Indholdsfortegnelse! Temaartikler!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse! Temaartikler!"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 379 TheMiddleEast sdemocracygap DirectorRobertSpringborg DenmellemøstligemagtbalanceefterIrak"krigen2003 BirtheHansen Iranstrusselsperceptionogkernevåbenambitionerihistoriskperspektiv AliAlfoneh EnsverigeseringafIndien HenrikØ.Breitenbauch ISAFOperationalChallengesinAfghanistan PeterDahlThruelsen Militært Tidsskrift,135.årgang"nr.4"december2006,s.377" Artikler uden for tema Statsrådafholdtunderdendansk"tyskekrig1864 MajorKnudRasmussen 464 ProtectingDemocracy:DanishDefenceDebateinTimesofNationalism KjeldHaldGalster,M.A. SpørgsmålfraFolketingetsUdenrigsudvalg

2 Indholdsfortegnelse Anmeldelseaf: Winston S. Churchill,ErindringeromDenAndenVerdenskrig AnmeldtafkommandørPoulGrooss Rose E.B. Coombs,BeforeEndeavoursFade.Essex:AftertheBattle AnmeldtafKaptajnKlausE.Steffensen Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor,COBRAII.TheInside StoryoftheInvasionandOccupationofIraq AnmeldtafbrigadegeneralMichaelHClemmesen Carsten Selch Jensen (red.),retfærdigkrig,omlegitimeringeraf krigogvoldsudøvelseihistorien AnmeldtafStud.scient.soc.EliseSkytteHansenogOleKværnø Ole Lisberg Jensen,IskyggenafTyskland,dendanskeflådes historie AnmeldtafkommandørPoulGrooss Kåre Lauring,KøbenhavnsHavn somfotograferneså den AnmeldtafkommandørPoulGrooss Katrine Nørgaard og Vilhelm S. Holsting,Internationale operationerifokus AnmeldtafoberstL.R.Møller Foredragssæson2006"

3 Forord DestrategiskeudfordringerforUSAogkoalitioneniIrakeriøjeblikketpåalles læber"ogmedrette.viharsetenbaker"hamiltonrapport,deranbefaleren for Bush"administrationen vanskeligt acceptabel revision af både den amerikanske Grand Strategy og af den militære strategi. Vi afventer en Pentagon Rapport, der vil anbefale et alternativ til Baker"Rapportens anbefalinger, og også nationalt raser den politiske debat om den danske militære Irak"indsats og hvorledes Irak"konflikten påvirker dynamikken i det regionale sikkerhedskompleks. Med de betydelige problemer, vi ser i Irak, er detforståeligtogberettigetatmegenopmærksomhedbliverkonfliktentildel. Menidebattenommellemøstligeudfordringererdetnoksåvæsentligtikkeat glemme et mere systemisk overordnet perspektiv og ikke mindst de andre sikkerhedspolitiskeudfordringeriregionen. Militært Tidsskrift har i dette nummer valgt at fokusere på nogle af disse andreregionaleudfordringeridet,deroftebetegnes GreaterMiddleEast. IdenførsteartikelserRobertSpringborg,direktørpåLondonMiddleEast Institute på det demokratiunderskud i Mellemøsten, som repræsenterer den formentligt største udfordring på lang sigt. Han følges af Birthe Hansen, fra Københavns Universitet, der i regi af forskningssamarbejdet mellem Forsvarsakademiet og Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, CopenhagenMiddleEastResearch(COMER),gennemførerenbalanceteoretisk analyseafdenmellemøstligemagtbalanceefterirakkrigen.identredjeartikel ser Ali Alfoneh, der indenfor COMER gennemfører en PhD på Københavns Universitet, på de specifikke udfordringer, Iran repræsenterer og herunder særligt de iransk ambitioner om at udvikle et atomvåben. Med netop en nuklear rustningsambition i fokus falder det naturligt, at Henrik Breitenbauch fra Dansk Institut for Militære Studier diskuterer et tilsvarende perspektiv på Indien. Endeligt gennemfører Peter Truelsen fra Institut for Strategi på Forsvarsakademiet en analyse af Afghanistan"operationerne, hvor han stiller skarptpådestrategiskeogisæroperativeudfordringer,somnatomedisaf s operationer står overfor, hvilket blev udstillet med lysende klarhed på det nyligtgennemførtenato"topmødeiriga. Militært Tidsskrift,135.årgang"nr.4"december2006,s.379"380

4 Forord Forhåbningmeddettetemaersåledesbådeatbringeenmereoverordnet og strategisk vinkel tilbage i debatten om mellemøstlige sikkerhedspolitiske udfordringerogstilleskarptpånogleafdeandrekonkretesikkerhedspolitiske problemer,viståroverforiregionen. Ud over temaartiklerne bringes en artikel af major Knud Rasmussen om møderne i statsrådene under krigen i 1864, der viser et ungt demokratis vanskeligheder med at forene det militære og politiske område i den øverste ledelse. I PhD studerende Kjeld Hald Galsters artikel behandles den demokratiske debatsindflydelsepådenførteforsvarspolitik. Endelig har professor Nikolaj Petersen artikel med titlen Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik givet anledningtilspørgsmålifolketingetogudenrigsministerenssvarbringesher. Godlæselyst. KartniWinther Chefredaktør Temaredaktør:OleKværnø 380

5 The Middle East s Democracy Gap Director Robert Springborg London Middle East Institute The democracy gap graphically described in the landmark 2002 UNDP Arab HumanDevelopmentReportpersists. Four years after the landmark 2002 Arab Human Development Report highlighted the yawning gap between global democracy and its comparative absence in the Arab world, that gap remains. Despite promises of reform by most Arab leaders, expenditure in the hundreds of millions of dollars on Arab democratization projects by bilateral and multilateral donors, and an increasinglyassertivearabmedia,authoritariangovernmentpersists.byeven theleastdemandingdefinitionofdemocracy,whichisthatofachangeofthe ruling executive through a free and fair election, only Palestine and Lebanon evenpartiallyqualify. An overview of the form of Arab government reflects its underlying authoritarian character. It is the only region of the world in which ruling, as opposed to reigning monarchies, continue to prosper in significant numbers. All of the six Gulf Cooperation Council states, plus Jordan and Morocco, are ruled by monarchs. Thus eight out of the twenty two Arab states are so governed. Moreover, the distinction between Arab monarchies and republics has steadily eroded as a result of longevity of presidential rule and successions within incumbents families. Mu`amar Qadhafi, who was never elected, has ruled Libya for thirty seven years. Saddam ruled Iraq for thirty five years. Yemen saliabdullahsalihwasinseptemberre"electedforsevenyears,which meansthatifheservesoutthistermhewillhavebeenpresidentforthirtyfive years. Husni Mubarak of Egypt was re"elected last year for another six year term after having already served more than twenty four years. Habib BourguibaruledTunisiaforthirtyyearsandhissuccessor,BenAli,hasbeenin thesaddlefornineteenmore.hafizalasad,whowasinpowerindamascusfor thirtyyears,succeededinhandingtheofficeovertohissonbashar,whoisnow inhissixthyearofrule.mubarak,qadhafiandsalihareallworkingassiduously toassurethesameforoneoftheiroffspring,somethingwhichlebanon srafiq Haririmanagedtodoposthumously. TheArabworld,insum,notonlyhasahigherpercentageofmonarchies thananyotherregionoftheworld,italsohasthelongestaveragetenureof Militært Tidsskrift,135.årgang"nr.4"december2006,s.381"387

6 The Middle East s Democracy Gap headsofstate.nootherregionoftheworldissocharacterizedbyrulebyone manandhisfamilythanisthearabworld. Another ubiquitous and anti"democratic feature of Arab governments is that they are too large and top heavy in the executive branch. The ratio of governmentspendingtogdpaveragesaboutonethird,whichissometenper cent above the average for developing countries as a whole. Arab governments disproportionate claim on finances is matched by their dominationoflabourmarkets.thewagebillconstitutesonaverageaboutone thirdoftotalgovernmentspending,which,accordingtotheimf,issomefour percenthigherthantheaverageforalldevelopingcountries.someparticularly egregious examples reflect the broader situation. In Qatar and Kuwait, ninety five and ninety per cent, respectively, of nationals in the labour force are employedbygovernment.eveninthecomparativelypopulousarabstatescivil servicesarebloated.inegypt,forexample,itaccountsforsomesixmillionofa total non"agricultural labour force of about eighteen million. The United Kingdom, in comparison, has some 500,000 civil servants out of a population thatisonlysome17percentlessthanegypt s. The natural result of large and powerful executives is that the other branches of government are politically marginal and lacking capacity to performtheirconstitutionalandlegalroles,limitedasthoseare.onlytwoarab parliaments those of Palestine and Kuwait have succeeded in forcing cabinetchanges,themostdramaticevidenceofparliamentarypower.abetter indicator of the day to day relationship between executive and legislative branchesisthedegreetowhichthelatterisabletooverseethebusinessofthe former,ascontainedinthegovernment sbudget.mostarabparliamentshave yettoachievethefirststageofsuchoversight,whichistoforcetheexecutive to produce in timely fashion sufficiently detailed budgets for parliamentary review of them to be meaningful. The global Open Budget Index for 2006, recently released by Washington s Center on Budget and Policy Priorities, ranks 59 countries according to their budgetary transparency, including five fromthemiddleeastandnorthafrica(mena).twoofthosefive,egyptand Morocco, provide scant or no information to citizens, the lowest of the Index sfivecategories.algeriaprovides minimalinformation, whichplacesit in the second to bottom category, while Jordan and Turkey provide some information to citizens, which places them in the middle category. 1 All of these MENA countries are outperformed by such states as Botswana, Brazil, Peru,andRomania. 1 OpenBudgetInitiative2006,www.openbudgetindex.org 382

7 The Middle East s Democracy Gap Legal"judicial systems are unable to impose the rule of law because they are heavily influenced by the executive branch, typically through ministers of justice and because of deficiencies in their capacities, which result, among other things, in extensive case backlogs. Justice delayed is justice denied. In Egypt,forexample,theaveragecivilcaselastsformorethansixyearsbeforea courthandsdownaverdict,implementationofwhichinanyeventisuneven,in partbecauseofcorruptionamongbailiffsandothercourtofficers,andinpart becausetheexecutiveisreluctanttoserveatthebehestofcourts. Theover"centralisationofArabexecutivebranchesisreflectedinthelack of autonomy and capacity of local government. Nowhere in the Arab world does it have extensive powers of the purse and nowhere are elections to its representative bodies conducted without extensive involvement and manipulationbytheexecutivebranch.virtuallyallemployeesatthelocallevel in Arab governments report not to a branch of local government, but to a centralministry. These manifold deficiencies in the form of government in the Arab world are reflected in measures of democracy and governance. As Figure One indicates, of the world s developing regions, Freedom House ranks the Arab worldtheleastfreeonthecombinedscoresofpersonalandpoliticalfreedoms (each scaleis from one tosix so the two combined are twelve; the higher the score,thelessfreedom).thesecondleastfreeregionisthemenaasawhole Figure 1. Freedom House rating - regional averages Latin America & Caribbean South Asia Africa Asia / Pacific MENA Arab Source:FreedomHouse,FreedomintheWorld

8 The Middle East s Democracy Gap Of the World Bank s various measures of governance quality, Voice and Accountabilityistheonewhichinter"correlatesmosthighly.Itisthestrongest predictor of the ability of government to control corruption, for example. Figure Two reveals that on World Bank rankings, the MENA provides dramatically fewer opportunities to its citizens for voice and accountability thandoesanyotherregion. Arab and MENA governments are not just comparatively undemocratic and unaccountable, but they are also poor at delivering benefits to their citizens. The UN s Human Development Index (HDI) is a composite of health/longevity and education measures. If a country is performing as predicted by its comparative level of wealth, itsscore when its rank onhdi is subtractedfromitsrankongdppercapitashouldbezero.ifitisperforming better,itshouldhaveapositivescore,ifworse,anegativeone.asfigurethree, which is based on World Bank data indicates, only Sub"Saharan African countries are developing their human resources less effectively than are the MENA countries, given their respective income levels. And again, the Arab worldunderperformsthemenaasawhole,reflectingthefactthatturkey,iran andisraeloutperformthearabcountriesonaverage. Figure 2. World Bank Governance Indicators - regional averages Latin America & Caribbean South Asia SS Africa Asia / Pacific MENA Source:WorldBank,WorldGovernanceIndicators2006 Voice and Accountability 384

9 The Middle East s Democracy Gap ArabandMENAgovernmentsarealsonotuser"friendlyforbusinesses.The InternationalFinanceCorporationranks175countriesaccordingtotheeaseof doingbusinesswithinthem.asfigurefourreveals,sevenarabcountriesarein thetophalfoftherankingandseven,aswellasiran,areinthebottomhalf. Thisseemstosuggestanadequateifnotgoodperformanceonthismeasureby Arab and MENA countries. The average rank of the fifteen MENA countries listed,however,isover100,whereasthemedianrankis87.5.moreimportantly, if one considers the populations of the countries listed, the outcome is substantiallymorenegative.thosearabcountriesinthetophalfhaveatotal nativepopulationofabout30million,whilethosecountriesinthebottomhalf have approximately ten times as many inhabitants. Thus the vast majority of Arabs and Iranians live where doing business is more difficult than in the majorityofcountriesintheworld Fig 3. GDP minus HDI rank - regional averages MENA Arab South Asia Latin America and Caribbean Source:WorldBank,WorldGovernanceIndicators2006 Progresstowardamarket"basedeconomyanddemocracyasmeasuredby the Bertelsmann Transformation Index, which is based on several economic andpoliticalvariables,revealedin2006thatonlyonearabcountrywasinthe upper half of the 113 countries ranked. That country was Bahrain, the 385 Sub- Saharan Africa East Asia and Pacific Series1

10 The Middle East s Democracy Gap population of which is approximately one million. Nine of the thirteen Arab countriesrankedwereinthebottomtwoofthefivecategories. Finally, as Figure Five demonstrates, the MENA outspends all other developing regions on the military, presumably one of the reasons why its comparativerankingonhumandevelopmentissolow.onthefaceofit,high spendingonthemilitarysignalsthelikelihoodofpoorgovernanceandlackof democracy.paradoxically,thishighspendingalsocorrelateswithhighlevelsof violence,indicatingthatmenacitizensareprobablynotreapingmanybenefits fromgovernmentalexpendituresonthemilitary. ArecentlyreleasedstudybytheRANDCorporationrevealsthatintermsof terrorist incidents and numbers killed by terrorist acts the MENA is far and awaythemostdangerousregionintheworld.10,200peoplewerekilledthere byterroristsintheperiod2002"2005,withthenexthighestregionbeingthatof all of South, East and Northeast Asia, where 3,600 people were killed in terroristincidents.thecomparativepopulationdensitiesofthesetworegions implies that a MENA citizen is about fifteen times more likely to be killed by terroriststhanisapersonlivinginsouth,eastornortheastasia,thenextmost dangerouspartoftheglobe. Figure4.Easeofdoingbusiness (175countriesranked,medianrank=87.5) Country/Rank / Rank Country / Rank Saudi 38 Yemen 98 Kuwait Morocco 115 Oman Algeria 116 UAE UAE Iran 119 Jordan Jordan Syria 130 Tunisia Tunisia Iraq 145 Lebanon Lebanon Sudan 154 Egypt 165 Averagerankofthese15countries Source:InternationalFinanceCorporation,2006 Other forms of political violence are just as omnipresent. Civil wars have occurredinthelasttwentyyearsinlebanon,sudan,algeria,iraqandyemen. 386

11 The Middle East s Democracy Gap Major insurrections have broken out in Egypt, Syria and Turkey. Cross border warshaveoccurredbetweenlebanonandisrael,iranandiraq,libyaandchad. Insum,comparativelyhighexpendituresonMENAmilitariescorrelatenotwith peaceandsecurity,butwithwar,terrorismanddeath. It may not be totally unrelated that the Arab countries have the lowest female participation rates in politics of any world region, with an average of onlysixpercentofarabparliamentariansbeingwomen.inbritain,wherethe rateislowbyeuropeanstandards,twentyeightpercentofthemembersofthe HouseofCommonsandtheHouseofLordsarewomen. Theform,contentandoutputofArabandMENAgovernmentthusremain farbelowglobalaverages,evenfordevelopingcountries,somefouryearsafter the issuing of the 2002 Arab Human Development Report. The impressions of citizens there reflects these objective realities. A recent Telhami/Zogby poll revealedthatamajorityofarabsbelievethatthearabworldislessdemocratic nowthanitwasatthestartoftheiraqwarin2003.itishardlysurprisingin these circumstances that the Islamist political tide continues to rise, threateningtoinundatetheentireregion. Figure 5. Military Expenditure (% of GDP, 2003) Africa Latin America Asia Pacific MENA S.Asia Source:WorldBank,WorldDevelopmentIndicators 387

12 The Middle East s Democracy Gap 388

13 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen 2003 Af Birthe Hansen Formålether 1 eratgiveenoversigtoverdesikkerhedspolitiskeudfordringeri Mellemøsten 2 på baggrund af de magtbalanceændringer og ændringer i magtbalanceringensrammer,derharfundetstedefterdenamerikansk"ledede invasionafirakiforåret2003.reeltblevforandringsprocessenpåbegyndtmed denligeledesamerikansk"lededeinvasionafafghanistaniefteråret2001,men deændrederammerogmagtbalanceændringerneblevforalvorpåvirketmed denmassiveamerikansketilstedeværelseiregionenfra2003. Hovedkonklusionerneer,atIranogSyrienerblevetsvækkede,atLibanon og Israel er blevet styrkede (såfremt den internationale styrke opfylder sit formål), at de pro"amerikanske små stater oplever en forbedret situation, at Egyptenharmulighedherforpålængeresigt,menfortsatbefindersigiensvag situation,ogatheleregionenundergårendybtgåendeforandringsprocesmed enrækkenyealliancespilogrisici,derrelaterersigtilselveforandringenogde følgende magtopgør. Hertil kommer, at forandringsprocessen foregår på et væsentligt ændret grundlag med øget konkurrence. Som konsekvens af analysen ses en stabilisering af Irak som afgørende for den fremtidige udvikling. Nedenfor gennemgås først de væsentligste ændringer i de generelle rammerfordenmellemøstligemagtbalancering,dernæstvurderesdeenkelte landes styrkeforhold og muligheder i forhold til magtbalancen, og til sidst 1 Artiklen er baseret på et COMER"oplæg (3/11"2006) og en udredning til Udenrigsministeriet (af 15/11"2006). Tak til Carsten Jensen, Ole Kværnø, Ali Alfoneh,BertelHeurlinogKajsaJiNoeOestforkommentarerundervejs. 2 Den konventionelle, geografiske afgrænsning af Mellemøsten omfatter områdetframarokkoivest,afghanistaniøst,yemenisydogtyrkietinord.i konkrete analyser underopdeles regionen ofte i frie grupper af lande: de nordlige golfstater, fredsproces"landene, Nordafrika og Den Arabiske Halvø. Nedenforermedtagetdenordligegolfstater(inklusiveTyrkiet)ogfredsproces" landene (inklusive Egypten). Disse lande har hidtil været mest berørt af forandringsprocessen. Militært Tidsskrift,135.årgang"nr.4"december2006,s.388"417

14 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen 2003 sammenfattes udviklingens konsekvenser for de sikkerhedspolitiske udfordringerimellemøsten. Væsentlige ændringer i de generelle rammer for den regionale magtbalancering Betingelserne for den mellemøstlige magtbalancering blev påvirket af fire størreændringermedirak"krigen2003: Efter 2003 stod enesupermagten USA centralt placeret med mere end tropperietstortmellemøstligtland Fjernelsen af Saddam Hussein"styret og den nye amerikanske mellemøstpolitik satte fokus på demokratiseringi den ellerssåautoritært ledederegion,ogatdemokratiseringslogigennemmeddeirakiskevalg Invasionen igangsatte en omfattende flerdimensionel regional forandringsprocesmedselvstændigeeffekter Efter dannelsen af den irakiske overgangsregering i juni 2004 gav det internationalesamfundmandattiltilstedeværelsenafkoalitionsstyrker,og dendemokratiskvalgteregeringforlængedemandatet.mellemøstensom regionvarforalvorkommetforalvorpådeninternationaledagsorden De 2003"relaterede ændringer i de fire betingelser betyder, at en række forskelligedynamikkererblevetudløst: At en supermagt er direkte tilstede, som det er tilfældet med USA i Irak, betyderenafgørendeforskeliforholdtiltilstedeværelseiformafspredtebaser ogmindretroppekontingenter.herkandragesenanalogifraamitavacharyas studier af supermagtsdeltagelse i alliancer (Acharya 1992). Acharyas komparative studier viser, hvordan alliancer udvikler sig med eller uden en supermagt, og det illustrative eksempel er NATO i forhold til ASEAN. Trods USA s tilstedeværelse og engagement i Østasien, udviklede NATO sig med USA som direkte deltager distinkt anderledes. Gulf Cooperation Council (GCC"samarbejdet) har ligeledes udviklet sig i tråd med ASEAN frem for med NATO, trods USA s styrkede base"politik og tilstedeværelse på Den Arabiske Halvø efter Golf"konflikten 1990"91. Direkte tilstedeværelse betyder dermed, atstaterietgivetregionaltsystemfåren suveræn iblandtsig,hvilketpåvirker dereskonfliktincitamenteroghandlerum. Påvirkningen er hidtil kun set overgået af kernevåbenkapacitet. Dette har en vigtig konsekvens: det giver stater med en sådan kapacitet et markant incitamenttilerhvervesigkernevåben.incitamentettilenumiddelbarsatsning af et sådant potentiale er dog begrænset til de såkaldte tærskelstater(stater, deralleredeertætpåatkunneopnåenkernevåbenkapacitet),dadetellers i lyset af suverænens tilstedeværelse ville være for farligt. Satsningen kræver 389

15 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen 2003 ogsåenvisgenerelkapacitet,dervilstilleomverdenenstoreproblemeriudsigt iforholdtilforsøgpåathindreenrealiseringafpotentialet. Det ændrede styrkeforhold mellem de mellemøstlige regeringer og deres befolkningererogsåenvæsentligkonsekvensaffjernelsenafsaddamhussein" styret(hansenandjensen2006).indtildakunnedeautoritæremellemøstlige regeringerhandleinogenlundetillidtil,atstabilitetenogdenmellemstatslige magtbalance var det afgørende for omverdenen. De mellemøstlige regimer kunnedermedindordnederesbefolkningerunderegneprioriteringer,sålænge de tog de relevante stabilitetshensyn og ikke udfordrede deres respektive supermagters alliancepolitik. Efter Saddam Hussein"styrets fald og præsident Bush efterfølgende udmelding om, at den hidtidige stabilitets"politik ikke havde givet de ønskede resultater og derfor var blevet erstattet af demokratiseringsstrategien (Bush2003),måttederegionaleaktørerforholde sig til nye spilleregler. Dette blev understreget af, at mange regimer herefter stod over for mere selvsikre og/eller aktive oppositioner. Grundlaget for den klassiske omnibalanceringspolitik (David 1991) er dermed ændret, da regeringerne ikke længere på samme måde kan negligere eller nedkæmpe oppositionelle grupper. Et eksempel på de tidligere muligheder for nedkæmpningerdensyriskeregeringsnedkæmpningafislamistiskopposition i1982ihama,hvor10."20.000menneskerskønnesatværeblevetdræbt 3. Selveforandringsprocessenharkonsekvenserved,atstaterneforsynesmed nyeincitamenterideressikkerhedsvaretagelse.debliverihøjeregradnødttil atforholdesigtildenamerikanskeverdensordensplaceringiregionen,bådei forholdtilstillingstagentildensindhold,ogiforholdtilusa soverlejringafdet mellemøstligemagtspil.forsvagestaterogstater,dererrelativtgodtrustede tilatklaresigidetamerikanskeverdensordens"set"upbetyderdettealtandet lige et incitament til opslutning, mens det for stærke stater (hvilket i Mellemøsten primært vil sige atomtærskelsstater, da dette er det eneste, der aktueltsetimplicererenvisstyrke)ogforstater,dererrelativtdårligtstillede på verdensordenskonkurrencens betingelser 4, betyder dette alt andet lige et incitament til at balancere. Balanceringspolitik er imidlertid kun en egentlig optionfortærskelstaterne.fordeøvrigeerderihøjeregradtaleom,hvadman kunne kalde en undvigepolitik eller en balanceringspolitik, hvor balancering får en anden mening, nemlig balancering på grænsen af, hvad USA vil 3 Freedman Sommangeafdemellemøstligestater,jf.HenryandSpringborg(2001). 390

16 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen 2003 acceptere. Hertil kommer, at forandringsprocesser typisk opmuntrer stater til at tage sikkerhedsdilemmaet særligt alvorligt, og dermed til at være særligt skeptiskeiforholdtilderesvurderingerafandresstatershensigterogadfærd. Dettemedførerennervøsogvagtsomadfærd. Mellemøsten kom for alvor på den internationale dagsorden efter 11. september 2001, da den første invasion fandt sted måneden efter. I de følgende år blev regionen genstand for akademisk udforskning, fik tilført ressourcer, indgik i forhandlinger, samt blev genstand for politisk debat. Tidligerehavdedenisraelsk"arabiskekonfliktværetenpolitiskslagmarkiFN s generalforsamling, og Saddam Hussein"Iraks krænkelser af FN"resolutioner havde medført gentagne behandlinger i FN s sikkerhedsråd. I begyndelsen af detnyeårtusindeblevdetimidlertidmellemøstensomregion,derbegyndteat tiltrække sig opmærksomhed. Det internationale samfund blev efter Saddam Hussein"styret fald engageret på en ny måde; i første omgang ved at give mandat til koalitionsstyrkerne i Irak, senere ved beslutningen om den internationale styrke i Libanon. Det internationale samfunds engagement fik desuden legitimitet ved, at overgangsregeringen i Irak forlængede koalitionsstyrkernes mandat, og ved, at parterne i Libanon"konflikten accepterede den internationale styrke. Konsekvensen af interessen for Mellemøsten er, at USA s og andre internationale styrker nu er talstærkt tilstede i regionen (i Irak, Afghanistan og Libanon), at regionale tiltag følges med stor skepsis, og at de mellemøstlige stater derfor ikke kan handle i ubemærkethedellererlangtnedepåenprioriteringsliste. De vigtigste konsekvenser af disse ændrede betingelser for de statslige aktørerpådenregionalepolitiskesceneersåledes,atmagtspilletilangthøjere grad end tidligere er præget af USA s supermagtstilstedeværelse (i form af begrænset handlerum, men med særlige incitamenter for tærskelstater), at forholdetmellemdemellemøstligeregeringerogderesbefolkningererblevet ændret på regeringernes bekostning(hvilket forstærkes af den internationale bevågenhed), at den regionale forandringsproces gør staterne nervøse, og at den skærpede internationale bevågenhed i handling såvel som på dagsordensniveauet giver politisk opmærksomhed om de (svage) mellemøstligestatersadfærd. Den mellemøstlige magtbalance udspiller sig på disse ændrede betingelser. Hertil kommer de ændrede styrkeforhold, der afgør staternes relativeevnetilatindfrideresmål/ønsker(waltz1979).dissestyrkeforholdkan målesudfra: 391

17 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen ) Kapabiliteter 5 2) Supermagtsalliancer/"muligheder 6 3) Regionaleoginternationalealliancer/"muligheder 4) Evne til at klare sig på den gældende verdensordens vilkår 7 samt tilpasningsstrategi Styrkeforhold og muligheder i forhold til magtbalancen: de nordlige golfstater og fredsproces-landene Iran Irans kapabiliteter blev kun i ringe omfang berørt i forbindelse med 2003 og denefterfølgendeproces.hidtilhargodtforholdtilusaikkeværetmuligt,da Iran dels fortsatte sin fjendtlige kurs i forhold til USA, dels ikke ændrede politiskpåafgørendestridspunkter.detsammegjordesiggældendeiforhold tilderegionalealliancemulighederpådetstatsligeplan,dairanhidtilharstået for direkte opposition mod USA. Indtil nu har Iran på det regionale, mellemstatslige plan kun haft et relativtgodt forhold til Syrien 8. På det sub" statsligeniveauhariranfåetforøgedealliancemulighederiformafopsamling 5 Med kapabiliteter forstås Waltz syv kapabiliteter: territorium, befolkning, økonomi, militær, naturressourcer, politisk sammenhæng, samt kompetence (Waltz 1979). En kapabilitetsanalyse implicerer en vurdering af relative ændringer i den samlede score baseret på en gennemgang af de enkelte kapabiliteter(hansen1998). 6 I vitale sikkerhedspolitiske spørgsmål såvel som i den daglige magtbalancering er supermagtsalliancer afgørende for mindre stærke stater som de mellemøstlige og kan overgå modpartens absolutte kapabilitetsscore (Hansen 2000). Alliancespillet er imidlertid afhængig af udviklingen i styrkeforholdene (dette vil her sige både i USA s styrkeforspring og i de regionale,indbyrdesstyrkeforhold. 7 Den aktuelle verdensorden er præget af demokratisering og spredning af markedsøkonomien. Staterne er forskelligt rustede til at klare sig i denne konkurrence;genereltseterdemellemøstligestaterdårligtrustede(henryand Springborg2001).Demokratiskeinstitutionerogåbneøkonomiereriflg.Henry andspringborg(2001)afgørendeformulighederneforatklaresiggodt. 8 De manglende regionale alliancemuligheder for Iran og landets dårlige forholdtilusaerblevetsatireliefafalternativealliancebestræbelser.atiran harnærmetsigvenezuelaunderdensocialistiskeledelseafspejlerpådenene side,atdeternødvendigtforiranat fiskevedfjernekyster,ogpådenanden side,atiranflirtermedenbalanceringspolitik,dersammenmedudviklingenaf missilerkangiveusamindelseromcuba"krisen. 392

18 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen 2003 af anti"amerikansk utilfredshed blandt underprivilegerede og utilfredse grupper i den arabiske verden, og ved politisk udnyttelse af fremkomsten af shia"sunni"uoverensstemmelser. DeniranskesvækkelsefulgteenrækkeellersgunstigeudviklingerforIran: atiranfikstørreråderummodnordeftersovjetunionenssammenbrud,dehøje oliepriser, at to lokale fjendtlige regimer faldt i Irak og Afghanistan, og at der harværetenideologiskefterspørgselidenarabiskeverden(rubin2006). Som strategi for tilpasning til de ændrede omverdensbetingelser efter 2003 har Iran hidtil valgt en åbenlys oppositionsstrategi i form af en forøget satsning på erhvervelsen af kernevåben og en mere offensiv linje på dette område end tidligere. Hvor Iran før 2003 forfulgte en langsom og udadtil tilbageholdende kernevåbenpolitik, er denne nu forandret til en hurtig, eksplicit (om end dobbelttydig) politik, der bruges direkte i politiske forhandlinger.fraetiranskperspektiverusaimidlertidkommetforuroligende tæt på efter Irak"invasionen i 2003, og Iran satser nu på at tilsidesætte den amerikanske tilstedeværelse og indflydelse i Mellemøsten ved hjælp af at krydse kernevåbentærsklen. Iran har også konventionelt gennemført en markant satsning over en længere årrække (Military Balance 2005"6:6"7). Satsningenharmedførtenstyrkelse,menresultatetblevvoldsomtdevaluereti 2003: frem for at skulle måle styrkelsen i forhold til f.eks. Saddam Husseins luftvåben,blevdendasatiforholdtildetirakiskeplusamerikanskeluftvåben.i forholdtilatklaresigpåverdensordenenspræmisserhariranparadoksaltnok en række potentialer til at klare sig i den regionale sammenhæng på længere sigt. Der er et omfattende entreprenør"lag i befolkningen, et industrielt og vidensmæssigt grundlag, og der er erfaringer med demokrati. På kort sigt er Iranimidlertidsvækket,ogøkonomienerimegetdårligforfatning.Apparatog infrastruktur er temmelig nedslidt, økonomien er plaget af korruption, og prægetafbehovfornyteknologiogtilførselafkapital,ogdertilkommer,at Iran har været ude af stand til at konstruktivt at udnytte de høje oliepriser (Pollack2006). Irans primære sikkerhedsudfordring er for tiden at sikre sig på længere i forhold til verdensordenen, og styret har foreløbigt valgt at gøre dette via kernevåbensatsningenforatkunnebevaresinsærligepolitikogmåskepåsigt atkunneopnåenregionalstormagtsrolle.strategienharomkostningeriform af politisk isolation og dermed voksende utilfredshed i befolkningen. Den iranske befolkning synes imidlertid meget bevidst om det grundlæggende unipolære dilemma, men er delt i fortolkningen af handlemuligheder: på den ene side er der en formentlig en bred opslutning til kernevåbenpolitikken, mensderpådenandensideogsåeropslutningtilatforladedensærligeiranske politik til fordel for i højere grad at indgå i verdensordenen (Pollack 2006). 393

19 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen 2003 Dette ville indebære lettere at kunne handle med andre lande, at opnå demokratiogandrerettigheder,samtatfåkonstruktivpolitiskindflydelse. Det er en udbredt antagelse, at der er tæt på fuld støtte til atomprogrammetideniranskebefolkning(sef.eks.vick2006;bahgat2006). Blandt de vigtigste konkrete grunde anføres national selvfølelse, ønske om modernisering,tilstedeværelsenafatommagterinabolaget,samterfaringerne frairaksinvasioni1980(abedin2006).enrækkeforholdgørimidlertid,atden tilsyneladende opbakning til atomprogrammet bør tages med forbehold: For det første har det iranske regime italesat en diffus fremstilling af atomprogrammet, der ikke sondrer mellem den civile og militære dimension. Fordetandetharregimetskærpetcensurenpådebatten.Fordettredjetyder enrækkekilderpå,atstøttenmåskeikkeersåudtalt,isærikkenårdersondres mellem den civile og den militære dimension. For det fjerde findes der ikke pålidelige undersøgelser af, hvordan den iranske befolkning ser på forholdet mellem en overskridelse af kernevåbentærsklen og prisen herfor 9 (Herzog 2006). Deniranskekursindebærerdesudeneninteressei,atIrakikkeudviklersig tilenstørre,fungerendemagt evt.ialliancemedusa.dettetilsigerstøttetil irakiske oprørere og forsøg på at holde gryden i kog. Samme interesse blev plejet under Libanon"konflikten 2006, men politikken fik et knæk med den relativesvækkelseafhizbollah,dervaretvæsentligtinstrumentiheri.endelig hariraneninteresseiatseislamistiskeoppositionervokseidearabiskelande ogsvækkedissesregeringer. Figur 1: Iran Iran Generelle betingelser USA-tilstedeværelse Negativt for styret; kompensation gennemskærpetkernevåbenstrategi Demokratiserings-vinde og Negativtforstyret dagsorden Selve forandringsprocessen Irangrundlæggenderobust Det internationale engagement Negativt Styrkeparametre Kapabiliteter Ikke direkte påvirkede, men i forvejen svækkede, og de konventionelle kapabiliteterstærktdevaluerede USA-alliance Ikke mulig aktuelt set, men USA som 9 SeHerzog(2006)forennuanceringafstøtte"synspunktet. 394

20 Den mellemøstlige magtbalance efter Irak-krigen 2003 modstander kommet meget tættere på. Kræveriranskeindrømmelser Regionale og internationale Begrænsede ingen statslige alliancer regionale/internationale muligheder, søger i stedet langt væk og på substatsligt niveau (shia"sunni"røre, Arab Street via anti"amerikanisme og anti"israel Evne til tilpasning Blandet med aktuel vægt på negativ vurdering økonomien meget svækket (korruption, stor uformel sektor, forvredet banksektor, manglende investeringer) politisk system i krise indadtil og udadtil (demokratisk set" back) Særlige forhold Andet Tærskelstatus; stor stat med store generellepotentialersamtolie Iranharoplevetikkeblotatværeudensupermagtsalliancesiden1979,men ogsåatværeietdecideretmodsætningsforholdtilusa.atusakomsåfysisk tæt på Iran i 2003, indebar derfor en markant svækkelse af Iran. Samtidig var de iranske alliancemuligheder i regionen begrænset til Syrien, der også er betragtelig svækket, så den iranske alliancepolitik udviklet sig noget specielt: Iran har i stedet søgt alliancepartnere så fjernt som i Latinamerika (aljazeera.net,12.marts2005;msnbc.com,17.september2006),samtiformaf ikke"statsligeaktøreridenarabiskeverden. Iran er således blevet markant svækket efter 2003, men har store potentialer og sin tærskelstatus, der hidtil har udgrænset alternative tilpasningsstrategier. Omfattendeøkonomiskesanktioner(àlaPollack"modellen)kunneværeet modtræk, men der er usikkerhed om, hvor stor gruppen af demokrater" entreprenører egentlig er, og hvordan entreprenør"gruppen vil reagere på omfattendeøkonomiskesanktioner. Irak Irakblevudsatforengennemgribendeforandringmeddenamerikansk"ledede koalitioni2003.saddamhussein"regimet,derhavdesiddetsiden,blevvæltet, og det eksisterende politiske, ideologiske, økonomiske og sikkerhedspolitiske grundlagforsvandt.irakskapabiliteterblevpåvirketiomfattendeomfang:det irakiske territorium blev atter samlet efter tiden med FN s sikre zone for 395

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Sten Rynning, professor, Leder, Center for War Studies, Syddansk Universitet Atlantsammenslutning, sikkerhedspolitisk seminar, 28 okt 2015 Etik og globalisering

Læs mere

color> Efter alt at dømme bliver der endnu mere krig i Mellemøsten

color> Efter alt at dømme bliver der endnu mere krig i Mellemøsten Første fase i krigen mod Islamisk Stat er ved at være overstået. 15. oktober, 2017 Lars Erslev Andersen om de kommende måneder: color> Efter alt at dømme bliver der endnu mere krig i Mellemøsten Kampen

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Den strategiske alliance mellem Iran, Syrien og Hizbollah og dens betydning for

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling:

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling: 1. Indledning: Relevans, problemstilling og synopsens opbygning Hvem er fjenden? Det er et af kernespørgsmålene indenfor I.P.-teori. I denne synopsis vil jeg redegøre for to forskellige fjendebilleder:

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Mellemøsten og klimaforandringerne

Mellemøsten og klimaforandringerne dfdf ANALYSE December 2009 Mellemøsten og klimaforandringerne Martin Hvidt Verdens statsledere og klimaforhandlere samt demonstranter og pressefolk er netop nu samlet til klimatopmødet i København, hvor

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Københavns Universitet. Vejen til tryghed Hansen, Birthe; Jensen, Carsten. Publication date: 2006

Københavns Universitet. Vejen til tryghed Hansen, Birthe; Jensen, Carsten. Publication date: 2006 university of copenhagen Københavns Universitet Vejen til tryghed Hansen, Birthe; Jensen, Carsten Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Hvorfor opfatter USA Irak som en trussel? Major Peter Sangiorgio

Hvorfor opfatter USA Irak som en trussel? Major Peter Sangiorgio Hvorfor opfatter USA Irak som en trussel? Major Peter Sangiorgio December 2002 1 HVORFOR OPFATTER USA IRAK SOM EN TRUSSEL? Indledning. Der har siden 11. september 2001 været et stadig stigende ønske i

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag - Trilemmaet i Angola: økonomisk vækst, lighed og kampen for demokrati

Bilag - Trilemmaet i Angola: økonomisk vækst, lighed og kampen for demokrati Bilag - Trilemmaet i Angola: økonomisk vækst, lighed og kampen for demokrati Indhold 10.1 Lorenz og Gini-data del 1... 2 10.2 Lorenz og Gini-data del 2... 3 10.3 BNP pr. indbygger... 4 10.4 Resume... 5

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc university of copenhagen University of Copenhagen Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

København bedst til business

København bedst til business Page 1 København bedst til business Anne Kjærholm Investor Development Director, Copenhagen Capacity Page 2 Copenhagen Capacity Region Hovedstadens officielle investeringsfremmeorganisation med et budget

Læs mere

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Tabel 1. Spørgsmål inkluderet i legitimitetsindeks fra World Values Survey, bølge 6, 2010-2014 Dimension Spørgsmålsformulering

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Danmark i krig. Nikolaj Petersen: Dansk Udenrigspolitiks Historie 6 (2006), s og Danmarks Krigshistorie 2, (2010), s

Danmark i krig. Nikolaj Petersen: Dansk Udenrigspolitiks Historie 6 (2006), s og Danmarks Krigshistorie 2, (2010), s Danmark i krig Danmark i krig bygger helt overvejende på oplysninger, der er let tilgængelige, blandt andet på Folketingets, Forsvarsministeriets og FN s hjemmesider samt i dansk og international presse.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Studiestøtte og social mobilitet i Norge

Studiestøtte og social mobilitet i Norge Studiestøtte og social mobilitet i Norge Notatet samler norske og internationale undersøgelser om det norske studiestøtte- og uddannelsessystem, særligt med fokus på social mobilitet og gennemførelse.

Læs mere

Giver det (fortsat ikke) mening at tale om demokratisk udvikling i Mellemøsten? en dobbeltbogomtale

Giver det (fortsat ikke) mening at tale om demokratisk udvikling i Mellemøsten? en dobbeltbogomtale Bogomtale Juni 2010 Giver det (fortsat ikke) mening at tale om demokratisk udvikling i Mellemøsten? en dobbeltbogomtale (Peter Burnell and Richard Youngs (eds.): New Challenges to Democratization, Routledge

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Managing Risk Enabling Growth Through Compliance! Alex Sinvani Copenhagen, 30.10.2012

Managing Risk Enabling Growth Through Compliance! Alex Sinvani Copenhagen, 30.10.2012 Managing Risk Enabling Growth Through Compliance! Alex Sinvani Copenhagen, 30.10.2012 Headline are written here in one line Section title (Arial Regular, 24/26 pt) Second section title Third section title

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

AT HJÆLPE FORÆLDRE TIL AT HJÆLPE DERES BØRN RESULTATER FRA ET LODTRÆKNINGSFORSØG FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN RAMMERNE FOR PROJEKTET

AT HJÆLPE FORÆLDRE TIL AT HJÆLPE DERES BØRN RESULTATER FRA ET LODTRÆKNINGSFORSØG FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN RAMMERNE FOR PROJEKTET AT HJÆLPE FORÆLDRE TIL AT HJÆLPE DERES BØRN RESULTATER FRA ET LODTRÆKNINGSFORSØG SYDDANSK UNIVERSITETS BØRNESPROGSKONFERENCE D. 20. JANUAR 201 SIMON CALMAR ANDERSEN PROFESSOR, FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN

Læs mere