Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: Kurt Halling (O) Gunver Majgaard (F) Peder Hvejsel (V) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 61 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Status og evaluering af TallShips Fredericia Samarbejde om krydstogtskibe Information på skærme i butikker i Fredericia Foranalyse vedrørende ny uddannelse inden for energisektoren Puljeoversigt - Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Orienteringspunkt: Aflysning af konference Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Lukket - Orientering...24 Side 2

3 61 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 62 2. budgetopfølgning 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget2013 Sagsnr.:13/8069 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: 2. Budgetopfølgning 2013 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Status på indsatsområder for Erhverv, Innovation og Strategiudvalget vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget Tillægsbevilling 2. budgetopfølgning Forventet spar/lån Forventet regnskab Effektiviseringsgevinst 0, ,110 digitalisering Syddanks Universitet EU 0, ,171 Flagning 0, ,071 Brandingpulje 1, ,500 Uddannelsespulje 3, ,500 0,500 Turisme 1, ,298 Tall Ship 0, ,759 Videnparken 1, ,000 0,359 Væksthuse 0, ,908 Erhverv 3, ,265 Serviceudgifter i alt 12, ,500 8,941 Anlæg Sportsmarkedsføring 0, ,600 Projektpulje 0, ,285 Side 4

5 Brandingpulje 0, ,276 Erhvervspolitik 0, ,573 Anlæg i alt 1, ,734 Total 14, ,500 10,675 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1. budgetopfølgning og spar/lån overførsler fra budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Forventet spar/lån er -3,500 mio. kr. Dette beløb indeholder -2,500 mio. kr. fra Pulje til Nye uddannelser samt -1,000 mio. kr. fra Videnparken. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Budgettet for 2013 forventes overholdt. Indstillinger: Økonomi indstiller: 1. at det forventede spare-/lånereslutat på -3,500 mio. kr. fra tages til efterretning. 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Oversigt over disponeringer 2 BO 2013.pdf Åben - Indsatsområder 2.BO 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Side 5

6 Åben - 1. BO 2013 Specifikationer EIS Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Indstillingen godkendt. Side 6

7 63 Status og evaluering af TallShips Fredericia 2013 Sagsnr.:12/6598 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: I perioden 31.maj 2. juni 2013 gennemførtes TallShips Fredericia med anløb af skibe fra 6 nationer, sejlads med skibene, aktiviteter på FredericiaC samt aktiviteter i midtbyen. Det er opfattelsen at arrangementet i det store hele var en succes med lokal, regional og landsdækkende mediebevågenhed. Aktivitetsniveauet på land var større end 2011 og Fredericias foreninger var rigt præsenteret med oplevelser til publikum. Foreningerne var glade for at det var muligt at benytte byeventen som udstillingsvindue for aktiviteterne. Gennem Fredericia Shopping deltog et mindre antal lokale detailhandlere lørdag og søndag. MesseC markerede 100 året for Dansk Købestævne, hvor en række lokale virksomheder deltog. Der var stor bredde i aktiviteterne som sikrede gode oplevelser til alle aldersgrupper. I 2013 solgtes til forskel fra 2011 partoutbilletter (voksne kr. 50/børn kr. 20). Arrangementet levede ikke op til den publikumsmæssige målsætning på betalende. Besøgstallet hen over weekenden skønnes til , heraf betalende gæster, gæster med virksomhederne (skibsleje) og fra foreninger, skoler, Madsby Legepark, Madsby Pige Cup, udstillere og frivillige. Mange af gæsterne benyttede muligheden for at besøge festivalområdet flere gange (partoutbillet), hvilket har betydet en vis nedgang i entreindtægterne i forhold til modellen fra Af spørgeskemaundersøgelsen kan man se at omkring 80 procent af de besøgende kommer fra lokalområdet. De resterende kommer fortrinsvis fra trekantområdet og fra Fyn. Skibe og Charter: De 12 skibe som besøgte Fredericia var mindre end de skibe vi havde besøg af i Årsagen hertil var bl.a. at budgettet var mindre i 2013 til charter af skibe og at det ikke var muligt at få de større charterskibe til at deltage grundet et større sejlskibsstævne i Frankrig. Kapaciteten var mindre hvilket betød at et par større virksomheder fravalgte muligheden for sejlads. I Danmark er der kun et par bevaringsværdige skibe der kan tage over 45 gæster, hvilket taler for at TallShips Fredericia skal tilbyde sejlads med et par større udenlandske skibe for at tilgodese større virksomheder. Af spørgeskema undersøgelsen kan man ligeledes se at publikum efterspørger flere større skibe som i Skibene kunne anvendes på tre måder, henholdsvis besøg langs kaj, dagture til publikum og udlejning af hele skibe til virksomheder og organisationer. I alt 13 virksomheder/organisationer chartrede et skib i en Side 7

8 eller flere perioder. Virksomhederne køber primært sejlture om fredagen (formiddag og eftermiddag). Arrangementet levede ikke op til målsætningen om at sælge skibe til virksomhederne for kr Der blev solgt skibe for kr Der blev solgt afgange på 12 skibe til publikum henover weekenden. 361 gæster benyttede sig af en tre-timers sejltur, hvilket er en smule over det budgetterede antal af dagture. Forslag: Det skal i højere grad sikres at der i 2014 er mindst to skibe der kan sejle med 120 gæster for, at TallShips Fredericia kan tilgodese ønsket fra større virksomheder. Ønsket fra publikum om et tall ship bør også imødekommes. Det skal nævnes at de største sejlskibe ikke vil få tilladelse til at sejle med gæster, men publikum efterspørger muligheden for at gå om bord som i 2011 og Der udbydes mindre sejlture målrettet børnefamilier (1 1½ time) på mindst et af skibene for at få flere børnefamilier på vandet. Hvis virksomhederne primært køber sejlads om fredagen i 2014 skønnes indtægten fra virksomhederne at blive kr. Indtægten forventes øget i forhold til 2013 idet kapaciteten på skibene vil være større. En indtægt på kr., som der er budgetteret med, opnås kun hvis det lykkes at få én eller flere virksomheder til at købe et skib hele weekenden. Tidspunkt: TallShips Fredericia lå i samme weekend som Sommerrock og jf. byrådets beslutning fra februar 2012 var fredagen målrettet sejlads med kort åbningstid på pladsen. Lørdag og søndage var de primære åbningsdage. Gæsterne var ikke tilfredse med at området lukkede kl. 18 grundet Sommerrock i midtbyen og havde ingen forståelse for at de to arrangementer ikke kunne afvikles samtidig. Der var skiftende vejrlig og lørdag blev området ramt af en lokal byge der tømte pladsen kl. 16. TallShips Fredericia falder i 2014 sammen med pinsen (6. 9. juni), hvilket betyder en udfordring for at få aktiveret de frivillige foreninger hele weekenden. Virksomhederne må formodes primært at købe sejladserne om fredagen som 2011 og Det kan blive en udfordring at sælge sejladser til erhvervslivet grundet grundlovsdag den 5. juni. Flyttes arrangementet til sidst i maj falder byeventen sammen med Kristi himmelfartsdag, hvilket vil give lignende udfordringer. Forslag: TallShips Fredericia gennemføres i 2014 i pinsen, men arrangementet bør slutte med paradesejlads mandag den 9. juni kl. 14. Foreningerne og de handlende på pladsen tilbydes en fleksibel stand så man kan deltage 1-4 dage. Side 8

9 I 2015 flyttes arrangementet så fredagen ikke falder sammen med grundlovsdag. TallShips Fredericia kan afholdes sidst i maj sammen med Sommerrock ( maj) Infrastruktur, festplads og aktiviteter: TallShips Fredericia blev gennemført på hele FredericiaC-arealet. Der var et ønske fra FredericiaC om at benytte hele arealet, men området er meget stort til det antal skibe der deltager. Havnens virksomheder (ADP og Fredericia Shipping) bidrog med materiale- og servicesponsorater og var med til at holde logistikomkostningerne nede. Entreprenørgården hjalp ligeledes med en del logistikopgaver som i stort omfang blev søgt løst med hjælp fra ansatte i seniorjob (hegn, affaldshåndtering, skiltning etc.). FredericiaC udlånte pladsen ved Oldenborggade/Kongensgade til parkering. Fredericia Shipping udlånte et lejet areal ved Bane Danmark (Genbrugspladsen ved Holstensvej) til TallShips Fredericia som kunne tages i brug hvis der opstod problemer med parkering i midtbyen. Det blev ikke nødvendigt at benytte pladsen. Det er meget omkostningstungt at trække strøm og vand rundt på pladsen (kr ). Aktivitetsniveauet på land var højt og byeventen var kendetegnet ved at det primært var lokale der var med til at skabe aktiviteterne. Fødevaremarkedet med lokale, danske og udenlandske udstillere fungerede fint. Succesen vil bane vejen for en større deltagelse fremadrettet. Markedet skal indrettes så man både tilgodeser de udstillere der vil lukke tidligt og de der ønsker at holde åbent hele aftenen. Byens detailhandel havde ikke ressourcer til at deltage med det aftalte antal boder. Arealet fremstod derfor tyndt med hensyn til vareudbud. Den manglende deltagelse fra Shopping påvirker indtægten fra salg af stadepladser. Det skal nævnes at de deltagende forretninger havde et godt salg og at Fredericia Shopping fremadrettet tror at arrangementet vil kunne bære en større deltagelse og et større salg. Musikudbuddet var varierende og der blev om lørdagen spillet på tre mindre sceneområder i modsætning til 2011 hvor der kun var et sceneområde. I midtbyen blev der gennemført historisk marked, børneaktivitet, hestevognskørsel, tattoo o.a. Forslag: I 2014 benyttes begge sider af Gammel Havn, men på den østlige side hegnes der fra spidsen af tørdokken op til Sdr. Voldgade. På det store areal hegnes der på højde med skaterrampen op til de permanente hegn på området. Side 9

10 Skibene pakkes tæt og aktiviteterne samles mere for at sikre at området ikke fremstår tomt. Det forsøges at indgå et materialesponsorat med en forsyningsvirksomhed (strøm/vand) så omkostningerne til kabeltræk kan holdes nede. Der udlægges en flydebro (pontonbro fra den gamle lystbådehavn) over Gammel Havn. Flydebroen kan åbnes to-tre gange dagligt så gæstesejlere kan benytte Gammel Havn. De lokale foreningsskibe som ikke må sejle med gæster kan ligge længst inde i havnen. Boderne koncentreres omkring de eksisterende veje på området (asfalt) og midten af området (stabilgrus) benyttes til andre aktiviteter (idræt, veteranbiler, musik ol.). Der etableres to mindre spillesteder (begge sider af Gammel Havn) og i det omfang det er muligt kunne eksisterende musikoplevelserne i Fredericia (eksempelvis Frokostjazz) tænkes gennemført under byeventen på FredericiaC for at holde udgifterne nede. Som i 2013 tilbydes Fredericias erhvervsliv deltagelse i byeventen i et slags købestævne. I 2014 gerne i et tættere samarbejde med både erhvervsforeningen samt håndværkerforeningen efter samme model som er startet med Fredericia Shopping. Markedsføring: Markedsføringen gik via egne medier (net, hjemmesider, intern info), ved andre begivenheder som bådmesse, livsstilsmesse o.l. I lokale, regionale og landsdækkende medier, dvs. dagblade, radio VLR, Scala FM, TV Syd, TV2 Fyn og TV2 News, ugeblade, diverse brochurer og taxareklamer. Markedsføringskampagnen omfattede hjemmeside, avisannoncer i lokale og landsdækkende aviser. Online reklame i JP. Radiospots, tv-reklamer, biografreklamer, taxa-reklame, skilte ved indfaldsvejene, plakater, flyers samt en masse pressemeddelelser. Opgørelse fra Infomedia foreligger den 21. ds. Den positive omtale som TallShips Fredericia forventes at have givet ligger i omegnen af 2 mio. kr. Forslag: En stor del af markedsføringsbudgettet er brugt til grafisk produktion hos grafiske virksomheder i Fredericia. Beløbet kan minimeres ved eksempelvis at ansætte en seniormedarbejder i kommunen der er uddannet grafikker. Hvis budgettet havde været til det burde vi have været mere i de regionale medier. En del af markedsføringsbudgettet skal fra starten øremærkes plakater til ophængning i lygtepæle. Organisering: Side 10

11 Planlægning og gennemførelse var lagt i hænderne på kommunens eventsekretariat som blev støttet fra øvrige afdelinger i kommunen (Erhvervsudvikling, KOMA, Kultur & Fritid o.a.). Turistbureauet var involveret i salg af dagture gennem biletten.dk og fysisk på pladsen. Entreprenørafdelingen forestod en række opgaver mod betaling på pladsen. Godt 80 frivillige bistod med at løse en lang række praktiske opgaver. Indsatsen fra de frivillige var stor og de fleste har ytret ønske om at hjælpe igen og hjælper gerne ved lignende arrangementer. Udover de frivillige som direkte var tilknyttet TallShips hjalp et stor antal frivillige fra byens foreninger med at afvikle aktiviteter. Børneaktiviteterne var lagt i hænderne på Depotgården, Marinehjemmeværnet, Spejdere, Kunstforening, sportsklubber o.a. Forslag: Planlægningen og gennemførelsen ligger fortsat i kommunens eventsekretariat. Arbejdet med byeventen vil med den nye organisering i kommunen blive et mere integreret projekt i Kultur & Fritidsafdelingen. Der er blevet tilknyttet en seniormedarbejder som primært skal sælge sejlture til erhvervslivet. Fra efteråret 2013 vil det være muligt at lave et mere direkte salg (besøg hos virksomhederne). Fredericia Kommune ansætter pr. 1/9 en eventkoordinatorelev som skal hjælpe med planlægningen. Økonomi: De samlede udgifter til TallShips Fredericia 2013, opgjort 15. august 2013, blev på kr De samlede indtægter ved arrangementet blev på kr Udgifter og indtægter sammenholdt med budget for 2013 og 2014 samt regnskab fra 2011, fremgår af skema nedenfor: Side 11

12 Resultat 2013 (opgjort 15/8) Budget 2013 Budget Indtægter Udlejning af skibe Dagturbilletter Sponsorater Entre, partoutbilletter, 50 kr * Udlejning af stande Indtægter i alt Udgifter Skibsleje, restbeløb Skibsleje Opsætning og logistik festplads Busdrift Markedsføring Planlægning, møder mv Projektledelse Udgifter i alt Netto Merudgifter * Beløbet på kr dækker både entré- og dagturbilletter. Indtægterne fra udlejning af skibe blev ca kr. mindre end forventet. Entreindtægter blev noget mindre end forventet og udgør derfor kun kr. mod forventet kr. De samlede indtægter blev således kr. mindre end forventet. På pladsen er der afholdt ekstra udgifter til etablering af strøm/vand, ekstra toiletter, flytning og ekstra fastspænding af telte. Der er således brugt samlet kr mere på logistik og oplevelser end oprindelig budgetteret. Desuden er der indkøbt merchandise for kr. til salg (kasketter, regnslag o.l.) som kan bruges fremadrettet. Side 12

13 Økonomiske konsekvenser: De samlede udgifter blev således kr. mere end forventet. Merudgiften til Tallships 2013 på kr vil kunne finansieres under EIS udvalgets afsatte puljemidler og branding pulje i budgettet for Udgifter til charter af skibe i 2014 på kr. indgår i budgettet for For at sikre reservation af de internationale skibe til begivenheden i 2014, har det været nødvendigt at opfylde kontrakten med Adventure Sailing og forudbetale et depositum på kr (som skal finansieres af spar/lån for 2014). Det er aftalt med Adventure Sailing at den samlede udgift til skibe ikke må overstige euro før andet er aftalt. Der er d.d. booket tre skibe. I budgettet for 2014 påregnes en øget indtægtsdækning i forhold til budgettet for Det drejer sig primært om øget udlejning af skibe og flere entreindtægter. Erfaringerne fra 2013 viser at det tager en årrække at få en så stor byevent til at slå igennem så den i højere grad kan hvile i sig selv økonomisk. Det anbefales derfor at revurdere budgettet for tallships for 2014, således at det modsvarer det oprindelige budget for Det indebærer således at der i forhold til regnskabet for 2013, skal ske en forbedring af indtægtsdækningen på udlejning og entre, og at udgifterne skal reduceres. Vurdering: TallShips Fredericia gav tilfredsstillende opmærksomhed i medierne og arrangementet forløb overvejende planmæssigt. Som følge af de mindre skibe var der knap det ønskede fokus på sejlskibene hvilket resulterede i et mindre salg. Landværts var der mange aktiviteter og det lykkedes at involvere de lokale foreninger i en sådan grad at byeventen var kendetegnet ved at det var Fredericia der leverede oplevelserne. Økonomisk gav arrangementet et noget større underskud end forventet pga. færre betalende gæster, manglende salg af sejlture til erhvervslivet og store omkostninger forbundet med logistikken på pladsen. Udgifterne til logistikken bør kunne holdes på det budgetterede ligesom det burde være muligt at øge sponsorindtægterne (alm. sponsorater såvel som materiale- og servicesponsorater). Det vil tage tid før byeventen bliver landskendt og de besøgende i 2014 må formodes at komme fra trekantområdet. Et besøgstal på henover weekenden vil ikke være urealistisk, men i 2014 vil arrangementet næppe kunne sælge partoutbilletter som budgetteret. Side 13

14 Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller at udvalget beslutter at afholde TallShips Fredericia fra den 6. til den 9. juni 2014 og at man i 2015 afholder arrangementet sammen med Sommerrock, så fredagen ikke falder på grundlovsdag. Kultur & Fritid indstiller at man fastholder beslutningen om partoutbilletten til kr. 50/voksen. Det indstilles at budgettet for 2014 ændres, således at det svarer til budgettet for Kultur & Fritid indstiller at merudgiften til Tallships 2013 på kr finansieres af EIS udvalgets afsatte puljemidler og branding pulje. Bilag: Ingen Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Indstillingen godkendt, dog således at arrangementet afholdes i forbindelse med Sommerrock i Side 14

15 64 Samarbejde om krydstogtskibe Sagsnr.:09/16587 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: ADP har gennem nogen tid arbejdet på at udvikle Fredericia til en attraktiv Krydstogtdestination. ADP har ansat en person, som er ansvarlig for denne udviklingen. Sidste år lykkedes det ADP at få et Krydstogtskib til at lægge til i Fredericia og der er allerede nu lavet aftale om et meget stort skib med 2000 passagerer som kommer i August ADP har en langsigtet målsætning om, at tiltrække ca. 20 krydstogtskibe pr. år. Såfremt det skal lykkes kræver det, at Fredericia kommune engagerer sig i arbejdet. Turistkontoret og kommunikationsafdelingen var ved det sidste skib involveret og der er også nedsat en gruppe, som skal planlægge de kommende skibes ankomst. Udover ADP og Fredericia kommune indgår en række andre fx Destination Lillebælt, Destination Fyn og Legoland Billund Resort ADP har udviklet et forslag til strukturfordeling som betyder, at Fredericia kommune skal stå for alt vedrørende afvikling af anløb i forhold til gæsterne samt udvikling af pakker ( besøgsture og arrangementer), både nogle som passagererne kan booke inden landgang og nogle som de vælger når de kommer i land. Det vil blive Fredericia som skal stå for detaljeplanlægningen af anløb (fx plan over busser til de forskellige bookede ture), event ved modtagelsen Opbyggelse af Welcome crew, opbyggelse af guide team, skabelse af miljø på havnen, shuttlebusser, pressedækning. ADP vurderer, at såfremt Fredericia kommune ønsker at indgå i samarbejdet med ADP om i fremtiden at blive en krydstogtdestination skal der allokeres ressourcer svarende til 1 stilling. Økonomiske konsekvenser: Det betyder, at såfremt Fredericia kommune fortsat skal løse de opgaver på turist og eventområdet som løses i dag skal der tilføres ressourcer svarende til en medarbejder. Vurdering: Det vurderes, at der samlet set på kultur, turisme og eventområdet kan allokeres svarende til ½ stilling, idet en del af det der skal udvikles kan anvendes i andre sammenhænge, ligesom noget allerede er udviklet og kan anvendes i forbindelse med krydstogtbesøgene Indstillinger: Direktøren for børn og kultur indstiller At EIS udvalget træffes beslutning om Fredericia kommune skal indgå i samarbejdet med ADP om udvikling af Fredericia som Krydstogtdestination At EIS udvalget i givet fald tager stilling til finansiering af ½ stilling At EIS udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget og byrådet Side 15

16 Bilag: Oplæg fra ADP om New cruise destination Fredericia Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Besluttet af Fredericia Kommune indgår i samarbejdet som ovenfor beskrevet. Finansieringen af den halve stilling finansieres i 2014 via EISudvalgets brandingpulje. Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Orienteredes. Side 16

17 65 Information på skærme i butikker i Fredericia Sagsnr.:13/8739 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Danmark C TV har fremsendt tilbud på information til borgere via bynet og infoskærme i butikker i Fredericia. Der er indtil videre opsat 30 infoskærme i byens butikker, som skal anvendes til annoncer, oplysning om seværdigheder, begivenheder mm. Desuden kan der sendes direkte TV. Informationerne bringes også ud på bynettet i Fredericia via YOUSEE s kabeltv. Formålet er at bringe de gode historier ud til borgere og besøgende i bymidten. Der vil være mulighed for at udsende information til borgere og besøgende/turister gennem blokke med oplysning og stillbilleder, eller via direkte sendetid/videoindslag. Ugentlig opdatering og annoncering hver halve time i blokke koster kr. pr. uge, svarende til kr. på årsniveau. Visning af videoer dagligt koster 990 kr. pr. uge, svarende til kr. på årsniveau. Der bør i givet fald indgås en aftale, der sikrer visning af både informationer og videoer inden for en fast budgetramme. Økonomiske konsekvenser: Det vurderes at visning af informationer med tilkøb af video ved særlige lejligheder, som større arrangementer i byen og lignende, kan holdes inden for en beløbsramme på kr. pr. år. Der skal i givet fald indgås en aftale af et års varighed. Udgiften kan afholdes over EIS Udvalgets pulje til projekter og branding i 2013 og Vurdering: Det vurderes at information via de opstillede skærme i byens butikker giver en god mulighed for at bringe borgerrettede informationer fra kommunen. Desuden kan skærmene anvendes til at oplyse om begivenheder og arrangementer og giver desuden mulighed for at sende video og direkte TV ved særlige begivenheder. Skærmene kan således medvirke til at profilere Fredericia som en spændende og attraktiv by for besøgende i bymidten. En yderligere dialog mellem Kommunikationsafdelingen og DanmarkC TV skal klargøre præcist, hvordan en sådan aftale kan effektueres og honoreres og evt. udbygges til også at gælde DanmarkCs website og bynettet (lokal tv). Side 17

18 Indstillinger: Kommunikationsafdelingen indstiller - At der indgås en etårig aftale med Danmark C TV om at udsende information mm. via infoskærme i bymidten. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Erhverv, Innovation- og Strategiudvalget beslutter ikke at indgå en aftale med DanmarkC TV. Side 18

19 66 Foranalyse vedrørende ny uddannelse inden for energisektoren Sagsnr.:13/3713 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Torben Kirkegaard fra firmaet Kirco har på vegne af Fredericia Kommune gennemført en foranalyse af mulighederne for at etablere en ledelsesuddannelse rettet mod virksomheder der arbejder inden for energi og energieffektivisering. Torben Kirkegaard deltager på udvalgsmødet, hvor han vil afrapportere foranalysens resultater, samt forslag til hvordan den videre proces evt. kan forløbe. Økonomiske konsekvenser: Foranalysen er finansieret af puljen til nye uddannelser under EIS. Vælger Fredericia Kommune at engagere sig i uddannelsen skal en evt. finansiering drøftes. Vurdering: I udvalgets drøftelse af hvorvidt processen vedr. lederuddannelsen skal fortsætte er der en række forhold der skal overvejes. For det første skal det vurderes om der er et marked (et behov). Resultaterne fra foranalysen vil give input til den drøftelse. Det skal desuden overvejes hvordan den mest hensigtsmæssige organisatoriske ramme fremadrettet skal være. Og så er der også en overvejelse af kommunens fremadrettede økonomiske engagement i uddannelsen. Indstillinger: Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget Drøfter foranalysens resultater Drøfter hvordan processen vedr. lederuddannelsen skal fortsætte Bilag: Åben - Resume Fredericia Kommune Side 19

20 Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Udvalget ser meget positivt på foranalysens resultater. Udvalget ønsker derfor at fortsætte arbejdet med at udvikle uddannelsen, herunder eventuelle finansieringsmuligheder. Side 20

21 67 Puljeoversigt - Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sagsnr.:13/5565 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Oversigt over bevilgede tilskud pr. august Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Til orientering. Bilag: Åben - Oversigt over disponeringer 2013.xlsx Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Taget til efterretning. Side 21

22 68 Orienteringspunkt: Aflysning af konference Sagsnr.:12/6253 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: EIS Udvalget besluttede i mødet den 19. juni 2012, at Fredericia Kommune ville varetage værtsskabet for en konference under Nordic City Network i april Formålet med konferencen var at sætte fokus på fremtidens byudviklingsmuligheder med input fra en række internationale aktører på området og i samarbejde med Nordic City Network. Da der var for få tilmeldinger til arrangementet i april 2013, udsattes arrangementet til september Der har i perioden været iværksat en intensiv kampagne for at sikre tiltrækning af internationale aktører. Styregruppen bag arrangementet må imidlertid konstatere, at det ikke har været muligt at sikre det nødvendige antal deltagere til at skabe en tilstrækkelig bæredygtig konference. I samråd med Nordic City Network er det derfor indstillet, at konferencen aflyses. Da der fra en række aktørers side har været peget på at konferencens indhold er væsentligt, vil Nordic City Network sammen med Dansk Arkitekturcenter og IFHP (International Federation for Housing and Planning) søge at tilrettelægge en større samlet konference i efteråret 2014 i København/Malmøområdet. Det er tanken, at Fredericia og i særdeleshed Fredericia C kan indgå som et af flere temaer i et sådant større internationalt rettet arrangement. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Taget til efterretning. Side 22

23 69 Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til drøftelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Intet at drøfte. Side 23

24 70 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Orienteret om bridgewalking. Side 24

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013

Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013 Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013 Markedsføring Der henvises til markedsføringsplan juli 2013 udarbejdet af CJH.

Læs mere

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST 2013 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere