Medarbejderloyalitet 07/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderloyalitet 07/08"

Transkript

1 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P

2 Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/ Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og hvordan måles loyalitet?...5 Definition af loyalitet...5 Hvordan måles loyalitet?...5 Præsentation af loyaliteten...6 Generelt vedrørende undersøgelsen...7 Formålet med undersøgelsen...7 Loyaliteten blandt it-medarbejdere i Danmark Loyalitet og demografiske forhold...9 Demografiske forhold, der har indflydelse på graden af loyalitet...9 Demografiske forhold, der ikke har indflydelse på graden af loyalitet...10 Loyalitet og mobilitet...11 Mere end hver fjerde it-medarbejder er på vej væk...11 Løn, loyalitet og mobilitet...12 Hvordan fremmer man medarbejdernes loyalitet?...14 Ledelse...14 Kreativt og innovativt arbejdsklima...16 Karriere og personlig udvikling...17 Afrunding...19 Bilag 1: Panelspørgeramme...20

3 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 2 / 29 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 Denne rapport eller dele af den må ikke blive trykt, reproduceret, distribueret i nogen form eller arkiveret i databaser med tilhørende søgesystem uden forudgående skriftlig godkendelse. Undtaget herfra er dog eventuelle korte citater, der indgår som dele af artikler, report abstract eller lignende. For yderligere information kontakt venligst Loyalty Group A/S eller SCR Gruppen A/S. Det er vigtigt, at læseren er indforstået med, at de data, der danner grundlag for denne rapport, inden bearbejdelse var så præcise som muligt. Loyalty Group og SCR Gruppen påtager sig intet ansvar for en løbende opdatering af informationer i rapporten. Det antages, at læseren af nærværende rapport vil benytte informationerne indeholdt i publikationen til at holde sig informeret om de områder, som rapporten dækker over. Loyalty Group og SCR Gruppen har intet ansvar for, hvorledes læseren/køberen af rapporten vælger at benytte informationerne. Alle holdninger, der kommer til udtryk i rapporten, kan alene tilskrives Loyalty Group og SCR Gruppen. Det er således ikke holdninger, som personer og organisationer, der har deltaget i it-medarbejderloyalitet 07/08 undersøgelsen, har givet udtryk for. Tak til Først og fremmest ønsker vi at takke de it-folk, der har deltaget og videregivet deres meninger, holdninger og indsigt til denne omfattende undersøgelse. Uden dem havde denne undersøgelse ikke været mulig at foretage. Også en stor tak til Computerworld (www.cw.dk), der velvilligt har stillet deres store emnedatabase til rådighed for undersøgelsen. Computerworld har ligeledes bidraget aktivt og energisk med omtale af 'Itmedarbejderloyalitet 07/08' både på deres websted samt i deres publikationer. Om rapporten Rapporten markerer en milepæl inden for en struktureret kortlægning og analyse af danske it-medarbejderes loyalitet overfor deres arbejdsgiver. Således vil tilsvarende undersøgelser blive gennemført årligt - næste gang ultimo Ved henvendelse til Loyalty Group og SCR Gruppen er det muligt at få gennemført ad hoc-analyser og rapporter på mere detaljerede, dybere og eventuelt branchespecifikke data. Rapporten 'Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 indeholder de overordnede data og konklusioner fra undersøgelsen gennemført ultimo For at sætte rapportens data i perspektiv og øge relevansen for din salgsorganisation vil vi anbefale, at du selv gennemfører undersøgelsen i din egen organisation enten før eller efter, at du har læst rapporten. Denne selvanalyse gennemføres til en specialpris for alle virksomheder, der har købt Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08. Ved selv at gennemføre undersøgelsen vil det være muligt at sammenligne din virksomheds situation med de øvrige it-medarbejdere på en række centrale områder fra Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08. Således vil du kunne se, om din virksomhed placerer sig bedre, på linie med eller bagud i forhold til Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 s landsresultatet. Afslutningsvis håber vi, at de informationer, der er indeholdt i denne rapport, vil sætte dig i stand til bedre at kunne udstikke kursen for din it-organisation og danne grundlag for øget effektivisering. Selvom vi er sikre på, at de emner, som rapporten rejser, har mange anvendelsesmuligheder, vil vi opfordre dig til alene at benytte informationen som basis for brainstorming, planlægning af mål og identificering og prioritering af operationelle udfordringer, som din organisation står over for. Hvis du ønsker yderligere analyser og/eller perspektivering af data i den samlede undersøgelse eller rapport eller ønsker adgang til detaljerede analyser af de indsamlede data, kontakt da venligst:

4 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 3 / 29 Hans J. Andersen SCR Gruppen A/S Ny Østergade 5, 2, 1101 Kbh. K Tlf: Lars Jepsen, Research Manager Loyalty Group A/S Østergade 26A, 1100 Kbh. K Tlf:

5 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 4 / 29 Baggrund Arbejdsløsheden i Danmark er den laveste siden midten af 70 erne. Behovet for kvalificerede it-medarbejdere har langt oversteget udbuddet, og tilgangen til arbejdsmarkedet bevæger sig i de kommende år i negativ retning i takt med, at de store årgange nu går på pension. Specielt it-branchen er stærkt afhængig af den enkelte medarbejder og dennes viden, erfaring og engagement. Den enkelte virksomhed må derfor kæmpe stadig hårdere for at fastholde sine nuværende it-medarbejdere. Den stigende specialisering betyder samtidig at det bliver stadigt vanskeligere og forbundet med stigende omkostninger at erstatte de eksisterende medarbejdere, når de vælger at skifte til et job hos en anden arbejdsgiver. Fastholdelse af de eksisterende medarbejdere har derfor fået en stigende betydning. Her er udviklingen af en høj grad af loyalitet en væsentlig forudsætning. En afledt gevinst er, at det image og det positive omdømme, som en høj grad af medarbejderloyalitet giver virksomheden, samtidig gør det lettere for virksomheden at kunne tiltrække nye og kvalificerede medarbejdere. Forudsætningen for at kunne tilrettelægge og gennemføre tiltag til forbedring af medarbejderloyaliteten er, at der først og fremmest udarbejdes et loyalitetsregnskab, som giver en status på loyaliteten blandt virksomhedens medarbejdere. Med baggrund i dette loyalitetsregnskab tilrettelægges og gennemføres afstemte loyalitetsfremmende tiltag. Den undersøgelse af loyaliteten blandt it-medarbejdere i Danmark, som blev gennemført i sommeren 2007 af SCR Gruppen i samarbejde med Loyalty Group og Computerworld, giver vigtig inspiration til disse tiltag. Den grundlæggende forudsætning er imidlertid kendskab til, hvad loyalitet er, og hvordan det måles. Det beskrives nærmere i det følgende.

6 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 5 / 29 Hvad er loyalitet og hvordan måles loyalitet? Definition af loyalitet Loyalitet kan defineres som en form for trofasthed rettet imod personer, virksomheder, sportsklubber og lign. Claus Møller definerede i 1992 loyalitet som det at være tro imod den, som man har valgt at støtte. Heri ligger samtidig et bevidst valg imellem forskellige loyalitetsmål. Denne enkle definition forklarer dog ikke, at loyalitet samtidig er noget meget komplekst, der på en og samme tid inkluderer loyalitet imod familie, venner, kollegaer, arbejdsplads og imod en selv. En form for loyalitet skal konstant opvejes og prioriteres imod adskillige andre former for loyalitet. Josiah Royce definerede i 1908 i The Philosophy of Loyalty loyalitet som bestående af forskellige loyaliteter arrangeret i en slags hierarki. Denne definition, der er internationalt anerkendt som definitionen af loyalitet, omfatter samtidig kompleksiteten. På laveste niveau er loyalitet imod individer og enkeltpersoner. Det næste niveau er grupper og til slut - på det højeste niveau - ser vi orientering imod et sæt værdier og principper. Loyalitet er altså ikke kun et spørgsmål om loyalitet imod individer, grupper eller virksomheder. Loyalitet er i lige så høj grad rettet imod værdier og principper. For at ændre og forbedre loyaliteten skal de grundlæggende principper hos folk også påvirkes. Hvordan måles loyalitet? Mange virksomheder har i stor udstrækning foretaget målinger på tilfredshed for netop at afdække medarbejdernes tilfredshed med jobbet og virksomheden. Forventningen har været på den måde at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og at kunne skabe en motiveret og engageret medarbejderstab. Måling af tilfredshed giver imidlertid ikke svaret. En lang række undersøgelser bekræfter, at måling af tilfredshed ikke er et validt udtryk for medarbejderloyalitet. Faktisk er meget tilfredse medarbejdere langt fra loyale. En ting er, hvad medarbejderne siger, et andet er hvad de rent faktisk gør. Dette forhold skaber behov for at måle på flere dimensioner. I overensstemmelse med definitionen af loyalitet som en flerdimensional størrelse, måler Loyalty Group medarbejderloyalitet som en kombination af 2 faktorer: Rationel loyalitet - som vurderer de praktiske forhold omkring ansættelsen eksempelvis lønforhold, pensionsforhold, ferieordning, flekstid og lign. Emotionel loyalitet - der vedrører de følelsesmæssige bindinger, som den enkelte medarbejder har til virksomheden. Eksempelvis kan man bruge udtrykket: Følelsen i maven, når man skal på arbejde. Hvordan har man det med sin arbejdsplads, sin nærmeste chef, sine kollegaer og i det hele taget sin arbejdsplads?

7 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 6 / 29 Præsentation af loyaliteten Resultatet af undersøgelsen præsenteres i den nedenfor viste todimensionale loyalitetsmatrice, som opdeler medarbejderne i 3 segmenter, der hver især beskriver deres adfærd. De 3 segmenter de røde, de gule og de grønne er yderligere underopdelt og modellen beskrives som følger: De røde: På jagt medarbejdere, der tror på, at der findes et bedre alternativ. Tabt medarbejdere, der er mentalt tabte og har truffet en beslutning om at skifte job hurtigst muligt. De grønne: Ambassadører medarbejdere, der nærmest er religiøst overbeviste om, at virksomheden er det mest attraktive sted for dem at arbejde. De gule: Loyale medarbejdere, der primært er rationelle i deres valg af virksomheden, som den rigtige arbejdsplads for dem, uden at være ligeså følelsesmæssigt tilknyttede som ambassadørerne. Risiko/neutrale medarbejdere, der er åbne overfor andre virksomheders jobtilbud. Er ikke overbeviste om, at de har valgt det bedst mulige job/den bedst mulige arbejdsgiver. Er normalt ikke aktivt jobsøgende. Loyalitetsregnskabet giver en status på loyaliteten i virksomheden, men fungerer også som et varslingssystem. Dette varslingssystem betyder, at virksomheden får en indikation af, hvor stor en del af medarbejderne, der befinder sig i risikozonen og dermed i fare for at forlade virksomheden. Målingen kan også varsle om kommende fald i produktiviteten. F.eks. kan en stor andel røde medarbejdere betyde fald i produktiviteten, idet deres engagement og investerede energi forventeligt er langt lavere end de grønne engagerede, tilfredse medarbejdere. Mange gule medarbejdere er ud fra et motivations- og produktivitetsmæssigt synspunkt heller ikke attraktivt.

8 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 7 / 29 Generelt vedrørende undersøgelsen SCR Gruppen og Loyalty Group har siden 1998 regelmæssigt og i fællesskab gennemført undersøgelser af loyaliteten blandt it-medarbejderne i Danmark. Undersøgelserne er blevet gennemført med tilfældig udvælgelse af respondenterne, der så besvarede et webbaseret spørgeskema på en hjemmeside. Dette gælder også indeværende års undersøgelse, som er gennemført i et samarbejde med Computerworld. Undersøgelsen blev besvaret af 4157 respondenter fordelt på 88,4 % mandlige og 11,6 % kvindelige respondenter. Spørgeskemaet bestod af 3 dele demografiske spørgsmål, loyalitetsspørgsmål og årsagsforklarende spørgsmål. Besvarelserne blev - bortset fra de demografiske spørgsmål - overvejende målt på en 7-punkts Likertskala, som giver et mere nuanceret billede end de hyppigt anvendte 4- og 5punkts skalaer. Den procentuelle andel af de årige er overrepræsenteret med 64 % imod 40 % af den totale arbejdsstyrke i Danmark. Eftersom virksomheder imidlertid må antages primært at være interesserede i at tiltrække netop denne gruppe medarbejdere, anses svarprofilen for at være tilfredsstillende. Respondenterne repræsenterede ledelse, projektledere, udviklere og teknikere og var fordelt på en række forskellige stillinger hhv. på mainframe og pc-platformen. Stillinger med mere end 4 % beskæftigede var følgende: Stilling %-del af respondenter Mænd overrepræsenteret Kvinder overrepræsenteret Projektledere 11,2 % X Systemkonsulent 10,9 % It-systemarkitekt 7,3 % X Systemprogrammør 6,7 % X It-chef 6,3 % Afdelingschef 4,7 % Kundekonsulent 4,5 % X Web-udvikler 4,0 % X De mandlige respondenter er i højere grad end de kvindelige beskæftiget som itsystemarkitekter, systemprogrammører og web-udviklere. De kvindelige respondenter i højere grad beskæftiget som projektledere og som kundekonsulenter. Formålet med undersøgelsen Det generelle formål med denne undersøgelse har været at: få en status på loyaliteten blandt it-medarbejdere i Danmark og dermed også få en indikator til sammenligning med virksomhedens egne medarbejdere. få et billede af udviklingen i forhold til sidste gang med fuld beskæftigelse indenfor itbranchen i år få afdækket i hvilket omfang demografiske forhold har indvirkning på loyalitetsudviklingen blandt it-medarbejdere. få fastlagt sammenhængen mellem loyalitet og mobilitet - herunder at få vurderet, hvilken betydning lønnen har for it-medarbejderes mobilitet og jobskifte få et overblik over de kritiske loyalitetsskabende og hæmmende faktorer, som gælder for denne medarbejdergruppe.

9 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 8 / 29 Loyaliteten blandt it-medarbejdere i Danmark 07 Loyalitetsregnskabet for danske it-medarbejdere i 2. halvår 2007 fremgår af efterfølgende figur, som viser at kun 22 % er loyale overfor deres nuværende arbejdsgiver. Sidste gang vi havde fuld beskæftigelse indenfor it-branchen, nemlig i 1999, var andelen af loyale medarbejdere på samme beskedne niveau (21 %). Loyalitetsregnskabet for danske it-medarbejdere i 2. halvår 2007 Medarbejderloyaliteten totalt set - altså for alle brancher - er væsentligt højere, nemlig 30 %. It-medarbejdernes omdømme som teknologiske specialister med større fokus på opgaven end på arbejdsgiveren, understøttes altså af undersøgelsen og understreger det faktum, at fastholdelse af it-medarbejdere indebærer en relativt større udfordring. En stor del af besvarelserne falder i risiko-, på-jagt og tabt-kvadranterne. I alt 49 % af samtlige respondenter har et forhold til deres arbejdsgiver, som mangler både den følelsesmæssige tilknytning og den objektive positive vurdering. Det er de røde respondenter, der falder i på jagt og i tabt kvadranten. Anlægger vi et pessimistisk syn på resultatet og lægger de respondenter, der befinder sig i risiko-området (de gule) til, så får vi det nedslående resultat, at 78 % af alle respondenter har et forhold til deres arbejdsgiver, der kan betegnes som neutralt eller direkte negativt. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at dette forhold udløser en handling fra den ansattes side. Men det er i sig selv tankevækkende, at arbejdsgivere med it-folk ikke har været i stand til at skabe større engagement hos de ansatte, når man tager i betragtning, hvor stor betydning den enkelte medarbejder kan have, samt hvor svært, det kan være, at ansætte erstatninger for ansatte, der har forladt sin stilling. Hertil kommer de omkostninger virksomheden har i forbindelse med indkøring af it-medarbejderne. Kun 10 % af de adspurgte giver topkarakter på deres følelsesmæssige tilknytning og deres objektive vurdering. Set med markedets briller er det måske ikke i sig selv alarmerende tal, men for den enkelte virksomhed kan det have meget stor betydning. Alt andet lige betyder mangel på loyalitetsfølelse et tab af engagement, initiativ og ansvar, som skader bytteforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager med arbejdsgiveren som den umiddelbare taber. Hvis der således kun er én ambassadør i en it-afdeling for hver 10 ansatte, så ser det skidt ud for produktiviteten og for engagementet. Der er således et markant behov for, at virksomhederne tager alvorligt fat på opgaven med at identificere og aktivt bearbejde de faktorer, der påvirker loyaliteten positivt (loyalitetsskabere) og får lukket eventuelle huller i form af loyalitetsnedbrydende forhold.

10 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 9 / 29 Loyalitet og demografiske forhold Et interessant spørgsmål er naturligvis, hvordan demografiske forhold indvirker på loyaliteten. I det følgende gives en kort gennemgang af områder, der giver anledning til bemærkninger. Demografiske forhold, der har indflydelse på graden af loyalitet Alder Medarbejdere under 25 år og medarbejdere i intervallet år er generelt mindre loyale end øvrige medarbejdere. Loyaliteten topper blandt de årige med 24,7 %. Der ses imidlertid en tilsvarende udvikling i mængden af røde medarbejdere, der er markant højere blandt de årige med 59,7 % imod landsresultatet på 49 %. Medarbejdere på over 60 år er (måske ikke overraskende) de mest loyale medarbejdere. Den samlede risikogruppe dvs. røde og gule medarbejdere som er forholdsvis påvirkelige, er altså stigende med alderen op til ca. 80 % af de årige. Anciennitet Loyaliteten er generelt højest blandt nyansatte - 29 % blandt medarbejdere med < 2 års anciennitet. Derefter er loyaliteten generelt faldende fra 20 % til 16 % blandt medarbejdere med 4 10 års anciennitet. Samtidig er mængden af røde medarbejdere stærkt stigende. Efteruddannelse De it-medarbejdere, der har taget en eller anden form for efteruddannelse, er generelt mere loyale end øvrige it-medarbejdere. Tendensen er dog ikke markant. Virksomhedsstørrelse Loyaliteten i mindre firmaer (< 100 ansatte) er generelt højere og mængden af røde medarbejdere lavere sammenlignet med store og mellemstore virksomheder. Der er en generel tendens til, at jo større virksomheden bliver, jo mindre grad af loyalitet. I virksomheder med over 1000 medarbejdere er loyaliteten faldet fra 27 % til 21 % og heraf er det kun 8 %, der giver topkarakter på såvel den følelsesmæssige tilknytning som på objektive kriterier. Afdelingsstørrelse Når antallet af medarbejdere i afdelingen stiger til mere end 20 it-medarbejdere, så stiger loyaliteten fra 22 % til 25 %. Ved afdelingsstørrelser på mellem 50 og 100 medarbejdere er loyaliteten endnu højere, nemlig 31 %. I større afdelinger er der bedre muligheder for at imødekomme den enkeltes særlige ønsker og det er i højere grad muligt at gøre brug af særkompetencer. Branche Loyaliteten blandt medarbejdere beskæftiget i pengeinstitutter, forsikringsselskaber, byggeog anlægsvirksomheder samt i forsvar, politi og domstole er markant højere end totalen. Mængden af grønne medarbejdere er her mellem 32 % og 42 %. Medarbejderloyaliteten er til gengæld markant lavere indenfor offentlig administration (11 %), undervisnings- og transportsektoren (9 %) samt social- og sundhedsvæsenet (16 %), mens tele- og it-virksomheder ligger lidt over gennemsnittet med 26 %. Afstand til arbejdsplads Umiddelbart skulle man tro, at afstand fra hjem til arbejdsplads kunne have en indflydelse på medarbejderloyaliteten. Det er imidlertid på ingen måde tilfældet.

11 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 10 / 29 Demografiske forhold, der ikke har indflydelse på graden af loyalitet Forhold, som umiddelbart var ventet at have en indflydelse på loyaliteten, nemlig enlig kontra samboende eller gift, afstand til arbejde og afdelingsstørrelse har vist sig ikke at have væsentlig indflydelse på loyaliteten. Ledelse Det at have et lederansvar fører tilsyneladende til en højere grad af loyalitet overfor virksomheden. Andelen af røde medarbejdere ligger generelt under markedsgennemsnittet med ca. 42 %. Når lederens stab kommer over 20 medarbejdere, falder andelen af røde medarbejdere yderligere, medens loyaliteten stiger. Ved større afdelinger bliver dette særligt markant. Loyaliteten stiger fra 22 % til 45 % blandt ledere for afdelinger med medarbejdere.

12 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 11 / 29 Loyalitet og mobilitet Mangel på loyalitet behøver som sagt ikke nødvendigvis at medføre, at en medarbejder vælger at tager konsekvensen af sin situation og søge væk. Ofte er det langt fra bevidst for den enkelte, at dennes holdninger og adfærd er styret af manglende tilknytnings- og ansvarsfølelse. Dette sker bl.a. fordi holdninger rykkes gradvist over tid og som regel påvirkes drypvis og i så små doser, at det først er når bægeret er fyldt, at holdningerne udløser en handling i form af aktiv jobsøgning og opsigelse. Analysens resultater indikerer at mange it-medarbejdere ikke fuldt ud forpligter sig på holdet og at disse påvirker de fuldt engagerede spillere på en ofte uhensigtsmæssig måde. Den karikerede klassiker er den ansatte, som alle ved lopper den og har gjort det i årevis, men som stadig oppebærer samme løn som kollegaerne. Manglen på loyalitet er ensbetydende med øget jobsøgning, hvilket måske ikke er overraskende. Af de røde medarbejdere som helhed har 41 % aktivt søgt it-job hos en anden arbejdsgiver indenfor de seneste 12 måneder. Denne andel stiger imidlertid til 49,3 %, såfremt vi udelukkende kigger på de tabte medarbejdere. Kun 16,1 % af de grønne medarbejdere har søgt andet job. Af de grønne loyale medarbejdere forventer 96,7 % at være ansat om 12 måneder, mens kun 53,5 % af de tabte medarbejdere forventer at være ansat om 12 måneder. Mere end hver fjerde it-medarbejder er på vej væk Af respondenterne tilkendegiver 27 %, at de ikke forventer at være ansat på deres nuværende arbejdsplads om 12 måneder. Loyalitetsmæssigt fordeler disse 27 % sig med 3 % grønne loyale medarbejdere, medens de 97 % ikke føler nogen særlig tilknytning til nuværende arbejdsgiver, hverken følelsesmæssigt eller objektivt. De 27 % fordeler sig med 15 % aktivt søgende og 12 % passivt søgende jf. efterfølgende mobilitetsmatrice. Forventer ikke at være ansat på nuværende arbejdsplads om 12 mdr. Forventer fortsat at være ansat på nuværende arbejdsplads om 12 mdr. Har i løbet af de seneste 12 måneder aktivt søgt et andet it-job. Søger aktivt nyt job: 15 % Prøvet at søge væk, men bliver i job: 14 % Mobilitetsmatrice for it-medarbejdere år 2007 Har ikke i løbet af de seneste 12 måneder søgt et andet itjob. Søger passivt nyt job: 12 % Søger ikke nyt job og forventer at blive i job: 59 % Dette er en alvorlig advarsel til mange virksomheder eftersom den potentielle personaleomsætning blandt respondenterne kan siges at ligge på 41 %. For de røde medarbejdere er andelen i stedet 60 %. Advarslen bliver endog mere iøjnefaldende, når mobilitetsmatricen suppleres med det faktum, at 55 % af samtlige medarbejdere indenfor de seneste 12 måneder uopfordret er blevet kontaktet med jobtilbud. Den centrale målgruppe er de årige, hvor andelen er 61 %.

13 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 12 / 29 Løn, loyalitet og mobilitet Loyalitetsregnskabet for de, der ikke er tilfredse med deres løn viser 73 % røde og 7 % grønne. Man kan således godt være en loyal medarbejder, selvom man ikke er tilfreds med lønnen (den psykiske gennemsnitsløn, som vi alle har i hovedet). Loyalitetsregnskabet for de personer, som ikke er tilfredse med deres løn sammenholdt med markedet. Loyalitetsregnskabet for de, som mener at deres lønpakke er i orden, viser 42 % grønne og 27 % røde respondenter. Altså 6 gange så mange grønne og ca. 1/3 så mange røde som de, der føler de er lønnet under markedet. Loyalitetsregnskabet for de personer, som er tilfredse med deres løn sammenholdt med markedet. Kan man så købe loyalitet? Hvis svaret var ja, skulle man forvente en meget større andel af grønne respondenter i denne sidste gruppe, som er tilfredse med deres løn. Eftersom der kun er 42 %, må det antages at en række andre faktorer trods alt spiller ind. I gruppen, som ikke er tilfredse med lønnen, så vi 73 % røde. Hertzbergs teori om, at man godt nok minimerer utilfredsheden, hvis lønnen er på plads, men at man ikke kan generere nævneværdig høj/længerevarende tilfredshed - ser ud til at holde i virkelighedens verden.

14 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 13 / 29 Fra tidligere undersøgelser ved vi, at kun i 6 % af tilfældene er det lønnen, der har været den centrale årsag til et jobskifte. I dette års undersøgelse har vi med særligt fokus på løn, koncentreret os om at sammenholde de primære fremadrettede, altså forventede årsager til jobskifte med de årsager til jobskifte, som er angivet af de personer, der reelt har skiftet job. Årsager til jobskifte i prioritetsorden Forventet Målt generelt Målt for grønne Målt for røde Arbejdsopgaver Karrieremuligheder /3 Løn og ansættelse /3 Manglende udvikling Ledelse Forventede og reelle årsager til jobskifte blandt it-medarbejdere År 2007 Utilfredshed med løn og ansættelsesvilkår angives at være den primære årsag til at man vil skifte job indenfor de kommende 12 måneder. Der er altså umiddelbart en meget stor utilfredshed med lønnen, som får folk til at overveje jobskifte. Bedre løn og ansættelsesvilkår optræder imidlertid kun på 3. pladsen over de reelle årsager til jobskifte, hvor arbejdsopgaver og bedre karrieremuligheder vejer tungere. Der er i prioriteringen af reelle årsager til, at man skiftede job en forbavsende overensstemmelse generelt og mellem de røde og de grønne medarbejdere. Utilfredshed med lønnen genererer således ikke flere, der søger væk, end man finder blandt dem der er tilfredse med lønnen. Sammenfattende kan det konkluderes, at fokus på lønnen er vigtig især fordi 52, 5 % af respondenterne er utilfredse med deres løn, medens 48,4 % er utilfredse med lønudviklingen. For offentligt ansatte medarbejderes vedkommende er 62,8 % utilfredse med lønnen og det samme gælder lønudviklingen, hvor 62 % af de offentlige medarbejdere er utilfredse med lønudviklingen. Utilfredshed med lønnen er imidlertid ikke i sig selv den væsentligste årsag til at medarbejdere reelt skifter job. Det sker primært i situationer, hvor andre og mere loyalitets skabende faktorer samtidig opleves som utilfredsstillende.

15 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 14 / 29 Hvordan fremmer man medarbejdernes loyalitet? Et meget centralt spørgsmål, som vi ønskede at få besvaret i denne undersøgelse, var, hvilke faktorer virksomheder i Danmark skal fokusere på for i højere grad at fastholde medarbejderne i virksomheden. Helt generelt er der en stærk sammenhæng mellem medarbejderloyalitet og en række forskellige forhold/faktorer, som SCR Gruppen og Loyalty Group har målt på siden Den aktuelle undersøgelse viser følgende sammenhæng mellem medarbejderloyaliteten og de enkelte faktorer med hensyntagen til vigtigheden af de enkelte faktorer: Vi har i denne rapport valgt at afgrænse vores evaluering til de faktorer, der vurderes som vigtige og hvor tilfredsheden er meget lav altså de vigtigste forhold, hvor der bør allokeres ressourcer for at forbedre medarbejderloyaliteten og dermed øge fastholdelsesgraden. Der er tale om: Ledelse Kreativt og innovativt arbejdsklima Karriere og personlig udvikling Ledelse Konklusioner Virksomhedens overordnede ledelse har en central betydning, men overvejende indirekte ved fastlæggelse af de overordnede rammer for arbejdsmiljø, det innovative miljø og fælles værdinormer og principper.

16 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 15 / 29 Det er imidlertid den daglige leders evner til at kommunikere, uddelegere og give faglig og personlig støtte, der påvirker loyaliteten blandt medarbejderne. Det at man har respekt for nærmeste leder, påvirker i høj grad loyaliteten blandt medarbejderne. Nedenfor er vist medarbejderloyaliteten for de medarbejdere, som både har faglig og personlig respekt for deres nærmeste leder og som samtidig føler, at de får den støtte, der er nødvendig for at udføre deres job. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at andelen af grønne medarbejdere her ligger helt oppe på 33 % imod gennemsnittet på 22 %. Samtidig er andelen af røde medarbejdere faldet forholdsmæssigt mere. Loyaliteten blandt medarbejdere, som både har respekt for deres daglige leder og som føler, at de får den nødvendige støtte til udførelse af jobbet. Vigtigheden og betydningen af nærmeste leder for medarbejderloyaliteten sættes yderligere i relief, når vi ser på medarbejderloyaliteten hos de medarbejdere, som er stolte over at fortælle, hvor de arbejder og som samtidig har personlig respekt for nærmeste leder. Loyalitetsmatricen for denne gruppe er vist nedenfor. Loyaliteten blandt medarbejdere, som både er stolte over at fortælle, hvor de arbejder og som har personlig respekt for nærmeste leder. Andelen af grønne medarbejdere er her helt oppe på 37 %, mens andelen af røde medarbejdere er nede på 29 % - altså meget markant afvigelse fra det generelle resultat.

17 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 16 / 29 Ledelsen anføres generelt som den 3. vigtigste grund til forventet jobskifte, når vi kigger fremad. Spørger vi efterfølgende til, hvorfor et jobskifte så reelt blev gennemført, så angives utilfredshed med ledelsen i 20 % af tilfældene som den primære årsag. Tilfredshed med nærmeste leder påvirker i særlig grad loyaliteten. I mindre grupper på under medarbejdere er betydningen af nærmeste leder størst. Desværre er det sådan, at lederne for de mindre grupper er mindst loyale. Det at have et lederjob er ellers i sig selv motiverende og loyalitetsskabende, men dog først rigtigt markant, når staben kommer over 20 medarbejdere. Lederjobbet er altså i sig selv ikke særligt motiverende, der hvor det har størst betydning, nemlig i de mindre grupper. Anbefalinger Sammenfattende vil fokus fra nærmeste leder på følgende områder føre til en øget medarbejderloyalitet: Spændende og udfordrende opgaver Tæt dialogorienteret kommunikation Beslutningsevne og villighed Faglig og personlig respekteret Talentudvikling Det innovative miljø Kreativt og innovativt arbejdsklima Konklusioner I innovationsgrafen overfor er innovationsprofilen på grønne og røde medarbejdere sammenholdt med innovationsprofilen på innovative og succesrige virksomheder. De 10 dimensioner er målt på en skala fra 0 til 3, hvor 3 er den bedste score dog med undtagelse af konflikter, som helst skal være så lav som muligt. Som det fremgår af grafen, er virksomhederne generelt ikke særligt villige til at tage en risiko i forbindelse med udvikling af nye ideer fra medarbejderne, og medarbejderne føler sig, måske bl.a. af den årsag, ikke særligt opmuntret til at tage selvstændige initiativer. Engagementet ender derfor med at ligge væsentligt lavere hos de røde medarbejdere end hos de grønne loyale. Da det er en meget central loyalitetsdriver, er der altså en dobbelt gevinst ved at fokusere på at fremme innovationen. Den fremtidige indtjening forbedres (nye tiltag, services, produkter) og de erfarne medarbejdere fastholdes (og udvikles). De grønne medarbejdere er (måske ikke overraskende) de mest innovative. Ser vi på de røde medarbejdere, så er det risikovillighed, idé-støtte og selvstændighed, der halter.

18 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 17 / 29 Anbefalinger Sammenfattende og med udgangspunkt i, at alle medarbejdere ønsker at føle sig opmuntret og inspireret til at tage initiativer, og at de værdsætter en arbejdsplads, som er villig til at tage en risiko ved at udvikle nye ideer fra medarbejderne, så vil fokus på følgende områder føre til en forbedring af det innovative miljø og efterfølgende til øget medarbejderloyalitet: Spændende og udfordrende opgaver Innovation forudsætter en høj grad af tillid før man tør fremsætte ideer og meninger, som måske konflikter med, hvordan man gør tingene i dag. Initiativer skal kunne tages uden frygt for repressalier og uden at møde sådan-gør-vi-ikke-her -holdningen Led efter projekter, som kræver ekstrem kreativitet Led efter situationer, problemer, muligheder som tigger om ekstrem kreativitet. Benyt de situationer til at opmuntre til initiativer og til at fastlægge nye eksempler på innovation og risikotagning. Informér om gode innovations eksempler Fortæl med gode, og gerne lidt skæve, opgaveeksempler, hvordan kreative tiltag og innovation kan give bemærkelsesværdige og overraskende løsninger. Acceptér en høj grad af usikkerhed. Innovation er ensbetydende med høj grad af usikkerhed i organisationen (i projektet eller området). Den slags projekter kan ikke styres på traditionel vis. Der er tale om en søge-lære proces og om eksperimentel - frem for detailleret - analyse. Beslutningskompetencen i innovationsprojekter skal i høj grad være delegeret. Karriere og personlig udvikling Konklusioner Et innovativt miljø er til dels også grundlaget for den personlige udvikling. Virksomhedernes engagement i medarbejdernes personlige formelle karriere vurderes ikke tilfredsstillende og lever ikke op til medarbejdernes forventninger. Generelt er kun 46 % tilfredse med arbejdsgiverens engagement i medarbejdernes formelle karriere. Hvad angår de røde tabte medarbejdere er procenten helt nede på 11 %. Tilfredsheden med personlig og faglig udvikling er generelt oppe på 66 %, mens den for de røde tabte medarbejdere er nede på 30 %. Det er et centralt område, som bør styrkes. Karrieremuligheder omfatter aktivt engagement i medarbejderens karriere såvel som passivt engagement i form af personlig og faglig udvikling i jobbet. Her spiller nærmeste leder igen en vigtig rolle. De yngre generationer er vant til et cafeteria-princip fra børnehave, fritidshjem, skole og hele vejen op gennem uddannelsessystemet, hvor man kan vælge til og fra som det passer en selv. Derfor bliver mellemlederen i stigende grad en central person. Anbefalinger Sammenfattende vil fokus på følgende områder indenfor karriere og personlig udvikling føre til en øget medarbejderloyalitet og fastholdelse: Mellemlederen skal have en grundlæggende coachuddannelse Beskriv og synliggør karriere- og udviklingsmuligheder i virksomheden. Det drejer sig om at synliggøre for medarbejderne, at man som daglig leder er engageret i folks udvikling. Mulighederne er lige så vigtige, som dét at benytte sig af dem. Understøt intern rotation Hvis en medarbejder ønsker at blive flyttet til et andet job i virksomheden, er det vigtigt at imødekomme dét ønske (forudsat naturligvis, at den del af virksomheden har et behov). Medarbejderens alternativ er at skifte job med en måneds varsel.

19 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 18 / 29 Tilbyd hjælp til neutral karriereplanlægning Delegering (udnyttelse af faglige og personlige kompetencer). Opfølgning (anerkendelse ris og ros).

20 Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08 19 / 29 Afrunding I vores undersøgelse af medarbejderloyaliteten blandt it-medarbejdere har vi også undersøgt respondenternes holdning til og tilfredshed med lønnen. Lad os i den forbindelse slå fast, at løn er ikke en loyalitetsskabende faktor. Utilfredshed med lønnen er absolut ikke i sig selv en primær årsag til jobskifte og slet ikke, hvis lønudviklingen er i orden. Det er andre forhold, der skal fokuseres på for at fastholde it-medarbejderne. Vi har i vores forslag til tiltag til fremme af medarbejderloyaliteten peget på tre centrale fokusområder, nemlig ledelse, det innovative miljø samt karriere og personlig udvikling. De tre områder er de mest centrale i indeværende års undersøgelse, men vi har både i år og tidligere år undersøgt en lang række andre loyalitets skabende faktorer. Der eksisterer, både indbyrdes mellem de tre beskrevne fokusområder og mellem øvrige loyalitetsdrivere, en række komplekse sammenhænge, som derfor nødvendigvis bør indgå i vurderingen i den konkrete situation. Hertil kommer, at hver enkelt virksomhed og dens medarbejdere i den aktuelle situation udgør en helt unik enhed, som i overensstemmelse hermed må undersøges og behandles individuelt. De tre centrale fokusområder vil dog for et flertal af virksomheder i dagens Danmark i større eller mindre grad være i fokus ved udarbejdelse af en handlingsplan for fastholdelse af medarbejdere. En sådan handlingsplan bør i den aktuelle situation med fuld beskæftigelse blandt itmedarbejdere udarbejdes som et naturligt supplement til den gældende rekrutteringspolitik. SCR Gruppen og Loyality Group giver gerne - og helt uforbindende - en orientering om de andre loyalitetsskabende faktorer sammen med vores bud på elementerne i en fastholdelsesplan.

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

ƒ Hvilken uddannelse har du?

ƒ Hvilken uddannelse har du? lønstatistik 2006 Alle jobkategorier Hvad var din månedsløn i sidste måned? It-chef 74 48.939 50.000 Programmør/systemudvikler 49 42.106 40.000 Webudvikler 38 34.658 30.500 Netværksansvarlig 52 33.894

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere