oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12."

Transkript

1 Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, jf. 1, stk. 1, nr. 15, hos, CVR-nr.... og registreret revisor... den 9. oktober Tilsynet var varslet ved Erhvervsstyrelsens brev af 24. september I tilsynsmødet deltog fra selskabets direktør, registreret revisor... og registreret revisor. Fra Erhvervsstyrelsen deltog samt. Sagens faktiske omstændigheder: ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Forud for mødet havde Erhvervsstyren modtaget en mail af 24. september 2013 fra revisionsselskabet vedhæftet en tjekliste på oprettelse af nye kunder samt en liste over selskabets kunder. Erhvervsstyrelsen havde forud for mødet bestemt sig for at undersøge nogle nærmere bestemte kundeforhold, der vedrørte registrering af stiftelse af selskaber og registreringer af ændringer i selskabers registreringsforhold. Registreringerne var foretaget af revisionsselskabet via styrelsens online selvbetjeningsløsning: webreg. Det var,... og..., der havde foretaget registreringerne. oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskabet gav udtryk for, at det havde anset de nævnte kundeforholdene for omfattet af legitimationskravene i 14. nævnte, at der ville blive truffet afgørelse om spørgsmålet, og at afgørelsen herom ville kunne indbringes for Erhvervsankenævnet. Med hensyn til mødet oplyste, at formålet med mødet herefter var at få afklaret og undersøgt: A. Om kundeforholdene er omfattet af hvidvakslovens 12 eller 14

2 2/14 B. Om revisionsselskabet og registreret revisor... har sørget for at legitimere de nedenfor anførte kundeforhold i henhold til lovens 12, 15 og 19, såfremt kundeforholdene er omfattet af kundebegrebet i 12. C. Om revisionsselskabet har overholdt hvidvasklovens 6 om at være opmærksom på kunders aktiviteter, henvendelser og transaktioner, der på grund af deres karakter kunne have tilknytning til hvidvask. Om der har været tale om situationer, hvor der burde have været mistanke om hvidvask og som burde være underretter til Hvidvasksekretariatet i henhold til lovens 7, stk. 1. D. Om der er udarbejdet interne regler i henhold til lovens 25. Revisionsselskabet oplyste, at ingen af forholdene nævnt nedenfor var blevet underrettet til Hvidvasksekretariatet som mistanke om hvidvask. Herefter blev de kundeforhold og registreringer, som styrelsen havde udtaget til kontrol, gennemgået: 1. A ApS CVR-nr.... (Kundeforhold som repræsentant for andre kunder). Med hensyn til kunderne nævnt nedenfor under punkt 4-9 og oplyste, at det var A ApS, der som virksomhedsrådgiver havde henvendt sig til ham for at få de pågældende registreringer foretaget. Henvendelserne var sket telefonisk, og det var 3 forskellige personer,...,... og..., som han havde talt med. Han var kun i besiddelse af legitimationsoplysninger på... (udløbet den 30. maj 2012), men kun i form af kopi af pas og en adresse i England, som ikke var legitimeret. Der havde ikke været afholdt møder med A ApS kunder eller disses reelle ejere. 2. B ved... (Kundeforhold som repræsentant for andre kunder). Med hensyn til kunderne nævnt nedenfor under punkt 10-13, oplyste, at det var B ved..., der havde henvendt sig for at få de pågældende registreringer foretaget. Henvendelserne var sket telefonisk. Han var ikke i besiddelse af legitimationsoplysninger på... Der havde ikke været afholdt møder med B s kunder eller disses reelle ejere. 3. C ApS CVR-nr....: registrering af kapitalforhøjelse på 14 mio. kr., indbetalt kontant, registreret den 11. september 2013 af.

3 3/14 indledte med at gøre opmærksom på - med henvisning til retssikkerhedslovens 10 og 11 om selvinkriminering - at hverken revisionsselskabet eller... havde pligt til at udtale sig om sagen, idet Erhvervsstyrelsen har en mistanke om, at revisionsselskabet og... har overtrådt hvidvasklovens 7, stk. 1, ved ikke at have underrettet Hvidvasksekretariatet om kapitalforhøjelsen på 14 mio. kr. Såvel direktør... som... sagde, at de gerne ville udtale sig om sagen. oplyste, at selskabets ejer og direktør var... Der var indhentet legitimationsoplysninger i form af kopi af pas (udløbet den 16. december 2010) samt kopi af dåbsattest. Revisionsselskabet var ikke i besiddelse af... adresse. Der havde ikke været afholdt møde med... Kontakten havde været telefonisk og pr mail. Som dokumentation for indbetalingen af de 14. mio. kr. til selskabet havde revisionskontoret modtaget et bankbilag fra..., der viste, at beløbet var indbetalt på selskabets konto. nævnte at... havde oplyst, at han havde arvet de 14. mio. kr. fra sin far, men, på spørgsmål fra..., oplyste, at han ikke havde bedt om eller modtaget dokumentation for, at... havde arvet. 4 D ApS, CVR-nr....: registrering af selskabets stiftelse, kapitalindskud kr kontant, registreret den 4. september 2013 af. oplyste, at det var en person ved navn..., fra A ApS, se ovenfor, der havde henvendt sig telefonisk for at få selskabet registreret. Revisionsselskabet var som nævnt i besiddelse af kopi af kørekort for... og en engelsk adresse for denne, men adressen var ikke legitimeret. oplyste, at... havde oplyst, at indskudskapitalen stammede fra hans selskab E. Revisionsfirmaet var i besiddelse af kopi af kørekort og sygesikringsbevis for selskabets ejer og direktør,..., og dermed også i besiddelse af adresse og legitimation for denne. Der havde ikke været afholdt møde i sagen med hverken... eller... 5 F ApS, CVR-nr....: registrering af selskabets stiftelse, kontantindskud kr , registreret den 18. marts 2013 af. repræsentanten,..., fra A ApS, se ovenfor. Der var ikke spurgt ind til, hvorfra indskudskapitalen på de kr. hidrørte.

4 4/14 Revisionsselskabet var i besiddelse af kopi af pas for selskabets ejer, men ikke i besiddelse af adresse for denne. 6 A ApS, CVR-nr....: registrering den 18. januar 2013 af kontant kapitalforhøjelse på kr til kurs 6000 (indbetaling: kontant af kr. 7,5 mio.) samt den 4. februar 2013 registrering af kapitalforhøjelse på kr. 2,25 mio. kr. ved overførsel af reserver (overskud) til kurs 100. Registreringerne er fortaget henholdsvis af... og.... oplyste, at revisionsselskabet og... ikke havde pligt til at udtale sig om sagen, idet styrelsen havde en mistanke om, at selskabet og... havde overtrådt hvidvasklovens 7, stk. 1, ved ikke at have underrettet Hvidvasksekretariatet om kapitalindskuddene, som mistanke om hvidvask. Revisionsselskabet og... udtalte, at de ikke havde noget i mod at udtale sig. Som nævnt ovenfor var revisionsselskabet kun i besiddelse af legitimationsoplysninger i form af kopi af pas (udløbet) på... og en adresse i England, men ikke på de øvrige personer -... og... som han også havde talt med. I den konkrete sag var det..., der havde henvendt sig og... havde fået at vide, at det var en person ved navn..., der havde indskudt penge i selskabet og som var blevet medejer. Der var ikke indhentet dokumentation for hvorfra det kontante indskud hidrørte. Der var heller ikke indhentet legitimation på... 7 G ApS, CVR-nr...., registrering af selskabets stiftelse, kapitalindskud kontant kr , registreret den 22. januar 2013 af. Selskabet har ændret navn til H ApS. repræsentanten,..., fra A ApS.... mente han havde set legitimation i en , men kunne ikke finde den. Der var ikke spurgt ind til, hvorfra indskudskapitalen på de kr. hidrørte. Vedrørende selskabet: Revisionsselskabet var i besiddelse af legitimationsoplysninger for selskabets reelle ejer,..., i form af kopi af kørekort og sygesikringsbevis. 8 I ApS, CVR-nr...., registrering af selskabets stiftelse, kapitalindskud kontant kr , registreret den 22. januar 2013 af.

5 5/14 repræsentanten... - fra A ApS, se ovenfor. Der var ikke spurgt ind til, hvorfra indskudskapitalen på de kr. hidrørte. Vedrørende selskabet: Revisionsselskabet var i besiddelse af legitimationsoplysninger for selskabets reelle ejer,..., i form af kopi af kørekort og sygesikringsbevis. 9 J ApS, CVR-nr...., registrering af selskabets stiftelse, kapitalindskud kr kontant, registreret den 18. januar 2013 af... Selskabet har ændret navn til K ApS. repræsentanten... - fra A ApS, se ovenfor. Der var ikke spurgt ind til, hvorfra indskudskapitalen på de kr. hidrørte. Revisionsselskabet var alene i besiddelse af en kopi af sygesikringsbevis for selskabets stifter og ejer:..., L ApS, CVR-nr...., registrering af navneændring, registreret den 27. november 2012 af. repræsentanten for B,..., se ovenfor. Vedrørende selskabet: Revisionsselskabet var ikke i besiddelse af legitimationsoplysninger for selskabets ejere. 11 M ApS, registrering af selskabets stiftelse. Anpartskapital på kr , indskudt i form af værdier (kunst) til kurs 196,25 registreret den 25. november 2012 af... Selskabet har ændret navn til N ApS. repræsentanten for B,..., se ovenfor. Der var ikke spurgt ind til, hvorfra indskudskapitalen på de kr. hidrørte. Vedrørende selskabet: Revisionsselskabet var i besiddelse af legitimationsoplysninger for selskabets reelle ejer,..., i form af kopi af kørekort og sygesikringsbevis. 12 O ApS, registrering af at selskabets revisor:..., var fratrådt den 10. december 2012, registreret af. Revisionsselskabet var ikke i besiddelse af legitimationsoplysninger for B,..., eller for selskabets ejere, se ovenfor.

6 6/14 13 P ApS, CVR-nr...., registreret oprettet import, registreret den 19. november 2012 af. repræsentanten for B,..., se ovenfor eller for selskabets ejere. 14 Q ApS CVR-nr...., registrering af selskabets stiftelse, kontant indskud på kr , registreret den 1. marts 2013 af... Der var ikke spurgt ind til hvorfra indskudskapitalen hidrørte. repræsentanten for A ApS. Der var ikke spurgt ind til, hvorfra indskudskapitalen på de kr. hidrørte. Vedrørende selskabet: Revisionsselskabet var alene i besiddelse af legitimationsoplysninger for selskabets to reelle ejere... og... i form af kopi af sygesikringsbeviser ingen billedlegitimation. 15 R ApS, CVR-nr...., registrering af at selskabet har ændret adresse den 18. januar 2003, registreringen foretaget af... repræsentanten for A ApS,..., der havde henvendt sig. Vedrørende selskabet: Revisionsselskabet var ikke i besiddelse af legitimationsoplysninger for selskabets ejere. 16 S ApS, CVR-nr...., registrering af nyt navn, ny adresse, ændringer i ledelsesforhold, registreret den 4. januar 2013 af... repræsentanten for A ApS,..., der havde henvendt sig. Vedrørende selskabet: Revisionsselskabet var ikke i besiddelse af legitimationsoplysninger for selskabets ejere. Revisionsselskabet udleverede Manualdokument, der i punkt 2.4 og 2.5 indeholdt regler om hvidvask og økonomisk kriminalitet. Sagens retlige vurdering: For afgørelsen af, om revisionsselskabet og... har overholdt hvidvasklovens pligt til at legitimere sine kunder, er det relevant at få afklaret, om kundeforholdende nævnt under punkterne 1-16 er omfattet af kundebegrebet i lovens 12 eller i lovens 14.

