Interviewer: Hvis en respondent spørger, hvordan kyst er defineret, forklares at det ca. er den del af landet, hvorfra havet er synligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewer: Hvis en respondent spørger, hvordan kyst er defineret, forklares at det ca. er den del af landet, hvorfra havet er synligt."

Transkript

1 BalticSurvey spørgeskema 13. april 2010 Hej! Vi laver en undersøgelse af folks syn på forskellige forhold vedrørende Østersøen, og i denne forbindelse vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål. Det vil tage min at gå i gennem spørgsmålene. Undersøgelsen gennemføres på vegne af en række forskningsinstitutioner fra alle Østersø landene, og de samme spørgsmål bliver stillet til folk i alle de lande, der grænser op til Østersøen. Dine svar vil være anonyme. 0. Vi vil være meget glade, hvis du vil deltage. Vil du det? gå videre med spørgeskemaet Okay, tak og farvel. Når jeg refererer til Østersøen mener jeg hele det havområde, der afgrænses af Sverige, Finland, Rusland, de baltiske lande, Polen, Tyskland og Danmark. I Danmark inkluderer dette område alle farvande, fjorde og kystområder i den østlige del af Danmark, dvs. øst for Jylland. Dette er eksempelvis også Storebælt og Kattegat. Du bedes bemærke, at når jeg refererer til Østersøen, så omfatter det havet såvel som fjordene og kysterne i det østlige Danmark. Hvis en respondent spørger, hvordan kyst er defineret, forklares at det ca. er den del af landet, hvorfra havet er synligt. 1. 1a. Hvilken kommune bor du i? KOMMUNE 1b. Hvad er dit postnummer? POSTNUMMER Synovate: Stil ikke spørgsmål 1a og 1b hvis disse kan udfyldes uden at stille spørgsmålene til respondenten. 2. Hvor langt bor du ca. fra Østersøen? Giv et ca. svar i antal kilometer. KILOMETER Hvis respondenten spørger om afstanden skal angives i fugleflugt eller som vejlængde svares der fugleflugt. Spørgsmålet referer til respondentens permanente hjem og ikke til f.eks. et sommerhus. Hvis nødvendigt, så hav en samtale med respondenten for at hjælpe ham/hende med at angive en ca. afstand. Start f.eks. med at spørge Er det mere eller mindre end 30 km?. (Det er muligt at intervieweren VED at der er mindre end 30 km til Østersøen fra der, hvor respondenten bor. I sådanne tilfælde vil det være mere passende at starte samtalen med et mindre antal km.) 1

2 3. Har du været eller er du via dit erhverv på nogen måde afhængig af Østersøen? 4. Har du nogensinde været ved Østersøen i din fritid? Det kunne f.eks. være for at svømme, sejle eller fiske men kunne også f.eks. være for at gå en tur langs kysten, stå på skøjter eller i forbindelse med færgesejlads eller et krydstogt. gå til spørgsmål 5 gå til spørgsmål Hvornår besøgte du sidst Østersøen i din fritid? DET SENESTE ÅR (APRIL 2009-MARTS 2010) gå til spørgsmål 6 INDENFOR DE SIDSTE 5 ÅR MEN IKKE INDENFOR DE SENESTE 12 MDR. gå til spørgsmål 20 MERE END 5 ÅR SIDEN gå til spørgsmål 20 Hjælpetekst: Var det indenfor de seneste 12 måneder, dvs. april 2009 til marts 2010, Indenfor de seneste 5 år, men ikke indenfor de seneste 12 måneder eller Mere end 5 år siden? 6. 6a. Tænk nu på sommerhalvåret, altså månederne april til september Ca. hvor mange dage brugte du noget af din fritid ved Østersøen i denne periode? Hjælpetekst: et halt år~ 180 dage Hvis nødvendigt, hjælp respondenten med at angive ca. antal dage ved at spørge Flere eller færre end 5 dage? 6b. Og tænk nu på vinterhalvåret, altså månederne oktober 2009 til marts Ca. hvor mange dage tilbragte du noget af din fritid ved Østersøen i denne periode? Hjælpetekst: Et halvt år ~ omkring 180 dage Hvis nødvendigt, hjælp respondenten med at angive ca. antal dage ved at spørge Flere eller færre end 5 dage? 2

3 7. Indenfor det sidste år, hvor du brugte ca. X dage ved Østersøen, hvor mange gange gjorde du da følgende: læg svarene fra 6a og 6b sammen for at få X. Det sidste år: april 2009-marts2010. a. Svømmede og/eller badede (i Østersøen)? b. Dykkede (i Østersøen)? c. Vindsurfede eller stod på vandski? d. Sejlede, f.eks. i sejlbåd, motorbåd, kajak, kano eller robåd? e. Isfiskede? f. Fiskede på anden vis end isfiskning? g. Var på stranden eller ved kysten for at gå en tur, spise mad, sole dig, se turistattraktioner eller kulturelle steder el. lign.? h. Stod på ski eller skøjter? i. Var på krydstogt eller sejlede med færge i rekreativt øjemed? Hvis nødvendigt, snak med respondenten for at hjælpe ham/hende med at angive et antal dage ved at spørge Mere eller mindre end X dage?, hvor X er summen af svarene på 6a og 6b. (Dog, hvis 6a+6b=1 dag, prøv da bare at undersøg hvilke aktiviteter, respondenten foretog sig denne dag) Hvis en respondent spørger, hvordan kyst er defineret, forklares at det ca. er den del af landet, hvorfra havet er synligt. 3

4 For de respondenter, der kun besøgte Østersøen i April-september 2009 (se svar på 6a) ELLER kun besøgte Østersøen i oktober 2009 marts 2010 (se svar på 6b): Nu bedes du tænke på dit seneste besøg ved Østersøen i din fritid før 1. april. Du vil nu blive stillet en række spørgsmål om dette specifikke besøg. o Spring seneste over hvis 6a=1 dag eller 6b=1 dag og spring også spørgsmål 11 og 12 over for denne respondent. For de respondenter, der besøgte Østersøen BÅDE i april-september 2009 og oktober 2009-marts 2010 (se svar på 6a og 6b): o Sig følgende til hver anden respondent: Nu bedes du tænke på dit seneste besøg ved Østersøen i din fritid i sommerhalvåret, altså april-september Du vil nu blive stillet en række spørgsmål om dette specifikke besøg. Spring seneste over hvis 6a=1 dag og spring også spørgsmål 11 og 12 over for denne respondent. o Og sig følgende til hver anden respondent: Nu bedes du tænke på dit seneste besøg ved Østersøen i din fritid før 1. april. Du vil nu blive stillet en række spørgsmål om dette specifikke besøg. Spring seneste over hvis 6b=1 dag og spring også spørgsmål 11 og 12 over for denne respondent. 8. I hvilken måned foregik besøget ved Østersøen? MÅNED Tjek at den måned de svarer falder inden for den periode, som respondenten efter spørgsmål 7, blev bedt om at tænke på. 4

5 9. hvis svaret på 7i var mere end 0 dage, stil spørgsmål 9a. Hvis 7i=0 dage, gå direkte til 9b i den tredje kolonne i tabellen herunder og fortsæt med de andre spørgsmål i samme kolonne. 9a. Var dit seneste besøg kun for at tage på et krydstogt eller sejle med færge? brug spørgsmålene i kolonne 2 i tabellen nedenfor brug spørgsmålene i kolonne 3 i tabellen nedenfor 9b, 9c Kolonne 2 Kolonne 3 Spørgsmål hvis 9a= Spørgsmål hvis 7i=0 eller 9a= 9b. Hvorfra afgik sejlturen? (Angiv venligst nærmeste større by). NAVN PÅ BY 9c. Hvad var destinationen (målet) på sejlturen? Angiv venligst nærmeste større by. NAVN PÅ BY hvis respondenten ikke kender den nærmeste større by, bed ham/hende om at angive f.eks. kommune, gammelt amt, region eller landsdel (eller land hvis udlandet). Hvis krydstogtet ikke har en destination (f.eks. ved rundtur på havet) indsæt afgangsstedet i spørgsmål 9c også. 10. Varede sejlturen mere end 1 dag? Hvor mange dage? 5 9b. Hvor ved Østersøen foregik dit besøg? (Angiv venligst nærmeste større by. Hvis du besøgte et andet Østersøland, er navnet på landet nok). NAVN PÅ BY ELLER LAND hvis respondenten ikke kender den nærmeste større by, bed ham/hende om at angive f.eks. kommune, gammelt amt, region eller landsdel Var du på dette sted mere end 1 dag? Hvor mange dage? Hvor mange timer? Hvor mange timer? ANTAL TIMER ANTAL TIMER Husk at springe 11 og 12 over, hvis 6a og/eller 6b = 1 dag, i henhold til teksten lige før spørgsmål Hvilke aktiviteter foretog du dig under dette besøg? Hvis besøget var i aprilseptember 2009, spring 11e (isfiskning) og 11h (stå på skøjter og ski) over, med mindre det er rimelige aktiviteter (f.eks. i et koldt land). Ændr også 11f til fiskede. a. Svømmede eller badede (i Østersøen)?

6 b. Dykkede (i Østersøen)? c. Windsurfede eller stod på vandski? d. Sejlede f.eks. med sejlbåd, motorbåd, robåd, kano eller kajak? e. Isfiskede? f. Fiskede på andre måder end isfiskning? g. Var på stranden eller ved kysten for at gå en tur, spise mad, solbade, besøge turistattraktioner eller kulturelle steder osv.? h. Stod på skøjter og/eller ski? 12. Foretog du samme sejltur mere end én gang i sommerhalvåret, altså aprilseptember 2009 / vinterhalvåret, altså oktober 2009 marts 2010? Hvor mange gange? vælg periode (aprilseptember 2009 eller oktober i. Var på krydstogt eller med færge i rekreativt øjemed? Hvor mange ture, hvor du lavede det samme det samme sted, foretog du dig i sommerhalvåret, altså april til september 2009 / vinterhalvåret, altså oktober 2009-marts 2010? Hvor mange gange? 6

7 marts 2010) alt efter hvilken periode der blev valgt lige før spørgsmål På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt, hvordan vil du beskrive havvandets kvalitet der, hvor din sidste sejltur foregik? Hvis respondenten spørger efter mere information om skalaen, oversæt 2 med rimelig dårlig kvalitet, 3 med hverken god eller dårlig kvalitet og 4 med rimelig god kvalitet. 14. For at komme til der, hvor sejlturen begyndte, kom du da hjemmefra eller kom du fra et andet sted, f.eks. fra et sommerhus eller fra noget families hjem? FRA BOPÆL FRA ET ANDET STED 15. Hvor langt var der ca. hjemmefra/fra det andet sted* til der, hvor sejlturen startede? KILOMETER Hjemmefra/det andet sted, formuleres ud fra svaret i foregående spørgsmål Hvis respondenten spørger, om afstanden er i fugleflugt eller som afstand på vej, svar da fugleafstand. Hvis nødvendigt, så hav en samtale med respondenten for at hjælpe ham/hende med at angive en ca. afstand. Start f.eks. med at spørge Er det mere eller mindre end 20 km?. (Det er muligt at intervieweren VED at der er mindre Sig den samme aktivitet, som den hvis respondenten svarede til kun et af punkterne i spørgsmål 11a-i. Vælg periode alt efter hvilken periode der blev valgt lige før spørgsmål 8. dem du lige har angivet i dette spørgsmål henviser til de aktiviteter der blev angivet i spørgsmål 11. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt, hvordan vil du beskrive havvandets kvalitet på det sted og tidspunkt, hvor besøget foregik? Hvis respondenten spørger efter mere information om skalaen, oversæt 2 med rimelig dårlig kvalitet, 3 med hverken god eller dårlig kvalitet og 4 med rimelig god kvalitet. For at komme til det sted du besøgte, kom du da hjemmefra eller kom du fra et andet sted, f.eks. fra et sommerhus eller fra noget families hjem? FRA BOPÆL FRA ET ANDET STED Hvor langt var der ca. hjemmefra/fra det andet sted* til stedet du besøgte? KILOMETER Hjemmefra/det andet sted, formuleres ud fra svaret i foregående spørgsmål Hvis respondenten spørger, om afstanden er i fugleflugt eller som afstand på vej, svar da fugleafstand. Hvis nødvendigt, så hav en samtale med respondenten for at hjælpe ham/hende med at angive en ca. afstand. Start f.eks. med at spørge Er det mere eller mindre end 20 km?. (Det er muligt at intervieweren VED at der er mindre end 20 km til der, hvorfra 7

8 end 20 km til der, hvorfra sejlturen afgik. I sådanne tilfælde vil det være mere passende at starte samtalen med et mindre antal km.) 16. Hvilken transportform brugte du primært for at komme hjemmefra/det andet sted* til derfra, hvor sejlturen afgik. Kategorierne kan læses op som hjælpetekst. Hjemmefra/det andet sted, formuleres ud fra svaret i foregående spørgsmål BIL ELLER MOTORCYKEL TOG RUTEBIL/TURISTBUS FLY BÅD LOKAL OFFENTLIG TRANSPORT ANDET F. EKS. GÅ, CYKLE 17. Hvor lang var rejsetiden ca. (en vej) til der, hvor sejlturen afgik fra? ANTAL TIMER ANTAL MINUTTER Hvis nødvendigt, så hav en samtale med respondenten for at hjælpe ham/hende med at angive en ca. afstand. Start f.eks. med at spørge Er det mere eller mindre end 30 minutter?. (Det er muligt at intervieweren VED at det tager mindre end 30 minutter til der, hvorfra sejlturen afgik. I sådanne tilfælde vil det være mere passende at starte samtalen med et mindre antal minutter.) 18. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er en mindre del af formålet og 5 er det eneste formål, i hvor stor udstrækning var formålet med rejsen selve sejlturen? Hjælpetekst: Du kan have haft andre formål med din rejse end sejlturen. Eksempelvis skulle du måske også sejlturen afgik. I sådanne tilfælde vil det være mere passende at starte samtalen med et mindre antal km.) Hvilken transportform brugte du primært for at komme hjemmefra/det andet sted* til det sted du besøgte? Kategorierne kan læses op som hjælpetekst. Hjemmefra/det andet sted, formuleres ud fra svaret i foregående spørgsmål BIL ELLER MOTORCYKEL TOG RUTEBIL/TURISTBUS FLY BÅD LOKAL OFFENTLIG TRANSPORT ANDET F. EKS. GÅ, CYKLE Hvor lang var rejsetiden ca. (en vej) til det sted du besøgte? ANTAL TIMER ANTAL MINUTTER Hvis nødvendigt, så hav en samtale med respondenten for at hjælpe ham/hende med at angive en ca. afstand. Start f.eks. med at spørge Er det mere eller mindre end 30 minutter?. (Det er muligt at intervieweren VED at det tager mindre end 30 minutter til der, hvorfra sejlturen afgik. I sådanne tilfælde vil det være mere passende at starte samtalen med et mindre antal minutter.) På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er en mindre del af formålet og 5 er det eneste formål, i hvor stor udstrækning var formålet med rejsen at tilbringe tid ved vandet? Hjælpetekst: Du kan have haft andre formål med din rejse end at tilbringe 8

9 besøge venner eller familie. Hvis respondenten spørger efter mere information om skalaen, oversæt da 2 med sejlturen var ikke kun en mindre del af formålet, men det var mindre vigtigt end andre formål, 3 med sejlturen var ligeså vigtigt som andre formål og 4 med sejlturen var vigtigere end andre formål, men det var ikke det eneste formål. tid ved vandet. Eksempelvis skulle du måske også besøge venner eller familie. Hvis respondenten spørger efter mere information om skalaen, oversæt da 2 med at være ved vandet var ikke kun en mindre del af formålet, men det var mindre vigtigt end andre formål, 3 med at være ved vandet var ligeså vigtigt som andre formål og 4 med at være ved vandet var vigtigere end andre formål, men det var ikke det eneste formål. 9

10 19. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder jeg er meget uenig, og 5 betyder jeg er meget enig, hvor uenig eller enig er du da i følgende udsagn? Hvis respondenten efterspørger yderligere information om skalaen, så oversæt 2 til jeg er mere uenig end enig, 3 til jeg er hverken enig eller uenig og 4 til jeg er mere enig end uenig. Synovate: randomiser 19a-b og 19c-d. a. Jeg kunne lige så godt have besøgt et andet sted ved Østersøen i min fritid. b. Jeg kunne lige så godt have besøgt et andet sted end Østersøen, i min fritid. c. Jeg vil besøge Østersøen oftere, hvis vandkvaliteten bliver bedre end den var ved mit sidste besøg. d. Jeg vil besøge Østersøen sjældnere, hvis vandkvaliteten bliver dårligere end den var ved mit sidste besøg. Det var det sidste spørgsmål omhandlende dit sidste besøg ved Østersøen. Nu kommer der nogle mere generelle spørgsmål omhandlende dine holdninger til miljøet i Østersøen. 10

11 20. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget dårlig og 5 er meget god, hvordan mener du, at miljøet er i den danske del af Østersøen? Husk igen, at dette også inkluderer farvande som Kattegat og Storebælt. hvis respondenten spørger efter mere information, så oversæt 2 med rimelig dårlig, 3 med hverken god eller dårlig og 4 med rimelig god. 21. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget dårlig og 5 er meget god, hvordan mener du, at miljøet er i Østersøen generelt? hvis respondenten spørger efter mere information, så oversæt 2 med rimelig dårlig, 3 med hverken god eller dårlig og 4 med rimelig god. 22. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uenig og 5 er meget enig, i hvilken udstrækning er du uenig eller enig i følgende udsagn? Hvis respondenten efterspørger yderligere information om skalaen, så oversæt 2 til jeg er mere uenig end enig, 3 til jeg er hverken enig eller uenig og 4 til jeg er mere enig end uenig. Synovate: randomiser 22a-f a. Jeg bekymrer mig om miljøet i Østersøen. b. Miljøproblemer i Østersøen er blandt de tre vigtigste miljøproblemer i Danmark. c. Miljøet i Østersøen er bedre i dag end det var for 10 år siden. d. Miljøet i Østersøen er ringere i dag end det var for 10 år siden. e. Den nuværende vandkvalitet i Østersøen begrænser mine muligheder for at dyrke forskellige fritidsaktiviteter. f. Jeg påvirker miljøet i Østersøen. 11

12 23. Jeg vil nu nævne nogle emner med relation til Østersøen. For hvert af disse emner vil jeg bede dig om at angive, hvorvidt du mener de repræsenterer et problem. Når du svarer bedes du bruge en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder Det er overhovedet ikke et problem i Østersøen og 5 betyder Det er et meget stort problem i Østersøen. Numrene indimellem kan bruges til at graduere din vurdering. Hvis respondenten spørger efter mere information om skalaen, oversæt 2 med forholdsvist lille problem, 3 med hverken et stort eller lille problem og 4 med et forholdsvist stort problem. Synovate: randomisér 23a-n a. Havvandets kvalitet ved kyster og i fjorde b. Vandets kvalitet i åbne havområder (i Østersøen) c. Uklart vand d. Algeopblomstring e. Iltmangel ved havbund f. Tungmetaller og andre giftige stoffer g. Små, men hyppige, oliespild h. Risiko for store oliespild i. Ueksploderede miner og kemiske våben på havets bund j. Gasledninger på havets bund k. Havvindmøller l. Overfiskeri m. Affald 12

13 n. Skade på flora og fauna o. Er der andre emner relateret til Østersøen som efter din mening udgør et meget stort problem? Hvilke emner? TEKST 24. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uenig, og 5 er meget enig, hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn? Hvis respondenten vil have mere information om skalaen, oversæt 2 med Jeg er mere uenig end enig, 3 med jeg er hverken enig eller uenig og 4 med jeg er mere enig end uenig. a. Jeg kan selv spille en rolle i forhold til at forbedre miljøet i Østersøen. b. Jeg bidrager allerede i dag økonomisk til gennemførslen af miljøforbedrende tiltag i Østersøen via skatter eller andre former for betaling. c. Jeg er villig til økonomisk at bidrage yderligere til gennemførslen af miljøforbedrende tiltag i Østersøen. 13

14 25. Jeg vil nu nævne 5 danske aktører, som kunne tænkes at bidrage til at forbedre miljøet i Østersøen. Derefter vil jeg bede dig om på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er Slet ikke nødvendigt og 5 er Meget nødvendigt, at angive, i hvilken grad du mener det er nødvendigt eller ej, at de gør noget Hvis respondenten beder om mere information om skalaen, oversæt 2 med næsten ikke nødvendigt, 3 med lidt nødvendigt og 4 med rimelig nødvendigt. Aktører kan også kaldes interesseparter eller interessenter etc. Synovate: randomisér 25a-e. Læs nu alle de fem punkter op, og returner derefter til første punkt og bed respondenten om at bruge skalaen. Hvis nødvendigt, gentag skalaen. a. Spildevandsrenseanlæg b. Landmænd c. Erhvervsfiskere d. Industrien e. Søtransporten og havne 14

15 26. Jeg vil nu nævne 4 måder, der kan bruges overfor personer og virksomheder i Danmark for at finansiere tiltag til forbedring af miljøet i Østersøen. For hver af dem vil jeg efterfølgende bede dig om, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uacceptabel, og 5 er helt acceptabel, at angive i hvor vid udstrækning du finder dem acceptable eller ej. hvis respondenten beder om mere information om skalaen, oversæt 2 med mere uacceptabel end acceptabel, 3 med hverken acceptabel eller uacceptabel og 4 med mere acceptabel end uacceptabel. Synovate: randomiser 26a-d. læs nu alle fire punkter og returner derefter til første punkt og bed respondenten om at bruge skalaen. Gentag skalaen, hvis nødvendigt. a. Øgede skatter. b. Øgede vandregninger. c. Øgede afgifter på udledning af forurenende stoffer. d. Øremærkede betalinger betalt af alle. 15

16 Afslutningsvist har jeg nu et par spørgsmål om dig selv. 27. I hvilket år er du født? ÅR 28. Er du mand/kvinde? Stil kun dette spørgsmål hvis du er i tvivl. Udfyld selv svaret. KVINDE MAND 29. Hvad er dit højeste uddannelsesniveau? Er det folkeskolen, erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, kort og mellemlang videregående uddannelse (op til 3 år) eller lang videregående uddannelse (mere end 3 år)? HØJESTE UDDANNELSESNIVEAU 30. Hvor mange personer er I i din husstand, inklusiv dig selv? ANTAL PERSONER 31. Hvor mange personer i husstanden er under 18 år? ANTAL PERSONER Stilles kun hvis der er to personer eller mere i husstanden. 32. Hvad er din husstands månedlige netto-indkomst (efter skat men før betaling af faste udgifter)? A: Under kr. B: kr. C: kr. D: kr. E: Over kr. Det vi søger er det beløb, der går ind på kontoen fra arbejde, SUstyrelsen, A-kassen eller deslige, hver måned. Mange tak for hjælpen! 16

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P (Aug) TABEL KØN ALDER REGION CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW Mand Kvinde år år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Code switching blandt tysk danske skoleelever

Code switching blandt tysk danske skoleelever Bilag 1 Code switching blandt tysk danske skoleelever Hej og mange tak fordi du vil mitmachen :) Dette spørgeskema handler om code switching, da jeg skriver speciale om dette emne og har brug for din hjælp

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår?

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på Næste når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår? introtekst Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Q1 Er du... Mand Kvinde Q2 Hvad er dit fødselsår? Q3_A Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region Sjælland

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) 2013 p59217 (26-Aug-2013) TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (U-VEJET) 2013 p59217 (26-Aug-2013) TNS GALLUP SIDE: 1 LODRET PROCENT (UVEJET) p597 (6Aug) CHI²TEST (95%) "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW... ALDER 8 5 år 6 59 år 6+ år 98% % 9% 98% 9 % % 9 9 % 9 7 % 9 8 % 65 6% 9 9% % % 5 55% 5 5 % 56 57% 5

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Han arbejder hos Deloitte, Viborg og står for at afholde kurser og andre events for medarbejderne. Ligeledes har han sit eget konsulentfirma

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution

16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Bilag 2: Spørgeskema med besvarelser Alle kommentarer, som ikke var en del af spørgeksemaet, er markeret med rød skrift Mail på RUC brug og sikkerhed 16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Denne

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang.

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang. Spørgeskema Du vil i dette skema få nogle spørgsmål omkring din undervisning. Resultaterne er en del af en undersøgelse, der fokuserer på folkeskolen og elevernes tanker om at gå i skole. Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Baggrund Thorsager Distriktsråd har ønsket at undersøge behovet for et trinbræt i Thorsager, således

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Bekymringsbarometer 2010

Bekymringsbarometer 2010 Bekymringsbarometer Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom Januar Undersøgelse gennemført af Synovate for Nordea Danskerne bekymrer sig mindre end for et år siden Hvis du tænker på den nærmeste fremtid og

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport Koncern, Økonomi og Vækst Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 216

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Taxi markedet GFDA0020

Taxi markedet GFDA0020 Taxi markedet GFDA0020 Introtekst: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet GfK Danmark. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse om danskernes forbrug af taxakørsel. Må jeg tale med den person i husstanden,

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere