Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010"

Transkript

1 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1

2 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

3 Hvem er vi? 5. borgere 3. medarbejdere (heraf ledere) ca.1 medarbejdere i Center for HR & Personale konsulenter arbejder med ledelsesevaluering

4 HVORFOR LEDELSESEVALUERNG GREVE KOMMUNE Fordi vi vil! Vi tror på at selvrefleksion er kernen i ledelsesudvikling Fordi vi skal: Trepartsaftalen (ledelsesevaluering) Kompetenceudviklingsplan Motto: Gør en god leder bedre Fælles afsæt for ledelsesudvikling: individuelt og sammen

5 LEDELSESUDVKLNG GREVE KOMMUNE

6 Ledelsesevaluering og trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelsen reduceres til hvert 3. år og i stedet gennemføres ledelsesevalueringer også én gang hvert 3. år Ledelsesevaluering Trivselsundersøgelse Ledelsesevaluering Trivselsundersøgelse Der lægges op til en ledelsesevaluering som afskiller sig fra trivselsundersøgelsen på flere måder: Timming: Metode: Anonymitet Ledelsesevaluering Fleksibel: Planlægges fleksibelt indenfor de to år Fleksibel metode: Tilpasses lederen og arbejdspladsens behov kke anonym: Vigtigt, når fokus er leders udvikling Trivselsundersøgelse Fast tidspunkt: sikrer mulighed for sammenligning Fælles fast metode: Sikrer mulighed for sammenligning Anonym: Sikrer høj validitet i besvarelsen

7 Hvordan kom vi i gang? Projektorganisering: Styregruppe: Direktion nnovationsdag Ledelsesudviklingsstrategi Ledelsesuddannelse Ledelsesevaluering Ledernetværk Lederdage Projektgruppe: udvalgte chefer/ ledere bredt repræsenteret på kommunens områder Kompetenceteamet: Alle interesserede ledere med interesse for ledelsesudvikling

8 På vej mod ledelsesudviklingsstrategien NNOVATONSDAG MOMENTUMS DEHUS

9 9

10 VGTGE PRNCPPER LEDELSESEVALUERNGEN Et fælles koncept for alle ledere i Greve Kommune Udviklingsperspektiv Metodisk valgmulighed kke anonymt

11 Forventningsafstemning (serviceniveau) Kvalitet i opgaveløsningen Faglig optimering Politisk samspil Helhedssyn og sammenhængskraft nnovation Faglig ledelse Strategisk ledelse Personligt lederskab Målsætning & prioritering Ressourcekoordinering Dokumentation og evaluering Styring og administrativ ledelse Personale ledelse Motivation Kompetencesammensætning Trivsel Kulturbærer påtage sig lederrollen Kommunikation Selvrefleksion

12 Metoder Metoder 1. Udviklingsmøde. Smart response - gruppesystem 3. Spørgeskema 36 ers evaluering Evaluering fra medarbejdere Evaluering fra kollegaer (samarbejde) Evaluering fra nærmeste chef Lederne evalueres cirka hvert 3. år.

13 1. UDVKLNGSMØDE En styret dialog med udgangspunkt i de spørgsmål der er valgt til ledelsesområderne Lederen sidder på sidelinjen og inviteres ind og ud af samtalen af processtyreren De noter konsulenten fra HR & Personale tager udgør referatet. Åben interviewform Der deltager 6-1 medarbejdere, tilfældigt men dog også repræsentativt udvalgt

14 . UDVKLNGSSAMTALE MED SMART RESPONSE Gruppesystem En styret dialog med udgangspunkt i de spørgsmål der er valgt til ledelsesområderne Spørgsmålene vises på projektor med svarkategorier og medarbejderne svarer ved brug af klikkere nden der svares er spørgsmålene drøftet med henblik på forståelsen. Lederen inviteres ind og ud af samtalen af processtyreren De noter konsulenten fra HR & Personale tager udgør sammen med de grafer der genereres af systemet referatet. Der deltager 6-1 medarbejdere, repræsentativt udvalgt

15 Eksempel på spørgsmål i rapport Strategisk ledelse: (spørgsmål 1-1) Betyder: XXXXXXXXXX Spørgsmål : Herved menes: Hvor god Jane er til at fortælle os /give os information om tingene (politiske beslutninger), og samtidig fortælle sin egen holdning, men forsat være loyal mod den politiske beslutning. Det XX XX fremover skal tænke over: xxxxxxx

16 3. SPØRGESKEMA Spørgeskema udsendes elektronisk til alle medarbejdere i institutionen/afdelingen/centret Alle spørgsmålene indgår i spørgeskemaet Lederen får besvarelserne som en rapport En rapport over de samlede resultater En rapport hvor alle medarbejderes besvarelser kan findes

17 % 1% % 3% % 5% 6% 7% 8% 9% 1% 58 Min leder påtager sig lederrollen og er tydelig i denne rolle. 59 Min leder er bevidst om sin rolle som kulturskaber. 6 Min leder udviser handle- og beslutningskraft. 61 Min leder lever op til De 7 værdier? 6 Min leder er imødekommende i forhold til alle tænkelige 63 Min leder er risikovillig og bruger sit ledelsesrum til at udfordre 65 Min leder kommunikerer klart og konstruktivt også om kritik. 66 Min leder er modtagelig overfor kritik. 68 Min leder giver udtryk for, at han/hun værdsætter min 71 Min leder udvikler sig selv og sit lederskab. 7 Min leder udvikler egne kompetencer. 73 Min leder udvikler sig i takt, med de krav omverdenen stiller. 7 Min leder skaber sammenhæng mellem ord og handling. Personligt lederskab høj nogen mindre Slet ikke ved ikke

18 Min leder har fokus på, at de nødvendige faglige kompetencer er til stede og udvikles i personalegruppen. 1 Min leder har fokus på, at de nødvendige personlige kompetencer er til stede og udvikles i personalegruppen. Min leder sikrer og understøtter, at vi har de kompetencer vi har brug for på arbejdspladsen. 3 Min leder sikrer og understøtter, at jeg har tilstrækkeligt med kompetencer til at løse dine opgaver også når opgaver ændrer sig. Min leder delegerer arbejdsopgaver med udgangspunkt i medarbejderens bredde af kompetencer. 5 Min leder er god til at få det bedste ud af dig og dine kollegaer. 6 Min leder tager udgangspunkt i, at engagerede medarbejdere er en forudsætning for tilfredse borgere. 7 Min leder bidrager til udviklingen af et godt psykisk arbejdsmiljø. 8 Min leder bidrager til udviklingen af et godt fysisk arbejdsmiljø. 9 Min leder medvirker til, at vi har et godt samarbejde på arbejdspladsen. 5Min leder sikrer og understøtter en god og fordomsfri tone på min arbejdsplads. 51 Min leder håndterer konflikter på en god måde. 5 Din leder er bevidst om, at medarbejdere bliver motiveret på forskellig måde. 53 Din leder giver mig passende ansvar for udførelsen af arbejdsopgaver. 5 Min leder har tillid til at jeg løser opgaven kvalificeret. 55 Min leder er tilgængelig. 56 Min leder viser omsorg for den enkelte med hensyntagen til helheden. 57 Min leder sørger for, at omverdenen har et klart billede af, hvad vi laver og hvad vi er gode til på arbejdspladsen. PERSONALELEDELSE Kompetencesammensætning Trivsel Motivation Fornavn Bente Hanne Marlene Tina Berit Hannelore Mrlene Betina Efternavn Bentsen Hansen Lykke Knudsen Øllgaard Bentsen Hansen Lykke Knudsen Øllgaard høj høj Slet ikke nogen høj høj Slet ikke nogen mindre nogen mindre høj mindre nogen mindre høj Ved ikke mindre nogen mindre Slet ikke mindre nogen mindre Ved ikke mindre nogen mindre Slet ikke mindre nogen mindre nogen nogen nogen høj høj Ved ikke Ved Slet ikke ikke nogen nogen nogen høj høj Ved ikke Ved Slet ikke ikke høj Slet ikke høj nogen nogen mindre nogen nogen mindre nogen høj Slet ikke høj nogen nogen høj nogen mindre nogen nogen mindre nogen nogen høj mindre høj nogen Slet ikke nogen Slet ikke nogen mindre Slet ikke mindre Slet ikke mindre høj Ved ikke nogen Slet ikke nogen Slet ikke nogen mindre Slet ikke mindre Slet ikke Ved ikke mindre Slet Ved ikke ikke mindre høj mindre 18 nogen nogen nogen mindre Slet Ved ikke ikke mindre høj mindre nogen nogen nogen noge mindre n høj høj mindre Slet ikke Ved ikke mind mind re mindre re Slet ikke mind høj Slet re ikke Ved ikke noge mindre n høj høj mindre Slet ikke Ved ikke mind mind re mindre re Slet ikke mind høj Slet re ikke Ved ikke

19 Ledelsesevaluering - Fælles afsæt i lederteamet Lederevalueringen forankres i lederteamet, så de dels har et fælles afsæt for evalueringen, kan støtte og udfordre hinanden i processen og sammen sikre en fælles opfølgning. nden selve lederevalueringen foregår, skal følgende opgaver klares: 1. Centerchefen skal sikre at der vælges mindst 5 fælles spørgsmål, som alle medarbejdere i centeret og på dets institutioner skal evaluere deres ledere i forhold til (uanset metode).. Det lokale lederteam skal drøfte om de udover de obligatoriske fælles centerspørgsmål, også vil have andre fælles spørgsmål som skal gå igen i deres individuelle lederevalueringer. 3. Det lokale lederteam skal også overveje hvem de vil bruge som sideordnede i lederevalueringen. Hvis i vælger hinandens som sideordnede i lederevalueringen, skal i også aftale hvad vil evaluerer hinanden på som lederkolleger.

20 LEDERENS OG CENTERCHEFENS OPFØLGNNG LEDEREN: Opfølgning med medarbejdere Grundlag for dialog/lus med nærmeste chef Kompetenceudviklingsplan Ny evaluering om ca. 3 år CENTERCHEFEN: Sikre alle ledere får en kompetenceudviklingsplan Vurdere om der er kompetence- og/eller anden form for udviklingstiltag der med fordel kan etableres på tværs af centeret/centrene

21 Snubletråde. Hold tungen administrativt lige i munden. Skab bånd til lederen.. ansvar/ forventningsafstemning er vigtigt! Magten i rummet Det gode match imellem leder og metode De svære ord at bruge krudtet på det rigtige HR-teamet som vigtig forudsætning. Opsamlingssamtale med lederen.

22 Gevinster forventede og uventede Hvad siger lederne de får indblik i.? Egne blinde pletter Medarbejdernes billede af problemstillinger i organisationen Medarbejderens oplevelse af lederens rolle i afdelingen og organisationen

23 Gevinster forventede og uventede Hvad siger lederne.? Ledelsesevalueringen udgør også en temperaturmåling på afdelingens trivsel her og nu Medarbejderne får aha-oplevelser om egne roller ift. lederen og hinanden Ledelsesevalueringen ved SMART-response og udviklingsmøde er en konkret øvelse i at give konstruktiv feedback et generelt indsatsområde i Greve Kommune.

24 Hvad koster det? HR & Personale Kvindetimer: 1 ¼ årsværk materialer:. samt tidsforbrug ledere og medarbejdere.

25 Spørgsmål?

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse 2. del At være selvstyrende er vel i al sin komplekse enkelthed at turde stole på sin egen dømmekraft... og herunder at bruge ansvarligheden, fagligheden,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere