e-færdigheder: Den internationale dimension og effekten ved globalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-færdigheder: Den internationale dimension og effekten ved globalisering"

Transkript

1 e-færdigheder: Den internationale dimension og effekten ved globalisering page 1

2 Ansvarsfraskrivelse Hverken Europa-Kommissionen eller nogen person, som handler på Kommissionens vegne er ansvarlig for den brug, der kan gøres med følgende information. De synspunkter, der gives udtryk for, er forfatternes, og de afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens synspunkter. Intet i denne brochure er tegn på eller giver udtryk for nogen form for garanti. Resultaterne bør kun bruges som retningslinjer som del af en samlet strategi. Redaktører Dr. Eileen Doherty, IVI, Dr. Clare Thornley, IVI, Dr. Marian Carcary, IVI, Dr. Stephen Mc Laughlin, IVI, Werner B. Korte, Karsten Gareis, empirica GmbH, Marianne Kolding, Gabriella Cattaneo, IDC, Fiona Fanning, CEPIS. Design og layout: Snap Jervis, Oversættelse: Wordperfect. European Communities, Gengivelse er tilladt, forudsat at kilden anerkendes. Aftryk Denne brochure er blevet udarbejdet af Innovation Value Institutem National University of Ireland, Kildare, Irland sammen med følgende partnere: empirica, IDC og CEPIS på vegne af Europa-Kommissionen, generaldirektoratet (GD) for erhvervspolitik. Det er en publikation om servicekontrakten e-færdigheder: Den internationale dimension og effekten ved globalisering.

3 FORORD Europæiske virksomheders kapabilitet til at konkurrere og udvikle sig i starten af det 21. århundrede bliver mere og mere afhængig af den innovative og effektive brug af nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT). e-færdighedsstrategien er en komponent af den Digitale dagsorden for Europa og Beskæftigelsespakken til at øge arbejdsstyrkens konkurrenceevne, produktivitet og arbejdsduelighed. Europa har brug for at skabe bedre rammer for innovation og vækst samt nye digitale job og til at sikre, at den europæiske arbejdsstyrkes viden, færdigheder, kompetencer og opfindsomhed, inklusive IKT-professionelle, opfylder de højeste verdensstandarder, og at de konstant opdateres i en proces med effektiv livslang læring. På trods af høj arbejdsløshed stiger manglen på e-færdigheder fortsat inden for alle sektorer. Modsætningsforholdet mellem de tilgængelige færdigheder og arbejdsmarkedets behov bekymrer alle Medlemsstater, selvom det påvirker dem i forskellig grad. Bemærkelsesværdigt stiger efterspørgslen på IKT-medarbejdere med 4 % om året, hvilket overgår udbuddet. Prognosticerede ledige stillinger i 2015 er ca , og mange vil forblive ubesatte, medmindre der gøres mere for at tiltrække unge mennesker til computeruddannelser og for at efteruddanne arbejdsløse personer. Regeringer i Europa øger deres bestræbelser på at håndtere manglen på færdigheder gennem dertil oprettede politikker, initiativer og partnerskaber. Der er yderligere positive signaler, eftersom Medlemsstaterne bliver meget mere aktive, hvor Grækenland, Italien og Bulgarien for eksempel i 2014 har etableret nationale koalitioner som del af den store koalition for digitale job, der blev lanceret af Europa-Kommissionen i marts Den internationale dimension kom på dagsordenen for den europæiske politik om e-færdigheder senere hen, og en stor begivenhed fandt sted i marts 2014 i Bruxelles, hvori eksperter fra hele verden deltog. Feedbacken var meget positiv i det omfang, at der er en bred konsensus om behovet for og fordelene ved at styrke dialog og udveksle information på et internationalt niveau til bedre at håndtere mangler på e-færdigheder, lære om gode arbejdsmetoder og støtte større IKT-professionalisme. Denne brochure fremhæver de vigtigste resultater af og konklusioner på den internationale dimension ved e-færdigheder og effekten ved globalisering på digitale job i Europa. Den fremsætter en betimelig analyse samt konkrete og ambitiøse anbefalinger. Humankapitalproblemet og især e-færdighedsdagsordenen er fortsat af afgørende strategisk betydning for alle verdens lande. Europa-Kommissionen og nationale regeringer skal fortsat være aktive på dette område. Michel Catinat Enhedschef Vigtige understøttende teknologier og digital økonomi GD for erhvervspolitik Europa-Kommissionen side 1

4 BAGGRUND De primære mål for denne servicekontrakt fra Europa-Kommissionen er at: Udforske den internationale dimension af e-færdigheder (især bestræbelser på at promovere IKT-professionalisme), inklusive analysen af større politiksinitiativer og bedste praksis i verden. Vurdere effekten af globalisering på e-færdigheder på højt niveau. I sidste ende er servicekontraktens mål at forstå den internationale dimension af e-færdigheder for bedre at foregribe forandring og forudse eventuelle muligheder for samarbejde og samvirke. Ved at gøre dette forudses det, at projektet, på længere sigt, vil hjælpe med at tilvejebringe en række fordele til forskellige interessentgrupper. Det er værd at understrege, at mange af de fremsatte mål er længeresigtede mål forbundet med modningsprocessen af IKT-professionen som et hele. Sådanne mål kræver yderligere arbejde og samarbejde med mange interessenter, og rapporten, der er resultatet af denne servicekontrakt, sigter efter at være en af de vigtigste trin til at opnå dette. Siden slutningen af 1990 erne har initiativerne omkring udviklingen af e-færdigheder og håndteringen af mangel på færdigheder stået højt på Europa-Kommissionens og EUmedlemsstaternes dagsorden. Sådanne initiativer har haft stort fokus på politikker med at forbedre e-færdigheder over hele Europa. Eksempler omfatter: Vægt på færdighedsudvikling og livslang læring inden for den europæiske beskæftigelsespolitik. Europa-Kommissionens handlingsplan for færdigheder og mobilitets (2002) fokus på udviklingen af en tilpasningsdygtig, veluddannet og mobil arbejdsstyrke for en dynamisk vidensbaseret økonomi. eeurope (2005) initiativets politikhandlinger, inklusive for eksempel implementering af e-læringsprogrammer og omskoling til videnssamfundet. Europa-Kommissionens GD for erhvervspolitiks initiativ GoDigital kræver kollaborative initiativer mellem industriverdenen og den akademiske verden for at definere krav til IKT-færdigheder samt udviklingen og implementeringen af et SMV undervisningsprogram. Europa-Kommissionens Europa (2020) digital dagsorden for Europa , med vægt på forbedring og implementering af langsigtede politikker for e-færdigheder og digitale læsefærdigheder inden for Medlemsstaterne. Europa-Kommissionens lancering af Stor koalition for digitale job. Arbejdsgivere skal arbejde globalt og kooperativt for at få IKTprofessionen til at vokse og hjælpe med at løse manglen på e-færdigheder. Christian Pagel, Chef for Informationsteknologisk ledelse/cio ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. CareerSpace-udviklingen af generiske kerneprofiler, hvor IKT-branchen så mangel på færdigheder. Målet Investering i mennesker og færdigheder for eeurope (2002), hvor der lægges særlig vægt på digitale IKTlæsefærdigheder, uddannelse og undervisning i IKT samt europæisk certificering af grundlæggende IKT-færdigheder. side 2

5 E-FÆRDIGHEDSLANDSKABET Manglen på IKT-færdigheder Kompetente medarbejdere er fundamentet i succesrige virksomheder. En nylig undersøgelse med 1700 adm. direktører verden over identificerede, at humankapital vejede tungere end alle andre faktorer som kilden for vedvarende økonomisk værdi. I nutidens yderst konkurrencebetonede miljø er teknologi en vigtig understøttende faktor til kommunikation, innovation og effektivitet. På tværs af mange økonomier intensiveres efterspørgslen på arbejdere med relevante e-færdigheder imidlertid, og udbuddet kan ikke følge med denne efterspørgsel. En empirica-undersøgelse med CIO er og HR-chefer i otte europæiske lande i 2012 vurderede efterspørgslen på e-færdigheder på tværs af EU til at være Af tre scenarier udarbejdet i denne undersøgelse indikerer det scenarie, der repræsenterer den mest sandsynlige fremtid for beskeden økonomisk vækst, sandsynligheden for beskeden jobvækst på job til 2015 med en strukturel mangel på job, der skyldes manglen på tilgængeligt talent. Flaskehalsene er størst i Storbritannien, Tyskland og Italien, hvilket tilsammen udgør 60 % af alle ledige stillinger i Europa. Denne voksende tendens med ledige IKT-stillinger falder sammen med en periode med stor arbejdsløshed, hvormed effektiviteten på arbejdsmarkedet falder. Tilsvarende mangler inden for IKT-færdigheder er tydelige i USA, Canada, Brasilien, Australien, Rusland, Sydafrika, Latinamerika, Malaysia og Japan. Manglen på e-færdigheder er særligt foruroligende, når nye fremspirende teknologier undersøges. En IBM-undersøgelse med 1200 IT- og forretningsbeslutningstagere på tværs af 13 lande indikerede, at to tredjedele mener, at mobile, analytiske, sky- og sociale teknologier er strategisk vigtige; 25 % rapporterede imidlertid væsentlige færdighedsmangler inden for hvert område, og 60 % rapporterede moderate til væsentlige mangler. Manglen på e-færdigheder bliver yderligere påvirket af antallet af kvinder på arbejdsmarkedet. I OECD-lande tegner kvinder sig nu for mindre end 20 % af IKT-specialister. Inden for Europa udgør kvinder mindre end 30 % af IKT-arbejdsstyrken, og i USA er kun 23 % af medarbejdere i MINT (matematik, IT, naturvidenskab og teknologi)- relaterede job er kvinder. Situationen er endnu mere udpræget, når man bevæger sig op gennem det organisatoriske hierarki. En nylig rapport tyder på, at kvinder beklæder blot 9 % af ITledelsesstillinger og tegner sig for blot 14 % af topledelsen (når ikke-tekniske afdelinger inkluderes) i nystartede virksomheder i Silicon Valley. Humankapital Kunderelationer 71% 66% Innovation inden for produkter/serviceydelser 52% Mærke(r) 43% Innovation af forretningsmodellen 33% Teknologi 30% Partnerskabsnetværk 28% Dataadgang, datadrevet indsigt 25% Forskning og udvikling af intellektuel ejendom 22% Pris-/omsætningsinnovation 19% Aktiver (fysisk, infrastruktur) 15% Virksomhedernes ansvar 13% Adgang til råmaterialer 8% Figur 1: Kilder til vedvarende økonomisk værdi identificeret af adm. direktører. (Kilde: IMB, 2012) 9,300,000 8,800,000 8,300,000 7,800,000 7,300,000 6,800, Job i alt Efterspørgselspotentiale i alt Figur 2: Efterspørgselspotentialet på IKT-medarbejdere i Europa (EU27) (Kilde: empirica 2013) 2020 Vores undersøgelser hos Forfás viser, at de færdigheder, der er nødvendige til at analysere og få store data til at give mening, vil blive vigtigere og vigtigere. Gerard Walker, Seniorpolitikskonsulent, Forfás, Irland. side 3

6 Øgning af udbuddet af e-kompetente medarbejdere Øgning af udbuddet af personer med en IKT-uddannelse inden for det tertiære uddannelsessystem er én løsning på e-færdighedsproblemet; den tid, det tager for en studerende at gå gennem processen, er imidlertid typisk 3-4 år. Desuden er skalerbarheden af det aktuelle uddannelsessystem begrænset. Som svar på denne udfordring overvejer regeringer og branchen alternative mekanismer til at tage sig af den umiddelbare mangel af e-kompetente medarbejdere: Primær og sekundær uddannelse: Forbedring af IKTuddannelse er nøglen til at forbedre forsyningskanalen af e-kompetente medarbejdere på længere sigt. Tertiær uddannelse: Forventninger om den akademiske verden versus branchen: Nogle i branchen er kritiske over for kvaliteten af tertiært uddannede personer. Europa- Kommissionen anerkender forbedret afstemning mellem branchen og den akademiske verden som en nøgle. Erhvervsuddannelse/lærepladser: En McKinsey-rapport (2013), der undersøgte den globale overgang fra uddannelse til beskæftigelse af unge mennesker, påpegede, at 60 % af unge mennesker mener, at undervisning på arbejdspladsen og praktisk læring er de mest effektive undervisningsteknikker, men mindre end halvdelen af disse er tilmeldt studieordninger, som prioriterer sådanne teknikker. Derfor forudses det, at lærepladser/erhvervsundervisning vil spille en voksende rolle til at håndtere manglen på e-færdigheder. Vedvarende omskoling og livslang læring: IKT genopfinder konstant sig selv, og det er denne lynhurtige forandring, der hjælper med at fremdrive innovation og øget produktivitet i organisationer. Som følge deraf kræver disse forandringer nye færdigheder fra IKT-medarbejdere; derfor det vedvarende behov for livslang læring. Industry based training and certification (IBTC): En nylig empirica-rapport (2013) fremsatte, at: certifikater baseret på IBTC er uundværlige for nogle ledige IKT-stillinger eller forfremmelser ifølge 30 % af HR-/CIO-respondenterne. Massive Open Online Courses (MOOC er): blandet læring: En MOOC er et online kursus henvendt mod en omfattende, interaktiv deltagelse og åben adgang via internettet. MOOCs giver de studerende mulighed for at få adgang til undervisning, som tidligere ville have været dem utilgængelig på grund af økonomiske begrænsninger, geografisk placering, institutionelle adgangskrav og/eller personlige programmer. Betydningen af et globalt færdighedssæt - tilbagegang og tilgang for offshoring Med anerkendelse af den globale natur ved IKT og den voksende betydning af globale værdikæder er der stigende bevidsthed om behovet for, at IKT-medarbejdere besidder interkulturelle færdigheder. Mange organisationer flytter arbejde til et andet land, hvormed aktiviteter opdeles på tværs af geografiske, sproglige og kulturelle grænser. Mobilitet og immigration En del af færdighedsmodsætningsforholdet stammer fra den kendsgerning, at kompetente medarbejdere befinder sig i geografiske regioner, hvor der kun er lidt efterspørgsel på arbejde, og er tilbageholdende med at flytte til steder med høj efterspørgsel. I en undersøgelse med 500 europæiske beslutningstagere fra 2012 blev bedre gensidig anerkendelse af universitetsuddannelser og professionelle kvalifikationer på tværs af grænser identificeret som det førstvalgte initiativ til at forbedre omsætteligheden af færdighedsmobilitet. Immigranter spiller også en væsentlig rolle i mange samfund. En nylig rapport Dengang og nu Amerikas nye immigrant-entreprenører konstaterede, at 24 % af ingeniør- og teknologivirksomheder havde mindst én nøglegrundlægger, der var født i udlandet. I Silicon Valley var antallet 44 %. I lyset af manglen på færdigheder, der eksisterer på globalt plan, og det vægtige bidrag til innovation, som immigranter er ansvarlige for, bliver immigrationspolitikken studeret som en mulig løsning til vækst. Mange inden for den teknologiske branche kræver immigrationsændringer for at lette den aktuelle mangel på e-færdigheder. IKT-professionalisme kan give Europa et forspring ifm. konkurrenceevne og innovation, samt udstyre fremtidens professionelle med tydelige karriereveje. Declan Brady, Formand for Ekspertgruppen for Professionalisme, CEPIS. side 4

7 IKT-PROFESSIONALISMENS LANDSKAB Behovet for IKT-professionalisme Hvorfor er det vigtigt at modne IKT-professionen? Foruden den førnævnte mangel på e-færdigheder er der yderligere årsager: Dårligt image af IKT-professionen: En dårlig, offentlig opfattelse af IKT-professionen påvirker antallet af personer, der vælger professionen. IKT vedkender svagheder: Lave niveauer af IKT-viden blandt IKT-medarbejdere og/eller videnssiloer forhindrer en visning af det store billede af IKT, dens samhørighed og dens rolle i at muliggøre organisatorisk kapabilitetsplanlægning. Traditionelt fokus og afhængighed af uddannelser i computervidenskab: Tertiære uddannelsesudbydere skal tilpasse sig for at imødekomme branchens stigende efterspørgsel på IKT-professionelle, som har både forretningsmæssig og teknisk ekspertise. Mislykkede IKT-projekter: Mange IKT-projekter formår ikke at levere deres lovede effektiviteter og værdi. Samfundseffekt: Den udstrækning, hvormed IKT, hvis den går galt, har potentialet for at skade samfundet. Hos IEEE har vi udviklet rammer for professionalisme i samarbejde med branchen, inklusive en ITBOK, der fungerer som en paraply med referencer til andre BoK er til IT-specialiseringer. Chuck Walrad, Formand for Rådet for Professionelle Aktiviteter, IT-Komitéen, IEEE Computer Society. IKT-professionens byggesten IVI- og CEPIS-rapporten e-færdigheder og IKT-professionalisme Støtte af IKT-professionen i Europa (2012) identificerede byggestenene for en IKT-profession: Bodies of Knowledge (vidensinstanser) Professionel etik Uddannelse og undervisning Kompetencer Figur 3: Byggesten for en IKT-profession. side 5

8 Bodies of knowledge (BoK s) En metode til etablering af en profession er først at definere en relevant vidensinstans til den profession, som så kan bruges til at fastsætte standarder og certificeringsprocesser. Kompetencer: En forståelse af kapabilitets- og kompetencebehovet for personer, der arbejder i forskellige roller, er altafgørende, for at organisationer kan rekruttere og udvikle egnede medarbejdere på en effektiv måde. Uddannelse og undervisning: Formelle kvalifikationer, certificeringer, ikke-formel læring og uformel læring er gensidigt støttende komponenter i en professionels karriereudvikling. Professionel etik: Et definerende aspekt ved enhver profession involverer overholdelse af professionel etisk adfærd. IKT-professionelle en definition, der virker Der findes ikke én aftalt definition af en IKT-professionel. Forskellige lande og organisationer har forskellige meninger om emnet. Den definition, der bruges i denne undersøgelses kontekst, stammer fra et tidligere initiativ fra Europa-Kommissionen og blev accepteret af CEPIS-rådet i Så de fortsat kan bevæge sig i samme hastighed som globale forretninger, støtter Intel aktivt medarbejdere til løbende at udvikle deres IKTfærdigheder for at hjælpe med at skabe en bedre fremtid. Jim Kenneally, Primær investigator, Intel Labs Europe, Seniorforskningsstipendiat, Innovation Value Institute. Definition: IKT-professionelle Besidder en omfattende og ajourført forståelse af en relevant vidensinstans. Udviser løbende forpligtelse til professionel udvikling via en passende kombination af kvalifikationer, certificeringer, arbejdserfaring, ikke-formel og/eller uformel undervisning. Overholder et etisk kodeks/adfærdskodeks og/eller gældende reguleringspraksis, samt: leverer værdi til interessenter gennem kompetent praksis. side 6

9 TEKNOLOGISKE TENDENSER Ændringshastighed Ændringshastigheden for IKT er i hastig bevægelse og er vanskeligere og vanskeligere at holde trit med. Derfor skal IKTprofessionen være behændig og fleksibel nok til at tilpasse sig, samt udforme disse ændringer. Hurtig ændring kan også skabe nye og uforudsete etiske problemer, samt problemer med at få uddannelse og undervisning til at forblive ajour med teknologiske udviklinger. Nogle af de primære teknologiske tendenser omfatter: Internet of Things Internet of Things (IoT) har fået dette navn, da det til at begynde med refererede til den kendsgerning, at internettet i stigende grad omfatter ting eller enheder, såsom smartphones og smart-enheder. Vors miljø vil i stigende grad omfatte en overflod af sensorer indlejret i objekter (eller ting ), der vil fremdrive kontekstuelt bevidste tjenester, som kan udnyttes af personer og forretninger. Store data Store data er blevet defineret som de enorme mængder data, der samles med tiden, og som er svære at analysere og håndtere ved hjælp af almindelige værktøjer til databaseadministration. Der er en kontinuerlig strøm af nyt indhold, som fremdriver vækst i data, inklusive webstedsopslag og brugsdata, sensoriske data, brugergenereret indhold, GPS og RFID. Store data er vigtige, da de giver indsigt i marketingafdelinger, finans, drift, strategi samt til økonomier og samfund som et hele. Dette driver efterspørgslen på medarbejdere, som har de forretningsmæssige og matematiske færdigheder til at forhøre og analysere disse data på måder, der kan give både forretnings- og samfundsværdi. Efterspørgsel på store analytiske talenter i USA kunne være 50 til 60 % højere end dens prognosticerede udbud i Udbud af og efterspørgsel på stort analytisk talent i Tusinde personer % mangel i forhold til udbuddet i beskæftigelse Kandidater med stort analytisk talent Andre 1 Udbudt i 2018 Talent Gap Prognosticeret efterspørgsel Andre udbudsfaktorer omfatter afgang (-), immigration (+) og genansættelse af tidligere arbejdsløst, stort analytisk talent (+). US bureau of Labour Statistics; US Census; Dun & Bradstreet; virksomhedsinterviews; McKinsey Global Institute analyse Figur 4: Prognosticeret efterspørgsel på analytisk talent mod side 7

10 Cloudcomputing Cloudcomputing eller sky opfattes som yderst vigtigt af de fleste forretninger. En Accenture-/LSE-undersøgelse fra 2011 med mere end 1000 topledere afslørede, at mere end 50 % af forretningsrespondenterne mente, at skyen ville gøre os i stand til at fokusere på at transformere vores forretning og ikke bare vores IT. Fordelene ved skyen resonerer særligt kraftigt blandt SMV er, da de er i stand til at udnytte IKT-muligheder, som tidligere kun var tilgængelig for store multinationale virksomheder. Sociale værktøjer og teknologier Sociale teknologier henviser til fremgangsmetoder, der støtter teknologi, og som fremmer interaktioner blandt mennesker og organisationer. Eksempler på sociale værktøjer og teknologier i forretningskonteksten omfatter sociale netværk og video. Mobil Mobile teknologier har en enorm effekt på forrretningsaktiviteter på globalt plan. IDC skønner, at mobile smart-enheder vil generere 57 % af IT-branchens samlede vækst på verdensplan. Mens der er en organisatorisk efterspørgsel på mobilt talent, tyder en undersøgelse fra 2012 foretaget af InformationWeek på, at dette muligvis ikke er ensbetydende med yderligere ansættelseskrav til virksomheder, da de fleste virksomheder efteruddanner eksisterende medarbejdere i stedet for. Hos SINEAD lærer vores MBA er at bruge dataanalytik til at håndtere forretningsproblemer gennem projektbaseret læring om reelle virksomhedsdata, mens de også bruger avancerede skybaserede og open-source værktøjer. Theodoros Evgeniou, Professor for Beslutningsvidenskab og Teknologistyring, INSEAD elab. side 8

11 MAKROØKONOMISKE OG SAMFUNDSTENDENSER Tendenser De makroøkonomiske og samfundstendenser, som med sandsynlighed vil påvirke det fremtidige behov for kompetente medarbejdere, omfatter blandt andet: Det globale arbejdsmarked og økonomiske væksthastigheder, arbejdsløshed blandt unge mennesker, aldersdemografi og kvinder i medarbejderstaben. Det er værdifuldt at forstå disse tendenser, da det hjælper med at give indblik i, hvordan globalisering kan udvikle sig med tiden. Disse var inddelt i tre grundlæggende segmenter: Landskab: Det aktuelle globale, makroøkonomiske og samfundslandskab. Terræn: Nogle af nøglefaktorerne i udformningen af landskabet. Horisont: De tendenser, som med sandsynlighed vil danne del af landskabet i fremtiden. Landskab Globalt arbejdsmarked: International Labour Office skønnede et samlet antal på 197 mio. mennesker uden job i Globale væksthastigheder: De langsomme vækshastigheder for udviklede økonomier er kun en brøkdel af de hastigheder, der forventes i udviklingslande. Østasien, som er oplevet høj vækst i de senere år, lader til at have sænket hastigheden væsentligt. Omvendt viser nogle europæiske økonomier, der var ramt af lavkonjunktur, nu tegn på fremgang, omend skrøbelig. Arbejdsløshed blandt unge mennesker: Den globale situation ifm. arbejdsløshed blandt unge mennesker er grund til bekymring. Med tal fra ILO, OECD og Verdensbanken skønner Economist, at der kan være så mange som 290 mio. 15- til 24-årige Vækst, men følsom over for forstyrrelse Polen 3.4% Frankrig 1.2% Australien 3.1% Japan 0.9% Canada 2.3% Storbritannien 2.1% USA 2.4% Holland 1.1% Tyskland 1.3% Irland 2.2% En kamp for væks Italien 0.3% Portugal 0.5% Spanien 0.9% Grækenland 0.6% Samlede mængder Eurozone 1.0% Global Markedshastigheder 3.5% Ikke-deltagelse i arbejdsmarkedet næsten en fjerdedel af verdens unge mennesker og en gruppe på samme størrelse som Amerikas befolkning. Samtidig var der også mangel på veluddannede arbejdere i bunden af virksomheden. De to forskellige mønstre på arbejdsløshed blandt unge mennesker og utilstrækkelig tilgængelighed af veluddannede medarbejdere i bunden af virksomheden illustrerer naturen af den aktuelle mangel på færdigheder og understreger vigtigheden af og behovet for at forbedre færdighedsudviklingen for denne aldersgruppe, sideløbende med bestræbelser på at skabe job. I Japan producerer vi en årlig hvidbog om IT HR, som giver os data om væsentlige ændringer i IT HR s rolle inden for forretningsmiljøet, så vi kan basere vores e-færdighedspolitikker og - initiativer på stærke beviser. Masayoshi Tsuru, IPA, Japan. Vækst og fremskyndelse Indonesien 6.2% Brasilien 4.0% Sydafrika 3.6% Vækst og nedbremsning Kina 7.3% Sydkorea 3.6% Indien 6.6% Mexico 3.7% Saudi-Arabien 4.2% Rusland 3.8% Tyrkiet 5.1% Figur 5: Førertavle for global vækst. (Kilde: PwC Globale undersøgelse for adm. direktører 2013) side 9

12 Mangel på færdigheder er en almindelig årsag til ledige stillinger i bunden af virksomheden % af arbejdsgiverrespondenter. 36% af arbejdsgivere rapporterede også en mangel på færdigheder forårsaget af væsentlige problemer ifm. omkostning, kvalitet og tid eller værre og hævdede, at med tiden vil der være en hel række job, hvor arbejdsgivere har brug for ældre medarbejdere... et firma, som ikke ændrer sin holdning til ældre medarbejdere, vil blive efterladt tilbage. Horisont Fremkomsten af Afrika: Indtil videre har den største vægt på udviklingsmarkeder ligget på Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Der er imidlertid lige så stor sandsynlighed for, at Afrika ændrer beskæftigelsesdynamikken i den nærmeste fremtid. Verdensbanken rapporterede i 2014, at vækst i subsaharisk Afrika prognosticeres til at stige til 6 % (eksklusive Sydafrika, kontinentets største økonomi). Digitaliseringen af SMV er: Små og mellemstore virksomheder (SMV er) er centrale for den europæiske økonomi og for verdensøkonomien. Hvordan SMV er tilpasser sig som følge af udviklingerne i IKT vil have væsentlig effekt på behovet for e-færdigheder. Tyrkiet Indien Brasilien USA Mexico Saudi-Arabien Tyskland Storbritannien Marokko Figur 6: Arbejdsgivere angiver mangel på færdigheder som en årsag til ledige stillinger i bunden af virksomheden. (Kilde: McKinsey-undersøgelse 2012) Terræn Global efterspørgsel på kompetente medarbejdere: World Economic Forums rapport (2011) om globalt talent var tydelig i dens diagnose af problemet: Den nordlige halvkugle står over for en knaphed i talent inden for en lang række erhvervsgrupper, primært fordi befolkninger ældes hurtigt, og undervisningsstandarder er utilstrækkelige... mange lande på den sydlige halvkugle rapporterer om medarbejderoverskud som følge af høj økonomisk vækst og stabile fødselsrater Der er imidlertid spørgsmål om disse medarbejderes arbejdsduelighed om de har de nødvendigheder færdigheder til at få job og arbejde effektivt. Stigningen af kvinder på arbejdspladsen: Antallet af kvinder blandt medarbejderstaben i avancerede økonomier steg med 77 mio. mellem 1980 og 2010, og de tegner sig for 61 % af de 122 mio. nettotilføjelser til arbejdsstyrken i avancerede økonomier. Bemærkelsesværdigt udgør kvinder en væsentlig del af procenten af universitetsuddannede personer i vækstøkonomier, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med tilsvarende niveauer af arbejdsstyrkedeltagelse. Muligheder for globalisering: Globalisering, kombineret med fundamentale teknologiske skift, som finder sted i øjeblikket, præsenterer også mange muligheder for virksomheder. Infrastrukturboomet, som finder sted i udviklingslande over de næste tyve år, og som skønnes at være på mere end $20 billioner, vil sandsynligvis kræve tilvejebringelsen af omfattende ingeniørvidenskab, design, tekniske og forretningstjenester, som kan komme fra Europa. De potentielle fordele ville blive delt af udviklingslande og udviklede lande. BCG-undersøgelse viser, at SMV er, der støtter teknologi, øger omsætninger med 15 procentpoint og skaber job næsten to gange så hurtigt som deres kolleger. Ralf Dreischmeier, Global Leder (IT-praksis), Boston Consulting Group. Aldersdemografi I mange lande vil den aldrende befolkning blive motiveret til at arbejde efter den nuværende pensionsalder. Den britiske pensionsminister, Steve Webb, ser for eksempel ældre arbejdere som en uudnyttet ressource side 10

13 PRIMÆRE UNDERSØGELSESRESULTATER INTERESSENTERS VISIONER OG STRATEGIER Tendenser Et nøgleelement ved denne servicekontrakt var at foretage primære undersøgelser med førende interessenter for at få fat i 18.1% 15.3% deres visioner og strategier inden for området af e-færdigheder og IKT-professionalisme. Interessenter bestod af CIO er, IKT-topledere og IKT HR-chefer fra en lang række industrier over hele Europa. Hvad er din mening om følgende udsagn? I vores land som et hele er der en seriøs mangel/et seriøst modsætningsforhold på IKT-færdigheder, der hæmmer virksomheders vækst 1.4% 33.3% 31.9% Stærkt uenig (1) 0 0.0% 48.6% Uenig (2) 5 7.1% Neutral (3) % 22.9% 21.4% Enig (4) % Stærkt enig (5) % 0.0% 7.1% I vores organisationer har en mangel på IKT-færdigheder på højt niveau en negativ effekt på vores evne til at få forretningen til at vokse. Stærkt uenig (1) 1 1.4% 33.3% 31.9% Uenig (2) % Neutral (3) % 18.1% 15.3% Enig (4) % Stærkt enig (5) % 1.4% Figur 7: Undersøgelsesrespondenternes opfattelse af mangel på på/modsætningsforhold mellem IKT-færdigheder. Resultater indikerede, at størstedelen (70 %) af respondenterne mener, at der er en seriøs mangel/et seriøst modsætningsforhold, som hæmmer virksomhedernes vækst. Endvidere føler næsten halvdelen (47 %) af alle respondenter, at manglen på tilgængelige IKT-færdigheder på højt niveau påvirker deres evne til at få deres forretninger til at vokse. Effekt ved offshoring og automatisering Størstedelen (61 %) af respondenter føler, at offshoring sandsynligvis vil have en moderat eller høj effekt på den fremtidige efterspørgsel på IKT-færdigheder i deres organisation. Mere end tre fjerdedele af alle respondenter (76 %) føler, at automatisering sandsynligvis vil påvirke den fremtidige efterspørgsel på IKT-kompetente medarbejdere inden for deres organisation. 48.6% Effekten ved primære professionelle tendenser Et fåtal af respondenter (44 %) føler, at der i fremtiden vil være færre IKT-professionelle i traditionelle IKT-afdelinger, hvilket falder sammen med flere IKT-professionelle, der arbejder på tværs af Mere end halvdelen 22.9% af respondenterne (53 %) føler, 21.4% at Massive Open Online Courses (MOOC er) ville ændre den måde, hvorpå løbende professionel udvikling for IKT-medarbejdere leveres væsentligt i løbet af de næste tre år. Dette er 7.1% overraskende højt, når man tager i betragtning, at MOOC erne 0.0% er relativt nye, men fremhæver muligvis de høje forventninger, der gives til denne 1 innovation. 2 3Mere end 4 tre fjerdedele 5 (77 %) af respondenterne mener, at IKT er en global profession, og at nationale bestræbelser skal afstemmes på et globalt basis for at modne professionen på en vellykket måde. Endvidere mener en betydelig størstedel (80 %) af respondenterne, at IKT-professionelle skal dele en fælles forståelse for en grundlæggende IKT vidensinstans (en kernevidensinstans, som IKT-medarbejdere skal være bekendt med). side 11

14 Andre resultater omfatter: En rapporteret stigning (fra en tidligere 2011 undersøgelse af IKT-professionalisme) i respondenternes brug af IKTkompetencerammer. Mere end halvdelen af respondenterne (51 %) angiver, at personer, der har færdiggjort deres IKT-uddannelse for nylig, mangler den nødvendige kombination af tekniske forretningsfærdigheder og interpersonelle færdigheder, som er nødvendige for at bidrage til forretningen, uden yderligere undervisning. Størstedelen (71 %) af CIO er angiver, at hvad angår løbende professionel udvikling, så formår erfarne IKTmedarbejdere at holde deres IKT-færdigheder opdaterede gennem løbende undervisning. De primære teknologiske tendenser, som med størst sandsynlighed vil drive fremtidig vækst af efterspørgslen på ekspertise, er efter betydning: Cybersikkerhed, mobile teknologier, skyteknologi, store data, social forretning og konsumerisering (Bring Your Own Device BYOD). Færdighederne, som med størst sandsynlighed vil forblive onshore : Færdigheder inden for informationssikkerhed. Færdigheder inden for IKT-leverandørstyring. Færdigheder inden for virksomhedsarkitektur. Færdigheder inden for forretningsprocesstyring. Færdigheder inden for digital marketing. E-ledelsesfærdigheder; datavisualisering/dataanalyse, højtydende computerfærdigheder og færdigheder inden for brugeroplevelsesdesign (UX). Færdigheder inden for legacy-administration. Færdighederne, som med størst sandsynlighed vil flyttet til udlandet: Færdigheder inden for kodning/softwareudvikling/appudvikling samt færdigheder inden for softwaretestning. Sammenfatning af primære undersøgelsesresultater Flere nøgletemaer dukkede op fra denne undersøgelse. Mest bemærkelsesværdigt var, at størstedelen af interessenter forstår, at der er en seriøs mangel på/et seriøst modsætningsforhold mellem IKT og anser dette for at hæmme virksomhedens vækst. Dette forværres af den kendsgerning, at størstedelen af interessenter forstår, at IKT-kandidater ikke besidder de nødvendige IKT-færdigheder til at bidrage til forretningsaktiviteter. Endvidere blev tidligere rapporterede undersøgelser af effekten af offshoring og automatisering på efterspørgslen af IKT-færdigheder støttet, hvor mere end henholdsvis 60 % og 75 % af respondenterne mener, at offshoring og automatisering ville påvirke deres organisationer i fremtiden. Der blev rapporteret forskellige efterspørgselsrater af IKT-færdigheder, hver med forskellige områder for offshoring. En forståelse for den opfattede fremtidige vækst/nedgang for specifikke færdigheder og sandsynlighedsgrad for offshoring er altafgørende for individuelle medarbejdere til planlægning af karriere, for organisationer til planlægning af forretningsaktiviteter og for regeringen til at fastsætte understøttende politikker. Både arbejdsgivere og undervisningsudbydere vil nyde godt af samarbejdet med at sikre, at kandidater har de rette IT-færdigheder på det rette tidspunkt. Frits Bussemaker, Partner CIONET Nederland Liaison International. side 12

15 EFFEKTEN VED GLOBALISERING PÅ IKT-LEVERING: OFFSHORING OG GLOBAL SOURCING Offshore-serviceydelser Tilvejebringelsen af offshore-serviceydelser vandt popularitet i løbet af 1990 erne. Mens den primære drivkraft bag offshoring til at begynde med var at reducere omkostningen, da serviceudbydere er blevet mere erfarne med at drive offshore-aktiviteter og øget deres ambitioner, har de i stigende grad påtaget sig at fremdrive driftsmæssige forbedringer af komplekse processer samt transformere og standardisere processer for deres kunder. En perfekt analyse af disse ændringer er vanskelig at udføre, da meget offshoring med årene har ligget under radaren af årsager, såsom kunder, der bekymrer sig om potentielle imagekonsekvenser af at flytte job offshore eller simpelthen blot fordi offshore-elementet har været en uundværlig del af den komplette levering i en global forsyningskæde. Officielle statistikker er mangelfuld, hvad angår udstrækningen og typen af offshoring, som er blevet begyndt, samt udviklingen over de sidste ti år. Så hvordan vurderer vi udstrækningen af offshoring, de typer aktiviteter, som er mest påvirkede, og dermed de typer færdigheder, som er mest påvirkede? Gennem analyse af omfanget af it-og forretningsløsninger kontrakter indgået i Nordamerika og Europa, samt analyse af sammensætningen af omsætningen af de førende indiske offshore udbydere, er det klart, at applikationsrelateret arbejde er den mest almindelige form for offshore-arbejde. Ikke desto mindre er der en øget tendens til infrastruktur-relateret arbejde og business process outsourcing. Innovation (dvs. forskning og udvikling) og andet står konsekvent for den mindste andel af kontrakter i løbet af perioden. CIO-undersøgelsen, der blev foretaget for denne undersøgelse, giver nogle indikatorer for den forventede udvikling af fremtidens efterspørgsel efter kvalifikationer offshore frem til 2020 (se forrige afsnit). I det væsentlige, tyder disse resultater på en fortsættelse af de tendenser, der blev observeret i det seneste årti uden større forventede kvantespring. Strategisk set er det ekstremt vigtigt for Avaloq at rekruttere og udvikle medarbejdere med fantastiske e-færdigheder på vores europæiske steder. Martin Frick, General Manager BPO, Avaloq Evolution AG. Færdigheder i offshore-værdikæden På denne baggrund, hvilke færdigheder bliver så outsourcet? De færdigheder, der er nødvendige at flytte til udlandet er så varierede som dem, der er behov for hjemme, men er naturlige for aktiviteter, der kan leveres på afstand og hvor ansigt-tilansigt interaktion med kunden for tjenesten eller produktet er af mindre betydning. Offshore-værdikæden er kompleks, og i alle typer af arbejde er dygtige mennesker på lavt og højt niveau involverede i levering af aktiviteten eller engagementet. Det er blevet således efterhånden som offshore-produktion er blevet mere udviklet, og som organisationer er ikke længere kun bruger offshore til billige leverancer, men snarere som en del af en mere kompleks global sourcing-strategi. side 13

16 fra outsourcing af arbejdskraft til standardisering, automatisering og sky Med øget udvikling af levering af offshore-tjenesteydelser, er der en øget bevægelse væk fra at smide folk efter problemet mod at levere mere avancerede tjenester og højere produktivitet ved at standardisere processer og øge automatisering, hvor det er muligt. Standardisering af processer fører til skabelsen af gentagelig og skalerbare ikke-menneskelige aktiver såsom software-pakker, procesmodeller og så videre for at supplere og/eller erstatte menneskelig arbejdskraft og dermed automatisere processen så vidt som muligt. Hvorledes automatisering kan føre til udskiftning af vidensarbejdere er blevet vidt beskrevet. Det centrale spørgsmål er imidlertid, om dette vil resultere i udskiftningen af disse årsværk eller en omfordeling af disse? Det sandsynlige svar er, at det vil være en blanding af begge dele, fuldstændig som det er blevet observeret med offshoring. Produktivitetsgevinster vil ikke altid resultere i tab af arbejdspladser. Et andet interessant aspekt af automatisering af vidensarbejde er, at det har potentiale til at skabe lige konkurrencevilkår mellem vestlige lande med højere omkostninger og de typiske steder for offshore. Hvis en proces eller en opgave kan udføres alene ved hjælp af computere, forsvinder den økonomiske fordel ved at flytte denne opgave eller proces til den anden side af Jorden. Så er der også Skyen (Cloud). Skyen repræsenterer en fundamental ændring i den måde computerkraft genereres og distribueres. Cloud-tjenester kan ses som et alternativ til offshore, arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som kan leveres hvor som helst fra. Standardisering, automatisering og cloud er forbedringer og udviklinger i teknologier, kombineret med øget udvikling og erfaring af brugerorganisationer, der fundamentalt ændrer den måde, opgaver og tjenesteydelser inden for IKT- og forretningsprocesser forbruges. Offshoring kan ikke betragtes isoleret. Figur 8 illustrerer dette problemfrie, globale udnyttelse af ressourcerne - lokale, nearshore, offshore og cloud-baserede - for at levere en integreret ITeller forretningsproces. Den globale værdikædes kompleksitet understreger behovet for nye kvalifikationer onshore at styre og/eller supplere de mange elementer. Styring af arbejdshold, til tider på tværs af mange tidszoner, onshore eller via tjenester, der leveres via skyen, betyder at fremtidens IT-afdeling i stigende grad bliver nødt til at påtage sig rollen som servicemægler eller integrator snarere end nødvendigvis selv at påtage sig alle aktiviteter. Dette er et helt nyt sæt af udfordringer som CIO står over for. Slutbrugerorganisation Fremskaffelse eller organisering af integrerede IT-, forretningsprocesog industri-specifikke opgaver/services Lokal Produktion Nearshore Center Oflshore Center Sky X-as-a-Service Figur 8: komplekse færdigheder og sourcing mix i den globale værdikæde. (Kilde: IDC, 2013) side 14

17 DEN KVANTITATIVE VIRKNING AF GLOBALISERING Prognoser/Scenario 1: Forsigtig vækst IT verden forandrer sig dybt. De tendenser som er drivkraften for IT offshoring er under forandring som den stigende brug af automatiseringsværktøjer, standardisering af processer og genbrug af aktiver kombineret med cloud computing former en global sourcing-værdikæde. Derfor vokser efterspørgslen efter højt specialiserede IKT-færdigheder både onshore og offshore. I fremtiden, kan selv IKT-kompetencer, der nu betragtes som typiske offshore færdigheder såsom programmering blive mere efterspurgt onshore. Det er vigtigt at sikre, at IKT-færdigheder udvikles på alle niveauer i værdikæden onshore og at der gøres en indsats for at gøre disse karrierer attraktive. Hvis ikke, kunne en ny kvalifikationskrise opstå. Hastigheden af den digitale transformation af virksomheder og organisationer, takket være en ny generation af produkter og tjenester baseret på konvergens af 3D platformsteknologier (mobilitet, sociale teknologier, store data, cloud computing) vil direkte påvirke socio-økonomisk vækstmønstre i de kommende år. Men digital transformation kræver en ny blanding af e-lederevner, der forstår at udnytte IT til innovation og forretningsudvikling. Derfor kan de manglende e-lederevner være en konkurrencemæssig ulempe for EU-industrien og en begrænsning af den potentielle vækst. Ifølge vores modelestimater, vil efterspørgslen efter totale IKT-færdigheder i det mest sandsynlige forsigtige vækst -scenario for EU være vokset fra 7,7 millioner i 2012 til i 2020, hvilket svarer til en sammensat gennemsnitlig vækstrate på 1,4% (CAGR). Inden for dette scenario, vil virkningen af globaliseringen resultere i at ca arbejdspladser flyttes til udlandet i 2020, hvoraf omkring 17-18% rent faktisk vil blive tabt. Applikationssegmentet, som er det fremtrædende fokusområde for mange offshoring-projekter, viser det højeste tab af IKT-job. Mere bekymrende er det, at denne virkning vil ramme IKT-kandidater mere end proportionalt, idet der ifølge vores estimat er op til arbejdspladser eller 9% af al IKT-beskæftigelse for nyuddannede kan være tabt til offshoring i Uddannelse og træning (E-færdigheder), politikker og initiativer Vækst- og innovationspolitikker samt finansieringsinstrumenter/ ICT Focus Arbejdsmarkedspolitikker og initiativer Makroøkonomiske Tendenser IT Markedstendenser Offshoring Tenden IT Innovation, Automation og Cloud Prognosemodel - Konsekvenser af globaliseringen Væsentligste resultater Efterspørgslen af IKT-jobs Beregning af tabte IKT-jobs Beregning af tabte IKT-jobs for nyuddannede Figur 9: Prognose-modelantagelser: Samspillet mellem hovedtendenserne. (Kilde: IDC 2014) side 15

18 Prognoser/Scenario 2/3: innovation vinder versus stagnation To yderligere scenarier blev testet gennem denne forskning: Innovation vinder, hvor et spring frem foran digital transformation udløser en positiv cyklus af økonomisk vækst samt Stagnation, hvor den økonomiske recession reducerer forbrug og investeringer trækker innovationsdynamikken ned. I begge scenarier er globalisering fortsat en stærk tendens, så offshoring fortsætter med at vokse. Omfanget af potentielt flyttede arbejdspladser varierer fra kun 6% af alle IKT-færdigheder, der kræves i 2020 i Innovation vinder -scenariet til 10% i Stagnationsscenariet (i forhold til 9% i Forsigtig vækst -scenariet). Forekomsten af tabte arbejdspladser over for den totale mængde af efterspurgte arbejdspladser efterspørges er marginal, men kvalitativt vigtig: den varierer fra 1,5% i Forsigtig vækst -scenariet til 0,7% i Innovation vinder -scenariet og når et højdepunkt på 3,4% i Stagnationsscenariet. Med andre ord, den samlede virkning af globalisering og offshoring på markedet IKT-færdigheder er marginal i kvantitative termer, men kvalitativt meget vigtig, og mere relevant endnu for markedssegmenter såsom applikationsudvikling på den ene side og unge IKT kandidater på den anden side. Hvad kan politik gøre for at fremme Innovation vinder - scenariet og forebygge risikoen for Stagnationsscenariet? Vi har undersøgt tre klynger af politikker med direkte indflydelse på e-færdigheder: uddannelse, arbejdsmarkedspolitik og politikker for vækst og udvikling af den digitale økonomi. Vi konkluderer, at uddannelsespolitikken har den mest relevante effekt på langt sigt at forme udviklingen af efterspurgte færdigheder der reagerer på nye efterspørgselstendenser, og på kort sigt har uddannelsespolitikker og arbejdsmarkedspolitik (såsom fremme af praktikophold, mobilitet og offentlig-private partnerskaber for at bygge bro mellem universitetet og på arbejdspladsen) har den højeste chance for at påvirke markedet positivt. Forskning, innovation og makroøkonomiske politikker, der understøtter den digitale økonomi har en meget vigtig rolle at skabe de rammebetingelser der muliggør vækst baseret på IT-innovation og stimulere efterspørgslen af e-færdigheder. Forsigtig vækst (pr. tusind) Innovation (pr. tusind) Stagnation" (pr. tusind) Samlet antal IKT-Jobs flyttet Samlet antal IKT-jobs tabt Figur 10: Samlet antal IKT-stillinger flyttet og tabt på tværs af tre scenarier. side 16

19 Krav til nye læseplaner for fremtidige kvalifikationer og job - Best Practice Krav til nye læseplaner for fremtidige kvalifikationer og job Udviklingstendenserne inden for IKT har altid krævet nye kvalifikationer og job. Men som følge af effektivitetsgevinster og omstrukturering, har de også resulteret i tabet af arbejdspladser der ikke længere opfylder kravene i industrien og på markederne. Manglen på uddannelse/efteruddannelse fokus på de forkerte færdigheder og spørgsmålet om forældede uddannelsessystemer og -pædagoger ses som de primære trænings-/ uddannelsesrelaterede barrierer for vækst eller virkning af nyopståede teknologiske megatrends (f.eks cloud computing, sociale medieteknologier, big data, tingenes internet), der driver økonomisk transformation og økonomisk vækst. Hver af de nuværende megatrends forudantages at repræsentere en ny teknologisk platform for vækst og innovation. Det er disse områder, hvor Europa og europæiske virksomheder har brug for at være stærke for at være innovative og konkurrencedygtige i fremtiden. For hver af disse megatrends, kan kvalifikationskrav identificeres i både it-branchen og brugerindustrier. Tilpasning af højere lederuddannelsesog træningsinstitutioner Højere lederuddannelses- og træningsinstitutioner skal hurtigst muligt tilpasse sig og videreudvikle deres tilbud i henhold til industriens behov. Nyere forskning har peget på behovet for en tilpasning og/eller udvikling af højere lederuddannelsestilbud for levering af færdigheder og kompetencer for at opfylde disse nye krav fra erhvervslivet. En tilgang udviklet til at understøtte denne indsats begynder med at definere e-færdighedsområder og opgaver for hver ny it megatrend, med angivelse af de relevante e-kompetencer og færdigheder og kortlægge disse på de kompetencer, som er specificeret i den europæiske e-competence Framework (e-cf), samt at beskrive de involverede i forhold til de eksisterende IKT-professionelle jobprofiler, der bygger på e-cf og blev udviklet for CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation). Denne tilgang er i overensstemmelse med ekspertudtalelser, der stærkt argumenterer for en kompetence-baseret tilgang til udvikling af videregående uddannelser, når bevæger sig mod den næste generation af kandidatuddannelser i informationssystemer. Institutioner for højere ledelsesuddannelse ønsker muligvis at benytte den metode og de formater, der er udviklet til at kortlægge deres egne kurser i forhold til disse for at identificere, om de er på linje med beskrivelser og nødvendige færdigheder og dermed passer med de nyopståede kvalifikationskrav som følge af de ovennævnte megatrends. Dette vil give mulighed for højere uddannelsesinstitutioner indenfor ledelse at identificere, hvor godt deres nuværende tilbud allerede opfylder erhvervslivets krav og/eller videreudvikle og tilpasse eksisterende eller udvikle nye læseplaner for programmer, der leverer disse færdigheder. Dette vil yderligere bidrage til at udvikle de højere uddannelsessystemer i Europa til bedre at reagere på arbejdsgiverens behov og på de nye megatrends som skitseret ovenfor. Undervisning for at rumme de nyligt opståede kvalifikationsbehov De nye færdigheder skal undervises på forskellige niveauer for at sikre maksimal rækkevidde. Det er ansvaret for videregående uddannelsesinstitutioner og også for de, der beskæftiger sig med leder- og efteruddannelse. Forskellige tilgange til pædagogiske færdigheder for nyopståede IKT-områder er blevet identificeret. Disse tilgange følger forskellige pædagogiske traditioner i forskellige lande og omfatter følgende: Undervisning af nye kvalifikationskrav som en integreret del af allerede eksisterende Informatik eller computerteknologi-uddannelser inden for forskellige kandidatuddannelser i løbet af Masters-studier (eller i det sidste år af bachelorstudiet) ligesom på visse universiteter i Tyskland, Finland og Det Forenede Kongerige. Ikke officielle uddannelser (Titulo Propio), der tilbydes i samarbejde med erhvervslivet ved siden af stærkt regulerede bachelorer og kandidatuddannelser resulterer i et eksamensbevis i lande som Spanien. Lederuddannelse/videre uddannelseskurser på universiteter og handelshøjskoler med enten et mere teknisk fokus eller et stærkere forretningsfokus hvor der er fokus på og undervisning i sidstnævnte bl.a. ved INSEAD med INSEAD lederuddannelseskurset Dataanalyse for Virksomheder. Specifikke og dedikerede videregående uddannelser i big data, data videnskab eller cloud computing marksført som sådanne af kommercielle grunde og for at gøre disse attraktive og tiltrækkende for potentielle studerende og arbejdsgivere, som i USA, men også i nogen grad i Det Forenede Kongerige. side 17

20 Det er sandsynligt, at disse undervisningstraditioner og måder at undervise på fortsat vil blive fulgt også i fremtiden, når eksisterende eller nye uddannelser tilpasses eller udvikles til at møde erhvervslivets krav på bedst mulige måde. Desuden kunne MOOCs ses som et tillæg, der også kan hjælpe med at udfylde de eksisterende huller og mangel på kvalificeret arbejdskraft samt øge rækkevidden af og adgang til passende uddannelsestilbud og dermed hurtigere udbrede de nødvendige færdigheder. De mest effektive erfaringer i undervisningen af fremtidige kvalifikationskrav: eksemplificeret ved Big Data Analyticsí Nedenstående figur giver et eksempel på en videregående uddannelse, der tilbydes af et universitet (Technical University Berlin). Technical University Berlin: Kandidatuddannelsen Data Analytics -linjen (med eksamensbevis) Linje med Data Analytics Linjen indeholder en anbefalet tidsplan med kurser, der afspejler en vis vægt på Data Analytics Kandidatuddannelser, for hvilke Data Analytics Linien er tilgængelig: 1. Informationsteknologi for Virksomheder 2. Computerstyret Produktion 3. Datalogi Mål for Data Analytics-linjen: 1. Give studerende de nødvendige færdigheder til at udføre data-drevet beslutningsprocesser. 2. Udlede indsigt fra store, heterogene datasæt. 3. Anvende indlærte metoder til at løse reelle problemer inden for erhvervslivet og videnskab. Tilsigtede jobprofiler: De tilsigtede jobprofiler omfatter DataforskerDataanalytiker/Dataingeniør. Varighed og moduler: Linjen strækker sig over fire semestres (to år) Masterstudie med foredrag, seminarer og praktikophold (samarbejde med partnere fra erhvervslivet) med specialeskrivning i fjerde semester. Den er bygget op i tre søjler: 1. Dataanalyse: Maskinbaseret læring, statistik, tekst mining, etc. 2. Skalerbart Data Management: Beskæftigelse med store, heterogene strukturer og data, kort/konceptreduktion samt nye hardware-arkitekturer. 3. Anvendelser: Specifikke undersøgelser indenfor sundhed, materialevidenskab, energi, logistik mv. Certifikat Succesfulde studerende vil modtage et certifikat udstedt af EECS School ved TU Berlin, som attesterer deres specialisering, udstedt i tillæg til deres kandidatuddannelse. Kontakt: Volker Markl, professor og formand for Databasesystem og Information Management (DIMA) gruppen, Technical University Berlin Figur 11: Videregående uddannelse, der tilbydes af Teknisk Universitet, Berlin. side 18

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Nye tider på arbejdsmarkedet. Oplæg på møde i virksomhedsnetværk, cabi

Nye tider på arbejdsmarkedet. Oplæg på møde i virksomhedsnetværk, cabi Nye tider på arbejdsmarkedet Oplæg på møde i virksomhedsnetværk, cabi Indhold Kort om TI Hvorfor ændrer arbejdsmarkedet sig Globalisering, digitalisering, platformsøkonomi Nye måder at arbejde på: deltidsansættelser

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Videnskab, teknologi og industri i OECD Outlook 2010

Videnskab, teknologi og industri i OECD Outlook 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Danish Videnskab, teknologi og industri i OECD Outlook 2010 Sammendrag på dansk I jagten på et hurtigt, bæredygtigt og varigt opsving efter

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Vejledning til læseren

Vejledning til læseren OECD Regions at a Glance Summary in Danish OECD Regions at a Glance Sammendrag på dansk Hvorfor OECD Regions at A Glance? Vejledning til læseren I de seneste år er regionale udviklingsspørgsmål kommet

Læs mere