MARTHA. Nr Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTHA. Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter"

Transkript

1 MARTHA Nr Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet OPO Vil du være den, som får skibet på søen? Piger tll søs Aabenraa har nu hele 22 % kvinder Det er et syn, man ikke glemmer Dramatisk beretning fra de to færgebrande Krigsskibet Læs alt om Danmarks nye fregatter Ny motorpasseruddannelse Surprise Exercise MFP på samarbejdsøvelse

2 Leder og indhold 8 Fregatter i fortid og fremtid Fortiden er fremtidens fundament. Det er vigtigt for alle organisationers selvforståelse, at den affarende plads er kendt - Det gælder for Flåden og naturligvis også for Marinehjemmeværnet. I dette nummer af Martha er pensioneret viceadmiral Jørgen F. Bork repræsentant for de svundne tider. Admiralen kæmpede under den kolde krig og i fodnotepolitikkens skygge som en veritabel enmandshær en - forgæves - kamp for overlevelsen af fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE. Men måske hørte de højere magter alligevel admiralen. I dag er der voksende politisk forståelse for moderne fregatters fleksibilitet - det være som væsentlige elementer i et fleksibelt og avanceret luftforsvarssystem på NATO s hjemmebane eller som deltager i antipiratoperationer ved Afrikas Horn. Martha omtaler denne gang Flådens kommende fregatter. Når de sendes på togt, er der større behov for, at Marinehjemmeværnet hjælper med at løse de kystnære, maritime myndighedsopgaver i danske farvande. Det er det, der er grundlaget for Et Marinehjemmeværn Med Mening. Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til alle Marthas læsere. Jens Walther Kommandør Marinehjemmeværnsinspektør Nyt kursus på Slipshavn: Autorisationsprøve for motorpassere 800 og 900-klassen. Martha i øvrigt 03 Brand om bord 04 Surprise Exorcise kr fra Hjemmeværnsfonden 09 Fregatter på vej 14 Rundt om OPO 3 19 Admiralen og historien 22 Blå juletanker 24 Nytårsgudtjeneste SAMBONEX Maritime Force Protection trænede med de sejlende enheder. 18 Ansvarshavende redaktør Informationschef Ninna Falck Telefon: Journalist Helle Kolding (DJ) Telefon: Redaktion Vest 16 Redaktion Øst Adresse Hjemmeværnskommandoen Generalstok, Kastellet København Ø Oplag Piger til søs. Aabenraa har stor succes med at hverve kvinder. 20 Ring, så finder vi på noget. Musikkorpset i Randers spiller bedre og bedre. Layout og tryk Magasinværkstedet og KLS Grafisk Hus A/S. Trykt CO 2-neutralt Forside F 361 IVAR HUITFELDT Foto: Ole Friis 2

3 Færgebrande Ulykkesfærgen Lisco Gloria morgenen efter den voldsomme brand. Foto: Erik B. Sørensen Brand om bord To færgebrænde har i den grad trukket overskrifter i oktober og november og marinehjemmeværnet har været indsat begge gange. Af informationschef Ninna Falck Premierløjtnant Erik Bjørn Sørensen, fartøjsfører på MHV 92 HOLGER DANSKE fra flotillen på Ærø, lå den 8. oktober med sin besætning ved Bagenkop Havn, da der ved midnat lød et panikslagent mayday over radioen. Færgen Lisco Gloria, som lå i Femern Bælt, havde brand om bord. Både HOLGER DANSKE og MHV 901 ENØ fra flotille 284 Østersøen meldte sig straks klar til Kattegats Marinedistrikt, som sendte begge MHVfartøjer mod den brændende færge. Et syn man aldrig glemmer HOLGER DANSKE var fremme ved den brændende færge efter en time. Det var et syn, man aldrig glemmer understreger Erik Bjørn. Danske og tyske enheder var i fuld gang med at redde folk op fra redningsflåderne og fra det brændende skib over på den tyske færge DEUTSCHLAND. Færgen var helt overtændt, der var meget sort røg, og vi kunne se, at der var eksplosioner om bord. På vores termiske udstyr var færgen helt hvidglødende, fortæller Erik. Imponerende redningsaktion Erik Bjørn Sørensen skønner, at der var 14 danske og tyske sejlende enheder indsat samt en tysk og en dansk redningshelikopter. HOLGER DANSKE deltog i observationen af evt. mennesker i vandet og kunne ellers følge redningsindsatsen. De gjorde alle de rigtige ting i den rigtige rækkefølge. Først reddede de alle passagererne og bagefter besætningen. Da de to sidste besætningsmedlemmer blev reddet fra agterstævnen, har det nok været ret varmt, fortæller Erik. ENØ, som var længere væk, nåede aldrig helt frem, før begge MHV-fartøjer blev releaset. Alle 236 personer ombord blev reddet, men færgen var fuldstændig ødelagt. Brand på stor passagerfærge Onsdag d. 17. november var den gal igen. Der var brand på DFDS-færgen, Pearl of Scandinavia, som lå i Kattegat ud for Kullen. Kl om morgenen gik alarmen hos flotille 363 Skovshoved, og 15 minutter efter var flotillechef og fartøjsfører kaptajnløjtnant Alex Poulsen om bord på MHV 809 AN- TARES. Brand på en færge med 652 personer ombord var noget, der satte mange tanker i gang. Forberedt på det værste Det stod straks klart, at jeg ikke kunne nøjes med en minimumsbesætning, så vi indkaldte 16 mand, fortæller Alex Poulsen, som stod over for et worst case scenario med 600 mand på vej i redningsflåderne. Redningsflåderne på de store færger kan rumme 150 til 300 personer, og hvis sådan en flok vælter ind over ANTARES, går det ud over vores stabilitet og udgør dermed en fare for skibets sikkerhed. Her skal man have en plan og folk til at styre situationen, fortsætter Alex, som også havde seks sygdomsbehandlere med til at tage sig af evt. tilskadekomne. Men det gik jo gudskelov godt siger Alex Poulsen, som kunne vende om, da ANTARES ved nitiden var nået ud nord for Helsingør. MHV 905 ASKØ fra flotille 361 Isefjord, som også var på vej til færgen, vendte også om. Pearl of Scandinavia havde selv fået styr på branden. Den kunne fortsætte ved egen kraft, og ingen kom noget til. Udbrændt lastvogn på den totalt ødelagte færge. Foto: Erik B. Sørensen. 3

4 Kort & godt Farvel til Flex erne Torsdag den 7. oktober markerede kommandostrygningen af ikke mindre end 7 Standard Flexskibe af FLYVEFISKEN-klassen, at en æra er ved at rinde ud. Det gælder både et vemodig farvel til skibsklassen men også til mindre kampenheder i Søværnet. Ud af oprindeligt 14 skibe er nu kun HAVKATTEN og SØLØVEN stadig i drift en tid endnu. LYRA var med på øvelsen, da besætningen på HERCULES fik uventet besøg. Foto: Torben Glyum. SURPEX = Surprise Exercise Flexerne har gennem årene fungeret som kampflexer, patruljefartøjer og ved MCM (minerydning). Ny stribe til løjtnanten Sekondløjtnantgraden er genindført i hæren og flyvevåbnet, men ikke i søværnet. Det betyder, at distinktioneringen af alle løjtnanter ændres i forsvaret og i hjemmeværnet. Depoterne har fået besked om at rekvirere de nye skulderdistinktioner. Da bæringsretten til M69 udløber pr. 31 december i år, vil der ikke blive brugt penge på at opdatere disse. Løjtnanterne får en tynd stribe mere på distinktionen. Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet Som noget helt nyt blev Flotille 135 Kolding den 4. november inspiceret uvarslet af Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Jens Walther i forbindelse med flotillens planlagte aftensejlads med MHV 812 HERCU- LES. Formålet med inspektionen var dels at måle reaktionstiden og dels at kontrollere gennemførelse af en SAR operation (search and rescue). LYRA med på legen Samtidig lå MHV 808 LYRA (med besætning fra HVF 246 Nordvestfyn) klar under påskud af sanitetsuddannelse af besætningen ved stabslægen fra Søværnets Operative Kommando (STLG SOK). Den afgik fra Assens mod SAR-position sidst på eftermiddagen. Undervejs underviste STLG SOK besætningen. Ved ankomst til SAR området udlagde LYRA en dukke på den aftalte position og sejlede herefter ud af området og slukkede AIS og lanterner. Kuvertopgave På samme tid modtog HERCULES en SAR kuvertopgave og afgik umiddelbart herefter fra Kolding. Under sejlads fra Kolding til SAR området klargjorde besætningen gummibåden, og indlæste oplysningerne i SAR programmet. Ved ankomst til SAR området påbegyndte HERCULES eftersøgningen. Der var ligeledes aftalt en hoistøvelse med helikopteren fra SAR Skrydstrup, der blev gennemført med LYRA. HERCULES kunne dog efter at have gennemsejlet området flere gange ikke lokalisere den udlagte dukke, som LYRA senere opsamlede. Et realistisk billede SURPEX er uvarslet og giver et realistisk billede af flotillens indsats på et vilkårligt tidspunkt, frem for en traditionel inspektion, som egentlig er en mere kunstig ramme, evaluerer Jens Walther, som vurderer, at det er en hensigtsmæssig måde at kontrollere marinehjemmeværnets indsatsevne på. SURPEX vil dog ikke erstatte det eksisterende inspektionsregime, men det vil blive anvendt som supplement, understreger Marinehjemmeværnsinspektøren. 4

5 ANTARES fra Skovshoved fik lynhurtigt gummibåden i vandet. Arkivfoto. Dramatisk aktion i Øresund Fredag den 12. november oplevede tre kvindelige matchrace-sejlere det værst tænkelige. Under træning i Øresund krængede deres båd så voldsomt, at to af kvinderne røg i det kolde vand. Den sidste kvinde om bord kunne ikke lokalisere de to andre, som var iført forholdsvis mørk beklædning. Hun sejlede derfor mod havnen i Taarbæk for at hente hjælp. I Skovshoved Havn ombord på marinehjemmeværnsfartøjet, MHV 809 ANTARES, sad en gast, Jan Heisterberg, og øvede elektronisk søkort. Så da alarmen gik fra søværnet kl , kunne han sammen med den tililende flotillechef, Alex Poulsen, samt motorpasser, Erik Nørgaard, lynhurtigt sætte gummibåden i vandet, og de var af sted på eftersøgningen kl Og de var ikke alene. En stribe både var hastet på vandet, lige så snart alarmen var gået. Det var imponerende at se, hvor hurtigt alle rykkede ud fra sejlklubberne fortæller Alex Poulsen. Redningshelikopteren fandt de to kvinder i vandet kl , og det var i sidste øjeblik, da den ene af pigerne var bevidstløs. MHV-gummibåden lå da kun 100 meter fra pigerne. Denne situation viste tydeligt, hvor vigtigt det er at være klædt i signalfarver konstaterer Alex Poulsen om ulykken, som heldigvis fik en lykkelig udgang for alle tre kvinder. Nye lokaler på Flådestation Korsør Af flotillechef Keld Rosenberg Flotillerne HVF 255 Korsør og MFP 201 flyttede i løbet af septemberoktober ind på flådestationen i Korsør, hvor flotillerne har overtaget stueetagen i en bygning ved kajen på flådestationen og har fået udsigt ud til Vestbassinet. Lokalerne er nye og velindrettede til forskel fra det tidligere hjemmeværnscenter, der var noget nedslidt. Samtidig har vi fået mulighed for at bruge alle flådestationens faciliteter; mødelokaler, messer og kantine. Et skifte flotillerne er meget tilfredse med. Eneste udfordring er nu at få alle udstyret med militært ID kort - men det klarer vi jo nok. Indflytningen blev markeret med en indflytningsreception på flådestationen 9. oktober. Fra venstre: CH MHDE, OK Jørgen Fink, CH HVF 255 Korsør, PL Keld Rosenberg og CH HVF MFP 201, LT Frank Mayntzhusen ved indvielsen. 5

6 Kort & godt Kryds i kalenderen Beskæftiger du dig med info, eller er du vej ind i en info-funktion? Så sæt allerede nu kryds i kalenderen august 2011 og meld dig til i AKOS. Her afholder vi MHV fælles informationsseminar på Slipshavn. Kom og få ny inspiration til bl.a. hvervning og fastholdelse og hyggeligt samvær med kollegaerne fra hele landet. Muntert gruppearbejde om en af temaerne fra marinehjemmeværnets fælles info-seminar Organisationen er på plads Marinehjemmeværnsdistrikterne bliver hvor de er i Rinsted og Århus, ind til videre, og de får en stærkere normering end i dag. Alt omkring forligets nye organisering af hjemmeværnet faldt endelig på plads med udgangen af november og træder i kraft 1. januar, hvor også CH MHV bliver en realitet. Martha uddyber i næste nummer. Et tabt sejl, som havde viklet sig ind i skrue og ror, satte sejleren ud af spillet. ASKØ s gummibåd bugserede skibet i havn. Fra øvelse til alvor Tekst og foto: Næstkommanderende Claus Olesen, Flotille 361 Isefjord Flotille 361 Isefjord gennemførte en blæsende lørdag i oktober en øvelse sammen med færgen M/S Columbus. Columbus var under øvelsen ramt af en eksplosion med adskillige tilskadekomne om bord. MHV 905 ASKØ satte ved hjælp af gummibåden et hold førstehjælpere derover. De ydede førstehjælp til de nødstedte under ledelse af vores sygdomsbehandler. Øvelsen var meget lærerig, da det var første gang, vi afprøvede vores færdigheder på så stort et fartøj. Da øvelsen var afblæst, blev det lige pludselig alvor: En sejler ud for Rørvig havde tabt sit sejl, så det var kommet i skruen og roret. Sejleren var således ude af stand til at manøvrere sin båd, hvilket kan være livsfarligt, når det blæser, som det gjorde. Redningshelikopteren fra Eskadrille 722 var tilfældigvis i området og fløj også til undsætning. Den forlod dog hurtigt området, efter radiokommunikation med besætningen på ASKØ, som havde sikret sig, at alle på sejlbåden var uskadte. ASKØ s gummibåd bugserede herefter sejlbåden med besætning sikkert til Hundested Havn. Ældre model i nye klæder klar til maritime udfordringer Af Informationsofficer Helle Kolding Efter knap et halvt års ombygning på Assens Skibsværft er marinehjemmeværnets nyeste ældre fartøj, MHV 851 SABOTØREN, klar til nye udfordringer. Otte en halv million kroner har det kostet, men til gengæld har marinehjemmeværnet fået et næsten funklende nyt fartøj, der kan sættes ind ved miljøkatastrofer til søs. Selve fartøjet er blevet forlænget med tre en halv meter, så der kan medtages to moduler af flydespærringer, og det brede agterdæk og den nye hæk gør det lettere at sætte og bjærge flydespærringerne. Skibet lever nu op til de nyeste 2010-regler vedrørende brandsikkerhed om bord, så kabys og lukafområderne er blevet ekstra sikret i forhold til det oprindelige skib. Desuden er der kommet en ny kran om bord og alt det mest moderne tekniske udstyr som eksempelvis radiopejler, digital global position system, dobbelt søkortsystem og nye brandpumper og større kapacitet til vandkanonen om bord. Erfaringerne med MHV 851 i Randers vil vise, om der er basis for at ombygge et skib mere. Foto: Casper Max Larsen. Der var spænding til det sidste om garnisioneringen i hjemmeværnet, og det var ikke en selvfølge, at MHDE blev i Ringsted. 6

7 Fik kr. af Hjemmeværnsfonden Af næstkommanderende orlogskaptajn Pia Johnsen, Marinehjemmeværnsdistrikt Vest Under et speedbådskursus på Slipshavn den 21. august kom Sven Matthiesen fra Flotille 135 Kolding ud for et alvorligt uheld. Han kom til skade med øjet, og han ved endnu ikke, om synet vil blive reddet. Uheldet ramte ham ikke kun fysisk, men påvirkede hele hans situation med lang sygemelding og et ufærdigt hus til følge. Den 5. november modtog Sven Matthiesen derfor en gave fra Hjemmeværnsfonden i form af en check på kr. Gaven blev overrakt af næstkommanderende ved Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, Pia Johnsen, på vegne af Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald. Sven har en flotillechef, kaptajnløjtnant Finn Ottosen, som vil gøre sit yderste for, at alle medlemmerne i flotillen kan trives - ikke kun i hjemmeværnet, men også i privatlivet. Da han hørte om mulighederne i Hjemmeværnsfonden, skrev han straks en ansøgning, og fonden har arbejdet hurtigt for at kunne give Sven en Pia Johnsen overrækker Sven Matthiesen gaven fra Hjemmeværnsfonden. Foto: Bent Madsen hjælpende hånd. Overrækkelsen fandt sted på Staldgården ved Koldinghus, hvor Svens Matthiesens besætning var mødt op. Her fortalte chefen for Marinehjemmeværnssektion Slipshavn, orlogskaptajn Erik Grubak, nærmere om, hvordan ulykken var sket, og hvad der gøres for at undgå noget tilsvarende i fremtiden. Herefter var der fælles kaffebord. Hjemmeværnsfonden er en selvejende institution, som efter indstilling blandt andet kan give gaver ved tilskadekomst i hjemmeværnets tjeneste. Kunne du tænke dig et minde fra jubilæet? Få et flot panoramabillede af flådeparaden i København. Billedet, som er taget af fotograf Mikael Hauberg, er trykt som plakat og måler 100 x 18 cm. Billedet er sammensat af 17 fotografier og viser alle de deltagende enheder i flådeparaden i anledning af den danske flådes 500 års jubilæum. Specialrabat på 10% til marinehjemmeværnets medlemmer. Plakaten kan bestilles via fotografens hjemmeside eller Specialpris: 135 kr Specialpris indrammet: 545 kr. 7

8 Nyt fra Slipshavn Motorpasseren har styr på mange ting ombord. Her er det ankerspillet. Blåstempling af motorpasserne Motorpassere i marinehjemmeværnet skal nu hvert femte år en tur omkring Slipshavn på vedligeholdelsesuddannelse. Af orlogskaptajn Leif Petersen, marinehjemmeværnssektion Slipshavn Foto: Per Lynge. Så er en ny vedligeholdelsesuddannelse for motorpasserne på plads. De første kurser løber af stablen i foråret Alle motorpassere (MOPA MHV) skal igennem uddannelsen, der giver autorisation som motorpasser i fem år. Overgangsordning Og tag det nu roligt. Vi ved godt, at I er mange, der har en motorpasseruddannelse, som er mere end fem år gammel, men det er ikke sådan, at I mister rettigheder til at sejle selvstændig motorpasser her og nu. Der er lavet en overgangsordning, således at man har to år til at tage autorisationsprøven. Det vil sige, at hvis man ikke taget sin autorisationsprøve inden 2013, ja så vil man miste retten til at sejle selvstændig motorpasser. Det kendte og det nye Selvfølgelig vil I som kursister skulle på skolebænken bl.a. for at få information om nye og kommende tiltag i fartøjerne, men hovedparten af kurset foregår nede i fartøjet. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at det er kursisterne selv, som underviser deres medkursister. Selve prøven er en case, der er taget ud af hverdagen. Det kan være klargøring til sejlads, eller det kan være almindelige hændelser under en sejlads. Der bliver to typer kurser, man kan vælge imellem. Man kan tage et kursus for 800-klassen eller et kursus for 900-klassen, alt efter hvilket fartøj man ønsker at få autorisation til. Fakta om kurset Navn: Autorisationsprøve for motorpassere MHV 800 og 900 klassen. Varighed: Fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag - i alt 19 undervisningstimer. Hvor: Kurset gennemføres på Slipshavn. Hvornår: Fra 2011 kører kurset fire gange årligt. To om foråret og to om efteråret. Motorpasseren i maskinrummet. Gummibåden har også en motor, der skal tilses. 8

9 Fregatter Så flotte bliver fregatterne. En animation fra FMT. Herunder IVAR HUITFELDT våbenskjold. Danmark skal have tre nye fregatter. De nye krigsskibe er søværnets største anskaffelsesprojekt til dato, og de bliver udrustet med et potent luftforsvarssystem med avancerede radarer, missilsystemer og kanoner. Krigsskibe på vej Af informationschef Ninna Falck Foto: Ole Friis og FMT arkiv Søværnet bliver om et par år opgraderet med tre fregatter. Det er regulære krigsskibe, og de skal afløse den kampkraft, der lå i de tre korvetter af NIELS JUELklassen, som blev udfaset i sommeren Luftforsvarsfregatter Fregatterne bygges som luftforsvarsfregatter. Med pakken af radarer og sensorer kan de via et avanceret computersystem danne et situationsbillede til operationsrummet over et område på en radius af 400 km og varsle om trusler fra luften, havoverfladen og under havoverfladen. Våbenpakken byder på en betydelig ildkraft, og fregattens våbensystemer kan meget præcist med kombinationen af radarer, sensorer og ildledelsesystemet bekæmpe missilangreb, levere ildstøtte til landoperationer og meget mere. Parate til mange opgaver Fregatterne kan løse en stribe egentlige sømilitære opgaver som embargooperationer, håndhævelse af sejlads- og flyveforbudszoner ifm. et operationsområde, helikopteroperationer med maritim helikopter, ildstøtte til landoperationer, eskorte for flådestyrker og beskyttelse af civil skibsfart samt agere kommandoplatform for en stab. Fregatterne kan desuden løse en række øvrige opgaver som forsynings- og støtteopgaver, eftersøgnings- og redningsopgaver, suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver til søs, miljøovervågning osv. Byggeri for milliarder De tre fregatter bygges næsten samtidig, og de kommer til at hedde: F 361 IVAR HUITFELDT, F 362 PETER WILLEMOES og F 363 NIELS JUEL. Byggeriet af IVAR HUITFELDT startede i 2007, og skibet forventes færdig i Sidste fregat forventes klar i De tre fregatter er en videreudvikling af ABSALON-klassen, og de koster ca. 1.5 mia. stykket. Bygning af fregatternes stålkonstruktioner og montering af de civile udrustninger og installationer foregår på Odense Staalskibsværft. Herefter sejles de til Flådestation Korsør, hvor Forsvarets Hovedværksteder står for de militære installationer. Stort og udfordrende projekt Projektansvarlig, kommandørkaptajn Anders Friis fra Forsvarets Materieltjeneste (FMT) fortæller om den store opgave: På det professionelle plan er det en udfordring. Fregatprogrammet er det største byggeprojekt i søværnet. Det omhandler alle projektledelsens facetter, leverandører fra ind- og udland, samarbejde med andre flåder og en konstant hensyntagen til både kvalitet, afleveringsterminer og omkostninger. På det personlige plan er det en tjeneste, hvor man kan fornemme historiens vingesus. Sidst vi byggede en fregat var PEDER SKRAMklassen fra , så det er en sjælden begivenhed. Derudover træffer fregatprogrammet dagligt beslutninger, der kommer til at påvirke dagligdagen for besætningerne i mange år frem, så der er behov for omhyggelighed, spidse blyanter og en god argumentation. Læs mere på de næste 4 sider >> 9

10 Fregatter Krigsskibe på vej Der er monteret ikke mindre end 52 kameraer rundt omkring på skibet. Torpedodækket, hvor man kan lægge to rør ud til fregattens Eurotorp MU90 letvægts antiubådstorpedoer. Evolved Sea Sparrow Luftforsvarsmissiler kan blandt andet skyde andre missiler ned. Våbenpakken Lockheed Martin multimissillauncher Boeing Harpoon blok II sømålsmissiler Raytheon Evolved Sea Sparrow luftmålsmissiler Oto Melare Super Rapido 76 mm kanon Oerlikon Contraves Millenium 35 mm kanon Eurotorp MU90 letvægts anti-ubådstorpedo Terma 130 mm Decoy Launching System 12,7 mm maskingevær Den markante SMART-L luftvarslingsradar kan rotere og har en afsøgningsradius på 400 km og kan dække næsten hele Danmark. Harpoon sømålsmissiler - beregnet på at skyde andre skibe. 10

11 Fregatterne har 7 dæk, og med deres 138 m er de næsten dobbelt så lange som de korvetter, de skal afløse. Skroget er konstrueret med bl.a. lav radarsignatur, så en fjende har svært ved at se skibet. Fregatterne er 1 m længere og 0,5 m bredere end ABSALON-klassen og har redesignede propeller, som kan afsætte dobbelt så meget effekt. Multimissillauncheren, som giver mulighed for, at der kan affyres mange forskellige missiler alt efter behov. Den står midt på skibet på toppen af maskinrummet og består af 4 moduler med 8 huller hver. Broen er en ren balsal. Ledningerne stritter stadig ud under bordpladerne rundt omkring, og installatører er i fuld gang med installere navigationsudstyr, kommunikationsmateriel osv. Operationsrummet, er med sine 120 m 2 det største o-rum i hele søværnet. Herfra kan skibschefen og hans officerer se 400 km omkring skibet. Input fra alle radarer og sensorer samles på en særlig C-Flex computer, som på en storskærm genererer et billede af situationen rundt om fregatten både i luftrummet, på havoverfladen og under havoverfladen. Herfra kan fregatten også udveksle informationer med allierede enheder og indgå i såkaldte netværksoperationer. Den store APAR-mulitfunktionsradar, som endnu ikke er monteret, kan bl.a. registrere missiler i lutften. Samme type som de to 76 mm luftog sømålskanoner, der skal placeres på fordækket. 11

12 Fregatter Krigsskibe på vej Maskinkontrolrummet. Skibets hjerte, mener nogen. Overvågningen består af en driftsdel med strømproduktion og vanddel samt en havaridel. Til store maskiner hører et maskinværksted med drejebænk, søjleboremaskine, rensemaskiner og en masse specialværktøj. Skibet har sit eget hospital med operationsstue. Her ses lægens konsultationsrum med sygesengene i rummet ved siden af. Der er to maskinrum om bord. De huser hver to tyske hovedmotorer af typen MTU 8000, 20V M70. Hvert par motorer driver en vridbar propel via et RENK reduktionsgear. Det giver fregatten en fart på +28 knob. Helikopterhangaren har et helikopterværksted og en mobil tankstation mm. Man kan også rigge et system til, så helikopteren kan tankes, mens den hænger i luften. FDO- hytten. Her sidder Flight Deck Officeren, som er sikkerhedsansvarlig for alt, hvad der foregår på helikopterdækket. Bemærk det lille helikopterfyrtårn ovenpå. Helikopterdækket kan tage helikoptere helt op til Chinook-typen (den med to rotorer), som vejer ca. 20 tons. Fregatten skal udstyres med egen helikopter, og man afventer Lynx ens afløser. Drengene og pigerne skal ikke gå sultne omkring. Alt i kabyssen er beregnet til stordrift. Her delt op i bagerafdeling, en varm afdeling og en kold afdeling. Køkkenmaskinen kan røre fars til 100-vis af frikadeller, og de avancerede ovne kører som små computere. Maden obevares i store tør-, svale-, køle- og fryserum. 12

13 IVAR HUITFELDT er tæt på at skulle til Korsør. Værftsdelen eller platformsdelen er ved at være færdig. Udefra ser IVAR HUITFELDT nymalet og næsten færdig ud, men der mangler både kanoner og den store APAR-radar. Inde i skibet lugter der kraftigt af maling, og installationsholdene står på skuldrene af hinanden i bunker af ledninger, computere og instrumenter. Fregatdata Velfærdsrummet er pt. lidt tomt, men det skal fyldes med bøger, blade og spil på hylderne og pc ere på bordet. Lukaf erne er stort set ens, med tre sovepladser, skrivebord, bad og toilet. Hver gast har i rummet en seng, et garderobeskab, en hylde og en skuffe. Længde: 138,7 m Bredde: 19,8 m Dybgang: 4,56/6,45 m Deplacement: 5.462/6.645 t Fart: +28 knob Personel: 101/165 Udholdenhed: 28 dage 1 stk. medium helikopter 1 stk. UAV system (Unmanned Aerial Vehicle) Bad- og toiletrummet kommer fra Kina samlet i en færdig kasse lige til at montere. På hver side af skibet er rum med kran og gummibåd. Gummibådstype er endnu ikke afklaret, men en RIB a la Frømandskorpset overvejes. Insineratoren: Fregattens forbrændingsanlæg. Der produceres meget affald om bord, og det er meget dyrt at komme af med. Derfor er det miljørigtigt og en god forretning at, skibet kan komprimere og afbrænde sit eget affald. Sensorpakken Thales APAR mulitifunktionsradar Thales SMART-L luftvarslingsradar Furuno navigationsradarer FLIR systems Seastar Seafire III (infrarødt kamera) ATLAS ASO 94 skrogmonteret sonar SAAB CEROS ildledelsessytemer EDO 3701 elektronisk varslings- og analysesystem Bemanding Som udgangspunkt får fregatterne en besætning på 101 personer fordelt på fire divisioner: Operationsdivisionen på 32 personer (8 officerer, 3 sergenter og 21 menige) inklusive chefen Våbendivisionen på 17 personer (2 officerer, 3 sergenter og 12 menige) Teknikdivisionen på 32 personer (6 officerer, 3 sergenter og 23 menige) Forvaltningssektionen på 20 personer (2 officerer, 4 sergenter og 14 menige) Hertil kommer, præst, læge, helikopterbesætning m.fl. Orlogskaptajn Christer André Storsveen gennemgår fregatten. Christer er Leder af Fregatbyggetilsynet. Han har 14 mand under sig til at holde styr på alle leverandører, bygge- og installationsprocesser. 13

14 Operationsofficer Planlægning af øvelser og sejladser er operationsofficerens puslespil. Operationsofficeren i de sejlende flotiller er et meget vigtigt omdrejningspunkt, når det handler om marinehjemmeværnets evne til at løse sine opgaver på havet. Bag ethvert fartøj og enhver besætning står en OPO Af orlogskaptajn Leif Petersen Marinehjemmeværnssektion Slipshavn, OPO SØ premierløjtnant Peter Jensen Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, Informationsofficer Helle Kolding og informationschef Ninna Falck. Foto: Per Lynge. For mange både i og udenfor marinehjemmeværnet er det sejlende marinehjemmeværn lig med fartøjerne. Det er fartøjerne og deres besætninger, der løser opgaverne og er mest synlige. Fartøjerne skal være i drift, besætningerne skal være fuldt bemandet, uddannet og trænet, og alarmeringslisterne ved søværnets marinedistrikter skal være ajourførte. Så er marinehjemmeværnets sejlende enheder operative, og det er operationsofficerens (OPO) opgave at sikre, at alt dette fungerer. En udfarende tovholder på det operative Det er en krævende, men også meget spændende opgave at være OPO i marinehjemmeværnet. OPO sidder i spidsen for den operative division med fartøjsførerne i flotillen. OPO er desuden en del af flotilleledelsen og har direkte forbindelse til OPO ved distriktet og indgår i OPO-kredsen. OPO bruger en del tid ved computeren og til møder, men det er ikke lutter skrivebordsfifleri. OPO skal have fingeren på pulsen og være et skridt foran for at holde besætningerne operative i koordination med flotillechef, flotillestab og distrikt. Fokus på besætninger og fartøj OPO skal have lyst til at have med mennesker at gøre. OPO holder personeludviklingssamtaler med fartøjsførerne og navigatørerne og skal være opmærksom på, hvordan det går i de frivillige besætninger - motivere og holde sammen på dem og planlægge enhedsuddannelse og øvelser. OPO sikrer også i samarbejde med fartøjsførerne, at der er folk nok på vej i uddannelserne til alle pladserne ombord. Fartøjets drift er også et mål for OPO, som er i løbende kontakt med fartøjsmesteren og ved, hvad der foregår, hvis fartøjet er nede på beredskabet. OPO holder samtidig tæt kontakt med OPO ved distriktet, så de sammen kan lægge puslespillet omkring forlægninger til værft, udlån af fartøj til skolen og ved anmodninger på kort varsel fra div. samarbejdspartnere. Netværker og ildsjæl Det er vigtigt, at OPO er udadvendt, vedholdende og har et godt netværk til alle besætninger i sin egen flotille og i naboflotillerne. OPO skal vide, hvem der er at trække på til sejladserne, ikke mindst ved eksterne henvendelser om støtte til f.eks. patruljesejladser for politiet på kort varsel. Når sådan en henvendelse tikker ind på distriktet, overgiver distriktets OPO herefter kontakten med politiet til OPO i flotillen, 14

15 Operationsofficer MHV, OPO MHV Videregående officerskursus, VOK Alment officerskursus, AOK Instruktørkursus, IN Alment befalingsmandskursus, ABK som her også får mange kontakter ud af flotillen. Hvem kan blive OPO? Hvis du tænker på at blive OPO, er det en klar fordel at have en navigatorisk baggrund, selvom det ikke er et krav. Du skal have en solid erfaring med marinehjemmeværnets drift og opgaver og kunne brænde for opgaven i både medgang og modgang. Du kommer bl.a. til at bruge hjv.dk AKOS, så det er en fordel at beherske IT på brugerniveau. Som leder af o-divisionen skal du også helst have et godt overblik, være handlekraftig, have gennemslagskraft og være initiativrig, da du ikke kan forvente, at alting kommer ovenfra. Uddannelse Som ved alle funktionsuddannelser, skal du have taget hjemmeværnets Lovpligtige uddannelse (LPU), inden du kan starte på uddannelsen til OPO, der hovedsagelig er en lang ledelsesuddannelse. Marinehjemmeværnet arbejder for, at der efterhånden bliver udbudt flere relevante blå versioner af ledelsesuddannelserne, og hvis du har en navigatør i maven, vil det være oplagt at vælge de maritime udgaver, men det står dig helt frit for. Helt grundlæggende starter du uddannelsen med Alment befalingsmandskursus (ABK). Kurset kører traditionelt i Nymindegab og som projekt på Slipshavn, hvor scenarierne er havn og hav frem for mark og skov. Visionen er, at MHV på sigt får en Maritim almen befalingsmandsuddannelse, som gennemføres på Slipshavn over en uge. Inden officerskurserne skal du have taget hjemmeværnets Instruktørkursus (IN). Officerskurserne starter med Alment officerskursus (AOK), som også forventes at udkomme i en maritim udgave. Efter AOK fortsætter du med Videregående officerskursus (VOK), som kan erhverves i en mørkeblå version på Slipshavn. Efter VOK er du så endelig klar til at tage Operationsofficer, MHV (OPO MHV), hvor du bl.a. får kendskab til de administrative opgaver og pligter, der er i forbindelse med fartøjets operative anvendelse. Man ved, hvad der foregår... I ca. seks år har premierløjtnant Michael Harmark har været operationsofficer i flotille 126 Hvide Sande-Ringkøbing, hvor han også er fartøjsfører. Mit hverv er planlægning og tilrettelæggelse, og det kan jeg godt lide, indrømmer Michael Harmark. På den måde har han også fuldt overblik over, hvad der foregår i flotillen og kan være med til at sætte sit fingeraftryk. Forhandlingsevner Man skal være en god forhandler. Vores flotille har ikke eget skib, så vi skal ud og låne andres. Det kræver gode forhandlingsevner, smiler Michael, og tilføjer; Men det, synes jeg, er spændende. Og man kommer i en god dialog med de andre flotiller på den måde. Vi har gode relationer til de andre vesterhavsflotiller, men også andre omkring os. Vi låner ind imellem også fra Sønderborg og Frederikshavn. Ledelsesuddannelse og ledelsesopgaver OPO-uddannelsen, synes Michael, er til at overskue, og de grundlæggende befalingsmands- og officerskurser kan man jo også bruge til andre funktioner. Men man skal altså kunne lide papirarbejde. Det bliver der ikke mindre af. Til gengæld har man også følingen med, hvad der sker i flotillen og ikke mindst er man med til at fastlægge øvelser, sejladser og aktiviteter. Man ved, hvad der foregår og hvornår, fastslår Michael Harmark. Michael ved ikke præcist, hvor mange timer han bruger om året som OPO, da grænserne er flydende mellem hans to funktioner. Det er mange timer, men igen, jeg kan jo lide det, understreger han. Premierløjtnant Michael Harmark. OPO har styr over besætningslisterne både i sin egen flotille og i naboflotillerne. 15

16 Kvinder i MHV Kirsten, Jeanette og Kiri har mange kvindelige kollegaer i flotillen Pigerne strømmer til Aabenraa 16

17 18 kvindelige gaster ud af cirka 80 aktive medlemmer: Flotille 137 i Aabenraa har ramt en ren guldåre, og pigerne trives i den mørkeblå verden. Tekst og foto: Informationsofficer Leif Bruun Men hvordan går det nu til? Har de gode sønderjyder et hemmeligt våben, når det gælder om at tiltrække og fastholde kvindelige medlemmer? Det spørgsmål stillede vi forleden flotillens rekrutteringsofficer, korporal Ib Ibsen, og fik dette svar: Jeg ville gerne have kunnet sagt, at det er fordi, vi mandlige medlemmer af flotillen er så pokkers flotte og interessante, men sandheden er jo nok den, at det faktisk er pigernes egen fortjeneste. De har et fantastisk godt netværk, og når den ene bliver grebet af en eller anden sag, så varer det sjældent længe før et par af veninderne følger efter. Sådan er det i hvert fald gået her hos os. Derfor deler jeg gerne æren for vores gode rekrutteringsresultater med de kvindelige gaster, som allerede befandt sig i flotillen, da vi i 2008 indledte en meget intensiv hvervekampagne. Det gjaldt dengang om at skaffe flere folk, så vi kunne bemande det nye skib af 900-klassen, som var stillet os i udsigt. Og uden at prale, så lykkedes det til fulde. Siden da har vi nemlig fået 38 nye medlemmer, hvoraf altså ca. halvdelen er kvinder. Gode til at hverve En af de kvindelige gaster, som har hjulpet Ib Ibsen i hans rekrutteringsarbejde, er MG Kirit Grønvall. Hun har været medlem af flotillen i en årrække og er netop gået i gang med en navigatøruddannelse. Hun stiller velvilligt op, når Ib mangler en hjælpende hånd på en af de mange messer, markeder, dyrskuer m.m. hvor han forsøger at kapre nye gaster. Med sit glade smil og vindende væsen er Kirit med til at lokke husarerne indenfor, og spørger man hende om, hvordan hun så fastholder de måske interesserede, der kigger indenfor på infostanden, så får man dette svar: For det første gælder det om at være nærværende, at se den besøgende i øjnene og svare så godt man nu kan på de stillede spørgsmål. Dernæst drejer det sig om at bruge nogle positivt ladede ord som f.eks. Søredning og Miljøbeskyttelse, som begge dele er noget, alle folk kan forholde sig til. Og så er det forresten en god ide, tilføjer Kirit, at tage en håndfuld brochurer med sig, hvis man går sig en lille tur udenfor messestanden. Og er vi her i flotillen på besøg i en fremmed havn, så er opsætningen af en kombineret informations- og rekrutteringstavle noget af det første, der kommer på plads. Det har ved flere lejligheder givet et par nye medlemmer. Gør en forskel og får selvtillid Et par af de kvindelige gaster, som for nyligt er indtrådt i flotille 137, er den 26-årige Kirsten Boisen og den 19-årige Jeannette Petersen. De skal begge på grundskole og dæksgastkursus i løbet af foråret og glæder sig til at tage fat på opgaverne. For Kirsten gælder det, at hun blev kroget på en infostand af Ib under et dyrskue, og at hun inden da intet kendskab havde til Marinehjemmeværnet. Jeg er i det daglige social- og sundhedshjælper, og lige som jeg i dette job føler, jeg gør en forskel, så er det mit håb, at jeg også kan være med til at løfte en vigtig opgave i marinehjemmeværnet, siger Kirsten. For Jeanette gælder det, at det var et personligt venskab mellem Kirit og hendes forældre, der førte til medlemskabet. De fortalte hende, at jeg - hvad sandt var - nok savnede lidt selvtillid, og så var Kirit naturligvis ikke sen til at fortælle, at et medlemskab af marinehjemmeværnet i så fald ville være det helt rigtige, - og efter nu at være kommet i uniformen, så tror jeg på, hun får ret, siger Jeanette med et lille smil om munden. Kvinderne er på vej frem i hjemmeværnet - Og de trækker hinanden med. I flotille 137 Aabenraa er over 22 procent af den aktive styrke kvinder. Flotillen ligger dermed langt fremme i feltet i en udvikling, som kan spores i hele hjemmeværnet. Ud af alle hjemmeværnets medlemmer er 15 procent kvinder, og det er et tal, der er på vej opad. Hjemmeværnet har nemlig i de senere år oplevet en stigende tilgang af kvinder. I 2005 kom der 188 kvinder ind i hjemmeværnet, og i 2009 var tallet 264. Der er et stort potentiale i den udvikling både for hjemmeværnet, men da bestemt også for pigerne. Erfaringen er andre steder den samme som i Aabenraa: Tag pigerne med ud på hverveaktiviteterne, så kommer der flere til! Læs mere i HJV-magasinet nr. 3, Jeanette Petersen, Kirsten Boisen, Ib Ibsen og Kirit Grønvall får sig en hyggelig snak ombord på MHV 910 RINGEN. 17

18 SAMBONEX Årets samarbejdsøvelse løb af stabelen i Sønderborg Havn. Formålet var at træne og teste samarbejdet mellem hjemmeværnets Maritime Force Protection-team og de sejlende enheder. Koordineringsmøde mellem Flotille 136, Flotille MFP SOK og kampdommeren fra Marinehjemmeværnsdistrikt Vest SAMBONEX 2010 Af informationsofficer Jens Blauenschield Foto: Jan Lund Forventningerne var store, da årets samarbejdsøvelse, SAMBONEX, blev sat i værk oktober. Der var særligt fokus på havnebevogtning. Øvelse er fundamentet Kaptajnløjtnant Jan Lund, chef for MFP 125 (tidligere BON 125 SOK), udtaler: En ting, som Søværnet forventer af os, er, at vi mestrer havnebevogtning til fingerspidserne. Og derfor skal vi øve os så tit, som vi kan, for at opbygge en fast struktur i vores handlingsmønster, når vi sørger for sikkerheden på en havn, uanset om det er en civil havn eller en flådestation. En af de væsentligste forhold ved havnebevogtning er, at den enkelte soldat er bekendt med det tekniske, og kan håndtere Rules of Engagement (ROE) kompetencer hjemmeværnet kunne tilbyde. I forbindelse med et egentligt terrorberedskab er det af afgørende vigtighed, at marinehjemmeværnet kan levere de ydelser og ressourcer, der forventes af os fra det øvrige samfund. Der er lang vej endnu Evalueringen af øvelsen var dog noget blandet. På det ledelsesmæssige plan fik vi lært meget. Vi er nået langt, men der er lang vej endnu udtaler Jan Lund, der i øvrigt ikke undlader at påpege, at hans enhed fortsat mangler normeret udstyr, som er en forudsætning for at kunne løse pålagte opgaver. SOP skal ligge på rygraden Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en såkaldt SOP (Standard Operations Procedure) for igangsættelse og styring af pålagte opgaver på baggrund af erfaringerne fra SAMBONEX Når denne procedure er udarbejdet, skal vi ud at øve, så procedurerne til sidst ligger på rygraden. At MHDV har et evalueringsteam er et godt og positivt værktøj, som jeg venter mig meget af i forhold til ovennævnte fremadrettede proces udtaler kaptajnløjtnant Jan Lund. Interesseret havnemester Øvelsen foregik i tæt samarbejde med havnemesteren i Sønderborg Havn, Finn Hansen, der var meget interesseret i at se, hvilke 18

19 Admiralen og historien Til søs i jerntæppets skygge Jørgen F. Bork brænder for den historiske bevidsthed som fundamentet for identiteten. Den tidligere Chef for Søværnets Operative Kommando øser af søværnets historie siden krigen. Af informationsofficer Helle Kolding Det kan godt være, at en populær operettesang påpeger; Stå aldrig til søs, lad de andre stå - du får stribevis af kors og bånd og stjerner på! Men Jørgen F. Bork stod til søs, blev højt dekoreret og sluttede karrieren som viceadmiral, og nåede alligevel at sejle de fleste store farvande tynde, inden han gik på et velfortjent otium efter 45 år i tjenesten. En tjeneste, som startede i 1945, da Jørgen Bork som 18-årig søgte optagelse på Søværnets Officersskole optændt af tanken om aldrig mere en 9. april med fornedrelsen under besættelsen og modstanden ved Flådens Sænkning i 1943 i frisk erindring. Fregatternes mand Det var ikke mindst motortorpedobådene, der satte gang i den unge søofficers karriere. Senere sejlede han også både korvet og ikke mindst fregat. Den dag i dag er der stadig noget med fregatter. Nemlig PEDER SKRAM, museumsfregatten der nu ligger flot til kaj på Holmen og hvert år modtager et stort antal besøgende. Takket været Jørgen F. Borks indsats, blev den udfasede fregat reddet fra en grum skæbne og bragt til sin nuværende placering. Og med velvillig støtte fra forskellige fonde, venlige mennesker og et pænt antal frivillige, kan formanden for repræsentantskabet for Fonden PEDER SKRAM, nu præsentere et museumsskib med stadig mere at se på. Vil give historien videre At formidle historien er afgørende for Jørgen Bork. Han ser historien som grundlaget for identiteten, og han vil desuden gerne sikre, at ingen er i tvivl om, at den kolde krig var blodigt alvor. For nylig udgav Jørgen F. Bork sine erindringer, med udgangspunkt i hans aktive liv i søværnet fra 1945 til Men det er ikke kun en bog om en lang, flot og alsidig karriere. Det er også 45 års spændende historie gennem en meget begivenhedsrig periode både nationalt og internationalt. Den kolde krig med en farlig og ugennemskuelig fjende fra Øst, jerntæppe, atommagter og samtidig et søværn, der skulle tilpasse sig alle faser. Oven i købet under den danske fodnotepolitik i 80 erne i forholdet til NATO og med stadig færre ressourcer til rådighed. En evig kamp mellem store ambitioner og krav og faldende bevillinger. Skarpe synspunkter Der er historie men også masser af meninger i Jørgen F. Borks bog, som han har skrevet i samarbejde med historiker Søren Nørby. For viceadmiralen er en mand med sine meningers mod og også lysten til at tage en god debat og slås for sine synspunkter. Hans erindringer krydres desuden med spændende oplevelser, også uden for søens verden, og bogen går tæt på markante statsoverhoveder, jubilæer, flotte ceremonier og skønne skuespillerinder. Blandt andet Elizabeth Taylor, der sammen med sin daværende mand, Richard Burton, blev inviteret til frokost på Jørgen Borks skib. Hvordan det gik, kan man læse i bogen. Jørgen F. Bork har kaldt sin erindringsbog Åbent hav. Bogen er på 325 sider, rigt illustreret og udgivet på forlaget Gyldendal. 19

20 Musik Tamburkorpset i Willhelmshaven. Flotille 100 blæser gerne alle en lang Marinehjemmeværnets mørkeblå musikkorps er til for at blive brugt, og de er kun et opkald væk, forsikrer flotillechefen i en af landets mindste flotiller. Af Informationsofficer Helle Kolding Der var lidt sommerfugle i maven, men sådan skal det være, forsikrede flere af de garvede deltagere, da Marinehjemmeværnets Musik og Tamburkorps for nylig gjorde klar til at modtage Marinehjemmeværnsinspektør (MHI), kommandør Jens Walther til inspektion af korpset. Musikkorpset er en af marinehjemmeværnets mindste flotiller og består af cirka et halvt hundrede aktive medlemmer i alderen år. De har ikke et eget fartøj liggende i havnen, men til gengæld har de en masse spændende og flot pudsede instrumenter stillet til rådighed. Denne aften, hvor inspektionen skulle finde sted, blev der givet smagsprøver. Det betød, at der blev budt på både Lili Marleen, Moonlight Serenade og et Vera Lynn-potpourri så velklingende og fornøjeligt, at fødderne svingede med hos flere af tilhørerne. Sammen med MHI var også næstkommanderende ved distrikt Vest, orlogskaptajn Pia Johnsen, orlogskaptajn Peter Nielsen, marinehjemmeværnsinspektoratet og konsulent Erik Petersen mødt frem. I er blevet meget bedre Ved inspektionen stod hjemme- 20

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien

jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien af 9 21-08-2014 15:04 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > MHV klarer uddannelserne i sommerferien Marinehjemmeværnet

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Maritimt indsatsfartøj navngivet

Maritimt indsatsfartøj navngivet 1 af 12 21-08-2014 14:41 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Maritimt indsatsfartøj navngivet Maritimt indsatsfartøj navngivet Af Ninna Falck, 11 DEC 13 Marinehjemmeværnets

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014 2. FAGETS MÅL Viden Have forståelse af de kontrolmæssige sammenhænge, der er i forbindelse med brugen af fartøjet. Har viden om OPO

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested 1 af 7 21-08-2014 14:42 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Vandet presser slipshavn og flere fartøjer Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested Af Ninna Falck, 06

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Indlægget vil omfatte Affarende plads. Hvad var totalforsvar i

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Tirsdag d. 30. august 2012

Invitation. - kun for kvinder. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Tirsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 Tirsdag d. 30. august 2012 - kun for kvinder En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn.

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 356 Offentligt OMTRYK Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Jeg er premierløjtnant og chef for Miljøfartøjet Marie

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn.

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Medlemmer af historisk udvalg ved distrikt Himmerland-Thy og andre interesserede, var lørdag den 31. maj

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet.

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Ordensmagt Af Gitte Rebsdorf Klædt på til TOPMØDE De sidder bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Kroppene hviler tungt i stolene,

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN..

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. Hypnoseværkstedet HYPNOSE MED BØRN * Nørrevej 6. 6340 Kruså *tlf. 74678290 1 VEJLEDNING I AT FORBEREDE BØRN PÅ HYPNOSEN. FØRST DET PRAKTISKE ANKOMST, PARKERING OG VENTEVÆRELSE

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere