Servicecenter København - en del af DOMEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicecenter København - en del af DOMEA"

Transkript

1 Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Orientering og godkendelse af renoverings- og ombygningsarbejder Forslag fra Holger Juel Hansen, bestyrelsesmedlem Orientering om driftsforhold Byggeri og helhedsplaner Byggerier Helhedsplaner Nyt fra Servicecenter København Servicecenter Forum Driftsforhold Personaleforhold Generel orientering Personaleforhold - Uddannelsespolitik Kompetenceudvikling af medarbejdere i det nye servicecenter Opgavestyringssystemet EazyProject IT- telefoni Mødeplanlægning Eventuelt Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Villy Brejning, formand Preben Stampe Rasmussen, næstformand Bjarne Rasmussen Holger Juel Hansen Joan Thygesen - afbud Knud Johnsen Bent Rene Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen Johnny Olsen Øvrige deltagere: Jytte Jensen, Servicecenter København Christiane Fogh, Servicecenter København Henning Porsild, Domea Udsendt den 8. oktober 2014eDomvn, den 26. august 2013

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Dagsordenen blev godkendt. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer til det fremsendte referat 16/ Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Formanden meddelte at det omtalte seminar den 25. oktober 2014 er aflyst på grund af for meget arbejde i organisationsbestyrelsen. Nyt seminar planlægges i foråret. Der har været afholdt første møde i det nye Servicecenter Forum. På mødet deltog to bestyrelsesmedlemmer fra hver af de fire boligorganisationer. Formanden oplevede dette meget positivt. Der blev fremlagt emner, der skal arbejdes videre med. Samarbejdet tegner godt. Referat fra mødet i Servicecenter Forum er sendt til bestyrelsen af kundechef Jytte Jensen. Formanden opfordrede bestyrelsen til at deltage i regionsmøde den 7. oktober Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Uffe Frejdal Nielsen meddelte, at fokus i Domeas bestyrelse pt er på følgende emner: Kundeservice - Der er travlt, og medarbejderne kæmper en kamp for at imødegå de nye udfordringer. Som følge af den udvidede åbningstid kommer der mange flere henvendelser (10.000) end man havde forudset. De forudsætninger, der lå til grund for skabelsen af det nye Kundeservice, har ikke holdt stik.

3 Mange af de medarbejdere, som før var boligrådgivere, har søgt nye udfordringer. Mange af de ansatte er derfor nye, og skal læres op. Man forventer at køre på fuld styrke omkring jul. Generelt er det positivt med mange henvendelser. BYG Man kigger på snitflader mellem BYG og driften. Justeringer er undervejs. Bestyrelsen er tryg ved, at ansvarsfordelingen vil komme på plads fremover. EazyProject - Fungerer ikke helt optimalt. Der blev spurgt til, hvorfor der ikke er kommet en hurtigere løsning på udfordringerne i Kundeservice og med EazyProject. Uffe Frejdal Nielsen orienterede om, at der jo er kommet mange nye i Kundeservice, og at oplæring tager tid. Den direkte kommunikation i EazyProject fungerer. Problemerne ligger længere inde. Bestyrelsen følger op. Kundechef Jytte Jensen takkede Uffe Frejdal Nielsen for Holbæk Boligselskabs hjælp til at få genhusningskoordinator/beboerrådgiver Katinka Ruud Rydén til Servicecenter København. Samtidig bekræftede kundechefen også de udfordringer, der er i Kundeservice, men at man i Servicecenter København oplever, at udviklingen nu går hurtigt den rigtige vej. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Orientering gives på mødet. Knud Johnsen orienterede om seniorboligerne. Man afventer nu et møde med overborgmester Frank Jensen, som man er stillet i udsigt. Grundene ved Nordhavn er for dyre, derfor håber man i projektet, at Frank Jensen kan stille en anden grund til rådighed. 3.4 Orientering og godkendelse af renoverings- og ombygningsarbejder Tingvej: Godkendelse af LBF s finansieringsplan, efter orientering om projektet fra bygherrerådgiver Henning Porsild. Finansieringsplan og helhedsplan vedlægges som bilag Kurlandsgade: Orientering om forestående renoveringsarbejder i henhold til tilstandsrapport, som vedlægges som bilag Gadekærvej: Godkendelse af LBF s finansieringsplan, efter orientering om projektet fra bygherrerådgiver Henning Porsild. Finansieringsplan og helhedsplan vedlægges som bilag 4. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender finansieringsplanerne for de 2 helhedsplaner.

4 Samlede forventede omkostninger til helhedsplanen på Tingvej er på 35 mill. kr. og på Gadekærvej 145 mill. kr. Kurlandsgade Ejendommen er om- og tilbygget til ungdomsboliger i Tilstandsvurdering er lavet v/ Rambøll. Her er stor risiko for skimmelvækst via fundamentet. Begyndende skimmelvækst bag gipsvægge. Ansøgning til LBF om renoverings- eller driftsstøtte er undervejs. Forventet udgift 10 mill. kr. Kommunen er indstillet på hjælp, da der er stor interesse for at bevare ungdomsboliger. Der blev spurgt til, om man havde henvendt sig til byggeskadefonden, da tidligere arbejder i ejendommen er klodset lavet. Bygherrerådgiver Henning Porsild vurderer, at man ikke kan få midler herfra til ejendommen, da ejendommen er gammel og bygget efter dagældende forskrifter. Der blev desuden spurgt til konsekvenserne af den mangelfulde vedligeholdelse af ejendommen, og om det kunne blive påtalt af kommunen i forbindelse med ansøgningen. Henning Porsild vurderede, at risikoen findes, men det er nødvendigt at ansøge alligevel. I værste fald kan vi få et afslag. Gadekærvej Helhedsplanen har været 5 år undervejs. Hele ejendommen moderniseres, der renoveres badeværelser, facader, opgange, elevatorer og udendørsarealer samt påføres nye altaner i den ene af bygningens to afsnit. Der blev spurgt til, hvor meget miljøundersøgelse der er lavet på forhånd, og om helhedsplanen risikerer merudgifter. Bygherrerådgiveren svarede, at der er lavet grundige undersøgelser og rapport foreligger. Udgifter til genhusning følges nøje, det var ikke som sådan en del af den oprindelige plan. Mængden af genhusninger har overrasket. Udgifter holdes nede ved genhusning i afdelingens egne tomme lejligheder, da genudlejning er stoppet for ca. 1 år siden. Der blev udtrykt mishag med den sene fremlæggelse af finansieringsplanerne til godkendelse, hvilket bygherrerådgiveren beklagede. Han gjorde opmærksom på, at det er svært at samle bestyrelsen til ekstraordinært møde i sommerferieperioden. Helhedsplanernes 1/5-ordning blev godkendt, med kr. til Tingvej og kr. til Gadekærvej. 3.5 Forslag fra Holger Juel Hansen, bestyrelsesmedlem Vedr. BDK / OB møde den 30. september 2014 Hej Villy og Jytte Forslag til dagsordenen. Højhuset, PLC, 2300 S - Nedrivning Tingene udvikler sig og det er tid til at gøre status. Derfor vil jeg bede om, at et punkt bliver taget op på ovennævnte møde med hoved overskriften: HØJHUSET (HH), PLC STATUS A) KK genhusning tidsplan - samt ungdomsboliger B) LB ny situation mht. ungdomsboliger ny ansøgning om renovering C) AB Hvilken rolle spiller AB kontra OB indflydelse D) AB Beboerne information påkrævet E) Ungdomsboliger ny stituation ala Rambøll projektet i Nordhavn F) Vore ældre beboere KK action

5 Til hvert enkelt punkt er der naturligvis underliggende informationer, som jeg har samlet sammen over en længere periode. Til de flg. Punkter: A) Det går i øjeblikket stærkt med genhusning. Anslår, at vi nu har omkring 50 ungdomsboliger og jeg beder BDK om en status/statistik og fremtidsudsigter, måske via Kuben. Vi har generelt ikke problemer med at indsluse de unge; kun enkelte gør sig uheldigt bemærket. Dette udsagn er subjektivt, idet jeg kun har talt med nogle enkelte beboere om dette. Vi træffer jo hinanden i elevatoren og her kommer der meget frit frem for leveren. Informationerne kan vi have gavn af iht. Rambøl l projektet i Nordhavn. B) LB gav HH afslag på renoverings midler på ca. 125 mio. kr. den 17. dec. 2009, pga. lovgivningen ikke tillod at give midler, når HH ikke lever op til kravet om to-sidede lejligheder. Nu har KK bedt om at alle ét værelses lejligheder skal ommærkes til ungdomsboliger, og dermed har vi en ny situation, som jeg beder Domea s jurister om at kommentere. C) Det er mig meget magtpåliggende at finde ud af, hvilken rolle vi alle har at spille og hvilke tangenter vi spiller på. AB v/torben Joensen har talt med en advokat Nicolai Giødesen om muligheden af, at HH skal være baseret på andels boliger. Torben har bedt mig om input til denne sag, og det har jeg gjort skriftligt. I mellemtiden, kan jeg forstå, at der er kontakt til Domea omkring denne sag, og det bliver vel taget op på mødet. Så derfor vil jeg ikke bringe det op. D) Alle skal forstå, at mange mennesker er vildt fustrerede over situationen. Skal jeg flytte i 2015 eller bliver det på et senere tidspunkt. Nu skal vi reagere og bede KK om en udmelding. Det drejer sig om mennesker af kød og blod og kærlighed og som vi besluttede i sin tid med alle myndigheder: Alle skal komme ud med en god smag i munden. E) KK skal komme med en udmelding om intentioner og fremtiden for de unge og familieboligerne. F) Vi havde for nogle år siden en aftale med KK, om at tilse beboere med problemer. Denne ophørte, men jeg kan klart se, at der er behov for at denne foranstaltning skal genoptages. Ikke mindst pga. af de mange ældre, som bor her og ikke ved hverken ud eller ind. Dem skal vi tage særlige hensyn til. Der er ikke kun tale om ældre, men så sandelig også andre, som er i en vanskelig situation. Det er jo i høj grad KK, som har indsluset mennesker fra Sundholm, Grønland, etc, og KK står nu med et grundlæggende problem, som de ikke mere bare kan udskyde, idet det kommer igen som en bommerang; dvs. at folk står på gaden. Med venlig hilsen Holger Juel Hansen, medlem af BDK 21. september 2014 cc. Alle OB medlemmer og AB i HH. Det indstilles, at bestyrelsen og kundechefen kommenterer på Holger Juel Hansens oplæg og tager orienteringen til efterretning. Tilføjet Bilag 6, som er en oversigt over lejemål, der er henholdsvis til genhusning og på midlertidige kontrakter. Bilaget blev omdelt på mødet og vedhæftes referat. Kundechef Jytte Jensen fremlagde status. 12 beboere er genhuset den sidste måned. Det er korrekt, at afdelingsmødet sagde nej til nedrivning af ejendommen. Organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet har godkendt nedrivningen.

6 Kundechefen forstår beboernes frustration og foreslog at genindføre en boligsocial rådgiver fra Kuben, som samtidig kan sikre, at beboernes ønsker for genhusning stadig er gældende. Bestyrelsesmedlem Holger Juel Hansen gjorde opmærksom på, at der mangler information til beboerne, om hvem der gør hvad. Kundechefen oplyste, at så snart der foreligger en aftale med Kuben, vil der komme information ud til beboerne. Samtidig gjorde hun opmærksom på, at det er svært at fastsætte en tidsplan for nedrivningen, da ca. 140 beboere skal genhuses inden da. Der blev kommenteret på indlægget fra bestyrelsesmedlem Holger Juel Hansen, og alle tog orienteringen til efterretning. 3.6 Orientering om driftsforhold 3504 Kærbo: Ingen bemærkninger Verdishave: Der slås stadig med de sidste mangler, ny bygherrerådgiver er sat på, det er Lars Hay Schmidt fra BYG. Der har været problemer med trick-tyve som har listet sig ind på plejecenteret der er etableret nyt låsesystem Kridtholmen: Alt er nu lejet ud, kommunen har frasagt sig de sidste lejemål som er lejet ud via almindelig venteliste. Der har været 1. afdelingsmøde den 26. august. Stor succes, der kom over 100 personer og 74 lejemål var repræsenteret. Der har været brugt rigtig mange ressourcer fra servicecenteret, indflytningsprocessen har ikke været god, mange har hoppet fra og der har så skulle gøres klar til nye beboere og det har været et sejt træk. Der har været problemer med kloakvand i kælderen mange gange, pga. tilstopning af kloakpumper der bliver smidt bleer, klude, viskestykker m.m. i toiletterne. Det er blevet lidt bedre efter der flere gange har været skrevet ud om problemet. Beboerne mener det er slutrengøringen fra GVL. Vi er i gang med at undersøge sagen, men det er svært at bevise påstanden. Der har været store problemer med affald og storskrald, da skaktene ofte har været stoppet til af pizza-bakker m.m. af lign. karakter og det forårsager så at der smides dagrenovation i de øvrige containere så kommunen ikke vil tage dem med. Der er oprettet en ejerforening, som skal have sin opstart med den nye bestyrelse snarest driftsleder og kundechef forsøger at klæde bestyrelsen på, da det er en fremmed advokat som har administrationen af den Gertsvej: Der afventes dato for møde med bestyrelsen, da der er utilfredshed med vedligeholdelsesstandarden ved ind- og udflytninger som bestyrelsen ikke mener, fungerer tilfredsstillende. Det tidligere møde som var fastsat til juni måtte udskydes. Afdelingen mangler at udfærdige deres kataloger, herunder vedligeholdelseskataloget, som vil gøre det nemmere i dialogen Tingvej: Driften er sat lidt på standby, da vi afventer den endelige helhedsplan ellers intet at bemærke.

7 3514 Kurlandsgade: Kører fint har afventet tilstandsrapport. Bestyrelsen med de unge mennesker fungerer fantastisk, der er renoveret beboerlokale, malet, købt møbler og udstyr, så der kan komme indkomst for udlejning og opsat borde/bænke i gården. Stor glæde over at køkkenudskiftningen kan komme i gang Gudenåvej: Der arbejdes på muren til Lejerbo, men der er også problemer med muren ind til de øvrige naboer der arbejdes på en løsning, men den er svær at finde af økonomiske årsager Baldersgade: Der skal holdes møde mellem Københavns Kommune og Kundechefen ang. servicearealet som skal opmåles den 6. oktober. Driften kører fint Frederikssundsvej og Peder Lykkes Vej: Ang. Peder Lykkes Vej - se under byggesag På Frederikssundsvej er der beskåret træer, der har været en vandskade på første sal, som har gjort, at der er genhuset en familie til nabolejligheden, som heldigvis stod tom. Den tomme lejlighed har haft tomgang, da den har været ude til 78 i forslag inkl. Kommunen, som nu har sagt nej tak den er genudlejet Gadekærvej: Her er driften på vågepunktet pga. helhedsplanen Emblasgade: Der er ved at blive etableret legeplads til mindre børn. Et års gennemgangen er i fuld gang og der er i øjeblikket ved at blive udbedret fejl og mangler. Der er undersøgelser i gang vedr. varmeanlægget Emblasgade Botilbud: Der har været et års gennemgang, der var ikke de store udfordringer alt ligger nu hos advokaten. Driften kører fint, god dialog med afdelingslederne og Københavns Kommune der er stadig ikke etableret pårørenderåd afventer kommunen, som står for dette. Der blev stillet spørgsmål til byggeregnskab og budget på Emblasgade. Kundechefen tager endnu engang kontakt til Byg. Afdelingsbestyrelsens formand udtrykte stor tilfredshed med den dialog, de i bestyrelsen har med driftsleder Nicki Laursen. Bestyrelsesformand Villy Brejning kræver en skriftlig redegørelse fra Karsten Pedersen, BYG, og en afklaring på næste bestyrelsesmøde. Kundechefen beder BYG om redegørelse. Orienteringen blev taget til efterretning.

8 4 Byggeri og helhedsplaner Servicecenter København 4.1 Byggerier Frederikssundsvej og Peder Lykkes Vej: Københavns Kommune har følgende tidsplan for møder, hvor byggesagen behandles: Teknik- og Miljøudvalget 8. september godkendt Økonomiudvalget 30. september 2014 Borgerrepræsentationen 9. oktober 2014 Status på genhusning: Der er rigtig godt gang i genhusningen samtidig med at en del også selv finder boliger. Bilag Følager: Tidsplan for byggeriet er i hovedentrepriseaftalen aftalt til 1. maj september Hovedentreprenør har meddelt, at der skal forventes en forlængelse af byggeperioden på 45 arbejdsdage i forhold til forureningsoprensningen af grunden. Hovedentreprenør er blevet gjort opmærksom på, at bygherre ikke finder, at fremdriften har været optimal hen over sommer, hvorfor der sættes spørgsmålstegn ved ovennævnte 45 arbejdsdage Ved Kanalen: Der bygges i forhold til godkendt økonomi og godkendt tidsplan. Hvilket betyder, at boligerne afleveres 14. august Der afholdes jævnligt møde med byggeudvalget næste gang medio oktober Helhedsplaner Tingvej: Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2014 for præsentation og godkendelse af helhedsplanen Kurlandsgade: Der har netop været holdt møde med bestyrelsen og præsenteret tilstandsrapporten der afventes stillingstagen til om den skal sendes til LBF som ønske om helhedsplan eller som ansøgning om driftsstøttelån. Køkkenerne som bestyrelsen har bevilliget penge til vil blive opsat inden for de næste par måneder Gadekærvej: Der har været opstart på selve renoveringen den 18. august. Tidspunktet, lige efter sommerferien, har givet nogle udfordringer, da det har givet uro omkring varslingsprocessen. Der har været udtaget 2 prøvefelter hvilket betyder at der er to lejemål, hvor man har forsøgt at være på forkant med de renoveringer, som skal finde sted. Det har været en stor mundfuld for de berørte familier, men har bestemt synliggjort at der var ændringer som skulle klares inden den store renovering kører igennem afdelingen. Udskiftningen af beboerrådgiveren har også givet nogen udfordringer, da en del ældre mennesker skal genhuses der er p.t. 13 tomme lejemål som skal bruges til genhusningen, det er et stort puslespil som Katinka, genhusningskonsulenten har gang i.

9 Der har været holdt de første opgangsmøder og med de ny medarbejdere, samt et fantastisk samarbejde med bestyrelsen, er der ved at være fremdrift i sagen. der holdes koordineringsmøder med drift, bestyrelse, rådgivere og entreprenør hver uge som opstart. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 Nyt fra Servicecenter København 5.1 ServicecenterForum Der har været holdt første møde den 12. august 2014 i Servicecenter Forum, som er et forum for alle de organisationer som er en del af Servicecenter København. Følgende emner blev berørt: Til hvad kan vi bruge et Servicecenter Forum? o Navn på Servicecenteret o Fælles webredaktør o Større ændringer o Indvielse Status på servicecenterets etableringsoverslag Hvor mange skal sidde i dette forum fra hver organisation Mødeinterval Årshjul og plejeplaner for alle afdelinger Fordelingsnøgler mellem afdelingerne Referatet vedlægges som bilag 1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.2 Driftsforhold Der har været en voldsomt stor belastning på servicecenteret på grund af udskiftninger i personalegruppen midt i sommerferieperioden, idriftsættelse af afdeling 3508 Kridtholmen, 1-års gennemgang af 3526 Emblasgade familieboliger samt 3527/28 Botilbuddet Emblasgade. I forbindelse med ændringerne i personalegruppen og det øgede pres på Servicekoordinatorerne, har kundechefen valgt at ændre på sammensætningen og opnormere servicekoordinator gruppen og lægge en større del administrative opgaver, som før har været løst hos ejendomsmestrene, i den gruppe så der er flere hænder til help-disken og de administrative opgaver. Det skulle gerne give lidt flere timer til driften, så der kan blive bedre tid til de nye afdelinger. Der arbejdes på at finde en løsning omkring byggesager, Domeas bestyrelse har stor bevågenhed på at sikre roller og ansvar i og under byggesager samt i processerne omkring fra BYG til drift.

10 Da Boligselskabet Domea København har mange byggesager og helhedsplaner og det samme er tilfældet i DFB, som jo også er en del af servicecenteret, er det vigtigt at få bragt dette på plads. Bestyrelsesmedlem Holger Juel Hansen gjorde opmærksom på, at beboerne på Peder Lykkes Vej 61 oplever en ringere service ved ikke længere at have et ejendomskontor i ejendommen. Kundechefen gjorde opmærksom på, at kontoret i ejendommen fortsat er åbent for henvendelser to timer hver mandag formiddag, hvor der sidder en ejendomsfunktionær. Herefter spurgte Holger Juel Hansen ind til, om der i budgettet for Servicecenter København er taget højde for, at indtægterne fra lejemålsenheder i samme ejendom vil forsvinde, når ejendommen rives ned. Til det svarede kundechefen, at der kommer flere ejendomme til med de igangværende nybyggerier samt Kridtholmen, som er sat i drift i sommer med 106 lejemål. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.3 Personaleforhold Generel orientering Lukket punkt 5.4 Personaleforhold - Uddannelsespolitik Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 25. maj 2011 besluttet uddannelsespolitikken for organisationen, da kompetenceudvikling er et højt prioriteret område i boligselskabet. Løbende og systematisk udvikling af kompetencer er en forudsætning for fremtidssikret udvikling af boligselskabet for såvel bestyrelsesmedlemmer som ansatte. Det er en forudsætning for en effektiv og serviceorienteret drift. Med denne uddannelsespolitik vil boligselskabets bestyrelse sende et tydeligt signal om, at vi prioriterer kompetenceudvikling højt og derfor afsætter de nødvendige midler til at gennemføre relevant udvikling for såvel bestyrelsesmedlemmer som medarbejdere. Kompetenceudvikling er et samlebegreb for mange aktiviteter f.eks. kurser, fyraftensmøder m. oplæg, seminarer og udviklings/afklaringsprocesser. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.5 Kompetenceudvikling af medarbejdere i det nye servicecenter Alle medarbejdere har været på de lovpligtige kurser omkring maskiner og sikkerhed. Nicki Laursen er i gang med ledelsesuddannelse Den nye ejendomsfunktionær har netop været på 1. synskursus og skal på det efterfølgende kursus når der er plads i driften. Vi afventer Københavns Kommunes greenteam uddannelse, som vi er blevet lovet til flere af vores medarbejder det er amu kurser, så det koster os ikke ret meget og det er rigtig gode kurser. Der sker løbende uddannelse af Servicekoordinatorerne i de interne Domea-processer og synliggørelsen af snitflader mellem f.eks. kundeservice og servicecentrene.

11 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.6 Opgavestyringssystemet EazyProject Udrulning af EazyProject til alle administrative medarbejdere i Domea er udskudt, men forventes at være på plads i løbet af oktober. Servicecenteret har taget systemet i brug til help-desk delen, hvor der bliver sendt opgaver ud til de blå mænd denne del fungerer fint. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.7 IT- telefoni Overordnet er der tilfredshed med systemerne. Der har været problemer med at samtalerne faldt ud, og lyden i bordtelefonerne ikke er optimal. Det og de headset, som hører til telefonsystemet arbejdes der med i Domeas IT-afdeling for at optimere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6 Mødeplanlægning Følgende møder og arrangementer er berammet for perioden frem til og med ordinært repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesmøde kl på Følager 2, Valby Bestyrelsesmøde og Repræsentantskabsmøde, Følager 2, Valby 7 Eventuelt Der blev uddelt ipads til alle. Undtaget Bjarne Rasmussen, som ikke ønskede at modtage én samt Joan Thygesen, der ikke var til stede. Kundechefen oplyste om et internt kursus i brug af ipad. Kurset foregår ad to omgange fra kl Der blev foreslået datoerne 13/11 og 20/11. Nærmere information om tid og dato følger. Bent Skafte ønskede ikke at deltage i kurset.

Johnny Henry Olsen Bent René Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Joan Susanne Thygesen Søren Nielsen

Johnny Henry Olsen Bent René Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Joan Susanne Thygesen Søren Nielsen Boligorganisationen Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 16. december 2014 kl. 17.00 i Servicecenter København beliggende Følager 2, 2500 Valby. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Øvrige deltagere: Jytte Jensen, Servicecenter København, Domea Christiane Fogh, Servicecenter København, Domea

Øvrige deltagere: Jytte Jensen, Servicecenter København, Domea Christiane Fogh, Servicecenter København, Domea Boligorganisationen Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. marts 2015 kl. 17.00 i Servicecenter København, Følager 2, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Boligcenter Høje Tåstrup, den 20. december 2012

Domea Boligcenter Høje Tåstrup, den 20. december 2012 Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 12. december 212 kl. 17. i Domea, Oldenburg Allé 3, 263 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bent Rene Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen - afbud Brian Jøns - afbud

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bent Rene Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen - afbud Brian Jøns - afbud Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator Boligselskabet Domea København 3500 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 16. december 2014 kl. 19.00 i Servicecenter København beliggende Følager 2, 1. sal, 2500 Valby. Dagsorden Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Gadekærvej 32, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26 Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 25. september 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Kundeservice...

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012 kl. 17.30 i bestyrelseslokalet beliggende Gadekærvej 32, 2500 Valby. Dagsorden:. 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl. 10.00 I Jyderup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Holbæk Ældreboligselskab...

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl i Bifrost, Vestergade 84, Horsens

Boligselskabet Domea Horsens Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl i Bifrost, Vestergade 84, Horsens Boligselskabet Domea Horsens Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 i Bifrost, Vestergade 84, Horsens Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Karin Thomsen Kim Randrup Kristian Leonhard Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Karin Thomsen Kim Randrup Kristian Leonhard Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 02. maj 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Boligselskabet

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Povl Povlsen Trine Feldstedt Ole Stolberg Inge-Lise R. Rasmussen Kirsten Madsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Povl Povlsen Trine Feldstedt Ole Stolberg Inge-Lise R. Rasmussen Kirsten Madsen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. september 2014 kl. 18.00 i fælleshuset beliggende Melby Stationsvej 12 B, 3370 Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 17.30 Mødet holdes på Hotel Harmonien, Gåskærgade, 6100 Haderslev og afsluttes med middag. Evt. afbud

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 13. August 2012 kl i afdelings 3`s fælleslokale.

Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 13. August 2012 kl i afdelings 3`s fælleslokale. Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 13. August 2012 kl. 17.00 i afdelings 3`s fælleslokale. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Søren B. Nielsen. Leif Devald Uffe Frejdal Nielsen Knud Johnsen

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Søren B. Nielsen. Leif Devald Uffe Frejdal Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 21. september 2011 kl. 17.00 Hos Café Ciré, Valby Langgade 58, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Harriet Elmgreen Helle Kristensen Lars Nielsen Finn Korgård

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Harriet Elmgreen Helle Kristensen Lars Nielsen Finn Korgård Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 17. marts 2011, kl. 16.15 i mødelokalet, Domea, Frisegade 26, 4800 Nykøbing F. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød Til bestyrelsen Boligselskabet Nordsjælland Hillerød, 16. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet Nordsjælland Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15 Administrationen, Bakkegade 25, 3400

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmødet mandag d. 30. september 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Jørn Nielsen Kristian Leonhart (afbud) Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Jørn Nielsen Kristian Leonhart (afbud) Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 22.30 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Blohm, medlem Lise-Lotte Schytt, medlem Tove Holm, medlem Villy Brejning, medlem (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Blohm, medlem Lise-Lotte Schytt, medlem Tove Holm, medlem Villy Brejning, medlem (afbud) Haderslev Boligselskab Referat ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag, den 18. september 2014 kl. 17.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge.

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 22. juni 2011 Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Til stede var organisationsbestyrelsesmedlemmerne,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen Boligselskabet Domea Vordingborg Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012 kl.16.00-18.00 i restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Haderslev Ældreboligselskab

Haderslev Ældreboligselskab Haderslev Ældreboligselskab - 10700 Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 5. januar 2017, kl. 10:00 på Bakkebo, 6100 Haderslev. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen

Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Onsdag den 12. november 2014, kl. 17.00 i aktivitetslokalerne i afdeling Havudsigten, J. Fibigersgade 1 (kælder) i Hirtshals. side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2015 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2015 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19.00 21.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 18:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere