kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler"

Transkript

1 Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00 437,50 Sommerhuse 420,00 525,00 Det faste gebyr dækker de faste omkostninger, der er forbundet med driften af anlæg til behandling af affald. Det drejer sig om containerpladser, miljøstationer, anlæg til behandling af olie- og kemikalieaffald, administration mm. Faste bidrag for parcelhuse, etageboliger, kollegieværelser/enkeltværelser og sommerhuse afregnes i henhold til registrerede oplysninger om ejendommen i BBR (antal enheder og anvendelseskoden) Genbrugsgebyr Parcelhuse 216,00 270,00 Etageboliger 152,00 190,00 Kollegieværelser/enkeltværelser 108,00 135,00 Sommerhuse 130,00 162,50 Tømningsgebyr 110 liters sæk (dispensation) 712,00 890, liters container 470,00 587, liters container 525,00 656, liters container 580,00 725, liters container 750,00 937, liters container 1.074, , liters container 1.214, , liter midicontainer 7.490, , liter midicontainer 9.050, , liter midicontainer , , liter underground 9.704, ,00 Komprimatorcontainere Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Ringeordning (pr. tømning) Ekstra tømning, alle beholdertyper 200,00 250, liter undergruond 550,00 687,50 Genbrugsgebyret dækker de omkostninger, der er forbundet med indsamling, sortering og genanvendelse af papir/pap/aviser/ plastfolie og flasker/glas/plastdunke/dåser/ småt metal. Tømningsgebyret dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af restaffald og batteriposer. Beløbet afhænger af beholderstørrelsen og antal affaldsbeholdere. Der skal betales gebyr for mindst en 140 liters beholder per ejendom med beboelse. Tømningshyppighed for faste tømninger er for helårsboliger og sommerhuse hver 14. dag. Ved problemadresser, hvor Sønderborg Kommune eller Sønderborg Forsyning har vurderet, at der ikke kan være beholdere, får sække stillet til rådighed med tømning på ugebasis. Gebyr for 2 eller 3 ugentlige tømninger er 2 eller 3 gange normalgebyret. Ved ringeordning er der tale om tømninger uden for rute, senest efterfølgende arbejdsdag (f.eks. boligforeninger m.fl. der får et akut problem, og grundejere der ønsker at bestille ekstra tømning). Andre ydelser Ekstra vask af beholder 200,00 250,00 Rød ekstrasæk (købes særskilt) 20,00 25,00 Levering af container 180,00 225,00 Ombytning/hjemtagning af container 260,00 325,00 Hjemtagning eller levering af maxi/vip 500,00 625,00 Fejlsorteret affald og oprydning på container plads (kr. pr. time) 400,00 500,00 Ved kortvarig brug af containere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditions omkostninger efter regning.

2 Affald - erhverv Ehvervsaffaldsgebyret er opdelt i et administrationsgebyr, affaldsgebyr og tømningsgebyr. Erhverv kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Administrationsgebyr Erhverv 425,00 531,25 Ordning for Institutioner/farligt affald 750,00 937,50 Affaldsgebyr for erhverv på containerpladserne Genbrug pr. ton 309,00 386,25 Forbrænding pr. ton 870, ,50 Deponi pr. ton 1.460, ,00 Selvsortering pr. ton 1.460, ,00 Farligt affald pr. kg. 20,00 25,00 Farligt affald fra institutioner hentes 2 gange årligt 750,00 Forbrænding Behandlingsgebyr 200,00 250,00 Fejlsorteret affald 500,00 625,00 Dækningsbidrag til afgift 250,00 312,50 Administrationsgebyret dækker de faste omkostninger, nemlig administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkret anvisning om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning. Affaldsgebyret dækker de omkostninger Sønderborg Forsyning har i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af det affald virksomheder afleverer på container pladserne nævnt i 11.2 i regulativ for erhvervsaffald. Opkrævningen af affaldsgebyr baseres på den afleverede affaldsmængde og art. Ved kortvarig brug af beholdere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditionsomkostninger efter regning. Det kan ikke forventes, at Sønderborg Forsyning i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug. Skodsbøl Deponi/Sønderborg Kommune Behandlingsgebyr 555,00 693,75 Fejlsorteret affald 900, ,00 Deponeringsafgift 475,00 593,75 Klasse 2 jord 95,00 118,75 Eternit 755,00 943,75 Tømningsgebyr 110 liters sæk (dispensation) 712,00 890, liters container 470,00 587, liters container 525,00 656, liters container 580,00 725, liters container 750,00 937, liters container 1.074, , liters container 1.214, , liter midicontainer 7.490, , liter midicontainer 9.050, , liter midicontainer , , liter underground 9.704, ,00 Komprimatorcontainere Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Ringeordning (pr. tømning) Ekstra tømning, alle beholdertyper 200,00 250, liter undergruond 550,00 687,50 Tømningsbidraget dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af restaffald og batteriposer. Beløbet afhænger af beholderstørrelsen og antal affaldsbeholdere. Der skal betales gebyr for mindst en 140 liters beholder per ejendom med beboelse. Tømningshyppighed for faste tømninger er for helårsboliger og sommerhuse hver 14. dag. Ved problemadresser, hvor Sønderborg Kommune eller Sønderborg Forsyning har vurderet, at der ikke kan være beholdere, får sække stillet til rådighed med tømning på ugebasis. Gebyr for 2 eller 3 ugentlige tømninger er 2 eller 3 gange normalgebyret. Ved ringeordning er der tale om tømninger uden for rute, senest efterfølgende arbejdsdag (f.eks. Boligforeninger m.fl. der får et akut problem og grundejere der ønsker at bestille ekstra tømning). Andre ydelser Ekstra vask af beholder 200,00 250,00 Rød ekstrasæk (købes særskilt) 20,00 25,00 Levering af container 180,00 225,00 Ombytning/hjemtagning af container 260,00 325,00 Hjemtagning eller levering af maxi/vip 500,00 625,00 Fejlsorteret affald og oprydning på container plads (kr. pr. time) 400,00 500,00 Ved midlertidig ekstratømning koster en ekstra sæk 25 kr. inkl. moms. Ved kortvarig brug af containere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditions omkostninger efter regning.

3 Affald - Erhverv Sorteringsanlæg, Sønderborg Kraftvarmeværk, Skodsbøl Deponi Alle priserne er pr. ton og eksklusiv moms. Der tages forbehold for prisændringer. Sidst revideret den Sønderborg Kraftvarmeværk Affaldstype Dækningsbidrag til afgifter Behandlingsgebyr I alt 101 Forbrændingsegnet affald fra Sønderborg Kommune 250 kr. 200 kr. 450 kr. 102 Fejlsorteret fra Sønderborg Kommune 250 kr. 500 kr. 750 kr. Skodsbøl Deponi Affaldstype Statsafgift Behandlingsgebyr I alt 601 Deponeringsegnet affald 475 kr. 555 kr kr. 602 Fejlsorteret affald 475 kr. 900 kr kr. 606 Asbest, ikke støvende 475 kr. 755 kr kr. 645 Klasse 2 jord, kun efter aftale 95 kr. Glansager, Nørrekobbel, Skodsbøl og Vesterlund Containerpladser Affaldstype Affald til genbrug Affald til forbrænding Affald til deponi Affald til selvsortering Farligt affald max 200 kg pr. år Elektronikaffald 0-5 enheder af skærmstørrelse Glansager, Skodsbøl og Vesterlund Komposteringsanlæg Affaldstype Have og grenaffald til kompost Træstød Træstød til sprængning I alt 309 kr. 870 kr kr kr. 20 kr./kg 0 kr. I alt 170 kr. 400 kr. 415 kr. Salg til kunder Pris Læsning I alt Kompost, standard 16 kr. 12 kr. 28 kr. Kompost, fin 60 kr. 12 kr. 72 kr. Kompost, topdressing 120 kr. 12 kr. 132 kr. Vesterlund Affaldstype Tegl og beton Salg til kunder Pris Læsning I alt Nedknust tegl/beton fin (0-15) 15 kr. 10 kr. 25 kr. Nedknust tegl/beton mellem (15-70) 60 kr. 10 kr. 70 kr. Skodsbøl Sorteringsanlæg Affaldstype Afregning til kunden Behandlingsgebyr I alt 6430 Tegl og beton 45 kr Gips 910 kr Behandlet træ -50 kr. 150 kr. 100 kr Imprægneret træ 375 kr. 150 kr. 525 kr. Salg til kunder Pris Læsning I alt Nedknust tegl/beton fin (0-15) 15 kr. 10 kr. 25 kr. Nedknust tegl/beton mellem (15-70) 60 kr. 10 kr. 70 kr. Sorteringshal Nørrekobbel Affaldstype Afregning til kunden Behandlingsgebyr I alt 5001 Pap til genbrug Gældende dagspris 150 kr Blandet papir til genbrug Gældende dagspris 220 kr Fortroligt papir til makulering Gældende dagspris 850 kr Fortroligt papir til makulering med ringbind kr kr Bøger til genbrug 200 kr. 200 kr Maglemix -500 kr. 150 kr kr Blandet teknisk plast -400 kr. 300 kr kr PE-plast klar til genbrug -700 kr. 300 kr kr PE-plast farvet til genbrug -400 kr. 300 kr kr Landbrugsfolie til genbrug 0 kr. 300 kr. 300 kr PS Polystyren til genbrug -800 kr. 300 kr kr PP Polypropylen til genbrug -800 kr. 300 kr kr PE Plastdunke til genbrug -800 kr. 300 kr kr PET Plastdunke til genbrug -300 kr. 300 kr. 0 kr PVC stænger til genbrug 500 kr. 300 kr. 800 kr PVC Kloakrør m.m. til genbrug 700 kr. 300 kr kr. I alt 45 kr.

4 Affald - ASA-Kemi Priser og tillæg Administrationsgebyr Driftsgebyr Kørselsgebyr Forgæves kørsel Arbejdstimer (til f.eks. mærkning) Vejetillæg Håndteringsgebyr ved fejlsortering Fakturagebyr ved papirfaktura Kørsel til oprydning, hjælp og mærkning 101,00 kr. / deklaration 1,50 kr. / kg 1,30 kr. / kg 550,00 kr. / time 350 kr. / time 72,50 kr. / deklaration 600,00 kr. / time 25,00 kr. / faktura 5,90 kr. / km Emballager Tønder Spændelågsfad 200 L jern Y-godkendt Spændelågsfad 220 L plast X-godkendt Spændelågsfad 120 L plast X-godkendt Spændelågsfad 60 L plast X-godkendt Spændelågsfad 60 L jern Y-godkendt Spændelågsfad 280 L jern Y-godkendt Tromler Spunstromle 200 L jern Y- godkendt Spunstromle 200 L plast X- godkendt 145,00 kr. / stk. 265,00 kr. / stk. 175,00 kr. / stk. 135,00 kr. / stk. 185,00 kr. / stk. 1700,00 kr. / stk. 250,00 kr. / stk. 260,00 kr. / stk. Små emballager Dunke plast 25 L Dunke plast 10 L Dunke plast 5 L Spand 10 L m. låg y- godkendt Spand 7 L m. låg y- godkendt Apotekerbokse 390*390*39 og innerlinerpose 50,00 kr. / stk. 30,00 kr. / stk. 10,00 kr. / stk. 20,00 kr. / stk. 15,00 kr. / stk. 40,00 kr. / stk. Leje emballager 660 L container m. hjul og innerlinerpose 10,00 kr. / uge 240 L container m. hjul og innerlinerpose 10,00 kr. / uge 140 L container m. hjul og innerlinerpose 10,00 kr. / uge 700 L palletank X- godkendt 115,00 kr. / uge Diverse Vermicoulite medium 100 L Faremærker (10*10 cm) 145,00 kr. / stk. 2,00 kr. / stk. 250 stk. farmærker (10*10 cm) på rulle 190,00 kr. / stk. Husstandsindsamlet mærker (Orange mærke) Alle priser er ekskl. moms. Vores behandlingspriser er afhængige af affaldstype. Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt da venligst ASA-kemi. 3,00 kr. / stk.

5 Affald - erhverv Tømning af olie- og benzinudskillere, samt sandfang Ydelser Administrationsgebyr 101,00 kr./stk. Pejling Pejling af første udskiller/sandfang uden opsugning Pejling af efterfølgende udskiller/sandfang uden opsugning Pejling og tømning af første udskiller/sandfang Pejling og tømning af efterfølgende udskiller/sandfang 320,00 kr./stk. 295,00 kr./stk. 280,00 kr./stk. 255,00 kr./stk. Behandling Behandling af opsugede mængder olie/vand Behandling af opsugede mængder slam 0,90 kr./kg. 0,90 kr./kg. Efterfyldning Efterfyldning af eget vand Efterfyldning af vand fra slamsuger 1,00 kr./kg. 6,00 kr./kg. Rensning Rensning og eftersyn af koalecensefilter Rensning og eftersyn af flydelukke 40,00 kr./stk. 40,00 kr./stk. Andet Visuelt eftersyn af revner og utætheder Forgæves kørsel (eks. Brønddækslet ikke frit tilgængeligt) Tæthedsprøvning på min. 1 time Ekstra opgaver 20,00 kr./stk ,00 kr ,00 kr./time. 750,00 kr./time. Alle priser er ekskl. moms.

6 Vand og Spildevand - forbrug Samlet pris pr. m³ vand Samlet pris pr. m³ vand 47,41 59,26 Prisen indeholder: Vandpris 6,38 7,98 Statsafgift - Drikkevandsbidrag 0,67 0,84 Statsafgift - Ledningsført vand 5,46 6,83 Vandafledningsafgift (Spildevand) 34,90 43,63 Fast årlig pris pr. vandmåler Målerstørrelse Til og med 15m³/time 444,00 555,00 Større end 15 m³/time, samt flangemåler 5.704, ,00 Tillæg fjernaflæsningsmålere, alle størrelser ekskl. montering til gældende timesats 100,00 125,00 Fast årlig pris for sprinkleranlæg uden måler Stiklednings dimension Ø 90 mm 1.525, ,25 Ø 110 mm 2.288, ,00 Ø 160 mm 4.577, ,25 Ø 200 mm 6.102, ,50 Tømningspris, septiktanke Årlig pris for 1. ordinær tømning 685,00 856,25 Tillæg for 1. forgæves kørsel 525,00 656,25 Tillæg for 2. forgæves kørsler 825, ,25 Tillæg for tømning uden for tur, når ordinær tømning bortfalder 225,00 281,25 Tillæg for tømning uden for tur, udover ordi nær tømning 750,00 937,50 Behandlingsafgift for spildevand fra samletank pr. m³ 8,90 11,13 Andre ydelser Måleraflæsning 250,00 312,50 Afbrydelse af vandtilførsel 250,00 312,50 Åbne for vandtilførsel 250,00 312,50 Arbejdstime, driftsmedarbejder 350,00 437,50 Andre satser oplyses ved henvendelse Gebyrer - Alle gebyrer er momsfri Rykkergebyr 100,00 Inkassovarsel 100,00 Fogedretsgebyr 700,00 Politifremstilling 400,00 Administrationsgebyr ved manglende tilbagemelding 250,00 Betalingsaftale 100,00

7 Vand og Spildevand - tilslutning Tilslutningspris, vand Tilslutningsbidrag består af et anlægsbidrag og et stikledningsbidrag. kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Anlægsbidrag Enfamiliehus , ,75 Rækkehus, lejlighed, sommerhus, ældrebolig , ,00 Landzone uden for 300 m fra vandforsyningsnettet fastsættes af Sønderborg Forsyning Institutioner, kollegier, kontor- og forretningsejendomme, virksomheder, plejehjem, landbrugsejendomme, kolonihaver og lignende (anlægsbidraget fastsættes efter et anslået årsforbrug, som reguleres efter konstateret forbrug efter 2 år): m³ , , m³ , , m³ , , m³ , ,75 Større end m³ fastsættes anlægsbidraget efter forhandling med vandforsyningen Etablering af sprinklerstik Betales som stikledningsbidrag + en fast årlig afgift Stikledningsbidrag til og med 50 m. længde Fastsættes ud fra stikledningens dimension: Ø mm 4.512, ,00 Ø 50 mm 5.431, ,75 Ø 63 mm 7.902, ,50 Ø 90 mm , ,25 Ø 110 mm , ,00 Ø 160 mm , ,00 Ø 200 mm , ,00 Eksempel: Et enfamiliehus i byzone med en ø32 mm stikledning skal betale i alt ,75 inkl. moms Tilslutningspris, spildevand kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Boliger: Normalbidrag pr. boligenhed , ,50 Erhverv: Pr. påbegyndt 800 m² , ,50 Salg af målere Bimåler til fritagelse for vandafledningsafgift 320,00 400,00 Frostsprængt almindelig måler 320,00 400,00

8 Varme - Nordborg og Østerlund A conto Fast bidrag pr. m² beboelse kr. 25,- Variabel bidrag per MWh kr. 634,- Målerafgift kr. 390,- Priserne er excl. moms

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Erhvervskunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 og er gældende fra 1. januar 2019 På www.tonfor.dk/drikkevand kan

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

Forbrændingsegnet affald 13 Småt brændbart Stort brændbart 650

Forbrændingsegnet affald 13 Småt brændbart Stort brændbart 650 Kr./tons (excl. moms) 2009 Genanvendelse 1 Dæk 45 2 Beton 95 3 Tegl 95 4 Blandet beton og tegl 95 5 Asfalt 95 6 Asfalt og beton 95 7 Jern og metal 95 8 Haveaffald 165 9 Pap 400 10 Papir 400 11 Plastfolie

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

1. udgave, december Prisoversigt

1. udgave, december Prisoversigt Prisoversigt 2010 Fjernvarme Forbrug pr. MWh 398,00 338,00 Afkølingsbidrag: (1% af MWh-forbruget pr. grad afkølingen på årsbasis er < 28 C) Abonnementsbidrag: (pr. måler) 800,00 825,00 Effektbidrag pr.

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2019 på www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold. Opkrævning af vandafgifter

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2018 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2018 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2018 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2018 på www.provas.dk under Om Provas / Tal og fakta. Opkrævning af vandafgifter sker

Læs mere

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger i Vejle

Læs mere

PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn

Læs mere

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger i Vejle

Læs mere

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 728,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * 2 Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -308,00-319,85-319,85-319,85-319,85 * 2 Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 196,00

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Affaldstakster 2019 En-familie boliger

Affaldstakster 2019 En-familie boliger Affaldstakster 2019 En-familie boliger Villaer, række- og parcelhuse AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for en-famillieboliger (villaer, parcelog

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Affaldstakster 2019 En-familie boliger

Affaldstakster 2019 En-familie boliger Affaldstakster 2019 En-familie boliger Villaer, række- og parcelhuse AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for en-famillieboliger (villaer, parcel-

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms

Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2015 2016 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,33 7,19 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,54 3,50 Fast afgift pr. måler 603,75 605,00 Erstatningsvandmåler 781,25

Læs mere

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS.

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS. Prisblad 2017 Betalingsdato: Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdatoer den 12. januar og 10. juli 2017. Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) Genanvendelse 1 Haveaffald 100

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) Genanvendelse 1 Haveaffald 100 Gebyrblad 2013 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. ) 2013 2012 Genanvendelse 1 Haveaffald 100 100 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 560 560 3 Stort brændbart 660 660 Deponeringsegnet

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

3. udgave marts 2011. Prisoversigt

3. udgave marts 2011. Prisoversigt Prisoversigt 2011 Fjernvarme Forbrugsbidrag: (1/6-2010 - 31/12-10 219,00 kr. pr MWh) kr. pr. MWh 338,00 398,00 Afkølingsbidrag: kr. pr.(mwh x C) 3,38 3,98 Der betales et tillægsbidrag på 1% af forbruget

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Forbrug over m³ årligt pr. m³ 4,78 5,40

Forbrug over m³ årligt pr. m³ 4,78 5,40 Takster/gebyrer er incl. Moms 2017 2018 pr. år pr. år Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 9,84 11,10 Statsafgift for vand pr. m³ 7,33 7,73 Bidrag for drikkevandsbeskyttelse pr. m³

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 21-12-2017 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner

Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for kommunale virksomheder og institutioner i

Læs mere

Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner

Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for kommunale virksomheder og institutioner i

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Privatkunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND På www.tonfor.dk/drikkevand kan du se regulativet for vand. Tilslutningsbidrag i byområder (pr. stik): 32 mm stikledning 21.597,00 21.962,00

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2013. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2012. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms Takstblad 2013 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Takster Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms:

Takster Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms: Takster 2017 Teknik- og Miljøudvalget TØMNING AF SAMLETANKE Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms: Tømning til og med 2.000 liter Takst pr. tømning 1.405,00

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2017

Natur og Miljøudvalget 2017 Affald Genbrug FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 406,50 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS SPILDEVAND Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2017 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms pr. år. Forbrug over m³ årligt pr. m³ 5,40 5,67 Forbrug Melby-Kærum Vandværk 5,63 5,91

Takster/gebyrer er incl. Moms pr. år. Forbrug over m³ årligt pr. m³ 5,40 5,67 Forbrug Melby-Kærum Vandværk 5,63 5,91 Takster/gebyrer er incl. Moms 2018 2019 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 11,10 11,65 Statsafgift for vand pr. m³ 7,73 7,73 Bidrag for drikkevandsbeskyttelse pr. m³ 0,24 0,24 Samlet

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) Genanvendelse 1 Haveaffald 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) Genanvendelse 1 Haveaffald 140 Gebyrblad 2014 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. ) 2014 2013 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 100 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 560 560 3 Stort brændbart 660 660 Deponeringsegnet

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms.

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Oversigt over takster og gebyrer DRIKKEVAND: Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.519,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.868,00 5.868,00 Stikledningsbidrag,

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

Bilag 3 Forslag til gebyrer vedrørende Affald og genbrug

Bilag 3 Forslag til gebyrer vedrørende Affald og genbrug Plan- og Miljøudvalget, den 8. maj Bilag 3 Forslag til gebyrer vedrørende Affald og genbrug 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. AFFALD OG GENBRUG inkl. moms forslag 2019 forslag moms Forkortelser til oversigt:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11 Takster 2019 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler årligt Abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg årligt Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Mad- og restaffald Ugentlig tømning 240 liter 2-kammerbeholder 1.510

Mad- og restaffald Ugentlig tømning 240 liter 2-kammerbeholder 1.510 Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2019 (kr. inkl. moms) HUSHOLDNINGSAFFALD FRA HAVEBOLIGER Dagrenovation 110 liter sæk 1.110 140 liter beholder 1.180 190 liter beholder 1.320 240 liter beholder

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2014. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11 PRISER 2017 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, erhverv...11 Serviceydelser og gebyrer...12 Kerteminde Forsyning Varme

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10 TAKSTBLAD 2016 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 5 Tømningsordning for septiktanke... 6 Renovation... 7 Renovation, erhverv... 10 Gebyrer... 11 Varme Driftsbidrag: Priser Priser Varmeforbrug

Læs mere

. Obligatoriske affaldsordninger... 3

. Obligatoriske affaldsordninger... 3 AFFALDSTAKSTER KOMMUNALE INSTITUTIONER 2019 Indholdsfortegnelse. Obligatoriske affaldsordninger... 3 Restaffald, alm. beholdere... 3 Genanvendeligt affald, alm. beholdere... 3 Offentlige nedgravede beholdere...

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11 PRISLISTE 2018 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, erhverv...11 Serviceydelser og gebyrer...12 Kerteminde Forsyning

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND:

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: DRIKKEVAND: 2017 2018 Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.576,00 4.656,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.942,00 6.045,00 Stikledningsbidrag, 40 mm

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl.

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. Moms Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.576,00 Forsyningsledningsbidrag,

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

AFFALDSTAKSTER Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere Boligbidrag Papir- og haveaffaldsbeholdere

AFFALDSTAKSTER Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere Boligbidrag Papir- og haveaffaldsbeholdere AFFALDS 2015 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2015 2 Boligbidrag 2015 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2015 6 Ekstra tømninger 2015 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2015 7 Vask af beholdere

Læs mere

AFFALDSTAKSTER Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere Boligbidrag Papir- og haveaffaldsbeholdere

AFFALDSTAKSTER Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere Boligbidrag Papir- og haveaffaldsbeholdere AFFALDS 2014 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2014 2 Boligbidrag 2014 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2014 6 Ekstra tømninger 2014 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2014 7 Vask af beholdere

Læs mere

Notat. Bedre indsamlingsordninger i boligselskaber, boligforeninger og lignende bebyggelser.

Notat. Bedre indsamlingsordninger i boligselskaber, boligforeninger og lignende bebyggelser. Notat. Bedre indsamlingsordninger i boligselskaber, boligforeninger og lignende bebyggelser. Version 5 (3-1-2019) Dette notat beskriver fire forslag til forbedring af indsamlingsordningerne i boligselskaber,

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Priser Vand og afløb 2011

Priser Vand og afløb 2011 Priser Vand og afløb 2011 Indhold Forbrugerpriser...3 Tømning af bundfældningstank...4 Tilslutning Vand...5 Tilslutning Afløb...6 Afbrydelse Vand...6 Priseksempler...7 Øvrige ydelser...8 Gebyrer...9 Henvendelser...10

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Takstblad. Revsion 1

Takstblad. Revsion 1 Takstblad Revsion 1 Priser Vand og afløb 2014 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse

Læs mere

Forslag til gebyrer og takster 2016

Forslag til gebyrer og takster 2016 Forslag til gebyrer og takster 2016 FORSYNING Øvrige gebyrer - samt administrative gebyrer Rykker 100,00 100,00 100,00 Ejerskifte/flyttere 125,00 125,00 125,00 Kontrolaflæsning 500,00 500,00 500,00 Utidig

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen.

Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen. Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2018 (kr. inkl. moms) Husholdningsaffald fra haveboliger 110 liter sæk 1.050 140 liter beholder 1.100 190 liter beholder 1.230 240 liter beholder 1.410 Containere

Læs mere

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms Takstblad 2011 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere