EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE"

Transkript

1 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012 / 2013

2 I EN GLOBALISERET VERDEN I KONSTANT FORANDRING KAN GÅRSDAGENS VIDEN LET VÆRE FORÆLDET I MORGEN. Finn Kjærsdam

3 EN GOD INVESTERING I en globaliseret verden i konstant forandring kan gårsdagens viden let være forældet i morgen. Mange virksomheder og organisationer har derfor fået øjnene op for, at en investering i medarbejdernes viden er en rigtig god ide, og at efteruddannelse af såvel ledere som medarbejdere er en måde at imødekomme disse udfordringer på. Af samme grund er forandringsvillighed, innovation og læring blevet indskrevet som kerneværdier i de fleste virksomheds- og organisationsstrategier, og det er noget, vi mærker på Aalborg Universitet i form af en øget efterspørgsel på efter- og videreuddannelsesmuligheder. Aalborg Universitet præsenterer i denne brochure en række uddannelsestilbud på deltid til dig og din arbejdsplads. Tilbuddene spænder vidt fra kurser af kortere varighed til to-årige masteruddannelser. Ca deltidsstuderende efter- og videreuddanner sig årligt på Aalborg Universitet. Det er med stor fornøjelse, at jeg sammen med universitetets forskere og undervisere kan byde velkommen til alle nye deltidsstuderende i Aalborg Universitet tilrettelægger uddannelsesforløbene således, at du kan passe dit fuldtidsarbejde samtidig med, at du udvikler dine kompetencer. Den IT-baserede fjernundervisning i kombination med seminarer gør det muligt at kombinere studierne med et travlt arbejds- og familieliv, uanset hvor i verden du befinder dig. Finn Kjærsdam Rektor Efter- og videreuddannelse 2012/2013 3

4 MASTER UDDANNELSER Bioteknologi Uddannelsen giver teoretisk og praktisk viden samt kompetencer inden for f.eks.: Mikrobiel bioteknologi Cellebiologi, immunologi og genetik Celle- og molekylærbioteknologi Bioproces- og levnedsmiddelteknologi Proteinkemi og proteomics Du opnår kompetencer til at formidle bioteknologisk viden og bioteknologiske problemstillinger og løsninger, styre og udvikle komplekse arbejdssituationer inden for området, påtage dig et professionelt ansvar samt selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. 4

5 MASTERUDDANNELSER Business Administration (MBA) Geoinformationsmanagement Uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. Samtidig sikrer den problemorienterede tilgang, at teori bliver omsat til praksis. Du kan specialisere dig inden for et af områderne: Emergent Management Finansiel virksomhed Sundhedsledelse Commercial Banking Gennem en anvendelses- og problemløsningsorienteret tilgang opnår du bl.a. kompetencer inden for: Strategi, organisation og organisationsudvikling Økonomistyring, finansiering og investering Virksomheder og deres økonomiske omgivelser Marketing i et globalt perspektiv Værdikædeledelse og operationel ledelse Uddannelsen giver dig unikke kompetencer til udvikling af dine erhvervs- og ledelsesfunktioner og til at blive din virksomheds garant for en innovativ tilgang til bl.a. organisation, økonomi og strategi. Uddannelsen giver viden om teorier, modeller, metoder og teknologier inden for geoinformationsmanagement. Du opnår færdigheder i bl.a.: Geokommunikation, informationsdesign og visualisering Digital forvaltning GIS-teknologi Projektledelse inden for geografisk information Opstilling af analyse- og løsningsmodeller Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med projektledelse inden for bl.a. GIS og geoinformation ift. digitale medier i bl.a. kommuneplaner, miljøforvaltning, energiplanlægning, infrastrukturplanlægning og -forvaltning samt i sundhedsvæsenet. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 5

6 MASTERUDDANNELSER Humanistisk Palliation Ikt og læring (MIL) Uddannelsen giver en såvel bredt anlagt som specialiseret teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om omsorgen for uhelbredeligt syge og døende ud fra et humanistisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Uddannelsens grundelementer er: Palliation Humanistiske forskningsmetoder Dødens sociologi Dødens psykologi Du vil gennem uddannelsen gradvist blive kvalificeret til som leder, praktiker eller underviser - at beskæftige dig med omsorg og pleje i forbindelse med døden med henblik på at sikre, at der ikke blot medicinsk men også socialt, etisk, emotionelt og praktisk kan tilbydes mennesker en værdig afslutning på livet. Uddannelsen beskæftiger sig med e-læring og har fokus på design af samspillet mellem informationsteknologi, kommunikation og læreprocesser. Dette gøres bl.a. gennem undervisning i: Ikt-baserede læreprocesser Ikt og interaktionsdesign Ikt og læring i organisationer Ikt og didaktisk design Gennem teori og praksis får du viden om, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at kvalificere læreprocesser og udvikle nye læringsformer. 6

7 MASTERUDDANNELSER Information & Communication Technologies Informationsforvaltning & Records Management En engelsksproget, tværfaglig uddannelse i informations- og kommunikationsteknologi. Fokusområderne er bl.a.: Internet, Communication and Broadcast Technologies and Converging Media Services and Platforms Development of User-friendly Applications, Solutions and ServicesBusiness Development and Business Models Security, Trust, Privacy: Legal and Ethical Aspects Organizational Aspects of ICT En uddannelse, der udvikler dine teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer til at håndtere records og information i et livscykuls-perspektiv på en sikker, rationel og effektiv måde. Du opnår grundig viden på et højt niveau om bl.a.: Records Management Informationsstyring og -sikkerhed Design af informationsarkitektur Kommunikation og analyse af brugeradfærd Lovgivning og standarder Du vil blive kvalificeret til at anvende din viden inden for disse forskellige områder på et højt, fagligt niveau. Uddannelsen kvalificerer dig bl.a. til at undersøge og afkode potentialet i ICT i forskelligartede organisationer og til forskellige brugere gennem analyse, design, implementering og test. Du vil kunne anvende din viden til at håndtere de udfordringer, som stigende mængder af information skaber, inden for både kommunale, regionale og statslige forvaltninger, i private virksomheder og i private og offentlige arkiver. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 7

8 MASTERUDDANNELSER IT: Interaktionsdesign & Multimedier Uddannelsen beskæftiger sig med relationen mellem brugere og it-systemer. Gennem teori og praksis får du viden om design, udvikling, vurdering og implementering af interaktive, digitale medier og produkter. Du vil bl.a. lære at: arbejde med storytelling og webarkitektur anvende brugertests, brugercentrerede udviklingsmetoder og ekspertevalueringer konstruere interaktive, digitale medier udvikle interaktiv underholdning og oplevelsesdesign anvende æstetiske og formidlingsmæssige virkemidler Uddannelsen giver praktiske, metodiske og analytiske kompetencer inden for interaktive og digitale medier med særlig fokus på it-brugerne. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. 8

9 MASTERUDDANNELSER IT: Organisation IT: Softwarekonstruktion Uddannelsen beskæftiger sig med udvikling og implementering af IT til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser. Gennem teori og praksis vil du bl.a. lære at: planlægge og lede udvikling af IT-systemer skabe vidensdeling og læring i organisationen arbejde strategisk med IT i bl.a. forandringsprocesser varetage ledelse af virksomhedssystemer designe e-læringssystemer Med uddannelsen opnår du kompetencer til at udvikle og implementere IT-løsninger i forbindelse med forandringsprocesser på en måde, der understøtter din virksomheds eller organisations IT-strategi og forretningsledelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. Uddannelsen beskæftiger sig med de nyeste it-teknologier. Gennem teori og praksis vil du komme til at beskæftige dig med hele processen ved udvikling af software, både specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Du vil bl.a. lære om: Design, analyse og evaluering af software og systemarkitekturer Softwarepålidelighed og IT-sikkerhed Teknologier til behandling af store datamængder De nyeste teknologier som webteknologi og pervasive computing Evaluering af kravspecifikationer Uddannelsens mål er at udvikle dine kompetencer til at arbejde med nye teknologier samt udvikle og designe nye ITløsninger til nye behov. Uddannelsen udbydes i samarbejde med it-vest. Efter- og videreuddannelse 2012/2013 9

10 FREMTIDEN KOMMER AF SIG SELV, FREMSKRIDTET IKKE. Poul Henningsen 10

11 MASTERUDDANNELSER Læreprocesser Læreprocesser: Ledelses- og Organisationspsykologi Uddannelsen giver dig en bred viden om teorier og redskaber i forbindelse med læring og læreprocesser. Du vil kunne specialisere dig inden for f.eks.: Evaluering og kvalitetsudvikling Forandringsledelse og arbejdsmiljø Didaktik og professionsudvikling Matematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfundet Udvikling af virksomheders sociale ansvarlighed Uddannelsen giver dig kompetencer til bl.a. at identificere læringsmæssige problemstillinger og opstille relevante analyse- og løsningsmodeller, formidle faglig viden om læreprocesser samt gennemføre og evaluere samarbejde inden for læreprocesser. Uddannelsen giver en bred indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som er særlig relevant for ledelse og organisationsudvikling. Du får mulighed for at fordybe dig teoretisk og empirisk i aktuelle organisatoriske problemstillinger. Faglige hovedtemaer er bl.a.: Ledelse af læring på individ, gruppe og organisationsniveau Ledelsespsykologi og organisationsudvikling i praksis Intra- og interpersonel læringsteori Anerkendende ledelse Ledelse af vilkår for arbejdsglæde, kreativitet og trivsel Gennem uddannelsen udvikler du dine praktiske og teoretiske kompetencer inden for ledelses- og organisationspsykologi samt din personlige og professionelle gennemslagskraft i arbejdet som leder og konsulent. Efter- og videreuddannelse 2012/

12 MASTERUDDANNELSER Læreprocesser: Organisatorisk Coaching Management of Technology, MMT Executive MBA Uddannelsen tager sit udgangspunkt i coaching som dialogisk læreproces og giver en række teoretiske og praktiske redskaber til at udvikle læringskulturer samt igangsætte og fuldføre organisatoriske forandringsprocesser. Uddannelsen giver dig en omfattende værktøjskasse, som indeholder viden om teknologiledelse og helhedsorienterede beslutninger vedrørende teknologi, forretningsskabelse og organisation. Faglige hovedtemaer er bl.a.: Coaching i Interpersonelle relationer Coaching-baseret teamudvikling Coaching som redskab for organisationsudvikling Læring og coaching i teori og praksis Organisatorisk coaching som ledelsesstrategisk ressource Faglige hovedtemaer er bl.a.: Teknologi, forandring og strategi Fremstilling og forsyning (Operations Management) og levering (Supply Chain Management) Integrerede løsninger, koncepttankegangen Organisatoriske strukturer, processer og systemer Organisatorisk læring og Knowledge Management Gennem uddannelsen udvikler du en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner, herunder hvordan du kan forholde dig undersøgende og etisk ansvarligt til læreprocesser i din egen organisation. Gennem uddannelsen opnår du bl.a. kompetencer til at skabe helhedsorienterede løsninger, kritisk vurdere løsningsforslag og igangsætte en implementeringsproces. 12

13 MASTERUDDANNELSER Matematik Problem Based Learning in Engineering and Science Uddannelsen sætter fokus på matematik som fag i sig selv. Du opnår en række grundigt funderede, matematiske kompetencer inden for væsentlige dele af de matematiske kernefelter, bl.a.: Algebra Geometri Sandsynlighedsteori og statistik Linearitet og differentiabilitet Komplekse funktioner Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til at kunne udføre avancerede forsknings- og udviklingsopgaver inden for f.eks. statistik, matematisk analyse, kryptografi og kodningsteori. Eller du vil kunne indgå i undervisning, tværfagligt samarbejde og udvikling af uddannelsesindhold i f.eks. de gymnasiale uddannelser. En international, engelsksproget uddannelse inden for teknisk og naturvidenskabelig læring, som er baseret på problem- og projektorganiserede metoder med henblik på kvalitetsudvikling af ingeniøruddannelserne. Uddannelsen omhandler bl.a.: PBL modeller og forandringsstrategier PBL og interkulturel læring og ledelse Udvikling af kompetencer inden for undervisning og projektvejledning Læring og didaktik for teknik, naturvidenskab og sundhed Undervisningsportfolio og proceskompetencer Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at udvikle og lede innovative undervisnings- og uddannelsesforløb inden for ingeniøruddannelserne, samt til at evaluere projektforløb samtidig med, at du udvikler dine egne undervisningskompetencer. Efter- og videreuddannelse 2012/

14 MASTERUDDANNELSER Public Administration Public Governance En ledelsesuddannelse for nuværende og kommende ledere, som er ansat inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer, faglige organisationer samt i private virksomheder, der samarbejder med den offentlige sektor. Du kan vælge mellem tre specialiseringer: Almen strategi og ledelse Sundhedsvæsenets organisation og ledelse Den kommunikerende forvaltning En uddannelse i offentlig ledelse, som lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis. Uddannelsen går bl.a. i dybden med: Ledelse som fag Personlig udvikling som leder Strategisk ledelse i det offentlige Magt og etik i offentlige organisationer Ledelse af professionelle vidensorganisationer Du opnår stor faglig viden inden for f.eks.: Politologi, økonomi, organisationsteori og ledelse Anvendelse af samfundsvidenskabelige metoder Alternative strategiske udviklingsveje og implementeringsprocesser Politisk kommunikation Sundhedsvæsenet som organisatorisk felt Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at tænke og handle strategisk, herunder at skabe og formidle visioner, strategier og politiske mål samt omforme dem til praktiske handlinger. Du lærer også at påvirke, formidle og involvere via dialog og feedback samt at motivere og udvikle medarbejdere ud fra en værdimæssig og etisk synsvinkel. 14 Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage udviklingsog ledelsesmæssige opgaver i en internationaliseret, offentlig sektor, der virker i samspil med organisationer og private virksomheder

15 MASTERUDDANNELSER Sundhedsinformatik Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering Uddannelsen beskæftiger sig med planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationsteknologi i sundhedssektoren. Uddannelsen giver viden om og redskaber til selvstændigt at foretage miljøvurderinger i både offentligt og privat regi. Du opnår tværfaglig, teoretisk og metodisk viden inden for emner som: Informatik og kommunikation Organisation Kognition E-sundhedssystemer Teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser Gennem uddannelsen opnår du bl.a. kompetence til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med sundheds- og IT-professionelle i forbindelse med både ITudviklings- og implementeringsopgaver. Faglige emner er bl.a.: Offentlige miljøvurderingsmetoder Teknikker og værktøjer til teknisk miljøvurdering Økonomiske miljøvurderingsmetoder Miljøledelse og -kommunikation Miljøetik og -politik Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at kunne igangsætte og gennemføre miljøvurderinger på grundlag af gældende regler og metoder, herunder at inddrage interessenter og berørte parter samt formidle resultater. Efter- og videreuddannelse 2012/

16 MASTERUDDANNELSER Udsatte Børn og Unge Universelt Design og Tilgængelighed En uddannelse, der styrker og videreudvikler kvaliteten af det sociale arbejde inden for børne- og ungeområdet, og som bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde. Uddannelsen har bl.a. fokus på: Det kommunale ansvar for børne- og ungeområdet Viden om udsatte børn og unge og konsekvenser for den kommunale sektor Styring, faglig ledelse og udvikling af praksis Retsgrundlaget Levevilkår, trivsel, udvikling og børnesyn Gennem uddannelsen udvikler du et højt, fagligt fundament til fremtidig tværfaglig ledelse, udvikling, forskning og undervisning inden for området med udsatte børn og unge. Uddannelsen giver specialiseret og teoretisk viden om universelt design og tilgængelighed samt kompetencer til at implementere dette i det byggede miljø. Du får en grundig indføring i tilgængelighed i det byggede miljø med fokus på bl.a. følgende emner: Teorier om og forskellige forståelser af tilgængelighed Praktiske og teoretiske implikationer Etik og ligeværdighed Økonomiske forhold Hovedkategorier af brugergrupper. Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til bl.a. at kvalitetssikre arbejdsgange, projekter og færdige anlæg/ bygninger, herunder at inkludere betragtninger over etik og ligeværdighed. 16 Du vil kunne varetage jobfunktioner som rådgiver, analysemedarbejder eller konsulent i såvel private virksomheder, f.eks. konsulentvirksomheder, tegnestuer, entreprenørfirmaer m.m., som hos offentlige myndigheder.

17 SINDET ER IKKE EN ÆSKE DER SKAL FYLDES, MEN EN FLAMME DER SKAL TÆNDES Kungfutse 17 Efter- og videreuddannelse 2012/2013

18 DIPLOM UDDANNELSER 18

19 ERHVERVSØKONOMISK DIPLOMUDDANNELSE TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE HD Humanøkologi Uddannelsen er opbygget af to selvstændige forløb af hver 2 års varighed - HD 1. del og HD 2. del - og giver grundig indsigt i virksomheders erhvervsøkonomiske opgaver. Humanøkologi er studiet af menneskets samspil med det omgivende miljø med særligt fokus på de problemer, der opstår i samspillet. HD 1. DEL Det brede udsyn med hovedvægt på teorier og metoder inden for nogle af de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, f.eks.: Erhvervsøkonomi Dataanalyse Samfundsøkonomi Erhvervsret Erhvervsøkonomisk metode HD 2. DEL Den faglige dybde inden for én af tre specialiseringsmuligheder: Finansiel Rådgivning Organisation og Ledelse Regnskab & Økonomistyring Gennem uddannelsen opnår du kompetence til at løse komplekse, økonomiske og ledelsesmæssige opgaver i såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. Uddannelsen giver viden om de centrale temaer og tilgange på miljøområdet, som bl.a. består af: Natur og landskab, økologi og miljølære Miljøøkonomi, miljøvurdering og LCA Miljøetik og miljøledelse Miljøpolitik i internationalt perspektiv Industriel miljøledelse Gennem uddannelsen opnår du kompetence til bl.a. at varetage udviklingsorienterede opgaver på miljørelaterede områder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner m.v., samt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Efter- og videreuddannelse 2012/

20 ENKELT- OG TILVALGSFAG 20

21 ENKELTMODULER Anvendt filosofi PROMUSA Professionsrettet musikanvendelse Anvendt filosofi handler om at undersøge sammenhænge mellem viden, virkelighed og værdier og disse sammenhænges anvendelsesmuligheder i praksis. Vi udbyder enkeltmoduler fra bachelor- og/eller kandidatuddannelsen i Anvendt filosofi. PROMUSA består af syv enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, som er samlet i 4 moduler á et halvt års varighed. Gennem forløbet opnår du viden om og færdigheder i anvendelse af musik til fysiske, psykologiske, eksistentielle og sociale formål. Modulerne kan f.eks. have fokus på: Miljø og etik Sundhed, etik og menneskesyn Værdier, virkelighed og ledelse i organisationer Pædagogik, dannelse og refleksion Eksistens og religion Gennem modulerne vil du opnå viden om teorier, metoder og kernefelter inden for anvendt filosofi, sådan at du selvstændigt vil kunne anvende nogle af de filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver og teoretiske og praktiske problemstillinger. De syv fag er: Problembaseret læring Musikterapiteori og -forskning I og II Læreterapi Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og klaver Terapirettet krop og stemme med vægt på relationskompetencer Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Via forløbet får du mulighed for at kvalificere din anvendelse af musik i arbejdet med særlige målgrupper, både teoretisk og praktisk. Efter- og videreuddannelse 2012/

22 ENKELTMODULER OG TILVALGSFAG ENKELTFAG, ENKELTMODULER, TILVALGSFAG OG GRUNDFAG I SPANSK Psykologi UniSpansk 22 Psykologi på deltid består af syv enkeltmoduler af ca. et halvt års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Psykologi. Gennem forløbet opnår du indsigt i grundlæggende psykologiske teorier og metoder samt en kritisk forståelse af psykologiske problemstillinger og deres kompleksitet. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler. De syv moduler er: Socialpsykologi Personlighedspsykologi Projekt, der bygger på social- og personlighedspsykologi samt metode Kognitionspsykologi Udviklingspsykologi Pædagogisk psykologi Projektarbejde i almenpsykologisk emne samt videnskabsteori Via modulerne bliver du i stand til at følge fagområdernes udvikling og anvende teorier og metoder i dine daglige arbejdssituationer. Et tilvalgsfag i Psykologi giver dig desuden kvalifikationer til bl.a. at kunne varetage undervisning i psykologi på de gymnasiale uddannelser. Hovedområderne i UniSpansk er kultur, litteratur, sprog og samfundsforhold i de spansktalende lande. UniSpansk består af tre moduler af 1 års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Spansk. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler eller enkelte fag fra modulerne. Du opnår færdigheder inden for bl.a.: Spansksproget litteraturanalyse Spanske og latinamerikanske samfundsforhold og historie Grammatik og sprogbeskrivelse Diskurs, medier og kultur Oversættelse og version Latinamerika og USA Litteratur og kultur i den spansksprogede verden Mundtlig kommunikation Modulerne øger dine kompetencer til at varetage kommunikation med spansktalende samarbejdspartnere, mens et tilvalgsfag i Spansk bl.a. kvalificerer dig til at kunne varetage undervisning i spansk på de gymnasiale uddannelser.

23 ENKELTFAG, ENKELTMODULER, TILVALGSFAG OG GRUNDFAG I TYSK UniTysk Hovedområderne i UniTysk er kultur, litteratur, sprog og samfundsforhold i de tysktalende lande. UniTysk består af tre moduler af 1 års varighed, som tilsammen udgør det, der svarer til et tilvalgsfag i Tysk. Du kan også vælge blot at følge enkelte moduler eller enkelte fag fra modulerne. Du opnår færdigheder inden for bl.a.: Tekst og medier Mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling Litteraturteori og -historie Tysk historie og tyske samfundsforhold Grammatik og sprogbeskrivelse Lingvistik Modulerne øger dine kompetencer til at varetage kommunikation med tysktalende samarbejdspartnere, mens et tilvalgsfag i Tysk bl.a. kvalificerer dig til at kunne varetage undervisning i tysk på de gymnasiale uddannelser. ENKELTFAG FRA DELTIDSUDDANNELSERNE Hvis du ikke har brug for at tage en hel deltidsuddannelse, udbyder vi også enkeltfag fra mange af vores deltidsuddannelser. Kontakt os for at høre nærmere om denne mulighed. KURSER UNDER TOMPLADSORDNINGEN Hvis du har behov for at blive opdateret på et enkelt, fagligt område, kan et kursus under tompladsordningen være en mulighed. Kurserne foregår i dagtimerne på hverdage, hvor du studerer på en ledig studieplads på et kursus fra universitetets ordinære fuldtidsuddannelser. Eksempler på kurser kan være: Astrofysik Engelsk grammatik Erhvervsøkonomi Geologi Installationsteknik Kinesisk kultur Moms, afgifter og told Objektorienteret programmering Organisk kemi Videregående familie- og arveret 23 Efter- og videreuddannelse 2012/2013

24 Studiestart September eller februar Ansøgningsfrist Maj/juni eller november/december Ansøgningsfrist til tompladsordningen 1. august eller 1. januar Kontakt Aalborg Universitet Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse Fredrik Bajers Vej Aalborg Ø Tlf Læs mere på Forbehold for ændringer samt aflysning

Verden er i konstant forandring. FINN KJÆRSDAM, REKTOR

Verden er i konstant forandring. FINN KJÆRSDAM, REKTOR Efter- og videreuddannelse 2013 2014 Indhold MASTERUDDANNELSER 5 DIPLOMUDDANNELSER 19 ENKELTMODULER SAMT ENKELT- OG SIDEFAG 22 Verden er i konstant forandring. FINN KJÆRSDAM, REKTOR FORORD FINN KJÆRSDAM

Læs mere

dit arbejdsliv Efter- og videreuddannelse

dit arbejdsliv Efter- og videreuddannelse Styrer dit arbejdsliv i den rigtige retning? Mangler du kompetencer til at nå dine mål? Savner du inspiration til nytænkning? Eller tænder du ganske enkelt på ny viden? Så tag en efter- eller videreuddannelse

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008)

Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008) Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008) Dimittendguiden 2015 Regler om optagelse og indskrivning ved Aalborg Universitet (2013) Studievejledningen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG Program Kandidatdag 2013 Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 Mød os på Kroghstræde 3 Humaniora Anvendt filosofi Culture, Communication and Globalization

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION INFORMATIONSMØDE FORÅR 2013 P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L Human Resource medarbejder, recrutor Intern/ekstern konsulent Projektledelse, Organisationsscenograf

Læs mere

MBA på Aalborg Universitet

MBA på Aalborg Universitet MBA på Aalborg Universitet Som Formand for Ledelsesakademiet på Aalborg Universitet er jeg stolt af, at Aalborg Universitet nu lancerer en MBA-uddannelse - en MBA-uddannelse, der netop kombinerer den nyeste

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERINGER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERINGER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERINGER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Læringsudbytte Den studerende skal opnå professionsrettede kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier og it og tilegne sig

Læs mere