Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen"

Transkript

1 Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

2 ! Leder Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: Fax Hjemmeside: Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag Fredag Telefontid: Mandag til fredag Dommervagt: Telefon i turneringsperioden: Lørdag Dommerhjælpen: Ken Foltmar - Redaktion: Administrationschef Jan Kristensen, salgsassistent Lise Skaaning, journalist Niels Jørgen Larsen, journalist Jan Løfberg og journalist Espen Bidstrup. (Ansvarshavende: Henrik Ravnild) Annoncer: Lise Skaaning Foto: BLJ-Foto v/brian L. Jensen Fotograf Dan Møller Udgivelsesterminer: Ultimo februar, primo maj, medio september og ultimo november. Abonnement: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via: Oplag: stk. Layout og tryk: Atlas-Plæhn Grafisk A/S, Kirstinehøj 63, 2770 Kastrup, Forsidefoto: Malthe - Foto: Mikael Pedersen. Af: Henrik Ravnild Så er frosten ved at være afløst af forår, og græsplænerne begynder så småt at få farve. Det har været en lang vinter og mange programsatte kampe er udsat på grund af vejret, men det ville have været meget værre, hvis vi ikke havde fået kommunerne til at investere massivt i kunstgræsbaner. Der er dog fortsat lang vej førend vi kan sige, at banekapaciteten er tilfredsstillende. Navnlig i de nye by-udviklede dele af hovedstaden som Ørestaden, Sydhavnen og Nordhavnen mangler der i den grad idrætsfaciliteter, men jeg har en tyrkertro på, at vore politikere er opmærksomme på manglerne, og nu er der jo kommunevalg inden vi rigtig får set os om. Vær opmærksom på dine politikeres holdninger til idrætten inden du sætter krydset til november. Vi vil holde politikerne op på ethvert tilsagn, og vi vil forsøge at aftvinge politikerne holdninger og visioner for idrætten i hovedstaden, blandt andet ved at afholde møder med alle politikerne både i åbne fora og mere direkte. Sammen har vi en stor opgave foran os. Ellers er dagligdagen mens denne leder skrives fyldt helt op med den konflikt dommerne skabte i slutningen af marts måned. Tænk at en samarbejdspartner, DFU, kunne finde på at true med konflikt og strejke i bedste arbejdsmarkedsstil. For at forstå problematikken er der nogle grundlæggende forhold, der skal belyses. DBU og DFU har i mange år haft en samarbejdsaftale, hvor den vigtigste bestemmelse var, at DFU ville sikre, at der var dommere til rådighed for DBU og lokalunionerne. Yderligere var der en aftale om størrelsen af den omkostningsgodtgørelse, dommerne måtte modtage uden at skulle svare skat af beløbet. Begge aftaler var indgået til udløb i 2014, dog således, at begge parter kunne opsige aftalerne med 6 måneders varsel til udgangen af Endvidere var der mulighed for at drøfte størrelsen af omkostningsgodtgørelsen, hvis SKAT i perioden hævede maksimumsgrænserne. Det skete rent faktisk i efteråret 2012, og på DFU s foranledning var der nogle korte drøftelser om regulering af vederlaget, dog således at DBU ønskede at fastholde niveauet i aftalen for Det var åbenbart ikke acceptabelt for DFU, der herefter opstillede ultimative krav til vederlagets størrelse, herunder at manglende accept fra DBU ville medføre konflikt samt en opfordring direkte til DFU s medlemmer, alle landets dommere, om at gå i strejke pr. 1.april. Det er en klokkeklar misligholdelse af samarbejdsaftalen, hvorfor DBU valgte at ophæve aftalen, og i stedet tilbyde dommerne at de kunne dømme direkte under DBU s lokalunioner som DBU-dommere. DBU har ingen udeståender med den enkelte dommer, alene med deres overordnede organ DFU, og det var derfor misforstået loyalitet, når visse dommere fortsat bakkede DFU op. Man kan ikke have respekt for en organisation med frivillige medlemmer, der opfordrer dens medlemmer til at strejke! Det er helt uforeneligt med frivillighedens idealer. DBU København respekterer fuldt ud, at dommerne ønsker at være medlem af den lokale dommerklub, KFD, og jeg forventer da, at vi kan fortsætte et godt og udbytterigt samarbejde i København på områder som udvikling, uddannelse og indrangering, men det fordrer naturligvis, at dommerne respekterer at være dommere under DBUK. Jeg er sikker på, at når denne konflikt har fundet sit naturlige leje, vil den enkelte dommer ikke kunne registrere forringelser, tværtimod. Heldigvis for fodbolddanmark mødtes DBU's og DFU's ledere fredag den 5. april og blev enige om en 21- punkts plan. Den skal nu forhandles endeligt på plads over sommeren, men det er skønt som unionsformand at kunne fortælle vore klubber, at dommerne nu ikke længere kan true med at strejke. De kan naturligvis fortsat være medlem af en dommerklub, og det opfordrer jeg da også dommerne til at være. Det er vigtigt at deltage i alle de sociale tiltag, en dommerklub kan tilbyde. Det har berettiget skabt stor frustration for alle klubber her i opstartfasen, men jeg håber, at I forstår nødvendigheden af DBU s beslutninger. Og så må alle læserne have en rigtig god sommer. 2 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

3 I dette nummer 02 Leder 02 Praktiske oplysninger 04 Første kvinde i Valby Boldklubs bestyrelse 06 Oasen på Nandrupsvej 08 Portræt af en Landsholdspiller 13 William Kvist udfordrer i sit spil 18 Ny medarbejder i DBU København 20 Fodbold fitness 22 Da der var søm i støvlerne 38 Fodboldens personlige sponsor 40 Lockout-fodbold i Boldklubben Union 42 DBU København skaber Career & Communication Camp for unge 44 Amager Fodbold Akademi 48 Rammerne for ny dommerfremtid på plads 50 Ex-landsholdsspiller U8 træner i Valby Boldklub 52 Nyt fra Historisk Udvalg 54 DBU Street CPH 58 Indkast 8 40 Foto: Anders Kjærbye. Foto: BK Union. TEMA 26 Når du ikke er en del af fællesskabet 29 Kløvermarken kæmper for klublivet 32 Klar - Parat - Fodbold 35 Portræt af Brønshøj Boldklub 48 Foto: Anders Kjærbye.! Deadline til næste nummer: Den 14. august Indlæg kan fremsendes på . Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 3

4 Første kvinde i Valby-bestyrelse: Mangfoldigheden giver bedre resultater Af: Niels Jørgen Larsen 23-årige Mariam Loubani meldte sig selv, da Valby Boldklub søgte en formand for klubbens fire damehold. Hun kalder sig selv en pige med meninger og er parat til at bidrage med nye kompetencer i bestyrelsesarbejdet. -Det er specielt, at jeg er det første kvindelige bestyrelsesmedlem i 100 år. Det er jeg meget stolt af, men man kan også sige, at det er på tide. For en bestyrelse skal være fuldendt, skal der være både mænd og kvinder og med forskellig alder og baggrund. For når forskellige typer er med - hvad enten det er etnisk baggrund, uddannelse eller lign. - er der flere kompetencer at trække på. Jeg tror at mangfoldigheden giver bedre resultater, idet man ser tingene med anden dimension, som vil resultere i positiv udvikling af fodboldklubben. Sådan forklarer 23-årige Mariam Lou- Foto: Dan Møller. Mariam Loubani. 4 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

5 bani, der er nyvalgt til bestyrelsen i Valby Boldklub af 1912 som dameformand. Hun meldte sig selv til tjansen i bestyrelse, hvorefter en anden kandidat i stedet tog en suppleantpost. Mariam Loubani er færdiguddannet handelsøkonom og i gang med en bachelor i international handel og markedsføring, samtidig med at hun arbejder hos Analyse Danmark. Om sin egen baggrund og indgang til at spille fodbold fortæller hun: -Jeg er oprindeligt palæstinenser, født i Libanon, men opvokset i Hjørring, så jeg er vendelbo! Jeg har selv spillet fodbold i lidt over 10 år, startede som lilleput i LUIF Hjørring, flyttede til København i 2009, startede med at spille hos Nørrebro United, men der faldt jeg ikke så godt ind, så kom jeg i april sidste år til Valby Boldklub og blev hurtigt glad for det. Ønsker ansvar og indflydelse Valby Boldklub har haft damefodbold på programmet i snart 25 år, i denne sæson råder man over fire 7-mandshold. Det er en overvejelse igen at skabe et 11-mandshold, men det har den ny formand endnu ikke drøftet med holdene. Om grunden til at gå ind i klubarbejdet, siger Mariam Loubani: -Fordi jeg er en pige med mange holdninger - jeg har en mening til alt og kan godt lide at have ansvar og indflydelse - så synes jeg at det kunne være rigtigt spændende at være med til at sætte dagsordenen for især dameafdelingen, som er vokset på det seneste. Derudover er bestyrelsen i besiddelse af nogle kompetente mænd, som jeg kan lære noget af, og bestyrelsesarbejdet vil give mig nogle kompetencer, som jeg vil kunne bruge både i sociale- og erhvervsmæssige sammenhænge. Mariam Loubani er klar til de opgaver, som venter: -Mit ansvar bliver at have kommunikationen på tværs af de fire hold, vi bruger meget hinanden, støtter og hjælper hinanden, hvis der mangler spillere. Og så opfylde de enkelte holds ønsker og behov og tage det med til bestyrelsen. Jeg skal sikre, at alle først og fremmest syntes det er sjovt og spændende at spille fodbold i Valby Boldklub og gerne finde og fastholde spillere og være vejviser for trænere og ledere. Usikker fremtid En særlig udfordring er faciliteterne: -Det er en af de ting, der fik mig med. Det startede med, at jeg brokkede mig, bl.a. over vores omklædningsfaciliteter, som vi nærmest ikke har. Det vil jeg gerne have lavet om på. Der er ikke omklædningsrum i klubhuset på Værkstedsvej, herrerne krydser vejen for at benytte faciliteter på Grønttorvet, og klubbens ønsker om forbedrede forhold bremses af tvivlen om hvor længe man kan få lov at blive på det nuværende areal og hvad der skal ske generelt omkring det store areal, grønttorvet ligger på. -Vi ved ikke hvad der kommer til at ske med vores placering og kan kun håbe på det bedste. Håbe på at kommunen kan se det gode klubben kan bidrage med hvad angår det sociale i Valby. Vi er en klub, der rummer forskelligheder. Her er der plads til alle, uanset køn, alder, etnisk baggrund, religiøse overbevisning og ikke mindst (ambitions) niveau. Mariam Loubani vil udover at varetage dameafdelingen også meget gerne bidrage til det øvrige klubarbejde med at udforme målsætningen for klubben og få samlet et værdisæt. -Som den yngste i bestyrelsen er jeg også den eneste studerende, og her vil jeg kunne bidrage med en del i form af teori fra mit studie, hvad angår strategi og det organisatoriske som helhed. Spillerne på de fire damehold i Valby Boldklub bor spredt i København, selv bor Mariam Loubani på Amager. -Der er en grund til, at vi har valgt Valby Boldklub, fordi klubben har noget at byde på som vi ikke ser andre steder, vi er så tætte på hinanden, vi er alle venner og mødes også udenfor banen. Vi har fælles arrangementer med herrerne også, som samler hele klubben. Der bliver i Valby Boldklub taget hensyn til det enkelte individs ønsker hvad angår fodbold og skabt langvarige relationer/venskaber. Mariam Loubani føler sig godt hjemme i den ny funktion i klubben: -Jeg vil takke bestyrelsen for at have taget rigtig godt imod mig. Sjovt, at der i det seneste møde var blevet dækket op med pink pynt, det var meget sødt! KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 5

6 Oasen på Nandrupsvej Af: Espen Bidstrup Myldretiden på Frederiksberg er et organiseret kaos af busser, biler og cyklister, der kæmper en indædt kamp for at komme først. På Nordre Fasanvej slanger bilkøen sig langsomt af sted. Inde bag ruderne sidder utålmodige bilister med ét mål for øje at komme hjem. Men blot få meter fra kaosset tæt på krydset mellem Nordre Fasanvej og Nyelandsvej gemmer sig en dejlig grøn oase. Her spilles der fodbold. Mellem højhuse, der beskytter banen mod larmende bilhorn, cykelhorn og tudende sirener fra gaden, ligger Oasen på Nandrupvej. Behov for flere fodboldbaner Det er en kunstgræsbane med masser af plads til børn og unge. Den blev officielt indviet i september 2010 og skulle oprindeligt kun bruges til rugby. Sidenhen er den også taget i brug til fodbold, og nu spilles der både med den ovale og runde bold til stor gavn for fodboldglade sjæle. Flere fodboldspillere i fremtiden At banen er taget i brug er også et udtryk for en stigende efterspørgsel på fodboldbaner. Befolkningstallet i København vokser frem mod år 2025 med nye københavnere, samtidig er DBU Københavns medlemstal på blot fem år steget med knapt aktive fodboldspillere. Behovet for at etablere nye baner, som den på Nand- rupsvej, er derfor stort. For banen er med til at give københavnerne et frirum fra storbyens pulserende liv. Og når man træder ind på området ved Nandrupsvej og oplever det liv der udfolder sig, kan man ikke lade være at tænke på, at politikkerne forhåbentlig i endnu højere grad vil afsætte økonomi på budgetterne til flere oaser rundt om i byen. For fodbold skaber glæde hos både børn og forældre. Institut for Idræt ved Københavns Universitet har de seneste år fremvist talrige videnskabelige undersøgelser, der 6 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

7 byplanlægningsprocesserne rundt omkring i byen. Ørestaden er blot et eksempel på et område, hvor der ikke er nok fodboldbaner tilgængelige. Nyt initiativ I den forbindelse igangsatte DBU København for nylig et initiativ, hvor alle havde mulighed for at byde ind med input til, hvordan der kan etableres nye baner i København til glæde for klubber og spillere. Alle indslag er sidenhen indsamlet i et idékatalog, som vil blive præsenteret for de københavnske politikere. Os, der holder af fodbold, kan derfor kun håbe på, at de gode intentioner fra politikerne de seneste år, vil blive fuldt op med nye projekter, der imødekommer den stigende interesse og befolkningsvækst i København. Tilbage på Nandrupsvej går livet sin gang, her tænker man hverken på myldretid eller fremtidig befolkningsvækst. Her er børnenes fokus på driblinger, tacklinger og masser af mål. Foto: Brian Lindberg Jensen. i København dokumenterer sammenhæng mellem fodbold og sundhed. Også derfor er der god grund til at afsætte flere midler til etableringen af nye baner i København. Fodbold forbedrer sundhedstilstanden og livsglæden hos københavnerne. At få nye baner, som den på Nandrupsvej, har derfor betydning for langt mere end bare klubberne, men for byen som helhed. Selvom der i dag er mange positive tiltag fra politikernes side i forhold til at forbedre rammerne for fodbolden, kan man stadig savne, at idrætsfaciliteter bliver en mere integreret del af Foto: Brian Lindberg Jensen. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 7

8 Portræt af en landsholdspiller: Cecilie B. S På vej til EM i Sverige 2013 Af: Espen Bidstrup Cecilie B. Sørensen fra københavnerklubben B93/HIK/Skjold står foran en af de største oplevelser som fodboldspiller. Hun skal til EM-slutrunde. Da Cecilie blev ringet op af landstræneren, var det kulminationen på flere års hårdt arbejde på grønsværen. Hun startede med fodbold i Måløv som 6 årig. I dag, 20 år senere, er hun landsholdsmålmand. At spille for A-landsholdet er en drøm for mange unge mennesker i Danmark. I december 2012 blev den drøm til virkelighed for 26 årige Cecilie B. Sørensen, der til daglig spiller i klubben B93/HIK/Skjold. Opkald fra landstræner Det kom som noget af en overraskelse for københavneren, da hun fik et opkald fra landstræner Kenneth H. Møller, der fortalte, at hun var udtaget til en træningslejr i Brasilien. Cecilie taler om opkaldet, der kom for mere end et år siden, som om hun knap har forstået det endnu. Hun havde netop bestilt en rejse med kæresten til Mexico, og måtte med kort varsel aflyse ferien med solbadning og sombreros til fordel for en tur til fodboldens hjemland, Brasilien. Det var vildt at blive ringet op og få at vide, at jeg var udtaget til landsholdet. Jeg havde egentlig lagt drømmen om at komme med på A-landsholdet lidt på hylden. Men da Kenneth (landstræner, red.) ringede og spurgte, om jeg ville med, var jeg ikke i tvivl., siger Cecilie B. Sørensen. Det valg har hun ikke fortrudt, for nu står hun foran en af de største oplevelser indenfor fodboldverdenen - deltagelse ved EM slutrunden Til juni drager hun sammen med resten af kvindelandsholdet til Sverige. EM bliver karrierens absolutte højdepunkt. Cecilie fortæller om hvordan hun som lille pige startede i Måløv. Sidenhen gik turen til Skovlunde, for derefter at ende, hvor hun er nu, nemlig i B93/HIK/Skjold. Som ganske ung viste det sig, at Cecilie havde et talent for at stå på mål. Det var derfor ganske naturligt, at hendes store forbillede blev Peter Schmeichel, der som bekendt imponerede under EM i Sverige i Her 21 år efter er det Cecilie s tur til at gå i fodsporene på hendes store idol. Åbningskamp mod Sverige A-landsholdet tager til Sverige med en målsætning om at gå videre fra gruppespillet. I gruppen møder de Sverige, Italien og Finland. Der venter en særdeles vanskelig åbningskamp d. 10. juli, når de møder værterne fra Sverige, der foruden at være på hjemmebane, tilhører den absolutte verdenselite. Sverige er rigtig gode, så vi skal ramme dagen for at slå dem. Men omvendt er det en åbningskamp, og der er et større pres på de svenske værter, der skal præstere på hjemmebane. Det må vi se, om vi kan udnytte. Finland og Italien bør vi derimod vinde over. Der forventes mange tilskuere på lægterne til åbningskampen mod værterne. Men Cecilie er sikker på, at de danske kvinder kan modstå presset fra tilskuerne. Træningslejren i Brasilien var en stor oplevelse. Vi mødte blandt andet Brasilien, der havde omkring tilskuere på lægterne. Det var en lille forsmag på, hvad der kan være i vente i vores åbningskamp. Eneste københavner på landsholdet Cecilie spiller til daglig i fusionsklubben B93/HIK/Skjold, der ligger i 3F ligaen. Klubben blev stiftet forrige sommer, og til trods for den unge alder, har de altså allerede fået deres første landsholdsspiller. Udover hende består landsholdet af spillere fra Brøndby, Fortuna Hjørring og fra udlandet. Klubben har således god grund til at være stolt af Cecilie, der til trods for en overvægt af spillere fra kontraktklubber på landsholdet, alligevel har formået at slå igennem. Fortuna Hjørring og Brøndby er kontraktklubber og kan derfor tilbyde bedre rammer for spillerne. Og de klubber er springbræt for at komme til udlandet. Derudover er vi en relativt ny klub, så vi skal have tid til at spille holdet ordentligt sammen, før vi måske ser flere landsholdsspillere herfra. For der er rigtig mange dygtige spillere også uden for disse to klubber. 8 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

9 rensen Foto: Anders Kjærbye. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 9

10 At Cecilie skulle bryde igennem til A- landsholdet er derfor i sig selv en flot præstation. Hun træner fem til syv gange om ugen, samtidig med hun passer studiet ved siden af. Hendes travle hverdag vidner om, at hun er en pige, der arbejder hårdt for at nå sine mål. Det betyder derfor meget for hende, at hun har opbakning fra venner og kæreste. Foto: Anders Kjærbye. Mine studiekammerater har kun givet positive tilkendegivelser på, at jeg bruger så meget tid på fodbolden. De synes, at det er fedt at gå i klasse med én, der spiller for det danske landshold. Min kæreste kan godt synes, at det er hårdt, at vi skal undvære hinanden i længere perioder. Især på længere træningsophold, som det i Brasilien. Men der er stor opbakning fra baglandet. Håber på støtte til EM Kvindelandsholdet får ikke samme opmærksomhed i medierne som herrerne. Og selvom Cecilie er blevet udtaget til A-landsholdet er det ikke sådan, at hun pludselig bliver genkendt på gaden. Jeg er ikke blevet stoppet på gaden endnu, og folk er ikke kommet over for at ville tage billeder. Der er vi slet ikke i Danmark, siger hun grinende inden hun forsætter. Men vi er begyndt at mærke en stor interesse frem mod EM i Sverige. Derfor håber vi, at rigtig mange vil tage turen derover for at støtte os. Det får vi virkelig brug for. I håbet om at få mest mulig støtte til kvinderne, har DBU arrangeret bustransport til de danske landskampe i Sverige, så tag og hop på bussen, for hvem ved om Cecilie og resten af kvindelandsholdet her 21 år efter triumfen på Nya Ullevi i 92 vil gentage det historiske øjeblik og på ny løfte trofæet på vegne af Danmark. Herfra krydser vi fingre. 10 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

11 Indstil en frivillig træner, chauffør, kridtmand, bolddreng, formand, holdleder, kasserer, er, pølsemand... og vind et sponsorat Vi uddeler er 100 sponsorater til danske fodboldklubber Frivillige gør en kæmpe indsats for dansk fodbold. Indstil den frivillige, der gør mest for klubben. Såkan det være, at I vinder træneruddannelse, nelse, en fodboldevent, spil- lertøj eller træningsudstyr til en værdi af kr. På danskebank.dk/100frivilligenk.dk/100frivillige kan du se mere om sponsoraterne, øvrige præmier, juryen og hvordan du indstiller en frivillig i den landsdækken- de konkurrence. danskebank.dk/100frivillige præsenteresisa samarbejde amarbejdemedmed DBU og DBU Lokalunioner KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

12 12 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

13 William Kvist udfordrer i sit spil Den 27-årige landsholdsspiller har sat sig nye mål for fodboldkarrieren. Mindre fokus på frygten for at lave fejl og en mere offensiv tilgang til spillet, er de næste udviklingstrin for William Kvist. Af: Kristian Boye, Sport Executive To gange valgt til årets fodboldspiller i Danmark, styrmand og viceanfører på det danske landshold, samt stamspiller på VfB Stuttgarts bundesligahold. Mange vil nok mene, at det kører ganske fint for William Kvist og hans karriere. Det gør det, men det er ikke nok for William Kvist. Inde i ham brænder en evig nysgerrig ild efter at udvikle sig til en endnu bedre spiller. Sammen med mentaltræner Christian Engell evaluerer midtbanestyrmanden jævnligt på karrieren. Efter halvandet år i Stuttgart er han klar til at udfordre sig selv mere i Stuttgart og på landsholdet. Jeg har haft fokus på at finde min plads på holdet i Stuttgart. Jeg er rigtig god på de defensive områder, men nu har jeg lyst til at udvikle mig mere som fodboldspiller, så jeg kan udvikle mig til en bedre version, siger William Kvist til Sport Executive. Bange for fejl Fokus har været på at undgå at lave fejl. Det vil den 27-årige dansker nu lave om på. Ikke fordi han har planer om at lave flere fejl. Men han vil mentalt set have en anden tilgang på banen. Definere, dyrke og forbedre de ting ved fodboldspillet, der gør ham glad. Det handler om at få flere direkte løb med bolden ind i mit spil. Prøve at styre spillet mere fra midten af banen og få sendt flere gode afleveringer frem i banen, siger han. Det er tydeligt at høre på William Kvist, Foto: Anders Kjærbye. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

14 14 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 Foto: Anders Kjærbye.

15 at han har lagt en plan. Det har han været god til, lige siden han som 19- årig blev en del af FCK-truppen og mødte mentaltræneren Christian Engell. Det vender vi tilbage til. Men først skal vi høre om, hvorfor det der med at lave fejl spiller en stor rolle for midtbanedynamoen på det danske landshold. Så skal vi tilbage til barndommens grønsvær. Ikke de første mange år med børnefodbold i Thorsager Rønde Idrætsforening og de første ungdomsår i KB, hvor fodbold bare var en leg. Men efter et udtagelsesstævne i Vejle begyndte fodbold at blive alvor for den da 14- årige William. Efter udtagelsesstævnet i Vejle kom jeg på U15-landsholdet, og så blev fodbold lige pludselig meget vigtigt og mere end bare en leg. Det var egentlig ikke specielt sjovt, men mere en karriere, fortæller han. Misforstå nu ikke William Kvist. Han er glad og stolt over sin fodboldkarriere. Men når han nu i dag får chancen for at sidde og se tilbage på ungdomsårene og kampen for at blive udtaget til ungdomslandsholdene, så er der ting, han ærgrer sig over. Det er sin egen lidt defensive indstilling til tingene, som ramte ham mentalt og har forfulgt ham gennem årene. I stedet for at have en yes-følelse, så tænkte jeg hele tiden meget på ikke at lave fejl. Frygten for at ryge af holdet gjorde, at jeg hele tiden passede på. Jeg kunne godt have tænkt mig at have nydt det mere og haft en mere glad og offensiv indstilling til det. Indstillingen udviklede mig ikke nok, siger han. Sæt da spørgsmålstegn Det er lidt af et paradoks, for der er sikkert mange tilskuere, der nyder den store sikkerhed i William Kvists spil. Udviklet af den store fokus på at undgå fejl. Men det er også et billede på en dansk fodboldspiller, som i sit voksne fodboldliv hele tiden stiller spørgsmålstegn ved tingene og prøver at rykke ved sine egne grænser. Det tog for alvor en drejning, da William Kvist som 19-årig mødte Christian Engell. Mentaltræneren var i gang med studieopgave i idrætspsykologi. Her fandt drengen fra Rønde en helt ny verden, som har haft en afgørende betydning for hans karriere. Christian Engell lærte mig at stille spørgsmålstegn til at de ting, jeg gjorde. Hvorfor spiser du det? Hvorfor træner du det? Pludselig blev jeg langt mere bevidst om de valg, jeg foretager mig. Før fulgte jeg bare med holdet ind, når de gik ind. Nu havde jeg selv en plan, så jeg blev ude bagefter og selvtrænede, siger William Kvist med tydelig begejstring i stemmen. Det vækkede min nysgerrighed, og den har jeg haft lige siden. For lidt taktik De to lagde også sammen en plan, da William Kvist skiftede FCK-trøjen ud med VfB Stuttgarts i Bundesligaen i sommeren Et klubskifte, der har budt på mange overraskelser for en dansker, som er professionel med stort P, og nogle gange kan undre sig over den tyske tilgang til tingene. Det har været en stor omvæltning at komme til tysk fodbold, og det første halvandet år har været meget krævende. Dels har jeg skulle lære at acceptere, at man hernede stadig tror mere på kvantiteten af træningen i stedet for kvaliteten, siger han. Den første tid brugte William Kvist meget tid på at komme rundt og tale med alle spillerne, så han følte, at de havde en relation til hinanden, og det, føler han selv, har givet en nemmere start. Det gør det også nemmere, når han i dag hundser rundt med sine medspillere under kampene. Det er tydeligt at se, at der bliver lyttet til danskeren under kampene. Måske det skyldes, han kommer fra en anden taktisk skoling i Danmark end i Tyskland, hvor spillerne ikke virker så stærke på det felt. Spiller for spiller er Stuttgart individuelt stærkere end FCK. Men det har overrasket, at der mangler noget på det taktiske område. Nogle gange kan det godt virke, som om de tyske hold bare går ud og spiller, siger han. Til gengæld er niveauet utrolig højt. Hver kamp i Tyskland er virkelig en kraftanstrengelse hele vejen. Der kunne godt være nogle kampe i Superligaen, hvor vi kunne sætte den på cruise control, når vi var foran 2-0 eller 3-0. Med hvidt brød En hverdag på Stuttgarts træningsanlæg i vinterpausen er hård kost, og William Kvist har haft svært ved at vænne sig til det. Personligt tror han mere på kvalitet frem for kvantitet i træningen. Det har været en hård omstillingsproces i det sydtyske med en opstart, som dagligt byder på næsten fem timers træning seks ud af ugens syv dage. Man kan mærke det i led, muskler og i hovedet. Folk har spurgt, om jeg er kommet i bedre form, og det synes jeg faktisk ikke, siger han. Det kræver masser af energi til kroppen med den store mængde træning. Det ses også på Williams morgenmad, som består af en kombination af nødder, æg og kød - samt yoghurt med müsli. Gerne tilsat en kop te. Til daglig kan han derfor godt undre sig over, hvordan de tyske spillere spiser. De er ikke så asketiske i deres kostvaner. De er meget glade for hvidt brød og nutella, og så bliver vi også tit tilbudt kage. På trods af den hårde træning og ty- En træningsdag på Stuttgart anlæg i opstartsfasen 7:30: En times fysisk træning i styrkerummet, hvor der arbejdes med stabilitetsøvelser. 10:30: 1,5 til 2 timers træning med sprint, løb og andre øvelser med bevægelse. Det kan være med vægte i form af slæder med ekstra kilo, der skal løbes med over banelængder. Herefter frokost. Derefter 1-2 timers spiltræning. Træningstid: Op til 5 timer hver dag 6 ud af 7 dage om ugen. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

16 skernes mærkværdige kostvaner nyder William Kvist fodboldtilværelsen i Stuttgart med stor intensitet og masser af tilskuere. Fravalgte den sikre vej Nu er han midtbanestyrmand i en stor klub. Men han har ikke glemt, at det ikke er så længe siden, at mange sagde til ham, at han kun kunne nå landsholdet og udlandet som højre back. Både klubtræner Ståle Solbakken og landstræner Morten Olsen rådede William Kvist til at satse på pladsen som højre back. Det var en hård tid, men jeg er utrolig stolt af, jeg stod fast og ville lykkes med at spille på den centrale midtbane. Jeg gik og overvejede det meget i et halvt år for at finde ud af, hvilket sæt værdier jeg ville leve efter, fortæller William Kvist. Men det var heller ikke uden risiko, Hvis jeg nu kun spillede i Hjørring i dag, så havde folk nok sagt, at det var dumt af mig. Det er nok det, jeg er mest stolt over i min karriere. At jeg turde stå ved mit mål og fik det til at lykkes. Igen giver han en del af æren til mentaltræner Christian Engell. Fordi William Kvist nu var i stand til at sætte ord på, hvad han ville med sin fodbold. For mig handler det ikke om penge og prestige. Det handler om glæden ved fodbold. Det havde måske været en nemmere vej at sige ja til at satse på backpladsen. Men nu vidste jeg, hvad jeg ville. Havde de spurgt mig to år, før jeg begyndte at arbejde med Christian Engell, så havde jeg nok sagt ja. FAKTA Foto: Anders Kjærbye Født: 24. februar 1985 i Rønde. A-landskampe: 35. U-landskampe: 42. VfB Stuttgart: 59 kampe. FC København: 219 kampe. Har du brug for at komme videre med Nyt design Ny profil Rådgivning Nye ideer eller bare en ny tryksagsleverandør Så har vi et stærkt 7-mands hold der kan hjælpe med, at sparke jeres virksomhed i den rigtige retning: Grafisk rådgivning Tryksagsløsninger Kopi- og printløsninger Internetløsninger Vi leverer naturligvis svanemærket og klimakompenceret tryksager. Udstillings- og eventmateriale KIRSTINEHØJ KASTRUP TEL.: KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

17 Træningsklar på 2 minutter! SELECT tilbyder nu en helt ny serie af udstyr til fodboldtræning på alle niveauer. Udstyret er fremstillet i høj kvalitet, og er velegnet til brug på både græs- og kunstbaner. Vi har sammensat fire forskellige træningspakker, der dækker de fleste behov. Herudover kan produkterne bestilles enkeltvis som supplement til pakkerne. Alle priser er ekskl. moms. TRÆNINGSPAKKE 1 2 stk. agilitystiger, 6 meter. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 6 stk. multitrænerstang. 12 stk. markeringskegler 999,- TRÆNINGSPAKKE 2 2 stk. agilitystiger, 6 meter er. 6 stk. træningshække, junior 15 cm.. 6 stk. træningshække, senior 30 cm. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 24 stk. multitrænerstang. 12 stk. multitrænerstang- holder med kliksystem. 24 stk. markeringskegler 2.299,- TRÆNINGSPAKKE ,- TRÆNINGSPAKKE 4 2 stk. agilitystiger, 6 meter. 6 stk. træningshække, Junior 15 cm. 6 stk. træningshække, senior 30 cm. 12 stk. koordinations- ringe, Ø60 cm. 12 stk. afleveringsporte. 12 stk. slalomstæn- ger. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 36 stk. multitrænerstang. 24 stk. multitrænerstangholder med kliksystem. 24 stk. mar- keringskegler NB: Gummibase til afleveringsporte og slalomstang er ikke inklu- deret i pakken, disse kan købes separat, så udstyret kan bruges på kunstgræsbaner. 5 stk. figurer med spyd, vælg mellem 160 og 180 cm. NB: Gummibaser er ikke inkluderet i pakken, disse kan købes se- parat, så udstyret kan bruges på kunstgræsbaner ,- Træningspakkerne fås hos din lokale Sport Direct forhandler. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

18 Ny medarbejder i DBU København DBU København har ansat Dan Pedersen som koordinator for udvikling og uddannelse. Han afløser Allan Kofoed, der bliver administrationschef hos DBU Bornholm. Dan Pedersen kommer fra en stilling som koordinator i FC Nordsjælland, hvor han har været ansat de sidste 4 år. Hos FC Nordsjælland har Dan opbygget og udviklet FC Nordsjællands klubnetværk, Fodbold Samarbejde Nordsjælland, hvor han har arbejdet med klub- og talentudvikling i Nordsjælland samt haft den daglige kontakt til FC Nordsjællands netværksklubber. Dan har bl.a. stået for FC Nordsjællands trænerkurser, fodboldstævner og fodboldskoler. Udover det daglige arbejde med netværksklubberne har Dan været en fast del af FC Nordsjællands medieafdeling. Tidligere har Dan Pedersen arbejdet som freelancejournalist for en række danske medier som Viasat Sport, Tipsbladet og fodboldmagasinet GOAL. Dan Pedersen er oprindeligt fra Mariager, men flyttede til København for 12 år siden. I dag bor han i Valby sammen med sin kæreste, Lene. Dan er 33 år gammel og har en kandidatgrad i Historie fra Københavns Universitet, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med dansk fodbold og idrætshistorie. 18 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

19 TILMELD DIN SKOLE ALLEREDE NU! TILMELD D ALLER DIN SKOL LEREDE NU! OLE A Ekstra Bladet og DBU er både glade og stolte over at præsentere verdens største og ældste skolefodboldturnering, der hvert år giver over fodboldspillende drenge og piger store oplevelser over hele landet. På ekstrabladet.dk/skolefodbold kan du allerede tilmelde din skole til den 52. udgave af Ekstra Bladet Skolefodbold, der giver bolden op efter sommerferien. Vi glæder os til en endnu en forrygende sæson med Ekstra Bladet Skolefodbold. Find os også på Tilbage i 1961 fik Ekstra Bladets sportsredaktør Julius Larsen, idéen til at etablere en fodboldturnering dturnering for skolehold. Siden da har de fleste af landets aller største fodbold-ikoner oner spillet med i turneringen med deres es klassekammerater. I dag spilles skolefodbold overalt i landet ca drenge og piger stiller op og tager del i det sammenhold turneringen skaber på tværs af skolernes klassetrin. Følg med i Ekstra Bladet og på ekstrabladet.dk. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

20 Fodbold fitn - et alternativt tilbud Af: Jan Løfberg Indimellem kan fodboldens verden virke lidt for stram og rigid. På et hold skal man naturligvis indgå på lige vilkår med andre, men det er ikke altid, at man føler, at man har samme behov som sidemanden. Fitnessbølgen har i de seneste år tiltalt vores individuelle drift, så vi kan træne, uden tanke for om vi er en del af en helhed. Det har givet en enorm fleksibilitet, så det er ikke længere noget særsyn at se folk træne kl. 6 om morgenen eller kl. 23 om aftenen. Fodbold kan sagtens spilles på andre måder, end den vi kender fra turneringerne. Man kan spille i mindre grupper og på andre tidspunkter. Fodbold Fitness forsøger at ramme blandt knapt så oplagte målgrupper. Nu har DBU i samarbejde med lokalunionerne startet Fodbold Fitness. Det er et tilbud om en ny og anden sportslig og organisatorisk opbygning for både mænd og kvinder. Man vil simpelt hen tage ved lære af fitnesscentrenes fleksibilitet og kombinere det med fodboldspillets allerbedste sider. Fodboldens motions- og sundhedsmæssige kvaliteter er indiskutable. Fodbold Fitness vil endvidere have den fordel, at den nemt kan optage smågrupper. Som man har set det i forbindelse med Parkinson-projektet i Fremad Valby, vil det være oplagt for kommuner at rette fokus imod sygdomsforebyggelse indenfor de meget vide rammer, som Fodbold Fitness kan tilbyde. Fodbold Fitness lægger op til både alternativ og kreativ tænkning, når de gælder om at få fat i nye målgrupper. I Nordjylland har AaB henvendt sig til de lokale virksomheder og tilbudt to 3- og 5-mandsbaner til Fodbold Fitness. På Sjælland er Virum-Sorgenfri gået i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om et projekt for kontanthjælpsmodtagere. I Frederikssund samler man mødrene til klubbens ungdomsspillere. Og en enkelt klub har forsøgt at samle overvægtige på +30. Det er med andre ord kun fantasien, der sætter grænser. 20 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Et fodboldemne i matematik

Et fodboldemne i matematik Et fodboldemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk I efteråret 2011 kvalificerede Danmark sig til EM. Det skete ved at vinde sidste og afgørende kamp mod Portugal i Parken.

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Fakta om Per Rud Født: 21. februar 1967 Privat: Bosiddende i Nykøbing Falster Trænerkarriere: 1991-1993: Ynglinge og Junior DM træner for Kolding BK 1993-1996:

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC Serie 2, Pulje 2 MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC 26. september 2015 kl. 14.00 Dagens kampsponsor: Han kom, han så, han sejrede! Som jeg lovede i sidste kampprogram, så var der en god nyhed under opsejling. Her

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager.

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager. Er faren herre Benno Erdmann styrer stadigt sponsor- og erhvervsudvalget fra det lille bykontor. På væggen bag skrivebordet hænger billeder af de hold, han har trænet. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC og Herstedøster IC har hermed fornøjelsen at indbyde til den 18. udgave af Solrød Sport CUP, Herstedøster IC den 5-6-7. september 2014 Solrød Sport CUP, Herstedøster IC afvikles med udgangspunkt i DBU

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Talentudvikling er Brøndbys DNA

Talentudvikling er Brøndbys DNA Talentudvikling er Brøndbys DNA Gennem årtier har klubben udviklet en lang række store talenter, der har gjort karriere på Brøndby Stadion, i udlandet og på U- og A-landshold. Det at udvikle og bruge egne

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye PA R TNER SKAB Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner Foto: Per Kjærbye Indhold 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 Om DBU København Partnerskaber og formidlingen De

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

FC FÆDRENE. målkonger

FC FÆDRENE. målkonger FC FÆDRENE er tidligere målkonger De tidligere målkonger i topfodbold, Klaus Granlund og Ove Hansen, er et ambitiøst trænerpar for U11 drengeholdet i Ikast FS, men de er en smule uvenner med de nye holdninger

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere