NR. 2 FEBRUAR ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56"

Transkript

1 NR. 2 FEBRUAR ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

2 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at jeg skulle være redaktør af et fagblad for organister, spurgte hun: Udgiver de også det på blindskrift, så du skal lære det? Spørgsmålet kom, fordi organisten i vores sognekirke på Østerbro i København er blind, så for hende hørte det ligesom til faget. Efter at have forhørt mig i FPO har jeg fået bekræftet, at der er flere blinde blandt organister end mange andre faggrupper, men jeg måtte fortælle min datter, at PO-Bladet ikke udkommer på blindskrift. Det har jeg ingen planer om at ændre på som ny redaktør, men det er mit klare ønske, at alle medlemmer får noget ud af PO-Bladet, og både føler sig underholdt og måske bliver lidt klogere hver gang. Denne gang kan I blandt andet læse om Thilde Madsen, som er nyt bestyrelsesmedlem i FPO, og hvordan minikonfirmanderne i det sønderjyske har glæde af hendes pædagogiske evner, hvor mange PO er, der vil blive berørt, hvis efterlønnen afskaffes, og at folkekirken står for en fjerdedel af statens støtte til dansk musik. Jeg håber, at I vil skrive til mig med ris, ros og gode ideer. I kender de udfordringer, I møder i jeres daglige arbejde i kirkerne, og jeg ser frem til at komme ud og møde jer. Jeg har en ambition om at skrive om glæden ved organistjobbet men også beskrive de problemer og konflikter, der også er en del af ethvert arbejdsliv. Mine forudsætninger for at blive jeres nye redaktør er, at jeg er uddannet journalist og altid har haft arbejdsmarkedsstof og uddannelse som mit speciale i mit journalistiske arbejde først i knap 15 år på Berlingske Tidende, så i FTF, Danmarks Lærerforening og HTS. De sidste tre år har jeg været selvstændig journalist, redaktør og kommunikationsrådgiver. Derfor vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg på forhånd har mere forstand på at læse en overenskomst end et nodeblad. Men da jeg er en nysgerrig natur, glæder jeg mig til at blive meget klogere på kirkemusik, orgelpiber og kor. Jeg ser frem til samarbejdet. 50 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD KIRKEMUSIK FOLKEKIRKEN STOR BIDRAGYDER TIL DANSK MUSIK En halv milliard kroner brugte Kirkeministeriet på dansk musik i 2009, så folkekirken står for en fjerdedel af den samlede statsstøtte til musikken i Danmark, viser en analyse foretaget af Rambøll for Statens Kunstråds musikudvalg. Af Dorte Skovgaard Wihre 499 mio.kr. fra statskassen blev brugt til løn til de fastansatte organister og kirkekor, og det organister, kor og korledere, kirkemusikskoler og andre musikalske initiativer i kirkerne Udover den økonomiske opgørelse har kommer jo ikke bag på PO erne. i 2009, viser Rambølls analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Det er den klassisk og rytmisk musik i kirkerne. Her er Rambøll også beregnet fordelingen mellem første analyse af sin slags. man kommet frem til, at 57 procent af musikken er klassisk, og 26 procent er rytmisk. De Det overrasker formentlig mange, at folkekirken står for 25 procent af statsstøtten til sidste 17 procent er andre musikalske aktiviteter. dansk musik. Kulturstøtte forbindes først og fremmest med Kulturministeriet, men Kirkeministeriets andel udgør altså også en væsent- ANNONCE lig del. Dansk musik modtager tre milliarder kr. i støtte om året og heraf kommer den ene milliard fra kommunerne. Resten betales af staten, hvoraf de 500 mio.kr. kommer fra Kirkeministeriet. Rambøll konkluderer også, at folkekirken under ét udgør den største musikarrangør målt i antal arrangementer i Danmark, hvor folkekirken selv dækker 66 procent af udgifterne. Resten finansieres primært af entreindtægter. Det nævnes også i analysen, at disse arrangementer i vidt omfang afholdes af PO-bladet 55 SIDE 55 SIDE SIDE KIRKEN SOM MUSIKLEVERANDØR 25 procent af statsstøtten til dansk musik går til kirkens musik, viser Rambøll-analyse. THILDE MADSEN Professionelle tillidsfolk er en mærkesag for det nye medlem af FPO s bestyrelse. STÆVNET I MAJ Mariager Kirke er udflugtsmål på PO-stævnet, hvor der både er musikalsk og faglig inspiration. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 10. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Thilde Madsen, FPO-bestyrelsesmedlem, ved orglet i Uge Kirke. Foto: Dorte Skovgaard Wihre PO-bladet 51

4 KIRKEANALYSE S: SYNLIG LEDELSE KAN BLIVE KULTURCHOK Socialdemokraterne og SF vil have mere synlig ledelse i folkekirken. Men først skal der en grundig analyse til. Ny ledelsesstruktur kan også blive en stor udfordring for de ansatte, mener S. Af Dorte Skovgaard Wihre Der er behov for at forny de administrative strukturer i folkekirken. Men første skridt bør være et grundigt analysearbejde, foreslår Socialdemokraternes kirkeordfører, Karen Klint. Der findes ikke lette løsninger, så vi finder det vigtigt, at der bliver gennemført et grundigt analysearbejde, før der sættes nye initiativer i gang. Vi foreslår ikke en kirkekommission, men derimod en analysegruppe, som ikke nødvendigvis skal finde løsninger men blandt andet skal synliggøre barriererne, siger Karen Klint. Forslaget om en analysegruppe stillede Socialdemokraterne første gang for nogle år siden, men da der ikke var flertal dengang, har Karen Klint tænkt sig at pudse det af og genfremsætte det i løbet af foråret. Om det bliver som beslutningsforslag før et valg eller efter et folketingsvalg, hvor Socialdemokraterne kan have overtaget regeringsmagten, var uvist ved redaktionens slutning. Karen Klint forestiller sig, at analysearbejdet vil tage omkring tre år. Medlemmerne af analysegruppen skal blandt andre være de relevante personaleorganisationer, Landsforeningen af Menighedsråd og en række analysekyndige personer. SYNLIG LEDELSE ER MANTRA S og SF har ikke som på andre områder planer om at fremlægge et fælles udspil omkring folkekirkens fremtid, men der er ifølge Karen Klint stor enighed mellem hende og SFs kirkeordfører, Pernille Vigsø Bagge om behovet for fornyelse af de administrative strukturer. Karen Klint vil ikke detaljeret lovgive om, hvordan ledelsen skal forvaltes fremover, for først vil hun se resultaterne af analysegruppens arbejde. Hun ser dog nogle umiddelbare udfordringer mange steder. Nogle menighedsråd og sogne er for små til at kunne løfte ledelsesopgaverne. Man kunne have fælles ledelse på tværs af små menig- 52 PO-bladet

5 KIRKEANALYSE Foto: Thomas A Pernille Vigsø Bagge - SF Karen Klint - S Bente Dahl - Radikale hedsråd og ansætte en klog og dygtig person som personaleleder. Problemet i dag er også, at der mangler daglig synlig ledelse. Men selv om synlig ledelse er mantraet alle steder i disse år, så kan det da også blive et kulturchok for folkekirken, hvis man indførte det. Der er mange selvstændige personer i det nuværende fællesskab i folkekirken for hvem, det ville være en stor udfordring, mener Karen Klint. SF OG R MED SAMME TANKER Den røde blok i Folketinget er tilsyneladende fælles om at se behovet for at kigge nærmere på ledelsesforholdene i folkekirken. Både Pernille Vigsø Bagge og de Radikales kirkeordfører, Bente Dahl, har tidligere udtrykt holdninger i samme retning. Alle sogne skal have en personaleleder, som tager sig af den administrative og daglige ledelse og kun er ansat til dét, og som har noget ledelsesuddannelse. I de små sogne kan man gå sammen om sådan en person, har SF s Pernille Vigsø Bagge sagt til 3Fs nyhedsbrev. Hun er også næstformand i Folketingets kirkeudvalg. Og Bente Dahl var temmelig kontant i et interview med PO-bladet sidste forår. Folkekirken har en dårlig ledelsesform, og på det lokale sogneplan kommer det først og fremmest til udtryk gennem menighedsrådets kontaktperson. De gør, hvad de kan, men når man ikke har noget krav om, at de skal have en uddannelse i ledelse, må forventningerne være derefter. Det kan folkekirken, kontaktpersonen og de ansatte ikke være tjent med. PO-bladet 53

6 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

7 KIRKEMUSIK FOLKEKIRKEN STOR BIDRAGYDER TIL DANSK MUSIK En halv milliard kroner brugte Kirkeministeriet på dansk musik i 2009, så folkekirken står for en fjerdedel af den samlede statsstøtte til musikken i Danmark, viser en analyse foretaget af Rambøll for Statens Kunstråds musikudvalg. Af Dorte Skovgaard Wihre 499 mio.kr. fra statskassen blev brugt til løn til organister, kor og korledere, kirkemusikskoler og andre musikalske initiativer i kirkerne i 2009, viser Rambølls analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Det er den første analyse af sin slags. Det overrasker formentlig mange, at folkekirken står for 25 procent af statsstøtten til dansk musik. Kulturstøtte forbindes først og fremmest med Kulturministeriet, men Kirkeministeriets andel udgør altså også en væsentlig del. Dansk musik modtager tre milliarder kr. i støtte om året og heraf kommer den ene milliard fra kommunerne. Resten betales af staten, hvoraf de 500 mio.kr. kommer fra Kirkeministeriet. Rambøll konkluderer også, at folkekirken under ét udgør den største musikarrangør målt i antal arrangementer i Danmark, hvor folkekirken selv dækker 66 procent af udgifterne. Resten finansieres primært af entreindtægter. Det nævnes også i analysen, at disse arrangementer i vidt omfang afholdes af de fastansatte organister og kirkekor, og det kommer jo ikke bag på PO erne. Udover den økonomiske opgørelse har Rambøll også beregnet fordelingen mellem klassisk og rytmisk musik i kirkerne. Her er man kommet frem til, at 57 procent af musikken er klassisk, og 26 procent er rytmisk. De sidste 17 procent er andre musikalske aktiviteter. ANNONCE PO-bladet 55

8 THILDE UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG Folkeskolen og ikke folkekirken skulle have været Thilde Madsens arbejdsplads, men lærerledighed førte hende til det job, hun allerhelst ville have. For et par år siden flyttede hun fra en landsdel til en anden og fra et af de største orgler til et af de mindste. I dag er hun også medlem af FPO s bestyrelse. Af Dorte Skovgaard Wihre Sneen dækker de sønderjyske marker og Thilde Madsen er på vej på arbejde i Uge Kirke sydvest for Aabenraa denne onsdag formiddag lige efter nytår. Anledningen er en bisættelse i stilhed, så der lyder ingen klokker, da vi ankommer til kirken. Der er nu heller ikke noget klokketårn på den lille hvidkalkede kirke, så kirkens klokker befinder sig i en klokkestabel på kirkegården. Uge er den ene af Thilde Madsens to kirker i Bjolderup og Uge Sogne den anden hedder Bjolderup. Man fornærmer heller ikke orglerne i de to kirker ved at sige, at de ikke hører til blandt de største. De har hver otte stemmer og til sammenligning havde orglet på Thilde Madsens tidligere arbejdsplads, Sct. Mortens Kirke i Randers, 52. Thilde Madsen blev PO i 1983 og har siden set en hel del af de små landsbykirker rundt omkring i Jylland fra orgelbænken. Men de fleste timer har hun tilbragt i Sct. Mortens, hvor hun efter eget udsagn havde 17½ super udfordrende og givende år med stort orgel, mange gode kolleger og professionelt kor. For 2½ år siden valgte hun alligevel at forlade det til fordel for det lille sønderjyske sogn, og det skyldtes en gammel drøm om at tilbringe den tredje alder i Tønder. Thilde og hendes mand Finn var nemlig faldet pladask for den gamle by, da han havde arbejdet der i en årrække. De havde allerede købt et af byens ti ældste huse og var i gang med at sætte det i stand, så det kunne bruges som feriebolig indtil pensioneringen. 56 PO-bladet

9 THILDE Men flytteplanerne blev pludselig fremskyndet, efter familien havde været til deres første barnebarns dåb i Bjolderup 30 km fra Tønder, og PO-stillingen umiddelbart efter blev slået op i PO-Bladet. Ved nærmere eftertanke passede det perfekt at lære landsdelen at kende som jobaktiv, og da Finn har egen it-virksomhed, var det ikke noget problem for ham at flytte til Tønder før tid. UDDANNET LÆRER Folkeskolen skulle ellers have været Thilde Madsens arbejdsplads. Men som uddannet lærer nåede hun aldrig at få et fast job og kom kun til at fungere som cykelvikar, for lærerledigheden var høj i starten af 1980 erne. Så blev det aktuelt igen at kaste tankerne på det job, hun altid havde brændt for, men troede var så uopnåeligt, at hun var for genert til at sige det højt som helt ung. > PO-bladet 57

10 THILDE Jeg var overbevist om, at det krævede en konservatorieuddannelse at blive organist, men der viste sig jo at være en anden vej. At hun havde taget kristendom og musik som linjefag på læreruddannelsen var ikke udtryk for målrettet karrierestrategi eller tanke om, at det da smagte lidt af fugl. Hun havde faktisk valgt musik og håndarbejde, men så dumpede hun i håndarbejde på første år hun havde vist misforstået opgaven og skulle finde et andet linjefag. Der var god plads på kristendom, og så blev det det. Og i 1982 fik hun PO-jobbet i Gjerlev/Enslev mellem Randers og Hadsund. Det var dog på betingelse af, at Thilde Madsen tog PO-eksamen indenfor to år. Nu tager en PO-uddannelse jo normalt tre år, så jeg måtte tænke kreativt. Jeg kontaktede organisten i Sct. Mortens kirke i Randers, Bent Frederiksen, og bad om råd. Det endte med at jeg med ham som lærer gik til eksamen som privatist i 83 og bestod. I øvrigt den eneste som bestod PO-eksamen på Vestervig Kirkemusikskole det år! ALSIDIGE ARBEJDSOPGAVER For Thilde Madsen var det noget af en omvæltning at komme fra det store sogn i Randers til Bjolderup, hvor præsten og Thilde er eneste ansatte i de to kirker udover henholdsvis to og en graver. Her må man bare tage fat og løse de opgaver, der er. Og udover at spille til de sædvanlige tjenester i kirken og børnekorleder er Thilde Madsen blandt andet redaktør af kirkebladet, snart hjemmesideredaktør og står for undervisningen af minikonfirmander. Dem havde hun tredje hold af i efteråret, og hun trives med opgaven. Et særligt hit er blevet Thildes fortællinger, hvor børnene klumper sig sammen indenfor alterskranken det er næsten som at have dem på skødet og børnene sidder med åben mund og lytter til Thildes fortællinger fra Bibelen. Hendes pædagogiske baggrund som lærer kommer hende utvivlsomt til gavn, når det drejer sig om at tumle 16 elever fra 3. klasse. Og at Thilde Madsens undervisning er populær, kan der ikke herske tvivl om. Mens andre 58 PO-bladet

11 THILDE oplever frafald i løbet af en sæson, voksede hendes minikonfirmand-hold fra 10 til 16 i løbet af efteråret! Men hverken hjemmeside eller undervisning af minikonfirmander er jo traditionelle organistopgaver. Mange steder påtager vi os andre opgaver, og det har vi PO er måske nemmere ved, fordi vi ofte også har en anden uddannelse. Jeg siger gerne, at jeg tilbringer mere tid ved computerens tastatur end ved orglets, og jeg trives med det. Men det var en udvikling, man så på med rædsel for år tilbage. Min læremester Bent Frederiksen var rasende og kaldte det tidsspilde, da han blev bedt om at spille til en højskolesang. I dag har vi jo også en interesse i at påtage os flere opgaver for at få fuldtidsstillinger til PO erne. BEHOV FOR PROFESSIONELLE Og Thilde Madsen har altid interesseret sig for PO ernes arbejdsvilkår og har været tillidsmand i mange år, først i Århus Stift og nu i Haderslev Stift, og i 2010 valgte hun så at lade sig vælge til FPO s bestyrelse. Fagforeningsarbejdet optager hende ikke mindst på grund af ledelsesforholdene i folkekirken. Menighedsrådenes rolle sammenligner hun med en bestyrelses i en virksomhed, men hvor er direktøren? Den manglende daglige ledelse skaber grobund for konflikter mellem medarbejderne i hverdagen i mange kirker og mellem den ansatte og menighedsrådet. Her kan en snak med tillidsmanden ofte få parterne til at høre på hinanden og finde en løsning sammen. Efter indførelsen af den nye overenskomst har opgaverne for tillidsmændene ændret sig markant. Arbejdsmængden er steget voldsomt, og nu handler problemerne mest om, hvordan de nye regler kan/skal fortolkes i praksis. Når disse konflikter skal løses, er vores modpart ofte professionelle folk fra stifterne, så i FPO s bestyrelse vil jeg kæmpe for, at vi får økonomi til at professionalisere tillidsmandsarbejdet. Tillidsmandssystemet er vigtigt, så vi skal finde en løsning på, hvordan vi får folk til at påtage sig opgaven. Thilde Madsen Født i 1955 Uddannet folkeskolelærer og PO. Ansat i Bjolderup Sogn Bor i Tønder Gift med Finn Mor til to døtre på 25 og 29 Mormor til to PO-bladet 59

12

13

14 LOKALLØNSAFTALE LOKALLØNSAFTALE FOR 2008 ER ENDELIG FALDET PÅ PLADS Få dage før jul kunne Kirkeministeriet melde ud, at ministeriet og FPO var blevet enige om fordelingen af lokallønspuljen fra Der er aftalt 22 3-kirke tillæg som engangsvederlag på kr. 42 PO er har fået et engangsvederlag på kr. Kriteriet for fordelingen af resten af puljen har været at tilgodese tjenestemænd i lønramme 23-26, idet disse som den eneste gruppe blev forbigået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Vi har udvalgt de største og mest arbejdsbelastede sogne opgjort efter antal af folkekirkemedlemmer. Endelig har et menighedsråd søgt om et engangsvederlag på kr til deres PO-organist. Dette er blevet bevilget. Der er i alt uddelt kr. Du kan på medlems siden på FPO s hjemmeside se aftalen og hvem der har fået tildelt et engangsvederlag. Hvis du står på listen og endnu ikke har fået pengene, kan du kontakte stiftet og høre hvornår de kommer. dorte ANNONCE ANNONCE 62 PO-bladet

15 Vi har nu holdt lønkontofest i et år og festen fortsætter Tag del i succesen få Danmarks højeste rente I samarbejde med FPO introducerede vi for et år siden Danmarks suverænt højeste rente på lønkontoen. Det er blevet en kæmpe succes, og du kan også være med. Er du medlem af FPO, og samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar, kan du med LSBprivat Løn få hele 5 % i rente på de første kr. og 0,25 % på resten. Rentesatserne er variable og gælder pr. 8. november Du får LSBprivat Løn på baggrund af en almindelig kreditvurdering. En bank, du kan stole på Lån & Spar er en personlig bank, der tager udgangspunkt i dine behov. Vi holder, hvad vi lover og er bundsolide. I en stor undersøgelse* er vi for nyligblevet kåret til en af landets bedst drevne banker. Det er nemt at skifte til Lån & Spar Online: Klik ind på co10bank.dk På forsiden vælger du Book et møde, så bliver du kontaktet. Ring: Ring på og aftal tid til et personligt eller telefonisk møde. Velkommen til lønkontofest velkommen i Lån & Spar. d. 20/

16 RAFFINADERIET.DK

17 DEN DANSKE SALME DUO DE DYBESTE LAG

18 OK2011 OVERENSKOMSTFORHANDLINGER I GANG I 2011 er der overenskomstforhandlinger i staten, og dermed er PO ernes løn- og arbejdsvilkår også til forhandling. Når disse linjer læses, er forhandlingerne mellem Personalestyrelsen og lønmodtagernes forhandlingsfællesskab, CFU, godt i gang, men formentlig ikke afsluttede. Overenskomstkravene blev udvekslet før jul og 16. december var det første forhandlingsmøde. CFU og Personalestyrelsen skal blive enige om den økonomiske ramme og de generelle vilkår for de knap statsansatte. Når der er indgået forlig, går de specielle forhandlinger mellem Personalestyrelsen og de enkelte centralorganisationer i gang, FPO s centralorganisation er som bekendt CO10. CO10 forhandler sammen med FPO og DOKS med Kirkeministeriet om de specielle krav. Disse forhandlinger skal som udgangspunkt afsluttes senest fire uger efter, at CFU-forliget er indgået, hvor efter det samlede overenskomstresultat skal godkendes. Der er foreløbig aftalt fire forhandlingsmøder med Kirkeministeriet med det sidste i begyndelsen af marts. dorte Vokalselskabet GLAS en ekstraordinær vokaloplevelse GLAS synger smukke, melankolske, rytmiske og humoristiske satser med udgangspunkt i den bulgarske folkemusiktradition og syngemåde. Under koncerten fortæller GLAS historierne bag sangene. Koncerten kan kombineres med workshop for kor og sangere på begynder og øvet niveau. Musikprofessor fra UCLA, Timothy Rice, siger om Glas: a high level of musical artistry. Glas CD KOPIRIN blev i 2010 nomineret til en Danish Music Award. Kontakt: Maria Kynne / / / vokalselskabetglas.dk

19 Grarup og Bech Gospel, Jazz & Blues Magrete Grarup (vokal) - Ole Bech (guitarer) spiller gospel, jazz & blues Magretes unikke vokal og Oles elegante guitarspil smelter sammen i en sjælden stærk og udtryksfuld musikalsk oplevelse. Disse 2 musikere har gennem en lang årrække spillet et væld af koncerter både sammen og hver for sig. I denne duo konstellation ta'r de fat i deres yndlingsrepertoire, blandt andet Precious Lord, Swing Low, Stormy Monday, Georgia On My Mind samt Lady Be Good eller (Ole Bech)

20 EFTERLØNSPLANER ORGANISTER BLIVER OGSÅ RAMT AF EFTERLØNSPLANER 73 af FPOs medlemmer vil blive berørt, hvis regeringen kommer igennem med at afskaffe efterlønnen. 20 af dem kan vinke helt farvel til muligheden, da de ikke er fyldt 45 år, viser tal fra FTF-A. Af Dorte Skovgaard Wihre Omkring halvdelen af de PO er, der er medlem af a-kassen, betaler efterlønsbidrag og vil dermed blive berørt, hvis man på Christiansborg afskaffer efterlønnen, viser en opgørelse fra FTF-A. I alt 160 FPO-medlemmer er med i FTF-A, og 73 af dem er tilmeldt efterlønsordningen. De fleste af dem, nemlig 53, er mellem 45 og 60 år og vil derfor blive omfattet af en eller anden form for overgangsordning. 11 PO er behøver ikke frygte afskaffelsen, da de allerede er gået på efterløn, mens 17 PO er i 60 erne stadig arbejder. FTF-A har foretaget opgørelsen fordelt på alle de organisationers medlemmer, som er dagpengeforsikrede. Opgørelsen viser også, at PO er er som FTF ere er flest, selv om der også er udsving mellem de forskellige faggrupper. Mens 46 procent af de dagpengeforsikrede PO er gerne vil have mulighed for at gå på efterløn, gælder det 68 procent af radiograferne og kun 34 procent af kabinepersonalet i fly. Blandt kordegne og kirkemusikere har henholdsvis 45 og 40 procent valgt at betale til efterlønsordningen. Og det er gennemgående blandt alle medlemsgrupper i FTF-A, at interessen for efterløn er størst blandt medlemmerne over 45 år, eftersom de udgør mere end dobbelt så mange som dem under 45 år. 70,9 procent af de dagpengeforsikrede over 45 år i FTF-A betaler til efterløn, mens det kun gælder 37,9 procent under 45 år. FTF-A har i alt medlemmer og 56 procent af dem betaler til efterløn. 68 PO-bladet

21

22 OPSANG HVOR BLIVER DEBATTEN AF? KÆRE KOLLEGER, Af Henriette Hoppe, Medlem af FPO s bestyrelse I sidste udgave af PO-bladet havde jeg den glæde at kunne meddele, at der nu var åbnet for fri diskussion på FPOs hjemmeside. Da PO-bladet på grund af den lange produktionstid ikke ligefrem er dagsaktuelt, havde nyheden da været på hjemmesiden i over en måned. I skrivende stund har to (2!) personer været inde og skrive et spørgsmål. Hvor mange, der har været inde og kigge, ved jeg ikke, men hvis de, der har, syntes det så kedeligt ud, så har de så sandelig ret. Sjældent har jeg været ude for så lidt aktivitet efter åbningen af et debatforum. Jeg indrømmer, at det har taget lang tid at få i gang, efter nogles opfattelse måske urimeligt lang tid, men så kan man da i det mindste skrive dét! Det har kostet foreningen penge, vi har brugt tid og omtanke på udformningen og regelsættet, og moderator Knud Jansfort og jeg er jævnligt inde og tjekke udviklingen (vi skulle jo ikke gerne have, at debatten udarter sig), så derfor: Brug den nu! Der var mange, der efterlyste et debatforum ved stævnet i maj, og vi har fået skriftlige henvendelser om det samme. Men indlæggene skriver ikke sig selv. Knud og jeg er enige om, at vi ikke skal være dem, der afgør, hvad debatten skal dreje sig om, så efter de par testindlæg, vi har lagt ind, har vi ikke tænkt os at kaste flere bolde på banen. Banen er jeres, vi har kridtet den op, og der er plads til rigtig mange bolde, så bare kom i gang. Det nytter ikke at vente på, at de andre starter. Hvis der ikke inden for nær fremtid kommer gang i aktiviteten, bliver forummet lukket ned. Det kan så eventuelt åbnes igen, når tiden er til det, men sandsynligvis med andre personer som tovholdere. Hvis det er rent tekniske problemer, der afholder jer fra at deltage i debatten, er I meget velkomne til at kontakte mig på bbsyd.dk, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. 70 PO-bladet

23 Musikalsk møde mellem swingende jazz, nordisk tonesprog og kendte danske salmer tilsat medrivende historier Fotograf: Johan Rosenmunthe Booking (fra ) Tlf

24 STÆVNE MARIAGER KIRKE VAR AFSÆT Ekskursion til det nye barokorgel i Mariager Kirke, workshops om korarbejde og orgelrepertoire, generalforsamling og koncerter med Zenobia og Mads Granum kvintet kan man alt sammen opleve på årets PO-stævne, som foregår i Randers. Af Dorte Skovgaard Wihre Man kan godt sige, at årets PO-stævne er bygget op omkring Mariager Kirke. Hertil går udflugten i år fra Randers, hvor selve stævnet finder sted den maj. Efter stævneudvalgets mening skulle PO-medlemmerne nemlig have lejlighed til at høre om det nye orgel og kirkens historie fortalt af kirkens mangeårige organist Michael Ustrup. Det er et helt specielt barokorgel, der er bygget af en fransk orgelbygger. Det blev indviet sidste år i maj, og er det eneste af sin slags herhjemme. Det adskiller sig i lyd og spillemåde en hel del fra de fleste andre danske orgler. Tro mig, jeg har spillet på det! Og specielt fransk barokmusik lyder helt fantastisk på dette orgel, fortæller Helle Zederkof, medlem af FPO s bestyrelse og årets stævneudvalg. Der bliver både mulighed for at komme op til orglet og høre en koncert med Michael Ustrup på turen. og tirsdag er der workshops med blandt andre organist Lars Nørremark, underviser ved Jysk Musikkonservatorium og Vestervig Kirkemusikskole og Carsten Seyer-Hansen, domkantor ved Aarhus Domkirke og også underviser ved musikkonservatoriet i Aarhus. Lars Nørremark holder workshop med inspiration til orgelrepertoire til gudstjenester, mens Carsten Seyer-Hansen vil bruge sin workshop til inspiration til korarbejdet. Han beskriver selv indholdet af sin workshop sådan: Hvordan opnår jeg som dirigent dét nødvendige overblik over en sats, som sætter mig i stand til at formidle et klart musikalske budskab under prøver og koncert? Med udgangspunkt i et udvalg af enklere korsatser diskuteres ovenstående emner. Forskellige tekniske og musikalske løsninger og idéer afprøves i praksis. Tilbage i Randers vil der både være flere musikoplevelser, ny viden og fagligt arbejde. Mandag > 72 PO-bladet

25 STÆVNE Foto: Troels Langvad PO-bladet 73

26 STÆVNE Foto: Troels Langvad < Tirsdag eftermiddag er i det faglige hjørne, da der vil være nyt fra Kirkeministeriet efterfulgt af årets generalforsamling i FPO. Både søndag og tirsdag aften vil der være musikalsk underholdning ved Mads Granum Kvintet søndag og trioen Zenobia tirsdag. Zenobias musik ligger ifølge trioen selv i krydsfeltet mellem kirkemusik, folkemusik, argentinsk tango, pop og jazz og danske salmer og viser får vinger, når de giver deres bud på den danske sang. Mads Granums musik tilhører eller er inspireret af forskellige kulturelle og religiøse traditioner på kloden tilsat nordisk jazz. ANNONCE Der vil være mere nyt om indholdet af POstævnet i de kommende numre af PO-bladet. 74 PO-bladet

27 LÆSERBREV UROPFØRELSER I 2012 KÆRE KOLLEGER, I 2012 vil jeg ved 4 orgelkoncerter præsentere programmer udelukkende med danske uropførelser - om muligt. Derfor vil jeg opfordre alle interesserede til at sende mig endnu ikke opførte orgelværker af egen avl. Der er ingen jury, der udvælger værkerne - beslutningen er min alene, da det er mig selv, der skal spille ved alle 4 koncerter. Ligeledes er der ingen priser, præmier eller anden hæder udover fornøjelsen ved at blive spillet. Værkerne bliver uropført på et af Sakskøbing Kirkes to orgler: det digitale Allen-orgel eller det historiske Köhne-orgel. I må meget gerne skrive, om I foretrækker det ene eller det andet. Der er ingen begrænsninger i øvrigt med hensyn til. genre, varighed, sværhedsgrad eller lignende, men jeg forbeholder mig selvfølgelig ret til en benhård udvælgelsesprocedure, hvis der er musik til mere end 4 koncerter, eller hvis der er musik, jeg ikke bryder mig om. Eneste krav er, at værkerne ikke må opføres før koncerterne i Sakskøbing Kirke. Her ses en sommerfugl, der satte sig på Flemming Chr. Hansens klaviatur en mørk dag i november... ANNONCE Koncerterne vil finde sted med ca. et kvartals mellemrum, og da den første koncert formentlig bliver i februar 2012, vil jeg bede om at modtage værkerne senest den 1. oktober Med venlig hilsen Flemming Chr. Hansen Torvet 10 st. tv Sakskøbing PO-bladet 75

28 VIKARER VIKARER OPFORDRES TIL AT FORLANGE FPO-SATS Offentliggørelsen af en vejledende FPO-vikarsats i januar-nummeret af PO-bladet har givet anledning til nogle spørgsmål, som formanden vil forsøge at besvare. Udgangspunktet for beregningen er: Hvad koster det (uden forhandlede tillæg) arbejdsgiveren at råde over en uddannet PO ers kompetencer og arbejdstid? Det mener vi i bestyrelsen må være et rimeligt udgangspunkt også for aflønning af vikarer. Når satsen kaldes vejledende, betyder det, at det stadig er op til en forhandling mellem det enkelte medlem og det enkelte menighedsråd at nå til enighed om honoreringen. Men det er jo klart, at jo flere der er enige om at stå fast på vores sats, jo større er muligheden for rent faktisk at få den. Hvis menighedsrådet står fast på en lavere sats, må du selv afgøre, om du vil vikariere for den, eller du vil bede menighedsrådet se sig om efter en anden vikar. der er medlemmer, der underbyder kollegaerne, vil vi heller ikke skride til nogen sanktioner af den grund her må det enkelte medlem forhandle med sin egen samvittighed! Og så endnu en gang: HUSK ALTID at få en skriftlig aftale om honoreringen, INDEN du vikarierer!!! Til sidst en meddelelse med en vis sammenhæng med det ovenstående: Kirkeministeriet har besluttet ikke længere at videreføre den løbende ajourføring af deres egne vejledende satser. Der er altså ikke længere noget, der hedder Kirkeministeriets vejledende vikarsatser. Vi vil altså ikke i foreningen bruge ressourcer på at kontrollere, om medlemmerne overholder FPO-satsen. Skulle vi tilfældigvis erfare, at Anders Thorup, Formand for FPO. 76 PO-bladet

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Husk at indsende dine lønønsker til FPO Hermed et OPROP til alle overenskomstansatte medlemmer. Den 15. i denne måned udløber

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Anita

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere