Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen"

Transkript

1 Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

2 ! Leder Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: Fax Hjemmeside: Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag Fredag Telefontid: Mandag til fredag Dommervagt: Telefon i turneringsperioden: Lørdag Dommerhjælpen: Ken Foltmar - Redaktion: Administrationschef Jan Kristensen, salgsassistent Lise Skaaning, journalist Niels Jørgen Larsen, journalist Jan Løfberg og journalist Espen Bidstrup. (Ansvarshavende: Henrik Ravnild) Annoncer: Lise Skaaning Foto: BLJ-Foto v/brian L. Jensen Fotograf Dan Møller Udgivelsesterminer: Ultimo februar, primo maj, medio september og ultimo november. Abonnement: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via: Oplag: stk. Layout og tryk: Atlas-Plæhn Grafisk A/S, Kirstinehøj 63, 2770 Kastrup, Forsidefoto: Malthe - Foto: Mikael Pedersen. Af: Henrik Ravnild Så er frosten ved at være afløst af forår, og græsplænerne begynder så småt at få farve. Det har været en lang vinter og mange programsatte kampe er udsat på grund af vejret, men det ville have været meget værre, hvis vi ikke havde fået kommunerne til at investere massivt i kunstgræsbaner. Der er dog fortsat lang vej førend vi kan sige, at banekapaciteten er tilfredsstillende. Navnlig i de nye by-udviklede dele af hovedstaden som Ørestaden, Sydhavnen og Nordhavnen mangler der i den grad idrætsfaciliteter, men jeg har en tyrkertro på, at vore politikere er opmærksomme på manglerne, og nu er der jo kommunevalg inden vi rigtig får set os om. Vær opmærksom på dine politikeres holdninger til idrætten inden du sætter krydset til november. Vi vil holde politikerne op på ethvert tilsagn, og vi vil forsøge at aftvinge politikerne holdninger og visioner for idrætten i hovedstaden, blandt andet ved at afholde møder med alle politikerne både i åbne fora og mere direkte. Sammen har vi en stor opgave foran os. Ellers er dagligdagen mens denne leder skrives fyldt helt op med den konflikt dommerne skabte i slutningen af marts måned. Tænk at en samarbejdspartner, DFU, kunne finde på at true med konflikt og strejke i bedste arbejdsmarkedsstil. For at forstå problematikken er der nogle grundlæggende forhold, der skal belyses. DBU og DFU har i mange år haft en samarbejdsaftale, hvor den vigtigste bestemmelse var, at DFU ville sikre, at der var dommere til rådighed for DBU og lokalunionerne. Yderligere var der en aftale om størrelsen af den omkostningsgodtgørelse, dommerne måtte modtage uden at skulle svare skat af beløbet. Begge aftaler var indgået til udløb i 2014, dog således, at begge parter kunne opsige aftalerne med 6 måneders varsel til udgangen af Endvidere var der mulighed for at drøfte størrelsen af omkostningsgodtgørelsen, hvis SKAT i perioden hævede maksimumsgrænserne. Det skete rent faktisk i efteråret 2012, og på DFU s foranledning var der nogle korte drøftelser om regulering af vederlaget, dog således at DBU ønskede at fastholde niveauet i aftalen for Det var åbenbart ikke acceptabelt for DFU, der herefter opstillede ultimative krav til vederlagets størrelse, herunder at manglende accept fra DBU ville medføre konflikt samt en opfordring direkte til DFU s medlemmer, alle landets dommere, om at gå i strejke pr. 1.april. Det er en klokkeklar misligholdelse af samarbejdsaftalen, hvorfor DBU valgte at ophæve aftalen, og i stedet tilbyde dommerne at de kunne dømme direkte under DBU s lokalunioner som DBU-dommere. DBU har ingen udeståender med den enkelte dommer, alene med deres overordnede organ DFU, og det var derfor misforstået loyalitet, når visse dommere fortsat bakkede DFU op. Man kan ikke have respekt for en organisation med frivillige medlemmer, der opfordrer dens medlemmer til at strejke! Det er helt uforeneligt med frivillighedens idealer. DBU København respekterer fuldt ud, at dommerne ønsker at være medlem af den lokale dommerklub, KFD, og jeg forventer da, at vi kan fortsætte et godt og udbytterigt samarbejde i København på områder som udvikling, uddannelse og indrangering, men det fordrer naturligvis, at dommerne respekterer at være dommere under DBUK. Jeg er sikker på, at når denne konflikt har fundet sit naturlige leje, vil den enkelte dommer ikke kunne registrere forringelser, tværtimod. Heldigvis for fodbolddanmark mødtes DBU's og DFU's ledere fredag den 5. april og blev enige om en 21- punkts plan. Den skal nu forhandles endeligt på plads over sommeren, men det er skønt som unionsformand at kunne fortælle vore klubber, at dommerne nu ikke længere kan true med at strejke. De kan naturligvis fortsat være medlem af en dommerklub, og det opfordrer jeg da også dommerne til at være. Det er vigtigt at deltage i alle de sociale tiltag, en dommerklub kan tilbyde. Det har berettiget skabt stor frustration for alle klubber her i opstartfasen, men jeg håber, at I forstår nødvendigheden af DBU s beslutninger. Og så må alle læserne have en rigtig god sommer. 2 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

