Center for information om kvinde- og kønsforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for information om kvinde- og kønsforskning"

Transkript

1 KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2003 Christians Brygge 3, 1219 København K

2 Side 2 Indhold Er det mon porno?... 3 Økonomi & organisation... 4 Biblioteket... 6 Konsulentopgaver... 8 kvinfo.dk: 3. generation Mentornetværket Først i FORUM Statistik for web Foredrag Besøg Uddrag af Elisabeth Møller Jensens kalender Forside KVINFOs mentornetværk har i slutningen af 2003 fået lavet en folder, der præsenterer projektet. Designet er af Maria Elskjær fra Bysted. Tak KVINFO vil gerne have lov at takke for godt samarbejde i Takken går til bevilgende myndigheder, samarbejdspartnere og støtter: Biblioteksstyrelsen; Bysted; CIBER; Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund; Den Europæiske Kvinde-lobby (EWL); Det Kongelige Bibliotek, Erhvervs- og boligstyrelsen; FOA; Folkeuniversitetet; Goethe-Instituttet; HK; KAD; Kulturministeriet; Kulturnet Danmark; Kvindeligt Selskab; Kvinderådet; Ligestillingsafdelingen, LO; Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration; Monsun; NetCetera; Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK); Rosinante; SignalDigital; Socialpædagogernes Landsforbund; Statsbiblioteket; Undervisningsministeriet; Women in Technology (WiTEC) Koncept, redigering, layout: Annette Nielsen & Jacob Hald Pedersen

3 Side 3 Er det mon porno? Kort efter lancering for snart 10 år siden lå KVINFOs hjemmeside som den tredjemest besøgte hjemmeside i Kulturnet Danmark. Umiddelbart fattede jeg ikke et lod, og det gjorde den daværende ansvarlige embedsmand i Kulturministeriet heller ikke. Kontorchefen spurgte rent ud, om det kunne være brugere på jagt efter porno, som gav så fornem en plads i statistikkerne. Som det første fik jeg systematisk undersøgt, om man ville lande på KVINFOs hjemmeside, hvis man søgte på ord ud fra en pornografisk interesse. Det gjorde man ikke. Men der var en forklaring. Nemlig den enkle, at der er viden, der bedst finder sin målgruppe på Internettet, der er som skabt til distribution af nicheproduktion. At skaffe flere abonnenter til KVINFOs trykte tidsskrift, Forum, havde vist sig mere besværligt, end jeg nogensinde havde drømt om. Løsningen lå i erkendelsen af, at det var skønne spildte kræfter. Og i at tage konsekvenserne af den indsigt. Da Forum som det første kulturtidsskrift i Danmark smed papiret og gik på nettet, var der ingen vej tilbage. Disse erfaringer fik afgørende indflydelse på hele KVINFOs virksomhed. Med flagskibet Dansk Kvindebiografisk Leksikon on-line i spidsen har et besøgstal på næsten Med en driftsbevilling på ligner det en kontaktpris på 20 kr. Antallet af bogudlån, telefonopkald og stadig nye samarbejdspartnere er andre måder at opgøre brugsværdien på. I den danske offentlighed er der et voksende behov for viden om køn, som er kernen i KVINFOs ydelse. Med har institutionen fundet en måde at imødekomme behovet på. IT har ikke erstattet samtalen med den låner, der møder personligt op på biblioteket eller ringer, men IT har for alvor gjort institutionen landsdækkende, og har øget kontakten udadtil i en grad og en udstrækning, som aldrig ville have været mulig ved personlig betjening. Men IT har også udviklet og fremmet organisationen indadtil med vidensdeling og samarbejde på tværs. KVINFO tjener ikke penge til samfundet, men vi skaber resultater til skatteyderne, der her får noget igen. Elisabeth Møller Jensen Direktør

4 Side 4 Økonomi & organisation KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet. Fra 2. kvartal 2002 overgik KVINFOs driftsbevilling fra finansloven til Tips- og Lottomidler til særlige biblioteker og Biblioteksformål, som fordeles af Biblioteksstyrelsen. Bevillingen for 2003 var kr. I 2003 har KVINFO herudover indgået aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om driftstilskud på kr om året i 4 år til fuld finansiering af Mentornetværk for kvinder med flygtninge- indvandrerbaggrund. I 2003 har KVINFO gennemført mindre projekter og udført konsulentopgaver for eksterne samarbejdspartnere som tilsammen har givet KVINFO en indtægt på kr. Som vidensinstitution er KVINFOs væsentligste omkostning lønninger. KVINFO har i 2003 haft udgifter til lønninger til fast og projektansat personale på i alt 5,5 mio. kr. KVINFO har til huse i bygningen Fisken på Chr. Brygge 3. Fisken er bygget sammen med Den sorte Diamant, som rummer Det Kongelige Bibliotek, der administrerer Fisken for Kulturministeriet. KVINFO har indgået en brugsretsaftale vedr. lokalerne i Fisken. KVINFOs bygningsdriftsudgifter udgjorde i 2003 knap 1/2 mio. KVINFOs bestyrelse Inge Henningsen (forkvinde), Rektorkollegiet Charlotte Kroløkke, Rektorkollegiet Annelise Rasmussen, Kvinderådet Jytte Nielsen, Personalerepræsentant Bente Rosenbeck, Forskningsstyrelsen Harald v. Hielmcrone, Statsbiblioteket Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek Jonna Holmgaard Larsen, Biblioteksstyrelsen KVINFOs samlede driftsregnskab udviser et underskud på kr for I 2003 blev der fra Kulturministeriets side udtrykt ønske om, at der udarbejdes en resultatkontrakt for KVINFO. Denne proces forventes sat i gang i løbet af foråret Personale KVINFO har fastansat personale svarende til 10,5 årsværk. Herudover har der i 2003 været 3,7 årsværk ansat på projekter, 1,5 årsværk i jobtræning og 2 årsværk i fleksjob. Den daglige ledelse varetages af direktør Elisabeth Møller Jensen. Den overordnede ledelse udgøres af bestyrelsen. Biblioteket Biblioteksleder Jytte Nielsen Forskningsbibliotekar Katarina Blomqvist Forskningsbibliotekar Line Holst

5 Side 5 Forskningsbibliotekar Jytte Larsen Bibliotekar Susanne Olsen Bibliotekar Vibeke Rafn Kontorassistent Eva Bankov Bibliotekar Helle Løvborg Studentermedhjælp Mai Riis Poulsen Administration Sekretariatsleder Jette Madsen IT koordinator Michael Bryder Receptionist Elin Nyboe Nielsen Servicemedarbejder Inger Kristensen Akademisk medarbejder Sarah Kjær Projektkonsulent Jacob Hald Pedersen Forum og mentornetværk Redaktør Annette Nielsen Redaktør Gunhild Riske Akademisk medarbejder Lene Myong Petersen Koordinator Lorraine Hayles Akademisk medarbejder Bente Bækgaard Akademisk medarbejder Mahasti Yazdi Journalist Charlotte Wienmann Jensen Tillidsposter Katarina Blomqvist Repræsenterer KVINFO i bestyrelsen for Kvindemuseet. Michael Bryder Medlem af bestyrelsen for NeMM, Netværk for forskning om Mænd og Maskulinitet. Elisabeth Møller Jensen Medlem af fælles censorkorps for litteraturhistorie (AU) og litteraturvidenskab (KU og SDU) Medlem af det landsdækkende censorkorps for dansk på universiteterne. Censor ved Kvinde- og Kønsstudier, Syddansk Universitet. Medlem af Advisory Committee on Equal opportunities for Women and Men. Medlem af Ligestillingsministeriets arbejdsgruppe vedr. mainstreaming af kommunikation og kampagner. Repræsenterer KVINFO i Koordinationsgruppen for kønsforskning. Medlem af Folkeuniversitetets programråd. Annette Nielsen Medlem af Danidas oplysningsudvalg. Jytte Nielsen Personalerepræsentant i KVINFOs bestyrelse.

6 Side 6 Biblioteket Samlingerne KVINFOs bibliotek er et landsdækkende forskningsog specialbibliotek, der registrerer, indsamler og formidler dansk og international kvinde-, køns- og mandeforskning. Bibliotekets samling omfatter også debatbøger, kønsstatistik, udstillingskataloger med kvindelige kunstnere, biografier og selvbiografier. Biblioteket gør en særlig indsats for at indsamle og registrere upubliceret materiale om ligestilling og kønsforskning - dvs. pjecer, rapporter, konferencepapirer, forskningsrapporter mv. i Danmark såvel som i Norden. Statistik Telefoner Tlf. til receptionen Tlf. til biblioteket Mails til biblioteket Besøgende Biblioteksbrugere Arrangementer Samlet besøgstal for biblioteket Udlån Almindeligt udlån Fornyelser Interurbane udlån Udenlandske udlån Udlån via kopi Artikler Artikler via interurbant lån Udlån i alt Kopisider ekspederet i forbindelse med forespørgsler På bibliotekets læsesal er der adgang til over 350 danske og udenlandske kvindeforskningstidsskrifter, nyhedsbreve og magasiner. Der er gratis adgang til Internet, danske og udenlandske databaser og CD- ROM. Bibliotekets samlinger er registreret i KVINFOs bibliotekskatalog. Bøger kan søges og bestilles online. Biblioteket har offentligt udlån og kan benyttes af alle interesserede. Derudover rummer biblioteket Danske Kvinders Fotoarkiv, der består af ca fotografier fra perioden De seneste års satsning på formidling af alle KVINFOs resourcer via internettet, bekræftes af tendensen gennem de seneste år, at KVINFOs bibliotek i stigende grad servicerer brugere fra hele landet via mail og telefon. KVINFOs bibliotekskatalog er integreret i bibliotek.dk og det har for 2003 betydet, at der er sket en 20% stigning i omfanget af udlån til andre bibliotekter. Øvrige aktiviteter Eksterne elektroniske ressourcer: På bibliotekets læsesal er der fortsat gratis adgang til følgende elektroniske informations-kilder: GENDERWATCH, der indeholder tidsskriftsartikler i fuld tekst fra ca. 150 internationale kvinde- og kønsforskningstidsskrifter og magasiner. KBs CD-ROM netværk. Besøg Biblioteket har i årets løb haft besøg af en lang række enkeltpersoner og grupper fra ind- og udland. Baggrunden for besøgene har ofte været, at danske og udenlandske personer, der arbejder inden for kvinde- og kønsforskningsfeltet, har ønsket at hente inspiration og viden om bibliotekets dokumentationsarbejde og serviceniveau. Udover

7 Side 7 præsentation af bibliotekets arbejde, har et større antal grupper været præsenteret for oplæg om bl.a. danske kvinders situation i de sidste 30 år, fronterne i ligestillingsdebatten i 1990 erne mv. Tilbud til kønsforskerne Biblioteket udsender 4 gange årligt kopi af indholdsfortegnelserne i de vigtigste kvinde- og kønsforskningstidsskrifter til ca. 150 kvinde- og kønsforskere. Forskerne kan efter modtagelsen frit rekvirere kopier af de enkelte artikler i tidsskrifterne. Jeg vil bare sige mange tak for det materiale du tilsendte mig i forbindelse med min danskopgave. Det var rigtig godt og nyttigt. Min makker og jeg fik et 10-tal for den! Bruger af Spørg KVINFO, Tina Spørg KVINFO I efteråret 2002 etablerede biblioteket spørgetjenesten SPØRG KVINFO på KVINFOs site. Tjenesten er siden oprettelsen blevet flittigt benyttet og anvendes især af mange folkeskole- og gymnasieelever i forbindelse med opgaveskrivning. Forespørgslerne arkiveres i redigeret form, så brugerne kan kigge på tidligere fremsatte spørgsmål og svar. Biblioteksvagten 1. september 2003 er KVINFOs bibliotek indtrådt i forskningsbibliotekernes samarbejde om at drive den nationale spørgetjeneste KVINFO bidrager med 1 ugentlig vagt på 2 timer. Undervisning af studerende I 2003 har biblioteket afholdt undervisning i databasesøgning og søgning på web i kvinde- og kønsforskningsrelevante ressourcer for et hold studerende fra Center for kvinde- og kønsforskning på Københavns Universitet. Retroinddatering af gråt materiale I 1980 erne indsamlede KVINFO en del såkaldt gråt materiale fra bl.a. fra den danske rødstrømpebevægelse og tidlige kvindeforskning. Det drejer sig om pjecer, seminarpapirer, duplikerede interne blade, specialer, afhandlinger, mv. Materialet omfatter omkring 2200 enheder. I december 2003 afsluttede biblioteket inddatering af materialet, der nu er søgbart og tilgængeligt for en større offentlighed via KVINFOs bibliotekskatalog. Projektet blev finansieret af Biblioteksstyrelsens retroinddateringspulje og KVINFO.

8 Side 8 Konsulentopgaver Den stadig stigende anerkendelse af køn som specialiseret vidensområde med egen metode, eksperter, kilder mv. har skabt en efterspørgsel efter KVINFOs ekspertise. Derfor udfører KVINFOs medarbejdere en række konsulentopgaver på kontraktbasis for forskellige organisationer og virksomheder. Ligestillingsafdelingen Kvinder i ledelse - KVINFO har i maj/juni 2003 ydet konsulentbistand til hjemmesidetemaer om kvinder i ledelse i private erhverv, forskning og kommunalpolitik. Opgaven blev udført af Jytte Larsen og bestod i udarbejdelse af kommenterede litteraturlister, udvælgelse af statistisk materiale, udformning af tekst og rådgivning om design. Mainstreaming - KVINFO har leveret links til ministeriets online værktøjskasse om mainstreaming. Sitet forventes at blive publiceret i foråret Jytte Larsen, KVINFO, har udarbejdet en samling kommenterede links til de mest kvalificerede webressourcer og online udgivelser om mainstreaming. KVINFO har bidraget til internetportalen med en oversigt over kvindeliv i Danmark efter Oversigten er udarbejdet af Katarina Blomqvist og indeholder en fyldig årstalsliste med informationer om de væsentlige begivenheder i dansk kvindehistorie, ligestilling og kvindekultur. Portalen stiller relevant, lettilgængelig information til rådighed for at fremme integrationsprocessen for yngre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Den er udarbejdet i samarbejde mellem 30 institutioner og organisationer under ledelse af Statsbiblioteket/ Indvandrerbiblioteket, og portalen drives med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Feministisk Ledelse Elisabeth Møller Jensen har været værtinde for LOs ledelsesuddannelse for kvindelige ledere: Feministisk Ledelse. Det var en 2-årig netværksuddannelse, der startede i august 2001 på baggrund af en repræsentationsundersøgelse, som blev fremlagt på LO-kongressen i Formålet var at skabe grobund for en organisationsudvikling, der matchede fagbevægelsens ligestillingspolitiske målsætninger. Elisabeth Møller Jensen har som værtinde været tovholder og inspirator på

9 Side 9 uddannelsens seminarer, hvor en lang række kvindeog kønsforskere har deltaget i uddannelsen af deltagerne. Frisører får for lidt i løn I 2003 indgik KVINFO en kontrakt med Dansk Frisør & Kosmetikerforbund om at medvirke i tilrettelæggelsen af en kampagne for bedre løn- og arbejdsforhold. Kampagnen fik sloganet "Frisører får for lidt i løn". KVINFOs opgave var at bidrage til opbygningen af et nyt image for faget og forbundet gennem undervisning og supervision. Projektet, der blev udført af Elisabeth Møller Jensen og Jytte Larsen, omfattede præsentationer af teorier om kønsarbejdsdeling, kønsproduktion og livsstilsanalyse på kurser, seminarer og møder med forbundets ledelse og kampagneteam. LO Udarbejdelse af notat om forskningssituationen på centrale ligestillingspolitiske felter til brug for oplæg om ligestilling på LOs kongres. Opgaven blev udført af Jytte Larsen. KVINFO & Co - et udviklingsprojekt KVINFO modtog økonomisk støtte fra Erhvervs- og Boligstyrelsen til et udviklingsprojekt, der skal afdække muligheder for samarbejde mellem KVINFO og det private erhvervsliv. Udviklingsprojektet skal analysere KVINFOs nuværende ydelser for at identificere og beskrive områder, der kunne have interesse for et samarbejde med det private erhvervsliv. Udviklingsprojektet forventes afsluttet i løbet af 2004.

10 Side 10 kvinfo.dk: 3. generation Portalen giver adgang til Bibliotekskatalog - adgang til publikationer og lån Dansk Kvindebiografisk Leksikon - opslagsværk med betydningsfulde kvinder Kalender - nordisk samarbejde om annoncering af arrangementer om køn Kvindekilder - temaer i dansk kvindehistorie Kvinder på Linjen - base med cv er på kvindelige eksperter Webmagasinet Forum - tidsskrift for køn og kultur Linkterminalen - samling af links til globale artikler med kvindeog kønsvinkler Mentornetværk - et netværk, der skaber kontakt mellem kvinder med en flygtninge-/indvandrerbaggrund og danske kvinder.... I øvrigt er der også stærkt underholdende sager som et link til sitet Dead women you should know about. Alt for damerne KVINFOs vigtigste prioritet i 2003 har været udviklingen af en tidsvarende 3. generations-udgave af kvinfo.dk. KVINFO har med kvinfo.dk:3. generation ønsket over for centrets mange forskellige brugergrupper at synliggøre de mange vidensressourcer centret huser via et samlet portallignende site. Dette har ligget klart i forlængelse af KVINFOs hovedstrategi, nemlig at satse på internettet i den brede formidling af viden om køn. Flagskibet for lanceringen af kvinfo.dk: 3. generation var en online version af Dansk Kvindebiografisk Leksikon (DKL) med avancerede søgemuligheder. Leksikonet udkom i fire bind på forlaget Rosinante i 2001, og det omfattede 1924 biografier over betydningsfulde kvinder i Danmark fra middelalderen til i dag. Alle biografier ligger nu i DKL Online. Som vidensproducerende organisation er det afgørende, at KVINFOs samlede medarbejdergruppe aktivt kan bidrage til udviklingen af sitets indhold. Derfor har alle medarbejdere været engagerede i arbejdet med opbygningen af sitet - front end såvel som back end - igennem hele udviklingsprocessen. Det har derfor også været et formål med sitet at udvikle et content management system, der nemt kan betjenes af alle personalegruppper. Siden lanceringen har en redaktionsgruppe på tværs af faggrupperne arbejdet med at udnytte og udvikle de muligheder, som det nye site giver. Det drejer sig fx om at producere stof til Kvinfo Nyt (sitets forside), Biblioteks Nyt og temapakker om aktuelle emner. Nyt logo I forbindelse med at blev relanceret og redesignet fik organisationen også nyt logo. Designer Michala Norup står bag processen og det endelig resultat. Logoet bruges på og på brevpapir og visitkort. Web-projekter Kvinder på Linjen Årsskiftet 2003/04 udløb den nuværende aftale med Politiken om deres drift af ekspertdatabasen Kvinder på Linjen. KVINFO har valgt selv at overtage driften af basen. Det har lettet mange arbejdsgange, og funktionalitet og design er tilpasset KVINFOs nye hjemmeside. Fremover anvendes et content management system som redigeringsværktøj i lighed med det, der er anvendt til Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Dansk Kvindebiografisk Leksikon Juni 2003 blev Dansk Kvindebiografisk Leksikon

11 Side 11 Det hele er gennemarbejdet og seriøst, og henvendt til alle, der har interesse i kvindepersonligheder. Citat fra Jubii Net nyt publiceret på KVINFOs site i en særlig onlineversion. Leksikonets 1924 biografier er lagt ind i en database, hvor hver enkelt biografi er blevet udstyret med kontrollerede emneord, professioner, organisationer samt periodiseringer. Der er i opbygningen af databasen lagt vægt på, at sikre så mange kvalificerede søgeindgange som muligt. Ny kalender KVINFO lancerede i begyndelsen af marts en ny elektronisk kalender med konferencer, seminarer, udstillinger, møder, kurser, debatter, foredragsrækker, kulturarrangementer osv. i ind- og udland. Kalenderen er et nordisk samarbejde mellem: Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning KILDEN, informations- og dokumentationscenter for kvinde- og kønsforskning i Norge Nationella sekretariatet för Genusforskning i Sverige og KVINFO Danmarks første kvindepolitiske offentlighed KVINFO påbegyndte november 2003 et nyt kvindehistorisk projekt, hvis vigtigste indhold er digitalisering af 6 kvindepolitiske tidsskrifter fra perioden herunder bl.a. tidsskriftet Kvinden og Samfundet og Hvad vi vil. Formålet er at give adgang til de vigtigste kvindetidsskrifter i perioden og at etablere et sammenhængende kvindehistorisk site, der integrerer KVINFOs eksisterende webressourcer, Dansk Kvindebiografisk Leksikon og Kvindekilder med de digitaliserede tidsskrifter i en formidlingsmæssig helhed. Projektet er et samarbejdsprojekt med Statsbiblioteket, der står for digitaliseringsdelen. Projektet er indtil videre finansieret af Kulturnet Danmark, Statsbiblioteket og KVINFO.

12 Side 12 Mentornetværket KVINFOs mentornetværk har haft et forrygende første år. Ved udgangen af 2003 havde netværket godt 400 personer tilknyttet fordelt på 119 mentees, 152 mentorer og 125 kontaktpersoner. Mentees kommer fra 55 forskellige lande med en meget bred spredning i alder, uddannelse og joberfaring, som også gør sig gældende hos mentorerne. I alt blev 91 par matchet, og erfaringerne fra de enkelte match har været meget positive. I løbet af året er der etableret en afdeling af mentornetværket ved Kvindemuseet i Århus, som officielt åbner 1. april Henvendelserne til KVINFOs mentornetværk fra en bred gruppe af interesserede parter fra erhvervsliv til uddannelsesinstitutioner var overvældende og lover godt for den fortsatte drift og udvikling af mentoridéen. Ved udgangen af året blev netværkets iøjnefaldende folder leveret af designer Maria Elskjær fra Bysted. De to guldfisk, der søger kontakt med hinanden på forsiden, er hurtigt blevet til netværkets varemærke. Jeg har via mentornetværket for første gang mødt en dansk kvinde med samme faglige baggrund som mig selv. Da jeg kom hertil, kendte jeg jo kun min mand, hans familie og deres omgangskreds, og ingen af dem arbejder inden for mit fag. Harpreet, 29, bioteknolog Da jeg startede eget firma, måtte jeg selv sande, at netværk er alfa og omega for at klare sig i Danmark. Alle mine opgaver er hidtil opstået ud af netværk og personlige kontakter. Grete, 44 år, ingeniør De positive erfaringer Mentornetværket har formået via etableringen af den personlige kontakt mellem mentor og mentee at åbne døre til Danmark og skabe netværk, som er så afgørende for at finde fodfæste i landet. Mentor forventes ikke at kunne skaffe mentee et job, men det er dog sket. Andre mentees har fået praktikplads via mentor, og andre igen er kommet til deres første jobsamtale efter at have fået en mentor, som typisk hjælper med at målrette og udforme ansøgninger og CV samt øve jobsamtaler. For mange mentees medfører det at have en personlig mentor en klar forbedring af deres danskkundskaber. Med en mentor kan der øves dansk i trygge rammer, og det giver øget selvtillid og -værd, når der skal søges job og navigeres i det danske samfund. Mange mentees oplever i Danmark en betydelig grad af social isolation. Dette indebærer begrænsede muligheder for at øve dansk, hvilket får negative konsekvenser, når mentee skal søge arbejde eller tage videreuddannelse. Møder Der blev i 2003 afholdt to velbesøgte netværksmøder og en workshop. På netværksmødet i september holdt konsulent Anne-Marie Levy fra Dansk Industri et oplæg om, hvordan man kan bruge sine naturvidenskabelige kompetencer uden for traditionelle jobpositioner i Danmark, og konsulent Esther Holm fra AS/3 holdt oplæg om den gode jobansøgning og det gode CV.

13 Side 13 Mentornetværket har naturligvis en stor udadvendt aktivitet og bliver løbende inviteret til at deltage og holde foredrag i mange sammenhænge fra fagforeninger til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Mentorkoordinator Lorraine Hayles har bl.a. talt om mentornetværkets erfaringer på Københavns Rådhus til et større møde om socialt ansvar. Netværket var også til stede med en stand på konferencen Integration och jämställdhet i Norden i Malmø arrangeret af Nordisk Ministerråd. Presse Mentornetværket har fået en bred medieomtale i både trykte og elektroniske medier. Blandt større indslag og artikler kan nævnes: Portræt af mentorkoordinator Lorraine Hayles i Magisterbladet Indslag i græsk tv, som led i en større serie om livet i EU-landene 25.8: Artikel i dagbladet Information, Kvinder hjælper kvinder 1.11: Artikel i lederbladet Ndialog, Et rygstød i et nyt land 5.12: Forsidehistorie i fagbladet Sygeplejersken nr. 49, Integration gennem faglighed

14 Side 14 Først i FORUM Webmagasinet Forum bringer originale artikler inden for stofområdet køn og kultur. Det gælder forskerportrætter, boganmeldelser, globalt stof, features om aktuelle emner mv. Fint Nyhedsbrev! Aktuelt, berigende, nye indspark... som vanligt. Well done :-) Læser af Forum, Bente Artikler Fra maj 1998 til 2003 har Forum bragt ca. 500 artikler. Nye artikler udkommer en gang om måneden. Linkterminalen Fra har Linkterminalen bragt ca. 900 links til globale artikler om køn og kultur. Nyhedsbrev FORUM har pr knap 2500 abonnenter på sit nyhedsbrev. Redaktionen har sporet forskellige artikler fra 2003 for at se, hvordan temaer og portrætterede forskere fra FORUM artikler bliver brugt i andre medier og dermed skaffer forskerne synlighed. En af originalkilderne til artiklen Før usynligheden om kvinder og kunst (31.3) interviewes i P1 Morgen den 3.4. og i P1 Silikone den 8.4. Interview med den svenske antropolog Sara Johnsdotter Omskæring i Sverige - mediehysteri (31.3). blev fulgt op med nyt interview af Sara Johnsdotter i Information 8.4. Portræt af maskulinitetsforsker Simon Sjørup Simonsen Han trykker på mænds ømme punkter ( ) følges op i Ny Viden, SDU februar 2003, Fyns Stiftstidende 21.2., Berlingske Tidende 27.2., Jyllands Posten, Politiken mv. Portræt af antropolog Mette Bech Risør Gravide rygere (26.6.) dækkes i landsdækkende og lokal tv og som forside i Weekendavisen Forums anmeldelse Den globale hjertetransplantation (10.9.) af Barbara Ehrenreich og Arlie Russell Hochschild (red): Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, Granta, blev fulgt op med en anmeldelse i Politiken den artikler er blevet købt og bragt i andre medier: Artiklen Ølpigerne i Cambodja i Ølentusiasten. Han trykker på mænds ømme punkter og Maskulinitet under forandring i Mannsforskning. Når kvinder leger mænd i Panbladet, og Køn og kultur i fysik (portræt af antropolog Cathrine Hasse) i DPUs blad Asteriks.

15 Side 15 Statistik for web KVINFOs årsberetning har haft statistik for trafik på gennem flere år. Og tallene er stort set støt og brat stigende. Det er vores klare fornemmelse, at sitet bliver brugt mere og mere. Vi får flere mails og kommentarer til indholdet end tidligere. Nyheder fra KVINFOs site finder vej til andre medier i større grad end tidligere. Men statistikkens tal skal tages med et gran salt. Besøgende Stigning Sidehenvisninger Unikke Stigning adresser % % % % *) - 26 % *) Ikke tilgængelig *) Tal for årets sidste tre måneder mangler. I stedet er brugt et gennemsnit af årets første 9 måneder **) Tal for september er udregnet som gennemsnit af årets øvrige måneder linkterminalen.kvinfo.dk **) **) Ikke tilgængelig Micromarc (biblioteket) Statistik utilgængelig Statistik utilgængelig; lå på Politikens webhotel Besøgende Tallet for besøgende viser, hvor mange brugere der har været inde på sitet. Hvis man holder en pause og vender tilbage efter 30 minutter, tæller det som to besøg. Brugere registreres med en adresse, hvor de kommer fra. Og her starter problemerne. Søgerobotter er ikke skilt ud i statistikken. Deres aktivitet på nettet er stigende, men denne stigning er ikke reel stigning i brug. Desuden kommer mange forskellige personer med samme adresse. Dette sker, hvor fx medarbejdere går ud gennem én server. Dette giver væsentlig færre besøg. Sidehenvisninger Tallet "sidehenvisninger" viser, hvor mange gange sider er blevet hentet frem. Dette tal er renset for fx grafik-elementer, og udtrykker kun reelle sider. Det er meget højt i forhold til antal besøgende. Tages det for pålydende, skulle hvert besøg give anledning til læsning af mere end 200 sider. Forklaringen ligger i søgerobotternes adfærd. Unikke adresser Her gælder de samme vanskeligheder som nævnt ovenfor under besøgende. Det giver mest mening at læse tallet sammen med besøgende. Jo mindre tallet er i forhold til besøgende, jo flere gange er brugere vendt tilbage.

16 Side 16 Foredrag KVINFO har en lang tradition for at arrangere foredrag om kvinde- og kønsrelaterede emner. Oftest er biblioteket den fysiske ramme. Maskulinitet i dans Foredrag d. 8.5 ved Nanna Lykke Andersen om Eske Holm på KVINFOs bibliotek. Introduktioner til feministisk teori Det feministiske teorifelt er omfattende, mangfoldigt og i fremdrift. Men hvad betyder det egentlig, at kønnet er en konstruktion? Hvorfor er Luce Irigaray og Julia Kristeva stadig højaktuelle? Og hvilken betydning har queerteori og postkolonialisme haft for feminismen som teoretisk, tværfaglig praksis? Rækken af foredrag blev holdt i perioden , og foredragsholderne var ph.d. Lilian Munk Rösing, cand.mag. Susanne Brønnum Cordes, cand. mag. Lene Myong Petersen, ph.d. Connie Carøe Christiansen, cand.mag. Mette Liv Mertz. QUEER som teori, perspektiv og politik Queer som teori, aktivisme og kulturkritik har haft stor fremgang både i og uden for akademia siden starten af 1990'erne. I en queer optik analyseres og undergraves ikke blot heteronormativiteten, men også forestillingen om autentiske identiteter. KVINFO bød på fem foredrag i efteråret om queer som teori, perspektiv og politik. Foredragene blev holdt i perioden af cand.mag. Mette Liv Mertz, cand.mag. Maja Bissenbakker Frederiksen, mag.art. Tina Raun, doktorand Sara Edenheim og cand.mag. Rasmus Præstmann Hansen. Kvindesagens Klassikere fra Christine de Pisan til Virginia Woolf Foredragsrækken var arrangeret sammen med Folkeuniversitetet, og løb af stabelen Foredragene bød på fire forskeres læsninger af nogle af kvindesagens centrale klassikere, fra middelalderen til modernismen. Foredragsholdere var mag.art. Lise Busk-Jensen, dr.phil. Nanna Damsholt, cand.mag. Kirsten Gomard og mag.art. Toni Liversage.

17 Side 17 Besøg KVINFO modtager hvert år en lang række besøgende fra både ind- og udland. Besøgende kommer for at blive introduceret til KVINFOs organisation og historie, for at få viden om ligestilling i Danmark, for at høre om specifikke aktiviteter, mv. KVINFO har en lang række samarbejdspartnere, der regelmæssigt besøger centeret Professor Winnie Frohn, Ecole des sciences de la gestion, Quebec. Møde om KVINFOs aktiviteter og ligestilling i Danmark Lotta Strandberg og Tone Vold-Johansen fra Nordisk Institutt for Kvinne- og Kjønnsforskning. Omvisning og præsentation af KVINFO. Diskussion af samarbejde og projekter Masaya Yamauchi, journalist ved den japanske avis Chugoku Shimbun. Et interview om ligeberettigelse, kvinders deltagelse i det politiske liv og KVINFOs rolle. Gender and Power in the New Europe - 5th European Feminist Research Conference Konferencen blev afholdt ved Lunds Universitet august Forskningsbibliotekar Katarina Blomqvist var koordinator og organiserede workshoppen Women s History Online - Digitalisation and promotion of sources to women s history. Den danske oplægsholder var KVINFOs biblioteksleder Jytte Nielsen med et oplæg med titlen: Digitalisation of the Cultural Heritage of Women s History - The Columbus egg of women s politics? Workshoppen var velbesøgt og en god lejlighed til at udveksle erfaringer med kvindehistorisk digitaliseringsarbejde. Konferencedeltagerne havde mulighed for en bustur til KVINFO og København, hvor KVINFO ved Line Holst Jørgensen var vært ved en kvindehistorisk byvandring gennem det gamle København. Under konferencen deltog Katarina Blomqvist i et møde i Women Information Network Europe (WINE), og Elisabeth Møller Jensen deltog i generalforsamling i Association of Institutions in Feminist Education (AIOFE). I forbindelse med konferencen blev Line Holst Jørgensens præsentation af KVINFOs webressourcer og projekter publiceret i News from NIKK Lektor Ulla Grapard med 12 amerikanske studerende, Colgate University, USA. Præsentation af KVINFO og oplæg om kvindepolitik og ligestilling i Danmark Præsentation af for Kulturministeriets erfa-gruppe på KVINFOs bibliotek Møde med Anette Funch Thomassen og Kathryn Willens ved North by Northwest Ibaraki Prefectural Government, Women s and Youth Division, Japan. Besøget omfattede 33 personer og var organiseret af Tumlara Corporation. Oplæg om KVINFOs aktiviteter og om ligestilling og kvindepolitik i Danmark fra 1960 til i dag Ulla Hauer, fuldmægtig i Udenrigsministeriet. Møde forud for verdenstopmøde om informationsteknologi Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos fra Nordisk Institutt for Kvinne- og Kjønnsforskning. Diskussion af samarbejdsprojekter.

18 Side 18 Uddrag af Elisabeth Møller Jensens kalender Som direktør for KVINFO har Elisabeth Møller Jensen en lang række udadvendte aktiviteter, fx møder med bevilgende myndigheder, samarbejdspartnere, journalister, politikere, forskere mv Derudover holder hun foredrag og oplæg for organisationer, foreninger og interessenter og skriver artikler og kommentarer i dagspressen Kort kvindepolitisk hilsen til japanske kvinder. Del af udstilling om nordiske kvinders kamp for borgerrettigheder, hvor også organisationer og biblioteker blev præsenteret. Arrangeret af The Center for the Advancement of Working Women, Tokyo.... lur mig, om ikke rødstrømpernes gennemslagskraft i sin tid hang sammen med, at de havde fat den helt lange ende med den skelsættende påstand om, at det private er politisk. Berlingske Tidende, Tilbage til 50 erne kronik, Berlingske Tidende Oplæg om kvinders repræsentation i fagbevægelsen. For bestyrelsen i KAD, afd Foredrag om Mathilde Fibiger på Feministisk Ledelse (FL), Esbjerg Højskole. FL er et ledelsesudviklingsprojekt i LO-regi Fra barber til Branding, Højstrupgård. Oplæg for Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Interview til Mænd tjener på uddannelse, feature i Jyllands Posten Bogen på mit natbord, interview i Kristeligt Dagblad Reflections on strategies and planning of a training programme to promote women in management within the Danish Unions, oplæg i en workshop på konference i Tallinn om Women and Democracy Debat med Christine Antorini om ligestilling i Silikone, P1, DR Interview til Lokalradioerne om KVINFOs mentornetværk, Lynx Media Interview til P3, Nyhederne om KVINFOs mentornetværk Interviewet af Carl Jack til Luk lige løngabet, LO-website: Kvinder i litteraturen, foredrag for Feministisk Ledelse, Hotel Ansgar, Esbjerg.

19 Side Værtinde på Esbjerg Højskoles 8. marts arrangement Kvindedagen markeret, kritisk kommentar til A4s Ligestilling I strid modvind Kastrationstruede ansøgere, kommentar i Information At foretrække kvinder, kommentar til Berlingske Tidende Den litterære institutions årsmøde på Hald Hovedgård: Ordstyrer på en paneldebat, Hvor blev den kønnede læsning og kulturkritik af, med deltagelse af Lise Busk-Jensen, Jette Lundbo Levy og Dag Heede Hvad er ligeløn? Oplæg på konferencen Luk lige løngabet. Basecamp. Arr. LO Marys store udfordring, Interview til Kristeligt Dagblad Tronfølgerparret bør profilere sig. Interview i: Dagbladet Roskilde Tidende Horsens Folkeblad Fyns Amts Avis Helsingør Dagblad Næstved Tidende Lolland-Falsters Folketidende Midtjyllands Avis Flensborg Avis via Ritzaus Bureau (22.10) Fokusgruppemøde med medlem af Borgerrepræsentationen Heidi Wang vedr. mentornetværkets anvendelighed for asiatiske kvinder Ligestilling presser sig på. Kommentar til Berlingske Tidende Oplæg i baggrundsgruppen Kvinder, ledelse og forretning, Dansk Industri Rundbordssamtale vedrørende ny tværfakultær uddannelse, Københavns Universitet Oplæg om ligestillingsdiskussionen i DK for en gruppe baltiske gymnasielærere. Arr. Kulturinstituttet Foredrag om Virginia Woolfs bog Eget værelse, Esbjerg Højskole.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2004 KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København K Side 2 Indhold Forside KVINFO fik i 2004 lavet en ny folder, der præsenterer centerets

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Jobprofil Rekruttering af direktør til KVINFO Genitor ApS Langebrogade 5, 1411 DK-København K 1. Indledning KVINFOs bestyrelse har bedt Genitor

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract

Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract Viden i spil Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden Af Jytte Nielsen Abstract Med udgangspunkt i KVINFOs arbejde med opbygning af en kvindehistorisk netportal argumenterer artiklen for, at forskningsbibliotekerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO?

KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO? KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO? FORORD KVINFOs ÅRSBERETNING 2008-2009 KØN INFORMATION KULTUR LIGESTILLING FORSKNING ETNICITET Der findes ingen ligestillingsproblemer i Danmark..øh!? Engang imellem

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere