Udbetaling af efterløn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbetaling af efterløn"

Transkript

1 Om Udbetaling af efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, marts 2014

2 Indhold Side 1. Forord 4 2. Udbetaling af efterløn Efterlønskortet Elektroniske kort Efterlønskort 6 måneder Udbetalingsperioder Efterlønsspecifikationer (lønsedler) Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag 7 3. Bank og skat 7 4. Kontingent og ATP 8 5. Ferie FerieKonto/Feriekort Ferie med løn Vi har mulighed for at supplere op Ferie med feriepenge i et ansættelsesforhold Udbetaling af feriepenge uden at holde ferie Pensioner Lønarbejde i efterlønsperioden 13 2

3 7.1 Kontrollabelt lønarbejde Ukontrollabelt lønarbejde Mindste udbetaling Løn under sygdom Overskydende timer Lempet fradrag Andre aktiviteter der medfører fradrag i efterlønnen Indtægter fra offentlige eller private hverv Selvbygger eller medbygger Selvstændig virksomhed Efterløn og udlandet Ophold inden for EØS EØS lande Ophold i det øvrige udland Oplysningspligt Indkomstkontrol Læs mere Oversigt over andre relevante pjecer 22 3

4 1. Forord Efterløn er en fleksibel seniorordning, der blandt andet giver dig mulighed for at bevare din tilknytning til arbejdslivet. I denne pjece har vi samlet de vigtigste informationer om den fleksible efterløn. Vi anbefaler, du kigger i pjecen af og til, så længe du er på efterløn. Hvis du ikke finder det i pjecen, du har brug for, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ledernes Medlemsrådgivning/Efterløn via Vi ønsker dig en god tid på efterløn. 4

5 2. Udbetaling af efterløn 2.1 Efterlønskortet Der er to måder at få din efterløn udbetalt på. 1. Månedlig indtastning på eller 2. tilmelding til ordningen med Efterlønskort 6 måneder Læs og følg vejledningerne, for de forskellige efterlønskort. For at få udbetalt din efterløn rettidigt, skal du taste kortet umiddelbart efter, periodens udløb. På Mitlederne.dk finder du en oversigt over udbetalingsperioder. Hvis du glemmer, eller ikke har mulighed for at indtaste dit efterlønskort til os ved periodens udløb, kan du få din efterløn senere. Går der mere end 3 måneder efter periodens udløbsdato, kan du miste retten til den måneds efterløn Elektroniske kort Efterlønskort udfyldes på Du benytter NemID for at logge dig på siden. 5

6 2.1.2 Efterlønskort 6 måneder Forventer du ikke arbejdsindkomst, herunder honorarer eller andre indtægter, i de næste 6 måneder, og har du bopæl i Danmark, er det ikke nødvendigt at udfylde et efterlønskort hver måned. Du kan i stedet benytte Efterlønskort 6 måneder (halvårs erklæring), så du får automatisk udbetalt din efterløn. Ønsker du dette, kan du tilmelde dig ordningen på Får du arbejde, indtægter fra hverv, eller flytter du til udlandet, skal du straks kontakte os, fordi du så ikke længere kan gøre brug af Efterlønskort 6 måneder. Læs mere om ordningen Efterlønskort 6 måneder på selve tilmeldingsformularen på Mitlederne.dk 2.2 Udbetalingsperioder Udbetalingsperioden går fra næstsidste søndag i måneden til næstsidste søndag i den efterfølgende måned. Går du på efterløn fra den 1. i en måned, får du således kun udbetalt efterløn for 2-3 uger ved første udbetaling. Du får udbetalt efterløn for hele den måned der ligger forud for din overgang til folkepension, uanset hvornår i måneden du har fødselsdag. Men da udbetalingen følger udbetalingsperioderne, vil du først få udbetalt efterløn for de sidste 1-2 uger, efter du er gået på folkepension. På Mitlederne.dk kan se en oversigt over udbetalingsperioder. Her kan du se, hvornår du skal taste dit efterlønskort til os. Du kan også finde oversigten på 6

7 2.3 Efterlønsspecifikationer (lønsedler) Efter hver eneste udbetaling af efterløn, kan du se specifikationen sammen med tidligere specifikationer på Mitlederne.dk, under post. 2.4 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Er du blevet opsagt, har du ret til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. Det gælder, så snart du har arbejdet i 74 timer inden for de sidste 4 uger. Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag medfører fradrag i efterlønnen. Husk at oplyse G på efterlønskortet. 3. Bank og skat Vi benytter Nemkonto til udbetaling af efterløn. Det vil sige, at den konto, du har registreret som din Nemkonto i din bank, er den konto din efterløn bliver udbetalt til. Vi kan ikke automatisk overføre din efterløn til en anden konto. Vi får dit skattekort automatisk fra SKAT. Hvis du eller skat ændrer dit skattekort, så får vi det nye kort helt automatisk. Da udbetalingen af efterløn ikke følger kalendermånederne, men afregnes for 4 eller 5 uger samlet ad gangen, beregner vi skat uge for uge, og benytter derfor dit ugefradrag. Vi kan ikke overføre fradrag fra en uge til en anden. Hvis du også har andre skattepligtige indtægter samtidig med efterlønnen, skal du selv sikre dig, at dit fradrag bliver brugt korrekt. Hvis dit fradrag kan benyttes fuldt ud andet steds, så anbefaler vi, at du kun bruger dit bikort hos Lederne 7

8 4. Kontingent og ATP Du skal fortsat være medlem af A-kassen og betale kontingent, når du er gået på efterløn. Kontingentet til Lederne vil blive nedsat. Du kan vælge at indbetale til ATP, når du er på efterløn. Det koster dig 1,68 kroner per udbetalt efterlønstime. En gang om året (inden den 10. januar) kan du vælge til- eller framelde dig ATP betalingen. 8

9 5. Ferie Har du optjent feriedage hos en arbejdsgiver, medfører disse dage fradrag i din efterløn. Optjeningsåret følger kalenderåret. Man optjener 2,08 feriedage pr. måned, man er ansat, uanset om man arbejder fuldtid eller deltid. Ferieåret går fra den 1. maj til den 30. april i det efterfølgende år. Eksempel: Du har arbejdet i hele kalenderåret 2013, og har således optjent 25 feriedage. Disse kan afvikles fra den 1. maj 2014 til den 30. april FerieKonto/Feriekort Er dine feriepenge indsat på FerieKonto, så får du dem udbetalt via deres hjemmeside ( Hvis du har fået feriekort, så send det til os til påtegning. Husk at påføre den første feriedag på feriekortet, hvor mange dage du ønsker at holde, og at underskrive feriekortet. Vi sender feriekortet videre til arbejdsgiveren/kortudstederen, efter vi har underskrevet det. Vi sørger også for, du ikke får udbetalt efterløn for den periode, hvor du afvikler feriedagene. Du skal oplyse om udbetaling af feriepenge, på dit efterlønskort. Hvis du benytter Efterlønskort - 6 måneder, så skal du give os besked om udbetalingen straks. 9

10 5.2 Ferie med løn Ferie med løn medfører fradrag i efterlønnen. Fradraget sker på det tidspunkt, du holder ferien, og med det antal timer du får løn for i ferieperioden. Du skal således skrive antallet af ferieløntimer på efterlønskortet. Fradraget i efterlønnen sker på samme måde, som hvis der havde været tale om arbejdstimer. Der sker altså fradrag time for time, når du modtager ferie med løn. Hvis du havde flere timer i det år hvor du optjente feriedagene end det antal timer du arbejder nu, så kan du måske have ret til det gamle antal løntimer under ferien. Kontakt os gerne for mere info om disse regler Vi har mulighed for at supplere op Hvis feriepengene før skat pr. dag er mindre end efterlønnen pr. dag, har vi mulighed for at supplere op til din sædvanlige efterløn. For at vi kan supplere op, skal vi indhente oplysning om, hvad feriepengene udgjorde før skat i optjeningsåret. Dette sker via SKATs Indkomstregister, men du skal gøre os opmærksomme på, hvis dette er din situation Ferie med feriepenge i et ansættelsesforhold Som udgangspunkt mister du en dags efterløn for hver feriedag. Arbejdede du på nedsat tid i optjeningsåret, og/eller er du fortsat i arbejde på ferietidspunktet, er der mulighed for lempeligere fradrag i efterlønnen. Du kan få omregnet dine feriepenge før skat, med din timeløn til det timetal, som feriepengene skal dække. Vi indhenter oplysninger om dine feriepenge og din løn fra SKATs Indkomstregister, men du skal gøre os opmærksomme på, hvis dette er din situation. 10

11 5.3 Udbetaling af feriepenge uden at holde ferie Der er mange muligheder for at få udbetalt sine feriepenge uden at skulle holde ferien, f.eks. pga. bagatelgrænser, feriehindringer, eller direkte udbetaling til dig ved fratrædelse. Uanset årsagen til udbetalingen, så medfører feriepengene fradrag i efterlønnen, på udbetalingstidspunktet eller, hvis du ikke får udbetalt efterløn på det tidspunkt, første gang du inden for de følgende 12 måneder skal have udbetalt efterløn. Hvis du får udbetalt feriepenge uden at holde ferie, sker fradraget i forhold til det antal feriedage, du får feriepenge for. Du bliver altså stillet på samme måde, som hvis du havde valgt at få holde ferien. Ferietimerne kan dog ikke i denne situation benyttes til evt. optjening af skattefri præmie. Du skal også i denne situation oplyse om udbetaling af feriepenge, på dit efterlønskort. Hvis du benytter efterlønserklæring for 6 måneder, så skal du give os besked om udbetalingen straks. Du kan kun undgå fradrag i efterlønnen, hvis du venter med at få feriepengene udbetalt til en periode, hvor du ikke får efterløn. Enten fordi du er blevet folkepensionist, eller fordi du arbejder så meget de næste 12 måneder, at du ikke kan få udbetalt efterløn. 11

12 6. Pensioner Der findes mange forskellige pensionsordninger og typer. Nogle udbetalinger medfører ændringer i din efterløn. Engangsudbetalinger fra f.eks. kapitalpensioner, eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond ændrer ikke din personlige efterlønssats. Løbende pensionsudbetalinger fra pensionsordninger, der har været led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen ud fra det faktisk udbetalte beløb før skat. Det kan f.eks. være løbende udbetalinger af en ratepension eller en livsvarig pension. Du skal altid kontakte os, hvis du får udbetalt eller har planer om at få udbetalt en løbende pension. Hvis du allerede får udbetalt en løbende pension, skal du snarest sende en kopi af pensionens udbetalingsspecifikation ( lønseddel ) til os. Hvis der i efterlønsperioden sker regulering af din pension, skal du hurtigst muligt sende os en kopi af den nye udbetalingsspecifikation. Oplysningerne skal sikre, du får udbetalt korrekt efterløn. 12

13 7. Lønarbejde i efterlønsperioden I efterlønsperioden må du tage alt det lønarbejde, du ønsker. Men arbejdet medfører fradrag i efterlønnen. 7.1 Kontrollabelt lønarbejde Hvis din arbejdsgiver indberetter dit arbejde med timetal til SKATs Indkomstregister medfører arbejdet fradrag time for time i efterlønnen. Typisk for kontrollabelt arbejde er, at arbejdet udføres på arbejdspladsen til en fast løn. 7.2 Ukontrollabelt lønarbejde I visse tilfælde vil din arbejdstid ikke kunne indberettes med timetal til SKATs Indkomstregister og derved blive anset for ukontrollabel. Det gælder blandt andet, hvis arbejdsgiveren ikke umiddelbart har mulighed for at kontrollere din arbejdstid. F.eks. hvis du kører rundt i landet eller er opgave aflønnet. Dette har betydning for opgørelsen af de timer, der skal medføre fradrag i efterlønnen, idet indtægten skal omregnes med omregningsfaktoren. Satsen for 2014 er på 217,03 kr., og bliver fastsat og meddelt A-kasserne hvert år i januar. Du skal altid kontakte Lederne, gerne via hvis du får arbejde. 7.3 Mindste udbetaling Det er vigtigt, du er opmærksom på, at der skal være mindst 7,4 timer til udbetaling i en uge, for at vi må udbetale efterløn i den uge. Med andre ord, har du indtægt/arbejde for mere end 29,6 timer i en uge, får du ikke efterløn for resttimerne i den uge. 13

14 7.4 Løn under sygdom Er du i arbejde, og får du udbetalt løn under sygdom, skal du ud for de pågældende dage fortsat oplyse det timetal du får løn for. Fradraget i efterlønnen udgør stadig det antal timer, som lønnen dækker. Får du sygedagpenge i stedet for løn, skal det oplyses. 7.5 Overskydende timer Arbejder du mere end 37 timer i en uge, skal du have foretaget fradrag for overskydende timer. Arbejder du f.eks. 40 timer i en uge, vil de 3 overskydende timer medføre fradrag i efterfølgende uger. Overskydende timer bliver afviklet i uger, hvor du helt eller delvist er uden beskæftigelse. Opgørelsen af overskydende timer kan ske på perioder op til 3 måneder. Du kan dog højst blive fradraget 185 timer, før vi igen udbetaler efterløn til dig. 7.6 Lempet fradrag Skulle du i forvejen have udbetalt efterløn for en uge, og din arbejdstid er kontrollabel, og din timeløn er mindre end 217,03 kr., har du mulighed for at få reduceret timefradraget i efterlønnen. Denne mulighed gælder til og med du har tjent kr. for det enkelte hele kalenderår hvor du er på efterløn. Beløbet opgøres forholdsmæssigt i det år, hvor du går på efterløn, samt det år hvor du stopper med efterløn, fordi du overgår til folkepension. 14

15 Hvis du går på efterløn i 2014 i perioden: 1. januar marts er beløbet på ,00 kr. 1. april juni er beløbet på ,50 kr. 1. juli september er beløbet på ,00 kr. 1. oktober december er beløbet på 8.948,50 kr. Det samme gælder i det år, du går på folkepension. Eksempel: I en uge tjener du brutto (før skat) kr. for 12 timers arbejde kr.: 217,03 kr. = 8,29 timer, som vil blive modregnet i stedet for de 12 timer. Bemærk dog, at det er de 12 timer, der medregnes til optjening af en eventuel skattefri præmie. Den timeløn der indgår i beregningen ikke kan være mindre end 110,14 kr. Ved reglen om mindste udbetaling er det vigtigt, du er opmærksom på, at det er de faktiske arbejdstimer, vi bruger. Eksempel: I en uge tjener du kr. for 30 timers arbejde kr.: 217,03 kr. = 20,73 timer. Men da du faktiskt arbejdede over 29,6 timer, bortfalder efterlønnen for den pågældende uge på grund af reglen om mindste udbetaling. Brug af ordningen forudsætter, du på dit efterlønskort oplyser både arbejdstimer og timeløn/indtægt. Hvis din arbejdstid er ukontrollabel, kan ordningen ikke benyttes. Se hvad ukontrollabelt arbejde er i afsnit

16 8. Andre aktiviteter der medfører fradrag i efterlønnen 8.1 Indtægter fra offentlige eller private hverv Modtager du indtægter fra offentlige og private hverv, skal indtægten som hovedregel medføre fradrag i efterlønnen. Du kan afgive oplysninger om hvervet/indtægten på blanket AR 259 oplysninger om indtægt. Blanketten kan udfyldes på Du skal også oplyse indtægten på efterlønskortet. Det medfører ikke fradrag i efterlønnen, at du er menigt medlem af kommunalbestyrelsen, domsmand, nævning eller valgtilforordnet. Du skal under alle omstændigheder oplyse os om dine hverv. 8.2 Selvbygger eller medbygger Du kan frit, uden nogen betydning for din efterløn og uden at oplyse om det på efterlønskortet, udføre almindelige 16

17 reparationsarbejder og vedligeholdelsesopgaver på din egen bolig eller sommerhus. Opgaver som ikke kan betegnes som almindelige reparationsarbejder og vedligeholdelsesopgaver på din egen bolig eller sommerhus, vil medføre fradrag for de timer som opgaven tager. Der er 2 vigtige begreber som bruges i denne sammenhæng: Medbygger og Selvbygger. En Medbygger er en person, der, fra et tidspunkt under byggeriet af egen bolig, sommerhus m.m., selv deltager i arbejdet. Medbyggeren kan have forpligtet sig til at udføre en del af arbejdet over for en entreprenør eller en håndværksmester. Selv om du er medbygger, kan du få udbetalt efterløn for de timer, du ikke bruger på byggeriet. Men du skal skrive alle de timer, du anvender på byggeriet, på efterlønskortet. Også timer uden for normal arbejdstid, om aftenen, på lørdage og søndage, og timer du bruger til transport, administration mv. Timerne, du bruger som medbygger, medfører fradrag i efterlønnen. Timer som din entreprenør eller håndværksmester bruger på byggeriet har ikke betydning for din efterløn En selvbygger, er en person, som deltager i byggeriet fra først til sidst og med alle opgaver. Du anses for selvbygger, hvis du deltager i opførelsen af egen bolig, herunder sommerhus mv., bygger en carport eller foretager om- og tilbygning. Du kan ikke få udbetalt efterløn for de timer du bruger på dit selvbyg. Du skal oplyse os om forventet byggeperiode, tidsforbrug og hvad byggearbejdet omfatter. Så derfor skal du altid kontakte os, inden du går i gang. 17

18 9. Selvstændig virksomhed Som udgangspunkt må du ikke drive nogen form for selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Der er dog alligevel nogle begrænsede muligheder for, at få lov til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, for eksempel via den såkaldte 400 timers regel. Hvis du ønsker, at drive selvstændig virksomhed under 400 timers ordningen, skal du søge om en tilladelse hos Lederne. Det er derfor en god ide, at kontakte os i god tid, inden du starter selvstændig virksomhed, for nærmere råd og vejledning. Du skal være opmærksom på, at det er virksomhedens vilkår og muligheder, der danner grundlag for en tilladelse, bygget på maksimalt timeforbrug og omsætning, og ikke dit eget ønske om, hvor meget du kunne tænke dig at arbejde Arbejde i en virksomhed, som ejes helt eller delvis af dig selv eller din ægtefælle, vil som udgangspunkt altid blive anset for at være selvstændig virksomhed. Også selv om du har en lønaftale/kontrakt med virksomheden/ægtefællen. Har du arbejdet, eller arbejder du i din samlevers selvstændige virksomhed, er det vigtigt, du kontakter os, hvis I gifter jer. Du kan risikere at miste retten til efterløn fra bryllupsdagen, fordi du fra den dag sandsynligvis vil blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Arbejde i nærmeste families virksomhed, kan også blive anset for drift af selvstændig virksomhed, hvis du og/eller din ægtefælle er medejere. 18

19 10. Efterløn og udlandet 10.1 Ophold inden for EØS EØS står for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Du kan bosætte dig i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne, og samtidig modtage din efterløn fra Danmark. Bor du i et andet EØS-land, kan du få din efterløn overført til en bankkonto i det pågældende land. Vi udbetaler efterlønnen til dig, og du skal som udgangspunkt bevare dit medlemskab af din danske A-kasse, når du bor i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne. Hvis du derimod tager arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal du som hovedregel overflyttes til det pågældende lands arbejdsløshedsforsikring. Det er fortsat os, der udbetaler efterlønnen til dig, men vi fratrækker et mindre administrationsgebyr. Arbejde medfører fradrag i efterlønnen. Husk at oplyse om arbejdet på det særlige EØS-efterlønskort, som du finder på 19

20 EØS lande EØS omfatter følgende lande og områder: Azoerne, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Belgien, Bulgarien, Ceuta, Cypern (syd-ø), Danmark (inkl. Nordsøen), De Kanariske øer, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Guadeloupe, Guyana (F), Hebriderne, Holland (inkl. Nordsøen), Irland, Island, Isle of Wight, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Norge (minus Nordsøen), Polen, Portugal, Reunion, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland (minus Nordsøen), Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Ålandsøerne (FIN) Ophold i det øvrige udland Du skal på efterlønskortet oplyse, om du har opholdt dig i lande uden for EØS-området. Opholder du dig midlertidigt i et land uden for EØS, kan du højst få udbetalt efterløn i sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår. Herefter kan du først få efterløn, når du igen tager ophold inden for EØS. Flytter du permanent til et land uden for EØS, ophører efterlønnen fra den dato, hvor du framelder dig folkeregistret. Får du arbejde i udlandet, skal du skrive det på dit efterlønskort, da arbejde jo medfører fradrag i efterlønnen. Du skal straks give os besked, hvis du tager bopæl eller arbejde udenfor Danmark. 20

21 11. Oplysningspligt Husk altid at holde os orienteret om din adresse, telefonnummer, mailadresse og lign. Det gøres nemt på Du har forpligt til at oplyse om alle forhold, der kan have betydning for din ret til efterløn. Hvis du er i tvivl om din oplysningspligt, bør du kontakte os. Vi anbefaler, du læser vejledningen til efterlønskortet, samt teksterne til andre relevante formularer grundigt igennem. 12. Indkomstkontrol A-kasserne skal sammenholde de oplysninger, du har givet, med de oplysninger, som arbejdsgivere har indberettet til SKATs Indkomstregister. Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med at give os de korrekte oplysninger. Konstaterer vi uoverensstemmelser, vil du blive kontaktet. Er der af den grund udbetalt for meget til dig, skal du betale beløbet tilbage. Endvidere kan du blive pålagt en sanktion i form af en karantæne, hvor du ikke kan få udbetalt ydelser fra os i et antal timer. 21

22 13. Læs mere Du kan læse mere om efterlønnen på følgende hjemmesider: Oversigt over andre relevante pjecer Vores egne pjecer kan ses på A-KASSEN Pjecer og blanketter Pjecer fra A-kassen 22

23 Tilmelding til ordningen med Efterlønskort - 6 måneder Denne tilmelding kan også tastes på CPR-nr.: Navn: Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig og få udbetalt efterløn med baggrund i en halvårserklæring. Jeg forventer ikke at have arbejde eller indtægter i de næste 6 måneder. Jeg forpligter mig til at kontakte A-kassen omgående, hvis jeg alligevel får arbejde eller andre indtægter. Dato: Underskrift: Udfyldes og sendes til A-kassen, hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen med Efterlønskort 6 måneder. Du er først tilmeldt ordningen, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra os. Indtil da skal du udfylde og indsende det månedlige efterlønskort 23

24 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

Udbetaling af efterløn

Udbetaling af efterløn Udbetaling af efterløn A-kassen LH 10. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 4 2. Udbetaling af efterløn 4 2 2.1 Efterlønskortet 4 2.1.1 Elektroniske kort 5 2.1.2 Efterlønskort 6 måneder 5 2.2 Udbetalingsperioder

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere