EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE"

Transkript

1 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012 / 2013

2 I EN GLOBALISERET VERDEN I KONSTANT FORANDRING KAN GÅRSDAGENS VIDEN LET VÆRE FORÆLDET I MORGEN. Finn Kjærsdam

3 EN GOD INVESTERING I en globaliseret verden i konstant forandring kan gårsdagens viden let være forældet i morgen. Mange virksomheder og organisationer har derfor fået øjnene op for, at en investering i medarbejdernes viden er en rigtig god ide, og at efteruddannelse af såvel ledere som medarbejdere er en måde at imødekomme disse udfordringer på. Af samme grund er forandringsvillighed, innovation og læring blevet indskrevet som kerneværdier i de fleste virksomheds- og organisationsstrategier, og det er noget, vi mærker på Aalborg Universitet i form af en øget efterspørgsel på efter- og videreuddannelsesmuligheder. Aalborg Universitet præsenterer i denne brochure en række uddannelsestilbud på deltid til dig og din arbejdsplads. Tilbuddene spænder vidt fra kurser af kortere varighed til to-årige masteruddannelser. Ca deltidsstuderende efter- og videreuddanner sig årligt på Aalborg Universitet. Det er med stor fornøjelse, at jeg sammen med universitetets forskere og undervisere kan byde velkommen til alle nye deltidsstuderende i Aalborg Universitet tilrettelægger uddannelsesforløbene således, at du kan passe dit fuldtidsarbejde samtidig med, at du udvikler dine kompetencer. Den IT-baserede fjernundervisning i kombination med seminarer gør det muligt at kombinere studierne med et travlt arbejds- og familieliv, uanset hvor i verden du befinder dig. Finn Kjærsdam Rektor Efter- og videreuddannelse 2012/2013 3

4 MASTER UDDANNELSER Bioteknologi Uddannelsen giver teoretisk og praktisk viden samt kompetencer inden for f.eks.: Mikrobiel bioteknologi Cellebiologi, immunologi og genetik Celle- og molekylærbioteknologi Bioproces- og levnedsmiddelteknologi Proteinkemi og proteomics Du opnår kompetencer til at formidle bioteknologisk viden og bioteknologiske problemstillinger og løsninger, styre og udvikle komplekse arbejdssituationer inden for området, påtage dig et professionelt ansvar samt selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. 4

5 MASTERUDDANNELSER Business Administration (MBA) Geoinformationsmanagement Uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. Samtidig sikrer den problemorienterede tilgang, at teori bliver omsat til praksis. Du kan specialisere dig inden for et af områderne: Emergent Management Finansiel virksomhed Sundhedsledelse Commercial Banking Gennem en anvendelses- og problemløsningsorienteret tilgang opnår du bl.a. kompetencer inden for: Strategi, organisation og organisationsudvikling Økonomistyring, finansiering og investering Virksomheder og deres økonomiske omgivelser Marketing i et globalt perspektiv Værdikædeledelse og operationel ledelse Uddannelsen giver dig unikke kompetencer til udvikling af dine erhvervs- og ledelsesfunktioner og til at blive din virksomheds garant for en innovativ tilgang til bl.a. organisation, økonomi og strategi. Uddannelsen giver viden om teorier, modeller, metoder og teknologier inden for geoinformationsmanagement. Du opnår færdigheder i bl.a.: Geokommunikation, informationsdesign og visualisering Digital forvaltning GIS-teknologi Projektledelse inden for geografisk information Opstilling af analyse- og løsningsmodeller Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med projektledelse inden for bl.a. GIS og geoinformation ift. digitale medier i bl.a. kommuneplaner, miljøforvaltning, energiplanlægning, infrastrukturplanlægning og -forvaltning samt i sundhedsvæsenet. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 5

6 MASTERUDDANNELSER Humanistisk Palliation Ikt og læring (MIL) Uddannelsen giver en såvel bredt anlagt som specialiseret teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om omsorgen for uhelbredeligt syge og døende ud fra et humanistisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Uddannelsens grundelementer er: Palliation Humanistiske forskningsmetoder Dødens sociologi Dødens psykologi Du vil gennem uddannelsen gradvist blive kvalificeret til som leder, praktiker eller underviser - at beskæftige dig med omsorg og pleje i forbindelse med døden med henblik på at sikre, at der ikke blot medicinsk men også socialt, etisk, emotionelt og praktisk kan tilbydes mennesker en værdig afslutning på livet. Uddannelsen beskæftiger sig med e-læring og har fokus på design af samspillet mellem informationsteknologi, kommunikation og læreprocesser. Dette gøres bl.a. gennem undervisning i: Ikt-baserede læreprocesser Ikt og interaktionsdesign Ikt og læring i organisationer Ikt og didaktisk design Gennem teori og praksis får du viden om, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at kvalificere læreprocesser og udvikle nye læringsformer. 6

7 MASTERUDDANNELSER Information & Communication Technologies Informationsforvaltning & Records Management En engelsksproget, tværfaglig uddannelse i informations- og kommunikationsteknologi. Fokusområderne er bl.a.: Internet, Communication and Broadcast Technologies and Converging Media Services and Platforms Development of User-friendly Applications, Solutions and ServicesBusiness Development and Business Models Security, Trust, Privacy: Legal and Ethical Aspects Organizational Aspects of ICT En uddannelse, der udvikler dine teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer til at håndtere records og information i et livscykuls-perspektiv på en sikker, rationel og effektiv måde. Du opnår grundig viden på et højt niveau om bl.a.: Records Management Informationsstyring og -sikkerhed Design af informationsarkitektur Kommunikation og analyse af brugeradfærd Lovgivning og standarder Du vil blive kvalificeret til at anvende din viden inden for disse forskellige områder på et højt, fagligt niveau. Uddannelsen kvalificerer dig bl.a. til at undersøge og afkode potentialet i ICT i forskelligartede organisationer og til forskellige brugere gennem analyse, design, implementering og test. Du vil kunne anvende din viden til at håndtere de udfordringer, som stigende mængder af information skaber, inden for både kommunale, regionale og statslige forvaltninger, i private virksomheder og i private og offentlige arkiver. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 7

8 MASTERUDDANNELSER IT: Interaktionsdesign & Multimedier Uddannelsen beskæftiger sig med relationen mellem brugere og it-systemer. Gennem teori og praksis får du viden om design, udvikling, vurdering og implementering af interaktive, digitale medier og produkter. Du vil bl.a. lære at: arbejde med storytelling og webarkitektur anvende brugertests, brugercentrerede udviklingsmetoder og ekspertevalueringer konstruere interaktive, digitale medier udvikle interaktiv underholdning og oplevelsesdesign anvende æstetiske og formidlingsmæssige virkemidler Uddannelsen giver praktiske, metodiske og analytiske kompetencer inden for interaktive og digitale medier med særlig fokus på it-brugerne. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. 8

9 MASTERUDDANNELSER IT: Organisation IT: Softwarekonstruktion Uddannelsen beskæftiger sig med udvikling og implementering af IT til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser. Gennem teori og praksis vil du bl.a. lære at: planlægge og lede udvikling af IT-systemer skabe vidensdeling og læring i organisationen arbejde strategisk med IT i bl.a. forandringsprocesser varetage ledelse af virksomhedssystemer designe e-læringssystemer Med uddannelsen opnår du kompetencer til at udvikle og implementere IT-løsninger i forbindelse med forandringsprocesser på en måde, der understøtter din virksomheds eller organisations IT-strategi og forretningsledelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. Uddannelsen beskæftiger sig med de nyeste it-teknologier. Gennem teori og praksis vil du komme til at beskæftige dig med hele processen ved udvikling af software, både specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Du vil bl.a. lære om: Design, analyse og evaluering af software og systemarkitekturer Softwarepålidelighed og IT-sikkerhed Teknologier til behandling af store datamængder De nyeste teknologier som webteknologi og pervasive computing Evaluering af kravspecifikationer Uddannelsens mål er at udvikle dine kompetencer til at arbejde med nye teknologier samt udvikle og designe nye ITløsninger til nye behov. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 9

10 FREMTIDEN KOMMER AF SIG SELV, FREMSKRIDTET IKKE. Poul Henningsen 10

11 MASTERUDDANNELSER Læreprocesser Læreprocesser: Ledelses- og Organisationspsykologi Uddannelsen giver dig en bred viden om teorier og redskaber i forbindelse med læring og læreprocesser. Du vil kunne specialisere dig inden for f.eks.: Evaluering og kvalitetsudvikling Forandringsledelse og arbejdsmiljø Didaktik og professionsudvikling Matematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfundet Udvikling af virksomheders sociale ansvarlighed Uddannelsen giver dig kompetencer til bl.a. at identificere læringsmæssige problemstillinger og opstille relevante analyse- og løsningsmodeller, formidle faglig viden om læreprocesser samt gennemføre og evaluere samarbejde inden for læreprocesser. Uddannelsen giver en bred indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som er særlig relevant for ledelse og organisationsudvikling. Du får mulighed for at fordybe dig teoretisk og empirisk i aktuelle organisatoriske problemstillinger. Faglige hovedtemaer er bl.a.: Ledelse af læring på individ, gruppe og organisationsniveau Ledelsespsykologi og organisationsudvikling i praksis Intra- og interpersonel læringsteori Anerkendende ledelse Ledelse af vilkår for arbejdsglæde, kreativitet og trivsel Gennem uddannelsen udvikler du dine praktiske og teoretiske kompetencer inden for ledelses- og organisationspsykologi samt din personlige og professionelle gennemslagskraft i arbejdet som leder og konsulent. Efter- og videreuddannelse 2012/

12 MASTERUDDANNELSER Læreprocesser: Organisatorisk Coaching Management of Technology, MMT Executive MBA Uddannelsen tager sit udgangspunkt i coaching som dialogisk læreproces og giver en række teoretiske og praktiske redskaber til at udvikle læringskulturer samt igangsætte og fuldføre organisatoriske forandringsprocesser. Uddannelsen giver dig en omfattende værktøjskasse, som indeholder viden om teknologiledelse og helhedsorienterede beslutninger vedrørende teknologi, forretningsskabelse og organisation. Faglige hovedtemaer er bl.a.: Coaching i Interpersonelle relationer Coaching-baseret teamudvikling Coaching som redskab for organisationsudvikling Læring og coaching i teori og praksis Organisatorisk coaching som ledelsesstrategisk ressource Faglige hovedtemaer er bl.a.: Teknologi, forandring og strategi Fremstilling og forsyning (Operations Management) og levering (Supply Chain Management) Integrerede løsninger, koncepttankegangen Organisatoriske strukturer, processer og systemer Organisatorisk læring og Knowledge Management Gennem uddannelsen udvikler du en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner, herunder hvordan du kan forholde dig undersøgende og etisk ansvarligt til læreprocesser i din egen organisation. Gennem uddannelsen opnår du bl.a. kompetencer til at skabe helhedsorienterede løsninger, kritisk vurdere løsningsforslag og igangsætte en implementeringsproces. 12

13 MASTERUDDANNELSER Matematik Problem Based Learning in Engineering and Science Uddannelsen sætter fokus på matematik som fag i sig selv. Du opnår en række grundigt funderede, matematiske kompetencer inden for væsentlige dele af de matematiske kernefelter, bl.a.: Algebra Geometri Sandsynlighedsteori og statistik Linearitet og differentiabilitet Komplekse funktioner Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til at kunne udføre avancerede forsknings- og udviklingsopgaver inden for f.eks. statistik, matematisk analyse, kryptografi og kodningsteori. Eller du vil kunne indgå i undervisning, tværfagligt samarbejde og udvikling af uddannelsesindhold i f.eks. de gymnasiale uddannelser. En international, engelsksproget uddannelse inden for teknisk og naturvidenskabelig læring, som er baseret på problem- og projektorganiserede metoder med henblik på kvalitetsudvikling af ingeniøruddannelserne. Uddannelsen omhandler bl.a.: PBL modeller og forandringsstrategier PBL og interkulturel læring og ledelse Udvikling af kompetencer inden for undervisning og projektvejledning Læring og didaktik for teknik, naturvidenskab og sundhed Undervisningsportfolio og proceskompetencer Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at udvikle og lede innovative undervisnings- og uddannelsesforløb inden for ingeniøruddannelserne, samt til at evaluere projektforløb samtidig med, at du udvikler dine egne undervisningskompetencer. Efter- og videreuddannelse 2012/

14 MASTERUDDANNELSER Public Administration Public Governance En ledelsesuddannelse for nuværende og kommende ledere, som er ansat inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer, faglige organisationer samt i private virksomheder, der samarbejder med den offentlige sektor. Du kan vælge mellem tre specialiseringer: Almen strategi og ledelse Sundhedsvæsenets organisation og ledelse Den kommunikerende forvaltning En uddannelse i offentlig ledelse, som lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis. Uddannelsen går bl.a. i dybden med: Ledelse som fag Personlig udvikling som leder Strategisk ledelse i det offentlige Magt og etik i offentlige organisationer Ledelse af professionelle vidensorganisationer Du opnår stor faglig viden inden for f.eks.: Politologi, økonomi, organisationsteori og ledelse Anvendelse af samfundsvidenskabelige metoder Alternative strategiske udviklingsveje og implementeringsprocesser Politisk kommunikation Sundhedsvæsenet som organisatorisk felt Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at tænke og handle strategisk, herunder at skabe og formidle visioner, strategier og politiske mål samt omforme dem til praktiske handlinger. Du lærer også at påvirke, formidle og involvere via dialog og feedback samt at motivere og udvikle medarbejdere ud fra en værdimæssig og etisk synsvinkel. 14 Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage udviklingsog ledelsesmæssige opgaver i en internationaliseret, offentlig sektor, der virker i samspil med organisationer og private virksomheder

15 MASTERUDDANNELSER Sundhedsinformatik Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering Uddannelsen beskæftiger sig med planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationsteknologi i sundhedssektoren. Uddannelsen giver viden om og redskaber til selvstændigt at foretage miljøvurderinger i både offentligt og privat regi. Du opnår tværfaglig, teoretisk og metodisk viden inden for emner som: Informatik og kommunikation Organisation Kognition E-sundhedssystemer Teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser Gennem uddannelsen opnår du bl.a. kompetence til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med sundheds- og IT-professionelle i forbindelse med både ITudviklings- og implementeringsopgaver. Faglige emner er bl.a.: Offentlige miljøvurderingsmetoder Teknikker og værktøjer til teknisk miljøvurdering Økonomiske miljøvurderingsmetoder Miljøledelse og -kommunikation Miljøetik og -politik Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at kunne igangsætte og gennemføre miljøvurderinger på grundlag af gældende regler og metoder, herunder at inddrage interessenter og berørte parter samt formidle resultater. Efter- og videreuddannelse 2012/

16 MASTERUDDANNELSER Udsatte Børn og Unge Universelt Design og Tilgængelighed En uddannelse, der styrker og videreudvikler kvaliteten af det sociale arbejde inden for børne- og ungeområdet, og som bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde. Uddannelsen har bl.a. fokus på: Det kommunale ansvar for børne- og ungeområdet Viden om udsatte børn og unge og konsekvenser for den kommunale sektor Styring, faglig ledelse og udvikling af praksis Retsgrundlaget Levevilkår, trivsel, udvikling og børnesyn Gennem uddannelsen udvikler du et højt, fagligt fundament til fremtidig tværfaglig ledelse, udvikling, forskning og undervisning inden for området med udsatte børn og unge. Uddannelsen giver specialiseret og teoretisk viden om universelt design og tilgængelighed samt kompetencer til at implementere dette i det byggede miljø. Du får en grundig indføring i tilgængelighed i det byggede miljø med fokus på bl.a. følgende emner: Teorier om og forskellige forståelser af tilgængelighed Praktiske og teoretiske implikationer Etik og ligeværdighed Økonomiske forhold Hovedkategorier af brugergrupper. Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til bl.a. at kvalitetssikre arbejdsgange, projekter og færdige anlæg/ bygninger, herunder at inkludere betragtninger over etik og ligeværdighed. 16 Du vil kunne varetage jobfunktioner som rådgiver, analysemedarbejder eller konsulent i såvel private virksomheder, f.eks. konsulentvirksomheder, tegnestuer, entreprenørfirmaer m.m., som hos offentlige myndigheder.

17 SINDET ER IKKE EN ÆSKE DER SKAL FYLDES, MEN EN FLAMME DER SKAL TÆNDES Kungfutse 17 Efter- og videreuddannelse 2012/2013

18 DIPLOM UDDANNELSER 18

19 ERHVERVSØKONOMISK DIPLOMUDDANNELSE TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE HD Humanøkologi Uddannelsen er opbygget af to selvstændige forløb af hver 2 års varighed - HD 1. del og HD 2. del - og giver grundig indsigt i virksomheders erhvervsøkonomiske opgaver. Humanøkologi er studiet af menneskets samspil med det omgivende miljø med særligt fokus på de problemer, der opstår i samspillet. HD 1. DEL Det brede udsyn med hovedvægt på teorier og metoder inden for nogle af de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, f.eks.: Erhvervsøkonomi Dataanalyse Samfundsøkonomi Erhvervsret Erhvervsøkonomisk metode HD 2. DEL Den faglige dybde inden for én af tre specialiseringsmuligheder: Finansiel Rådgivning Organisation og Ledelse Regnskab & Økonomistyring Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at løse komplekse, økonomiske og ledelsesmæssige opgaver i såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. Uddannelsen giver viden om de centrale temaer og tilgange på miljøområdet, som bl.a. består af: Natur og landskab, økologi og miljølære Miljøøkonomi, miljøvurdering og LCA Miljøetik og miljøledelse Miljøpolitik i internationalt perspektiv Industriel miljøledelse Gennem uddannelsen opnår du kompetence til bl.a. at varetage udviklingsorienterede opgaver på miljørelaterede områder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner m.v., samt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Efter- og videreuddannelse 2012/

20 ENKELT- OG TILVALGSFAG 20

21 ENKELTMODULER Anvendt filosofi PROMUSA Professionsrettet musikanvendelse Anvendt filosofi handler om at undersøge sammenhænge mellem viden, virkelighed og værdier og disse sammenhænges anvendelsesmuligheder i praksis. Vi udbyder enkeltmoduler fra bachelor- og/eller kandidatuddannelsen i Anvendt filosofi. PROMUSA består af syv enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, som er samlet i 4 moduler á et halvt års varighed. Gennem forløbet opnår du viden om og færdigheder i anvendelse af musik til fysiske, psykologiske, eksistentielle og sociale formål. Modulerne kan f.eks. have fokus på: Miljø og etik Sundhed, etik og menneskesyn Værdier, virkelighed og ledelse i organisationer Pædagogik, dannelse og refleksion Eksistens og religion Gennem modulerne vil du opnå viden om teorier, metoder og kernefelter inden for anvendt filosofi, sådan at du selvstændigt vil kunne anvende nogle af de filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver og teoretiske og praktiske problemstillinger. De syv fag er: Problembaseret læring Musikterapiteori og -forskning I og II Læreterapi Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og klaver Terapirettet krop og stemme med vægt på relationskompetencer Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Via forløbet får du mulighed for at kvalificere din anvendelse af musik i arbejdet med særlige målgrupper, både teoretisk og praktisk. Efter- og videreuddannelse 2012/

22 ENKELTMODULER OG TILVALGSFAG ENKELTFAG, ENKELTMODULER, TILVALGSFAG OG GRUNDFAG I SPANSK Psykologi UniSpansk 22 Psykologi på deltid består af syv enkeltmoduler af ca. et halvt års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Psykologi. Gennem forløbet opnår du indsigt i grundlæggende psykologiske teorier og metoder samt en kritisk forståelse af psykologiske problemstillinger og deres kompleksitet. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler. De syv moduler er: Socialpsykologi Personlighedspsykologi Projekt, der bygger på social- og personlighedspsykologi samt metode Kognitionspsykologi Udviklingspsykologi Pædagogisk psykologi Projektarbejde i almenpsykologisk emne samt videnskabsteori Via modulerne bliver du i stand til at følge fagområdernes udvikling og anvende teorier og metoder i dine daglige arbejdssituationer. Et tilvalgsfag i Psykologi giver dig desuden kvalifikationer til bl.a. at kunne varetage undervisning i psykologi på de gymnasiale uddannelser. Hovedområderne i UniSpansk er kultur, litteratur, sprog og samfundsforhold i de spansktalende lande. UniSpansk består af tre moduler af 1 års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Spansk. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler eller enkelte fag fra modulerne. Du opnår færdigheder inden for bl.a.: Spansksproget litteraturanalyse Spanske og latinamerikanske samfundsforhold og historie Grammatik og sprogbeskrivelse Diskurs, medier og kultur Oversættelse og version Latinamerika og USA Litteratur og kultur i den spansksprogede verden Mundtlig kommunikation Modulerne øger dine kompetencer til at varetage kommunikation med spansktalende samarbejdspartnere, mens et tilvalgsfag i Spansk bl.a. kvalificerer dig til at kunne varetage undervisning i spansk på de gymnasiale uddannelser.

23 ENKELTFAG, ENKELTMODULER, TILVALGSFAG OG GRUNDFAG I TYSK UniTysk Hovedområderne i UniTysk er kultur, litteratur, sprog og samfundsforhold i de tysktalende lande. UniTysk består af tre moduler af 1 års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Tysk. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler eller enkelte fag fra modulerne. Du opnår færdigheder inden for bl.a.: Tekst og medier Mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling Litteraturteori og -historie Tysk historie og tyske samfundsforhold Grammatik og sprogbeskrivelse Lingvistik Modulerne øger dine kompetencer til at varetage kommunikation med tysktalende samarbejdspartnere, mens et tilvalgsfag i Tysk bl.a. kvalificerer dig til at kunne varetage undervisning i tysk på de gymnasiale uddannelser. ENKELTFAG FRA DELTIDSUDDANNELSERNE Hvis du ikke har brug for at tage en hel deltidsuddannelse, udbyder vi også enkeltfag fra mange af vores deltidsuddannelser. Kontakt os for at høre nærmere om denne mulighed. KURSER UNDER TOMPLADSORDNINGEN Hvis du har behov for at blive opdateret på et enkelt, fagligt område, kan et kursus under tompladsordningen være en mulighed. Kurserne foregår i dagtimerne på hverdage, hvor du studerer på en ledig studieplads på et kursus fra universitetets ordinære fuldtidsuddannelser. Eksempler på kurser kan være: Astrofysik Engelsk grammatik Erhvervsøkonomi Geologi Installationsteknik Kinesisk kultur Moms, afgifter og told Objektorienteret programmering Organisk kemi Videregående familie- og arveret 23 Efter- og videreuddannelse 2012/2013

24 Studiestart September eller februar Ansøgningsfrist Maj/juni eller november/december Ansøgningsfrist til tompladsordningen 1. august eller 1. januar Kontakt Aalborg Universitet Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse Fredrik Bajers Vej Aalborg Ø Tlf Læs mere på Forbehold for ændringer samt aflysning

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Skab forandring med it Læs en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE PÅ DELTID SIDE 10 Masteruddannelsen

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service din profil Som leder, kommende leder eller højt placeret medarbejder ønsker du at få en bedre forståelse af din virksomheds måde at fungere på i en stadig mere kompleks og globaliseret verden. Du har ledelseserfaring

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere