Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen"

Transkript

1 Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

2 ! Leder Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: Fax Hjemmeside: Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag Fredag Telefontid: Mandag til fredag Dommervagt: Telefon i turneringsperioden: Lørdag Dommerhjælpen: Ken Foltmar - Redaktion: Administrationschef Jan Kristensen, salgsassistent Lise Skaaning, journalist Niels Jørgen Larsen, journalist Jan Løfberg og journalist Espen Bidstrup. (Ansvarshavende: Henrik Ravnild) Annoncer: Lise Skaaning Foto: BLJ-Foto v/brian L. Jensen Fotograf Dan Møller Udgivelsesterminer: Ultimo februar, primo maj, medio september og ultimo november. Abonnement: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via: Oplag: stk. Layout og tryk: Atlas-Plæhn Grafisk A/S, Kirstinehøj 63, 2770 Kastrup, Forsidefoto: Malthe - Foto: Mikael Pedersen. Af: Henrik Ravnild Så er frosten ved at være afløst af forår, og græsplænerne begynder så småt at få farve. Det har været en lang vinter og mange programsatte kampe er udsat på grund af vejret, men det ville have været meget værre, hvis vi ikke havde fået kommunerne til at investere massivt i kunstgræsbaner. Der er dog fortsat lang vej førend vi kan sige, at banekapaciteten er tilfredsstillende. Navnlig i de nye by-udviklede dele af hovedstaden som Ørestaden, Sydhavnen og Nordhavnen mangler der i den grad idrætsfaciliteter, men jeg har en tyrkertro på, at vore politikere er opmærksomme på manglerne, og nu er der jo kommunevalg inden vi rigtig får set os om. Vær opmærksom på dine politikeres holdninger til idrætten inden du sætter krydset til november. Vi vil holde politikerne op på ethvert tilsagn, og vi vil forsøge at aftvinge politikerne holdninger og visioner for idrætten i hovedstaden, blandt andet ved at afholde møder med alle politikerne både i åbne fora og mere direkte. Sammen har vi en stor opgave foran os. Ellers er dagligdagen mens denne leder skrives fyldt helt op med den konflikt dommerne skabte i slutningen af marts måned. Tænk at en samarbejdspartner, DFU, kunne finde på at true med konflikt og strejke i bedste arbejdsmarkedsstil. For at forstå problematikken er der nogle grundlæggende forhold, der skal belyses. DBU og DFU har i mange år haft en samarbejdsaftale, hvor den vigtigste bestemmelse var, at DFU ville sikre, at der var dommere til rådighed for DBU og lokalunionerne. Yderligere var der en aftale om størrelsen af den omkostningsgodtgørelse, dommerne måtte modtage uden at skulle svare skat af beløbet. Begge aftaler var indgået til udløb i 2014, dog således, at begge parter kunne opsige aftalerne med 6 måneders varsel til udgangen af Endvidere var der mulighed for at drøfte størrelsen af omkostningsgodtgørelsen, hvis SKAT i perioden hævede maksimumsgrænserne. Det skete rent faktisk i efteråret 2012, og på DFU s foranledning var der nogle korte drøftelser om regulering af vederlaget, dog således at DBU ønskede at fastholde niveauet i aftalen for Det var åbenbart ikke acceptabelt for DFU, der herefter opstillede ultimative krav til vederlagets størrelse, herunder at manglende accept fra DBU ville medføre konflikt samt en opfordring direkte til DFU s medlemmer, alle landets dommere, om at gå i strejke pr. 1.april. Det er en klokkeklar misligholdelse af samarbejdsaftalen, hvorfor DBU valgte at ophæve aftalen, og i stedet tilbyde dommerne at de kunne dømme direkte under DBU s lokalunioner som DBU-dommere. DBU har ingen udeståender med den enkelte dommer, alene med deres overordnede organ DFU, og det var derfor misforstået loyalitet, når visse dommere fortsat bakkede DFU op. Man kan ikke have respekt for en organisation med frivillige medlemmer, der opfordrer dens medlemmer til at strejke! Det er helt uforeneligt med frivillighedens idealer. DBU København respekterer fuldt ud, at dommerne ønsker at være medlem af den lokale dommerklub, KFD, og jeg forventer da, at vi kan fortsætte et godt og udbytterigt samarbejde i København på områder som udvikling, uddannelse og indrangering, men det fordrer naturligvis, at dommerne respekterer at være dommere under DBUK. Jeg er sikker på, at når denne konflikt har fundet sit naturlige leje, vil den enkelte dommer ikke kunne registrere forringelser, tværtimod. Heldigvis for fodbolddanmark mødtes DBU's og DFU's ledere fredag den 5. april og blev enige om en 21- punkts plan. Den skal nu forhandles endeligt på plads over sommeren, men det er skønt som unionsformand at kunne fortælle vore klubber, at dommerne nu ikke længere kan true med at strejke. De kan naturligvis fortsat være medlem af en dommerklub, og det opfordrer jeg da også dommerne til at være. Det er vigtigt at deltage i alle de sociale tiltag, en dommerklub kan tilbyde. Det har berettiget skabt stor frustration for alle klubber her i opstartfasen, men jeg håber, at I forstår nødvendigheden af DBU s beslutninger. Og så må alle læserne have en rigtig god sommer. 2 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

3 I dette nummer 02 Leder 02 Praktiske oplysninger 04 Første kvinde i Valby Boldklubs bestyrelse 06 Oasen på Nandrupsvej 08 Portræt af en Landsholdspiller 13 William Kvist udfordrer i sit spil 18 Ny medarbejder i DBU København 20 Fodbold fitness 22 Da der var søm i støvlerne 38 Fodboldens personlige sponsor 40 Lockout-fodbold i Boldklubben Union 42 DBU København skaber Career & Communication Camp for unge 44 Amager Fodbold Akademi 48 Rammerne for ny dommerfremtid på plads 50 Ex-landsholdsspiller U8 træner i Valby Boldklub 52 Nyt fra Historisk Udvalg 54 DBU Street CPH 58 Indkast 8 40 Foto: Anders Kjærbye. Foto: BK Union. TEMA 26 Når du ikke er en del af fællesskabet 29 Kløvermarken kæmper for klublivet 32 Klar - Parat - Fodbold 35 Portræt af Brønshøj Boldklub 48 Foto: Anders Kjærbye.! Deadline til næste nummer: Den 14. august Indlæg kan fremsendes på . Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 3

4 Første kvinde i Valby-bestyrelse: Mangfoldigheden giver bedre resultater Af: Niels Jørgen Larsen 23-årige Mariam Loubani meldte sig selv, da Valby Boldklub søgte en formand for klubbens fire damehold. Hun kalder sig selv en pige med meninger og er parat til at bidrage med nye kompetencer i bestyrelsesarbejdet. -Det er specielt, at jeg er det første kvindelige bestyrelsesmedlem i 100 år. Det er jeg meget stolt af, men man kan også sige, at det er på tide. For en bestyrelse skal være fuldendt, skal der være både mænd og kvinder og med forskellig alder og baggrund. For når forskellige typer er med - hvad enten det er etnisk baggrund, uddannelse eller lign. - er der flere kompetencer at trække på. Jeg tror at mangfoldigheden giver bedre resultater, idet man ser tingene med anden dimension, som vil resultere i positiv udvikling af fodboldklubben. Sådan forklarer 23-årige Mariam Lou- Foto: Dan Møller. Mariam Loubani. 4 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

5 bani, der er nyvalgt til bestyrelsen i Valby Boldklub af 1912 som dameformand. Hun meldte sig selv til tjansen i bestyrelse, hvorefter en anden kandidat i stedet tog en suppleantpost. Mariam Loubani er færdiguddannet handelsøkonom og i gang med en bachelor i international handel og markedsføring, samtidig med at hun arbejder hos Analyse Danmark. Om sin egen baggrund og indgang til at spille fodbold fortæller hun: -Jeg er oprindeligt palæstinenser, født i Libanon, men opvokset i Hjørring, så jeg er vendelbo! Jeg har selv spillet fodbold i lidt over 10 år, startede som lilleput i LUIF Hjørring, flyttede til København i 2009, startede med at spille hos Nørrebro United, men der faldt jeg ikke så godt ind, så kom jeg i april sidste år til Valby Boldklub og blev hurtigt glad for det. Ønsker ansvar og indflydelse Valby Boldklub har haft damefodbold på programmet i snart 25 år, i denne sæson råder man over fire 7-mandshold. Det er en overvejelse igen at skabe et 11-mandshold, men det har den ny formand endnu ikke drøftet med holdene. Om grunden til at gå ind i klubarbejdet, siger Mariam Loubani: -Fordi jeg er en pige med mange holdninger - jeg har en mening til alt og kan godt lide at have ansvar og indflydelse - så synes jeg at det kunne være rigtigt spændende at være med til at sætte dagsordenen for især dameafdelingen, som er vokset på det seneste. Derudover er bestyrelsen i besiddelse af nogle kompetente mænd, som jeg kan lære noget af, og bestyrelsesarbejdet vil give mig nogle kompetencer, som jeg vil kunne bruge både i sociale- og erhvervsmæssige sammenhænge. Mariam Loubani er klar til de opgaver, som venter: -Mit ansvar bliver at have kommunikationen på tværs af de fire hold, vi bruger meget hinanden, støtter og hjælper hinanden, hvis der mangler spillere. Og så opfylde de enkelte holds ønsker og behov og tage det med til bestyrelsen. Jeg skal sikre, at alle først og fremmest syntes det er sjovt og spændende at spille fodbold i Valby Boldklub og gerne finde og fastholde spillere og være vejviser for trænere og ledere. Usikker fremtid En særlig udfordring er faciliteterne: -Det er en af de ting, der fik mig med. Det startede med, at jeg brokkede mig, bl.a. over vores omklædningsfaciliteter, som vi nærmest ikke har. Det vil jeg gerne have lavet om på. Der er ikke omklædningsrum i klubhuset på Værkstedsvej, herrerne krydser vejen for at benytte faciliteter på Grønttorvet, og klubbens ønsker om forbedrede forhold bremses af tvivlen om hvor længe man kan få lov at blive på det nuværende areal og hvad der skal ske generelt omkring det store areal, grønttorvet ligger på. -Vi ved ikke hvad der kommer til at ske med vores placering og kan kun håbe på det bedste. Håbe på at kommunen kan se det gode klubben kan bidrage med hvad angår det sociale i Valby. Vi er en klub, der rummer forskelligheder. Her er der plads til alle, uanset køn, alder, etnisk baggrund, religiøse overbevisning og ikke mindst (ambitions) niveau. Mariam Loubani vil udover at varetage dameafdelingen også meget gerne bidrage til det øvrige klubarbejde med at udforme målsætningen for klubben og få samlet et værdisæt. -Som den yngste i bestyrelsen er jeg også den eneste studerende, og her vil jeg kunne bidrage med en del i form af teori fra mit studie, hvad angår strategi og det organisatoriske som helhed. Spillerne på de fire damehold i Valby Boldklub bor spredt i København, selv bor Mariam Loubani på Amager. -Der er en grund til, at vi har valgt Valby Boldklub, fordi klubben har noget at byde på som vi ikke ser andre steder, vi er så tætte på hinanden, vi er alle venner og mødes også udenfor banen. Vi har fælles arrangementer med herrerne også, som samler hele klubben. Der bliver i Valby Boldklub taget hensyn til det enkelte individs ønsker hvad angår fodbold og skabt langvarige relationer/venskaber. Mariam Loubani føler sig godt hjemme i den ny funktion i klubben: -Jeg vil takke bestyrelsen for at have taget rigtig godt imod mig. Sjovt, at der i det seneste møde var blevet dækket op med pink pynt, det var meget sødt! KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 5

6 Oasen på Nandrupsvej Af: Espen Bidstrup Myldretiden på Frederiksberg er et organiseret kaos af busser, biler og cyklister, der kæmper en indædt kamp for at komme først. På Nordre Fasanvej slanger bilkøen sig langsomt af sted. Inde bag ruderne sidder utålmodige bilister med ét mål for øje at komme hjem. Men blot få meter fra kaosset tæt på krydset mellem Nordre Fasanvej og Nyelandsvej gemmer sig en dejlig grøn oase. Her spilles der fodbold. Mellem højhuse, der beskytter banen mod larmende bilhorn, cykelhorn og tudende sirener fra gaden, ligger Oasen på Nandrupvej. Behov for flere fodboldbaner Det er en kunstgræsbane med masser af plads til børn og unge. Den blev officielt indviet i september 2010 og skulle oprindeligt kun bruges til rugby. Sidenhen er den også taget i brug til fodbold, og nu spilles der både med den ovale og runde bold til stor gavn for fodboldglade sjæle. Flere fodboldspillere i fremtiden At banen er taget i brug er også et udtryk for en stigende efterspørgsel på fodboldbaner. Befolkningstallet i København vokser frem mod år 2025 med nye københavnere, samtidig er DBU Københavns medlemstal på blot fem år steget med knapt aktive fodboldspillere. Behovet for at etablere nye baner, som den på Nand- rupsvej, er derfor stort. For banen er med til at give københavnerne et frirum fra storbyens pulserende liv. Og når man træder ind på området ved Nandrupsvej og oplever det liv der udfolder sig, kan man ikke lade være at tænke på, at politikkerne forhåbentlig i endnu højere grad vil afsætte økonomi på budgetterne til flere oaser rundt om i byen. For fodbold skaber glæde hos både børn og forældre. Institut for Idræt ved Københavns Universitet har de seneste år fremvist talrige videnskabelige undersøgelser, der 6 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

7 byplanlægningsprocesserne rundt omkring i byen. Ørestaden er blot et eksempel på et område, hvor der ikke er nok fodboldbaner tilgængelige. Nyt initiativ I den forbindelse igangsatte DBU København for nylig et initiativ, hvor alle havde mulighed for at byde ind med input til, hvordan der kan etableres nye baner i København til glæde for klubber og spillere. Alle indslag er sidenhen indsamlet i et idékatalog, som vil blive præsenteret for de københavnske politikere. Os, der holder af fodbold, kan derfor kun håbe på, at de gode intentioner fra politikerne de seneste år, vil blive fuldt op med nye projekter, der imødekommer den stigende interesse og befolkningsvækst i København. Tilbage på Nandrupsvej går livet sin gang, her tænker man hverken på myldretid eller fremtidig befolkningsvækst. Her er børnenes fokus på driblinger, tacklinger og masser af mål. Foto: Brian Lindberg Jensen. i København dokumenterer sammenhæng mellem fodbold og sundhed. Også derfor er der god grund til at afsætte flere midler til etableringen af nye baner i København. Fodbold forbedrer sundhedstilstanden og livsglæden hos københavnerne. At få nye baner, som den på Nandrupsvej, har derfor betydning for langt mere end bare klubberne, men for byen som helhed. Selvom der i dag er mange positive tiltag fra politikernes side i forhold til at forbedre rammerne for fodbolden, kan man stadig savne, at idrætsfaciliteter bliver en mere integreret del af Foto: Brian Lindberg Jensen. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 7

8 Portræt af en landsholdspiller: Cecilie B. S På vej til EM i Sverige 2013 Af: Espen Bidstrup Cecilie B. Sørensen fra københavnerklubben B93/HIK/Skjold står foran en af de største oplevelser som fodboldspiller. Hun skal til EM-slutrunde. Da Cecilie blev ringet op af landstræneren, var det kulminationen på flere års hårdt arbejde på grønsværen. Hun startede med fodbold i Måløv som 6 årig. I dag, 20 år senere, er hun landsholdsmålmand. At spille for A-landsholdet er en drøm for mange unge mennesker i Danmark. I december 2012 blev den drøm til virkelighed for 26 årige Cecilie B. Sørensen, der til daglig spiller i klubben B93/HIK/Skjold. Opkald fra landstræner Det kom som noget af en overraskelse for københavneren, da hun fik et opkald fra landstræner Kenneth H. Møller, der fortalte, at hun var udtaget til en træningslejr i Brasilien. Cecilie taler om opkaldet, der kom for mere end et år siden, som om hun knap har forstået det endnu. Hun havde netop bestilt en rejse med kæresten til Mexico, og måtte med kort varsel aflyse ferien med solbadning og sombreros til fordel for en tur til fodboldens hjemland, Brasilien. Det var vildt at blive ringet op og få at vide, at jeg var udtaget til landsholdet. Jeg havde egentlig lagt drømmen om at komme med på A-landsholdet lidt på hylden. Men da Kenneth (landstræner, red.) ringede og spurgte, om jeg ville med, var jeg ikke i tvivl., siger Cecilie B. Sørensen. Det valg har hun ikke fortrudt, for nu står hun foran en af de største oplevelser indenfor fodboldverdenen - deltagelse ved EM slutrunden Til juni drager hun sammen med resten af kvindelandsholdet til Sverige. EM bliver karrierens absolutte højdepunkt. Cecilie fortæller om hvordan hun som lille pige startede i Måløv. Sidenhen gik turen til Skovlunde, for derefter at ende, hvor hun er nu, nemlig i B93/HIK/Skjold. Som ganske ung viste det sig, at Cecilie havde et talent for at stå på mål. Det var derfor ganske naturligt, at hendes store forbillede blev Peter Schmeichel, der som bekendt imponerede under EM i Sverige i Her 21 år efter er det Cecilie s tur til at gå i fodsporene på hendes store idol. Åbningskamp mod Sverige A-landsholdet tager til Sverige med en målsætning om at gå videre fra gruppespillet. I gruppen møder de Sverige, Italien og Finland. Der venter en særdeles vanskelig åbningskamp d. 10. juli, når de møder værterne fra Sverige, der foruden at være på hjemmebane, tilhører den absolutte verdenselite. Sverige er rigtig gode, så vi skal ramme dagen for at slå dem. Men omvendt er det en åbningskamp, og der er et større pres på de svenske værter, der skal præstere på hjemmebane. Det må vi se, om vi kan udnytte. Finland og Italien bør vi derimod vinde over. Der forventes mange tilskuere på lægterne til åbningskampen mod værterne. Men Cecilie er sikker på, at de danske kvinder kan modstå presset fra tilskuerne. Træningslejren i Brasilien var en stor oplevelse. Vi mødte blandt andet Brasilien, der havde omkring tilskuere på lægterne. Det var en lille forsmag på, hvad der kan være i vente i vores åbningskamp. Eneste københavner på landsholdet Cecilie spiller til daglig i fusionsklubben B93/HIK/Skjold, der ligger i 3F ligaen. Klubben blev stiftet forrige sommer, og til trods for den unge alder, har de altså allerede fået deres første landsholdsspiller. Udover hende består landsholdet af spillere fra Brøndby, Fortuna Hjørring og fra udlandet. Klubben har således god grund til at være stolt af Cecilie, der til trods for en overvægt af spillere fra kontraktklubber på landsholdet, alligevel har formået at slå igennem. Fortuna Hjørring og Brøndby er kontraktklubber og kan derfor tilbyde bedre rammer for spillerne. Og de klubber er springbræt for at komme til udlandet. Derudover er vi en relativt ny klub, så vi skal have tid til at spille holdet ordentligt sammen, før vi måske ser flere landsholdsspillere herfra. For der er rigtig mange dygtige spillere også uden for disse to klubber. 8 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

9 rensen Foto: Anders Kjærbye. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 9

10 At Cecilie skulle bryde igennem til A- landsholdet er derfor i sig selv en flot præstation. Hun træner fem til syv gange om ugen, samtidig med hun passer studiet ved siden af. Hendes travle hverdag vidner om, at hun er en pige, der arbejder hårdt for at nå sine mål. Det betyder derfor meget for hende, at hun har opbakning fra venner og kæreste. Foto: Anders Kjærbye. Mine studiekammerater har kun givet positive tilkendegivelser på, at jeg bruger så meget tid på fodbolden. De synes, at det er fedt at gå i klasse med én, der spiller for det danske landshold. Min kæreste kan godt synes, at det er hårdt, at vi skal undvære hinanden i længere perioder. Især på længere træningsophold, som det i Brasilien. Men der er stor opbakning fra baglandet. Håber på støtte til EM Kvindelandsholdet får ikke samme opmærksomhed i medierne som herrerne. Og selvom Cecilie er blevet udtaget til A-landsholdet er det ikke sådan, at hun pludselig bliver genkendt på gaden. Jeg er ikke blevet stoppet på gaden endnu, og folk er ikke kommet over for at ville tage billeder. Der er vi slet ikke i Danmark, siger hun grinende inden hun forsætter. Men vi er begyndt at mærke en stor interesse frem mod EM i Sverige. Derfor håber vi, at rigtig mange vil tage turen derover for at støtte os. Det får vi virkelig brug for. I håbet om at få mest mulig støtte til kvinderne, har DBU arrangeret bustransport til de danske landskampe i Sverige, så tag og hop på bussen, for hvem ved om Cecilie og resten af kvindelandsholdet her 21 år efter triumfen på Nya Ullevi i 92 vil gentage det historiske øjeblik og på ny løfte trofæet på vegne af Danmark. Herfra krydser vi fingre. 10 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

11 Indstil en frivillig træner, chauffør, kridtmand, bolddreng, formand, holdleder, kasserer, er, pølsemand... og vind et sponsorat Vi uddeler er 100 sponsorater til danske fodboldklubber Frivillige gør en kæmpe indsats for dansk fodbold. Indstil den frivillige, der gør mest for klubben. Såkan det være, at I vinder træneruddannelse, nelse, en fodboldevent, spil- lertøj eller træningsudstyr til en værdi af kr. På danskebank.dk/100frivilligenk.dk/100frivillige kan du se mere om sponsoraterne, øvrige præmier, juryen og hvordan du indstiller en frivillig i den landsdækken- de konkurrence. danskebank.dk/100frivillige præsenteresisa samarbejde amarbejdemedmed DBU og DBU Lokalunioner KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

12 12 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

13 William Kvist udfordrer i sit spil Den 27-årige landsholdsspiller har sat sig nye mål for fodboldkarrieren. Mindre fokus på frygten for at lave fejl og en mere offensiv tilgang til spillet, er de næste udviklingstrin for William Kvist. Af: Kristian Boye, Sport Executive To gange valgt til årets fodboldspiller i Danmark, styrmand og viceanfører på det danske landshold, samt stamspiller på VfB Stuttgarts bundesligahold. Mange vil nok mene, at det kører ganske fint for William Kvist og hans karriere. Det gør det, men det er ikke nok for William Kvist. Inde i ham brænder en evig nysgerrig ild efter at udvikle sig til en endnu bedre spiller. Sammen med mentaltræner Christian Engell evaluerer midtbanestyrmanden jævnligt på karrieren. Efter halvandet år i Stuttgart er han klar til at udfordre sig selv mere i Stuttgart og på landsholdet. Jeg har haft fokus på at finde min plads på holdet i Stuttgart. Jeg er rigtig god på de defensive områder, men nu har jeg lyst til at udvikle mig mere som fodboldspiller, så jeg kan udvikle mig til en bedre version, siger William Kvist til Sport Executive. Bange for fejl Fokus har været på at undgå at lave fejl. Det vil den 27-årige dansker nu lave om på. Ikke fordi han har planer om at lave flere fejl. Men han vil mentalt set have en anden tilgang på banen. Definere, dyrke og forbedre de ting ved fodboldspillet, der gør ham glad. Det handler om at få flere direkte løb med bolden ind i mit spil. Prøve at styre spillet mere fra midten af banen og få sendt flere gode afleveringer frem i banen, siger han. Det er tydeligt at høre på William Kvist, Foto: Anders Kjærbye. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

14 14 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013 Foto: Anders Kjærbye.

15 at han har lagt en plan. Det har han været god til, lige siden han som 19- årig blev en del af FCK-truppen og mødte mentaltræneren Christian Engell. Det vender vi tilbage til. Men først skal vi høre om, hvorfor det der med at lave fejl spiller en stor rolle for midtbanedynamoen på det danske landshold. Så skal vi tilbage til barndommens grønsvær. Ikke de første mange år med børnefodbold i Thorsager Rønde Idrætsforening og de første ungdomsår i KB, hvor fodbold bare var en leg. Men efter et udtagelsesstævne i Vejle begyndte fodbold at blive alvor for den da 14- årige William. Efter udtagelsesstævnet i Vejle kom jeg på U15-landsholdet, og så blev fodbold lige pludselig meget vigtigt og mere end bare en leg. Det var egentlig ikke specielt sjovt, men mere en karriere, fortæller han. Misforstå nu ikke William Kvist. Han er glad og stolt over sin fodboldkarriere. Men når han nu i dag får chancen for at sidde og se tilbage på ungdomsårene og kampen for at blive udtaget til ungdomslandsholdene, så er der ting, han ærgrer sig over. Det er sin egen lidt defensive indstilling til tingene, som ramte ham mentalt og har forfulgt ham gennem årene. I stedet for at have en yes-følelse, så tænkte jeg hele tiden meget på ikke at lave fejl. Frygten for at ryge af holdet gjorde, at jeg hele tiden passede på. Jeg kunne godt have tænkt mig at have nydt det mere og haft en mere glad og offensiv indstilling til det. Indstillingen udviklede mig ikke nok, siger han. Sæt da spørgsmålstegn Det er lidt af et paradoks, for der er sikkert mange tilskuere, der nyder den store sikkerhed i William Kvists spil. Udviklet af den store fokus på at undgå fejl. Men det er også et billede på en dansk fodboldspiller, som i sit voksne fodboldliv hele tiden stiller spørgsmålstegn ved tingene og prøver at rykke ved sine egne grænser. Det tog for alvor en drejning, da William Kvist som 19-årig mødte Christian Engell. Mentaltræneren var i gang med studieopgave i idrætspsykologi. Her fandt drengen fra Rønde en helt ny verden, som har haft en afgørende betydning for hans karriere. Christian Engell lærte mig at stille spørgsmålstegn til at de ting, jeg gjorde. Hvorfor spiser du det? Hvorfor træner du det? Pludselig blev jeg langt mere bevidst om de valg, jeg foretager mig. Før fulgte jeg bare med holdet ind, når de gik ind. Nu havde jeg selv en plan, så jeg blev ude bagefter og selvtrænede, siger William Kvist med tydelig begejstring i stemmen. Det vækkede min nysgerrighed, og den har jeg haft lige siden. For lidt taktik De to lagde også sammen en plan, da William Kvist skiftede FCK-trøjen ud med VfB Stuttgarts i Bundesligaen i sommeren Et klubskifte, der har budt på mange overraskelser for en dansker, som er professionel med stort P, og nogle gange kan undre sig over den tyske tilgang til tingene. Det har været en stor omvæltning at komme til tysk fodbold, og det første halvandet år har været meget krævende. Dels har jeg skulle lære at acceptere, at man hernede stadig tror mere på kvantiteten af træningen i stedet for kvaliteten, siger han. Den første tid brugte William Kvist meget tid på at komme rundt og tale med alle spillerne, så han følte, at de havde en relation til hinanden, og det, føler han selv, har givet en nemmere start. Det gør det også nemmere, når han i dag hundser rundt med sine medspillere under kampene. Det er tydeligt at se, at der bliver lyttet til danskeren under kampene. Måske det skyldes, han kommer fra en anden taktisk skoling i Danmark end i Tyskland, hvor spillerne ikke virker så stærke på det felt. Spiller for spiller er Stuttgart individuelt stærkere end FCK. Men det har overrasket, at der mangler noget på det taktiske område. Nogle gange kan det godt virke, som om de tyske hold bare går ud og spiller, siger han. Til gengæld er niveauet utrolig højt. Hver kamp i Tyskland er virkelig en kraftanstrengelse hele vejen. Der kunne godt være nogle kampe i Superligaen, hvor vi kunne sætte den på cruise control, når vi var foran 2-0 eller 3-0. Med hvidt brød En hverdag på Stuttgarts træningsanlæg i vinterpausen er hård kost, og William Kvist har haft svært ved at vænne sig til det. Personligt tror han mere på kvalitet frem for kvantitet i træningen. Det har været en hård omstillingsproces i det sydtyske med en opstart, som dagligt byder på næsten fem timers træning seks ud af ugens syv dage. Man kan mærke det i led, muskler og i hovedet. Folk har spurgt, om jeg er kommet i bedre form, og det synes jeg faktisk ikke, siger han. Det kræver masser af energi til kroppen med den store mængde træning. Det ses også på Williams morgenmad, som består af en kombination af nødder, æg og kød - samt yoghurt med müsli. Gerne tilsat en kop te. Til daglig kan han derfor godt undre sig over, hvordan de tyske spillere spiser. De er ikke så asketiske i deres kostvaner. De er meget glade for hvidt brød og nutella, og så bliver vi også tit tilbudt kage. På trods af den hårde træning og ty- En træningsdag på Stuttgart anlæg i opstartsfasen 7:30: En times fysisk træning i styrkerummet, hvor der arbejdes med stabilitetsøvelser. 10:30: 1,5 til 2 timers træning med sprint, løb og andre øvelser med bevægelse. Det kan være med vægte i form af slæder med ekstra kilo, der skal løbes med over banelængder. Herefter frokost. Derefter 1-2 timers spiltræning. Træningstid: Op til 5 timer hver dag 6 ud af 7 dage om ugen. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

16 skernes mærkværdige kostvaner nyder William Kvist fodboldtilværelsen i Stuttgart med stor intensitet og masser af tilskuere. Fravalgte den sikre vej Nu er han midtbanestyrmand i en stor klub. Men han har ikke glemt, at det ikke er så længe siden, at mange sagde til ham, at han kun kunne nå landsholdet og udlandet som højre back. Både klubtræner Ståle Solbakken og landstræner Morten Olsen rådede William Kvist til at satse på pladsen som højre back. Det var en hård tid, men jeg er utrolig stolt af, jeg stod fast og ville lykkes med at spille på den centrale midtbane. Jeg gik og overvejede det meget i et halvt år for at finde ud af, hvilket sæt værdier jeg ville leve efter, fortæller William Kvist. Men det var heller ikke uden risiko, Hvis jeg nu kun spillede i Hjørring i dag, så havde folk nok sagt, at det var dumt af mig. Det er nok det, jeg er mest stolt over i min karriere. At jeg turde stå ved mit mål og fik det til at lykkes. Igen giver han en del af æren til mentaltræner Christian Engell. Fordi William Kvist nu var i stand til at sætte ord på, hvad han ville med sin fodbold. For mig handler det ikke om penge og prestige. Det handler om glæden ved fodbold. Det havde måske været en nemmere vej at sige ja til at satse på backpladsen. Men nu vidste jeg, hvad jeg ville. Havde de spurgt mig to år, før jeg begyndte at arbejde med Christian Engell, så havde jeg nok sagt ja. FAKTA Foto: Anders Kjærbye Født: 24. februar 1985 i Rønde. A-landskampe: 35. U-landskampe: 42. VfB Stuttgart: 59 kampe. FC København: 219 kampe. Har du brug for at komme videre med Nyt design Ny profil Rådgivning Nye ideer eller bare en ny tryksagsleverandør Så har vi et stærkt 7-mands hold der kan hjælpe med, at sparke jeres virksomhed i den rigtige retning: Grafisk rådgivning Tryksagsløsninger Kopi- og printløsninger Internetløsninger Vi leverer naturligvis svanemærket og klimakompenceret tryksager. Udstillings- og eventmateriale KIRSTINEHØJ KASTRUP TEL.: KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

17 Træningsklar på 2 minutter! SELECT tilbyder nu en helt ny serie af udstyr til fodboldtræning på alle niveauer. Udstyret er fremstillet i høj kvalitet, og er velegnet til brug på både græs- og kunstbaner. Vi har sammensat fire forskellige træningspakker, der dækker de fleste behov. Herudover kan produkterne bestilles enkeltvis som supplement til pakkerne. Alle priser er ekskl. moms. TRÆNINGSPAKKE 1 2 stk. agilitystiger, 6 meter. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 6 stk. multitrænerstang. 12 stk. markeringskegler 999,- TRÆNINGSPAKKE 2 2 stk. agilitystiger, 6 meter er. 6 stk. træningshække, junior 15 cm.. 6 stk. træningshække, senior 30 cm. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 24 stk. multitrænerstang. 12 stk. multitrænerstang- holder med kliksystem. 24 stk. markeringskegler 2.299,- TRÆNINGSPAKKE ,- TRÆNINGSPAKKE 4 2 stk. agilitystiger, 6 meter. 6 stk. træningshække, Junior 15 cm. 6 stk. træningshække, senior 30 cm. 12 stk. koordinations- ringe, Ø60 cm. 12 stk. afleveringsporte. 12 stk. slalomstæn- ger. 1 stk. markeringssæt, 24 kegler. 36 stk. multitrænerstang. 24 stk. multitrænerstangholder med kliksystem. 24 stk. mar- keringskegler NB: Gummibase til afleveringsporte og slalomstang er ikke inklu- deret i pakken, disse kan købes separat, så udstyret kan bruges på kunstgræsbaner. 5 stk. figurer med spyd, vælg mellem 160 og 180 cm. NB: Gummibaser er ikke inkluderet i pakken, disse kan købes se- parat, så udstyret kan bruges på kunstgræsbaner ,- Træningspakkerne fås hos din lokale Sport Direct forhandler. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

18 Ny medarbejder i DBU København DBU København har ansat Dan Pedersen som koordinator for udvikling og uddannelse. Han afløser Allan Kofoed, der bliver administrationschef hos DBU Bornholm. Dan Pedersen kommer fra en stilling som koordinator i FC Nordsjælland, hvor han har været ansat de sidste 4 år. Hos FC Nordsjælland har Dan opbygget og udviklet FC Nordsjællands klubnetværk, Fodbold Samarbejde Nordsjælland, hvor han har arbejdet med klub- og talentudvikling i Nordsjælland samt haft den daglige kontakt til FC Nordsjællands netværksklubber. Dan har bl.a. stået for FC Nordsjællands trænerkurser, fodboldstævner og fodboldskoler. Udover det daglige arbejde med netværksklubberne har Dan været en fast del af FC Nordsjællands medieafdeling. Tidligere har Dan Pedersen arbejdet som freelancejournalist for en række danske medier som Viasat Sport, Tipsbladet og fodboldmagasinet GOAL. Dan Pedersen er oprindeligt fra Mariager, men flyttede til København for 12 år siden. I dag bor han i Valby sammen med sin kæreste, Lene. Dan er 33 år gammel og har en kandidatgrad i Historie fra Københavns Universitet, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med dansk fodbold og idrætshistorie. 18 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

19 TILMELD DIN SKOLE ALLEREDE NU! TILMELD D ALLER DIN SKOL LEREDE NU! OLE A Ekstra Bladet og DBU er både glade og stolte over at præsentere verdens største og ældste skolefodboldturnering, der hvert år giver over fodboldspillende drenge og piger store oplevelser over hele landet. På ekstrabladet.dk/skolefodbold kan du allerede tilmelde din skole til den 52. udgave af Ekstra Bladet Skolefodbold, der giver bolden op efter sommerferien. Vi glæder os til en endnu en forrygende sæson med Ekstra Bladet Skolefodbold. Find os også på Tilbage i 1961 fik Ekstra Bladets sportsredaktør Julius Larsen, idéen til at etablere en fodboldturnering dturnering for skolehold. Siden da har de fleste af landets aller største fodbold-ikoner oner spillet med i turneringen med deres es klassekammerater. I dag spilles skolefodbold overalt i landet ca drenge og piger stiller op og tager del i det sammenhold turneringen skaber på tværs af skolernes klassetrin. Følg med i Ekstra Bladet og på ekstrabladet.dk. KØBENHAVNSK FODBOLD 2/

20 Fodbold fitn - et alternativt tilbud Af: Jan Løfberg Indimellem kan fodboldens verden virke lidt for stram og rigid. På et hold skal man naturligvis indgå på lige vilkår med andre, men det er ikke altid, at man føler, at man har samme behov som sidemanden. Fitnessbølgen har i de seneste år tiltalt vores individuelle drift, så vi kan træne, uden tanke for om vi er en del af en helhed. Det har givet en enorm fleksibilitet, så det er ikke længere noget særsyn at se folk træne kl. 6 om morgenen eller kl. 23 om aftenen. Fodbold kan sagtens spilles på andre måder, end den vi kender fra turneringerne. Man kan spille i mindre grupper og på andre tidspunkter. Fodbold Fitness forsøger at ramme blandt knapt så oplagte målgrupper. Nu har DBU i samarbejde med lokalunionerne startet Fodbold Fitness. Det er et tilbud om en ny og anden sportslig og organisatorisk opbygning for både mænd og kvinder. Man vil simpelt hen tage ved lære af fitnesscentrenes fleksibilitet og kombinere det med fodboldspillets allerbedste sider. Fodboldens motions- og sundhedsmæssige kvaliteter er indiskutable. Fodbold Fitness vil endvidere have den fordel, at den nemt kan optage smågrupper. Som man har set det i forbindelse med Parkinson-projektet i Fremad Valby, vil det være oplagt for kommuner at rette fokus imod sygdomsforebyggelse indenfor de meget vide rammer, som Fodbold Fitness kan tilbyde. Fodbold Fitness lægger op til både alternativ og kreativ tænkning, når de gælder om at få fat i nye målgrupper. I Nordjylland har AaB henvendt sig til de lokale virksomheder og tilbudt to 3- og 5-mandsbaner til Fodbold Fitness. På Sjælland er Virum-Sorgenfri gået i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om et projekt for kontanthjælpsmodtagere. I Frederikssund samler man mødrene til klubbens ungdomsspillere. Og en enkelt klub har forsøgt at samle overvægtige på +30. Det er med andre ord kun fantasien, der sætter grænser. 20 KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2013

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

MEGATRENDS SÅDAN PÅVIRKER DE DIN KLUB

MEGATRENDS SÅDAN PÅVIRKER DE DIN KLUB XXX Få del i 500 milliarder kroner Højt til loftet i Hobro De blå hjerter banker for altid TEMA ER DIN KLUB GEARET TIL FREMTIDEN? MEGATRENDS SÅDAN PÅVIRKER DE DIN KLUB NO 06. DECEMBER 2014 + Update / Analysen

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com

FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com NYE ANSIGTER Det er en Brøndbytrup med flere nye ansigter som har taget hul på mesterskabs-

Læs mere

fodboldfebruar 2013 Sådan er den typiske børnetræner ANALYSE: Ildsjæl med grønt blod i årerne Tema: Undgå opstartsskader

fodboldfebruar 2013 Sådan er den typiske børnetræner ANALYSE: Ildsjæl med grønt blod i årerne Tema: Undgå opstartsskader JYSK fodboldfebruar 2013 ANALYSE: Sådan er den typiske børnetræner Tema: Undgå opstartsskader Ildsjæl med grønt blod i årerne Træningsøvelser til konditallet LEDER DBU Jyllands fodboldmagasin 2 Uddannelse

Læs mere

april 2014 TEMA: FODBOLDPIGER TÆSKER SIG I FORM JYSKE MULD SPILLER I JYSK fodbold April 2014

april 2014 TEMA: FODBOLDPIGER TÆSKER SIG I FORM JYSKE MULD SPILLER I JYSK fodbold April 2014 Jysk odbold april 2014 TEMA: SAMARBEJDE NØD ELLER AMBITIONER? FODBOLDPIGER TÆSKER SIG I FORM MED CR7 I DEN JYSKE MULD MINI-BY SPILLER I JYLLANDSSERIEN JYSK fodbold April 2014 1 ! leder DBU Jyllands fodboldmagasin

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Nytter det? Han skal slå mig ihjel først. Sport for socialt udsatte TEMA. - lov mod voldelige mænd er et flop

Nytter det? Han skal slå mig ihjel først. Sport for socialt udsatte TEMA. - lov mod voldelige mænd er et flop hus forbi nr. 88 august 2009 pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort TEMA Nytter det? Sport for socialt udsatte Han skal slå mig ihjel først - lov mod voldelige mænd er

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes 10 Nov./Dec. 2006 Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund Styr på strategien for markedsføringen i foreningen Danske Spil vandt over Ladbrokes LEDER AF LOUISE PEDERSEN. LEDER AF LIVSSTILSKLUBBEN

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2008 Indhold Indhold Frem fratrækkes fem points 3 DBU til VM 3 Hjælp til klubbernes

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

pillernyt // UDDANNELSE MELGAARDS ELEGANTE OVERGANG TIL CIVILT JOB // MÅLVOGTERE VETERAN GIVER GODE RÅD TIL EN LANG KARRIERE

pillernyt // UDDANNELSE MELGAARDS ELEGANTE OVERGANG TIL CIVILT JOB // MÅLVOGTERE VETERAN GIVER GODE RÅD TIL EN LANG KARRIERE // UDDANNELSE MELGAARDS ELEGANTE OVERGANG TIL CIVILT JOB // MÅLVOGTERE VETERAN GIVER GODE RÅD TIL EN LANG KARRIERE // LANDSHOLD EFTER GODKENDTE SLUTRUNDER GÆLDER DET NU OL // HÆDER CAMILLA ANDERSEN I FINT

Læs mere