3 I dette nummer 02 Leder 02 Praktiske oplysninger 04 Første kvinde i Valby Boldklubs bestyrelse 06 Oasen på Nandrupsvej 08 Portræt af en Landsholdspiller 13 William Kvist udfordrer i sit spil 18 Ny medarbejder i DBU København 20 Fodbold fitness 22 Da der var søm i støvlerne 38 Fodboldens personlige sponsor 40 Lockout-fodbold i Boldklubben Union 42 DBU København skaber Career & Communication Camp for unge 44 Amager Fodbold Akademi 48 Rammerne for ny dommerfremtid på plads 50 Ex-landsholdsspiller U8 træner i Valby Boldklub 52 Nyt fra Historisk Udvalg 54 DBU Street CPH 58 Indkast 8 40 Foto: Anders Kjærbye. Foto: BK Union. TEMA 26 Når du ikke er en del af fællesskabet 29 Kløvermarken kæmper for klublivet 32 Klar - Parat - Fodbold 35 Portræt af Brønshøj Boldklub 48 Foto: Anders Kjærbye.! Deadline til næste nummer: Den 14. august Indlæg kan fremsendes på . Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 3

4 Første kvinde i Valby-bestyrelse: Mangfoldigheden giver bedre resultater Af: Niels Jørgen Larsen 23-årige Mariam Loubani meldte sig selv, da Valby Boldklub søgte en formand for klubbens fire damehold. Hun kalder sig selv en pige med meninger og er parat til at bidrage med nye kompetencer i bestyrelsesarbejdet. -Det er specielt, at jeg er det første kvindelige bestyrelsesmedlem i 100 år. Det er jeg meget stolt af, men man kan også sige, at det er på tide. For en bestyrelse skal være fuldendt, skal der være både mænd og kvinder og med forskellig alder og baggrund. For når forskellige typer er med - hvad enten det er etnisk baggrund, uddannelse eller lign. - er der flere kompetencer at trække på. Jeg tror at mangfoldigheden giver bedre resultater, idet man ser tingene med anden dimension, som vil resultere i positiv udvikling af fodboldklubben. Sådan forklarer 23-årige Mariam Lou- Foto: Dan Møller. Mariam Loubani. 4 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

5 bani, der er nyvalgt til bestyrelsen i Valby Boldklub af 1912 som dameformand. Hun meldte sig selv til tjansen i bestyrelse, hvorefter en anden kandidat i stedet tog en suppleantpost. Mariam Loubani er færdiguddannet handelsøkonom og i gang med en bachelor i international handel og markedsføring, samtidig med at hun arbejder hos Analyse Danmark. Om sin egen baggrund og indgang til at spille fodbold fortæller hun: -Jeg er oprindeligt palæstinenser, født i Libanon, men opvokset i Hjørring, så jeg er vendelbo! Jeg har selv spillet fodbold i lidt over 10 år, startede som lilleput i LUIF Hjørring, flyttede til København i 2009, startede med at spille hos Nørrebro United, men der faldt jeg ikke så godt ind, så kom jeg i april sidste år til Valby Boldklub og blev hurtigt glad for det. Ønsker ansvar og indflydelse Valby Boldklub har haft damefodbold på programmet i snart 25 år, i denne sæson råder man over fire 7-mandshold. Det er en overvejelse igen at skabe et 11-mandshold, men det har den ny formand endnu ikke drøftet med holdene. Om grunden til at gå ind i klubarbejdet, siger Mariam Loubani: -Fordi jeg er en pige med mange holdninger - jeg har en mening til alt og kan godt lide at have ansvar og indflydelse - så synes jeg at det kunne være rigtigt spændende at være med til at sætte dagsordenen for især dameafdelingen, som er vokset på det seneste. Derudover er bestyrelsen i besiddelse af nogle kompetente mænd, som jeg kan lære noget af, og bestyrelsesarbejdet vil give mig nogle kompetencer, som jeg vil kunne bruge både i sociale- og erhvervsmæssige sammenhænge. Mariam Loubani er klar til de opgaver, som venter: -Mit ansvar bliver at have kommunikationen på tværs af de fire hold, vi bruger meget hinanden, støtter og hjælper hinanden, hvis der mangler spillere. Og så opfylde de enkelte holds ønsker og behov og tage det med til bestyrelsen. Jeg skal sikre, at alle først og fremmest syntes det er sjovt og spændende at spille fodbold i Valby Boldklub og gerne finde og fastholde spillere og være vejviser for trænere og ledere. Usikker fremtid En særlig udfordring er faciliteterne: -Det er en af de ting, der fik mig med. Det startede med, at jeg brokkede mig, bl.a. over vores omklædningsfaciliteter, som vi nærmest ikke har. Det vil jeg gerne have lavet om på. Der er ikke omklædningsrum i klubhuset på Værkstedsvej, herrerne krydser vejen for at benytte faciliteter på Grønttorvet, og klubbens ønsker om forbedrede forhold bremses af tvivlen om hvor længe man kan få lov at blive på det nuværende areal og hvad der skal ske generelt omkring det store areal, grønttorvet ligger på. -Vi ved ikke hvad der kommer til at ske med vores placering og kan kun håbe på det bedste. Håbe på at kommunen kan se det gode klubben kan bidrage med hvad angår det sociale i Valby. Vi er en klub, der rummer forskelligheder. Her er der plads til alle, uanset køn, alder, etnisk baggrund, religiøse overbevisning og ikke mindst (ambitions) niveau. Mariam Loubani vil udover at varetage dameafdelingen også meget gerne bidrage til det øvrige klubarbejde med at udforme målsætningen for klubben og få samlet et værdisæt. -Som den yngste i bestyrelsen er jeg også den eneste studerende, og her vil jeg kunne bidrage med en del i form af teori fra mit studie, hvad angår strategi og det organisatoriske som helhed. Spillerne på de fire damehold i Valby Boldklub bor spredt i København, selv bor Mariam Loubani på Amager. -Der er en grund til, at vi har valgt Valby Boldklub, fordi klubben har noget at byde på som vi ikke ser andre steder, vi er så tætte på hinanden, vi er alle venner og mødes også udenfor banen. Vi har fælles arrangementer med herrerne også, som samler hele klubben. Der bliver i Valby Boldklub taget hensyn til det enkelte individs ønsker hvad angår fodbold og skabt langvarige relationer/venskaber. Mariam Loubani føler sig godt hjemme i den ny funktion i klubben: -Jeg vil takke bestyrelsen for at have taget rigtig godt imod mig. Sjovt, at der i det seneste møde var blevet dækket op med pink pynt, det var meget sødt! KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 5

6 Oasen på Nandrupsvej Af: Espen Bidstrup Myldretiden på Frederiksberg er et organiseret kaos af busser, biler og cyklister, der kæmper en indædt kamp for at komme først. På Nordre Fasanvej slanger bilkøen sig langsomt af sted. Inde bag ruderne sidder utålmodige bilister med ét mål for øje at komme hjem. Men blot få meter fra kaosset tæt på krydset mellem Nordre Fasanvej og Nyelandsvej gemmer sig en dejlig grøn oase. Her spilles der fodbold. Mellem højhuse, der beskytter banen mod larmende bilhorn, cykelhorn og tudende sirener fra gaden, ligger Oasen på Nandrupvej. Behov for flere fodboldbaner Det er en kunstgræsbane med masser af plads til børn og unge. Den blev officielt indviet i september 2010 og skulle oprindeligt kun bruges til rugby. Sidenhen er den også taget i brug til fodbold, og nu spilles der både med den ovale og runde bold til stor gavn for fodboldglade sjæle. Flere fodboldspillere i fremtiden At banen er taget i brug er også et udtryk for en stigende efterspørgsel på fodboldbaner. Befolkningstallet i København vokser frem mod år 2025 med nye københavnere, samtidig er DBU Københavns medlemstal på blot fem år steget med knapt aktive fodboldspillere. Behovet for at etablere nye baner, som den på Nand- rupsvej, er derfor stort. For banen er med til at give københavnerne et frirum fra storbyens pulserende liv. Og når man træder ind på området ved Nandrupsvej og oplever det liv der udfolder sig, kan man ikke lade være at tænke på, at politikkerne forhåbentlig i endnu højere grad vil afsætte økonomi på budgetterne til flere oaser rundt om i byen. For fodbold skaber glæde hos både børn og forældre. Institut for Idræt ved Københavns Universitet har de seneste år fremvist talrige videnskabelige undersøgelser, der 6 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

7 byplanlægningsprocesserne rundt omkring i byen. Ørestaden er blot et eksempel på et område, hvor der ikke er nok fodboldbaner tilgængelige. Nyt initiativ I den forbindelse igangsatte DBU København for nylig et initiativ, hvor alle havde mulighed for at byde ind med input til, hvordan der kan etableres nye baner i København til glæde for klubber og spillere. Alle indslag er sidenhen indsamlet i et idékatalog, som vil blive præsenteret for de københavnske politikere. Os, der holder af fodbold, kan derfor kun håbe på, at de gode intentioner fra politikerne de seneste år, vil blive fuldt op med nye projekter, der imødekommer den stigende interesse og befolkningsvækst i København. Tilbage på Nandrupsvej går livet sin gang, her tænker man hverken på myldretid eller fremtidig befolkningsvækst. Her er børnenes fokus på driblinger, tacklinger og masser af mål. Foto: Brian Lindberg Jensen. i København dokumenterer sammenhæng mellem fodbold og sundhed. Også derfor er der god grund til at afsætte flere midler til etableringen af nye baner i København. Fodbold forbedrer sundhedstilstanden og livsglæden hos københavnerne. At få nye baner, som den på Nandrupsvej, har derfor betydning for langt mere end bare klubberne, men for byen som helhed. Selvom der i dag er mange positive tiltag fra politikernes side i forhold til at forbedre rammerne for fodbolden, kan man stadig savne, at idrætsfaciliteter bliver en mere integreret del af Foto: Brian Lindberg Jensen. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 7

8 Portræt af en landsholdspiller: Cecilie B. S På vej til EM i Sverige 2013 Af: Espen Bidstrup Cecilie B. Sørensen fra københavnerklubben B93/HIK/Skjold står foran en af de største oplevelser som fodboldspiller. Hun skal til EM-slutrunde. Da Cecilie blev ringet op af landstræneren, var det kulminationen på flere års hårdt arbejde på grønsværen. Hun startede med fodbold i Måløv som 6 årig. I dag, 20 år senere, er hun landsholdsmålmand. At spille for A-landsholdet er en drøm for mange unge mennesker i Danmark. I december 2012 blev den drøm til virkelighed for 26 årige Cecilie B. Sørensen, der til daglig spiller i klubben B93/HIK/Skjold. Opkald fra landstræner Det kom som noget af en overraskelse for københavneren, da hun fik et opkald fra landstræner Kenneth H. Møller, der fortalte, at hun var udtaget til en træningslejr i Brasilien. Cecilie taler om opkaldet, der kom for mere end et år siden, som om hun knap har forstået det endnu. Hun havde netop bestilt en rejse med kæresten til Mexico, og måtte med kort varsel aflyse ferien med solbadning og sombreros til fordel for en tur til fodboldens hjemland, Brasilien. Det var vildt at blive ringet op og få at vide, at jeg var udtaget til landsholdet. Jeg havde egentlig lagt drømmen om at komme med på A-landsholdet lidt på hylden. Men da Kenneth (landstræner, red.) ringede og spurgte, om jeg ville med, var jeg ikke i tvivl., siger Cecilie B. Sørensen. Det valg har hun ikke fortrudt, for nu står hun foran en af de største oplevelser indenfor fodboldverdenen - deltagelse ved EM slutrunden Til juni drager hun sammen med resten af kvindelandsholdet til Sverige. EM bliver karrierens absolutte højdepunkt. Cecilie fortæller om hvordan hun som lille pige startede i Måløv. Sidenhen gik turen til Skovlunde, for derefter at ende, hvor hun er nu, nemlig i B93/HIK/Skjold. Som ganske ung viste det sig, at Cecilie havde et talent for at stå på mål. Det var derfor ganske naturligt, at hendes store forbillede blev Peter Schmeichel, der som bekendt imponerede under EM i Sverige i Her 21 år efter er det Cecilie s tur til at gå i fodsporene på hendes store idol. Åbningskamp mod Sverige A-landsholdet tager til Sverige med en målsætning om at gå videre fra gruppespillet. I gruppen møder de Sverige, Italien og Finland. Der venter en særdeles vanskelig åbningskamp d. 10. juli, når de møder værterne fra Sverige, der foruden at være på hjemmebane, tilhører den absolutte verdenselite. Sverige er rigtig gode, så vi skal ramme dagen for at slå dem. Men omvendt er det en åbningskamp, og der er et større pres på de svenske værter, der skal præstere på hjemmebane. Det må vi se, om vi kan udnytte. Finland og Italien bør vi derimod vinde over. Der forventes mange tilskuere på lægterne til åbningskampen mod værterne. Men Cecilie er sikker på, at de danske kvinder kan modstå presset fra tilskuerne. Træningslejren i Brasilien var en stor oplevelse. Vi mødte blandt andet Brasilien, der havde omkring tilskuere på lægterne. Det var en lille forsmag på, hvad der kan være i vente i vores åbningskamp. Eneste københavner på landsholdet Cecilie spiller til daglig i fusionsklubben B93/HIK/Skjold, der ligger i 3F ligaen. Klubben blev stiftet forrige sommer, og til trods for den unge alder, har de altså allerede fået deres første landsholdsspiller. Udover hende består landsholdet af spillere fra Brøndby, Fortuna Hjørring og fra udlandet. Klubben har således god grund til at være stolt af Cecilie, der til trods for en overvægt af spillere fra kontraktklubber på landsholdet, alligevel har formået at slå igennem. Fortuna Hjørring og Brøndby er kontraktklubber og kan derfor tilbyde bedre rammer for spillerne. Og de klubber er springbræt for at komme til udlandet. Derudover er vi en relativt ny klub, så vi skal have tid til at spille holdet ordentligt sammen, før vi måske ser flere landsholdsspillere herfra. For der er rigtig mange dygtige spillere også uden for disse to klubber. 8 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

9 rensen Foto: Anders Kjærbye. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 9

10 At Cecilie skulle bryde igennem til A- landsholdet er derfor i sig selv en flot præstation. Hun træner fem til syv gange om ugen, samtidig med hun passer studiet ved siden af. Hendes travle hverdag vidner om, at hun er en pige, der arbejder hårdt for at nå sine mål. Det betyder derfor meget for hende, at hun har opbakning fra venner og kæreste. Foto: Anders Kjærbye. Mine studiekammerater har kun givet positive tilkendegivelser på, at jeg bruger så meget tid på fodbolden. De synes, at det er fedt at gå i klasse med én, der spiller for det danske landshold. Min kæreste kan godt synes, at det er hårdt, at vi skal undvære hinanden i længere perioder. Især på længere træningsophold, som det i Brasilien. Men der er stor opbakning fra baglandet. Håber på støtte til EM Kvindelandsholdet får ikke samme opmærksomhed i medierne som herrerne. Og selvom Cecilie er blevet udtaget til A-landsholdet er det ikke sådan, at hun pludselig bliver genkendt på gaden. Jeg er ikke blevet stoppet på gaden endnu, og folk er ikke kommet over for at ville tage billeder. Der er vi slet ikke i Danmark, siger hun grinende inden hun forsætter. Men vi er begyndt at mærke en stor interesse frem mod EM i Sverige. Derfor håber vi, at rigtig mange vil tage turen derover for at støtte os. Det får vi virkelig brug for. I håbet om at få mest mulig støtte til kvinderne, har DBU arrangeret bustransport til de danske landskampe i Sverige, så tag og hop på bussen, for hvem ved om Cecilie og resten af kvindelandsholdet her 21 år efter triumfen på Nya Ullevi i 92 vil gentage det historiske øjeblik og på ny løfte trofæet på vegne af Danmark. Herfra krydser vi fingre. 10 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

11 Indstil en frivillig træner, chauffør, kridtmand, bolddreng, formand, holdleder, kasserer, er, pølsemand... og vind et sponsorat Vi uddeler er 100 sponsorater til danske fodboldklubber Frivillige gør en kæmpe indsats for dansk fodbold. Indstil den frivillige, der gør mest for klubben. Såkan det være, at I vinder træneruddannelse, nelse, en fodboldevent, spil- lertøj eller træningsudstyr til en værdi af kr. På danskebank.dk/100frivilligenk.dk/100frivillige kan du se mere om sponsoraterne, øvrige præmier, juryen og hvordan du indstiller en frivillig i den landsdækken- de konkurrence. danskebank.dk/100frivillige præsenteresisa samarbejde amarbejdemedmed DBU og DBU Lokalunioner KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

12 12 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

13 William Kvist udfordrer i sit spil Den 27-årige landsholdsspiller har sat sig nye mål for fodboldkarrieren. Mindre fokus på frygten for at lave fejl og en mere offensiv tilgang til spillet, er de næste udviklingstrin for William Kvist. Af: Kristian Boye, Sport Executive To gange valgt til årets fodboldspiller i Danmark, styrmand og viceanfører på det danske landshold, samt stamspiller på VfB Stuttgarts bundesligahold. Mange vil nok mene, at det kører ganske fint for William Kvist og hans karriere. Det gør det, men det er ikke nok for William Kvist. Inde i ham brænder en evig nysgerrig ild efter at udvikle sig til en endnu bedre spiller. Sammen med mentaltræner Christian Engell evaluerer midtbanestyrmanden jævnligt på karrieren. Efter halvandet år i Stuttgart er han klar til at udfordre sig selv mere i Stuttgart og på landsholdet. Jeg har haft fokus på at finde min plads på holdet i Stuttgart. Jeg er rigtig god på de defensive områder, men nu har jeg lyst til at udvikle mig mere som fodboldspiller, så jeg kan udvikle mig til en bedre version, siger William Kvist til Sport Executive. Bange for fejl Fokus har været på at undgå at lave fejl. Det vil den 27-årige dansker nu lave om på. Ikke fordi han har planer om at lave flere fejl. Men han vil mentalt set have en anden tilgang på banen. Definere, dyrke og forbedre de ting ved fodboldspillet, der gør ham glad. Det handler om at få flere direkte løb med bolden ind i mit spil. Prøve at styre spillet mere fra midten af banen og få sendt flere gode afleveringer frem i banen, siger han. Det er tydeligt at høre på William Kvist, Foto: Anders Kjærbye. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

14 14 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 Foto: Anders Kjærbye.

15 at han har lagt en plan. Det har han været god til, lige siden han som 19- årig blev en del af FCK-truppen og mødte mentaltræneren Christian Engell. Det vender vi tilbage til. Men først skal vi høre om, hvorfor det der med at lave fejl spiller en stor rolle for midtbanedynamoen på det danske landshold. Så skal vi tilbage til barndommens grønsvær. Ikke de første mange år med børnefodbold i Thorsager Rønde Idrætsforening og de første ungdomsår i KB, hvor fodbold bare var en leg. Men efter et udtagelsesstævne i Vejle begyndte fodbold at blive alvor for den da 14- årige William. Efter udtagelsesstævnet i Vejle kom jeg på U15-landsholdet, og så blev fodbold lige pludselig meget vigtigt og mere end bare en leg. Det var egentlig ikke specielt sjovt, men mere en karriere, fortæller han. Misforstå nu ikke William Kvist. Han er glad og stolt over sin fodboldkarriere. Men når han nu i dag får chancen for at sidde og se tilbage på ungdomsårene og kampen for at blive udtaget til ungdomslandsholdene, så er der ting, han ærgrer sig over. Det er sin egen lidt defensive indstilling til tingene, som ramte ham mentalt og har forfulgt ham gennem årene. I stedet for at have en yes-følelse, så tænkte jeg hele tiden meget på ikke at lave fejl. Frygten for at ryge af holdet gjorde, at jeg hele tiden passede på. Jeg kunne godt have tænkt mig at have nydt det mere og haft en mere glad og offensiv indstilling til det. Indstillingen udviklede mig ikke nok, siger han. Sæt da spørgsmålstegn Det er lidt af et paradoks, for der er sikkert mange tilskuere, der nyder den store sikkerhed i William Kvists spil. Udviklet af den store fokus på at undgå fejl. Men det er også et billede på en dansk fodboldspiller, som i sit voksne fodboldliv hele tiden stiller spørgsmålstegn ved tingene og prøver at rykke ved sine egne grænser. Det tog for alvor en drejning, da William Kvist som 19-årig mødte Christian Engell. Mentaltræneren var i gang med studieopgave i idrætspsykologi. Her fandt drengen fra Rønde en helt ny verden, som har haft en afgørende betydning for hans karriere. Christian Engell lærte mig at stille spørgsmålstegn til at de ting, jeg gjorde. Hvorfor spiser du det? Hvorfor træner du det? Pludselig blev jeg langt mere bevidst om de valg, jeg foretager mig. Før fulgte jeg bare med holdet ind, når de gik ind. Nu havde jeg selv en plan, så jeg blev ude bagefter og selvtrænede, siger William Kvist med tydelig begejstring i stemmen. Det vækkede min nysgerrighed, og den har jeg haft lige siden. For lidt taktik De to lagde også sammen en plan, da William Kvist skiftede FCK-trøjen ud med VfB Stuttgarts i Bundesligaen i sommeren Et klubskifte, der har budt på mange overraskelser for en dansker, som er professionel med stort P, og nogle gange kan undre sig over den tyske tilgang til tingene. Det har været en stor omvæltning at komme til tysk fodbold, og det første halvandet år har været meget krævende. Dels har jeg skulle lære at acceptere, at man hernede stadig tror mere på kvantiteten af træningen i stedet for kvaliteten, siger han. Den første tid brugte William Kvist meget tid på at komme rundt og tale med alle spillerne, så han følte, at de havde en relation til hinanden, og det, føler han selv, har givet en nemmere start. Det gør det også nemmere, når han i dag hundser rundt med sine medspillere under kampene. Det er tydeligt at se, at der bliver lyttet til danskeren under kampene. Måske det skyldes, han kommer fra en anden taktisk skoling i Danmark end i Tyskland, hvor spillerne ikke virker så stærke på det felt. Spiller for spiller er Stuttgart individuelt stærkere end FCK. Men det har overrasket, at der mangler noget på det taktiske område. Nogle gange kan det godt virke, som om de tyske hold bare går ud og spiller, siger han. Til gengæld er niveauet utrolig højt. Hver kamp i Tyskland er virkelig en kraftanstrengelse hele vejen. Der kunne godt være nogle kampe i Superligaen, hvor vi kunne sætte den på cruise control, når vi var foran 2-0 eller 3-0. Med hvidt brød En hverdag på Stuttgarts træningsanlæg i vinterpausen er hård kost, og William Kvist har haft svært ved at vænne sig til det. Personligt tror han mere på kvalitet frem for kvantitet i træningen. Det har været en hård omstillingsproces i det sydtyske med en opstart, som dagligt byder på næsten fem timers træning seks ud af ugens syv dage. Man kan mærke det i led, muskler og i hovedet. Folk har spurgt, om jeg er kommet i bedre form, og det synes jeg faktisk ikke, siger han. Det kræver masser af energi til kroppen med den store mængde træning. Det ses også på Williams morgenmad, som består af en kombination af nødder, æg og kød - samt yoghurt med müsli. Gerne tilsat en kop te. Til daglig kan han derfor godt undre sig over, hvordan de tyske spillere spiser. De er ikke så asketiske i deres kostvaner. De er meget glade for hvidt brød og nutella, og så bliver vi også tit tilbudt kage. På trods af den hårde træning og ty- En træningsdag på Stuttgart anlæg i opstartsfasen 7:30: En times fysisk træning i styrkerummet, hvor der arbejdes med stabilitetsøvelser. 10:30: 1,5 til 2 timers træning med sprint, løb og andre øvelser med bevægelse. Det kan være med vægte i form af slæder med ekstra kilo, der skal løbes med over banelængder. Herefter frokost. Derefter 1-2 timers spiltræning. Træningstid: Op til 5 timer hver dag 6 ud af 7 dage om ugen. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

16 skernes mærkværdige kostvaner nyder William Kvist fodboldtilværelsen i Stuttgart med stor intensitet og masser af tilskuere. Fravalgte den sikre vej Nu er han midtbanestyrmand i en stor klub. Men han har ikke glemt, at det ikke er så længe siden, at mange sagde til ham, at han kun kunne nå landsholdet og udlandet som højre back. Både klubtræner Ståle Solbakken og landstræner Morten Olsen rådede William Kvist til at satse på pladsen som højre back. Det var en hård tid, men jeg er utrolig stolt af, jeg stod fast og ville lykkes med at spille på den centrale midtbane. Jeg gik og overvejede det meget i et halvt år for at finde ud af, hvilket sæt værdier jeg ville leve efter, fortæller William Kvist. Men det var heller ikke uden risiko, Hvis jeg nu kun spillede i Hjørring i dag, så havde folk nok sagt, at det var dumt af mig. Det er nok det, jeg er mest stolt over i min karriere. At jeg turde stå ved mit mål og fik det til at lykkes. Igen giver han en del af æren til mentaltræner Christian Engell. Fordi William Kvist nu var i stand til at sætte ord på, hvad han ville med sin fodbold. For mig handler det ikke om penge og prestige. Det handler om glæden ved fodbold. Det havde måske været en nemmere vej at sige ja til at satse på backpladsen. Men nu vidste jeg, hvad jeg ville. Havde de spurgt mig to år, før jeg begyndte at arbejde med Christian Engell, så havde jeg nok sagt ja. FAKTA Foto: Anders Kjærbye Født: 24. februar 1985 i Rønde. A-landskampe: 35. U-landskampe: 42. VfB Stuttgart: 59 kampe. FC København: 219 kampe. Har du brug for at komme videre med Nyt design Ny profil Rådgivning Nye ideer eller bare en ny tryksagsleverandør Så har vi et stærkt 7-mands hold der kan hjælpe med, at sparke jeres virksomhed i den rigtige retning: Grafisk rådgivning Tryksagsløsninger Kopi- og printløsninger Internetløsninger Vi leverer naturligvis svanemærket og klimakompenceret tryksager. Udstillings- og eventmateriale KIRSTINEHØJ KASTRUP TEL.: KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

17 Træningsklar på 2 minutter! SELECT tilbyder nu en helt ny serie af udstyr til fodboldtræning på alle niveauer. Udstyret er fremstillet i høj kvalitet, og er velegnet til brug på både græs- og kunstbaner. Vi har sammensat fire forskellige træningspakker, der dækker de fleste behov. Herudover kan produkterne bestilles enkeltvis som supplement til pakkerne. Alle priser er ekskl. moms. TRÆNINGSPAKKE 1 2 stk. agilitystiger, 6 meter. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 6 stk. multitrænerstang. 12 stk. markeringskegler 999,- TRÆNINGSPAKKE 2 2 stk. agilitystiger, 6 meter er. 6 stk. træningshække, junior 15 cm.. 6 stk. træningshække, senior 30 cm. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 24 stk. multitrænerstang. 12 stk. multitrænerstang- holder med kliksystem. 24 stk. markeringskegler 2.299,- TRÆNINGSPAKKE ,- TRÆNINGSPAKKE 4 2 stk. agilitystiger, 6 meter. 6 stk. træningshække, Junior 15 cm. 6 stk. træningshække, senior 30 cm. 12 stk. koordinations- ringe, Ø60 cm. 12 stk. afleveringsporte. 12 stk. slalomstæn- ger. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 36 stk. multitrænerstang. 24 stk. multitrænerstangholder med kliksystem. 24 stk. mar- keringskegler NB: Gummibase til afleveringsporte og slalomstang er ikke inklu- deret i pakken, disse kan købes separat, så udstyret kan bruges på kunstgræsbaner. 5 stk. figurer med spyd, vælg mellem 160 og 180 cm. NB: Gummibaser er ikke inkluderet i pakken, disse kan købes se- parat, så udstyret kan bruges på kunstgræsbaner ,- Træningspakkerne fås hos din lokale Sport Direct forhandler. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

18 Ny medarbejder i DBU København DBU København har ansat Dan Pedersen som koordinator for udvikling og uddannelse. Han afløser Allan Kofoed, der bliver administrationschef hos DBU Bornholm. Dan Pedersen kommer fra en stilling som koordinator i FC Nordsjælland, hvor han har været ansat de sidste 4 år. Hos FC Nordsjælland har Dan opbygget og udviklet FC Nordsjællands klubnetværk, Fodbold Samarbejde Nordsjælland, hvor han har arbejdet med klub- og talentudvikling i Nordsjælland samt haft den daglige kontakt til FC Nordsjællands netværksklubber. Dan har bl.a. stået for FC Nordsjællands trænerkurser, fodboldstævner og fodboldskoler. Udover det daglige arbejde med netværksklubberne har Dan været en fast del af FC Nordsjællands medieafdeling. Tidligere har Dan Pedersen arbejdet som freelancejournalist for en række danske medier som Viasat Sport, Tipsbladet og fodboldmagasinet GOAL. Dan Pedersen er oprindeligt fra Mariager, men flyttede til København for 12 år siden. I dag bor han i Valby sammen med sin kæreste, Lene. Dan er 33 år gammel og har en kandidatgrad i Historie fra Københavns Universitet, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med dansk fodbold og idrætshistorie. 18 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

19 TILMELD DIN SKOLE ALLEREDE NU! TILMELD D ALLER DIN SKOL LEREDE NU! OLE A Ekstra Bladet og DBU er både glade og stolte over at præsentere verdens største og ældste skolefodboldturnering, der hvert år giver over fodboldspillende drenge og piger store oplevelser over hele landet. På ekstrabladet.dk/skolefodbold kan du allerede tilmelde din skole til den 52. udgave af Ekstra Bladet Skolefodbold, der giver bolden op efter sommerferien. Vi glæder os til en endnu en forrygende sæson med Ekstra Bladet Skolefodbold. Find os også på Tilbage i 1961 fik Ekstra Bladets sportsredaktør Julius Larsen, idéen til at etablere en fodboldturnering dturnering for skolehold. Siden da har de fleste af landets aller største fodbold-ikoner oner spillet med i turneringen med deres es klassekammerater. I dag spilles skolefodbold overalt i landet ca drenge og piger stiller op og tager del i det sammenhold turneringen skaber på tværs af skolernes klassetrin. Følg med i Ekstra Bladet og på ekstrabladet.dk. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

20 Fodbold fitn - et alternativt tilbud Af: Jan Løfberg Indimellem kan fodboldens verden virke lidt for stram og rigid. På et hold skal man naturligvis indgå på lige vilkår med andre, men det er ikke altid, at man føler, at man har samme behov som sidemanden. Fitnessbølgen har i de seneste år tiltalt vores individuelle drift, så vi kan træne, uden tanke for om vi er en del af en helhed. Det har givet en enorm fleksibilitet, så det er ikke længere noget særsyn at se folk træne kl. 6 om morgenen eller kl. 23 om aftenen. Fodbold kan sagtens spilles på andre måder, end den vi kender fra turneringerne. Man kan spille i mindre grupper og på andre tidspunkter. Fodbold Fitness forsøger at ramme blandt knapt så oplagte målgrupper. Nu har DBU i samarbejde med lokalunionerne startet Fodbold Fitness. Det er et tilbud om en ny og anden sportslig og organisatorisk opbygning for både mænd og kvinder. Man vil simpelt hen tage ved lære af fitnesscentrenes fleksibilitet og kombinere det med fodboldspillets allerbedste sider. Fodboldens motions- og sundhedsmæssige kvaliteter er indiskutable. Fodbold Fitness vil endvidere have den fordel, at den nemt kan optage smågrupper. Som man har set det i forbindelse med Parkinson-projektet i Fremad Valby, vil det være oplagt for kommuner at rette fokus imod sygdomsforebyggelse indenfor de meget vide rammer, som Fodbold Fitness kan tilbyde. Fodbold Fitness lægger op til både alternativ og kreativ tænkning, når de gælder om at få fat i nye målgrupper. I Nordjylland har AaB henvendt sig til de lokale virksomheder og tilbudt to 3- og 5-mandsbaner til Fodbold Fitness. På Sjælland er Virum-Sorgenfri gået i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om et projekt for kontanthjælpsmodtagere. I Frederikssund samler man mødrene til klubbens ungdomsspillere. Og en enkelt klub har forsøgt at samle overvægtige på +30. Det er med andre ord kun fantasien, der sætter grænser. 20 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne U10, U11, U12 og U13 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

For piger og drenge født 1993-1999

For piger og drenge født 1993-1999 For piger og drenge født 1993-1999 2007 Officielle sponsorer for DBU Børn og ungdom fra leg til landshold Velkommen på DBUs Fodboldskole 2007 Så er det allerede tid til, at vi for 15. gang kan byde velkommen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

Seriebold. i udkanten af rampelyset

Seriebold. i udkanten af rampelyset Seriebold i udkanten af rampelyset AaB er andet og mere end et højt profileret SAS Liga-hold. Amatørafdelingen i den nordjyske traditionsklub råder bl.a. over et hold i Serie 2 og tre hold i Serie 5, og

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Ham skal du kende. Lionel Messi

Ham skal du kende. Lionel Messi Ham skal du kende Lionel Messi Lionel Messi var 11 år, da en læge sagde til hans forældre, at deres søn ikke ville vokse. Han havde ikke det hor-mon i kroppen, der får os til at vokse. Derfor ville han

Læs mere

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION INTRODUKTION FODBOLD EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU.DK/ SUNDT, SJOVT OG SOCIALT MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

BØRNETURNERING FORÅR 2012

BØRNETURNERING FORÅR 2012 God børnetræning Et godt fodboldmiljø sikrer, at... så mange som muligt, så længe som muligt, får adgang til miljøer, som har betydning for deres udvikling. Klubberne skal skabe gode fodboldmiljøer, hvor

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus).

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus). KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed FODBOLD FITNESS Din sunde og fleksible mulighed FORORD 2 Dette hæfte er til dig, der er på udkig efter en motionsform, som er både sund, sjov og social og som kan tilpasses din travle hverdag. Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Så var dagen endelig kommet, hvor Uma og Elias skulle spille mod rivalerne fra nabobyen. De havde begge to glædet sig meget til at spille, for vejret var dejligt, og der var kommet

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 1 Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 2 Gug Boldklub, der har fodbolden som interesseområde, er utvivlsomt lokalområdets mest synlige idrætsforening.

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere