Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale"

Transkript

1 Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: tlf.:

2 Indhold Barrierer hos frontpersonalet Hvilke barrierer kan frontpersonalet opleve ved at spørge ind til drikkevaner - og hvordan kan de overkommes? Samtalens tre trin: Trin 1: Indlede emnet og søge accept Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner? Trin 2: Spørge ind og give feedback Hvordan kan frontpersonale opspore overforbrug, vurdere risici og give feedback Trin 3: Oplyse om tilbud og henvise ved behov Hvordan kan frontpersonale henvise videre? Undervisningen af frontpersonalet Opsamling af ideer

3 Frontpersonalet Udredningsopgaver F.eks. medarbejdere i jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen og aktiveringstilbud Forebyggelsesopgaver F.eks. medarbejdere i kommunale sundhedstjeneste og den kommunale tandpleje eller medarbejdere, der foretager forebyggende besøg hos ældre eller gennemfører livsstilssamtaler i f.eks. sundhedscentre

4 Summeøvelse Tal med sidemanden: Hvordan kan kort opsporende samtale indgå I de forskellige forebyggelses eller udredningsopgaver? Kort opsporende samtale tager kun 5-10 min - når den gøres til en systematisk del af det mødet med borgeren

5 Overvejelser for og imod - kort opsporende samtale som en systematisk del af mødet med borgeren Perspektiver imod Perspektiver for

6 Ambivalens For status-quo For forandring Ambivalens (overvejelser for og imod) er en helt normal del af en beslutningsproces Med åbne spørgsmål kan du afdække begge sider af ambivalensen Modstand er et signal til at vise forståelse af den anden side af ambivalensen Med metoderne bekræftelse og refleksion kan du vise forståelse for begge sider

7 Obs! - på din ordnerrefleks! Vær opmærksom på dine egen ambitioner Udforsk sammen borgerens ambivalens, men pres ikke i en bestemt retning Reflekter, ikke blot den ene, men begge sider tilbage

8 Ændringscirklen Før-overvejelse Tilbagefald Vedligeholdelse Overvejelse Handling Beslutning Planlægning Procheska og DiClemente Transteoretiske ændrings model

9 Summeøvelse Tal med sidemanden: Overvej hvordan I vil planlægge jeres undervisning så I kan tage højde for frontpersonalets mulige barrierer?

10 Samtalen Trin 1: Indlede emnet og søge accept Gennem sammenkobling eller normalisering Trin 2: Spørge ind og give feedback Trin 3: Oplyse om tilbud og henvise ved behov

11 Sammenkobling Alkohol kan være skyld i en lang række sundhedsproblemer og sociale problemer Samtalen kan indledes ved at du forbinder alkohol med: et generelt problem eller emne et aktuelt problem eller emne Ved at bruge en anledning som er koblet op på en persons dagsorden, undgås at personen føler sig udsat

12 Eksempel - sammenkobling af et generelt problem eller emne De fleste bliver forbavsede når vi fortæller at livsstilen kan spille en rolle i forhold til muligheden for at få arbejde. Vi har især fokus på alkohol, da vi ved at mange af os danskere drikker mere end det anbefales. Jeg vil derfor høre dig om jeg også må stille dig et par spørgsmål om hvordan du ser dine alkoholvaner, så vi kan finde ud af om vin, øl og spiritus kan stå i vejen for noget du gerne vil? Jeg ser tit hvordan ret små mængder alkohol kan have indflydelse på Må jeg vende et par spørgsmål om dit forbrug med dig, hvis du altså overhovedet drikker noget?

13 Eksempel - sammenkobling af et konkret problem eller emne Vi ser at for mange der står i en situation som din at forbruget af alkohol kan have indflydelse, da alkohol Vil det være ok hvis vi undersøger om det også er tilfældet for dig? I forhold til dine muligheder for at komme i arbejde så er der både en del der ikke kan skrues på og en del der kan skrues på. Mange af dem jeg taler med er ikke klar over at livsstilen kan spille ind. Jeg vil høre dig om vi sammen kan undersøge hvordan din livsstil, som f.eks dine alkoholvaner kan være med til at understøtte eller modarbejde det at kommer i arbejde?

14 Normalisering At borgeren ved at alle spørges på grund af et generelt initiativ eller en indsats der ikke har noget med borgeren personligt at gøre At alle i kommunen, på stedet eller i en bestemt tilstand eller situation spørges

15 Eksempel - normalisering I Danmark er vi mange som godt kan lide at drikke rødvin, øl og spiritus. Mange drikker mere end det anbefales og det vil vi her i kommunen gerne tage hånd om. Derfor spørger vi alle om deres alkoholvaner. Vil det være ok, jeg også spørger dig? Vi er i Danmark blandt de lande der drikker mest og vi ved at det kan have konsekvenser for den enkeltes liv. Og det vil vi her i vores kommune gerne gøre noget ved. Derfor taler vi med alle om deres alkoholvaner. Må jeg også stille dig et par spørgsmål? Vi spørger alle der har om deres forbrug af alkohol. Må jeg også stille dig et par spørgsmål?

16 Obs! - indlede emnet og spørge om lov 1. Vær særlig opmærksom på dine ord, dit sprog og din tone Så modstand undgås 2. Tonen i samtalen må være naturlig, ikke pressende, ikkefordømmende og ikke truende Så borgeren ikke sættes i alarmberedskab eller føler sig truet

17 Summeøvelse Hvordan plejer du at spørge ind til alkohol? Hvilke tre andre måder at indlede en samtale om alkohol kunne du tænke dig at afprøve? Lad dig eventuelt inspirere af eksemplerne, men lav dem gerne om så de passer til dig, en typisk borger og en typisk situation:

18 Trin 2: Spørge ind og give feedback Formålet er: At få et billede af om borgeren drikker over eller under højrisikogrænsen og hvor tit borgeren drikker mere end fem genstande af gangen Og give en feedback

19 Hvorfor inddrage et screeningsværktøj? Undersøgelser peger på: At mange af de borgere der har et overforbrug og skadeligt overforbrug ikke identificeres samt At vi er mindre tilbøjelige til at tale om alkohol med de borgere der har samme køn som os selv og som kommer fra samme socioøkonomiske gruppe som os selv Et valideret alkohol screeningsværktøj som AUDIT eller AUDIT-C kan være med til at der stilles spørgsmål som opbygger et reelt billede af en borgers drikkevaner Et formaliseret screeningsværktøj kan gøre det lettere at give feedback i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger og risici ved alkohol

20 AUDIT C - kan downloades på sst.dk

21 Giv feedback På alkoholforbrug og sundhedsrisiko Tag udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens risikogrænser for alkohol - drikker borgeren over eller under højrisikogrænsen 14/ 21?

22 Giv feedback Det virker som om dit forbrug ligger over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, hvilket betyder at dit forbrug øger din risiko for at skade dit helbred, som fx at skade din lever, få højere blodtryk eller få kræft Det lyder som om at dit forbrug til hverdag kommer over risikogrænsen. Ifølge Sundhedsstyrelsen giver et forbrug over 14/21 risikable alkoholvaner og mange oplever at få det bedre ved at drikke mindre samtidig med at et mindre forbrug vil mindske din risiko for at blive syg Dit forbrug kan på sigt øge din risiko for at udvikle eller forværre visse sygdomme. Det er nemlig sådan, at en lang række sygdomme kan sættes i forbindelse med alkohol

23 Giv feedback Det lyder som om, at du har et lavt forbrug i hverdagen og at du sjældent drikker mere end fem genstande på én gang. Hvis du uge for uge har et lavt forbrug, har du ud fra Sundhedsstyrelsens risikogrænser en lavere risiko for at blive syg på grund af alkohol eller Dit alkoholforbrug giver umiddelbart ingen grund til bekymring. Men derfor kan du godt have grunde til at overveje at sætte forbruget ned alligevel, f.eks hvis du selv eller andre generes af dit forbrug

24 Uddel folder Uddyb gerne din feedback med pointer fra en folder, kik i den sammen og tal om det der er relevant for borgeren Brug f.eks folderne fra SST: Hvor meget skal der til før du siger nej tak? En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner End gerne din feedback med at spørge hvad borgen gør sig af forestillinger: Hvad tænker du om det? Hvilke andre konsekvenser end helbredet kunne dit forbrug have for dit liv?

25 Andre åbne spørgsmål Formålet er at udforske hvordan borgeren oplever sit forbrug og hvilke overvejelser denne gør sig Spørgsmålene må tilpasses den enkelte borger og situationen: I hvilke situationer hører der for dig øl, vin eller spiritus med i daglige og i det særlige? Hvad gør eller tilføjer vin, øl og spiritus til de forskellige situationer? Det er ikke sikkert du synes der er nogen, men hvis der er, hvilke ulemper eller konsekvenser har du eller andre så langt mærke til?

26 Summeøvelse Tal med sidemanden: Hvilke måder at spørge ind til alkoholvaner og hvilken feedback ville passe på en af dine typiske borgere?

27 Oplyse om tilbud og henvise ved behov Fortæl om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud Ved behov, henvis til konkret alkoholtilbud Skab kontakt mellem borger og henvisningssted grib knoglen Vurder evt. supplerende henvisningsbehov, fx socialforvaltningen vedr. udredning/støtte til børn Vær opmærksom på om pårørende bør inddrages (kend regler for tavshedspligt)

28 Metoder - ud fra den motiverende samtale Åbne spørgsmål Bekræftelse Refleksiv lytning og refleksioner Opsummering

29 Åbne spørgsmål Kan ikke besvares med ja, nej eller 5 maj Søger at få borgeren til at tale så det kan udforskes hvad borgeren tænker eller føler Gør det muligt for borgeren at tale om emnet fra sin vinkel Hvad tænker du om resultatet? Hvordan opfatter du dine drikkevaner?

30 Bekræftelse Bekræftelse er udsagn, der udtrykker anerkendelse og forståelse Kan skabe tillid og selvtillid Er en metode hvor en fagperson kan vise sin empati Understøtter positive handlinger og åbenhed Du er allerede i gang Du tænker en del over dine drikkevaner Du tager det alvorligt og drikker næsten ikke når du har børnene

31 Reflekterende lytning og refleksioner Reflekterende lytning er at lytte efter hvad det mon er borgeren tænker og føler, mener og synes, prioriterer og prioriterer mindre, ønsker og ikke ønsker, har af dilemmaer, særligt værdsætter osv. En refleksion er når fagpersonen giver et bud på det borgeren har sagt Refleksioner viser vi har lyttet, og giver borgeren en pause fra spørgsmål Refleksioner giver tit borgeren lyst til at fortælle mere, uddybe eller inspireres til at fortælle om emnet ud fra en ny vinkel Refleksioner kan skabe nye forståelser, opdagelser og afklaring hos borgeren Refleksioner kan signalere forståelse, accept og mindske en borgeres modstand. En måde vi kan vise at vi har forstået og vise vores empati.

32 Opsummering Sammenknytter og styrker det borgeren har sagt om forandring eller ikke-forandring Kan have en afklarende virkning og være afsæt til et næste skridt eller til at fortsætte som hidtil Så alt i alt virker det som du er meget godt tilfreds med dine drikkevaner, hvis blot du kunne slippe for trætheden om morgenen

33 Undervisning af frontpersonalet - opsamling af ideer

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere