Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017"

Transkript

1 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017

2 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser Herkomst Alder og køn Samtaler Aktivering BSK 2

3 Konklusion Forsikrede ledige udgjorde ca. 1 af de offentligt forsørgede fuldtidspersoner i Herning Kommune i 2016 over 2 år Herning Kommune har siden 2008 haft en andel af forsikrede ledige over 2 år på niveau med RAR Vestjylland og under landet som helhed Ca. 8 af de forsikrede ledige har siden marts 2016 haft en sammenlagt ledighed under 26 uger Herning Kommune har i 2016 afsluttet en højere andel sager med en varighed på op til fire uger end landet som helhed Den gennemsnitlige varighed i Herning Kommune har siden 2004 været lavere end landsgennemsnittet og på niveau med eller lidt under gennemsnittet for RAR Vestjylland KRIFA, 3F, HK, FOA og Teknikernes var de a-kasser med flest ledige medlemmer i Herning Kommune 2016 KRIFA, HK og 3F var i juni 2017 de a-kasser, der havde fleste ledige medlemmer med mere end 1 års sammenhængende ledighed, men samtidig er de også de største a-kasser BSK 3

4 Konklusion fortsat Det ses, at der er stor forskel a-kasserne i blandt på fordelingen af medlemmer på varighed. Det ses dog, at der er flere af de mindre a-kasser, der har relativt mange medlemmer med mere end 78 ugers ledighed Mere end hver femte forsikret ledig i Herning er medlem af KRIFA, hvilket er ca. dobbelt så meget som på landsplan. Samtidig er der ca. kun halvt så mange af de forsikrede ledige Herning, der er medlem af 3Fs A- kasse som for RAR Vestjylland Herning Kommune har i lighed med RAR Vestjylland en lavere andel af forsikrede ledige, der ikke har dansk oprindelse, end landet som helhed. Samtidig ses det, at Herning har en lidt højere andel med ikke-vestlig baggrund og en lidt lavere andel med vestlig baggrund end RAR Vestjylland. Herning Kommune har en noget højere andel af forsikrede ledige kvinder end landet som helhed og en lidt højere andel end RAR Vestjylland Det ses, at Herning Kommune har en højere andel af forsikrede ledige under 40 år end RAR Vestjylland og landet som helhed, og at Herning Kommune samtidig har en lavere andel af forsikrede ledige over år end RAR Vestjylland og landet som helhed Det ses, at Herning Kommune i perioden har haft et højere gennemsnitligt antal samtaler pr. forsikret ledig i hele ledighedsforløbet end landet som helhed og RAR Vestjylland Herning Kommune havde i 2016 en højere andel aktiveringsberørte end hele landet og RAR Vestjylland BSK 4

5 Offentligt forsørgede over 2 år 4000 Offentligt forsørgede fuldtidspersoner over 2 år % % % % % 268 3% 244 3% 237 3% 233 2% 214 1% Det ses, at forsikrede ledige udgjorde ca. 1 af de offentligt forsørgede fuldtidspersoner over 2 år i Herning Kommune i BSK

6 Forsikrede ledige i andel af arbejdsstyrken 6,% Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken,% 4,% 3,% 2,% 1,% Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Det ses, at Herning Kommune i hele perioden har haft en andel af forsikrede ledige over 2 år på niveau med RAR Vestjylland og under landet som helhed BSK 6

7 Forsikrede ledige i andel af arbejdsstyrken,% Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken (arbejdsstyrketal 201), 4,% 4, 3,% 3, 2,% 2, 1,% 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2017 Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Det ses, at Herning Kommune i hele perioden har haft en andel af forsikrede ledige over 2 år på niveau med RAR Vestjylland og under landet som helhed. Det ses samtidig, at der er sæsonudsving, og at ledigheden generelt er højest i 1. kvartal BSK 7

8 Forløb fordelt på varighed aktive sager Forsikrede ledige over 2 år - forløb fordelt på varighed mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar uger -8 uger 9-13 uger uger uger 40-2 uger 1-2 år Det ses, at ca. 8 af de forsikrede ledige i hele perioden har haft en sammenlagt ledighed under 26 uger og at ca. 6 en ledighed på under 13 uger BSK 8

9 Forløb fordelt på varighed aktive sager 10 Forsikrede ledige over 2 år - aktive forløb fordelt på varighed år 27-2 uger -26 uger 0-4 uger mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 Det ses, at ca. 8 af de forsikrede ledige i hele perioden har haft en sammenlagt ledighed (på a-dagpenge) under 26 uger BSK 9

10 Afsluttede forløb forsikrede ledige over 2 år fordelt på varighed 40, Afsluttede forløb fordelt på varighed - A-dagpenge 2-6 år 2. kvartal kvartal 2017* 3, 34,% 34,% 33,6% 30, 2, 2, 24,7% 23,3% 20, 18, 17,8% 16,9% 1, 13,6% 12,7% 13,3% 10, 6,6%,9% 6,, 2,7% 2,2% 2,4% 2,2% 2, 2,1% 0, under 2 uger 2-4 uger -13 uger uger uger 40-2 uger over 2 uger. *Figuren viser hvor stor en andel af alle afsluttede forløb, der er afsluttet indenfor den konkrete varighed Hele landet RAR Vestjylland Herning Det ses, at Herning Kommune i perioden har afsluttet en højere andel sager med en varighed på op til fire uger end landet som helhed, og at Herning Kommune generelt ser ud til at afslutte forløbene lidt senere end RAR Vestjylland BSK 10

11 Forsikrede ledige over 2 år gennemsnitlig varighed 22,0 20,0 Forsikrede ledige - gennemsnitlig varighed 2-64 år (vægtet gennemsnit) Det ses, at den gennemsnitlige varighed i Herning Kommune i hele perioden har været lavere end landsgennemsnittet og på niveau med eller lidt under gennemsnittet for RAR Vestjylland 18,0 16,0 14,0 12,0 10, Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger *Målingen opgør det gennemsnitlige antal a-dagpengeuger pr. person inden for den valgte periode. Målingen er beregnet som det samlede antal a-dagpengeuger inden for den valgte periode divideret med antallet af personer, der har modtaget a-dagpenge i perioden. Hvis man f.eks. har valgt perioden ét år, og en person har modtaget a-dagpenge i to gange 13 uger inden for det valgte år, vil personen tælle med en gennemsnitlig varighed på 26 uger BSK 11

12 Forsikrede ledige fuldtidspersoner fordelt på a-kasser Forsikrede ledige fuldtidspersoner over 2 år 2016 fordelt på a-kasser Det ses, at KRIFA, 3F, HK, FOA og Det Faglige Hus var de a-kasser med flest ledige medlemmer i Herning Kommune BSK 12

13 A-kasser med flest medlemmer 70, Forsikrede ledige over 2 år - fuldtidspersoner fordelt på TOP A-kasser , 0, 40, 9,2% 6,1%,% 7,2% 10,4%,7% 6,9% 10,% 30, 20, 9,% 1,4% 22,9% 12,9% 10, 0, 21,1% 10,8% 1,1% Hele landet RAR Vestjylland Herning Kristelig A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse HK /Danmarks A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A-kasse Det Faglige Hus - A-kasse ASE Akademikernes Det ses, at mere end hver femte forsikret ledig i Herning er medlem af KRIFA, hvilket er ca. dobbelt så meget som på landsplan. Samtidig er der ca. kun halvt så mange af de forsikrede ledige Herning, der er medlem af 3Fs A-kasse som RAR Vestjylland BSK 13

14 A-kasser fordelt på medlemmer og andel ledige medlemmer A-kasser i Herning Kommune fordelt på medlemmer og andel ledige medlemmer (2-64 år) , , 7, ,,2%, ,1% 4, 4, 3,3% 3,% 3,7% ,1% ,% ,8% 2,9% 3, 2,% ,9% ,2% 1,% 1,6% 1,8% 1,9% 2, 1,6% 1,7% 608 1,7% 1,1% ,7% , 0,4% 0, Medlemmer maj 2017 Andel ledige medlemmer maj 2017, dst.dk og egne beregninger Det ses, at de 3 a-kasser med flest medlemmer i Herning Kommune er: KRIFA, 3F og HK. Det ses desuden, at der er stor forskel, på hvor stor en andel af a-kassernes medlemmer, der var ledige i maj BSK 14

15 Forsikrede ledige over 2 år med mere end 1 år sammenlagt ledighed 2% Forsikrede ledige med mere end 1 års sammenlagt ledighed fordelt på a-kasse ( ) 2 1% % 28 12% % 1 6% 17 7% 19 8% 13 % 4 2% 2% 8 3% 6 2% 2% 8 3% 3 1% 4 2% 3 1% 4 2% 1 3 1% 3 1% 2% 2% Kilde: fagsystemet Workbase. Det ses, at KRIFA, HK og 3F i juni 2017 var de a-kasser, der havde fleste ledige medlemmer med mere end 1 års sammenhængende ledighed, men samtidig er de også de største a-kasser BSK 1

16 Forsikrede ledige med mere end et års ledighed i andel af a-kassens ledige medlemmer 4 3% 3 2% 2 1% 1 % 49 21% Forsikrede ledige med mere end 1 års sammenlagt ledighed fordelt på a-kasse i andel af a-kassens ledige medlemmer ( ) 33 24% 28 21% 1 18% 17 23% 19 28% 13 19% 4 8% 11% 8 2% 6 19% 17% 8 31% % % 1 2% 3 2% 3 18% 2% 23% I andel af a-kassens medlemmer Gennemsnit for alle a-kasser Kilde: fagsystemet Workbase. Det ses, at Min A-kasse, A-kasse for journalistisk mv., Dana og Danmarks Læreres Fælles A-kasse var de a-kasser, der havde de højeste andele af medlemmer med mere end 1 års sammenlagt ledighed. Det skal dog bemærkes, at der er tale om relativt få antal personer. Blandt de største a- kasser var HK, den eneste, med en andel medlemmer med mere end et års ledighed over gennemsnittet på 23% BSK 16

17 Forsikrede ledige fordelt på a-kasse og ledighedslængde Forsikrede ledige i Herning Kommune fordelt på a-kasse og ledighedslængde Over 1 år 14-2 uger 0-13 uger Ledighed ikke beregnet - Ledighed ikke beregnet Kilde: fagsystemet Workbase Det ses, at der er stor forskel a-kasserne i blandt på fordelingen af medlemmer på varighed. Det ses dog, at der er flere af de mindre a-kasser, der har relativt mange medlemmer med mere end 1 års ledighed BSK 17

18 Påbegyndte og afsluttede forløb Forsikrede ledige over 2 år - antal forløb primo perioden samt påbegyndte og afsluttede forløb i perioden Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Antal forløb påbegyndt i perioden Antal forløb afsluttet i perioden Antal forløb primo perioden 0 Det ses, at der i hele perioden er et stort flow af sager med forsikrede ledige over 2 år BSK 18

19 -22,8% -20,3% -20,3% -12,8% -11,% -12,8% -9,% -10,7% -11,% -9,2% -9,2% -8,8% -9,% -9,2% -7,6% -7,8% -4, -4,7% -2,9% -3,1% -4, -4,7% -1,7% -1,4% -2,3% -1,7% -1,4% Forsikrede ledige over 2 år ændring i forløb fra 201 til 2016 Ændring i antal forløb for a-dagpenge fra 201 til 2016 (fra 2 år) 0, Antal forløb påbegyndt i perioden Antal forløb afsluttet i perioden Antal forløb primo perioden -, -7, -,7% -7, -10, -1, -20, -2, Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Det ses, at Herning Kommune fra 201 til 2016 har reduceret tilgangen af antal sager til a-dagpenge for borgere fra 2 år mere end landet og RAR Vestjylland. Det ses, at andelen af afsluttede a-dagpenge sager i Herning Kommune fra 201 til 2016 er faldet mere end landet og RAR Vestjylland. Det ses desuden, at andelen af a-dagpenge sager primo perioden er reduceret mere i Herning Kommune end i landet som helhed og RAR Vestjylland (fra 201 til 2016) BSK 19

20 Forsikrede ledige over 2 fordelt på etnisk herkomst Forsikrede ledige over 2 år fuldtidspersoner 2016 fordelt på herkomst ,2%; ,1%; ,6%; ,; 303 8,2%; 73 8,2%; 34 7,%; 67 84,8%; ,4%; 7 Hele landet RAR Vestjylland Herning Personer med dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Det ses, at Herning Kommune i lighed med RAR Vestjylland har en lavere andel af forsikrede ledige, der ikke har dansk oprindelse, end landet som helhed. Samtidig ses det, at Herning har en lidt højere andel med ikke-vestlig baggrund og en lidt lavere andel med vestlig baggrund end RAR Vestjylland BSK 20

21 Forsikrede ledige over 2 år fordelt på køn Forsikrede ledige over 2 år - fuldtidspersoner 2016 fordelt på køn Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Kvinder Mænd Det ses, at Herning Kommune har en noget højere andel af forsikrede ledige kvinder end landet som helhed og en lidt højere andel end RAR Vestjylland BSK 21

22 Forsikrede ledige over 2 fordelt på køn og a-kasse (fuldtidspersoner 2016) Fuldtidspersoner Herning 2016 fordelt på køn og a-kasse Kvinder Mænd Det ses, at der er store variationer i kønsfordelingen af ledige medlemmer indenfor de enkelte a-kasser. Dette kan måske også skyldes, at nogle fag traditionelt er kvindefag, mens andre traditionelt er mandefag BSK 22

23 Forsikrede ledige fordelt på alder og køn 20 Forsikrede ledige fuldtidspersoner fordelt på alder og køn % % % 2 63% 88 34% 38 37% 37 42% 38 66% 73 63% 64 8% 2 41% 41 9% 8 4% 36 6% 33 % 44 44% år år 3-39 år år 4-49 år 0-4 år -9 år år Kvinder Mænd Det ses, at der er flest forsikrede ledige i aldersgruppen 2-34 år, og at ca. 6 af denne gruppe af ledige er kvinder. Det samme gælder for hele gruppen af 2-64 år. Det ses desuden, at der i alle aldersgrupper på nær år er flere kvinder end mænd BSK 23

24 Forsikrede ledige over 2 år fordelt på alder 10 Forsikrede ledige fuldtidspersoner 2016 fordelt på alder 9 18%; ; %; %; %; 10 27%; 6 22%; %; 10 27%; 64 19%; %; %; %; 402 4%; 27 46%; %; 93 46%; %; %; %; år 3-4 år år %; %; ; 3 36%; %; 18 27%; 32%; 14 32%; %; 63 33%; 341 Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Det ses, at Herning Kommune har en højere andel af forsikrede ledige under 3 år end RAR Vestjylland og landet som helhed, og at Herning Kommune samtidig har en lavere andel af forsikrede ledige over år end RAR Vestjylland og landet som helhed BSK 24

25 Aldersfordeling af ledige inden for de enkelte a-kasser Aldersfordeling - fuldtidspersoner år 3-4 år 2-34 år Det ses, at der er store variationer i aldersfordelingen af ledige medlemmer indenfor de enkelte a-kasser BSK 2

26 Gennemsnitligt antal samtaler pr. borger Samtaler - gennemsnitlig antal samtaler pr. forsikret ledig over 2 år i hele ydelsesforløbet*,0 4, 4,0 3, 3,0 2, Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj 2017 Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Kilde: Jobindsats.dk. *Målingen opgør det gennemsnitlige antal afholdte samtaler pr. a-dagpengemodtager i hele ledigsforløbet. Det gennemsnitlige antal afholdte samtaler pr. a-dagpengemodtager beregnes ved at dividere samlede antal afholdte samtaler med det samlede antal personer. Det ses, at Herning Kommune i perioden har haft et højere gennemsnitligt antal samtaler pr. forsikret ledig i hele ledighedsforløbet end landet som helhed og RAR Vestjylland BSK 26

27 Aktiveringsberørte forsikrede ledige over 2 år 4,0 Andel aktivitetsberørte a-dagpengemodtagere* over 2 år i 2016 (vægtet gennemsnit) 40,0 3,0 30,0 2,0 20,0 1,0 39,3 37,4 41,0 3,1 40,6 30,2 42,2 31,9 37,9 3, 10,0,0 0,0 Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger *Målingen er beregnet som det samlede antal aktiveringsberørte der modtager a-dagepenge inden for den valgte periode divideret med antallet af a-dagpengemodtagere (inkl. aktiverede) i samme periode. Ved aktiveringsberørt forstås a-dagpengemodtagere der i den valget periode har været i aktivering i kortere eller længere tid. Andel aktiveringsberørte er opgjort ekskl. voksenlærlingeforløb fra a-dagpenge. I målingen indgår både Vejledning og opkvalificering, Virksomhedspraktik og Løntilskud Det ses, at Herning Kommune i 2016 havde en højere andel aktiveringsberørte end hele landet og RAR Vestjylland BSK 27

28 Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Andel forsikrede ledige i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering*. 60,0 0,0 40,0 30,0 20,0 6,4 2,3 2,8 0,0 47,8 4, 46,9 46,4 47,3 43,1 44,3 43,9 4,3 44,4 44,0 44,1 44,0 43,9 42,1 42,3 42, 42,8 42,1 42,2 42,4 39,9 38,9 38, 34,4 22,2 47,3 43,8 43,2 40,2 37,7 37,2 36, 36,9 33,1 31,4 10,0 0,0 1. kvt kvt kvt kvt 2016 Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering (pct.) Hele landet RAR Vestjylland Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg *Målingen indeholder alle forsikrede ledige i alderen år. Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse og anden selvforsørgelse også deltidsbeskæftigelse (min. 18½ t/uge), SU-godkendte uddannelser, voksenlærlingeforløb og ferie fra beskæftigelse. Der indgår kun aktiveringsforløb af 21 hverdages varighed eller derover Det ses, at andelen af forsikrede ledige, der er i beskæftigelse 3 måneder efter aktivering har svinget mellem 37 og 44%, og at den var højest årets 2 første kvartaler BSK 28

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ungeanalyse. Marts 2017

Ungeanalyse. Marts 2017 Ungeanalyse Marts 2017 Indhold Hvor er vi? Konklusion Udvikling i ungeledigheden Unge forsikrede ledige Unge ikke-forsikrede ledige Ikke forsikrede ledige i alt Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M2 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 Mænd 12.52 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i marts 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 Mænd 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12 9.293

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 13.124 12.435 11.377 1.964 1.85 11.413 11.339 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 12.183 Kvinder 12.775 12.175 11.193

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i oktober 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 217M9 217M1 Mænd 9.621 1.261 11.288 12.759 13.93

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i august 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 Mænd 9.598 9.257 9.624 1.267 11.293 12.761

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017 Ledighedstal for i december 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 11.37 12.791 13.124 12.436 11.379 1.967 1.851 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 11.28 Kvinder 11.832 12.79 12.776 12.175 11.193 11.563

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Ungeanalyse. April 2017

Ungeanalyse. April 2017 Ungeanalyse April 2017 Indhold Hvor er vi? Konklusion Udvikling i ungeledigheden Unge forsikrede ledige Unge ikke-forsikrede ledige Ikke forsikrede ledige i alt Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale Tabel 1: Antal dapengemodtagere som har fået 1., 2. og 3. fælles jobsamtale. Juli 2016 - Okotober 2018. Beskrivelse Til at belyse andelen af dagpengemodtagere, som har fået hhv. 1., og 2. og 3. fælles

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Andel årige på off. forsørgelse. 1.kvt kvt. 2018

Andel årige på off. forsørgelse. 1.kvt kvt. 2018 Andel 18-29-årige på off. forsørgelse. 1.kvt. 2008-1.kvt. 2018 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,1% 12,0% 11,0% 11,6% 10,7% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 27. juli Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 27. juli Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 27. juli 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Faktaark. Job- og uddannelsesparate borgere BIU drøftelser efteråret Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Faktaark

Faktaark. Job- og uddannelsesparate borgere BIU drøftelser efteråret Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Faktaark Faktaark Job- og uddannelsesparate borgere BIU drøftelser efteråret 216 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Faktaark Jan 214 Mar 214 Maj 214 Jul 214 Sep 214 Nov 214 Jan 215

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser Procent NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat Ledighed fordelt på a-kasser De første år efter finanskrisen satte ind steg ledigheden betydeligt for ledige og toppede i 2011 med en gennemsnitlig

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 7.november Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 7.november Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 7.november 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 Udarbejdet september 2010 STATUS FOR RETTIDIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE STATUS FOR MIDTJYLLAND

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

I Herning Kommune var der i december 2015 i alt (med modtagedato inden for de seneste 3 år) 159 familiesammenførte og 247 flygtninge.

I Herning Kommune var der i december 2015 i alt (med modtagedato inden for de seneste 3 år) 159 familiesammenførte og 247 flygtninge. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 74 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune marts 216 Kontaktperson:

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november Ledighed og beskæftigelse - november 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november 215 - november 217 2. 1.75 1.5 1.25 1.33 1.216 1.412 1.196 1.47 75 5 365 25 17 216 nov dec jan

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar Ledighed og beskæftigelse - januar 218 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 216 - januar 218 2. 1.75 1.692 1.637 1.624 1.5 1.575 1.25 1. 1.279 1.288 75 5 358 336 25 117 jan

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017 Ledighed og beskæftigelse - december 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december 215 - december 217 2. 1.75 1.5 1.42 1.373 1.481 1.25 1.36 1. 1.59 1.135 75 5 314 346 25 114 dec

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august Ledighed og beskæftigelse - august 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august 215 - august 217 2. 1.75 1.5 1.324 1.25 1.149 1.21 1. 75 1.43 91 968 5 356 25 16 12 aug sep okt nov

Læs mere

Målopfølgning Beskæftigelsesplan

Målopfølgning Beskæftigelsesplan Målopfølgning Beskæftigelsesplan 2019 Indhold Introduktion 4 Highlights efter 3. kvartal 2018 5 1. Virksomhedsservice- og samarbejde 9 2. Jobparate og A-dagpengemodtagere 10 3. Integration 13 4. Unge 15

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4 Hedensted Benchmark Hedensted og Favrskov sygedagpenge Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-6-16 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 4.5.2016 Indholdsfortegnelse SAMMENFATTENDE... 2 IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 2024 0827 E-mail: casp@balk.dk Kontakt: Casper Brun Pedersen Sagsid: 15.20.00-Ø00-1-17 Notat Status og udvikling på sygedagpengeområdet

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 4 Januar 21 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere