1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub"

Transkript

1 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl Glostrup Fritidscenter Christiansvej Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen til generalforsamling 2013 for Glostrup Skiclub Den fungerende bestyrelse var repræsenteret af: Hanne Lindegaard Vici Heineke, Kasserer Christina Timmol Hans Henrik Heidensleben Michael Andersen Lars Nitzsch Hansen Dagsorden Valg af dirigent Arne blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år Bestyrelsen kunne konstatere at aktivitetsniveauet havde lidt under, at der havde været lfor få aktive medlemmer af bestyrelsen i en længere periode. Det kunne dog konstateres, at på trods heraf, var det lykkedes at afholde de fleste traditionelle events samt vinterens skiture. Dog blev årets opstartsarrangement ikke gennemført. Der har ikke været overskud til, at arrangere nye aktiviteter. Skiture

2 Følgende ture blev gennemført i vintersæsonen 2012/2013 Den traditionelle Wagrain tur i uge 4 med Hugo som arrangør blev fuldført med ca. 25 deltagere. Jubilæums- og børnetur i uge 7 til Westendorf blev gennemført med meget stort deltager antal ca. 90 tog med på denne populære tur. Turarrangører var Christina og Ernst. En fin video blev vist fra turen. Årets tur til Frankrig blev holdt i La Tania i De 3 dale i uge 10. Turen blev afholdt med ophold i et Chalet med fantastisk betjening, hvor morgenmad og 3 retters menu om aftenen var inkluderet. Turarrangør var Erling Gjelstrup Den planlagte tur til Samoëns i Frankrig i uge 14 blev aflyst. Skigymnastik Gennemførelsen af skigymnastikken i den forgange sæson var præget af en del udfordringer. Der er del medlemmer, der er faldet fra af samme grund. Der har været problemer med, at de nye lokaler i Ejbyhallen, der skulle erstatte de gamle lokaler, ikke er blevet færdig til tiden. Der har oså været problemer med at finde tilstrækkelig mange, der ville påtage sig træner hvervet. Hanne og Vici med assistance af Karen har dog sørget for, at tirsdagstræningen er blevet gennemført. Torsdage er der blevet spillet hockey, hvor Peter Madsen har stået i spidsen. Løb Klubbens løbeafdeling har været præget af stor opbakning med mange deltagere til de ugentlige løbedage i sommerhalvåret. Der har være deltagelse i mange løb i Danmark og i udlandet. Her kan nævnes Roskilde Parkstafet Ørestadsløbet Glostrup Parkstafet Esrum Sø Kvindeløb Xtreme Mandehørm Berlin Maraton 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Vici gennemgik og redegjorde for regnskabet. Regnskabet var nogenlunde som forventet i forhold til de forrige år. Det kunne dog konstateres, at der været underskud på årets banko på grund af en begrænset deltagelse.

3 Der var besparelse på porto til skihajen. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Planer for det kommende år. På generalforsamlingen blev planer for det kommende år gennemgået af klubbens ministerier. Skigymnastikministeriet Det planlægges, at skitræningen skal fortsættes. Men dette kræver tilgang af trænere samt større opbakning fra medlemmerne. Løbeministeriet Løbeministeriet forventer, at det store aktivitetsniveau forsættes med de ugentlige løbedage, samt deltagelse i diverse løb. Eventministeriet Der vil blive arbejdet på, at gennemføre de traditionelle arrangementer samt være behjælpelig med gennemførelsen af andre arrangementer, som klubbens medlemmer måtte ønske. Informationsministeriet Der vil blive arbejdet videre med klubbens hjemmeside, hvor der vil være fokus på interaktive faciliteter for klubbens medlemmer. Der satses generelt på, at få klubbens medlemmer til at skrive flere turreferater, lave videoklip mv. til hjemmesiden. Administrationsministeriet Nuværende styresystem for medlemsregistrering er blevet opsagt. Nyt program har været på prøve men har ikke fungeret tilfredsstillende. Der vil blive udviklet et nyt program af bestyrelsen Skiministeriet Skiskole Der vil blive arbejdet med: Nedskrive og opdatere skiskole principper Fordele skiskoleleder og instruktører på klubture

4 Tilrettelægge skiskole på klubture Vedligehold af liste over instruktører Rekruttering af nye instruktører Videreuddannelse/efteruddannelse Skiture Der stiles mod gennemførelsen af 4 ture. Destinationer er ikke besluttet endnu. Der henvises i øvrigt til Bestyrelsens præsentation fra generalforsamlingen (ppt) (pdf). Denne kan findes på klubbens hjemmeside. 5. Behandling af indkomne forslag Der var fremkommet et forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen. Forslag. Det forslås, at nuværende tekst i vedtægterne: Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen, formand og mindst et bestyrelsesmedlem i ulige årstal, kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem i lige årstal. Revisor, revisorsuppleant og 2 suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger. ; Erstattes af "Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen, formand og mindst et bestyrelsesmedlem i ulige årstal, kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem i lige årstal. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges en formand og/eller kasserer, eller hvis pågældende må trække sig inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen vælge at konstituere sig selv med ny formand og/eller kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde, som i givet fald skal afholdes inden 30 dage. Revisor, revisorsuppleant og 2 suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger" Efter en kort diskussion om vedtægtsændringen på generalforsamlingen, blev endelig forslag oplæst af Hans Henrik. Forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent og indskud

5 Bestyrelsen foreslog, at kontingent og indskud fortsætter uændret. Generalforsamlingen godkendte dette. 7. Valg af formand Den nuværende formand Karsten opstiller ikke til genvalg. Bestyrelsen forslog, at Erling Gjelstrup som ny formand. Generalforsamlingen bakkede op om dette med aftenens største applaus. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jannie, Christina, Hans Henrik og Hanne er på valg. Jannie opstiller ikke til genvalg. Bestyrelsen forslog følgende som medlemmer af bestyrelsen Hans Henrik Heidensleben, genvalg Christina Timmol, genvalg Christa Hvidtfeldt Knudsen, nyvalg John Madsen, nyvalg Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter Bestyrelsen forslog følgende som bestyrelsessuppleanter Hanne Lindegaard, nyvalg Arne Koch Nielsen, nyvalg Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisor Keld Bager, genvalg Revisor suppleant Sten H, genvalg Generalforsamlingen godkendte valget

6 11. Eventuelt Under dette punkt, var der en livlig debat omkring klubbens fremtidige situation omkring uddannelse af skiinstruktører. Der blev diskuteret klubbens støtte til uddannelse af skiinstruktører og på hvilket niveau uddannelse skulle være. Der blev diskuteret om, det evt. var muligt at uddanne instruktører i eget regi frem for den dyre løsning med uddannelse i den Danske Skiskole. Det blev bl.a. påpeget, at der bør være et egentlig afsæt til at blive skiinstruktør ved at blive forberedt som aspiranter ved klubbens ture. Der skal stilles krav fra klubbens side til gengæld for økonomisk støtte. Men som sagt var der mange indslag og bestyrelsen var taknemmelig for de mange input til bestyrelsens arbejde fremover. Mødet blev herefter ophævet og dirigenten takkede for god ro og orden. Referent: John Madsen

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere