FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering Uddannelserne Kurser og efteruddannelse... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7"

Transkript

1

2 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne... 8 Aktivitetsnedgang og reduktion af personalet... 8 Kompetenceudvikling... 8 SKOLENS BYGNINGER OG FACILITETER... 9 Friluftsarealer i Randers... 9 BEGIVENHEDER I RM i SOSU Skills Fladbroløbet Besøg af byrådspolitikere ELEVERNE OG KURSISTERNE REKRUTTERING TIL UDDANNELSE Strategi for branding og markedsføring Dimensionering og optag Eksamensresultater Elevtrivselsundersøgelse Fravær og fastholdelse Handlingsplan for øget gennemførelse FASTHOLDELSE I UDDANNELSE Fokus på trivsel og gennemførelse Special Pædagogisk Støtte (SPS) CD-ord - hjælp til at læse digitale tekster Hold Fast et tilbud om psykologisk rådgivning Fokus på skolemiljøet KURSUSAKTIVITET

3 Kvalitet i kurserne...32 AMU-audit...32 PROJEKTER Den nye lærerrolle nye tilgange til læring Elevinddragelse Praksisnærhed It Nye uddannelsestilbud INTERNATIONALT SAMARBEJDE Samarbejdspartnere i Elever i praktik i udlandet Besøg af samarbejdspartnere Opsøgende besøg Ansøgning om midler (EU-programmer) MEDARBEJDERNE PERSONALEOMSÆTNING, SAMMENSÆTNING OG SYGEFRAVÆR Nyansatte og fratrådte Sammensætning af medarbejdere Fravær Undervisernes faglige baggrund Kompetenceudvikling

4 Forord Siden 2008 har Randers Social- og Sundhedsskole udarbejdet sin egen årsrapport til bestyrelsen, som omhandler alt det, årsregnskabet ikke siger noget om. Opbygningen var i begyndelsen styret af en forventning om, at Undervisningsministeriet ville indføre et ressourceregnskab for alle skoler, hvor vi en gang om året skulle lave indberetning til ministeriet. Indholdet og opstillingen var derfor i begyndelsen opbygget ud fra vores kendskab til opbygningen i et kommende ressourceregnskab. Siden blev ressourceregnskabet skrottet af Undervisningsministeriet, og vi har gennem årene ændret lidt på Tal og Ord rapporten samt taget noget ud og tilføjet andet, efterhånden som vi har fundet det relevant. Hele fødslen med forventning om indrapportering til Undervisningsministeriet har også præget skriftet. Et ressourceregnskab lægger op til kvantitativ opgørelse hvor meget og hvor højt etc. Og det har vi også gjort ind til nu. Med forliget om den nye EUD-reform er der sat nye politiske målsætninger, som er af mere kvalitativ karakter. De har i højere grad har fokus på eleverne, deres udbytte og oplevelse, end på hvor meget vi bruger af hvad. Det giver anledning til at gentænke Tal og Ord og dets opbygning. Fremover vil fokus i langt højere grad være på elevernes værdi af de tiltag, som vi sætter i værk. Vi ved, at Undervisningsministeriet arbejder hårdt på et Data Warehouse i lighed med det som findes for folkeskolen og at det bliver muligt at trække data til de centralt stillede målsætninger. Vi er dog ikke så langt endnu. Vi vil derfor i denne version af Tal og Ord anlægge en lidt anden tilgang end tidligere. Vi vil fokusere på rekruttering og fastholdelse i uddannelse, det faglige niveau og elevernes oplevelse af et godt læringsmiljø. Det vil fremover blive ministermålene, vi kommer til at arbejde med. De 4 ministermål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 3

5 Vi kan dog ikke vende dataindsamlingen helt om her i år 1, men vil forsøge. Der vil ligeledes ske ændringer i afsnittet om medarbejderne, da blandt andet en ny aftale om lærernes arbejdstid medfører, at vi ikke registrerer opgaver på samme måde som tidligere. Vi vil det næste år arbejde på at udvikle afrapporteringen yderligere. Se derfor denne version som et skridt på vejen. 4

6 Året der gik Fokus på rekruttering Djursland og udlægning af Grundforløb til Rønde Hele året har vi arbejdet på en sag om udlægning af grundforløbet til Rønde Højskole. Efter bestyrelsesbehandlingen af sagen i juni har vi arbejdet på at få udlagt grundforløbet til Rønde Højskole. Det kræver en del høringssvar og sagsbehandling i Regionsrådet, men kort før jul fik vi besked om, at Regionsrådet har godkendt udlægningen. Nu kan vi begynde planlægningen af det første grundforløb 2 i Rønde til august. Før SOSU i Rønde Vi har som undervisere oplevet et hold, hvor de engagerer sig i hinanden og er meget omsorgsfulde og hjælpsomme over for hinanden Efter 10 dage blev eleverne sent ud i fire ugers praktik på plejecentre i Syddjurs Kommune. De var glade, forventningsfulde, og spændte. De følte sig god klædt på til at prøve nye udfordringer i deres arbejdsliv. Vi har gennem længere tid været i dialog med Syddjurs Kommune om mulige tiltag for at rekruttere flere ansøgere til social- og sundhedsuddannelsen. Vi er gået sammen med Norddjurs og Syddjurs Kommuner om fælles markedsføring, og vi arbejder målrettet sammen med Jobcenter Syddjurs om rekruttering til uddannelsen. For at styrke rekrutteringen til især Syddjurs Kommune har vi i 2014 udbudt et 6 ugers erhvervsrettet AMUforløb, som sættes sammen med praktik inden for ældreplejen. Det var ikke muligt at samle kursister nok til start i september, men sidst på året gav det gode samarbejde med jobcenteret og ældreplejen resultat. I begyndelsen af 2015 har vi startet et AMU-forløb i Rønde med henblik på rekruttering til optaget på trin 1 i maj Det bliver spændende at følge. Før-uddannelsesområdet Skolen har hele 2014 været en del af et projekt under beskæftigelsesministeriet om Brobygning til erhvervsuddannelserne. Det har været en succes. Så allerede i sommeren 2014 indledte vi forhandlinger med kommunerne om projektets fortsættelse. Det har kort før jul resulteret i to aftaler. En med Norddjurs Kommune, hvor vi arbejder sammen med Viden Djurs om 60 pladser til uddannelsesparate unge, som har behov for introduktion og fagligt kompetenceløft for at komme i gang med en erhvervsuddannelse. En med Randers Kommune, hvor vi arbejder sammen med Tradium om 350 pladser til uddannelsesparate unge. Begge tiltag fremmer målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og er samtidig Kasper kom i uddannelse Jeg sad stille i kontanthjælpssystemet og kunne ligesom ikke komme i gang, fortæller Kasper, som gennem mange år gerne ville have en uddannelse. I november sidste år kom han på Brobygning Kronjylland. Et halvt års forløb her, fik Kasper tilbage på uddannelsessporet. Jeg fik set, at jeg godt kan passe mine ting, og at jeg kan gennemføre et forløb, fortæller Kasper, der nu er i gang med social- og sundhedshjælperuddannelsen. 5

7 med til at profilere erhvervsuddannelserne for denne gruppe af unge. Dette styrker også rekrutteringen til vores egne uddannelser. EUD-10 Erhvervsuddannelsesreformen lægger op til nogle nye samarbejder med folkeskolerne og med kommunerne om 10. klasse. Loven pålægger kommunerne at udbyde et 10. klasses forløb, som retter sig mod gruppen af elever, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse. Hele efteråret har vi i tæt samarbejde med Tradium og Viden Djurs arbejdet på at finde nogle modeller for EUD-10 sammen med Djurslandskommunerne og Randers Kommune. Det politiske forløb om EUD-10 ude i kommunerne kom endelig på plads for alle vores fire samarbejdskommuner primo januar Det er blevet til forskellige modeller, men vi deltager i alle fire kommuner og er synlige med vores uddannelsestilbud. Randers: Her er det blevet en udlægningsmodel, hvor Tradium og vi sammen udbyder et 10. klasses forløb på Minervavej. Syddjurs: Her er det også blevet en udlægningsmodel, hvor Viden Djurs, Tradium og vi sammen udbyder en 10. klasse i Rønde på Kalø Landbrugsskole. Norddjurs: Her forbliver den almene undervisning hos det kommunale 10. klasses-center, mens det erhvervsrettede vil blive varetaget af Viden Djurs og os. Favrskov: Her skal EUD-10 udbydes i samarbejde med Hadsten skole, Den Jyske Håndværkerskole. Vi forventer også at blive inddraget. EUD-10 bliver et fint udstillingsvindue til at demonstrere, hvad vores uddannelser kan tilbyde. Vi har valgt at lægge mange kræfter i de forskellige 10. klasser, da vi ser det som en oplagt rekrutteringsplatform. Den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) Den kombinerede ungdomsuddannelse er et andet udslag af erhvervsuddannelsesreformen. Tilbuddet er til de unge, som ikke umiddelbart passer til en erhvervsuddannelse, men som på sigt kan kvalificere sig til det. Der er givet ét udbud for vores fire væsentligste samarbejdskommuner. Vi har bakket produktionsskolerne i området op, om i fællesskab at søge udbuddet og har indgået en samarbejdsaftale om at levere den faglige undervisning inden for vores uddannelser. En fin model, som Randers Produktionshøjskole står i spidsen for. Uddannelserne I juni indgik politikerne et forlig om en ny reform for erhvervsuddannelserne (EUD reform). Senere samme måned blev loven om den nye EUD reform vedtaget, og som skole kunne vi gå i gang med at fortolke den nye lovgivning. Dette brugte vi hele efteråret på, og er i skrivende stund stadig i gang, efterhånden som embedsværket frigiver informationer om uddannelserne fremover. 6

8 Kurser og efteruddannelse Skolen har oplevet den største søgning til efteruddannelse nogensinde. Det skyldes ikke mindst nogle fremsynede kommuner, som har etableret jobrotationsforløb for deres medarbejdere. Det betyder, at vi har haft alle social- og sundhedshjælpere og assistenter fra Randers og Favrskov Kommuner på efteruddannelse samt det pædagogiske personale i Randers Kommune har været på inklusionskursus. Desuden er vi i gang med at opkvalificere det pædagogiske personale og socialområdet i Norddjurs Kommune samt aktivitetsmedarbejderne i Randers, Favrskov og Syddjurs Kommune. Det har givet en stor aktivitet i kursusafdelingen. Efteruddannelse i Norddjurs Kommune Efteruddannelse af pædagogmedhjælpere og dagplejere i Norddjurs Kommune skal være med at til at gøre kommunen til det bedste sted at være barn. Norddjurs Kommune havde i september 2014 haft det tredje af otte hold afsted på efteruddannelse på Randers Socialog Sundhedsskole. Her har de har lært at vende tingene på hovedet, tænke nyt og være innovative. En stor del af denne aktivitet forsvinder i 2015, da alle medarbejdere hermed har været igennem et efteruddannelsesprogram. Det giver anledning til en reduktion af kursusvirksomheden med 100 teoriårselever. I 2014 har vi indgået to strategiske samarbejder omkring AMU og efteruddannelse. Det ene er for at styrke de administrative procedurer, hvor vi har gennemført audit (en kritisk gennemgang af vores kursusadministration fra en anden skole) på vores administration af AMU sammen med Social- og Sundhedsskolen i Skive, Thisted og Viborg. Dette samarbejde vil vi fortsætte med for at skabe en mere robust administration. Vi har indgået et strategisk samarbejde med Tradium, hvor vi i forbindelse med de mange nye tiltag om uddannelse til ufaglærte og realkompetenceafklaring af forsikrede ledige vil gå sammen og vise, hvad erhvervsuddannelserne kan. Nyt intranet til medarbejdere og elever I august blev en ny kommunikationsplatform lanceret. Det ugentlige nyhedsbrev i pdf-form sendt via mail til medarbejderne lukke, det samme gjorde elevernes Firstclass. I stedet fik vi intranettet VidenZonen, som er opdelt i lukkede områder: MedarbejderZonen, LederZonen og StudieZonen. Her kan man kommunikere målrettet med teams, hold eller medarbejdere/elever på enten Minervavej eller Ydesvej. Kommunikationen er dermed mere målrettet og dynamisk, hvilket var et stærkt ønske og formål med den nye platform. 7

9 Organisationen Ny arbejdstid for underviserne Lov 409 angav nye måder at organisere arbejdet for underviserne på pr. 1. august Formålet har fra Moderniseringsstyrelsens side været at sætte fokus på opgaverne og mindre på tidsforbruget. Vi har valgt en model, hvor underviserne er til stede 37 timer om ugen, med en vis fleksibilitet til at planlægge tilstedeværelsen. Vi har ingen tidsregistrering. I efteråret har vi samtidig øget antallet af undervisningstimer. Det har givet mere tid sammen med eleverne. I november har vi evalueret uddannelsernes tilrettelæggelse og hvilke tiltag, som er lykkedes, og hvilke som endnu ikke er lykkedes. Evalueringen er blevet behandlet af SU i februar 2015, og vi vil fortsat arbejde på mere samarbejde mellem underviserne og med fokus på kvaliteten i undervisningen. Aktivitetsnedgang og reduktion af personalet Som beskrevet under kursusvirksomheden, forventes kursusvirksomheden at blive reduceret med 100 teoriårselever i Denne nedgang i aktivitet svarer til 10 mio. kr. I løbet af efteråret blev der fundet besparelser og igangsat nye aktiviteter, som dermed kunne begrænse reduktionen af personalet. Men ved udgangen af 2014 var vi dog nødsaget til at opsige otte medarbejdere. Kompetenceudvikling I 2014 var skolen med i et projekt om Praksisnær kompetenceudvikling for undervisere. Her udviklede vores uddannelsesleder for supporterteamene en model, hvor vi mere systematisk forbereder diplommoduler og efterbehandler dem. De undervisere, som har været med i projektet, har været meget glade for den sparring og interesse, der er blevet udvist for deres uddannelse. Vi har derfor sat forberedelse af diplommoduler og opsamlingen fra undervisernes uddannelse i system, til stor glæde for både undervisere og uddannelsesledere. Ledelsen har i 2014 været på kompetenceudvikling i systemisk ledelse. Det har givet en ledergruppe, der nu kender hinanden godt, og som er klar til at tage de nye strategiske udfordringer op, som en ny reform og mange nye uddannelsestiltag giver. Et meget synligt resultat af lederuddannelsen er et nyt redskab i organisationen: Kompetencemodellen, hvor forventningerne til uddannelsesledernes kompetence og undervisernes kompetencer er blevet drøftet og synliggjort for alle undervisere. I tilpasset form vil den blive anvendt til MUS-samtalerne for alle medarbejdergrupper i foråret

10 Skolens bygninger og faciliteter Friluftsarealer i Randers Arealerne ved Idrætshallen er nu blevet taget i anvendelse. Der er etableret bålsteder og udendørskøkken, hvilket gør det muligt at afvikle undervisning udendørs. 9

11 Begivenheder i 2014 På et år sker der rigtig meget på Randers Social- og Sundhedsskole. Vi vil her fremhæve tre begivenheder, som var med til at sætte sit præg på skolen. RM i SOSU Skills I oktober kørte en bus med forventningsfulde elever til Skive. Her skulle de være publikum til Regionsmesterskabet i Skills, hvor unge social- og sundhedsassistentelever skulle dyste på deres færdigheder. Fra Randers stillede Nanna Thorsen og Line Nielsen op. De dystede mod elever fra SOSU-skolerne i Nordjylland samt Skive-Thisted. Det var tæt løb, men de to piger fra Randers løb med sejren, og stemningen var lidt højere i bussen tilbage til Randers. Nanna og Line kvalificerede sig til DM i Skills, som blev afholdt i Bella Centret i København den januar Fladbroløbet 2014 En solrig søndag i maj blev årets udgave af Fladbroløbet afviklet i Randers. De ca deltagere kunne løbe 10,4 km eller 5,6 km eller gå 3 km i motionsløbet, som i 2014 kunne fejre 40 års jubilæum. Fra skolen stillede vi med et topmotiveret og meget engageret hold på 73 deltagere - 64 elever og 9 medarbejdere. Det var en rigtig god dag, hvor der var stemning og højt humør. Der er ingen tvivl om, at mange af de deltagende elever fik en særlig oplevelse. En oplevelse med fysiske udfordringer, men også en social fællesskabsoplevelse, som de måske ikke selv havde opsøgt, hvis det ikke havde været for dette fælles initiativ. 10

12 Besøg af byrådspolitikere 15 politikere fra Randers Kommunes Byråd besøgte Randers Social- og Sundhedsskole for at høre om resultaterne på projekt Brobygning Kronjylland. Ni unge deltagere fortalte om deres vej fra kontanthjælp og videre til en uddannelse. Her fik jeg lov til at tænke over tingene og prøve forskellige fag af, før jeg valgte tømreruddannelsen, fortalte 20 årige Lari Skov Hansen, som var en af deltagerne på projekt Brobygning Kronjylland, der var kommet i gang med en uddannelse. Mødet med de unge gjorde et stort indtryk på politikerne. For Christian Boldsen (V), formand for beskæftigelsesudvalget, var mødet med de unge positivt: Det er nogle positive og målrettede unge mennesker, jeg har mødt i dag. De vil jo være selvforsørgende, og de vil videre i livet. Glimt frå året der gik Åbent hus i januar Sundhedsdag Fastelavn med limbodans 11

13 Eleverne og kursisterne 12

14 Rekruttering til uddannelse Strategi for branding og markedsføring I 2014 har vi arbejdet strategisk med branding og markedsføring af skolen. Skolens brand kan udtrykkes i sætningen: Uddannelser der kræver hjerne og hjerte. Det bygger på en grundfortælling om, at vi er en erhvervsskole med høj faglighed, her er et godt og rart studiemiljø, der er høj beskæftigelse bagefter og mulighed for videreuddannelse. Dette er skolens fundament og indgår som budskaber i vores eksterne kommunikation, men også internt til vores elever. I forhold til den eksterne markedsføring har vi truffet et strategisk valg om at differentiere på uddannelserne, da det ikke er alle uddannelser, der har det samme behov. PAU og trin 2 får langt flere ansøgere, end der er pladser, mens der på grundforløbet, trin 1 og GVU kan være en udfordring med at få nok kvalificerede ansøgere. På disse uddannelser bliver der gjort en særlig indsats for at rekruttere elever, både i Randers og på Djursland. Vi har også ændret medievalg i vores annoncering, så vi primært bruger de digitale medier som radioreklamer, Facebook og søgeord på Google fremfor annoncer i aviser og telefonbøger. På Facebook har vi nu ca. 1300, der følger vores side. En stigning på ca. 500 ift. året før. I løbet af 2014 har vi haft 73 presseomtaler. Det være sig omtale af skolen, artikler om elever og uddannelser samt billeder af afsluttede hold. Dimensionering og optag Optag til hovedforløbene afspejler dimensioneringsaftalen, der løber til og med Der er optaget enkelte elever ud over dimensioneringsaftalen. 13

15 Grundforløb Antallet af ansøgere til grundforløb er i 2014 steget til i alt 433 mod 309 i Specielt Syddjurs og Randers Kommune viser en pæn fremgang. Grundforløb ansøgere fordelt på kommunerne Randers Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Mariagerfjord Kommune Andre Antallet af ansøgere, der ikke optages eller ikke møder på skolen 1. skoledag er i 2014 på 26,7 % mod 28,6 i At der er elever, der søger optagelse, men ikke møder 1. dag, kan skyldes, at de unge søger om optag på flere skoler på én gang. Endvidere oplever vi flere ansøgere, der ikke direkte er skolens målgruppe, men tilskyndes til at søge optagelse fra jobcentrene. Skolen arbejder forsat målrettet med at fastholde de unge i uddannelse, både før og efter de starter på skolen. Hvilke elever vi har på skolen påvirkes af stor ledighed samt et entydigt fokus fra jobcentrene på, at de unge skal i gang med uddannelse uanset interesseområde. Grundforløbselever på hovedforløbene Grundforløbselever optaget på hovedforløb Antal Procent af antal GF-ansøgere Antal Procent af antal GF-ansøgere Social- og sundhedsuddannelsens trin % % Den pædagogiske assistentuddannelse % % Samlet Tabellen viser antal grundløbselever, der blev optaget på de respektive uddannelser i Trin 1 i januar, maj og september og PAU i marts og september. 14

16 Procenten angiver, hvor mange grundforløbselever, der blev optaget ud af det antal grundforløbselever, der søgte om optagelse. Tabellen viser, at der er optaget betydeligt flere grundforløbselever til PAU uddannelsen i Andelen er steget fra 30 % af de, der søgte i 2013, til nu 50 % i Andelen af optagne grundforløbelever på trin 1 er faldet en smule fra 65 % til 59 %. Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Søjlediagrammet viser antal ansøgere fordelt på kommuner i 2013 og 2014 sammenholdt med dimensioneringen. Det dimensionerede elevtal på trin 1 er 276 uddannelsespladser. Mariagerfjord har i 2014 optaget seks ekstra elever og Favrskov en ekstra elev ud over dimensioneringen. Dimensionering og antal ansøgere trin 1 Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Dimensionering Mariagerfjord Andre Der har i 2014 i alt været 603 ansøgere til 283 uddannelsespladser mod 566 ansøgere i Som det fremgår af diagrammet, har der været stabilitet eller fremgang i ansøgertallet i alle kommuner, på nær Norddjurs der er gået tilbage med 13 ansøgere. I 2013 var der mangel på ansøgere i Syddjurs, men her har der været fremgang på 10 ansøgere i Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Søjlediagrammet viser fordeling af dimensionererede uddannelsespladser i kommunerne og Region Midt og ansøgernes fordeling på hjemkommuner i 2013 og Region Midt fremstår således alene med dimensionering på 57, da ansøgerne kommer fra de andre kommuner. Tilsvarende vises ansøgere fra kommuner uden dimensionering. 15

17 Dimensionering og antal ansøgere trin 2 Randers Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Mariagerfjord Kommune Region Midtjylland Silkeborg Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Nordjylland Andre Dimensionering I 2014 har ansøgertallet til social- og sundhedsuddannelsernes trin 2 igen sat ny rekord og er steget fra 418 ansøgere til 572 ansøgere, en stigning på 36,8 %. Dimensioneringen var uændret på 122 uddannelsespladser, og skolen har således kun kunnet optage 21 % af ansøgerne mod 29 % i

18 Pædagogisk assistentuddannelse Dimensionering og antal ansøgere PAU Randers Favrskov Kommuner Norddjurs Syddjurs Dimensionering Mariagerfjord Andre Der har i 2014 være et fald i ansøgere til PAU fra 432 ansøgere i 2013 til 398 i Der er dog stadig mange ansøgere til de 67 dimensionerede pladser. Ud over dimensioneringen har Favrskov kommune ansat 2 ekstra elever. GVU Antallet af elever på GVU til såvel trin 1 som den pædagogiske assistentuddannelse er fortsat faldet. Til den pædagogiske assistentuddannelse har der kun været en enkelt elev i De få ansøgere hænger sammen med et faldende behov for opkvalificering inden for social- og sundhedsområdet, specielt på trin 1, og kommunernes tilbageholdenhed med opkvalificering af ufaglærte medarbejdere på det pædagogiske område. 17

19 Udviklingen i optagne GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin Randers Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Udviklingen i optagne GVU-elever på den pædagogiske assistentuddannelse Randers Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Andre 18

20 I 2014 udbød skolen et GVU-uddannelsestilbud til plejehjemsassistenter, som bliver opkvalificeret til social- og sundhedsassistenter (trin 2) og opnår mulighed for autorisation. Det har været en stor succes med opstart af et fuldt hold i oktober 2014 med 19 deltagere. Tilsvarende forløb er udbudt til opstart i marts og juni GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin Randers Mariagerfjord Norddjurs Syddjurs Andre Eksamensresultater Karaktergennemsnit for grundforløbet I 2014 var 226 elever tilmeldt Grundforløbsprøven, og 224 bestod prøven. Såvel i Randers som i Djurslandsafdelingen er karaktergennemsnittet steget en smule. Grundforløb - karaktergennemsnit 10 9,5 9 8,92 8,94 8,77 8,82 Karakterskala 8, ,5 7 Randers Djursland 19

21 Karakterfordeling for grundforløbsprøven, samlet for begge afdelinger Ingen elever har fået 03, og denne karakter er derfor ikke medtaget i søjlediagrammet. Som det fremgår, har flere elever i 2014 fået et 10-tal. Udviklingen kommer fra specielt ved fald af 7 og 02-taller. Grundforløb - karakterfordeling 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 30,2% 30,1% 31,4% 28,1% 26,0% 24,3% 10,9% 10,2% 4,2% 3,1% 0,5% 0,9% Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 1 I 2014 var i alt 215 elever tilmeldt den afsluttende prøve på trin 1, og 214 bestod prøven. I Randers er karaktergennemsnittet faldet en smule, mens der har været fremgang i Djurslandsafdelingen. Trin 1 - karaktergennemsnit 10 9,5 9,25 9 8,68 8,77 Karakterskala 8,5 8, ,5 7 Randers Djursland 20

22 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Ingen elever har fået 03, og denne karakter er derfor ikke medtaget i tabellen. I 2014 er der sket et fald i afgivne 10 og 7-taller, mens flere elever har fået 4 og 02. Trin 1 - karakterfordeling 35,00% 30,00% 30,30% 29,80% 25,00% 26,60% 26,60% 25,60% 24,20% 20,00% Procent ,20% 15,00% 12,40% ,00% 5,00% 0,00% 3,70% 2,90% 1,20% 0,50%

23 Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Til afsluttende prøve på trin 2 var 103 elever tilmeldt, og alle har bestået. Trin 2 - karaktergennemsnit 10 9,5 Karakterskala 9 8,5 8,61 9, ,5 7 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Ingen elever har fået -03 eller 0, hvorfor disse karakterer ikke er medtaget i tabellen. Der er afgivet betydeligt flere 12 og 7-taller i 2014, mens specielt antallet af 10 og 02-taller er faldet. Trin 2 - karakterfordeling 45,00% 40,00% 38,80% 35,00% 31,70% 28,70% 30,00% 24,30% 25,00% Procent 20,40% ,00% 17,80% 14,60% ,00% 12,90% 8,90% 10,00% 5,00% 0,00% ,90% 22

24 Karaktergennemsnit for PAU I 2014 var 90 elever tilmeldt afsluttende prøve på PAU-uddannelsen, og alle bestod. Karaktergennemsnittet er gået frem i både Randers og Djurslandsafdelingen. PAU - gennemsnit 10 9,5 9, ,86 Karakterskala , ,27 8 7,5 Randers Djursland Karakterfordeling for den afsluttende prøve på den pædagogiske assistentuddannelse Der er sket en betydelig fremgang i specielt afgivne 12 og 7-taller, mens der er færre afgivne 4 og 02-taller. PAU - karakterfordeling 45,00% 40,00% 38,90% 35,00% 33,80% Procent 30,00% 25,00% 20,00% 27,80% 26,30% 24,40% 17,50% 17,50% ,00% 10,00% 5,00% 0,00% 7,80% 5,00% 1,10%

25 Elevtrivselsundersøgelse Den overordnede konklusion på elevtrivselsundersøgelsen er, at Randers Social- og Sundhedsskole stadig har en høj grad af elevtrivsel. Dog har der på den pædagogiske assistentuddannelse været et forholdsvis stort fald i elevtrivslen siden Der er ikke nogen af de syv overordnede fokusområder, som har betydning for elevtrivslen, der kræver en akut indsats. Der bør i stedet være fokus på at vedligeholde skolens styrker, som især er inden for undervisere, undervisning og egen motivation. I 2014 har der været særligt fokus på den tilbagemelding, eleverne modtager på deres indsats. Her ligger skolen ikke særligt højt og lavere end landsgennemsnittet. Der vil derfor blive sat fokus på dette område i Elevtrivsel på Randers Social- og Sundhedsskole i forhold til andre social- og sundhedsskoler 100 Randers Social- og Sundhedsskole Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet Bedste resultat for skole (SOSU) Vurdering [-2] 71 [-1] 20 0 Elevtrivsel Tallet for elevtrivsel er et gennemsnit af spørgsmålene Hvordan vurderer du skolen som helhed? og I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?. Alle vurderinger over 70 karakteriseres som gode, og over 80 er en særdeles god vurdering. Den samlede elevtrivsel for Randers Social- og Sundhedsskole er gået 2 point tilbage siden 2013, fra 73 til 71 point. Skolen ligger dog stadig på linje med landsgennemsnittet for socialog sundhedsskoler, som også er 71 point. 24

26 Elevtrivsel på de enkelte uddannelser på Randers Social- og Sundhedsskole 100 Elevtrivsel 80 Vurdering [-2] 77 [+1] 70 [0] 68 [-1] 61 [-9] 20 0 Randers Social- og Sundhedsskole Sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedshjælperudd. Social- og sundhedsassistentudd. Pædagogisk assistent Elevtrivslen er højest på grundforløbet (sundhed, omsorg og pædagogik), hvor den er gået frem med et point siden 2013, til 77 point. Pædagogisk assistentuddannelsen ligger lavest, og elevtrivslen er her gået tilbage med 9 point siden 2013, fra 70 til 61. PAU ligger dermed i den lave ende af kategorien middel til god vurdering. PAU ligger lavt på begge de to spørgsmål, som udgør elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? ligger på 59 point, og I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? ligger på 63 point. Det skal dog bemærkes, at der er forholdsvis få hold på PAU, især sammenlignet med grundforløbet. Dette betyder, at ETU-målingen for PAU kan variere meget fra år til år, da enkelte elever på et PAU-hold får en stor indvirkning på den samlede måling for PAU. Dermed er det ikke nødvendigvis udtryk for en generel tendens for PAU, at elevtrivslen er faldet i Det vil sandsynligvis nærmere være udtryk for, at målingen er blevet påvirket af et enkelt hold. Fravær og fastholdelse Tabellen herunder beskriver udviklingen i elevfravær fra 2013 til 2014 for henholdsvis elever, der har afbrudt deres uddannelse, som elever der var aktive eller afsluttede deres uddannelse i Fraværet er opgjort som andelen af fraværstimer i forhold til antallet af timer, som eleverne burde have modtaget i Generelt har de elever, som har afbrudt deres uddannelse en markant højere fraværsprocent end de, som endnu er aktive eller har gennemført. 25

27 Elevfravær opgjort på uddannelser Uddannelse Fraværsprocent for afbrudte elever Fraværsprocent for aktive elever Fraværsprocent for afbrudte elever Fraværsprocent for aktive elever Grundforløb 19,7 % 7,6 % 24,3 % 7,7 % Social- og sundhedshjælper trin 1 14,1 % 6,4 % 16,4 % 6,8 % Social- og sundhedsassistent trin 2 10,7 % 4,9 % 6,6 % 3,9 % Den pædagogiske assistentuddannelse 16,7 % 7,6 % 25,4 % 9,4 % Ta Fat - fokus på frafaldstruede elever på grundforløbet Ta Fat er en gruppebaseret aktivitet for frafaldstruede elever på grundforløbet. Fravær viser sig at være en væsentlig indikator for frafald. Fraværet på grundforløbet følges derfor systematisk af uddannelsesvejleder og mentor. Elever med et højt fravær skal deltage i Ta Fat. I 2014 deltog 94 elever i Ta Fat. Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 Undervisningsministeriet har med Handlingsplan for øget gennemførelse igen i 2014 lagt op til, at skolerne arbejder med fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, styrket differentiering, styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel og det opsøgende praktikarbejde. Skolen har valgt at bygge videre på det fælles pædagogisk didaktiske grundlag, der allerede er lagt i skolens strategi, med fokus på eleven som producent af viden, praksisnærhed og it som læringsredskab - og som skolen beskrev i Handlingsplan for øget gennemførelse for Ligeledes har skolen valgt at fortsætte og udvide det eksisterende arbejde med styrket differentiering og styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel. Skolen havde i 2013 en ekstra indsats omkring det praktikpladsopsøgende arbejde. Desværre viste denne indsats sig ikke at give de forventede resultater i forhold til at skabe praktikpladser. Skolen har derfor i 2014, ligesom tidligere år, valgt at lægge det praktikpladsopsøgende arbejde i forbindelse med kursusvirksomheden. Frafald på grundforløb Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat måltal 2014 Resultat Grundforløb 24,3 % 23,3 % 15,5 % 19,6 % Frafaldet på grundforløbet er faldet med 3,7 procentpoint fra 2013 til 2014, hvilket er et forholdsvis stort fald. På hovedforløbene er frafaldet derimod steget med 1,8 procentpoint. 26

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 LUU PAU Dato: 16. december 2015. Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 Deltagere: Annie Hansen, Jørgen Nitschke, Carina Rasmussen, Hanne Dorte Iversen, Grethe Buch, Pia

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Referat. Dimensioneringsudvalg. Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested:

Referat. Dimensioneringsudvalg. Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested: Referat Dimensioneringsudvalg Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested: Inkaværelset Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016.

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Holdning I Nyborg kommune er der behov for at uddanne færre hjælpere (SSH) men stigende behov for assistenter (SSA). Udover

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere