Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?"

Transkript

1 Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1

2 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske indhold? 2

3 Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 3

4 Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 4

5 Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Opbygningen af mastermodulet bør overvejes. Det der gav værdi var de enkelte vejledninger med vejleder og tiden afsat til fællesvejledninger burde konverteres til mere metodeundervisning. Det er en udfordring at metode som fag reelt først introduceres på mastermodulet, det kræver en mere dybdegående undervisning heri men nok mere en tidligere placering på studiet. Kunne ønske meget mere undervisning i metode. For få dage med undervisning om metode mv. og for springende, gør det mere enkelt og samlende, og dybdegående Koblingen mellem teori og de vejledningsseancer vi har haft kunne godt have været udnyttet og faciliteret bedre Jeg synes der kom mange forskellige input til at skrive et masterprojekt. De gik ikke alle i samme retning, hvilket godt kunne være en lille smule forvirrende. Jeg synes de fem dage der på forhånd var afsat til Mastermodulet blev udnyttet alt for dårligt. Vi brugte kun samlet ganske få timer i stedet for fuldt ud at udnytte dagene. Derudover synes jeg tilrettelæggelsen af vejledning i grupper var dårlig. Det fungerer ikke godt. 5

6 I hvilken grad har du fået en større interesse for mastermodulets fagområder efter undervisningen? I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit daglige/fremtidige arbejde? 6

7 I hvilken grad var det falige indhold nyt for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Uklart hvilke fagområder der henvises til. Der var jo ikke noget fagligt indhold i Mastermodulet. Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke? Nævn gerne flere. Jeg havde en rigtig god vejleder Det var godt med seminarerne og sammenholdet i gruppen. Vejledning med vejleder Fleksibiliteten er en styrke. Frit valg af moduler betyder man kan sammensætte sin egen uddannelse. Relevant litteratur løbende. Gode undervisere. God indføring i opgaven, godt med de forskellige undervisere, der deltog i de få seminarer. Meg engageret og brugbar vejledning, som var præcis til rådighed i flot stil Vores egne afhandlinger var i fokus Muligheden for at gå i dybden med en problemstilling Kendskab til teori om ledelse Fællesskab med de andre studerende Min fremragende vejleder XXX og XXX fokus på at min afhandling var afslutningen på en praktikers teoretiske uddannelse og ikke starten på en forskerkarriere. Det fokus berettiger at man stiller et bestemt sæt af forventninger til opgaven og nedtoner et andet sæt af forventninger, som man ellers skal gøre gældende til akademiske opgaver. Inspirerende at få en kvalificeret sparring undervejs på en større opgave. Egen vejleder var rigtig god og hans indsats vil jeg gerne rose ham for. 7

8 Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. Tilrettelæggelsen var rodet. Der var ikke klarhed over, hvordan undervisningsdagene skulle forløbe omkring grupperne. Der stod i planen, at alle skulle deltage og så skulle man alligevel pludselig kun deltage 1-2 timer, det er ikke ok, når man har et fuldtidsarbejde at passe ved siden af. Vejledningen Metodeundervisning For lidt fagligt indhold, fællesvejledninger var ikke brugbare rodet landhandel, hvor især opponent virkede ustruktureret, der var afsat 2 hele dag, hvor der egentligt kun blev brugt et par timer i alt manglede den røde tråd Divergerende eksamens/synopsis kriterier, fra modul til modul. Manglende indføring i metode til masterafhandlingen. Arbejdsbyrden - men det kan vel ikke være anderledes. At det ikke blev udnyttet bedre. Det er også sundt at høre og deltage i andres overvejelser. Dagene var jo afsat i kalenderen, men blev ikke anvendt Mastermodulet er en meget anerledes måde at lave opgave på end alle foregående moduler på MGP. Dette femgik ikke tydeligt nok i de første undervisningsgange. Ofte fragmenterede undervisning. Mængden af teori og teoretiske krav var meget forskellig i de forskellige moduler ( "lette og tunge" moduler) Af og til for få moduler at vælge imellem. Teori om indhold af en masteropgave skulle have været lagt efter man er kommet i gang med at skrive Modulets største svaghed var den manglende afklaring af XXX rolle som supervejleder i forhold til Heidi som min vejleder. De fælles seancer hvor XXX var med fungerede ikke, da XXX rolle var mig og vel også XXX uklar. Havde han sidste ord i fastlæggelse af emner og vinkler? Den rollefordeling bør afklares eller man skal bruge den fælles vejledningstid på noget andet. Jeg synes det er en udfordring at afse den nødvendige tid til at skrive en afhandling, ved siden af et arbejde, der ikke i mange uger kan holdes på 37 timer eller derunder! Som nævnt, dårlig udnyttelse af de fem dage der var afsat samlet. 8

9 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 9

10 Hvordan vurderer du undervisningen XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Savner dybde ift emnet Han holdt vidst et oplæg på 1-2 timer, som jeg ikke længere husker præcist. Erindrer ikke at være blevet undervist af ham. 10

11 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 11

12 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Savner dybde ift emnet Hans indsats i Mastemodulet var ikke med udgangspunkt i at vi er praktikere, men med udgangspunkt i at han er teoretiker. 12

13 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 13

14 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Hun har kun undervist 1/2 dag for lang tid siden. 14

15 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 15

16 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: En god gruppediskussion, hvor den relevante problematik og metode blev uddraget af de forskellige problemformuleringer, der blev diskuteret. Husker XXX undervisning som kompetent og relevant. 16

17 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Fagligt Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 17

18 Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: XXX deltager i den gruppevejledning jeg fik og jeg synes hans optræden var negativ og meget lidt konstruktiv. Som underviser har han ikke afsat spor. 18

19 Hvordan vurderer du projektvejledningen? Fagligt Hvordan vurderer du projektvejledningen? Pædagogisk 19

20 Hvem har været din vejleder? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: XXX har været en rigtig dygtig vejleder og har sat tid af til vejledning. Jeg har været meget, meget XXX XXX. Hun var super til at hjælpe med at gøre det enkelt og kvalificere det Med foranstående bemærkninger XXX. God kvalificeret og udfordrende vejledning. Fællesvejledningerne med XXX fungerede ikke optimalt. I nogle tilfælde var det mit indtryk, at XXX i højere grad fulgte sin egen dagsorden fremfor at kvalificere og understøtte input fra den studerende. XXX Jeg var meget tilfreds med XXX som vejleder på mit Masterprojekt. Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Jeg er samlet set rigtigt godt tilfreds med min masteruddannelse, som jeg synes har givet mig en stor faglig og personlig ballast i rollen som offentlig leder. Jeg kommer til at savne den fantastiske sparring med kolleger og undervisere. Fleksibiliteten ift valg af moduler har gjort at jeg kunne mere eller mindre sammensætte en uddannelse, der passede til mit behov. Absolut en styrke 20

21 Alle undervisere har virket engageret og været respektfulde for praksis.jeg har savnet at drøfte stoffet med studerende undervejs i forløbet, fx en studiegruppe - det ville været dækket ved at man var de samme, der fulgtes ad i forløbet.kunne man sammensætte moduler i pakker, som man så kunne vælge? På den måde kunne man måske bevare det fleksible og samtidig give mulighed for at danne en studiegruppe. Gerne med lidt mere fokus på økonomistyring Det har været fantastisk at deltage i Masterforløbet som helhed. Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så opprioriteret eller som helt mangler? Nævn gerne flere: Jeg synes at man selv kan vælge og dermed er det op til den enkelte at opprioritere og nedprioritere. Der manger lidt "kød" på PUF forløbet. Det ville ikke gøre noget, hvis man gik lidt tættere på i den personlige udvikling Metodeundervisning at der sker en koordinering af krav og forventninger til eksamener og opgaveskrivninger. Hver underviser siger noget forskelligt også omkring brug af vejledning, Kombinationen af indragelse af de studerendes praksis har været rigtig godt og givet meget læring Krydspres, styringsparadigmer Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af dagene i Mastermodulet, Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så nedprioriteret eller som helt kan udgå? Nævn gerne flere: Egentligt ikke idet uddannelse er dynamisk og de enkelte moduler ændrer sig, men man skal være opmærksom på de konsulenter, der benyttes også er klar over hvilken modtagergruppe, de står overfor. Det har været flere modulers svaghed Er der dele af uddannelsen, som du regner med at få direkte brug for i dit arbejde? Nævn gerne flere: Ja, der er meget lidt jeg ikke finder anvendeligt. Dele fra hvert modul er brugbart for mig Primært så vil eg kunne bruge mit nye store netværk af andre medstud. og selvfølgelig har jeg da lært en masse ny XXX :) Jeg er blevet stærkere i kommunikation og så har jeg fået en utilsigtet position på rådehuset efter endt udd, men på den gode måde. Jeg mener absolut, at de moduler jeg har valgt, har jeg allerede i brug eller får det Generelt set synes jeg at alle dele af uddannelsen har stor relevans i mit daglige arbejde Kommunikation, bevidsthed om lederpositioner, ledelse som profession Coaching, forandringsledelse, projektledelse, strategisk HRM, Ledelse af professionelle vidensorganisationer.. Jeg oplever at jeg løbende bruger den viden jeg har tilegnet mig i forløbet. 21

22 Hvordan har blandingen af forelæsninger/klasseundervisning og projektarbejde fungeret? Hvordan vurderer du den blanding af teori og praktik, som vi har praktiseret på MPG-studiet? 22

23 Hvad synes du om antallet af eksamener? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Jeg synes der bør være mere metodeundervisning og gerne tidligere på studiet. Der er både fordele og ulemper ved at der er så stor forskel på hvordan det enkelte modul tolker en synopsis. Nogle moduler lagde op til projekt og gruppe arbejde andre ikke Med foranstående kommentarer til at udnytte de studerendes praksis Mit svar vil være forskelligt alt efter om der spørges til Masterforløbet eller til hele uddannelsen. Mastemodulet var dårligt tilrettelagt. De øvrige moduler har jeg været godt tilfreds med. 23

24 Bør vi overveje andre eksamensformer? Hvis ja - hvilke? gruppe eksamener idet vi jo bliver tudet ørene fulde af at det er i relationer at fy forståelse skabes... Ja, der er både skriftlig og mundlig eksamen i alle fag. Syddansk operer mest med skriftlig eksamen. Jeg synes eksamensformen er tilfredsstillende. Måske skulle underviserne finde fælles fodslag m.h.t. hvad en synopsis er og andre centrale begreber omkring eksamen. Det har været forskelligt alt efter hvilken underviser der stod for det. Det samme m.h.t. vejledning, ikke alle var villige til at yde vejledning. 24

25 Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: betalt af arbejdsgiver, men timerne har jeg selv skulle ligge Jeg har selv leveret tiden, mens kursus og bøger er betalt af arbejdsgiver 25

26 Var det svært at få studiet finansieret? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Men har taget en stor del af uddannelsen mens der var statsligt tilskud. en stor hjælp med trepartsmidlerne 26

27 Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: jeg har fået stor opbakning 27

28 Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Overliggeren omkring mastermodulet var lagt meget højt i forhold til resten af studiet. Jeg har arbejdet fuld tid med mastermodulet i 2 måneder og brugt forholdsmæssigt meget mere tid på mastermodulet end resten af modulerne. Man skulle overveje lidt større sammenhæng i studiet. ca. 15 timer pr. uge svært oprigtigt at vurdere, men jeg har knoklet Meget varieret tidsforbrug I perioder har det været over 20 timer, men det gælder ikke generelt for uddannelsen. 28

29 Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed til studiet? 29

30 Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: Man skal gøre op med sig selv at det i perioder lægger store begrænsninger, ikke mindst på privatlivet. har et mindreårigt barn som har en krævende fritids interesse I perioder må privatlivet vige fuldstændigt og det kræver et forstående bagland 30

31 MPG-uddannelsen og fremtiden: - Hvor meget vurderer du, at MPG-uddannelsen får betydning for din fremtidige karriere? Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 31

32 Hvor meget tillægger du det betydning, at bevare forbindelsen til MPG-studiet og MPGkandidaterne efter afsluttet studium? Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål. Har du forslag til, hvordan forbindelsen bedst muligt holdes ved lige? Masterclass for nuværende og tidligere studerende. Et par timer som leadership pipelinearrangementet fungerer godt. Det skal ikke være en torsdag - vil gerne bruge fritid på det. Stadig adgang til aub halvårlig nyhedsbrev - hvad rør sig på MPG fronten invitationer til forelæsning med prominente gæster - evt. mod en lille betaling MPG uddannelsens betydning for min fremtidige karriere handler om den personlige ledelsesudvikling og de deraf fremtidige valg. De fleste arbejdsgivere forventer i dag at ledere har en eller anden form for ledelsesuddannelse. Samlet vurdering: Du har nu brugt min. to år og megen tid på dit MPG-studium. I nedenstående kommentarfelt vil vi gerne opfordre dig til at fortælle os med dine egne ord, hvad studiet og studietiden har betydet for dig. Hvad har du hæftet dig ved? Hvad eller hvem har du lært allermest af? Hvad har været svært? Hvad har irriteret eller generet dig? Du bestemmer selv omfanget: Der har været et godt fællesskab på holdene men eftersom man på MPG uddannelsen vælger forskellige fag og ikke bruger lige mange år på studiet har man mødt mange forskellige mennesker, det er både godt og skidt men man har ikke et fast hold-tilhørsforhold. Det er fantastisk at møde 32

33 mange forskellige ledelsesverdener og er en stor styrke ved studiet.det har irriteret mig grænseløst, at man ikke får forelæsernes slides i god tid før modulerne/dagene; det er påpeget hver gang og alligevel ændres det ikke. Jeg har fået en bred faglig indsigt som rækker langt ud over et enkelt fag, og det er styrken ved denne master. Jeg har lært meget både af undervisningen og af mine medstuderende, og det har været en klar styrke at vi alle var indenfor det offentlige og at der er krav om ledererfaring.det har irriteret mig, når nogle moduler var dårligt planlagt, og enkelte oplægsholdere ikke var ordentligt forberedte. Det har dog heldigvis hørt til undtagelserne, men der er ingen tvivl om at vi stiller større (eller andre) krav end almindelige studerende. Netværk og indsigt i mange hjørner af den offentlige sektor Et godt studie, der har givet mig en personlig og ledelsesfaglig balast, samt et godt netværk skønt at tage det over 4 år, tilpas med mulighed for integration. Da jeg først havde knækket koden omkring det akademiske var det nemt nokkunne godt bruge lidt mere tid til netværk, eller understøttelse af dette. bedste undervisning har været, når vi har skullet bruge hinanden Det eneste jeg direkte synes har været dårligt har været PUF forløbet, som blandede totalt det akademiske og personlige. HOLD jer til det personlige i det forløb og drop alle de fine oplæg, men arbejd meget mere personligt. TAK for 4 gode år Studiet har givet mig rigtig mange "værktøjer " til min ledelsespraksis, og har givet mig en indsogt i og forståelse af mange af de mekanismer og ledelsesdilemmaer jeg står overfor. Jeg føler mig helt klart bedre rustet til at møde disse og synes på den måde at studiet gennem sin tætte kobling til praksis har været dybt relevant. Der har været tidspunkter hvor jeg har følt mig fagligt udfordret, men uden at være slået ud af den grund. Nogle undervisere overser det faktum at det ikke altid er muligt at møde velforberedt op, vi er trods alt ikke studerende på fuld tid, og vil gerne behandles "voksent". Omvendt er der, når vi bliver inddraget i undervisningen rigtig meget at hente og det har også knyttet bånd som efterfølgende har vist sig at holde. Det at vi har " shoppet rundt" i modulerne har ligeledes bidraget til, at vi har lært hinanden at kende på kryds og tværs. Vi er heldige at have haft et sekretariat der har bundet det hele sammen, det har været nødvendigt. Der er ikke noget der decideret har irriteret eller generet, men slides til undervisningen der lægges op aftenen før er ikke seriøst overfor studerende der gerne vil have maksimalt ud af undervisningen og være så velforberedte som muligt. Samtidig vidner det lidt om at forberedelsen af undervisningen først er gjort dagen før. Det er et klart udviklingspunkt. MPG har været en mulighed for at komme på afstand af den daglige praksis, og der igennem få et refleksionsrum i forhold til daglige arbejdsmæssige udfordringer. Samtidig har eksamensperioderne været en mulighed for at få et teoretisk perspektiv på arbejdsmæssige opgaver og udfordringer der alligevel skulle håndteres. En stor styrke at man møder ledere på tværs i den offentlige sektor. En stor styrke at uddannelsen er fleksibel, og kan sammensættes ud fra den enkeltes behov. En udfordring at der ikke er faste hold man er tilknyttet, men dette opvejes klart af fleksibiliteten. Tilknytning til et akademisk teoretisk miljø, samvær med andre offentlige ledere med lignende problemstillinger, udfordring af egne mavefornemmelser omkring ledelse, udkrystallisering af en bevidsthed om og af egen ledelsesprofil. Generelt har jeg været rigtig glad for at deltage i MPG. Det har været en glæde at deltage i forelæsninger, diskussioner og gruppearbejdet. Generelt har det været dygtige og spændende undervisere og deres forelæsninger har været relevante og spændende. De mange medstuderende har givet masser af perspektiver på ledelse i forskellige offentlige sammenhænge og det har været meget spændende. Generelt vil jeg også sige at det har været supergodt at det var decideret offentlig ledelse og ikke bare ledelse der har været i fokus. Jeg vil savne at skulle afsted, men må også erkende at jeg glæder mig til at få lidt mere tid igen til andre ting. 33

34 Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din masteruddannelse: Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med masteruddannelsen? 34

35 Hvordan synes du, at konferencesystemet First Class fungerer? Såfremt du har tilmeldt dig madordningen, hvordan synes du, at denne fungerer? 35

36 Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. Slides til tiden XXX har helt igennem været fantastisk serviceminded, hjælpsom og imødekommende. XXX er et aktiv for uddannelsen. Mange slides er kommet om natten, inden undervisningen. Det er ikke respektfuldt. Jeg har savnet at kende litteratur til kommende moduler, så der var mulighed for at anvende sommerperioden til at læse på forhånd i. Madbestilling på mastermodulet er spild af mad - og penge. Vi bestilte til alle undervisningsdage - og halvdelen blev aflyst Det sædvanlige - underviserne skal i højere grad få materialet til de enkelte forelæsninger klar, således at det kan lægges på first class i rimelig tid (et par dage før). Vi betaler en betragtelig kursusafgift for modulerne, og derfor bør det være et helt passende krav. Vi har jo et fuldtidsjob ved siden af med mange forskellige opgaver, og at få planlagt læsetid er af og til et puslespil. 36

37 Samlet status 37

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? Hvordan vurderer du 4. semesters faglige

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Evaluering, Mastermodulet E14

Evaluering, Mastermodulet E14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: - Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: - Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Evaluering, MPA11, 4. Sem. E12

Evaluering, MPA11, 4. Sem. E12 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du 4.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA12, 4. sem. E13

Evaluering MPA12, 4. sem. E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du 4. semesters

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Mastermodulet/hele uddannelsen, E : Distributionsmail sendt til 15 respondenter : Rykkermail sendt til 11 respondenter

Mastermodulet/hele uddannelsen, E : Distributionsmail sendt til 15 respondenter : Rykkermail sendt til 11 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk ledelse, MPG-uddannelsen, F11 Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modul Kommunikation og ledelse, E13

Modul Kommunikation og ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Sundhedsøkonomi, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Sundhedsøkonomi, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Sundhedsøkonomi, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Evaluering, 4. sem. F15 hele uddannelsen

Evaluering, 4. sem. F15 hele uddannelsen Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du 4.

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Var undervisningen faglig interessant? Set som helhed, hvad var fagets største styrke? Nævn gerne flere. Det høje faglige

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Evaluering, Kommunal topledelse, F15

Evaluering, Kommunal topledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Organisationspsykologi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11 (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.) Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Design og Metode, F : Distributionsmail sendt til 7 respondenter : Rykkermail sendt til 3 respondenter

Evaluering, Design og Metode, F : Distributionsmail sendt til 7 respondenter : Rykkermail sendt til 3 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Økonomi og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 13 respondenter : Rykkermail sendt til 8 respondenter

Økonomi og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 13 respondenter : Rykkermail sendt til 8 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

MPA, 1. sem. E15/Organisation og ledelse : Distributionsmail sendt til 12 respondenter : Rykkermail sendt til 9 respondenter

MPA, 1. sem. E15/Organisation og ledelse : Distributionsmail sendt til 12 respondenter : Rykkermail sendt til 9 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Et fag jeg er lidt splittet over; jeg har en del meget spredt erfaring med organisation og ledelse, og var måske lidt træt

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evaluering, modulet Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG) E14

Evaluering, modulet Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG) E14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Økonomi

Evaluering, 1. Sem. E14 Økonomi Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var kurset fagligt interessant? Det er et stort pensum, som gennemgåes på kort tid. Men alt i alt er jeg godt tilfreds.

Læs mere

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul?

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MHP, 4. semester, E11 Antal respondenter: 7 stk. 1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Giv gerne en

Læs mere

Organisationspsykologi, E : Distributionsmail sendt til 13 respondenter : Rykkermail sendt til 11 respondenter

Organisationspsykologi, E : Distributionsmail sendt til 13 respondenter : Rykkermail sendt til 11 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

MPA, 1. sem. E15/Økonomi : Distributionsmail sendt til 10 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 1. sem. E15/Økonomi : Distributionsmail sendt til 10 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var kurset fagligt interessant? Et kursus jeg havde meget store forventninger til og som blev indfriet Set som helhed,

Læs mere

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Kurset har helt klart båret præg af at underviserne undervejs har skullet finde deres ben i forhold til, hvordan

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11. Antal respondenter: 8

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11. Antal respondenter: 8 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11 Antal respondenter: 8 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg havde

Læs mere

Modulet Ledelsesfagligt Grundforløb (E12)

Modulet Ledelsesfagligt Grundforløb (E12) Modulet Ledelsesfagligt Grundforløb (E12) Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPG, PUF, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Hvordan vurderer du modulets faglige relevans for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål i studieordningen?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål i studieordningen? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål i studieordningen? God kombination af teori og praksis, og det er interessant at høre om medkursisternes ledelseshverdag.

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Evaluering, Leadership Pipeline, F15

Evaluering, Leadership Pipeline, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Jeg savnede undervisning med mere substans især på 2. semester, hvor jeg synes,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

Modulet Offentlig styring, E12

Modulet Offentlig styring, E12 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB JANUAR 2017 Indhold 1. Fjerde semester på MMD (efterår 2016) 2. Læringsmiljøet på MMD forløbet 2015/2016 3. Organisering af MMD forløbet 2015/2016 4.

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 1 Læreruddannelsen på Fyn. Rapport over evaluering af bachelorforløbet 2013/14.KAAG august 2014 Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 Indhold Redegørelse for evalueringen... 1 Respondenter...

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere