EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE"

Transkript

1 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012 / 2013

2 I EN GLOBALISERET VERDEN I KONSTANT FORANDRING KAN GÅRSDAGENS VIDEN LET VÆRE FORÆLDET I MORGEN. Finn Kjærsdam

3 EN GOD INVESTERING I en globaliseret verden i konstant forandring kan gårsdagens viden let være forældet i morgen. Mange virksomheder og organisationer har derfor fået øjnene op for, at en investering i medarbejdernes viden er en rigtig god ide, og at efteruddannelse af såvel ledere som medarbejdere er en måde at imødekomme disse udfordringer på. Af samme grund er forandringsvillighed, innovation og læring blevet indskrevet som kerneværdier i de fleste virksomheds- og organisationsstrategier, og det er noget, vi mærker på Aalborg Universitet i form af en øget efterspørgsel på efter- og videreuddannelsesmuligheder. Aalborg Universitet præsenterer i denne brochure en række uddannelsestilbud på deltid til dig og din arbejdsplads. Tilbuddene spænder vidt fra kurser af kortere varighed til to-årige masteruddannelser. Ca deltidsstuderende efter- og videreuddanner sig årligt på Aalborg Universitet. Det er med stor fornøjelse, at jeg sammen med universitetets forskere og undervisere kan byde velkommen til alle nye deltidsstuderende i Aalborg Universitet tilrettelægger uddannelsesforløbene således, at du kan passe dit fuldtidsarbejde samtidig med, at du udvikler dine kompetencer. Den IT-baserede fjernundervisning i kombination med seminarer gør det muligt at kombinere studierne med et travlt arbejds- og familieliv, uanset hvor i verden du befinder dig. Finn Kjærsdam Rektor Efter- og videreuddannelse 2012/2013 3

4 MASTER UDDANNELSER Bioteknologi Uddannelsen giver teoretisk og praktisk viden samt kompetencer inden for f.eks.: Mikrobiel bioteknologi Cellebiologi, immunologi og genetik Celle- og molekylærbioteknologi Bioproces- og levnedsmiddelteknologi Proteinkemi og proteomics Du opnår kompetencer til at formidle bioteknologisk viden og bioteknologiske problemstillinger og løsninger, styre og udvikle komplekse arbejdssituationer inden for området, påtage dig et professionelt ansvar samt selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. 4

5 MASTERUDDANNELSER Business Administration (MBA) Geoinformationsmanagement Uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. Samtidig sikrer den problemorienterede tilgang, at teori bliver omsat til praksis. Du kan specialisere dig inden for et af områderne: Emergent Management Finansiel virksomhed Sundhedsledelse Commercial Banking Gennem en anvendelses- og problemløsningsorienteret tilgang opnår du bl.a. kompetencer inden for: Strategi, organisation og organisationsudvikling Økonomistyring, finansiering og investering Virksomheder og deres økonomiske omgivelser Marketing i et globalt perspektiv Værdikædeledelse og operationel ledelse Uddannelsen giver dig unikke kompetencer til udvikling af dine erhvervs- og ledelsesfunktioner og til at blive din virksomheds garant for en innovativ tilgang til bl.a. organisation, økonomi og strategi. Uddannelsen giver viden om teorier, modeller, metoder og teknologier inden for geoinformationsmanagement. Du opnår færdigheder i bl.a.: Geokommunikation, informationsdesign og visualisering Digital forvaltning GIS-teknologi Projektledelse inden for geografisk information Opstilling af analyse- og løsningsmodeller Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med projektledelse inden for bl.a. GIS og geoinformation ift. digitale medier i bl.a. kommuneplaner, miljøforvaltning, energiplanlægning, infrastrukturplanlægning og -forvaltning samt i sundhedsvæsenet. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 5

6 MASTERUDDANNELSER Humanistisk Palliation Ikt og læring (MIL) Uddannelsen giver en såvel bredt anlagt som specialiseret teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om omsorgen for uhelbredeligt syge og døende ud fra et humanistisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Uddannelsens grundelementer er: Palliation Humanistiske forskningsmetoder Dødens sociologi Dødens psykologi Du vil gennem uddannelsen gradvist blive kvalificeret til som leder, praktiker eller underviser - at beskæftige dig med omsorg og pleje i forbindelse med døden med henblik på at sikre, at der ikke blot medicinsk men også socialt, etisk, emotionelt og praktisk kan tilbydes mennesker en værdig afslutning på livet. Uddannelsen beskæftiger sig med e-læring og har fokus på design af samspillet mellem informationsteknologi, kommunikation og læreprocesser. Dette gøres bl.a. gennem undervisning i: Ikt-baserede læreprocesser Ikt og interaktionsdesign Ikt og læring i organisationer Ikt og didaktisk design Gennem teori og praksis får du viden om, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at kvalificere læreprocesser og udvikle nye læringsformer. 6

7 MASTERUDDANNELSER Information & Communication Technologies Informationsforvaltning & Records Management En engelsksproget, tværfaglig uddannelse i informations- og kommunikationsteknologi. Fokusområderne er bl.a.: Internet, Communication and Broadcast Technologies and Converging Media Services and Platforms Development of User-friendly Applications, Solutions and ServicesBusiness Development and Business Models Security, Trust, Privacy: Legal and Ethical Aspects Organizational Aspects of ICT En uddannelse, der udvikler dine teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer til at håndtere records og information i et livscykuls-perspektiv på en sikker, rationel og effektiv måde. Du opnår grundig viden på et højt niveau om bl.a.: Records Management Informationsstyring og -sikkerhed Design af informationsarkitektur Kommunikation og analyse af brugeradfærd Lovgivning og standarder Du vil blive kvalificeret til at anvende din viden inden for disse forskellige områder på et højt, fagligt niveau. Uddannelsen kvalificerer dig bl.a. til at undersøge og afkode potentialet i ICT i forskelligartede organisationer og til forskellige brugere gennem analyse, design, implementering og test. Du vil kunne anvende din viden til at håndtere de udfordringer, som stigende mængder af information skaber, inden for både kommunale, regionale og statslige forvaltninger, i private virksomheder og i private og offentlige arkiver. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 7

8 MASTERUDDANNELSER IT: Interaktionsdesign & Multimedier Uddannelsen beskæftiger sig med relationen mellem brugere og it-systemer. Gennem teori og praksis får du viden om design, udvikling, vurdering og implementering af interaktive, digitale medier og produkter. Du vil bl.a. lære at: arbejde med storytelling og webarkitektur anvende brugertests, brugercentrerede udviklingsmetoder og ekspertevalueringer konstruere interaktive, digitale medier udvikle interaktiv underholdning og oplevelsesdesign anvende æstetiske og formidlingsmæssige virkemidler Uddannelsen giver praktiske, metodiske og analytiske kompetencer inden for interaktive og digitale medier med særlig fokus på it-brugerne. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. 8

9 MASTERUDDANNELSER IT: Organisation IT: Softwarekonstruktion Uddannelsen beskæftiger sig med udvikling og implementering af IT til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser. Gennem teori og praksis vil du bl.a. lære at: planlægge og lede udvikling af IT-systemer skabe vidensdeling og læring i organisationen arbejde strategisk med IT i bl.a. forandringsprocesser varetage ledelse af virksomhedssystemer designe e-læringssystemer Med uddannelsen opnår du kompetencer til at udvikle og implementere IT-løsninger i forbindelse med forandringsprocesser på en måde, der understøtter din virksomheds eller organisations IT-strategi og forretningsledelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. Uddannelsen beskæftiger sig med de nyeste it-teknologier. Gennem teori og praksis vil du komme til at beskæftige dig med hele processen ved udvikling af software, både specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Du vil bl.a. lære om: Design, analyse og evaluering af software og systemarkitekturer Softwarepålidelighed og IT-sikkerhed Teknologier til behandling af store datamængder De nyeste teknologier som webteknologi og pervasive computing Evaluering af kravspecifikationer Uddannelsens mål er at udvikle dine kompetencer til at arbejde med nye teknologier samt udvikle og designe nye ITløsninger til nye behov. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 9

10 FREMTIDEN KOMMER AF SIG SELV, FREMSKRIDTET IKKE. Poul Henningsen 10

11 MASTERUDDANNELSER Læreprocesser Læreprocesser: Ledelses- og Organisationspsykologi Uddannelsen giver dig en bred viden om teorier og redskaber i forbindelse med læring og læreprocesser. Du vil kunne specialisere dig inden for f.eks.: Evaluering og kvalitetsudvikling Forandringsledelse og arbejdsmiljø Didaktik og professionsudvikling Matematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfundet Udvikling af virksomheders sociale ansvarlighed Uddannelsen giver dig kompetencer til bl.a. at identificere læringsmæssige problemstillinger og opstille relevante analyse- og løsningsmodeller, formidle faglig viden om læreprocesser samt gennemføre og evaluere samarbejde inden for læreprocesser. Uddannelsen giver en bred indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som er særlig relevant for ledelse og organisationsudvikling. Du får mulighed for at fordybe dig teoretisk og empirisk i aktuelle organisatoriske problemstillinger. Faglige hovedtemaer er bl.a.: Ledelse af læring på individ, gruppe og organisationsniveau Ledelsespsykologi og organisationsudvikling i praksis Intra- og interpersonel læringsteori Anerkendende ledelse Ledelse af vilkår for arbejdsglæde, kreativitet og trivsel Gennem uddannelsen udvikler du dine praktiske og teoretiske kompetencer inden for ledelses- og organisationspsykologi samt din personlige og professionelle gennemslagskraft i arbejdet som leder og konsulent. Efter- og videreuddannelse 2012/

12 MASTERUDDANNELSER Læreprocesser: Organisatorisk Coaching Management of Technology, MMT Executive MBA Uddannelsen tager sit udgangspunkt i coaching som dialogisk læreproces og giver en række teoretiske og praktiske redskaber til at udvikle læringskulturer samt igangsætte og fuldføre organisatoriske forandringsprocesser. Uddannelsen giver dig en omfattende værktøjskasse, som indeholder viden om teknologiledelse og helhedsorienterede beslutninger vedrørende teknologi, forretningsskabelse og organisation. Faglige hovedtemaer er bl.a.: Coaching i Interpersonelle relationer Coaching-baseret teamudvikling Coaching som redskab for organisationsudvikling Læring og coaching i teori og praksis Organisatorisk coaching som ledelsesstrategisk ressource Faglige hovedtemaer er bl.a.: Teknologi, forandring og strategi Fremstilling og forsyning (Operations Management) og levering (Supply Chain Management) Integrerede løsninger, koncepttankegangen Organisatoriske strukturer, processer og systemer Organisatorisk læring og Knowledge Management Gennem uddannelsen udvikler du en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner, herunder hvordan du kan forholde dig undersøgende og etisk ansvarligt til læreprocesser i din egen organisation. Gennem uddannelsen opnår du bl.a. kompetencer til at skabe helhedsorienterede løsninger, kritisk vurdere løsningsforslag og igangsætte en implementeringsproces. 12

13 MASTERUDDANNELSER Matematik Problem Based Learning in Engineering and Science Uddannelsen sætter fokus på matematik som fag i sig selv. Du opnår en række grundigt funderede, matematiske kompetencer inden for væsentlige dele af de matematiske kernefelter, bl.a.: Algebra Geometri Sandsynlighedsteori og statistik Linearitet og differentiabilitet Komplekse funktioner Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til at kunne udføre avancerede forsknings- og udviklingsopgaver inden for f.eks. statistik, matematisk analyse, kryptografi og kodningsteori. Eller du vil kunne indgå i undervisning, tværfagligt samarbejde og udvikling af uddannelsesindhold i f.eks. de gymnasiale uddannelser. En international, engelsksproget uddannelse inden for teknisk og naturvidenskabelig læring, som er baseret på problem- og projektorganiserede metoder med henblik på kvalitetsudvikling af ingeniøruddannelserne. Uddannelsen omhandler bl.a.: PBL modeller og forandringsstrategier PBL og interkulturel læring og ledelse Udvikling af kompetencer inden for undervisning og projektvejledning Læring og didaktik for teknik, naturvidenskab og sundhed Undervisningsportfolio og proceskompetencer Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at udvikle og lede innovative undervisnings- og uddannelsesforløb inden for ingeniøruddannelserne, samt til at evaluere projektforløb samtidig med, at du udvikler dine egne undervisningskompetencer. Efter- og videreuddannelse 2012/

14 MASTERUDDANNELSER Public Administration Public Governance En ledelsesuddannelse for nuværende og kommende ledere, som er ansat inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer, faglige organisationer samt i private virksomheder, der samarbejder med den offentlige sektor. Du kan vælge mellem tre specialiseringer: Almen strategi og ledelse Sundhedsvæsenets organisation og ledelse Den kommunikerende forvaltning En uddannelse i offentlig ledelse, som lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis. Uddannelsen går bl.a. i dybden med: Ledelse som fag Personlig udvikling som leder Strategisk ledelse i det offentlige Magt og etik i offentlige organisationer Ledelse af professionelle vidensorganisationer Du opnår stor faglig viden inden for f.eks.: Politologi, økonomi, organisationsteori og ledelse Anvendelse af samfundsvidenskabelige metoder Alternative strategiske udviklingsveje og implementeringsprocesser Politisk kommunikation Sundhedsvæsenet som organisatorisk felt Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at tænke og handle strategisk, herunder at skabe og formidle visioner, strategier og politiske mål samt omforme dem til praktiske handlinger. Du lærer også at påvirke, formidle og involvere via dialog og feedback samt at motivere og udvikle medarbejdere ud fra en værdimæssig og etisk synsvinkel. 14 Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage udviklingsog ledelsesmæssige opgaver i en internationaliseret, offentlig sektor, der virker i samspil med organisationer og private virksomheder

15 MASTERUDDANNELSER Sundhedsinformatik Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering Uddannelsen beskæftiger sig med planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationsteknologi i sundhedssektoren. Uddannelsen giver viden om og redskaber til selvstændigt at foretage miljøvurderinger i både offentligt og privat regi. Du opnår tværfaglig, teoretisk og metodisk viden inden for emner som: Informatik og kommunikation Organisation Kognition E-sundhedssystemer Teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser Gennem uddannelsen opnår du bl.a. kompetence til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med sundheds- og IT-professionelle i forbindelse med både ITudviklings- og implementeringsopgaver. Faglige emner er bl.a.: Offentlige miljøvurderingsmetoder Teknikker og værktøjer til teknisk miljøvurdering Økonomiske miljøvurderingsmetoder Miljøledelse og -kommunikation Miljøetik og -politik Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at kunne igangsætte og gennemføre miljøvurderinger på grundlag af gældende regler og metoder, herunder at inddrage interessenter og berørte parter samt formidle resultater. Efter- og videreuddannelse 2012/

16 MASTERUDDANNELSER Udsatte Børn og Unge Universelt Design og Tilgængelighed En uddannelse, der styrker og videreudvikler kvaliteten af det sociale arbejde inden for børne- og ungeområdet, og som bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde. Uddannelsen har bl.a. fokus på: Det kommunale ansvar for børne- og ungeområdet Viden om udsatte børn og unge og konsekvenser for den kommunale sektor Styring, faglig ledelse og udvikling af praksis Retsgrundlaget Levevilkår, trivsel, udvikling og børnesyn Gennem uddannelsen udvikler du et højt, fagligt fundament til fremtidig tværfaglig ledelse, udvikling, forskning og undervisning inden for området med udsatte børn og unge. Uddannelsen giver specialiseret og teoretisk viden om universelt design og tilgængelighed samt kompetencer til at implementere dette i det byggede miljø. Du får en grundig indføring i tilgængelighed i det byggede miljø med fokus på bl.a. følgende emner: Teorier om og forskellige forståelser af tilgængelighed Praktiske og teoretiske implikationer Etik og ligeværdighed Økonomiske forhold Hovedkategorier af brugergrupper. Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til bl.a. at kvalitetssikre arbejdsgange, projekter og færdige anlæg/ bygninger, herunder at inkludere betragtninger over etik og ligeværdighed. 16 Du vil kunne varetage jobfunktioner som rådgiver, analysemedarbejder eller konsulent i såvel private virksomheder, f.eks. konsulentvirksomheder, tegnestuer, entreprenørfirmaer m.m., som hos offentlige myndigheder.

17 SINDET ER IKKE EN ÆSKE DER SKAL FYLDES, MEN EN FLAMME DER SKAL TÆNDES Kungfutse 17 Efter- og videreuddannelse 2012/2013

18 DIPLOM UDDANNELSER 18

19 ERHVERVSØKONOMISK DIPLOMUDDANNELSE TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE HD Humanøkologi Uddannelsen er opbygget af to selvstændige forløb af hver 2 års varighed - HD 1. del og HD 2. del - og giver grundig indsigt i virksomheders erhvervsøkonomiske opgaver. Humanøkologi er studiet af menneskets samspil med det omgivende miljø med særligt fokus på de problemer, der opstår i samspillet. HD 1. DEL Det brede udsyn med hovedvægt på teorier og metoder inden for nogle af de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, f.eks.: Erhvervsøkonomi Dataanalyse Samfundsøkonomi Erhvervsret Erhvervsøkonomisk metode HD 2. DEL Den faglige dybde inden for én af tre specialiseringsmuligheder: Finansiel Rådgivning Organisation og Ledelse Regnskab & Økonomistyring Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at løse komplekse, økonomiske og ledelsesmæssige opgaver i såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. Uddannelsen giver viden om de centrale temaer og tilgange på miljøområdet, som bl.a. består af: Natur og landskab, økologi og miljølære Miljøøkonomi, miljøvurdering og LCA Miljøetik og miljøledelse Miljøpolitik i internationalt perspektiv Industriel miljøledelse Gennem uddannelsen opnår du kompetence til bl.a. at varetage udviklingsorienterede opgaver på miljørelaterede områder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner m.v., samt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Efter- og videreuddannelse 2012/

20 ENKELT- OG TILVALGSFAG 20

21 ENKELTMODULER Anvendt filosofi PROMUSA Professionsrettet musikanvendelse Anvendt filosofi handler om at undersøge sammenhænge mellem viden, virkelighed og værdier og disse sammenhænges anvendelsesmuligheder i praksis. Vi udbyder enkeltmoduler fra bachelor- og/eller kandidatuddannelsen i Anvendt filosofi. PROMUSA består af syv enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, som er samlet i 4 moduler á et halvt års varighed. Gennem forløbet opnår du viden om og færdigheder i anvendelse af musik til fysiske, psykologiske, eksistentielle og sociale formål. Modulerne kan f.eks. have fokus på: Miljø og etik Sundhed, etik og menneskesyn Værdier, virkelighed og ledelse i organisationer Pædagogik, dannelse og refleksion Eksistens og religion Gennem modulerne vil du opnå viden om teorier, metoder og kernefelter inden for anvendt filosofi, sådan at du selvstændigt vil kunne anvende nogle af de filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver og teoretiske og praktiske problemstillinger. De syv fag er: Problembaseret læring Musikterapiteori og -forskning I og II Læreterapi Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og klaver Terapirettet krop og stemme med vægt på relationskompetencer Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Via forløbet får du mulighed for at kvalificere din anvendelse af musik i arbejdet med særlige målgrupper, både teoretisk og praktisk. Efter- og videreuddannelse 2012/

22 ENKELTMODULER OG TILVALGSFAG ENKELTFAG, ENKELTMODULER, TILVALGSFAG OG GRUNDFAG I SPANSK Psykologi UniSpansk 22 Psykologi på deltid består af syv enkeltmoduler af ca. et halvt års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Psykologi. Gennem forløbet opnår du indsigt i grundlæggende psykologiske teorier og metoder samt en kritisk forståelse af psykologiske problemstillinger og deres kompleksitet. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler. De syv moduler er: Socialpsykologi Personlighedspsykologi Projekt, der bygger på social- og personlighedspsykologi samt metode Kognitionspsykologi Udviklingspsykologi Pædagogisk psykologi Projektarbejde i almenpsykologisk emne samt videnskabsteori Via modulerne bliver du i stand til at følge fagområdernes udvikling og anvende teorier og metoder i dine daglige arbejdssituationer. Et tilvalgsfag i Psykologi giver dig desuden kvalifikationer til bl.a. at kunne varetage undervisning i psykologi på de gymnasiale uddannelser. Hovedområderne i UniSpansk er kultur, litteratur, sprog og samfundsforhold i de spansktalende lande. UniSpansk består af tre moduler af 1 års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Spansk. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler eller enkelte fag fra modulerne. Du opnår færdigheder inden for bl.a.: Spansksproget litteraturanalyse Spanske og latinamerikanske samfundsforhold og historie Grammatik og sprogbeskrivelse Diskurs, medier og kultur Oversættelse og version Latinamerika og USA Litteratur og kultur i den spansksprogede verden Mundtlig kommunikation Modulerne øger dine kompetencer til at varetage kommunikation med spansktalende samarbejdspartnere, mens et tilvalgsfag i Spansk bl.a. kvalificerer dig til at kunne varetage undervisning i spansk på de gymnasiale uddannelser.

23 ENKELTFAG, ENKELTMODULER, TILVALGSFAG OG GRUNDFAG I TYSK UniTysk Hovedområderne i UniTysk er kultur, litteratur, sprog og samfundsforhold i de tysktalende lande. UniTysk består af tre moduler af 1 års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Tysk. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler eller enkelte fag fra modulerne. Du opnår færdigheder inden for bl.a.: Tekst og medier Mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling Litteraturteori og -historie Tysk historie og tyske samfundsforhold Grammatik og sprogbeskrivelse Lingvistik Modulerne øger dine kompetencer til at varetage kommunikation med tysktalende samarbejdspartnere, mens et tilvalgsfag i Tysk bl.a. kvalificerer dig til at kunne varetage undervisning i tysk på de gymnasiale uddannelser. ENKELTFAG FRA DELTIDSUDDANNELSERNE Hvis du ikke har brug for at tage en hel deltidsuddannelse, udbyder vi også enkeltfag fra mange af vores deltidsuddannelser. Kontakt os for at høre nærmere om denne mulighed. KURSER UNDER TOMPLADSORDNINGEN Hvis du har behov for at blive opdateret på et enkelt, fagligt område, kan et kursus under tompladsordningen være en mulighed. Kurserne foregår i dagtimerne på hverdage, hvor du studerer på en ledig studieplads på et kursus fra universitetets ordinære fuldtidsuddannelser. Eksempler på kurser kan være: Astrofysik Engelsk grammatik Erhvervsøkonomi Geologi Installationsteknik Kinesisk kultur Moms, afgifter og told Objektorienteret programmering Organisk kemi Videregående familie- og arveret 23 Efter- og videreuddannelse 2012/2013

24 Studiestart September eller februar Ansøgningsfrist Maj/juni eller november/december Ansøgningsfrist til tompladsordningen 1. august eller 1. januar Kontakt Aalborg Universitet Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse Fredrik Bajers Vej Aalborg Ø Tlf Læs mere på Forbehold for ændringer samt aflysning

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED Syddansk Universitet i IT-VEST SAMARBEJDET 7. november 200 1 Fagbilag til studieordning for masteruddannelsen i it Dette er fagbilaget til studieordningen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 16. november 2010 1 1 FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Dette er fagbilaget til

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere