Aarhus Aadal Golf Club, Brydehøjvej 35, 8462 Harlev J, tlf , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Aadal Golf Club, Brydehøjvej 35, 8462 Harlev J, tlf 86 94 26 77, fax 86 94 27 78"

Transkript

1 Udskrift taget : Side 1 af 13. Mødedato: Tidspunkt: til ca Mødested: Hørning Kro Deltagere: ca. 80 medlemmer af AAGC. Mødet har følgende dagsorden: 19:00 Velkomst. 19:05 Orientering om brev fra Golfin v/peter Christoffersen. 19:15 Bestyrelsens vurdering af eventuelle konsekvenser af at ændre lejeaftalen. 19:30 Debat angående ændring af lejeaftale. 20:00 Pause 20:15 AAGC s fremtid. Alternativer: 1. Fortsætte med Golfin, også med ændringer i administrationen, overtagelse af bygning, restaurant etc. 2. Fredensborg løsning, omhyggelig med at beskrive hvad en forpagtning indebærer. 3. Køb 20:30 Debat angående fremtiden. 21:15 Pause 21:30 Debatten fortsætter 22:15 Konklusion, eventuelt med en vejledende tilkendegivelse. 22:45 Afslutning 23:00 Slut 19:10 Velkomst. Der er mødt ca. 80 medlemmer op. Formand startede med at byde velkommen, og præsenterede Ivan Løvstrup som aftenens ordstyrer. Dagsorden blev gennemgået. Ivan Løvstrup startede med at præsentere sig selv som breddekonsulent i DGU. Hans arbejde er overordnet alt der ikke er elitært, dvs. 99.8% af alle golfere. Hans primære fokus er dog at arbejde med juniorer, handicappede og udvikling af klubber. Systemet bliver således at vi til at starte med markere overfor Ivan at man gerne vil bede om ordet, han går rundt blandt folk. Det indskærpes desuden at man skal holde sig til emnet.

2 Udskrift taget : Side 2 af :15 Orientering om brev fra Peter Christoffersen. Der laves nu overdækkede udslagssteder. Charlie oplæser brevet fra Peter Christoffersen. Kernen er at aktiviteterne er momspligtige, da udlejning af bolde ikke er fast ejendom. Forretningsudvalget havde møde med Peter Christoffersen og Thomas fra Golfin, og vi mener ikke at det kan være momspligtigt. Golfin ønskede ikke spørge T&S, men lover at holde klubbens medlemmer økonomisk skadesløse, såfremt vi indvilgede i at ændre den eksisterende lejeaftale. 19:30 Bestyrelsens vurdering af eventuelle konsekvenser af at ændre lejeaftalen. Lejeaftalen kan kun ændres hvis vi er enige om det, så vi kan ikke umiddelbart tvinges til noget. Som yderste konsekvens kan lejeaftalen opsiges, tidligst til 1. januar Bestyrelsen mener at vi er nødt til at komme med alternativer for at sige nej, derfor forslag om køb eller forpagtning. Men der skal ikke herske tvivl om, at der ved en fortsættelse med en uændret lejeaftale, er det bestyrelsens opfattelse at der forestår svære forhandlinger ved de genforhandlingerne, der skal foregå til efteråret. Der er naturligvis momsudgifter ved opførelsen, så hvis brugen af driving range kan gøres momspligtig er udgifterne det også. Vi kunne derfor godt få den tro at motivet fra Golfin s side er økonomisk, for at kunne fratrække moms af anlægsudgifterne i regnskabet. Hvis der kommer en kommerciel udnyttelse af driving range kan vi risikerer, at det bliver et cirkus omkring driving range, hvor vi som klub ikke har nogen indflydelse på hvem der kommer på stedet, og at dette hurtigt risikerer at brede sig til klubbens øvrige områder, især omkring restauranten, og øvrige øvearealer. 19:40 Debat angående ændring af lejeaftale. Majla Brogaard: Der er en mulighed at der kommer flere mennesker derude, dvs. vi som klubmedlemmer mangler plads alle steder, blandt andet også i restauranten. Peter Hvidkjær: Da vi ikke har bedt om at få driving range, kunne det måske bruges til at presse golfin til fx. at få 9 nye huller. Charlie Herbst: Hvis der kommer flere huller kunne vi risikerer, at der blev tale om en 9 hullers pay and play bane, som vi så heller ikke ville kunne få nogen indflydelse på. Salen: Dette virker som den berømte salamimetode. Hvordan styres trafikken på de øvrige træningsområder, kan vi holde personerne fra driving range væk fra klubbens øvrige områder? Charlie Herbst: Det vides ikke. Det Golfin har lovet i første omgang, er økonomisk kompensation, det bliver ikke dyrere for os end det er i dag, at bruge driving range.

3 Udskrift taget : Side 3 af 13. Svend Østergård: Metoden er salamimetode. Golfins måde at drive forretning på har været at give løfter og derefter at rende fra dem, så vores holdning overfor Golfin skal være barsk, da de er uvederhæftige. Hvis leje eller endda køb kommer på tale, så skal alt være skriftligt sikkert, dvs. der skal være juridisk dækkende kompetence på. Charlie Herbst: Vi lejer allerede i dag HELE arealet, hvis der skal ske noget derude skal det være i samråd mellem klub og Golfin, derfor er det nok under alle omstændigheder nødvendigt med en ny aftale, da samarbejdet i dag ikke er tilfredsstillende. Men vi skal have givet et svar til Golfin, så derfor skal bestyrelsen konkret have taget stilling til den aktuelle skrivelse. Alfred Beck: Ligger der en samlet plan for anlægget fra Golfins side? Charlie Herbst: Vi er med til at betale for koncept- og videreudvikling af området. Jeg er som formand blevet interviuet af et konsulent firma, hvor jeg blandt andet blevet spurgt om, hvad jeg ville sige til flere forskellige tiltag på arealet, det var blandt andet udlejnings lejligheder bodycenter og svimmingpools etc.? Kenneth Radoor: Det er et spørgsmål om ja eller nej til brevet. Hvis nej, hvad kunne vi eventuelt tænke os som modydelser. Og hvis vi siger nej, bliver det så ikke en salamimetode, det bliver værre og værre med tiden. Jeg er bekymret for hvad vi er som klub, hvis vi ikke kender folk derude, bliver det endnu vanskeligere end det er i dag, at skabe et klubliv. Poul Damgård: Hvad har de andre Golfin klubber hørt, har de fået en tilsvarende skrivelse. Kunne det være en god idé med et samlet værn? Charlie Herbst: De andre har ikke fået tilsvarende tilbud angående, at udtage en del af aktiviteterne fra en lejeaftale. Lis Østergård: Vi har et dårligere klubliv end for 3 år siden, og det er dårligere end det bør være, derfor er jeg ikke interesseret i den skitserede model. Der kører desuden en debat hos kommunen, så nye huller er usikre af den grund. Jeg er i det hele taget meget imod en yderligere kommercialisering. Charlie Herbst: Vi ligger oven på vandindvindingsområde og tæt på åen, så det gør det i sig selv vanskeligt at udbygge med flere huller. Lis Østergård: Landbruget bruger vel også gift, og vel mere end en Golfbane? Charlie Herbst: Der gælder i hvert fald andre regler for landbruget. Sushma Hørlyck: Der er muligt at der kommer flere mennesker, så derfor er det en dum ide med at udtage driving range.

4 Udskrift taget : Side 4 af 13. Fra Salen: Jeg har lige været i Hjarbæk, og har hørt følgende: alle baner hos golfin er til salg undtagen vores, da den er rentabel. Det diskuterede de indbyrdes, derfor er det ikke rigtig at de andre ikke har fået et tilsvarende brev. Charlie Herbst: Vi er de eneste der har fået et sådan brev, angående at udtage en del af anlægget fra en lejeaftale. Leif Kåsgård: Det er muligt at turen først er os, derefter kommer turen måske til de andre, derfor bør det undersøges om der er mulighed for et samlet tiltag overfor Golfin. Charlie Herbst: Formænd/næstformænd for de jyske Golfinklubber har været sammen, og talt sammen, så der eksisterer allerede kontakter. Fra Salen: Hvis man kigger på potentialet for fremtiden, så er det Aadalen der har problemet, så derfor kan det være vanskeligt for os at få en anden aftale. Charlie Herbst: det tror jeg er rigtigt, og derfor tror jeg, at nu starter de med os. Vi har også spurgt om prisen: Peter Christoffersen oplyste at arealet mv. nok kunne købes for et beløb mellem 50 og 60 mill. Kr. en forpagtningspris ville nok blive i nærheden af den pris der betales i Fredensborg udtalte han overfor forretningsudvalget. Finn Rasmussen: Blev der ikke betalt for driving range på et tidligere tidspunkt? Charlie Herbst: En sådan aftale findes i hvert fald ikke på skrift. Men det er rigtigt, at da jeg blev medlem af klubben var begrundelsen for den lidt højere kontingent end de andre klubber i området, at der ville blive bygget en overdækning til udslagsstederne på driving range, og det var sekretariatet der udtalte dette. Peter Ulrik: Er der undersøgelser om hvor mange der kommer på en ny driving range? Charlie Herbst: På rygte planet: der er formodning om en omsætning på 4 mio kroner på driving range, men jeg vil porienterer at det kun er et rygte vi i bestyrelsen har hørt. Jan K Jensen: Klubben får 3%, hvad med de nye indtægter? Charlie Herbst: Der er ikke aftalt noget, det er noget der skal forhandles om HVIS vi vil fortsætte med en reduceret lejeaftale. Jan Jensen: Vi kan måske få flere penge ud af Golfin, da de jo åbenlyst har en interesse i at få en aftale med os angående dette.

5 Udskrift taget : Side 5 af 13. Frank Sigh: Der er allerede folk udefra der betaler for at benytte driving range og træningsanlægget, og så er der vel åbnet for alle? Charlie Herbst: Jeg går ud fra at det du tænker på, er den aftale som centret har indgået med Michael og Pia, dette betyder ikke at der er åbnet for alle, og der kommer ikke flere af den slags aftaler. Der er lavet nogle enkeltstående aftaler, og dette vil ikke blive gentaget. Jan Jensen: Der er to fra Skjern der har et træningskort. Charlie Herbst: Det må i så fald være en lokumsaftale, da jeg ikke er orienteret om dette, men det vil blive undersøgt. Frank Sigh: Giver et 7 kort adgang til driving range? Charlie Herbst: Ja, de har samme rettigheder som alle greenfee spillere. Men det vi skal tage stilling til er, om vi vil give adgang til alle ikke golfere i Århus og omegn, der kunne have lyst til at slå bolde ud på driving range, det er ikke et spørgsmål om greenfee spillere. Finn Bøje: Det bliver et rent tivoli, derfor er jeg også imod. Ivan Løvstrup: Kan alle i dag komme at slå bolde ud? Charlie Herbst: Ja, men det betyder ikke at aktiviteten er momspligtig, indtægten fra denne indtægtskilde bliver, i lighed med kontingent osv., bogført i klubbens regnskab, og er derfor ikke momspligtige. Udleje af bolde, kan efter min opfattelse kun blive momspligtige såfremt de bliver udlejet af en ren kommerciel virksomhed, der driver forretning hvor bl.a. en del af indtægten kommer fra denne aktivitet. Advokaten sludrer når han bl.a. udtaler, at det måske allerede på nuværende tidspunkt kunne blive tale om momspligt, og at det eventuel vil kunne få afsmittende konsekvenser på vores indskud og kontingent betaling. Jeg tror ikke at det er en revisor, der har skrevet sådan noget. Og hvad ville der ikke ske, hvis man gjorde den nuværende indtægt i AAGC vedr. driving range momspligtig, der er jo 140 andre danske golfklubber der administrere på den samme måde som det bliver praktiseret hos os i øjeblikket. Det er efter min personlige opfattelse, det rene sluder og en misfortolkning fra Golfin s side, hvis man ligger disse udtagelser fra advokaten til grund for ønsket om en ændring af lejeaftalen. Der må ligger noget andet bag. Fra salen: Hvad mener DGU om dette? Ivan Løvstrup: Vi arbejder for at udbrede golf, så om det er kommercielt eller på klubplan blander vi os ikke i, det er helt op til jer selv at bestemme hvem i giver adgang til. Kenneth Radoor: Hvis jeg havde en driving range ville jeg reklamere for det, så det gør Golfin nok også med en kommerciel range. Derfor bliver det hurtigt populært.

6 Udskrift taget : Side 6 af 13. Majla Brogaard: Der har været en polterabend andre steder, og den slags kan give store problemer. Erik Pedersen: Vi skal ikke være så bange for lidt forandring. Vi har ikke noget klubliv og Golfin er en kommerciel forretning, så derfor skal en eventuel aftale være specificeret ud til fingerspidserne. En aftale om overtagelse virker dog urealistisk på mig. Charlie Herbst: Vi er mange nye medlemmer, så derfor er der mange der ikke kender hinanden. Golfin gør hvad der passer dem, vi kan måske godt få en aftale om fortrinsret til 5 eller 10 pladser, men hvis der kommer 35 inde fra Århus, hvem jager så dem væk? Erik Pedersen: Det kunne klares med banekontrol, vi kan ikke stoppe udviklingen, så lad os få det bedste ud af det. Charlie Herbst konkluderer: det store flertal er imod at ændre aftalen. John Andersen: Vi skal give Golfin igen af samme skuffe som de giver os, træk tiden og snak med ejerne om andre ordninger i stedet. Freddy Andreasen: Er det hele ikke lidt for sent: Komplekset er lavet? Charlie Herbst: At der står et anlæg betyder jo ikke, at det ikke skal bruges, kernen er hvem der har, og skal have kontrol med det. Leif Pedersen: Er det ikke en ide at Golfin bruger anlægget i de fem måneder vi ikke gider bruge den, dvs. om vinteren? Kenneth Radoor: Vi skal nok under alle omstændigheder have forhandlinger om lejeaftalen, pga. det tager tid at købe/forpagtning: Vi kunne ændre lejeaftale under hensyn til at vi senere køber/forpagter anlægget. Jan K Svendsen: De skal have lov under betingelse af, at vi får del i indtægterne og garanteret et antal pladser, så får alle noget ud af det. Vi får nye faciliteter og ret til at bruge dem, og Golfin får mulighed for at tjene flere penge. Charlie Herbst: Vi konkludere stadig at flertallet er imod, men selvfølgelig skal der laves en ny lejeaftale da det tager tid at få en anden løsning på plads. 20:00 Pause 20:15 AAGC s fremtid. Alternativer:

7 Udskrift taget : Side 7 af 13. Ivan Løvstrup: Hvis man gør det man altid har gjort ender man der man altid har været. Bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om fremtiden, hvilket jeg synes er positivt, i modsætning til at den indskrænkede sig til daglige trivialiteter. Charlie Herbst: Den kommercielle udnyttelse vil øges hvis vi fortsætter med en lejeaftale efter samme model som i dag. De spørgsmål jeg fik stillet på et tidspunkt af konsulentfirmaet fik mig til at tænke, at det mindede mig meget om Himmerland. Det kan være drivingrange, pay&play osv. Der er meget indblanding fra Golfin i det daglige, igen vil jeg påpege, at boldrende tider rask væk bliver inddraget hvis et antal greenfee gæster anmelder deres ankomst. Det er ikke rimeligt, at vi som medlemmer ikke kan regne med de boldrende tider som nu en gang for alle er blevet fastsat. Det må være sådan, at såfremt man sidder der hjemme og vil ud at spille golf, så kan man i det mindste regne med tiderne vedr. boldrenden. Endvidere kender vi alle problemet med compagny days osv, i det hele taget har den nuværende konstruktion en negativ indflydelse på golfklubben, og det som vi har hørt i aften at der mangler i vores klub, nemlig et klubliv. Dog har det den fordel, at vi som bestyrelse altid kan sige, at det er Golfin s skyld, det er ikke særligt konstruktivt men direkte en potientel sovepude, og i hvert fald bremsende for al tanke virksomhed om fremtiden. For mig at se er det et spørgsmål om at det er os der skal have indflydelsen på udviklingen. En fortsættelse under den nuværende ordning, kunne vi bestræbe os på at få det bedste ud af, men det kræver øvelse. Alfred Beck: Seniorerne må finde sig i at få inddraget deres tider, mm. Det kan blive så surt at bestyrelsen ikke vil have noget med det at gøre. Charlie Herbst: Så langt er vi endnu ikke kommet i øvelsen. Fra salen: Er det realistisk at lave et kommercielt center, har man spurgt på kommunen om det? Charlie Herbst: Nej det tror jeg ikke, at man har, og jeg er heller ikke sikker på at man skal. Et eksempel på hvorledes man som bestyrelse og medlem i en af de 7 Golfin klubber bliver behandlet: Der er lavet en ordning, om at man kan købe et sommerhus i Hjarbæk og få 7 er kort i fem år. Det havde de ikke engang spurgt Hjarbæk om, for slet ikke at tale om os andre, det kan så godt være at der ikke er tale om så mange sommerhuse, men er dog et eksempel på at Golfin gør som det passer dem. Af andre eksempler kan nævnes, at der reklameres med medlemskaber i henholdsvis Hjarbæk og Møn incl 7-kortet, til et meget billigere beløb end det som vi vil kunne tilbyde, men på trods af at vi har aftalt at der ikke skal reklameres, bliver det det alligevel. Forpagtning: Fredensborg.

8 Udskrift taget : Side 8 af 13. Charlie Herbst: Fredensborg er ejet af Golfin. De mødes ca. med Golfin en gang om året for blandt andet at diskutere bygningen, klubben bestemmer alt selv på banen. De ansætter selv alt personale, også keepere, restaurant mm. Deres regnskab hænger fint sammen, 1100 medlemmer hvoraf 900 er fuldtids. Kontingentet er 5200kr inklusiv bolde. De kører med to typer indskud, hvis man indskyder kroner får man tilbage når man forlader klubben, hvis man indskyder 7500 ind mister man det hele, hvis man melder sig ud. De kender deres leje som er pristalsregulere, derefter er de selv styrende hvad angår budgetlægning mv. Ove Back: Hvor lang tid løber aftalen? Charlie Herbst: Det ved vi ikke, det har vi ikke fået spurgt om. Alfred Beck: Er man ude af Golfin, er man så ude af de andre aftaler omkring 7 er kort og gratis spil? Charlie Herbst: Ja, men til gengæld har vi jo så mulighed for, at lave aftaler med andre klubber selv. Vi kan også selv bestemme hvordan og hvornår company days laves. Leif Korsgård: Er vores potentiale ikke for stort til at få lavet en anden aftale, bliver prisen ikke for høj? Charlie Herbst: Vi har fået oplyst at prisen efter al sandsynlighed kan blive nogenlunde lige som i Fredensborg. Sushma Hørlyck: Hvad med keepere osv.? Charlie Herbst: Det bestemmer vi, vi ansætter de folk vi skal bruge. Alfred Bech: Hvad er tidsfristen? Charlie Herbst: Vi har fået tilsendt regnskaber fra år 2001 over vores center, så vi ved hvad tingene koster ude ved os, men hvad angår et budget over indtægter og udgifter har vi ikke lavet noget. Det er derfor at vi tager det op i aften, således at vi eventuelt kan få en tilkendegivelse fra jer om vi skal arbejde videre med det, og det kommer naturligvis til at taget lidt tid. Sushma Hørlyck: Hvad med Krabbe og Jytte, hvad med kontorarbejdet? Charlie Herbst: De ryger ud, og kan genansættes hvis de opfører sig ordentligt. (Sagt med et smil) Fra Salen: Fredensborg har 1100 medlemmer, vi er flere, men hvad hvis kontingentet stiger, bliver vi så ikke færre medlemmer?

9 Udskrift taget : Side 9 af 13. Charlie Herbst: Jeg har under ingen omstændigheder nævnt noget om kontingenter mv., af den naturlige årsag at vi ikke har lavet nogen form for budget, så jeg har hverken sagt at de skal stige eller falde. Keld Lørup: Prisen kendes jo ikke? Charlie Herbst: Vi har fået oplyst at prisen for os for en forpagtning efter al sandsynlighed, vil blive nogenlunde den samme som hos Fredensborg. I det af Golfin fremsendte regnskab kan jeg se, at der er investeret 48.2 mio. kroner hos os. Fra Salen: Hvor længe har Fredensborg aftalen eksisteret? Charlie Herbst: Længe. De havde den fordel at de havde nogle penge fra starten. Lis Østergård: I hvert fald siden 1996, da var vi der ovre på det tidspunkt, og da var det en Golfin bane. Hanne Brender Hvad med dem der har det gamle certifikat? Charlie Herbst: De får, efter min opfattelse, deres penge tilbage. Fra Salen: Hvad hvis der kommer flere baner, kan vi blive ved med at tiltrække nye medlemmer? Charlie Herbst: Golfsporten er kommet for at blive, og der er permanent ventelister næsten alle steder i området. Fra salen: Har DGU undersøgt fremtiden angående dette? Ivan Løvstrup: Nej, men vi kender ventelisteproblematikken, og hvis man spørger folk om de har lyst til at være med er der mange der siger, at det har de. Keld Lørup: er der ikke et max på 1500 medlemmer i vores klub? Charlie Herbst: Vi har 1535, men vi har mange kategorier. De nye kommer ind som prøvemedlemmer, dvs. de får undervisning, og på den måde har vi nogen der kan komme ind senere som fuldtidsmedlemmer. Det er 2 måneders medlemskaber. Angående køb af anlægget. Charlie Herbst: Vi har aldrig haft lavere rente end vi har i øjeblikket. Jeg er kontaktet af realkreditten flere gange, og vi kan få finansieret det. Vi kan jo måske lige så godt betale til kreditforeningen i stedet for Golfin, det kræver dog en større egen kapital at starte op på den måde.

10 Udskrift taget : Side 10 af 13. Der kan tænkes flere modeller: Klubben kan købe. Det kan laves til en andelsforening, hvor andelen kan sælges til den indre værdi og den vokser forhåbentlig med tiden. Det kan laves som et aktieselskab, det kræver dog lidt flere penge. Fra salen: Vil de sælge? Charlie Herbst: Købsprisen har Peter Christoffersen anslået til millioner kroner, hvilket har overfor forretningsudvalget har givet udtryk for kunne være en købspris. Svend Østergård: Kan der siges noget om hvad en andel skal koste? Charlie Herbst: Vi kan eventuelt få finansieret over 30 år, hvilket er gode betingelser. 50 mio fordelt mellem 1300 medlemmer er godt pr. person, og hvis de 50 mill er prisen, ja så er anlægget købt en gang for alle. Men det er jo ikke det vi taler om, jeg har ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at 1300 medlemmer lige sådan kommer med godt kr., men en del af det beløb kunne der måske blive tale om. Det kunne så være egen finansieringen, og resten skulle vi så ud på lånemarkedet for at hente, hvilket jeg ikke tror vil være en umulighed. Fra salen: Antallet af fremmødte til dette møde kan bekymre lidt når det kommer til den slags. Charlie Herbst: Ja, men det er de fremmødte der bliver hørt, det er demokratiets vilkår. Sushma Hørlyck: Hvad nu hvis der ikke er mere end 500 der vil købe? Charlie Herbst: Så må vi ud i landet og spørge der, om der er andre der vil være med. Ivan Løvstrup: Der kan være to indgange til antallet af fremmødte: at der er tillid til at bestyrelsen gør det rigtige uanset hvad, eller at folk er ligeglade Sushma Hørlyck: Hvad med studerende og andre uformuende unge mennesker? Charlie Herbst: Der er intet lagt fast om hvordan det skal foregå, hvad angår det økonomiske. Angående antallet: hvis stemningen er til det, kan der nedsættes et par udvalg. Vi kan arbejde med begge muligheder. Ove Back: Det er sagt, at det er det samme med forpagtning og køb. Der er den forskel at vi med køb bestemmer helt selv

11 Udskrift taget : Side 11 af 13. Charlie Herbst: Det er klart, at der er forskel: Risikoen ved køb er at vi står med risikoen, med leje kan vi jo også siges op. Desuden skal der nok bruges en mindre egenkapital til leje/forpagtning. Svend Østergård: Der bør være fokus på køb. Hvis drift og vedligeholdelse kan hænge sammen gør beliggenheden at et køb vil være en god investering. Vi ligger tæt på Århus. De fleste af os bor selv i eget hus og kan se at det bliver mere og mere værd. Så hvis vi kan få det til at hænge sammen i den første tid skulle det gå. Charlie Herbst: Ejendomsskatten stiger jo også, det kostede sidste år kr. Der er spurgt til egenkapital, det skal nok være mindst 15 %. Der skal også være en kapital at starte på Peter Hvidkjær: Der skal laves mere detaljerede modeller. Ivan Løvstrup: Er der nogen her der er uenige i at der skal laves modeller, og nedsættes udvalg til belysning af de forskellige muligheder? Det var ikke tilfældet. 21:05 Pause 21:20 Konklusion, eventuelt med en vejledende tilkendegivelse. Charlie Herbst: Det vi synes vi har fået med hjem er, at vi kan indgå i forhandlinger omkring lejeaftale, og i den forbindelse forsøge at få så meget med hjem til klubben. Det gælder både det økonomiske men også omkring spørgsmålet om faste pladser og eller tider at driving range kan benyttes. Endvidere er det store flertal enige i at tilkendegive overfor bestyrelsen, at man ønsker nogle budgetter over en eventuel forpagtningsaftale og over et eventuel køb af anlægget. Denne konklusion er bestyrelsen meget tilfreds med, og vi vil naturligvis forsøge at gøre det så godt for medlemmer som overhovedet muligt, det er jo også det vi er valgt til. Så har vi i bestyrelsen blot et stor ønske her til sidst, det er at det arbejde der nu skal foregå vil efter al sandsynlighed være meget arbejds krævende, og i den forbindelse må vi nok udtale at vi kunne få brug for en del hjælp. Så derfor vil vi meget gerne opfordre medlemmer med interesse, eller forhåndskendskab til de problematikker vi vil kunne komme ud for, at de vil henvende sig her i sommer perioden. Så tror vi at vi vil kunne nå meget langt i efteråret. Vi vil så i den kommende uge svare Peter Christoffersen at vi ønsker at indgå i forhandlinger ved en ændring af lejeaftalen, men samme skrivelse vil vi officielt anmode om en forpagtningspris og en købspris, således at udvalgene vil have noget at arbejde med når der skal lave budgetter. Som sagt vil udvalgene vil blive nedsat i løbet af sommeren, og endnu engang opfordres medlemmerne hermed til at melde sig til disse udvalg.

12 Udskrift taget : Side 12 af :25 Afslutning, eventuelt Jørn Laursen: Boldrende: gælder en bold en tid eller en person? Charlie Herbst: det gælder en tid. Aksel: Folk skal huske at tage deres bold op, der ligge tit 3-4 uafhentede bolde, og det ødelægger systemet. Lis Østergård: Folk skal lade være med at tage deres bold op før deres tid. Folk skal blive på venteområdet. Charlie Herbst: Er der gode erfaringer med Gobook, vores nye booking system? Salen : JA Kenneth Radoor: Det er dem der har bestilt en tid, der kan ændre bestillingen. Man kan melde sig til en trebold. Jytte: Den der melder til, skal også melde fra. Hanne Brender: Jeg kom i søndags, havde tid klokken 11, og det stod ikke på starterens liste, pga. sen tilmelding. Starterne har ikke adgang til EDB, det skal installeres i skuret. Jytte: I princippet kan man bruge PCén i kælderen. Charlie Herbst: det ideelle er at der er en PC ovre i starterskuret, så alle kan se. John: Man har det bedst hvis man har sin egen klub, man får et bedre forhold til at samle skodder op, ordne bane mm. Der er kommet god gang i hjemmesiden hvilket er positivt (klapsalver) Charlie Herbst: Vi får garanteret et bedre klubliv hvis vi på en eller anden måde bliver herre i eget hus. Desuden er det et problem at der ikke er så mange med til matcher, hvorfor ikke? Svend Østergård: Det er et problem med for mange matcher flere uger i træk, desuden er det et problem med matcher om lørdagen. Charlie Herbst: Det er væsentligt at der kommer færre matcher, max 8-9 stykker om året. Keld Lørup: Sæt tidsfrist på at gennemføre en match, ellers ingen præmier. (Dette var ikke populært i salen.)

13 Udskrift taget : Side 13 af 13. Men største problem er for mange matcher i løbet af sæsonen. Fra Salen: Der skal ryddes op på hul 8. Nye toilet er skævt, der mangler sæbe. Men det har garanteret været dyrt. Det kunne være rart hvis det ikke vælter, og at vandhanen kan lukkes. Alfred Beck: Kan vi jævne sandet ud i bunkers, så der er lige meget over det hele: Kay Hougaard: folk kan også selv gøre lidt for at fordele sandet lidt. Herefter lavede Kay en demonstration af hvordan der bør rives, hvilket er svært at gengive på skrift. Men i hovedtræk: Man skal ikke rive sandet med sig når man går baglæns ud af en bunker, man skubber det fremad og river så en enkelt gang baglæns til sidst for at jævne ud. Erik Kudahl: Det må da være greenkeepers opgave at sørge for at det kommer i orden. Kay Hougaard: Enig, men hjælp nu lidt til selv. Man skal også rive den rigtige vej, skub først og træk over til sig selv. Erik Pedersen: Vi har mange unge mennesker med bærebags. De skal holdes væk fra teesteder og greens. Charlie Herbst: Alle skal hjælpe med til at holde god skik på teesteder og greens, i det hele taget hjælpe til med at få tingene til at fungere Svend Østergård: har spillet en bane med skilte på alle huller med huller, turf mm. Dette kunne være en ide hos os også Slut

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget.

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget. 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Torsdag den 13. oktober 2005 kl. 19.00 Referent: Erik Kudahl, honorær sekretær. Der var mødt 238 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Aarhus Aadal Golf Club

Aarhus Aadal Golf Club Velkommen til medlemsmøde Dagsorden 1. Velkomst 2. Budget regnskab 3. Fordele ved at eje klubben 4. Hvad betyder det for dig som medlem 5. Kontingentudvikling 6. Hvordan vil en faktura se ud i 2006 7.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Aarhus Aadal Golf Club, Brydehøjvej 35, 8462 Harlev J, tlf , fax

Aarhus Aadal Golf Club, Brydehøjvej 35, 8462 Harlev J, tlf , fax Udskrift taget : 2003.04.13 Side 1 af 8. Mødedato: 2003.04.08 Tidspunkt: 19.30 til ca. 23.30 Mødested: Brydehøjvej 35 Deltagere: Merethe Aggergren, Alice Ogstrup, Charlie Herbst, Kenneth Radoor, Lars Storr,

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015 Bestyrelses- og managerrapport Odense Golfklub Juli 2015 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007.

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset fra kl. 19.00. Der deltog 128 medlemmer i generalforsamlingen. Referatet er udarbejdet af Kim Dalsgaard.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Standerhejsning og Kop & Kande åbningsturnering

Standerhejsning og Kop & Kande åbningsturnering Standerhejsning og Kop & Kande åbningsturnering Husk tilmelding til åbningsturnering den 9. april 2017. Sidste tilmelding er torsdag den 6. april 2017 kl. 18,00 Kl. 9,30 Kl. 10,00 Velkomst og standerhejsning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I info@ I +45 3840 8000 ERHVERVSKLUB Ingen golfklub uden samarbejdspartnere Lübker Erhvervsklub er et erhvervsnetværk for virksomheder

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Nyhedsbrev 8 januar 2016

Nyhedsbrev 8 januar 2016 Nyhedsbrev 8 januar 2016 Jeg gerne starte med at ønske alle et godt nytår og tak for den støtte vi oplever til vores arbejde. Jeg vil gerne indlede med at referere en ejer som ringede og sagde til mig,

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Til stede: William Grahn, Peter Fredgaard, Michael Tvede, Charlotte Malling, Erling Jensen, Stig Borg, Arne Larsen (Klubchef).

Læs mere

Dejbjerg Golf Klub. Letagervej 1 - Dejbjerg - 6900 Skjern www.dejbjerggk.dk kontor@dejbjerggk.dk Tlf. +45 97350009 - Fax.

Dejbjerg Golf Klub. Letagervej 1 - Dejbjerg - 6900 Skjern www.dejbjerggk.dk kontor@dejbjerggk.dk Tlf. +45 97350009 - Fax. Dejbjerg Golf Klub Klub nr: 19 - stiftet 1964 Letagervej 1 - Dejbjerg - 6900 Skjern www.dejbjerggk.dk kontor@dejbjerggk.dk Tlf. +45 97350009 - Fax. +45 96801118 BANER: 18 huller, Par: 72 CR/slope herrer

Læs mere

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Golf spilles hele året - i hvert fald i Smørum Smørum Golfcenter Åben og aktiv - hele året!! 27 lange huller, par 35, 35, 36 9 huller Intermediate 9 huller

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Hillerød Golf Klub. BANER: 18 huller, Par: 70 CR/slope herrer gul: 70,0/125 CR/slope damer rød: 70,6/121 Par 3 bane: 6 huller

Hillerød Golf Klub. BANER: 18 huller, Par: 70 CR/slope herrer gul: 70,0/125 CR/slope damer rød: 70,6/121 Par 3 bane: 6 huller illerød Golf Klub Klub nr: 17 - stiftet 1966 Nysøgårdsvej 9 - Ny ammersholt - 3400 illerød www.hillerodgolf.dk sekretaer@hillerodgolf.dk Tlf. +45 48265046 - Fax. +45 48252987 BANER: 18 huller, Par: 70

Læs mere

Visionsaften 1.0 opsamling

Visionsaften 1.0 opsamling Visionsaften 1.0 opsamling Den 3. juni 2013 var der arrangeret Visionsaften på Gasværket, hvor ca. 25 medlemmer havde valgt at dukke op. Mødet handlede om at give bud på, hvordan BLF skal se ud om 5 år

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Dato og tid: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.30 Sted: I klubhuset Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen Leif Bo

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Holmsland Klit Golfklub

Holmsland Klit Golfklub olmsland Klit Golfklub Klub nr: 103 - stiftet 1993 Klevevej 19 - Søndervig - 6950 Ringkøbing www.holmslandklitgolf.dk holmslandgolf@pc.dk Tlf. +45 97338800 - Fax. +45 97338680 BANER: 27 huller, Gul/Rød

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-10-2016 Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 7-2016 Angående: Bestyrelsesmøde Jesper Helmer Deltagere: Afbud: Gæst: Aksel Beckmann (AB) Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs

Læs mere

Skanderborg Golf Klub

Skanderborg Golf Klub Skanderborg Golf Klub Klub nr: 70 - stiftet 1990 ylke Møllevej 2-8660 Skanderborg www.skanderborg-golf klub.dk Golf@skanderborg-golf klub.dk Tlf. +45 86538688 - Fax. +45 86538685 BANER: 18 huller, Par:

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen Referat 2. møde Børn og Unge-byrådet tirsdag d. 11. november 2014 Ikke fremmødte: Victor Olesen, Jens Jørgen, Lilli Lykke Afbud: Freja Jespersen 13.00-13.15 Velkomst og siden sidst Frederik byder velkommen

Læs mere

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I info@ I +45 3840 8000 ERHVERVSKLUB Ingen golfklub uden samarbejdspartnere Lübker Erhvervsklub er et erhvervsnetværk for virksomheder

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Velkommen til IGK Hvem er IGK Ishøj Golfklub blev grundlagt 2004 og har pt. ca.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB PRISER

FREDERIKSSUND GOLFKLUB PRISER FREDERIKSSUND GOLFKLUB PRISER Her kan du se hvad det koster at spille golf, uanset om det er som medlem i klubben, som greenfee spiller, som Pay & Play eller på vores simulatorer i Sillebroen Shoppingcenter

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere