NR. 2 FEBRUAR ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56"

Transkript

1 NR. 2 FEBRUAR ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

2 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at jeg skulle være redaktør af et fagblad for organister, spurgte hun: Udgiver de også det på blindskrift, så du skal lære det? Spørgsmålet kom, fordi organisten i vores sognekirke på Østerbro i København er blind, så for hende hørte det ligesom til faget. Efter at have forhørt mig i FPO har jeg fået bekræftet, at der er flere blinde blandt organister end mange andre faggrupper, men jeg måtte fortælle min datter, at PO-Bladet ikke udkommer på blindskrift. Det har jeg ingen planer om at ændre på som ny redaktør, men det er mit klare ønske, at alle medlemmer får noget ud af PO-Bladet, og både føler sig underholdt og måske bliver lidt klogere hver gang. Denne gang kan I blandt andet læse om Thilde Madsen, som er nyt bestyrelsesmedlem i FPO, og hvordan minikonfirmanderne i det sønderjyske har glæde af hendes pædagogiske evner, hvor mange PO er, der vil blive berørt, hvis efterlønnen afskaffes, og at folkekirken står for en fjerdedel af statens støtte til dansk musik. Jeg håber, at I vil skrive til mig med ris, ros og gode ideer. I kender de udfordringer, I møder i jeres daglige arbejde i kirkerne, og jeg ser frem til at komme ud og møde jer. Jeg har en ambition om at skrive om glæden ved organistjobbet men også beskrive de problemer og konflikter, der også er en del af ethvert arbejdsliv. Mine forudsætninger for at blive jeres nye redaktør er, at jeg er uddannet journalist og altid har haft arbejdsmarkedsstof og uddannelse som mit speciale i mit journalistiske arbejde først i knap 15 år på Berlingske Tidende, så i FTF, Danmarks Lærerforening og HTS. De sidste tre år har jeg været selvstændig journalist, redaktør og kommunikationsrådgiver. Derfor vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg på forhånd har mere forstand på at læse en overenskomst end et nodeblad. Men da jeg er en nysgerrig natur, glæder jeg mig til at blive meget klogere på kirkemusik, orgelpiber og kor. Jeg ser frem til samarbejdet. 50 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD KIRKEMUSIK FOLKEKIRKEN STOR BIDRAGYDER TIL DANSK MUSIK En halv milliard kroner brugte Kirkeministeriet på dansk musik i 2009, så folkekirken står for en fjerdedel af den samlede statsstøtte til musikken i Danmark, viser en analyse foretaget af Rambøll for Statens Kunstråds musikudvalg. Af Dorte Skovgaard Wihre 499 mio.kr. fra statskassen blev brugt til løn til de fastansatte organister og kirkekor, og det organister, kor og korledere, kirkemusikskoler og andre musikalske initiativer i kirkerne Udover den økonomiske opgørelse har kommer jo ikke bag på PO erne. i 2009, viser Rambølls analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Det er den klassisk og rytmisk musik i kirkerne. Her er Rambøll også beregnet fordelingen mellem første analyse af sin slags. man kommet frem til, at 57 procent af musikken er klassisk, og 26 procent er rytmisk. De Det overrasker formentlig mange, at folkekirken står for 25 procent af statsstøtten til sidste 17 procent er andre musikalske aktiviteter. dansk musik. Kulturstøtte forbindes først og fremmest med Kulturministeriet, men Kirkeministeriets andel udgør altså også en væsent- ANNONCE lig del. Dansk musik modtager tre milliarder kr. i støtte om året og heraf kommer den ene milliard fra kommunerne. Resten betales af staten, hvoraf de 500 mio.kr. kommer fra Kirkeministeriet. Rambøll konkluderer også, at folkekirken under ét udgør den største musikarrangør målt i antal arrangementer i Danmark, hvor folkekirken selv dækker 66 procent af udgifterne. Resten finansieres primært af entreindtægter. Det nævnes også i analysen, at disse arrangementer i vidt omfang afholdes af PO-bladet 55 SIDE 55 SIDE SIDE KIRKEN SOM MUSIKLEVERANDØR 25 procent af statsstøtten til dansk musik går til kirkens musik, viser Rambøll-analyse. THILDE MADSEN Professionelle tillidsfolk er en mærkesag for det nye medlem af FPO s bestyrelse. STÆVNET I MAJ Mariager Kirke er udflugtsmål på PO-stævnet, hvor der både er musikalsk og faglig inspiration. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 10. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Thilde Madsen, FPO-bestyrelsesmedlem, ved orglet i Uge Kirke. Foto: Dorte Skovgaard Wihre PO-bladet 51

4 KIRKEANALYSE S: SYNLIG LEDELSE KAN BLIVE KULTURCHOK Socialdemokraterne og SF vil have mere synlig ledelse i folkekirken. Men først skal der en grundig analyse til. Ny ledelsesstruktur kan også blive en stor udfordring for de ansatte, mener S. Af Dorte Skovgaard Wihre Der er behov for at forny de administrative strukturer i folkekirken. Men første skridt bør være et grundigt analysearbejde, foreslår Socialdemokraternes kirkeordfører, Karen Klint. Der findes ikke lette løsninger, så vi finder det vigtigt, at der bliver gennemført et grundigt analysearbejde, før der sættes nye initiativer i gang. Vi foreslår ikke en kirkekommission, men derimod en analysegruppe, som ikke nødvendigvis skal finde løsninger men blandt andet skal synliggøre barriererne, siger Karen Klint. Forslaget om en analysegruppe stillede Socialdemokraterne første gang for nogle år siden, men da der ikke var flertal dengang, har Karen Klint tænkt sig at pudse det af og genfremsætte det i løbet af foråret. Om det bliver som beslutningsforslag før et valg eller efter et folketingsvalg, hvor Socialdemokraterne kan have overtaget regeringsmagten, var uvist ved redaktionens slutning. Karen Klint forestiller sig, at analysearbejdet vil tage omkring tre år. Medlemmerne af analysegruppen skal blandt andre være de relevante personaleorganisationer, Landsforeningen af Menighedsråd og en række analysekyndige personer. SYNLIG LEDELSE ER MANTRA S og SF har ikke som på andre områder planer om at fremlægge et fælles udspil omkring folkekirkens fremtid, men der er ifølge Karen Klint stor enighed mellem hende og SFs kirkeordfører, Pernille Vigsø Bagge om behovet for fornyelse af de administrative strukturer. Karen Klint vil ikke detaljeret lovgive om, hvordan ledelsen skal forvaltes fremover, for først vil hun se resultaterne af analysegruppens arbejde. Hun ser dog nogle umiddelbare udfordringer mange steder. Nogle menighedsråd og sogne er for små til at kunne løfte ledelsesopgaverne. Man kunne have fælles ledelse på tværs af små menig- 52 PO-bladet

5 KIRKEANALYSE Foto: Thomas A Pernille Vigsø Bagge - SF Karen Klint - S Bente Dahl - Radikale hedsråd og ansætte en klog og dygtig person som personaleleder. Problemet i dag er også, at der mangler daglig synlig ledelse. Men selv om synlig ledelse er mantraet alle steder i disse år, så kan det da også blive et kulturchok for folkekirken, hvis man indførte det. Der er mange selvstændige personer i det nuværende fællesskab i folkekirken for hvem, det ville være en stor udfordring, mener Karen Klint. SF OG R MED SAMME TANKER Den røde blok i Folketinget er tilsyneladende fælles om at se behovet for at kigge nærmere på ledelsesforholdene i folkekirken. Både Pernille Vigsø Bagge og de Radikales kirkeordfører, Bente Dahl, har tidligere udtrykt holdninger i samme retning. Alle sogne skal have en personaleleder, som tager sig af den administrative og daglige ledelse og kun er ansat til dét, og som har noget ledelsesuddannelse. I de små sogne kan man gå sammen om sådan en person, har SF s Pernille Vigsø Bagge sagt til 3Fs nyhedsbrev. Hun er også næstformand i Folketingets kirkeudvalg. Og Bente Dahl var temmelig kontant i et interview med PO-bladet sidste forår. Folkekirken har en dårlig ledelsesform, og på det lokale sogneplan kommer det først og fremmest til udtryk gennem menighedsrådets kontaktperson. De gør, hvad de kan, men når man ikke har noget krav om, at de skal have en uddannelse i ledelse, må forventningerne være derefter. Det kan folkekirken, kontaktpersonen og de ansatte ikke være tjent med. PO-bladet 53

6 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

7 KIRKEMUSIK FOLKEKIRKEN STOR BIDRAGYDER TIL DANSK MUSIK En halv milliard kroner brugte Kirkeministeriet på dansk musik i 2009, så folkekirken står for en fjerdedel af den samlede statsstøtte til musikken i Danmark, viser en analyse foretaget af Rambøll for Statens Kunstråds musikudvalg. Af Dorte Skovgaard Wihre 499 mio.kr. fra statskassen blev brugt til løn til organister, kor og korledere, kirkemusikskoler og andre musikalske initiativer i kirkerne i 2009, viser Rambølls analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Det er den første analyse af sin slags. Det overrasker formentlig mange, at folkekirken står for 25 procent af statsstøtten til dansk musik. Kulturstøtte forbindes først og fremmest med Kulturministeriet, men Kirkeministeriets andel udgør altså også en væsentlig del. Dansk musik modtager tre milliarder kr. i støtte om året og heraf kommer den ene milliard fra kommunerne. Resten betales af staten, hvoraf de 500 mio.kr. kommer fra Kirkeministeriet. Rambøll konkluderer også, at folkekirken under ét udgør den største musikarrangør målt i antal arrangementer i Danmark, hvor folkekirken selv dækker 66 procent af udgifterne. Resten finansieres primært af entreindtægter. Det nævnes også i analysen, at disse arrangementer i vidt omfang afholdes af de fastansatte organister og kirkekor, og det kommer jo ikke bag på PO erne. Udover den økonomiske opgørelse har Rambøll også beregnet fordelingen mellem klassisk og rytmisk musik i kirkerne. Her er man kommet frem til, at 57 procent af musikken er klassisk, og 26 procent er rytmisk. De sidste 17 procent er andre musikalske aktiviteter. ANNONCE PO-bladet 55

8 THILDE UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG Folkeskolen og ikke folkekirken skulle have været Thilde Madsens arbejdsplads, men lærerledighed førte hende til det job, hun allerhelst ville have. For et par år siden flyttede hun fra en landsdel til en anden og fra et af de største orgler til et af de mindste. I dag er hun også medlem af FPO s bestyrelse. Af Dorte Skovgaard Wihre Sneen dækker de sønderjyske marker og Thilde Madsen er på vej på arbejde i Uge Kirke sydvest for Aabenraa denne onsdag formiddag lige efter nytår. Anledningen er en bisættelse i stilhed, så der lyder ingen klokker, da vi ankommer til kirken. Der er nu heller ikke noget klokketårn på den lille hvidkalkede kirke, så kirkens klokker befinder sig i en klokkestabel på kirkegården. Uge er den ene af Thilde Madsens to kirker i Bjolderup og Uge Sogne den anden hedder Bjolderup. Man fornærmer heller ikke orglerne i de to kirker ved at sige, at de ikke hører til blandt de største. De har hver otte stemmer og til sammenligning havde orglet på Thilde Madsens tidligere arbejdsplads, Sct. Mortens Kirke i Randers, 52. Thilde Madsen blev PO i 1983 og har siden set en hel del af de små landsbykirker rundt omkring i Jylland fra orgelbænken. Men de fleste timer har hun tilbragt i Sct. Mortens, hvor hun efter eget udsagn havde 17½ super udfordrende og givende år med stort orgel, mange gode kolleger og professionelt kor. For 2½ år siden valgte hun alligevel at forlade det til fordel for det lille sønderjyske sogn, og det skyldtes en gammel drøm om at tilbringe den tredje alder i Tønder. Thilde og hendes mand Finn var nemlig faldet pladask for den gamle by, da han havde arbejdet der i en årrække. De havde allerede købt et af byens ti ældste huse og var i gang med at sætte det i stand, så det kunne bruges som feriebolig indtil pensioneringen. 56 PO-bladet

9 THILDE Men flytteplanerne blev pludselig fremskyndet, efter familien havde været til deres første barnebarns dåb i Bjolderup 30 km fra Tønder, og PO-stillingen umiddelbart efter blev slået op i PO-Bladet. Ved nærmere eftertanke passede det perfekt at lære landsdelen at kende som jobaktiv, og da Finn har egen it-virksomhed, var det ikke noget problem for ham at flytte til Tønder før tid. UDDANNET LÆRER Folkeskolen skulle ellers have været Thilde Madsens arbejdsplads. Men som uddannet lærer nåede hun aldrig at få et fast job og kom kun til at fungere som cykelvikar, for lærerledigheden var høj i starten af 1980 erne. Så blev det aktuelt igen at kaste tankerne på det job, hun altid havde brændt for, men troede var så uopnåeligt, at hun var for genert til at sige det højt som helt ung. > PO-bladet 57

10 THILDE Jeg var overbevist om, at det krævede en konservatorieuddannelse at blive organist, men der viste sig jo at være en anden vej. At hun havde taget kristendom og musik som linjefag på læreruddannelsen var ikke udtryk for målrettet karrierestrategi eller tanke om, at det da smagte lidt af fugl. Hun havde faktisk valgt musik og håndarbejde, men så dumpede hun i håndarbejde på første år hun havde vist misforstået opgaven og skulle finde et andet linjefag. Der var god plads på kristendom, og så blev det det. Og i 1982 fik hun PO-jobbet i Gjerlev/Enslev mellem Randers og Hadsund. Det var dog på betingelse af, at Thilde Madsen tog PO-eksamen indenfor to år. Nu tager en PO-uddannelse jo normalt tre år, så jeg måtte tænke kreativt. Jeg kontaktede organisten i Sct. Mortens kirke i Randers, Bent Frederiksen, og bad om råd. Det endte med at jeg med ham som lærer gik til eksamen som privatist i 83 og bestod. I øvrigt den eneste som bestod PO-eksamen på Vestervig Kirkemusikskole det år! ALSIDIGE ARBEJDSOPGAVER For Thilde Madsen var det noget af en omvæltning at komme fra det store sogn i Randers til Bjolderup, hvor præsten og Thilde er eneste ansatte i de to kirker udover henholdsvis to og en graver. Her må man bare tage fat og løse de opgaver, der er. Og udover at spille til de sædvanlige tjenester i kirken og børnekorleder er Thilde Madsen blandt andet redaktør af kirkebladet, snart hjemmesideredaktør og står for undervisningen af minikonfirmander. Dem havde hun tredje hold af i efteråret, og hun trives med opgaven. Et særligt hit er blevet Thildes fortællinger, hvor børnene klumper sig sammen indenfor alterskranken det er næsten som at have dem på skødet og børnene sidder med åben mund og lytter til Thildes fortællinger fra Bibelen. Hendes pædagogiske baggrund som lærer kommer hende utvivlsomt til gavn, når det drejer sig om at tumle 16 elever fra 3. klasse. Og at Thilde Madsens undervisning er populær, kan der ikke herske tvivl om. Mens andre 58 PO-bladet

11 THILDE oplever frafald i løbet af en sæson, voksede hendes minikonfirmand-hold fra 10 til 16 i løbet af efteråret! Men hverken hjemmeside eller undervisning af minikonfirmander er jo traditionelle organistopgaver. Mange steder påtager vi os andre opgaver, og det har vi PO er måske nemmere ved, fordi vi ofte også har en anden uddannelse. Jeg siger gerne, at jeg tilbringer mere tid ved computerens tastatur end ved orglets, og jeg trives med det. Men det var en udvikling, man så på med rædsel for år tilbage. Min læremester Bent Frederiksen var rasende og kaldte det tidsspilde, da han blev bedt om at spille til en højskolesang. I dag har vi jo også en interesse i at påtage os flere opgaver for at få fuldtidsstillinger til PO erne. BEHOV FOR PROFESSIONELLE Og Thilde Madsen har altid interesseret sig for PO ernes arbejdsvilkår og har været tillidsmand i mange år, først i Århus Stift og nu i Haderslev Stift, og i 2010 valgte hun så at lade sig vælge til FPO s bestyrelse. Fagforeningsarbejdet optager hende ikke mindst på grund af ledelsesforholdene i folkekirken. Menighedsrådenes rolle sammenligner hun med en bestyrelses i en virksomhed, men hvor er direktøren? Den manglende daglige ledelse skaber grobund for konflikter mellem medarbejderne i hverdagen i mange kirker og mellem den ansatte og menighedsrådet. Her kan en snak med tillidsmanden ofte få parterne til at høre på hinanden og finde en løsning sammen. Efter indførelsen af den nye overenskomst har opgaverne for tillidsmændene ændret sig markant. Arbejdsmængden er steget voldsomt, og nu handler problemerne mest om, hvordan de nye regler kan/skal fortolkes i praksis. Når disse konflikter skal løses, er vores modpart ofte professionelle folk fra stifterne, så i FPO s bestyrelse vil jeg kæmpe for, at vi får økonomi til at professionalisere tillidsmandsarbejdet. Tillidsmandssystemet er vigtigt, så vi skal finde en løsning på, hvordan vi får folk til at påtage sig opgaven. Thilde Madsen Født i 1955 Uddannet folkeskolelærer og PO. Ansat i Bjolderup Sogn Bor i Tønder Gift med Finn Mor til to døtre på 25 og 29 Mormor til to PO-bladet 59

12

13

14 LOKALLØNSAFTALE LOKALLØNSAFTALE FOR 2008 ER ENDELIG FALDET PÅ PLADS Få dage før jul kunne Kirkeministeriet melde ud, at ministeriet og FPO var blevet enige om fordelingen af lokallønspuljen fra Der er aftalt 22 3-kirke tillæg som engangsvederlag på kr. 42 PO er har fået et engangsvederlag på kr. Kriteriet for fordelingen af resten af puljen har været at tilgodese tjenestemænd i lønramme 23-26, idet disse som den eneste gruppe blev forbigået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Vi har udvalgt de største og mest arbejdsbelastede sogne opgjort efter antal af folkekirkemedlemmer. Endelig har et menighedsråd søgt om et engangsvederlag på kr til deres PO-organist. Dette er blevet bevilget. Der er i alt uddelt kr. Du kan på medlems siden på FPO s hjemmeside se aftalen og hvem der har fået tildelt et engangsvederlag. Hvis du står på listen og endnu ikke har fået pengene, kan du kontakte stiftet og høre hvornår de kommer. dorte ANNONCE ANNONCE 62 PO-bladet

15 Vi har nu holdt lønkontofest i et år og festen fortsætter Tag del i succesen få Danmarks højeste rente I samarbejde med FPO introducerede vi for et år siden Danmarks suverænt højeste rente på lønkontoen. Det er blevet en kæmpe succes, og du kan også være med. Er du medlem af FPO, og samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar, kan du med LSBprivat Løn få hele 5 % i rente på de første kr. og 0,25 % på resten. Rentesatserne er variable og gælder pr. 8. november Du får LSBprivat Løn på baggrund af en almindelig kreditvurdering. En bank, du kan stole på Lån & Spar er en personlig bank, der tager udgangspunkt i dine behov. Vi holder, hvad vi lover og er bundsolide. I en stor undersøgelse* er vi for nyligblevet kåret til en af landets bedst drevne banker. Det er nemt at skifte til Lån & Spar Online: Klik ind på co10bank.dk På forsiden vælger du Book et møde, så bliver du kontaktet. Ring: Ring på og aftal tid til et personligt eller telefonisk møde. Velkommen til lønkontofest velkommen i Lån & Spar. d. 20/

16 RAFFINADERIET.DK

17 DEN DANSKE SALME DUO DE DYBESTE LAG

18 OK2011 OVERENSKOMSTFORHANDLINGER I GANG I 2011 er der overenskomstforhandlinger i staten, og dermed er PO ernes løn- og arbejdsvilkår også til forhandling. Når disse linjer læses, er forhandlingerne mellem Personalestyrelsen og lønmodtagernes forhandlingsfællesskab, CFU, godt i gang, men formentlig ikke afsluttede. Overenskomstkravene blev udvekslet før jul og 16. december var det første forhandlingsmøde. CFU og Personalestyrelsen skal blive enige om den økonomiske ramme og de generelle vilkår for de knap statsansatte. Når der er indgået forlig, går de specielle forhandlinger mellem Personalestyrelsen og de enkelte centralorganisationer i gang, FPO s centralorganisation er som bekendt CO10. CO10 forhandler sammen med FPO og DOKS med Kirkeministeriet om de specielle krav. Disse forhandlinger skal som udgangspunkt afsluttes senest fire uger efter, at CFU-forliget er indgået, hvor efter det samlede overenskomstresultat skal godkendes. Der er foreløbig aftalt fire forhandlingsmøder med Kirkeministeriet med det sidste i begyndelsen af marts. dorte Vokalselskabet GLAS en ekstraordinær vokaloplevelse GLAS synger smukke, melankolske, rytmiske og humoristiske satser med udgangspunkt i den bulgarske folkemusiktradition og syngemåde. Under koncerten fortæller GLAS historierne bag sangene. Koncerten kan kombineres med workshop for kor og sangere på begynder og øvet niveau. Musikprofessor fra UCLA, Timothy Rice, siger om Glas: a high level of musical artistry. Glas CD KOPIRIN blev i 2010 nomineret til en Danish Music Award. Kontakt: Maria Kynne / / / vokalselskabetglas.dk

19 Grarup og Bech Gospel, Jazz & Blues Magrete Grarup (vokal) - Ole Bech (guitarer) spiller gospel, jazz & blues Magretes unikke vokal og Oles elegante guitarspil smelter sammen i en sjælden stærk og udtryksfuld musikalsk oplevelse. Disse 2 musikere har gennem en lang årrække spillet et væld af koncerter både sammen og hver for sig. I denne duo konstellation ta'r de fat i deres yndlingsrepertoire, blandt andet Precious Lord, Swing Low, Stormy Monday, Georgia On My Mind samt Lady Be Good eller (Ole Bech)

20 EFTERLØNSPLANER ORGANISTER BLIVER OGSÅ RAMT AF EFTERLØNSPLANER 73 af FPOs medlemmer vil blive berørt, hvis regeringen kommer igennem med at afskaffe efterlønnen. 20 af dem kan vinke helt farvel til muligheden, da de ikke er fyldt 45 år, viser tal fra FTF-A. Af Dorte Skovgaard Wihre Omkring halvdelen af de PO er, der er medlem af a-kassen, betaler efterlønsbidrag og vil dermed blive berørt, hvis man på Christiansborg afskaffer efterlønnen, viser en opgørelse fra FTF-A. I alt 160 FPO-medlemmer er med i FTF-A, og 73 af dem er tilmeldt efterlønsordningen. De fleste af dem, nemlig 53, er mellem 45 og 60 år og vil derfor blive omfattet af en eller anden form for overgangsordning. 11 PO er behøver ikke frygte afskaffelsen, da de allerede er gået på efterløn, mens 17 PO er i 60 erne stadig arbejder. FTF-A har foretaget opgørelsen fordelt på alle de organisationers medlemmer, som er dagpengeforsikrede. Opgørelsen viser også, at PO er er som FTF ere er flest, selv om der også er udsving mellem de forskellige faggrupper. Mens 46 procent af de dagpengeforsikrede PO er gerne vil have mulighed for at gå på efterløn, gælder det 68 procent af radiograferne og kun 34 procent af kabinepersonalet i fly. Blandt kordegne og kirkemusikere har henholdsvis 45 og 40 procent valgt at betale til efterlønsordningen. Og det er gennemgående blandt alle medlemsgrupper i FTF-A, at interessen for efterløn er størst blandt medlemmerne over 45 år, eftersom de udgør mere end dobbelt så mange som dem under 45 år. 70,9 procent af de dagpengeforsikrede over 45 år i FTF-A betaler til efterløn, mens det kun gælder 37,9 procent under 45 år. FTF-A har i alt medlemmer og 56 procent af dem betaler til efterløn. 68 PO-bladet

21

22 OPSANG HVOR BLIVER DEBATTEN AF? KÆRE KOLLEGER, Af Henriette Hoppe, Medlem af FPO s bestyrelse I sidste udgave af PO-bladet havde jeg den glæde at kunne meddele, at der nu var åbnet for fri diskussion på FPOs hjemmeside. Da PO-bladet på grund af den lange produktionstid ikke ligefrem er dagsaktuelt, havde nyheden da været på hjemmesiden i over en måned. I skrivende stund har to (2!) personer været inde og skrive et spørgsmål. Hvor mange, der har været inde og kigge, ved jeg ikke, men hvis de, der har, syntes det så kedeligt ud, så har de så sandelig ret. Sjældent har jeg været ude for så lidt aktivitet efter åbningen af et debatforum. Jeg indrømmer, at det har taget lang tid at få i gang, efter nogles opfattelse måske urimeligt lang tid, men så kan man da i det mindste skrive dét! Det har kostet foreningen penge, vi har brugt tid og omtanke på udformningen og regelsættet, og moderator Knud Jansfort og jeg er jævnligt inde og tjekke udviklingen (vi skulle jo ikke gerne have, at debatten udarter sig), så derfor: Brug den nu! Der var mange, der efterlyste et debatforum ved stævnet i maj, og vi har fået skriftlige henvendelser om det samme. Men indlæggene skriver ikke sig selv. Knud og jeg er enige om, at vi ikke skal være dem, der afgør, hvad debatten skal dreje sig om, så efter de par testindlæg, vi har lagt ind, har vi ikke tænkt os at kaste flere bolde på banen. Banen er jeres, vi har kridtet den op, og der er plads til rigtig mange bolde, så bare kom i gang. Det nytter ikke at vente på, at de andre starter. Hvis der ikke inden for nær fremtid kommer gang i aktiviteten, bliver forummet lukket ned. Det kan så eventuelt åbnes igen, når tiden er til det, men sandsynligvis med andre personer som tovholdere. Hvis det er rent tekniske problemer, der afholder jer fra at deltage i debatten, er I meget velkomne til at kontakte mig på bbsyd.dk, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. 70 PO-bladet

23 Musikalsk møde mellem swingende jazz, nordisk tonesprog og kendte danske salmer tilsat medrivende historier Fotograf: Johan Rosenmunthe Booking (fra ) Tlf

24 STÆVNE MARIAGER KIRKE VAR AFSÆT Ekskursion til det nye barokorgel i Mariager Kirke, workshops om korarbejde og orgelrepertoire, generalforsamling og koncerter med Zenobia og Mads Granum kvintet kan man alt sammen opleve på årets PO-stævne, som foregår i Randers. Af Dorte Skovgaard Wihre Man kan godt sige, at årets PO-stævne er bygget op omkring Mariager Kirke. Hertil går udflugten i år fra Randers, hvor selve stævnet finder sted den maj. Efter stævneudvalgets mening skulle PO-medlemmerne nemlig have lejlighed til at høre om det nye orgel og kirkens historie fortalt af kirkens mangeårige organist Michael Ustrup. Det er et helt specielt barokorgel, der er bygget af en fransk orgelbygger. Det blev indviet sidste år i maj, og er det eneste af sin slags herhjemme. Det adskiller sig i lyd og spillemåde en hel del fra de fleste andre danske orgler. Tro mig, jeg har spillet på det! Og specielt fransk barokmusik lyder helt fantastisk på dette orgel, fortæller Helle Zederkof, medlem af FPO s bestyrelse og årets stævneudvalg. Der bliver både mulighed for at komme op til orglet og høre en koncert med Michael Ustrup på turen. og tirsdag er der workshops med blandt andre organist Lars Nørremark, underviser ved Jysk Musikkonservatorium og Vestervig Kirkemusikskole og Carsten Seyer-Hansen, domkantor ved Aarhus Domkirke og også underviser ved musikkonservatoriet i Aarhus. Lars Nørremark holder workshop med inspiration til orgelrepertoire til gudstjenester, mens Carsten Seyer-Hansen vil bruge sin workshop til inspiration til korarbejdet. Han beskriver selv indholdet af sin workshop sådan: Hvordan opnår jeg som dirigent dét nødvendige overblik over en sats, som sætter mig i stand til at formidle et klart musikalske budskab under prøver og koncert? Med udgangspunkt i et udvalg af enklere korsatser diskuteres ovenstående emner. Forskellige tekniske og musikalske løsninger og idéer afprøves i praksis. Tilbage i Randers vil der både være flere musikoplevelser, ny viden og fagligt arbejde. Mandag > 72 PO-bladet

25 STÆVNE Foto: Troels Langvad PO-bladet 73

26 STÆVNE Foto: Troels Langvad < Tirsdag eftermiddag er i det faglige hjørne, da der vil være nyt fra Kirkeministeriet efterfulgt af årets generalforsamling i FPO. Både søndag og tirsdag aften vil der være musikalsk underholdning ved Mads Granum Kvintet søndag og trioen Zenobia tirsdag. Zenobias musik ligger ifølge trioen selv i krydsfeltet mellem kirkemusik, folkemusik, argentinsk tango, pop og jazz og danske salmer og viser får vinger, når de giver deres bud på den danske sang. Mads Granums musik tilhører eller er inspireret af forskellige kulturelle og religiøse traditioner på kloden tilsat nordisk jazz. ANNONCE Der vil være mere nyt om indholdet af POstævnet i de kommende numre af PO-bladet. 74 PO-bladet

27 LÆSERBREV UROPFØRELSER I 2012 KÆRE KOLLEGER, I 2012 vil jeg ved 4 orgelkoncerter præsentere programmer udelukkende med danske uropførelser - om muligt. Derfor vil jeg opfordre alle interesserede til at sende mig endnu ikke opførte orgelværker af egen avl. Der er ingen jury, der udvælger værkerne - beslutningen er min alene, da det er mig selv, der skal spille ved alle 4 koncerter. Ligeledes er der ingen priser, præmier eller anden hæder udover fornøjelsen ved at blive spillet. Værkerne bliver uropført på et af Sakskøbing Kirkes to orgler: det digitale Allen-orgel eller det historiske Köhne-orgel. I må meget gerne skrive, om I foretrækker det ene eller det andet. Der er ingen begrænsninger i øvrigt med hensyn til. genre, varighed, sværhedsgrad eller lignende, men jeg forbeholder mig selvfølgelig ret til en benhård udvælgelsesprocedure, hvis der er musik til mere end 4 koncerter, eller hvis der er musik, jeg ikke bryder mig om. Eneste krav er, at værkerne ikke må opføres før koncerterne i Sakskøbing Kirke. Her ses en sommerfugl, der satte sig på Flemming Chr. Hansens klaviatur en mørk dag i november... ANNONCE Koncerterne vil finde sted med ca. et kvartals mellemrum, og da den første koncert formentlig bliver i februar 2012, vil jeg bede om at modtage værkerne senest den 1. oktober Med venlig hilsen Flemming Chr. Hansen Torvet 10 st. tv Sakskøbing PO-bladet 75

28 VIKARER VIKARER OPFORDRES TIL AT FORLANGE FPO-SATS Offentliggørelsen af en vejledende FPO-vikarsats i januar-nummeret af PO-bladet har givet anledning til nogle spørgsmål, som formanden vil forsøge at besvare. Udgangspunktet for beregningen er: Hvad koster det (uden forhandlede tillæg) arbejdsgiveren at råde over en uddannet PO ers kompetencer og arbejdstid? Det mener vi i bestyrelsen må være et rimeligt udgangspunkt også for aflønning af vikarer. Når satsen kaldes vejledende, betyder det, at det stadig er op til en forhandling mellem det enkelte medlem og det enkelte menighedsråd at nå til enighed om honoreringen. Men det er jo klart, at jo flere der er enige om at stå fast på vores sats, jo større er muligheden for rent faktisk at få den. Hvis menighedsrådet står fast på en lavere sats, må du selv afgøre, om du vil vikariere for den, eller du vil bede menighedsrådet se sig om efter en anden vikar. der er medlemmer, der underbyder kollegaerne, vil vi heller ikke skride til nogen sanktioner af den grund her må det enkelte medlem forhandle med sin egen samvittighed! Og så endnu en gang: HUSK ALTID at få en skriftlig aftale om honoreringen, INDEN du vikarierer!!! Til sidst en meddelelse med en vis sammenhæng med det ovenstående: Kirkeministeriet har besluttet ikke længere at videreføre den løbende ajourføring af deres egne vejledende satser. Der er altså ikke længere noget, der hedder Kirkeministeriets vejledende vikarsatser. Vi vil altså ikke i foreningen bruge ressourcer på at kontrollere, om medlemmerne overholder FPO-satsen. Skulle vi tilfældigvis erfare, at Anders Thorup, Formand for FPO. 76 PO-bladet

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG!

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG! 01 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN UNDGÅR DU 6EKSAMENSANGST FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER NOVO NORDISK: Vi vil have engagerede elever, der vil prøve sig selv af og gøre en indsats TYVSTART PÅ ARBEJDSMARKEDET:

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN OKTOBER 2014 ALTMETRICS GUIDE TIL GOD FORSKNING? MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG 09 Interview: DET BEDSTE VED DANMARK ER BIBLIOTEKERNE

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx 01 DEMOTIVERENDE Regeringens mistillid kvæler lærernes kreativitet, mener forsker. Side 6 LaNg skoledag sparer penge Odenses vision skal føre til en besparelse på 26 millioner. Side 8 EksTRaORDINæRT Anders

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere