VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013

2 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen Formand Ud over dette her generalforsamlingsdokument består materialet til årets generalforsamling af: * Årsberetning * Årsrapport (regnskab) samt en gennemgang af året i billeder og tale af vores medlemsbladsredaktør Holger Pedersen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning om foreningens virksomhed 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusive budget) 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg i henhold til vedtægternes 4 stk. 2 og 3 9. Valg af revisor 10. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper 11. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. 6) 12. Eventuelt - 2 -

3 Punkt 1: Valg af dirigent Bestyrelsens forslag er Benny Hindse Hansen Punkt 2: Valg af stemmetællere Bestyrelsen foreslår: - Per Gundersen - Lotte Warming - Sarah Skov-Frederiksen - Irene Klitbo Punkt 3: Beretning om foreningens virksomhed Punktet deles op i tre: 1) Formanden indleder punktet 2) Medlemsbladsredaktør Holger Pedersen fører os gennem året i billeder og tale. 3) Debat om beretningen Se også den skriftlige årsberetning Punkt 4: Fremlæggelse af revideret regnskab Foreningens revisor Multi Revision Ballerup Aps v/benny Klitbo fremlægger regnskabet Se også den skriftlige årsrapport (regnskab) Punkt 5: Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til Vision 2018 samt arbejdsplan og budget for det kommende år Vision 2018 for Glostrup Bio I 2018 er Glostrup Bio det foretrukne film- og kulturhus i Glostrup og omegn. Traditionel (spille)filmforevisning, som det kendes i dag, vil fortsat være den bærende aktivitet i huset. Men herudover vil huset rumme en bred vifte af kulturelle aktiviteter/arrangementer. Det vil være foredrag, møder, koncerter udført af lokale foreninger og andre aktiviteter i mindre skala (teater, stand-up, mv.), sådan som vi allerede kender det i biografen i dag. Men det vil også kunne være større arrangementer med professionelle aktører, firma-arrangementer med spisning og tvtransmissioner (operaforestillinger, fodboldkampe, kongelige bryllupper, etc.). Glostrup Bio s fornemste formål vil fortsat være at give alle borgere i alle aldre gode filmoplevelser. Men i 2018 er der taget et stort skridt i retning af den anden formålsbeskrivelse i biografforeningens vedtægter: at gøre Glostrup Biograf til et kulturelt samlingssted såvel i Glostrup som på vestegnen

4 Udtrykt i et økonomisk sprog er visionen, at om 5 år er der sket en betydelig stigning i biografens omsætning, og 25% af alle indtægter fra biografens virksomhed kommer fra andet end film og café salg. Glostrup Bio er med sit nye (digitale) tekniske udstyr og en løbende almindelig vedligeholdelse af dette udstyr, i stand til at realisere ovenstående vision. Det vurderes også, at den øgede indsats i forbindelse med drift, servicering, markedsføring, mv. vil kunne klares af biografleder og frivillige. Ved større arrangementer afholdt af firmaer eller foreninger, kan det dog blive nødvendigt at etablere et samarbejde om serviceringen. Alt i alt vil biografen med sine nuværende faciliteter og indsatsen fra biografleder og frivillige et langt stykke hen ad vejen være i stand til realisere vision Men skal visionen realiseres fuldt ud, så kræver det en ændring af de fysiske rammer. Der er behov for bedre foyer- og caféfaciliteter, og der er behov for etablering af bedre garderobefaciliteter for både de optrædende og gæsterne. Og måske allermest, så er der behov for en ekstra sal, således at biografen er i stand til i prime-time (dvs. om aftenen) at afvikle både filmforestillinger og andre kulturelle arrangementer på samme tid. Nedenstående arbejdsplan for den kommende generalforsamlingsperiode tager udgangspunkt i Vision Arbejdsplan : 1. Vedr. ombygning af biografen: Der skal skabes grundlag for en beslutning om eventuel ændring af Glostrup Bio s fysiske rammer med henblik på realisering af Vision Heri indgår en undersøgelse af muligheden for en ombygning samt skitsering heraf. Ligeledes skal den finansielle side af sagen belyses. 2. Vedr. caféen: Efter udarbejdelse af en plan herfor gennemføres en forbedring af serviceringen i forbindelse med salg i Caféen. Forbedringen skal (blandt andet) ske med henblik på at formindske kødannelse. 3. Vedr. formidling Der arbejdes hele tiden på at effektivisere og professionalisere de budskaber (om filmforevisning og andre aktiviteter) som udsendes fra biografen. I den kommende periode skal der især fokuseres på en opdatering af hjemmesiden og anvendelsen af de såkaldte sociale medier

5 4. Vedr. markedsføring Der skal udarbejdes en plan for markedsføring af biografens virksomhed inklusiv tilbud til private og firmaer. Specielt skal der i planen fokuseres på sponsor- og reklamevirksomhed samt arrangementer i biografen ud over den traditionelle filmforevisning. Der tages kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på at planen udarbejdes som en studieopgave. 5. Vedr. Sofarækkens organisation Med henblik på en styrkelse af de fremadrettede, strategiske beslutninger samt en bedre koordinering af arbejdsgruppernes indsats skal det vurderes, om den nuværende gruppeopdeling er den rigtige. Budget 2013 Omsætning Filmindtægter ,00 Caféindtægter ,00 Reklameindtægter ,00 Arrangementsindtægter ,00 Driftsaftaleindtægter ,00 Foreningsindtægter ,00 Øvrige indtægter ,00 Omsætning i alt ,00 Salgsomkostninger Filmudgifter ,00 Caféudgifter ,00 Reklameudgifter 5.000,00 Sponsorudgifter 3.000,00 Arrangementsudgifter ,00 Driftsaftaleudgifter ,00 Foreningsudgifter ,00 Øvrige udgifter 3.000,00 Salgsomkostninger i alt ,00-5 -

6 Andre driftsomkostninger Lønomkostninger ,00 Personale ,00 Møder & gaver ,00 Inventar ,00 Bygningsvedligeholdelse ,00 Varme, el m.m ,00 Administration ,00 Finansielle omkostninger ,00 Andre driftsomkostninger i alt ,00 ÅRETS RESULTAT ,00 Punkt 6: Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring (- se side 8) Forslag fra Freddy Rasmussen (- se side 9) Forslag fra Lise-Lotte Kiær (- se side 10) Punkt 7: Fastsættelse af kontingent Kontingentet fastholdes på 150 kroner pr. medlem pr. år. Punkt 8: Valg i henhold til vedtægternes 4 stk. 2 og 3 Økonomiansvarlig: Flemming Petersen er ikke villig til genvalg Operatørgruppe repræsentant: Flemming Ravn er villig til genvalg Operatørgruppe repræsentant, suppleant: Inge Lindstrøm er villig til genvalg 1. suppleant: Per Gundersen er villig til genvalg 2. suppleant: Johnny Bagge er villig til genvalg Punkt 9: Valg af revisor Bestyrelsen foreslår at Multi Revision Ballerup Aps genvælges. Punkt 10: Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper Koordinationsudvalget Cafegruppen Operatørgruppen - 6 -

7 Servicegruppen Arrangementsgruppen Bladuddelergruppen Redaktionsgruppen IT-gruppen Medlemsadministrationsgruppen Reklame- og Sponsorgruppen Filmklubben for Børn & Unge gruppen Punkt 11: Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. 6) Punkt 12: Eventuelt *herunder uddeling af 10 års diplomer Ordet frit - 7 -

8 Bestyrelsens forslag til ændring af Sofarækkens vedtægter: Der foreslås nedenstående ændring af 4, stk 2 (markeret med overstregning og rød skrift): 4, stk. 2. På den årlige generalforsamling vælges der blandt foreningens medlemmer følgende til bestyrelsen: - Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Valg sker i lige år. - Et bestyrelsesmedlem med overordnet ansvar for økonomi samt suppleant herfor vælges for 2 år ad gangen. Valg sker i ulige år. - Et bestyrelsesmedlem samt suppleant herfor vælges for 2 år ad gangen blandt alle i cafegruppen. Valg sker i lige år. - Et bestyrelsesmedlem samt suppleant herfor vælges for 2 år ad gangen blandt alle i operatørgruppen. Valg sker i ulige år. - Et bestyrelsesmedlem samt suppleant herfor vælges for 2 år ad gangen blandt alle medlemmer af de øvrige arbejdsgrupper. Valg sker i ulige år. Endvidere forslås følgende ændring af 8, stk. 4 (markeret med overstregning): 8, stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Beretning om foreningens virksomhed. 4) Fremlæggelse af revideret regnskab. 5) Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inkl. budget). 6) Indkomne forslag. 7) Fastsættelse af kontingent. 8) Valg i henhold til vedtægternes 4 stk. 2 og 3. 9) Valg af revisor 10) Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper 11) Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. 6). 12) Evt

9 Forslag til generalforsamling søndag den. 10.marts 2013 Brøndby den Hvis bestyrelsens forslag 4 stk afsnit bliver vedtaget, stiller jeg følgende forslag. Forslag til vedtægtsændring. 5 Bestyrelsens opgaver. Stk. 2.. Tilføjes efter næstformand og en kasserer Begrundelse: En bestyrelse/forening, uden at der er ansvarligt for kassen, og der har styr på kontingent m.m.m. Det er ikke særlig hensigtsmæssig. Med venlig hilsen Freddy Rasmussen Operatør - 9 -

10 Forespørgsel og forslag til: Sofarækkens Generalforsamling d. 10.marts Glostrup februar 2013 Spørgsmål: 1. Er det rigtigt at Sofarækker ikke skal have valgt en kasserer? 2. Hvem er økonomi ansvarlig i det daglige arbejde? 3. Er ønsker om brug af biografen til andre arrangementer, som OPERA FILM/TRANSMITATION, EM -VM OL i forskellige sportsgrene lagt på hylden? Forslag: 1. Der skal vælges en kasserer som kan holde styr på de daglige ind/udgifter til brug for revisor. 2. Nedsættelse af en gruppe som tager sig af andre arrangementer en film, således at biografen kan være en del af kulturlivet i Glostrup. Med venlig hilsen Lise-Lotte Kiær

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere