Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: Kurt Halling (O) Gunver Majgaard (F) Peder Hvejsel (V) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 61 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Status og evaluering af TallShips Fredericia Samarbejde om krydstogtskibe Information på skærme i butikker i Fredericia Foranalyse vedrørende ny uddannelse inden for energisektoren Puljeoversigt - Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Orienteringspunkt: Aflysning af konference Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Lukket - Orientering...24 Side 2

3 61 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 62 2. budgetopfølgning 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget2013 Sagsnr.:13/8069 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: 2. Budgetopfølgning 2013 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Status på indsatsområder for Erhverv, Innovation og Strategiudvalget vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget Tillægsbevilling 2. budgetopfølgning Forventet spar/lån Forventet regnskab Effektiviseringsgevinst 0, ,110 digitalisering Syddanks Universitet EU 0, ,171 Flagning 0, ,071 Brandingpulje 1, ,500 Uddannelsespulje 3, ,500 0,500 Turisme 1, ,298 Tall Ship 0, ,759 Videnparken 1, ,000 0,359 Væksthuse 0, ,908 Erhverv 3, ,265 Serviceudgifter i alt 12, ,500 8,941 Anlæg Sportsmarkedsføring 0, ,600 Projektpulje 0, ,285 Side 4

5 Brandingpulje 0, ,276 Erhvervspolitik 0, ,573 Anlæg i alt 1, ,734 Total 14, ,500 10,675 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1. budgetopfølgning og spar/lån overførsler fra budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Forventet spar/lån er -3,500 mio. kr. Dette beløb indeholder -2,500 mio. kr. fra Pulje til Nye uddannelser samt -1,000 mio. kr. fra Videnparken. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Budgettet for 2013 forventes overholdt. Indstillinger: Økonomi indstiller: 1. at det forventede spare-/lånereslutat på -3,500 mio. kr. fra tages til efterretning. 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Oversigt over disponeringer 2 BO 2013.pdf Åben - Indsatsområder 2.BO 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Side 5

6 Åben - 1. BO 2013 Specifikationer EIS Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Indstillingen godkendt. Side 6

7 63 Status og evaluering af TallShips Fredericia 2013 Sagsnr.:12/6598 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: I perioden 31.maj 2. juni 2013 gennemførtes TallShips Fredericia med anløb af skibe fra 6 nationer, sejlads med skibene, aktiviteter på FredericiaC samt aktiviteter i midtbyen. Det er opfattelsen at arrangementet i det store hele var en succes med lokal, regional og landsdækkende mediebevågenhed. Aktivitetsniveauet på land var større end 2011 og Fredericias foreninger var rigt præsenteret med oplevelser til publikum. Foreningerne var glade for at det var muligt at benytte byeventen som udstillingsvindue for aktiviteterne. Gennem Fredericia Shopping deltog et mindre antal lokale detailhandlere lørdag og søndag. MesseC markerede 100 året for Dansk Købestævne, hvor en række lokale virksomheder deltog. Der var stor bredde i aktiviteterne som sikrede gode oplevelser til alle aldersgrupper. I 2013 solgtes til forskel fra 2011 partoutbilletter (voksne kr. 50/børn kr. 20). Arrangementet levede ikke op til den publikumsmæssige målsætning på betalende. Besøgstallet hen over weekenden skønnes til , heraf betalende gæster, gæster med virksomhederne (skibsleje) og fra foreninger, skoler, Madsby Legepark, Madsby Pige Cup, udstillere og frivillige. Mange af gæsterne benyttede muligheden for at besøge festivalområdet flere gange (partoutbillet), hvilket har betydet en vis nedgang i entreindtægterne i forhold til modellen fra Af spørgeskemaundersøgelsen kan man se at omkring 80 procent af de besøgende kommer fra lokalområdet. De resterende kommer fortrinsvis fra trekantområdet og fra Fyn. Skibe og Charter: De 12 skibe som besøgte Fredericia var mindre end de skibe vi havde besøg af i Årsagen hertil var bl.a. at budgettet var mindre i 2013 til charter af skibe og at det ikke var muligt at få de større charterskibe til at deltage grundet et større sejlskibsstævne i Frankrig. Kapaciteten var mindre hvilket betød at et par større virksomheder fravalgte muligheden for sejlads. I Danmark er der kun et par bevaringsværdige skibe der kan tage over 45 gæster, hvilket taler for at TallShips Fredericia skal tilbyde sejlads med et par større udenlandske skibe for at tilgodese større virksomheder. Af spørgeskema undersøgelsen kan man ligeledes se at publikum efterspørger flere større skibe som i Skibene kunne anvendes på tre måder, henholdsvis besøg langs kaj, dagture til publikum og udlejning af hele skibe til virksomheder og organisationer. I alt 13 virksomheder/organisationer chartrede et skib i en Side 7

8 eller flere perioder. Virksomhederne køber primært sejlture om fredagen (formiddag og eftermiddag). Arrangementet levede ikke op til målsætningen om at sælge skibe til virksomhederne for kr Der blev solgt skibe for kr Der blev solgt afgange på 12 skibe til publikum henover weekenden. 361 gæster benyttede sig af en tre-timers sejltur, hvilket er en smule over det budgetterede antal af dagture. Forslag: Det skal i højere grad sikres at der i 2014 er mindst to skibe der kan sejle med 120 gæster for, at TallShips Fredericia kan tilgodese ønsket fra større virksomheder. Ønsket fra publikum om et tall ship bør også imødekommes. Det skal nævnes at de største sejlskibe ikke vil få tilladelse til at sejle med gæster, men publikum efterspørger muligheden for at gå om bord som i 2011 og Der udbydes mindre sejlture målrettet børnefamilier (1 1½ time) på mindst et af skibene for at få flere børnefamilier på vandet. Hvis virksomhederne primært køber sejlads om fredagen i 2014 skønnes indtægten fra virksomhederne at blive kr. Indtægten forventes øget i forhold til 2013 idet kapaciteten på skibene vil være større. En indtægt på kr., som der er budgetteret med, opnås kun hvis det lykkes at få én eller flere virksomheder til at købe et skib hele weekenden. Tidspunkt: TallShips Fredericia lå i samme weekend som Sommerrock og jf. byrådets beslutning fra februar 2012 var fredagen målrettet sejlads med kort åbningstid på pladsen. Lørdag og søndage var de primære åbningsdage. Gæsterne var ikke tilfredse med at området lukkede kl. 18 grundet Sommerrock i midtbyen og havde ingen forståelse for at de to arrangementer ikke kunne afvikles samtidig. Der var skiftende vejrlig og lørdag blev området ramt af en lokal byge der tømte pladsen kl. 16. TallShips Fredericia falder i 2014 sammen med pinsen (6. 9. juni), hvilket betyder en udfordring for at få aktiveret de frivillige foreninger hele weekenden. Virksomhederne må formodes primært at købe sejladserne om fredagen som 2011 og Det kan blive en udfordring at sælge sejladser til erhvervslivet grundet grundlovsdag den 5. juni. Flyttes arrangementet til sidst i maj falder byeventen sammen med Kristi himmelfartsdag, hvilket vil give lignende udfordringer. Forslag: TallShips Fredericia gennemføres i 2014 i pinsen, men arrangementet bør slutte med paradesejlads mandag den 9. juni kl. 14. Foreningerne og de handlende på pladsen tilbydes en fleksibel stand så man kan deltage 1-4 dage. Side 8

9 I 2015 flyttes arrangementet så fredagen ikke falder sammen med grundlovsdag. TallShips Fredericia kan afholdes sidst i maj sammen med Sommerrock ( maj) Infrastruktur, festplads og aktiviteter: TallShips Fredericia blev gennemført på hele FredericiaC-arealet. Der var et ønske fra FredericiaC om at benytte hele arealet, men området er meget stort til det antal skibe der deltager. Havnens virksomheder (ADP og Fredericia Shipping) bidrog med materiale- og servicesponsorater og var med til at holde logistikomkostningerne nede. Entreprenørgården hjalp ligeledes med en del logistikopgaver som i stort omfang blev søgt løst med hjælp fra ansatte i seniorjob (hegn, affaldshåndtering, skiltning etc.). FredericiaC udlånte pladsen ved Oldenborggade/Kongensgade til parkering. Fredericia Shipping udlånte et lejet areal ved Bane Danmark (Genbrugspladsen ved Holstensvej) til TallShips Fredericia som kunne tages i brug hvis der opstod problemer med parkering i midtbyen. Det blev ikke nødvendigt at benytte pladsen. Det er meget omkostningstungt at trække strøm og vand rundt på pladsen (kr ). Aktivitetsniveauet på land var højt og byeventen var kendetegnet ved at det primært var lokale der var med til at skabe aktiviteterne. Fødevaremarkedet med lokale, danske og udenlandske udstillere fungerede fint. Succesen vil bane vejen for en større deltagelse fremadrettet. Markedet skal indrettes så man både tilgodeser de udstillere der vil lukke tidligt og de der ønsker at holde åbent hele aftenen. Byens detailhandel havde ikke ressourcer til at deltage med det aftalte antal boder. Arealet fremstod derfor tyndt med hensyn til vareudbud. Den manglende deltagelse fra Shopping påvirker indtægten fra salg af stadepladser. Det skal nævnes at de deltagende forretninger havde et godt salg og at Fredericia Shopping fremadrettet tror at arrangementet vil kunne bære en større deltagelse og et større salg. Musikudbuddet var varierende og der blev om lørdagen spillet på tre mindre sceneområder i modsætning til 2011 hvor der kun var et sceneområde. I midtbyen blev der gennemført historisk marked, børneaktivitet, hestevognskørsel, tattoo o.a. Forslag: I 2014 benyttes begge sider af Gammel Havn, men på den østlige side hegnes der fra spidsen af tørdokken op til Sdr. Voldgade. På det store areal hegnes der på højde med skaterrampen op til de permanente hegn på området. Side 9

10 Skibene pakkes tæt og aktiviteterne samles mere for at sikre at området ikke fremstår tomt. Det forsøges at indgå et materialesponsorat med en forsyningsvirksomhed (strøm/vand) så omkostningerne til kabeltræk kan holdes nede. Der udlægges en flydebro (pontonbro fra den gamle lystbådehavn) over Gammel Havn. Flydebroen kan åbnes to-tre gange dagligt så gæstesejlere kan benytte Gammel Havn. De lokale foreningsskibe som ikke må sejle med gæster kan ligge længst inde i havnen. Boderne koncentreres omkring de eksisterende veje på området (asfalt) og midten af området (stabilgrus) benyttes til andre aktiviteter (idræt, veteranbiler, musik ol.). Der etableres to mindre spillesteder (begge sider af Gammel Havn) og i det omfang det er muligt kunne eksisterende musikoplevelserne i Fredericia (eksempelvis Frokostjazz) tænkes gennemført under byeventen på FredericiaC for at holde udgifterne nede. Som i 2013 tilbydes Fredericias erhvervsliv deltagelse i byeventen i et slags købestævne. I 2014 gerne i et tættere samarbejde med både erhvervsforeningen samt håndværkerforeningen efter samme model som er startet med Fredericia Shopping. Markedsføring: Markedsføringen gik via egne medier (net, hjemmesider, intern info), ved andre begivenheder som bådmesse, livsstilsmesse o.l. I lokale, regionale og landsdækkende medier, dvs. dagblade, radio VLR, Scala FM, TV Syd, TV2 Fyn og TV2 News, ugeblade, diverse brochurer og taxareklamer. Markedsføringskampagnen omfattede hjemmeside, avisannoncer i lokale og landsdækkende aviser. Online reklame i JP. Radiospots, tv-reklamer, biografreklamer, taxa-reklame, skilte ved indfaldsvejene, plakater, flyers samt en masse pressemeddelelser. Opgørelse fra Infomedia foreligger den 21. ds. Den positive omtale som TallShips Fredericia forventes at have givet ligger i omegnen af 2 mio. kr. Forslag: En stor del af markedsføringsbudgettet er brugt til grafisk produktion hos grafiske virksomheder i Fredericia. Beløbet kan minimeres ved eksempelvis at ansætte en seniormedarbejder i kommunen der er uddannet grafikker. Hvis budgettet havde været til det burde vi have været mere i de regionale medier. En del af markedsføringsbudgettet skal fra starten øremærkes plakater til ophængning i lygtepæle. Organisering: Side 10

11 Planlægning og gennemførelse var lagt i hænderne på kommunens eventsekretariat som blev støttet fra øvrige afdelinger i kommunen (Erhvervsudvikling, KOMA, Kultur & Fritid o.a.). Turistbureauet var involveret i salg af dagture gennem biletten.dk og fysisk på pladsen. Entreprenørafdelingen forestod en række opgaver mod betaling på pladsen. Godt 80 frivillige bistod med at løse en lang række praktiske opgaver. Indsatsen fra de frivillige var stor og de fleste har ytret ønske om at hjælpe igen og hjælper gerne ved lignende arrangementer. Udover de frivillige som direkte var tilknyttet TallShips hjalp et stor antal frivillige fra byens foreninger med at afvikle aktiviteter. Børneaktiviteterne var lagt i hænderne på Depotgården, Marinehjemmeværnet, Spejdere, Kunstforening, sportsklubber o.a. Forslag: Planlægningen og gennemførelsen ligger fortsat i kommunens eventsekretariat. Arbejdet med byeventen vil med den nye organisering i kommunen blive et mere integreret projekt i Kultur & Fritidsafdelingen. Der er blevet tilknyttet en seniormedarbejder som primært skal sælge sejlture til erhvervslivet. Fra efteråret 2013 vil det være muligt at lave et mere direkte salg (besøg hos virksomhederne). Fredericia Kommune ansætter pr. 1/9 en eventkoordinatorelev som skal hjælpe med planlægningen. Økonomi: De samlede udgifter til TallShips Fredericia 2013, opgjort 15. august 2013, blev på kr De samlede indtægter ved arrangementet blev på kr Udgifter og indtægter sammenholdt med budget for 2013 og 2014 samt regnskab fra 2011, fremgår af skema nedenfor: Side 11

12 Resultat 2013 (opgjort 15/8) Budget 2013 Budget Indtægter Udlejning af skibe Dagturbilletter Sponsorater Entre, partoutbilletter, 50 kr * Udlejning af stande Indtægter i alt Udgifter Skibsleje, restbeløb Skibsleje Opsætning og logistik festplads Busdrift Markedsføring Planlægning, møder mv Projektledelse Udgifter i alt Netto Merudgifter * Beløbet på kr dækker både entré- og dagturbilletter. Indtægterne fra udlejning af skibe blev ca kr. mindre end forventet. Entreindtægter blev noget mindre end forventet og udgør derfor kun kr. mod forventet kr. De samlede indtægter blev således kr. mindre end forventet. På pladsen er der afholdt ekstra udgifter til etablering af strøm/vand, ekstra toiletter, flytning og ekstra fastspænding af telte. Der er således brugt samlet kr mere på logistik og oplevelser end oprindelig budgetteret. Desuden er der indkøbt merchandise for kr. til salg (kasketter, regnslag o.l.) som kan bruges fremadrettet. Side 12

13 Økonomiske konsekvenser: De samlede udgifter blev således kr. mere end forventet. Merudgiften til Tallships 2013 på kr vil kunne finansieres under EIS udvalgets afsatte puljemidler og branding pulje i budgettet for Udgifter til charter af skibe i 2014 på kr. indgår i budgettet for For at sikre reservation af de internationale skibe til begivenheden i 2014, har det været nødvendigt at opfylde kontrakten med Adventure Sailing og forudbetale et depositum på kr (som skal finansieres af spar/lån for 2014). Det er aftalt med Adventure Sailing at den samlede udgift til skibe ikke må overstige euro før andet er aftalt. Der er d.d. booket tre skibe. I budgettet for 2014 påregnes en øget indtægtsdækning i forhold til budgettet for Det drejer sig primært om øget udlejning af skibe og flere entreindtægter. Erfaringerne fra 2013 viser at det tager en årrække at få en så stor byevent til at slå igennem så den i højere grad kan hvile i sig selv økonomisk. Det anbefales derfor at revurdere budgettet for tallships for 2014, således at det modsvarer det oprindelige budget for Det indebærer således at der i forhold til regnskabet for 2013, skal ske en forbedring af indtægtsdækningen på udlejning og entre, og at udgifterne skal reduceres. Vurdering: TallShips Fredericia gav tilfredsstillende opmærksomhed i medierne og arrangementet forløb overvejende planmæssigt. Som følge af de mindre skibe var der knap det ønskede fokus på sejlskibene hvilket resulterede i et mindre salg. Landværts var der mange aktiviteter og det lykkedes at involvere de lokale foreninger i en sådan grad at byeventen var kendetegnet ved at det var Fredericia der leverede oplevelserne. Økonomisk gav arrangementet et noget større underskud end forventet pga. færre betalende gæster, manglende salg af sejlture til erhvervslivet og store omkostninger forbundet med logistikken på pladsen. Udgifterne til logistikken bør kunne holdes på det budgetterede ligesom det burde være muligt at øge sponsorindtægterne (alm. sponsorater såvel som materiale- og servicesponsorater). Det vil tage tid før byeventen bliver landskendt og de besøgende i 2014 må formodes at komme fra trekantområdet. Et besøgstal på henover weekenden vil ikke være urealistisk, men i 2014 vil arrangementet næppe kunne sælge partoutbilletter som budgetteret. Side 13

14 Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller at udvalget beslutter at afholde TallShips Fredericia fra den 6. til den 9. juni 2014 og at man i 2015 afholder arrangementet sammen med Sommerrock, så fredagen ikke falder på grundlovsdag. Kultur & Fritid indstiller at man fastholder beslutningen om partoutbilletten til kr. 50/voksen. Det indstilles at budgettet for 2014 ændres, således at det svarer til budgettet for Kultur & Fritid indstiller at merudgiften til Tallships 2013 på kr finansieres af EIS udvalgets afsatte puljemidler og branding pulje. Bilag: Ingen Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Indstillingen godkendt, dog således at arrangementet afholdes i forbindelse med Sommerrock i Side 14

15 64 Samarbejde om krydstogtskibe Sagsnr.:09/16587 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: ADP har gennem nogen tid arbejdet på at udvikle Fredericia til en attraktiv Krydstogtdestination. ADP har ansat en person, som er ansvarlig for denne udviklingen. Sidste år lykkedes det ADP at få et Krydstogtskib til at lægge til i Fredericia og der er allerede nu lavet aftale om et meget stort skib med 2000 passagerer som kommer i August ADP har en langsigtet målsætning om, at tiltrække ca. 20 krydstogtskibe pr. år. Såfremt det skal lykkes kræver det, at Fredericia kommune engagerer sig i arbejdet. Turistkontoret og kommunikationsafdelingen var ved det sidste skib involveret og der er også nedsat en gruppe, som skal planlægge de kommende skibes ankomst. Udover ADP og Fredericia kommune indgår en række andre fx Destination Lillebælt, Destination Fyn og Legoland Billund Resort ADP har udviklet et forslag til strukturfordeling som betyder, at Fredericia kommune skal stå for alt vedrørende afvikling af anløb i forhold til gæsterne samt udvikling af pakker ( besøgsture og arrangementer), både nogle som passagererne kan booke inden landgang og nogle som de vælger når de kommer i land. Det vil blive Fredericia som skal stå for detaljeplanlægningen af anløb (fx plan over busser til de forskellige bookede ture), event ved modtagelsen Opbyggelse af Welcome crew, opbyggelse af guide team, skabelse af miljø på havnen, shuttlebusser, pressedækning. ADP vurderer, at såfremt Fredericia kommune ønsker at indgå i samarbejdet med ADP om i fremtiden at blive en krydstogtdestination skal der allokeres ressourcer svarende til 1 stilling. Økonomiske konsekvenser: Det betyder, at såfremt Fredericia kommune fortsat skal løse de opgaver på turist og eventområdet som løses i dag skal der tilføres ressourcer svarende til en medarbejder. Vurdering: Det vurderes, at der samlet set på kultur, turisme og eventområdet kan allokeres svarende til ½ stilling, idet en del af det der skal udvikles kan anvendes i andre sammenhænge, ligesom noget allerede er udviklet og kan anvendes i forbindelse med krydstogtbesøgene Indstillinger: Direktøren for børn og kultur indstiller At EIS udvalget træffes beslutning om Fredericia kommune skal indgå i samarbejdet med ADP om udvikling af Fredericia som Krydstogtdestination At EIS udvalget i givet fald tager stilling til finansiering af ½ stilling At EIS udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget og byrådet Side 15

16 Bilag: Oplæg fra ADP om New cruise destination Fredericia Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Besluttet af Fredericia Kommune indgår i samarbejdet som ovenfor beskrevet. Finansieringen af den halve stilling finansieres i 2014 via EISudvalgets brandingpulje. Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Orienteredes. Side 16

17 65 Information på skærme i butikker i Fredericia Sagsnr.:13/8739 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Danmark C TV har fremsendt tilbud på information til borgere via bynet og infoskærme i butikker i Fredericia. Der er indtil videre opsat 30 infoskærme i byens butikker, som skal anvendes til annoncer, oplysning om seværdigheder, begivenheder mm. Desuden kan der sendes direkte TV. Informationerne bringes også ud på bynettet i Fredericia via YOUSEE s kabeltv. Formålet er at bringe de gode historier ud til borgere og besøgende i bymidten. Der vil være mulighed for at udsende information til borgere og besøgende/turister gennem blokke med oplysning og stillbilleder, eller via direkte sendetid/videoindslag. Ugentlig opdatering og annoncering hver halve time i blokke koster kr. pr. uge, svarende til kr. på årsniveau. Visning af videoer dagligt koster 990 kr. pr. uge, svarende til kr. på årsniveau. Der bør i givet fald indgås en aftale, der sikrer visning af både informationer og videoer inden for en fast budgetramme. Økonomiske konsekvenser: Det vurderes at visning af informationer med tilkøb af video ved særlige lejligheder, som større arrangementer i byen og lignende, kan holdes inden for en beløbsramme på kr. pr. år. Der skal i givet fald indgås en aftale af et års varighed. Udgiften kan afholdes over EIS Udvalgets pulje til projekter og branding i 2013 og Vurdering: Det vurderes at information via de opstillede skærme i byens butikker giver en god mulighed for at bringe borgerrettede informationer fra kommunen. Desuden kan skærmene anvendes til at oplyse om begivenheder og arrangementer og giver desuden mulighed for at sende video og direkte TV ved særlige begivenheder. Skærmene kan således medvirke til at profilere Fredericia som en spændende og attraktiv by for besøgende i bymidten. En yderligere dialog mellem Kommunikationsafdelingen og DanmarkC TV skal klargøre præcist, hvordan en sådan aftale kan effektueres og honoreres og evt. udbygges til også at gælde DanmarkCs website og bynettet (lokal tv). Side 17

18 Indstillinger: Kommunikationsafdelingen indstiller - At der indgås en etårig aftale med Danmark C TV om at udsende information mm. via infoskærme i bymidten. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Erhverv, Innovation- og Strategiudvalget beslutter ikke at indgå en aftale med DanmarkC TV. Side 18

19 66 Foranalyse vedrørende ny uddannelse inden for energisektoren Sagsnr.:13/3713 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Torben Kirkegaard fra firmaet Kirco har på vegne af Fredericia Kommune gennemført en foranalyse af mulighederne for at etablere en ledelsesuddannelse rettet mod virksomheder der arbejder inden for energi og energieffektivisering. Torben Kirkegaard deltager på udvalgsmødet, hvor han vil afrapportere foranalysens resultater, samt forslag til hvordan den videre proces evt. kan forløbe. Økonomiske konsekvenser: Foranalysen er finansieret af puljen til nye uddannelser under EIS. Vælger Fredericia Kommune at engagere sig i uddannelsen skal en evt. finansiering drøftes. Vurdering: I udvalgets drøftelse af hvorvidt processen vedr. lederuddannelsen skal fortsætte er der en række forhold der skal overvejes. For det første skal det vurderes om der er et marked (et behov). Resultaterne fra foranalysen vil give input til den drøftelse. Det skal desuden overvejes hvordan den mest hensigtsmæssige organisatoriske ramme fremadrettet skal være. Og så er der også en overvejelse af kommunens fremadrettede økonomiske engagement i uddannelsen. Indstillinger: Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget Drøfter foranalysens resultater Drøfter hvordan processen vedr. lederuddannelsen skal fortsætte Bilag: Åben - Resume Fredericia Kommune Side 19

20 Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Udvalget ser meget positivt på foranalysens resultater. Udvalget ønsker derfor at fortsætte arbejdet med at udvikle uddannelsen, herunder eventuelle finansieringsmuligheder. Side 20

21 67 Puljeoversigt - Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sagsnr.:13/5565 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Oversigt over bevilgede tilskud pr. august Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Til orientering. Bilag: Åben - Oversigt over disponeringer 2013.xlsx Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Taget til efterretning. Side 21

22 68 Orienteringspunkt: Aflysning af konference Sagsnr.:12/6253 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: EIS Udvalget besluttede i mødet den 19. juni 2012, at Fredericia Kommune ville varetage værtsskabet for en konference under Nordic City Network i april Formålet med konferencen var at sætte fokus på fremtidens byudviklingsmuligheder med input fra en række internationale aktører på området og i samarbejde med Nordic City Network. Da der var for få tilmeldinger til arrangementet i april 2013, udsattes arrangementet til september Der har i perioden været iværksat en intensiv kampagne for at sikre tiltrækning af internationale aktører. Styregruppen bag arrangementet må imidlertid konstatere, at det ikke har været muligt at sikre det nødvendige antal deltagere til at skabe en tilstrækkelig bæredygtig konference. I samråd med Nordic City Network er det derfor indstillet, at konferencen aflyses. Da der fra en række aktørers side har været peget på at konferencens indhold er væsentligt, vil Nordic City Network sammen med Dansk Arkitekturcenter og IFHP (International Federation for Housing and Planning) søge at tilrettelægge en større samlet konference i efteråret 2014 i København/Malmøområdet. Det er tanken, at Fredericia og i særdeleshed Fredericia C kan indgå som et af flere temaer i et sådant større internationalt rettet arrangement. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Taget til efterretning. Side 22

23 69 Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til drøftelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Intet at drøfte. Side 23

24 70 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Orienteret om bridgewalking. Side 24

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011 Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget Rapport 2011 Gartnerparken, 29. oktober 2011 Udvalgets etablering På den ordinære generalforsamling 16. november 2010 blev der nedsat et legepladsudvalg

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl wrote:

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl <MALL@frederikshavn.dk> wrote: From:Johan Nüchel Hesselholt To:Marianne Qvist Lessèl Subject:Re: Frederikshavn & Zulu Sommerbio. Hej Marianne Her er præsentationen, mange tak for hjælpen. Mvh. Johan Nüchel Hesselholt On 25 Feb 2015,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere