Kort sagt velkommen! Kan vi stadig forundres? Claus Iversen. Sted: Tid: Info: Højbjerg, primo august Højbjerg, primo august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort sagt velkommen! Kan vi stadig forundres? Claus Iversen. Sted: Tid: Info: Højbjerg, primo august 2015. Højbjerg, primo august 2015"

Transkript

1 2015 EFTERÅR

2 Højbjerg, primo august 2015 Højbjerg, primo august 2015 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen med dette efterårsprogram i den bygning der nu hedder Antroposofisk Kulturhus (tidl. Huset på Højbjerg Torv). Som fælles overskrift for året 2015 har vi valgt: Kan vi stadig forundres? Vi forsøger os også i dette efterår med et slankere emnekatalog i vores program - forsøger stadig fremadrettet at sætte mere fokus på emner der er befrugtet af antroposofien, og samtidig at være up-to-date med vor samtid. Vi bestræber os fortsat på at revurdere indhold, arrangementsformer og -struktur med nye øjne. Som skoleleder oplever jeg at der er mindst 4 highlights i dette efterår: Hans Erik Deckert: Nationalsocialismen en vanviddets idelogi, Niels Stockholm-workshop i forlængelse af filmen Så meget godt i vente, to arrangementer har afsæt i eurytmien og Astrid Steffensen med 3 aftener om det sakrale rum... med meget mere. Der er onsdags-arrangementer næsten hver onsdag kl (bemærk tidspunkt) undtagen uge 42 (efterårsferie). Tjek selv op i kataloget. Efterårets sidste tre arrangementer er de første i DOF Vendepunkts Musiksalon-serie. Vi bestræber os stadig på at udvikle vores facebook-side hvor det ville være skønt om du kunne klikke på syntes godt om således at den kan spredes med vinden. Så hold øje med: www. vendepunkt.com, vv så er du med. En god idé: Tilmeld dig vores e-tjeneste på og få (pr. ) INFORMATIONEN - lidt om løst og fast - tilsendt. DOF Vendepunkt udbyder også ungdomsuddannelsen stu-steinerskolen-aarhus.dk/. Særligt tilrettelagt uddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi. Målgruppe: unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder. Tilrettelagt som enkeltfags-tilbud under folkeoplysningsloven. Kort sagt velkommen! Claus Iversen DOF Vendepunkts Bestyrelse er pr ,2015 Elisabeth Møller-Hansen Anna Margrethe Schollain Emilie Nordgreen Gro Erbshmehl Hanne Winterberg Skoleleder. Claus Iversen Sted: Tid: Info: Alle arrangementer hvis ikke andet anført foregår i Antroposofisk Kulturhus, Højbjerg Torv, Rosenvangsallé 251 A, 8270 Højbjerg. Bus nr. 100 Hornslet Odder 4x i timen Bus nr. 103 Århus-Odder Hou 1 x i timen Bus nr. 18 Moesgaard Mejlby 2x i timen Alle til døren Alle foredrag begynder kl , hvis ikke andet er anført. Entré kr. 85.-/ 65.- pens / u.u.u. Billetter ved indgangen. Kursustilmelding sker via indbetaling på Merkurbank Mærk indbetaling med (fuldt) CPR-nr. & tlf.nr. evt. mail-adr. Alle kurser afvikles i.h.t. folkeoplysningsloven. Yderligere info: , eller , /

3 DET SAKRALE RUM Foredragsrække i august og september 2015 kl Onsdag kl Foredragsholder: Astrid Steffensen Musikkens rum og arkitekturens klang: Denne aften vil vi se nærmere på overgangen fra romansk til gotisk arkitektur og den samtidige musikalske udvikling fra enstemmighed til polyfoni. Jeg vil sætte den spirende fornemmelse for rummet og klangen, som opstår omkring år 1200, ind i en kulturog idéhistorisk kontekst gennem samtidige kilder, musik og billeder. Onsdag kl Foredragsholder: Astrid Steffensen Middelalderens mixed media: Middelalderens mediebillede var broget og lignede vores virkelighed en hel del mere end man umiddelbart skulle tro. Denne aften beskæftiger vi os med forholdet mellem medier og sansning. Med udgangspunkt i velbeskrevne ritualer fra Senmiddelalderens Salisbury, ser vi på, hvordan katedralens rum blev iscenesat som et grænseland mellem jord og himmel, sanseligt og oversanseligt, materielt og immaterielt. Onsdag kl Foredragsholder: Astrid Steffensen Senmiddelalderens religiøse landskab: En aften hvor vi ser på det religiøse liv som udfoldede sig udenfor og på kanten af den officielle liturgi. Det bliver en aften i selskab med hellige mænd og kvinder, mystikere, pilgrimme og andet godtfolk. Vi vil også stifte bekendtskab med de såkaldte anchoritter og anchoresser, der lod sig mure inde og levede med et vindue mod kirkens alter og et vindue mod verden, hvor man kunne søge åndelig vejledning. Arr. nr Astrid Steffensen F Astrid Steffensen, f. 1979, er cand. mag. i arkitektur, kunst og design fra Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og University of Leicester. Arbejder på et ph.d.-projekt der undersøger lighederne mellem højmiddelalderens iscenesættelser af hellige rum og aktuelle lydlige iscenesættelser af rum i lydkunst og ny kompositionsmusik. Spiller selv tidlig musik. Er optaget af forholdet mellem rum og sansning, nærvær og betydning samt oplevelser der involverer flere sanser og derfor taler til en form for synæstetisk sensibilitet Nationalsocialismen vanviddets ideologi, en autentisk vidneberetning Onsdag kl Onsdag kl Foredragsholder: Hans Erik Deckert Udgangspunktet for mine foredrag om nationalsocialismen er et citat af Hitler og et citat af modstandsgruppen Weisse Rose : Forsynet har forudbestemt mig som menneskehedens største befrier. Jeg befrier mennesket fra tvangen til at det åndelige skal være et mål i sig selv, fra de beskidte og fornedrende selvpinsler vedrørende det hjernespind, der kaldes samvittighed og moral, og fra kravet om en frihed og personlig selvstændighed, som kun kan være undt de færreste (Adolf Hitler, uddrag af samtaler med Hermann Rauschning, 1940) Hvert ord der kommer ud af Hitlers mund, er løgn. Når han taler om fred, mener han krigen, og når han på den formasteligste måde påkalder den Almægtiges navn, mener han det ondes magt, den faldne engel, satanen. Hans mund er helvedets stinkende svælg, og hans magt er i bund og grund vraget... (modstandsgruppen Weisse Rose, uddrag af det 4. flyveblad, 1942) I mit foredrag belyser jeg de faktorer, som ledte til Hitlers legale magtovertagelse i 1933, endvidere de hændelser i de følgende år, hvor diktaturet blev stadfæstet. Egne erindringer og oplevelser vil understrege begivenhederne fra denne tid. NB: Hele tekstoplægget udleveres ved indgangen Erindringer fra et musikerliv gennem 88 år Foredragsholder: Hans Erik Deckert Hans Erik Deckert vil i et foredrag give os et tilbageblik på sit lange spændende musikerliv, som i hans tidlige år også lod ham opleve Tyskland under nazismen. Pris 85 / 65 Arr. nr Hans Erik Deckert F Hans Erik Deckert. F i Hamburg. Oplevede som søn af en dansk mor og en tysk far det nationalsocialistiske diktatur. Skoletid , først i Hamburg, siden i Frankfurt/Main. Deltog som daværende tysk statsborger i 2. Verdenskrigs slutfase, blev lettere såret i april 1945 og tilbragte nogle måneder i russisk fangenskab. Flyttede til Danmark i 1947 og blev uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som cellist og dirigent. Var indtil 1959 aktiv i det københavnske musikliv, bl.a. som cellist i Det Kgl. Kapel og som musikpædagog. Fra lærer på musikkonservatorier, senest på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Er fortsat virksom som musiker. 4 5

4 De ni saligprisninger menneskets væsensleds bestemmelse ud fra Kristuskraften Fredag kl og lørdag kl Seminar med Jan Brahm De ni saligprisninger (Mt. V 1 12) udtrykker menneskets ni væsensleds potentielle udfoldelse når mennesket optager Kristusimpulsen i disse væsensled. Det ville være muligt og meningsfuldt at opbygge en kristen skoling udelukkende ud fra de ni saligprisninger. På dette weekendseminar vil en oversigt over nogle væsentlige aspekter af en sådan kristen skoling blive skitseret. Fredagens aftenforedrag vil give en oversigt over de ni saligprisninger og især gå ind på de første tre: Saligprisningerne for menneskets fysiske legeme med opgaven at blive tigger efter ånden (intuitionens stadium); livslegemet med opgaven at bære lidelse (inspirationens stadium), og astrallegemet med opgaven at blive sagtmodig (imaginationens stadium). KAN OPLEVES SÆRSKILT kr Lørdagsseminaret vil især se på de tre sjælelige væsensleds saligprisninger: Fornemmelsessjælens bestemmelse; at udvikle retfærdighed. Forstandssjælens bestemmelse; at udvikle barmhjertighed. Bevidsthedssjælens bestemmelse; at udvikle det rene hjerte. I den forbindelse vil vi anskue chakraernes udvikling i forbindelse med Kristuskraftens optagelse i væsensleddene. Vi vil se på elevens vej gennem hjertets sfærer som denne er angivet i Kristusskolen ved arbejdet med saligprisningerne. Endelig vil også vejen igennem de sidste tre saligprisninger blive antydet. Som del af seminaret vil en power point præsentation af motiver fra Hieronymus Boschs værk blive vist. Det fuldstændige tekstoplæg vil blive fremsendt ved tilmelding Dagsstruktur lørdag : Seminar I foredrag; Saligprisninger : Pause med kaffe : Seminar II foredrag Saligprisninger : Frokost (Vendepunkts gluten- og laktosefri buffet) : Seminar III Power-point Bosch : Pause med Kaffe : Seminar IV; Saligprisninger Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: (se ovenfor) Pris 700. inkl. fuld forplejning Arr. nr Jan Brahm F Jan Brahm. F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steinerpædagogikken i England, Norge og Danmark uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier ved Freie Hermetisch Christliche Studienstätte am Bodensee hos Willi Seiß af den kristne hermetisme. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og Stemmeworkshop og koncert Lørdag kl Workshop ved Jette Sørensen Alt har en vibration, også vores stemme. Den er unik som vores fingeraftryk. Ved at udtrykke vores vibration via vores lyd får vi overensstemmelse med os selv og derved øget styrke. Ved at synge vores lyd sammen med andre kommunikerer vi på en anden måde end den verbale. Indledningsvis lyttes der til sang/vokal akkompagneret af guitar. Og vi sætter tonen an sammen. Herefter et kortere oplæg, som beskriver hvordan man kan arbejde med stemmen og hvorfor det er givtigt. At lære sin stemme at kende på ny kan give udvikling på flere planer fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt. Mange har lyst at udtrykke sig i sang, men har fået at vide i skolen at det duede de ikke til. Der beskrives også hvordan man fagligt ud fra musikterapien kan arbejde med vokal og instrumenter som værktøj til udvikling. Alle tidspunkter er ca. tider Kl Oplæg til workshop Kl kl Workshop forsætter Kl kl Workshop forsætter Kl kl Fælles afslutning Så synger vi i fællesskab - efter en kortere opvarmning af krop og rytmesans. Sangen vil være en vekslen mellem enkle sange, der er nemme at synge med på, og fri stemmelyd. I den frie del bruger vi stemmen ud fra enkle angivne spilleregler. Der vil være mulighed for at synge oven på gruppens underlæggende/støttende lyd. Man skønner selv, hvor meget aktiv lyd man ønsker at lave. At lytte er også en kreativ proces. Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: kl Pris / inkl. fuld forplejning Arr. nr Jette Sørensen F Jette Sørensen, f. 1963, har gennem mange år arbejdet med stemmen i koncertvirksomhed og som musikterapeut. Har en forkærlighed for den vokale improvisation og at afholde sang-sharings-grupper. 6 7

5 Workshop med afsæt i filmen SÅ MEGET GODT I VENTE (instruktør Phie Ambo) og hvad som er hændt siden da Lør kl Oplægsholder: Niels Kr. Stokholm De miljøkatastrofer der er opsejling til, skyldes mangel på indsigt i det visdomsfulde samspil mellem alt i universet. Som afslutning på Rudolf Steiners Landbrugsforedrag i Koberwitz i pinsen 1924, henvendte Rudolf Steiner sig til de unge deltagere på kurset ved at komme med et kort indlæg om ungdommens søgen efter at genfinde ånden i naturen. Dette indlæg vil blive gennemgået og paralleller vil blive draget til H.C. Andersens Eventyr Klokken, et eventyr der vidner om at H.C. Andersen evnede at beskrive sandfærdige naturoplevelser, som kun et menneske kan der har erhvervet den bevidste billedbevidsthed. Tilmeldingsfrist: min. deltagerantal 10 Tidspunkt: kl Pris inkl. fuld forplejning Arr. nr Det biodynamiske - oplevelser Onsdag kl Biodynamisk Forbrugersammenslutning ved Lars Mikkelsen Tradition, kult & religion Onsdag kl Dias-foredrag ved Svend Castenfeldt Bjerglandbrug er en krævende erhvervsform. Også i Tyrol, hvor terræn og vejrlig sætter særlige betingelser. Ikke blot landbrugernes faglige kunnen indgår i arbejdet med dyrkning af afgrøder og med dyrehold på sætrene. Både oldgamle kultformer og nyere katolsk religionspraksis tages i brug for af sikre lokalsamfundets eksistens og samfundets selvforståelse - vi vil få svar på hvordan i dette foredrag. Arr. nr Svend Castenfeld F for at forsvinde uden nye initiativer, dels at forståelsen og interessen for dans, bevægelse, yoga og meditative perspektiver af bevægelse, akrobatik og kampsport vokser i samfundet generelt. At se eurytmien som hørende til i denne nye kreative bølge giver nye tilgange og forståelsesmuligheder, og vi vover i uddannelsen at spørge os selv, hvad eurytmien kan både lære af og bidrage med i sin samtid. Denne aften er tænkt som en åben og interaktiv proces, hvor de tilstedeværende inviteres til at deltage og bidrage ud over at være tilskuere til et mindre demonstrationsforløb og eurytmiprogram. Medbring derfor gerne løst tøj og evt. eurytmi-sko. Arr. nr De sociale konflikter der præger vor tid, skyldes mangel på gensidig menneskeforståelse. Filmen illustrerer begge disse mangler. Der er hændt meget positivt i kølvandet på filmen, som jeg med glæde vil berette om. Hændelser der vidner om, at der er meget godt i vente, hændelser der vidner om at der er mange mennesker der har en mere eller mindre bevidst længsel efter en dybere og mere positiv forståelse af meningen med livet. Program: : Seminar 1 oplæg Niels Kr. Stokholm : Kaffepause : Seminar 2 oplæg Niels Kr. Stokholm - med samtale : Frokost - Vendepunkts gluten- og laktosefri buffet Eurytmi Kaffepause : Seminar 3 sammenfatning og afslutning Det er et stort emne på en aften og med mange facetter. Jeg vil udvælge særlige emner ud fra mit liv med det biodynamiske, fx med gnomerne (fræsning), kål-larver, snegle. I som gæster vil få lejlighed til at tage flere emner op. Fri debat. Det skal gerne blive et dialog-/debat-møde mellem os, så I ikke falder i søvn. Tidspunkt: kl Pris 85 / 65 Arr. nr Lars Mikkelsen: biodynamisk avler, pensionist, naturhelse-sundheds-person og civilingeniør. Svend Castenfeldt, f. 1937, har som etnograf og socialantropolog især forsket i lokalsamfund i bjergområder i Vesteuropa og Centralasien Eurytmi - en bevidsthedsskabende bevægelseskunst. Selvudvikling gennem kunstnerisk-dynamisk kropsarbejde. Tor kl V/ Morten Klinkvort og studerende ved eurytmiuddannelsen i København Initiativet til en ny eurytmiuddannelse startede i august Motiver herfor er dels udsigten til at eurytmien er i fare Morten Klinkvort. F Lærer ved Rudolf Steiner-Skolen Kvistgård med 18 års undervisningserfaring. Lærer ved Sophia Læreruddannelsen i København siden Eurytmiuddannelse i Järna (Sverige) og ved Goetheanum (Schweiz), afsluttet Uddannelse som kranio-sakral-terapeut , Ledelsesuddannelse og del af ledelsesgruppen på Rudolf Steiner-Skolen Kvistgaard

6 Planeterne og De tolv stemninger af Rudolf Steiner Fredag kl. 19:00 Søndag kl. 13:00 Workshop med Ursula Zimmermann, Dornach / CH Kurset vil have Rudolf Steiners Die Zwölf Stimmungen i centrum, særlig dialogen mellem planeterne og dyrekredstegnene Stenbuk-Vandmand og Fiskene, Hvilke kvaliteter udtrykker de, og hvorledes kan de berige bl.a. vor identitetsoplevelse? Eurytmiske øvelser og betragtninger (på tysk m. oversættelse) vil veksle med samtaler. Stævneprogram (dagsforløb) for det samlede seminar tilsendes ved tilmelding. Som optakt tilbydes pre-workshop Kirstin Seddon: lør kl. 9:30 12:30 i Antroposofisk Kulturhus Morten Klinkwort: man kl. 19:00-21:30 i R. Steinerskolen i Kvistgård Disse er indeholdt i stævneprisen, men ikke en forudsætning: Interesse herfor meddeles ved tilmelding; husk kontaktoplysninger! Yderligere info hos Kirstin Seddon, tlf.: Kurset er en fortsættelse af to tidligere kurser, men med mulighed for nye deltagere. Der kræves ingen forudsætninger - ud over interesse! Vel mødt! Pris for stævnedeltagelse (inkl. evt. optaktskursus) og fuld forplejning: kr. 500,- Der gives ingen pensionist elle unge-reduktion foredrag fredag aften kan besøges til kr Tilmelding til DOF Vendepunkt: vendepunkt.com Tel / Husk fødselsdato (for tilskud Aarhus Kommune) navn og adresse/mail oplysninger for bekræftelse, program, andre oplysninger, litteraturforslag m.v. Tilmeldingsfrist: for stævne / for pre-workshop Tidspunkt: se oppe. Pris Bank konto mrk. UZ stævne inkl. fuld vegetarisk / Gluten og laktose fri forplejning Arr. nr Om byplanlægning, arkitektur, kunst og design Onsdag kl Oplægsholder Alexander Muchenberger Bureau Detours er et spraglet netværk af kreative entreprenører, der opererer på et mix af platforme, der siden 2006 har spændt over byplanlægning, arkitektur, kunst og design. Herfra afprøver de grænserne for det offentlige rum og igangsætter og involverer lokale i processen. Gennem konkrete kreative processer skaber Bureau Detours grobund for sociale miljøer, der skaber plads til handling bag idéerne og de lokale potentialer ethvert sted har. Gruppen består blandt andet af landskabsarkitekter, designere, grafikere, pædagoger, kunstnere, snedkere og tømrere, der i forskellige konstellationer har udført opgaver for folkeskoler, kulturfestivaler, kommuner, udviklingsprojekter og deltaget på udenlandske og danske udstillinger. Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding Arr. nr Alexander Muchenberger, f Gæsteunderviser Designskolen Kolding 2013 Kreativ Vicevært / facilitator DOME OF VISIONS, Aarhus2013 MA Interaktions Design Designskolen Kolding 2011 Praktik, Observatorium, Rotterdam NL og frem: Projektleder og virksomhed via Bureau Detours 2007 Kunst og Design Aarhus 2007 Lystekniker Jyske Opera 2006 Teater & Udstillingstekniker, Teknisk Skole Aarhus 2001 Produktionsskolen, Aarhus 2000 Rudolf Steiner-Skolen, Aarhus Et liv i konkurrence og økonomisk vækst til debat - hvordan skabes et bæredygtigt alternativ? Onsdag kl Oplægsholder: Julius Graakjær Grantzau Jeg vil fortælle om at være en del af Alternativet - et nyt grønt parti og en bevægelse for bæredygtig omstilling - i en tid, hvor vækst og konkurrence sætter dagsordenen. Og om at være menneske i en verden, hvor jeg mener, at samfundets dominerende strukturer ikke længere understøtter det naturlige. Arr. nr Julius Graakjær Grantzau F Julius Graakjær Grantzau. F : Afsluttet 12. klasse Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Siden selvstændig, iværksætter og konsulent i IT-verdenen og med vinbutikker i Aarhus, juice-bar i Polen og musikfestival ved Gudenåen. Fra 2012: Omstilling med fokus på natur, sundhed og livskvalitet. 2015: Folketingskandidat, Alternativet 10 11

7 Abrikostræerne findes Om skabelsesprocesser i Inger Christensens alfabet Lør kl Workshop med Ingelise Jensen Formcirklen er æstetik kun et spørgsmål om smag? Onsdag kl Oplægsholder Thomas Arvid Jaeger På en sproglig-eurytmisk vandring gennem dele af Inger Christensens poetiske landskaber vil vi undersøge, om der kan findes en ny tilgang til den sansede verden. Hvilke sproglige virkemidler og systemer benytter Inger Christensen sig af til at skrive en verden frem? Opdagelsesrejsen, der spænder fra eufori til undergang, vidner om en opvågnen til en nærværende og rummelig bevidsthedstilstand. PROGRAM: : Eurytmi : Kaffepause med frugt : Oplæg og samtale : Eurytmi : Frokostpause med varm vegetarisk buffet : Eurytmi : Kaffepause med sødt : Opsamling og samtale : Eurytmi Der kræves ingen eurytmiske forudsætninger. Ingelise Jensen F Ingelise Jensen. F Uddannet bibliotekar Studier i litteraturvidenskab ved Kbh.s Universitet Uddannet eurytmist i Berlin Underviser ved forskellige antroposofiske uddannelsesinstitutioner tilknyttet Eurytmiuddannelse Århus og Eurytmiensemblet Ildfuglen. Eurytmilærer ved skolerne i Aalborg (siden 2005) og Hjørring (siden 2014) samt ved div. børnehaver. Der findes ingen fælles systemer og teorier, som strukturerer vores måde at beskrive grundformer og deres relationer på samme måde, som vi kender det inden for farve, musik og sprog. I stedet anvender vi vores personlige smag som jo ikke kan diskuteres. Ud fra et professionelt synspunkt er det imidlertid utilstrækkeligt at bedømme form som grim eller smuk. Vi kan betragte form som et sprog ud fra dens evne til at udtrykke sig. Spørgsmålet om det er muligt at skabe en fælles forståelse for form og formudtryk har været central for mange formteoretikere i historiens løb. Foredraget belyser med udgangspunkt i et historisk overblik over væsentlige formteorier det vi kalder modsætninger eller kontraster. Denne synsvinkel kan udvikles til en formteori eller en formlære. Formens kvaliteter - eller mangel på samme kan dermed beskrives mere nuanceret end det blot smagsmæssige. Foredraget tager udgangspunkt i en Ph.d.-afhandling af foredragsholderen med titlen Modsætninger. Thomas Arvid Jaeger F Thomas Arvid Jaeger, arkitekt, lektor, Ph.d. Inst. for Arkitektur & Design Aalborg Universitet Thomas Arvid Jaeger, f. 1954, er uddannet arkitekt og har siden 1997 arbejdet med at opbygge en ny civilingeniøruddannelse i Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet. Thomas Arvid Jaeger underviser i arkitektur og designhistorie samt formteori, som også er hans forskningsområde. Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: kl Pris inkl. fuld forplejning Arr. nr Arr. nr

8 Koncert med unge talenter fra Gradus Onsdag kl Oplægsholder / konferencier Martin Lysholm Jepsen Unge talenter fra den lille private elite-klaverskole Gradus i Aarhus giver prøver på deres kunnen. De spiller et herligt varieret klassisk program af høj sværhedsgrad. Værker og pianister præsenteres af Gradus` leder Martin Lysholm Jepsen. Tilhørerne får således et indblik i historien bag værkerne og komponisternes liv. Efter koncerten kan publikum stille spørgsmål til de unge talenter og deres lærer og derigennem få et indblik i deres arbejde med klaveret og talentudviklingen. Gradus-eleverne har vundet mange toppriser ved konkurrencer i ind- og udland og de fleste vælger at studere videre ved konservatoriet efter tiden på Gradus. Efter koncerten bydes på et glas og en snack. Se mere på Arr. nr Jens Bjerg fortæller om egne kompositioner Ons kl Oplægsholder: Jens Bjerg Han vil bl.a. fortælle om sin sangcyklus Syv sange for bas, cello og klaver til digte af William Heinesen, der blev uropført i Det Danske Sangselskab i Der vil naturligvis også blive lejlighed til at høre musikken. Arr. nr Jens Bjerg F Jens Bjerg. F i Lemvig. Cand.mag. i musik og fransk (Aarhus Universitet). Organist (Det Jyske Musikkonservatorium) komponerer også (se hjemmeside: Adventskoncert med elever fra Aarhus Musikskole Onsdag den kl Oplægsholder: Ulla Erml Ulla Erml, pianist og lærer ved Århus Musikskole, sammensætter et koncertprogram med store såvel som små musikskoleelever, solospil og sammenspil. Tilmelding: ingen Event pris: Fri Entré Ons kl Arr.nr

9 Bevæg dit liv Eurytmikursus for alle interesserede 6 mandage kl i ugerne beg. d.21. Sept. 2015, pris : kr. henv.: Bente Møller mobil eller Auning Apotek v/ Ulrik Hjelme Alt i homøopatisk og antroposofisk medicin mm. Lave priser, sender fragtfrit og leverer hurtigt Faglært rådgivning v/ Bodil, Aase eller Betina Kontakt os på eller Auning Apotek Centervej Auning UTAS TEATER viser Skal jeg være min brors vogter? På sporet af mørket til Nordens lys igennem dans - pantomime - skuespil Stykket tager udgangspunktet i I. Christensens: alfabet, går over til en dramatisering af K. O. Knausgårds version af brodermordet, Kain og Abel, som bragte mørket til os mennesker. I scenerne fra A. Strindbergs CECILIE HOLLENSBERG Art direction & grafisk design Et drømmespil oplever vi mennesket, famlende i mørket, søgende lyset, og i I. Christensens Sommerfugledalen dominerer lyset - alene igennem sonetternes tone og billeder. Lyset, som er blevet til Nordens lys. Entré:65 kr. uuu 60 kr. Billetter ved indgangen Fredag 14. august 2015 kl Lørdag 15. august 2015 kl Søndag 16. august 2015 kl Jeg tilbyder løsninger inden for art direction, grafisk design og sparring Kulturcafé Eurytmi digte musik Søndag den 8. nov. kl. 16 Identitetsdesign: logo, visitkort, brevpapir og guidelines Design af emballage, magasiner, brochurer, flyers og plakater Design af hjemmesider, webshop og brugervenligt interface design Se mere på: Caféen åbner kl Entré 75/50 kr. inkl. kaffe/kage Mobil:

10 ZIMMERMANN-STÆVNE for medlemmer af den Frie Højskole for Åndsvidenskab Fælles studiearbejde om mantraerne fra 6. klassetime Fre søn Vi skal arbejde med sjælens udfordring i mødet med elementerne, der udgør stoffets fremtrædelsesformer i naturen, og i forhold til det kosmisk-æteriske, der kan fremtræde i en forførende form, hvor sjælen må styrkes. Denne udfordring med at forholde sig til noget naturgivet, kan vi genfinde i kapitlet Individualitet og art i Frihedens filosofi. Således peger to veje, den meditative fra Højskolen og den filosofisk/tankestringente fra Frihedens filosofi på menneskets udviklingsopgave: at tilkæmpe sig frihed over for de betingelser det møder i jordelivet. PROGRAM Fre :00 Oplæg I og samtale 21:00 Slut Lør :00 Oplæg II og samtale 10:15 Kaffepause 10:45 Modellering 11:15 Eurytmi 12:00 Frokostpause 13:15 Oplæg III og samtale 14:30 Tegneøvelser 15:00 Kaffepause 15:30 Oplæg IV og samtale 16:45 Eurytmi Slut Søn :00 Eurytmi 09:45 Kaffepause 10:15 Fælles holdt klassetime. Mantraerne fra 6. klassetime 11:30 Afsluttende samtale, fremblik Arrangør: DOF Vendepunkt. Tilmelding senest til: / eller vendepunkt.com Pris: 600 kr. (unge under 25 år: 100 kr.) Arr.nr Forberedelseskredsen: Jeppe Flummer, Jytte Germundsen, Uta Møller, Elisabeth Møller-Hansen, Charlotte Prang, Anna Margrethe Schollain.

11 Hvis ikke andet angivet, foregår arrangementet i: Antroposofisk Kulturhus Rosenvangs alle 251 A 8270 Højbjerg (Torv) Buslinje 18, 100 og 103 kører til døren

VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND VENDEPUNKT i Huset på Højbjerg Torv program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND Højbjerg, primo august 2014 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen til dette

Læs mere

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration OLLERUPKURSUS 2012 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6)

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) 2. halvår 2008 36. årgang Aktiv Nytprogram & magasin for seniorer i århus Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) Fremtidens

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2012/2013 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune KULTUR 2014/2015 posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune Foreninger og institutioner Navne og adresser AOF Nordfyn....Side 4 Mogens Jørgensen, Bredbjergvej 64,

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere