Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007"

Transkript

1 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

2 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

3

4 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union Internationale relationer... 8 Medlemstal Administrationen Organisationsplan Bestyrelsen og forretningsudvalget Udvalg Repræsentantskabet Indehavere af DBUs guldnål Modtagere af DBUs sølvnål DBUs formænd og generalsekretærer DBU Appeludvalg Appeludvalget DBU Børn og ungdom Børne- og ungdomsudvalget DBU Kvindefodbold Kvindeeliteungdomsudvalget DBU Eliteudvikling Herre-eliteungdomsudvalget...35 Resultater fra unionsstævnerne Etisk udvalg DBU Fair play Fair play udvalget DBU IT IT-afdelingen DBU Kommunikation Kommunikationsafdelingen DBU Landshold Landsholdet Ligalandsholdet U/21-landsholdet U/20-landsholdet U/19-landsholdet U/18-landsholdet U/17-landsholdet U/16-landsholdet Old Boys-landsholdet Kvindelandsholdet U/19-kvindelandsholdet U/17-pigelandsholdet U/16-pigelandsholdet...59 Medicinsk udvalg DBU Old Boys Old Boys udvalget DBU Regnskab Regnskabsafdelingen Regnskab DBUs hjælpefond DBUs ungdomsfond DBU Turneringer Disciplinærudvalget DM-Disciplinærudvalget Dommerudvalget Indefodboldudvalget Futsaludvalget...73 Kontraktfodboldudvalget Programudvalget Turneringsudvalget Turneringsafdelingen Nationale klubturneringer Internationale klubturneringer Resultater & stillinger DBU Uddannelse Uddannelsesudvalget Uddannelsesafdelingen Professionel fodbold Udvalget for professionel fodbold Hædersbevisninger

5 Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2007 Dansk Boldspil-Union (DBU) afsluttede regnskabsåret 2006/2007 med et overskud på 11 millioner kroner. Resultatet var 3,8 millioner kroner dårligere end budgettet, men tallet dækker over, at bestyrelsen på baggrund af det flotte regnskab valgte at supplere et UEFA tilskud på 18,5 millioner kroner med yderligere 11,5 millioner kroner til videreførelse af Hattrick-programmet frem til Programmet, som løber i en fireårig periode fra 2008 til 2012, er øremærket med 10 millioner kroner til hvert af de tre områder; etablering af kunstgræsbaner i stor størrelse, stadionforbedringer samt klubudvikling. Det store overskud skyldes primært et godt hjemmelandskampprogram, hvor det var muligt at indgå meget lukrative aftaler om tv transmissionerne af specielt de to hjemmekamp mod Spanien og Sverige. Det betød, at man trods skuffende resultater og tvangsflytningen af to kampe til Århus, opnåede en indtægt på to millioner kroner mere end budgetteret. Dermed var indtægterne i 2006/07 5,3 millioner kroner højere end budgetteret, og kun de sekundære poster svigtede, idet omregningen af tilskuddene fra både FIFA og UEFA blev påvirket af de faldende kurser på både amerikanske dollars og schweiziske frank. DBU havde ved afslutningen af regnskabsåret den 31. oktober 2007 en formue på 132 millioner kroner. Økonomien er afgørende for DBUs evne og vilje til at reinvestere og udvikle organisationens tilbud og produkter indenfor børn- og ungdom, uddannelse, turneringer, talentudvikling og landshold. Stabiliteten i driftsregnskabet sikres blandt andet gennem et par store samarbejdsaftaler, som begge blev forlænget på et tidspunkt i efteråret, hvor det stod klart, at DBUs højest profilerede aktivitet og produkt, Herre A-landsholdet, ikke ville kvalificere sig til EM-slutrunden i TV-aftaler største indtægtskilde TV-transmissionsaftalerne manifesterede sig i 2007 som den største, enkeltstående indtægtskilde for dansk fodbold. Rettighederne til transmissionen af dansk klubfodbold, primært SAS Ligaen, blev solgt for et rekordbeløb på en samlet værdi af over en milliard kroner i aftalens forløb fra Forhandlingerne blev ført af et tv-udvalg under Divisionsforeningen. Tidligere på efteråret forhandlede DBU og TV2 en aftale på plads, der betyder, at transmissionerne af landsholdets hjemmekampe frem til sommeren 2012 fortsat bliver vist på landsdækkende tv hos TV 2. Den nye aftale, der har en værdi af 41,5 millioner kroner årligt, træder i kraft 1. juli 2008, når den igangværende aftale til en værdi af 35 millioner kroner i gennemsnit per år udløber. For DBU er der dermed tale om en kontant, økonomisk forbedring af tv-aftalen på cirka seks millioner kroner om året på et tidspunkt, hvor konkurrencen på tv-markedet var ændret, efter at DR definitivt havde meldt sig ud af kapløbet om sportsrettigheder. Under den forrige tv-kontrakt fra april 1996 til marts 2004 til 13 millioner kroner årligt delte TV2 og DR transmissionerne fra landsholdets kampe i Parken mellem sig. Det blev inden indgåelsen af de to tv-aftalepakker vurderet, hvorvidt hele eller dele af det samlede fodbold-produkt landsholdene og klubfodbolden skulle udbydes samlet. I lyset af den på daværende tidspunkt uafklarede situation for klubfodbolden i forhold til Konkurrencestyrelsen valgte DBU imidlertid at afslutte handelen med landsholdene separat. Den nye aftale omfatter fortsat forskellige services indenfor new media-kategorien såsom mobil- og internet-muligheder. Den nye fodboldaftale giver også TV 2 radiorettigheder dog ikke eksklusive til Danmarks landskampe på hjemmebane. I det netop afsluttede regnskab udgjorde tvindtægterne på 167 millioner kroner for salget af landsholdets hjemmekampe samt tv-rettighederne for den landsdækkende turnering den største del af DBUs samlede omsætning på 342 millioner kroner svarende til godt 49%. Indtægterne fra sponsorer og bandereklamer var 10%, entréindtægter fra landskampene udgjorde 13%, mens de offentlige tilskud kun udgjorde godt 5%. Ny aftale med adidas om fodbold- og fritidsbeklædning DBU og adidas forlængede samarbejdsaftalen om levering af fodbold- og fritidsbeklædning i en ny fire-årig periode fra 1. juli 2008 til 30. juni Aftalen omfatter blandt andet kamp-, trænings- og andet fodboldudstyr til DBUs 13 landshold samt forskellige leverancer til blandt andet talentprojekterne, DBUs børne- og ungdomsaktiviteter såsom DBUs Fodboldskole samt uddannelsessektoren. Dertil omfatter den nye aftale også levering af tøj til aktiviteterne under DBUs seks lokalunioner, som hidtil har haft en aftale med Hummel. Aftalen omfatter tillige en styrkelse af samarbejdet omkring markedsføring og events, og indeholder fortsat royalties for salg af fodboldudstyr med DBUs logo i detailhandelen samt et årligt kontant beløb, der gør aftalen til DBUs økonomisk næststørste, kommercielle aftale. I lighed med den igangværende aftale bliver beløbet efter ønske fra adidas ikke offentliggjort. Parametre som produkternes kvalitet, international eksponering og kontant betaling for aftalen har ligesom for fire år siden været afgørende for DBUs valg af adidas som samarbejdspartner for en ny periode. Aftalen med adidas, der er verdens førende producent af fodboldudstyr, omfatter ikke fodbolde, som leveres af Select. Etisk Kodeks DBU introducerede i marts et Etisk Kodeks for dansk fodbold. 4

6 Dansk Boldspil-Union Kodeksen, der populært skal sikre, at alle fodboldens interessenter er opmærksom på og spiller efter de samme etiske normer og regler, indeholder 10 etiske grundregler, som er identiske med de tilsvarende regler i europæisk fodbold, samt en række etiske problemstillinger og standarder, som er tidstypiske og relevante for dansk fodbold samt de såkaldte specielle forhold indenfor elitefodbolden. De etiske grundregler indeholder en direkte opfordring til de op mod aktive fodboldspillere, som er medlemmer af én af landets godt klubber under DBU. Reglerne er bearbejdet til dansk på baggrund af det europæiske fodboldforbubd, UEFAs, tilsvarende etiske kodeks, Code of ethics. Afsnittet med etiske problemstillinger og standarder tager konkret holdning til problemstillingerne omkring doping, forretningsmoral, racisme og diskrimination, religion og politik, spil (bookmaking), mistænkeliggørelse af kolleger og andre personer indenfor fodbolden, organisationsfrihed, pædofili samt sponsorer og samarbejdspartnere. Dertil kommer et afsnit, der specifikt omtaler det faktum, at elitefodbolden siden indførelsen af betalt fodbold i 1978 har udviklet sig til et forretningsområde med så stor fokus, at de etiske forventninger til denne del af fodboldfamilien på mange måder dels er større end tidligere, dels er større end til andre dele af fodboldfamilien. Fodboldens interessenter begrænser sig derfor ikke kun til sportens aktive udøvere, men omfatter tillige trænere, ledere, dommere, hele klubber, paraply- og internationale organisationer, de organiserede tilskuer- og fangrupper, stat og kommuner, erhvervsvirksomheder i form af etablerede og potentielle sponsorer og samarbejdspartnere, medier og befolkningen. Miljøet og branchens omdømme vurderes derfor løbende i såvel den brede offentlighed som i erhvervslivet af det generelle indtryk, fodboldens interessenter medvirker til at give. Etisk Kodeks gælder for enhver under DBU hørende organisation, klub og tredjemand, samt en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere. Dermed er der overensstemmelse mellem den gruppe, som er omfattet af det nye, etiske kodeks, og den gruppe af formelle interessenter, som i forvejen er omfattet af og defineret i DBUs Love VIII, Bestemmelser vedrørende forseelser m.v., paragraf Arbejdsgruppen bag Etisk Kodeks blev udpeget af DBUs formand, Allan Hansen, i 2005, og har haft repræsentation fra såvel bredde- som elitefodbolden samt top-spillerne, -trænerne og -dommerne. De eneste grupperinger indenfor dansk fodbold, som ikke har været taget med i det indledende arbejde med definitionen og formuleringen af det etiske kodeks, er af samme årsag de aktive tilskuere og fodboldagenterne. Kodeksen bliver i dagligdagen administreret af et uafhængigt udvalg, Etisk Udvalg, hvis kendelser alene kan ankes direkte til DBUs Appeludvalg, der er et uafhængigt organ bestående af jurister. Etisk Udvalg har ingen kompetence i forhold til fortolkninger af fodboldloven, ligesom behandling og sanktioneringer overfor brud på Fodboldloven ligger hos de relevante, disciplinære instanser centralt eller decentral i DBUs organisation. Man kan populært sige, at de forskellige disciplinære instanser fortsat skal behandle de konkrete, sportsligt relaterede og arrangementsmæssige forhold. Etisk Udvalg skal derimod behandle de mere abstrakte forhold omkring kampene, klubberne og hele fodboldmiljøet. Differentieringen mellem de to kompetenceområder består derfor handlinger i og omkring spillet på banen (disciplinære forhold) overfor de holdninger, der kommer til udtryk i og omkring en fodboldkamp (etiske forhold). Udvalget skal gennem et proaktivt arbejde sikre, at de nye retningslinjer bliver en dynamisk kodeks, som tager højde for udviklingen indenfor fodboldmiljøet. Udvalget, hvis sammensætning er beskrevet i detaljer under kapitlet Udvalg, tæller således en tidligere landsholdsspiller, der sammen med de øvrige fire medlemmer er kendte profiler i det danske mediebillede. Medicinsk udvalg som videncenter Spillernes og dommernes helbred har altid haft en høj prioritet i det danske fodboldforbund. Derfor har DBU gennem en årrække blandt andet arbejdet aktivt på at sikre, at dansk fodbold forbliver en dopingfri idrætsgren. Samtidig har det danske fodboldforbund støttet forskellige forskningsprojekter, der har været målrettet forebyggelse af skader samt udvikling af effektive træningsprogrammer for spillere og dommere. Ligesom DBU eksempelvis stiller krav til medicinsk behandling af spillerne til klubberne i ITU-programmet. I 2007 formaliserede DBU det medicinske arbejde i en ekspertgruppe i et nyt, medicinsk udvalg med en målsætning om at effektivisere indsatsen. DBU ser sportsmedicin som et vigtigt redskab i en positiv og sundhedsfremmende udvikling af fodbolden på alle niveauer, og gennem etableringen af det nye, medicinsk udvalg er det hensigten, at DBU spiller en aktiv og koordinerende rolle på det sportsmedicinske område som et videncenter med adgang til den altid seneste, internationale forskning. Til trods for op mod dopingtests gennem de seneste 10 år er ingen fodboldspiller i Danmark nogensinde blevet testet positiv for doping. Samlet sejr over Spillerforeningen I november sendte Landsretten Spillerforeningen hjem med det andet nederlag i dens sag mod DBU. DBU vandt således i september 2006 første del af den retssag, Spillerforeningen havde indledt mod det danske fodboldforbund om implementeringen af internationale transferregler i de danske spillerkontrakter. I november 2007 bekræftede Landsretten i en indiskutabel afgørelse, at kompetencen over DBUs standardspillerkontrakt ligger hos DBU. Spillerforeningen havde i denne del af den samlede sag uden støtte fra sin aftalepartner, Divisionsforeningen forsøgt at få medhold i, at DBU s standardspillerkontrakt ikke skulle være bindende for Spillerforeningen. Foreningen stillede samtidig krav om, at DBU skulle ændre DBUs Standardspillerkontrakt, så den blev bragt i overensstemmelse med den overenskomst, som Spillerforeningen og Divisionsforeningen har indgået. Landsretten gav ikke Spillerforeningen medhold i én eneste af dens påstande, og bekræftede dermed de eksisterende strukturer og kompetencefordeling i dansk og international fodbold. I december accepterede DBU derefter at mødes med Spillerforeningen i en forventning om, at Landsrettens indiskutable definition af kompetenceforholdene kunne skabe rammerne for et fremtidigt, konstruktivt samarbejde mellem det danske fodboldforbund og de danske topspilleres faglige forening. Mindre end et døgn inden udløbet af den to måneder lange ankefrist valgte Spillerforeningen imidlertid tidligt i det nye år at anke Landsrettens dom til Højesteret. DBUs forsvar af sine rettigheder har i en ressourcekrævende retssag, som med dommen i november 2007 havde strakt sig over fire år, kostet det danske fodboldforbund mere end tre millioner kroner i kompetent advokatbistand. Struktur-drøftelser Rambøll Management præsenterede i november 2006 resultatet af den såkaldte strukturrapport for DBUs bestyrelse. Med baggrund i rapportens resultater bad bestyrelsen administrationen udarbejde et oplæg til en visions- og strategiplan, som blev drøftet på en række efterfølgende bestyrelsesmøder og specielle tema-møder i løbet af Bestyrelsen benyttede ligeledes temaaftenen i februar til at præsentere indholdet af rapporten og orientere medlemmerne af DBUs repræ- 5

7 Dansk Boldspil-Union sentantskab om dens intentioner for processen og en tidsplan for bestyrelsens videre arbejde med emnet, som blev fortsat helt frem til bestyrelsesweekenden i november måned. Under drøftelserne har bestyrelsen fulgt konsulentvirksomhedens råd om, at det i en medlemsstyret organisation ikke er tilrådeligt både at gennemføre større strukturændringer og visions- og strategiprocesser samtidigt. Derfor har bestyrelsen koncentreret sit arbejde om en visions- og strategiplan med forslag til en strategipyramide med en mission, et værdigrundlag, en vision, strategiske mål, operationelle målsætninger samt kodekser, politikker og handlingsplaner som led i målsætningen om at modernisere den politiske del af organisationen. 6

8

9 Dansk Boldspil-Union Internationale relationer DBU styrkede i 2007 sin internationale repræsentation hos både det internationale fodboldforbund, FIFA, og det europæiske fodboldforbund, UEFA. DBUs formand Allan Hansen og tidligere topdommer Peter Mikkelsen blev tildelt nye poster hos FIFA. Allan Hansen blev bedt om at påtage sig endnu en opgave for FIFA som medlem af forbundets interne undersøgelsesudvalg, der på foranledning af FIFA s bestyrelse har til opgave at kontrollere gennemførelsen og kvaliteten i FI- FA s regnskaber og gennemgå rapporterne fra forbundets eksterne revisorer. Allan Hansen har siden 2005 har været medlem af FIFA s Associations Committee, og fortsætter sit arbejde i dette udvalg. Peter Mikkelsen nu i FIFA-udvalg Efter en række opgaver for FIFA efter sin tid som aktiv dommer på højeste internationale niveau tilknyttede verdensforbundet Peter Mikkelsen i en mere formel rolle som medlem af dets dommerudvalg. FIFA bad første gang Peter Mikkelsen påtage sig opgaven som udvikler for dommerne under VM-slutrunden i Japan og Sydkorea i 2002, og han fungerede i en tilsvarende rolle under OLslutrunden i Athen i I 2006 var Peter Mikkelsen tilbage som coach og dommerbedømmer under VM-slutrunden i Tyskland, og fungerede i en tilsvarende rolle ved VM for klubhold i Japan i december samme år. Han dømte selv ved EM-slutrunderne i 1992 og 1996 og VM-slutrunderne i 1990 og UEFA benytter ham blandt andet som dommerbedømmer ved kampe i Champions League. Han er medlem af DBUs Elitedommergruppe, og fungerer også som aktiv dommerudvikler herhjemme. Udover Allan Hansen og Peter Mikkelsen er også den tidligere landsholdsspiller Lone Smidt Nielsen tilknyttet FIFA, sidstnævnte som medlem af forbundets kvindeudvalg. Styrket med to pladser UEFA har under ledelse af dets nye formand, Michel Platini, foretaget en forholdsvis gennemgribende ændring af forbundets organisatoriske struktur. Ændringerne omfatter blandt andet nedlæggelsen af en række tidligere og oprettelsen af 13 nye udvalg blandt forbundets nu i alt 23 faste udvalg. Udnævnelsen af medlemmerne til udvalgene har samtidig yderligere positioneret dansk fodbolds repræsentation i det europæiske fodboldsamarbejde, hvor formanden og bestyrelsesmedlemmerne i UEFA også har tilgodeset en række både mindre og nyere fodboldforbund blandt dets nu 53 medlemslande. Den nye udvalgsstruktur har givet plads til i alt seks danske repræsentanter, hvoraf DBUs næstformand Jesper Møller og bestyrelsesmedlem Henrik Ravnild er helt nye i udvalgssammenhæng i UEFA. Jesper Møller opnår sit første internationale tillidshverv som medlem af det nyoprettede juridiske udvalg, Legal Committee. Han er til daglig advokat med møderet for Højesteret, og stiller i forvejen sin juridiske kompetence til rådighed for DBU i forskellige sammenhænge. Henrik Ravnild, som ligeledes er advokat, bliver overført fra det nu opløste Licensed Match Agents Panel, som han har været medlem af siden 1996, til dets afløser, Players Status, Transfer, Players Agents and Match Delegates Committee, hvormed han for første gang bliver udvalgsmedlem. Det nye udvalg omfatter dermed en række juridiske områder og funktioner, som dækker de tilsvarende kompetenceområder under DBUs kontraktfodboldudvalg, hvor Henrik Ravnild er formand. Allan Hansen og Jesper Møller har siden valget til henholdsvis formand i 2002 og næstformand i 2004 sammen med generalsekretær Jim Stjerne Hansen repræsenteret DBU ved kongresserne i såvel UEFA som FIFA, hvor de gennem deres hidtidige arbejde og indsats samt netværksopbygning har været med til at sikre dansk fodbold den nuværende internationale repræsentation. Allan Hansen til dommerudvalg Allan Hansen selv bliver første næstformand i UEFA s dommerudvalg, der har det spanske fodboldforbunds formand, Angel María Villar Llona, som formand, og som blandt dets i alt 15 medlemmer tæller flere tidligere topdommere, blandt andet Pierluigi Collina, Hugh Dallas, Marc Batta og Volker Roth. Allan Hansen har selv været aktiv fodbolddommer på lokalunionsniveau. Allan Hansen var i perioden fra 2004 til i år medlem af National Teams Committee, som nu bliver nedlagt og erstattes af et udvalg for landsholdsturneringer. Han har tidligere i perioden været medlem af Youth and Amateur Football Panel. DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen er næstformand i UEFA s Control and Disciplinary Body, som han har været medlem af siden 1990, og har fungeret som den ene af tre næstformand for siden 2000). Han har fortsat en post i ekspertpanelet Administrative Experts Panel (siden 1990) og var indtil i år også blandt medlemmerne af det nu nedlagte af Match Delegates Panel (1990). DBU støttede Michel Platini DBU støttede i 2007 den franske kandidat til posten som formand for det europæiske fodboldforbund, UEFA, Michel Platini. Den tidligere franske landsholdsspiller og formand for organisationskomitéen for VM-slutrunden i Frankrig i 1998 er nuværende næstformand i det franske fodboldforbund samt medlem af bestyrelserne i både UEFA og det internationale fodboldforbund, FIFA. Faktorernes orden i de to kandidaters beslutning om at stille op til valget var ikke uden be- 8

10 Dansk Boldspil-Union tydning for Allan Hansens kontakt med Michael Platini. Platini tilkendegav allerede i marts 2005 internt i UEFA, at han agtede at kandidere, når Lennart Johanssons periode udløb i Han ventede imidlertid med at melde officielt ud til efter VM-slutrunden for ikke at skabe unødvendig uro omkring afviklingen af slutrunden, der havde Lennart Johansson som formand for organisationskomitéen. Han besluttede sig således først for at kandidere til posten, efter UEFA s nuværende formand, Lennart Johansson, i forbindelse med kongressen på Cypern i foråret 2004 internt i UEFA s politiske ledelse gav udtryk for, at det var hans sidste periode. Lennart Johansson meddelte officielt sin kandidatur til genvalg sidste sommer. Mens Michel Platini spillede med meget åbne kort i hele processen, var det DBUs opfattelse, at udmeldingerne og handlingerne fra Lennart Johansson side ikke harmonerede med UEFA s erklærede målsætning om gennemskuelighed. DBU var derimod enige i Lennart Johanssons egne, oprindelige signaler om, at perioden skulle være hans sidste, ligesom det danske fodboldforbund heller ikke fandt hans begrundelse for at genopstille overbevisende. DBUs bestyrelse var dog utvetydig i dens opfattelse af, at Lennart Johansson har været en god mand for europæisk fodbold, og at han i sin formandsperiode både har udviklet det europæiske fodboldprodukt og UEFA som organisation. Derimod fandt bestyrelsen, at hans resultater primært lå tilbage i de første 15 år af hans regeringstid. Endelig arbejder DBU og faktisk også UEFA selv med en aldersgrænse på 70 år. Lennarts Johansson havde ved valget overskredet aldersgrænsen med syv år, og ville være fyldt 81 år, inden hans næste periode i givet fald udløb. Støtte til Lennart Johansson siden 1990 Med opbakningen til Michel Platini valgte DBU dermed for første gang ikke at støtte UEFA s daværende formand, Lennart Johansson, i UEFAregi. DBU havde medvirket til lanceringen af Lennart Johansson i 1990 og siden støttet hans kandidatur ved formandsvalgene i 1994, 1998 og 2002, ligesom DBU i 2005 bakkede op om forlængelsen af hans periode med ét år til Derimod valgte DBU at støtte den daværende generalsekretær i det internationale fodboldforbund, FIFA, Sepp Blatter, ved formandsvalget i FIFA i 1998, hvor Lennart Johansson stillede op som den anden kandidat til posten. Ligesom DBU også i 2002 foretrak Sepp Blatter frem for den afrikanske modkandidat, Issa Hayatou, som reelt var blevet lanceret af UEFA som modkandidat til Blatter. Michel Platini, 51 år, har siden sin aktive karriere som spiller og træner engageret sig i det internationale fodboldorganisatoriske og politiske arbejde. Han var allerede i 1988 medlem af UEFA s tekniske komité i to år. Siden 2002 har han været medlem af både UEFA s og FIFA s bestyrelser, og sidste år blev han formand for FIFA s tekniske komité. Med opstillingen til formandsposten satte han samtidig sin fodboldpolitiske fremtid i UEFA i spil. I modsætning til sine fem bestyrelseskolleger, hvis periode udløber i 2007, stillede han ikke op til genvalg som bestyrelsesmedlem. Hvis han havde tabt valget om formandsposten, ville han dermed have taget konsekvensen, og forladt europæisk fodboldpolitik. DBU vært for UEFA-kongres i 2009 I efteråret besluttede bestyrelsen i UEFA at tage imod DBUs tilbud om værtskabet for forbundets kongres i marts DBU har tidligere løftet store, organisatoriske opgaver for UEFA, og DBU betragter tildelingen af værtskabet for kongressen som et udtryk for den respekt, UEFA har for DBU og forbundets evne til at arrangere begivenheder på internationalt niveau. I 1994 var DBU vært for finaler i den daværende Europa Cup for Pokalvindere mellem Arsenal og Parma og i 2000 for finalen i UEFA Cup en mellem Arsenal og Galatasaray, som begge blev spillet i Parken. Udover forskellige mødeaktiviteter i UEFAregi gennem årene var DBU helt tilbage i 1957 vært for en af de første kongresser i det europæiske fodboldforbund, som var blevet grundlagt blot tre år tidligere. Ved den lejlighed lagde Folketingssalen på Christiansborg lokale til kongressen under ledelse af den daværende UEFA-præsident Ebbe Schwartz, som også var formand for DBU. Med henblik på kongressen i 2009 har DBU indgået forhåndsaftale med Bella Center for selve kongressen, der kræver facilitering af 450 delegerede i et 1200 kvadratmeter mødelokal. Dertil kommer aftaler med femstjernede hoteller i København, der tilsammen kan tilbyde 367 hotelværelser og 12 mødelokaler med størrelser fra 50 til 300 kvadratmeter. Kongressen finder steder onsdag den 25. marts til torsdag den 26. marts. Under kongressen byder DBU de delegerede på middag på Axelborg, mens UEFA på tilsvarende vis er vært for den officielle middag på Børsen. DBU bliver ansvarlig for en række af de logistiske opgaver, herunder lokaltransporten i København, sightseeing-program for udvalgte gæster og bestilling af underholdning ved middagene. DBUs bud blev udarbejdet i samarbejde med Wonderful Copenhagen (WOCO) og Sport Event Danmark (der tidligere gik under navnet Idrætsfonden Danmark). Sammenlagt investerer DBU op til en million kroner brutto i afholdelsen af kongressen. Dommere Dansk fodbold fik i 2007 en ny, international dommer på listen fra kalenderåret FIFA imødekom en indstilling fra DBU om at tilføje Lars Christoffersen listen over internationale dommere, hvor Danmark gennem en længere årrække har været repræsenteret med syv SAS Liga-dommere. Samtidig unævnte FIFA Niels Høg til ny FIFA-linjedommer ligeledes fra starten af SAS Liga-dommerne Peter Rasmussen og Thomas Vejlgaard rykkede begge en kategori op på det europæiske fodboldforbund, UEFA s, lister. De to dommere blev sammen med Anders Hermansen begge udnævnt til FIFA-dommere fra begyndelsen af Allerede fra starten af kalenderåret 2007 avancerede Anders Hermansen og Peter Rasmussen fra kategori fire til tre, og fra starten af 2008 vil sidstnævnte være at finde blandt de 60 europæiske dommere i Category 2. Claus Bo Larsen er blandt de 28 dommere fra 18 forskellige lande i Elite Category, mens Nicolai Vollquartz er blandt de 30 dommere i den næstbedste kategori, Premier Category. Med Peter Rasmussens avancement er Danmark dermed repræsenteret i alle fem dommerkategorier. Elitedommergruppen følger løbende med i antallet af de danske dommeres internationale opgaver, og fandt det på baggrund af det begrænsede antal internationale opgaver til Emil Laursen hensigtsmæssigt at udskifte ham til fordel for Lars Christoffersen. Niels Høg kom med på listen over FIFA-linjedommere i stedet for Jesper Petersen, der indstillede sin karriere i sommeren Også udenfor de internationale baner er DBU repræsenteret på dommerområdet med udnævnelserne af Allan Hansen til UEFA s dommerudvalg og Peter Mikkelsen til FIFA s dommerudvalg. Et andet medlem af DBUs Elitedommergruppe, Jørn West Larsen, fungerer for UEFA som mentor og coach for unge dommere. 9

11

12 Dansk Boldspil-Union Internationale tillidshverv og opgaver i 2007: Dansk Boldspil-Union stiller sin kompetence til rådighed for såvel det europæiske fodboldforbund, UEFA, som det internationale fodboldforbund, FIFA. Det gælder indenfor både forbundenes faste komitéer, udvalg og arbejdsgrupper samt i operationelle funktioner i forbindelse med kampe eller turneringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor forbundene benytter en række af DBUs såvel frivilligt tilknyttede ledere som ansatte. Dansk fodbolds repræsentation i det internationale fodboldarbejde er i 2006/07: FIFA: Allan Hansen, formand National Associations Committee (siden 2005). Internal Audit Committee (siden 2007) Jim Stjerne Hansen, generalsekretær medlem af Marketing and Television Advisory Board (side 2003). Peter Mikkelsen Scheef medlem af DBUs elitedommergruppe medlem af Referees Committee (siden 2007) Lone Smidt Nielsen (ingen formel tilknytning til DBU) medlem af Committee for Women s Football (siden 2005) DBUs tidligere formand ( ), Poul Hyldgaard, blev ved sin udtrædelse af FIFAs eksekutivkomité ( ) udnævnt til æresmedlem af det internationale fodboldforbund, FIFA. Generalsekretær Jim Stjerne Hansen har tillige været benyttet som match delegate ved en række kampe i FIFA-regi gennem årene samt som venue director ved kampe under VM-slutrunden i USA i 1994 og VM-slutrunden i Kommunikationschef Lars Berendt har også været udlånt til FIFA til opgaver som media officer ved kampe under VM-slutrunden i USA i 1994 og i Tyskland i 2006, VM-slutrunden for damer i Sverige i , OL-slutrunden i USA i 1996 og VM-slutrunden for U/20-landshold i Malaysia i Ligeledes sidder den tidligere afdelingsleder af turneringsafdelingen, Peter Mikkelsen, i Referee Instructors Panel. UEFA: Allan Hansen, formand næstformand i Referees Committee (fra udvalgs oprettelse 2007) medlem af National Teams Committee (siden (nedlagt)) medlem af Youth and Amateur Football Panel ( ) Benny Jacobsen, sekretær i DBU Eliteudvikling medlem af Match Delegates Panel (siden 2000) medlem af Youth and Amateur Football Panel (siden 1994) Christian Kofoed, suppleant til DBUs bestyrelse og medlem af DBUs Disciplinærudvalg, medlem af Match Delegates Panel (siden 2004) Flemming Serritslev, tidl. træner for U/21-landsholdet medlem af Technical Instructors Panel (siden 1998). Peter Bonde, assisterende træner på A-landsholdet medlem af Technical Instructors Panel (siden 2003) Helle Handler Petersen (ingen formel tilknytning til DBU) medlem af Doping Control Officers Panel Henrik Ravnild, bestyrelsesmedlem medlem af Players Status, Transfer, Players Agents and Match Delegates Committee (siden udvalgs oprettelse 2007) medlem af Licensed Match Agents Panel (siden (nedlagt)) Jan Carlsen, medlem af DBUs dommerudvalg medlem af Referee Observers Panel (siden 1997) Jan Damgaard, tidligere topdommer, medlem af Match Delegate Panel Jesper Møller, næstformand, medlem af Legal Committee (fra udvalgs oprettelse 2007) Jim Stjerne Hansen, generalsekretær medlem af Control and Disciplinary Committee (siden 1990), næstformand i samme komité (siden 2000), medlem af Administrative Experts Panel (siden 1990). medlem af Match Delegates Panel ( ). Jørn West-Larsen, tidligere topdommer, medlem af DBUs Elitedommergruppe, medlem af DBUs Uddannelsesudvalg, medlem af Referee Observers Panel (siden 2004) Kaj Østergaard, tidligere topdommer, formand for DBUs Elitedommergruppe medlem af Referee Observers Panel (siden 1995) Lars Berendt, kommunikationschef medlem af Media Officers Panel (siden 1996) Mogens Kreutzfeldt, landsholdslæge medlem af Medical Committee (siden 1998). medlem af Anti Doping Panel (siden 2003) Niels Christian Holmstrøm, tidl. medlem af DBUs repræsentantskab medlem af Board of European Club Forum Per Andersen, træner for U/19-landsholdet og STU medlem af Artificial Turf Experts Panel (siden 2003). Peter Mikkelsen Scheef, tidligere topdommer, tidligere chef for DBU Turneringer, medlem af DBUs Elitedommergruppe medlem af Referee Instructors Panel (siden 2000) medlem af Match Delegates Panel (siden 1998) Steen Dahrup, kontorchef medlem af Venue Directors Panel (siden 2000) Thomas Slosarich, DBU Talenttræner og tidl. assistent i DBU Børn og Ungdom medlem af Fun Football/Children s Football Panel (siden 2001). Torben Mogensen, kasserer og bestyrelsesmedlem External auditor (siden 2005) Champions League-funktioner: Steen Dahrup, kontorchef Venue Director ved kampe i Champions League (siden 1994). Lars Berendt, kommunikationschef Media Officer ved kampe i Champions League (siden 1996). Royal League: Allan Hansen, formand for DBU; medlem af bestyrelsen Benny Olsen, formand for DBUs DM-programudvalg medlem af Turneringskomité Børge Bach, tidligere direktør i AaB; direktør Christian Kofoed medlem af Disciplinærkomitéen Finn Lautrup, medlem af DBUs Appeludvalg; medlem af Appelkomitéen Jesper Møller, næstformand i DBU; medlem af TV og Markedsføringskomitéen Jim Stjerne Hansen, generalsekretær, næstformand i UEFAs Disciplinærudvalg; medlem af Disciplinærkomitéen Kaj Østergaard, medlem af DBUs Dommerudvalg og formand for DBUs Elitedommergruppe; medlem af Dommerkomitéen Lars Berendt, kommunikationschef; formand for PR og Infokomitéen Niels-Christian Holmstrøm, tidl. medlem af DBUs Uddannelsesudvalg; medlem af bestyrelsen medlem af Turneringskomité Ove Jensen, bestyrelsesmedlem; match delegate Per Bjerregaard, bestyrelsesmedlem i DBU; medlem af bestyrelsen formand for TV og Markedsføringskomité Peter Hørlück, kommunikationschef i OB; medlem af PR- og Infokomitéen. Peter Mikkelsen Scheef, medlem af DBUs Elitedommergruppe; medlem af Dommerkomitéen Thomas Christensen, bestyrelsesmedlem i DBU; formand for bestyrelsen Torben Mogensen, kasserer i DBU; match delegate Tue Kempf, Odense Boldklub Match delegate Villy Ebbesen match delegate Niels Kruse match delegate Jørgen Nielsen match delegate Jørn Kønig match delegate Ole Borch medlem af Appelkomitéen Preben Kønig medlem af Appelkomitéen Såvel ligaforeningerne i de tre lande som fodboldforbundene i Norge og Sverige stiller tilsvarende en række personer til rådighed for turneringen. 11

13 Dansk Boldspil-Union Medlemstal Igen i år var der fremgang at spore for medlemstallet i dansk fodbold. Både i antallet af klubber, der steg fra til klubber og i antallet af medlemmer på medlemmer i forhold til sidste år. Dermed er det lykkedes dansk fodbold at tiltrække flere medlemmer i en tid, hvor tilbuddene om aktiviteter til børn og unge boomer. Langt størstedelen af de nye medlemmer skal ikke overraskende findes i U/18-kategorien, et område hvor dansk fodbold i det seneste år har arbejdet med at indføre helt nye tiltag inden for børne- og ungdomsfodbolden blandt andet med projekt Holdninger og handlinger, der sætter fokus på god børne- og ungdomsfodbold. Men der er også sket en stigning på et område, hvor man i de senere år har kæmpet for at dæmme frafaldet. Der er således sket en stigning i både antallet af drengespillere og pigespillere under 18 år. Selv om tallene viser størst real-stigning hos drenge under 18, er den største procentvise stigning sket hos pigerne. Antallet af pigespillere er således steget med 4,24 procent, mens stigningen hos drenge er på lidt under to procent. Også i aldersgruppen årige er antallet af medlemmer steget, hvilket kan give en lille anledning til optimisme i en aldersgruppe, hvor frafald ellers har domineret overskrifterne i de senere år. Mens fodboldverdenen kan glæde sig over de nye medlemstal er det modsatte gældende i de forbund vi ofte sammenligner os med. For håndbold er medlemstallet faldet med personer et procentvist fald på 5,7 procent, mens også gymnastikken har måttet se medlemstallet falde med 5,1 procent. Også badminton har oplevet et fald på hele 6,5 procent siden sidste år. Det er dog stadig populært at gå til ridning, der har oplevet en stigning på 2,5 procent sammenlignet med sidste år. Det er kun tredje gang inden for de sidste 30 år, at statistikken viser et tal på over medlemmer i dansk fodbold. Aktive fodboldspillere fordelt på alder og køn (fra 2007 har DIF ændret aldersinddelingen) Årstal Klubber Herrer Kvinder < >24 I alt Årstal Klubber Herrer Kvinder < >25 I alt Aktive udøvere fordelt på specialforbund Forbund Klubber Herrer Kvinder < >24 I alt Fodbold Golf Svømning Gymnastik Håndbold Badminton Ridning Arbejderidræt Tennis Sejlsport Skydning Største special forbund Fordeling af aktive fodboldspillere på alder og køn i 2007 Klubber < >60 Herrer < >60 Kvinder I alt

14 Dansk Boldspil-Union Administrationen Tre nye til DBU Uddannelse DBU Uddannelse fik i januar tre nye medarbejdere. På dommerområdet reorganiserede DBU Uddannelse varetagelsen af de administrative opgaver. Det skete efter, at Michael Jørgensen ikke ønskede at fortsætte som konsulent indenfor området efter endt prøvetid, hvorefter uddannelseschefen i stedet har ansat to dommeruddannelsesassistenter. Mikael Christensen, 27 år, kommer fra Århus, hvor han har været tilknyttet Århus Fodbolddommerklub både som aktiv dommer samt som dommerudvikler. Mikael, der er nyuddannet cand. mag, tilknyttes DBUs dommeruddannelsesgruppe som sekretær for gruppen. Kenneth Friis Nielsen, 39 år, kommer også fra Århus, og har også været tilknyttet Århus Fodbolddommerklub både som aktiv dommer samt som dommerudvikler. Derudover har Kenneth i en periode været bestyrelsesmedlem i dommerklubben. Han er markedsøkonom, og har blandt andet arbejdet i Tryg Forsikring samt arbejdet som kursusassistent i FOF i Århus. Kenneth tilknyttes DBU breddedommergruppe samt DBUs rekrutterings- og fastholdelsesgruppe som sekretær for grupperne. Mikael og Kenneth, der begge flytter fra Århus til Sjælland, deler kontor i Fodboldens Hus, og vil derved få optimal mulighed for at supplere og afløse hinanden i de forskellige grupper. Jesper Hjulmand, 50, har overtaget efter Gitte Minor, der stoppede i sommeren Jesper kommer fra undervisningsområdet, hvor han blandt andet har været efterskoleleder og viceskoleinspektør. Fodboldmæssigt er Jesper tilknyttet Tårnby Boldklub som ungdomsformand og bestyrelsesmedlem. De primære opgaver bliver at være tovholder på den nye mere fleksible lederuddannelse samt på den lederuddannelse, der blev igangsat i løbet af året for udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer i lokalunioner og DBU. Derudover har Jesper fået ansvaret for opgaverne med breddekonsulenterne herunder efter-/videreuddannelse. Jesper er gift og har to drenge. DBUs talentudviklingshold på plads Med fuldtidsansættelsen af seks talenttrænere og talentudviklingskoordinator tager DBU endnu et skridt på vejen mod at optimere spillerudviklingen i dansk fodbold. Som talentudviklingskoordinator har DBU ansat 30-årige Kim Hallberg, der siden 2004 har været tilknyttet Hvidovre Idrætsforening som Ungdoms Elitechef, med det administrative hovedansvar for U/12 og U/14-mesterrækkeholdene samt U/16- og U/18-ligaholdene. En del af det arbejde har blandt andet bestået i at forme og videreudvikle den elitepolitik, som har dannet grundlag for den succes Hvidovre har oplevet med deres ungdomshold de seneste fem år. Derudover har Kim Hallberg B-trænerlicens, og han har siden 2003 siddet med i KBUs Uddannelsesudvalg, og siden 2006 i DBUs Uddannelsesudvalg. Vest for Storebælt har DBU ansat Ole Schwennesen, Lars Friis og Claus Gaihede som talenttrænere, mens de tre stillinger øst for Storebælt blev besat af Per Holm, Thomas Slosarich og Nils Nielsen. Ole Schwennesen, 44 år, har igennem en længere årrække både bestridt jobbet som assistenttræner i SønderjydskE og været nært tilknyttet ungdoms- og talentudviklingen i klubben. Lars Friis, 31 år, kom fra en halvtidsstilling som træner på FC Midtjyllands fodboldakademi. Herudover var han ansat på Idrætsskolerne i Ikast, hvor han har varetaget træningen på fodboldlinjen. Claus Gaihede, 44 år, har mange års erfaring som træner for ungdomselitehold, og han har i de seneste tre år fungeret som U/14-drengetræner i AaB. Per Holm, 45 år, har i de seneste otte år bestridt jobbet som STU-træner på Sjælland, og har inden da trænet ungdoms elitehold i blandt andet Lyngby Boldklub og Næstved IF. Thomas Slosarich, 40 år, kommer fra et job i DBUs B&Uafdeling, ligesom han i de seneste par sæsoner har været en del af den strukturerede talentudvikling i KBU og STU på trænersiden. 35-årige Nils Nielsen, har i år trænet Brøndby IFs U/14- drenge, og i de foregående år opnået bred erfaring med ungdomsspillere på eliteniveau som cheftræner i flere forskellige klubber, heriblandt KB, AaB og AB. Thomas Jensen, 32, blev pr. 1. juli 2007 ansat som talentudviklingskoordinator for pige/ kvinde-spillere. Thomas arbejdsopgaver vil først og fremmest bestå i at sikre implementeringen af en ny talentstruktur på pige- og kvindesiden, herunder den praktiske organisering af den nye struktur. Til trods for sine kun 32 år er Thomas langt fra grøn i fodboldverdenen. Han startede i 1990 som ungdomstræner, først i AB og siden i Østerbro-klubben BK Skjold, hvor han desuden var fuldtidsansat i ungdomsafdelingen frem til Thomas har desuden siddet i flere udvalg under både KBU og DBU. Blandt andet har han været medlem af DBUs Børnegruppe fra , af KBUs Børne- og Ungdomsudvalg siden 1999, samt af en arbejdsgruppe under DBUs Uddannelsesudvalg. Thomas, der også er trænerinstruktør i KBU og DBU, og indehaver af DBUs A-licens, har desuden siden 2006 været en af de 22 DBU ambassadører, der i øjeblikket arbejder for at formidle DBUs budskab om god børne- og ungdomsfodbold Holdninger & handlinger ud til de danske fodboldklubber. Projektkoordinator til kvinde-elitefodbolden DBU har fra 1. august ansat Steen Klingenberg, 42 år, som projektkoordinator til kvinde-klubberne i de to øverste rækker, 3F Ligaen og 1. Division. Blandt opgaverne bliver at sikre en ambitiøs klubudvikling i DBUs kvindeklubber med udgangspunkt i 3F Ligaen og 1. Division. Steen havde i de sidste syv år fungeret som træner og leder i FS Fodbold (Faldsled/Svanninge SG & IF ). Udover disse poster er Steen blandt andet medlem af ungdomsudvalget i klubben, medlem af fodboldrådet for Faaborg-Midtfyn Kommune samt medlem af FBUs koordinationsgruppe for de fynske fodboldråd. På fodboldsiden har Steen selv spillet fodbold fra han var seks år og indtil han var 25, hvor skader tvang ham til at indstille karrieren. Han er uddannet cand. jur., og har indtil han pr. 31. maj i år valgte at sælge sin aktiepost i elektronikvirksomheden EP Powervision været administrerende direktør i virksomheden, som han selv startede op fra bunden i Steen og familien kone og tre børn er bosiddende i Faaborg på Sydfyn. Derfor vil en del af hans arbejde som udgangspunkt finde sted fra adressen i Faaborg, men han vil få tildelt en fast arbejdsplads i DBUs administration på kontor med de to talentudviklingskoordinatorer. Susan fratrådt efter 29 år Susan Probst har valgt at fratræde sin stilling som regnskabsassistent efter 29 års ansættelse. Hun har i alle årene haft ansvaret for lønregnskab samt en række andre blandt andet regnskabsmæssige opgaver, ligesom hun har været med i gruppen af medarbejdere, der gennem årene har planlagt og gennemført rejser og ophold for organisationens tilknyttede ledere, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer samt sponsorer og samarbejdspartnere ved landskampe i udlandet. Ved Susans ansættelse som 20-årig, var hun én af kun ni fuldtidsansatte medarbejdere i en organisation, der dengang endnu ikke benyttede IT-løsninger men derimod en brugt bogholderimaskine. Susan havde ved sin fratrædelse den femte højeste anciennitet i DBU. Susan, der sidst i oktober fylder 50, tiltrådte 1. september i en tilsvarende stilling i Akademikernes A-kasse. Regnskab opruster DBU Regnskab lavede sonderinger både i øst og vest, da man udvidede med to gamle kendinge af huset. Fra København blev 43-årige Dorthe Petersen 1. juli ansat i en vikarstilling, der tre måneder senere blev opnormeret til en fast stilling. Dorthe Petersen kender huset godt, før DBU var hun nemlig ansat 14 år i Billetnet, hvor hun stod for kontakten til DBU. Nu sidder hun side 16» 13

15 Dansk Boldspil-Union Organisationsplan 2007 DBU Appeludvalg Repræsentantskab Bestyrelse Forretningsudvalg Administrationschef Jurist Generalsekretær DBU Landshold DBU Eliteudvikling DBU Turneringer Administration Udvalg Administration Udvalg Administration Udvalg Kvindefodbold Old Boys A-landsholdet U/21 -landsholdet Reception Lager Old Boys udvalget Arbejdsgrupper STU ITU Ungdomslandshold Kvindeeliteungdomsudvalget Herreeliteungdomsudvalget Kontraktfodbold Indefodbold Dommerpåsætning Programplanlægning Disciplinærsager Danmarksturneringen Herre-LP Herre-DS U/21 -turneringen Y-DM og J-DM Dame DM Dame-DS Dame J-DM Dame-LP Old Boys LP og DM UEFA turneringer Spillercertifikater Kontraktfodboldudvalget Indefodboldudvalget Futsaludvalget Dommerudvalget Programudvalget Disciplinærudvalget Disciplinærudvalget for Herre-DM Turneringsudvalget Klublicensudvalget Stadionudvalget 14

16 Dansk Boldspil-Union Diverse forhandlingsudvalg Udvalget for professionel fodbold Etisk udvalg Medicinsk udvalg DBU Kommunikation DBU Regnskab DBU Uddannelse DBU Børn og ungdom DBU IT Administration Udvalg Administration Udvalg Administration Udvalg Træneruddannelse Lederuddannelse Dommeruddannelse Klubuddannelse Udviklingsprojekter Uddannelsesudvalg Fodboldcamps Fodboldskole Mikrofodboldskole Pigefodbold McDonald`s Fodbold Cup Fairplay Børne- og ungdomsudvalget Fair play udvalget DBUnet.dk KlubOffice IT-uddannelse IT-udvikling Drift DBU Lokalunionerne Divisionsforeningen Hjemmekontorer Sponsorship IT-udvalget Repræsentantskabet Repræsentantskabet er DBUs øverste, besluttende organ. Repræsentantskabet, der består af 145 medlemmer, mødes én gang om året som regel i sidste weekend i februar. Landets godt klubber er enten direkte eller indirekte repræsenteret. Klubberne er sikret indirekte repræsentation gennem deres respektive lokalunion, mens gruppen af klubber i Danmarksturneringen er direkte repræsenteret. Alle medlemmer af repræsentantskabet har baggrund fra én af landets fodboldklubber. Sammensætning DBUs forretningsudvalg 3 repræsentanter (formand, næstformand, kasserer) 3 repræsentanter 9 repræsentanter 35 repræsentanter 8 repræsentanter 4 repræsentanter 19 repræsentanter Bornholms Boldspil-Union Fyns Boldspil-Union Jydsk Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Lolland-Falster Boldspil-Union Sjællands Boldspil-Union 12 klubber i Superligaen 16 repræsentanter 16 klubber i 1. division 16 repræsentanter 28 klubber i 2. division 16 repræsentanter 32 klubber i Herre-DS 12 repræsentanter 20 klubber i Kvinde-DM 2 repræsentanter 18 klubber i Kvinde-DS 2 repræsentanter 15

17 Dansk Boldspil-Union Administrationen fortsat fra side 13 på den anden siden af bordet, og kommer fremadrettet primært til at beskæftige sig med administration af DBUs Fast Plads-ordning, men vil herudover også hjælpe til ved salg af billetter til landskampe og bogholderi. Dorthe bor sammen med Jacob, og er mor til Mike på 26 og Nadia på 19. Som erstatning for Susan Probst fik DBU mulighed for at ansætte Susans jyske pendant i 32-årige Rikke Olsen, der i de sidste 11 år har arbejdet på JBUs hovedkontor på Nøddevej i Viby. I JBU arbejde Rikke med de samme økonomisystemer, som DBU benytter, og har tidligere arbejdet en del sammen med Susan. Overgangen var derfor ikke svær for Rikke, der primært kommer til at beskæftige sig med DBUs lønninger og kontering. B&U skifter ud på holdet Sine Moeslund har efter mere end 10 års ansættelse i DBU fundet tiden moden til at søge nye udfordringer. Sine har besluttet at forfølge sin drøm om at komme ind til politiet, hvor hun er optaget fra 1. april Sine har bidraget både fagligt og socialt til udviklingen af dansk børnefodbold, og haft en bred kontakt til mange af DBUs samarbejdspartnere, ikke mindst trænere og ledere på fodboldskolerne. Thomas Slosarich har efter mere end 13 års ansættelse i DBU Børn og ungdom, valgt at søge nye udfordringer i DBU. Thomas har løftet opgaver omkring alle vores aktiviteter gennem sin ansættelse i afdelingen, og er kendt af mange, ikke mindst for sin indlevelse i alt hvad han har med at gøre. Thomas er respekteret for sit arbejde ikke bare i Danmark, men også ude i Europa, blandt andet gennem sit arbejde i udviklingen af græsrodsfodbolden i UEFA. Som erstatning blev René Bakdal, 33 år, ansat fra midten af april måned. René kommer fra en stilling som folkeskolelærer på Lynge skole og medbringer også administrativ erfaring fra tidligere kontorjob. Derudover har René gennem en længere årrække varetaget en række fodboldfaglige opgaver i Bagsværd Boldklub, blandt andet som træner for adskillige ungdomshold på drenge- og pigesiden. 1. oktober blev Steen Gleie ansat som assistent i DBU Børn og ungdom. Steen er 49 år, og kendt af mange i fodboldens verden, ikke mindst qua hans store bidrag til breddefodbolden gennem en lang årrække. Steen har været involveret i en række opgaver omkring børnefodbolden, ikke mindst med fokus på implementeringen af de nye holdninger til børnefodbolden i KBU- og DBU-regi. Her har Steen varetaget en række tillidshverv, hvilket nu ophører og givetvis efterlader et stort tomrum. DBU Kommunikation Peter Brix fratrådte sin stilling i DBU Kommunikation 15. december, da han valgte at flytte tilbage til Fyn, hvor han er blevet ansat som projektleder i Odense Sport & Event. Peters opgaver i sit nye job er blandt andet at arbejde med udviklingen af koncernens nye hjemmesider, en opgave, han også med stor entusiasme arbejdede med i DBUs Landsholdsklub, samt generelt kommunikationsarbejde. Nye assistenter til Fodboldens Hus Dorthe Thøgersen, 35 år, blev 1. juli ansat som ny rengøringsassistent i Fodboldens Hus. Dorthe kom fra en lignende stilling i Idrættens Hus, hvor hun var ansat siden Dorthe skal sammen med Karin Rindom stå for rengøring af Fodboldens Hus på DBU Allé. Dorthe bor i Tølløse. Lise Palm Skriver, 35 år, blev 1. september ansat som køkkenassistent, hvor Lise sammen med Bente skal planlægge og udfærdige buffeten med fortsat hjælp fra Marianne. Lise bor i Roskilde. Dominique Bacquaert, 56 år, blev 1. august ansat i Fodboldens Hus, hvor han skal hjælpe primært med vask og pakning af tøj. Dominique bor på Frederiksberg. Administrationen i 2007 DBU havde ved årets udgang 65 fuldtidsansatte medarbejdere samt trænere, decentralt tilknyttede konsulenter og et antal deltidsansatte, der har været tilknyttet periodevis. De fuldtidsansatte fordelte sig ved årsskiftet på følgende afdelinger: Seks i DBU Børn og ungdom, fem i DBU IT, syv i DBU Kommunikation, otte i DBU Landshold, syv i DBU Regnskab, fire i sekretariatet generalsekretær, administrationschef, kontorchef og jurist - elleve i DBU Service, syv i DBU Turneringer og ni i DBU Uddannelse. Dertil kommer et antal fuldtidsansatte landsholds- og talenttrænere. Der var 14 decentralt tilknyttede konsulenter med reference til DBU Uddannelse. Dertil kom de to hos DBU placerede rejsemedarbejdere hos BDC Travel. Fire af de nuværende medarbejdere i administrationen har været ansat i over 25 år. Det er driftsmedarbejder i Fodboldens hus Jørgen Hermansen, 59 år, landsholdssekretærerne Benny Jacobsen, 62 år, og Simon Rasmussen, 51 år, med henholdsvis 35, 34 og 34 års anciennitet samt regnskabschef Erik Nielsen, 61 år, med 33 års ansættelse. DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær, Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Svenningsen, samt landsholdssekretær Bent Hill Mortensen blev alle pensioneret fra DBU efter mere end 25 års ansættelse. 16

18

19 Dansk Boldspil-Union Bestyrelsen og forretningsudvalget Bestyrelsen og forretningsudvalget fortsatte med en enkelt ændring i bestyrelsen uændrede i Næstformand Jesper Møller og kasserer Torben Mogensen blev på repræsentantskabsmødet begge enstemmigt genvalgt til posterne for de kommende to år. Jesper Møller, 43 år, blev første gang valgt tre år tidligere, da posten ekstraordinært og for første gang i 14 år skulle besættes efter Henning R. Jensens beslutning om at forlade næstformandsposten, bestyrelsen, repræsentantskabet og sine udvalgsposter midt i sin to-årige valgperiode. Han var blevet valgt til DBUs bestyrelse som repræsentant for SAS Liga-klubberne i 1998, og dermed blev han den første repræsentant for eliteklubberne på næstformandsposten siden Hans Bjerg Pedersen trådte tilbage i Jesper Møller var fra 1998 til 2002 formand for DBU Fair Play, og har siden 2002 været formand for DBU Eliteudvikling. Kasserer Torben Mogensen, 67 år, blev ligeledes genvalgt. Han blev første gang valgt i 1991, og er siden blevet genvalgt nu syv gange i træk. Han repræsenterer DBU i bestyrelsen i DBU Sponsorship og er blandt andet formand for Stadionudvalget. Efter to år i bestyrelsen opnåede Hans-Henning Jacobsen ikke genvalg fra Divisionsforeningen. Han blev erstattet af Benny Olsen, som også sad i DBUs bestyrelse i perioden 1990 til 1994, og som i godt to årtier har været formand for DM-programudvalget. DBUs formand er lønnet, de øvrige bestyrelsesposter er ulønnede. DBU opererer med en aldersgrænse for sine bestyrelsesmedlemmer på 70 år, hvorefter de ikke er valgbare længere. Bestyrelsen DBUs formand, næstformand og kasserer vælges direkte af DBUs repræsentantskab. Formanden vælges hvert fjerde år i lige årstal senest i Næstformanden og kassereren vælges hvert andet år i ulige årstal senest i De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse vælges således: Syv vælges af DBUs seks lokalunioner, hvor Bornholm, København, Sjælland, Lolland-Falster og Fyn hver vælger ét medlem, mens Jydsk Boldspil-Union som den største lokalunion vælger to medlemmer. Landets bedste klubber er også i bestyrelsen sikret direkte repræsentation reelt gennem Divisionsforeningens formand samt to medlemmer valgt af SAS Liga-klubberne og to medlemmer valgt af klubberne i 1. og 2. division. Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræsentant for klubberne i Kvinde-DM. Ved møderne i bestyrelsen deltager generalsekretæren og kommunikationschefen samt kontorchefen som referent. Forretningsudvalget Formanden, næstformanden og kassereren er faste medlemmer af forretningsudvalget. Derimod vælges de to menige medlemmer af forretningsudvalget af de menige medlemmer af bestyrelsen. På bestyrelsens første møde efter årsmødet blev Thomas Christensen og Benny Hansen genvalgt som menige medlemmer af forretningsudvalget. De repræsenterer henholdsvis divisionsklubberne og lokalunionerne. Ved møderne i forretningsudvalget deltager generalsekretæren og kommunikationschefen. Bestyrelsen: Allan Hansen Jesper Møller Torben Mogensen Benny Hansen Bent Clausen Kurt Bagge-Hansen Thomas Bytoft Henrik Ravnild Ove Jensen Erik Hjorth Thomas Christensen: Per Bjerregaard: Benny Olsen Finn Ryberg Niels Kruse Torben Povlsen (formand) (næstformand) (kasserer) (suppleant: Lars Olesen) (suppleant: Hans Mogensen) (suppleant: Hans Munch) (suppleant: Aage Sækmose) (suppleant: Christian Kofoed) (suppleant: Gert Lundgaard) (suppleant: Kim Bjelstrand) (suppleant: Jørn Kønig) (suppleant: Lynge Jacobsen) (suppleant: Morten Jensen) (suppleant: Villy Ebbesen) (suppleant: Tyge Dinsen) (suppleant: Mette Bach Kjær) 18

20 Dansk Boldspil-Union Udvalg DBU etablerede i 2007 tre nye udvalg i form af Medicinsk Udvalg, Etisk Udvalg og Kvindeeliteungdomsudvalget, der erstattede det tidligere kvindeudvalg. Medicinsk udvalg Opgaven med at lede det nye medicinske udvalg blev lagt hos bestyrelsesmedlem og daværende direktør i Brøndby IF, Per Bjerregaard, der ligesom de øvrige medlemmer af udvalget har en medicinsk embedseksamen. De øvrige deltagere i medicinsk udvalg er landsholdslæge, speciallæge Mogens Kreutzfeldt, der allerede er medlem af det europæiske fodboldforbund, UEFA s, medicinske udvalg, kirurg Eilif Larsen, der er tilknyttet Den Kongelige Ballet og Brøndby IF som klublæge, og som er én af de førende på sit område herhjemme, ortopædkirurg Søren Kaalund, der udover at være klublæge i AaB også har sin egen klinik samt overlæge Jan Kyst Madsen, der i dagligdagen er hjertespecialist på Gentofte Amtssygehus. Alle medlemmerne af medicinsk udvalg opfylder de kriterier, det internationale fodboldforbund, FIFA, beskriver for blandt andet at give de nationale fodboldforbund adgang til den viden og de erfaringer om doping og skades- og skadesforebyggende behandling, som tilvejebringes via FIFA s Medical Assessment and Research Centre (F-MARC). De omfatter medicinsk embedseksamen, praktisk erfaring fra hospital eller privat praksis, mindst tre års praktisk erfaring som læge for en klub, samt viden om sportsmedicin. Etisk udvalg DBU introducerede tidligt i 2007 det helt nye Etisk Kodeks for dansk fodbold, som er omtalt under kapitlet DBU i Kodeksen bliver i dagligdagen administreret af et uafhængigt udvalg, hvis kendelser alene kan ankes direkte til DBUs Appeludvalg. Udvalget skal ligeledes gennem et proaktivt arbejde sikre, at de nye retningslinjer bliver en dynamisk kodeks, som tager højde for udviklingen indenfor fodboldmiljøet. Forudsætningen for sammensætningen af udvalget var, at det skulle være et uafhængigt og selvstændigt fungerende udvalg. Af samme årsag må udvalgets medlemmer ikke længere være aktive indenfor deres respektive fodboldrelaterede områder. Udvalget, som med sin brede sammensætning repræsenterer alle fodboldfamiliens interessenter, bliver ledet af chefpolitiinspektør Per Larsen fra Københavns Politi, hvis tilknytning til fodboldmiljøet stammer fra Boldklubben Frem og Fremad Valby, ligesom han i en årrække har været formand for Politiets Idrætsforening og er engageret i Københavns Idrætsefterskole. Han har desuden gennem sit arbejde et indgående kendskab til fodboldrelaterede forhold. Blandt udvalgets fem medlemmer er de tre tidligere aktive på højeste niveau indenfor hver deres felt på eller udenfor banen. Landsholdets tidligere anfører René Henriksen har spillet topfodbold såvel herhjemme som i Grækenland. I sine 66 landskampe i perioden fra marts 1998 til og med EM-slutrunden i Portugal i juni 2004 modtog René Henriksen kun to advarsler. Advokat Ole Borch blev tilbage i slutningen af 1980 erne advokat for Brøndby IF og senere advokat for Spillerforeningen. Han blev i 1994 sat i spidsen for Kulturministeriets arbejde med tvistløsnings- og transfermodeller. I perioden 1996 til 2003 var han bestyrelsesformand for Brøndby IF, og han har gennem en 10-årig periode fungeret som medlem af DIFs Appeludvalg. Han er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Hans Petersen er indehaver af DBUs højeste træneruddannelse, P-træner, og har tidligere vikarieret som træner i SAS Ligaen og som ITUtræneri tre et halvt år i begge tilfælde for AGF. Hans Petersen er tidligere redaktør på Århus Stiftstidende, og er i dag redaktør af Urbans Århus-redaktion. Kim Milton Nielsen har været dommer på højeste nationale og internationale niveau. Han tog sin dommereksamen i 1976, debuterede i landets bedste række i 1987, blev FIFA-dommer i 1988 og har i alt dømt 154 internationale kampe, herunder 53 Champions League-kampe. Han har været udtaget til både EM i 1996 i England, VM i Frankrig i 1998, EM 2000 i Holland og Belgien, VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor han dømte i semifinalen mellem Brasilien og Tyrkiet, samt EM-slutrunden i 2004 i Portugal. I 2004 dømte han Champions League-finalen mellem FC Porto og Monaco. Kim Milton Nielsen, der til daglig er IT-chef, har fortsat sin aktive tilknytning til fodbolden som dommer på lavere niveauer, og fungerer som dommerudvikler for DBU. Han var tillige medlem af den arbejdsgruppe, som i perioden fra sommeren 2005 til november 2006 udarbejdede Etisk Kodeks. Med sammensætningen af udvalget har DBU samtidig opnået, at medlemmerne professionelt repræsenterer kompetencer indenfor henholdsvis den politimæssige lovgivning, handel, journalistik, IT og juridiske forhold. Etisk udvalg får en naturlig, tværfaglige snitflade i DBUs organisation. Ikke mindst i forhold til organisationens arbejde med fairplay og disciplinære instanser. Kvinde-eliteungdomsudvalget Kvinde-eliteungdomsudvalget afløser det hidtidige kvindeudvalg. Udvalget blev etableret som led i strukturændringen indenfor kvindesektoren, hvor landsholdsaktiviteterne i lighed med herreholdene placeres rent administrativt i landsholdssekretariatet. I stedet oprettes det nye kvindeeliteungdomsudvalg som pendant til herreeliteungdomsudvalget. Sammensætningen af udvalgene revideres traditionen tro af DBUs bestyrelse på dens første møde efter det årlige repræsentantskabsmøde. Den gav i 2007 udover medlemmerne af de nye udvalg plads til seks nye medlemmer. Fem af de tidligere medlemmer af kvindeudvalget fortsatte i det nye Kvindeeliteungdomsudvalg, mens Søren Burchall og Gert Andersen trådte ud til fordel for Mette Bach Kjær og John Ibsen. Med en fremtidig satsning på futsal som officiel indendørsfodbold blev futsaludvalget styrket med Mogens Nielsen, som afløste Gert Lundgaard, samt tilførslen af Peter Roslev og Steen Christensen fra indefodbold-udvalget. Princippet om, at DBUs udvalg skal ledes af et bestyrelsesmedlem, blev samtidig fraveget i futsaludvalget, idet Hans-Henning Jacobsen ikke opnåede genvalg fra Divisionsforeningen, men han blev på baggrund af hans indsats i udvalgsarbejdet opfordret til at fortsætte som udvalgets formand. Torben Povlsen trådte ind i indefodboldudvalget, mens Orla Madsen afløste sin kollega fra Silkeborg IF, Ole Hansen, i Udvalg for professionel Fodbold, og John Larsen kom ind i Old Boysudvalget i stedet for Kurt Grønning, der faldt for aldersgrænsen på 70 år. DBU har gennem de seneste to år arbejdet med en målsætning om, at formændene for de enkelte udvalgt så vidt muligt skal være medlemmer af DBUs bestyrelse, men at samtidig højest to bestyrelsesmedlemmer skal have plads i samme udvalg. Undtagelsen er det såkaldte DIF-udvalg, der er identisk med antallet af DBUs medlemmer af DIFs repræsentantskab. Her er alle medlemmerne udpeget blandt DBUs bestyrelsesmedlemmer. Det 18. af DBUs fast udvalg, Appeludvalget, nedsættes i modsætning til alle øvrige udvalg ikke af bestyrelsen men vælges af repræsentantskabet. 19

DBU indfører rød tråd hele vejen op

DBU indfører rød tråd hele vejen op DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 12 I December 200 I DBU indfører rød tråd hele vejen op Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

DBU Bulletin. Fodbold sundere end løb. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 9 I September 2007

DBU Bulletin. Fodbold sundere end løb. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 9 I September 2007 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 9 I September 2007 Peter Krustrup fremlægger resultaterne ved et pressemøde i Brøndby. Siden har

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2008 Indhold Indhold Frem fratrækkes fem points 3 DBU til VM 3 Hjælp til klubbernes

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

Brøndby IF - FC Midtjylland

Brøndby IF - FC Midtjylland Brøndby IF - FC Midtjylland Anførerne Trupperne Klubberne Vejen til finalen Reglerne for finalen 48 finaler og fightere Pokalminder: Brøndby-Ikast 1989 store fodboldoplevelser Program for DONG Cup-finalen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

døveidræt Dansk døvehåndbold -på banen igen MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 2 April 2014 48. årgang ISSN 1399-9966

døveidræt Dansk døvehåndbold -på banen igen MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 2 April 2014 48. årgang ISSN 1399-9966 døveidræt Nr. 2 April 2014 48. årgang MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk ISSN 1399-9966 Dansk døvehåndbold -på banen igen INDHOLD NR. INDHOLD 2 48. ÅRGANG APRIL 2014 ISSN 1399-9966

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Spillernyt. // Repræsentantskabsmøde Ny bestyrelse klar til at kæmpe for medlemmerne. // Qatar VM 2015 med problematisk vært

Spillernyt. // Repræsentantskabsmøde Ny bestyrelse klar til at kæmpe for medlemmerne. // Qatar VM 2015 med problematisk vært // Repræsentantskabsmøde Ny bestyrelse klar til at kæmpe for medlemmerne // Qatar VM 2015 med problematisk vært // Kåringer Se vinderne af alle årets kåringer valgt af dig og kollegerne // Unfair Klausuler

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

pillernyt // FORMANDSSKIFTE LEAN BACH-NIELSEN ER NY MAND VED RORET // KÅRINGER SÆSONENS BEDSTE SPILLERE ER HÆDRET

pillernyt // FORMANDSSKIFTE LEAN BACH-NIELSEN ER NY MAND VED RORET // KÅRINGER SÆSONENS BEDSTE SPILLERE ER HÆDRET // FORMANDSSKIFTE LEAN BACH-NIELSEN ER NY MAND VED RORET // KÅRINGER SÆSONENS BEDSTE SPILLERE ER HÆDRET // FORÆLDREHJÆLP NÅR MOR OG FAR HJÆLPER MED KONTRAKTEN // AGENTER HSF FÅR EGEN AGENT pillernyt HÅNDBOLDSPILLERNES

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

pillernyt // UDDANNELSE MELGAARDS ELEGANTE OVERGANG TIL CIVILT JOB // MÅLVOGTERE VETERAN GIVER GODE RÅD TIL EN LANG KARRIERE

pillernyt // UDDANNELSE MELGAARDS ELEGANTE OVERGANG TIL CIVILT JOB // MÅLVOGTERE VETERAN GIVER GODE RÅD TIL EN LANG KARRIERE // UDDANNELSE MELGAARDS ELEGANTE OVERGANG TIL CIVILT JOB // MÅLVOGTERE VETERAN GIVER GODE RÅD TIL EN LANG KARRIERE // LANDSHOLD EFTER GODKENDTE SLUTRUNDER GÆLDER DET NU OL // HÆDER CAMILLA ANDERSEN I FINT

Læs mere