7 7/14 Revisionsselskabet har oplyst, at der ikke har været afholdt møder med nogle af de nævnte kunder. Der har således været tale om distancekunder, der, jf. lovens 19, stk. 2, bevirker, at der har skullet indhentes supplerende legitimation, såfremt der er tale om kundeforhold efter 12. A. Er kundeforholdende nævnt under 1-16 omfattet af hvidvasklovens 12 eller hvidvasklovens 14. Lovens udgangspunkt er, at kundeforhold er omfattet af hvidvasklovens 12. Kun såfremt der er tale om at bistå kunder med enkeltstående pengetransaktioner, jf. Vejledningens punkt , eller enkeltstående rådgivningsopgaver, er der tale om et kundeforhold, hvor der i visse tilfælde kan lempes på legitimationskravene nævnt i 12, jf. lovens 14, stk. 1 og 14, stk. 2. De forhold, der er nævnt under punkt 1-16 er hverken pengetransaktioner eller rådgivningsopgaver, men registreringsopgaver, og falder derfor ikke ind under lovens 14. Konklusion: Kundeforholdende er efter styrelsens opfattelse omfattet af lovens 12, fordi de ikke er omfattet af 14. B. Har... og... legitimeret kunderne nævnt under 1-16 i overensstemmelse med hvidvasklovens 12, 15 og 19. Efter hvidvasklovens 12 skal revisor i forbindelse med legitimation af sine kunder skelne imellem, om kunden er en fysisk person eller en virksomhed. De kundeforhold der er nævnt ovenfor under punkt 1-16 er alle virksomhedskunder. Kunderne har derfor skullet legitimeres efter 12, stk. 3, hvorefter, der har skullet indhentes, navn, adresse og CVR-nr. for virksomhederne. Disse oplysninger har endvidere skullet legitimeres i form af udskrift fra selskabsregisteret eller, hvis virksomheden ikke er et selskab, CVRregisteret. Herudover har virksomhedernes ejer- og kontrolstruktur skullet fastlægges og virksomhedens reelle ejere har skullet identificeres og legitimeres, jf. lovens 12, stk. 3, sidste punktum, på samme måde som fysiske kunder, jf. 12, stk. 2. Er der tale om såkaldte distancekunder i henhold til lovens 19, stk. 2, det vil sige kunder, der ikke har været fysisk til stede for at legitimere

8 8/14 sig, har der ud fra en risikovurdering skullet træffes yderligere foranstaltninger for at sikre sig kundens rette identitet. Endelig har også de virksomheder og personer, der har handlet på vegne af de reelle kunder skullet legitimeres, jf. lovens 15, stk. 2, og deres fuldmagtsforhold har skullet dokumenteres, jf. 15, stk. 1, og vejledningens punkt og 159, idet der er tale om ikke i forvejen kendte distancekunder. Revisionsselskabet er i besiddelse af udskrift fra selskabsregisteret for alle de involverede selskaber, idet der automatisk sendes et sammenskrevet resume fra Erhvervsstyrelsen når registreringen er foretaget. 1. A ApS Det fremgår ovenfor, at A ApS har henvendt sig til revisionsselskabet som fuldmægtig for nogle kunder for at få... til at forestå nogle registreringer. Der har ikke været afholdt møder med selskabet eller selskabets ejer. Al kontakt til selskabet er foregået telefonisk eller pr. . R har som følge heraf skullet legitimere dette selskab som fuldmægtig for de reelle kunder, jf. lovens 15, stk. 2, og har skullet træffe yderligere legitimationsforanstaltninger i henhold 19, stk. 2, for at sikre sig, hvem selskabets og selskabets reelle ejeres er. Endvidere har der skullet indhentes dokumentation for fuldmagtsforholdet i henhold til lovens 15, stk. 1 R har oplyst, at det var forskellige personer der henvendte sig til ham fra selskabet:...,... og..., men om de var reelle ejere eller blot henvendte sig på vegne af selskabet var... ikke helt klar over. Også disse personer har, jf. lovens 15, stk. 2, skullet legitimeres, idet de enten har handlet på vegne af selskabet eller er reelle ejere.... og... er ikke legitimeret.... er legitimeret i form af kopi af pas, og oplysning om en adresse i England, men der mangler yderligere legitimationsdokumenter, jf. 19, stk. 2, og adressen i England er ikke legitimeret. A ApS er ikke legitimeret i overensstemmelse med lovens 15, stk. 2 og 19, stk. 2. Der var ikke indhentet skriftlig dokumentation for fuldmagtsforholdet som krævet i lovens 15, stk. 1.

9 9/14 2. B/... Som nævnt ovenfor har B ved... repræsenteret nogle af kunderne. B og... skal derfor legitimeres i henhold til lovens 15, stk. 2. Der har ikke været afholdt møder med B eller... Al kontakt er foregået telefonisk eller pr. . Der har således været tale om en distancekunde, jf. lovens 19, stk. 2. Der er ikke indhentet legitimationsoplysninger for hverken virksomheden B, eller for..., der havde henvendt sig på vegne af B. B og..., er derfor ikke legitimeret i overensstemmelse med lovens 15, stk. 2 og 19, stk. 2. Der var ikke indhentet skriftlig dokumentation for fuldmagtsforholdet, som krævet i lovens 15, stk. 1, jf. vejledningens punkt C ApS Der har ikke været afholdt møder med selskabet eller selskabets ejer,... Al kontakt til selskabet er foregået telefonisk eller pr. , der er således tale om en distancekunde. Der er indhentet legitimationsoplysninger i form af kopi af pas (udløbet) for selskabets ejer og kopi af dennes dåbsattest. Der mangler oplysning om... adresse og legitimation for adressen. C ApS er derfor ikke legitimeret i overensstemmelse med lovens 12, stk. 3, og 19, stk. 2, fordi der mangler oplysning om... adresse og dokumentation herfor. 4. D ApS Der er indhentet kopi af pas og kopi af sygesikringsbevis for selskabets ejer. Legitimationen af selskabets ejer er derfor sket i overensstemmelse med lovens 12, stk. 3, og 19, stk F ApS

10 10/14 Der er indhentet kopi af pas for selskabets ejer, men der mangler supplerende dokumentation for identitet som krævet i 19, stk A ApS Se oven for under G ApS Der er i overensstemmelse med lovens 12, stk. 3, og 19, stk. 2, indhentet kopi af kørekort og sygesikringsbevis for selskabets ejer, I ApS Samme reel ejer som i G ApS, se ovenfor. 9. J ApS Der var indhentet kopi af sygesikringsbevis på ejer, men der manglede billedlegitimation. Selskabets ejer var derfor ikke legitimeret efter 12, stk. 3 og 19, stk L ApS Der var ikke indhentet legitimation for selskabets ejer(e). Selskabets ejere var derfor ikke legitimeret i overensstemmelse med lovens 12, stk. 3, og 19, stk M ApS Der var i overensstemmelse med 12, stk. 3, og 19, stk. 2, indhentet kopi af pas og sygesikringsbevis for selskabets ejer...

11 11/ O ApS Se oven for under P ApS Se under 10 samme ejer. 14. Q ApS Der var alene indsendt sygesikringsbevis for de to ejere, men da der ikke var indhentet billedlegitimation, var ejerne ikke legitimeret efter lovens 12, stk R ApS Der var ikke indhentet legitimationsoplysninger på ejerne. Selskabets ejere var derfor ikke legitimeret i overensstemmelse med lovens 12, stk. 3 og 19, stk S ApS Der var ikke indhentet legitimationsoplysninger på ejerne.. Selskabets ejere var derfor ikke legitimeret i overensstemmelse med lovens 12, stk. 3 og 19, stk. 2. C. Har revisionsselskabet overholdt hvidvasklovens 6 om at være opmærksom på kunders aktiviteter, henvendelser og transaktioner, der på grund af deres karakter kunne have tilknytning til hvidvask. Har der været tale om situationer, hvor der burde have været mistanke om hvidvask og som burde være underretter til Hvidvasksekretariatet i henhold til lovens 7, stk. 1. Efter hvidvasklovens 6 og 7 skal omfattede virksomheder være særlig opmærksom på kunders aktiviteter, der på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask og underrette evt. misanke om hvidvask til Hvidvasksekretariatet, såfremt mistanken efter en nærmere undersøgelse ikke kan afkræftes.

12 12/14 Hverken revisionsselskabet eller... har underrettet nogen af forholdende til Hvidvasksekretariatet. Det er styrelsens opfattelse, at i hvert fald de to neden for nævnte forhold, kapitalforhøjelserne i C ApS og i A ApS, burde have været underrettet til Hvidvasksekretariatet i henhold til lovens 7, stk. 1, 2. pkt. 3. C ApS Det er styrelsens opfattelse, at den omstændighed, at... - der ikke i forvejen var kendt eller kunde af revisionsselskabet, og som der ikke har været holdt møde med - henvender sig til revisionsselskabet for at få gennemført en kapitalforhøjelse på kr. 14 mio. kr. i et lille anpartsselskab med en registreret kapital på kr , burde have givet anledning til mistanke om hvidvask. Det burde derfor have været undersøgt nærmere, hvorfra midlerne til kapitalforhøjelsen hidrørte, jf. 7, stk. 1. R oplyste på tilsynsmødet, at... overfor ham havde oplyst, at midlerne var arvet fra hans far.... har dog ikke fremskaffet dokumentation for denne oplysning. R og revisionsselskabet har derfor ikke i henhold til lovens 7, stk. 1, afkræftet mistanken om hvidvask. Mistanken burde derfor have været underrettet til hvidvasksekretariatet, jf. 7, stk. 3. Efter styrelsens opfattelse har revisionsselskabet og... derfor overtrådt hvidvasklovens 7, stk. 1, 2. pkt. ved ikke at have underrettet Hvidvasksekretariatet om forholdet. Det bemærkes, at styrelsen er bekendt med, at det bankbilag, som... forsynede revisionsselskabet med som dokumentation for kapitalens indbetaling til selskabet, muligvis er falskt, men det ændrer ikke på det forhold, at revisionsselskabet og... anså kapitalen på 14. mio. kr. for at være indbetalt på selskabets konto i den pågældende bank. 5. A ApS Som nævnt ovenfor har Revisionsselskabet,..., den 18. januar 2013 registreret en kontant kapitalforhøjelse på kr til kurs Dette svarer til et kontantindskud på kr. 7,5 mio. Senere den 4. februar 2013 registrerede... en kapitalforhøjelse på 2,25 mio. kr. ved overførsel af reserver. Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen den 9. januar 2013, hvor den kontante kapitalforhøjelse vedtoges, og som blev registreret

13 13/14 den 18. januar 2013, at det er en person ved navn..., der har indbetalt det kontante indskud og som samtidig indtrådte som medejer af selskabet. (ikke legitimeret). R oplyste, at revisionsselskabet har modtaget et bankbilag fra kunden, der viser indbetalingen, og at det var..., der har henvendt sig. På tidspunktet for de to registreringer havde selskabet... som revisor. Det er styrelsens opfattelse, at den omstændighed, at det er en person,..., der ikke er legitimeret, som henvender sig for at få et meget stort kapitalindskud på 7,5 mio. kr., fra en anden person,..., der heller ikke er legitimeret, registreret gennemført i et lille selskab af en revisor, som ikke er selskabets registrerede revisor, burde have... anledning til mistanke om hvidvask. Da mistanken, der ikke er afkræftet, ikke er underrettet til Hvidvasksekretariatet, har revisionsselskabet og... efter styrelsens opfattelse overtrådt hvidvasklovens 7, stk. 1, 2. pkt. ved ikke at have underrettet hvidvasksekretariatet. Det bemærkes, at styrelsen i en anden sammenhæng vil anmode revisionsselskabet om dokumentation for indbetaling af kapitalindskuddene i selskaberne med henblik på at undersøge om selskabslovgivningen har været overholdt. D. Om der er udarbejdet interne regler i henhold til lovens 25, stk. 1. Styrelsen fik på mødet udleveret dele af Manualdokument hvor der i punkt 2.4. og punkt 2.5 er regler om Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om Økonomisk kriminalitet. I reglerne er det nøje beskrevet, hvorledes en medarbejder skal legitimere en kunde, herunder at der for virksomheder skal indhentes dokumentation for reelle ejere identitet, og at der er skærpede krav for distancekunder. Som det fremgår ovenfor, har virksomhedens egne interne regler ikke været fulgt på dette område. Det fremgår endvidere af de interne regler, at der ikke skal indhentes legitimation for lejlighedskunder, der henvender sig for en enkeltstående opgave. Styrelsen skal med henvisning hertil bemærke, at det kun, jf. lovens 14, stk. 2 og vejledningens afsnit , er ved bistand med enkeltstående rådgivningsopgaver, at der ikke skal indhentes legitimation.

14 14/14 Der skal dog altid indhentes legitimation ved mistanke om hvidvask, jf. lovens 11, også selvom der blot er tale om bistand med enkeltstående rådgivningsopgaver. Bortset fra enkeltstående rådgivningsopgaver efter 14, stk. 2, er revisorers kunder i praksis omfattet af kunder i henhold til 12. Der mangler regler om intern kontrol og uddannelses- og instruktionsprogrammer. Afgørelse Erhvervsstyrelsen giver herved... og registreret revisor... følgende påbud i henhold til lovens 32, stk. 5, om for fremtiden at legitimere kunder, for hvem der udføres registreringsopgaver, i overensstemmelse med hvidvasklovens 12, 15 og 19, stk. 2, jf. ovenfor. for fremtiden at være opmærksom på kunders aktiviteter, der kan have tilknytning til hvidvask, f.eks. kapitalforhøjelser som nævnt ovenfor, og underrette Hvidvasksekretariatet herom, jf. hvidvasklovens 6 og 7, stk. 1. at tilrette selskabets interne regler i overensstemmelse med hvidvasklovens 25, jf. oven for inden 4 uger og tilsende styrelsen en kopi heraf inden samme frist. Afgørelsen kan i henhold til hvidvasklovens 36 indbringes for Erhvervsankenævnet, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. I forbindelse med en klage opkræver nævnet et gebyr, der tilbagebetales ved medhold i klagen.

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af den 3. maj 2018 (j.nr. 17/01953) Stadfæstet, at krav i henhold

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. marts 2016 (J.nr. 2015-9490). Revisionsvirksomhed meddelt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser.

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i   som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser. Kendelse af 15. februar 2008 (J.nr. 2007-0013942). Optagelse i hvl-registeret nægtet samt adgang til registrering i webreg lukket. Hvidvaskningslovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Anders Hjulmand og Steen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E

2. advokatkreds K E N D E L S E København, den 29. april 2019 Sagsnr. 2018-1503/CHO 2. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 1. juni 2018 har Advokatrådet indklaget advokat [A] for at have tilsidesat advokatpligterne, jf.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Bestyrelse og direktion for Kronex ApS 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2.. 8800 Viborg * www.erhvervsankenaevnet.dk Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 7. august 2017 Erhvervsstyrelsens afgørelse om påbud til

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. februar 2015 (J.nr. 2014-0038023) Tiltrådt, at styrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr. til advokat Eigil Lego Andersen på

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr.  til advokat Eigil Lego Andersen på Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond 13. maj 2016 Sag X16-AR-62-ZU Sendt pr. e-mail til advokat Eigil Lego Andersen på ELA@nnlaw.dk. Samtykke til vidtgående beslutninger

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af Royal Exchange 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. april 2012 (J.nr. 2011-0025346) Registrering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2 ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 www.erhvervsankenaevnetdk,t 8800 Viborg,t Tlf. 72 40 56 00,t ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 10. oktober 2017 (j.nr. 17/00232) Betingelserne for fravalg

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Michael Landberg Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Ved

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R 15. januar 2018 S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R Indledning Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af Selskabsloven

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [A] pålægges en disciplinær sanktion, jf. retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [A] pålægges en disciplinær sanktion, jf. retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 19. marts 2019 Sagsnr. 2018-2106/CHO 5. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 19. juni 2018, modtaget i Advokatnævnet den 21. august 2018, har Advokatrådet indklaget daværende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0058 Klager: Livehouse ApS Dybendalsvænget 2 2630 Taastrup Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet livehouse.dk overføres

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. juli 2013 (J.nr. 2012-0027348). Ikke grundlag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-6774). Afgift som følge af

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN].

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Brevet er sendt til fondens digitale postkasse 16. oktober 2018 Sagsnr. X18-AB-43-EJ Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Erhvervsstyrelsen

Læs mere