65.- pens / u.u.u. Billetter ved indgangen. Kursustilmelding sker via indbetaling på Merkurbank Mærk indbetaling med (fuldt) CPR-nr. & tlf.nr. evt. mail-adr. Alle kurser afvikles i.h.t. folkeoplysningsloven. Yderligere info: , eller , /

3 DET SAKRALE RUM Foredragsrække i august og september 2015 kl Onsdag kl Foredragsholder: Astrid Steffensen Musikkens rum og arkitekturens klang: Denne aften vil vi se nærmere på overgangen fra romansk til gotisk arkitektur og den samtidige musikalske udvikling fra enstemmighed til polyfoni. Jeg vil sætte den spirende fornemmelse for rummet og klangen, som opstår omkring år 1200, ind i en kulturog idéhistorisk kontekst gennem samtidige kilder, musik og billeder. Onsdag kl Foredragsholder: Astrid Steffensen Middelalderens mixed media: Middelalderens mediebillede var broget og lignede vores virkelighed en hel del mere end man umiddelbart skulle tro. Denne aften beskæftiger vi os med forholdet mellem medier og sansning. Med udgangspunkt i velbeskrevne ritualer fra Senmiddelalderens Salisbury, ser vi på, hvordan katedralens rum blev iscenesat som et grænseland mellem jord og himmel, sanseligt og oversanseligt, materielt og immaterielt. Onsdag kl Foredragsholder: Astrid Steffensen Senmiddelalderens religiøse landskab: En aften hvor vi ser på det religiøse liv som udfoldede sig udenfor og på kanten af den officielle liturgi. Det bliver en aften i selskab med hellige mænd og kvinder, mystikere, pilgrimme og andet godtfolk. Vi vil også stifte bekendtskab med de såkaldte anchoritter og anchoresser, der lod sig mure inde og levede med et vindue mod kirkens alter og et vindue mod verden, hvor man kunne søge åndelig vejledning. Arr. nr Astrid Steffensen F Astrid Steffensen, f. 1979, er cand. mag. i arkitektur, kunst og design fra Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og University of Leicester. Arbejder på et ph.d.-projekt der undersøger lighederne mellem højmiddelalderens iscenesættelser af hellige rum og aktuelle lydlige iscenesættelser af rum i lydkunst og ny kompositionsmusik. Spiller selv tidlig musik. Er optaget af forholdet mellem rum og sansning, nærvær og betydning samt oplevelser der involverer flere sanser og derfor taler til en form for synæstetisk sensibilitet Nationalsocialismen vanviddets ideologi, en autentisk vidneberetning Onsdag kl Onsdag kl Foredragsholder: Hans Erik Deckert Udgangspunktet for mine foredrag om nationalsocialismen er et citat af Hitler og et citat af modstandsgruppen Weisse Rose : Forsynet har forudbestemt mig som menneskehedens største befrier. Jeg befrier mennesket fra tvangen til at det åndelige skal være et mål i sig selv, fra de beskidte og fornedrende selvpinsler vedrørende det hjernespind, der kaldes samvittighed og moral, og fra kravet om en frihed og personlig selvstændighed, som kun kan være undt de færreste (Adolf Hitler, uddrag af samtaler med Hermann Rauschning, 1940) Hvert ord der kommer ud af Hitlers mund, er løgn. Når han taler om fred, mener han krigen, og når han på den formasteligste måde påkalder den Almægtiges navn, mener han det ondes magt, den faldne engel, satanen. Hans mund er helvedets stinkende svælg, og hans magt er i bund og grund vraget... (modstandsgruppen Weisse Rose, uddrag af det 4. flyveblad, 1942) I mit foredrag belyser jeg de faktorer, som ledte til Hitlers legale magtovertagelse i 1933, endvidere de hændelser i de følgende år, hvor diktaturet blev stadfæstet. Egne erindringer og oplevelser vil understrege begivenhederne fra denne tid. NB: Hele tekstoplægget udleveres ved indgangen Erindringer fra et musikerliv gennem 88 år Foredragsholder: Hans Erik Deckert Hans Erik Deckert vil i et foredrag give os et tilbageblik på sit lange spændende musikerliv, som i hans tidlige år også lod ham opleve Tyskland under nazismen. Pris 85 / 65 Arr. nr Hans Erik Deckert F Hans Erik Deckert. F i Hamburg. Oplevede som søn af en dansk mor og en tysk far det nationalsocialistiske diktatur. Skoletid , først i Hamburg, siden i Frankfurt/Main. Deltog som daværende tysk statsborger i 2. Verdenskrigs slutfase, blev lettere såret i april 1945 og tilbragte nogle måneder i russisk fangenskab. Flyttede til Danmark i 1947 og blev uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som cellist og dirigent. Var indtil 1959 aktiv i det københavnske musikliv, bl.a. som cellist i Det Kgl. Kapel og som musikpædagog. Fra lærer på musikkonservatorier, senest på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Er fortsat virksom som musiker. 4 5

4 De ni saligprisninger menneskets væsensleds bestemmelse ud fra Kristuskraften Fredag kl og lørdag kl Seminar med Jan Brahm De ni saligprisninger (Mt. V 1 12) udtrykker menneskets ni væsensleds potentielle udfoldelse når mennesket optager Kristusimpulsen i disse væsensled. Det ville være muligt og meningsfuldt at opbygge en kristen skoling udelukkende ud fra de ni saligprisninger. På dette weekendseminar vil en oversigt over nogle væsentlige aspekter af en sådan kristen skoling blive skitseret. Fredagens aftenforedrag vil give en oversigt over de ni saligprisninger og især gå ind på de første tre: Saligprisningerne for menneskets fysiske legeme med opgaven at blive tigger efter ånden (intuitionens stadium); livslegemet med opgaven at bære lidelse (inspirationens stadium), og astrallegemet med opgaven at blive sagtmodig (imaginationens stadium). KAN OPLEVES SÆRSKILT kr Lørdagsseminaret vil især se på de tre sjælelige væsensleds saligprisninger: Fornemmelsessjælens bestemmelse; at udvikle retfærdighed. Forstandssjælens bestemmelse; at udvikle barmhjertighed. Bevidsthedssjælens bestemmelse; at udvikle det rene hjerte. I den forbindelse vil vi anskue chakraernes udvikling i forbindelse med Kristuskraftens optagelse i væsensleddene. Vi vil se på elevens vej gennem hjertets sfærer som denne er angivet i Kristusskolen ved arbejdet med saligprisningerne. Endelig vil også vejen igennem de sidste tre saligprisninger blive antydet. Som del af seminaret vil en power point præsentation af motiver fra Hieronymus Boschs værk blive vist. Det fuldstændige tekstoplæg vil blive fremsendt ved tilmelding Dagsstruktur lørdag : Seminar I foredrag; Saligprisninger : Pause med kaffe : Seminar II foredrag Saligprisninger : Frokost (Vendepunkts gluten- og laktosefri buffet) : Seminar III Power-point Bosch : Pause med Kaffe : Seminar IV; Saligprisninger Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: (se ovenfor) Pris 700. inkl. fuld forplejning Arr. nr Jan Brahm F Jan Brahm. F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steinerpædagogikken i England, Norge og Danmark uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier ved Freie Hermetisch Christliche Studienstätte am Bodensee hos Willi Seiß af den kristne hermetisme. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og Stemmeworkshop og koncert Lørdag kl Workshop ved Jette Sørensen Alt har en vibration, også vores stemme. Den er unik som vores fingeraftryk. Ved at udtrykke vores vibration via vores lyd får vi overensstemmelse med os selv og derved øget styrke. Ved at synge vores lyd sammen med andre kommunikerer vi på en anden måde end den verbale. Indledningsvis lyttes der til sang/vokal akkompagneret af guitar. Og vi sætter tonen an sammen. Herefter et kortere oplæg, som beskriver hvordan man kan arbejde med stemmen og hvorfor det er givtigt. At lære sin stemme at kende på ny kan give udvikling på flere planer fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt. Mange har lyst at udtrykke sig i sang, men har fået at vide i skolen at det duede de ikke til. Der beskrives også hvordan man fagligt ud fra musikterapien kan arbejde med vokal og instrumenter som værktøj til udvikling. Alle tidspunkter er ca. tider Kl Oplæg til workshop Kl kl Workshop forsætter Kl kl Workshop forsætter Kl kl Fælles afslutning Så synger vi i fællesskab - efter en kortere opvarmning af krop og rytmesans. Sangen vil være en vekslen mellem enkle sange, der er nemme at synge med på, og fri stemmelyd. I den frie del bruger vi stemmen ud fra enkle angivne spilleregler. Der vil være mulighed for at synge oven på gruppens underlæggende/støttende lyd. Man skønner selv, hvor meget aktiv lyd man ønsker at lave. At lytte er også en kreativ proces. Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: kl Pris / inkl. fuld forplejning Arr. nr Jette Sørensen F Jette Sørensen, f. 1963, har gennem mange år arbejdet med stemmen i koncertvirksomhed og som musikterapeut. Har en forkærlighed for den vokale improvisation og at afholde sang-sharings-grupper. 6 7

5 Workshop med afsæt i filmen SÅ MEGET GODT I VENTE (instruktør Phie Ambo) og hvad som er hændt siden da Lør kl Oplægsholder: Niels Kr. Stokholm De miljøkatastrofer der er opsejling til, skyldes mangel på indsigt i det visdomsfulde samspil mellem alt i universet. Som afslutning på Rudolf Steiners Landbrugsforedrag i Koberwitz i pinsen 1924, henvendte Rudolf Steiner sig til de unge deltagere på kurset ved at komme med et kort indlæg om ungdommens søgen efter at genfinde ånden i naturen. Dette indlæg vil blive gennemgået og paralleller vil blive draget til H.C. Andersens Eventyr Klokken, et eventyr der vidner om at H.C. Andersen evnede at beskrive sandfærdige naturoplevelser, som kun et menneske kan der har erhvervet den bevidste billedbevidsthed. Tilmeldingsfrist: min. deltagerantal 10 Tidspunkt: kl Pris inkl. fuld forplejning Arr. nr Det biodynamiske - oplevelser Onsdag kl Biodynamisk Forbrugersammenslutning ved Lars Mikkelsen Tradition, kult & religion Onsdag kl Dias-foredrag ved Svend Castenfeldt Bjerglandbrug er en krævende erhvervsform. Også i Tyrol, hvor terræn og vejrlig sætter særlige betingelser. Ikke blot landbrugernes faglige kunnen indgår i arbejdet med dyrkning af afgrøder og med dyrehold på sætrene. Både oldgamle kultformer og nyere katolsk religionspraksis tages i brug for af sikre lokalsamfundets eksistens og samfundets selvforståelse - vi vil få svar på hvordan i dette foredrag. Arr. nr Svend Castenfeld F for at forsvinde uden nye initiativer, dels at forståelsen og interessen for dans, bevægelse, yoga og meditative perspektiver af bevægelse, akrobatik og kampsport vokser i samfundet generelt. At se eurytmien som hørende til i denne nye kreative bølge giver nye tilgange og forståelsesmuligheder, og vi vover i uddannelsen at spørge os selv, hvad eurytmien kan både lære af og bidrage med i sin samtid. Denne aften er tænkt som en åben og interaktiv proces, hvor de tilstedeværende inviteres til at deltage og bidrage ud over at være tilskuere til et mindre demonstrationsforløb og eurytmiprogram. Medbring derfor gerne løst tøj og evt. eurytmi-sko. Arr. nr De sociale konflikter der præger vor tid, skyldes mangel på gensidig menneskeforståelse. Filmen illustrerer begge disse mangler. Der er hændt meget positivt i kølvandet på filmen, som jeg med glæde vil berette om. Hændelser der vidner om, at der er meget godt i vente, hændelser der vidner om at der er mange mennesker der har en mere eller mindre bevidst længsel efter en dybere og mere positiv forståelse af meningen med livet. Program: : Seminar 1 oplæg Niels Kr. Stokholm : Kaffepause : Seminar 2 oplæg Niels Kr. Stokholm - med samtale : Frokost - Vendepunkts gluten- og laktosefri buffet Eurytmi Kaffepause : Seminar 3 sammenfatning og afslutning Det er et stort emne på en aften og med mange facetter. Jeg vil udvælge særlige emner ud fra mit liv med det biodynamiske, fx med gnomerne (fræsning), kål-larver, snegle. I som gæster vil få lejlighed til at tage flere emner op. Fri debat. Det skal gerne blive et dialog-/debat-møde mellem os, så I ikke falder i søvn. Tidspunkt: kl Pris 85 / 65 Arr. nr Lars Mikkelsen: biodynamisk avler, pensionist, naturhelse-sundheds-person og civilingeniør. Svend Castenfeldt, f. 1937, har som etnograf og socialantropolog især forsket i lokalsamfund i bjergområder i Vesteuropa og Centralasien Eurytmi - en bevidsthedsskabende bevægelseskunst. Selvudvikling gennem kunstnerisk-dynamisk kropsarbejde. Tor kl V/ Morten Klinkvort og studerende ved eurytmiuddannelsen i København Initiativet til en ny eurytmiuddannelse startede i august Motiver herfor er dels udsigten til at eurytmien er i fare Morten Klinkvort. F Lærer ved Rudolf Steiner-Skolen Kvistgård med 18 års undervisningserfaring. Lærer ved Sophia Læreruddannelsen i København siden Eurytmiuddannelse i Järna (Sverige) og ved Goetheanum (Schweiz), afsluttet Uddannelse som kranio-sakral-terapeut , Ledelsesuddannelse og del af ledelsesgruppen på Rudolf Steiner-Skolen Kvistgaard

6 Planeterne og De tolv stemninger af Rudolf Steiner Fredag kl. 19:00 Søndag kl. 13:00 Workshop med Ursula Zimmermann, Dornach / CH Kurset vil have Rudolf Steiners Die Zwölf Stimmungen i centrum, særlig dialogen mellem planeterne og dyrekredstegnene Stenbuk-Vandmand og Fiskene, Hvilke kvaliteter udtrykker de, og hvorledes kan de berige bl.a. vor identitetsoplevelse? Eurytmiske øvelser og betragtninger (på tysk m. oversættelse) vil veksle med samtaler. Stævneprogram (dagsforløb) for det samlede seminar tilsendes ved tilmelding. Som optakt tilbydes pre-workshop Kirstin Seddon: lør kl. 9:30 12:30 i Antroposofisk Kulturhus Morten Klinkwort: man kl. 19:00-21:30 i R. Steinerskolen i Kvistgård Disse er indeholdt i stævneprisen, men ikke en forudsætning: Interesse herfor meddeles ved tilmelding; husk kontaktoplysninger! Yderligere info hos Kirstin Seddon, tlf.: Kurset er en fortsættelse af to tidligere kurser, men med mulighed for nye deltagere. Der kræves ingen forudsætninger - ud over interesse! Vel mødt! Pris for stævnedeltagelse (inkl. evt. optaktskursus) og fuld forplejning: kr. 500,- Der gives ingen pensionist elle unge-reduktion foredrag fredag aften kan besøges til kr Tilmelding til DOF Vendepunkt: vendepunkt.com Tel / Husk fødselsdato (for tilskud Aarhus Kommune) navn og adresse/mail oplysninger for bekræftelse, program, andre oplysninger, litteraturforslag m.v. Tilmeldingsfrist: for stævne / for pre-workshop Tidspunkt: se oppe. Pris Bank konto mrk. UZ stævne inkl. fuld vegetarisk / Gluten og laktose fri forplejning Arr. nr Om byplanlægning, arkitektur, kunst og design Onsdag kl Oplægsholder Alexander Muchenberger Bureau Detours er et spraglet netværk af kreative entreprenører, der opererer på et mix af platforme, der siden 2006 har spændt over byplanlægning, arkitektur, kunst og design. Herfra afprøver de grænserne for det offentlige rum og igangsætter og involverer lokale i processen. Gennem konkrete kreative processer skaber Bureau Detours grobund for sociale miljøer, der skaber plads til handling bag idéerne og de lokale potentialer ethvert sted har. Gruppen består blandt andet af landskabsarkitekter, designere, grafikere, pædagoger, kunstnere, snedkere og tømrere, der i forskellige konstellationer har udført opgaver for folkeskoler, kulturfestivaler, kommuner, udviklingsprojekter og deltaget på udenlandske og danske udstillinger. Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding Arr. nr Alexander Muchenberger, f Gæsteunderviser Designskolen Kolding 2013 Kreativ Vicevært / facilitator DOME OF VISIONS, Aarhus2013 MA Interaktions Design Designskolen Kolding 2011 Praktik, Observatorium, Rotterdam NL og frem: Projektleder og virksomhed via Bureau Detours 2007 Kunst og Design Aarhus 2007 Lystekniker Jyske Opera 2006 Teater & Udstillingstekniker, Teknisk Skole Aarhus 2001 Produktionsskolen, Aarhus 2000 Rudolf Steiner-Skolen, Aarhus Et liv i konkurrence og økonomisk vækst til debat - hvordan skabes et bæredygtigt alternativ? Onsdag kl Oplægsholder: Julius Graakjær Grantzau Jeg vil fortælle om at være en del af Alternativet - et nyt grønt parti og en bevægelse for bæredygtig omstilling - i en tid, hvor vækst og konkurrence sætter dagsordenen. Og om at være menneske i en verden, hvor jeg mener, at samfundets dominerende strukturer ikke længere understøtter det naturlige. Arr. nr Julius Graakjær Grantzau F Julius Graakjær Grantzau. F : Afsluttet 12. klasse Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Siden selvstændig, iværksætter og konsulent i IT-verdenen og med vinbutikker i Aarhus, juice-bar i Polen og musikfestival ved Gudenåen. Fra 2012: Omstilling med fokus på natur, sundhed og livskvalitet. 2015: Folketingskandidat, Alternativet 10 11

7 Abrikostræerne findes Om skabelsesprocesser i Inger Christensens alfabet Lør kl Workshop med Ingelise Jensen Formcirklen er æstetik kun et spørgsmål om smag? Onsdag kl Oplægsholder Thomas Arvid Jaeger På en sproglig-eurytmisk vandring gennem dele af Inger Christensens poetiske landskaber vil vi undersøge, om der kan findes en ny tilgang til den sansede verden. Hvilke sproglige virkemidler og systemer benytter Inger Christensen sig af til at skrive en verden frem? Opdagelsesrejsen, der spænder fra eufori til undergang, vidner om en opvågnen til en nærværende og rummelig bevidsthedstilstand. PROGRAM: : Eurytmi : Kaffepause med frugt : Oplæg og samtale : Eurytmi : Frokostpause med varm vegetarisk buffet : Eurytmi : Kaffepause med sødt : Opsamling og samtale : Eurytmi Der kræves ingen eurytmiske forudsætninger. Ingelise Jensen F Ingelise Jensen. F Uddannet bibliotekar Studier i litteraturvidenskab ved Kbh.s Universitet Uddannet eurytmist i Berlin Underviser ved forskellige antroposofiske uddannelsesinstitutioner tilknyttet Eurytmiuddannelse Århus og Eurytmiensemblet Ildfuglen. Eurytmilærer ved skolerne i Aalborg (siden 2005) og Hjørring (siden 2014) samt ved div. børnehaver. Der findes ingen fælles systemer og teorier, som strukturerer vores måde at beskrive grundformer og deres relationer på samme måde, som vi kender det inden for farve, musik og sprog. I stedet anvender vi vores personlige smag som jo ikke kan diskuteres. Ud fra et professionelt synspunkt er det imidlertid utilstrækkeligt at bedømme form som grim eller smuk. Vi kan betragte form som et sprog ud fra dens evne til at udtrykke sig. Spørgsmålet om det er muligt at skabe en fælles forståelse for form og formudtryk har været central for mange formteoretikere i historiens løb. Foredraget belyser med udgangspunkt i et historisk overblik over væsentlige formteorier det vi kalder modsætninger eller kontraster. Denne synsvinkel kan udvikles til en formteori eller en formlære. Formens kvaliteter - eller mangel på samme kan dermed beskrives mere nuanceret end det blot smagsmæssige. Foredraget tager udgangspunkt i en Ph.d.-afhandling af foredragsholderen med titlen Modsætninger. Thomas Arvid Jaeger F Thomas Arvid Jaeger, arkitekt, lektor, Ph.d. Inst. for Arkitektur & Design Aalborg Universitet Thomas Arvid Jaeger, f. 1954, er uddannet arkitekt og har siden 1997 arbejdet med at opbygge en ny civilingeniøruddannelse i Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet. Thomas Arvid Jaeger underviser i arkitektur og designhistorie samt formteori, som også er hans forskningsområde. Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: kl Pris inkl. fuld forplejning Arr. nr Arr. nr

8 Koncert med unge talenter fra Gradus Onsdag kl Oplægsholder / konferencier Martin Lysholm Jepsen Unge talenter fra den lille private elite-klaverskole Gradus i Aarhus giver prøver på deres kunnen. De spiller et herligt varieret klassisk program af høj sværhedsgrad. Værker og pianister præsenteres af Gradus` leder Martin Lysholm Jepsen. Tilhørerne får således et indblik i historien bag værkerne og komponisternes liv. Efter koncerten kan publikum stille spørgsmål til de unge talenter og deres lærer og derigennem få et indblik i deres arbejde med klaveret og talentudviklingen. Gradus-eleverne har vundet mange toppriser ved konkurrencer i ind- og udland og de fleste vælger at studere videre ved konservatoriet efter tiden på Gradus. Efter koncerten bydes på et glas og en snack. Se mere på Arr. nr Jens Bjerg fortæller om egne kompositioner Ons kl Oplægsholder: Jens Bjerg Han vil bl.a. fortælle om sin sangcyklus Syv sange for bas, cello og klaver til digte af William Heinesen, der blev uropført i Det Danske Sangselskab i Der vil naturligvis også blive lejlighed til at høre musikken. Arr. nr Jens Bjerg F Jens Bjerg. F i Lemvig. Cand.mag. i musik og fransk (Aarhus Universitet). Organist (Det Jyske Musikkonservatorium) komponerer også (se hjemmeside: Adventskoncert med elever fra Aarhus Musikskole Onsdag den kl Oplægsholder: Ulla Erml Ulla Erml, pianist og lærer ved Århus Musikskole, sammensætter et koncertprogram med store såvel som små musikskoleelever, solospil og sammenspil. Tilmelding: ingen Event pris: Fri Entré Ons kl Arr.nr

9 Bevæg dit liv Eurytmikursus for alle interesserede 6 mandage kl i ugerne beg. d.21. Sept. 2015, pris : kr. henv.: Bente Møller mobil eller Auning Apotek v/ Ulrik Hjelme Alt i homøopatisk og antroposofisk medicin mm. Lave priser, sender fragtfrit og leverer hurtigt Faglært rådgivning v/ Bodil, Aase eller Betina Kontakt os på eller Auning Apotek Centervej Auning UTAS TEATER viser Skal jeg være min brors vogter? På sporet af mørket til Nordens lys igennem dans - pantomime - skuespil Stykket tager udgangspunktet i I. Christensens: alfabet, går over til en dramatisering af K. O. Knausgårds version af brodermordet, Kain og Abel, som bragte mørket til os mennesker. I scenerne fra A. Strindbergs CECILIE HOLLENSBERG Art direction & grafisk design Et drømmespil oplever vi mennesket, famlende i mørket, søgende lyset, og i I. Christensens Sommerfugledalen dominerer lyset - alene igennem sonetternes tone og billeder. Lyset, som er blevet til Nordens lys. Entré:65 kr. uuu 60 kr. Billetter ved indgangen Fredag 14. august 2015 kl Lørdag 15. august 2015 kl Søndag 16. august 2015 kl Jeg tilbyder løsninger inden for art direction, grafisk design og sparring Kulturcafé Eurytmi digte musik Søndag den 8. nov. kl. 16 Identitetsdesign: logo, visitkort, brevpapir og guidelines Design af emballage, magasiner, brochurer, flyers og plakater Design af hjemmesider, webshop og brugervenligt interface design Se mere på: Caféen åbner kl Entré 75/50 kr. inkl. kaffe/kage Mobil:

10 ZIMMERMANN-STÆVNE for medlemmer af den Frie Højskole for Åndsvidenskab Fælles studiearbejde om mantraerne fra 6. klassetime Fre søn Vi skal arbejde med sjælens udfordring i mødet med elementerne, der udgør stoffets fremtrædelsesformer i naturen, og i forhold til det kosmisk-æteriske, der kan fremtræde i en forførende form, hvor sjælen må styrkes. Denne udfordring med at forholde sig til noget naturgivet, kan vi genfinde i kapitlet Individualitet og art i Frihedens filosofi. Således peger to veje, den meditative fra Højskolen og den filosofisk/tankestringente fra Frihedens filosofi på menneskets udviklingsopgave: at tilkæmpe sig frihed over for de betingelser det møder i jordelivet. PROGRAM Fre :00 Oplæg I og samtale 21:00 Slut Lør :00 Oplæg II og samtale 10:15 Kaffepause 10:45 Modellering 11:15 Eurytmi 12:00 Frokostpause 13:15 Oplæg III og samtale 14:30 Tegneøvelser 15:00 Kaffepause 15:30 Oplæg IV og samtale 16:45 Eurytmi Slut Søn :00 Eurytmi 09:45 Kaffepause 10:15 Fælles holdt klassetime. Mantraerne fra 6. klassetime 11:30 Afsluttende samtale, fremblik Arrangør: DOF Vendepunkt. Tilmelding senest til: / eller vendepunkt.com Pris: 600 kr. (unge under 25 år: 100 kr.) Arr.nr Forberedelseskredsen: Jeppe Flummer, Jytte Germundsen, Uta Møller, Elisabeth Møller-Hansen, Charlotte Prang, Anna Margrethe Schollain.

11 Hvis ikke andet angivet, foregår arrangementet i: Antroposofisk Kulturhus Rosenvangs alle 251 A 8270 Højbjerg (Torv) Buslinje 18, 100 og 103 kører til døren

VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND VENDEPUNKT i Huset på Højbjerg Torv program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND Højbjerg, primo august 2014 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen til dette

Læs mere

VENDEPUNKT. i Antroposofisk Kulturhus. Program forår 2015 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

VENDEPUNKT. i Antroposofisk Kulturhus. Program forår 2015 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND VENDEPUNKT i Antroposofisk Kulturhus Program forår 2015 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND Højbjerg, primo januar 2015 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen med dette

Læs mere

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium SOMMER HØJSKOLE L EM MEL N N E E M S K E R 4.-9. august 2013 Seminarium SOMMER PÅ Marjatta inviterer til en uge med spiritualitet, kunst og menneskemøder Engagerede mennesker skaber inter essante synsvinkler.

Læs mere

Foredrag Studiekredse Kurser

Foredrag Studiekredse Kurser Foredrag Studiekredse Kurser Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Rudolf Steiner-Skoleforeningen og Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen 2014-2015 Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen LEDELSES -KUNST marjatta LEDELSE De nyeste tanker inden for virksomhedsledelse og samarbejde passer godt til Rudolf Steiners tanker på det sociale område. Basis for ledelsen er ikke autoritet og magt;

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Kalender Søndag 13. december Kl. 16.00 Julekoncert Onsdag 16.december Kl. 19.00 Julespil for forældre og andre

Kalender Søndag 13. december Kl. 16.00 Julekoncert Onsdag 16.december Kl. 19.00 Julespil for forældre og andre Nr.4 december 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 10. december 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium.

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium. [deadline mandag kl. 8.30] Mandag den 15. dec. Onsdag den 17. dec. Fredag den 19. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19 i skolens sal. Juleafslutning

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder FOF Odder Else Elisabeth Andersen fof.odder@gmail.com Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder www.fof.dk Lær noget nyt - eller bliv bedre til noget du kan og interesserer

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Talentet i Folkeskolen

Talentet i Folkeskolen Talentet i Folkeskolen Udfordringer og potentialer for arbejdet med unge talenter i folkeskolen En konference arrangeret af Videncenter for Unge Stemmer Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Mandag den

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

i lyst og nød 15.-21. august 2010

i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Kursusbeskrivelse Rødding Højskole slår dørerne op for en uge med fokus på det danske sprog. Vores

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Venlig hilsen og vel mødt!

Venlig hilsen og vel mødt! Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter i skoleåret 2013/2014 Brochuren er blevet til i et samarbejde mellem Antroposofisk Selskab Danmark, Odense-gruppen, Rudolf Steiner-Skoleforeningen

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter 2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København Bag om stjernerne Konference om EF-domstolen som regelsætter Sid med på første række Deltag, når førende eksperter i EU og dets betydning

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere