Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2"

Transkript

1 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE MED ANLÆGSPRIORITERING SYSTEM 2: EN MASTERLAGERTANK OG EN SEKUNDÆRTANK SYSTEM 3: EN MASTERLAGERTANK MED BRUGSVANDSPRODUKTION OG EN SEKUNDÆRTANK ELDIAGRAM Indholdet i denne manual kan blive ændret uden forvarsel fra leverandørens side.

3 Side 3 1. Generelle informationer Avancerede standardfunktioner: Bonus 30 LC, Solo Innova 30 LC MK2 og Solo Innova 50 LC MK2 leveres forberedt for avanceret styring af lagertankene. I de følgende afsnit gennemgås de tre forskellige lagertanksmuligheder, hvis funktion forvælges i styringen ved angivelse af System 1, System 2 eller System 3. Øvrige avancerede styringsfunktioner: Bonus 30 LC, Solo Innova 30 LC MK2 og Solo Innova 50 LC MK2 leveres med mange indbyggede udvidelsesfunktioner. Heriblandt er styringen leveret med mulighed for at lave op til 2 blandekredse, styre varmtvandsproduktionen, vejrkompenseret drift af blandekredsene samt mulighed for tilslutning af rumtermostater. I de følgende anlægsdiagrammer er flere af disse funktioner udnyttet. Returtemperatursikring: Alle installationer af Bonus 30 LC, Solo Innova 30 LC MK2 og Solo Innova 50 LC MK2 kræver en sikring af returtemperaturen til kedlen. Returtemperaturen skal sikres at være minimum 55 C under alle driftsforhold, men til disse kedler anbefales at anvende minimum 65 C af hensyn til en effektiv ladning af lagertankene. Hardwaren i styringen til den ene varmekreds kan anvendes til styring af returtemperaturen, men man kan således ikke installere mere end en blandekreds. I stedet kan anvendes selvstyrende 3-vejs termostatventiler og en kedelpumpe, eller en såkaldt ladekreds, der er en sammenbygget funktion af 3-vejs termostatventilen og en kedelpumpe (én samlet unit). Fjernaflæsning og kontrol: Til Bonus 30 LC, Solo Innova 30 LC MK2 og Solo Innova 50 LC MK2 tilbydes flere forskellige muligheder for fjernaflæsning og kontrol. Der er som udgangspunkt mulighed for at lave en rent lokal løsning mellem fyrrummet og opholdsarealer eller en mere uafhængig løsning, hvor man har adgang til styringen via Internettet eller en APP på mobiltelefonen. Den rent lokale løsning findes ved opkobling via mellem kedelstyringen og ecoster200 rumpanelet. Ved hjælp af ecoster200 panelet er det både muligt at aflæse og ændre parametre i kedelstyringen. ecoster200 panelet giver samtidig mulighed for at rumtemperaturkompensere en varmekreds eller op til 3 varmekredse ved tilslutning af yderligere 2 ekstra temperaturfølere til panelet. Internet eller APP løsningen muliggøres ved tilslutning af econet300 modulet til kedlen styring. For at få adgang til Internettet (nødvendigt både ved Internetløsning og APP løsningen), skal der være enten trådløs Wi-Fi eller kablet LAN-forbindelse til rådighed i kedlens opstillingsrum. Med econet300 løsningen kan man fra overalt i verden fjernstyre kedlen, og få eventuelle alarmmeddelelser sendt på til en, på forhånd, angiven -adresse. Parameterværdier: Til de installationsdiagrammer, der findes i denne manual, er der i forbindelse med hvert diagram angivet et sæt af forslag til indstillinger af forskellige parametre i styringen. Disse forslag er alene vejledende, og HS Tarm A/S kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl eller følgeskader, som følge af programmeringen af disse i aktuelle installationer.

4 Side 4 2. Sådan fungerer lagertanksystemet Trin 1: Efter optændingen af kedlen, og så længe temperaturen i kedelvandet er mindre 60 C kører ladepumpen ikke. Når kedelvandets temperatur overstiger 60 C starter ladepumpen, men vandet cirkulerer kun internt i kedel og ladekreds indtil ladekredsens termostat begynder at åbne. Trin 2: Når ladekredsens termostat åbner, begynder vandet at strømme gennem lagertankene og ligeledes ud gennem anlægget (hvis der er varmebehov).

5 Side 5 Trin 3: Kedlen er nu slukket brændet er opbrugt, og overskydende energi er lagret i lagertankene. Anlægget henter nu alene energi fra lagertankene.

6 Side 6 3. System 1: to parallelkoblede lagertanke med anlægsprioritering Numrene ved komponenter refererer til klemmenumre på modul A i styringen. System 1 er et lagertankssystem, hvor hele lagertanksvolumet opvarmes på én gang. I princippet kunne lageret være en enkelt tank, men det vil i praksis ofte give pladsproblemer. Zoneventilen (5 i ovenstående diagram) er en anlægsprioritering. Dette skal forstås således, at ved en lagertankstemperatur under et programmeret niveau, skifter zoneventilen således at kun den øverste del af tankene trækkes med af kedlen. Dette fortsætter indtil temperaturen i toppen af tankene (T1) er blevet høj nok, så skifter zoneventilen tilbage og hele tankvolumet tages med. I anlægsdiagrammet er der, ud over lagertankene, koblet 2 varmekredse med rumkompensering (inkl. fjernaflæsning/kontrol af kedel og lagertanke) og varmtvandsbeholder med varmtvandscirkulation. Disse er optioner til systemet, og kræver tilkøb af følere, ventiler og pumper. Komponenter: 1. Kedlen 2 Lagertanke (volumen efter kedeltype) 3 Ladekreds (65 C) 4 Sikkerhedsgruppe 5 Zoneventil (her LK825) 6 ecoster200 rumtermostat/fjernstyring 7 Rumføler (kreds 2) 8 Ekspansion (volumen efter lagerstørrelse)

7 Side 7 Tilslutning af udstyr: Udstyr Kabel Terminaler Kommentarer Net Monteret v. levering L, N og r Jordforbindelse skal være etableret. Kedelpumpe Monteret v. levering 8, 9 og Pumpen skal være tilsluttet styringen. Zoneventil 3-leder (L1, L2, N) L1 tilsluttes i en af Forudsat LK 825: de grå fase-klemmer L1 = brun (B) (konstant fase); L2 L2= sort (A) tilsluttes klemme 21, og N klemme 20 Brugsvandscirkulationspumpe 3-leder m. jord 19, 20 og - Brugsvandsføler Føler m. 4 meter 30 og 31 Kablet kan forlænges T1 temperaturføler Føler m. 10 meter 36 og 37 Kablet kan forlænges T2 temperaturføler Føler m. 10 meter 40 og 41 Kablet kan forlænges T3 temperaturføler Føler m. 10 meter 38 og 39 Kablet kan forlænges T4 temperaturføler Føler m. 10 meter 31 og 32 Kablet kan forlænges Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoster200 4-leder, min. 0,5 mm 2 ; afisoler max 10 mm. Rumtermostat blandekreds 2 2-leder, min. 0,5 mm 2 G4 terminal: +5 V, GND, D+ og D- Terminal 9 og 10 i ecoster200 Kablet mellem styring og ecoster200 må højest være 30 meter Kablet må maks. være 20 meter langt undgå samføring med 230 VAC. Pumpe i blandekreds 1 3-leder m. jord 13, 14 og - Motor på blandeventil 1 3-leder (LON,N,LOFF) 10, 11 og 12 - Fremløbstemperatur blandekreds 1 Føler m. 10 meter er tilkøb 24 og 25 Kablet kan forlænges. Pumpe i blandekreds 2 3-leder m. jord 14, 15 og - Motor på blandeventil 2 3-leder (LON,N,LOFF) 16, 17 og 18 - Fremløbstemperatur blandekreds 2 Føler m. 10 meter er tilkøb 26 og 27 Kablet kan forlænges. Udetemperatur Udeføler uden er medleveret 28 og 29 Tilsluttes styringen med 2-leder, max. 30 meter. Alle terminaler (undtagen ecoster200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og navne. Se eldiagrammet i kapitel 6. For ecoster200 henvises til dennes manual.

8 Side 8 Indstilling af parametre: Funktion Parameter Forslag til værdi Menu Systemvalg Lagertankssystem System 1 (T1) Installatørmenu, Lagertanksindstillinger, Lagertankssystem Fremløbstemperatur Kedeltemperatur 87 C Hovedmenu, Kedelindstillinger Aktivering af zoneventil Udgang mode Zoneventil Hovedmenu Varmesystem indstill., VV cirk.indstillinger, Tidsintervaller Zoneventil (aktivering/deaktivering af funktion) ON Installatørmenu, Lagertanksindstillinger, Zoneventil Zoneventil temp. 40 C (målt af T1) Installatørmenu, Lagertanksindstillinger, Zoneventil temp. Zoneventil hysterese 5 C Installatørmenu, Lagertanksindstillinger, Zoneventil hysterese Sommerdrift Sommer mode AUTO Hovedrmenu, Sommer, Funktion Blandekreds 1 - type Blandkreds support Radiatorkreds Installatørmenu, Blandekreds 1 indstil., Rumtermostat Termostat valg ecoster T1 blandekreds 1 Maksimal temperatur Max. blandekreds 60 blandekreds 1 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 30 blandekreds 1 temp. Blandekreds 2 type Blandekreds support Gulvvarme Installatørmenu, Rumtermostat Termostat valg ecoster T2 blandekreds 2 Maksimal temperatur Max. blandekreds 40 blandekreds 2 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 25 blandekreds 2 temp. VV cirkulation Cirkulationspumpe 30 Hovedmenu, OFF-tid Cirkulationspumpe 30 ON-tid Cirkulationspumpe 40 start Blandekreds 2 indstil. VV cirkulation indstil.

9 Side 9 4. System 2: en masterlagertank og en sekundærtank Numrene ved komponenter refererer til klemmenumre på modul A i styringen. System 2 er et lagertankssystem, hvor lagertanksvolumet er opdelt i 2 sektioner. Lagertanken forbundet med kedlen er masterlageret, mens den anden er et sekundært lager. Masterlageret opvarmes først, og er der overskydende energi, pumpes denne over i sekundærlageret. Hvis temperaturen igen bliver lavere i masterlageret end i sekundærlageret, pumpes energien igen tilbage til masterlageret. I anlægsdiagrammet er der, ud over lagertankene, koblet 2 varmekredse med rumkompensering (inkl. fjernaflæsning/kontrol af kedel og lagertanke) og varmtvandsbeholder med varmtvandscirkulation. Disse er optioner til systemet, og kræver tilkøb af følere, ventiler og pumper. Termostatløsningen for varmtvandsbeholderen kan her eventuelt erstattes af en varmtvandspumpe. Komponenter: 1. Kedlen 2 Lagertanke (volumen efter kedeltype) 3 Ladekreds (65 C) 4 Sikkerhedsgruppe 5 Pumper (A-mærkede) 6 ecoster200 rumtermostat/fjernstyring 7 Rumføler (kreds 2) 8 Ekspansion (volumen efter lagerstørrelse) 9 Dobbelt kontraventil (for at forhindre selvcirkulation)

10 HK OX Side 10 Tilslutning af udstyr: Udstyr Kabel Terminaler Kommentarer Net Monteret v. levering L, N og r Jordforbindelse skal være etableret. Kedelpumpe Monteret v. levering 8, 9 og Pumpen skal være tilsluttet styringen. Pumpe fra mastertank til 3-leder (L1, L2, N) 7, 8 og - sekundærtank Pumpe fra sekundærtank til 3-leder (L1, L2, N) 5, 6 og - mastertank Brugsvandscirkulationspumpe 3-leder m. jord 19, 20 og - Brugsvandsføler Føler m. 4 meter 30 og 31 Kablet kan forlænges T1 temperaturføler Føler m. 10 meter 36 og 37 Kablet kan forlænges T2 temperaturføler Føler m. 10 meter 40 og 41 Kablet kan forlænges T3 temperaturføler Føler m. 10 meter 38 og 39 Kablet kan forlænges T4 temperaturføler Føler m. 10 meter 31 og 32 Kablet kan forlænges Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoster200 4-leder, min. 0,5 mm 2 ; afisoler max 10 mm. G4 terminal: +5 V, GND, D+ og D- Kablet mellem styring og ecoster200 må højest være 30 meter Rumtermostat blandekreds 2 2-leder, min. 0,5 mm 2 Terminal 9 og 10 i ecoster200 Kablet må maks. være 20 meter langt undgå samføring med 230 VAC. Pumpe i blandekreds 1 3-leder m. jord 13, 14 og - Motor på blandeventil 1 3-leder (LON,N,LOFF) 10, 11 og 12 - Fremløbstemperatur blandekreds 1 Føler m. 10 meter er tilkøb 24 og 25 Kablet kan forlænges. Pumpe i blandekreds 2 3-leder m. jord 14, 15 og - Motor på blandeventil 2 3-leder (LON,N,LOFF) 16, 17 og 18 - Fremløbstemperatur blandekreds 2 Føler m. 10 meter er tilkøb 26 og 27 Kablet kan forlænges. Udetemperatur Udeføler uden er medleveret 28 og 29 Tilsluttes styringen med 2-leder, max. 30 meter. Alle terminaler (undtagen ecoster200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og navne. Se eldiagrammet i kapitel 6. For ecoster200 henvises til dennes manual.

11 HK OX Side 11 Indstilling af parametre: Funktion Parameter Forslag til værdi Menu Systemvalg Lagertankssystem System 2 (T1) Installatørmenu, Lagertanksindstillinger, Lagertankssystem Fremløbstemperatur Kedeltemperatur 87 C Hovedmenu, Kedelindstillinger Maksimal temperatur i Max lagertankstemp. 70 C Installatørmenu, mastertank *) Start hysterese (pumpning fra master til sekundær eller pumpning fra sekundær til master) Stop hysteres (pumpning fra master til sekundær eller pumpning fra sekundær til master) Start hysterese pumpe 7 C Stop hysterese pumpe 3 C Lagertanksindstil. Installatørmenu, Lagertanksindstil. Installatørmenu, Lagertanksindstil. Sommerdrift Sommer mode AUTO Hovedrmenu, Sommer, Funktion Blandekreds 1 - type Blandkreds support Radiatorkreds Installatørmenu, Blandekreds 1 indstil., Rumtermostat Termostat valg ecoster T1 blandekreds 1 Maksimal temperatur Max. blandekreds 60 blandekreds 1 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 30 blandekreds 1 temp. Blandekreds 2 type Blandekreds support Gulvvarme Installatørmenu, Rumtermostat Termostat valg ecoster T2 blandekreds 2 Maksimal temperatur Max. blandekreds 40 blandekreds 2 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 25 blandekreds 2 temp. VV cirkulation Cirkulationspumpe 30 Hovedmenu, OFF-tid Cirkulationspumpe 30 ON-tid Cirkulationspumpe 40 start *) Ved System 2 er det temperaturføleren T1, som funktionen relaterer til. Blandekreds 2 indstil. VV cirkulation indstil.

12 HK OX Side System 3: en masterlagertank med brugsvandsproduktion og en sekundærtank Numrene ved komponenter refererer til klemmenumre på modul A i styringen. System 3 er et lagertankssystem, hvor lagertanksvolumet er opdelt i 2 sektioner. Lagertanken forbundet med kedlen er masterlageret og indeholder varmtvandsproduktion, mens den anden er et sekundært lager. Masterlageret opvarmes først, og er der overskydende energi, pumpes denne over i sekundærlageret. Hvis temperaturen igen bliver lavere i masterlageret end i sekundærlageret, pumpes energien igen tilbage til masterlageret. I anlægsdiagrammet er der, ud over lagertankene, koblet 2 varmekredse med rumkompensering (inkl. fjernaflæsning/kontrol af kedel og lagertanke) og en ekstra varmtvandsbeholder med varmtvandscirkulation. Disse er optioner til systemet, og kræver tilkøb af følere, ventiler og pumper. Pumpeløsningen for varmtvandsbeholderen kan her eventuelt erstattes af en termostatløsning. Komponenter: 1. Kedlen 2 Masterlagertank (volumen efter kedeltype) 3 Ladekreds (65 C) 4 Sikkerhedsgruppe 5 Pumper (A-mærkede) 6 ecoster200 rumtermostat/fjernstyring 7 Rumføler (kreds 2) 8 Ekspansion (volumen efter lagerstørrelse) 9 Dobbelt kontraventil (for at forhindre selvcirkulation) 10 Sekudærlagertank (volumen efter kedeltype)

13 HK OX Side 13 Tilslutning af udstyr: Udstyr Kabel Terminaler Kommentarer Net Monteret v. levering L, N og r Jordforbindelse skal være etableret. Kedelpumpe Monteret v. levering 8, 9 og Pumpen skal være tilsluttet styringen. Pumpe fra mastertank til 3-leder (L1, L2, N) 7, 8 og - sekundærtank Pumpe fra sekundærtank til 3-leder (L1, L2, N) 5, 6 og - mastertank Brugsvandscirkulationspumpe 3-leder m. jord 19, 20 og - Brugsvandsføler Føler m. 4 meter 30 og 31 Kablet kan forlænges T1 temperaturføler Føler m. 10 meter 36 og 37 Kablet kan forlænges T2 temperaturføler Føler m. 10 meter 40 og 41 Kablet kan forlænges T3 temperaturføler Føler m. 10 meter 38 og 39 Kablet kan forlænges T4 temperaturføler Føler m. 10 meter 31 og 32 Kablet kan forlænges Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoster200 4-leder, min. 0,5 mm 2 ; afisoler max 10 mm. G4 terminal: +5 V, GND, D+ og D- Kablet mellem styring og ecoster200 må højest være 30 meter Rumtermostat blandekreds 2 2-leder, min. 0,5 mm 2 Terminal 9 og 10 i ecoster200 Kablet må maks. være 20 meter langt undgå samføring med 230 VAC. Pumpe i blandekreds 1 3-leder m. jord 13, 14 og - Motor på blandeventil 1 3-leder (LON,N,LOFF) 10, 11 og 12 - Fremløbstemperatur blandekreds 1 Føler m. 10 meter er tilkøb 24 og 25 Kablet kan forlænges. Pumpe i blandekreds 2 3-leder m. jord 14, 15 og - Motor på blandeventil 2 3-leder (LON,N,LOFF) 16, 17 og 18 - Fremløbstemperatur blandekreds 2 Føler m. 10 meter er tilkøb 26 og 27 Kablet kan forlænges. Udetemperatur Udeføler uden er medleveret 28 og 29 Tilsluttes styringen med 2-leder, max. 30 meter. Alle terminaler (undtagen ecoster200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og navne. Se eldiagrammet i kapitel 6. For ecoster200 henvises til dennes manual.

14 HK OX Side 14 Indstilling af parametre: Funktion Parameter Forslag til værdi Menu Systemvalg Lagertankssystem System 2 (T1) Installatørmenu, Lagertanksindstillinger, Lagertankssystem Fremløbstemperatur Kedeltemperatur 87 C Hovedmenu, Kedelindstillinger Maksimal temperatur i Max lagertankstemp. 70 C Installatørmenu, mastertank *) Lagertanksindstil. Start hysterese (pumpning fra master til sekundær eller pumpning fra sekundær til master) Stop hysteres (pumpning fra master til sekundær eller pumpning fra sekundær til master) Varmtvandspumpe (ekstern VV beholder) Varmtvandstemperatur (ekstern VV beholder) Start hysterese pumpe 7 C Installatørmenu, Lagertanksindstil. Stop hysterese pumpe 3 C Installatørmenu, Lagertanksindstil. Udgang mode Varmtvandspumpe Hovedmenu Varmesystem indstill., VV cirk.indstillinger, Tidsintervaller VV pumpe funktion Ingen prioritet Hovedmenu, VV indstillinger Varmtvandstemperatur 55 C Hovedmenu, VV indstillinger Sommerdrift Sommer mode AUTO Hovedrmenu, Sommer, Funktion Blandekreds 1 - type Blandkreds support Radiatorkreds Installatørmenu, Rumtermostat Termostat valg ecoster T1 blandekreds 1 Blandekreds 1 indstil., Maksimal temperatur Max. blandekreds temp. 60 blandekreds 1 Minimum temperatur Min. blandekreds temp. 30 blandekreds 1 Blandekreds 2 type Blandekreds support Gulvvarme Installatørmenu, Rumtermostat Termostat valg ecoster T2 blandekreds 2 Blandekreds 2 indstil. Maksimal temperatur Max. blandekreds temp. 40 blandekreds 2 Minimum temperatur Min. blandekreds temp. 25 blandekreds 2 VV cirkulation Cirkulationspumpe OFFtid VV 30 Hovedmenu, Cirkulationspumpe ONtid 30 cirkulation indstil. Cirkulationspumpe start 40 *) Ved System 3 er det temperaturføleren T2, som funktionen relaterer til.

15 HK OX Side Eldiagram

16 HK OX Side 16 Rev. 01/091015

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS Side 1

ANLÆGSMANUAL. TPK HS Side 1 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION (VV BEHOLDER LANGT FRA KEDEL)... 4 3. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION (VV BEHOLDER TÆT PÅ KEDEL)...

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. MENUSTRUKTUR - OVERORDNET... 3 1.1 MENU-TRÆ... 5 2. BRUGERMENU... 6 2.1 INFORMATION... 7 2.2 KEDELINDSTILLINGER...

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Bonus 30 STD MK2 Solo Innova 30 STD MK2 Solo Innova 50 STD MK2

Bonus 30 STD MK2 Solo Innova 30 STD MK2 Solo Innova 50 STD MK2 Side 1 Bonus 30 STD MK2 Solo Innova 30 STD MK2 Solo Innova 50 STD MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. LEVERING... 3 2. INSTALLATIONSMULIGHEDER... 4 2.1 STØRRELSE AF LAGERTANKE... 4 3. FORBEREDELSE AF KEDLEN...

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20 Side 1 Iltstyring TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. LEVERING... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1 MONTAGE AF ILTSONDE... 4 2.2 MONTAGE AF ILTMODULET (ECOLAMBDA)... 4 3. OPKOBLING AF ELFORBINDELSER... 5 4.

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6 Brugsanvisning 1 Indhold 1. Introduktion...3 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4 2. Eksempler på anvendelse...6 2.1 Termostat til én zone med kedelstyring... 6 2.2 System med to zoner

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING BRUG DIN TID FORNUFTIGT OG LAD OS KODE DINE KOMPONENTER WAVIN ALL INCLUSIVE Det hele er samlet og kodet på forhånd! T: +45 8696 2000 BRUG DIN TID FORNUFTIGT

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Quickguide Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40 Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring Beskrivelse Neotherm AM40 er en varmestyring der kan anvendes til regulering af centralvarme, gulvvarme,

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

VAI- Teknik. Produktblad. Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg. Frontbillede - med betjeningselementer

VAI- Teknik. Produktblad. Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg. Frontbillede - med betjeningselementer Produktblad Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg Frontbillede - med betjeningselementer Frontbillede - i kasse til vægmontering er. Max. 2 kredse. Med / Uden rumtemperatur indvirkning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co. Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at Fabriksindstillingen UVR1611 Fabriksindstillingen UVR1611 TAs

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

econet300 Internet modul www.econet24.com FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL

econet300 Internet modul www.econet24.com FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL Internet modul econet300 FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER www.econet24.com BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL ISSUE: 1.0 KAN ANVENDES MED: STYRESYSTEM: STYRINGS TYPER: WINDOWS XP,7,8, Android, Linux ecomax

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion 2 462 SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion RVP200 RVP210 Anvendelse Funktioner Hovedfunktion Andre funktioner Varmeregulator for beboelsesejendomme og mindre erhvervsejendomme med

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware Flex Sun Brugervejledning TacWare VVS Grossisten A/S Industrivej 61 7080 Børkop Telefon 72 41 41 41 Fax 72 41 41 99 Aktuel visning Driftstatus Valg af temperatur visning manuel drift Programmering Dette

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Anlægsvejledning Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + styring af trådløs gulvvarme. Gjort forbløffende enkelt. 10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Appendiks nr. 1 til: Manual ATTACK DP - gyldig fra 01.05. 2010. Manual ATTACK DPX - valid since 01.05. ATTACK PROFI

Appendiks nr. 1 til: Manual ATTACK DP - gyldig fra 01.05. 2010. Manual ATTACK DPX - valid since 01.05. ATTACK PROFI Appendiks nr. 1 til: Manual ATTACK DP - gyldig fra 01.05. 2010 Manual ATTACK DPX - valid since 01.05. 2010 Dette appendiks nr. 1 (fremover kaldt for Appendiks") til manualen til DP og manualen til DPX,

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere