Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40"

Transkript

1 Piktogram for 17. marts 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl Bestyrelsen: Flemming Mortensen, formand Erhardt Franzen, næstformand Sim Krahl, sekretær Allan Hansen, kasserer Tove Molina Deltagere iøvrigt: Dansk Firmaidrætsforbund, Nyborg KFS ( København Firma Sport ) DAI, region hovedstaden Revisor AIF Senior Idræt Veteransport i TIK, Taastrup Øbro Motion Måløv Senior Idræt Tryg Veteraner Egebjerg Senioridrræt Frederiksholm/Dynamo IF32 Motion & Trivsel IF32 Bowling TIM Herlev Idræt, Motion og Samvær i Brøndby IF32 Livslang Idræt Skovlunde IF Senioridræt Lokalmotion i Ballerup IF 32 Motion & Trivsel TIK Veteransport, Taastrup AIF Senior Idræt Frederiksholm/Dynamo TIK Veteransport, Taastrup Peder Bisgaard Poul-Erik Oppelstrup Bruno Cavagnaro Eddie Frandsen Ruth Sejr Hansen, Henning Nielsen, Rene Nielsen, Jørn Jensby, Leif Sørstrøm, Ib Larsen Vibeke Franzen, Vagn Sørensen, Lennart & Annie Morelli, Birthe Enevoldsen Lasse Rydberg, Else Christensen Lone Vigand, Kristian Nielsen Hanne Holstebroe Anders Dalgaard, Cay Reeh, Nina Quistgaard, Karin Stausgaard, Lise Riise, Karen M.Nerlov Vivian Jensen, Carl Jensen, Flemming Olsen Lene Sørensen, Børge Borg, Ulla Rosberg Hansen Rita Mortensen, Erling Thornæs, Irene Popp, Ruth Ebbe Gethe Jacobsen, Birthe Christensen, Grethe Kristensen, Birgith Schoeneburg Vivi Kjerholt Lewaren, Elisabeth Nielsen, Palle Møgelberg, Jakob Nielsen, Marianne Street Ernst & Else Heise, Per Sørensen Alex Nielsen, Bent Jakobsen, Kate Nielsen Myrna Blom, Ip Nandfred, Kirsten Glies Jørgen Midtgaard 1

2 Motion & Trivsel i Hvissinge Hanne Vangsgaard, Anne Vendelbo, Linda Henriksen, Bente Nielsen Hvidovre Seniormotion Bodil Andresen, Annalisa Matthiesen Inge Larsen, Vivi Pedersen Idræt i Dagtimerne, Grøndal Centret Hans Jensen, Inge Lufl Jensen, Jette Knudsen Ældreidrætsklubben BKC Per Aune Aktivitetscentret Sydvestvej i Glostrup John Bach IF32 Glostrup Senior Petanque Aase Kjærgaard GBC Formiddagsafdelingen Vagn Madsen Afbud: Skibby Krolfklub Hornuglerne, Tapeten Senioridræt, Farum Senior Motion Ingen tilbagemelding: Søllerød Senior Sport, Idrætsfabrikken SSB Ældreafdeling, Op på Dupperne i Greve, Aktiv Fritid i Rødovre, Grantoftens Senior Gymnastik, Københavns Senior Idræt, Brøndby Strand Senior Motion Statistik for fremmøde: 2007: 39 deltagere fra 18 foreninger af i alt 29 mulige 2008: : : : : : : Efter ankomst og indtagelse af en righoldige og velsmagende buffet blev deltagerne budt velkommen til dette 8. repræsentantskabsmøde siden stiftelsen af SIS den 31. januar Dirigent Bestyrelsen foreslog Poul-Erik Oppelstrup fra KFS som dirigent. Poul-Erik blev valgt med akklamation. Poul-Erik kunne konstatere, at repræsentantskabet var rettidigt varslet og beslutningsdygtig. Han gav derefter ordet til formanden Flemming Mortensen for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Beretningen En særlig velkomst blev givet til formanden for KFS, Poul-Erik Oppelstrup og formanden for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard samt formanden for DAI Region Hovedstaden Bruno Cavagnaro, der alle bidrager til bekræftelse den særlige betydning, dette repræsentantskabsmøde har for vor fremtid! Flemming tog herefter fat på den mundtlige beretning som en uddybning af den skriftlige udsendte beretning, der også kunne downloades fra vor hjemmeside. Formanden ville kommentere nogle af de begivenheder vi i 2013 har oplevet, som har betydning for SIS, da den fulde beretning har været tilgængelig for alle vore foreninger. 2

3 Vi er glade for at så mange deltager i dag, hvilket er vigtigt for os med den organisatoriske og politiske situation, som SIS befinder sig i! Det har været 8 begivenhedsrige år siden vor start i Vi har formået, som en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger, at skabe et fællesskab og udvikling aktivitetsmæssigt, der er unik i Dansk Idræt. Vi har bidraget til en større synlighed i lokalområderne med fokusering på senioridrættens betydning for det sociale og aktive motionsliv i kommunerne. Der har været mange positive oplevelser men også nogle skuffelser i vort arbejde i det forløbne år. For sidstnævnte tilfælde havde vi en intention om at kunne tilbyde vore foreninger med badminton på programmet nogle stævner, hvor badmintonspiller fra foreningerne kunne få styrket deres samvær med andre spillere fra andre SIS foreninger. Desværre er det ikke lykkedes, hvilket skyldes manglende interesse i deltagelse som tovholdere for et sådant stævne. Det kan måske lykkes i 2014, da vi i år har fået en ny forening med kun badminton på programmet, GBC Formiddagsafdelingen en afdeling under Glostrup Badminton Club! En positiv oplevelse i år har været introduktionen af Bootcamp, der er en mere udfordrende og krævende gymnastikform for de yngre pensionister i foreningerne. Bootcamp er med succes en realitet som en del af det faste aktivitetsprogram i Albertslund. Bootcamp var også med som en af aktiviteterne i Multitræffet i Glostrup i september og igen til Taastrup Træffet i februar i år begge steder med stor søgning, så hvorfor ikke udnytte denne mulighed til at tiltrække yngre og mere kraftkrævende gymnastik deltagere i foreningerne? Til de mere kulturelle aktiviteter vil jeg sige det går vi aldrig fejl af! HVEN turene i 2013 var et forsøg, der næsten slog benene væk under os. På mindre end en uge blev den første tur udsolgt med 140 pladser på skibet. Den næste tur ugen efter var udsolgt 14 dage efter. Vor mangeårige Furesøture troede vi blev fravalgt eller i hvert fald reduceret betydeligt men nej, det var ikke tilfældet! Vi gennemførte 3 ture med fuld belægning på skibet, det kunne tage 70 passagerer hver gang. De to træf vi har hvert år, hvor man kan afprøve nye aktiviteter, som ikke findes i egen forening er Taastrup Træffet i februar og Multitræffet i september i Glostrup. Begge stævner er pænt besøgt, men vi kunne godt tænke os at flere deltog end primært de nærmest liggende foreninger. I 2013 blev der afviklet to Krolf stævner for vore foreninger. Endnu er der ikke så mange af SIS foreningerne, der har Krolf på programmet, men det kommer nok, da det er nemt at etablere og også, appellerer det meget til senioridrættens medlemmer! Bowling er også en meget populær og søgt aktivitetsgren med flere stævner i løbet af året. Vi kan næsten hver gang samle 64 bowlere, d.v.s. 16 hold a` 4 spillere fordelt på 16 baner i 2 timer. I løbet af sæsonen bliver der gennemført 2-3 stævner med afslutning af et SIS mesterskabsstævne. Til alle ovennævnte SIS aktiviteter og stævner er der et tilskud fra SIS. Størrelsen afhænger selvfølgelig af omkostningsniveauet og vor vurdering af aktivitetens betydning for såvel det motionsmæssige indslag som den sociale betydning, aktiviteten har for vore foreninger. 3

4 Vi har i løbet af året haft mange og ofte krævende diskussioner med såvel Firmaidrættens repræsentanter som internt bestyrelsen efter udmeldingen fra Dansk Firmaidrætsforbund om en ændret organisation for senioridrætten. Firmaidrætten ønskede at de enkelte foreninger, der i dag er tilknyttet SIS, som alene har associeringsaftalen med Dansk Firmaidrætsforbunds afdeling KFS ( Københavns Firma Sport ), i fremtiden selv er associeret med Firmaidrætten. SIS som en selvstændig juridisk organisation ændres til at blive et Sportsudvalg under KFS - men med egen bestyrelse, vedtægter og økonomi, som i dag! Uden at gå videre i denne diskussion vil jeg bede forbundsformand Peder Bisgaard om at kommenterer denne udvikling på det organisatoriske og politiske plan! Dirigenten bad så forsamlingen om at vente med at kommentere beretningen til efter Peder Bisgaard indlæg. Peder Bisgaard takkede for invitationen og lejligheden til at fortælle lidt om Dansk Firmaidrætsforbund, dens baggrund, udviklingsmuligheder og årsagen til den planlagte organisationsændring for senioridrætten i Firmaidrætten! Peder gav en grundig og omfattende information om Dansk Firmaidrætsforbunds opbygning og udvikling som firmaernes idrætsorganisation. Også samarbejdet med DIF og DGI om udvikling af idrætter blev omtalt med fokus på nye trends, fælles uddannelse, senioridrætsområdet og IT samarbejde. Også udviklingen og betydningen af de ældre årgange samt deres krav til et aktivt idrætsliv op i en høj alder blev detaljeret belyst som vigtigt for Firmaidrætten. Historien om FMI, dens opløsning og overdragelse til Firmaidrætten blev ligeledes kommenteret. Et ønske om at styrke Firmaidrættens virke i fremtiden har medført, at man vil fremme muligheden for at gøre de enkelte firmaidrætsforeninger stærkere, ved bl.a. at knytte senioridrætten tættere til den enkelte firmaidrætsforening, hvilket medfører at paraplyorganisationer som SIS er Firmaidrætten uvedkommende! Den enkelte senioridrætsforening, der i dag er tilknyttet Firmaidrætten via SIS, skal fremover ha en associeringsaftale med KFS eller FKKHB for at få del i de økonomiske tilskud, som Dansk Firmaidrætsforening videregiver til foreningerne! Til slut påpegede Peder de politiske forhandlinger, der pågår. Konsekvensen er dog, at der sandsynligvis bliver færre midler til rådighed i fremtiden! Dirigenten bad derefter forsamlingen om evt. kommentarer til bestyrelsens beretning med mulighed for efter dette at kunne stille spørgsmål. Da der ikke var kommentarer til bestyrelsens beretning blev denne godkendt! Herefter blev ordet givet frit til øvrige bemærkninger og kommentarer til det sagte: Der var følgende indlæg: Cay Reeh, Egebjerg Senioridræt Efterlyste at der var sendt et oplæg til diskussion af organisationsforholdene tidligere. Hvorfor kunne SIS ikke blive en Firmaidrætsforening som en Ålborg løsning? Svar: Da SIS ikke havde nogen klar tilbagemelding på vore spørgsmål om organisationsforholdene før for få dage siden, havde vi ikke denne mulighed. Vedrørende ændring til en Firmaidrætsforening er forklaringen, at Dansk Firmaidrætsforening ønsker at styrke den enkelte Firmaidrætsforening med større fokus på senioridrætten og ikke give senioridrætten en større selvstændighed! En ændret samarbejdsaftale med KFS bør forelægges foreningerne til udtalelse Svar: Det er også planen, når aftalen er færdigforhandlet 4

5 Gethe Jacobsen, TIM Herlev Problemer med optælling af antal aktivitetsmedlemmer, jfr. kontakt med Nyborg. Svar: SIS forsøger sammen med Nyborg at løse problemerne. Det gælder også 3 andre SIS foreninger Erhardt Franzen Beklagede den manglende tilbagemelding på møder med IMA udvalgs repræsentanter, planlagte valgmøder, der var ændret to gange med urafstemning, der aldrig blev en realitet og FOU puljen, der udgår som en tilskudsmulighed. Var dog positiv for det fortsatte samarbejde med KFS Svar: Peder Bisgaard beklagede den manglende respons og svar på vore spørgsmål Rita Mortensen, IF32 Motion & Trivsel Spurgte om opstartstilskuddet var ændret. Ligeledes om foreningerne fortsat kan få hjælp til layout - og trykkeri opgaver hos Nyborg specialister. Svar: Peder Bisgaard undersøger og vender tilbage Er en associeringsaftale med foreningerne forbeholdt KFS for de storkøbenhavnske foreninger? Svar: Nej, det er op til den enkelte forening i Storkøbenhavn om man vil lave denne aftaler med KFS eller FSKBH. Det blev dog præciseret, at SIS samarbejde er med KFS som partneren! Alex Nielsen, Skovlund IF Senioridræt Store problemer i forbindelse med skolereformen, der beslaglægger mere og mere af den haltid, senioridrætten hidtil har fået stillet til rådighed. Svar: Kontrol af om skolerne benytter de tildelte tider er en løsning, der kan presse skolerne til at opgive nogle af de tildelte tider. En anden løsning er personlig kontakt til indflydelsesrige kommunalpolitikere eller begge dele samtidig! En supplerende løsning er at benytte netværket i en Samvirkende Idrætsunion i kommunen, hvis en sådan haves! Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse Allan Hansen gennemgik det reviderede regnskab for Efter få spørgsmål til enkelte poster blev regnskabet godkendt med akklamation. Budgettet for 2014 blev ligeledes gennemgået med den kommentar, at gik det som planlagt, ville året 2015 blive et år, hvor der ikke var samme store tilskudsmuligheder til aktiviteterne som i år. Også budgettet blev godkendt med akklamation Indkomne forslag Bestyrelsen bad om bemyndigelse til en fortsættelse af forhandlingen med KFS om fortsat at varetage SIS foreningernes interesse i de kommende år med Københavns Firmasport som partneren! Dette fik bestyrelsen forsamlingens fulde mandat til. Kontingentet blev fastholdt uændret til kr. 100 pr. forening. Dette kontingent skal indbetales til SIS konto i Arbejdernes Landsbank reg.nr kontonr snarest muligt Valg i henhold til vedtægterne Formanden Flemming Mortensen og sekretæren Sim Krahl er på valg i lige årstal og derfor på valg i år. Da de begge var villige til genvalg, blev de valgt uden modkandidater Kassereren Allan Hansen, bestyrelsesmedlemmerne Erhardt Franzen og Tove Molina er på valg i ulige årstal og derfor ikke på valg i år. 5

6 Vor ene revisor, Henning Nielsen, vælges i lige årstal og derfor på valg i år. Henning var villig til genvalg og blev dette uden modkandidat. Vor anden revisor, Eddie Frandsen, er på valg i ulige år og derfor ikke på valg i år. Eventuelt Bruno Cavagnaro fra DAI Region Hovedstaden sagde tak for invitationen og udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med SIS, der primært går ud på at sikre, at der ikke er sammenfald med aktiviteterne, der tilbydes primært de samme kunder. Bruno gav også udtryk for, at de midler, der tilfalder DAI af bl.a. tipsmidler, ubeskåret går til medlemmerne. Der er også en tilfredsstillende udvikling i DAI med en nettotilgang på 40 foreninger i det sidste år. 2 senior konsulenter er ansat til igangsætning af flere aktivitetstilbud for medlemmerne! Sim Krahl henledte foreningernes opmærksomhed på at se vor hjemmeside fra tid til anden, da der kan være tilbud, der har interesse! F.eks. kan man nu læse, at der er en transportmulighed til Senior Sportstræffet i Nykøbing F. den 5. maj med en egenbetaling på kr. 50 tur/retur! På hjemmesiden kan man også læse at Hven turen den 20. maj er udsolgt, men at der endnu er pladser tilbage til turen samme sted en 27. maj! Som afslutning takkede Flemming Mortensen forsamlingen og Poul-Erik for dirigentjobbet og ønskede alle en god sommer! Referent: Sim Krahl Således passeret: Poul-Erik Oppelstrup 6

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes 10 Nov./Dec. 2006 Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund Styr på strategien for markedsføringen i foreningen Danske Spil vandt over Ladbrokes LEDER AF LOUISE PEDERSEN. LEDER AF LIVSSTILSKLUBBEN

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere