Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: Kurt Halling (O) Gunver Majgaard (F) Peder Hvejsel (V) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 61 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Status og evaluering af TallShips Fredericia Samarbejde om krydstogtskibe Information på skærme i butikker i Fredericia Foranalyse vedrørende ny uddannelse inden for energisektoren Puljeoversigt - Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Orienteringspunkt: Aflysning af konference Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Lukket - Orientering...24 Side 2

3 61 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 62 2. budgetopfølgning 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget2013 Sagsnr.:13/8069 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: 2. Budgetopfølgning 2013 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Status på indsatsområder for Erhverv, Innovation og Strategiudvalget vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget Tillægsbevilling 2. budgetopfølgning Forventet spar/lån Forventet regnskab Effektiviseringsgevinst 0, ,110 digitalisering Syddanks Universitet EU 0, ,171 Flagning 0, ,071 Brandingpulje 1, ,500 Uddannelsespulje 3, ,500 0,500 Turisme 1, ,298 Tall Ship 0, ,759 Videnparken 1, ,000 0,359 Væksthuse 0, ,908 Erhverv 3, ,265 Serviceudgifter i alt 12, ,500 8,941 Anlæg Sportsmarkedsføring 0, ,600 Projektpulje 0, ,285 Side 4

5 Brandingpulje 0, ,276 Erhvervspolitik 0, ,573 Anlæg i alt 1, ,734 Total 14, ,500 10,675 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1. budgetopfølgning og spar/lån overførsler fra budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Forventet spar/lån er -3,500 mio. kr. Dette beløb indeholder -2,500 mio. kr. fra Pulje til Nye uddannelser samt -1,000 mio. kr. fra Videnparken. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Budgettet for 2013 forventes overholdt. Indstillinger: Økonomi indstiller: 1. at det forventede spare-/lånereslutat på -3,500 mio. kr. fra tages til efterretning. 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Oversigt over disponeringer 2 BO 2013.pdf Åben - Indsatsområder 2.BO 2013, Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Side 5

6 Åben - 1. BO 2013 Specifikationer EIS Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Indstillingen godkendt. Side 6

7 63 Status og evaluering af TallShips Fredericia 2013 Sagsnr.:12/6598 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: I perioden 31.maj 2. juni 2013 gennemførtes TallShips Fredericia med anløb af skibe fra 6 nationer, sejlads med skibene, aktiviteter på FredericiaC samt aktiviteter i midtbyen. Det er opfattelsen at arrangementet i det store hele var en succes med lokal, regional og landsdækkende mediebevågenhed. Aktivitetsniveauet på land var større end 2011 og Fredericias foreninger var rigt præsenteret med oplevelser til publikum. Foreningerne var glade for at det var muligt at benytte byeventen som udstillingsvindue for aktiviteterne. Gennem Fredericia Shopping deltog et mindre antal lokale detailhandlere lørdag og søndag. MesseC markerede 100 året for Dansk Købestævne, hvor en række lokale virksomheder deltog. Der var stor bredde i aktiviteterne som sikrede gode oplevelser til alle aldersgrupper. I 2013 solgtes til forskel fra 2011 partoutbilletter (voksne kr. 50/børn kr. 20). Arrangementet levede ikke op til den publikumsmæssige målsætning på betalende. Besøgstallet hen over weekenden skønnes til , heraf betalende gæster, gæster med virksomhederne (skibsleje) og fra foreninger, skoler, Madsby Legepark, Madsby Pige Cup, udstillere og frivillige. Mange af gæsterne benyttede muligheden for at besøge festivalområdet flere gange (partoutbillet), hvilket har betydet en vis nedgang i entreindtægterne i forhold til modellen fra Af spørgeskemaundersøgelsen kan man se at omkring 80 procent af de besøgende kommer fra lokalområdet. De resterende kommer fortrinsvis fra trekantområdet og fra Fyn. Skibe og Charter: De 12 skibe som besøgte Fredericia var mindre end de skibe vi havde besøg af i Årsagen hertil var bl.a. at budgettet var mindre i 2013 til charter af skibe og at det ikke var muligt at få de større charterskibe til at deltage grundet et større sejlskibsstævne i Frankrig. Kapaciteten var mindre hvilket betød at et par større virksomheder fravalgte muligheden for sejlads. I Danmark er der kun et par bevaringsværdige skibe der kan tage over 45 gæster, hvilket taler for at TallShips Fredericia skal tilbyde sejlads med et par større udenlandske skibe for at tilgodese større virksomheder. Af spørgeskema undersøgelsen kan man ligeledes se at publikum efterspørger flere større skibe som i Skibene kunne anvendes på tre måder, henholdsvis besøg langs kaj, dagture til publikum og udlejning af hele skibe til virksomheder og organisationer. I alt 13 virksomheder/organisationer chartrede et skib i en Side 7

8 eller flere perioder. Virksomhederne køber primært sejlture om fredagen (formiddag og eftermiddag). Arrangementet levede ikke op til målsætningen om at sælge skibe til virksomhederne for kr Der blev solgt skibe for kr Der blev solgt afgange på 12 skibe til publikum henover weekenden. 361 gæster benyttede sig af en tre-timers sejltur, hvilket er en smule over det budgetterede antal af dagture. Forslag: Det skal i højere grad sikres at der i 2014 er mindst to skibe der kan sejle med 120 gæster for, at TallShips Fredericia kan tilgodese ønsket fra større virksomheder. Ønsket fra publikum om et tall ship bør også imødekommes. Det skal nævnes at de største sejlskibe ikke vil få tilladelse til at sejle med gæster, men publikum efterspørger muligheden for at gå om bord som i 2011 og Der udbydes mindre sejlture målrettet børnefamilier (1 1½ time) på mindst et af skibene for at få flere børnefamilier på vandet. Hvis virksomhederne primært køber sejlads om fredagen i 2014 skønnes indtægten fra virksomhederne at blive kr. Indtægten forventes øget i forhold til 2013 idet kapaciteten på skibene vil være større. En indtægt på kr., som der er budgetteret med, opnås kun hvis det lykkes at få én eller flere virksomheder til at købe et skib hele weekenden. Tidspunkt: TallShips Fredericia lå i samme weekend som Sommerrock og jf. byrådets beslutning fra februar 2012 var fredagen målrettet sejlads med kort åbningstid på pladsen. Lørdag og søndage var de primære åbningsdage. Gæsterne var ikke tilfredse med at området lukkede kl. 18 grundet Sommerrock i midtbyen og havde ingen forståelse for at de to arrangementer ikke kunne afvikles samtidig. Der var skiftende vejrlig og lørdag blev området ramt af en lokal byge der tømte pladsen kl. 16. TallShips Fredericia falder i 2014 sammen med pinsen (6. 9. juni), hvilket betyder en udfordring for at få aktiveret de frivillige foreninger hele weekenden. Virksomhederne må formodes primært at købe sejladserne om fredagen som 2011 og Det kan blive en udfordring at sælge sejladser til erhvervslivet grundet grundlovsdag den 5. juni. Flyttes arrangementet til sidst i maj falder byeventen sammen med Kristi himmelfartsdag, hvilket vil give lignende udfordringer. Forslag: TallShips Fredericia gennemføres i 2014 i pinsen, men arrangementet bør slutte med paradesejlads mandag den 9. juni kl. 14. Foreningerne og de handlende på pladsen tilbydes en fleksibel stand så man kan deltage 1-4 dage. Side 8

9 I 2015 flyttes arrangementet så fredagen ikke falder sammen med grundlovsdag. TallShips Fredericia kan afholdes sidst i maj sammen med Sommerrock ( maj) Infrastruktur, festplads og aktiviteter: TallShips Fredericia blev gennemført på hele FredericiaC-arealet. Der var et ønske fra FredericiaC om at benytte hele arealet, men området er meget stort til det antal skibe der deltager. Havnens virksomheder (ADP og Fredericia Shipping) bidrog med materiale- og servicesponsorater og var med til at holde logistikomkostningerne nede. Entreprenørgården hjalp ligeledes med en del logistikopgaver som i stort omfang blev søgt løst med hjælp fra ansatte i seniorjob (hegn, affaldshåndtering, skiltning etc.). FredericiaC udlånte pladsen ved Oldenborggade/Kongensgade til parkering. Fredericia Shipping udlånte et lejet areal ved Bane Danmark (Genbrugspladsen ved Holstensvej) til TallShips Fredericia som kunne tages i brug hvis der opstod problemer med parkering i midtbyen. Det blev ikke nødvendigt at benytte pladsen. Det er meget omkostningstungt at trække strøm og vand rundt på pladsen (kr ). Aktivitetsniveauet på land var højt og byeventen var kendetegnet ved at det primært var lokale der var med til at skabe aktiviteterne. Fødevaremarkedet med lokale, danske og udenlandske udstillere fungerede fint. Succesen vil bane vejen for en større deltagelse fremadrettet. Markedet skal indrettes så man både tilgodeser de udstillere der vil lukke tidligt og de der ønsker at holde åbent hele aftenen. Byens detailhandel havde ikke ressourcer til at deltage med det aftalte antal boder. Arealet fremstod derfor tyndt med hensyn til vareudbud. Den manglende deltagelse fra Shopping påvirker indtægten fra salg af stadepladser. Det skal nævnes at de deltagende forretninger havde et godt salg og at Fredericia Shopping fremadrettet tror at arrangementet vil kunne bære en større deltagelse og et større salg. Musikudbuddet var varierende og der blev om lørdagen spillet på tre mindre sceneområder i modsætning til 2011 hvor der kun var et sceneområde. I midtbyen blev der gennemført historisk marked, børneaktivitet, hestevognskørsel, tattoo o.a. Forslag: I 2014 benyttes begge sider af Gammel Havn, men på den østlige side hegnes der fra spidsen af tørdokken op til Sdr. Voldgade. På det store areal hegnes der på højde med skaterrampen op til de permanente hegn på området. Side 9

10 Skibene pakkes tæt og aktiviteterne samles mere for at sikre at området ikke fremstår tomt. Det forsøges at indgå et materialesponsorat med en forsyningsvirksomhed (strøm/vand) så omkostningerne til kabeltræk kan holdes nede. Der udlægges en flydebro (pontonbro fra den gamle lystbådehavn) over Gammel Havn. Flydebroen kan åbnes to-tre gange dagligt så gæstesejlere kan benytte Gammel Havn. De lokale foreningsskibe som ikke må sejle med gæster kan ligge længst inde i havnen. Boderne koncentreres omkring de eksisterende veje på området (asfalt) og midten af området (stabilgrus) benyttes til andre aktiviteter (idræt, veteranbiler, musik ol.). Der etableres to mindre spillesteder (begge sider af Gammel Havn) og i det omfang det er muligt kunne eksisterende musikoplevelserne i Fredericia (eksempelvis Frokostjazz) tænkes gennemført under byeventen på FredericiaC for at holde udgifterne nede. Som i 2013 tilbydes Fredericias erhvervsliv deltagelse i byeventen i et slags købestævne. I 2014 gerne i et tættere samarbejde med både erhvervsforeningen samt håndværkerforeningen efter samme model som er startet med Fredericia Shopping. Markedsføring: Markedsføringen gik via egne medier (net, hjemmesider, intern info), ved andre begivenheder som bådmesse, livsstilsmesse o.l. I lokale, regionale og landsdækkende medier, dvs. dagblade, radio VLR, Scala FM, TV Syd, TV2 Fyn og TV2 News, ugeblade, diverse brochurer og taxareklamer. Markedsføringskampagnen omfattede hjemmeside, avisannoncer i lokale og landsdækkende aviser. Online reklame i JP. Radiospots, tv-reklamer, biografreklamer, taxa-reklame, skilte ved indfaldsvejene, plakater, flyers samt en masse pressemeddelelser. Opgørelse fra Infomedia foreligger den 21. ds. Den positive omtale som TallShips Fredericia forventes at have givet ligger i omegnen af 2 mio. kr. Forslag: En stor del af markedsføringsbudgettet er brugt til grafisk produktion hos grafiske virksomheder i Fredericia. Beløbet kan minimeres ved eksempelvis at ansætte en seniormedarbejder i kommunen der er uddannet grafikker. Hvis budgettet havde været til det burde vi have været mere i de regionale medier. En del af markedsføringsbudgettet skal fra starten øremærkes plakater til ophængning i lygtepæle. Organisering: Side 10

11 Planlægning og gennemførelse var lagt i hænderne på kommunens eventsekretariat som blev støttet fra øvrige afdelinger i kommunen (Erhvervsudvikling, KOMA, Kultur & Fritid o.a.). Turistbureauet var involveret i salg af dagture gennem biletten.dk og fysisk på pladsen. Entreprenørafdelingen forestod en række opgaver mod betaling på pladsen. Godt 80 frivillige bistod med at løse en lang række praktiske opgaver. Indsatsen fra de frivillige var stor og de fleste har ytret ønske om at hjælpe igen og hjælper gerne ved lignende arrangementer. Udover de frivillige som direkte var tilknyttet TallShips hjalp et stor antal frivillige fra byens foreninger med at afvikle aktiviteter. Børneaktiviteterne var lagt i hænderne på Depotgården, Marinehjemmeværnet, Spejdere, Kunstforening, sportsklubber o.a. Forslag: Planlægningen og gennemførelsen ligger fortsat i kommunens eventsekretariat. Arbejdet med byeventen vil med den nye organisering i kommunen blive et mere integreret projekt i Kultur & Fritidsafdelingen. Der er blevet tilknyttet en seniormedarbejder som primært skal sælge sejlture til erhvervslivet. Fra efteråret 2013 vil det være muligt at lave et mere direkte salg (besøg hos virksomhederne). Fredericia Kommune ansætter pr. 1/9 en eventkoordinatorelev som skal hjælpe med planlægningen. Økonomi: De samlede udgifter til TallShips Fredericia 2013, opgjort 15. august 2013, blev på kr De samlede indtægter ved arrangementet blev på kr Udgifter og indtægter sammenholdt med budget for 2013 og 2014 samt regnskab fra 2011, fremgår af skema nedenfor: Side 11

12 Resultat 2013 (opgjort 15/8) Budget 2013 Budget Indtægter Udlejning af skibe Dagturbilletter Sponsorater Entre, partoutbilletter, 50 kr * Udlejning af stande Indtægter i alt Udgifter Skibsleje, restbeløb Skibsleje Opsætning og logistik festplads Busdrift Markedsføring Planlægning, møder mv Projektledelse Udgifter i alt Netto Merudgifter * Beløbet på kr dækker både entré- og dagturbilletter. Indtægterne fra udlejning af skibe blev ca kr. mindre end forventet. Entreindtægter blev noget mindre end forventet og udgør derfor kun kr. mod forventet kr. De samlede indtægter blev således kr. mindre end forventet. På pladsen er der afholdt ekstra udgifter til etablering af strøm/vand, ekstra toiletter, flytning og ekstra fastspænding af telte. Der er således brugt samlet kr mere på logistik og oplevelser end oprindelig budgetteret. Desuden er der indkøbt merchandise for kr. til salg (kasketter, regnslag o.l.) som kan bruges fremadrettet. Side 12

13 Økonomiske konsekvenser: De samlede udgifter blev således kr. mere end forventet. Merudgiften til Tallships 2013 på kr vil kunne finansieres under EIS udvalgets afsatte puljemidler og branding pulje i budgettet for Udgifter til charter af skibe i 2014 på kr. indgår i budgettet for For at sikre reservation af de internationale skibe til begivenheden i 2014, har det været nødvendigt at opfylde kontrakten med Adventure Sailing og forudbetale et depositum på kr (som skal finansieres af spar/lån for 2014). Det er aftalt med Adventure Sailing at den samlede udgift til skibe ikke må overstige euro før andet er aftalt. Der er d.d. booket tre skibe. I budgettet for 2014 påregnes en øget indtægtsdækning i forhold til budgettet for Det drejer sig primært om øget udlejning af skibe og flere entreindtægter. Erfaringerne fra 2013 viser at det tager en årrække at få en så stor byevent til at slå igennem så den i højere grad kan hvile i sig selv økonomisk. Det anbefales derfor at revurdere budgettet for tallships for 2014, således at det modsvarer det oprindelige budget for Det indebærer således at der i forhold til regnskabet for 2013, skal ske en forbedring af indtægtsdækningen på udlejning og entre, og at udgifterne skal reduceres. Vurdering: TallShips Fredericia gav tilfredsstillende opmærksomhed i medierne og arrangementet forløb overvejende planmæssigt. Som følge af de mindre skibe var der knap det ønskede fokus på sejlskibene hvilket resulterede i et mindre salg. Landværts var der mange aktiviteter og det lykkedes at involvere de lokale foreninger i en sådan grad at byeventen var kendetegnet ved at det var Fredericia der leverede oplevelserne. Økonomisk gav arrangementet et noget større underskud end forventet pga. færre betalende gæster, manglende salg af sejlture til erhvervslivet og store omkostninger forbundet med logistikken på pladsen. Udgifterne til logistikken bør kunne holdes på det budgetterede ligesom det burde være muligt at øge sponsorindtægterne (alm. sponsorater såvel som materiale- og servicesponsorater). Det vil tage tid før byeventen bliver landskendt og de besøgende i 2014 må formodes at komme fra trekantområdet. Et besøgstal på henover weekenden vil ikke være urealistisk, men i 2014 vil arrangementet næppe kunne sælge partoutbilletter som budgetteret. Side 13

14 Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller at udvalget beslutter at afholde TallShips Fredericia fra den 6. til den 9. juni 2014 og at man i 2015 afholder arrangementet sammen med Sommerrock, så fredagen ikke falder på grundlovsdag. Kultur & Fritid indstiller at man fastholder beslutningen om partoutbilletten til kr. 50/voksen. Det indstilles at budgettet for 2014 ændres, således at det svarer til budgettet for Kultur & Fritid indstiller at merudgiften til Tallships 2013 på kr finansieres af EIS udvalgets afsatte puljemidler og branding pulje. Bilag: Ingen Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Indstillingen godkendt, dog således at arrangementet afholdes i forbindelse med Sommerrock i Side 14

15 64 Samarbejde om krydstogtskibe Sagsnr.:09/16587 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: ADP har gennem nogen tid arbejdet på at udvikle Fredericia til en attraktiv Krydstogtdestination. ADP har ansat en person, som er ansvarlig for denne udviklingen. Sidste år lykkedes det ADP at få et Krydstogtskib til at lægge til i Fredericia og der er allerede nu lavet aftale om et meget stort skib med 2000 passagerer som kommer i August ADP har en langsigtet målsætning om, at tiltrække ca. 20 krydstogtskibe pr. år. Såfremt det skal lykkes kræver det, at Fredericia kommune engagerer sig i arbejdet. Turistkontoret og kommunikationsafdelingen var ved det sidste skib involveret og der er også nedsat en gruppe, som skal planlægge de kommende skibes ankomst. Udover ADP og Fredericia kommune indgår en række andre fx Destination Lillebælt, Destination Fyn og Legoland Billund Resort ADP har udviklet et forslag til strukturfordeling som betyder, at Fredericia kommune skal stå for alt vedrørende afvikling af anløb i forhold til gæsterne samt udvikling af pakker ( besøgsture og arrangementer), både nogle som passagererne kan booke inden landgang og nogle som de vælger når de kommer i land. Det vil blive Fredericia som skal stå for detaljeplanlægningen af anløb (fx plan over busser til de forskellige bookede ture), event ved modtagelsen Opbyggelse af Welcome crew, opbyggelse af guide team, skabelse af miljø på havnen, shuttlebusser, pressedækning. ADP vurderer, at såfremt Fredericia kommune ønsker at indgå i samarbejdet med ADP om i fremtiden at blive en krydstogtdestination skal der allokeres ressourcer svarende til 1 stilling. Økonomiske konsekvenser: Det betyder, at såfremt Fredericia kommune fortsat skal løse de opgaver på turist og eventområdet som løses i dag skal der tilføres ressourcer svarende til en medarbejder. Vurdering: Det vurderes, at der samlet set på kultur, turisme og eventområdet kan allokeres svarende til ½ stilling, idet en del af det der skal udvikles kan anvendes i andre sammenhænge, ligesom noget allerede er udviklet og kan anvendes i forbindelse med krydstogtbesøgene Indstillinger: Direktøren for børn og kultur indstiller At EIS udvalget træffes beslutning om Fredericia kommune skal indgå i samarbejdet med ADP om udvikling af Fredericia som Krydstogtdestination At EIS udvalget i givet fald tager stilling til finansiering af ½ stilling At EIS udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget og byrådet Side 15

16 Bilag: Oplæg fra ADP om New cruise destination Fredericia Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Besluttet af Fredericia Kommune indgår i samarbejdet som ovenfor beskrevet. Finansieringen af den halve stilling finansieres i 2014 via EISudvalgets brandingpulje. Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Orienteredes. Side 16

17 65 Information på skærme i butikker i Fredericia Sagsnr.:13/8739 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Danmark C TV har fremsendt tilbud på information til borgere via bynet og infoskærme i butikker i Fredericia. Der er indtil videre opsat 30 infoskærme i byens butikker, som skal anvendes til annoncer, oplysning om seværdigheder, begivenheder mm. Desuden kan der sendes direkte TV. Informationerne bringes også ud på bynettet i Fredericia via YOUSEE s kabeltv. Formålet er at bringe de gode historier ud til borgere og besøgende i bymidten. Der vil være mulighed for at udsende information til borgere og besøgende/turister gennem blokke med oplysning og stillbilleder, eller via direkte sendetid/videoindslag. Ugentlig opdatering og annoncering hver halve time i blokke koster kr. pr. uge, svarende til kr. på årsniveau. Visning af videoer dagligt koster 990 kr. pr. uge, svarende til kr. på årsniveau. Der bør i givet fald indgås en aftale, der sikrer visning af både informationer og videoer inden for en fast budgetramme. Økonomiske konsekvenser: Det vurderes at visning af informationer med tilkøb af video ved særlige lejligheder, som større arrangementer i byen og lignende, kan holdes inden for en beløbsramme på kr. pr. år. Der skal i givet fald indgås en aftale af et års varighed. Udgiften kan afholdes over EIS Udvalgets pulje til projekter og branding i 2013 og Vurdering: Det vurderes at information via de opstillede skærme i byens butikker giver en god mulighed for at bringe borgerrettede informationer fra kommunen. Desuden kan skærmene anvendes til at oplyse om begivenheder og arrangementer og giver desuden mulighed for at sende video og direkte TV ved særlige begivenheder. Skærmene kan således medvirke til at profilere Fredericia som en spændende og attraktiv by for besøgende i bymidten. En yderligere dialog mellem Kommunikationsafdelingen og DanmarkC TV skal klargøre præcist, hvordan en sådan aftale kan effektueres og honoreres og evt. udbygges til også at gælde DanmarkCs website og bynettet (lokal tv). Side 17

18 Indstillinger: Kommunikationsafdelingen indstiller - At der indgås en etårig aftale med Danmark C TV om at udsende information mm. via infoskærme i bymidten. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Erhverv, Innovation- og Strategiudvalget beslutter ikke at indgå en aftale med DanmarkC TV. Side 18

19 66 Foranalyse vedrørende ny uddannelse inden for energisektoren Sagsnr.:13/3713 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Torben Kirkegaard fra firmaet Kirco har på vegne af Fredericia Kommune gennemført en foranalyse af mulighederne for at etablere en ledelsesuddannelse rettet mod virksomheder der arbejder inden for energi og energieffektivisering. Torben Kirkegaard deltager på udvalgsmødet, hvor han vil afrapportere foranalysens resultater, samt forslag til hvordan den videre proces evt. kan forløbe. Økonomiske konsekvenser: Foranalysen er finansieret af puljen til nye uddannelser under EIS. Vælger Fredericia Kommune at engagere sig i uddannelsen skal en evt. finansiering drøftes. Vurdering: I udvalgets drøftelse af hvorvidt processen vedr. lederuddannelsen skal fortsætte er der en række forhold der skal overvejes. For det første skal det vurderes om der er et marked (et behov). Resultaterne fra foranalysen vil give input til den drøftelse. Det skal desuden overvejes hvordan den mest hensigtsmæssige organisatoriske ramme fremadrettet skal være. Og så er der også en overvejelse af kommunens fremadrettede økonomiske engagement i uddannelsen. Indstillinger: Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget Drøfter foranalysens resultater Drøfter hvordan processen vedr. lederuddannelsen skal fortsætte Bilag: Åben - Resume Fredericia Kommune Side 19

20 Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Udvalget ser meget positivt på foranalysens resultater. Udvalget ønsker derfor at fortsætte arbejdet med at udvikle uddannelsen, herunder eventuelle finansieringsmuligheder. Side 20

21 67 Puljeoversigt - Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sagsnr.:13/5565 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Oversigt over bevilgede tilskud pr. august Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Til orientering. Bilag: Åben - Oversigt over disponeringer 2013.xlsx Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Taget til efterretning. Side 21

22 68 Orienteringspunkt: Aflysning af konference Sagsnr.:12/6253 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: EIS Udvalget besluttede i mødet den 19. juni 2012, at Fredericia Kommune ville varetage værtsskabet for en konference under Nordic City Network i april Formålet med konferencen var at sætte fokus på fremtidens byudviklingsmuligheder med input fra en række internationale aktører på området og i samarbejde med Nordic City Network. Da der var for få tilmeldinger til arrangementet i april 2013, udsattes arrangementet til september Der har i perioden været iværksat en intensiv kampagne for at sikre tiltrækning af internationale aktører. Styregruppen bag arrangementet må imidlertid konstatere, at det ikke har været muligt at sikre det nødvendige antal deltagere til at skabe en tilstrækkelig bæredygtig konference. I samråd med Nordic City Network er det derfor indstillet, at konferencen aflyses. Da der fra en række aktørers side har været peget på at konferencens indhold er væsentligt, vil Nordic City Network sammen med Dansk Arkitekturcenter og IFHP (International Federation for Housing and Planning) søge at tilrettelægge en større samlet konference i efteråret 2014 i København/Malmøområdet. Det er tanken, at Fredericia og i særdeleshed Fredericia C kan indgå som et af flere temaer i et sådant større internationalt rettet arrangement. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Taget til efterretning. Side 22

23 69 Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til drøftelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Intet at drøfte. Side 23

24 70 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Orienteret om bridgewalking. Side 24

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødested: Videnparken Mødetidspunkt: Kl. 15:30-19:30 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014 Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 09-02-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00 Dagsorden Fraværende Godkendelse af dagsorden 63. Godkendelse af referat fra mødet den 8. maj 2014 64. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 65. Meddelelser 1. Formanden

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Kenny Bruun Olsen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.03.2010 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 10. Projektet Grib Chancen - til et lettere liv... 3 11. Pensionisttilskud...

Læs mere

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse 2017 Bliv udstiller på skandinaviens største cykel- og triatlonmesse ØST 11.-12. november Roskilde Kongrescenter 25.-26. november MESSE C, Fredericia VEST Velkommen til CykelSportMessen - Skandinaviens

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Indstilling. Store Århus begivenheder 2008 og eventpuljen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Store Århus begivenheder 2008 og eventpuljen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. februar 2008 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Store Århus begivenheder 2008 og eventpuljen 1. Resume Jf.

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere