Virksomhedsrådgivning. En ny dagsorden i rådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsrådgivning. En ny dagsorden i rådgivningen"

Transkript

1 Virksomhedsrådgivning En ny dagsorden i rådgivningen

2 SIDE ARTIKEL Så langt så godt... Virksomhedsrådgivning frem mod 2022 Et succesfuldt projekt Fremtidens virksomhedsrådgiver Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse Din uddannelseguide som virksomhedsrådgiver Virksomhedsrådgivning En ny dagsorden i rådgivningen er udgivet af Videncentret for Landbrug Tekst Søren Svendgaard, Anja Kruse Christensen og Louise Holland Heide Foto David Bering Layout Pia Leicht Tryk Zeuner December 2013 Så langt så godt... Projekt Virksomhedsrådgivning er ved at nå til vejs ende, og vi skal nu overlade ansvaret for den videre proces til interessenterne selv. Projektet har sat en række forandringsprocesser i gang. Disse forandringsprocesser skal videreføres af de lokale rådgivningsvirksomheder, for at de kan blive rodfæstet i organisationerne, inden den næste storm brager ind over erhvervet. Fremtidens landbrugsvirksomheder anno 2022 vil stille større krav til de rådgivere, der skal betjene dem. Vi ser allerede nu, at det ikke er nok at have den rette viden. Rådgiveren skal også implementere denne viden og få den til at give værdi. Det kræver nye kompetencer og en anden indstilling end den, der ofte dominerer i landbrugsrådgivningen i dag. Mange er kommet langt i forandringsprocessen. I projektet har vi oplevet, at de individuelle rådgivere er særligt forandringsvillige, fordi de kan og vil, og fordi de anerkender behovet for en kontinuerlig kompetenceudvikling af deres egen rolle som virksomhedsrådgiver. Men individet gør det ikke alene. Det handler også om den kultur, der omgiver virksomhedsrådgiveren. Hvis det tværfaglige samspil i organisationerne hæmmes, vil det gå ud over den helhedsorienterede rådgivning, som virksomhedslandmændene tydeligvis efterspørger. De enkelte rådgivningsvirksomheder har derfor en fortsat opgave i at holde forandringsprocessen i gang og understøtte de kræfter, der vil fremtiden. Optimering er ikke det samme som forretningsudvikling! På de følgende sider kan du læse om fremtidens virksomhedsrådgivning ifølge én af projektets aktører, ligesom du kan læse en kort gennemgang af de fremskridt og tiltag, som projektet har bragt med sig, heriblandt Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse og Virksomhedsrådgiverens Uddannelsesguide. På vegne af holdet bag Projekt Virksomhedsrådgivning vil jeg ønske virksomhedsrådgiverne og deres kunder god medvind på vej mod Vi er klar til at give stafetten videre til jer, der tør trodse den modvind, I vil møde undervejs. 2

3 Virksomhedsrådgivning frem mod 2022 Kan rådgivningen formå at omstille sig med samme hastige skridt som dens kunder? Landbrugets strukturudvikling forventes at fortsætte med uformindsket styrke og vil koncentrere landbrugsproduktionen på endnu færre specialiserede virksomhedslandbrug, end vi ser i dag. Det viser de seneste analyser fra Videncentret for Landbrug. Det er den forsatte jagt på de størrelsesøkonomiske fordele, der ventes at drive strukturudviklingen. Ligeledes vil den globale konkurrence og tilførslen af ny teknologi øge centraliseringen ikke kun af produktionen, men også af de tilhørende kompetencer. Udviklingen kræver også et paradigmeskifte for rådgivningen Teknologi- og strukturudviklingen kræver sammen med generationsskiftebølgen tilførsel af mere ansvarlig kapital, end den nuværende drift kan kaste af sig. Derfor vil vi se, at de vækstlystne søger mod nye kapitalkilder, og at selvejet bliver udfordret af andre ejerformer. De nye kapitalformer medfører et krav om, at der genereres reelle afkast af den bundne kapital, hvilket i den grad udfordrer den dominerende logik i erhvervet. De nye ejerformer vil ligeledes kræve en professionalisering af ledelses- og økonomistyringsprocesserne, som ændrer den måde, hvorpå rådgivningen i dag spiller sammen med landmanden. Fremtidens krav Fremtidens virksomhedsrådgivning skal kunne matche landbrugskoncernen, der med flere ejere kræver en professionel økonomistyring af virksomheden. Rådgiveren skal kunne facilitere strategiudvikling og implementering. Desuden skal han kunne designe de nødvendige styringsprocesser, der skal tage over efter tidligere ejerleders overblik, når en landbrugsvirksomhed opsluges af en større landbrugskoncern. Fremtidens landbrugsvirksomheder ønsker at samarbejde med rådgivere og sparringspartnere, der kan håndtere de teknologiske og personalemæssige udfordringer, som strukturudviklingen medfører. De virksomhedsrådgivere og den rådgivningsvirksomhed, der kan orkestrere netværket af specialistviden, står langt stærkere til at indtage rollen som landbrugsvirksomhedernes vigtigste sparringspartner. Af Søren Svendgaard Projektleder, Virksomhedsrådgivning 3

4 Et succesfuldt projekt Projekt Virksomhedsrådgivning lakker mod enden. Tre år er gået med fuld fart over feltet, hvor reelle forandringer er blevet skabt. Projektet har levet op til de høje forventninger og har sat ord som forretningsudvikling, bestyrelser og værdiskabende rådgivning på dagordenen. Behov for virksomhedsrådgivning Landbrugsvirksomhederne bliver til stadighed mere komplekse og andre kompetencer end det traditionelle gode landmandskab er nødvendige. Sådan skriver Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef ved Videncentret for Landbrug, om strukturudviklingen i dansk landbrug for Fremtidens landmand er en erhvervsleder med et skarpt fokus på forbedring af konkurrenceevnen, hvilket stiller skærpede krav til den rådgivning, han efterspørger. Derfor skal fremtidens rådgiver fokusere på forretningsudvikling af den samlede virksomhed, og det har netop været omdrejningspunktet for Projekt Virksomhedsrådgivning. Arbejdet med virksomhedsrådgivning har været en succes. Projektets aktiviteter har formået at sætte en ny dagsorden i landbrugsrådgivningen, der vil gælde flere år frem. Projektleder Søren Svendgaard Rådgivning 2.0 Arbejdet med virksomhedsrådgivning har været en succes. Projektets aktiviteter har formået at sætte en ny dagsorden i landbrugsrådgivningen, der vil gælde flere år frem, fortæller projektleder Søren Svendgaard. Virksomhedsrådgivning har med sin store berøringsflade løftet niveauet hos de involverede rådgivere og har skabt en forandringsproces hos DLBR-virksomhederne til gavn for landmændene. Projektet har formået at skabe et fælles udgangspunkt med fokus på individuelle behov og strategisk rådgivning, ligesom projektet i løbet af de tre år har leveret adskillige værdiskabende aktiviteter heriblandt: Uddannelsen Strategi og Forretningsudvikling der er en unik og målrettet uddannelse, som udfordrer rådgiveren til at tage ansvar for at forandre, optimere og eksekvere de ønskede forbedringer. Uddannelsen er udbudt i samarbejde med konsulenthuset Hildebrandt & Brandi, og den har skabt et kendskab til nye rådgiverroller som coach, facilitator og driver, der i samspil med de tillærte værktøjer kan bane vejen for den eksekveringskraft, erhvervet har brug for. Det er netop disse kompetencer, som virksomhedslandmændene efterspørger hos deres rådgivere, og planen er derfor også, at uddannelsen fortsætter i Forretningsudvikling af rådgivningsvirksomheden der skal sikre, at den omgivende organisation er klar til at arbejde efter de nye principper, som uddannelsen af medarbejderne medfører. Derfor har projektet fra starten arbejdet på at forretningsudvikle de DLBR-virksomheder, der har haft viljestyrken til at kaste sig ud i forandringsprocesserne. Værktøjskassen og vidensportaler hvor den store mængde af nye værktøjer, processer og metoder udviklet i projektet er tilgængelig for virksomhedsrådgiverne. Her kan de finde yderligere information og printe nye skabeloner til brug hos kunderne. Værktøjskassen findes i både en fysisk og elektronisk version, som skal tilføre ny viden efter projektets afslutning. Uddannelsen Bestyrelse i Landbrugsvirksomheden fordi de store landbrugsvirksomheder i fremtiden vil kræve en mere professionel tilgang til virksomhedsledelse med professionelle bestyrelser og advisory boards, der kan sparre med ejerlederne. Et projekt der rækker ind i fremtiden I 2010 blev projektet indledt med en grundig analyse af fremtidens virksomhedslandmænd. Den viste, at de fremover vil stille større krav til professionel rådgivning. For at følge med virksomhedslandmændene skal fremtidens rådgivere ikke kun levere faglig bistand, de skal også engagere sig i implementering og udviklingseksekvering af fremtidens virksomhedslandbrug. Med Projekt Virksomhedsrådgivning er der skabt en virksomhedsrådgiverkultur, der kan orkestrere den store mængde af viden, DLBR besidder, og som kan matche fremtidens behov for øget konkurrencekraft. 4

5 Fremtidens virksomhedsrådgiver En virksomhedsrådgiver skal rådgive om den samlede bedrift. Han skal se bedriften som en helhed, og han skal anskue tingene oppefra og rådgive fra det perspektiv. Sådan lyder beskrivelsen af virksomhedsrådgiverens rolle ifølge Anders Madsen Pedersen. Han underviser på uddannelsen Strategi og Forretningsudvikling, der så dagens lys med Projekt Virksomhedsrådgivning. Han fortæller her, hvilke kompetencer en virksomhedsrådgiver skal besidde, hvilket udbytte man som rådgiver får på uddannelsen, samt hvilke perspektiver han ser for fremtidens virksomhedsrådgivere. Virksomhedsrådgiveren er til for kunden Anders Madsen Pedersen er managementkonsulent hos Hildebrandt & Brandi, ekstern lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i forretningsudvikling og strategi. Ifølge ham skal en virksomhedsrådgiver fokusere på værdiskabelse, effekt af rådgivningen og klientledelse. Virksomhedsrådgiveren skal vide, hvor kunden skal hen, og han skal hele tiden sikre, at kunden kommer tættere på målet. En virksomhedsrådgiver skal bringe de rette personer i spil fx et gårdråd, en nøglemedarbejder eller en bankforbindelse. Samtidig skal han hjælpe landmanden med at forstå det egentlige problem, og hvilken løsning der er den rette. At finde den rette løsning på den rette måde er ifølge Anders Madsen Pedersen, hvad virksomhedsrådgivning handler om. Uddannelsen styrker de faglige kompetencer Formålet med uddannelsen Strategi og Forretningsudvikling er, at virksomhedsrådgiverne får styrket deres faglige kompetencer, så de kan anvende de relevante værktøjer og bevare overblikket. De får eksempler på, hvordan de kan lykkes med leverancer, hvordan man designer et projekt og opdeler det i faser, og hvordan man laver strategiplaner og opstiller en organisation, forklarer Anders Madsen Pedersen. Han under- streger, at uddannelsens værktøjer skal ses som eksempler, og at virksomhedsrådgiverne i virkeligheden skal gøre værktøjerne til deres egne og ikke se dem som endegyldige måder at gøre tingene på. Virksomhedsrådgivning kræver livslang læring Virksomhedsrådgivernes kompetenceudvikling stopper ikke med uddannelsen i Strategi og Forretningsudvikling. Landmændene flytter sig hele tiden, og derfor skal virksomhedsrådgiverne ifølge Anders Madsen Pedersen altid tænke på, hvordan man er en god rådgiver. Et skatteregnskab er stort set det samme om fem år som i dag, men rådgivningen vil ændre sig hele tiden, forklarer han. Hvis man vil lykkes som rådgiver, skal man erkende, at der er tale om livslang læring. Du kan ikke opbygge en kompetencebase over fem år og derefter forvente, at du er verdens bedste rådgiver, indtil du skal på pension. Du skal hele tiden udvikle dig for at være en god virksomhedsrådgiver. Uddannelsen udvikler ikke hele branchen Selvom kompetenceudvikling af virksomhedsrådgiverne er vigtigt, så er Anders Madsen Pedersen ikke sikker på, at det er svaret på rådgivningsbranchens udfordringer. Udfordringerne stikker dybere end kompetenceudvikling af rådgiverne, forklarer han og tilføjer, at uddannelsen har en effekt, men at den kan blive større, hvis man griber udviklingen anderledes an. Her mener Anders Madsen Pedersen, at man i højere grad skal arbejde med toppen i organisationen for at udvikle rådgivningsbranchen. Jeg mener, at vi er ved at løse det rigtige problem, men jeg er ikke sikker på, at vi gør det på den rigtige måde, udtaler han og påpeger, at den største effekt og udvikling af branchen opnås ved at udvikle rådgivningsvirksomhedernes ledelse, direktioner og bestyrelser frem for at udvikle rådgiverne. En virksomhedsrådgiver skal rådgive om den samlede bedrift. Han skal se bedriften som en helhed, og han skal anskue tingene oppefra og rådgive fra det perspektiv. Anders Madsen Pedersen 5

6 Egenskaber: Professionel rådgivningspartner med stort netværk og en bred generalistviden om landbruget. Fokus på strategi og forretningsudvikling. noteret. 6. Følg op på analysen, og spørg ind til, hvilke indsatsområder kunden har udpeget. Det tager ½-2 timer at udarbejde strategi. Resultaterne Adfærden Indsatser Kundens udbytte er: hvilket skaber overblik Om EFU-modellen Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse Det er med stolthed, at Projekt Virksomhedsrådgivning kan præsentere Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse, der er det fysiske bevis på den værdiskabende og helhedsorienterede rådgivning, projektet har haft til formål at sætte fokus på. Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse understøtter virksomhedsrådgiverens rådgivningsforløb med en lang række værktøjer, processer og metoder, der sikrer den gode kunderelation. Værktøjskassen er delt op i rådgivningsprocessens syv grundlæggende faser. Dermed giver den et overblik over faserne og stiller de værktøjer til rådighed, som virksomhedsrådgiveren med fordel kan gøre brug af i forretningsudviklingen af den samlede virksomhed. Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse findes både i en trykt og en elektronisk version, hvilket giver mulighed for selv at printe og sammensætte de forskellige værktøjer, som virksomhedsrådgiveren har bedst erfaring med at bruge. Værktøjskassen vil løbende blive opdateret, og der vil komme nye værktøjer til. Du finder den elektroniske version på landbrugsinfo.dk/vaerktoejskassen. Ny hjemmeside for virksomhedsrådgiveren På LandbrugsInfo finder du ligeledes den nye side for virksomhedsrådgivning. Siden er henvendt til virksomhedsrådgivere og landmænd. Her kan du finde nyttige værktøjer og faglige artikler om virksomhedsrådgivning. Siden skal ligeledes være med til at opdatere virksomhedsrådgiveren om faglige arrangementer, relevante uddannelser og netværksmøder. VærKTøjSKaSSEn VærKTøjSKaSSEn VærKTøjSKaSSEn VærKTøjSKaSSEn EFU-modellen Effektkort SWOT virksomhedsanalyse EFU-modellen er en hjælp til at fokusere på din kundes behov og til at beskrive dit produkt eller din ydelse bedst muligt. Effektkortet er et procesværktøj, Forretningsmodel der kan sikre dig mest mulig effekt i udviklingen af enten dit projekt, din Tidsforbrug EFU-modellen indeholder tre indfaldsvinkler: Egenskaber: Fakta om produktet, varedeklarationen. virksomhed eller dig selv. en EFU-model. strategien, og du vurderer de forhold, du gerne vil være Virksomhedsanalysen beskriver virksomhedens stærke og svage sider, trusler og muligheder. Fordele: Hvilke fordele giver ydelsen eller produktet kunden? Test gerne resultatet af på en kollega. kendt for. Strategien formuleres kort og præcist, hvorefter der tages stilling til, hvordan du når den ønskede Det er en temperaturmåling på virksomheden. Udbytte: Hvilken personlig nytteværdi får kunden af købet? Effektkortet giver overblik over muligheder og barrierer i en proces og giver svar på spørgsmål som: EFU-modellen anvendes f.eks. i forbindelse med telefonsalg og andre EFU-modellen danner grundlag Forretningsmodellen anvendes til at resultatet af en virksomhedsanalyse er en prioritering af top-tre- Hvad er strategien for mit projekt, forretningsområde eller personlige udvikling? for at udarbejde en elevatortale Tidsforbrug når strategien er formuleret, arbejder du videre med udfordre virksomheden på nye eller udfordringer og top-tre-potentialer. Derudover bliver det tydeligt, hvilken type rådgivning virksomheden har brug for. Hvorfor satte jeg indsatsen i gang? former for præsentationer af produkter og ydelser. Med EFU-modellen analyserer du, hvilke bevæggrunde kunden kan have for at sige ja eller manuskript til telefonsalg. eksisterende værdiydelser. i strategien. til at købe et produkt eller indgå i et samarbejde. EFU-modellen sikrer, de resultater, der skal understøtte hvert enkelt element En analyse vil kunne gennemføres Har jeg den ønskede adfærd, og skaber jeg resultater, der understøtter strategien? på 2-3 timer. EFU-modellen kan anvendes til En god proces sådan gør du: at du kan anvende forskellige perspektiver og indgangsvinkler, og at du taler både til fornuften og følelserne. Hvordan hænger det hele sammen? hvem virksomhedens kunder er, hvilke værdiydelser 1. Det bedste resultat opnås, hvis I er to rådgivere, der gennemfører og efter opstarten af en virksomhed. Formålet med når du laver en forretningsmodel, bliver du skarp på, Forretningsmodellen er et vigtigt dokument både før Effektkortet bidrager til et fælles billede af strategien og de indsatser, der skal til for at skabe den adfærd, der er brug for, og hvordan de produceres. Virksomhedsanalysen anvendes analysen sammen. såvel konkrete produkter som til serviceydelser. Anvendelsen I det følgende er EFU-modellen anvendt på virksomhedsrågiverens kompetencer. når de ønskede resultater er formuleret, skal du beslutte, hvilken adfærd der er nødvendig for at skabe de Den ene interviewer, og den anden noterer på gule post-it-sedler. bejdspartnere får et helt klart billede af virksomheden. resultater, der støtter strategien. Modellen anvendes både i analysefasen og i løsnings- Forbered en række spørgsmål til hver kasse i figuren, så I kommer som er en forudsætning for at opnå de ønskede resultater. rundt om det hele. forretningsmodellen er, at kunden og dennes samar- på det første møde med landmanden, hvor bedriften analyseres. Derfor er det en god ide at afsætte tid til at gøre det fasen. Kunden får analyseret sin forretningsmodel og grundigt. får en plan for forretningsudvikling. Sådan udfylder du effektkortet Efterfølgende kan analysen 2. Start med minutter, hvor intervieweren spørger til status i dele er koncentreret omkring produktet, hvor udbytte henvender sig mere til følelserne og kundens virksomheden. noter nøgleord på de gule sedler. Herefter laver du Forretningsmodellen udarbejdes typisk af ejeren og de Det kan være vanskeligt at skelne mellem fordele og udbytte. For- Du skal nu vurdere, hvor der skal sættes ind for at skabe og motivere til adfærd, som bidrager til de resultater, der understøtter strategien. Processen med at udfylde Effektkortet varierer afhængigt af, om der er tale om: konkrete udbytte af produktet. anvendes som dialogværktøj og en opsamling på det, der er noteret. Med forretningsmodellen kan du videreudvikle det eksisterende forretningsgrundlag og den eksisterende 3. Brug 60 minutter, hvor intervieweren spørger til fremtiden. noter Projektopstart ledende medarbejdere, evt. med deltagelse af samar- til løbende opfølgning på f.eks. bejdspartnere. bestyrelsesmøder. Fordele: Sammenhæng med den øvrige rådgivning du modtager. Forretningsudvikling i en virksomhed forretningsmodel hos landmanden eller bygge nye. nøgleord på de gule sedler. Herefter en opsamling på det der er Uvildig rådgivning. Konkurrencedygtige priser. Tværfaglighed. Du leverer følgende til kunden: Tidsforbrug Hvad kan virksomhedsanalysen? 4. Inden mødet afsluttes, udpeger kunden de tre største udfordringer Forretningsmodellen vil kunne gennemføres på Kompetenceudvikling af dig selv eller en medarbejder. og de tre største potentialer. Udfordringerne og potentialerne skal være afgørende for virksomhedens økonomi. max. 2 timer. Afklaring af forretningsgrundlaget analysen skaber overblik og indsigt hos kunden og rådgivere. Afklaring af forretningsmodellen Faldgruber Målgruppen 5. Efter mødet skrives det hele rent og afleveres til kunden (gerne Fællesnævnerne for udfyldelsen er skitseret i de fire Udbytte: Bedre økonomi på bedriften herunder udvikling af bedriften og helhedsorienterede løsninger. Tryghed ved at have en sparringspartner der kender bedriften og dine drømme. nedenstående steps. Fornyelse af forretningsgrundlaget ved et nyt møde). Målet er at definere indsatsområder, mål og Bedrifter, der hører til segmentet vækst eller handlingsplaner. (inkl. en businesscase) Strategien diversifikation. senere fase. Fornyelse af forretningsmodellen Hold fast i, at det er et analyseværktøj. Løsningerne kommer i en Implementering af de fornyede elementer. når Effektkortet skal udfyldes, starter du med at arbej- 7. Undersøg om du og din virksomhed skal samarbejde med de med strategien. Her undersøges formål og årsag til En gennemarbejdet model for virksomheden Styrkelse af forretningsideen kunden om disse indsatsområder og handlingsplaner. 8. Få accept fra kunden og udarbejd et tilbud/en plan for, Blik på alle relevante områder af forretningen, hvordan der kan arbejdes med indsatsområderne. Forretningsmodellen kan bruges i forhold til rådgivere, investorer mv. 6 landbrugsinfo.dk/vaerktoejskassen

7 Din uddannelsesguide som virksomhedsrådgiver Med en uddannelse i Strategi og Forretningsudvikling kan du med fordel bygge videre på dine kompetencer med en eller flere af de udvalgte uddannelser nedenfor. Strategi og Forretningsudvikling Du får viden om og praktisk træning i at rådgive store og komplekse landbrugsvirksomheder. Uddannelsen gør dig i stand til at designe og lede et professionelt rådgivningsforløb hos fremtidens landmand, som tager udgangspunkt i udviklingen af den samlede forretning. Bestyrelse i Landbrugsvirksomheden Du får viden om og træning i, hvordan du som professionelt bestyrelsesmedlem indgår i et effektivt samarbejde med ejerlederen og den øvrige bestyrelse eller advisory board. Du trænes i at analysere virksomhedens strategiske udfordringer og være landmandens sparringspartner på disse områder. Projektledelse modul 1 Du får indsigt i projektarbejdsformen, og hvordan forskellige værktøjer er gavnlige og brugbare for dig, når du ønsker at skabe succes med dit projekt. Derudover får du indsigt i projektlederens rolle, og hvordan du på strategisk vis kan organisere projektet og sikre et effektivt samarbejde i projektgruppen. Procesledelse Du får en personlig indsigt samt en række værktøjer, som sætter dig i stand til at styre og gennemføre forandringsprocesser hos dine kunder. Du vil blive i stand til at stille de rigtige spørgsmål og opstille hypoteser samt holde fokus på de menneskelige processer, der sikrer udvikling og forandring. Forhandlingsteknik Du lærer at beherske de grundlæggende værktøjer til at forhandle, så du også har overskud til at finde kreative løsninger, der skaber merværdi for begge parter. Du lærer at gribe forberedelsen professionelt an, og du får sat begreber på forhandlingsstrategier, -stil, -taktikker, -miljøer og meget mere. Trumf på Rådgivningen Du lærer at mestre de seks trumfkort, så du med stor sikkerhed kan skabe endnu større effekt og succes i din rådgivning. De seks trumfkort er: kontrakt, effektkort, gamemaster, spørgsmål, handlingsplan og opfølgning. Dynamisk Strategi Du får indsigt i de forskellige strategiværktøjer, som udgør Dynamisk Strategi. Du bliver i stand til at kortlægge bedriftens overordnede strategiske mål, interne ressourcekrav og samspil med omgivelserne samt opstille handlingsplaner, der kan realisere målene. Helhedsorienteret Risikostyring Med Helhedsorienteret Risikostyring lærer du at mestre et rådgivningsværktøj, der med fordel kan give dine kunder overblik over bedriftens risikofaktorer, vurdering af hvert enkel risikofaktor i form af væsentlighed og sandsynlighed og hjælp til håndtering af risikofaktorerne. 7

8 Kontakt Ivan Damgaard Specialkonsulent, DLBR Akademiet / Forretningsudvikling af DLBR Virksomhedsinterne strategiske og tværfaglige kurser Virksomhedsrådgivning til store og/eller komplekse landmands- og erhvervskunder Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse Diversifikation Jette Nissen Udviklingskonsulent, DLBR Akademiet / Uddannelsen Strategi og Forretningsudvikling Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse Effektkortet Coaching med henblik på rollen som virksomhedsrådgiver Søren Svendgaard Specialkonsulent, Erhvervsøkonomi / Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse Uddannelsen Bestyrelse i Landbrugsvirksomheden Virksomhedsrådgivning til store og/eller komplekse landmands- og erhvervskunder Jørgen Kroer Virksomhedskonsulent, DLBR Akademiet / Ledelsesrådgivning Kristian Skov Konsulent, DLBR Akademiet / Virksomhedsrådgiverens Værktøjskasse Kirstine Simoni Faurholt Uddannelseskonsulent, DLBR Akademiet / Uddannelse og kurser for virksomhedsrådgivere DLBR Akademiet Agro Food Park Aarhus N dlbr.dk/akademiet T E

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Etabler en professionel bestyrelse

Etabler en professionel bestyrelse Etabler en professionel bestyrelse Kongres for svineproducenter 2014 Søren Svendgaard ssv@vfl.dk Læringspunkter fra vores bestyrelseskurser i landbruget Baggrund for mit indlæg Søren Svendgaard Videncentret

Læs mere

Projekt Virksomhedsrådgivning

Projekt Virksomhedsrådgivning Projekt Virksomhedsrådgivning Jakob Lave Udviklingschef 2... 19. juni 2012 1 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OVERORDNEDE MÅL Landmanden er på vej gennem en udvikling fra: bonde landmand driftsleder virksomhedsleder

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Værditilvækstseminaret - d. 20. november

Værditilvækstseminaret - d. 20. november Værditilvækstseminaret - d. 20. november Stampenborg Specialkonsulent William S. Andersen Deltagere 6 landmænd 9 DLBR 3 Landbrugsskolerne 7 VFL Deltagere fra VFL i dag Gustaf Bock Birgitte Wulff Mikaelsen

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Michael Haahr Andersen, Jakob Lave og Kristian Skov

SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Michael Haahr Andersen, Jakob Lave og Kristian Skov Dagsorden Mødedato 16. januar 2015 kl. 14-16 Sted Deltagere SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N Michael Haahr Andersen, Jakob Lave og Kristian Skov Future Farmers Baggrund og hvorfor Kunne Jyske Bank

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Vi ser frem til mødet på fredag d. 24. april kl. 12.00-14.00 i LandboThy.

Vi ser frem til mødet på fredag d. 24. april kl. 12.00-14.00 i LandboThy. Fra: Karen Tegllund Sendt: 22. april 2015 14:12 Til: Nanna Møller Hjeresen (nhc@landbothy.dk); 'tha@landbothy.dk' Cc: Kirstine Simoni Faurholt Emne: Dagsorden til mødet på fredag klokken 12.00-14.00 Hej

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Birgit Winther Sørensen

Birgit Winther Sørensen Birgit Winther Sørensen Fra: Kirstine Simoni Faurholt Sendt: 19. marts 2015 08:26 Til: 'ka@landbosyd.dk'; 'Anders Andersen'; dca@landbosyd.dk Cc: Ann Zaar Christensen; Karen Tegllund Emne: Dagsorden til

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TEMADAG I EJERSKIFTEEKSPERTEN

TEMADAG I EJERSKIFTEEKSPERTEN FOTO: ANITA CORPAS TEMADAG I EJERSKIFTEEKSPERTEN På baggrund af de gode erfaringer fra Ejerskiftekonferencen i februar måned, har vi sammensat en spændende temadag til dig. Vi fortsætter de gode takter

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DEN 18. JANUAR 2017 KRISTIAN SKOV KOMPETENCER & VÆKST FÅ SUCCES MED INNOVATION

DEN 18. JANUAR 2017 KRISTIAN SKOV KOMPETENCER & VÆKST FÅ SUCCES MED INNOVATION DEN 18. JANUAR 2017 KRISTIAN SKOV KOMPETENCER & VÆKST FÅ SUCCES MED INNOVATION Kristian Skov SEGES - Afdelingsleder i Kompetencer & Vækst - Optaget af næste generation rådgivere og landmænd - Strategi

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

John Møldrup, Chefkonsulent COK SEGES ÆKONOMIKONFERENCE Samskabende rådgivning Fremtidens rådgiverrolle?

John Møldrup, Chefkonsulent COK SEGES ÆKONOMIKONFERENCE Samskabende rådgivning Fremtidens rådgiverrolle? John Møldrup, Chefkonsulent COK SEGES ÆKONOMIKONFERENCE 2016 Samskabende rådgivning Fremtidens rådgiverrolle? SAMSKABENDE RÅDGIVNING FREMTIDENS RÅDGIVERROLLE WORKSHOP SAMSKABENDE RÅDGIVNING FREMTIDENS

Læs mere

Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse

Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse Ejnar Schultz 14. juni 2010 DLBR Ledestjernen: Understøtte og udvikle forretningen Øget effektivitet i DLBR Hente synergi stordriftsfordele Understøtte

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE SEGES, Agro Food park 15 26 juni 2015 v/ projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Journalnr 14-0546959 ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE DAGSORDEN STYREGRUPPEMØDE 1. Formål

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Skab en SucceSfuld Skytteklub. få et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld Skytteklub. få et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld Skytteklub få et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF RAM RIGTIGT MED TO STÆRKE HOLD- KAMMERATER 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere STRATEGI 2018 2 STRATEGI 2018 Vi vil skabe værdi I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og ejere 40.000 danske landmænd. Det gør vi ved at levere den

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Strategi hvad vej vil du med din virksomhed? v/solvejg Horst Petersen, Virksomhedsrådgiver. Eftermiddagsmøde i SAGROS svinegruppe. 1.

Strategi hvad vej vil du med din virksomhed? v/solvejg Horst Petersen, Virksomhedsrådgiver. Eftermiddagsmøde i SAGROS svinegruppe. 1. Strategi hvad vej vil du med din virksomhed? v/solvejg Horst Petersen, Virksomhedsrådgiver Eftermiddagsmøde i SAGROS svinegruppe. marts 2017 Strategi, hvorfor det? Ved dine omgivelser, hvad du vil med

Læs mere

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne William S. Andersen Videncentret for Landbrug Gothenborg, 25.-26. august 2014 Fra Bulk-producent til Værditilvækster - Et meget stort

Læs mere

Dagsorden for workshop omkring Future Farmers 15

Dagsorden for workshop omkring Future Farmers 15 Dagsorden for workshop omkring Future Farmers 15 18. december 2014 Dagsorden: Sandwich og velkomst v. Mads Mortensen Dagsorden og præsentationsrunde v. Kristian Skov Konceptet Future Farmers 15 v. Kristian

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Notat SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering -

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

20.02 2015 Kristian V. Skov Pedersen samt William S. Andersen SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL - ET BLIK PÅ FREMTIDENS UDVIKLINGSPARAMETER

20.02 2015 Kristian V. Skov Pedersen samt William S. Andersen SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL - ET BLIK PÅ FREMTIDENS UDVIKLINGSPARAMETER 20.02 2015 Kristian V. Skov Pedersen samt William S. Andersen SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL - ET BLIK PÅ FREMTIDENS UDVIKLINGSPARAMETER PROJEKTET: SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL Projektets formål: Flere landmænd

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? INVESTERING INVESTERING MED I din hverdag møder du kunder, der har mange penge stående på kontoen. Renten er lav, og i nogle situationer får kunden reelt set et negativt afkast, når der tages højde for

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere