Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Glostrup Amatør Scene"

Transkript

1 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at arbejde for amatørteatrets fremme ved opførelser af dramatisk art, at søge oprettelse af børne- og ungdomsgrupper, og derigennem, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, udbrede kendskabet til, og styrke interessen for, amatørteater i Glostrup Kommune. Endvidere søges optaget samarbejde med lignende foreninger her og i udlandet. 3. Foreningens medlemskab af organisationer m.v. Foreningen er medlem af >DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE< (DATS) Landsforeningen for dramatisk virksomhed 4. Medlemskreds og kontingent Foreningen optager efter behov medlemmer, der ønsker at virke i et aktivt forpligtende fællesskab for foreningens formål. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, som ligeledes kan ophæve et sådant. Børn og unge under 18 år kan optages som aktive medlemmer i børne- og ungdomsteatergruppen for et nedsat kontingent. Stk.3. Medlemmer optages på prøve for en periode af 3 måneder fra tilmeldingstidspunkt. Senest fra det tidspunkt man indgår i en forestillingsrække betales aktivt kontingent. Stk.4. Medlemskontingenter fastsættes for ét år ad gangen på den årlige generalforsamling. Stk.5. Restancer udover et halvt år kan medføre tab af medlemskab. Før et medlem kan genopnå medlemskab, skal al gæld til foreningen være betalt. Aktive medlemmer i restance har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

2 2 Stk.6. Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem hvis særlige forhold taler herfor. Begrundelsen skal gives skriftligt. Eksklusionen kan afprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Stk.7. Udmeldelse skal kassereren. ske skriftligt til formanden for organisationsudvalget eller til Stk.8. Interessemedlemmer kan optages uden bestyrelsens godkendelse og har ret til een gratis billet pr. forestillingsrække. 5. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden for organisationsudvalget i hænde, skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen anser det for påkrævet, eller et flertal af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter motiveret forslag herom til bestyrelsen. Stk.4. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Kun aktive myndige medlemmer har stemmeret. Børne- og ungdomsteatergruppen vælger en repræsentant, som sammen med lederen repræsenterer gruppen ved den årlige generalforsamling. Forsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

3 3 Stk.5. Dagsorden ved generalforsamlingen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved udvalgsformændene. 3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab. 4. Behandling af indkommende forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse: a. Valg af formand for organisationsudvalget i år med ulige årstal. b. Valg af formand for økonomiudvalget i år med lige årstal. c. Valg af formand for teaterudvalget i år med ulige årstal. d. Valg af formand for informationsudvalget i år med lige årstal. e. Valg af formand for sceneteknisk udvalg i år med ulige årstal. f. Valg af formand for husudvalget i år med lige årstal. g. Valg af formand for børne- ungdoms- og medlemsudvalget i år med ulige årstal. 7. Valg af eet medlem til: a. Organisationsudvalget (OU) b. Økonomiudvalget (ØU) c. Teaterudvalget (TU) d. Informationsudvalget (IU) e. Sceneteknisk udvalg (SU) f. Husudvalget (HU) g. Børne- og ungdoms- og medlemsudvalget (BUM) 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

4 4 6. Foreningens daglige ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 udvalgsformænd, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ifølge Formanden for organisationsudvalget er foreningens administrative leder. Stk.3. Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde og holder møde mindst én gang hver anden måned. Bestyrelsen skal udarbejde kommissorier som arbejdsgrundlag for udvalgenes arbejder. Udvalgsformændene aflægger hvert år på generalforsamlingen beretning om udvalgets arbejde. Stk.4. Udvalgsmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der vælges to medlemmer til hvert af de i nævnte udvalg, ét i år med lige årstal og ét i år med ulige årstal. Et medlem fra hvert udvalg kan overvære bestyrelsesmøderne som observatør. I tilfælde af at organisationsudvalgsformanden har længere tids fravær eller afgår i utide, konstituerer bestyrelsen et bestyrelsesmedlem som administrativ leder, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk.5. Hvis mere end ét udvalgsmedlem indenfor en valgperiode udtræder af udvalget, skal bestyrelsen indsætte mindst én stedfortræder, som fungerer til førstkommende generalforsamling. 7. Regnskab og revision. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Regnskabsåret skal følge kalenderåret. Stk.3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til underskrift af den samlede bestyrelse senest ved sidste bestyrelsesmøde før den årlige generalforsamling. Stk.4. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen, foretages på den årlige generalforsamling. 8.

5 5 Tegningsregler Formanden for organisationsudvalget tegner foreningen i forhold til Glostrup Kommune, samt overfor andre foreninger og instanser. Heri ligger retten til at underskrive almindelige ansøgninger samt aftale almindelige procedurer. Kassereren og/eller formanden for organisationsudvalget tegner foreningen overfor pengeinstitutter. Optagelse af lån skal godkendes af den samlede bestyrelse. 9. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 10. Opløsning Ved opløsning af foreningen skal mindst 4/7 af bestyrelsen indstille og mindst 9/10 af de aktive medlemmer stemme herfor. Opløsningen kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje. Eventuelle midler og materialer overgår til en amatørteaterforening og/eller en forening der er medlem af DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE. Vedtægterne er oprindeligt vedtaget på generalforsamlingen den 21. januar Der er vedtaget ændringer på følgende ordinære generalforsamlinger: Den 27. januar 1966., den 26. januar 1973, den 6. januar 1978, den 19. januar 1979, den 30. maj 1980 og den 27. maj Vedtægterne er revideret i henhold til ny folkeoplysningslov af 1. januar 2001 ved ekstraordinær generalforsamling den 22. maj Der er vedtaget ændringer på følgende ordinære generalforsamlinger: Den 28. januar 2005, den 27. januar 2006.

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere