Servicecenter København - en del af DOMEA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicecenter København - en del af DOMEA"

Transkript

1 Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Orientering og godkendelse af renoverings- og ombygningsarbejder Forslag fra Holger Juel Hansen, bestyrelsesmedlem Orientering om driftsforhold Byggeri og helhedsplaner Byggerier Helhedsplaner Nyt fra Servicecenter København Servicecenter Forum Driftsforhold Personaleforhold Generel orientering Personaleforhold - Uddannelsespolitik Kompetenceudvikling af medarbejdere i det nye servicecenter Opgavestyringssystemet EazyProject IT- telefoni Mødeplanlægning Eventuelt Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Villy Brejning, formand Preben Stampe Rasmussen, næstformand Bjarne Rasmussen Holger Juel Hansen Joan Thygesen - afbud Knud Johnsen Bent Rene Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen Johnny Olsen Øvrige deltagere: Jytte Jensen, Servicecenter København Christiane Fogh, Servicecenter København Henning Porsild, Domea Udsendt den 8. oktober 2014eDomvn, den 26. august 2013

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Dagsordenen blev godkendt. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer til det fremsendte referat 16/ Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Formanden meddelte at det omtalte seminar den 25. oktober 2014 er aflyst på grund af for meget arbejde i organisationsbestyrelsen. Nyt seminar planlægges i foråret. Der har været afholdt første møde i det nye Servicecenter Forum. På mødet deltog to bestyrelsesmedlemmer fra hver af de fire boligorganisationer. Formanden oplevede dette meget positivt. Der blev fremlagt emner, der skal arbejdes videre med. Samarbejdet tegner godt. Referat fra mødet i Servicecenter Forum er sendt til bestyrelsen af kundechef Jytte Jensen. Formanden opfordrede bestyrelsen til at deltage i regionsmøde den 7. oktober Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Uffe Frejdal Nielsen meddelte, at fokus i Domeas bestyrelse pt er på følgende emner: Kundeservice - Der er travlt, og medarbejderne kæmper en kamp for at imødegå de nye udfordringer. Som følge af den udvidede åbningstid kommer der mange flere henvendelser (10.000) end man havde forudset. De forudsætninger, der lå til grund for skabelsen af det nye Kundeservice, har ikke holdt stik.

3 Mange af de medarbejdere, som før var boligrådgivere, har søgt nye udfordringer. Mange af de ansatte er derfor nye, og skal læres op. Man forventer at køre på fuld styrke omkring jul. Generelt er det positivt med mange henvendelser. BYG Man kigger på snitflader mellem BYG og driften. Justeringer er undervejs. Bestyrelsen er tryg ved, at ansvarsfordelingen vil komme på plads fremover. EazyProject - Fungerer ikke helt optimalt. Der blev spurgt til, hvorfor der ikke er kommet en hurtigere løsning på udfordringerne i Kundeservice og med EazyProject. Uffe Frejdal Nielsen orienterede om, at der jo er kommet mange nye i Kundeservice, og at oplæring tager tid. Den direkte kommunikation i EazyProject fungerer. Problemerne ligger længere inde. Bestyrelsen følger op. Kundechef Jytte Jensen takkede Uffe Frejdal Nielsen for Holbæk Boligselskabs hjælp til at få genhusningskoordinator/beboerrådgiver Katinka Ruud Rydén til Servicecenter København. Samtidig bekræftede kundechefen også de udfordringer, der er i Kundeservice, men at man i Servicecenter København oplever, at udviklingen nu går hurtigt den rigtige vej. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Orientering gives på mødet. Knud Johnsen orienterede om seniorboligerne. Man afventer nu et møde med overborgmester Frank Jensen, som man er stillet i udsigt. Grundene ved Nordhavn er for dyre, derfor håber man i projektet, at Frank Jensen kan stille en anden grund til rådighed. 3.4 Orientering og godkendelse af renoverings- og ombygningsarbejder Tingvej: Godkendelse af LBF s finansieringsplan, efter orientering om projektet fra bygherrerådgiver Henning Porsild. Finansieringsplan og helhedsplan vedlægges som bilag Kurlandsgade: Orientering om forestående renoveringsarbejder i henhold til tilstandsrapport, som vedlægges som bilag Gadekærvej: Godkendelse af LBF s finansieringsplan, efter orientering om projektet fra bygherrerådgiver Henning Porsild. Finansieringsplan og helhedsplan vedlægges som bilag 4. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender finansieringsplanerne for de 2 helhedsplaner.

4 Samlede forventede omkostninger til helhedsplanen på Tingvej er på 35 mill. kr. og på Gadekærvej 145 mill. kr. Kurlandsgade Ejendommen er om- og tilbygget til ungdomsboliger i Tilstandsvurdering er lavet v/ Rambøll. Her er stor risiko for skimmelvækst via fundamentet. Begyndende skimmelvækst bag gipsvægge. Ansøgning til LBF om renoverings- eller driftsstøtte er undervejs. Forventet udgift 10 mill. kr. Kommunen er indstillet på hjælp, da der er stor interesse for at bevare ungdomsboliger. Der blev spurgt til, om man havde henvendt sig til byggeskadefonden, da tidligere arbejder i ejendommen er klodset lavet. Bygherrerådgiver Henning Porsild vurderer, at man ikke kan få midler herfra til ejendommen, da ejendommen er gammel og bygget efter dagældende forskrifter. Der blev desuden spurgt til konsekvenserne af den mangelfulde vedligeholdelse af ejendommen, og om det kunne blive påtalt af kommunen i forbindelse med ansøgningen. Henning Porsild vurderede, at risikoen findes, men det er nødvendigt at ansøge alligevel. I værste fald kan vi få et afslag. Gadekærvej Helhedsplanen har været 5 år undervejs. Hele ejendommen moderniseres, der renoveres badeværelser, facader, opgange, elevatorer og udendørsarealer samt påføres nye altaner i den ene af bygningens to afsnit. Der blev spurgt til, hvor meget miljøundersøgelse der er lavet på forhånd, og om helhedsplanen risikerer merudgifter. Bygherrerådgiveren svarede, at der er lavet grundige undersøgelser og rapport foreligger. Udgifter til genhusning følges nøje, det var ikke som sådan en del af den oprindelige plan. Mængden af genhusninger har overrasket. Udgifter holdes nede ved genhusning i afdelingens egne tomme lejligheder, da genudlejning er stoppet for ca. 1 år siden. Der blev udtrykt mishag med den sene fremlæggelse af finansieringsplanerne til godkendelse, hvilket bygherrerådgiveren beklagede. Han gjorde opmærksom på, at det er svært at samle bestyrelsen til ekstraordinært møde i sommerferieperioden. Helhedsplanernes 1/5-ordning blev godkendt, med kr. til Tingvej og kr. til Gadekærvej. 3.5 Forslag fra Holger Juel Hansen, bestyrelsesmedlem Vedr. BDK / OB møde den 30. september 2014 Hej Villy og Jytte Forslag til dagsordenen. Højhuset, PLC, 2300 S - Nedrivning Tingene udvikler sig og det er tid til at gøre status. Derfor vil jeg bede om, at et punkt bliver taget op på ovennævnte møde med hoved overskriften: HØJHUSET (HH), PLC STATUS A) KK genhusning tidsplan - samt ungdomsboliger B) LB ny situation mht. ungdomsboliger ny ansøgning om renovering C) AB Hvilken rolle spiller AB kontra OB indflydelse D) AB Beboerne information påkrævet E) Ungdomsboliger ny stituation ala Rambøll projektet i Nordhavn F) Vore ældre beboere KK action

5 Til hvert enkelt punkt er der naturligvis underliggende informationer, som jeg har samlet sammen over en længere periode. Til de flg. Punkter: A) Det går i øjeblikket stærkt med genhusning. Anslår, at vi nu har omkring 50 ungdomsboliger og jeg beder BDK om en status/statistik og fremtidsudsigter, måske via Kuben. Vi har generelt ikke problemer med at indsluse de unge; kun enkelte gør sig uheldigt bemærket. Dette udsagn er subjektivt, idet jeg kun har talt med nogle enkelte beboere om dette. Vi træffer jo hinanden i elevatoren og her kommer der meget frit frem for leveren. Informationerne kan vi have gavn af iht. Rambøl l projektet i Nordhavn. B) LB gav HH afslag på renoverings midler på ca. 125 mio. kr. den 17. dec. 2009, pga. lovgivningen ikke tillod at give midler, når HH ikke lever op til kravet om to-sidede lejligheder. Nu har KK bedt om at alle ét værelses lejligheder skal ommærkes til ungdomsboliger, og dermed har vi en ny situation, som jeg beder Domea s jurister om at kommentere. C) Det er mig meget magtpåliggende at finde ud af, hvilken rolle vi alle har at spille og hvilke tangenter vi spiller på. AB v/torben Joensen har talt med en advokat Nicolai Giødesen om muligheden af, at HH skal være baseret på andels boliger. Torben har bedt mig om input til denne sag, og det har jeg gjort skriftligt. I mellemtiden, kan jeg forstå, at der er kontakt til Domea omkring denne sag, og det bliver vel taget op på mødet. Så derfor vil jeg ikke bringe det op. D) Alle skal forstå, at mange mennesker er vildt fustrerede over situationen. Skal jeg flytte i 2015 eller bliver det på et senere tidspunkt. Nu skal vi reagere og bede KK om en udmelding. Det drejer sig om mennesker af kød og blod og kærlighed og som vi besluttede i sin tid med alle myndigheder: Alle skal komme ud med en god smag i munden. E) KK skal komme med en udmelding om intentioner og fremtiden for de unge og familieboligerne. F) Vi havde for nogle år siden en aftale med KK, om at tilse beboere med problemer. Denne ophørte, men jeg kan klart se, at der er behov for at denne foranstaltning skal genoptages. Ikke mindst pga. af de mange ældre, som bor her og ikke ved hverken ud eller ind. Dem skal vi tage særlige hensyn til. Der er ikke kun tale om ældre, men så sandelig også andre, som er i en vanskelig situation. Det er jo i høj grad KK, som har indsluset mennesker fra Sundholm, Grønland, etc, og KK står nu med et grundlæggende problem, som de ikke mere bare kan udskyde, idet det kommer igen som en bommerang; dvs. at folk står på gaden. Med venlig hilsen Holger Juel Hansen, medlem af BDK 21. september 2014 cc. Alle OB medlemmer og AB i HH. Det indstilles, at bestyrelsen og kundechefen kommenterer på Holger Juel Hansens oplæg og tager orienteringen til efterretning. Tilføjet Bilag 6, som er en oversigt over lejemål, der er henholdsvis til genhusning og på midlertidige kontrakter. Bilaget blev omdelt på mødet og vedhæftes referat. Kundechef Jytte Jensen fremlagde status. 12 beboere er genhuset den sidste måned. Det er korrekt, at afdelingsmødet sagde nej til nedrivning af ejendommen. Organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet har godkendt nedrivningen.

6 Kundechefen forstår beboernes frustration og foreslog at genindføre en boligsocial rådgiver fra Kuben, som samtidig kan sikre, at beboernes ønsker for genhusning stadig er gældende. Bestyrelsesmedlem Holger Juel Hansen gjorde opmærksom på, at der mangler information til beboerne, om hvem der gør hvad. Kundechefen oplyste, at så snart der foreligger en aftale med Kuben, vil der komme information ud til beboerne. Samtidig gjorde hun opmærksom på, at det er svært at fastsætte en tidsplan for nedrivningen, da ca. 140 beboere skal genhuses inden da. Der blev kommenteret på indlægget fra bestyrelsesmedlem Holger Juel Hansen, og alle tog orienteringen til efterretning. 3.6 Orientering om driftsforhold 3504 Kærbo: Ingen bemærkninger Verdishave: Der slås stadig med de sidste mangler, ny bygherrerådgiver er sat på, det er Lars Hay Schmidt fra BYG. Der har været problemer med trick-tyve som har listet sig ind på plejecenteret der er etableret nyt låsesystem Kridtholmen: Alt er nu lejet ud, kommunen har frasagt sig de sidste lejemål som er lejet ud via almindelig venteliste. Der har været 1. afdelingsmøde den 26. august. Stor succes, der kom over 100 personer og 74 lejemål var repræsenteret. Der har været brugt rigtig mange ressourcer fra servicecenteret, indflytningsprocessen har ikke været god, mange har hoppet fra og der har så skulle gøres klar til nye beboere og det har været et sejt træk. Der har været problemer med kloakvand i kælderen mange gange, pga. tilstopning af kloakpumper der bliver smidt bleer, klude, viskestykker m.m. i toiletterne. Det er blevet lidt bedre efter der flere gange har været skrevet ud om problemet. Beboerne mener det er slutrengøringen fra GVL. Vi er i gang med at undersøge sagen, men det er svært at bevise påstanden. Der har været store problemer med affald og storskrald, da skaktene ofte har været stoppet til af pizza-bakker m.m. af lign. karakter og det forårsager så at der smides dagrenovation i de øvrige containere så kommunen ikke vil tage dem med. Der er oprettet en ejerforening, som skal have sin opstart med den nye bestyrelse snarest driftsleder og kundechef forsøger at klæde bestyrelsen på, da det er en fremmed advokat som har administrationen af den Gertsvej: Der afventes dato for møde med bestyrelsen, da der er utilfredshed med vedligeholdelsesstandarden ved ind- og udflytninger som bestyrelsen ikke mener, fungerer tilfredsstillende. Det tidligere møde som var fastsat til juni måtte udskydes. Afdelingen mangler at udfærdige deres kataloger, herunder vedligeholdelseskataloget, som vil gøre det nemmere i dialogen Tingvej: Driften er sat lidt på standby, da vi afventer den endelige helhedsplan ellers intet at bemærke.

7 3514 Kurlandsgade: Kører fint har afventet tilstandsrapport. Bestyrelsen med de unge mennesker fungerer fantastisk, der er renoveret beboerlokale, malet, købt møbler og udstyr, så der kan komme indkomst for udlejning og opsat borde/bænke i gården. Stor glæde over at køkkenudskiftningen kan komme i gang Gudenåvej: Der arbejdes på muren til Lejerbo, men der er også problemer med muren ind til de øvrige naboer der arbejdes på en løsning, men den er svær at finde af økonomiske årsager Baldersgade: Der skal holdes møde mellem Københavns Kommune og Kundechefen ang. servicearealet som skal opmåles den 6. oktober. Driften kører fint Frederikssundsvej og Peder Lykkes Vej: Ang. Peder Lykkes Vej - se under byggesag På Frederikssundsvej er der beskåret træer, der har været en vandskade på første sal, som har gjort, at der er genhuset en familie til nabolejligheden, som heldigvis stod tom. Den tomme lejlighed har haft tomgang, da den har været ude til 78 i forslag inkl. Kommunen, som nu har sagt nej tak den er genudlejet Gadekærvej: Her er driften på vågepunktet pga. helhedsplanen Emblasgade: Der er ved at blive etableret legeplads til mindre børn. Et års gennemgangen er i fuld gang og der er i øjeblikket ved at blive udbedret fejl og mangler. Der er undersøgelser i gang vedr. varmeanlægget Emblasgade Botilbud: Der har været et års gennemgang, der var ikke de store udfordringer alt ligger nu hos advokaten. Driften kører fint, god dialog med afdelingslederne og Københavns Kommune der er stadig ikke etableret pårørenderåd afventer kommunen, som står for dette. Der blev stillet spørgsmål til byggeregnskab og budget på Emblasgade. Kundechefen tager endnu engang kontakt til Byg. Afdelingsbestyrelsens formand udtrykte stor tilfredshed med den dialog, de i bestyrelsen har med driftsleder Nicki Laursen. Bestyrelsesformand Villy Brejning kræver en skriftlig redegørelse fra Karsten Pedersen, BYG, og en afklaring på næste bestyrelsesmøde. Kundechefen beder BYG om redegørelse. Orienteringen blev taget til efterretning.

8 4 Byggeri og helhedsplaner Servicecenter København 4.1 Byggerier Frederikssundsvej og Peder Lykkes Vej: Københavns Kommune har følgende tidsplan for møder, hvor byggesagen behandles: Teknik- og Miljøudvalget 8. september godkendt Økonomiudvalget 30. september 2014 Borgerrepræsentationen 9. oktober 2014 Status på genhusning: Der er rigtig godt gang i genhusningen samtidig med at en del også selv finder boliger. Bilag Følager: Tidsplan for byggeriet er i hovedentrepriseaftalen aftalt til 1. maj september Hovedentreprenør har meddelt, at der skal forventes en forlængelse af byggeperioden på 45 arbejdsdage i forhold til forureningsoprensningen af grunden. Hovedentreprenør er blevet gjort opmærksom på, at bygherre ikke finder, at fremdriften har været optimal hen over sommer, hvorfor der sættes spørgsmålstegn ved ovennævnte 45 arbejdsdage Ved Kanalen: Der bygges i forhold til godkendt økonomi og godkendt tidsplan. Hvilket betyder, at boligerne afleveres 14. august Der afholdes jævnligt møde med byggeudvalget næste gang medio oktober Helhedsplaner Tingvej: Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2014 for præsentation og godkendelse af helhedsplanen Kurlandsgade: Der har netop været holdt møde med bestyrelsen og præsenteret tilstandsrapporten der afventes stillingstagen til om den skal sendes til LBF som ønske om helhedsplan eller som ansøgning om driftsstøttelån. Køkkenerne som bestyrelsen har bevilliget penge til vil blive opsat inden for de næste par måneder Gadekærvej: Der har været opstart på selve renoveringen den 18. august. Tidspunktet, lige efter sommerferien, har givet nogle udfordringer, da det har givet uro omkring varslingsprocessen. Der har været udtaget 2 prøvefelter hvilket betyder at der er to lejemål, hvor man har forsøgt at være på forkant med de renoveringer, som skal finde sted. Det har været en stor mundfuld for de berørte familier, men har bestemt synliggjort at der var ændringer som skulle klares inden den store renovering kører igennem afdelingen. Udskiftningen af beboerrådgiveren har også givet nogen udfordringer, da en del ældre mennesker skal genhuses der er p.t. 13 tomme lejemål som skal bruges til genhusningen, det er et stort puslespil som Katinka, genhusningskonsulenten har gang i.

9 Der har været holdt de første opgangsmøder og med de ny medarbejdere, samt et fantastisk samarbejde med bestyrelsen, er der ved at være fremdrift i sagen. der holdes koordineringsmøder med drift, bestyrelse, rådgivere og entreprenør hver uge som opstart. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 Nyt fra Servicecenter København 5.1 ServicecenterForum Der har været holdt første møde den 12. august 2014 i Servicecenter Forum, som er et forum for alle de organisationer som er en del af Servicecenter København. Følgende emner blev berørt: Til hvad kan vi bruge et Servicecenter Forum? o Navn på Servicecenteret o Fælles webredaktør o Større ændringer o Indvielse Status på servicecenterets etableringsoverslag Hvor mange skal sidde i dette forum fra hver organisation Mødeinterval Årshjul og plejeplaner for alle afdelinger Fordelingsnøgler mellem afdelingerne Referatet vedlægges som bilag 1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.2 Driftsforhold Der har været en voldsomt stor belastning på servicecenteret på grund af udskiftninger i personalegruppen midt i sommerferieperioden, idriftsættelse af afdeling 3508 Kridtholmen, 1-års gennemgang af 3526 Emblasgade familieboliger samt 3527/28 Botilbuddet Emblasgade. I forbindelse med ændringerne i personalegruppen og det øgede pres på Servicekoordinatorerne, har kundechefen valgt at ændre på sammensætningen og opnormere servicekoordinator gruppen og lægge en større del administrative opgaver, som før har været løst hos ejendomsmestrene, i den gruppe så der er flere hænder til help-disken og de administrative opgaver. Det skulle gerne give lidt flere timer til driften, så der kan blive bedre tid til de nye afdelinger. Der arbejdes på at finde en løsning omkring byggesager, Domeas bestyrelse har stor bevågenhed på at sikre roller og ansvar i og under byggesager samt i processerne omkring fra BYG til drift.

10 Da Boligselskabet Domea København har mange byggesager og helhedsplaner og det samme er tilfældet i DFB, som jo også er en del af servicecenteret, er det vigtigt at få bragt dette på plads. Bestyrelsesmedlem Holger Juel Hansen gjorde opmærksom på, at beboerne på Peder Lykkes Vej 61 oplever en ringere service ved ikke længere at have et ejendomskontor i ejendommen. Kundechefen gjorde opmærksom på, at kontoret i ejendommen fortsat er åbent for henvendelser to timer hver mandag formiddag, hvor der sidder en ejendomsfunktionær. Herefter spurgte Holger Juel Hansen ind til, om der i budgettet for Servicecenter København er taget højde for, at indtægterne fra lejemålsenheder i samme ejendom vil forsvinde, når ejendommen rives ned. Til det svarede kundechefen, at der kommer flere ejendomme til med de igangværende nybyggerier samt Kridtholmen, som er sat i drift i sommer med 106 lejemål. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.3 Personaleforhold Generel orientering Lukket punkt 5.4 Personaleforhold - Uddannelsespolitik Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 25. maj 2011 besluttet uddannelsespolitikken for organisationen, da kompetenceudvikling er et højt prioriteret område i boligselskabet. Løbende og systematisk udvikling af kompetencer er en forudsætning for fremtidssikret udvikling af boligselskabet for såvel bestyrelsesmedlemmer som ansatte. Det er en forudsætning for en effektiv og serviceorienteret drift. Med denne uddannelsespolitik vil boligselskabets bestyrelse sende et tydeligt signal om, at vi prioriterer kompetenceudvikling højt og derfor afsætter de nødvendige midler til at gennemføre relevant udvikling for såvel bestyrelsesmedlemmer som medarbejdere. Kompetenceudvikling er et samlebegreb for mange aktiviteter f.eks. kurser, fyraftensmøder m. oplæg, seminarer og udviklings/afklaringsprocesser. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.5 Kompetenceudvikling af medarbejdere i det nye servicecenter Alle medarbejdere har været på de lovpligtige kurser omkring maskiner og sikkerhed. Nicki Laursen er i gang med ledelsesuddannelse Den nye ejendomsfunktionær har netop været på 1. synskursus og skal på det efterfølgende kursus når der er plads i driften. Vi afventer Københavns Kommunes greenteam uddannelse, som vi er blevet lovet til flere af vores medarbejder det er amu kurser, så det koster os ikke ret meget og det er rigtig gode kurser. Der sker løbende uddannelse af Servicekoordinatorerne i de interne Domea-processer og synliggørelsen af snitflader mellem f.eks. kundeservice og servicecentrene.

11 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.6 Opgavestyringssystemet EazyProject Udrulning af EazyProject til alle administrative medarbejdere i Domea er udskudt, men forventes at være på plads i løbet af oktober. Servicecenteret har taget systemet i brug til help-desk delen, hvor der bliver sendt opgaver ud til de blå mænd denne del fungerer fint. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.7 IT- telefoni Overordnet er der tilfredshed med systemerne. Der har været problemer med at samtalerne faldt ud, og lyden i bordtelefonerne ikke er optimal. Det og de headset, som hører til telefonsystemet arbejdes der med i Domeas IT-afdeling for at optimere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6 Mødeplanlægning Følgende møder og arrangementer er berammet for perioden frem til og med ordinært repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesmøde kl på Følager 2, Valby Bestyrelsesmøde og Repræsentantskabsmøde, Følager 2, Valby 7 Eventuelt Der blev uddelt ipads til alle. Undtaget Bjarne Rasmussen, som ikke ønskede at modtage én samt Joan Thygesen, der ikke var til stede. Kundechefen oplyste om et internt kursus i brug af ipad. Kurset foregår ad to omgange fra kl Der blev foreslået datoerne 13/11 og 20/11. Nærmere information om tid og dato følger. Bent Skafte ønskede ikke at deltage i kurset.

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere